NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Їynіa k7z

Slyžba blagodarstvennaz bGu, vъ trbcэ s™0й slavimomu, nj veli1koй bGomъ darovannoй pobёdэ nadъ svёйskimъ korolemъ kar0lomъ vtorhmъ nadesztь i3 v0instvomъ є3gw2, sodёznnoй podъ poltavoю, vъ lёto t voploщenіz gDnz ¤ap\f, mёszca їynіa vъ k7z denь.

Na malэй večerni stіhi6rы, glasъ №:

Tris™hmi pёsnьmi neprestannw t ѓgGlwvъ hvali1mый, vosprіimi2 i3 t nasъ brennыhъ tris™yю pёsnь, pobэdi1telю b9e, brennыmi i3 skvernыmi ўstы6 vopію1щihъ: s™hй b9e, grёšnikwvъ pomi1lovavый: s™hй krёpkій, si1lьnыhъ gordhnю sokruši1vый: s™hй bezsmertnый, vragHvъ našihъ ўmertvi1vый, nasъ že t smerti sohrani1vый: trbce s™az, b9e našъ, slava tebЁ.

Čt0 ti prinesemъ, bl†gъ našihъ ne trebuющій b9e, ćkw kvi1lsz є3si2 namъ sъ щedr0tami tvoi1mi, t vёka neslhšannыmi; nёstь čto2 i4no, kromЁ t sosyda tvoegw2 i3zbrannagw ўgot0vannuю pёsnь sію2: bGu blagodarenіe, davšemu namъ pobёdu gDemъ našimъ ї}sъ hrt0mъ, i3 i3shodsщimъ t nc7A vses™hmъ d¦omъ.

Pad0ša krёpcыi si1loю tvoeю, vsesi1lьnый b9e, no nyždoю pad0ša predъ tob0ю, i3 ne vozm0gutъ stati. Mh že tvoeю mi1lostію stosщe pr0sti, v0leю tvoemY veli1čestvu pripadaemъ, vopію1щe: vozneshй r0gъ hrtA tvoegw2 i3 vsёhъ pravoslavnыhъ, slomi1vый že є3retjčeskій, b9e našъ, slava tebЁ.

Kto2 po dostosnію vospёti m0žetъ mi1lwsti tvo‰, gDi, ćvlьšыzsz namъ nhnэ, ne t0kmw t čelovBkъ, no nižE t ѓgGlъ; th bo b0lій є3si2 vseS hvalы2, i3 niedi1no že sl0vo dov0lьno kъ pohvalenію dёlъ tvoi1hъ. Samъ u5bo, i4že nauči1lъ є3si2 rycэ moi2 na njpolčenіe, i3 ўstnЁ tverzi, da ćkože vozm0žno čelovёkwmъ, vozvэststъ hvalY tvoю2.

Slava, i3 nhnэ, glasъ }:

Slava tebЁ, predvёčnый dž§e, si1hъ, i5že ne sytь dost0йni nareщi1sz shnы tvo‰, vozlюbi1vый i3 proslavivый: slava tebЁ, sn7e є3dinor0dnый, rabHvъ tvoi1hъ ѓki sыnHvъ t pagubы i3skupi1vый: slava tebЁ, dš7e pres™hй, vs‰ vo vsёhъ blagodatію svoeю sodёzvšій, i3 dёйstvuющій. Trbce s™az, b9e našъ, slava tebЁ.

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ v7.

Pod0benъ: D0me є3vfrafovъ:

Toržestvennыmi vёtvьmi preukrašenna, n0vый sіHne rwssje, blagodarstvєnnaz vosp0й bGu, pobэdi1všemu supostatы tvo‰.

Stjhъ: Ўslhšite sі‰ vsi2 kzhcы:

Steni2, vraže pravoslavіz, se bo tS voznesenna pokori2 bGъ podъ n0zэ bosщыmsz є3gw2.

Stjhъ: GDi, gDь našъ, ćkw čydno i4mz tvoE:

Vsi2 njkrestnіi nar0di, hotsщіi brani, vostrepeщi1te vi1dzщe, ćkw bGъ pob0rstvuetъ po nasъ.

Slava, i3 nhnэ, glasъ t0йže:

Vsskъ pravoslavnый da vospoetъ di1vnoe b9іe smotrenіe, ўstr0ivšee vBrnыmъ slavu, є3retіkHmъ že stydъ i3 pagubu.

Troparь, glasъ }:

Preproslavlenъ є3si2, gDi b9e našъ, darovavый krёpostь na vragi2 blagovёrnomu carю2 našemu petrY, ćkože dv7du na preg0rdago golіafa, njsэni1lъ є3si2 nadъ glav0ю є3gw2 vъ denь brani, prepossalъ є3si2 nemoщnы6z si1loю svhše, i3 tёmi vsю2 derzostь vražію nizloži1lъ є3si2: mnogomi1lostive, slava tebЁ.

Na veli1cэй večerni, na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы, glasъ ѕ7:

TebЁ trіmpostasnomu pobэdi1telьnuю pёsnь rwssjz vozsыlaetъ, nc7Y, vsemogyщestvomъ vražію sokruši1všemu si1lu: sn7u, premydrostію rastoči1všemu lukavыhъ sovёtы: d¦u s™0mu parakli1tu, nasъ vъ sk0rbehъ ўtёšivšemu, serdcemъ i3 ўstnami vopію1щi: s™ъ є3si2, dž§e vsemogyщій, s™ъ є3si2, sn7e, b9іz premydroste, s™ъ є3si2 dš7e, blgodatь neistoщi1maz, b9e našъ, slava tebЁ.

Vosp0йte, rwssjйstіi nar0di, pobэdi1telю bGu pёsnь n0vu, sodёzvšemu čydo novёйšee vsёhъ drevnihъ čudesъ: si6lьnыz bo sokruši2 vo brani, nemoщnы6z že prepossa si1loю svhše, i3 voznesE smirє1nnыz. TomY pobэdi1tєlьnaz vozsыlaemъ, i3 pripadaющe vopіemъ: b9e našъ, slava tebЁ.

Poi1mъ gDevi, i3 nhnэ bo slavnw proslavisz, niči1mže menše t prežnihъ: i4že bo drevle g0rdago faraHna pogruzi2 vъ čermnёmъ m0ri, seй i3 nhnэ ravnago faraHnu g0rdostію i3 surovstv0mъ vъ čermnёmъ kr0ve v0єvъ є3gw2 potopi2 m0ri soproti1vnago. Mh že prešedše po syhu posredЁ segw2 m0rz, poemъ gDevi: slavnw bo proslavisz.

Skazalъ є3si2, gDi, dёlomъ i3 sl0vomъ, česw2 radi drevle vozneslъ є3si2 lю1tago na lю1di tvo‰ faraHna: poznahomъ i3 nhnэ t strannagw dёla tvoegw2, česw2 radi vozdvi1glъ є3si2 vostaю1щыz na nы2, ćkw da voznesenni smirstsz padenіemъ, tvoe že čydnoe i4mz voznesetsz prevhše nb7sъ. Nepostiži1me vъ dёlэhъ tvoi1hъ b9e, slava miloserdію tvoemY.

Blgoslovenъ є3si2, gDi b9e našъ, nauči1vый rycэ naši na njpolčenіe, perstы našz na branь: tvoeю bo v3postasnoю mydrostію nevёžestvo naše na hi1trostь vražію ўmudri1sz, tvoeю si1loю nemoщь naša na gordosi1lьnago ўkrэpi1sz, tvoeю blgodatію mn0žestvo grэhHvъ našihъ pokrhsz, i3 ćrostь lьv0vaz smiri1sz. Vs‰ vёdый, vs‰ mogjй, vs‰ bezzakHnіz rabHvъ tvoi1hъ prezirazй, b9e našъ, slava tebЁ.

B9e, pёsnь n0vu vospэvaemъ tebЁ, daю1щemu spasenіe carє1mъ, i3zbavlsющemu petrA, ćkože dv7da rabA svoego2, t strэlsnіz lю1ta. Tы2 poslalъ ryku tvoю2 sъ vыsotы2, i3 i3zbavilъ є3si2 nasъ t v0dъ mn0gihъ, t rykъ sыnHvъ čuždi1hъ, i4hže hrabrostь ўblaži1ša i3 ўbosšasz mn0zi: no namъ na tS nadёющыmsz, ґ ne na svoю2 si1lu ўpovaющыmъ spob0rstvuzй, ćvstvennw pokazalъ є3si2, ćkw sji t0kmw lю1dіe blženi sytь, i5mže gDь bGъ i4hъ.

