NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Їylіa ‹

Položenіe čestnhz ri1zы gDa našegw ї}sa hrtA, ćže є4stь hіtHnъ, vъ carstvuющemъ gradэ moskvЁ:

Večerъ, Blaženъ myžъ: №-й ґntіfHnъ. Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы na }, glasъ №.

Pod0benъ: Vsehvalьnіi myčєnicы:

Ri1za čestnaz tvoS, vLko, ćže tvoE bžctvennoe i3 prečctoe tёlo pokrыvaющaz, ndeždu i3scэlenій darovA namъ: i3 i3st0čnikъ i3stočaющi blagodati prisnoživHtnыz v0dы: toS prazdnuemъ položenіe, vospэvaющe tS vsёhъ sodёtelz.

Hramъ tv0й, vLko, tvoю2 svzщennuю ri1zu ćkw sokr0viщe spasenіz i3 i3scэlenіz nosS, njsvzщaetъ vs‰, i5že vёroю pritekaющыz, i3 tS po d0lgu poю1щыz vsegdA, ўpovanіe dušamъ našыmъ, i3 tverdый pokr0vъ i3 deržava.

Deržava nepobэdi1maz namъ hrtіanwmъ darovasz, ri1za tvoS, ї}se sp7se našъ, є4юže i3noplemennыhъ kzhcы pri1snw pobэždaюtsz, i3 mi1rъ cRkvi tvoeй, hrtE, njsэnsetъ. Segw2 radi vёroю cэlyющe ю5, poklansemsz tebЁ, člvэkolю1bče, i3 m0limъ, časti spod0biti nasъ s™hhъ tvoi1hъ.

Slava, i3 nhnэ, glasъ }:

KrtY tvoemY čestn0mu, i3 ri1zэ s™ёй poklansemsz, preblgjй, i3 lюb0vію njblobыzaemъ, slavzщe tvoE є4že pače ўmA sošestvіe, i3 bezmёrnuю mi1lostь, i3 bogatuю blagosthnю: i4miže i3scэlє1nіz podavaeši bolsщыmъ, i3 spasaeši čelovёčeskoe є3stestvo2, soderži1mo bhvšee vo tmЁ pregrэšenій, ćkw člvэkolю1becъ.

Vh0dъ. Prokjmenъ dnE. I# čtє1nіz tri2.

I#sh0da čtenіe. (GlavA є7i.)

Postъ mwmseй shnы ї}lєvы t m0rz čermnagw, i3 vedE i5hъ vъ pusthnю syrъ: i3 i3dshu tri2 dni2 vъ pusthni, i3 ne njbrэtahu vodы2, da bhša pi1li. Prіid0ša že vъ merru, i3 ne možahu pi1ti vodы2 t merrы, gorьka bo bЁ. Segw2 radi narečesz i4mz mёstu tomY g0restь. I# roptahu lю1dіe na mwmsea, glag0lющe: čto2 pіemъ; Vozopi1 že mwmseй ko gDu: i3 pokazA є3mY gDь drevo, i3 vloži2 є5 vъ v0du, i3 sladkA bhstь vodA. Tamw položi2 є3mY bGъ njpravd†nіz i3 sudы2. I# tamw i3skušaše є3go2, i3 rečE: ѓщe slyhomъ ўslhšiši glasъ gDa bGa tvoegw2, i3 ўgHdnaz predъ ni1mъ sotvori1ši, i3 vnuši1ši zapwvэdi є3gw2, i3 sohrani1ši vs‰ njpravd†nіz є3gw2: vssku bolёznь, ю4že naved0hъ na є3gĐptznы, ne navedY na tS: ѓzъ bo є4smь gDь, i3scэlszй tS. I# prіid0ša vo є3li1mъ, i3 bshu tamw dvanadesztь i3stHčnikъ vHdъ, i3 sedmьdesztъ stє1blь fjnіkovыhъ: i3 njpolči1šasz tamw pri vodahъ. I# vozdvi1gšesz t є3li1ma, i3 prіi1de vesь s0nmъ sыnHvъ ї}levыhъ vъ pusthnю sjnъ, ćže є4stь meždY є3li1momъ i3 meždY sjnoю.

Pri1tčeй čtenіe. (GlavA G.)

