NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Їynіa v7

S™agw velikomyčenika їwanna n0vagw, myčena vъ bэlэgradэ.

Na malэй večerni postavimъ stіhi2 d7, i3 poemъ stіhi6rы, glasъ №.

Pod0benъ: Nbcnыhъ činHvъ:

Nbcnыhъ činHvъ slik0vnika, i3 myčenikwmъ sostradalьca, premydrago v0ina blagočestіz, i3 i4stinnago propovёdnika hrt0va, їwanna velikoimeni1tago, voshvalimъ, vёrnіi, raduющesz. Dvaždы.

Hrіstіanъ zabralo krёpkoe, stolpA nepokolebi1mago muči1telьskimi lask†nіi, kupcA vseizrsdnago, na netlёnnыhъ i3zmэni1všago tlBnnaz, i3 nasъ svhše naziraющa, vёrnw ўblaži1mъ.

Pervago postradatelz vsi2 їwanna svёtlago hrab0rnika, nhnэ namъ vozsіsvšago i4stinnago stradanіz lučami, vospoemъ veselsщesz, i3 togw2 moщemъ klanzющesz.

Slava, glasъ ѕ7:

Prіidi1te, mučenikolю1bcы vsi2, prіidi1te, li1kъ sostavimъ, vэncы2 pohvalami pletyщe, i3 čestnyю glavY їwanna vэnčaющe: seй bo vsehrab0rnikъ hrt0voю vowruži1vsz vёroю, vъ p0dvigъ vni1de myžestvennэ, i3 hrtA i3spovёda sn7a b9іz i3 bGa, tvorcA i3 sudію2 vssčeskihъ, persskuю do koncA gordhnю nizloži1vъ, i3 muči1telz popravъ svoi1mъ terpёnіemъ, myčenikwvъ bhstь džbrazъ i3 nadpisanіe: i3 nhnэ hrtY m0litsz nj dušahъ našihъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ. Ѓщe n7-ca: I# nhnэ, prazdnika.

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ v7.

Pod0benъ: D0me є3vfrafovъ:

T vost0čnыhъ kъ sёvєrnыmъ, ćkože s0lnce vozsіslъ є3si2, zarsmi stradanіz, vsёhъ privlačS serdcA i3 pomыšlє1nіz kъ tvoi6mъ čudesє1mъ, slavne.

Stjhъ: Prvdnikъ ćkw fjnіxъ procvэtetъ, ćkw kedrъ, i4že vъ lіvanэ, ўmn0žitsz.

Sёvєrnaz plemenA vs‰, є3li1kw blagočєsti1vaz, duh0vnэ likovstvyйte, pёsnьmi їwanna slavzщe, vasъ vozlю1blьšago.

Stjhъ: Nasaždeni vъ domY gDni, vo dv0rэhъ bGa našegw procvэtytъ.

PoslBdnimъ si6mъ vremenHmъ tы2 krasotA pokazalsz є3si2 myčenikwvъ strad†nіz njbnovlsz, i3 do koncA nizlagaz prelestь, blaženne, dušegubi1telьnuю.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Bcdu tS i4stinnuю myčєnicы i3spovёdaša, so їwannomъ slavnыmъ, mRje bGonevёsto: mh že ti2 pripadaemъ, grэhHvъ prossщe proщenіz.

Na veli1cэй večerni: Blaženъ myžъ: Na GDi, vozzvahъ, postavimъ stіhHvъ }: i3 poemъ stіhi6rы, glasъ v7.

Pod0benъ: Kjimi pohvalьnыmi:

Kjimi blagohvalьnыmi pёsnьmi vospoemъ їwanna, i4stinnago v0ina cRS veli1kagw, svёtlago hrab0rnika, hrt0va vseizrsdnago stradalьca; ўtverdi1telz vёrы, i3 nizloži1telz lesti, terpэli1vago vo i3skušenіihъ, i3 vъ mykahъ nepristrašnago, nečesti1vыhъ nakazatelz strašnago, i3 blagočєsti1vыmъ pom0щnika teplago, i4mže hrt0sъ namъ daruetъ velію mi1lostь.

Kjimi pohvalьnыmi vэncы2 vэnčaemъ їwanna; myčenikwvъ njbnovlenіe, i3skysnago borcA, blagočestіz bori1telz, vragA nizloži1všago, kr0vію zemlю njsvsщšago, i3 vozd{šnыz knszi ўstraši1všago, i3 nbcnыmъ pričtavšagosz ѓgGlwmъ, stolpA vsezlatago, nj nemže soderžatsz stranы6 sёvєrnыz: i4mže hrt0sъ si1hъ vragi2 pobэždaetъ, i3mёzй velію mi1lostь.

Kjimi blagosostavnыmi glasы proslavimъ їwanna; vыsokoparnago nrlA slovesъ premydrostію, є3gHže kril0ma zlata meždoramіz, trubY blagočestіz, b9іz sl0va t†instva vozgremёvšago, mečA i3z8wщrennago prbr0českimi velBnіi, i4mže persskoe voznošenіe hrt0sъ nizloži2, i3mёzй velію mi1lostь.