Slava, glasъ №:

Kto2 vozglag0letъ si6lы tvo‰, gDi; slhšanы sotvori1tъ vs‰ hvalы6 tvo‰; th bo i3 nhnэ smiri1lъ є3si2 ćkw ćzvena g0rdago, mhšceю si1lы tvoeS razgnalъ є3si2 vragi2 tvo‰: namъ že bezči1slennagw radi miloserdіz tvoegw2 ne po bezzak0nієmъ našыmъ sotvori1lъ є3si2, no ćkože щedritъ ntє1cъ shnы, ўщedrilъ є3si2 bosщihsz tebE. I#spovёdztъ nb7sA čudesA tvo‰, gDi, i3 zemlS i4stinu tvoю2 vъ cRkvahъ s™hhъ. Mh že vospoemъ mi1lwsti tvo‰: i3spovёmыsz tebЁ, gDi, ćkw blgъ є3si2, ćkw vo vёki mi1lostь tvoS.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Vsemjrnuю slavu:

I#sh0da čtenіe. (GlavA d7i.)

Vozdvi1gšesz shnove ї}lєvы t sokhHfa, njpolči1šasz vo nfHmэ pri pusthni. BGъ že voždaše i4hъ, dnemъ ќbw vъ stolpЁ džblaka, pokazati i5mъ pytь: n0щію že vъ stolpЁ ngnS. I# ne njskudЁ st0lpъ džblaka dnE, i3 st0lpъ džgnennый n0щi, predъ vsёmi lюdьmi2. I# vozglg0la gDь kъ mwmseю, glg0lz: Glag0li sыnovHmъ ї}lєvыmъ, i3 vozvrati1všesz da njpolčatsz prsmw predgradіz, posredЁ magdala, i3 posredЁ m0rz, prsmw veelьsepfHnu, predъ ni1mi njpolči1všesz pri m0ri. I# rečetъ faraHnъ lю1demъ svoi6mъ nj sыnёhъ ї}levыhъ: zabluždaюtъ sji po zemli2, zatvori1 bo i5hъ pusthnz. Ѓzъ že njžestočY serdce faraHnovo, i3 poženetъ sozadi2 i4hъ, i3 proslavlюsz vъ faraHnэ, i3 vo vsemъ v0instvэ є3gw2, i3 ўrazumёюtъ vsi2 є3gĐptzne, ćkw ѓzъ gDь, i3 sotvori1ša takw. I# vozvэщeno bhstь carю2 є3gĐpetskomu, ćkw bэžaša lю1dіe: i3 prevrati1sz serdce faraHnovo, i3 služi1teleй є3gw2 na lю1di, i3 rek0ša: čto2 sіE sotvori1homъ, tpusti1vše shnы ї}lєvы, є4že ne rab0tati namъ; VprzžE u5bo faraHnъ kolєsni1cы svo‰, i3 vs‰ lю1di svo‰ sobrA sъ sob0ю. I# postъ šestьsHtъ kolesni1cъ i3zbrannыhъ, i3 vsskago konS є3gĐpetskago, i3 trіstati nadъ vsёmi. I# njžestoči2 gDь serdce faraHna carS є3gĐpetskagw, i3 pognA sozadi2 sыnHvъ ї}levыhъ: shnove že ї}lєvы i3shoždahu ruk0ю vыs0koю. I# pognaša є3gĐptzne vo slёdъ i4hъ, i3 njbrэt0ša i4hъ njpolči1všihsz pri m0ri: i3 vsskъ k0nь, i3 kolesni6cы faraHnovы, i3 v0instvo є3gw2, i3 kHnnicы є3gw2, prsmw predgradіz, soproti1vu veelьsepfHna. I# faraHnъ približašesz: i3 vozzrёvše shnove ї}lєvы nči1ma, vi1dэša: i3 sE є3gĐptzne njpolči1šasz vъ slёdъ i4hъ, i3 ўbosšasz ѕэlw2: i3 vozopi1ša že shnove ї}lєvы ko gDu. I# rёša kъ mwmseю: za є4že ne bhti li grobHmъ vo є3gĐptэ, i3zvelъ є3si2 nasъ ўmertvi1ti vъ pusthni seй; čto2 sіE sotvori1lъ є3si2 namъ, i3zvedъ nasъ i3zъ є3gĐpta; Ne seй li bЁ glag0lъ, є3g0že rёhomъ kъ tebЁ, glag0lющe: njstavi nasъ, ćkw da rab0taemъ є3gĐptznwmъ; lyčše bo bЁ namъ rab0tati є3gĐptznwmъ, neželi ўmreti vъ pusthni seй. Reče že mwmseй kъ lю1demъ: derzaйte, st0йte, i3 zri1te spasenіe t gDa, є4že sotvori1tъ namъ dnesь: i4mže bo džbrazomъ zrsste є3gĐptznы dnesь, ne priložitE ktomY vi1dэti i5hъ vъ vёčnoe lёto. GDь pob0retъ nj vasъ, i3 vы2 ўm0lknite. Reče že gDь kъ mwmseю: čto2 vopіeši ko mnЁ; glag0li sыnovHmъ ї}lєvыmъ, i3 da putešestvuюtъ. I# tы2 vozmi2 žezlъ tv0й, i3 prostri2 ryku tvoю2 na m0re, i3 rast0rgni є5, i3 da vni1dutъ shnove ї}lєvы posredЁ m0rz po syhu. I# sE ѓzъ njžestočY serdce faraHnovo, i3 slygъ є3gw2, i3 є3gĐptznъ vsёhъ, i3 vni1dutъ vъ slёdъ i4hъ, i3 proslavlюsz vъ faraHnэ, i3 vo vsemъ v0instvэ є3gw2, i3 vъ kolesni1cэhъ, i3 vъ k0nehъ є3gw2. I# ўrazumёюtъ vsi2 є3gĐptzne, ćkw ѓzъ gDь, proslavlsющumisz vъ faraHnэ, i3 vъ kolesni1cahъ, i3 vъ k0nehъ є3gw2. Vzstsz že ѓgGlъ b9ій, hodsй predъ polk0mъ sыnHvъ ї}levыhъ, i3 p0йde sozadi2 i4hъ, vzstsz že i3 st0lpъ džblaka t licA i4hъ, i3 stA sozadi2 i4hъ. I# vni1de posredЁ polkA є3gĐpetskagw, i3 posredЁ polkA sыnHvъ ї}levыhъ, i3 bhstь tmA, i3 mrakъ, i3 prіi1de n0щь, i3 ne smэsi1šasz drygъ sъ drygomъ vo vsю2 n0щь. Prostre že mwmseй ryku na m0re, i3 vozgnA gDь m0re vёtromъ ю4žnыmъ si1lьnыmъ vsю2 n0щь, i3 sotvori2 m0re syho, i3 razstupi1sz vodA: i3 vnid0ša shnove ї}lєvы vъ posredъ m0rz po syhu, i3 vodA i5mъ bhstь stэnA njdesnyю, i3 stэnA njšyюю. Pognaša že є3gĐptzne, i3 vnid0ša sozadi2 i4hъ vsskъ k0nь faraHnovъ, i3 kolesni6cы, i3 vs†dnicы posredЁ m0rz. Bhstь že vъ stražu ќtrennюю, i3 vozzrЁ gDь na p0lkъ є3gĐpetskій, vъ stolpЁ džgnennomъ i3 džblačnomъ, i3 smztE p0lkъ є3gĐpetskій. I# svzzA džsi kolesni1cъ i4hъ, i3 vedsše i4hъ sъ nyždeю, i3 rek0ša є3gĐptzne: bэži1mъ t licA ї}leva, gDь bo poboraetъ po ni1hъ na є3gĐptznы. Reče že gDь kъ mwmseю: prostri2 ryku tvoю2 na m0re, i3 da vozvrati1tsz vodA, i3 da pokrhetъ є3gĐptznы, kolesni6cы že i3 vsadniki. Prostre že mwmseй ryku na m0re, i3 ўstr0isz vodA ko dnю2 na mёsto, є3gĐptzne že bэžaša podъ vod0ю, i3 i3strzsE gDь є3gĐptznы posredЁ m0rz. I# njbrati1všisz vodA, pokrы2 kolesni6cы, i3 vsadniki, i3 trіstatы, i3 vsю2 si1lu faraHnovu, všedšihъ vъ slёdъ i4hъ vъ m0re, i3 ne njstA t ni1hъ ni є3di1nъ. Shnove že ї}lєvы proid0ša po syhu posredЁ m0rz, voda že i5mъ stэnA njdesnyю, i3 stэnA njšyюю. I# i3zbavi gDь ї}lz vъ denь džnъ i3zъ ruki2 є3gĐptznъ: i3 vi1dэ ї}lь є3gĐptznы ўmeršz pri krai m0rz. Vi1dэ že ї}lь ryku veli1kuю, ±že sotvori2 gDь є3gĐptznwmъ: i3 ўbosšasz vsi2 lю1dіe gDa, i3 vёrovaša bGu, i3 mwmseю ўg0dniku є3gw2.

