NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Їynіa k7є

S™hz prepodobnomyčenicы fevrHnіi.

Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы p®teči, glasъ d7. Samogl†snы:

Razrэšaetъ zaharіino molčanіe roždeйsz їwannъ: i4bo ne podobaše ntcY molčati, proizšedšu glasu, no ćkože nevёrovavšu pervэe, ljzhkъ svzzA: si1ce ćvlьšusz dati ntcY svoboždenіe. E#myže i3 blgovэsti1sz, i3 rodi1sz glasъ sl0va, i3 svёta p®teča, molS nj dušahъ našihъ.

Dnesь glasъ sl0va glasъ za nevёrіe derži1mый razrэšaetъ ntečь, i3 cRkvi kvlsetъ blgočadіe, soyzы nepl0dstvіz razrэšaz materni: svэti1lьnikъ svёta predgrzdetъ, zarS slnca pravdы vozvэщaetъ prišestvіe, vъ sozdanіe vsёhъ, i3 spasenіe dyšъ našihъ.

Ґnat0lіa: B9ію sl0vu hotsщu t dv7ы rodi1tisz, ѓgGlъ t starčeskihъ čreslъ proish0ditъ, veli1kій vъ roždennыhъ ženami, i3 prbr0kwvъ prevhššій: podobaše bo bžctvennыhъ veщeй presl†vnыmъ bhti načalwmъ, kromЁ v0zrasta i3sčadіe, i3 bezъ sёmene začatіe. Tvorsй čudesA, vo spasenіe naše, slava tebЁ.

I$nы stіhi6rы s™hz, glasъ t0йže.

Pod0benъ: Dalъ є3si2 znamenіe:

Stradanіe preterpёla є3si2 tvoi1mъ borenіemъ sugybo, fevrHnіe vsehvalьnaz, pHtы vozderžanіz mučenіz kr0vь smэsi1vše. Tёmže i3 vэnecъ sugybъ blagodёtelь tebЁ darovA: kъ nemyže i3 vozšlA є3si2 i3speщrenna svёtlw, ćkw dv7a vsenepor0čnaz, i3 ćkw myčenica nepobэdi1maz.

Dobr0toю tэlesE kraswtы2 bžctvєnnыz duši2 tvoeS stek0šasz, ćkw krjnъ prosіsla є3si2 vo nbi1telehъ prepod0bnыhъ ўbёlena, i3 kr0vnыmi tHki njbagrenna, nevёsto vsenepor0čnaz. Tёmže tS i3 nbcnый krasnый prіstъ nevёstnikъ, i3 čert0gъ nerazori1mый, ćkw dv7u i3 myčenicu.

krestъ tebє2 prіi1de, fevrHnіe vsehvalьnaz, i3zbavlszй ѓgGlъ: t mladenstva bo gDa bosщisz kvi1sz, i3 vozloženA ćkw vozloženіe čctno, soblюdeno vsederži1telю. Tёmže poprala є3si2 seljnovo bezymіe, i3 ўserdnw vosteklA є3si2 ko hrtY ženihY tvoemY.

Slava, i3 nhnэ, glasъ }:

Vi1ždь є3lіsavetь kъ dv7э mRji glag0lющu: čto2 prišlA є3si2 ko mnЁ, m™i gDa moegw2; tы2 cRS n0siši, i3 ѓzъ v0ina: tы2 zakonodavca, i3 ѓzъ zakonopoloži1telz: tы2 sl0va, i3 ѓzъ glasъ, propovёdaющъ crtvo nebesnoe.

Na stіh0vnэ nktHiha. Slava, i3 nhnэ, glasъ ѕ7:

E#lіsavetь začatъ p®teču blagodati, dv7a že gDa slavы, cэlovastэsz džbэ m™ri, i3 mladenecъ vzыgrasz, vnytrь bo rabъ hvalsše vLku. Ўdivi1všisz že mati p®tečeva, načatъ vopi1ti: tkydu mnЁ sE, da m™i gDa moegw2 prіi1de ko mnЁ; da spasetъ lю1di tč†znnыz, i3mёzй velію mi1lostь.

Troparь, glasъ d7:

Prbr0če i3 p®teče prišestvіz hrt0va, dost0йnw voshvali1ti tS nedoumёemъ mы2, lюb0vію čtyщіi tS: nepl0dstvo bo r0ždšіz i3 džtčee bezglasіe razrэši1sz slavnыmъ i3 čctnhmъ tvoi1mъ ržctv0mъ, i3 voploщenіe sn7a b9іz mjrovi propovёduetsz.

