NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Їynіa k7a

S™agw myčenika їulіana tarsjйskagw.

Stіhi6rы, glasъ d7.

Pod0benъ: Ćkw d0blz:

Svэtozarna tS ćkw s0lnca, mіrsk†z i3spolnє1nіz, mhslennыmi svэtlostьmi2 njzarsющa, i3 bezb0žіz temlющa n0щь, blaženne myčeniče їulіane, razumёvše, pamztь tvoю2 prazdnuemъ, svэton0snuю i3 bžctvennuю: i3 racэ moщeй tvoi1hъ poklansemsz zdravіe dušamъ počerpaющe.

I# bіenъ ranimь, i3 lю1tэ porэvaemь, i3 vъ temni1cэ, blaženne, zatvorsemь, mBsta premэnsz njskorblsemь, so ѕvэrьmi2 zaklюčaemь, i3 glubinЁ približazsz, i3 vъ m0ri potoplsemь, i3 prіemlz blažennuю konči1nu, ne tverglsz є3si2 vLki vssčeskihъ, slava myčenikwvъ, prebogate.

T morski1hъ nёdrъ tS kъ syši vlek0ma njkormlenіemъ d¦a, ćkw ўzrЁ čestnaz ženA, vёrnw prіstъ, myčeniče їulіane, i3 pogrebenію predadE tvoE nepor0čnoe i3 mnogostradalьnoe tёlo, pobэdi1všee dіavolovo muči1telьstvo dёйstvomъ blagodati.

Slava, glasъ ѕ7:

Nepor0čnыz vёrы neistoщaemoe pitіE počerpъ, blaženne, jdolьskoe služenіe pogasi1lъ є3si2, i3 pobэdi1telьnw prešelъ є3si2 p0dvigъ, ros0ю prosvэti1vsz, ćkw nezahodi1ma ѕvэzdA, njzarsemь prisnosіsnnagw s0lnca hrtA: i3 na kjйždo gradъ zari2 mučenіz tpuщaz konči1nu m0remъ blažennuю vosprіslъ є3si2, i3 vэnečnikъ predъ licemъ hrtA predvari1lъ є3si2. E#g0že moli2, їulіane preslavne, spasti2 vёroю pamztь tvoю2 soveršaющыz.

I# nhnэ, bGor0dičenъ, i3li2 krtobGor0dičenъ.

Pod0benъ: VsE tl0žše:

Ѓgnca svoego2 ѓgnica neskvernaz drevle, i3 nepor0čnaz vLčca na drevэ krtnэmъ ćkw ўzrЁ, materski vosklicaše, i3 divsщisz vopіsše: čado sladčaйšee, čto2 zrёnіe sіE n0voe i3 preslavnoe; kakw s0nmъ bezblagodatnый sudi1щu pіlatovu predadE tS, i3 njsuždaetъ na smertь životA vssčeskihъ; no vospэvaю tvoE neizrečennoe, sl0ve, snizhoždenіe.

Na stіh0vnэ nktHiha. Slava, glasъ ѕ7:

Prіidi1te, mučenikolю1bcы, hrt0va strastoterpca, i3 pavlu sograždani1na, i3 stai1nnika ćvlьšasz, i3 vkypэ tečenіe soverši1vša, blagočestnw proslavimъ їulіana slavnago: vъ v0du bo všedъ, sъ vodnhmi ѕvэrьmi2 ѕmjevu glavY sokruši2, i3 krovьmi2 zemlю, i3 šestvіemъ m0re njsvzti1vъ, t syщihъ zdЁ prestavisz kъ vBčnыmъ žili1щєmъ, i3 t vsederži1telьnыz ruki2 podvigHvъ p0čestь prіstъ, pr0sitъ njčiщenіz dušamъ našыmъ i3 velіz mi1losti.

KrtobGor0dičenъ.

