NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Їynіa k7d

Roždestvo2 čestnagw slavnagw prbr0ka, predteči i3 kresti1telz їwanna.

Na malэй večerni stіhi6rы na d7, glasъ d7.

Pod0benъ: Zvannый svhše:

I#zъ nepl0dnыz rodi1lsz є3si2 ўtr0bы, razrэši1vый nepl0dіe serdecъ našihъ, i3 blagočadіe vъ vёrэ že i3 i4stinэ, dušamъ neplHdnыmъ sl0vo daruz, slavnый predteče prišestvіz hrt0va: glasъ sl0va blagoznameni1tый, pokasnіz proznamenatelь veleglasnый, vethagw že i3 n0vagw bžctvennый hodataй, ćvэ poznavaemь: є3g0že roždestvo2 lюb0vію prazdnuemъ veselsщesz. Dvaždы.

Ўpitannый nhnэ vozderžanіz telecъ, t nepl0dnыz rodi1sz, pokazyz namъ, t dv7ы ntrokovi1cы ѓgnca roždena, i3 mjra vzemlющago sogrэšє1nіz. G0rlica pustыnelю1bnaz ćvэ vozsіS, bžctvennuю vesnu vozvэщaющaz, i4mže prestA bezb0žіz zimA lю1taz, i3 ženihA drygъ i4skrennій svёtlw prіi1de їwannъ, molS, spasti1sz dušamъ našыmъ.

I$že po bžctvennomu r0ždsz njbэtovanію, є3gdA prečydnый i3 veli1kій ґrhagGlъ, vъ cerkvi rodi1telю tvoemY molsщusz, blagovэstvovA tvoE roždenіe togdA ne vёruющu i3 prekosl0vzщu svzщenniku, ćkože pi1šetъ, bezglasіe gavrіi1lъ navedE i3 njglohnovenіe, daže do roždestvA: th že, predteče, t ntcA r0ždsz, soyzъ ljzhka svobodi1lъ є3si2, blaženne, i3 m0lišisz nj vsёhъ nasъ.

Slava, glasъ }. Samoglasenъ:

Podobaetъ їwannu blagov0nіe, podobaetъ krti1telю pёsneй krasotA: seй bo propovёda načatokъ našegw spasenіz, vzыgravыйsz vo črevэ, i3 vopіS vъ pusthni: pokaйtesz, cRevъ v0inъ, predteča blagodati, ѓgnca provozvэщaz, i3 sp7sa molS nj dušahъ našihъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

VLčce, prіimi2 moli6tvы r†bъ:

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ v7.

Pod0benъ: D0me є3vfrafovъ:

Ўzsni2 tv0й ljzhkъ svёtlw, zaharіe, prbr0kъ ntročA b9ій bydetъ, vozopi1vъ, i3 sl0va b9estvennagw predteča.

Stjhъ: Blagoslovenъ gDь bGъ ї}levъ, ćkw posэti2 i3 sotvori2 i3zbavlenіe lю1demъ svoi6mъ.

Kvi1lsz є3si2 t maternihъ ložesnъ, їwanne, bGu njsщ7enъ: ne vosta bo b0lій vo čelovёcэhъ nikt0že pače tebє2 nigdёže.

Stjhъ: I# tы2, ntročA, prbr0kъ vhšnzgw narečešisz.

Razrэši1lъ є3si2 džtčee, preblaženne, bezglasіe, ćkože bezčadstva klюči2 razrэši1lъ є3si2 r0ždšіz, rodi1vsz t b9estvennыz blagodati.

Slava, i3 nhnэ, glasъ }:

Vi1ždь є3lіsavetь kъ dv7э mRji glag0lющu: čto2 prišlA є3si2 ko mnЁ, m™i gDa moegw2; tы2 cRS n0siši, i3 ѓzъ v0ina. Tы2 zakonodavca, i3 ѓzъ zakonopoloži1telz. Tы2 sl0va, i3 ѓzъ glasъ, propovёdaющъ crtvo nbcnoe.

Troparь, glasъ d7:

Prbr0če i3 predteče prišestvіz hrt0va, dost0йnw voshvali1ti tS nedoumёemъ mы2 lюb0vію čtyщіi tS: nepl0dstvo bo r0ždšіz i3 džtčee bezglasіe razrэši1sz slavnыmъ i3 čestnhmъ tvoi1mъ roždestv0mъ, i3 voploщenіe sn7a b9іz mjrovi propovёduetsz.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

E$že t vёka ўtaennoe:

Na veli1cэй večerni, po nbhčnomъ palmЁ, poemъ: Blaženъ myžъ, №-й ґntіfHnъ. Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы na }, glasъ d7. Samoglasnы:

Їwanna monaha: Razrэšaetъ zaharіino molčanіe roždeйsz їwannъ, i4bo ne podobaše ntcY molčati, prišedšu glasu: no ćkože nevёrovavšu pervэe, ljzhkъ svzzA, si1ce ćvlьšusz dati ntcY svoboždenіe. E#myže i3 blagovэsti1sz, i3 rodi1sz glasъ sl0va, i3 svёta predteča, molS nj dušahъ našihъ. Dvaždы.

Dnesь glasъ sl0va, glasъ za nevёrіe derži1mый razrэšaetъ ntečь, i3 cerkvi kvlsetъ blagočadіe, soyzы nepl0dstvіz razrэšaz materni: svэti1lьnikъ svёta predgrzdetъ, zarS s0lnca pravdы vozvэщaetъ prišestvіe, vъ sozdanіe vsёhъ, i3 spasenіe dyšъ našihъ.

Ґnat0lіa: B9ію sl0vu hotsщu t dv7ы rodi1tisz, ѓgGlъ t starčeskihъ čreslъ proish0ditъ, veli1kій vъ roždennыhъ ženami, i3 prbr0kwvъ prevhššій: podobaše bo bžctvennыhъ veщeй presl†vnыmъ bhti načalwmъ kromЁ v0zrasta i3sčadіe, i3 bezъ sёmene začatіe. Tvorsй čudesA, vo spasenіe naše, slava tebЁ.

Ґndrea kri1tskagw: Kvi1sz dnesь veli1kій predteča, t nepl0dnыhъ ložesnъ є3lіsaveti proizšedъ, b0lій vsёhъ prbr0kwvъ prbr0kъ, i3 i4nъ nёstь, nižE vostA: ćkw predteči svэti1lьniku svёtъ poslёdova presvёtlый, i3 glasu sl0vo, i3 nevэstov0dcu ženi1hъ, got0vzщemu gDevi lю1di i3zr‰dnыz, i3 pred8wčiщaющu pri d©э vod0ю, zaharіino prozzbenіe, i3 pusthni d0broe vospitanіe, pokasnіz propovёdnikъ, njčiщenіe sogrэšenій, syщыmъ vo ѓdэ blagovэstvyzй i3zъ mertvыhъ vostanіe, i3 molS nj dušahъ našihъ.

Prbr0kъ i3 predteča i3zъ ўtr0bы kvi1lsz є3si2, hrt0vъ krti1telю їwanne, i3graz i3 raduzsz vo črevэ materni, zrS cRi1cu prišedšu kъ rabЁ, nossщuю bezlёtnago, i3 t nc7A bezъ matere, kъ tebЁ t nepl0dnыz i3 starca po njbэtovanію vozsіsvšemu. Togo2 moli2, pomi1lovati dyšы našz.