Levjtskihъ kni1gъ čtenіe. (GlavA k7ѕ.)

Glg0la gDь sыnHmъ ї}lєvыmъ, glg0lz: ѓщe vъ povelёnіihъ moi1hъ h0dite, i3 zapwvэdi mo‰ sohranitE, i3 sotvoritE |: i3 damъ vamъ d0ždь vo vremz є3gw2, i3 zemlS dastъ roždє1nіz svo‰, i3 drevA pHlьnaz tdadstъ pl0dъ sv0й. I# posti1gnetъ vasъ mlačenіe, njbranіe vіnA, i3 vіnA njbranіe posti1gnetъ sёztvu, i3 snёste hlёbъ vašъ vъ shtostь, i3 vselitesz sъ tverdostію na zemli2 vašeй. I# damъ mi1rъ vъ zemli2 vašeй, i3 ќspnete, i3 ne bydetъ vasъ ўstrašazй. I# pogublю2 ѕvёri lю6tы t zemli2 vašez, i3 branь ne pr0йde skvozЁ zemlю vašu. I# poženete vragi2 vašz, i3 padytъ predъ vami ўbіeni. I# poženete pstь i3zъ vasъ sto2, i3 sto2 vasъ poženete tmы6: i3 padytъ vrazi2 vaši predъ vami mečemъ. I# pri1zrю na vы2, i3 vozblagoslovlю2 vы2, i3 vozraщy vы, i3 ўmn0žu vы2, i3 položY zavёtъ m0й sъ vami. I# snёste vє1thaz, i3 vє1thaz vethihъ, i3 vє1thaz t licA n0vыhъ i3znesete. I# položY zavёtъ m0й vъ vasъ, i3 ne vozgnušaetsz dušA moS vami. I# pohoždY vъ vasъ, i3 bydu vamъ bGъ, i3 vы2 bydete mnЁ lю1dіe. Ѓщe že ne poslyšaete menE, nižE sotvoritE povelёnій moi1hъ si1hъ: No ni pokoritesz i5mъ, i3 sudebъ moi1hъ voznegodyetъ dušA vaša, ćkože vamъ ne tvori1ti vsёhъ zapovэdeй moi1hъ, i3 ćkw razori1ti zavёtъ m0й. I# ѓzъ sotvorю2 si1ce vamъ: navedY na vы2 skydostь, i3 sёete votщE sёmena v†ša, i3 i3z8zdstъ trudы2 vašz proti1vnіi vaši: I# postavlю licE moE na vы2, i3 padete predъ vragi2 vašimi: i3 poženytъ vы2 nenavi1dzщіi vasъ, i3 pobёgnete nikomyže gonsщu vasъ. I# sokrušY dosaždenіe gordhni vašez: i3 položY nb7o vamъ ćkw želёzno, i3 zemlю vašu ćkw mёdznu. I# bydetъ votщE krёpostь vaša, i3 zemlS vaša ne dastъ sёmene svoegw2, i3 drevA sє1lьnaz ne dadstъ plodA svoegw2: I# poslю2 na vы2 ѕvёri di6vіz zєmnhz, i3 pozdstъ vasъ, i3 potrebstъ skotы2 vašz, i3 ўmaleni sotvorю2 vы2, i3 pogubi1tъ vы2 nahodsй mečь. I# bydetъ zemlS vaša pustA i3 dvori2 vaši bydutъ pystы, ćkw vы2 hodi1ste ko mnЁ stran0ю, i3 ѓzъ poйdY kъ vamъ vъ ćrosti stran0ю: glg0letъ gDь bGъ s™hй ї}levъ.

Prbr0čestva sof0nіeva čtenіe. (GlavA G.)

Takw glg0letъ gDь: raduйsz ѕэlw2, dщi2 sіHnova, propovёduй, dщi2 їerli1mova, veseli1sz i3 krasyйsz t vsegw2 serdca tvoegw2, dщi2 їerli1mova. Tstъ gDь nepr†vdы tvo‰, i3zbavilъ tS є4stь i3zъ ruki2 vr†gъ tvoi1hъ. VocRi1tsz gDь posredЁ tebє2, i3 ne ќzriši ѕlA ktomY. Vo vremz džno rečetъ gDь їerli1mu: derzaй, sіHne, da ne njslabёюtъ rycэ tvoi2. GDь bGъ tv0й vъ tebЁ si1lenъ spasti1 tz: navedetъ na tS veselіe, i3 njbnovi1tъ tS vъ vozlюblenіi svoemъ, i3 vozveseli1tsz nj tebЁ vъ krasotЁ, ćkw vъ denь prazdnika. I# soberetъ sokrušє1nnыz, g0re, kto2 prіstъ nanь ponošenіe. SE ѓzъ tvorю2 vъ tebЁ menє2 radi, glg0letъ gDь: vo vremz džno, spasY sotrenuю, i3 trinovenuю vosprіimY, i3 položY i4hъ vъ pohvalY, i3 i3meni6tы po vseй zemli2.

Na lіtji stіhi6rы, glasъ №:

Prіidi1te, nkrє1stnыz nar0di, i3 vi1dite dэlA b9іz, ±že sotvori2 vo dnehъ i3 vo stranahъ našihъ: є3gHže vragA ўbosstesz i3 ўblaži1ste, njblіS stud0mъ: na neg0že krёpkw ўpovaste, ćkw stэnA preklonena, i3 njpl0tъ vozrinovenъ razori1sz: i3 є3g0že nepobэdi1ma bhti glag0laste, padE ćkw є3di1nъ t čelovBkъ. Mh že si1loю vhšnzgw nepobэdi1mi stosщe čestni i3 slavni, kypnw že i3 blagodarni, vospэvaemъ bGu pёsnь pobёdnuю.

Glasъ d7: Nepočitatelь krtA s™agw, lžehrіstіaninъ, i3 bžctvennыhъ їkHnъ posmэstelь, si1loю krtA s™agw pobэždenъ є4stь i3 poryganъ, i3 ne nadёzsz na p0moщь vsesi1lьnagw, є3gHže čestь vo їkHnahъ povredi2, kъ nenavi1stnikwmъ i4mene hrt0va pobэžE: krton0snый že carь pravoslavnый rwssjйskій, s™hhъ їkHnъ pob0rnikъ, pobэdi1telьnuю pёsnь bGu vospэvazй, da carstvuetъ vo vёki vъ mi1rэ.

Vozveseli1šasz nb7sA, i3 vsi2 živyщіi na ni1hъ, padšu ѕmjю i3 ѓggelwmъ є3gw2, vo brani sъ mіhai1lomъ, vozveseli1sz i3 tы2, zemlE, ćkw padE levъ svёйskій borю1щійsz sъ nami. Nhnэ spasenіe i3 si1la i3 džblastь hrtA gDnz: nizloženъ bo є4stь klevetni1kъ bratіi našez, i3 ўničiženъ ўničižazй nasъ.

Svszanъ verh0vnэйšagw moli1tvoю svztotatь letaющій, lю1tэ padE t vozdyha, i3 sokruši2 g0lєni, i3 i4že krilB vosprіstъ, vnezapu n0gъ liši1sz. TogHže verh0vnэйšagw moli1tvami, i3 є3gw2 tezoimeni1tagw trudami, svёйskій sjmwnъ, mnsйsz t gordhni ne po zemli2 hodi1ti, ўstrэlenъ njhromЁ na postыdёnіe svoeS g0rdosti. Mh že sіE dёlo b9іe vi1dэti spod0blьšіisz soglasnw vozopіemъ: b9e, g0rdago smiri1vый, ґ smirennago vozvhsivый, slava smotrenію tvoemY.

Glasъ z7:

Ne stA nogA na pravotЁ supostata našegw, tёmže i3 ўzzvlena pravdы strэlsnіemъ: našegw že carS, ćkože dv7da, nogA stA na kameni pravoslavnagw i3spovёdanіz i3 i4stinы. Tёmže nevredi1ma prebhstь vražіimi strэlami, ю4že ćkw nhnэ nepodvi1žimu pokazalъ є3si2, gDi, ўtverdi2 i3 sohrani2 vo vёkъ vёka nepretknovennu.

Slava, i3 nhnэ, glasъ ѕ7.

Raduйsz, bGomъ vo brani proslavlennaz rwssje, bGomъ vэnčannaz pravoslavіz slavo, raduйtesz, voenačalьnicы i3 velikodyšnіi v0ini ї}sъ hrtHvы, i3 vsi2 blagočesti1vыhъ sostavы: porazi2 bGъ vragHvъ i3 supost†tъ tvoi1hъ, i3 vozveli1či svoE crtvo, vъ tišinY i3 veselіe hrtіanskomu r0du, i3 spasenіe vsBmъ.