Pod0benъ: Tridnevenъ:

Predstosщi ў dreva i3nogdA vo vremz raspstіz dv7a sъ dёvstvennыmъ ўčenik0mъ, i3 plačuщi vopіsše: ўvы2 mnЁ, kakw straždeši, vsёhъ, hrtE, shй bezstrastіe;

Troparь, glasъ d7:

Myčenikъ tv0й, gDi, їulіanъ, vo stradanіi svoemъ vэnecъ prіstъ netlёnnый t tebє2 bGa našegw: i3mёzй bo krёpostь tvoю2, muči1teleй nizloži2, sokruši2 i3 demwnwvъ nemoщnы6z derzwsti: togw2 moli1tvami spasi2 dyšы našz.

KanHnъ, tvorenіe їwanna monaha, glasъ }, є3gHže kraegranesіe:

Їulіana pёsnьmi myčenika vэnčaю.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Poi1mъ gDevi, provedšemu lю1di svo‰ skvozЁ čermn0e m0re, ćkw є3di1nъ slavnw proslavisz.

Svzщennыmi da voshvalitsz pёsnьmi stradalecъ tv0й slavnый, i3 prečestnaz pamztь: nepristypnoю bo slavoю proslavisz.

Popolzenіemъ ne palsz є3si2, podvizazsz myčeničeski, hrt0vъ v0ine, nemoщію pl0ti daže do kr0ve.

Pače sіsnіz zlata, myčeničeskimi ranami ўkrasi1lsz є3si2 njblistazsz, i3 mnogocёnnagw kamene s™hй.

BGor0dičenъ: Čtcaz bcde, ćže voploщennoe prisnosyщnoe i3 preb9estvennoe sl0vo pače є3stestvA r0ždši, poemъ tS.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Tы2 є3si2 ўtverždenіe pritekaющihъ kъ tebЁ, gDi, tы2 є3si2 svёtъ njmračennыhъ, i3 poetъ tS dyhъ m0й.

Kamenію ne povelэno2 mi2 bhstь, ćkw bGu služi1ti, ručnhhъ dёlъ, їulіanъ ўmovrednomu sudіi2 tvэщavaše.

Stoslъ є3si2 predъ sudi1щemъ muči1telz, hrtY, myčeniče їulіane, ćkw sudіi2 živhhъ i3 mertvыhъ predstoS.

Bezymenъ ne bhhъ i3spovёdaz bGa, rečE їulіanъ, є3di1nago vъ trbcэ, nerazdёlьnw pэvaema.

BGor0dičenъ: Daždь namъ p0moщь moli1tvami tvoi1mi, prečctaz, pril0gi trэvaющi lю1tыhъ njbstosnій.

Sэdalenъ, glasъ №.

Pod0benъ: Gr0bъ tv0й:

V0dъ potoplenіemъ blažennuю konči1nu prіslъ є3si2, mydre, mnogoobraznago ѕmjz vъ si1hъ ўdavi1vъ, pobёdu vzslъ є3si2. Tёmže lюb0vію tvoю2 dostohvalьnuю pamztь prazdnuющe, nj nasъ moli2 hrtA, m0limsz.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Nastavi nasъ na pytь pokasnіz, ўkl0nšыzsz pri1snw kъ bezpytієmъ ѕHlъ, i3 preblagago prognёvavšыz gDa, neiskusobračnaz, blagoslovennaz mRje, pribёžiщe tčaznnыhъ čelovёkwvъ, b9іe žili1щe.

KrtobGor0dičenъ: Zrsщi tS, hrtE, vsenepor0čnaz m™i, mertva na krestЁ prosterta, vopіsše: sn7e m0й, sobeznačalьne nc7Y i3 d¦u, čto2 neizrečennoe tvoE sіE smotrenіe, i4mže spaslъ є3si2 preči1stыhъ rykъ tvoi1hъ, щedre, sozdanіe;

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Ўslhšahъ, gDi, smotrenіz tvoegw2 tainstvo, razumёhъ dэlA tvo‰, i3 proslavihъ tvoE b9estvo2.

Mnogoobr†znыmъ ranamъ їulіanъ tёlo predasše, ne čyvstvuz bolёzneй, hrt0voю bo lюb0vію sohransšesz.