Q preslavnagw čudesE! I$že sl0vu ѓgGla ne vёrovavый glag0lющu, ćkw začnetъ є3lіsavetь, i3 rodi1tъ shna, glag0lz: kakw taz rodi1tъ; zanE ѓzъ zamaterёhъ, i3 džnыz ўdesA ўmertvi1šasz: njsudi1vыйsz molčati za nevёrіe, dnesь zri1tъ raždaemo njbэщannoe, i3 molčanіe razrёšsz, vъ veselіe vh0ditъ, blagoslovenъ, vopіS, gDь bGъ ї}levъ, ćkw posэti2, i3 sotvori2 i3zbavlenіe lю1demъ svoi6mъ, podasй mjrovi velію mi1lostь.

Їwanne prehvalьne, i3 vselenskій ґpcle, gavrіi1lovo blagovэstvovanіe, i3 nepl0dnыz prozzbenіe, i3 pusthni d0broe vospitanіe, i3 i4skrennій dryže ženihA hrtA, togo2 moli2, pomi1lovatisz dušamъ našыmъ.

Slava, glasъ ѕ7.

Vmzantjevo: Dnesь svёta svэti1lьnikъ predpytіe tvori1tъ prišestvію b9іz sl0va, ćkw ѕvэzdA svёtlaz, dnesь zaharіinъ ljzhkъ ўzsni2, molčanіe deržavъ ѓgGlu povelёvšu: podobaše bo si1ce ntcY, glasъ nemolčanіemъ hrani1ti proizšedšu i3zъ ўtr0bы nepl0dnыz, i3 vsegw2 mjra i3zbavlenіe blagovэstvyющu so derznovenіemъ mn0gimъ.

I# nhnэ, glasъ t0йže:

E#lіsavetь začatъ predteču blagodati, dv7a že gDa slavы, cэlovastэsz džbэ m™ri, i3 mladenecъ vzыgrasz, vnytrь bo rabъ hvalsše vLku. Ўdivi1všisz že mati predtečeva, načatъ vopi1ti: tkydu že mnЁ sE, da m™i gDa moegw2 prіi1de ko mnЁ; da spasetъ lю1di tčaznnыz, i3mёzй velію mi1lostь.

Vh0dъ. Prokjmenъ dnE.

BыtіS čtenіe: (GlavA z7i.)

RečE bGъ ґvraamu, sara ženA tvoS ne narečetsz i4mz є4й sara, no sarra bydetъ i4mz є4й. Blagoslovlю1 že ю5, i3 damъ tebЁ t neS čado, i3 blagoslovlю2 є7, i3 bydetъ vo kzhki, i3 carіe kzы6kъ t negw2 i3zhdutъ. I# padE ґvraamъ na licЁ svoemъ, i3 rečE vъ mhsli svoeй: ѓщe stolёtnu rodi1tsz shnъ; i3 sarra devztьdesztъ lёtъ syщi rodi1tъ; Reče že bGъ ґvraamu: є4й, sE sarra ženA tvoS rodi1tъ tebЁ shna, i3 narečeši i4mz є3mY їsaakъ. I# položY zavёtъ m0й kъ nemY vъ zavёtъ vёčenъ. Ґvraamъ že i3 sarra prestarёvšasz vo dnehъ. Vozsmэsžesz sarra vъ sebЁ glag0lющi: ne ў mi2 bhstь daže do nhnэ, gospodi1nъ že m0й starъ. I# rečE gDь bGъ ґvraamu: čto2 ćkw vozsmэssz sarra vъ sebЁ, glag0lющi: u5bo voi1stinnu li roždY; ѓzъ že sostarёhsz. E#dA ne vozm0žetъ t bGa vsskъ glag0lъ; I# gDь bGъ posэti2 sarru, ćkože glag0la: I# začenši rodi2 ґvraamu shna vъ starosti, ćkože glag0la є3mY gDь bGъ. NJbrёza že є3go2 vъ denь nsmhй, ćkože zapovёda є3mY gDь bGъ. I# ґvraamъ bsše lёtъ stA, є3gdA bhstь є3mY їsaakъ shnъ є3gw2. Reče že sarra: smёhъ mi2 sotvori2 gDь bGъ. I$že bo ѓщe ўslhšitъ, sraduetsz mnЁ. I# rečE: kto2 vozvэsti1tъ ґvraamu, ćkw soscami pitaetъ ntročA sarra; ćkw rodi1hъ ntročA vъ starosti moeй. I# vozrastE ntročA, i3 prestA soscami pitatisz. I# sotvori2 ґvraamъ ўčreždenіe velіe, vъ džnьže denь tdoi1sz їsaakъ, shnъ є3gw2.

Sudeй čtenіe. (GlavA Gi.)

Vo dni6 džnы, bhstь myžъ t kolёna danova, i3 i4mz є3mY manHe, i3 ženA є3gw2 nepl0dы, i3 ne raždaše. I# kvi1sz ѓgGlъ gDenь kъ ženЁ, i3 rečE kъ neй: sE tы2 nepl0dы, i3 vo črevэ prіi1meši, i3 rodi1ši shna. I# nhnэ sohrani1sz, ne pjй vіnA i3 sіkera, i3 ne ćždь vssko neči1sto. ZanE sE tы2 vo črevэ prіi1meši, i3 rodi1ši shna: i3 želёzo ne vzhdetъ na glavY є3gw2, ćkw svzщenno bGu bydetъ ntročA i3zъ čreva. I# prіi1de ženA, i3 rečE myžu svoemY, glag0lющi: ćkw čelovёkъ b9ій prіi1de ko mnЁ, i3 vidёnіe є3gw2, ćkw vidёnіe ѓgGla b9іz svёtlo ѕэlw2. I# rečE: sE vo črevэ prіi1meši, i3 rodi1ši shna: i3 nhnэ ne pjй vіnA i3 sіkera, i3 ne ćždь vssko neči1sto: ćkw njsvzщenno bGu bydetъ ntročA i3zъ čreva, daže do dnE smerti є3gw2. I# pomoli1sz manHe bGu, i3 rečE: ko mnЁ, gDi, čelovёkъ b9ій, є3g0že poslalъ є3si2, kъ namъ da prіi1detъ ќbw, i3 prosvэti1tъ nasъ, čto2 sotvori1mъ ntročati raždaющemusz; Prіi1de že ѓgGlъ kъ manHю, i3 rečE: t vsёhъ, i5hže rek0hъ ženЁ tvoeй, da sohrani1tsz, є3li6ka i3sh0dztъ t vіnograda, da ne ćstъ, i3 vіnA, i3 sіkera da ne pіetъ. I# rečE manHe ko ѓgGlu gDnю: čto2 i4mz tvoE; da є3gdA prіi1detъ glag0lъ tv0й, proslavimъ tS. I# rečE є3mY ѓgGlъ gDenь: vskyю tы2 voprošaeši i4mene moegw2; i3 to2 є4stь čydno. I# ne priloži2 ktomY ѓgGlъ gDenь kvi1tisz kъ manHю i3 ženЁ є3gw2.

Pror0čestva i3saіina čtenіe. (Glavы6 m7, m7a, m7є, m7i i3 n7a.)