Troparь s™hz, glasъ t0йže:

Ѓgnica tvoS, ї}se, fevrHnіa zovetъ velіimъ glasomъ: tebE, ženišE m0й, lюblю2, i3 tebE i4щuщi stradalьčestvuю i3 sraspinaюsz, i3 spogrebaюsz kRщenію tvoemY, i3 straždY tebє2 radi, ćkw da crtvuю vъ tebЁ, i3 ўmiraю za tS, da i3 živY sъ tob0ю: no ćkw žertvu nepor0čnuю, prіimi1 mz sъ lюb0vію požeršuюsz tebЁ. ToS moli1tvami, ćkw mi1lostivъ, spasi2 dyšы našz.

Na ќtreni, є3di1nъ kanHnъ nktHiha: i3 p®teči na d7: i3 s™hz na d7.

KanHnъ p®teči, їwanna monaha. Glasъ }.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: V0du prošedъ ćkw syšu, i3 є3gĐpetskagw ѕlA i3zbэžavъ, ї}lьtzninъ vopіsše: i3zbavitelю i3 bGu našemu poi1mъ.

ЃgGla nbcna i3mёvъ, b9estvennagw svoegw2 ržctvA proznamenaющa, slavne, zemlenъ ѓgGlъ kvi1lsz є3si2, i3 nbcnый čelovёkъ, p®teče.

Vыsot0ю žitіS pače є3stestvenna, nb7o kvi1lsz є3si2, i3 tverdь slovesnaz, hrtA ќbw ćkože s0lnce posredЁ, dobrodёtєli že ćkože ѕvёzdы stzžavъ.

ČestnA smertь tvoS, mydre, predъ gDemъ, požeršimsz nasъ radi: i3 myžeskій p0lъ, ćkw ѓgnecъ slovesenъ nosi1mь.

BGor0dičenъ: Vъ tS vselьsz i3zbavitelь, i3zgnA, ntrokovi1ce, vselьšійsz vъ mS mnogosleznый voi1stinnu grёhъ, i3 raS ži1telz pokazA.

I$nъ kanHnъ s™hz, tvorenіe feofanovo, glasъ }, є3gHže kraegranesіe:

Pёsnьmi tS poю2 mydrennw, fevrHnіe.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: V0du prošedъ ćkw syšu, i3 є3gĐpetskagw ѕlA i3zbэžavъ, ї}lьtzninъ vopіsše: i3zbavitelю i3 bGu našemu poi1mъ.

Pob0rnice slavы hrt0vы, podaždь mi2 blgodatь, fevrHnіe, i3 prosvэщenіe tvoE voshvali1ti svэton0snoe radostnw, čctaz, toržestvo2.

Poučenіemъ smertnыmъ vhnu prosvэщaющi, myčenice fevrHnіe, tvoю2 dyšu, vozšlA є3si2 kъ vыsotЁ mučenіz, tomlenьmi prinesšisz hrtY.

NJbn0vlьši bolёznьmi vozderžanіz ni1vu, myčenice, serdca tvoegw2 ćsnw, mučenій prіsla є3si2 vэncы2, stradalьčeski bGu našemu poю1щi.

BGor0dičenъ: Manіemъ vs‰ sodэvazй, i3zъ tebє2, bGomati, voploti1sz: є3g0že blgočestnw želaющi ntrokovi1ca fevrHnіa, myčeničeski tomY privedesz.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Nbcnagw kryga verhotv0rče, gDi, i3 cRkve ziždi1telю, tы2 menE ўtverdi2 vъ lюbvi2 tvoeй, želanій kraю, vёrnыhъ ўtverždenіe, є3di1ne člvэkolю1bče.

Nepl0dnagw čreva mnogocvёtnoe prozzbenіe, nepl0dnuю dyšu moю2 pokaži2 mnogopl0dnu d0brыmi prozzbє1nіi, ćkože vіnogradъ rastyщь, dobrodёteleй točaщь sladkoe gr0zdіe.

Svzщennagw voi1stinnu k0rene, i3 či1sta sёmene, svzщennor0dnaz prozzbE krasnaz vёtvь: i3 prozsbšago hrtA, t їessea bžctvennagw k0rene, živon0snoe prozzbenіe, blženne, kresti1lъ є3si2.

Sten†nіz nemHlčna, i3 č†stы slezы, i3 sokrušeno serdce, i3 dyhъ smirenъ daždь mi2, prehvalьne, i3 sёtovanenъ plačь, i3 teplo2 ўmilenіe, i3 bolёznь prebhtnu.

BGor0dičenъ: T zemnor0dna prozsbši k0rene, čctaz vLčce, prisnocvэtyщee i3 krasnoe prozzbenіe є3stestvA, hrtA prozzblA є3si2, bžctvA cvёtъ: ґarHnovъ bo žezlъ vowbražaše tS.

I$nъ.

Їrm0sъ: Tы2 є3si2 ўtverždenіe pritekaющihъ kъ tebЁ, gDi, tы2 є3si2 svёtъ njmračennыhъ, i3 poetъ tS dyhъ m0й.

