NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Їynіa k7f

S™hhъ slavnыhъ i3 vsehvalьnыhъ i3 pervoverh0vnыhъ ґpclъ, petrA i3 pavla.

Tvori1mъ bdёnіe.

Na malэй večerni, Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы na d7, glasъ d7.

Pod0benъ: Dalъ є3si2 znamenіe:

Dalъ є3si2 hvalenіe cRkvi tvoeй, gDi, čestnhz ґpclы tvo‰. Vъ neйže prosіzvaюtъ mhslennіi svэti1lьnicы, petrъ že i3 pavelъ, ćkože ѕvёzdы slovє1snыz, vselennuю njzarsющe, i4miže prosvэti1lъ є3si2 zapadnый mrakъ, ї}se vsesi1lьne, sp7se dyšъ našihъ. Dvaždы.

Dalъ є3si2 ўtverždenіe cRkvi tvoeй, gDi, petr0vu tverdostь, i3 pavlovъ razumъ, i3 svёtluю mydrostь, i3 nboi1hъ bGoglasіe i4stinnoe, є4llinskuю prelestь tgonsщee: tёmže taйnovodi1mi t nboi1hъ, poemъ tS, ї}se vsesi1lьne, sp7se dyšъ našihъ.

Dalъ є3si2 džbrazъ njbraщenіz sogrэšaющыmъ, džba ґpclы tvo‰, džvago ќbw tvergšagosz tebє2 vo vremz strti, i3 pokazvšasz: džvago že pr0povэdi tvoeй soprotivlsющasz, i3 vёrovavša: i3 nboю2 sobHru pervostostelьstvuющihъ drugHvъ tvoi1hъ, ї}se vsesi1lьne, sp7se dyšъ našъ.

Slava, glasъ }.

Їwanna monaha: Dosadi1telь i3 goni1telь cRkve bhlъ є3si2, pavle vseblženne, sъ nb7se že zvanъ bhvъ, zaщiti1lъ є3si2 sію2 preslavnw: є4йže nhnэ moli2, i3zbavitisz t bёdъ, i3 spasti1sz dušamъ našыmъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Pr0vъ tv0й, bcde dv7o, vračevstvo2 є4stь duh0vnoe: vъ džnь bo pribэgaющe, t duševnыhъ ned{gъ i3zbavlsemsz.

Prokjmenъ dnE.

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ v7.

Pod0benъ: E#gdA t dreva:

Petre ґpclwvъ njsnovanіe, kamenю hrt0vы cRkve, hrtіanwvъ načalo, pasi2 džvcы tvoegw2 dvorA slavnw: ѓgncы tvo‰ sohrani2 t volkHvъ lьsti1vыhъ, i3zbavi stado tvoE t napasteй lю1tыhъ: ts bo moli1tvennika kъ bGu neushpna stzžahomъ voi1stinnu, i3 nj tebЁ hvalzщesz spasaemsz vsi2.

Stjhъ: Vo vsю2 zemlю i3zhde vэщanіe i4hъ, i3 vъ koncы2 vselennыz glag0lы i4hъ.

Pavle, kzhkwvъ l0vče, hrtіanъ predstatelю, vselennыz svэti1lьniče, ўstA nemHlčna hrtA živagw bGa, njbtekjй ćkože s0lnce koncы2 vs‰, propovёdanіemъ bžctvennыz vёrы, razrэši2 t ќzъ grэh0vnыhъ vs‰ voshvalsющыz tS, i3 krassщыzsz moli1tvami tvoi1mi.

Stjhъ: Nb7sA povёdaюtъ slavu b9ію, tvorenіe že rukY є3gw2 vozvэщaetъ tverdь.

Petre verh0vnый ў§ničE, pavle ґpclwvъ i3spolnenіe, pervіi propovёdnicы, nhnэ so derznovenіemъ moli1tesz kъ bGu prilёžnw, i3 sk0ruю p0moщь, i3 razrэšenіe bёdъ vkypэ nizposli1te skorbsщыmъ namъ, ćkw da pohvalimsz vёroю, i3 nhnэ vъ sёni vašeй, dёlы prozvlsющe pokr0vъ vašъ.

Slava, glasъ d7.

Їwanna monaha: Hrt0sъ tS pervago i3zbravъ, petre njsnovanіe vёrы, vэnča tz, i4že vsёhъ vLka tebЁ predrečE: blženъ є3si2, sjmwne varъ їHna, ćkw pl0tь i3 kr0vь ne kvi2, svzщennopropovёdnika moego2 sotvori1 tz: no nc7ъ m0й, i4že є4stь na nb7sёhъ. Togo2 moli2, bGoblaženne ґpcle, darovati namъ velію mi1lostь.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

I#zbavi nasъ t bёdъ:

Troparь, glasъ d7:

Ґpclwvъ pervoprest0lьnicы, i3 vselennыz ўči1telіe, vLku vsёhъ moli1te, mi1rъ vselennэй darovati, i3 dušamъ našыmъ velію mi1lostь.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

E$že t vёka ўtaennoe:

Na veli1cэй večerni, po nbhčnomъ palmЁ poemъ: Blženъ myžъ, №-й ґntіfHnъ. Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы na }, glasъ v7.

Samopod0benъ, ґndrea pĐrskagw:

Kjimi pohvalьnыmi vэncы6 ўvzzemъ petrA i3 pavla, razdэlє1nыz tэlesы2, i3 sovokyplєnыz dyhomъ, bGopropovёdnikwvъ pervostosteli; džvago ќbw ćkw ґpclwvъ prednačalьnika: džvago že ćkw pače i3nёhъ trudi1všasz. Si1hъ bo voi1stinnu dost0йnw bezsmertnыz slavы vэncы2 vэnčaetъ hrt0sъ bGъ našъ, i3mёzй velію mi1lostь. Tri1ždы.

Kjimi pёsnennыmi dobr0tami vospoemъ petrA i3 pavla; bGorazymіz krilB, preletёvšыz koncы2, i3 kъ nebesi2 voznesšыzsz, rycэ є3đlіa blgodati, n0zэ i4stinnagw propovёdanіz, rёki premydrosti, krtnыz r0gi, i4miže demwnwvъ br0vь hrt0sъ nizloži2, i3mёzй velію mi1lostь. Tri1ždы.

Kjimi duh0vnыmi pёsnьmi pohvalimъ petrA i3 pavla; bezb0žіz zaklavšыz nezatыkaєmaz ўstA; str†šnыz dyha meči2, ri1ma svBtlaz ўdobrє1nіz, vseS vselennыz pitateli, n0vagw zavёta bGopi6sannыz skriž†li mhslєnnыz, ±že vъ sіHnэ hrt0sъ vozglasi2, i3mёzй velію mi1lostь. Dvaždы.