Takw glag0letъ gDь: ўtэšaйte, ўtэšaйte lю1di mo‰, glg0letъ bGъ: Svzщennicы, glag0lite vъ serdcы їerusali1mu, ўmoli1te є3go2, ćkw ўmn0žisz smirenіe є3gw2: razrэši1sz bo grёhъ є3gw2, ćkw prіstъ i3z8 ruki2 gDni sug{ba sogrэšє1nіz svo‰. Glasъ vopію1щagw vъ pusthni, ўgot0vaйte pytь gDenь, pr†vы tvori1te stєzi2 bGu našemu. Na g0ru vыsokY vzhdi, blgovэstvyzй sіHnu, vozvыšaй krёpostію glasъ sv0й, blgovэstvyzй їerusali1mu: vozvhsite, ne b0йtesz. Ѓzъ gDь bGъ, ѓzъ ўslhšu ўb0gihъ ї}lєvъ, i3 ne njstavlю tёhъ. No tverzu t g0rъ rёki, i3 posredЁ p0lz i3st0čniki: sotvorю2 pusthnю vъ lygъ, i3 žažduщuю zemlю vo i3st0čniki vodnы6z. Da vozveseli1tsz nebo svhše, i3 džblacы da kropstъ pravdu: da vozsіsetъ zemlS, i3 da prozsbnetъ mi1lostь, i3 pravda da vozsіsetъ vkypэ. Glasъ veselіz vozvэsti1te, i3 ўslhšano da bydetъ: vozvэsti1te daže do konє1cъ zemli2. Glag0lite, ćkw i3zbavi gDь rabA svoego2 їakwva: i3 ѓщe vžaždutъ vъ pusthni, i3stoči1tъ i5mъ v0du i3zъ kamene. Vozveseli1sz nepl0dы neraždaющaz, rast0rgni i3 vozopjй nebolёvšaz: ćkw mnHga č†da pusthz pače, neželi i3myщіz myža.

Na lіtji stіhi6rы samogl†snы, glasъ №:

I#skapaйte, g0rы, sladostь, i3 h0lmi, ćkw ѓgncы vzыgraйte: ćkw rodi1sz t є3lіsaveti, hotsй sъ nami vodvori1tisz gDenь p®teča, razrэši1vый vъ roždestvЁ džtčee bezglasіe. Tёmъ i3 mы2 vopіemъ є3mY: krti1telю hrt0vъ, moli2, spasti1sz dušamъ našыmъ.

BGoznameni1tый glasъ, svёta svэti1lьnikъ, gDenь p®tča, hrt0mъ svidёtelьstvovannый, pervый vo prbr0cэhъ, nj mjrэ moli1tvu tvorsй, i3zrsdnw stado tvoE pominaй, spasti2 nevredi1mo.

Propovёdnikъ bhlъ є3si2 ѓgnca b9іz i3 sl0va, їwanne prbr0če i3 p®teče: proricaeši b{duщaz, i3 predglag0leši koncє1mъ: sE ѓgnecъ b9ій, vzemlzй mjra grэhi2, i3 podasй vsBmъ velію mi1lostь.

Slava, glasъ є7.

Ґndrea kri1tskagw: Prbr0kwvъ predёlъ, i3 načalo ґpclwvъ, zemnagw ѓgGla i3 nbcnago člvёka, glasъ sl0va, v0ina i3 p®teču hrt0va, t njbэщanіz predvzыgravšasz, i3 propovёdavša prežde ržctvA slnca pravdы, dnesь є3lіsavetь raždaetъ i3 raduetsz: i3 čudi1tsz zaharіa vъ starosti, molčanіe ѓki ri1zu njbloženu tloži1vъ, i3 ćkw rodi1telь glasa prbr0čestvuetъ kvlennэйše: th bo ntročA prbr0kъ vhšnzgw narečešisz, i3 pred8i1deši puti6 got0viti є3mY. Tёmže, ѓgGle, prbr0če, ґpctole, v0ine, p®teče, krti1telю i3 propovёdniče pokasnіz, i3 nastavniče, ćkw glasъ svёta sl0va, neprestannw moli1sz nj nasъ, vёroю tvorsщihъ tvoю2 pamztь.

I# nhnэ, glasъ t0йže:

Hramъ i3 dverь є3si2:

Na stіh0vnэ stіhi6rы samogl†snы, glasъ v7:

I$že t prbr0ka prbr0ka, i3 nepl0dnыz prozzbenіe, vъ roždennыhъ ženami prevhšša vsёhъ, pusthnnago graždani1na, їwanna slavnago, palmы6 i3 pёnьmi, i3 pёsnьmi d¦0vnыmi, voshvalimъ, vopію1щe kъ nemY: krti1telю sp7sovъ i3 p®teče, ćkw i3mёz derznovenіe, vъ čestnёmъ tvoemъ roždestvЁ, ўmoli2 hrtA, darovati mi1rъ mjru, i3 dušamъ našыmъ velію mi1lostь.

Stjhъ: Blagoslovenъ gDь bGъ ї}levъ, ćkw posэti2, i3 sotvori2, i3zbavlenіe lю1demъ svoi6mъ.

Prіi1de glasъ blagodati sl0va, slnca propovёdnikъ rodi1vыйsz dnesь t nepl0dove bezčadnыz, t njbэtovanіz, їwannъ p®teča, lю1dіe, raduйtesz: prіi1de ўgot0vati pytь namъ spasenіz. E#myže i3 vzыgravъ pokloni1sz, vo črevэ syщu materni, ѓgncu vzemlющemu grэhi2 mjra, i3 podaю1щemu namъ velію mi1lostь.

Stjhъ: I# tы2, ntročA, prbr0kъ vhšnzgw narečešisz.

I$že i3zъ čreva maternz njsvsщsz, i3 prbr0čestva prіemь i3spolnenіe, dnesь t nepl0dnыz raždaetsz, gDne prišestvіe propovёdaz ćsnw: pokaйtesz, pribli1žisz bo crtvo nebesnoe.

Slava, glasъ }.

Kassji monahini: I#saіi nhnэ prbr0ka glasъ, dnesь vъ b0lьšagw t prbrHkъ roždenіi їwanna i3sp0lnisz: se bo, rečE, poslю2 ѓgGla moego2 pred8 licemъ tvoi1mъ, i4že ўgot0vitъ pytь tv0й predъ tob0ю. Seй ќbw nbcnagw carS v0inъ predtekъ, ćkw voi1stinnu pr†vы tvorsše stєzi2 bGu našemu, čelovёkъ ќbw є3stestv0mъ, ѓgGlъ že žitіemъ shй: čistoty bo konečnw i3 cэlomydrіe cэlovavъ, i3msše ќbw po є3stestvY, bэža že ±že črezъ є3stestvo2, pače є3stestvA podvizavsz. TomY vsi2 vёrnіi dobrodёtelьmi pod0bzщesz, moli1ti nj nasъ, m0limsz, vo є4že spasti2 dyšы našz.

I# nhnэ, glasъ t0йže:

Vi1ždь є3lіsavetь, kъ dv7э mRji glag0lющu: čto2 prišlA є3si2 ko mnЁ, m™i gDa moegw2; tы2 cRS n0siši, i3 ѓzъ v0ina: tы2 zakonodavca, i3 ѓzъ zakonopoloži1telz: tы2 sl0va, i3 ѓzъ glasъ, propovёdaющь crtvo nebesnoe.

