NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Їynіa k7

S™agw svzщennomyčenika mef0dіa, є3pckpa patarskagw, i4že nrіgenovu є4resь popali2.

Stіhi6rы, glasъ d7.

Pod0benъ: Dalъ є3si2 znamenіe:

Hud0žestvo pamztь tvoS namъ sp7si1telьnoe nossщi, svzti1telю mef0dіe, svёtlw prіi1de. Tёmže vъ neй tS pэsnosl0vimъ, propovёdaющe tvo‰ svBtlыz p0dvigi i3 borє1nіz: i4miže mnogokovarstvennago i3 lukavago prebralъ є3si2, i3 pobёdы vэnecъ i3splelъ є3si2 raduzsz.

Slovesы2 prosvэti1lъ є3si2 cRk0vnoe i3spolnenіe, bGozvlenne mef0dіe, stradanій že svёtlostію mnogob0žіz tgnalъ є3si2 mrakъ, i3 prešelъ є3si2 kъ svёtu, sщ7ennomyčeniče, nhnэ nevečernemu. Tёmže tvoE vseprazdnstvennoe i3 svэton0snoe toržestvo2 prazdnuemъ dnesь, blagočestіemъ njsіsemi.

Krovьmi2 njbagri1lъ є3si2 svzщennuю ndeždu tvoю2, bGon0se mef0dіe: sъ neюže vo s™†z s™hhъ, blženne, vmэsti1lsz є3si2 raduzsz, i3 zri1ši svёtlw trbčeskuю bžctvennuю svёtlostь, naučazsz ksnёйše syщыmъ pače ўmA i3 smhsla, i3 njbožazsz, i3zrsdne s™i1telю prebogate.

I$nы stіhi6rы bcdэ. Pod0benъ t0йže:

Raduйsz, solncezračnaz lučE, slnca nezahodi1magw prt0le, ćže slnce vozsіsvši nedoumёnnoe: raduйsz, ќme, njblistazй bžctvennыmi sіsnьmi, zarE m0lnійnaz, njsvэti1všaz zemli2 koncы2, i4stinnoe zlata blistanіe, vsed0braz i3 prenepor0čnaz, svёtъ nevečernій vBrnыmъ njblistavši.

Skvernu tmhй strastnagw serdca moegw2, bcde vsepёtaz, i3 vs‰ ćzvы i3 gnoє1nіz segw2, ±že t grэhA njči1sti, čctaz, i3 ўmA moegw2 ўstavi nepostosnnoe: ćkw da si1lu tvoю2, i3 veli1koe zastuplenіe veličaю nkasnnый i3 nepotrebnый rabъ tv0й.

Nemoщь i3 razslablenіe, dv7o m™i vsenepor0čnaz, duši2 moeS preloži2 vъ krёpostь i3 si1lu, strahomъ i3 lюb0vію tvori1ti že, i3 dёzti njpravd†nіz hrtHva: ćkw da i3zbёgnu ngnS nesterpi1magw, i3 naslёdіe nebesnoe, i3 ži1znь neprehodi1muю tob0ю vosprіimY veselssz vsegdA.

Slava, i3 nhnэ, glasъ i3 pod0benъ t0йže:

Bэs0vskimi preklonena pril0gmi, i3 vъ r0vъ pogi1beli vveržena, ўщedri, vLčce, i3 ўtverdi1 mz na kameni dobrodёteleй, i3 navёtы vr†žіz raz0rši, spod0bi mS tvori1ti povelBnіz tvoegw2 sn7a i3 bGa našegw: ćkw da ўlučY njstavlenіe vъ denь sudA.

KrtobGor0dičenъ. Pod0benъ t0йže:

Raspinaema hrtA člvэkolю1bca vi1dzщi prečctaz, i3 rebra i3skopavaєma kopіemъ, plačuщi vopіsše: čto2 sіE, sn7e m0й; čt0 ti bezblagodatnіi lю1dіe vozdaša, za ±že sotvori1lъ є3si2 dHbraz i5mъ, i3 tщi1šisz bezčadstvovati mS, vselюbeznэйšій; ўdivlsюsz, blagoutr0bne tvoemY v0lьnomu raspstію.

Troparь, glasъ №:

Kr0vь tvoS, mydre, taйnw vopіetъ t zemli2, ćkože ѓveleva kъ bGu, bGomydre svzti1telю mef0dіe, ćsnw propovёdavый b9іe vočelovёčenіe. Tёmže i3 posrami1lъ є3si2 nrіgenovu lestь, i3 prestavilsz є3si2 vъ nbcnый čert0gъ: moli2 hrtA bGa, da spasetъ dyšы našz.