Slava, glasъ d7.

Їwanna monaha: Trikratnыmъ voprošenіemъ, є4že, petre, lю1biši li mS, trikratnoe tverženіe hrt0sъ i3spravilъ є4stь. Tёmže i3 kъ taйnovёdcu sjmwnъ: gDi, vs‰ vёsi, vs‰ znaeši: tы2 vёsi, ćkw lюblю1 tz. Tёmže kъ nemY sp7sъ: pasi2 džvcы mo‰, pasi2 i3zbr†nnыz mo‰, pasi2 ѓgncы mo‰, ±že moeю kr0vію snabdёhъ vo spasenіe. Togo2 moli2, bGoblaženne ґpcle, darovati namъ velію mi1lostь.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

I$že tebє2 radi:

Vh0dъ. Prokjmenъ dnE.

Sob0rnagw poslanіz petr0va čtenіe. (GlavA №.)

Bratіe, blgoslovenъ bGъ i3 nc7ъ gDa našegw ї}sa hrtA, i4že po mn0zэй svoeй mi1losti poroždeй nasъ vo ўpovanіe ži1vo, voskrnіemъ ї}sъ hrt0vыmъ t mertvыhъ, Vъ naslёdіe netlёnno, i3 neskverno, i3 neuvzdaemo, soblюdeno na nb7sёhъ vasъ radi. I%že si1loю b9іeю soblюdeni vёroю vo spasenіe, got0voe kvi1tisz vo vremz poslёdnee. NJ nemže raduйtesz malw nhnэ, ѓщe lёpo є4stь, prisk0rbni bhvše vъ razli1čnыhъ napastehъ: Da i3skušenіe vašez vёrы, mnogočestnёйše zlata gi1bnuщa, ngnemъ že i3skušena, njbrsщetsz vъ pohvalY i3 čestь i3 slavu, vo tkrovenіi ї}sъ hrt0vэ: t0že ne vi1dэvše lю1bite: i3 na neg0že nhnэ ne zrsщe, vёruющe že, raduetesz radostію neizglag0lannoю i3 proslavlennoю, prіemlющe konči1nu vёrэ vašeй, spasenіe dušamъ.

Sob0rnagw poslanіz petr0va čtenіe. (GlavA №.)

Vozlю1blennіi, prepossavše črє1sla pomыšlenіz vašegw, trezvsщesz soveršennэ, ўpovaйte na prinosi1muю vamъ blgodatь, tkrovenіemъ ї}sъ hrt0vыmъ: Ćkw č†da poslušanіz, ne prewbrazyющesz pervыmi nevёdэnіz vašegw pohotBnіi: No po zvavšemu vы2 s™0mu, i3 sami svsti vo vsemъ žitіi2 bydite. ZanE pi1sano є4stь: svsti bydite, ćkw ѓzъ svstъ є4smь. I# ѓщe nc7A nazыvaete nelicemёrnw sudsщa komyždo po dёlu, so strahomъ žitіS vašegw vremz ži1telьstvuйte. Vёdzщe, ćkw ne i3stlёnnыmъ srebr0mъ, i3li2 zlatomъ i3zbavistesz t syetnagw vašegw žitіS ntcы2 predannagw: No čestn0ю kr0vію, ćkw ѓgnca nepor0čna i3 prečcta hrtA.

Sob0rnagw poslanіz petr0va čtenіe. (GlavA v7.)

Vozlю1blennіi, molю2 ćkw prišelьcы i3 stranniki, njgrebatisz t plotski1hъ pohoteй, ±že voю1юtъ na dyšu, žitіE vaše i3myщe dobro2 vo kzhcэhъ: da nj nemže kleveщutъ vasъ ѓki ѕlodёєvъ, t d0brыhъ dёlъ vi1dэvše, proslavztъ bGa vъ denь posэщenіz. Povini1tesz u5bo vsskomu čelovёču sozdanію, gDa radi: ѓщe carю2, ćkw prewbladaющu: Ѓщe li že knzzє1mъ, ćkw t negw2 pHslannыmъ, vo tmщenіe ќbw ѕlodёєmъ, vъ pohvaly že blagotv0rcєmъ. Ćkw takw є4stь v0lz b9іz, blagotvorsщыmъ njbuzdovati bezymnыhъ čelovBkъ nevёžestvo: Ćkw svob0dni, ґ ne ćkw prikrovenіe i3myщe ѕl0bы svob0du, no ćkw rabi2 b9іi. Vsёhъ počitaйte: bratstvo vozlюbi1te: bGa b0йtesz: carS čti1te. Rabi2, povinyйtesz vo vsskomъ strasэ vladhkamъ, ne t0kmw blagi6mъ i3 krHtkimъ, no i3 stropti6vыmъ. Se bo є4stь ўg0dno predъ bGomъ, ѓщe s0vэsti radi b9іz terpi1tъ kto2 skHrbi, straždA bezъ pravdы. Kaz bo pohvalA, ѓщe sogrэšaющe myčimi terpitE; no ѓщe dobro2 tvorsщe, i3 stražduщe terpitE, sіE ўg0dno predъ bGomъ: Na sіe bo i3 zvani bhste. ZanE i3 hrt0sъ postradA po nasъ, namъ njstavlь džbrazъ, da poslёduemъ stopamъ є3gw2. I$že grэhA ne sotvori2, ni njbrёtesz lestь vo ўstёhъ є3gw2: I$že ўkorsemь, proti1vu neukorsše: straždA, ne preщaše: predasše že sudsщemu pravednw: I$že grэhi2 našz samъ voznesE na tёlэ svoemъ na drevo, da t grBhъ i3zbhvše, pravdoю poživemъ.

Na lіtji stіhi6rы, glasъ v7. Samoglasnы.

Ґndrea їerusalimi1tы: Grzdi1te sob0ri dnesь vёrnыhъ, blagohvalьnoe i3 krasnoe sobranіe, blagodati i3zbrannыz hitrecы2, petrA i3 pavla, pod0bnыmi hvalami vэnčaemъ, ćkw nezavi1stnw vsBmъ sl0vo vsёzvše: sъ si1mi i3 blgodatь d¦a njbogati1ša, i3 i4stinnagw vіnograda syщe l0zіe, gr0zdъ zrёlъ namъ vozdёlaša, veselsщь serdcA n†ša. Kъ ni6mže tkrovennыmъ licemъ i3 či1stoю s0vэstію vozopіemъ, glag0lющe: raduйtesz, rozori1teli bezslovesnыhъ, i3 služi1teli slovesnыhъ: raduйtesz, vsёhъ tvorcA i3 stroi1telz i3zbr†nіz kr†snaz: raduйtesz, hodatai blagi1hъ, i3 tgoni1telіe lestnыhъ, i5hže da ўm0limъ, moli1tisz pri1snw kъ ziždi1telю i3 ў§telю, mi1rъ krэpkostostelenъ mjru darovati, i3 dušamъ našыmъ velію mi1lostь.