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ є7.

Prіidi1te, vёrnіi, vozraduemsz gDevi so strahomъ i3 radostію, pobэdi1tєlьnыz vBtvi, ±že darovA namъ, podъ n0gu є3gw2 podstilaющe: so strahomъ b9іz radi veli1čestva, i3 lю1tagw ѓщe i3 ne sk0ragw na nečesti1vыhъ tmщenіz: sъ radostію že, neizglag0lannagw miloserdіz radi, i4mže prezrёvъ bezzakHnіz n†ša, toli6kaz nedostHйnыmъ darovA namъ.

Stjhъ: Ўslhšite sі‰ vsi2 kzhcы, vnuši1te vsi2 živyщіi po vselennэй.

I$že drevle poslA ѓgGla svoego2, i3 pobi2 polki2 ґssmr‡йskіz, seй i3 nhnэ gDь si1lъ ne sterpЁ naruganіz svёйskagw, na rwssjйskuю deržavu, poslA ѓgGla svoego2, i4že njpolči1sz džkrestъ bosщihsz є3gw2, i3 razgnA vs‰ polki2 proti1vnыhъ, rwssjйskomu že r0du spasenіe i3 bezsmertnuю slavu sodёla.

Stjhъ: GDi, gDь našъ, ćkw čydno i4mz tvoE po vseй zemli2.

Ćkože lю1dіe ї}lьstіi ўvi1dэvše veli1kuю ryku gDnю na є3gĐptznwvъ, takw i3 mы2 nhnэ ўvi1dэvše, koli6ka sodёla svёєmъ vragHmъ našыmъ, trepeщemъ i3 vёruemъ tebЁ, gDi, i3 ўg0dnikwmъ tvoi6mъ, i3 sъ trepetomъ pripadaющe vopіemъ: strašenъ i3 di1venъ є3si2, gDi, ne t0kmw nakazyющій, no i3 mi1luющій čelovёkwvъ.

Slava, i3 nhnэ, glasъ }:

Vi1dэste i3 vы2 svёйstіi voenač†lьnicы i3 si6lы, carstvuющій gradъ rwssjйskій: no ne ćkože hotёste, no ćkw bGъ i3zv0li, vi1dэste, prekloneni d0lu, ćkw pobэždeni ved0mi, ćkože podobaetъ plёnnikwmъ, raduйtesz nbače vъ sebЁ, njbrёtše blagočesti1vago monarha mi1lostivago pobэdi1telz, nj nemže r0di pravoslavnыhъ blagogovёйnw vopію1tъ: gDi savaHfe, pomi1luй pomi1lovavšago i3 vragHvъ svoi1hъ, i3 ўtverdi2 є3gw2 deržavu, vo vёkъ vёka nenavёtnu.

Na ќtreni, na BGъ gDь, troparь:

Preproslavlenъ є3si2, gDi b9e našъ, darovavый krёpostь na vragi2 blagovёrnomu carю2 našemu petrY, ćkože dv7du na preg0rdago golіafa, njsэni1lъ є3si2 nadъ glav0ю є3gw2 vъ denь brani, prepossalъ є3si2 nemoщnы6z si1loю svhše, i3 tёmi vsю2 derzostь vražію nizloži1lъ є3si2: mnogomi1lostive, slava tebЁ. Tri1ždы.

Po №-mъ stіhosl0vіi sэdalenъ, glasъ z7:

Prazdnovati ўstavihomъ nar0čitый denь seй tebЁ, mi1lostive gDi, vъ džnьže vozveseli1lъ є3si2 nasъ nj vrazёhъ našihъ, ćkw da poznaetъ r0dъ i4nъ. Shnove rodsщіisz, i3 vostanutъ, i3 povёdztъ | sыnovHmъ svoi6mъ, ćkw da položatъ na bGa ўpovanіe, i3 ne zabydutъ dёlъ b9іihъ i3 zapwvэdi є3gw2 vzhщutъ: i3 sъ nami proslavlztъ t r0da vъ r0dъ, tS ѕэlw2 proslavlьšagosz vъ nasъ.

Slava, i3 nhnэ, glasъ t0йže:

Q kraйnzgw nei1stovstva i3 ѕl0bы! NJbrёtesz nhnэ poslёduющій ѕlЁ, pred8idyщemu їydэ, njbrёtesz vtorhй їyda, rabъ i3 lьstecъ, njbrёtesz shnъ pogi1belьnый, dіavolъ nravomъ, ґ ne čelovёkъ, treklstый tstypnikъ mazepa, i4že njstavivъ hrtA gDnz, gDa i3 blagodёtelz svoego2, i3 prilэpi1sz kъ supostatu, sovэщaz vozdati ѕl†z za blag†z, za blagodэsnіe ѕlodёйstvo, za mi1lostь nenavistь: bGъ že vozdadE vtor0mu ćkože i3 pervomu їydэ po dэlHmъ i4hъ.

Po v7-mъ stіhosl0vіi sэdalenъ, glasъ }:

Ravno drevnemu stolpotvorenію vыsokoymno vragHvъ našihъ zdanіe, pod0bnoe prіstъ razorenіe, sni1de bGъ vi1dэti dёlo i4hъ, i3 smэsi2 kzhki i5mъ, ćkw ne slhšati drygъ dryga svoegw2, ni v0instvu načalьnikwvъ glasu vnimati, i3 razshpa i5hъ po licY zemli2 živhhъ, mertvыhъ že prіsša preispHdnzz zemli2, i3 dёlo i4hъ vъ prahъ razshpasz. Mh že vъ zdanіzhъ hramwvъ b9іihъ, nj ni1hže branь tvori1mъ, vospoemъ veleglasnw: slava snizhoždenію i3 smotrenію tvoemY, є3di1ne člvэkolю1bče.

Slava, i3 nhnэ, glasъ t0йže:

Ne ўpod0bilsz є3si2 čelovёku kupcY, i4щuщemu dHbrыz bi1serы, neblagodarnый i3 lukavый rabe: no nei1stovomu їydэ, i4щuщemu pagubы, i3 vzыskavšemu, i4že predadE mnogocёnnый bi1serъ, i3 blagi1mi vsёmi, i4hže liši1sz, kupi2 neizglagHlannaz ѕl†z. SemY ўpod0bilsz є3si2, ю3r0de, semY podražalъ є3si2, neblagodarne, semY poslёdovalъ є3si2, lestče mazepo: tёmže i3 blagi1hъ lišenъ, r†vnaz ѕl†z stzžalъ є3si2, i3 kъ nemY prešelъ є3si2 na mёsto svoE.

Po polmelei pripёvы:

Veličaemъ tS, trіmpostasnый b9e, voznesennuю g0rdostь smiri1všago, i3 na tS ўpovaющыmъ pobёdu darovavšago.

Pal0mъ i3zbrannый: Sudi2, gDi, njbi1dzщыz mS: Zri2 na vozdvi1ženіe čestnagw krtA.

Sэdalenъ, glasъ d7:

Ne voprošaй pr0čee, dv7de, gdЁ sytь mi1lwsti gDni drє1vnіz, i4miže klslsz є4stь ntcє1mъ našыmъ; njbrэt0homъ bo | vъ n0voй blagodati. NJbrэt0homъ i3 vo dnehъ našihъ t†zžde mi1lwsti gDni drє1vnіz na polshъ poltavskihъ, є3gdA sni1de kъ namъ gDь si1lъ na p0moщь, i3 njpolči1sz na vragHvъ našihъ si1lьnыhъ, i3 smuti2 i5hъ, tvorS mi1lostь hrіstY svoemY petrY, i3 svoE krt0mъ sohransz vručennoe tomY ži1telьstvo.

Slava, i3 nhnэ, t0йže. Stepє1nna, №-й ґntіfHnъ, d7-gw glasa.

Prokjmenъ, glasъ d7:

Bydi, gDi, mi1lostь tvo‰ na nasъ, ćkože ўpovahomъ na tS.

I#li2: GDi si1lъ sъ nami, zastypnikъ našъ bGъ їakwvlь.

Stjhъ: GDь razorszй sovёtы kzhkwvъ, i3 tmetazй mы6sli lюdeй.

I#li2: BGъ namъ pribёžiщe i3 si1la, pom0щnikъ vъ sk0rbehъ njbrёtšihъ nы2 ѕэlw2.

Vsskoe dыhanіe:

E#đlіe matfea, začalo k7z.

