NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Їynіa №

Prepod0bnagw nc7A našegw dіonĐsіa gluši1ckagw, n0vagw čudotv0rca.

Večerъ, Blženъ myžъ: Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы na ѕ7, glasъ d7.

Pod0benъ: Dalъ є3si2 znamenіe:

Pervэe posti1vsz, pl0ti vzыgr†nіz vozderžanіemъ ўmertvi1lъ є3si2: vtor0e pobёdu vzslъ є3si2 na vragi2, i3 nizloži1lъ є3si2 i4hъ kov†rstva tvoi1mi pHdvigi, dіonĐsіe bGoblaženne. Tёmže tS vэnčA sugybыmi vэncы6 ї}sъ člvэkolю1becъ, i3 sp7sъ dyšъ našihъ.

Strusmi slezъ tvoi1hъ sёmz bžctvennoe napoi1lъ є3si2, ćkw zemlS blagoplodovi1ta, bGoduhnovenne, stori1ceю vozdaS, prepod0bіz pl0dъ prozsblъ є3si2 voi1stinnu, i3 vъ ži6tnicы sobralъ є3si2 mhslєnnыz, si1loю duh0vnoю, tebE pretv0ršagw premэnenіemъ lyčšimъ, dіonĐsіe preslavne.

Vёroю i3 lюb0vію, q prazdnolю1bcы, sošedšesz dnesь, palmы6 i3 pёsnьmi voshvalimъ nbcnago čelovёka, zemnago ѓgGla. Kъ nemyže vozopіemъ: q vseblaženne prepod0bne, pusthnnый ži1telю, p0stnikwvъ pohvalo2, nj nasъ moli1sz ko gDu, dž§e dіonĐsіe, spasti1sz dušamъ našыmъ.

Slava, glasъ }:

Prpdbne i3 bGoblaženne dž§e dіonĐsіe, voi1stinnu spod0bilsz є3si2 bžctvennыz ži1zni, post0mъ i3 bdёnіemъ i3znursz tёlo tvoE, džbrazъ bhvъ monahwmъ: ѓщe bo i3 tэlesnый ljzhkъ ўmolčE, no čudesA svidёtelьstvuюtъ, pusthnz propovёdaющi hvalitsz, i3mёющi vъ sebЁ netemlemoe sokr0viщe: lю1dіe bo zrsщe čestnyю raku moщeй tvoi1hъ i3 čudesA bыvaєmaz, proslavlsюtъ proslavlьšago tS gDa. E#myže moli1sz neprestannw, darovati v0instvu našemu na vragi2 pobBdы, i3 vselennэй mi1rъ i3 velію mi1lostь.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

CRь nbcnый, za člvэkolю1bіe:

Ѓщe n7-ca, I# nhnэ, prazdnika.

Vh0dъ. Prokjmenъ dnE. Čtє1nіz tri2.

Premydrosti solomHni čtenіe. (GlavA є7.)

Pravєdnicы vo vёki živytъ, i3 vъ gDэ mzdA i4hъ, i3 popečenіe i4hъ ў vhšnzgw. Segw2 radi prіi1mutъ crtvіe blagolёpіz, i3 vэnecъ dobr0tы t ruki2 gDni: zanE desni1ceю pokrhetъ |, i3 mhšceю zaщiti1tъ i5hъ. Prіi1metъ vseoryžіe rvenіe svoE, i3 vowruži1tъ tvarь vъ mestь vragHmъ. NJblečetsz vъ bronS pravdы, i3 vozloži1tъ šlemъ, sydъ nelicemёrenъ: prіi1metъ щi1tъ nepobэdi1mый, prepod0bіe: powstri1tъ že naprasnый gnёvъ vo nryžіe: spob0retъ že sъ ni1mъ mjrъ na bez{mnыz: p0йdutъ pravol{čnыz strёlы mHlnіinы, i3 ćkw t blagokrygla lyka nblakHvъ na namёrenіe poletstъ. I# t kamenometnыz ćrosti, i3sp0lnь padytъ gradы: voznegodyetъ na ni1hъ vodA morskaz: rёki že potopstъ | naglw. Soproti1vъ stanetъ i5mъ d¦ъ si1lы, i3 ćkw vi1horъ razvёetъ i5hъ, i3 njpustoši1tъ vsю2 zemlю bezzak0nіe, i3 ѕlodёйstvo prevrati1tъ prest0lы si1lьnыhъ. Slhšite u5bo, carіe, i3 razumёйte: navhknite, sudіi6 koncє1vъ zemli2. Vnuši1te, deržaщіi mn0žєstva i3 gordsщіisz nj nar0dэhъ kzы6kъ: ćkw danA є4stь t gDa deržava vamъ, i3 si1la t vhšnzgw.