Ґrsenіevo: Ў§niki2 hrtHvы, i3 njsnov†nіz cRkve, i4stinnыz stolpi2 i3 stёnы, i3 trybы bžctvєnnыz hrt0vыhъ ўčenій i3 stradanій, verhHvnыz petrA i3 pavla, ćkw vsegw2 mjra predstateli voshvalimъ: sji bo njbtekše širotY vseS zemli2, ćkože ralomъ vsёzvše vёru, i3 vsBmъ bGorazymіe vsadi1ša, trbčeskoe kvlsющe sl0vo. Q petre, kamenю i3 njsnovanіe, i3 pavle sosyde i3zbrannый! I%že i3 soprzžennіi volы2 hrt0vы, vs‰ privlek0ša kъ bGorazymію: kzhki, gradы že i3 džstrovы, є3vrei že paki ko hrtY vozved0ša, i3 m0lztъ spasti1sz dušamъ našыmъ.

Germanovo: Petre verh0vne slavnыhъ ґpctwlъ, kamenю vёrы, i3 pavle čydne, s™hhъ cRkveй vitja i3 svэti1lьniče, bžctvennomu prt0lu predstosщe, nj nasъ hrtY moli1tesz.

Pavle, ўstA gDnz, njsnovanіe ўčenій, i3nogdA ќbw goni1telь ї}sa sp7sa, nhnэ že i3 pervoprest0lьnikъ ґpclwvъ bhvъ, blaženne. Tёmže neizglagHlannaz vi1dэlъ є3si2, mydre, daže do tretіzgw nb7sE vozšedъ, i3 vzыvalъ є3si2: prіidi1te so mn0ю, i3 blagi1hъ ne liši1msz.

Glasъ G.

Їwanna monaha: Vhšnzgw їerli1ma graždane, kamenь vёrы, vitja cRkve hrt0vы, trbčeskaz dv0ica, mjra lovcы2, njstavlьše dnesь ±že na zemli2, tid0ša stradanіemъ kъ bGu, i3 m0lztsz є3mY so derznovenіemъ, spasti1sz dušamъ našыmъ.

Slava, glasъ є7.

Vmzantjevo: Premydrostь b9іz, soprisnosyщnoe sl0vo dž§ee, ćkože vъ є3đlіahъ predrečE, mnogoplHdnыz l0zы vы2 є3stE, vsehvalьnіi ґpcli, i5že gr0zdъ zrёlъ i3 krasenъ vo vёtvehъ vašihъ nossщi, є3g0že vёrnіi kdyщe, ўslaždaemъ vkysъ kъ veselію. Petre, kamenю vёrы, i3 pavle, pohvalo2 vselennыz, ўtverdi1te stado, є4že stzžaste ўčenьmi vašimi.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Blaži1mъ tS, bcde: Na stіh0vnэ stіhi6rы samogl†snы, glasъ №. Ґndrea kri1tskagw:

Я%že po vs‰ gradы ќzы i3 skHrbi tvo‰ kto2 skažetъ, slavne ґpcle pavle; trudы2, bolBzni i3 bdBnіz, ±že vo ѓlčbэ i3 žaždэ ѕlostr†stіz, ±že vъ zimЁ i3 nagotЁ, k0šnicu i3 žezlobіє1nіz, kamenomєtanіz i3 njbhoždє1nіz, glubinы2 i3stoplє1nіz: poz0rъ bhstь ѓgGlwvъ i3 čelovёkwvъ. Vs‰ ќbw preterpёlъ є3si2 nj ўkrэplsющemъ tS hrtЁ, da mjrъ priwbrsщeši, nj hrtЁ ї}sэ gDэ tvoemъ. Tёmže m0limъ tS, tvorsщіi pamztь tvoю2 vёrnw: neprestannw moli2, spasti1sz dušamъ našыmъ.

Stjhъ: Vo vsю2 zemlю i3zhde vэщanіe i4hъ, i3 vъ koncы2 vselennыz glag0lы i4hъ.

Я%že po vsS gradы vzz†nіz i3 skHrbi tvo‰ kto2 i3spovёstь, slavne ґpcle; i3li2 kto2 predstavitъ p0dvigi i3 trudы2 tvo‰, i4miže trudi1lsz є3si2 vo є3đlіi hrt0vэ, da vs‰ priwbrsщeši, i3 hrtY privedeši cRkovь; no sію2 prosi2 sohrani1ti d0broe tvoE i3spovёdanіe, daže do konečnagw i3zdыhanіz, pavle ґpcle i3 ўči1telю cRkveй.

Stjhъ: Nb7sA povёdaюtъ slavu b9ію, tvorenіe že rukY є3gw2 vozvэщaetъ tverdь.

Svэti1lьniki veli1kіz cRkve, petrA i3 pavla voshvalimъ: pače bo s0lnca vozsіsša na tverdi vёrы, i3 kzhki zarsmi propovёdanіz t nevёdэnіz vozved0ša. DŽvъ ќbw na krtЁ prigv0ždsz, kъ nb7si2 šestvіe tvorS, i3dёže crtvіz klюči2 t hrtA prіstъ: džvъ že mečemъ ўsёčenъ bhvъ, ko sp7su tšedъ, po dostosnію ўblažaюtsz, i3 džba ї}lю vozvэщaюtъ ćkw na samago2 gDa nepravednw rycэ prosterša. Tёmže moli1tvami i4hъ, hrtE b9e našъ, na nы2 šataющыzsz nizloži2, i3 pravoslavnыhъ vёru ўtverdi2, ćkw člvэkolю1becъ.

Slava, glasъ ѕ7.

E#frema karĐa: Prazdnikъ radostenъ vozsіS koncє1mъ dnesь, vsečestnaz pamztь premydrыhъ ґpclъ i3 verh0vnыhъ, petrA i3 pavla, tёmže i3 ri1mъ sraduetsz likovstvyz vъ pёsnehъ i3 pёnіihъ. Prazdnuemъ i3 mы2, bratіe, vsečestnhй seй denь soverši1vše: raduйsz, petre ґpcle, i4skrennій dryže tvoegw2 ў§telz, hrtA bGa našegw. Raduйsz, pavle vselюbeznэйšій, i3 propovёdniče vёrы, i3 ўči1telю vselennыz: ćkw i3mёz derznovenіe, supryže svztoizbrannый, hrtA bGa našego moli1te, spasti1sz dušamъ našыmъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Tvorecъ i3 i3zbavitelь m0й:

Na blagoslovenіi hlёbwvъ troparь, glasъ d7:

Ґpclwvъ pervoprest0lьnicы, i3 vselennыz ўči1telіe, vLku vsёhъ moli1te, mi1rъ vselennэй darovati, i3 dušamъ našыmъ velію mi1lostь. Dvaždы.

