NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Їynіa }i

Slyžba pres™ёй bcdэ, soveršaemaz vъ Bogolю1bskoй nbi1teli vъ denь prazdnestva s™0й čudotv0rnoй BGolю1bskoй їkHnэ B9іeй M™ri.

Na GDi vozzvahъ: stіhi6rы na }. Glasъ d7.

Nhnэ stranA rwssjйskaz nj tebЁ hvalitsz i3 veseli1tsz, i3mёющi tS zastypnicu neposthdnuю, i3 stёnu neruši1mu, gradu našemu nepokolebi1moe nsnovanіe, straža neushpna zemli2 rwssjйskіz. Ne prestaй i3 nhnэ tvoi1mi moli1tvami, vLčce bGolюbi1vaz, i3zbavlsti tvo‰ lю1di t vsёhъ bёdъ.

TebЁ pripadaюtъ, gpcžE, s™i1teleй sosl0vіe, cRіe že i3 kn7zi i3 vesь nar0dъ, ўmi1lьnw molsщesz, i3 lюbeznw cэlyюtъ tv0й džbrazъ, bGolюbi1vaz, glg0lющe: čtyщій tS gradъ vsegdA sp7saй t vsёhъ bёdъ.

B9estvennыmi dёtelmi soblюdaeši i3 pokrыvaeši t vražіihъ nahoždenій, lюb0vію prazdnuющыz preslavnoe kvlenіe tvoE, bGolюbi1vaz, blgovёrnomu kn7zю ґndreю, i3 zovyщыz ti2: tы2 є3si2 krёpostь naša i3 ўtverždenіe, i3 radovanіe bGolёpnoe. Vi1dz že tS molsщuюsz nj nasъ, I# mы2 poklansemsz sn7u tvoemY i3 bGu našemu, i3 glag0lemъ: ї}se vsesi1lьne, spasi2 dyšы našz, ćkw miloserdъ.

Dnesь sщ7ennosobravšesz, voshvalimъ bcdu: pres™az dv7o, mnHgaz tvo‰ vєli1čіz, i3 čudesъ puči1na: th bo є3si2 namъ s™0e njgraždenіe, i3 pohvalA i3 slava, i3 i3st0čnikъ i3scэlenій. Prazdnuющe s™0mu tvoemY džbrazu, bGolюbi1vaz, m0limsz glющe, ї}se vsesi1lьne, spasi2 dyšы našz, ćkw miloserdъ.

Blgočestnw prečctaz, čctnhmi tvoi1mi mltvami, njgradi2 i3 sohrani2, i3 str†šnы vragHmъ i3 nerabHtnы kvi2, tvorsщыz prazdnestvo tvoemY džbrazu, bGolюbi1vaz: da sn7u tvoemY zovemъ: ї}se vsesi1lьne, spasi2 dyšы našz, ćkw miloserdъ.

Slava, i3 nhnэ: glasъ }.

Prіidi1te, vozraduemsz deržavnэй zastypnicэ r0da našegw, cRi1cэ bcdэ, prіidi1te, pokloni1msz є4й vъ čydnomъ i3 počitaemomъ ѓgGlы, čctn0mъ є3S džbrazэ: daruetъ bo bcda vBrnыmъ njbi1lьnыz darы cэlє1bnыz t neistoщi1magw i3st0čnika s™hz їkHnы bGolю1bskіz, i3skušenій i3 bёdъ, i3 vsskagw grэhA i3zbavlsetъ nasъ, blgočestnw i3 bGoprіstnw proslavlsющihъ i3 čtyщihъ svёtluю їkHnu є3S: tёmъ vospэvaющe vozzovemъ bGolюbi1vэй: raduйsz lюbeznaz vBrnыmъ pom0щnice, vo spasenіe dyšъ našihъ.

Na lіtji stіhi6rы: glasъ ѕ7.