Premydrosti solomHni čtenіe. (GlavA G.)

Prvdnыhъ dyšы vъ rucЁ b9іeй, i3 ne prik0snetsz i4hъ myka. Nepщevani bhša vo nčesёhъ bezymnыhъ ўmreti, i3 vmэni1sz njѕloblenіe i3sh0dъ i4hъ: i3 є4že t nasъ šestvіe, sokrušenіe, nni1 že sytь vъ mi1rэ. I$bo predъ licemъ čelovёčeskimъ ѓщe i3 myku prіi1mutъ, ўpovanіe i4hъ bezsmertіz i3sp0lneno, i3 vmalэ nakazani bhvše, veli1kimi blagodёtelьstvovani bydutъ: ćkw bGъ i3skusi2 |, i3 njbrёte i5hъ dostHйnы sebЁ. Ćkw zlato vъ gorni1lэ i3skusi2 i5hъ, i3 ćkw vsepl0dіe žertvennoe prіstъ |. I# vo vremz posэщenіz i4hъ vozsіsюtъ i3 ćkw i4skrы po steblію potekytъ. Sydztъ kzhkwmъ, i3 njbladaюtъ lюdьmi2, i3 vocRi1tsz gDь vъ ni1hъ vo vёki. Nadёющіisz nanь razumёюtъ i4stinu, i3 vёrnіi vъ lюbvi2 prebydutъ є3mY: ćkw blagodatь i3 mi1lostь vъ prepod0bnыhъ є3gw2, i3 posэщenіe vo i3zbrannыhъ є3gw2.

Premydrosti solomHni čtenіe. (GlavA d7.)

Prvdnikъ, ѓщe posti1gnetъ skončatisz, vъ pok0i bydetъ. Starostь bo čestnA ne mnogolёtna, nižE vъ čislЁ lёtъ i3sčitaetsz: sэdi1na že є4stь mydrostь čelovёkwmъ, i3 v0zrastъ starosti žitіE neskvernoe. Blgoug0denъ bGovi bhvъ, vozlю1blenъ bhstь: i3 živhй posredЁ grBšnikъ, prestavlenъ bhstь: voshiщenъ bhstь, da ne ѕl0ba i3zmэni1tъ razuma є3gw2, i3li2 lestь prelьsti1tъ dyšu є3gw2. Račenіe bo ѕl0bы pomračaetъ dHbraz, i3 parenіe p0hoti premэnsetъ ќmъ neѕl0bivъ. Skončavsz vmalэ, i3sp0lni lBta dHlga: ўg0dna bo bЁ gDevi dušA є3gw2: segw2 radi potщasz t sredы2 lukavstvіz. Lю1dіe že vi1dэvše, i3 ne razumёvše, nižE pol0žše vъ pomыšlenіi takov0e: ćkw blgodatь i3 mi1lostь vъ prepod0bnыhъ є3gw2, i3 posэщenіe vo i3zbrannыhъ є3gw2.

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ v7.

Pod0benъ: D0me є3vfrafovъ:

Kvi1vsz t maternihъ pelenъ, bGon0se prepod0bne dіonĐsіe, sosydъ, dž§e, bhlъ є3si2, i3 d0mъ pres™agw d¦a.

Stjhъ: ČestnA pred8 gDemъ smertь prepod0bnыhъ є3gw2.

NosS na r†mu tvoє1ю gDenь krtъ, dіonĐsіe dž§e prepod0bne, bэs0vskoe mečtanіe do koncA potrebi1lъ є3si2, i3 vBrnыmъ i3scэlenіe darovalъ є3si2.

Stjhъ: Blženъ myžъ bosйsz gDa, vъ zapovэdehъ є3gw2 vosh0щetъ ѕэlw2.