I# Bcde dv7o: E#di1noždы.

I# čtenіe.

Na ќtreni, na BGъ gDь, troparь ґpclwvъ, dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

E$že t vёka ўtaenoe:

Po №-й kafjsmэ sэdalenъ, glasъ }.

Pod0benъ: Premydrosti:

GlubinY lovlenіz njstavlь, sъ nb7sE prіemь t nc7A bžctvennoe tkrovenіe sl0va voploщenіz, i3 so derznovenіemъ vёrnw vopіslъ є3si2 ziždi1telю tvoemY: b9іz tS vёmъ sn7a є3dinosyщna. Tёmže po dostosnію voi1stinnu pokazalsz є3si2 kamenь vёrы, i3 klюčarь blagodati, petre ґpcle, moli2 hrtA bGa, grэhHvъ njstavlenіe darovati prazdnuющыmъ lюb0vію svztyю pamztь tvoю2.

Slava, glasъ №.

Pod0benъ: Kameni zapečatanu:

CRk0vnago kamenz, vsehvalьnago petrA, i3 pob0rnika pavla, mіrskyю mrežu, dost0йnw voshvalimъ vёrnіi, ćkw i3myщa klюči2 nbcnыz: t ni1hъ bo prosvэti1sz vselennaz vёroю trbčeskoю. Slava proslavlьšemu vasъ: slava ўkrёplьšemu vы2: slava darovavšemu vasъ radi ži1znь vёčnuю.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Rycэ tvoi2 bžctvennіi, i4miže sozdatelz poneslA є3si2, dv7o pres™az, vopl0щšagosz blagosthneю, prosterši ўmoli2 є3go2, i3zbaviti nasъ t i3skušenій i3 strasteй i3 bёdъ, hvalzщihъ tS lюb0vію, i3 vopію1щihъ: slava vselьšemusz vъ tS, slava prošedšemu i3zъ tebє2, slava i3zbavlьšemu nasъ ržctv0mъ tvoi1mъ.

Po v7-й kafjsmэ sэdalenъ, glasъ }.

Pod0benъ: Premydrosti:

Sъ nb7sE zvanіe t hrtA prіi1mъ, kvi1lsz є3si2 propovёdnikъ svёta, vsёhъ blgodati njzari1lъ є3si2 ўčenьmi: zak0na bo služenіe pi1smene i3strugavъ, vBrnыmъ njblistalъ є3si2 razumъ dyha. Tёmže i3 vъ tretіe nb7o dost0йnэ vzstsz prevhsprennw, i3 vъ raй dosti1glъ є3si2, pavle ґpcle: moli2 hrtA bGa, sogrэšenій njstavlenіe darovati prazdnuющыmъ lюb0vію svztyю pamztь tvoю2.

Slava, glasъ d7.

Pod0benъ: Kvi1lsz є3si2 dnesь:

Svэtolyčnыmi sі‰nіi, ćkože ѕvёzdы zєmnhz koncы2 prosvэщaete ўčє1nіi s™hz pr0povэdi, nbcnіi tai1nnicы, gDni ґpcli.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Teploe zastuplenіe syщыmъ vъ bэdahъ, i3 pom0щnicu našu, i3 kъ bGu premэnenіe, є4юže tli2 i3zbavihomsz, bcdu vёrnіi ўblažaemъ.

Po polmelei sэdalenъ, glasъ }.

Pod0benъ: Premydrosti:

VerhHvnыz ćvlьšыzsz t ў§ni6kъ, vєli1kіz svэti1lьniki i3 svBtlыz, petrA da voshvalimъ i3 premydrago pavla: ngnemъ bo bžctvennagw prosіsvšыz d¦a, mglY prelesti popali1ša vsю2: tёmže i3 vhšnzgw crtvіz nr{žnicы dost0йnэ pokazašasz, i3 blgodati soprestHlьnicы. Segw2 radi vopіemъ: ґpcli hrtA bGa, pregrэšenій njstavlenіe i3sprosi1te prazdnuющыmъ lюb0vію svztyю pamztь vašu. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Ćkw vsenepor0čnaz nevёsto tvorcY, ćkw neiskusomyžnaz m™i i3zbavitelz, prіsteliщe ćkw syщi ўtёšitelz, prepёtaz, bezzak0nію mS syщa skvernoe nbi1teliщe, i3 bэsHmъ i3graliщe vъ razumэ bhvša, potщi1sz t tёhъ ѕlodёйstva mS i3zbaviti, i3 svёtloe žili1щe dobrodёteleй soverši2, svэton0snaz, netlёnnaz: tženi2 džblakъ strasteй, i3 vhšnzgw pričastіz spod0bi, i3 svёta nevečernzgw, moli1tvami tvoi1mi.

Stepє1nna, №-й ґntіfHnъ d7-gw glasa.

Prokjmenъ, glasъ d7:

Vo vsю2 zemlю i3zhde vэщanіe i4hъ, i3 vъ koncы2 vselennыz glag0lы i4hъ.

Stjhъ: NebesA povёdaюtъ slavu b9ію:

Vsskoe dыhanіe:

Stjhъ: Hvali1te bGa vo s™hhъ є3gw2:

E#đlіe їwanna, začalo …z.

Po n7-mъ palmЁ stіhi1ra, glasъ ѕ7. Samoglasna:

Blagočestіz i4stinnыz propovёdniki, i3 cRkve presvёtlыz ѕvёzdы, pёsnьmi pohvalьnыmi počti1mъ, petrA kamenz vёrы, i3 pavla i4stinnago ўči1telz, i3 tai1nnika hrt0va. Sji bo i4stinnoe sl0vo vsёzvše vъ serdcA vёrnыhъ, vsBmъ plodon0sіe daruющa, i3 m0lztъ hrtA bGa, spasti1sz dušamъ našыmъ.

KanHna dvA. Tvorenіe їwanna damaskinA. Pervый s™agw ґpcla petrA, glasъ d7, so їrmos0mъ na }. Їrm0sъ po dvaždы: tropari2 na ѕ7:

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Nёstь tebЁ pod0benъ, preproslavlennый gDi, ruk0ю bo krёpkoю i3zbavilъ є3si2 lю1di, ±že stzžalъ є3si2, člvэkolю1bče.

Verh0vnэйšago ґpclwvъ dnesь, ćkw pervozvannago hrt0va, bGodohnovennыmi pёsnьmi dost0йnw vospoi1mъ.

TS predvёčnый prouvёdэvъ pred8ustavi, vseblženne petre, ćkw predstatelz svoeS cRkve, i3 pervoprest0lьnika.