Shne, ne prenebregaй nakazanіz gDnz: nižE njslabэvaй t negw2 njbličaemый. E#g0že bo lю1bitъ gDь, nakazyetъ: bіetъ že vsskago shna, є3g0že prіemletъ. Blaženъ čelovёkъ, i4že njbrёte premydrostь, i3 smertenъ, i4že ўvёdэ razumъ. Lyčše bo sію2 kupovati, neželi zlata i3 srebrA sokrHviщa. Čestnёйšaz že є4stь kamenій mnogocёnnыhъ. Ne soprotivlsetsz є4й ničt0že lukavoe, blgorazymna є4stь vsBmъ lю1bzщыmъ ю5: vsskoe že čestn0e nedost0йno є3S є4stь. Dolgota bo žitіS, i3 lBta ži1zni vъ desni1cэ є3S: vъ šyicэ že є3S bogatstvo i3 slava: t ќstъ є3S i3sh0ditъ pravda, zak0nъ že i3 mi1lostь na ljzhcэ n0sitъ. PutіE є3S, putіE dobrы6 i3 vs‰ stєzi2 є3S sъ mi1romъ. Drevo životA є4stь vsBmъ deržaщыmsz є3S, i3 vosklonsющыmsz na nю2, ćkw na gDa, tverdA.

Prbr0čestva i3saіina čtenіe.

Takw glg0letъ gDь: tverzutsz vratA tvo‰, їerli1me, vhnu denь i3 n0щь, i3 ne zatvorstsz, є4že vvesti2 kъ tebЁ si1lu kzhkwvъ, i3 cari2 i4hъ vedHmыz: Kzhcы bo i3 carіe, i5že tebЁ ne porab0taюtъ, pogi1bnutъ: i3 kzhcы zapustёnіemъ zapustёюtъ. I# slava lіvanova kъ tebЁ prіi1detъ, vъ kmparjsэ i3 pevkэ i3 kedrэ, vkypэ proslaviti mёsto s™0e moE, i3 mёsto nHgъ moi1hъ proslavlю. I# p0йdutъ kъ tebЁ bosщіisz, shnove smiri1všihъ tS, i3 prognёvavšihъ tS: i3 pokl0nztsz slэdamъ nHgъ tvoi1hъ vsi2 prognёvavšіi tS, i3 narečešisz gradъ gDenь sіHnъ s™agw ї}leva. Za є4že bhti tebЁ njstavlenu i3 voznenavi1dэnu, i3 ne bЁ pomogazй tebЁ: i3 položy tz vъ radostь vёčnuю, veselіe rodHmъ rodHvъ: I# i3sseši mleko2 kzhkwvъ, i3 bogatstvo careй snёsi, i3 razumёeši, ćkw ѓzъ gDi spasazй tS, i3 i3zbavlszй tS bGъ ї}levъ.

Na lіtji stіhi6rы, glasъ d7, samoglasnы:

Gradъ moskvY počitaющій tS, sp7se, i3 po d0lgu slavzщій, njgraždaeši, člvэkolю1bče, i3 lю1di ri1zoю bžctvennoю tvoeю, t bezb0žnыhъ i3noplemє1nnikъ, t glada že i3 trysa, i3 meždous0bnыz brani pri1snw, i3 bolsщыmъ i3scэlє1nіz podavaeši prihodsщыmъ sъ vёroю: i4že zemnhhъ nemoщь svёdый, gDi, slava tebЁ.

Ri1zu tvoю2 bžctvennuю, vLko hrtE, darovalъ є3si2 gradu tvoemY moskvЁ, bogatstvo netemlemoe: pokr0vъ že i3 slavu i3 newbori1muю stёnu, i3 i3scэlenій sokr0viщe, i3 čudesъ i3st0čnikъ prisnotekyщь: pristaniщe že spasi1telьnoe njburevaєmыmъ vsegdA. Segw2 radi poemъ ti2: gDi, slava tebЁ.

Počerpi1te čelovёcы spasenіe dušamъ, i3 i3scэlenіe tэlesє1mъ: raka bo vsBmъ dnesь predleži1tъ, vъ neйže položi1sz ґrhіereйskimi rukami čctnaz ri1za hrtA bGa našegw, є4že є4stь hіtHnъ, i3stočaющi namъ čudesъ strui6 nbi1lьnw, i3 tmыvaющi serdecъ njmračє1nіz, i3 strasteй temlющi skvernu bžctvennoю blgodatію.