Nbcnыz, preslavne їulіane, hlamĐdы želaz, goni1telєmъ zemnyю, ćkw hrt0vъ ўg0dnikъ, njstavilъ є3si2.

Pobэdi1telz demwnskіz lesti, ne tэlesnaz si1la, prebogate, no želanіe nepobэdi1moe, hrt0vыhъ strasteй tS sodёla.

BGor0dičenъ: NJčiщenіe našыmъ daruй nevёdэnієmъ, ćkw bezgrёšenъ, i3 ўmiri2 mjrъ tv0й, b9e, moli1tvami r0ždšіz tS.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Ќtrenюющe vopіemъ ti2, gDi, spasi1 nы: th bo є3si2 bGъ našъ, razvэ tebє2 i3n0gw ne vёmы.

Pod0bzsz vo vsemъ vLcэ, prehvalьne, stalъ є3si2 predъ sudi1щemъ bezzak0nnuющihъ njsuždaemь.

Zak0nnw podvizavsz, zaklalsz є3si2 vLcэ, ćkw ѓgnz neѕl0bivo rukami bezzak0nnыhъ, blaženne.

Ni r0dъ, ni sanъ zemnhй, vmэni1lъ є3si2, proti1vu tvoemY, myčeniče slavne, hrtoimeni1tstvu prevhšši.

BGor0dičenъ: MRje bcde beznevёstnaz, ўpovanіe vragHvъ syetno sotvori2, poю1щыz že tS vozveseli2.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Ri1zu mnЁ podaždь svёtlu, njdэsйsz svёtomъ, ćkw ri1zoю, mnogomi1lostive hrtE, b9e našъ.

Ko drevu prigvoždena tS, hrtE, slavnый ўg0dnikъ tv0й ne stыdsšesz, no ćkw slavы sokr0viщe nepщevaše.

Ўmolk0ša prelєsti skvє1rnыz, bGoglasnыmi že ljzы6ki bžctvєnnaz t†instva myčєnikъ hrt0vыhъ tkrhšasz.

I#scэlenіz strasteй vssčeskihъ, i3 sogrэšenій prosi2 njstavlenіz, slavne stradalьče hrt0vъ, poю1щыmъ tS.

BGor0dičenъ: Privnesi2 molьbY našu sp7su tvoemY, prečctaz: th bo є3si2 pohvalA r0da našegw i3 zastuplenіe.

Kondakъ, glasъ.

Pod0benъ: Vъ moli1tvahъ:

Blagočestіz nepobэdi1mago v0ina, i3 i4stinы soglasnika i3 nryžnika, vsi2 dost0йnw voshvalimъ їulіana dnesь, i3 kъ nemY vozopіi1mъ: moli2 hrtA bGa nj vsёhъ nasъ.

Jkosъ: Putemъ gDnimъ t mladenstva šestvovalъ є3si2, treblaženne, i3 togw2 blagočestnw svidёnіz voždelёlъ є3si2, i3 krestъ na ramo, їulіane bGomydre, ўserdnw vzemъ, lestь lю1tuю їdolonei1stovstva razori1lъ є3si2, sokruši1vъ k†piщa vr†žіz, kHzni že i3 l†znіz. Tёmže vёroю pritekaemъ vъ tv0й pokr0vъ, vopію1щe, prebogate: moli2 hrtA bGa nj vsёhъ nasъ.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: DŽtrocы є3vreйstіi vъ peщi2 popraša plamenь derznovennw, i3 na r0su džgnь preloži1ša, vopію1щe: blgoslovenъ є3si2, gDi b9e, vo vёki.

MĐro blagov0nno i3skapaetъ hvalьnaz i3 slavnaz tvoS pamztь, v0ine hrt0vъ, poю1щыmъ neprestannw: blagoslovenъ є3si2, gDi b9e, vo vёki.

Neizglag0lannaz slava vэnčavaetъ, i5že kъ hvalЁ tvoeй sHbrannыz, v0ine hrt0vъ, poю1щыz neprestannw: blagoslovenъ є3si2, gDi b9e vo vёki.