Ўkrэpi1lasz є3si2 dyhomъ, nizloži1ti svirёpstvo, preslavnaz, muči1telьskoe, i3 mnogob0žіe, fevrHnіe, bezb0žnoe.

Tы2 nhnэ ўtverdi1lъ є3si2 deržavnoю ruk0ю, vLko, myčeničeski podvizavšuюsz fevrHnію slavnuю.

Tёlo tvoE sэk0mo za hrtA, čctaz vsemydraz, myčeničeski tebE raS sodёla naslaždenіe.

BGor0dičenъ: NJbrёte tS p0moщь, b9ію m™rь, prečctaz, slavnaz myčenica fevrHnіa, i3 muči1telz posrami1la є4stь.

Kondakъ s™hz, glasъ ѕ7.

Pod0benъ: Zastypnice:

ŽenišE m0й, sladčaйšій hrtE, vzыvaše fevrHnіa, ne trydno mi2 teщi2 vo slёdъ tebє2: i4bo sladostь lюbvE tvoeS dyšu moю2 nadeždeю vperi2, i3 krasotA mi1losti tvoeS serdce moE ўsladi2, i3spi1ti čašu stradanій po tebЁ, da dost0йnu mS vъ čert0zэ sъ mydrыmi dv7ami likovstvovati nj tebЁ sopričteši. Tёmže, prepod0bnaz strastoterpice, počitaющe p0dvigi trudHvъ tvoi1hъ, m0limъ tS: moli2, ne zatvori1tisz i3 namъ čert0ga dveremъ.

Sэdalenъ, glasъ }.

Pod0benъ: Povelёnnoe:

Zaharіinъ pl0dъ, nepl0dnыz cvёtъ rodi1sz dnesь namъ t njbэщanіz, čestnhй їwannъ p®teča gDenь: i3graz že vo ўtr0bэ materni, propovёduetъ i3 prežde ržctvA sodёtelz vsёhъ. Seй pokazA neizrečennoe b9іe i3 sp7si1telьnoe kvlenіe, sego2 vsi2 počitaemъ.

I$nъ sэdalenъ s™hz, glasъ t0йže.

Pod0benъ: Premydrosti:

Dyšu svzzavši lюb0vію hrt0voю, tlBnnaz že i3 vremєnnaz, myčenice mydraz, zabvenіemъ preminyla є3si2 ćkw slovesE ўčeni1ca: p0stničeski pervэe str†sti ўmertvi1vši, stradalьčeski vtor0e lьsti1vago posrami1la є3si2. Tёmže i3 ziždi1telz sugybu derznovenію spod0bilasz є3si2, slavnaz, ćkw togo2 poslyšavši, fevrHnіe prebogataz: moli2 hrtA bGa, sogrэšenій njstavlenіe darovati čtyщыmъ lюb0vію s™yю pamztь tvoю2.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Ćkw vsenepor0čnaz nevёsto tvorcY, ćkw neiskusomyžnaz m™i i3zbavitelю, prіsteliщe ćkw syщi ўtёšitelz, prepёtaz, bezzak0nію mS syщa skvernoe nbi1teliщe, i3 bэsHmъ i3graliщe vъ razumэ bhvša, potщi1sz t tёhъ ѕlodёйstva mS i3zbaviti, i3 svёtloe žili1щe dobrodёteleй soverši2, svэton0snaz, netlёnnaz: tženi2 džblakъ strasteй, i3 vhšnzgw pričastіz spod0bi, i3 svёta nevečernzgw, moli1tvami tvoi1mi.

KrtobGor0dičenъ: Ѓgnca i3 pastыrz, i3 i3zbavitelz, ѓgnica zrsщi na krtЁ, vosklicaše, plačuщi, i3 g0rьkw rыdaющi, vopіsše: mjrъ ќbw raduetsz, prіemlz tob0ю i3zbavlenіe, ўtr0ba že moS gori1tъ, zrsщi tvoE raspstіe, є4že terpi1ši za miloserdіe mi1losti. Dolgoterpэli1ve gDi, mi1losti bezdno, i3 i3st0čniče neisčerpaemый, ўmiloserdisz i3 daruй sogrэšenій njstavlenіe vёroю poю1щыmъ b9estvєnnыz str†sti tvo‰.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Tы2 moS krёpostь, gDi, tы2 moS i3 si1la, tы2 m0й bGъ, tы2 moE radovanіe, ne njstavlь nёdra dž§a, i3 našu niщetY posэti1vъ. Tёmъ sъ prbr0komъ ґvvakymomъ zovy ti: si1lэ tvoeй slava, člvэkolю1bče.

