NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Їynіa k7є

S™hhъ čudotv0rcєvъ myromskihъ, knszz petrA, vo i4nocэhъ dv7da, i3 knzgi1ni fevrHnіi, vo i4nokinzhъ є3vfrosĐnіi.

Večerъ, Blaženъ myžъ: Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы, tvorenіe gospodi1na pahHmіa monaha. Glasъ d7.

Pod0benъ: Ćkw d0blz:

Prіidi1te duh0vnэ sošedšesz dnesь vёrnіi, našz zastypniki voshvalimъ, preg0rdago ѕmja popravšыz, petrA blagočesti1vago, vkypэ sъ fevrHnіeю, čudotv0rcы myrwmskіz, ćkw cэlomydrіz rači1teli, hrtY molsщыzsz nj spasenіi dyšъ našihъ.

NastA nhnэ vsesvёtlaz pamztь vaša, preslavnый petre, sъ premydroю fevrHnіeю, njsэnsющi novoizbr†nnыz lю1di. Tёmъ hrtA moli1te nj spasenіi vsёhъ, lюb0vію vasъ neprestannw, blažennіi, počitaющihъ, čudotv0rcєvъ myromskihъ.

Pervэe ќbw prehvalьnіi, t ю4nosti vašez hrtY rab0taste, syщыz vъ mjrэ semъ ćkw ўmetы prezrёvše, i3 segw2 radi mi1lostыneю i3 moli1tvami d0brэ tomY ўgodi1vše. Tёmъ i3 po smerti i3scэlenіe podavaete vsBmъ, vёroю vasъ počitaющыmъ.

I$nы stіhi6rы, tvorenіe mіhai1la monaha, glasъ v7.

Pod0benъ: Kjimi pohvalьnыmi:

Kjimi pohvalьnыmi vэncы6 vэnčaemъ blžennago petrA, vkypэ sъ premydroю fevrHnіeю, razdэlennыhъ tёlomъ, i3 sovokyplennыhъ blagodatію, džvago ćkw premydra, ѕmjz pobэdi1všago, džvu že ćkw cэlomydrіz sohrannicu; segw2 radi sošedšesz vospoemъ pёsnьmi radostnыmi, si1ce glag0lющe: raduйtesz, prehvalьnіi, lюdeй pravoslavnыhъ pohvalenіe, zemli2 rwssjйskіz zastuplenіe, ntečestva svoegw2 hrani1telіe, vasъ bo bezsmertnыz slavы vэncы6 vэnčA hrt0sъ bGъ, i3mёzй velію mi1lostь.

Kjimi pёsnennыmi dobr0tami voshvalimъ petrA blažennago, sъ prehvalьnoю fevrHnіeю; ćkw bGorazymnaz kri1la, preletёvšaz t zemli2 na nebo, i3 pribli1žišazsz prt0lu s™hz trbcы, i3 so ѓgGlы veselw likovstvyющaz, i3 hrtY molsщazsz nj ўstroenіi mjra, i3 nj sohranenіi zemli2 rwssjйskіz t našestvіz soproti1vnыhъ, i3 meždous0bnыz brani, i5že lюb0vію voshvalsюtъ, i3 neprestannw počitaюtъ, myromskіz čudotv0rcы.

Kjimi pёsnьmi duh0vnыmi pohvalimъ blžennыhъ, spletšihsz lюb0vію vkypэ nboю2; pёsnьmi radostnыmi vospoemъ si1ce glag0lющe: raduйtesz, blžennіi i3 treblžennіi, vъ bGolю1bіi poži1všіi, smirenіe i3 poщenіe sohranšіi, i3 mi1lostыnю daruющіi, nj neйže samъ hrt0sъ takw rečE: blženi mi1lostivіi, ćkw tji pomi1lovani bydutъ. I# segw2 radi vopіemъ kъ ni1mъ si1ce: preslavnый petre, vkypэ sъ premydroю fevrHnіeю, moli1te hrtA, nj gradэ sr0dstvіz vašegw, i3 namъ nizposlati mi1rъ i3 velію mi1lostь.

Kjimi smirennыmi ўstnami vospoemъ petrA blžennago sъ prečestn0ю fevrHnіeю, kvi1všihsz vъ rwssjйstэй zemli2 n0vыhъ čudotv0rcєvъ, i3 svэti6lъ nezahodi1mыhъ, s0lnca mhslennagw ѕvёzdы presvёtlыz, prosvэщaющыz vesь mjrъ čudesъ svёtlostію, pečalьnыhъ ўtэšenіe, plэnennыhъ i3zbavlenіe t g0rьkіz rab0tы, krёpostь i3 zabralo grada našegw; tёmže prіidi1te vsi2 vёrnіi, prazdnikъ blžennыhъ pal0mski toržestvyemъ, da moli1tvami i4hъ vr†žіz šat†nіz vs‰ hrt0sъ nizloži1tъ, i3mёzй velію mi1lostь.

Slava, glasъ ѕ7. Samoglasenъ:

Blaženno i3 treblaženno ntečestvo vaše, blaženъ že i3 gradъ, vъ nemže žili1щe i3mёste, preči1stenъ že i3 svstъ hramъ, vъ nemže položє1na bhša čestn†z tэlesA v†ša, preslavnый petre, sъ premydroю fevrHnіeю: hrtY moli1tesz, є3g0že t ю4nosti vozlюbi1ste, sohrani1ti ntečestvo vaše, i3 dušamъ našыmъ darovati mi1rъ, i3 velію mi1lostь.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Vh0dъ, prokjmenъ dnE. Čtє1nіz prepod0bničєskaz.

Premydrosti solomHni čtenіe. (GlavA є7.)

