NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Їylіa }

S™agw velikomyčenika prok0pіa.

Vъ t0йže denь vospominanіe znamenіz, ćvlьšagwsz t їkHnы pres™hz vLčcы našez bcdы, čestnagw i3 slavnagw є3S blagovёщenіz, vo gradэ veli1cэmъ ќstюzэ.

Stіhi6rы m§nika, na ѕ7, glasъ d7.

Pod0benъ: Ćkw d0blz:

Sъ nb7sE zvanіe tvoE, ćkože bhstь propovёdniku kzhkwvъ, prok0pіe vseslavne, i3 prosvёщsz mhslію, tmY njstavilъ є3si2 jdwlьskuю, i3 svэti1lьnikъ vёrnыhъ bhlъ є3si2, bžctvennыmi sі‰nіi čestnhhъ tvoi1hъ pHdvigъ njzarsz koncы2 mjra, slava myčenikwvъ i3 pohvalA.

Vozderžanіemъ pervэe plotsk†z vzыgr†nіz njbuzdavъ, p0slэžde kъ stradanію mužemydrennw tluči1lsz є3si2, vseblaženne prok0pіe, ne poщadёvъ pl0ti si1loю dyha. Tёmže vsskъ preterpёlъ є3si2 vi1dъ mučenій, vэncen0secъ kъ vы6šnimъ lюbostosnієmъ vosteklъ є3si2.

Voev0da ćkw nepobэdi1mь, krt0mъ vowruži1vsz, tHki kr0vnыmi vsi2 si1lu soproti1vnыhъ pogruzi1lъ є3si2, i3 t{či i3stoči1lъ є3si2 i3scэlenій bogatnw, t i3stHčnikъ i3zlivaz, dostočydne, spasi1telьnыhъ, i3 vsёhъ napasz, plamenemъ strasteй soderži1mыhъ, bGodohnovenne.

I$nы stіhi6rы, glasъ t0йže.

Pod0benъ: Dalъ є3si2 znamenіe:

Ćkw pavla pervэe sъ nb7sE tS prizvA ї}sъ i4stina, prok0pіe preslavne: є3myže blagodyšnw, blaženne, vёrovavъ, ntečeskuю predanuю lžY i3 bezb0žnuю lestь njstavilъ є3si2: i3 raduzsz tluči1lsz є3si2 kъ bolёznєnnыmъ trudHmъ, soveršennagw stradanіz prosvёщsz mhslію.

Trez{bcы stryžemь, i3 ngnemъ i3znursemь, i3 vъ temni1cэ zatvorsemь, prebhlъ є3si2 neprel0ženъ, ko predležaщыmъ b9estvєnnыmъ vozdasnієmъ prosvэщennыmъ p0mыslomъ predzrS, myčeniče mnogostradalьne. Tёmže tS vэnčA vэncedavecъ hrt0sъ, prok0pіe, p0dvigi skončavšago i3 vёru soblю1dšago.

brazomъ stradanіz, є4že pl0tію prіstъ, ї}sъ ўlovi1lъ tS є4stь, dobr0tы, prok0pіe, voždelёvъ i4skrennw, bžctvennыz duši2 tvoeS: є4йže ўdivi1šasz vrazi2 terpёnію i3 svёtlosti. Tёmže tS ўblažaemъ so stradavšimi sъ tob0ю, slavne: sъ ni1miže prosi2 njstavlenіe lю1tыhъ poю1щыmъ tS.

Slava, glasъ ѕ7:

ProsіS dnesь slavnaz pamztь tvoS, prok0pіe mnogostradalьne, sozыvaющi nasъ prazdnolю1bcєvъ ko blagohvalenію i3 slavэ hrtA bGa našegw. Tёmže i3 pritekaющe kъ racэ moщeй tvoi1hъ, i3scэlenій darov†nіz prіemlemъ: i3 vэnčavšago tS sp7sa hrtA vospэvaemъ vo vёki, neprestannw slavzщe.

I# nhnэ, bGor0dičenъ, i3li2 krtobGor0dičenъ.