Ne dovlёюtъ ўstA čelovBča voshvali1ti tS, є3g0že ўstA hrtHva pohvali1ša, sl†dkaz i3 medotHčnaz, i3 ži1zni i3sp0lnь s{щaz, i3 sl0vo vsBmъ d†ruющaz: nbače prіimi2 moE pёnіe, vёdый lюb0vь, i3 samoe to2 molenіe, i4bo neizbёžno.

Či1stoe kvi1sz serdce tvoE, p®teče, mmropoloženіe s™agw d¦a, blagouhaющee dobrodёtєli, kadsщee razumъ, sladsщee blagodэ‰nіz. Blaženni u5bo, є3li1cы či1stіi serdcemъ, bGa bo tji, rečE, ќzrztъ.

Posэčenіe sэki1rы pri k0reni približaetsz, i3 svidёtelьstvuetsz, ćkw vssko drevo, ne tvorsщee plodA dobrA, sёčivomъ posэkaetsz, i3 vveržetsz vo džgnь geenskій, tёmže trepeщi2, dušE moS, i3 plodы2 pokasnіz prinesi2.

Ćkw i3mёz na nb7sёhъ žitіE, prіstъ gradъ i3myщь njsnov†nіz nezhblєmaz, grada bo zdЁ ne voždelёlъ є3si2: prebыvaющій že їerli1mъ ćvэ svob0dnый materь pavlovu, vhšnій sіHnъ.

BGor0dičenъ: Vёra teplA povёduetsz, ґ ne skazanіe strašnagw, ntrokovi1ce, tainstva tvoegw2: smotrsemo bo to2, nikakože skazanno є4stь, i3 zri1mo, neposti1žno: sъ tob0ю bo mi1mw tekaetъ, i3 postizaemo tbэgaetъ, i3 kvlszsz malw čto2 tkrыvaetsz.

I$nъ.

Їrm0sъ: Tы2 moS krёpostь, gDi, tы2 moS i3 si1la, tы2 m0й bGъ, tы2 moE radovanіe, ne njstavlь nёdra dž§a, i3 našu niщetY posэti1vъ. Tёmъ sъ prbr0komъ ґvvakymomъ zovy ti: si1lэ tvoeй slava, člvэkolю1bče.

Por0ka vъ tebЁ tnю1dъ nёstь, vsehvalьnaz fevrHnіe: th bo po nboemY, i3zbavitelю tvoemY, i3 rači1telю voždelёnnomu blgougodi1ti potщalasz є3si2, vozderžatelьnыmi bolёznьmi i3 myčeničeskimi stradanьmi ўkrašennaz, bGomydraz, prebogataz.

T mladhhъ, myčenice, nogteй voždelёla є3si2 lюbы2 i3st0čnika prisnotekyщagw, voždelёnnagw vsBmъ slovє1snыmъ: є3gHže nashщšisz mučenіz bwlёzni preterpёla є3si2, ngnemъ njpalsema, i3 ўdHvъ lišena, fevrHnіe, dёvъ pohvalo2.

Slovesы2 b9іimi vospi1tana, bGomydraz, želaющыmъ sl0vo spasi1telьnoe svzщennыhъ kni1gъ svzщennw vručaющi, bžctvennэ, myčenice, prosterla є3si2, i3 ўčenіz mzdY prіsla є3si2, myčєnikъ slavoю njbogati1všisz.

BGor0dičenъ: Dverь svёta vsBmъ kvi1lasz є3si2, vsenepor0čnaz, syщыmъ vo tmЁ svёtъ newpi1sannый, njpi1sanъ pl0tію, hrtA pravednago slnca vozblistavši, є3gHže nhnэ lučami fevrHnіa ўkrэpi1všisz, myčєnikъ slavu pritzžA.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Vskyю mS tri1nulъ є3si2 t licA tvoegw2, svёte nezahodi1mый, i3 pokrhla mS є4stь čuždaz tmA nkasnnagw; no njbrati1 mz, i3 kъ svёtu zapovэdeй tvoi1hъ puti6 mo‰ napravi, molю1sz.

Vэtjйstvuющій ljzhkъ, lюbomydrennw gremsщihъ slovesA, i3 glagHlъ si6lы, i3 čisl0mъ i3 zavёtomъ tekyщіi, i3 pleщuщee vыsokoglasіe razumъ, voshvali1ti tS dost0йnw ne m0gutъ.

Tučen0senъ džblakъ, d0ždь kropsщь razumёnій, i3 i3stazvšыz nerazymіz plamenemъ, i3 i3sčezaющыz prohlaždaющъ, ros0ю prosterta, hrt0sъ tS pokazA, p®teče.

D†rы netlёnnыmi, i3 blagodэ‰nіi b9estvennыmi, i3 darov†nіi njbogati1 mz, njbniщavšago, i3 nagotyющa t dobrodёteli vsskіz, i3 tvoi1mъ pokr0vomъ njdёй mS spasi1telьnыmъ, ćkože b9estvennoю ri1zoю.