Prelestь lukavыhъ bэsHvъ njbliči1lъ є3si2 krtnoю si1loю, b0drennыmi moli1tvami i3 sleznыmi i3stHčniki, cRkvi vёrnыhъ njbogati1lъ є3si2, bGoblaženne dіonĐsіe.

Slava, glasъ ѕ7:

E$že po džbrazu soblю1dъ nevredi1mw, ќmъ vLku na str†sti p†gubnыz p0stničeski postavivъ, vo є4že po pod0bію ćkw m0щno vozšelъ є3si2: myžeski bo є3stestvo2 ponydivъ, potщalsz є3si2 hyždšee pokori1ti lyčšemu, i3 pl0tь porab0titi dyhu. Tёmže monašestvuющihъ kvi1lsz є3si2 verhъ, ži1telь pusthnnый, blagotekyщihъ njbuči1telь, pravilo dobrodёteli i3zvёstnэйšee. I# nhnэ na nb7sёhъ, zercalwmъ razrёššыmsz, dž§e našъ dіonĐsіe, či1stэ zri1ši s™yю trbcu, molssz nesredstvennэ nj i5že vёroю i3 lюb0vію čtyщihъ tS.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Bcde, tы2 є3si2 lozA i4stinnaz:

Ѓщe n7-ca: I# nhnэ, prazdnika.

Troparь, glasъ №:

B9estvennoю lюb0vію t ю4nosti raspalaemь, dіonĐsіe prepod0bne, vs‰ ±že vъ mjrэ kr†snaz voznenavi1dэvъ, hrtA є3di1nago vozlюbi1lъ є3si2: i3 segw2 radi vo vnytrennюю pusthnю vseli1lsz є3si2, so ѕvэrьmi2 živhй vesь hrtY: tonyduže i3 vsevi1dzщee džko tvo‰ trudы2 vi1dэvъ, daromъ čudesъ i3 po prestavlenіi njbogati1lъ tS є4stь. Tёmže vopіemъ ti2: moli2 neprestannw nj vsёhъ nasъ, čestnyю pamztь tvoю2 pri1snw vъ pёsnehъ počitaющihъ.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Gavrіi1lu vэщavšu tebЁ, dv7o:

Na ќtreni, po №-й stіhol0gіi, sэdalenъ, glasъ G.

Pod0benъ: KrasotЁ:

Soю1zomъ lюbvE privzzavsz hrtY, zemn†z že i3 mimotek{щaz voznenavi1dэvъ, pusthnnoe njѕloblenіe ўserdnw pod8slъ є3si2: bэsHvskaz že njpolčє1nіz, i3 i4hъ mnogok0znennuю si1lu do koncA posrami1lъ є3si2, i3 podvigopol0žnikъ hrt0sъ darovanіemъ čudesъ njbogati1 tz. Tёmže tS počitaemъ, dіonĐsіe bGomydre. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Ćkw nevozdёlannaz, dv7o, lozA, krasnёйšій gr0zdъ prozzblA є3si2, i3stočaющь namъ vіno2 spasenіz, vsёhъ veselsщee dyšы že i3 tэlesA. Tёmže ćkw viny tz d0brыhъ blžaщe pri1snw, so ѓgGlomъ vopіemъ ti2: raduйsz, blagodatnaz.

Po v7-й stіhol0gіi, sэdalenъ, glasъ №.

Pod0benъ: Li1kъ ѓgGlьskій:

ŽitіE blagočestnw na zemli2 stzžavъ, prіsteliщe či1sto d¦u tы2 kvi1lsz є3si2, prosvэщaz vёroю kъ tebЁ pritekaющыz, blaženne. Tёmže moli2 tvoego2 vLku, prosvэti1ti dyšы nasъ vospэvaющihъ tS, dіonĐsіe prepod0bne, dž§e našъ. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Vsёhъ tvorcA, i3 bGa, i3 sodёtelz, vsenepor0čnaz čctaz, d¦omъ b9estvennыmъ vъ ložesnahъ začenši, bezъ i3stlёnіz rodilA є3si2. E#g0že slavzщe, tS vospэvaemъ, dv7o, ćkw palatu cRS vsёhъ, i3 mjru zastuplenіe.