Pod0benъ: VsE tl0žše:

Ѓgnca svoego2 ѓgnica neskvernaz drevle i3 nepor0čnaz vLčca na drevэ krtnэmъ ćkw ўzrЁ, m™rski vosklicaše, i3 divsщisz vopіsše: čado sladčaйšee, čto2 zrёnіe sіE n0voe i3 preslavnoe; kakw s0nmъ bezblagodatnый sudi1щu pіlatovu predade tz, i3 njsuždaetъ na smertь životA vssčeskihъ; no vospэvaю tvoE neizrečennoe, sl0ve, snizhoždenіe.

Na stіh0vnэ nktHiha. Slava, glasъ }:

Prok0pіa hartofmlaxa: Taйnыmi sі‰nіi presvёtlыz trbcы njzarsemь, myčeniče prok0pіe doblemydrenne, položenіemъ b0gъ bhlъ є3si2, njbožaemь pričastіemъ. Tёmže vёroю tvorsщыz tv0й svэton0snый prazdnikъ, t napasteй mnogoobraznыhъ spasaй tvoi1mi moli1tvami.

I# nhnэ, bGor0dičenъ, i3li2 krtobGor0dičenъ.

Pod0benъ: Q preslavnagw čudesE!

TS vi1dzщi prigvoždaema na krtЁ, ї}se, i3 strti prіemlющa v0leю, dv7a i3 m™i tvoS, vLko, ўvы2 mnЁ, vopіsše, čado sladkoe: r†nы nepravednw kakw terpi1ši, vračY, i3scэli1vый čelovёčeskoe nemoženіe, i3 t tli2 vsёhъ i3zbavivый miloserdіemъ tvoi1mъ;

Troparь, glasъ d7:

M§nikъ tv0й, gDi, prok0pій vo stradanіi svoemъ vэnecъ prіstъ netlёnnый t tebє2 bGa našegw: i3mёzй bo krёpostь tvoю2, muči1teleй nizloži2, sokruši2 i3 demwnwvъ nemwщnhz derzwsti. Togw2 moli1tvami spasi2 dyšы našz.

Na ќtreni džba kanHna nktHiha bezъ m§ničnwvъ. I# s™agw na ѕ7. Glasъ d7.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: M0rz čermnyю puči1nu, nevlažnыmi stopami, drevnій pэšešestvovavъ ї}lь, krestoobraznыmi mwmseovыma rukama, ґmali1kovu si1lu vъ pusthni pobэdi1lъ є4stь.

Bogatыmi sі‰nіi d¦a njblіsnъ, svэton0snый seй, i3 čestnhй prazdnikъ tv0й čtyщыz, strasteй mglы2 i3zbavi i3 napasteй, myčeniče prok0pіe.

Zvanіe ne t čelovBkъ bhstь tvoE, prok0pіe, no sъ nb7sE ćkw pavla pervэe hrt0sъ ўlovi2, strasteй svoi1hъ svidёtelz vsei1stinnago tS sodёlavъ.

V0instvomъ tlёnnыmъ, premydre, na vBčnuющaz ćkw smhslenъ premэni1vъ, i3 smertnago carS na bezsmertnago, i3 crtvіe netlёnnoe tebЁ podavaющago, prok0pіe.

BGor0dičenъ: E#stestv0mъ sodёtelz rodilA є3si2, nasъ njboži1všago pače ўmA soedinenіemъ i4stinnыmъ, bcde prepёtaz: є3g0že moli2, prosvэti1ti poю1щыz tS.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Ne mydrostію i3 si1loю, i3 bogatstvomъ hvalimsz, no tob0ю, dž§eю v3postasnoю mydrostію, hrtE: nёstь bo svstъ, pače tebє2, člvэkolю1bče.

PosredЁ krtA preslavnw hrt0sъ tebЁ kvlsetsz, naučaz ćvэ, є4že kъ namъ shoždenіe, i3 tS kъ stradanію prizыvaz.

Hramъ i3 st0lpъ vozdvi1glъ є3si2 tebE samago bžctvennomu d¦u, revnostію dыhaz b9іeю: hramы i3 bezd{šnыz i3stukanы dє1mwnskіz nizloži1lъ є3si2, myčeniče prok0pіe.

Sovleklsz є3si2 k0žnыhъ ri1zъ stroganіemъ, netlёnіz že ndeždeю njdёzvsz, prok0pіe: i3 mnogok0znennago, myčeniče, njbnaži1lъ є3si2.