Skvє1rnыz mы6sli, i3 tletvHrnaz pomыšlє1nіz, i3zrasti1vši dušA moS, blženne, strasteй ternіemъ njlzdЁ: є4юže veщію razgorёvšisz, tvoi1hъ moli1tvъ ngnemъ njči1щь, strahъ b9ій vъ neй vsёй.

BGor0dičenъ: GDoimeni1taz dv7o, gradъ narečena cRS hrtA, veselyemый ўstremlє1nіi mhslennыz rэki2, i3dёže є4stь vsёhъ veselsщihsz žili1щe, nkasnnuю moю2 dyšu ўčini2.

I$nъ.

Їrm0sъ: Vskyю mS tri1nulъ є3si2 t licA tvoegw2, svёte nezahodi1mый, i3 pokrhla mS є4stь čuždaz tmA nkasnnagw; no njbrati1 mz, i3 kъ svёtu zapovэdeй tvoi1hъ puti6 mo‰ napravi, molю1sz.

Ўkrasi1sz porfĐroю, myčenice, i3zъ kroveй tvoi1hъ i3stkannoю tebЁ, njbnaži1sz tёlomъ, i3 strasteй ndeždu tvergla є3si2, predъ sudi1щemъ stavši muči1teleй, q fevrHnіe! Hrt0vэ pod0bzщisz nagotЁ.

Razžegšisz, m§enice, lюb0vію ženihA tvoegw2 mhslennagw, i3 raspalьšisz segw2 dobr0tami netlёnnыmi, preterpёla є3si2 ўsэčenіe rykъ, i3 ćzvєnnыz bolBzni, fevrHnіe, myčenicъ pohvalo2.

T0ki tvoi1hъ kroveй mnogob0žіz plamenь ўgasi1ša: tvoi1 že zybы i3skorenennіi vsю2 i3storg0ša jdwlьskuю lestь, i3 pi1щu tebЁ, fevrHnіe, vёčnыz krasotы2 sodёlaša.

BGor0dičenъ: Tvoi2 n0zэ ўsёkšesz, bžctvennыhъ myčєnikъ stezeю šestvovaša, i3 kъ r0ždšemusz t dv7ы s™hz preid0ša, hodsщe radostnw vъ rai2, fevrHnіe dv7o bGonevёsto.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Moli1tvu prolію2 ko gDu, i3 tomY vozvэщY peč†li mo‰, ćkw ѕHlъ dušA moS i3sp0lnisz, i3 živ0tъ m0й ѓdu pribli1žisz, i3 molю1sz, ćkw їHna: t tli2, b9e, vozvedi1 mz.

Ćkw bezpl0tenъ, krti1telю, i3 neveщestvenъ, poučazsz bezsmertію neveщestvennыhъ, vъ mertvennэй i3 veщnэй pl0ti tvoeй: lюbomydrіemъ že konečnыmъ ўkrasi1lsz є3si2 postssz, i3 bhlъ є3si2 ѓgGlьskomu i3 čelovёčeskomu suщestvY sopričastnikъ.

Presvёtlo vo ѕvэzdahъ s0lnce, vo vremenahъ že sladčaйša vesnA, vsBmъ že s™hhъ sob0ru, tы2 ćkože ѕvэzdamъ nadleži1ši s0lnce, narazsydnыmъ veli1čestvomъ, po vsskomu njbogaщsz є3stestvY.

Veli1kій hrtіanъ zastypniče, teplый grёšnikwvъ ўtёšitelю, nebesnagw crtvіz vitjz, vv0dniče vъ b9estvennoe kreщenіe, propovёdniče pokasnіz, pokasnіz mS džbrazы ўtverdi2.

BGor0dičenъ: Tы2 lёstvica є3si2 nb7si2 ravnA, vLčce, t zemli2 do nb7sE prosterta: tы2 voi1stinnu neprohodi1maz dverь, pače že vsezlataz ryčka, i3 m0stъ, vozvodsщь kъ nb7si2, i3 ži1zni vosh0dы tverzaющь.

I$nъ.

Їrm0sъ: Moli1tvu prolію2 ko gDu, i3 tomY vozvэщY peč†li mo‰, ćkw ѕHlъ dušA moS i3sp0lnisz, i3 živ0tъ m0й ѓdu pribli1žisz, i3 molю1sz, ćkw їHna: t tli2, b9e, vozvedi1 mz.

Seljna ѕločesti1vagw bezb0žnoe i3 g0rdoe nizloži1sz surovstvo2, b9іimъ є4že nj vsёhъ promыšlenіemъ, vzыskavšimъ kr0vь tvoю2, slavnaz, i3 spasesz tvoi1mъ terpёnіemъ bžctvennый lіsіmahъ.