Slava, i3 nhnэ, glasъ ѕ7:

NJdэsйsz svёtomъ ćkw ri1zoю, nagъ na sudЁ stoi1tъ, i3 vъ lani1tu ўdarenіe prіemletъ t rykъ, ±že sozdA, bezzak0nnіi lю1dіe na krtЁ prigvozdi1ša gDa slavы, togdA i3 zavёsa cerk0vnaz raspadesz, s0lnce pomerče, ne terpS zrёti bGu dosaždaemu, є3gHže trepeщutъ vssčєskaz. TomY pokloni1msz, glag0lющe: dolgoterpэli1ve gDi, slava tebЁ.

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ d7.

Pod0benъ: Ćkw d0blz:

Vo glasэhъ voskli1knemъ, pёsnьmi vospoi1mъ, krtъ čestnhй njblobыzaющe, i3 kъ nemY vozopіi1mъ: krte preblaženne, njsvzti2 našz dyšы i3 tэlesA si1loю tvoeю: i3 t vsskagw vreda soproti1vna soblюdi2 nevreždennы, blagočestnw poklansющыzsz tebЁ.

Stjhъ: BGъ že cRь našъ prežde vёka sodёla spasenіe posredЁ zemli2.

Pristupi1vše čelovёcы, počerpi1te neistoщaєmыz v0dы, krtA blgodatію prolivaemы. SE predloži1ma zri1tsz nhnэ i3 ri1za hrtA bGa našegw, darovanіz i3st0čnikъ, napoena kr0vію bžctvennoю vLki vsёhъ, njdёющagw nb7o džblaki, i4že vъ sію2 njbleщi1sz i3zv0livый, gDi, slava tebЁ.

Stjhъ: Voznosi1te gDa bGa našego, i3 poklansйtesz podn0žію nHgu є3gw2, ćkw svsto є4stь.

CRkve ўtverždenіe, blagovёrnыhъ hrtіanъ deržava, monašestvuющihъ pohvalo2 i3 spasenіe tы2 є3si2, krte vsečestne. Tёmže poklansemsz tebЁ serdcemъ i3 dušeю, i3 prosvэщaemsz dnesь ri1zoю bžctvennoю, ю4že plotskagw radi sošestvіz svoegw2, ponosi1ti i3zv0livšemu hrtY bGu našemu, i3 čctn0ю kr0vію svoeю njbagri1všemu.

Slava, i3 nhnэ, glasъ }:

Prežde čestnagw tvoegw2 krtA, v0inwmъ rugaющыmsz tebЁ, gDi, ќmnaz vHinstva divlshusz: njbloži1lsz bo є3si2 vэncemъ poruganіz, zemleю živopisavый cvёtы, bagrzni1ceю poruganіz njdёzlsz є3si2, džblakami njdэvazй tverdь: takovhmъ bo smotrenіemъ razumёsz tvoE blgoutr0bіe, hrtE: velіz tvoS mi1lostь, slava tebЁ.

Troparь, glasъ d7:

Dnesь pritecemъ vёrnіi, kъ bžctvennэй i3 cэlьbon0snэй ri1zэ sp7si1telz našegw bGa, blagoizv0livšagw sію2 pl0tію nosi1ti, i3 na krtЁ s™yю svoю2 kr0vь i3zlіsti, є4юže i3skupi2 nasъ t rab0tы vražіz. Tёmъ blagodarsщe vopіemъ є3mY: spasi2 ntečestvo naše, i3 ґrhіereєvъ, i3 gradъ, i3 vs‰ lю1di, čctn0ю tvoeю ri1zoю zaщiti2, i3 spasi2 dyšы našz, ćkw člvэkolю1becъ.

Na ќtreni po №-й stіhol0gіi sэdalenъ, glasъ ѕ7:

Dnesь prbr0českoe i3sp0lnisz sl0vo, se bo poklansemsz na mёsto, i3dёže stosstэ n0zэ tvoi2, gDi: i3 drevo spasenіz vkusi1vše, grэh0vnыhъ strasteй svob0du ўluči1homъ, moli1tvami bcdы, є3di1ne člvэkolю1bče.

Slava, i3 nhnэ, t0йže.