Na blgoslovenіi hlёbwvъ troparь, glasъ d7:

Troparь, glasъ d7:

Prbr0če i3 predteče prišestvіz hrt0va, dost0йnw voshvali1ti tS nedoumёemъ mы2 lюb0vію čtyщіi tS: nepl0dstvo bo r0ždšіz i3 džtčee bezglasіe razrэši1sz slavnыmъ i3 čestnhmъ tvoi1mъ roždestv0mъ, i3 voploщenіe sn7a b9іz mjrovi propovёduetsz. Dvaždы.

I# Bcde dv7o: E#di1noždы.

Na ќtreni, na BGъ gDь, troparь p®teči, dvaždы:

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

E$že t vёka ўtaennoe:

Po №-й kafjsmэ, sэdalenъ, glasъ d7:

Pod0benъ: Ўdivi1sz їHsifъ:

Nhnэ prozzbE namъ zaharіinъ pl0dъ, i3 veseli1tъ razymnw mы6sli vёrnыhъ, pusthnnoe ўkrašenіe, i3 pror0kwvъ stepenь: tёmže hrt0vъ kvi1sz p®teča, i3 svidёtelь nel0ženъ prišestvіz є3gw2. Duh0vnыmi ќbw pёsnьmi soglasnw krti1telю vozopіemъ: prbr0če i3 propovёdniče i4stinы, moli2, spasti1sz namъ. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Ўdivi1sz їHsifъ, є4že pače є3stestvA zrS, i3 vnimaše mhslію i4že na runo2 d0ždь, vъ bezsёmennomъ začatіi tvoemъ, bcde, kupinY ngnemъ newpali1muю, žezlъ ґarHnovъ prozsbšій, i3 svidёtelьstvuz njbryčnikъ tv0й i3 hrani1telь svzщennikwmъ vzыvaše: dv7a raždaetъ, i3 po ržctvЁ paki dv7oю prebыvaetъ.

Po v7-й kafjsmэ, sэdalenъ, glasъ }.

Pod0benъ: Premydrosti:

Hrt0va prišestvіz načatokъ, preslavnw rodi1lsz є3si2 ćkw voi1stinnu, їwanne vsehvalьne, prbr0kwvъ glavi1zna, i3 ćkw glasъ sl0va shй vzыvalъ є3si2: pokaйtesz, pribli1žisz crtvo nbcnoe. Tёmže ўgot0vavый pytь gDenь, blgodati p®teča kvi1lsz є3si2 koncє1mъ, krti1telю i3 ґpcle, moli2 hrtA bGa, pregrэšenій njstavlenіe darovati prazdnuющыmъ lюb0vію s™yю pamztь tvoю2. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Pres™az dv7o m™i hrt0va, duši2 moeS str†sti lю6tыz i3scэli2, molю1sz, i3 proщenіe daruй moi6mъ pregrэšenієmъ, i5hže bezymnэ sodёzhъ, dyšu i3 tёlo njskverni1vъ, nkasnnый. Ўvы2 mnЁ, čto2 sotvorю2 vъ časъ džnъ, vnegdA ѓgGli dyšu moю2 razlučatъ t strastnagw moegw2 tэlesE; togdA pom0щnica mi2 bydi i3 predstatelьnica teplёйšaz, ts bo i4mamъ nadeždu rabъ tv0й.

Po polmelei sэdalenъ, glasъ }.

Pod0benъ: Povelёnnoe:

Da raduetsz ntecъ, mati vozveseli1sz, ćkw prbr0ka na zemli2 rodilA є3si2 dnesь, bGozvannago p®teču t njbэщanіz. Nepl0dы mladenca pitaetъ krti1telz, i3 raduetsz zaharіa, roždennomu glag0lz: razrэši1sz ljzhkъ m0й tvoi1mъ prišestvіemъ na zemlю, svэti1lьniče veli1kagw svёta, voi1stinnu čydo preslavno! Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Blgodari1mъ tS pri1snw, bcde, i3 veličaemъ, čctaz, i3 poklansemsz, vospэvaющe roždestvo2 tvoE, blagodatnaz vopію1щe neprestannw: spasi2 nasъ, dv7o, vsemi1lostivaz, ćkw blagaz, i3 demwnwvъ i3shiti2 slovopoloženіz strašnagw, vъ časъ i3spыtanіz, da ne posrami1msz rabi2 tvoi2.

Taže stepє1nna, №-й ґntіfHnъ d7-gw glasa.

Prokjmenъ, glasъ d7:

I# tы2, ntročA, prbr0kъ vhšnzgw narečešisz.

Stjhъ: Blgoslovenъ gDь bGъ ї}levъ, ćkw posэti2 i3 sotvori2 i3zbavlenіe lю1demъ svoi6mъ.

Vsskoe dыhanіe:

E#đlіe luki2, začalo G:

Začatъ є3lіsavetъ ženA zaharіina:

Konecъ: Do dnE kvlenіz svoegw2 ko ї}lю.

Po n7-mъ palmЁ, stіhi1ra, glasъ v7:

I$že i3zъ čreva maternz njsvsщsz, i3 prbr0čestva prіemь i3spolnenіe, dnesь t nepl0dnыz raždaetsz, gDne prišestvіe propovёdaz ćsnw: pokaйtesz, pribli1žisz bo crtvo nebesnoe.

KanHna dvA: pervый, tvorenіe їwanna, monaha, so їrmos0mъ na v7. Glasъ d7.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Trіst†tы krBpkіz, roždeйsz t dv7ы, bezstrastіz vo glubinЁ duši2 tričastnoe potopi2, molю1sz, da tebЁ, ćkw vъ tmmpanэ, vo ўmerщvlenіi tэlesE pobёdnoe vospoю2 pёnіe.

Ćkw ќtro blgolёpno, s0lnca predtekjй, nepl0dnыz prozzbenіe, propovёdaetъ ćvэ dv7ы roždestvo2: vseй nhnэ vselennэй sіsetъ koncє1mъ prosvэщenіe blagočestіz i3 blagodati.

Prbr0kъ vhšnzgw i4stinnw narečešisz: pred8i1deši bo predъ licemъ hrtA, vopіetъ tebЁ shnu, їwanne prehvalьne, d¦omъ zaharіa presvzthmъ nosi1mь, pytь ўgot0vati ziždi1telю.

Glag0lы gavrіi1la zaharіa slhšavъ, vэщanіz bžctvennagw, kvi1sz nepokori1vъ: i3 molčanіemъ njsuždaetsz, rэši1tsz že vnezapu t segw2: glasъ bo rodi1sz sl0va, їwannъ p®teča.

BGor0dičenъ: Gradъ b9ій vsecRS, bGoprіstnoe selenіe, sokr0viщe čctn0e, bcde prenepor0čnaz, sohrani2 dostosnіe tvoE, pri1snw voshvalsющee tS, i3 čtyщee vёroю ržctvo2 tvoE.

Drugjй kanHnъ, tvorenіe ґndreevo, na ѕ7. Glasъ d7.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Nastavlьšemu drevle ї}lz, bэžaщago t rab0tы faraHnovы, i3 vъ pusthni pitavšemu, poi1mъ i3zbavitelю bGu našemu: ćkw proslavisz.