Svэti1lьnikъ bGosіsnenъ tS pokazA, mydraz i3 bGon0snaz vrmeni, ўčenіi nastavlьši, ntrokovi1ce, i3 nadeždы nikakože pogrэši2: predstavi bo tS hrtY, fevrHnіe, nevёstu neskvernu.

BGor0dičenъ: NJduševlennый vLki čert0gъ, i4že svёtlыmi dv7stva zarsmi, svэtovi1dnw ćkw krjnъ sіsz, posredi2 tern0vnagw smэšenіz, prečctaz i3 bGolёpnaz bcda dv7a slavitsz.

Kondakъ predteči, glasъ G.

Pod0benъ: Dv7a dnesь:

Prežde nepl0dы, dnesь hrt0va predteču raždaetъ, i3 t0й є4stь i3spolnenіe vsskagw prbr0čestva: є3g0že bo prbr0cы propovёdaša, na sego2 vo їordanэ ryku položi1vъ, kvi1sz b9іz sl0va prbr0kъ, propovёdnikъ, vkypэ i3 predteča.

Jkosъ: Ї}sa hrtA i4stinnago bGa našego, i3saіa i3nogdA i3 prbr0cы vsi2, vo džbrazэhъ vi1dэša i3 sёnehъ: no seй b0lій si1hъ bhstь prbr0kъ, ćkože pi1šetъ: bGa bo sl0va, є3g0že prorečE, vi1dэ vo pl0ti i3 njszzA, i3 prežde roždenіz provozvэщaetъ i3gr†nіi svoi1mi vsemY mjru radostь, ćkw pervэe kvi1sz sl0va prišestvіz prbr0kъ i3 propovёdnikъ, vkypэ i3 predteča.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: T їudei došedše džtrocы vъ vavmlHnэ i3nogdA, vёroю trbčeskoю plamenь peщnый popraša, poю1щe: nc7є1vъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Prbr0kwvъ verhъ, ґpclwvъ pečatь, i3 p0stnikwvъ načalo, soveršenіe pravednыhъ, ўtverždenіe myčenikwvъ, tS hrt0sъ, blženne, pokazA, i4stinnaz glavA vseS cRkve.

I#zъ čreva m™rnz i3sp0lnilsz є3si2 s™agw d¦a, p®teče, i3 sіkera i3 vіnA ne pi1lъ є3si2, ćkože rečE nc7Y tvoemY ѓgGlъ. Tёmže nareklsz є3si2 veli1kъ predъ bGomъ.

Krti1vый čelovёki vo ngni2 s™hmъ d¦omъ pervэe, ngnemъ geenskimъ t0kmw krti1tъ p0slэžde tomY nevёruющыz: i4že g0rьkagw kreщenіz, krti1telю, i3zbavi mS.

BGor0dičenъ: Ryčka bezdyšnaz drevle tS njduševlennu ryčku skazaše, vLčce: ži1zni bo mannu nosi1vši hrtA, smerti g0restь temlющago, i4stinnuю sladostь i3 prosvэщenіe mjru.

I$nъ.

Їrm0sъ: DŽtrocы є3vreйstіi vъ peщi2 popraša plamenь derznovennw, i3 na r0su džgnь preloži1ša, vopію1щe: blgoslovenъ є3si2, gDi b9e, vo vёki.

Strui6 t0čiši i3scэlenій, pritekaющыmъ vёroю kъ tvoemY gr0bu, fevrHnіe, i3 ženihY tvoemY vopію1щыmъ: blgoslovenъ є3si2, gDi b9e, vo vёki.

Q d0brыz tvoeS kypli! G0rstію kr0ve, bGomydraz, i3zmэni1la є3si2 crtvіe b9іe, vsehvalьnaz, vopію1щi: blagoslovenъ є3si2, gDi b9e, vo vёki.

BGor0dičenъ: Sъ li1ki dэvi1českimi likyeši, dostočydnaz fevrHnіe dv7o, dv7э bGomateri vopію1щi: blgoslovenъ, prečctaz, pl0dъ tvoegw2 čreva.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Sedmeri1ceю peщь haldeйskій muči1telь bGočesti6vыmъ nei1stovnw razžžE, si1loю že lyčšeю spasє1nы sі‰ vi1dэvъ, tvorcY i3 i3zbavitelю vopіsše: džtrocы, blgoslovi1te, svzщennicы, vosp0йte, lю1dіe, prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

V0du sladku napoi1telьnu nepokori6vыmъ i3 neraz{mnыmъ i3stoči2 lю1demъ ї}lьtєskimъ, žezlA ўzzvlenіemъ, kamenь nem0krennый, i3 tverdый i3 nesэk0mый: t nepl0dnыhъ že i3 bezčadnыhъ čreslъ namъ i3stečE rэkA i3scэlenій.