Ni pl0tь, nižE kr0vь tebЁ, no nc7ъ vdohnY, hrtA bGosl0viti sn7a i4stinnago bGa vhšnzgw, ґpcle.

BGor0dičenъ: G0ru s™yю, prevhšnee nosi1lo, m™rь b9ію i3 dv7u i4stinnuю po ržctvЁ, vospoemъ.

I$nъ kanHnъ s™agw ґpcla pavla, tropari2 na ѕ7. Glasъ }.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Posёčennый nesэk0mago presэčE, i3 vi1dэ s0lnce zemlю, ю4že ne vi1dэ, lю1tago vragA vodA potopi2, i3 neprohodi1moe pr0йde ї}lь, pёsnь že vospэvašesz: gDevi poi1mъ, slavnw bo proslavisz.

Ćkože s{щaz naricaz ne s{щaz, hrt0sъ bžctvennыmъ razumomъ, pavle vseblženne: t0й i3zъ maternz čreva tS i3zbrA, ponesti2 predъ kzhki bžctvennoe є3gw2 i4mz, є4že pače vsskagw i4mene: slavnw bo proslavisz.

Byduщee vozvэщaz tebЁ sіsnіe blagočestіz, pavle, i3 lesti njčiщenіe, hrt0sъ ćvlьsz na gorЁ molnіezračenъ, džči ќbw pomračaetъ plotsk‡z, dušє1vnыz že vrazumlsetъ trbčeskimъ razumomъ: slavnw bo proslavisz.

NJbrёzanіe ќbw soveršaz nsmodnevnoe, i3 revni1telь ntečeskihъ, pavle, predanій, t sёmene є3vreйska, kolёna venіami1nova, po zak0nu že farіseй ćvlьsz, vmэni1lъ є3si2 vs‰ ўmetы, i3 hrtA priwbrёlъ є3si2: slavnw bo proslavisz.

BGor0dičenъ: Čtcaz m™i bGa vsederži1telz, t carskagw kolёna, vLčce, i3zrastši, i3 є3di1na bGa vsёmi carstvuющago, r0ždšaz pl0tію pače є3stestvA, t bёdъ mS spasi2, sn7u tvoemY poю1щa: slavnw bo proslavisz.

Katavasіa: Tverzu ўstA mo‰:

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Ne mydrostію i3 si1loю, i3 bogatstvomъ hvalimsz, no tob0ю, dž§eю v3postasnoю mydrostію, hrtE: nёstь bo svstъ, pače tebє2, člvэkolю1bče.

TS blaženna, sl†dkaz ўstA hrtA bGa, i3 sokr0viщe tverdo crtvіz pokazaša. Tёmže vospэvaemъ tS, petre ґpctole.

Na kameni tvoegw2 bGosl0vіz vodruzi2 vLka ї}sъ cerkovь neprekl0nnu, vъ neйže tS, ґpcle petre, slavimъ.

Ćkw preb0lьši ѓgGlъ petrъ vъ tэlesi2: vo svёtlomъ bo prišestvіi sego2 hrt0sъ bGъ sudію1 že i3 sosэdatelz bhti rečE.

BGor0dičenъ: Neiskusobračnaz bGa pl0tію r0ždšaz, strastnhmi prilHgi preklonena mS ўtverdi2: nёstь bo, čctaz, razvэ tebє2 pom0щnicы.

I$nъ.

Їrm0sъ: Tы2 є3si2 ўtverždenіe pritekaющihъ kъ tebЁ, gDi, tы2 є3si2 svёtъ njmračennыhъ, i3 poetъ tS dyhъ m0й.

Tы2 kamenь njsnovanіz vBrnыmъ dušamъ položi1lsz є3si2 mnogocёnenъ, kraeug0lenъ sp7sa i3 gDa.

Pavle vseblaženne, na njsnovanіi tvoemъ, moli1sz, dobrodёteleй vsehvalьnыhъ nazdatisz svёtlosti.

VsegdA mertvostь ї}sovu na tvoemъ tёlэ soveršennw, pavle, njbnossй, spod0bilsz є3si2 i4stinnыz ži1zni.

BGor0dičenъ: TS vsi2 stzžahomъ pribёžiщe, i3 stёnu našu hrtіane: tS slavosl0vimъ nem0lčnw, beznevёstnaz.

V#pakoi2, glasъ }:

Kaz temni1ca ne i3mЁ tebE ю4znika; kaz že cRkovь ne i4matь tS vitjю; damaskъ velikomydrstvuetъ nj tebЁ, pavle, vёdэ bo tS zapsta svёtomъ: ri1mъ tvoю2 kr0vь prіemый, i3 t0й hvalitsz: no i3 tarsъ mn0žae raduetsz, i3 lю1bitъ, počitaz tvo‰ pelєnы2. Petre, vёrы kamenю, pavle, pohvalo2 vselennыz, t ri1ma sošedšesz ўtverdi1te nasъ.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Seй bGъ našъ, t dv7ы vopl0щsz, i3 є3stestvo2 njboži1vъ, є3g0že vospэvaющe vospoi1mъ: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Čelovёkwmъ lovca tz, ćkože njbэщA hrt0sъ, sodёla bžctvenna svoeS cRkve, pervomu vruči1vъ kormi6la.

Tob0ю ўmolsemь žiznodavecъ ї}sъ, vzzati že i3 rэši1ti davый tebЁ vlastь, petre, da bydetъ mi2 mi1lostivъ.

Hrt0vo crtvіe tversti, prilёžnw moli1sz, petre, bžctvennuю tvoю2 pamztь vёroю nesumnёnnoю čtyщыmъ.

BGor0dičenъ: GpcžE vsepёtaz bGorodi1telьnice, mo‰ pomыšlє1nіz tvoi1mi moli1tvami njči1stivši, pokaži1 mz blagopl0dna, m™i vsёhъ bGa.

I$nъ.

Їrm0sъ: Vsёlъ є3si2 na k0ni, ґpclы tvo‰, gDi, i3 prіslъ є3si2 rukama tvoi1ma ўzdы6 i4hъ, i3 spasenіe bhstь э3ždenіe tvoE vёrnw poю1щыmъ: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Vsёde ćkože levъ, krovi1dnw pogublsz hrt0vu cRkovь, savlъ i3nogdA: ćtъ že bhvъ bžctvennыmъ glasomъ ѓgnca b9іz, є3g0že gonsše, stado ćkw pastыrю vručaetъ.

Hotsй prosvэti1ti vselennuю njmračaetsz: ґnanіa že kъ semY poslasz, duševnoe že prosvэщenіe dasй i3 tэlesnoe, t bžctvennagw kvlenіz, sosydъ i3zbranъ pokazavъ togo2.