Po polmelei, sэdalenъ, glasъ }.

Pod0benъ: Premydrosti:

NJkormlsemь si1loю vsedёtelьnoю, i3 vёtrilomъ krestnыmъ njbloženъ, legkw2 preplhlъ є3si2 žitіS m0re, i3 kъ b9estvєnnыmъ voi1stinnu pristaniщєmъ dosti1glъ є3si2, dobrodёteleй kyplю mn0gu stzžavъ, ю4že vsёhъ vLcэ prineslъ є3si2, i4že, blagjй rabe, slhšalъ є3si2. Nedyguющihъ i3scэli1lъ є3si2, sk0rčivšihsz rycэ i3spravilъ є3si2, slэpы6z prosvэщaz, nэmы6mъ povelёlъ є3si2 vopi1ti: dіonĐsіe prepod0bne, moli2 hrtA bGa, sogrэšenій njstavlenіe darovati čtyщыmъ lюb0vію s™yю pamztь tvoю2. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Vъ nap†sti mnogopletє1nnыz vpadъ, t vr†gъ vi1dimыhъ i3 nevi1dimыhъ, byreю njderži1mь bezči1slennыhъ sogrэšenій moi1hъ: i3 ćkw kъ teplomu zastuplenію i3 pokr0vu moemY, čctaz, ko pristaniщu pritekaю tvoeS blgosti. Tёmže, prečctaz, i3zъ tebє2 voploщennomu bezsёmennw, moli1sz prilёžnw nj vsёhъ rabёhъ tvoi1hъ, neprestannw molsщihtisz, bcde prečctaz, molsщi є3go2 pri1snw, sogrэšenій njstavlenіe darovati vospэvaющыmъ dost0йnw slavu tvoю2.

Stepє1nna, №-й ґntіfHnъ d7-gw glasa.

Prokjmenъ: ČestnA predъ gDemъ smertь prpdbnыhъ є3gw2.

Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDevi nj vsёhъ, ±že vozdade mi;

Vsskoe dыhanіe:

E#đlіe matfea, začalo m7g.

Pal0mъ n7. Stіhi1ra, glasъ v7:

Raduйsz, prepod0bne dž§e dіonĐsіe, vsečestne, i4že zak0nъ gDenь d0brэ i3zvhklъ є3si2, i3 vёru soblю1lъ є3si2 nevredi1mu, hodataй kvi1vsz nj stadэ tvoemъ hrtY bGu. Togo2 moli2 ўmiri1ti mjrъ, i3 spasti2 dyšы našz.

KanHnъ bcdы na ѕ7: I# s™agw na }. Glasъ }.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Kolesnicegoni1telz faraHnz pogruzi2 čudotvorsй i3nogdA mwmseйskій žezlъ, krtoobraznw porazi1vъ i3 razdэli1vъ m0re, ї}lz že bэglecA, pэšeh0dca, spasE, pёsnь bGovi vospэvaющa.

NJzarenіemъ s™agw d¦a njzari2 blgočestnw lюb0vію pёsnьmi voshvalsющihъ tS, p0stnikwvъ pohvalo2, monašestvuющihъ slavo, pusthni ўkrasi1telю, blgočestіz ўči1telю, dіonĐsіe.

T ю4nosti želanіe kъ bGu vozloži1vъ, i3 kъ nemY raduzsz vozšelъ є3si2, i3mёz vsE tvoE pomыšlenіe, vzыgranіe pl0ti i3 strasteй nahoždenіe vozderžanіemъ ўmertvi1lъ є3si2, dіonĐsіe prehvalьne.

Popravъ ѕmjz, togw2 sBti legkw2 preletёlъ є3si2, kri1lы blgočestіz vperi1vsz, dž§e: živ0tъ bo raduzsz njb8slъ є3si2 t sada krtnagw, blaženne dіonĐsіe.

BGor0dičenъ: Ўstavi neustavnoe pomыšlenіe smuщenіz, prečctaz dv7o, m™i b9іz, kъ sn7u tvoemY napravlsющi dvižє1nіz.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Tы2 є3si2 ўtverždenіe pritekaющihъ kъ tebЁ, gDi, tы2 є3si2 svёtъ njmračennыhъ, i3 p0stъ tS dyhъ m0й.