I# čtenіe vъ tolkov0mъ є3đlіi, t matfea, začalo rv7i:

TogdA v0ini i3gemwnwvы, prіemše ї}sa na sudi1щe:

Po v7-й stіhol0gіi sэdalenъ, glasъ }:

Na krtё tz vozvhšena vi1dэvši s0lnce, nezahodi1mago slnca, hrtE, strahomъ pomrači1sz ѓbіe: zemls že pokolebasz, kamenіe trepetomъ raspadašesz, i3 cRk0vnaz razdrasz zavёsa, i3 mertvіi t grobHvъ vostaša, slavosl0vzщe strašnoe i3 b9estvennoe shoždenіe, є3di1nagw tebє2 bGa našegw.

Slava, i3 nhnэ, t0йže.

I# čtenіe vъ tolkov0mъ є3đlіi, t marka, začalo …z. Posemъ polmeleй, taže pripёvъ:

Veličaemъ tS, živodavče hrtE, i3 počitaemъ vsi2 bžctvennыz ri1zы tvoeS čctn0e položenіe.

Pal0mъ i3zbrannый vozdvi1ženію. Po polmelei sэdalenъ, glasъ ѕ7:

Na drevo krtnoe, sp7se, za miloserdіe mi1losti vozneslsz є3si2: i3 vъ rebra prob0dsz kopіemъ, razdralъ є3si2 sogrэšenій rukopisanіe lю1toe, ćkw vsesi1lenъ bGъ. Tёmže tvoE neizglag0lannoe, sl0ve, smotrenіe poemъ blagočestnw.

Slava, i3 nhnэ, t0йže.

Čtenіe vъ lukЁ, začalo r№i. Stepє1nna, №-й ґntіfHnъ, d7-gw glasa. Prokjmenъ, glasъ d7:

Razdэli1ša ri6zы mo‰ sebЁ, i3 nj ndeždi moeй metaša žrebій.

Stjhъ: Daša vъ snёdь moю2 želčь, i3 vъ žaždu moю2 napoi1ša mS džcta.

Vsskoe dыhanіe:

E#đlіe matfea, začalo rv7i:

Vo vremz džno, v0ini poemše ї}sa na sudi1щe:

Po n7-mъ palmЁ stіhi1ra, glasъ ѕ7:

Sovlek0ša sъ menє2 ri6zы mo‰, i3 njblek0ša mS vъ ri1zu červlenuю, vozloži1ša na glavY moю2 vэnecъ t ternіz, i3 vъ desnyю moю2 ryku vdaša tr0stь, lice že moE ne tvrati1hъ t zaplevanіz, sudi1щu pіlatovu predstahъ, i3 raspstіe preterpёhъ za mіrsk0e spasenіe.

KanHnъ so їrmosы2 na d7i. Glasъ d7.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Tverzu ўstA mo‰, i3 nap0lnztsz d¦a, i3 sl0vo trhgnu cRi1cэ m™ri, i3 kvlю1sz, svёtlw toržestvyz, i3 vospoю2, raduzsz toS čudesA.

Tverzemъ ўstA čelovёcы, i3 ljzhkъ ўzsni1mъ vъ nar0čitый denь prazdnika našegw, položenіe bžctvennыz ri1zы hrtA bGa našegw svёtlw slavzщe.

Skazati hotS svoю2 blagodatь vhšnій, i3 prіstъ rabій džbrazъ nasъ radi, na ўvэrenіe є3stestvA čelovёčeskagw, čestnyю ri1zu svoю2 vBrnыmъ dnesь darovA.

Ri1zu tvoю2 čestnyю, hrtE, darovalъ є3si2 namъ, svzщennoe njgraždenіe, vsskoe soproti1vnыhъ nastosnіe pri1snw pobэždaющuю si1loю duh0vnoю.

BGor0dičenъ: Vozdvi1žena vi1dzщi, є4že na krtЁ tvoE dolgoterpёnіe, rыdaše tebE r0ždšaz, zovyщi: kakw sudi1mь vi1ditsz, hotsй vsBmъ sudi1ti slavы gDь;

Katavasіa: Tverzu ўstA mo‰:

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Tvo‰ pэsnosl0vcы, bcde, živhй i3 nezavi1stnый i3st0čniče li1kъ sebЁ sovokyplьšыz duh0vnw ўtverdi2, vъ b9estvennэй tvoeй slavэ vэncє1vъ slavы spod0bi.

VLko shй po suщestvY, soedini1lsz є3si2 rabHmъ pl0tію, i3 naše dёtelьstvuz razli1čnw spasenіe, hrtE: є4že i3 nhnэ promыšlsz, tvoeю bžctvennoю ri1zoю namъ čudodёйstvueši.