Molčanіe starčo, zak0nnagw pisanіz džbrazъ n0sitъ t†inъ. I$bo prišedši blagodati, mwmseй ўmolčA: podobaše bo premydrosti sokr0viщu ćvlьšusz, vsBmъ molčati.

Vъ cerkvi kadsщu svzщenniku, ѓgGlъ predstA svhše, vopіS: stranna roždestvA blagovёstіe, prіid0hъ tebЁ nosS, starče: prіi1meši bo t nepl0dove roždenіz pl0dъ krti1telz hrt0va.

Čto2 ўdivi1lsz є3si2, starče; čto2 ne vёruz stoi1ši glag0lющemu tebЁ sі‰; ѓgGlъ bo є4stь vэщazй, ѓщe i3 džbrazъ n0sitъ čelovёčь. Bydi nёmъ u5bo na vremz, daže do roždestvA sl0va glasa.

I$že molčanіe zaharіino molčanію položi1vъ džbrazъ zak0nu napi1sannomu, i3 tёmъ pokazavъ mi2 pokasnіz propovёdnika, zovyщa: glasa vopію1щago podavaetъ, nepl0dstvuющeй shna.

Q preslavnыhъ veщeй hrt0va p®teči! I$že prežde pelenъ poznavъ, pleni6cы našz razrёššago, i3 nar0dы njsvsщša, dnesь t є3lіsaveti rodi1vsz, razrэšaetъ ntcY glasъ.

BGor0dičenъ: TS b9іe vmэsti1liщe, i3 mhslennuю lёstvicu, є4юže sni1de bGъ, i3 vowbražsz, naše ќbw suщestvo2 na nb7sA vozvedE, vsi2 ćkw spasenіz hodataicu voshvalsemъ.

Katavasіa: Tverzu ўstA mo‰:

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Ne mydrostію i3 si1loю, i3 bogatstvomъ, hvalimsz, no tob0ю, dž§eю v3postasnoю mydrostію hrtE: nёstь bo svstъ, pače tebє2, člvэkolю1bče.

VLčne ќbw t dv7ы soveršaetsz roždenіe: no rabA lюbezna t staricы i3 nepl0dnыz m™re, vъ lёpotu predti1četъ ќbw čydo čudesi2.

Starica i3 nepl0dы dv7u m™rь lobzaetъ, poznavši nel0žnw seS ržctvo2, ćkw razrэši1sz soyzъ nepl0dstva bžctvennыmъ hotёnіemъ.

BGor0dičenъ: Neiskusobračnw bGa voploщenna r0ždši, strasteй pril0gi njburevaemago mS ўtverdi2: nёstь bo, prečctaz, razvэ tebє2 pom0щnicы.

I$nъ.

Їrm0sъ: Ўtverždazй gr0mъ, i3 sozidazй d¦ъ, ўtverdi2 menE, gDi. Da tS poю2 i4stinnw, i3 tvorю2 v0lю tvoю2: ćkw nёstь svstъ, ćkw tы2, b9e našъ.

E#lіsavetь prežde nepl0dы syщi, hrtE, cRkovь tvoю2 prowbražaše, ćže t kzы6kъ, i3 r0ždši preslavnw, paki pokazyetъ mnogočadnu, nepl0dы ćvlьšusz i3nogdA.

Puti6 ќbw i3spravlь gDni, stezю2 prougot0vavъ, pokasnіz že plodы2 pokazalъ є3si2 čelovёkwmъ, i3 ži1znennomu nauči1lъ є3si2 puti2, prbr0če i3 propovёdniče hrt0vъ.

E#lіsavetь dnesь i3graющi n0sitъ tS, p®teče, na njb8stіzhъ sostarёvšihsz, i3 vopіetъ hvalzщisz: nёstь svsta, ćkože tы2, gDi b9e našъ.

BGor0dičenъ: Praoc7єvъ razrэši1la є3si2 pečalь, radostь namъ r0ždšaz, životodavca i3 i3zbavitelz: є3g0že, prečctaz bcde, prilёžnw moli2, spasti1sz stadu tvoemY.

Sэdalenъ, glasъ }.

Pod0benъ: Povelёnnoe:

Zaharіinъ glasъ svёtlw razrэši2, slovesE glasъ r0ždsz p®teča, i3 zak0na nepl0dіe vsBmъ pokazA zovhй: pokaйtesz syщіi na zemli2, se bo prіi1de i3 kvi1sz ї}sъ, vs‰ hotS i3zbaviti t pervыz klstvы, prosvэщaz kreщenіemъ: voi1stinnu čydo preslavno.

Slava, glasъ d7.

Pod0benъ: Ўdivi1sz:

Ćkože s0lnce svёtlo, i3zъ čreva є3lіsaveti vozsіS namъ zaharіinъ shnъ, i3 džtčee razrэši2 bezglasіe, i3 vsBmъ lю1demъ vъ derznovenіi mn0zэ, i3spravite, vopіS, pytь gDenь: i4bo t0й svobodi1tъ, i3 spasetъ kъ nemY pritekaющыz. E#g0že propovёdalъ є3si2, їwanne, moli2, spasti1sz dušamъ našыmъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

NJbnovi1la є3si2, čctaz, b9estvennыmъ ržctv0mъ tvoi1mъ, i3stlёvšee vo strastehъ zemnor0dnыhъ mertvennoe suщestvo2, i3 vozdvi1gla є3si2 vs‰ t smerti kъ životY netlёnіz. Tёmže tS po d0lgu blaži1mъ vsi2, dv7o preproslavlennaz, ćkože proreklA є3si2.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Sэdsй vъ slavэ na prt0lэ bžctvA, vo džblacэ legcэ prіi1de ї}sъ prebžctvennый, netlёnnoю dlanію, i3 spasE zovyщыz: slava, hrtE, si1lэ tvoeй.

T†inъ neizrečennыhъ predh0ditъ tainstvo, novosэčenіemъ zakopopoloženіz є3stestvennagw bolёzni razrэšenіe provozvэщaющe, i3spravlenіe seS, hrtE, i3 njboženіe.

I#saіa t ntcA shnu prbr0čestvova, voploti1tisz hotsщemu, ѓgGla zemnor0dna ravnoagGlьna, sE ѓzъ posыlaю predъ licemъ tvoi1mъ, zovyщa: slava, hrtE, si1lэ tvoeй.

Služi1ti ćkw rabъ vladhcэ rodi1hsz: na se bo prіid0hъ, segw2 vozvэsti1ti prišestvіe, ćkw da dv7ы roždestvo2 pred8uvёritъ, preslavnw nepl0dstvuющaz starica prozsbši.

BGor0dičenъ: S™az bcda, vъ nю1že vseli1tisz blagoizv0li, ćkw vo blagov0nenъ d0mъ, sl0vo dž§ee prebžctvennoe, ne rastlёsz ўtr0boю, ni pobolЁ: i4bo rodi2 є3mmanyila, bGa i3 člvёka.

I$nъ.