Nbcnый cRю2, člvэkolю1bče gDi, dolgoterpэli1ve i3 mnogomi1lostive, pri1zri t s™agw žili1щa tvoegw2, vi1ždь smirenіe naše, vi1ždь i3 njѕloblenіe naše: i3 ne ćrostію tvoeю njbliči1ši nasъ, nižE gnёvomъ tvoi1mъ nakažeši nasъ, i3 ne predaždь nasъ vъ našestvіe kzhkwmъ, i3li2 vъ ryki vragHmъ, da ne kogdA rekytъ kzhcы: gdЁ є4stь bGъ i4hъ; mh že lю1dіe tvoi2, i3 džvcы pažiti tvoeS, i3 i4mz tvoE prizыvaemъ. I$maši є3stestvennuю blgostь tvoю2, segw2 radi pokrыvaй gradъ seй (i3li2 nbi1telь sію2). I$maši prisnodv7u mltvennicu, r0ždšuю tS, sl0ve b9ій, i4maši li1kъ ґp0stolwvъ, i3 mn0žestvo m§nikwvъ i3 prpdbnыhъ: prіimi2 molenіe i4hъ nj lю1dehъ sogrёššihъ i3 tčaznnыhъ, i3 spasi2, neѕl0bive, dostosnіe tvoE.

Glasъ G.

Prіidi1te vsi2 koncы2 zemli2, čctn0mu džbrazu b9іz m™re pokloni1msz: ta bo rycэ kъ sn7u vozdёющi m0litsz nj nasъ i3 to‰ s™hmъ džbrazomъ naša stranA njživlenA bhstь. Mh že palmы2 i3 pёsnьmi d¦0vnыmi poS є4й so vsёmi s™hmi, prazdnuemъ dnesь svёtlw.

Velmi2 dobr0toю ўkrasi1 tz bGъ: ćkw čelovёkwmъ svёtъ dadE na rukY tvoeю, bGolюbi1vaz, th že vъ sіsnіi є3gw2 syщi ўpovanіe hrtіanwmъ, pom0щnica i5mъ vъ nyždahъ i3 sk0rbehъ, bGolюbi1vaz, i3 pristaniщe truždaющыmsz, moli2 i3zbavitisz namъ t napasteй, lюb0vію poю1щыmъ tS, i3 molsщыmsz vsečestn0mu tvoemY džbrazu, bGolюbi1vaz.

Slava, i3 nhnэ: glasъ }.

TS m0limъ predstatelьnicu našu, prečctaz bGolюbi1vaz, njderži1mi pečalmi, ne njstavi do koncA pogibnyti rabHmъ tvoi6mъ, no ўskori2 i3z8sti nasъ t nastosщagw gnёva i3 sk0rbi. Q pres™az dv7o či1staz, th bo є3si2 namъ stэnA i3 p0moщь, bGolюbi1vaz.

I# є3ktєnіi2.

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ }:

Raduйsz bcde vsepёtaz, raduйsz i3st0čniče životA vBrnыmъ, pritekaющыmъ kъ tebЁ: raduйsz vsёhъ vLčce, gpcžE tvari blgoslovennaz, raduйsz vsenepor0čnaz i3 preproslavlennaz, raduйsz palato, raduйsz b9estvennoe selenіe, raduйsz vseprečctaz, raduйsz m™i dv7o, raduйsz bGolюbi1vaz.

Stjhъ: PomznY i4mz tvoE, vo vsskomъ r0dэ i3 r0dэ.

Raduйsz bGolюbi1vaz bcde, prečctaz m™i hrt0va. Raduйsz vёrnыhъ nadeždo: raduйsz mjra njčiщenіe: raduйsz vsskіz sk0rbi i3zbavlsющaz rabы6 tvo‰: raduйsz čelovёkwmъ ўtэšenіe živon0snoe: raduйsz zastuplenіe prizыvaющыmъ tS, bGolюbi1vaz: raduйsz b9іe prebыvanіe i3 goro2 s™az.

Stjhъ: Slhši dщi2 i3 vi1ždь, i3 prikloni2 ќho tvoE:

Raduйsz bGolюbi1vaz bcde, m™i hrt0va, raduйsz є3di1na nadežda čelovёkwmъ i3 zastuplenіe, raduйsz njsщ7ennaz palato: raduйsz pribёžiщe: raduйsz svэti1lьniče svёta svёtlый, raduйsz raю2: raduйsz b9estvennoe selenіe: raduйsz i3st0čniče, i3stočaющій v0du ži1zni pritekaющыmъ kъ tebЁ, bGolюbi1vaz.