KanHnъ, tvorenіe feofanovo. Glasъ z7.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Manіemъ tvoi1mъ na zemnhй džbrazъ preloži1sz prežde ўdoborazlivaemoe vodn0e є3stestvo2, gDi. Tёmže nem0krennw pэšešestvovavъ ї}lь, poetъ tebЁ pёsnь pobёdnuю.

Stezi2 sk0rыz, kъ bGu mS nossщіz, pokazyz preh0dъ, svzщennotai1nniče, nauči2: ćkw da bezkonečnuю ўlučY ži1znь moli1tvami tvoi1mi, slavne.

NJblistalъ є3si2 svэton0snw vo hrt0vэ cRkvi, sugybыmi sіsz, sщ7ennozvlenne, blgodatьmi. Tёmže sugybыmi tS vэncы6 sщ7ennolёpnw hrt0sъ vэnčA.

Vэncemъ mučenіz, svzщenstva že mastію, blženne, ўkrašaemь, nboi1mi prosіslъ є3si2. Tёmže i4stinnoe i3 bGovi1dnoe naslёdіe poluči1lъ є3si2.

Ćkw nepor0čna žertva, i3 svzщenna vLcэ, i3 živA i3 njduševlenna, sщ7ennodёйstvovasz, slavne. Tёmže žertvenniku nbcnomu prіstъ bhlъ є3si2, mef0dіe.

BGor0dičenъ: I#zbavitelz čelovёčeskagw r0da i3 svobodi1telz, i3 sp7sa hrtA namъ rodilA є3si2, dv7o m™i čctaz. Tёmže ćvэ tS vёduщe hodataicu životA vёčnagw slavimъ.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Vъ načalэ nb7sA vsesi1lьnыmъ sl0vomъ tvoi1mъ ўtveržeй, gDi sp7se, i3 vsedёtelьnыmъ, i3 b9іimъ d¦omъ vsю2 si1lu i4hъ, na nedvi1žimэmъ mS kameni i3spovёdanіz tvoegw2 ўtverdi2.

Raspalaющusz vi1dэvъ nrіgenovu prelestь, ćkw shй i3zrsdenъ pastыrь, b9estvennыmъ ngnemъ sk0rw popali1lъ є3si2 vsю2 džnagw mglY, blistaющuю lučY vžegъ premydrosti tvoeS, bGoprіstne.

Dёvstvo čctn0e, i3 čistotы2 dobr0tu i3skysomъ, slavne, navhkъ, premydrostію tvoeю, i3 slovesъ blagodatію, vsёhъ si1hъ dobr0tu pokazyeši, bGomydre, i3 vёčnuющuю svёtlostь.

Tvoi1hъ slovesъ m0lnіz, i3 razuma trubA, i3 ўčenій blgonar0čitoe vэщanіe, vo vsю2 zemlю i3zhde, prepod0bne, vs‰ zovyщi vBrnыz kъ pričastію, preblženne, nebesnыhъ naslaždenій.

Krэpčaйšeю pi1щeю d¦0vnыhъ napoenій nashщšesz, premydre, tvoi1hъ, i4stinnoю pi1щeю džnoю naslaždaюtsz, prebыvaющeю, prisnotekyщeю ne mimoh0dnw, i3 rastyщeю pričastnikwmъ.

BGor0dičenъ: Sъ bžctvennыmъ gavrіi1lomъ, blgoslovennaz dv7o, tebЁ, raduйsz, zovemъ pri1snw: radosti bo namъ vinA bыlA є3si2 i3 veselіz i4stinnagw, i3zbavitelz i3 sp7sa vsёhъ pl0tію r0ždši.

Sэdalenъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Vozneshйsz:

Žertvennikъ krasenъ serdce tvoE sotvori1lъ є3si2, bezkrHvnы, svzщennodёйstvenne, prineslъ є3si2 žє1rtvы bGu. Postradavъ že krёpkw, i3 požersz prineslsz є3si2 žertva, mef0dіe, nasъ radi požeršemusz. E#g0že prilёžnw moli2 pri1snw, vs‰ spasti2 lюb0vію poю1щыz tS.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Neči1stыhъ pomыslHvъ moi1hъ mn0žestvo, i3 bezmёstnыhъ mhsleй njburev†nіz kto2 i3zreщi2 m0žetъ, vsenepor0čnaz; nasto‰nіz že bezpl0tnыhъ vr†gъ moi1hъ kto2 i3spovёstь, i3 si1hъ ѕl0bu; no tvoeю molьb0ю, blagaz, si1hъ mnЁ vsёhъ i3zbavlenіe daruй.