Їrm0sъ: Ўslhšahъ slavnoe smotrenіe tvoE, hrtE b9e, ćkw rodi1lsz є3si2 t dv7ы, da t lesti i3zbaviši zovyщыz: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Pokasnіe tverzesz tvoi1mъ roždestv0mъ, predteče i3 propovёdniče. Th bo є3di1nъ propovёdalъ є3si2, vzыvaz: pokaйtesz, crtvo nbcnoe pribli1žisz.

Dёvstvo ўtverždaetsz, i3 cэlomydrіe toržestvyetъ, pusthnz veseli1tsz, i3 mjrъ prazdnuetъ roždestv0mъ tvoi1mъ, predteče.

E#lіsavetь raduetsz, i3 zaharіa vэщaetъ paki: džba ќbw njbnovlsюtsz po starosti, їwannovыmъ ѓbіe glasomъ, i3 prosvэщaюtsz.

BGor0dičenъ: Newpali1muю kupiny tz zakonopol0žnikъ zrsše drevle, danіi1lъ že g0ru s™yю smotrsše, є3di1na m™i dv7o vLčce.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Nhnэ vostanu, prbr0česki rečE bGъ, nhnэ proslavlюsz, nhnэ voznesysz, padšago prіemъ t dv7ы, i3 kъ svёtu ќmnomu voznossй moegw2 bžctvA.

ZemlS i3zrasti2 vsei1stinna propovёdnika, glasa vsBmъ propovёdaющa ljzhkomъ d¦a, dv7ы sn7a, pravdu sъ nebesE na nasъ prini1čuщuю veщію tэlesnoю.

Položi2 gDь vsei1stinna svэti1lьnika tS hrt0va, vs‰ prosvэщaющago є3di1nы njdэvaющa vraždyющыz є3mY, ćkw ri1zoю vъ stydъ, nel0žnw b9іz sl0va sn7a propovёdaющa.

Veseli1tsz vsS tvarь tvoi1mъ roždestv0mъ bžctvennэ: th bo zemlenъ ѓgGlъ, predteče, i3 nbcnый čelovёkъ pokazalsz є3si2, nbcnago bGa provozvэщaz namъ voploщenna.

BGor0dičenъ: T tebє2 raždaetsz t nc7A shй, sъ tob0ю pri1snw, sl0vo prisnosyщnoe i3 nerazdёlьnoe, ćkw sn7ъ є3dinor0dnый, i3 naposlёdokъ t dv7ы t0й že t s™agw voploщaetsz d¦a.

I$nъ.

Їrm0sъ: Vozsіsй mi2, gDi, svёtъ povelёnій tvoi1hъ, ćkw kъ tebЁ dyhъ m0й ќtrennюetъ i3 poetъ tS: th bo є3si2 bGъ našъ, i3 kъ tebЁ pribэgaю, cRю2 mi1ra.

ЅvэzdY prougot0valъ є3si2, pravdы s0lnce, krti1telz tvoego2 їwanna, t njbэщanіz roždennago dnesь, i3 r0ždšagw razrёšša glasъ.

Ne vэщaй ne soproti1vъ glag0li, starče njsvzщenne: gavrіi1lъ bo glag0letъ ti2, pervый vo ґrhagGlэhъ, b9іz t†instva, i3 є4že kъ namъ togw2 sni1tіe skazyz.

Starče, ne nevёruй, bGъ bo njbэщavaetъ, ćkw vъ starosti rodi1ši shna, nj є3gHže roždestvЁ mn0zi vozraduюtsz: t0й bo prіi1detъ si1loю i3lіin0ю.

Prbr0če, propovёdniče, predteče, є4že t nepl0dы prozzbenіe, vozvэsti1telю pokasnіz, pusthnnoe nvčA, svёta svэti1lьniče, nj vsёhъ moli2 čtyщihъ tS vёrnw.

BGor0dičenъ: Ćkw dverь neprohodi1mu, i3 kupinY newpali1mu, i3 nesэk0mu g0ru, t nesže kamenь ўsэčesz, i4že i3zъ tebє2 voploщaemый, vospэvaemъ, vLčce, m™i vsёhъ tvorcA.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Prіid0hъ vo glubinы6 morsk‡z, i3 potopi1la mS є4stь byrz mn0gihъ grэhHvъ: no ćkw bGъ i3zъ glubinы2 vozvedi2 živ0tъ m0й, mnogomi1lostive.

BGa sl0va poznalъ є3si2 ćkw prbr0kъ, vъ maternэй ўtr0bэ, i3 seS ljzhka ўpotrebi1vъ bGosl0viši vъ temnэ čert0zэ, njbožaemь svёtomъ nepristypnыmъ.

Nem0lčnw, ćkw glasъ vopію1щagw, i3zbavi1telz mjra krti1telю, molS ne prestaй, duševnoe razrэši1ti nepl0dіe, poю1щihъ tvoE roždestvo2.

BGor0dičenъ: Nepristypnagw bžctvA selenіe, či1staz, tvoS ўtr0ba kvi1sz, q bcde! Na nю1že bezъ boszni nbcnіi či1nove vzirati ne m0gutъ.

I$nъ.

Їrm0sъ: Byrz mS pomыšlenій posti1gši, vo glubinY nizvlači1tъ mS bezmёrnыhъ grэhHvъ: no tы2, ўpravitelю blagjй, predvari1vъ ўpravi, ćkw prbr0ka, i3 spasi1 mz.

Dnesь pusthnnый graždani1nъ їwannъ raždaetsz, pokasnіz propovёdnikъ, i3 blagodati svidёtelь i4stinenъ. Predteča sl0va, i3 svёtu predsіsющaz ѕvэzdA.

Dnesь sэki1ra i3skovavšisz, posэčenіe predlagaetъ dušamъ nepl0dіz, i3 nasaždaetъ plodы2 dobrodёtєlьnыz, pred8i1detъ tverdw vъ roždestvЁ tvoemъ, predteče.

Vozradovasz їordanъ preslavnw, i3 i3graetъ naučazsz, їwanna slhšz, t nepl0dna roždena čreva, m0re že likyetъ vodnhmi i3gr†nіi.

Svэti1lьnikъ svёta, prišestvіe predtekъ, propovёda ѓgnca b9іz sp7sa, svёtъ vozsіsvšago zemli2, є3stestva že vsegw2 duh0vnэ predžrena.

BGor0dičenъ: Bezdnu mi1losti r0ždšaz, strasteй moi1hъ bezdnu puči1noю щedr0tъ tvoi1hъ potopi1vši, tyču t duši2 podaždь mi2 slezъ, bGorodi1telьnice vsenepor0čnaz.

Kondakъ, glasъ G.

Pod0benъ: Dv7a dnesь:

Prežde nepl0dы dnesь hrt0va predteču raždaetъ, i3 t0й є4stь i3spolnenіe vsskagw prbr0čestva: є3g0že bo pror0cы propovёdaša, na sego2 vo їordanэ ryku položi1vъ, kvi1sz b9іz sl0va prbr0kъ, propovёdnikъ, vkypэ i3 predteča.