Kjimi pёsnьmi i3 dobr0tami ўvzzemъ їwanna čydnago; pl0tь davšago kъ ranamъ sodroblenіz, nasъ radi pleщi2 na r†nы davšago, i3 kr0vь neщadnw i3zlіsvšago za i3stoщi1všago sebE do rabіz džbraza, muči1telz ўdi1vlьšago preestestvennыmъ terpёnіemъ, i3 togo2 posramlьša soprotivlenіemъ krёpkimъ: є3g0že hrt0sъ bGъ vэncы2 netlёnіz vэnčA, i3mёzй velію mi1lostь.

Slava, glasъ }:

Dnesь čestn0e toržestvo2 nbcnaz prazdnuюtъ mhslennw, zemn†z kъ veselію sozыvaющe, vъ pamztь d0blzgw podvi1žnika їwanna, terpэli1vagw ґdamanta: i3znemog0ša bo ryki bію1щihъ, i3 sudіS ўtrudi1sz, m{ki ўmыšlsz. DŽnъ že vhše vsёhъ prebыvaše, stoS ćkw levъ posredЁ p0dviga, i3 muči1telz ўstrašaz i3spovёdanіemъ hrt0vыmъ, blagoderznovennw bo kъ nemY vopіsše: ne kosni2, q є3parše, sE ti2 pl0tь kъ tomlenію! Tы2 ќbw dovHlьnы r†nы nanosi2, hrt0sъ že vэncы2 netlBnnы daruetъ mnЁ, є3g0že propovёdaю so nc7emъ i3 s™hmъ d¦omъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ: ѓщe n7-ca, i3 nhnэ, prazdnika.

Vh0dъ. Prokjmenъ dnE. Čtє1nіz tri2.

Prbr0čestva i3saіina čtenіe. (GlavA m7g.)

Takw glg0letъ gDь: vsi2 kzhcы sobrašasz vkypэ, i3 soberytsz knszi t ni1hъ: kto2 vozvэsti1tъ sі‰ vъ ni1hъ; i3li2 ±že t načala, kto2 slы6šana sotvori1tъ vamъ; da privedytъ svidёteli svo‰ i3 njpravdstsz, i3 da ўslhšatъ, i3 da rekytъ i4stinu. Bydite mi2 svidёteli, i3 ѓzъ svidёtelь, glag0letъ gDь bGъ, i3 džtrokъ, є3g0že i3zbrahъ, da poznaete i3 vёruete mi2, i3 razumёete, ćkw ѓzъ є4smь: prežde menє2 ne bhstь i4nъ bGъ, i3 po mnЁ ne bydetъ: Ѓzъ є4smь bGъ, i3 nёstь razvэ menє2 spasazй. Ѓzъ vozvэsti1hъ i3 spas0hъ, ўničiži1hъ i3 ne bЁ vъ vasъ čyždій. Vы2 mnЁ svidёteli, i3 ѓzъ gDь bGъ: i3 є3щE t načala ѓzъ є4smь, i3 nёstь t rykъ moi1hъ i3zbavlszй, sotvorю2, i3 kto2 tvrati1tъ to2; Si1ce glag0letъ gDь bGъ, i3zbavlszй vasъ, svzthй їzrailevъ.

Premydrosti solomHni čtenіe. (GlavA G.)

Prvdnыhъ dyšы vъ rucЁ b9іeй, i3 ne prik0snetsz i4hъ myka. Nepщevani bhša vo nčesёhъ bezymnыhъ ўmreti, i3 vmэni1sz njѕloblenіe i3sh0dъ i4hъ: i3 є4že t nasъ šestvіe, sokrušenіe, nni1 že sytь vъ mi1rэ. I$bo predъ licemъ čelovёčeskimъ ѓщe i3 myku prіi1mutъ, ўpovanіe i4hъ bezsmertіz i3sp0lneno, i3 vmalэ nakazani bhvše, veli1kimi blagodёtelьstvovani bydutъ: ćkw bGъ i3skusi2 |, i3 njbrёte i5hъ dostHйnы sebЁ. Ćkw zlato vъ gorni1lэ i3skusi2 i5hъ, i3 ćkw vsepl0dіe žertvennoe prіstъ |. I# vo vremz posэщenіz i4hъ vozsіsюtъ i3 ćkw i4skrы po steblію potekytъ. Sydztъ kzhkwmъ, i3 njbladaюtъ lюdьmi2, i3 vocRi1tsz gDь vъ ni1hъ vo vёki. Nadёющіisz nanь razumёюtъ i4stinu, i3 vёrnіi vъ lюbvi2 prebydutъ є3mY: ćkw blagodatь i3 mi1lostь vъ prepod0bnыhъ є3gw2, i3 posэщenіe vo i3zbrannыhъ є3gw2.

Premydrosti solomHni čtenіe. (GlavA d7.)