Glag0lu muči1telz ne povinyvsz, ne posluži1lъ є3si2, nepobэdi1me, tvari, no є3di1nomu bGu ži1vu vopіslъ є3si2: blagoslovenъ є3si2, gDi b9e vo vёki.

BGor0dičenъ: Razrэšaz є4vinu klstvu, vъ prenepor0čnuю vseli1vsz dv7u, blagoslovenіz i3st0čnikъ prozzbaz vopію1щыmъ: blagoslovenъ, vLčce, pl0dъ tvoegw2 čreva.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Musіk‡йskimъ nrganwmъ soglasyющыmъ, i3 lю1demъ bezči1slєnnыmъ poklansющыmsz džbrazu vъ dei1rэ, tri2 džtrocы ne povinyvšesz, gDa vospэvahu i3 slavosl0vzhu vo vs‰ vёki.

Laskaše ќbw lьstecъ, i3 mykami tS prizыvaše kъ prelesti, їulіane, th že vopіslъ є3si2: gDa p0йte i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Krэpčaйše ćkože levъ, po mykahъ muči1telz nizlagaz, їulіane, vzыvaz veselw: gDa p0йte i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Lю1tostь ngnS ne tluči1tъ mS, ni sэčenіe mečA tt0rgnetъ t sodёtelz bGa, vopіsše, vzыvaz: gDa p0йte i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

BGor0dičenъ: Ćkw vsёhъ gDa r0ždšuю, i3 dv7u prebhvšuю, mRje, i3 po roždestvЁ, vёrnіi dost0йnw vospэvaющe, raduйsz, tebЁ vopіemъ, i3 prevozn0simъ vo vs‰ vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Čtcuю slavnw počti1mъ, lю1dіe, bcdu, džgnь bžctvA prіi1mšuю vo črevэ newpalьnw, pёsnьmi veličaemъ.

Prevzstoe džko nizloži1lъ є3si2, b9ій v0ine, bezpl0tnagw lestcA, bravsz sъ pl0tію myžeski, hrta že veličaz pri1snw.

Gnёzdъ i3zbэžalъ є3si2 ѕmjz, vragA ѕlonačalьnika, vъ morsk‡z, blaženne, glubinы6 vverženъ, mydre. Tёmъ tS pёsnьmi veličaemъ.

Ćkw d0brэ stradanьmi podvizalsz є3si2 po vLcэ, ćkw krasnw2 vэnčalsz є3si2 desni1ceю vLki. Tёmže tS dost0йnw ўblažaemъ.

BGor0dičenъ: Mwmseй vъ kupinё tz vi1dэ, čctaz, vъ gorЁ, prіemlющu nesterpi1mый bžctvA džgnь neopalьnw. Tёmže tS vsi2 veličaemъ.

Svэti1lenъ: Ćkože s0lnce svэton0sno čudesnыmi zarsmi nastavlseši vsю2 tvarь, preslavne strastoterpče. Tёmže tvoю2 soveršaющe pamztь, pr0simъ t bёdъ vs‰ i3zbaviti.

BGor0dičenъ: TvoE dostosnіe, sl0ve, ўtverdi2 vo branёhъ, ntečestvu pobBdы na varvarы podaS, bcdы molьbami, ю4že darovA hrіstіanwmъ zastypnicu.

Na lіturgji, prokjmenъ, glasъ d7:

S™ы6mъ, i5že sytь na zemli2 є3gw2:

Stjhъ: Predzrёhъ gDa predo mn0ю vhnu.

Ґpclъ kъ є3feseєmъ, začalo slg.

Ґllilyіa, glasъ d7: Vozzvaša pravednіi:

Stjhъ: MnHgi skHrbi pravєdnыmъ:

E#đlіe luki2, začalo Rѕ.

Pričastenъ: Vъ pamztь vёčnuю bydetъ pravednikъ:

 

Komentarisanje nije više omogućeno.