Jkosъ: Voshvali1mъ nhnэ gDnz predteču, є3g0že svzщenniku є3lіsavetь rodi2 i3zъ ložesnъ nepl0dnыhъ, no ne bezъ sёmene: hrt0sъ bo є3di1nъ vmэsti1liщe pr0йde neprohodi1mo bezъ sёmene. Їwanna nepl0dы rodi2, bezъ myža že sego2 ne rodi2: ї}sa že, njsэnenіemъ nc7A i3 d¦a b9іz, dv7a rodi2 čctaz. Po bezsёmennomu kvi1sz t nepl0dnыz, prbr0kъ i3 propovёdnikъ, vkypэ i3 predteča.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Ю$nošы tri2 vъ vavmlHnэ, velёnіe muči1televo na byйstvo prel0žše, posredЁ plamene vopіshu: blagoslovenъ є3si2, gDi, b9e ntє1cъ našihъ.

Bsše pervэe bo mracэ vssko zemnor0dnыhъ є3stestvo2, q predteče! No ќtro, vopіS, kvi1lsz є3si2: blagoslovenъ є3si2, gDi, b9e ntє1cъ našihъ.

Nedygovavšee i3scэli2 є3stestvo2 vsE, slavnoe t nepl0dnыz tvoE roždestvo2, nauči1všee, predteče, pёti: blagoslovenъ є3si2, gDi b9e ntє1cъ našihъ.

Rodi1lsz є3si2, predteče, t nepl0dnыz, prіi1de bo vsei1stinnw, zak0nu nepl0dstvuющu, blagodatь, hrtY poю1щi: blagoslovenъ є3si2, gDi, b9e ntє1cъ našihъ.

BGor0dičenъ: Dv7o blagoslovennaz, moli2 nj nasъ molsщihъ tS: na ts bo ўpovaemъ vsi2, i3 tebЁ vopіemъ: vLčce, ne prezri rabHvъ tvoi1hъ.

I$nъ.

Їrm0sъ: Vъ peщi ґvraamstіi džtrocы persjdstэй, lюb0vію blagočestіz pače, neželi plamenemъ njpalsemi, vzыvahu: blgoslovenъ є3si2 vъ hramэ slavы tvoeS, gDi.

Zaharіa ўmolčavъ na vremz, vozvэsti2 molčanіe pisanіemъ, i3 paki provэщavъ ržctv0mъ tvoi1mъ, predteče, d¦a blagodatь vozvэщaetъ preslavnw.

Cerkvi pod0bitsz nepl0dы bezčadnaz, є3lіsavetь vsečestnaz: ćže pervэe ќbw syщi trebami i3 skvarami njčernena, nhnэ že hvalsщisz i3 dobr0toю, i3 roždenіemъ.

Predteči roždestv0mъ njstri1tsz dnesь sэki1ra duh0vnaz, є4юže vs‰ posэkaюtsz strasteй vzыgr†nіz, taйnw že procvэtaюtъ plodы2 pokasnіz.

Ćkw vethago i3 n0vago hodataz tS, predteče, i3 stєzi2 i3spravlsющa hrtHvы, njčiщaющago sogrэšenій gumno2 duh0vnoю lopatoю, počitaemъ, їwanne.

I$že predъ slncemъ tekšago, hrt0mъ bGomъ našimъ, їwanna slavnago, ćkw ѕvэzdY predteču, i3 pokasnіz propovёdnika, vospoemъ vsi2, t nepl0dnыz prošedšago.

BGor0dičenъ: Vo črevo tvoE, dv7o, bezsёmennw vselьšasz, i3 r0ždšasz za neizrečennoe i3 konečnoe smirenіe, i3 nasъ radi njbniщavša, nj vsёhъ moli1ti ne prestaй, bcde.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: I#zbavitelю vsёhъ, vsesi1lьne, posredЁ plamene blagočestvovavšыz, snizšedъ njrosi1lъ є3si2, i3 nauči1lъ є3si2 pёti: vs‰ dэlA, blagoslovi1te, p0йte gDa.

Zakonopol0žnikъ rabъ bsše mwmseй, ї}sъ že bGъ zavёta n0vagw, nhnэ že nboi1hъ predteča poetъ, ćkw hodataй: vs‰ dэlA, blagoslovi1te, gDnz, gDa.

T pysta čreva g0rlica prіi1de, ćkw bGosaždennaz dubrava, nhnэ prinesE cRkvi predteču hrt0va, i3 vospэvaetъ: vs‰ dэlA, blagoslovi1te, gDnz, gDa.

BGon0snіi lю1dіe, kzhkъ s™ъ, g0rlicэ hrt0vэй ўpod0bitesz, i3 medot0čnw vosp0йte, vъ cэlomydrіi živyщe: vs‰ dэlA, blagoslovi1te, gDnz, gDa.

Trbčenъ: Triči1slennыmъ svёtomъ njzarsemi, nesozdannoe є3di1noe bžctvo2, nem0lčnыmi ўstы2 pravoslavnw vopію1щe, počti1mъ: vs‰ dэlA, blagoslovi1te, gDnz, gDa.

I$nъ.

Їrm0sъ: Vssčєskaz, vLko, premydrostію tvoeю sostavilъ є3si2, zemli1 že paki ўtverdi1lъ є3si2, ćkože vёsi, dno2, njsnovanіemъ vodruzi1vый na vodahъ bezmёrnыhъ. Tёmъ vsi2 vopіemъ, vospэvaющe: blagoslovi1te, dэlA gDnz, neprestannw gDa.

Poznalъ є3si2, predteče, є3myže pokloni1lsz є3si2 prežde roždestvA i3 prežde pelenъ tvoi1hъ, hrtA žiznodavca, i3 vzыgranmi pokazalъ є3si2 sego2, gDa tvoego2 narekъ, vzai1mъ vzemъ maternій ljzhkъ, kъ pёnію hrtA bGa našegw.

Koncы2 dnesь vselenstіi predprazdnuюtъ, raduюtsz ѓgGli i3 dysi pravednыhъ: živyщіi veselstsz, ўmeršіi že paki, їwannu r0ždšusz, prіemše i4mъ pr0povэdь vsёhъ sp7sa gDa.

Pod0bzsz dnesь їwannu їordanъ, m0krыmi bыstri1nami i3graše preslavnw, slhša raždaema ravnoagGlьnago žitіemъ t staricы nepl0dnы, i3spravlsющago puti6 i3 stєzi2 gDni, i3 mjrъ kresti1všago.

NačertA dnesь zaharіa na dscЁ i4mz bGonarečennoe prbr0ka i3 predteči, molča že vozzvA: їwannъ da narečetsz roždeйsz mnЁ na starostь. Pod0bno є4stь t njbэщanіz r0ždšemusz strannoe zvanіe.

BGor0dičenъ: Krёpko ўtэšenіe, i3 neposthdnu nadeždu, stёnu newbori1mu, i3 bžctvenno predstatelьstvo, lю1dіe tvoi2 i4mutъ tS, i5že tS slavztъ, dv7o, i3 spasaemi zovytъ prilёžnw: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, neprestannw gDa.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Sokrovennoe b9іe neizrečennoe vъ tebЁ soveršaetsz ćvstvennoe tainstvo, dv7o prečctaz: i4bo bGъ i3zъ tebє2 voploti1sz za miloserdіe. Tёmže tS ćkw bcdu veličaemъ.

SE glasъ predteči neplHdnыmъ i3 pustы6mъ predstA serdcamъ, vopію1щь: pytь hrt0vъ nhnэ ўgot0vite, ćkw vo slavэ grzdetъ, є3myže povinyющesz veličaemъ.