Po n7-mъ palmЁ stіhi1ra, glasъ ѕ7:

Voshvalimъ dnesь sogl†snыz s™agw d¦a nrganы, bGomъ sobrannый li1kъ ґpclьskій, ne podražavšій їydэ predatelю, no vёroю i3 lюb0vію daže do smerti posluži1všій svoemY ўči1telю. Q blažennіi džvcы, slyšaющіi pastыrz, blazji rabi2 vёrnіi povinyющіisz gDu svoemY, dost0йnw vnid0ste vъ radostь gDa svoegw2, dost0йnw ssdete na dvunadesztihъ prest0lэhъ, sudsщe dvanadeszte kolёnoma ї}levoma. Blaženi i3 vamъ podražaющіi vёroю i3 lюb0vію kъ svoi6mъ nastavnikwmъ, č†da ntcє1mъ, rabi2 vladhkamъ poslušli1vіi: da voshvalztsz nhnэ sъ vami zemnji ѓgGli, ne prilэpi1všіisz dіavolu kram0lьniku, da počtytsz ćkože ґpcli, ne soglasi1všіisz so vtorhmъ їydoю mazepoю, no dyšы predavšіi za svoegw2 vladhku. Vozveseli1tesz nhnэ, plačuщыmъ tstypnikwmъ: vzыgraйte, stensщыmъ i3 rыdaющыmъ supostatwmъ: dost0йni za vёrnostь i3 poslušanіe česti i3 vэncє1vъ nbcnыhъ.

KanHnъ blagodarstvennый bGu, vъ trbcэ slavimomu, davšemu sію2 preslavnuю pobёdu. Glasъ №.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: TvoS pobэdi1telьnaz desni1ca bGolёpnw vъ krёposti proslavisz: ta bo, bezsmertne, ćkw vsemogyщaz, proti6vnыz sotrE, ї}lьtznwmъ pytь glubinы2 novosodёlavšaz.

Trisvёtloe є3di1no bžctvo2, i3sp0lni ўstA n†ša vses™agw tvoegw2 d¦a, da nj si1hъ vozm0gutъ tebЁ vospёti pёsnь blagodarstvennuю, ±že namъ, svэtodёtelю, mi1lostivnw sodёlalъ є3si2.

Bžctvennыhъ činHvъ li1ki da stanutъ nhnэ sъ nami, i3 vospoю1tъ pobэdi1telьnuю pёsnь bGu, di1vnomu i3 preslavnomu vъ dёlэhъ, i4že čudesnw smiri2 vragHvъ našihъ voznesennuю gordhnю.

Kъ pohvalenію trіmpostasnagw bžctvA stechtesz zemnor0dnіi, i3 ѓщe ne po dostosnію, to2 po ўserdію vosp0йte nerazdэli1muю trbcu, toli6kaz blag†z nedostHйnыmъ sodёlavšuю.

BGor0dičenъ: Vmэsti1všaz vo ўtr0bэ dv7i1českoй nevmэsti1moe sl0vo, bGorodi1telьnice, daždь namъ sl0vo hvalenіz, da sъ nbcnыmi si1lami vospoemъ tS, predstatelьstvo strašnoe, i3 nepobэdi1moe na vragi2 vo brani.

I$nъ.

Їrm0sъ, glasъ №: Pёsnь pobёdnuю poi1mъ vsi2 bGu, sotv0ršemu di6vnaz čudesA mhšceю vыs0koю, i3 spasšemu ї}lz, ćkw proslavisz.

TerpS poterpёhъ gDa, rcы2, rwssje, i3 vnstъ mi2, i3 ўslhša moli1tvu moю2, i3 i3spravi stopы2 mo‰, i3 vloži2 vo ўstA mo‰ pёsnь n0vu, bGu blagodarstvennuю: i3 ќzrztъ mn0zi, i3 ўbostsz, i3 ўpovaюtъ na gDa.

BGovэщannый dv7de, nhnэ sъ dobroglasnыmi gyslьmi stani, i3 sozovi2 vsёhъ kъ toržestvennomu pravoslavnыhъ pёnію, i3 vosp0й sъ nami bGu pёsnь pobэdi1telьnuю.

Slovesemъ tvoi1mъ, gDi, ўtverdi1šasz nb7sA, i3 povёdaюtъ slavu tvoю2: tёmže slovesemъ ўtverdi2 ўstA n†ša, da i3 thz vozvэststъ slavu tvoю2, ю4že namъ darovalъ є3si2, dž§e, i3 sn7e, i3 vses™hй dš7e.

BGor0dičenъ: Prіimi2 blagodarstvennuю pёsnь, hodataice blgodati na tS nadёющыmsz, i3 mi1rъ i3sprosi2 cRkvamъ, ntečestvo naše vsegdA newdolёnno sohransющi, є3myže pobёdu na vragi2 darovala є3si2.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Ўtverdi2, gDi, cRkovь tvoю2, ю4že stzžalъ є3si2 si1loю krestA tvoegw2, i4mže vragA pobэdi1lъ є3si2, i3 prosvэti1lъ є3si2 vselennuю.

Žezlъ si1lы poslalъ є3si2 namъ, gDi, krtъ tv0й čestnhй, i3 si1mъ nryžіe vražіe pritupi1lъ є3si2: semY žezlъ si1lы tvoeS poklansemsz, i3 poklansющesz tebE samago počitaemъ.

Mwmseй krtoobraznw rasprosterъ dl†ni, pobэždaše ґmali1ka: mh že krtъ hrt0vъ počitaющe, pobэdi1homъ soproti1vnago si1loю na nemъ raspstagw, є3myže pobэdi1tєlьnaz vospэvaemъ.

Svэtosіsnenъ krtA džbrazъ na nb7si2 vi1dэvъ carь kwnstantjnъ, maxentіa pobэdi2: si1mže znamenіemъ i3 carь našъ svёйskagw maxentіa nizloži1vъ si1lu, bGu pobэdi1telю blagodarenіe vozsыlaetъ.

BGor0dičenъ: Їudjfe n0vagw ї}lz, bGorodi1telьnice marje, tы2 є3si2 pohvalA i3 veselіe i3 čestь naša: th bo ўkrэpi1la є3si2 serdce naše na razorenіe n0vagw nloferna.

I$nъ.

Їrm0sъ, glasъ d7: Lykъ si1lьnыhъ i3znem0že, i3 nemoщstvyющіi prepossašasz si1loю: segw2 radi ўtverdi1sz vъ gDэ serdce moE.

Voi1stinnu krtъ tv0й, gDi, nryžіe nepobэdi1moe є4stь: si1mъ bo vragъ našъ, i3 posmэstelь si1lы krtA nizloži1sz, mh že pobэdi1teli kvi1homsz.

Voznesenъ ѕmjй i3scэli2 t ѕmіє1vъ ўgrыzє1nnыz: voznesenъ hrt0sъ na krtъ, ўvračevA t ѕmjz, i3 t lьvA svёйskagw ўgrыzє1nnыz. TomY slava i3 blagodarenіe so nc7emъ i3 s™hmъ d¦omъ.

Poklansemsz podn0žію tvoemY, gDi, ćkw svsto є4stь: si1mъ bo vragHvъ našihъ podn0žіe n0gъ našihъ položi1lъ є3si2: vozneslъ že є3si2 glavY našu, ю4že tebЁ priklonsemъ, da bydetъ vsegdA podn0žіe n0gъ tvoi1hъ.

BGor0dičenъ: Ne ўpovaša, vLčce, na tS bezzak0nnuющіi, no ўpovaša na ljzhkъ velerёčivъ, na ljzhkъ čelovёčь: tёmže, vLčce, čє1lюsti i4hъ sokruši1la є3si2, ўpovaющыmъ na tS pos0bstvuющi.

Sэdalenъ, glasъ є7:

Tris0lnečnый svёtъ slavosl0vimъ, i3 pr0stэй trbcэ nhnэ pokloni1msz, ćkw prosvэti2 nasъ i3 pomi1lova, i3 vozdadE sosёdwmъ našыmъ sedmeri1ceю vъ nёdro i4hъ ponošenіe i4hъ, i4mže ponosi1ša namъ, sohransющi džvcы pažiti svoeS t pohiщenіz nenashtnagw ѕvёrz.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Raduйsz, stэno2 tverdaz počitaющыmъ tS, raduйsz, padenіe ne poklansющыmsz tebЁ: raduйsz, vozvedenіe pravoslavnыhъ lюdeй, bcde, voi1stinnu ўpovaющihъ na tS, moli1tvami tvoi1mi i3zbavlsющi nasъ t bёdъ vssčeskihъ, i3 t preg0rdыhъ vr†gъ.

Pёsnь d7. Glasъ ѕ7.