Slava, i3 nhnэ: glasъ d7.

Tы2 є3si2 bcde, ѓgGlwvъ radostь, tы2 є3si2 čelovёkwmъ slava, bGolюbi1vaz, tы2 vBrnыmъ nadežda, bcde vsepёtaz, predstatelьnice naša, i3 kъ tebЁ pribэgaemъ vo vsskoй nyždэ, ćkw da mltvami tvoi1mi t strёlъ vražіihъ, i3 pagubы dušetlёnnыz, i3 vsskihъ skorbeй i3zbavimsz vsi2, vospэvaющіi tS, bGolюbi1vaz.

Troparь, glasъ №:

BGolюbi1vaz cRi1ce, neiskusomyžnaz dv7o bcde mRje, moli2 za nы2 tebE vozlюbi1všago, i3 r0ždšagosz t tebE sn7a tvoego2, hrtA bGa našego, podati namъ njstavlenіe pregrэšenій, mjrovi mi1rъ, blgopl0dno i3z8obi1lіe, na vragi1 že njdolёnіe, pastыrєmъ svzthnю, i3 vsemY čelovёču r0du spasenіe. Gradы naša i3 str†nы rwss‡йskіz t nahoždenіz i3noplemennыhъ zastupi2, i3 t meždous0bnыz brani sohrani2. Q m™i bGolюbi1vaz dv7o! Q cRi1ce vsepёtaz! Ri1zoю svoeю pokrhй nasъ t vsskagw ѕlA, t vi1dimыhъ i3 nevi1dimыhъ vr†gъ zaщiti2, i3 spasi2 dyšы našz.

Na ќtreni po №-й kafjsmэ sэdalenъ, glasъ є7.

Prečctaz dv7o bGolюbi1vaz, pomi1luй nasъ pribэgaющihъ sъ vёroю kъ tebЁ, miloserdoй, i3 prossщihъ teplagw zastuplenіz tvoegw2: m0žeši bo, ćkw blgaz, vsёhъ spasti2, i3 ćkw m™i bGa vhšnzgw, maternimi tvoi1mi moli1tvami vsegdA i3zbavlseši čtyщihъ tS t vsёhъ bёdъ, bGolюbi1vaz.

Slava, i3 nhnэ: glasъ t0йže.

Po v7-й kafjsmэ sэdalenъ, glasъ №.

M™rь tS b9ію m0limъ vsi2 voi1stinnu, i3 kъ щedr0tamъ tvoi6mъ vopіemъ, lюb0vію pribэgaющe kъ tvoeй blgosti: ts bo i4mamы grёšnіi zastypnicu, bGolюbi1vaz, i3 tebE stzžahomъ vъ napastehъ spasenіe, є3di1nu preči1stuю.

Slava, i3 nhnэ: glasъ t0йže.

Veličanіe: Veličaemъ tS, pres™az dv7o, i3 čti1mъ džbrazъ tv0й s™hй, є3g0že blgovёrnый kn7zь ґndreй dadE namъ na vragi2 vъ pobёdu, i3 vsBmъ vBrnыmъ vo spasenіe.

Pal0mъ: Velій gDь, i3 hvalenъ ѕэlw2:

Po polmelei sэdalenъ, glasъ №.

StэnA newbori1maz namъ hrtіanwmъ є3si2, bcde dv7o: kъ tebё bo pribэgaющe, nevrэdi1mы prebыvaemъ, i3 paki sogrэšaющe, i4mamы tS mltvennicu, bGolюbi1vaz. Tёmъ blgodarsщe vopіemъ ti2: raduйsz blgodatnaz, gDь sъ tob0ю.

Slava, i3 nhnэ: t0йže.