KrtobGor0dičenъ: I$že t beznačalьnagw nc7A roždennago, naposlёdokъ tS pl0tію r0ždšaz, na krtЁ vi1szщa zrsщi, hrtE, ўvы2 mnЁ, lюbeznэйšій ї}se, vopіsše, kakw slavimый ćkw bGъ t ѓgGlъ, t bezzak0nnыhъ nhnэ čelovBkъ, sn7e, hotS raspinaešisz; poю2 tS, dolgoterpэli1ve.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: DŽ§a nёdra ne njstavlь, i3 sošedъ na zemlю, hrtE b9e, taйnu ўslhšahъ smotrenіz tvoegw2, i3 proslavihъ tS, є3di1ne člvэkolю1bče.

Kъ dobrodёteleй vыsotЁ, myčeničeski skončavsz, vosteklъ є3si2, velikodar0vnoe vozdasnіe svzщennodёйstvіz tvoegw2 prіemъ, preblaženne.

Prest0lъ i3mёz svzti1telьskій, svzщennuю že ži1znь stzžavъ, pravoslavnuю propovёdalъ є3si2 vёru, vsečestne, i3 nauči1lъ є3si2 tvoE stado.

Sladostь dušepoleznaz tvoi1hъ ўčenій ćkw i3st0čnikъ proish0ditъ, pričastniki veselS, i3 ўslaždaz dušє1vnыz n†ša č{vstva.

BGor0dičenъ: N§eskihъ nёdrъ ne tstyplь, i3 t dv7ы vopl0щsz, hrtE b9e, sohrani2 stado tvoE, stroenіz tvoegw2 poklansющeesz bžctvєnnыmъ nbrazHmъ.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: GDi b9e m0й, t n0щi ќtrenevavъ tebЁ molю1sz: podaždь mi2 njstavlenіe pregrэšenій moi1hъ, i3 kъ svёtu tvoi1hъ povelёnій puti6 mo‰ napravi, molю1sz.

Mertvostію živon0snoю njbleklsz є3si2, dž§e, prežde skončanіz tvoegw2, i3 mečemъ ўsёčenъ mučenіz tvoegw2, kъ ži1zni mnogosugybnэй prestavilsz є3si2, slavne, lyčšeй.

Tai1nniče neizrečennыhъ, i3 džbщniče vhšnzgw likostosnіz, lюb0vію čtyщыz tS spasi2, preslavne, i3skušenій lю1tыhъ nai6tіz razorsz moli1tvami tvoi1mi.

I#mёz ko vLcэ derznovenіe, dž§e, є3gHže i3 strasti ўserdnw porevnovalъ є3si2, p0dvigi tvoi1mi, vBrnыmъ bžctvennый mi1rъ i3 tišinY i3sprosi2, premydre.

Pervэe svzщennodёstvovalъ є3si2 ѓgnca b9іz, grэhi2 mjra vzemlющago: poslэdi1 že zakalaemь, slovesna i3 živA žertva semY prineslsz є3si2, dž§e mef0dіe.

BGor0dičenъ: Čtcaz bcde, moю2 dyšu njmračennuю, prіsteliщe syši nerazori1magw svёta, i3 hramъ bžctvennыz zari2, svёtomъ tvoi1mъ prosvэti2, molю1sz.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Plavaющago vъ molvЁ žiteйskihъ popečenій, sъ korablemъ potoplsema grэhi6, i3 dušetlёnnomu ѕvёrю primetaema, ćkw їHna, hrtE, vopію1 ti: i3zъ smerton0snыz glubinы2 vozvedi1 mz.

Dremanіz vёždamъ i3 nči1ma tvoi1ma snA, preblaženne ne dalъ є3si2, d0ndeže vsёhъ strasteй sebE svobodi1lъ є3si2, i3 vmэsti1telenъ hramъ sodёlalъ є3si2 zarelyčnэй m0lnіi d¦a.

Vesь bžctvennomu i3 bGovi1dnomu sіsnію, bGomydre, soedinszsz, bžctvennagw svzщenstva pravilo bhlъ є3si2, i3 kъ bGu hodataй kvi1lsz є3si2, vseй cerkvi vёrnыhъ, mef0dіe.

Kъ svёtlomu žitію2 svёtlostnoe sovokyplьsz, syщihъ tkrovenіe, bGoglag0live, svёtlago svэti1lьnika mjru tS pokazA, є3retjčeskoe glumlenіe, i3 bezb0žіz tmY tgonsщa.

BGor0dičenъ: CRi1cu vsёhъ bhvšihъ tS vёdzщe, bGa bo rodilA є3si2, bGom™i, t nesyщihъ vs‰ sotv0ršago, radostnoe pэsnosl0vіe so ѓgGlomъ gavrіi1lomъ tebЁ zovemъ.

Kondakъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Vozneshйsz:

Svzщennotai1nnikъ s™hz trbcы, i3 ±že pače ўmA povelёnій bžctvennыhъ propovёdnikъ, i3 pravosl†vnыmъ ўtverždenіe bhlъ є3si2, mef0dіe, ѕlosl†vnыz njbliči1lъ є3si2 smhslы pravovёrіz radi, kr0vію tvoeю svzщennomyčenikъ ćvlьsz, i3 hrtY so ѓgGlы predstoS, moli2, spasti1sz namъ.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Vъ peщь džgnennuю vverženi prepod0bnіi džtrocы, džgnь vъ r0su preloži1ša, vospэvanіemъ si1ce vopію1щe: blagoslovenъ є3si2, gDi, b9e ntє1cъ našihъ.

NJsvzщenъ, bGomydre, i3 myčenikwmъ i4stinы svёtlw sіsz kr0vію, sъ ni1mi vLcэ poeši neprestannw: blagoslovenъ є3si2, gDi, b9e ntє1cъ našihъ.

Ўtverždenъ vёroю, jdwlьskій ўgasi1lъ є3si2 plamenь tHki s™hhъ kroveй tvoi1hъ, myčeniče, si1ce vzыvaz: blagoslovenъ є3si2, gDi, b9e ntє1cъ našihъ.

Naučenъ bžctvennыmъ vidёnіemъ prevhšnimъ, ќmъ premydrw ўzsni1lъ є3si2, sъ vёrnw poю1щimi, dž§e, vzыvaz: blagoslovenъ є3si2, gDi, b9e ntє1cъ našihъ.

BGor0dičenъ: Pэsnosl0vіemъ slavitъ tvoE ržctvo2 vsS tvarь, bGa, dv7o, vёdzщi, i3 čestnw poklansющisz tomY zovetъ: blagoslovenъ є3si2, gDi b9e ntє1cъ našihъ.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: E#di1nago beznačalьnago cRS slavы, є3g0že blagoslovstъ nbcnыz si6lы, i3 trepeщutъ či1ni ѓgGlьstіi, p0йte, svzщennicы, lю1dіe, prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

TS nevi1dimago ćkw vi1dэ, terpsše muči1teleй r†nы bGomydrый, i3 vэncemъ ўvzzesz, poS: p0йte, svzщennicы, lю1dіe, prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Nepreemlemoe hrt0vo crtvo svёtlw želaz, svzti1telю, sіE tebЁ i3shodataйstvovavšu pravoю stezeю, zovhй hrtY: lю1dіe, prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Mnogosugybnu hrt0sъ tebЁ podadE tvoi6mъ trudHmъ mzdY, bGon0se, mhslь prehodsщuю vssku, poю1щu blagočestnw togw2 crtvo vo vs‰ vёki.

Ўčenій puči1nu, i3 skrižalь nakazanій, i3 zrёnіz vыs0kagw sokr0viщe tS znaemъ, i3 čyvstvъ prest0lъ, poю1щe blagočestnw hrtA cRS vo vs‰ vёki.

BGor0dičenъ: Rabski, prečctaz, tebЁ prihoždY vёroю, začenšaz vsёhъ vLku, nhnэ spasi1 mz gonenіz i3 bёdъ, poю1щa blagočestnw bGa voploщennago i3zъ tebє2, bGorodi1telьnice.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: M™i b9іz i3 dv7a, r0ždšaz i3 dёvstvuющaz paki, ne є3stestvA dёlo, no b9іz snizhoždenіz: tёmъ ćkw є3di1nu, b9іihъ čudesъ spod0blьšuюsz, tS pri1snw veličaemъ.

VsegdA hrtA moli2, bGoblaženne dž§e, є3reseй ўstaviti є4že na nы2 kov†rstva, i3 nhnэšnій mrakъ t sredы2 tženi2: ćkw bo svzti1telь si1lenъ, moli1tvennikъ bhlъ є3si2.

T zemli2 kъ nebesnэй ži1zni prestavilsz є3si2, služenіz tvoegw2 p0čestь prіemъ i3 stradanіz, i3dёže ži1zni netlёnnыz pričastnikъ bhvъ, vёčnw bhti so hrt0mъ spod0bilsz є3si2.

Dreva ži1znennagw pl0dъ njb8slъ є3si2, bezsmertnыz, preblaženne, ži1zni, čelovёkwmъ pervonačalьnika priwbrёtъ, є3gHže radosti naslaždazsz bogatnw, nj poю1щihъ tS vёroю, moli1sz.

Vesь ќmъ prostiraz, prepod0bne, blagostію žitіS, hrt0va zrёnіz i3 krasnagw veselіz spod0bilsz є3si2, ćkw svzщennomyčenikъ i3 skazatelь blagočestіz, i3 pob0rnikъ.

BGor0dičenъ: Zak0na n0vagw kovčegъ naricaemъ tS, i3 bGonačertannuю skrižalь, vъ neйže sl0vo napisasz b9іe, člvёkъ bhvъ, za є4že spasti2 mjrъ t lesti, njbradovannaz bcde vsepёtaz.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.