Vo svёtэ neveщestvennэ i3 mhslennэ, t pečaleй veщestvennыhъ vostekъ kъ nbcnыmъ neveщestvєnnыmъ činHmъ, prepod0bne, moli1tvami tvoi1mi nasъ prosvэti2.

Vozderžanіz sladostь i3skapavъ, tri1nulъ є3si2 g0restь strasteй: tёmže pače meda i3 s0ta nasladi1lъ є3si2, dž§e, č{vstvіz n†ša.

Vozšedъ na vыsotY dobrodёteleй, d0lu vlekyщыz njplevalъ є3si2 sl†sti, sladostь pokazavsz spasenіz, dž§e prepod0bne, stadu tvoemY prosi2 grэhHvъ njstavlenіz.

BGor0dičenъ: Premydrostь i3 sl0vo dž§ee neskazannw rodilA є3si2, duši2 moeS lю1tuю i3scэli2 ćzvu, i3 serdečnuю bolёznь ўtoli2.

Sэdalenъ, glasъ }:

Krasotы6 mіrsk‡z t mladhhъ nogteй, prepod0bne, voznenavi1dэvъ, є3di1nago hrtA t serdca vozlюbi1lъ є3si2, i3 tomY vseю dušeю prilэpi1vsz, ćkw bezpl0tenъ na zemli2 poži1lъ є3si2 sъ pl0tію: slavu že mimotekyщuю, i3 bogatstvo nivočt0že vmэni1vъ, nbcnoe bogatstvo vosprіslъ є3si2, i3 slavu vёčnuю. Tёmže i3 ўblažaemъ s™0e tvoE ўspenіe, i3 vъ nemъ toržestvyющe vopіemъ ti2: bGoblženne dž§e našъ dіonĐsіe, moli2 hrtA bGa, sogrэšenій njstavlenіe darovati čtyщыmъ lюb0vію s™yю pamztь tvoю2. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Ćkw dv7u i3 є3di1nu vъ ženahъ, tS bezъ sёmene r0ždšuю bGa pl0tію, vsi2 ўblažaemъ r0di čelovёčestіi: džgnь bo vseli1sz vъ tS bžctvA, i3 ćkw mLnca mlek0mъ pitaeši ziždi1telz i3 gDa. Tёmъ ѓgGlьskій i3 čelovёčeskій r0dъ, dost0йnw slavimъ pres™0e ržctvo2 tvoE, i3 soglasnw vopіemъ ti2: moli2 hrtA bGa, sogrэšenій njstavlenіe darovati poklansющыmsz vёroю pres™0mu ržctvY tvoemY.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Tы2 moS krёpostь, gDi, tы2 moS i3 si1la, tы2 m0й bGъ, tы2 moE radovanіe, ne njstavlь nёdra dž§a, i3 našu niщetY posэti1vъ. Tёmъ sъ prbr0komъ ґvvakymomъ zovy ti: si1lэ tvoeй slava, člvэkolю1bče.

Duševnoe njčiщaz čyvstvo, i3 razširsz bžctvennыmi vidBnіi, b9estvennыhъ darovanій spod0bilsz є3si2, bGoblaženne, kъ racэ moщeй tvoi1hъ pritekaющыmъ, dіonĐsіe prepod0bne, podaeši sk0roe i3scэlenіe.

Zak0nwmъ b9іimъ povinyzsz, prpdbne, kъ smotrenію bezpl0tnыhъ i3 mhslennыhъ tvoE hud0žestvo ўpravilъ є3si2, prehodS vhnu t slavы vъ slavu, t si1lы, dž§e, vъ si1lu.

BGoug0dnw poži1vъ, pustы6ni ćkw gradы sotvori1lъ є3si2, potrє1bnы i3 dušepolє1znы, i3st0čnikъ i3scэlenій prolivaz vёroю poklansющыmsz racэ moщeй tvoi1hъ.