Pl0tію nasъ radi kvleйsz na zemli2, bžctvennыz ri1zы tvoeS približenіemъ nasъ njsvzti1lъ є3si2: є4йže poklansющesz, hrtE, tS vospэvaemъ.

ŽivotE v3postasnый, nhnэ vkusi1lъ є3si2 smerti plotskjz, є4юže živ0tъ i3stoči1lъ є3si2 mє1rtvыmъ, vostanіemъ tvoi1mъ, hrtE: nhnэ že ćkw životY hodataz, ri1zu tvoю2 bGotэlesnagw njdэsnіz podalъ є3si2 namъ.

BGor0dičenъ: I#zъ tebє2, dv7o, njbnovlenіe ćvэ kvi1sz, voi1stinnu bGъ pl0tію raždaemь, i3 na krtъ vozvыšaemь, nizlagaz demwnы, bGoradovannaz vLčce.

Sэdalenъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Vozneshйsz:

Sšedый sъ nebesE za miloserdіe mi1losti, blgoutr0bne sp7se, pl0ti tvoeS pres™hz dnesь bžctvennuю ri1zu gradu čtyщemu tS, i3 lю1demъ hrtoimeni6tыmъ, sokr0viщe podalъ є3si2 ćkw tverdoe vseoryžіe: t nesže počerpaющe njsvzщenіe, sію2 vёroю teplэ vsi2 počitaemъ.

Slava, i3 nhnэ, t0йže.

I# čtenіe vo їwannэ є3đljstэ tolkov0mъ:

V0ini že, є3gdA raspsša ї}sa:

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Neizslёdnый b9ій sovёtъ, є4že t dv7ы, voploщenіz tebє2 vhšnzgw, prbr0kъ ґvvakymъ ўsmotrsz, zovsše: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Ćkw mnogocёnnoe sokr0viщe stzžavъ, hrtE, čtyщій tS gradъ moskvA, ri1zu tvoю2, vLko, vёroю njblobыzaetъ, i3 blgodatь prіemletъ.

Vi1dite č{dnaz vsi2 lю1dіe, i3 duh0vnw nhnэ vozveseli1tesz, hrtA poю1щe, darovavšago namъ, ćkw mnogocёnnoe bogatstvo, bžctvennыz pl0ti svoeS njdэsnіe.

BGovidёnіz slavы drevle sэn0vnw, tvoi1hъ zadnihъ spod0bisz vi1dэti mwmseй prosіsvъ: mh že, n0vый ї}lь, nhnэ licemъ vъ licE tvoю2 čestnyю ri1zu i3zbavitelz našegw vi1dimъ ćsnw.

BGor0dičenъ: Razdrasz rukopisanіe ґdamovo, kopіemъ probodenu ti2, vLko, bcda vopіsše, ў krtA predstosщi, gDi, i3 bolёznennw vosklicaющi.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Ўžas0šasz vssčєskaz nj b9estvennэй slavэ tvoeй: th bo, neiskusobračnaz dv7o, i3mёla є3si2 vo ўtr0bэ nadъ vsёmi bGa, i3 rodilA є3si2 bezlёtnago sn7a, vsBmъ vospэvaющыmъ tS mi1rъ podavaющaz.

Prosvэti1sz dnesь pravoslavnыhъ s0nmiщe, є3retjčeskій že p0lkъ da posrami1tsz, poklansemuю vi1dz bžctvennuю ri1zu tvoю2, vLko, pl0tію namъ ćvlьšagwsz.

Tы2, vLko, namъ tvoi6mъ rabHmъ darovalъ є3si2 ўtverždenіe, ri1zu bGovočelovёčenіz tvoegw2, bžctvennoe njgraždenіe, i3 dušamъ spasenіe, i3 tэlesє1mъ i3scэlenіe.

Vospleщemъ dnesь rukami, i3 voskli1knemъ glasomъ hvalenіz gDevi: se bo voi1stinnu prіi1de i3 kvi1sz, vs‰ njzarsz vBrnыz bžctvennыz ri1zы položenіemъ.

BGor0dičenъ: Pl0tію є3g0že rodilA є3si2 sn7a, bGoradovannaz, ćkw vi1dэ na drevэ vozdvi1žena, plačemъ i3sp0lnisz, i3 dolgoterpёnію є3gw2 divlsšesz voi1stinnu: tёmže veličaše є3gw2 shoždenіe.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: B9estvennoe sіE i3 vsečestn0e soveršaющe prazdnestvo, bGomydrіi, bGomatere, prіidi1te, rukami vospleщimъ, t neS r0ždšagosz bGa slavimъ.