Pravєdnicы vo vёki živytъ, i3 vъ gDэ mzdA i4hъ, i3 popečenіe i4hъ ў vhšnzgw. Segw2 radi prіi1mutъ crtvіe blagolёpіz, i3 vэnecъ dobr0tы t ruki2 gDni: zanE desni1ceю pokrhetъ |, i3 mhšceю zaщiti1tъ i5hъ. Prіi1metъ vseoryžіe rvenіe svoE, i3 vowruži1tъ tvarь vъ mestь vragHmъ. NJblečetsz vъ bronS pravdы, i3 vozloži1tъ šlemъ, sydъ nelicemёrenъ: prіi1metъ щi1tъ nepobэdi1mый, prepod0bіe: powstri1tъ že naprasnый gnёvъ vo nryžіe: spob0retъ že sъ ni1mъ mjrъ na bez{mnыz: p0йdutъ pravol{čnыz strёlы mHlnіinы, i3 ćkw t blagokrygla lyka nblakHvъ na namёrenіe poletstъ. I# t kamenometnыz ćrosti, i3sp0lnь padytъ gradы: voznegodyetъ na ni1hъ vodA morskaz: rёki že potopstъ | naglw. Soproti1vъ stanetъ i5mъ d¦ъ si1lы, i3 ćkw vi1horъ razvёetъ i5hъ, i3 njpustoši1tъ vsю2 zemlю bezzak0nіe, i3 ѕlodёйstvo prevrati1tъ prest0lы si1lьnыhъ. Slhšite u5bo, carіe, i3 razumёйte: navhknite, sudіi6 koncє1vъ zemli2. Vnuši1te, deržaщіi mn0žєstva i3 gordsщіisz nj nar0dэhъ kzы6kъ: ćkw danA є4stь t gDa deržava vamъ, i3 si1la t vhšnzgw.

Premydrosti solomHni čtenіe. (GlavA G.)

Prvdnыhъ dyšы vъ rucЁ b9іeй, i3 ne prik0snetsz i4hъ myka. Nepщevani bhša vo nčesёhъ bezymnыhъ ўmreti, i3 vmэni1sz njѕloblenіe i3sh0dъ i4hъ: i3 є4že t nasъ šestvіe, sokrušenіe, nni1 že sytь vъ mi1rэ. I$bo predъ licemъ čelovёčeskimъ ѓщe i3 myku prіi1mutъ, ўpovanіe i4hъ bezsmertіz i3sp0lneno, i3 vmalэ nakazani bhvše, veli1kimi blagodёtelьstvovani bydutъ: ćkw bGъ i3skusi2 |, i3 njbrёte i5hъ dostHйnы sebЁ. Ćkw zlato vъ gorni1lэ i3skusi2 i5hъ, i3 ćkw vsepl0dіe žertvennoe prіstъ |. I# vo vremz posэщenіz i4hъ vozsіsюtъ i3 ćkw i4skrы po steblію potekytъ. Sydztъ kzhkwmъ, i3 njbladaюtъ lюdьmi2, i3 vocRi1tsz gDь vъ ni1hъ vo vёki. Nadёющіisz nanь razumёюtъ i4stinu, i3 vёrnіi vъ lюbvi2 prebydutъ є3mY: ćkw blagodatь i3 mi1lostь vъ prepod0bnыhъ є3gw2, i3 posэщenіe vo i3zbrannыhъ є3gw2.

Premydrosti solomHni čtenіe. (GlavA d7.)

Prvdnikъ, ѓщe posti1gnetъ skončatisz, vъ pok0i bydetъ. Starostь bo čestnA ne mnogolёtna, nižE vъ čislЁ lёtъ i3sčitaetsz: sэdi1na že є4stь mydrostь čelovёkwmъ, i3 v0zrastъ starosti žitіE neskvernoe. Blgoug0denъ bGovi bhvъ, vozlю1blenъ bhstь: i3 živhй posredЁ grBšnikъ, prestavlenъ bhstь: voshiщenъ bhstь, da ne ѕl0ba i3zmэni1tъ razuma є3gw2, i3li2 lestь prelьsti1tъ dyšu є3gw2. Račenіe bo ѕl0bы pomračaetъ dHbraz, i3 parenіe p0hoti premэnsetъ ќmъ neѕl0bivъ. Skončavsz vmalэ, i3sp0lni lBta dHlga: ўg0dna bo bЁ gDevi dušA є3gw2: segw2 radi potщasz t sredы2 lukavstvіz. Lю1dіe že vi1dэvše, i3 ne razumёvše, nižE pol0žše vъ pomыšlenіi takov0e: ćkw blgodatь i3 mi1lostь vъ prepod0bnыhъ є3gw2, i3 posэщenіe vo i3zbrannыhъ є3gw2.

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ v7.

Pod0benъ: D0me є3vfrafovъ:

Ćkw veli1koe s0lnce, vselennэй vseй kvi1stesz, blažennіi, čudesы2 prosvэщaющe vesь mjrъ: tёmže sošedšesz vsi2 vospoemъ vasъ.

Stjhъ: ČestnA predъ gDemъ smertь prpdbnыhъ є3gw2.

Svёtomъ sіsz bžctvennыz blgodati, presvёtlый vašъ prazdnikъ radostenъ vsBmъ, є3g0že, raduющesz, i4skrennw vsi2 voshvalimъ.

Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDevi nj vsёhъ, ±že vozdade mi;

Prіidi1te myromstіi nar0di, veli1cыi i3 malіi, voshvalimъ vъ vasъ prežde carstvovavšыz, tє1plыz predstateli, nHvыz čudotv0rcы petrA i3 fevrHnію.