Po n7-mъ palmЁ stіhi1ra, glasъ ѕ7:

Ne vvёri mS čelovёčeskomu predstatelьstvu:

KanHnъ, glasъ d7.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Tverzu ўstA mo‰, i3 nap0lnztsz d¦a, i3 sl0vo trhgnu cRi1cэ m™ri, i3 kvlю1sz svёtlw toržestvyz, i3 vospoю2 raduzsz toS čudesA.

Blgogovёюtъ pred8 tob0ю, bcde, ѓgGlwvъ nač†lьnicы, i3 s™hhъ či1ni čestnw slyžatъ ti2, pravednіi krasyюtsz, kn7zь že ґndreй m0litsz, i3 gradъ vladi1mіrъ pohvalsetsz svёtlw. Mh že grёšnіi, pripadaz kъ tvoeй s™0й їkHnэ, bGolюbi1vaz, mlcti pr0simъ: njzari2 naša serdcA, pres™az dv7o bcde.

Kn7zь ґndreй vopіsše so slezami: pres™az cRi1ce bcde, ўpovanіe hrtіanwmъ, ўmoli2 sn7a svoego2, hrtA bGa našego nj deržavэ tvoeй: th bo i3zv0lila є3si2 vъ predёlэhъ stranы2 vladi1mіrskіz, nbi1teli svoeй slavnw sozdatisz vo i4mz tvoE, bGolюbi1vaz.

Prіidi1te, hrtoimeni1tіi lю1dіe, ўmы2 taйnw njči1stivšesz, pritecemъ vъ hramъ m™ri hrtA bGa našegw, bGolюbi1moe mёsto stranы2 vladi1mіrskіz, ćkw bGoprіstnoe selenіe, vi1dzщe: vъ nemъ bo kvlsetъ namъ svoю2 mi1lostь vLčca.

Pod8 kr0vъ tv0й, bcde dv7o, pribэgaemъ vsi2 r0di člvёčestіi, prosvэti2, bGolюbi1vaz, mёsto s™0e toržestvA tvoegw2: i3 mы2, grёšnіi rabi2 tvoi2, molsщesz prečctэй tvoeй їkHnэ, pr0simъ t tebE prіsti vєli1kіz mi1lwsti.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Tvo‰ pэsnosl0vcы bcde, živhй i3 nezavi1stnый i3st0čniče, li1kъ sebЁ sovokyplьšыz, d¦0vnw ўtverdi2: vъ b9estvennэй tvoeй slavэ vэncє1vъ slavы spod0bi.

Zastypnica i3 pokr0vъ gradu vladi1mіru, i3 vsskomu gradu i3 stranЁ, bydi namъ pom0щnica i3 pribёžiщe, bGolюbi1vaz, vsёhъ nasъ zastupi2, gpcžE cRi1ce i3 bcde, i3 vo vsskihъ ѕlhhъ mёstэhъ vBrnыz sohrani2.

Prіimi2 hvalY t ќstъ našihъ nedost0йnыhъ, q pres™az bcde dv7o bGolюbi1vaz, nadeždo naša i3 pohvalo2, poklansemsz tvoemY preslavnomu džbrazu: molьbY prіimi2 nj rabёhъ tvoi1hъ.

Prečctэi rycэ tvoi2, cRi1ce i3 bcde, mi1lostivnw vozdvi1gni kъ sn7u tvoemY i3 bGu našemu, prossщi tpuщenіz sogrэšenій našihъ, i3 žitіE naše i3spravi, i3 vsskіz blgodati i3sp0lni nasъ i3 mlcti spod0bi.

Pres™az dv7o, m™i bGolюbi1vaz, sohrani2 rabы6 tvo‰ t vsskіz soproti1vnыz si1lы, i3 i3zbavi t vsskіz napasti, i3 radostь mjru sotvori2 duševnuю i3 tэlesnuю, i3 prezri namъ vs‰ sogrэšє1nіz.

Sэdalenъ, glasъ v7.