Prvdnikъ, ѓщe posti1gnetъ skončatisz, vъ pok0i bydetъ. Starostь bo čestnA ne mnogolёtna, nižE vъ čislЁ lёtъ i3sčitaetsz: sэdi1na že є4stь mydrostь čelovёkwmъ, i3 v0zrastъ starosti žitіE neskvernoe. Blgoug0denъ bGovi bhvъ, vozlю1blenъ bhstь: i3 živhй posredЁ grBšnikъ, prestavlenъ bhstь: voshiщenъ bhstь, da ne ѕl0ba i3zmэni1tъ razuma є3gw2, i3li2 lestь prelьsti1tъ dyšu є3gw2. Račenіe bo ѕl0bы pomračaetъ dHbraz, i3 parenіe p0hoti premэnsetъ ќmъ neѕl0bivъ. Skončavsz vmalэ, i3sp0lni lBta dHlga: ўg0dna bo bЁ gDevi dušA є3gw2: segw2 radi potщasz t sredы2 lukavstvіz. Lю1dіe že vi1dэvše, i3 ne razumёvše, nižE pol0žše vъ pomыšlenіi takov0e: ćkw blgodatь i3 mi1lostь vъ prepod0bnыhъ є3gw2, i3 posэщenіe vo i3zbrannыhъ є3gw2.

Na lіtji stіhi6rы, glasъ №, samogl†snы:

Sёvєrnaz vs‰, raduйtesz, i3 veselsщesz vzыgraйte, posredЁ sebє2 i3myщe ѕvэzdY nezahodi1muю i3 mnogosvёtluю, s0lnєčnыz zari6 prevoshodsщuю, їwanna velikoimeni1tago, blagočesti1vagw k0rene myčeničeskuю vёtvь, mnogopl0dnuю i3 i3zbrannuю, mn0gw hrtA vozlю1blьšago, i3 t negw2 mn0žae vozlю1blenna bhvšago, i3 namъ prossщa velіz mi1losti.

Blagočesti1vыhъ r0dove vsi2, duh0vnw likovstvyющe, džbщuю p0lьzu voshvali1te, vъ nar0čitomъ dni2 segw2 prazdnika, posredЁ sebE i3myщe, ćkw ši1pokъ blagov0nnый, togw2 s™0e i3 mnogostradalьnoe tёlo, nhnэ proslavlennoe slavoю netlёnіz, i3 cэlьbы6 podaю1щa dušє1vnыmъ strastemъ i3 tэlє1snыmъ.

VostHčnaz, sёvєrnыmъ slikovstvyйte, i3 ne vыsHkaz mydrstvuйte: i4bo s0lnce drug0e zdЁ preslavnw pokazasz, ne kъ zapadwmъ tvorsщe tečenіe, i3 pod8 zemlю ўstremlsющesz, no kъ nb7sє1mъ vosh0dъ i3mёющe t zemli2, neveщestvєnnыmъ sprebыvaющe ўmovHmъ: i3 ttydu nasъ njzarsetъ, soblюdaetъ i3 njsvzщaetъ, i3 t hrtA pr0sitъ velіz mi1losti.

Slava, glasъ є7:

Vostrybimъ d¦0vnoю cэvni1ceю, vъ prazdnestvennэй pamzti, їwanna doblemydrennago v0ina, ±že džkrestъ sozыvaющe sъ vыs0kimъ propovёdanіemъ, i3 glag0lющe: sE i4že na zemli2 postradavый, i3 nhnэ na nb7sёhъ crtvuzй. Prіidi1te, bratіe, semY porevnyйte, i3 porevnovavše poslёduйte ўserdію, myčєnicы bhvše proizvolenіemъ, sE mi1lostыni sokr0viщe prebogatoe, prіidi1te, carіe i3 knszi, sego2 podražaйte, da i3 podHbnыmъ vэncє1mъ priwbщitesz: bogatіi i3 ni1щіi, zdravіi i3 nedyžnіi, počerpi1te nbi1lьnw i3scэlє1nіz t kovčega sщ7ennagw, ćkw t netlёnna i3st0čnika, vъ slavu bGu i3 sp7su, proslavlsющemu togo2 proslavlьšago.

I# nhnэ, bGor0dičenъ: Ѓщe n7-ca, I# nhnэ, prazdnika.

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ d7.

Pod0benъ: Ćkw d0blz:

Ćkw blgonar0čitъ nvenъ, morskyю preplhlъ є3si2 puči1nu, i3 žertva prineslsz є3si2 živA i3 njduševlenna, nasъ radi, slavne, zaklavšemusz b9ію ѓgncu: t negHže prіemь trudHvъ tvoi1hъ p0čєsti, moli2 t tli2 i3 bёdъ i3zbavitisz, vёroю i3 lюb0vію tvorsщыmъ prečestnyю pamztь tvoю2.

Stjhъ: Pravednikъ ćkw fjnіxъ procvэtetъ, ćkw kedrъ, i4že vъ lіvanэ, ўmn0žitsz.

Ni surovstvo2 muči1telz, ni žezlєnnaz bіє1nіz, ni pl0ti sodroblє1nіz, ni kroveй pot0cы, tvoю2 tverdostь vozmog0ša, slavne, t hrtA tvrati1ti, pače že vopіslъ є3si2 kъ myčaщыmъ: razdeži1te mS mykami, ćkože gorni1lomъ i3skusi1telьnыmъ, da zlato i3skušeno kvlю1sz sozdavšemu.

Stjhъ: Nasaždeni vъ domY gDni, vo dv0rэhъ bGa našegw procvэtytъ.