Sъ pohvalami, prbr0če, tvorstъ pamztь tvoю2, sob0rъ pravednыhъ, prbrHkъ sosl0vіe, myčєnikъ vHinstva, i3 pHstnikъ sostavlenіe, či1nove prepod0bnыhъ, i3 s™hhъ vsёhъ: pamztь bo pravednыhъ voi1stinnu sъ pohvalami.

Nebo njduševlennoe, dobrodёtelьmi ćkw ѕvэzdami ўkrašennoe, zlatosіsnnoe i3 zlatozarnoe s0lnce, svёщnikъ blgodati, sokr0viщe d¦a, crtvіz veli1kій propovёdnikъ, vitjz bGodohnovennый, gromoglasnый ljzhkъ, trubA veli1kaz, predteča da vospoetsz.

BGor0dičenъ: Stranna i3 di1vna ўžasna povBdanіz strannolёpnagw i3 preslavnagw roždestvA tvoegw2, mRje vsepёtaz: gDa bo slavы, є3myže heruvjmi i3 serafjmi predstostъ, є3di1nago t trbcы neslіsnnw, neprel0žnw rodilA є3si2 bezъ sёmene, i3zъ tebє2 voploщenna.

I$nъ.

Їrm0sъ: Sedmeri1ceю peщь haldeйskій muči1telь bGočesti6vыmъ nei1stovnw razžžE, si1loю že lyčšeю spasє1nы sі‰ vi1dэvъ, tvorcY i3 i3zbavitelю vopіsše: džtrocы, blgoslovi1te, svzщennicы, vosp0йte, lю1dіe, prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Svэtozvlenna pamztь tvoS, fevrHnіe, soveršaetsz nhnэ, svэtovi1dnыmi m0lnіzmi blistaющi: svёtu bo pribli1žisz, i3 svэton0sna bhstь, svэtotv0rcu i3 svэtodatelю vopію1щi: džtrocы blagoslovi1te, sщ7ennicы vosp0йte, lю1dіe prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Ўdivlenna bыlA є3si2 pervэe vozderžanіi, prehvalьnaz, i3 myčeničeski ўkrasi1lasz є3si2 p0slэžde: vo slёdъ bo poteklA є3si2 rači1telz, ntrokovi1ce svёtlaz. DŽba soscA tvo‰, blagi pače vіnA, ўrёzani bhvše, fevrHnіe, za blgočestіe: vons že tvoi1hъ ґrwmatъ vBrnыz blgouhaetъ.

NJtzgčenъ pregrэšenьmi, fevrHnіe vsehvalьnaz, i3 trevolnenіi strasteй priklonenъ, pribэgaю kъ pokr0vu tvoemY, nboi1hъ razrэšenіe i3щaй. No ćkw čydnaz i3 i3zbrannaz vLcэ, vopію1щa ne prezri: no tvoi1mi mS moli1tvami i3shiti2, dv7o, t pleni1cъ dušetlёnnыhъ.

BGor0dičenъ: Vэtjйstvuющіi ljzhcы tS vospёti ne m0gutъ, q bGorodi1telьnice mRje bGonevёsto: bGa bo rodilA є3si2 nadъ vsёmi syщago, ntrokovi1ce čctaz, t dэvi1českagw neiskusobračnagw čreva. E#myže nhnэ fevrHnіa poю1щi vzыvaetъ: džtrocы blgoslovi1te, sщ7ennicы vosp0йte, lю1dіe prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Ўžasesz nj semъ nebo, i3 zemli2 ўdivi1šasz koncы2, ćkw bGъ kvi1sz čelovёkwmъ pl0tski, i3 črevo tvoE bhstь prostrannэйšee nebesъ. Tёmъ tS bcdu, ѓgGlwvъ i3 čelovBkъ činonač†lіz veličaюtъ.

SE tebЁ vLcэ moemY, i3 teplomu duši2 moeS zastypniku, hud0e sіE prines0hъ prinošenіe, rabskoe služenіe, blženne, blgorazymnw i3spolnsz: є4že vonmi2, vozlю1blь pravъ, pervэe dёlъ, i3 prežde dara proizvolenіe.

Neči1stыmi ўstnami i3 skvernыmi, prečctыz dv7ы, vseči1stago tS sr0dnika, blaženne, molю2, neči1stый i3 skvernый, i3 nkalsnnый slastьmi2: njmhй tёlo, njči1sti dyhъ, i3 dyšu moю2 njsvzti2.

Čert0ga nbcnagw tai1nniče, ženihA hrtA dryže i4skrennій, stosй i3 glasъ slhša radostnый ženih0vъ dost0йnый, pokaži2 blagagw glasa i3 menE, so blagoslovennыmi naslёdnika carstvіz, bGu zovyщu vъ naslёdіe.