Ćkože drevle d¦omъ pres™hmъ ćvэ propovёdalъ є3si2 sn7a, predteče, ѓgnca b9іz mjra vzemlющago grэhi2: stadu tvoemY sogrэšenій razrэšenіe i3sprosi2.

Trbčenъ: E#di1nicu triči1slennuю, trbcu є3dinosyщnuю, pravoslavnw poю1щe, vёrnіi, proslavimъ, bGodёtelьnэ nasъ njzarsющuю, i3 svэtlostьmi2 nezahodi1magw svёta i3spolnsющuю dyšы našz.

BGor0dičenъ: Vsёmi vladhčestvuющaz tvorє1nіi, lю1demъ tvoi6mъ daruй pobёdu njdolёnіz, nepokori1vago podloži2 podъ n0zэ v0instvu: da tS ćkw bcdu veličaemъ.

I$nъ.

Їrm0sъ: Ćkw sotvori2 mnЁ veli6čіz si1lьnый, i3 s™o i4mz є3gw2, i3 mi1lostь є3gw2 vъ r0dъ i3 r0dъ bosщыmsz є3gw2.

Vъ tebЁ veli1koe sE i3 preslavnoe bGъ sotvori2 znamenіe, svzщenniče: po starosti bo shna, i3 po ўmerщvlenіi ўdHvъ raždaeši predteču.

Da slhšatъ neplHdы, i3 da vospoю1tъ bGa, se bo є3lіsavetь vopіetъ: po starosti shna, i3 po ўmerщvlenіi ўdHvъ raždaю predteču.

Veseli1sz zaharіe, i3 raduйsz nhnэ nj bz7э: se bo є3lіsavetь swscы2 pitaetъ, po starosti, shna, i3 po ўmerщvlenіi ўdHvъ raždaetъ predteču.

Slava davšemu nepl0dnэй po starosti pl0dъ, starcu i3 prbr0ku shna, got0vzщa є3mY lю1di soveršє1nnы, b9estvennago predteču.

BGor0dičenъ: Vъ tS vseli1vsz, i4že vъ nёdrэhъ shй n§eskihъ rodi1sz bezъ strasti i3 tli2, i3 privedE nasъ za miloserdіe nc7Y i3 bžctvennomu d¦u.

Svэti1lenъ.

Pod0benъ: Žєnы2, ўslhšite:

Predtečevo dnesь radostotv0rnoe roždenіe sёtovanіe rэši1tъ džtča bezglasіz, i3 r0ždšіz nepl0dstvo: vozvэщaetъ že nastosщuю radostь i3 veselіe. Tёmže i3 vsS tvarь svёtlw t0e prazdnuetъ. Dvaždы.

BGor0dičenъ, pod0benъ:

Prbr0cы propovёdaša, ґpctoli nauči1ša, i3 myčєnicы bGomydrennw tvoego2 sn7a, bcde, ćsnw i3spovёdaša bGa vsёhъ, prečctaz. Sъ ni1miže tS veličaemъ, tob0ю i3zbavlьšesz drevnzgw njsuždenіz.

Na hvali1tehъ stіhi6rы, na d7. Glasъ }.

Pod0benъ: Q preslavnagw čudesE!

Q preslavnagw čudesE! I#zъ prestarёlыz matere, b9іz sl0va provozvёstnikъ, їwannъ dnesь proizhti tщi1tsz, svszannый ljzhkъ ksnёйše roždestv0mъ glag0lati kvlsetъ. Q neizglag0lannagw tvoegw2 smotrenіz, vLko! I$mže, hrtE, spasi2 dyšы našz, ćkw є3di1nъ miloserdъ.

Q preslavnagw čudesE: vъ roždennыhъ ženami, prorHkъ že prevhššій, maternzgw nepl0dstva razrэšaetъ njsuždenіe, i4mže d¦omъ i3 si1loю prišedъ i3lіin0ю, pytь gDenь i3spraviti. Q neizglag0lannagw tvoegw2 blgoutr0bіz, vLko! I$mže, hrtE, spasi2 dyšы našz, ćkw є3di1nъ miloserdъ.

Q preslavnagw čudesE! Propovёdavый hrt0vo kъ čelovёkwmъ i3stoщanіe, prevhše pokazyetъ vsёhъ togo2 glasomъ, i3 r0ždšіz razrэšaetъ nepl0dіe, si1loю b9estvennoю, i3 zaharіinъ ljzhkъ. Q veli1kihъ tvoi1hъ čudesъ, vLko! I$miže, hrtE, spasi2 čtyщыz tvoego2 veli1kago p®teču.

Q preslavnagw čudesE! Vъ roždennыhъ ženami pror0kъ, i3 p®teča prevhše kvlsetsz, prbr0kwvъ že prevhššій, i3 prišestvіz hrt0va predvozvёstnikъ, predvzыgravый vo ўtr0bэ materni. Q ѕэlw2 veli1kihъ tvoi1hъ darovanій, člvэkolю1bče! I4miže, hrtE, spasi2 dyšы našz, ćkw vsesi1lenъ.

Slava, glasъ ѕ7.

Ґnat0lіevo: ЅvэzdA ѕvёzdъ p®teča, t nepl0dnыz ўtr0bы na zemli2 raždaetsz dnesь, їwannъ bGovoždelёnnый, i3 hrt0vu kvlsetъ zarю2, vost0kъ svhše, vъ pravoe vёrnыhъ prehoždenіe.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Bcde, tы2 є3si2 lozA i4stinnaz:

Slavosl0vіe veli1koe, i3 tpystъ.

Na lіturgji blažє1nna p®teči pervagw kanHna pёsnь G-z, na d7: i3 vtoragw pёsnь ѕ7, na d7. Po vh0dэ troparь hrama hrt0va, i3 bcdы, ѓщe є4stь, taže troparь p®teči. Posemъ kondakъ hrama hrt0va.

Slava, p®teči: I# nhnэ, hrama bcdы. Ѓщe nёstь hrama bcdы: I# nhnэ, kondakъ hrama hrt0va. Ѓщe nёstь hrama hrt0va, glag0lemъ troparь prežde p®teči: Slava, kondakъ є3gw2: I# nhnэ:

Predstatelьstvo hrtіanъ:

Prokjmenъ, ґpclъ, i3 є3đlіe čtemъ p®teče є3di1nъ: takožde i3 pričastenъ.

Prokjmenъ, glasъ z7:

Vozveseli1tsz pravednikъ nj gDэ:

Stjhъ: Ўslhši, b9e, glasъ m0й:

Ґpclъ kъ ri1mlznwmъ, začalo rv7i.

Ґllilyіa, glasъ №: Blgoslovenъ gDь bGъ ї}levъ:

Stjhъ: I# tы2, ntročA, prbr0kъ vhšnzgw narečešisz.

E#đlіe luki2, začalo №:

Poneže ќbw mn0zi načaša čini1ti:

Konecъ vъ začalэ d7:

Do dnE kvlenіz svoegw2 ko ї}lю.

Pričastenъ: Vъ pamztь vёčnuю:

Rsdъ že ґpclъ, i3 є3đlіe vыčitaemъ napredi2.

Podobaetъ vёdati, ćkw ѓщe sluči1tsz prazdnikъ їwanna p®teči vъ nedёlю, predvarsюtsz vs‰ voskrє1snaz.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.