Ni veri1gъ tsžesti, ni temni1cы ѕlosmradіe, ni vlačaщihъ bezčelovёčіe, tvoE blagostosnіe t tvoegw2 vLki, blaženne, pokolebaša: temni1cu bo čert0gъ svёtelъ, veri6gi že gri1vnu zlatu, vlačenіe že g0rьkoe kolesni1cu carskuю, hrtA radi vmэnslъ є3si2.

Slava, glasъ G:

Strastoterpčeskіz lučы2 vozsіsvše, pritekše nasladi1tesz, bratіe: t nb7sъ bo kъ namъ sošedъ nevi1dimw, i3zbrannый v0inъ hrt0vъ їwannъ, i3 trapezu predloži1vъ duh0vnuю, vsёhъ ўčreždaetъ nbi1lьnw, proti1vu koegHždo prošenіz, i3 pripademъ vёroю togw2 m0щi, njb8emlющe, i3 molebnэ glag0lющe: mnogostradalьne i3 treblaženne, cerkovь, ю4že vozlюbi1lъ є3si2, vъ neйže čestnы6mъ tvoi6mъ moщemъ stati i3zv0lilъ є3si2, sъ bGovэnčannыmi gospodami našimi, vozlю1blьšimi tS i3 prinesšimi, sohransй i3 pokrыvaй tvoi1mъ kъ bGu derznovenіemъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ: Ѓщe n7-ca, I# nhnэ, prazdnika.

Troparь, glasъ d7:

ŽitіE na zemli2 d0brэ njkormlsz, stradalьče, mi1lostыnzmi i3 častыmi moli1tvami, i3 slezami, paki že ko stradanію myžeski ўstremi1vsz, persskoe njbliči1lъ є3si2 nečestіe. Tёmže cRkve bhlъ є3si2 ўtverždenіe, i3 hrtіanъ pohvalo2, їwanne prisnopamztne.

Na ќtreni, po №-й stіhol0gіi, sэdalenъ, glasъ №.

Pod0benъ: Gr0bъ tv0й:

Gr0bъ tv0й, svste, drugjй bhstь sіlwamъ vёroю prihodsщыmъ, i3scэlenіe točS nedygwmъ tэlє1snыmъ, i3 strastemъ dušє1vnыmъ: tёmže dnesь sošedšesz, tvoю2 s™yю soveršaemъ pamztь, slavzщe є3di1nago bGa našego. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

TebE, bGomati, їwannъ vэncen0secъ posredi2 sudi1щa svёtlw i4stinnuю bcdu i3spovёda, t trbcы є3di1nago r0ždšuю, i3 dv7u prebhvšuю: tёmže, vsepёtaz, sъ ni1mъ tvoego2 sn7a i3 bGa moli2, grэhHvъ darovati namъ proщenіe.

Po v7-й stіhol0gіi, sэdalenъ glasъ G.

Pod0benъ: KrasotЁ:

Krasenъ namъ voi1stinnu t bGa darovalsz є3si2 pače zlata i3 topazіz, їwanne čestnёйšій, vsёhъ džči ќmnыz i3 serdє1čnыz privlačS kъ razumёnію čudesъ tvoi1hъ stradanій. Tёmže lюb0vію zovemъ ti2: raduйsz, naša pohvalo2 presvёtlaz. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

KrasotЁ dёvstva tvoegw2, i3 presvёtloй čistotЁ tvoeй gavrіi1lъ ўdivi1vsz, vopіsše ti2, bcde: kyю ti2 pohvalY prinesY dost0йnuю; čt0 že voz8imenyю tS; nedoumэvaю i3 ўžasaюsz. Tёmže ćkw povelёnъ bhhъ, vopію1 ti: raduйsz, blagodatnaz.

Po polmelei sэdalenъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Ўdivi1sz:

Ўdivi1sz muči1telь, pačeestestvennoe zrS vъ tebЁ terpёnіe, vosprіsša tS ѓgGli, vэncы2 njblagaющe, posrami1šasz bёsove tvoeю d0blestію. E#g0že bo mnshu laskanьmi nizloži1ti, si1mъ pobэždeni bhša i3 pad0ša, ўtverdi1šasz vёrnіi tvoi1mъ i3spovёdanіemъ: i4že sego2 togdA ўkrэpi1vый, prosvэti2 dyšы našz. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Ўdivi1sz їHsifъ, є4že pače є3stestvA zrS, i3 vnimaše mhslію i4že na runo2 d0ždь, vъ bezsёmennomъ začatіi tvoemъ, bcde, kupinY ngnemъ newpali1muю, žezlъ ґarHnovъ prozsbšій, i3 svidёtelьstvuz njbryčnikъ tv0й i3 hrani1telь, sщ7ennikwmъ vzыvaše: dv7a raždaetъ, i3 po ržctvЁ paki dv7oю prebыvaetъ.

Stepє1nna, №-й ґntіfHnъ d7-gw glasa.

Prokjmenъ: Vozveseli1tsz prvdnikъ nj gDэ, i3 ўpovaetъ na nego2.

Stjhъ: Ўslhši, b9e, glasъ m0й, vnegdA moli1timisz kъ tebЁ.

E#đlіe luki2, začalo Rѕ.