BGor0dičenъ: I#zbavi mS vsskagw pril0ga soproti1vnagw ѕmjz, m™i dv7o čctaz, i3 serdce moE prosvэti2, vёroю tS slavzщagw, prenepor0čnaz.

Sэdalenъ, glasъ №.

Pod0benъ: Gr0bъ tv0й:

Ćkw pavla pervэe hrt0sъ sъ nb7sE, prok0pіe mydre, tS zovetъ kъ vёrэ, dobr0tu bžctvennuю provёdый serdca tvoegw2. Tёmže postradalъ є3si2 myžeski, propovёdaz strti, i3 togw2 kъ čelovёkwmъ, preblaženne, sošestvіe. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Beznevёstnaz čctaz bcde dv7o, є3di1na vёrnыhъ predstatelьnice i3 pokr0ve, bёdъ i3 skorbeй i3 lю1tыhъ njbstosnій vsёhъ i3zbavi, na tS ўpovanіe, ntrokovi1ce, i3myщihъ, i3 dyšы našz spasi2 bžctvennыmi moli1tvami tvoi1mi.

KrtobGor0dičenъ: Zrsщi tS, hrtE, vsenepor0čnaz m™i, mertva na krtЁ prosterta, vopіsše: sn7e m0й, sobeznačalьne nc7Y i3 d¦u, čto2 neizrečennoe tvoE sіE smotrenіe, i4mže spaslъ є3si2 prečctыhъ rykъ tvoi1hъ, щedre, sozdanіe;

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Voznesena tS vi1dэvši cRkovь na krtЁ, slnce pravednoe, stA vъ či1nэ svoemъ, dost0йnw vzыvaющi: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Prevoznesennago deržavoю nečestіz g0rdago muči1telz, ko vLcэ bžctvennыmi vozzrBnіi vzыvaz, razrazi1lъ є3si2: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Kvlsetsz vъ temni1cэ tebЁ zatvorenu i3zbavitelь, prok0pіe, derzosti napolnsz tS, sіsnіemъ že prosvэщaz tS, i3 zvanіe sugybo tvoemY predspёznію podaS.

Blgodatію bžctvennoю prosvэщeno zrsщe tvoE licE nevёrіz mrakomъ pokrovennіi, svёtъ vёrы bžctvennыmъ manovenіemъ prіemlюtъ.

BGor0dičenъ: NJtzgčena sn0mъ ўnhnіz, kъ pokasnіz ќtru mS tvoeю neushpnoю, vLčce, vozdvi1gni moli1tvoю, i3 spasi1 mz є3di1na sp7sa r0ždšaz.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Nečesti1vіi ne ќzrztъ slavы tvoeS, hrtE, no mы2 tS, є3dinor0dne, n§eskіz slavы sіsnіe bžctvA, t n0щi ќtrenюющe, vospэvaemъ tS, člvэkolю1bče.

Svёtomъ slovesъ tvoi1hъ v0instvo bGopok0rnoe privelъ є3si2 hrtY, mučenіz kr0vію naslёdstvovavšee, sъ tob0ю, prok0pіe, crtvo nedvi1žimoe.

Smgkli1tstva kvi1šasz vhšnzgw prič†stnicы, žєnы2 smgkli6tskіz, i3 r0da svёtlosti trekšesz, i3 ўmreti i3zv0liša po tebЁ, sl0ve bezsmertne.

Ngnemъ raspalsemi bžctvennыmъ dyšы, njpalsemagw i3 neщadnw žeg0magw tёla prenebregše, ±že tvoE vozželёvšыz crtvo, mnogomi1lostive.

BGor0dičenъ: Začenši rodilA є3si2 bGa є3mmanyila, na njbnovlenіe čelovёkwmъ, pres™az, čctaz, pl0tь bhvša:є3g0že pri1snw moli2 spasti2 dyšы našz.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Požry ti so glasomъ hvalenіz, gDi, cRkovь vopіetъ ti2, t bэs0vskіz kr0ve njči1щšisz, radi mi1losti t rebrъ tvoi1hъ i3stekšeю kr0vію.

I#stočaz tv0й medot0čnый ljzhkъ ўčє1nіz medotHčnaz, i3 g0resti bezb0žіz voi1stinnu i3zbavi, blagopok0rnw tebЁ pritekaющыz, myčeniče prok0pіe.