Mє1rtvыmъ živ0tъ vozsіS, slэpы6mъ že svёtъ prišestvova, nemoщnы6mъ lю1tэ vračevstvo2 tverzesz, i3 vsBmъ spasenіz dnesь pribli1žisz.

Vodamъ tS životekyщій i3st0čnikъ vёmы, vLko, i3 počitaemъ bžctvennuю ri1zu tvoю2, t nesže i3scэlє1nіz vsegdA vёrnіi počerpaemъ.

Stranstvuetъ vsskъ razumъ, živon0snыz pl0ti tvoeS vi1dz bžctvennoe njdэsnіe, i3 prosvэщenіe i3stočaющee poklansющыmsz tebЁ.

BGor0dičenъ: Pristaniщe bydi mi2, vsenepor0čnaz, vъ puči1nэ lю1tыhъ plavaющemu: ćže bёdstvuющuю vsю2 tvarь, ržctv0mъ tvoi1mъ, bGorodi1telьnice, spaslA є3si2.

Kondakъ, glasъ d7:

NJdэsnіe netlёnіz, sp7si1telьnagw cэlenіz, vsBmъ čelovёkwmъ, vLko, darovalъ є3si2 tvoE bžctvennoe sokr0viщe čestnyю ri1zu, ćže є4stь hіtHnъ, є4юže živon0snuю i3 s™yю pl0tь vočlvёčenіz tvoegw2 njdёzti blagovoli1lъ є3si2: sію2 želanіemъ prіemlющe svёtlw prazdnuemъ, strahomъ že i3 lюb0vію, ćkw blgodatelю vospэvaющe, zovemъ ti2, hrtE: sohrani2 vъ mi1rэ ntečestvo naše, i3 ґrhіereєvъ, i3 vs‰ lю1di, po veli1cэй tvoeй mi1losti.

Jkosъ: Q preslavnagw čudesE! Kakovo2 b9іe darovanіe rwssjйstэй zemli2 darovasz; ri1za, є4юže bezgrёšnый gDь njdёemь, sію2 neblagodarnіi lю1dіe t dalьnыhъ stranъ, ćkw darъ nёkій vъ carstvuющій gradъ moskvY prines0ša. TogdA ќbw ю5 blagovёrnый carь mіhai1lъ, so ntcemъ svoi1mъ fіlaretomъ patrіarhomъ, ne ćkw zemlenъ darъ, no ćkw nbcnuю ži1znь, veli1kimъ želanіemъ, i3 so svidёtelьstvomъ duh0vnыmъ radostnw prіsša, i3 bGolёpnыmъ poklonenіemъ vLcэ hrtY bGu našemu blagodarstvєnnыz hvalє1nіz vozdaša, si1ce glag0lющe: slava ti2, gDi, ćkw premn0gіz radi blgosti tvoeS rwssjйskuю stranY našu naziraeši: slava ti2, vLko, ćkw blagi1mъ sokr0viщemъ s™hni tvoeS deržavu, ю4že dalъ є3si2 namъ, njbogaщaeši: slava ti2, s™hй, ćkw bGotэlesnuю tvoю2 ri1zu na spasenіe namъ darovalъ є3si2, po veli1cэй tvoeй mi1losti.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Ne posluži1ša tvari bGomydrіi pače sozdavšagw, no džgnennoe preщenіe myžeski popravše, radovahusz poю1щe: prepёtый nc7є1vъ gDь i3 bGъ, blagoslovenъ є3si2.

Vsskъ gradъ raduetsz, prazdnuz vёrnw sъ n0vыmъ sіHnomъ, monasi i3 prostji, bogatіi i3 ўb0zіi, ćvlьšusz dnesь bžctvennomu tvoemY, hrtE, njdэsnію, svэtodatelьnыmi i3scэlє1nіi.

Čert0gъ b9ій i3zbrannый, vъ čestnёmъ semъ čert0zэ, vёroю ri1zu tvoю2, vLko, položenu ґrhіereйskimi njsvzщennыmi rukami: ю4že počitaemъ, ćkw blagočesti1vый pokr0vъ.