Po n7-mъ palmЁ stіhi1ra, glasъ ѕ7:

Dnesь cRkovь toržestvyetъ, strastoterpca krassщisz p0dvigi, ćkw mnogocёnnoю ndeždeю, i3 vopіetъ hvalzщisz: sicєvA mo‰ roždє1nіz, takovы6 moi2 shnove, i5hže pervэe porodi1hъ kRщenіemъ, vospitahъ že strahomъ gDnimъ, i3 nhnэ myčeniki vi1ždu, i4stinэ vэnečniki i3zbr†nnы, da m0lztsz nj vselennэй ko gDu.

KanHnъ bcdы na ѕ7, glasъ v7:

Netrenu, neobhčnu:

I# s™agw na }, glasъ d7, є3gHže kraegranesіe:

N0vomu m§niku n0vu prinošY hvalY, vъ bGor0dičnahъ že, grig0rіe.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Tverzu ўstA mo‰ i3 nap0lnztsz d¦a, i3 sl0vo trhgnu cRi1cэ m™ri, i3 kvlю1sz svёtlw toržestvyz, i3 vospoю2 raduzsz toS čudesA.

Novozvlenъ m§nikъ, blženne їwanne, vselennэй naposlёdokъ kvi1lsz є3si2. Tёmže mi2 podaždь sl0vo tvoeю blgodatію, tvo‰ p0dvigi vospёti po dostosnію.

Nči1ma mhslennыma predstoS na sudi1щi, myčenikwvъ zrёlъ є3si2 čestn0e sosl0vіe, tebE prizыvaющihъ radostnw, їwanne, i3 pod0bnыmi vэncы2 ўkrašaющihъ.

V0instvomъ dostočydnыmъ tvoegw2 soprotivlenіz pobBdnaz prіshomъ, na muči1telz є3stestvY: soveršennэ bo posramlenъ bhvъ, ne ktomY muči1tєlьskaz derzati načinaetъ.

NJdёzvsz vъ bronS i3spovёdanіz vёrы, i3 šlemъ vozloži1vъ blgodati svэtlёйšій, ljzhkomъ že, їwanne, bGovэщannыmъ i3 čestnhmъ, ćkože mečemъ ssёklъ є3si2 bezymnago є3parha.

BGor0dičenъ: GorA prevыs0kaz, ю4že vi1dэ danіi1lъ, kamenь t gorh že tsэčesz myžesku rukY kromЁ, tebE prowbrazovA, bcde: bezъ myža bo namъ pl0tію rodilA є3si2 є3mmanyila.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Tvo‰ pэsnosl0vcы, bcde, živhй i3 nezavi1stnый i3st0čniče, li1kъ sebЁ sovokyplьšыz duh0vnw ўtverdi2, vъ bžctvennэй tvoeй slavэ vэncє1vъ slavы spod0bi.

Mykami ćkw zlato čctn0e i3skusi1lsz є3si2, stradalьče slavne, i3 cRю2 si1lъ prineslsz є3si2 vsepl0dіe slovesi2 i4stinno, vmёstw ngnS nltarnagw mečemъ i3stlёemo.

NJ vLcэ pervэe i3 gdЁ ne nashtišasz їudeє zakonoprestypnіi i3 prbrokoubjйstvennіi: no i3 togw2 myčenika vlači1ma nemi1lostivnw t slygъ nečestіz tekyщe zaklahu.

E#parhъ sBti prostiraše, slovesы2 laskatelьnыmi kъ lovlenію stradalьca premydragw, no džnъ vopіsše kъ nemY: prestani na mn0zэ buesl0vz, ѓzъ bo tvari ne poklonю1sz pače sozdavšagw.

Maslina plodovi1taz vъ cRkvi živagw bGa tvoi1hъ moщeй raka nhnэ kvi1sz, t nesže njbiraemъ razli6čnaz nedygwvъ i3scэlє1nіz, i4že tob0ю njbogaщšіisz, i3 čudesы2 tvoi1mi krassщіisz.

BGor0dičenъ: RečE b9estvennый їezekjilь: i3 bydetъ dverь zatvorena, i3 sіE na tebЁ i3sp0lnisz, vLčce: vni1de bo neskazannw vъ tS dž§ee sl0vo, i3 mjru kvi1sz ploton0secъ i3zъ tebє2, dv7o, sohrani1vъ tS vo nboi1hъ.

Sэdalenъ, glasъ }.

Pod0benъ: Premydrosti:

Premydrosti rači1telь bhvъ, sokr0viщe dobrodёteleй, tonyduže i3 počerplъ є3si2 bžctvєnnaz razumBnіz. Tёmže i3 vremeni prizvavšu, kъ podvigHmъ ўserdnw sovleklsz є3si2, prіemlz myčeničєskіz r†nы, pl0ti sodroblenіe, i3 kroveй i3stoщanіe, i3 nhnэ živeši vъ neizrečennэ svёtэ sъ myčeniki. Segw2 radi vopіemъ ti2: moli2 hrtA bGa, grэhHvъ njstavlenіe dorovati poklansющыmsz vёroю s™ы6mъ moщemъ tvoi6mъ. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Pomыšlsю sydъ i3 boю1sz, i3spыtanіz trepeщu strašnagw, i3 ўžasaюsz myki, i3 ngnS bolёzni, tmh že i3 tartara. Ўvы2, čto2 sotvorю2; stydъ kakw preterplю2, є3gdA kni6gi razgnytsz i3 dэ‰nіz njbličatsz; Segw2 radi pripadaю ti2, bcde prečctaz, predstani mi2 togdA, nyždы džnыz i3zimaющi: tebe bo i4mamъ pribёžiщe, vLčce.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Sэdsй vъ slavэ na prest0lэ bžctvA, vo džblacэ legcэ prіi1de ї}sъ prebžctvennый, netlёnnoю dlanію, i3 spasE zovyщыz: slava, hrtE, si1lэ tvoeй.