Materь blagočestіe, myčeniče, stzžavъ, ѕločestіz i3z8imaeši, tvoю2 po pl0ti čestnyю materь, i3 priv0diši nbcnomu nc7Y stradanіz radi.

Lani6tы stružA želёzomъ muči1telь, p0mыsla tvoegw2 tverdosti, myčeniče, ne pokolebA, vodruženagw lюb0vію, strti pl0tію preterpёvšagw.

BGor0dičenъ: S™ago s™hhъ neizrečennw rodilA є3si2, pres™az dv7o, vBrnыz pri1snw njsvzщaющago i3 myčeničєskіz li1ki so ѓgGlы sovokuplsющago.

Kondakъ, glasъ v7:

Pod0benъ: Vhšnihъ i3щS:

Revnostію ko hrtY bžctvennoю raspalaemь, i3 krtA krёpostію njgraždaemь, vragHvъ šatanіe i3 derzostь nizloži1lъ є3si2, prok0pіe, i3 čestnyю cRkovь vozvhsilъ є3si2, vёroю preuspэvaz, i3 prosvэщaz nasъ.

Jkosъ: ЎstA razuma mnЁ podaždь, prebeznačalьne sl0ve, hotsщu pёti tvoego2 nryžnika prok0pіa: i4maši bo bogatstvo miloserdіz neizčetno, hrtE m0й, puči1nu tvoi1hъ sudebъ: da i3 ѓzъ duševnagw mraka njči1щusz, ўma že vssku skvernu tmhvъ, hramъ svzщenіz dёlы bžctvennыmi tvoi1mi bydu, i3 dostHйnaz poю2 myčeniku, vёroю preuspэvaz, i3 prosvэщaz nasъ.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Vъ peщi2 ґvraamstіi džtrocы persjdstэй, lюb0vію blagočestіz pače, neželi plamenemъ njpalsemi, vzыvahu: blgoslovenъ є3si2 vъ hramэ slavы tvoeS, gDi.

Tsžestію džlova tvoeй vhi sokrušaemэ, myčeniče, ne čylъ є3si2: nosi1ti bo i4go na vhi vozželёlъ є3si2 prelegkoe, za miloserdіe namъ primёššagwsz.

Blgodatь svhše i3scэlenій prіemъ, nedygi temleši, myčeniče, i3 luk†vыz tgonseši dyhi, vopіS: blgoslovenъ є3si2, gDi b9e ntє1cъ našihъ.

Mnogoobr†znыz t vr†gъ ćzvы prіemlz, blženne, i3 ngnemъ njpalsemь, tverdostnэ nečestіe popali1lъ є3si2, blgoslovenъ є3si2, vopіS, b9e ntє1cъ našihъ.

BGor0dičenъ: T dv7ы netlёnnыz pače є3stestvA raždaetsz sl0vo, i4že sl0vomъ vs‰ sodэvazй, bezslovesіz hotS i3zbaviti v0lьnoe slavosl0vzщыz togw2 sni1tіe.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Rycэ rasprosterъ, danіi1lъ lьvHvъ zі‰nіz vъ r0vэ zatčE: džgnennuю že si1lu ўgasi1ša, dobrodёtelію prepossavšesz, blagočestіz rači1teli džtrocы, vzыvaющe: blgoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Svэщami njpalsemь lю1tэ, nstnh že podbodaemь, i3 lBtnыmъ ranamъ stroganіe prіemlz, i3 bolёznuz ѕэlw2, myčeniče, vzыvalъ є3si2: blgoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Tvoeю desni1ceю tє1mnaz demwnwvъ li1ca, blženne, zauši1lъ є3si2: sію1 bo na ќglіe gorsщee, slavne, njpali1tisz položi1lъ є3si2, bezzak0nnomu muči1telю protivlszsz, i3 vzыvaz: blgoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Kamenz hrtA nezhblema, vseblženne slavne, i3mёz njsnovanіe, kamenіemъ, prok0pіe, radovašesz syrovw njtzgčavaemь, kъ netsžcэй tS radosti njblegčaetъ, vopію1щa: blgoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

BGor0dičenъ: SE vsi2, ntrokovi1ce, r0di, ćkože proreklA є3si2, tS ўblažaюtъ, bGa blžennago r0ždšuю, blžennы sodэvaющago, i5že povelёnієmъ є3gw2 poslёduющыz vёrnw, i3 vopію1щыz: blgoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Kamenь nerukosёčnый t nesэk0mыz gorы2 tebє2, dv7o, kraeug0lьnый tsэčesz, hrt0sъ, sovokupi1vый razsto‰щazsz є3stєstvA. Tёmъ veselsщesz, tS, bcde, veličaemъ.