Slava, glasъ }. Samoglasenъ:

Raduйsz i3 veseli1sz nj gDэ, grade myrome, i3 svёtlo toržestvyй, i3 likyй cRkovь b9іz, vъ neйže leži1tъ čestn0e sokr0viщe, preslavnыhъ n0vыhъ čudotv0rcєvъ, petrA blagočesti1vagw i3 fevrHnіi premydrыz, sokr0viщe drago i3 kovčegъ preslavenъ, tэlesA čudesA toč†щaz vsBmъ pritekaющыmъ sъ vёroю. Segw2 radi prіidi1te vsi2 lю1dіe, sošedšesz vёrnіi, pokloni1msz s™ы6mъ. Techte sobravšesz, i3 pal0mski vospleщi1te rukami, i3 likyющe raduйtesz, i3 veselsщesz si1ce glag0lite: raduйtesz, preslavnіi čudotv0rcы, petre blženne i3 fevrHnіe bGomydraz: grada bo našegw ўtverždenіe, i3 nasъ vёrnыhъ spasenіe. I# nhnэ vъ pamzti vašeй i3sprosi1te ў hrtA darovati dušamъ našыmъ mi1rъ i3 velію mi1lostь.

I# nhnэ, bGor0dičenъ. Troparь, glasъ }:

Ćkw blagočesti1vagw k0rene prečestnaz džtraslь bhlъ є3si2, d0brэ vo blgočestіi poži1vъ, blženne petre: takw i3 sъ supryžniceю tvoeю, premydroю fevrHnіeю, vъ mjrэ bGu ўgodi1vše, i3 prpdbnыhъ žitію2 spod0bistesz: sъ ni1miže moli1tesz gDevi, sohrani1ti bezъ vreda ntečestvo vaše, da vasъ neprestannw počitaemъ.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

I$že nasъ radi roždeйsz t dv7ы:

Na ќtreni, na BGъ gDь, troparь dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ: Po №-й stіhol0gіi sэdalenъ, glasъ №.

Pod0benъ: Li1kъ ѓgGlьskій:

Vsi2 prazdnuemъ vkypэ vsesvztyю pamztь petrA i3 fevrHnіi premydrыhъ. CRkovь bo slavitъ, vopію1щi kъ ni6mъ: moli1tvami vašimi, blžennіi, i3scэli1te nedygi i3 bolBzni našz, i3 vsskihъ i3skušenій i3zbavite, vёroю pamztь vašu voshvalsющihъ. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Čydo čudesъ, blgodatnaz, vъ tebЁ zrsщi tvarь raduetsz: začala bo є3si2 bezsёmennw, i3 rodilA є3si2 neizrečeenw, є3g0že činonač†lіz ѓgGlwvъ vi1dэti ne m0gutъ, togo2 moli2 nj dušahъ našihъ.

Po v7-й stіhol0gіi sэdalenъ, glasъ G.

Pod0benъ: KrasotЁ dёvstva:

I#myщe d¦ъ i4stinnый premydrіi, tёmže mы2 sošedšesz vёrnіi, pamztь vašu veličaemъ, i3 njblobыzaemъ čestnyю raku, i3scэlenіe polučaющe newskydnw, i3 poю1щe rcemъ si1ce: petre preslavne, kypnw sъ supryžniceю fevrHnіeю, hrtY moli1tesz, sohrani1ti ntečestvo vaše, i3 razruši1ti meždous0bnuю strasteй našihъ branь, i3 darovati namъ velію mi1lostь. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

KrasotЁ dёvstva tvoegw2, i3 presvёtloй čistotЁ tvoeй gavrіi1lъ ўdivi1vsz, vopіsše ti2, bcde: kyю ti2 pohvalY prinesY dost0йnuю; čt0 že voz8imenyю tS; nedoumэvaю i3 ўžasaюsz. Tёmže ćkw povelёnъ bhhъ, vopію1 ti, raduйsz, blgodatnaz.

Hvali1te i4mz gDne:

Pripёvъ: Ўblažaemъ vasъ, s™ji čudotv0rcы petre i3 fevrHnіe, i3 čtemъ svztyю pamztь vašu: vh bo m0lite za nы2 hrtA bGa našego.

Pal0mъ i3zbrannый: Blaženъ myžъ bosйsz gDa:

Po polmelei sэdalenъ, glasъ }.

Pod0benъ: Premydrosti:

Prіidi1te, vsi2 lю1dіe, hvalY prinesemъ presl†vnыmъ i3 bGom{drыmъ čudotv0rcєmъ, petrY i3 fevrHnіi, si1ce vopію1щe: raduйsz, preblaženne petre, i4že g0rdagw ѕmjz svirёpstvo pogubi1lъ є3si2, takožde i3 nhnэ sъ supryžniceю tvoeю, zast{pnicы i3 hod†tai bydite ntečestvu vašemu, i3 soproti1vnыhъ g0rdostь nizloži1te, i3 grэhHvъ njstavlenіe daruйte, čtyщыmъ lюb0vію svztyю pamztь vašu. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

NJ tebЁ raduetsz, blgodatnaz, vsskaz tvarь, ѓgGlьskій sob0rъ, i3 čelovёčeskій r0dъ. NJsvzщennый hrame, i3 raю2 slovesnый, dёvstvennaz pohvalo2, i3zъ nesže bGъ voploti1sz, i3 mLnecъ bhstь, prežde vBkъ shй bGъ našъ: ložesna bo tvoS prest0lъ sotvori2, i3 črevo tvoE prostrannэe nb7sъ sodёla. NJ tebЁ raduetsz, blgodatnaz, vsskaz tvarь, slava tebЁ.

Taže stepє1nna, d7-gw glasa, ґntіfHnъ №.

Prokjmenъ: ČestnA predъ gDemъ smertь prpdbnыhъ є3gw2.

Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDevi nj vsёhъ, ±že vozdade mi;

Vsskoe dыhanіe:

E#đlіe matfea, začalo m7g.