Ќdica lьsti1vaz ljzhkъ bsše muči1telz, vražіimi podvi1žimь k0znьmi, preloži1ti velikodyšnago spэšaщь: no bezdёlenъ njbliči1sz, stradalьcu vъ radosti zovyщu: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Čt0 mi mnHgaz slovesA, i3 njbэщanіz tlёєmaz, ±že bezymnэ predlagaeši, їwannъ kъ muči1telю vopіsše; sі‰ vs‰ mnЁ želči gorč†йša, sladostnw vzыvaющu: slava si1lэ tvoeй, gDi.

E#gdA r†nы mn0žaйšыz na moi1hъ procvэtytъ pl0tehъ, togdA vэncє1mъ svэtlёйšыmъ ўpovaю spod0bitisz, stradalecъ kъ persu glag0laše: ne kosni2 pr0čee, q ѕlomydrenne! Ѓzъ bo vopію2: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Nikakože tebє2 poslyšaю kъ pagubэ privlačaщa, ngnesluži1telю їwannъ vэщaše, ўmry že pače ўserdnw za ўmeršago menє2 radi, sъ myčeniki svёtlw vopію2: slava si1lэ tvoeй, gDi.

BGor0dičenъ: I#z8wbrazovaše vъ čermnёmъ prošestvіe drevle ї}levo bezmyžnoe tvoE ržctvo2, vsecRi1ce: ćkože bo džnъ togdA pr0йde nem0krennw, takw i3 hrt0sъ bezsёmennw t tvoi1hъ prečctыhъ kroveй proizhde, dv7o.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Ўžas0šasz vssčєskaz nj b9estvennэй slavэ tvoeй: th bo, neiskusobračnaz dv7o, i3mёla є3si2 vo ўtr0bэ nadъ vsёmi bGa, i3 rodilA є3si2 bezlёtnago sn7a vsBmъ vospэvaющыmъ tS mi1rъ podavaющaz.

I#znemog0ša bію1щe slugi6 strastoterpčєskіz plHti, ўtrudi1sz i3 muči1telь, tomlenіz i3zыskyz: no džnъ d0blestvennэ terpsše, krasyzsz ranami, ±že za lюb0vь pod8stъ gDa svoegw2.

K0lь strašno že i3 slavno nj hrtЁ soprotivlenіe tvoE, є3myže ќbw počudi1šasz plemenA, njbrBtšazsz na p0dvizэ, i3 pohvali1ša terpёnіe, persы že posrami1šasz so їudє1i, stud0mъ njb0lkšesz.

krestъ stoshu mnHžestva, zrsщe bыvaemoe, slavne, i3 muči1telь predsэdsše, tebE priwbrэsti2 nadёzsz: po pogrэši2 bezymnый tщanіz, vsye pretS neprestrašnomu, i3 votщE bіS ґdamanta.

E#parha ѕločesti1vagw bezymnomu velёnію rugazsz bžctvennый їwannъ, prelestь njbličaše persskіz gordhni, s0lncu, glag0lz, ne poklonю1sz, tvari syщi, čelovёkwmъ rab0taющeй, b0lьšemu rykъ b9іihъ sozdanію.

BGor0dičenъ: GorЁ bsše soprisnosyщenъ nc7Y i3 bGu, bGъ sl0vo, i3 sъ nami bGъ i3 člvёkъ, bcde, tob0ю sošedъ kъ našemu smirenію, svoboždaz2 t klstvы pradэdnіz: tebe bo vi1dэ patrіarhъ їakwvъ lёstvicu nbcnuю.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Bžctvennoe sіE i3 vsečctn0e soveršaющe prazdnestvo, bGomydrіi, bGomatere, prіidi1te, rukami vospleщimъ, t neS r0ždšagosz bGa slavimъ.

Nikakože pokolebaša stolpA blagočestіz, svirёpstvo povelэvaющagw, nižE palicami bіє1nіz, no ni r†nы, ni smertь nyždnэйšaz.

ku heruvjmsku ўmA tvoegw2 čistotA ўpod0bisz: d0lэ bo myžeski terpёlъ є3si2 mučє1nіz, i3 gorЁ predstoslъ є3si2 vLcэ, i4že poslA tebЁ vэnecъ pobэdi1telьnый.

Vzыgrašasz svёtlw myčeničestіi togdA li1kove, vi1dэvše tvoE derznovenіe, i3 prini1kše kypnw so ѓgGlы, nevi1dimw ўkrэplshu tS vъ p0dvizэ.

Ќža želBznaz їwannъ stradalecъ i3zsщnый zlata ngHrlіz vmэnseši |, i3 ±že t їudє1й kameneй mєtanіz, stepeni kъ nbcnomu šestvію.