NJbnovlsetsz vsskъ pristupazй vёroю, i3 s™hй njblobыzazй kovčegъ, deržaщій tvoю2, vLko hrtE, svэtovi1dnuю ndeždu.

Skvernы vsskіz duševnыz čisti1telьna є4stь tvoS, vLko hrtE, bžctvennaz ndežda, pokrыvaющaz živon0snoe i3 prečctoe tёlo tvoE.

Svzщennicы vъ pravdu njblechtesz vsi2, i3 prpdbnіi vozraduйtesz svёtlw: se bo darovA namъ svёtъ hrt0sъ, s™hz pl0ti svoeS ndeždu, dušamъ i3 tэlesє1mъ vo spasenіe.

BGor0dičenъ: BGorodi1telьnice dv7o, tebE čtyщій gradъ, glada i3 trysa, i3 njѕloblenіz vsskagw spasaй, i3 kzhčeskagw nahoždenіz i3 soproti1vnagw vreda.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: DŽtroki blgočesti6vыz vъ peщi2 ržctvo2 bGor0dičo spaslo2 є4stь, togdA ќbw njbrazyemoe, nhnэ že dёйstvuemoe, vselennuю vsю2 vozdvizaetъ pёti tebЁ: gDa p0йte dэlA i3 prevoznosi1te є3go2 vo vs‰ vёki.

Soveršenъ shй po suщestvY bGъ, i3 člvёkъ vi1dэnъ bhstь soveršenъ, spasaz po nboemY svo‰ voi1stinnu svHйstva: ćkw bGъ bo bGočelovёčeskій džbrazъ ўvэrsz, i3 bžctvennыz pl0ti svoeS ri1zu namъ, ćkw stёnu i3 pokr0vъ, darovalъ є4stь.

Voznesi2 r0gъ, b9ій sl0ve, i3spovёdaющihъ tS bGa i3 člvёka, i3 bžctvennэй ri1zэ tvoeй poklansющihsz, є4юže i3scэlenіe vsBmъ vBrnыmъ darovasz: i3 ўprazdni2 pog†nskaz šat†nіz nevёduщihъ tvoeS si1lы bžctvennыz.

Svёtitsz tvoS sob0rnaz i3 ґpclьskaz cRkovь položenіemъ ri1zы tvoeS: slavы bo svёtъ namъ darovalъ є3si2, hrtE, bžctvennыz pl0ti tvoeS njdэsnіe, є4юže nasъ prosvэti2 vo spasenіe: mh že vёroю i3 lюb0vію sію2 počitaemъ.

BGor0dičenъ: Vi1dэvši ўsnyvša na drevэ hrtA, vsBmъ b0drostь podavaющago, bžctvennuю i3 spasi1telьnuю, m™i vsenepor0čnaz vosklicanіemъ plakaše i3 vzыvaše: čto2 sіE n0voe čydo, njživlszй vs‰ ўmiraetъ hotS;

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Vsskъ zemnor0dnый da vzыgraetsz d¦omъ prosvэщaemь, da toržestvyetъ že bezpl0tnыhъ ўmHvъ є3stestvo2, počitaющee svzщennoe toržestvo2 bGomatere, i3 da vopіetъ: raduйsz, vseblžennaz bcde, čctaz prisnodv7o.

Poemъ bGu pёsnь blagodarnuю, i3zv0livšemu bogatstvo preveli1koe namъ podati, stёnu newbori1muю, i3 neblaznennoe ўtverždenіe, bžctvennыz pl0ti svoeS njdэsnіe: є4že čtyщe vёrnіi veličaemъ.

Q pače ўmA čudesъ tvoi1hъ, gDi, ±že sotvori1lъ є3si2 namъ, na tS nadёющыmsz! Ćkože bo i3mёvый neizrečennoe ržctvo2, takw strannw vsBmъ pokazalъ є3si2 bžctvennыz pl0ti tvoeS ri1zu, ko i3scэlenію i3 prosvэщenію čtyщыmъ tS.

Predloži1sz nhnэ čestnaz raka, deržaщi bžctvennuю ri1zu i3zbavitelz našegw hrtA: i3 ćkw i3st0čnikъ svёta, zarю2 i3scэlenій i3spuщaющi, i3 tmY nedygwvъ tgonsющi, ю4že lюb0vію cэlyemъ.