Pavlomъ dost0йnw damaskъ naposetsz: t segH bo ćkože t raS i3nogdA v0dъ bžctvennыhъ seй proizhde veli1kій i3st0čnikъ, i3 ўpoi2 vsю2 bGorazymіemъ nezavi1stnw zemlю.

BGor0dičenъ: Nizloži2 si6lьnыz so prestHlъ gDь, dv7a i3 m™i ćkože rečE, ѓlčuщыz že bžctvennыhъ bl†gъ i3sp0lni, vёroю zovyщыz: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Stzžavый nы2 i3zbr†nnыz lю1di kr0vію tvoeю, gDi, tv0й mi1rъ daždь namъ, vo є3dinomhslіi sohransz stado tvoE.

I$že t lюbvE prіi1mъ derznovenіe kъ bGu, dost0йnw čudi1mь bыvaše, lovecъ i3 nevёžda, čudodёйstvuz preslavnw blagodatію.

Ne zlato tebє2 radi, ni srebro2, hrtE, bžctvennый tv0й ґpctolъ, no dobrodёtelь stzžavъ, čudesъ njbogati1sz si1loю.

I#spravlshusz stwpы2, i3 gleznэ hromhhъ, dёйstvennыmъ tvoi1mъ glag0lomъ: bžctvennыmъ bo d¦omъ soveršahusz presl†vnыz vє1щi.

BGor0dičenъ: Voploti1sz bGъ po v3postasi, čctaz, i3zъ tebє2 pl0tію soedinsemь, prebhvъ neizmёnenъ, po bžctvennomu suщestvY bezpl0tenъ.

I$nъ.

Їrm0sъ: Prosvэti2 nasъ povelёnіi tvoi1mi, gDi, i3 mhšceю tvoeю vыs0koю, tv0й mi1rъ podaždь namъ, člvэkolю1bče.

Tы2 i4stinnuю i3zbralъ є3si2, pavle, pohvalY, krtъ cRS hrtA pri1snw nosS, ćkože pobёdu, ґpcle.

TebЁ є4že ži1ti, hrt0sъ, i3 є4že ўmreti, priwbrёtenіe i3zrsdno: lюb0vію bo sraspslsz є3si2 raspenšemusz nasъ radi, pavle preslavne.

Raduešisz voi1stinnu nj gDэ, pavle čestnhй, i3zšedъ i3zъ tэlesE, i3 tšedъ ko hrtY žiznodavcu bGu.

BGor0dičenъ: Moli2 pri1snw sn7a tvoego2 i3 bGa našego, neiskusobračnaz marje čctaz, poslati namъ vBrnыmъ mi1lostь.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Vъ ki1tэ, hrtE, tridnevnovavъ їHna, propisa tz bezsmertnago, ćkw mertva v0leю, vъ serdcэ zemnёmъ tridnevnovavša.

Ćkože drevle, hrtE, desni1ceю tvoeю po vodЁ pёša hodsщa petrA spaslъ є3si2: i3 menE potoplsema byreю lю1tыhъ napasteй spasi2, ćkw miloserdъ.

NJstavilъ є3si2, q petre, ne s{щaz, i3 s{щaz dosti1glъ є3si2, ćkože nёkій kupecъ, i3 ćvэ ўlovi1lъ є3si2 bi1serъ, hrtA, mnogocёnnый.

I#skušati bezymnw pokusi1všыzsz d¦a pres™ago, petre, ўmertvi1lъ є3si2: є3g0že bGosl0vilъ є3si2 tы2 pervэe, ćvэ i3spovёdavъ bGa, vseblaženne.

BGor0dičenъ: Vsskagw vhšša suщestvA sl0vo b9іe rodilA є3si2 voploщenno namъ: tёmže bcdu tS ўstnami že i3 dušeю propovёduemъ.

I$nъ.

Їrm0sъ: Moli1tvu prolію2 ko gDu, i3 tomY vozvэщY peč†li mo‰ ćkw ѕHlъ dušA moS i3sp0lnisz, i3 živ0tъ m0й ѓdu pribli1žisz, i3 molю1sz, ćkw їHna: t tli2, b9e, vozvedi1 mz.

Vs‰ prenebregъ kr†snaz mjra, ўszvenъ vLčneю lюb0vію i3 džbщagw spasenіz želanіemъ, svidёtelьstvovati tomY i3zv0livъ, q pavle blaženne, i3 nhnэ nj vselennэй moli1sz.

Ćkw i3zrsdnый vLcэ pod0bnikъ, i3 vъ togo2 njdёznъ, pavle, voi1stinnu vsBmъ bhlъ є3si2 vsskъ, da vs‰ priwbrsщeši i3 spaseši lю1di: i3 spaslъ є3si2 ćkw voi1stinnu, hrtY ўlovi1vъ koncы2.

Dost0йnw tebЁ darovA hrt0sъ žitіE, ґpcle pavle, na nb7sёhъ: prebыvaющagw bo zdЁ ne vozželalъ є3si2 grada, blženne, vёrenъ služi1telь bhvъ, i3 stroi1telь t†inъ є3gw2.

BGor0dičenъ: PrizrЁ na tS gDi, moE njbnovlsz suщestvo2 ćkw si1lenъ, veli6čіz sotv0rь, bGorodi1telьnice, ćkože reklA є3si2, vsenepor0čnaz, i3 spase mz tob0ю i3zъ tli2 bGъ m0й, ćkw miloserdъ.

Kondakъ, glasъ v7:

Tvє1rdыz i3 bGovэщ†nnыz propovёdateli, verhъ ґpctolwvъ tvoi1hъ, gDi, prіslъ є3si2 vъ naslaždenіe blagi1hъ tvoi1hъ i3 pok0й: bolBzni bo džnэhъ i3 smertь prіslъ є3si2 pače vsskagw vsepl0dіz, є3di1ne svёdый serdє1čnaz.

Jkosъ: Ўzsni2 m0й ljzhkъ, sp7se m0й, razširi1vъ mo‰ ўstA, i3 i3sp0lnivъ |, ўmili2 serdce moE, da ±že glag0lю, poslёduю, i3 ±že ќbw ўčY, sotvorю2 pervэe: vsskъ bo tvorS i3 ўčA, rečE, seй veli1kъ є4stь. Ѓщe bo glag0lю, i3 ne tvorю2, ćkw mёdь zvensщaz vmэnю1sz: tёmže reщi1 mi podHbnaz, i3 tvori1ti polє1znaz daruй, є3di1ne svёdый serdє1čnaz.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Vъ načalэ beznačalьnoe sl0vo, so nc7emъ i3 d¦omъ, sn7ъ є3dinor0dnый, blgoslovenъ є3si2 i3 prevoznosi1mый, b9e ntє1cъ našihъ.