Po n7-mъ palmЁ stіhi1ra, glasъ ѕ7:

Vsskъ gradъ i3 stranA slavnomu gradu našemu sraduйtesz, i3 pal0mski vospleщi1te rukami vkypэ, duh0vnoe dnesь toržestvo2 prazdnuющe, petrA blagočesti1vagw, i3 fevrHnіi slavnыz, i3 pёsnьmi pohvali1te, vsečestnhй seй denь soveršaющe, vъ veselіi vopію1щe si1ce: prіimi1te pёnіe lюdeй vašihъ, blažennіi, i3 molsщыmsz podaйte newskydno i3scэlenіe, i3 velію mi1lostь.

KanHnъ bcdы, so їrmos0mъ na ѕ7, glasъ v7:

Netrenu, neobhčnu:

S™ы6mъ že dvA kanHna na }. Glasъ }.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: V0du prošedъ ćkw syšu, i3 є3gĐpetskagw ѕlA i3zbэžavъ, ї}lьtzninъ vopіsše: i3zbavitelю i3 bGu našemu poi1mъ.

Pёsnь tvoemY ўg0dniku, na zemli2 tebE proslavlьšemu, petrY prinesti2, b9e, daruй mi2, ćkw da smыslodavca pёsnьmi vozveli1ču tS.

Vasъ, preblažennіi, ntečestvu vašemu, ćkw presvёtloe s0lnce hrt0sъ pokazA, čudesы2 vsёhъ njzarsющee, vёroю kъ vamъ prihodsщihъ.

Ćkw nj tэlesnыhъ nebregše, i3 zemn†z ćkw tlBnnaz voznenavi1dэvše, i3 segw2 radi mjra trekšesz, prpdbnыhъ česti spod0bistesz: sъ ni1miže nj mjrэ moli1tesz.

BGor0dičenъ: Prečctaz bcde, r0ždšaz pl0tію prisnosyщnoe sl0vo beznačalьnagw nc7A, prisnodv7o. E#myže nhnэ vzыvaemъ: i3zbavitelю bGu našemu poi1mъ.

Drugjй kanHnъ čudotv0rcєmъ, tvorenіe gospodi1na mіhai1la monaha. Glasъ №.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Pёsnь pobёdnuю poi1mъ vsi2 bGu, sotv0ršemu di6vnaz čudesA mhšceю vыs0koю, i3 spasšemu ї}lz, ćkw proslavisz.

Blagočesti1vago i3 vэncen0snago petrA, vkypэ sъ fevrHnіeю, sošedšesz po dostosnію, voshvalimъ čudesъ podatelz nbi1lьnыhъ, i3 spasaющago dyšы našz.

Pёsnьmi i3 pёnьmi duh0vnыmi voshvalimъ blažennыhъ vkypэ, si1ce glag0lющe: raduйtesz, prehvalьnіi, ntečestvu vašemu presvёtlіi svэti1lьnicы i3 tverdіi zast{pnicы.

Ѓщe i3 na konecъ lёtъ novoprosvэщennaz rwssjйskaz zemlS si1hъ blažennыhъ i3zrasti2, no drevnihъ česti spod0bišasz: darov†nіz bo čudesъ nbi1lьnw podaю1tъ prihodsщыmъ kъ ni6mъ.

BGor0dičenъ: ЎmA moegw2, vsenepor0čnaz, njmračє1nіz svёtomъ tvoi1mъ tženi2, i3 tmы2 i3zbavi mS vёčnuющіz, ćkw da poю2 veli6čіz tvo‰.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Nbcnagw kryga verhotv0rče, gDi, i3 cRkve ziždi1telю, tы2 menE ўtverdi2 vъ lюbvi2 tvoeй, želanій kraю, vёrnыhъ ўtverždenіe, є3di1ne člvэkolю1bče.

BezpomHщnыmъ bydi pom0щnikъ, blaženne petre, i3 peč†lьnыmъ mi1lostivnoe ўtэšenіe: da tvoi1mi moli1tvami i3zbavlsemi, počitaemъ tS.

Ćkože i3nogdA ѕmjz ўbi1vъ, konečnomu bezvёstію predalъ є3si2: takw i3 nhnэ tvoE ntečestvo borю1щihъ pobэdi2, treblaženi da tS proslavlsemъ.

Vi1ždь ўnhnіe, vi1ždь pečalь, vi1ždь bэdY, na nы2 napadaющuю t proti1vnыhъ: tёmže moli1tvoю tvoeю ko gDu premэni2, petre, da blagočestnw tS počitaemъ.

BGor0dičenъ: TebE vsi2 stzžahomъ hrtіane, pribёžiщe i3 stёnu, i3 tebE slavosl0vimъ nem0lčnw, beznevёstnaz.

I$nъ.

Їrm0sъ: Da ўtverdi1tsz serdce moE, vъ v0li tvoeй, hrtE b9e, i4že nadъ vodami nb7o ўtverždeй vtor0e, i3 njsnovavый na vodahъ zemlю, vsesi1lьne.

TebE vъ čudesёhъ slavna rwssjйskimъ stranamъ pokazA bGъ, petre preblaženne, i3 ўkrasi1 tz nbcnыmi darmi2. Togo2 nhnэ moli2, pomi1lovati vsёhъ nasъ.

Svэti1lьnicы presvёtlіi, ćkože s0lnce vtor0e sіsющe, nasъ njzari1te soveršaющihъ pamztь vašu, preblažennіi petre i3 fevrHnіe.

Veselіz hodataй nastA namъ, svэton0snый denь petrA i3 fevrHnіi premydrыhъ, i5že vёroю vospэvaющыmъ i5hъ daruюtъ velію mi1lostь.

BGor0dičenъ: I#zbavi nasъ t vsёhъ napasteй, i3 t mn0gihъ sobl†znъ ѕmjevыhъ i3 tmы2, vsenepor0čnaz, ćže svёtъ por0ždšaz namъ nevečernій.