Їrm0sъ: Ўdivi1sz tv0й razumъ t menє2, ўslhšavšu presl†vnaz velBnіz smotrenіz tvoegw2, ўkrэpi1sz že vozlюblenіemъ tvoegw2 shoždenіz: th bo moeS niщetы2 ne tverglsz є3si2.

Da ne bydetъ namъ devztь prokažennыhъ mužeй podražati neblagodarstvію, no preslavnw pobэdi1vše gDemъ našimъ ї}sъ hrt0mъ, sъ samarzni1nomъ na nogY є3gw2 ni1cъ padaemъ hvalY є3mY vozdaю1щe.

Nb7sA povёdaюtъ slavu b9ію, mh že d0lžni pres™0e i4mz є3gw2 prevhše nb7sъ prevoznosi1ti, ćkw sni1de sъ nb7sъ, spasti2 vo brani pom†zannыz svo‰.

Čethrehъ živ0tnыhъ džkrestъ prest0la b9іz stosщihъ, vozglasi1mъ pёsnь sію2: s™ъ, s™ъ, s™ъ gDь bGъ vsederži1telь, vragHvъ našihъ pobэdi1vый.

BGor0dičenъ: Runo2 njrošennoe blagodatію b9іeю marja, njdolёnіe nadъ svёzmi sodёla, ćkože prežde gedeHnu na madіama. T0й ќbw po bz7э pobэdi1tєlьnaz vospэvaющe glag0lemъ: raduйsz, zastuplenіe pravosl†vnыmъ hrtіanwmъ, є3retіkHmъ že nizloženіe.

I$nъ.

Їrm0sъ, glasъ v7: Hrani1telь tverdый, i3 nezhblemoe ўtverždenіe, tы2 є3si2, hrtE, nadёющыzsz na tS neukl0nnы ўtveržaz nasъ i3zvesti2, vъ tverdomъ tvoemъ njsnovanіi nadeždы i3 vёrы.

Dvadesztь i3 čethrєmъ starёйšinamъ podražaющe, pademъ predъ sэdsщыmъ na prest0lэ, i3 pokloni1msz živyщemu vo vёki vэkHvъ: si1mъ bo prest0lъ rwssjйskій ne podvi1žesz vražіimi navBtы.

Kto2 pobэdi2 lьvA svёйskago i3zšedšago t nhriщa svoegw2, i4щuщa kogo2 pogloti1ti; sE pobэdi1lъ є4stь levъ, i4že shй t kolёna dv7dova, є3gHže proslavlsemъ nepostiži1muю si1lu.

Ѓщe i3 ѓgnecъ є3si2 nepor0čenъ i3 smirenъ serdcemъ, hrtE, no tvoeю kr0tostію levъ lю1tый ўprazdni1sz: tebЁ u5bo so starcы pripadaemъ i3 glag0lemъ: spasenіe sэdsщago na prt0lэ bGa našegw i3 ѓgnca.

BGor0dičenъ: KіvHtъ drevnій i3znosi1mь vъ polki2 pobэždaše i3noplemennikwvъ, pozlaщennый d¦omъ kіvHtъ, marja, pobэdi2 vragHvъ našihъ, nasъ že zaщiti2 t smerton0snыz ćzvы, ю4že ćkw m™rь b9ію počitaemъ.

Pёsnь є7. Glasъ z7.

Їrm0sъ: RosA ćže t tebє2, hrtE b9e, i3scэlenіe vBrnыmъ namъ kvi1sz, zemli1 že nečestvuющihъ ѕločesti1vo padenіe njbэщaetsz. Tёmže t n0щi ќtrenюющe, pёsnь ti2 prin0simъ.

Vёdomъ bGъ vo vsёhъ dёlэhъ svoi1hъ, naipače že vъ tsžestehъ, є3gdA zastupaetъ, znaemь є4stь: є3gHže i3 mы2 vъ tsžestehъ poznavše zastuplenіe, є3gdA razgnA vragi2 našz, blagodarstvennuю pёsnь є3mY prin0simъ.

Tverz0ša na nы2 ўstA svo‰, ćkw levъ voshiщazй i3 rыkazй: th že, gDi, ne ўdali1lъ є3si2 p0moщi tvoeS t nasъ, sokruši1vъ členHvnыz lьvHmъ.

Povёmы i4mz tvoE bratіi našeй, i3 posredЁ cerkve vospoemъ tS, ćkw spaslъ є3si2 nasъ t ќstъ lьv0vыhъ, voznosS ćkw є3dinor0ga r0gъ pravoslavnыhъ.

BGor0dičenъ: Vъ bэdahъ syщыmъ bli1zъ tы2 є3si2, dv7o čctaz: tёmže kъ tebЁ pribэgaющe, premэnenіe vo vsёhъ sk0rbehъ njbrэtaemъ, vLčce, tob0ю i3 nhnэ spas0homsz t strэlsnіz vražіz.

I$nъ.

Їrm0sъ, glasъ ѕ7: Neizrečennыz tvoeS si1lы, i3 soderži1telьnыz vsёhъ premydrosti tvoeS, ўstrašaюsz, pomыšlszй, i3 vopію1 ti, blaže: na vragi2 da voznesetsz, hrtE, r0gъ m0й.

Vъ noщi2 kovarstvъ njb8sša nasъ, ćkw levъ got0vъ na l0vъ, no predvari1lъ gDь, i3 zapslъ i5mъ: poslA sъ nb7sъ sampHna svoego2, i3 rasterzA čє1lюsti lьvHmъ.

Bosщіisz gDa voshvali1te є3go2, ćkw ne ўničiži2, nižE negodovA moli1tvы smirennыhъ, nižE tvrati2 licE svoE t nasъ: i3 є3gdA vozzvahomъ kъ nemY, ўslhša nasъ.

Slava tebЁ, i4že bo s™hhъ živeši, hvalo2 ї}leva, na tS ўpovaša ntcы2 naši, i3 i3zbavilъ є3si2 |. I# mы2 vozzvahomъ, i3 spas0homsz, ўpovahomъ, i3 ne postыdёhomsz.

BGor0dičenъ: Kupin0ю gorsщeю i3 nesgaraemoю prowbrazovannaz, tы2 nasъ posredЁ ngnS ratnagw newpalьnыhъ sohrani1la є3si2, prečydnaz m™i i3 dv7o bGorodi1telьnice: togw2 radi t r0da vъ r0dъ vospэvati tS ne prestanemъ.

Pёsnь ѕ7. Glasъ є7.

Їrm0sъ: NJbhde mS bezdna, gr0bъ mnЁ ki1tъ bhstь: ѓzъ že vozopi1hъ kъ tebЁ čelovэkolю1bcu, i3 spase mz desni1ca tvoS, gDi.

I#spыtyete kzhcы, tkydu namъ si1la na si1lьnago; ne slhšite li napersnika gDnz glag0lющa: sіS є4stь pobёda, pobёždšaz mjrъ, vёra naša;

I$že rečE: ѓщe i4mate vёru ćkw zerno goryšno, rečete gorЁ seй: preйdi2, i3 preйdetъ, i3 ničt0že nevozm0žno bydetъ vamъ, seй nhnэ podadE si1lu vo brani vёruющыmъ vo i4mz є3gw2.

I$že petrY na m0ri podadE ryku, seй i3 nhnэ vo vremz ratnagw volnenіz, gosudarz našego petrA ćtъ za ryku, i3 i3zvedE є3go2 t pečaleй mn0gihъ.

BGor0dičenъ: DevvHra prbr0čica, sudsщaz drevle ї}levi, i3zhde na branь, i3 pobэdi2 hanaana, sіsara že vъ bёgstvo sotvori2. Sni1de i3 sъ nami na branь devvHra n0vagw ї}lz, marja, i3 t†zžde sotvori2: da bydetъ proslavlsema t vsёhъ rodHvъ.

I$nъ.

Їrm0sъ, glasъ v7: Vozopi1hъ vъ sk0rbi moeй ko gDu bGu moemY, i3 poslA sp7sa mjra, i3 i3zbavi t tli2 živ0tъ m0й.

Vozopi2 rwssja vъ pečali svoeй ko gDu, glag0lющi: kto2 vozm0žetъ krёpkago sego2 vragA pobэdi1ti; bGъ že tvэщA, i3 sl0vo dёlomъ ўtverdi2, ćkw vs‰ vozmHžna sytь vёruющemu.

Vёroю drevnіi zagradi1ša ўstA lьvHmъ, i3zbhša džstrez mečA, bhša krёpcы vo branehъ, njbrati1ša vъ bёgstvo polki2 čuždi1hъ: t0юžde vёroю gDneю, i3 namъ nhnэ podHbnaz sotvori1ti darovA vsesi1lьnый gDь, tomY slava vo vёki.