Vozželёnnый tebЁ poluči1všu konecъ, velemydrennw prekloni1lъ є3si2 bGu vhю, ўdarenъ že bhvъ mečemъ, ćkože na kolesni1cu tvoeю vsёlъ є3si2 kr0vію, i3 kъ nemY, myčeniče, vosteklъ є3si2.

T0čiši rёki i3scэlenій, i3st0čnikъ bhvъ čudesъ, ўstavlseši že plamenь strasteй, dє1mwnskіz že pogružaeši polki2, vsesi1lьnoю d¦a bžctvennoю krёpostію, dostočydne.

Vsesvztyю tvoю2 pamztь radostnw tvorsщыz, vsskagw preщenіz, vsskagw že nedyga i3 vsskіz bэdы2 spasaй, prok0pіe, kъ ziždi1telю bGu svzщennыmi tvoi1mi molьbami.

BGor0dičenъ: Svёtъ namъ vozsіS, ntrokovi1ce, t svэton0snыz tvoeS ўtr0bы, sozdatelь s0lnca i3 ѕvёzdъ, i3 vsskіz tvari: є3g0že prilёžnw moli2, prosvэti1ti poю1щыz tS.

Svэti1lenъ: Sъ nb7sE, ćkw pavlu, bhstь tebЁ zvanіe, є3myže tezoimeni1tnw prespэvaz, prok0pіe, gDevi li1ki myčєnikъ privelъ є3si2: sъ ni1miže m0liši nj hvalzщihъ tS.

BGor0dičenъ: Svёtъ r0ždšaz, dv7o, i4že t svёta neroždenna, nezahodi1mago svёta, tvoi1mi neushpnыmi moli1tvami nastavlsющi ne prestaй, tS poю1щыz, m™i prisnodv7o.

Na hvali1tehъ stіhi6rы, na d7. Glasъ v7.

Vmzantjevo: Ćkw preuspэvaz vъ bz7э, nj vsёhъ moli1sz, straston0sče, preuspэvati vъ nemъ, myčenikwmъ pohvalo2, veli1kій prok0pіe, ćkw derznovenіe i3mёz kъ nemY, i3 togw2 prest0lu pri1snw predstoS vъ bGoizrsdnыhъ stezshъ, i3 bžctvennыhъ dэsnіihъ blagougoždaющihъ є3mY, i3 tS blažaщihъ.

Glasъ G.

Germanovo: Ю$nošeskimъ v0zrastomъ podvizazsz, ćkože bžctvennэйšій pavelъ, svhše bžctvennoe darovanіe prіslъ є3si2: i3 lю1tagw borcA derzostь vseoryžestvomъ krtA nizloži1lъ є3si2, myčenikwmъ pohvalo2, straston0sče prok0pіe, nj nasъ ko gDu moli1sz, spasti2 dyšы našz.

Glasъ d7.

Kmprіanovo: HvalA bGu t brennыhъ ўstenъ prin0sitsz, vъ bžctvennэй pamzti tvoeй, prok0pіe mnogostradalьne: th bo kvi1lsz є3si2 i3zrsdnый v0inъ sl0va vёrы, pobэdi1vъ vъ trudёhъ jdwlьskіz zraki: i3 nhnэ prosvэti1lsz є3si2 svёtomъ trbčeskimъ, njzarsz n†ša pomыšlє1nіz, moli1tvami tvoi1mi.

Glasъ є7:

CRkovь dnesь njdёzvšisz deržavoю tvoeю, myčeniče hrt0vъ, veseli1tsz: i3 tvoю2 vseizrsdnuю pamztь po dostosnію blagohvalьnw vzыvaetъ, počitaющi: raduйsz, i4že pavlu porevnovavый, i3 krtъ hrt0vъ vzemъ, i3 sBti sokruši1lъ є3si2 čuždagw: raduйsz, myčenikwvъ pohvalo2, prok0pіe mnogostradalьne: nj nasъ ko gDu ne prestaй molssz, ćkw derznovenіe i3mёz, stradalьcєvъ ўkrašenіe.