Sэdalenъ, glasъ d7:

Blagoslovennomu i3 svэton0snomu toržestvY, ćkože s0lncu vozsіsvšu, petrA i3 fevrHnіi vo vsemъ mjrэ, kъ ni1mže stecemsz vёrnіi, i3 neprestannw vopіemъ si1ce: ѓщe i3 preid0ste t zemli2, preslavnіi, no nasъ ne tluči1stesz, i3 tamw so ѓgGlы trbcэ predstoitE, ю4že moli1te, spasti2 dyšы našz. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Sl0vo dž§ee, hrtA bGa našego, t tebє2 voploti1všagosz poznahomъ, bcde dv7o, є3di1na čctaz, є3di1na blgoslovennaz. Tёmъ neprestannw tS vospэvaющe veličaemъ.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Ўslhšahъ, gDi, smotrenіz tvoegw2 tainstvo, razumёhъ dэlA tvo‰, i3 proslavihъ tvoE bžctvo2.

Ćkw hodataй i3 zastypnikъ ntečestvu tvoemY, ćkw soproti1vnыhъ rэši1telь, bydi zastupaz lю1di tvoS, tebE, petre, slavzщыz.

Ćkw vъ nbcnыhъ nbi1telehъ, sъ prpdbnыmi i3 pravednыmi veselssz, preblaženne petre, kypnw sъ fevrHnіeю, ne prestaй molS nj lю1dehъ tvoi1hъ.

TebЁ m0limsz, preblaženne, soproti1vnыhъ šatanіe nizloži2, i3 nedygi čelovёkwvъ njblegči2, ćkw da vo glasэhъ hvalenіz tebE veličaemъ.

BGor0dičenъ: NJčiщenіe našыmъ daruй pregrэšenієmъ, ćkw preblgъ, i3 ўmiri2 mjrъ tv0й, b9e, moli1tvami r0ždšіz tS.

I$nъ.

Їrm0sъ: D¦omъ provi1dz, pror0če ґvvakyme, slovesE voploщenіe, propovёdalъ є3si2, vopіS: vnegdA pribli1žitisz lёtwmъ, poznaešisz, vnegdA prіiti2 vremeni, pokažešisz. Slava si1lэ tvoeй, gDi.

Ѕmjz ќbw i3nogdA ўbi1vъ, blaženne, konečnэй togo2 pagubэ predalъ є3si2: takw i3 nhnэ, petre, ntečestvo tvoE sohransй nenavёtnw, vkypэ sъ fevrHnіeю moli1tvami tvoi1mi.

Zareю tris0lnečnыz blagodati sіsz svёtlый vašъ prazdnikъ, blažennіi, strastnagw njmračenіz bэs0vskagw i3zbavlsйte tvorsщihъ vёroю pamztь vašu.

Dnesь denь s™hй prazdničnый, monahwvъ sozыvaetъ stadA na veselіe i3 trapezu duh0vnuю, i3 na pi1щu netlёnnыz ži1zni, i3 bžctvennagw naslaždenіz čudotv0rcєvъ.

BGor0dičenъ: Razumёvъ prbr0kъ d¦omъ b9іimъ, g0ru tS priwsэnennuю prednapisA, čctaz, i3stazvšuю zn0emъ mn0gihъ pregrэšenій, dyšu moю2 prohladi2 hodataйstvomъ tvoi1mъ, dv7o: є3di1na bo tы2 čelovёkwmъ i3spravlenіe.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Vskyю mS tri1nulъ є3si2 t licA tvoegw2, svёte nezahodi1mый, i3 pokrhla mS є4stь čuždaz tmA nkasnnagw, no njbrati1 mz, i3 kъ svёtu zapovэdeй tvoi1hъ puti6 mo‰ napravi, molю1sz.

ZemlS njs™i1sz, prіemši čestn†z tэlesA v†ša, bGoblažennіi petre i3 fevrHnіe: čelovёcы že prіemlющe vami i3scэlenіe, hrtA slavztъ, i4skrennw vasъ proslavlьšago.

Ѓщe i3 preid0ste t zemli2, no kъ nbcnыmъ dospёste, i3 tamw so ѓgGlы trbcэ predstaste, ю4že moli1te, spasti2 lюb0vію vasъ počitaющihъ, blžennіi.

Ćkw ѕvёzdы presvёtlыz, i3 ćkw nezahodi1moe s0lnce, stzžavše vasъ ntečestvo vaše hvalitsz, počitaющe pamztь vašu prečestnyю, petre i3 fevrHnіe.

BGor0dičenъ: Dv7u poemъ tS po ržctvЁ, bcde, th bo pl0tію bGa sl0va namъ rodilA є3si2, є3myže vsi2 si1ce zovemъ: puti6 našz napravi, m0limtisz.

I$nъ.

Їrm0sъ: Svёtlый namъ vozsіsй svёtъ prisnosyщnый, ќtrenюющыmъ nj sudьbahъ zapovэdeй tvoi1hъ, vLko člvэkolю1bče, hrtE b9e našъ.

Q pred0braz dv0ice! Q presvBtlaz svэti6la! Q blagosoprzženіe, є3di1nъ svёtъ vo dvoю2 tэlesE syщъ! Q svэti1lьnicы blazji svoemY žitію2 bhvše. Kremъ bo gDenь vzemše, tomY t duši2 poslёdovaste vёroю.

Dostočydnaz i3 preslavnaz pamztь vaša vozsіS vъ rwssjйstэй zemli2, blžennіi, i3 radostnw vёrnыhъ veseli1tъ sob0rъ, i4skrennw vasъ vъ pёsnehъ, svztji, slavzщihъ.

Svzti1teli i3 svzщennicы, monasi i3 prostji, i3 starcы so ю4notami, i3 vsskъ v0zrastъ svёtlw pred8igraйte, pamztь preslavnыhъ petrA i3 fevrHnіi vъ pёsnehъ veličaющe.