BGor0dičenъ: Prosvэti2, čctaz, lюb0vію čtyщihъ i3 veličaющihъ tS, i3 razruši2 str†sti našz, ntrokovi1ce, i3 byrю ўkroti2, i3 lukavagw soblaznы t sredы2 tženi2, ґg†rznskaz č†da tы2, bcde, pokori2 v0instvu našemu moli1tvami tvoi1mi.

Svэti1lenъ: Serdca moegw2 strypы, t mn0gihъ grэhHvъ prozsbšыz mi2 i3scэli2, sp7se, ćkw dušamъ i3 tэlesє1mъ vračь: i3 podaS prossщыmъ pregrэšenій proщenіe, i3 nedygwvъ vsёhъ i3scэlenіe, t čestnhz tvoeS i3 bGotэlesnыz ri1zы blagodati spod0bi, ćkw blgъ i3 vsemi1lostivъ.

Slava, i3 nhnэ, t0йže.

Na hvali1tehъ stіhi6rы na d7, glasъ d7.

Pod0benъ: Ćkw d0blz:

Zak0nu tvorcA t ўčenikA kupi1ša bezzak0nnіi, i3 ćkw zakonoprestypnika togo2 pіlatovu sudi1щu predstaviša, zovyщe: raspni2 i4že vъ pusthni si6mъ mannodavšago. Mh že, hrtE, strtemъ tvoi6mъ i3 čestnёй ri1zэ poklansющesz vёroю, sp7se, zovemъ: pomi1luй nasъ. Dvaždы.

ŽivonHsnaz tvo‰ rebra, ćkw i3zъ є3dema i3st0čnikъ i3stočaющaz, cRkovь tvoю2, hrtE, ćkw slovesnый napasetъ raй, tsю1du razdэlszsz ćkw vъ nač†la, vъ čethre є3đlіa, mjrъ napasz, tvarь veselS. Tёmъ vsi2 pritekaemъ, poklansющesz s™ёй ri1zэ tvoeй, vёroю zovyщe: sp7se, pomi1luй nasъ.

Raspinaemu tebЁ, hrtE, vsS tvarь vi1dzщi trepetaše, njsnov†nіz zemli2 pokolebašasz strahomъ deržavы tvoeS. V0ini že togdA ri6zы tvo‰ razdэli1ša sebЁ, i3 nj їmatjsmэ tvoeй metaša žrє1bіz, ю4že nhnэ predloženu zrsщe vёrnіi, strahomъ i3 lюb0vію zovemъ: toS radi, sp7se, pomi1luй nasъ.

Slava, i3 nhnэ, glasъ є7:

I#zbavlenіe cёnu veli1kuю, preči1stuю kr0vь tvoю2 i3zv0lilъ є3si2 dati nasъ radi, bezgrёšne hrtE m0й, vsBmъ hotsй spasenіe poluči1ti. Tёmže vospэvaemъ tvoE slavnoe hotёnіe, i3 poklansющesz čti1mъ kopіE, i3 gybu, i3 tr0stь: sъ si1mi že s™yю i3 čestnyю ri1zu tvoю2, ю4že na bGotэlesnэй pl0ti tvoeй nasъ radi grёšnыhъ nosi1lъ є3si2, i4miže darueši vsBmъ namъ netlёnіe i3 ži1znь, prosvэщenіe i3 velію mi1lostь.

Slavosl0vіe veli1koe: I# є3ktєnіi2. I# tpystъ. I# časъ pervый. I# konečnый tpystъ.

Na lіturgji, Blžє1nna, pёsnь G-z i3 ѕ7.

Prokjmenъ, glasъ z7:

Voznosi1te gDa bGa našego, i3 poklansйtesz podn0žію nHgu є3gw2, ćkw svsto є4stь.

Stjhъ: GDь vocRi1sz, da gnёvaюtsz lю1dіe.

Ґpclъ kъ korjnfznwmъ, začalo rk7є:

Bratіe, sl0vo krtnoe pogibaющыmъ:

Ґllilyіa, glasъ №: Pomzni2 s0nmъ tv0й, є3g0že stzžalъ є3si2 i3sperva.

Stjhъ: BGъ že cRь našъ prežde vёka, sodёla spasenіe posredЁ zemli2.

E#đlіe marka, začalo …z:

Vo vremz džno, v0ini ved0ša ї}sa vnytrь dvorA:

Pričastenъ: Znamenasz na nasъ:

 

Komentarisanje nije više omogućeno.