Slava, glasъ d7:

Červleni1ceю kroveй mučenіz tvoegw2, ўkrasi1všisz cerkovь b9іz, s0lnєčnыz zari6 i3spuщaetъ, prok0pіe mnogostradalьne: krt0mъ bo vowruži1vъ sebE, i3 ўmreti po hrtЁ želaz doblemydrennw ko njpolčenію čuždagw suproti1vu stalъ є3si2, i3 posrami1vъ ўmыšlє1nіz bezzak0nnыhъ, pobёdnый v0inъ ćvlьsz hrt0vъ. Tёmže m0limъ tS, ćkw i3mёz derznovenіe kъ nemY, myčenikwvъ ўkrašenіe, moli2 spasti1sz dušamъ našыmъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ, i3li2 krtobGor0dičenъ.

Pod0benъ: Ćkw d0blz:

Raspinaema hrtA člvэkolю1bca vi1dzщi prečctaz, i3 rebra i3skopavaema kopіemъ, plačuщi vopіsše: čto2 sіE, sn7e m0й; čt0 ti bezblagodatnіi lю1dіe vozdaša, za ±že sotvori1lъ є3si2 dHbraz i5mъ; i3 tщi1šisz bezčadstvovati mS, vselюbeznэйšій: ўdivlsюsz, blgoutr0bne, tvoemY v0lьnomu raspstію.

Na stіh0vnэ nktHiha. Taže glag0lemъ pripёvъ:

Di1venъ bGъ vo s™hhъ svoi1hъ, bGъ ї}levъ.

I# poemъ stіhi1ru, glasъ ѕ7:

Prіidi1te, vsi2 zemnji koncы2, duh0vnый li1kъ sostavimъ, pёnіemъ trybnый glasъ vosprіi1mše, i3 blagod†rnыz pBsni prinesemъ, glag0lющe: raduйsz, hrt0vъ v0ine, myčeniče prok0pіe: lюb0vію bo segw2 postradalъ є3si2, blaženne: raduйsz, i4že tёlo tdavъ na r†nы lю6tыz za vёčnuю i3 blažennuю voi1stinnu ži1znь: raduйsz, neshtnoю dušeю naslaždazsz neprestannw, ćkw džbщnikъ hrtA bGa našegw. Tёmže nj tvorsщihъ vёroю slavnuю pamztь tvoю2 moli2, i3zbavitisz vsskagw gnёva i3 tli2 i3 mučenіz.

Slava, glasъ }.

Ćkože pavelъ zvanіe t bGa prіemъ, myčeniče prok0pіe, i3 preuspэvaz vъ bz7э krtA želanіemъ, muči1teleй ѕločє1stіz i3 mučє1nіz vs‰ myžestvennw posrami1lъ є3si2. Tёmže i3 do kr0ve protivostalъ є3si2 ko grэhY, kъ nevi6dimыmъ vragHmъ podvizazsz: i3 m0lišisz neprestannw i3zbavitelю i3 bGu, darovati vselennэй mi1rъ, i3 dušamъ našыmъ velію mi1lostь.

I# nhnэ, bGor0dičenъ, i3li2 krtobGor0dičenъ.

Pod0benъ: Myčєnicы gDni:

Ne terplю2, čado, vi1dzщi tS na drevэ ўsnyvša, b0drostь vsBmъ podaю1щago, ćkw da drevle prestuplenіz plod0mъ, sn0mъ pogi1belьnыmъ ўsnyvšыmъ, bžctvennuю i3 spasi1telьnuю b0drostь podasi, dv7a glag0laše plačuщisz, ю4že veličaemъ.

Na lіturgji: blžє1nna nktHiha, i3 t kanHna s™agw pёsnь G-z.

Prokjmenъ, glasъ d7:

Di1venъ bGъ vo s™hhъ svoi1hъ, bGъ ї}levъ.

Stjhъ: Vъ cRkvahъ blagoslovi1te bGa, gDa t i3stHčnikъ ї}levыhъ.

Ґpclъ kъ tіmofeю, začalo s§v.

Ґllilyіa, glasъ d7: Pravednikъ ćkw fjnіxъ procvэtetъ:

E#đlіe matfea začalo lf.

Pričastenъ: Vъ pamztь vёčnuю:

 

Komentarisanje nije više omogućeno.