Blagodari1mъ tS, hrtE b9e našъ, ćkw na kameni njsnovalъ є3si2 cRkovь tvoю2, i3 ne padesz vёtrwmъ i3 volnenіzmъ našedšыmъ, i3 vratA ѓdwva, є3retjčєskіz si6lы, ne njdolёša є4й.

BGor0dičenъ: Blagoslovenna їai1lь vъ ženahъ ї}levыhъ, ćkw razbi2 glavY sіsara: blgoslovenna є3si2 t vsёhъ rodHvъ, marje bcde, ćkw glavы6 h{lьnыz sіsarwvъ nhnэšnihъ presёkla є3si2, sohransющi stado svoE nevredi1mo.

Kondakъ, glasъ v7:

Vъ vhšnihъ živhй, i3 na smirє1nnaz prizirazй, i4že ne dalъ є3si2 veprю t dubravы njzobati, i3 ўedinennomu di1vomu possti vіnograda tvoegw2. Ўtverdi2, b9e, є4že sodёlalъ є3si2 vъ nasъ, pri1zri sъ nb7sE i3 vi1ždь, i3 posэti2 vіnogradъ seй, i3 soverši2 є3go2, є3g0že nasadi2 desni1ca tvoS.

Jkosъ: Raduйsz, bGomъ nasaždennый n0vый vіnograde gDenь, s™az cRkvi, є3g0že nasadi2 vъ bGopokori1voй zemli2 rwssjйskoй desni1ca vhšnzgw: raduйsz, ćkw prostrE rHzgi tvo‰ do m0rz, i3 daže do rёkъ džtrasli tvo‰: raduйsz, ćkw tverdыmъ njpl0tomъ njgradi1 tz, i3 njsэnenіemъ blagodati sohrani2 nevredi1ma t vsёhъ ѕvэreй di1vіihъ, i3shodsщihъ t nhriщъ svoi1hъ na pozdenіe i3 popranіe tvoE: raduйsz, i3 tы2, vertogradarю pravoslavnый, sъ pr0čimi dёlatelьmi vіnograda hrt0va, prognavšій i3 porazi1všій nhnэ p0moщію vhšnzgw lьvA svёйskago, ўstremi1všagosz na pohiщenіe plodHvъ sada tvoegw2: raduйtesz, vsi2 drevesA, blagočestіemъ i3 slavoю procvэtaющіi, i3 blagodarsщe bGu rchte paki: ўtverdi2, b9e, є4že sodёlalъ є3si2 vъ nasъ, pri1zri sъ nb7sE i3 vi1ždь, i3 posэti2 vіnogradъ seй, i3 soverši2 є3go2, є3g0že nasadi2 desni1ca tvoS.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ, glasъ d7: Nc7ъ našihъ b9e, ne posrami2 nasъ, no daruй namъ so derznovenіemъ vopi1ti tebЁ: blgoslovenъ є3si2, b9e ntє1cъ našihъ.

Ćkože drevle trіehъ ntrokHvъ, takožde i3 nasъ posredЁ ngnS vražіz stosщihъ, za blagočestіe ne vrednыhъ sohrani1lъ є3si2, vragHvъ že pozdE plamenь. Tёmže so džtroki tebЁ vopіemъ: blagoslovenъ є3si2, b9e ntє1cъ našihъ.

Da nj i4meni ї}sovэ vssko kolёno pokloni1tsz, nebesnыhъ i3 zemnhhъ i3 preisp0dnihъ, i3 vsskъ kzhkъ i3spovёstь, ćkw gDь ї}sъ hrt0sъ sotvori2 sъ nami mi1lostь, blagoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

Vo i4mz ї}sa hrtA, petrъ hromago smirennago vozdvi1že i3 ўtverdi2: vo i4mz togHžde ї}sa, petrъ nhnэ g0rdw hodsщago njhromi2, i3 krёpkago njbezsi1li. Blgoslovenno i4mz slavы tvoeS, gDi.

BGor0dičenъ: Prowbrazyemo ržctvo2 tvoE, bcde, džtroki vъ peщi2 spaslo2 є4stь: sobhvšeežesz nhnэ vragHvъ našihъ ratnый plamenь ўgasi2. TomY poklansющesz, i3 tebЁ načalьnicu našegw spasenіz veličaющe, glag0lemъ: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

I$nъ.

Їrm0sъ, glasъ є7: Prehvalьno є4stь i3 preproslavleno i4mz tvoE, gDi b9e ntє1cъ našihъ, vo vs‰ vёki: i3 preproslavlenъ, ćkw pravedenъ є3si2 nj vsёhъ, ±že sotvori1lъ є3si2 namъ.

braza zlata b0žeski ne početše, pobэdi1ša gordhnю navuhodon0sorovu preslavnіi džtrocы: mh že b9estvєnnыz їkHnы blgočestnw počitaющe, pod0bnoe svёйskoe vыsokoymіe smiri1homъ: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

PadE navuhodon0sorъ, džbrazъ sv0й ѓki b9ій počitati povelэvaющій: pad0ša svёi, džbrazы s™hhъ porugaющіi. Mh že nboi1hъ nečestію soprotivob0rcы, si1loю vhšnzgw pobэdi1homъ: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

Ravnw s0nnomu vidёnію navuhodon0sorovu, pomыšlsše kor0lь svёйskій, i3 padE na nego2 kamenь, i3 zdanіe ўmыšlenіz є3gw2 razshpa, i3 vsE mečtanіe i3sčezE: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ, sotvori1vый takw.

BGor0dičenъ: Tы2 є3si2 gorA, t nesže tt0ržesz kamenь, i3 razshpa zdanіe mečtanіz vražіz, preblgoslovennaz bcde marje: tebЁ ќbw po bz7э, ćkw padesz supostatъ našъ, blagodarenіe vozsыlaemъ, vospэvaющe: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

Pёsnь }. Glasъ №.

Їrm0sъ: Premydrostію i3 sl0vomъ vs‰ sostavlьšago bGa, t kzhkwvъ i3 varvarwvъ i3zbavlьšago nasъ, džtrocы p0йte, svzщennicы proslavite, lю1dіe prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Zabы2 levъ є3stestvA svoegw2 ўstavъ, є4že lovi1ti vo njgradэ svoeй, derznE vni1ti vъ predёlы čuždhz. Tёmže i3 ўlovlenъ є4stь t gDa: nj semъ gDa proslavite vo vs‰ vёki.

Petrъ ґpclъ rečE: supostatъ našъ dіavolъ, ćkw levъ. Petrъ že rwssjйskій vi1dэ supostata lьvA, ćkw dіavola, vni1de bo vъ derž†vы rwssjйskіz, no ničt0že kromЁ rыkanіz sotvori2: nizloženъ bo i3 i3zgnanъ gDemъ našimъ, є3g0že prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Kamw i3zgnanъ bэži1ši, supostate; vъ stado ґgarznskoe, polki2 svo‰ vъ poraženіe i3 vъ plёnъ njstavivъ: nj semъ mы2 vospoi1mъ gDa, i3 prevozn0simъ vo vs‰ vёki.

BGor0dičenъ: Predvari1vši vsk0rэ, i3 predstosщi teplэ, dv7o bcde, ѕэlw2 njderži1mыhъ nasъ lю1tыmi njbsto‰nіi, t pečali svobodi1la є3si2: nj semъ da poю1tъ tS svzщennicы, lю1dіe prevozn0sztъ vo vs‰ vёki.

I$nъ.

Їrm0sъ, glasъ G: ЃgGlami nem0lčnw vъ vhšnihъ slavimago bGa, nb7sA nb7sъ, zemlS, i3 g0rы, i3 h0lmi, i3 glubinA, i3 vesь r0dъ čelovёčeskій, pёsnьmi togo2 ćkw sozdatelz i3 i3zbavitelz, blagoslovi1te i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

So ѓgGlы nem0lčnw slavosl0vimъ si1lu tvoю2, gDi, є4юže nizloži1lъ є3si2 si6lы vr†žіz, i3 bhša ćkw prahъ predъ licemъ vёtra, i3 pytь i4hъ tmA i3 p0lzokъ, i3 ѓgGlъ gDenь pogonsz i5hъ lю1tыmъ padenіemъ.

NJpolči1šasz ѓgGli tvoi2, gDi, džkrestъ nasъ, i3 ničt0že ўspёša proti1vu nasъ si6lы vr†žіz. Tёmže tebЁ pripadaющe i3 blagodarsщe m0limъ: njgradi2 nasъ i3 vъ b{duщaz vremenA s™hmi ѓgGlы tvoi1mi.

Kakw bhša vъ zapustёnіe; vnezapu i3sčez0ša, ćkw s0nіe vostaю1щagw. Tы2, gDi, ўmn0žilъ є3si2 na nasъ veli1čestvіe tvoE, i3 njbraщsz ўtёšilъ є3si2 nasъ, za lьщє1nіz i4hъ položi1lъ є3si2 i5mъ ѕl†z, vnegdA razgordёšasz.