BGor0dičenъ: Nbraznэ runo2 gedeHnъ prіstъ njrošeno, tvoE predvozvэщaz čydo: sni1de bo ćkw d0ždь na runo2, bcde, є3di1nый t trbcы vo ўtr0bu tvoю2 voploщaemь.

Kondakъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Vozneshйsz:

Morskyю plavaz puči1nu kypleю, t vost0ka tщalsz є3si2 kъ sёveru: no bGu prizvavšu tS, ćkože matfeй mhtnicu, th že kyplю njstavlь, i3 tomY poslёdovalъ є3si2 kr0vію mučenіz, vremennыmi i3skupi1vъ neprohodi6maz, i3 vэnecъ prіslъ є3si2 nepobэdi1mый.

Jkosъ: Premydrый ziždi1telь i3 vLka, i3 gospodi1nъ vіnograda mhslennagw, ćkože pres™hmi svoi1mi ўstы6 vo pri1tči vіnograda glag0letъ: ćkw vo є3dinыйnadesztь časъ dёlavšыmъ pod0bnuю dadE cёnu, ćkože i3 t pervagw dёlavšыmъ. Nhnэ dёlы i3zvэsti2 vъ pri1tči krhemoe, їwanna pokazavъ svёtla myčenika, na samый ўžE poslёdokъ lBtnыmъ thszщamъ, pod0bnw pervыmъ stradalьcєmъ proslavi netlёnіemъ, i3 i3scэlenіz daromъ: vremennыmi bo i3skupi1vъ neprohodi6maz, i3 vэnecъ n0sitъ nepobэdi1mый.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Ne posluži1ša tvari bGomydrіi pače sozdavšagw, no džgnennoe preщenіe myžeski popravše, radovahusz poю1щe: prepёtый nc7є1vъ gDь i3 bGъ, blagoslovenъ є3si2.

Prinosi6maz ti2 stradanіz, їwanne dostočydne, mladenєcъ strэl‰nіz myžeski vmэnslъ є3si2, radostnw poS: prepёtый ntcє1vъ gDь i3 bGъ, blagoslovenъ є3si2.

Ryku častw prostiraz kъ muči1telю, їwannъ glag0laše: čto2 vsye trudi1šisz, bezstydne; myki bo tvorS mnЁ, pestr† njdэ‰nіz, i3 smertь vэnecъ bezsmertіz.

I$stinenъ ѓzъ myčenikъ, i4stinnagw hrtA bGa našegw, stradalecъ vzыvaše: vlečє1nіz bo cvёtы blagovHnnы vmэnsю, i3 krHvnыz strui6, banю kreщenіz.

N0щь t menє2 syditsz žitіE є4že vo pl0ti, їwannъ lюbomydrstvovaše: sk0rw ќbw pr0čee pl0ti razrэši1 mz soyza, da ćže so hrt0mъ ži1znь naslёduю.

BGor0dičenъ: Ri1torstvuющій ljzhkъ bezglasenъ i3 nedvi1žimь, i4že nj tebЁ zri1mъ, bGoradovannaz: ne i4matь bo posti1gnuti nepostiži1magw začatіz neizrečennoe roždenіe.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: DŽtroki blgočesti6vыz vъ peщi2 ržctvo2 bGor0dičo spaslo2 є4stь, togdA ќbw njbrazyemoe, nhnэ že dёйstvuemoe, vselennuю vsю2 vozdvizaetъ pёti tebЁ: gDa p0йte, dэlA, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vs‰ vёki.

Ўblaži1ša tS cari2, blagoslovi1ša tS svzti1teli, slhšaщe tvoE myžestvennoe terpёnіe, i3 ko hrtY hodataz stzžavše tS: i3 nhnэ prihodsщe čestnы6mъ tvoi6mъ moщemъ poklansюtsz.

Šatašasz i3nogdA kzhcы sъ lюdьmi2 zakonoprestypnыmi, na hrtA i3 gDa poučaющesz tщє1tnaz, i3 nhnэ sobrašasz, persы ќbw їwanna vlačaщe, їudє1i že zakalaющe.

Ćtъ bhstь tob0ю i3 ўderžanъ, i3 do koncA nizloženъ ѕmjй bezpl0tnый vo pl0ti tvoi1mъ terpёnіemъ. I# togw2 krёpostь ўgasE, i3 lю1toe muči1telьstvo, hrtY vъ pl0tь njb0lkšusz.

Hvalssz ćzvami hrt0vыmi, kъ vBčnыmъ vosteklъ є3si2 nbi1telemъ, vъ bagrzni1cu njdёznъ, myčeniče, t kroveй tvoi1hъ njbagrenuю, i3 svёtlw cRю2 si1lъ predstoi1ši, sъ myčeniki likyz.

BGor0dičenъ: I#saіi ќglь drevle p0slanъ bhstь, kleщami nosi1mь t serafjma, kasaющsz tomY, i3 grэhi2 njstavlsющь: kleщa že tы2 є3si2, dv7o, bžctvennый ќglь nosi1všaz, vo njstavlenіe grэhHvъ čelovёčestvu.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Vsskъ zemnor0dnый da vzыgraetsz d¦omъ prosvэщaemь, da toržestvyetъ že bezpl0tnыhъ ўmHvъ є3stestvo2, počitaющee sщ7ennoe toržestvo2 bGomatere, i3 da vopіetъ: raduйsz, vseblžennaz bcde, či1staz prisnodv7o.