BGor0dičenъ: Svэtoobraznый hrt0vъ hramъ, ntrokovi1ce, moli1tvami tvoi1mi, nc7Y i3 sn7u i3 s™0mu d¦u, i3 nasъ hramы sotvori2, prpdbnыz sodэvaющi, prečctaz.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: NJči1sti mS, sp7se, mnHga bo bezzakHnіz mo‰, i3 i3zъ glubinы2 ѕHlъ vozvedi2, molю1sz: kъ tebё bo vozopi1hъ, i3 ўslhši mS, b9e spasenіz moegw2.

Q prečestnaz dv0ice! Q veli1cыi svэti1lьnicы! NJsvzti1te i3 proslavite lюb0vію vasъ vъ pёsnehъ slavzщihъ, čudotv0rcы.

Ćkw presvёtlaz dv0ice, i3 ćkw prečctnaz verstA, i3 blgosočetanіe, kremъ gDenь vzemše, tomY t duši2 porab0taste.

Ćkw sovёtnicы d0brіi svoemY žitію2, є3di1nu mhslь vo dvoю2 tёlu i3myщe, mjrъ čudesы2 prosvэщaete: tёmže i3 nasъ njzari1te moli1tvami vašimi.

BGor0dičenъ: Ўzsnsюtъ prbr0čestіi glasi b9ію tS, dv7o, rodi1telьnicu: poemъ že tS i3 mы2, vi1dzщe sbыtіE čestnhhъ proricanій, dёvstvu voi1stinnu i3 čistotЁ vmэsti1liщe.

I$nъ.

Їrm0sъ: Prbr0ka їHnu podražaz, vopію2: živ0tъ m0й, blže, svobodi2 i3zъ tli2, i3 spasi1 mz, sp7se mjra, zovyщa: slava tebЁ.

T prečestna k0rene i3zrastE vёtvь preslavnaz, i3 blagočestnw na zemli2 poži1vъ, petre, prіsteliщe či1sto d¦a s™agw bhlъ є3si2, prosvэщaй poю1щihъ nhnэ pamztь tvoю2.

Veselіz dnesь i3sp0lnisz rwssjйskaz zemlS, vъ nar0čitый denь prazdnika vašegw, preslavnіi čudotv0rcы, i3 poю1щi si1ce glg0letъ: moli1te hrtA, sohrani1ti ntečestvo vaše t kzhka čuždagw.

SirHtъ i3 vdovi1cъ zast{pnicы, i3 vъ bэdahъ newbori1mіi pomHщnicы, i3 vsёhъ pritekaющihъ kъ vamъ pristaniщe nebyrnoe, i3 nelestnoe ўti1šіe syщihъ vo grэsёhъ.

BGor0dičenъ: Veli6čіz tebЁ, čctaz, sotvori2 hrt0sъ bGъ našъ, є3g0že moli2 pri1snw, vozveli1čiti i3 vъ nasъ bogatuю є3gw2 mi1lostь, prenepor0čnaz vLčce.

Kondakъ, glasъ }:

Pod0benъ: Vzbrannoй:

Mjra segw2 knzženіe, i3 slavu vremennu pomыšlsz, segw2 radi blagočestnw vъ mjrэ poži1lъ є3si2, petre, kypnw i3 sъ supryžniceю tvoeю premydroю fevrHnіeю, mi1lostыneю i3 moli1tvami bGu ўgodi1vše. Tёmže i3 po smerti nerazlyčnw vo gr0bэ ležaщe, i3scэlenіe nevi1dimw podavaete: i3 nhnэ hrtY moli1tesz, sohrani1ti gradъ že i3 lю1di, i4že vasъ slavzщihъ.

Jkosъ: Ўzsni2 ljzhkъ m0й, sp7se, i3 ўmili2 serdce moE, razširi2 ўstA mo‰, i3 nap0lni d¦a i3 premydrosti: da i4miže vozglag0lю i3 vospoю2 si1ce tvo‰ čudotv0rcы: raduйsz, petre blaženne, sъ prehvalьnoю fevrHnіeю vkypэ: raduйtesz, zemli2 rwssjйstэй zast{pnicы i3 knzzє1mъ pravosl†vnыmъ pomHщnicы: raduйtesz, ntečestvu vašemu hrani1teli i3 gradu našemu ўtverždenіe. Q prečestnaz dv0ice i3 blag0e soprzženіe, hrtY moli1tesz, sohrani1ti gradъ i3 lю1di, i5že vasъ slavzщihъ.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: T їudei došedše, džtrocы vъ vavmlHnэ i3nogdA vёroю trbčeskoю plamenь peщnый popraša, poю1щe: ntcє1vъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Vъ bolёzni kъ tebЁ pribэgaющihъ i3zbavlsй, preblaženne petre, kypnw sъ fevrHnіeю, hrtY vopію1щihъ: ntє1cъ našihъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

VsBmъ pristaniщe bydite, preblažennіi, i3 nebyrnoe njti1šіe syщыmъ vo grэsёhъ, da i3 mы2 sъ vami hrtY vozopіemъ: ntє1cъ našihъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Pribёžiщe da mi2 bydite vъ denь gnёva, bGoblažennіi, ćkw posredЁ hoždY sэteй mn0gihъ. Tёmže i3zbavite mS t ni1hъ, da vozmogY vospёti vasъ.

Dnesь preslavnaz pamztь petrA i3 fevrHnіi, ćkw s0lnce vozsіS vъ mjrэ, vъ nю1že sošedšesz vsi2 vospoemъ si1ce: ntє1cъ našihъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

BGor0dičenъ: Kaplz bGot0čnaz, t tebє2 r0ždšazsz, mjrъ njsvzti2, bcde dv7o, k†pli mnЁ mi1losti i3stoči2, njsvzщaющыz dyšы i3 pomыšlє1nіz zemnhhъ.

I$nъ.