Mi1lostivnomu bžctvennыmъ pr0mыslomъ hrt0vыmъ nakazyemь, pod0bitisz popuщenъ bhlъ є3si2, prežde strti, petre, tverženіz podpasti volnenію.

TebЁ hrt0sъ pervozvannomu, i3 ѕэlw2 vozlю1blennomu, ćkw predsэdatelю blagoslavnu ґpclwvъ pervomu kvlsetsz, voskRsъ t gr0ba.

TvoE trikratnoe, є4že prežde strti, i3scэlsz tverženіe vLka, trikratnыmъ bGovэщannыmъ, petre, voprošenіemъ ўtverždaetъ lюb0vь.

E$že ko hrtY, petre, lюblenіz predlagalъ є3si2 svidёtelz, i3 vsevi1dzщago ćkw bGa sl0va: tёmže i3 lюbi1moe vručaetъ tebЁ stado.

BGor0dičenъ: Ćže vo ўtr0bэ prevёčnoe t nc7A vozsіsvša bGa sl0va, pl0tію začenšuю, vsi2 ўblažaemъ, ćkw m™rь vsёhъ bGa.

I$nъ.

Їrm0sъ: Na p0lэ dei1rэ i3nogdA muči1telь peщь postavi na mučenіe bGon0snыhъ, vъ neйže tri2 džtroki pэsnosl0vzhu є3di1nago bGa, tr0ičnw vospэvahu glag0lющe: ntє1cъ b9e, blagoslovenъ є3si2.

Bhstь, hrtE, pečatь i3 vэnecъ ґpclwvъ tvoi1hъ, i4že naposlёdokъ zvannый vremenъ, tщanіemъ že vsёhъ prevozšedъ. Sъ ni1mže lю1dіe cRk0vnіi poю1tъ tebЁ: ntє1cъ našihъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Ѓщe i3 goni1vъ pervэe cRkovь tvoю2 pavelъ ќznikъ, no preminY drevnюю derzostь tvoeю revnostію poslэdi2. Sobra bo, hrtE, kzhki zovyщыz: ntє1cъ našihъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Tы2 i3zъ їerusali1ma propovёdavъ vsBmъ є3đlіe, njb8stъ že džkrestъ vsю2 zemlю, pavle, daže do konє1cъ їllmrjka ўčS, vzыvalъ є3si2: ntє1cъ našihъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Vo ќžasэ vzstъ bhvъ, tretіe dosti1glъ є3si2 nb7o, prebogate, i3 ўslhšavъ neizglagHlannaz slovesA, vopіeši: slava prevhšnemu nc7Y, i3 sn7u: sіsnіe že soprest0lьno i3spыtaющagw ćvэ d¦a b9іz glubinы6.

BGor0dičenъ: Ćkože na runo2 d0ždь, na tS sni1de, dv7o, hrt0sъ bGъ, i3 ploton0secъ i3zъ tebє2 pr0йde, soedinsz prežde razsto‰щaz, mi1rъ na zemli2 i3 na nb7si2 daruz: ntє1cъ našihъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Vssčєskaz nossй nepristypnoю tvoeю si1loю, hrtE, prepodHbnыz tvo‰ džtroki vъ plameni njrosi1lъ є3si2, zovyщыz: blagoslovi1te vs‰ dэlA gDnz gDa.

Vozdёžutъ tvoi2 rycэ, i3 ko krty tz preposšutъ, vLka predrekъ, petre, povelэvaetъ poslёdovati zovyщu: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Blagodati sl0vomъ є3nea ќbw razslablena lю1tэ, tavjfu že ўmeršuю čudodёйstvuz, voskresi1lъ є3si2, zovyщыz: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

I$že petrY kzhki njčiщenы povёdavъ, hrtE, duh0vnoю zareю i3 mnЁ pomыšlє1nіz njči1sti, zovyщu: blgoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

BGor0dičenъ: Vses™az dv7o, ćže bGa sl0va r0ždšaz pl0tію, duši2 moeS mrakъ, tvoi1mi moli1tvami tgnavši, prosvэti2, vzыvaющa: blgoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

I$nъ.

Їrm0sъ: Na gorЁ s™ёй proslavlьšasz, i3 vъ kupinЁ ngnemъ prisnodv7ы mwmseovi taйnu ćvlьšago, gDa p0йte, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Srastvori1sz lюb0vію tvoeю pavelъ, d0brыmъ že i3zmэnenіemъ i3zstupi2: ne sebё bo živsše slavnый, i3msše že, щedre, živyщa tS vъ sebЁ vo vs‰ vёki.

Tы2 njbruči1lъ є3si2, ćkože nevёstu predstaviti ženihY hrtY cRkovь: nevэstov0ždь bo seS pokazalsz є3si2, pavle bGon0se. Tёmže tS slavitъ vo vs‰ vёki.

Podvizalsz є3si2 d0brыmъ p0dvigomъ, i3 skončavъ tečenіe tvoE zak0nnw, sokr0viщe vёrы soblю1lъ є3si2. Tёmže vэncє1vъ, pavle, spod0bilsz є3si2 pravdы.

BGor0dičenъ: Raduйsz, prt0le ngnezračnый gDenь: raduйsz, nevёsto nenevёstnaz, dv7o: raduйsz, džblače slnca vozsіsvšaz pravdы. E#g0že prevozn0simъ vo vs‰ vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: TS preslavnuю nevёstu, i3 vses™yю bcdu, ziždi1telz r0ždšuю nevi1dimыhъ že i3 vsёhъ vi1dimыhъ, pёsnьmi veličaemъ.

TvoS preizsщnaz blgodatь slavitsz dost0йnw, sёni bo tvoeй str†sti nemoщnhhъ, petre, tgonsющeй. Tёmže tS veličaemъ.

Mečtanmi sjmwna volhvA bGob0rca vzsta kъ vozdyšnэй vыsotЁ nizloži1vъ neizglag0lannoю bžctvennoю si1loю, petrъ ўblažaetsz.

Sogrэšenій razrэšenіe moli1tvami tvoi1mi podaždь, prosvэщenіe že serdca, i3 veselіe dyha, poю1щыmъ pamztь tvoю2, ґpcle.

Tvo‰ vs‰ i3sp0lnєna slavы, njsvzщenіz že i3 čudesъ, slovesA, m0щi, perstь, i3 vёroю, petre, poklansєmыmъ i3 lюb0vію bžctvєnnыmъ veri1gamъ.

BGor0dičenъ: TvoE i4mz pl0dъ čreva, sodёz lik0vnika pёsnь pёti tebЁ, i4že radostь r0ždši, veleglasnw raduйsz, provэщavaющa.

I$nъ.