BGor0dičenъ: Novoraslennый bezsmertіz raй, i3 krasenъ voi1stinnu pokazalasz є3si2, dv7o: drevo bo ži1zni vъ tebЁ nasadi1sz bGonačalьno, є4že vo črevэ tvoemъ nossщi rodilA є3si2, vsBmъ i3skapaющee spasenіz nadeždu, vёrnw, bcde, i3spovёdaющыmъ tS.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Vskyю mS tri1nulъ є3si2 t licA tvoegw2, svёte nezahodi1mый, i3 pokrhla mS є4stь čuždaz tmA nkasnnago, no njbrati1 mz, i3 kъ svёtu zapovэdeй tvoi1hъ puti6 mo‰ napravi, molю1sz.

Ўgasi1vъ plamenь strasteй ros0ю podvigHvъ tvoi1hъ, dž§e blaženne dіonĐsіe, bogatnw vžeglъ є3si2 ngnemъ lюbvE vёrы vozderžanіz svэti1lьnikъ, prosvэщenіe bezstrastіz, i3 shnъ dnE kvi1lsz є3si2.

Vёrы gr0zdъ bžctvennыmъ dёlanіemъ, dž§e, vospitalъ є3si2, i3 vъ toči1lэhъ postavivъ, i3zgnelъ є3si2 bolёznьmi poщenіz, i3 čašu nap0lnilъ є3si2 duh0vnuю vozderžanіz, veseli1ši serdcA stada tvoegw2.

D0blestvennэ preterpёvъ bіє1nіz nevi1dimыhъ vragHvъ, pokazalsz є3si2 st0lpъ nepokolebi1mь, ўtverždaz stado tvoE paliceю bžctvennoю, slovesы2 medot0čnыmi, blženne dіonĐsіe prepod0bne.

BGor0dičenъ: E#di1na r0ždši dv7oю, є3di1na muženeiskysnaz kvi1lasz є3si2, vsenepor0čnaz, vo ўtr0bэ sl0vo dž§ee prіemši beznačalьnoe, mlek0mъ doi1ši, čctaz, čydo strašno! Dёvstvueši, i3 zak0nы njbnovlseši є3stestvA.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: NJči1sti mS, sp7se, mnHga bo bezzakHnіz mo‰, i3 i3zъ glubinы2 ѕHlъ vozvedi2, molю1sz: kъ tebё bo vozopi1hъ, i3 ўslhši mS, b9e spasenіz moegw2.

I#scэlenій rёki i3stočaeši, str†sti zemnor0dnыhъ b9estvennw njčiщaeši, raduющesz vёroю, voshvalsemъ tvo‰ p0dvigi, čydne.

Zak0nnw t vsёhъ sodёtelz desni1ceю vэnčalsz є3si2, prepod0bne dіonĐsіe, nebesnый graždani1ne, ѓgGlwmъ ravnostostelю.

Netlёnnagw i3 bžctvennagw prebыvanіz, i3 neposti1žnыhъ naslaždazsz nhnэ blgi1hъ. ЃgGlwmъ sobesёdniče, dіonĐsіe bGomydre, voshvalsющыz tS spasaй.

BGor0dičenъ: BGa r0ždši, vsskіz tvari vLčce, ćkw voi1stinnu є3di1na bcde, prevhšši kvi1lasz є3si2.

Kondakъ, glasъ }.

VsE tvoE ќmnoe želanіe kъ bGu vperi1vъ, tomY nevozvratnw t duši2 poslёdovalъ є3si2, vъ pusthnю vseli1vsz, i3 tamw ѓgGlьski poži1vъ, mnHgimъ pytь bhlъ є3si2 ko spasenію: segw2 radi i3 hrt0sъ tebE proslavi, i3 daromъ čudesъ njbogati2. Tёmže vsi2 vopіemъ ti2: raduйsz, dіonĐsіe prepod0bne, pusthnnый ži1telю.