BGor0dičenъ: Prečctaz dv7o m™i b9іz, neveщestvennw palsщagw ќglz, veщь dušamъ njduševlenna, kleщA serafjmskaz, i3 plamennon0snый prest0le nosi1magw heruv‡mы, veщь duši2 moeS ngnemъ neveщestvennыmъ popali2, i3 negasi1magw ngnS i3zbavi mS.

I$nъ.

Їrm0sъ: Ўžasesz nj semъ nebo, i3 zemli2 ўdivi1šasz koncы2, ćkw bGъ kvi1sz čelovёkwmъ pl0tski, i3 črevo tvoE bhstь prostrannэйšee nebesъ. Tёmъ tS bcdu, ѓgGlwvъ i3 čelovBkъ činonač†lіz veličaюtъ.

B9estvennaz vLki golubi1ce, pozlaщenna svёtlostію dvctva, tёlo prosvёщši poщenіemъ, pozlaщenna krilы2 zlatovi1dnыmi blistanіi tvoegw2 i3spovёdanіz, i3 b9estvennыhъ tvoi1hъ kroveй, tS poю1щыz prosvэti2.

ЎmY besёdovavši nagi1mъ ўm0mъ, fevrHnіe bGomydraz, poprala є3si2 žel†nіz do koncA i3 konči1nu blažennuю poluči1ti spod0bilasz є3si2, i3 nhnэ crtvueši so hrt0mъ, svёtlw sъ tvoi1mъ ženih0mъ, vъ neizrečennыhъ čert0zэhъ vъ veselіi prebыvaющi.

I#scэlє1nіz i3stočaeši ćkw rёki, vёroю pritekaющыmъ ko tvoeй čestnёй racэ, fevrHnіe bGovi1dnaz, dёvstva st0lpъ, cvёtъ є3stestvA krasenъ, dщi2 careva, ćže vnytrь i3myщi bžctvennыz slavы blženstvo.

BGor0dičenъ: I#spravila є3si2, dv7o, ženъ popolzenіe, sl0va r0ždši, gorЁ vozdvi1žuщago nizpadšыz, ćkw blagA, i3 deržavnago si1lъ: є3gHže fevrHnіa slavnaz voždelёvši ўserdnw, vъ slёdъ tebє2 potekY, raduющisz vozopi1la є4stь.

Svэti1lenъ.

Pod0benъ: Žєnы2 ўslhšite:

Predtečevo dnesь radostotv0rnoe roždenіe, sёtovanіe rэši1tъ dž§a bezglasіz, i3 r0ždšіz nepl0dstvo, vozvэщaetъ že nastosщuю radostь i3 veselіe: tёmže i3 vsS tvarь svёtlw togo2 prazdnuetъ.

BGor0dičenъ: Premydrostь v3postasnuю, i3 sl0vo presyщnoe, i3 vračA dyšъ i3 tэlesъ r0ždšaz, gnoє1nіz i3 r†nы duši2 moeS i3scэli2 lю6tыz i3 vremєnnыz, i3 serdca moegw2 ўstavi bwlёzni, dv7o.

Na stіh0vnэ stіhi6rы nktHiha. Slava, glasъ v7:

I$že t prbr0ka prbr0ka, i3 nepl0dnыz prozzbenіe, vъ roždennыhъ ženami prevhšša vsёhъ, pusthnnago graždani1na, їwanna slavnago, palmы6 i3 pёnьmi i3 pёsnьmi d¦0vnыmi voshvalimъ, vopію1щe kъ nemY: krti1telю sp7sovъ i3 predteče, ćkw i3mёz derznovenіe, vъ čestnёmъ tvoemъ roždestvЁ, ўmoli2 hrtA, darovati mi1rъ mjru, i3 dušamъ našыmъ velію mi1lostь.

I# nhnэ, bGor0dičenъ, i3li2 krtobGor0dičenъ.

Pod0benъ: E#gdA t dreva:

Drevu krestnomu tS, ї}se, pregvoždena zrsщi neiskusobračnaz, plačuщi glag0laše: čado sladkoe, počto2 njstavilъ є3si2 menE r0ždšuю tS є3di1nu, svёte nepristypnый prebeznačalьnagw nc7A; potщi1sz i3 proslavisz, ćkw da slavu polučatъ bžctvennuю, i4že bžctvєnnыz strti tvo‰ slavzщіi.

Na lіturgji, prokjmenъ, glasъ d7:

Di1venъ bGъ vo s™hhъ svoi1hъ, bGъ ї}levъ.

Stjhъ: Vъ cRkvahъ blagoslovi1te bGa, gDa t i3stHčnikъ ї}levыhъ.

Ґpclъ kъ korjnfznwmъ, začalo rn7a.

Ґllilyіa, glasъ №: TerpS poterpёhъ gDa, i3 vnstъ mi2.

E#đlіe luki2, začalo lg.

Pričastenъ: Vъ pamztь vёčnuю:

 

Komentarisanje nije više omogućeno.