Їrm0sъ: DŽtrocы blagočestію sovospitani, ѕločesti1vagw velёnіz nebregše, džgnennagw preщenіz ne ўbosšasz: no posredi2 plamene stosщe poshu: ntcє1vъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Vo vsёhъ stranahъ pr0йde vэщanіe, ćkw gradu myromu kvi1šasz čudotv0rcы preslavnіi, daruющe mn0žestvo i3scэlenій vsBmъ prihodsщыmъ kъ ni1mъ, i3 vёroю poю1щыmъ i5hъ.

SE nhnэ stek0šasz t vsёhъ gradHvъ i3 stranъ vsi2 svzti1telіe i3 svzщennicы, i3 monasi i3 prostji, bogatіi i3 ўb0zіi, vsi2 raduющesz vkypэ, hvalY vozdati vamъ, bGoblažennіi.

Čudesы2 ќbw tvoi1mi ćkw cvёtъ procvёlъ є3si2, preslavne petre, ćkože rečE prbr0kъ: pravednikъ ćkw fjnіxъ procvэtetъ. Segw2 radi vsi1 tz nhnэ slavimъ, blaženne.

BGor0dičenъ: TebE, vses™az čctaz, rabi2 tvoi2 vsegdA vo dni2 i3 vъ noщi2 m0limъ sokrušennoю mhslію, prossщe i3zbavlenіe podati grэhHvъ našihъ, tvoi1mi moli1tvami.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: CRS nbcnago, є3g0že poю1tъ vHi ѓgGlьstіi, hvali1te i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

NJči1sti i3 prosti2 sogrэšє1nіz n†ša, bezgrёšne, moli1tvami tvoi1hъ ўgHdnikъ, petrA i3 fevrHnіi, da poemъ tS, hrtE, vo vёki.

I$že t serdca ruk0ю nedost0йnoю prinosi1moe vamъ hvalenіe, blažennіi, prіimi1te, i3 molьbY sotvori1te nj nasъ ko hrtY bGu.

Trbčenъ: Pэvcє1mъ tebE poю1щыmъ, trbce pres™az, sogrэšє1nіz njstavi ćkw preblga, moli1tvъ radi petrA i3 fevrHnіi, da tS poemъ vo vёki.

BGor0dičenъ: BžctvA sosydъ bhvši, čctaz, prosvэti1 mz vъ povelёnіi svёta hodi1ti, prečctaz, t čreva tvoegw2 vozsіsvšagw, i3 prosvэti1všagw vёrnыhъ serdcA.

I$nъ.

Їrm0sъ: E#gHže ўžasaюtsz ѓgGli i3 vs‰ vHinstva, ćkw tvorcA i3 gDa, p0йte, sщ7ennicы, proslavite, džtrocы, blagoslovi1te, lю1dіe i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

ЃgGlьstіi či1nove hvalztъ vasъ, preslavnіi, i3 čelovёčestіi r0di poю1tъ neprestannw, tvorsщe vёrnw pamztь vašu.

Dost0йnыmi pohvalami vospёti preslavnыz čudotv0rcы, ќmъ i3 smhslъ daruй mi2, hrtE b9e: ćkw da poю2 raduzsz pamztь i4hъ.

Pobёda i3meni1ta voi1stinnu vBrnыmъ lю1demъ, vъ bэdahъ krёpcыi pomHщnicы kvi1šasz, petrъ kypnw sъ fevrHnіeю.

BGor0dičenъ: Ўvračyй, prečctaz, str†sti serdca moegw2, r0ždšaz vsёhъ cRS bGa, i3 pravednыhъ časti kvi1 mz pričastnika, bcde dv7o, hrtA sn7a tvoego2 ўmoli1vši.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Voi1stinnu bcdu tS i3spovёduemъ, spasennіi tob0ю, dv7o čctaz, sъ bezpl0tnыmi li6ki tS veličaющe.

T ю4nosti vašez či1stuю s0vэstь i3myщe kъ bGu, segw2 radi blagočestnw poži1vše, kъ vы6šnimъ preid0ste: moli1te hrtA nj nasъ, da vasъ lюb0vію počitaemъ.

Ćkw predstosщe s™ёй trbcэ, sъ prpdbnыmi i3 pravednыmi, moli1tesz, blžennіi, i3zbaviti nasъ vsskagw preщenіz i3 gnёva, da vasъ neprestannw veličaemъ.

Lю1dіe tvoi2 m0lztъ tS, bGoblaženne petre, kypnw moli2 hrtA sъ premydroю fevrHnію, sъ neюže vъ mjrэ bGoug0dnw poži1lъ є3si2, i3zbaviti nasъ t vsskihъ ѕHlъ.

BGor0dičenъ: Q čudesE veli1kagw! Kakw vmэsti1sz vo ўtr0bu tvoю2 hrt0sъ bGъ, nikakože vmэsti1mый; є3g0že za hvalzщыz tS ўmoli2, dv7o, t bёdъ i3zbaviti nasъ, i3 t bezzak0nnыhъ čelovBkъ vsegdA.

I$nъ.

Їrm0sъ: Svэton0snый džblakъ, vъ džnьže vsёhъ vLka, ćkw d0ždь sъ nb7sE na runo2 sni1de, i3 voploti1sz nasъ radi, bhvъ člvёkъ, beznačalьnый: veličaemъ vsi2 ćkw m™rь bGa našegw čctuю.

Krasenъ dušeю i3 tёlomъ, i3 blgočestіemъ sіsz, slavne petre, b9estvennagw i3sp0lnenъ razuma i3 premydrosti, nrganъ s™agw d¦a bhlъ є3si2, po smerti ќbw kъ bezsmertnэй ži1zni i3 nekončaemomu blženstvu prešelъ є3si2 raduzsz.