V0inъ i4stinnый hrt0va propovёdanіz bhlъ є3si2, їwanne, i3 lesti potrebi1telь bezb0žіz. Tёmže i3 nhnэ moli1tvami tvoi1mi potrebi2 varvarskoe vostanіe, v0instvu našemu podъ n0gi sіE, slavne, nizlagaz.

Ѓщe i3 razsёzni bhša sщ7є1nnыz tvo‰ plHti, mydre, ѓщe i3 krHvi i3zlіsšasz, no pobэdi1tєlьnaz na tebЁ preid0ša. Tёmъ na nasъ vostaю1щihъ si1loю tvoeю posrami2, i3 v0instvo naše kvi2 pobэdi1telz.

Lykъ sokruši2 nečesti1vыhъ, v0ine nepobэdi1me, nepravednw dvi1žimый na tvoE dostosnіe, є4že sebЁ i3zbralъ є3si2 vozlюbi1vъ, i3 ntečestvo naše ўtverdi2: da i3 mы2 ti1hw i3 mi1rnw prepr0vodimъ ži1telьstvo.

Ю$že želahomъ pamztь svэtozarnuю tvoю2 i3 čestnyю, prіshomъ i3 njblobыzahomъ raduющesz dyhomъ, i3 i3graющe m0limsz, blaženne: mёsto sіE i3 lю1di, i3dёže i3zv0li slavitisz, sohransй nevrednw, so ntečestvomъ našimъ.

BGor0dičenъ: E#g0že prbr0cы provozvэsti1ša vsi2 mnogoobraznэ, voploщaema nasъ radi, tob0ю vi1dэhomъ, bcde, bGa namъ soveršenna, i3zbavlsющago čelovёki t klstvы pradэdnіz: mh že tvoi1mi moli1tvami vёčnыz geennы da i3zbavimsz.

Svэti1lenъ.

Pod0benъ: Pl0tію ўsnyvъ:

Svёtu nevečernemu predstoS, blaženne, sъ myčeničeskimi li6ki, vospэvaющыz tS vъ pamzti tvoeй t i3skušenіz spasaй moli1tvami tvoi1mi. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ.

Nezahodi1magw svёta nosi1lo, prisnodёvo, prosvёщšagw sэdsщihъ vo tmЁ nevёdэnіz prelesti, njzari2 i3 namъ grBšnыmъ svёtъ sn7a tvoegw2.

Na hvali1tehъ, Vsskoe dыhanіe: postavimъ stіhi2 d7: i3 poemъ stіhi6rы, glasъ №.

Pod0benъ: Vsehvalьnіi myčєnicы:

Prehvalьne їwanne, tebE ni svirёpstvo muči1telz, ni slovesъ lask†nіz, ni mykъ preщє1nіz, ni gHrьkaz bіє1nіz, t hrtA ttorg0ša, є3g0že t mladenstva vozlюbi1lъ є3si2: є3myže i3 moli1sz, darovati dušamъ našыmъ mi1rъ i3 velію mi1lostь. Dvaždы.

MnЁ ničt0že sladčaйše, nižE predpočtennэйše, їwanne, glag0lalъ є3si2 myčaщыmъ, ni slava prehodsщaz, ni bogatstvo tlёnnoe, pače hrtA nbcnagw cRS: є3g0že moli2, darovati dušamъ našыmъ mi1rъ i3 velію mi1lostь.

brazъ bhstь myčeničestvu vъ lёtэhъ poslёdnihъ, blagor0dnэйšій myčenikъ, kъ revnosti raspalaz dyšы bogolюbeznыhъ stradanій svoi1hъ slavoю prebogatoю: hrty že m0litsz, darovati dušamъ našыmъ mi1rъ i3 velію mi1lostь.

Slava, glasъ v7:

Prіidi1te, mučenikolю1bcы, nasladi1msz mhslennw duh0vnыz dnesь trapezы, ю4že namъ predloži2 myčenikъ їwannъ, є3sže i3 ѓgGli naslaždaюtsz, po rekšemu prbr0ku: hlёbъ ѓgGlьskій kdE. Sъ ni1miže i3 dyhomъ vodvorsetsz, i3 namъ pr0sitъ t sp7sa hrtA grэhHvъ njstavlenіz, togw2 čestnyю pamztь soveršaющыmъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Slavosl0vіe veli1koe, i3 є3ktєnіi2, i3 tpystъ.

Na lіturgji, blažє1nna, pёsnь G, i3 ѕ7-z.

Prokjmenъ: Vozveseli1tsz pravednikъ nj gDэ, i3 ўpovaetъ na nego2.

Stjhъ: Ўslhši, b9e, glasъ m0й, vnegdA moli1timisz kъ tebЁ.

Ґpctolъ ko є3feseєmъ, začalo slg.

Ґllilyіa, glasъ d7: Vozzvaša pravednіi, i3 gDь ўslhša i5hъ.

E#đlіe matfea, začalo lѕ.

Pričastenъ: Vъ pamztь vёčnuю:

 

Komentarisanje nije više omogućeno.