Jkosъ: Hramъ bGu, ćkw voi1stinnu sebE sodёlavъ, dž§e, i3 vhšnzgw їerusali1ma kvi1vsz graždani1nъ, b9estvennыmi dobrodёtelьmi tvoi1mi bezpl0tnыhъ česti spod0bilsz є3si2. Tёmže i3 mы2 zrsщe čudesA, pohvalenію dostHйnaz, ±že ўdivlsюtъ nasъ, i3 naučaюtъ tebЁ zvati takov†z: raduйsz, blgočesti1vagw ntcA džtraslь, i3 matere blgogovёйnыz vёtvь: raduйsz, cэlomydrіz st0lpe, i4mže bэsHvskaz šat†tіz i3skoreni1šasz: raduйsz, svэti1lьniče mnogosvёtlый: raduйsz, ćkw ўvzdi1lъ є3si2 plotsk†z mudrov†nіz: raduйsz, pusthni d0broe prozzbenіe: raduйsz, pravednыhъ b9estvennoe naslaždenіe: raduйsz, ćkw prezrёlъ є3si2 tek{щaz i3 tlBnnaz: raduйsz, ćkw na nb7sёhъ so ѓgGlы živeši: raduйsz, ćkw monašestvuющihъ i3zvёstnoe pravilo: raduйsz lэnsщihsz kъ bGu derznovenіe: raduйsz, i3st0čniče čudesъ bGot0čnый: raduйsz, čctnhй d¦a sosyde, nastavniče našegw spasenіz: raduйsz, dіonĐsіe prepod0bne, pusthnnый ži1telю.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: T їudei došedše, džtrocы vъ vavmlHnэ i3nogdA, vёroю trbčeskoю plamenь peщnый popraša, poю1щe: nc7є1vъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Vremєnnaz tloži1vъ, vёčnыmi ўkrasi1lsz є3si2: so ѓgGlы likyeši, ćkw ѓgGlьskoe poži1vъ žitіE, sъ ni1miže poeši: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

Neprestannw m0limъ, dіonĐsіe bGomydre, nj stadэ tvoemъ prilёžnw moli1sz, tebE na moli1tvu prizыvaющihъ i3 plodы2 prinossщihъ, i3 lюb0vію poю1щihъ: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

Vъ ѕlacэ vhšnzgw crtvіz stado tvoE, dž§e, vospitalъ є3si2, i3 žezl0mъ ўčenій ўpaslъ є3si2 vёrnw poю1щыz: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

BGor0dičenъ: I#zbavi nasъ, hrtE, t strteй i3 bёdъ, i3 njbstosnій, i3 nedygwvъ mnogoobraznыhъ, moli1tvami prečctыz tvoeS m™re i3 prepod0bnagw dіonĐsіa, vzыvaющihъ: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: CRS nbcnago, є3g0že poю1tъ vHi ѓgGlьstіi, hvali1te i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

St0lpъ tS njduševlenъ ćkw voi1stinnu, i3 džbrazъ vozderžanіz, dž§e, stzžavše, vsi2 tvoю2, dіonĐsіe, pamztь počitaemъ.

Sob0rъ raduetsz monašeskій, i3 likyetъ prepod0bnыhъ s0nmъ, sъ ni1miže pravednыhъ vэnecъ dost0йnw vosprіslъ є3si2.

Ўkrašenъ dobrodёtelьmi, vъ nevёstnicэ neizrečennыz slavы vozleglъ є3si2, pёsnь vospэvaz hrtY vo vёki vs‰.

BGor0dičenъ: Pogloщena bolёznьmi, i3 padša vozstavi, bGomati, ćkw da tS slavlю vo vs‰ vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Čtcuю slavnw počti1mъ, lю1dіe, bcdu, džgnь b9estvA prіi1mšuю vo črevэ newpalьnw, pёsnьmi veličaemъ.

Nedyguющihъ vъ padenіi vračь t bGa pokazalsz є3si2, i3 njči1stnikъ, blženne, i3 progoni1telь lukavыhъ duhHvъ, bGon0se dіonĐsіe, tёmъ tS vsi2 veličaemъ.

Ćkw tlёnno žili1щe, zemlю njstavivъ, dž§e, vseli1lsz є3si2 vъ zemlю kr0tkihъ, i3 sъ ni1mi raduešisz, b9estvennagw naslaždazsz, dž§e, sіsnіz.

Neukl0nenъ kъ vёrэ predёlъ, i3 džbrazъ vozderžanіz i3myщe, p0dvigi tvo‰ kъ ziždi1telю voi1stinnu, pёsnьmi tS veličaemъ.

BGor0dičenъ: Vъ tS vseli1vsz, vsenepor0čnaz, pervэe rodonač†lьnыz ѕloobraznw zapenšago, čelovэkoubjйcu nizloži2 rodi1vыйsz, i3 vsёhъ nasъ spasE.