Ćkw ќtro, ćkw denь svёtlый, vašъ prazdnikъ kvi1sz, slavnіi: ѓki struS proish0ditъ t raki vašez i3scэlenій vsskihъ, i3 vёrnыhъ serdcA naposetъ, lюb0vію vasъ počitaющihъ.

Veli1kъ щi1tъ i3 veli1ka krёpostь zemli2 rwssjйstэй njbrёlsz є3si2, blaženne petre vkypэ sъ fevrHnіeю nar0du pravoslavnomu pohvalenіe, i3 slava vo vsёhъ kzhcэhъ. I# nhnэ m0limъ vы2 sohrani1ti ntečestvo vaše t varvarskagw nahoždenіz.

BGor0dičenъ: Ćže svёtъ r0ždšaz bžctvennый, njmračennago mS vsёmi prilHgi lukavagw, i3 vo ўnhnіi živyщago, i3 prognэvlsющago bGa, vsenepor0čnaz, prosvэti2, i3 nastavi kъ dHbrыmъ dэlHmъ, ćkw vinA vsёhъ blagi1hъ.

Svэti1lenъ.

Pod0benъ: Posэti1lъ nы2:

I%že blagočestnw prazdnuющыmъ pamztь vašu, bGoblažennіi petre i3 fevrHnіe, vkypэ mi1rnw poži1vše i3 blagočestnw, moli1te hrtA, grэhHvъ njstavlenіe darovati rabHmъ vašыmъ. Dvaždы.

BGor0dičenъ: Pres™az bcde, ўpovanіe naše i3 pohvalo2, tS є3di1nu vёduщe, vёroю poklansющesz, m0limъ: raduйsz, neiskusobračnaz s™az marje, pokr0ve i3 njgraždenіe naše, i3 pom0щnica syщыmъ vъ bэdahъ. Moli2 hrtA sn7a tvoego2 za rabы6 tvo‰, na ts bo nadёemsz.

Na hvali1tehъ stіhi6rы, na d7, glasъ d7.

Pod0benъ: Zvannый svhše:

Ćkw svэtozarnoe s0lnce, blažennіi t zapada vozsіsvše, vsю2 rwssjйskuю zemlю prosvэti1ste, i3 kъ svёtu veselіz nastaviste: i3 nhnэ nj poю1щihъ vasъ, petre blaženne, sъ premydroю fevrHnіeю, i3 slavzщihъ lю1dehъ, i3 prossщihъ i3scэlenіz, i3 ko hrtY i4skrennw pritekaющihъ, moli1te spasti2 i3 prosvэti1ti dyšы našz.

Q veli1koe i3 neskazannoe čydo, bžctvennыz blgodati, petrA blažennago sъ premydroю fevrHnіeю, kakw vozm0žemъ vospёti, i3li2 i3zglag0lati; džvago ćkw hrabra i3 bGočesti1va, džvu že ćkw mydru, i3 blagovёrіe hransщu: džvъ ќbw g0rdago ѕmjz pobэdi2, džva že smirenіe lюblsše: i3 nhnэ hrtY bGu m0lztsz, spasti2 i3 prosvэti1ti dyšы našz.

Vsečestnhй prispЁ prazdnikъ s™hhъ čudotv0rcєvъ, hodataйstvuz vsBmъ spasenіe, vъ nemže taйnw vospleskavše kъ ni1mъ si1ce rcemъ: raduйtesz, svэti6la tє1mnыmъ, mhslennagw s0lnca: raduйsz, petre, kypnw sъ supryžniceю tvoeю, blagovёrіe hransщe, vo є3di1nstvэ s™hz trbcы. ю4že moli1te, spasti2 i3 prosvэti1ti dyšы našz.

Pervэe ќbw prehvalьnіi, t ю4nosti svoeS hrtY porab0tavše, syщago vъ mjrэ semъ, ćkw prehvalьna poznavše, i3 segw2 radi mi1lostыneю i3 moli1tvami, d0brэ tomY ўgodi1vše. Tёmže i3 po smerti i3scэlenіe podavaete vsBmъ, vёroю vasъ počitaющыmъ, petre i3 fevrHnіe, i3 velію mi1lostь.

Slava, glasъ v7: Samoglasenъ:

Prіidi1te, vsi2 kzhcы, vospleщi1te rukami i3 likovstvyйte, prіidi1te vsi2 rwssjйstіi svzti1telіe i3 svzщennicы, monasi že i3 prostji, duh0vnэ vozveseli1msz, vъ nar0čitый denь prazdnika n0vыhъ čudotv0rcєvъ myromskihъ, petrA blažennagw i3 fevrHnіi premydrыz. I# si1hъ ćkw cvBtы hvalami i3 pёsnьmi počti1mъ, si1ce glag0lющe: raduйtesz, preslavnіi, nbcnіi čelovёcы, zemnji ѓgGli, d¦a s™agw nbi1teliщe, i3 є3đlьskomu glasu ќbw vozslBdnicы: tёmъ i3 prіsste vmёstw tlёnnыhъ netlBnnaz. I# nhnэ vъ pamzti vašeй moli1te hrtA bGa sohrani1ti ntečestvo vaše, i3 pomi1lovati gradъ i3 lю1di, počitaющыz vasъ, i3 spasti2 dyšы našz.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Na tS ўpovanіe:

Taže, Slavosl0vіe veli1koe. Troparь. I# tpystъ.

Na lіturgji, blžє1nna, t kanHna №-gw pёsnь G, na d7: i3 drugagw pёsnь ѕ7.

Prokjmenъ, glasъ z7:

ČestnA predъ gDemъ smertь prpdbnыhъ є3gw2.

Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDevi nj vsёhъ, ±že vozdade mi;

Ґpclъ kъ galatwmъ, začalo sGi.

Ґllilyіa, glasъ ѕ7: Blaženъ myžъ bosйsz gDa:

E#đlіe matfea, začalo ‹.

Pričastenъ: Raduйtesz, prvdnіi nj gDэ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.