BGor0dičenъ: Vъ sk0rbehъ ўtэšenіe, vъ napastehъ i3 vъ bэdahъ predstatelьnicu tS, m™i b9іz, stzžavše, pečaleй našihъ i3zbavihomsz: tёmъ tS po d0lgu, ćkw m™rь b9ію, i3 zastypnicu r0da hrtіanskagw veličaemъ.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ, glasъ №: Sotvori2 deržavu mhšceю svoeю, nizloži1 bo si6lьnыz so prestHlъ, i3 voznesE smirє1nnыz bGъ ї}levъ: vъ ni1hže posэti2 nasъ vost0kъ sъ vыsotы2, i3 napravilъ nы2 є4stь na pytь mi1ra.

Vskyю polagaete nryžіe, supostatы; na se li vnes0ste є5 vъ stranы6 našz; da ćkože golіafъ svoi1mъ mečemъ poraženъ є4stь, takw i3 vы2 t svoegw2 nryžіz postradaste.

Poznaste na konecъ, ćkw nryžіe vaše ne spasetъ vasъ, togw2 radi є5 poverg0ste. Rchte ќbw sъ nami, ćkw gDь spasaetъ vo brani, blagovoli1tъ gDь vъ smirennыhъ, i3 ўpovaющihъ na mi1lostь є3gw2.

Poznahomъ i3 mы2, gDi, ćkw ne nryžіemъ našimъ spas0homsz, no desni1ca tvoS, i3 mhšca tvoS, є4юže vrazi2 naši pobэždeni pokori1šasz.

BGor0dičenъ: Nelestію ўpovanіe i3 p0moщь i3myщe tS, bcde, navёtwvъ vražіihъ ne ўboshomsz, nni1 že, ne i3myщe tvoeS p0moщi, smzt0šasz. Takw da trepeщutъ vsi2 ne prizыvaющіi tS na p0moщь, rabi1 že tvoi2 niči1mže ўstrašaemi prebydutъ.

I$nъ.

Їrm0sъ, glasъ }: Da ўmolčatъ є3retіkHvъ sobr†nіz, ne i4stinnw bcdu i3spovёdaющihъ tS: i4bo svhše tS prbr0cы predpropovёdaša m™rь bhti b9ію, i3 hodataicu r0da našegw: tёmъ tS, dv7o, veličaemъ.

GDь savaHfъ v0ždь bЁ polkHvъ našihъ, seй ўstraši2 vragHvъ našihъ, ćkw i5mъ mnHgimъ čisl0mъ syщыmъ, nryžіe trepєtnыmъ t rykъ i3spadE, є4že prіemše, gDa si1lъ veličaemъ.

Namъ li klanzetesz, supostati, i5hže ўničiži1ste; ne namъ, no i4meni gDnю sъ nami dadi1te slavu, i4že nemwщnhz mjra i3zbrA, da posrami1tъ krBpkaz: i3 ўničižє1nnaz i3zbrA i3 ne s{щaz, da s{щaz ўprazdni1tъ.

Sъ nami bGъ, razumёйte kzhcы, i3 pokarsйtesz, ćkw sъ nami bGъ, i3 b0lэe bezymnw ne derzaйte: ѓщe bo paki vozm0žete, i3 paki pobэždeni bydete, ćkw sъ nami bGъ.

BGor0dičenъ: Ne ўmolči1mъ nikogdA, bcde, si6lы tvo‰ glag0lati nedost0йnіi: ѓщe bo tы2 ne bы predstosla molsщi, kto2 bы nasъ i3zbavilъ t toli1kihъ bёdъ; kt0 že bы sohrani1lъ do nhnэ svob0dnы; ne tstypimъ, vLčce, t tebє2, tvo‰ bo rabы6 spasaeši pri1snw t vsskihъ lю1tыhъ.

E#xapostіlarій: Vozdalъ є3si2 sosёdwmъ našыmъ sedmeri1ceю vъ nBdra i4hъ ponošenіe i4hъ, i4mže ponosi1ša namъ, gDi: mh že lю1dіe tvoi2, i3 džvcы pažiti tvoeS, tob0ю sohranennіi i3 proslavlennіi, i3spovёmыsz tebЁ, b9e, vo vёkъ, vъ r0dъ i3 r0dъ vozvэsti1mъ hvalY tvoю2.

Slava, i3 nhnэ, t0йže:

Na hvali1tehъ stіhi6rы na d7, glasъ d7:

GdЁ є3stE vrazi2 naši, derzostnw na predёlы rwss‡йskіz našedšіi, gdЁ vaše nryžіe; gdЁ vwi1nskaz znamєnіz; gdЁ korы6sti t mn0gihъ zemelь nagrablєnnыz; gdЁ toli1kaz syetnaz slava; ničt0že kromЁ bezčestіz vašegw. Voi1stinnu sbhstsz nhnэ prbr0českoe sl0vo: vrazi2 gDni, kypnw proslavitisz i5mъ i3 voznesti1sz, i3sčezaющe ćkw dhmъ i3sčez0ša: ўpovaющіi že na gDa ne postыdstsz vo vёki. Dvaždы.

Rcы2 namъ nhnэ, bGoduhnovennый dv7de: gdЁ є4stь prevoznossщійsz i3 vhszщійsz; vi1dэhъ bo, glag0leši, nečesti1vago prevoznossщasz i3 vhszщasz, ćkw kedrы lіv†nskіz, i3 gdЁ nhnэ є4stь, rcы2 namъ; i3sčezE t nčesъ tvoi1hъ i3 našihъ, i3 mi1mw i3d0hъ, i3 sE ne bЁ, i3 ne njbrёtesz. Q syetnagw kičenіz! Q prehodsщіz slavы! Q veli1kіz tvoeS, b9e, i4stinы na vragi2! Q neizglag0lannagw kъ namъ miloserdіz!

Sъ materію sіsarovoю priziraše svёz, glag0lющi: vskyю ўmedliša stwpы2 kar0lovы vъ d0mъ sv0й vozvrati1tisz; načalьstvuющіi tvэщaša є4й: negli razdэlsetъ korhstь, i3li2 vъ rwssji sёde na prest0lэ, i3 togw2 radi nj menьšemъ svoemъ neradi1tъ, gDь že sotvori2 є3mY, ćkw madіamu i3 sіsarэ, i3 vsBmъ, i5že rёša: da naslёdimъ sebЁ s™i1liщe b9іe, položi2 є3go2 ćkw k0lo, ćkw tr0stь predъ licemъ vёtra, ćkw džgnь popalszй dubr†vы, takw pognA є3go2 byreю svoeю, i3 gnёvomъ svoi1mъ smztE є3go2.

Slava, i3 nhnэ, glasъ }:

VoznesE ryku skvernuю na cRkovь b9ію nečesti1vый nіkanHrъ i3 klstsz d0mъ b9ій razori1ti: bGъ že, pom0щnikъ rabHmъ svoi6mъ klstvu є3go2 l0žnu sotvori2. Takw sotvori2 i3 supostatu našemu, prosteršemu ryku na cerkovь b9ію, gl†vnыz є3gw2 trіstatы, i3 krBpkіz voenačalьniki predadE vъ rycэ naši: samъ že, pobэdi1telьnoю nog0ю nadёющіisz vъ carstvuющій gradъ vni1ti, njhromlenъ, pobэžE kъ varvarwmъ, i3 mёsta ўpokoenіz ne njbrёte. Takw da pogi1bnutъ vsi2 vrazi2 tvoi2, gDi, lю1bzщіi že tS ćkw vost0kъ s0lnca da vozsіsюtъ.

Na lіturgji blžє1nna, t kanHna pёsnь G i3 ѕ7.

Prokjmenъ, glasъ z7:

GDь krёpostь lю1demъ svoi6mъ dastъ, gDь blagoslovi1tъ lю1di svo‰ mi1romъ:

Stjhъ: Krёpostь moS i3 pёnіe moE gDь, i3 bhstь mnЁ vo spasenіe.

I#li2: Kto2 bGъ velій, ćkw bGъ našъ, tы2 є3si2 bGъ tvorsй čudesA.

Ґpclъ, začalo §f.

Ґllilyіa.

Stjhъ №: GDь si1lъ sъ nami, zastypnikъ našъ bGъ їakwvlь.

Stjhъ v7: BGъ namъ pribёžiщe i3 si1la:

E#đlіe t luki2, začalo n7a:

SE daю2 vamъ vlastь:

I#li2 ќtrennee.

Pričastenъ: Hvali1te gDa sъ nb7sъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.