Svэti1lenъ: Pristrastіz mіrskagw ćkw t skvernы ўkloni1lsz є3si2, razymnagw slnca svэtozarnaz lučA vozsіS, svэti1lьnikъ mnogosvёtlый, pusthnnoe vospitanіe, i3 čistotы2 nbi1teliщe, hrtHvы dobrHtы ćsnw zrS, є3gHže sіsnіemъ ќmъ tv0й njzari1lъ є3si2, i3 slavoю njbogati1lsz є3si2 nb7snoю, dіonĐsіe slavne. M0limъ tS, vъ mi1rэ sohranє1nыmъ bhti pamztь tvoю2 počitaющыmъ. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Ćkw i3myщi miloserdіe i3 mi1lostь velію, pri1zri, prepёtaz bcde dv7o, na moE smirenіe, i3 strasteй molvY, i3 soblaznъ žitіS razori2, ntrokovi1ce, i3 ngnS geenskagw i3zbavi mS moli1tvami tvoi1mi.

Na hvali1tehъ stіhi6rы na d7, glasъ v7.

Pod0benъ: E#gdA t dreva:

DіonĐsіe, monahwvъ ўdobrenіe, prozzbenіe krasnoe pusthni, prepod0bnыhъ pohvalo2, vёrnыhъ ўtverždenіe, lюb0vію tvorsщihъ tvoю2 vsečestnyю pamztь, i3 kъ racэ moщeй tvoi1hъ pristupaющihъ, i3zbavi njbstosnіz vsskagw i3 džgnennagw njsuždenіz. Dvaždы.

Trbcэ hramъ samъ sebE sodёlalъ є3si2, dž§e bGoblženne, vъ pustы6ni neprohHdnыz zašedъ, ćkw mwmseй vъ sіnaйskuю g0ru, vseli1lsz є3si2: i3dёže prіi1mъ b9estvennый zak0nъ, monahwvъ že mn0žestvo voi1stinnu nauči1lъ є3si2 i3zrsdnomu žitію2: i3 nhnэ prikasaющыmsz kъ racэ moщeй tvoi1hъ, podaeši vsBmъ i3scэlenіe.

I#mёz derznovenіe ko hrtY bGu, moli1sz nj stadэ tvoemъ, prepod0bne, sohrani1tisz t i3skušenій vražіihъ, i3 kzhčeskihъ nahoždenій, ngnS i3 mečA, i3 vsskagw pril0ga, i3 navёta lukavagw: tebe bo gradъ i3 pokr0vъ i3myщe, na tS nadeždu sъ bGomъ stzžahomъ, blženne.

Slava, glasъ }. Samoglasenъ.

Na nb7o tekyщuю vozšedъ kolesni1cu, čydne, dobrodёteleй dosti1glъ є3si2 kraйnee, žitіS vozderžanіemъ: i3zъ pusthni smotrsz vhšnzgw їerli1ma kraswtы2, i3 bolёznennыhъ podvigHvъ dost0йnw p0čєsti vosprіi1mъ, sъ nb7snыmi raduešisz činonač†lіi, preblaženne, vёčnыhъ bl†gъ naslёdnikъ kvi1lsz є3si2, nbcnagw crtvіz ži1telь bhvъ. Moli1sz, bGon0se dіonĐsіe, sp7su vsёhъ, ўmiri1ti mjrъ i3 spasti2 dyšы našz.

I# nhnэ: VLčce, prіimi2 moli1tvu:

Ѓщe li pztьdesstnica, I# nhnэ, prazdnika. Slavosl0vіe veli1koe. I# tpystъ.

Na lіturgji: Blažє1nna, t kanHna pёsnь G-z i3 ѕ7-z:

Prokjmenъ: ČestnA predъ gDemъ:

Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDevi nj vsёhъ, ±že vozdade mi;

Ґpclъ kъ galatwmъ, začalo sGi.

Ґllilyіa, glasъ ѕ7: Blaženъ myžъ bosйsz gDa, vъ zapovэdehъ є3gw2 vosh0щetъ ѕэlw2.

E#đlіe luki2, začalo k7d.

Pričastenъ: Vъ pamztь vёčnuю bydetъ pravednikъ:

 

Komentarisanje nije više omogućeno.