Їrm0sъ: Ўstavы prešlA є3si2 є3stestvA, sodёtelz začenši i3 gDa, i3 dverь spasenіz mjrovi bыlA є3si2: tёmъ tS, bcde, neprestannw veličaemъ.

Tvoi6mъ poklansemsz veri1gamъ, ±že za hrtA ćkw ѕlodёй nosi1lъ є3si2: ćzvы že, pavle, njblobыzaemъ, ±že na slavnэmъ tvoemъ i3 pobэdon0snэmъ n0siši tэlesi2.

Nhnэ razrэši1lsz є3si2, ґpcle, ko i4že tob0ю neprestannw želaemomu: sъ ni1mže ćkw služi1telь vodvorszsz, neprestannыmi molьbami tvo‰ rabы6 kъ sebЁ privlecы2.

Nhnэ nikakože vъ gadanіihъ, nižE vъ zercalэ hrt0sъ tebЁ zri1mь є4stь, licemъ že pače zri1tsz kъ licY, soveršennэ tebЁ razumъ tkrыvaz b9estvA.

BGor0dičenъ: Tы2, pres™az bGomati, pohvalA hrt0vыhъ ґpctolwvъ bыlA є3si2, myčenikwvъ že slava, i3 prbr0kwvъ njsnovanіe: tёmže vёrnіi tS vsi2 dostod0lžnw veličaemъ.

Svэti1lenъ.

Pod0benъ: Žєnы2 ўslhšite:

Ґpclwvъ vsi2 verhъ vospoemъ, petrA i3 pavla bžctvєnnыz, vselennыz svэti1lьniki, propovёdniki vёrы, bGoslHvnыz trubы6, ўčenій skazateli, cRkHvnыz stolpы2 i3 razori1teli lesti. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Veli1ko i3 preslavno ržctvA tvoegw2 tainstvo, bGoradovannaz ntrokovi1ce, i3 bGomati dv7o, prbr0cы propovёdaša, ґpcli nauči1ša, myčєnicы i3spovёdaša: ѓgGli že vospэvaюtъ, i3 čelovёcы poklansюtsz.

Na hvali1tehъ stіhi6rы na d7, glasъ d7.

Pod0benъ: Zvannый svhše:

Sъ nb7sE blgodatь prіemь, є3gdA voprošenіe ў§nikHmъ sp7sъ dvanadesztoči1slєnnыmъ rečE ґpclwmъ: kog0 mz glag0lюtъ čelovёcы bhti; togdA ќbw lyčšій ґpclwvъ petrъ, bGosl0vstvuz tvэщA, ćsnw vozopi1vъ: tы2 є3si2 hrt0sъ, živagw bGa sn7ъ. Tёmže dost0йnw ўblažaetsz, ćkw svhše prіemь tkrovenіe, vzzati že i3 rэši1ti pravednw prіemь.

I$že t nc7A ćvlьsz b9іe sl0vo, kog0 mz nepщyete, voprošaющu hrtY; tы2 živagw nc7A sn7ъ, ćkw vsBmъ ўstA bGoglasyz, ѓbіe vozopi1lъ є3si2: tёmže i3 blženъ є3si2, sjmwne varъ їHna, vozmezdіe prіslъ є3si2. I$bo slavitъ bGъ sego2 vёrnw slavzщыz, i3 kъ vosprіstію bogatnw prizыvaetъ, i3 kamenz tebE neposthdna, cRkvi vodruženіe i3 njsnovanіe položi2.

Svhše zvanъ bhvъ, ґ ne t čelovBkъ, є3gdA zemnaz tmA pomrači2 džči tэlє1snыz, nečestіz njbličaz sёtovanіe, togdA nbcnый svёtъ njblistA mhslennіi džči, blagočestіz tkrыvaz krasotY. Tёmže poznalъ є3si2 i3zvodsщago svёtъ i3zъ tmы2, hrtA bGa našego: є3g0že moli2, spasti2 i3 prosvэti1ti dyšы našz.

Hrtopropovёdnikъ shй, krtnuю pohvalY nossй, tы2 mnogorači1telьnuю b9estvennuю lюb0vь, ćkw zrsщihъ svzzyющuю kъ želaemomu voi1stinnu pače vsёhъ prorazsudi1lъ є3si2. Tёmže i3 ќznikъ prozvalsz є3si2 hrt0vъ, napasteй neud0bstvo, ćkw sladčaйšee pi1щi vsskіz i3zv0livый, i3 čestnhz konči1nы razrэšenіz spod0bilsz є3si2, živhй vLcэ tvoemY: є3g0že moli2, spasti2 i3 prosvэti1ti dyšы našz.

Slava, glasъ ѕ7:

Kosmы2 monaha: Vsečestnhй ґpclwvъ prispЁ prazdnikъ cRkvi hrt0vэ, hodataйstvuющій spasenіe vsBmъ namъ. Taйnw ќbw vospleskavše, kъ si6mъ rcemъ: raduйtesz, svэti1lьnicы syщыmъ vo tmЁ, mhslennagw slnca zari6 njblistaющіi: raduйtesz, petre i3 pavle, ўčenій bžctvennыhъ njsnov†nіz nezhblєma, dryzi hrtHvы, sosydi čestnji: prіidi1te posredi2 nasъ nevi1dimw, spodoblsющe darHvъ neveщestvennыhъ vašъ prazdnikъ voshvalsющihъ pёsnьmi.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Bcde, tы2 є3si2 lozA i4stinnaz:

Slavosl0vіe veli1koe. I# tpystъ.

Na lіturgji: blžє1nna t kanHna ґpcla petrA, pёsnь G-z, na d7: I# pavla, pёsnь ѕ7, na d7.

Prokjmenъ, glasъ }:

Vo vsю2 zemlю i3zhde vэщanіe i4hъ, i3 vъ koncы2 vselennыz glag0lы i4hъ.

Stjhъ: Nb7sA povёdaюtъ slavu b9ію, tvorenіe že rukY є3gw2 vozvэщaetъ tverdь.

Ґpclъ kъ korjnfznwmъ, začalo r§g.

Ґllilyіa, glasъ №: I#spovёdztъ nb7sA čudesA tvo‰, gDi.

E#đlіe matfea, začalo …z.

Pričastenъ: Vo vsю2 zemlю:

Rzdovhй ґpclъ, i3 є3đlіe vыčitaemъ prežde.

Na trapezэ ўtэšenіe bratіi veli1koe.

Ѓщe sluči1tsz seй prazdnikъ s™hhъ ґpclъ vъ sredu, i3li2 vъ pzt0kъ, ćmы rhbu, i3 pіemъ vіno2.

Podobaetъ vёdati: Ćkw ѓщe sluči1tsz prazdnikъ s™hhъ ґpclъ vъ nedёlю, predvarsюtsz vs‰ voskrє1snaz.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.