Molenіe teploe i3 stэnA newbori1maz, mi1losti i3st0čniče, mjrovi pribёžiщe, prilёžnw vopіemъ ti2: bcde vLčce, predvari2, i3 t bёdъ i3zbavi nasъ, є3di1na vsk0rэ predstatelьstvuющaz.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Sэdsй vъ slavэ, na prt0lэ b9estvA, vo džblacэ legcэ prіi1de ї}sъ preb9estvennый, netlёnnoю dlanію, i3 spasE zovyщыz: slava hrtE, si1lэ tvoeй.

E#đlіa hrt0va bGoglasnый spisatelь lukA napisA džbrazъ tv0й čydnый, vsenepor0čnaz vLčce, i3 mLnca ti2 prevёčnago na rukY i3z8obrazi2: s™hй že kn7zь ґndreй vъ noщn0mъ vidёnіi ўzrёvši tS molsщuюsz za nы2, dadE namъ džbrazъ tvoegw2 molenіz, kъ nemyže pritekaющыz bёdъ i3 napasteй i3zbavlseši.

Q pres™az dv7o bcde, tы2 i3zv0lila є3si2 i3zhti i3z8 grečeskіz stranы2 vъ čudotv0rnomъ džbrazэ tvoemъ, i3 doiti2 do s™agw mёsta, i3dёže i3 kvi1lasz є3si2 kn7zю ґndreю: džnъ že molssz tebЁ, so slezami vopіsše: pres™az dv7o bcde, i3zbavi nasъ vsskihъ bёdъ i3 skorbeй.

Na tS ўpovanіe vozloži1homъ, bGolюbi1vaz m™i dv7o, predstatelьnicu tS životA tverdu i3 nepokolebi1mu stzžahomъ, moli2 nj nasъ rabёhъ tvoi1hъ vseщedrago bGa.

Tы2 є3si2 pohvalA i3 vэnecъ s™ы6mъ vsBmъ, vsi2 na tS po bz7э nadeždu vozloži1homъ, i3 tebЁ m0limsz, bGolюbi1vaz cRi1ce, b9іz m™i, pom0щnice grBšnыmъ i3 spasenіe rabHmъ tvoi1mъ.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Ўžas0šasz vssčєskaz nj b9estvennэй slavэ tvoeй: th bo neiskusobračnaz dv7o, i3mёla є3si2 vo ўtr0bэ nadъ vsёmi bGa, i3 rodilA є3si2 bezlёtnago sn7a, vsBmъ vospэvaющыmъ tS mi1rъ podavaющaz.

Vsskoe mёsto, pres™az dv7o bcde, svoeю mi1lostію prosvэщaeši, gradu že vladi1mіru i3 mёstu bGolюbi1momu, veli1kaz pohvalA i3 ўtverždenіe, vъ bэdahъ syщыmъ sk0raz pom0щnica.

Propovёduetъ preslavnw vєli1čіz tvo‰ lavra, ćže bo tvoE i4mz načalo prіS, m™i b9іz bGolюbi1vaz: hvalztъ molє1bnicы, i3 veličaюtъ čudotv0rnый džbrazъ tvoegw2 molenіz nj nasъ i3 glg0lюtъ: ўtverdi2 gDi nbi1telь sію2.

PrispЁ dnesь pamztь tvoS, knsže ґndree, raduetsz preslavnый gradъ vladi1mіrъ, i3 bGolюbi1moe mёsto krasyetsz zovyщi: pres™az dv7o bcde, spasi2 nasъ i3 i3zbavi t vsskіz nyždы i3 pečali.

MRje, zlataz kadi1lьnice, str†sti p†gubnыz tženi2 t nasъ, i3 ўtverdi2 nasъ nepokolebi1mыhъ, pres™az dv7o bGolюbi1vaz, ne i4mamы bo i3nhz p0moщi razvэ tebE, vLčce.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: B9estvennoe sіE i3 vsečestn0e soveršaющe prazdnestvo, bGomydrіi, bGomatere, prіidi1te rukami vospleщimъ, t neS r0ždšagosz bGa slavimъ.

Prišestvіemъ čestnagw džbraza tvoegw2, cRi1ce bcde, njsvzti1la є3si2 mёsto bGolюbi1moe, na nemže nbi1telь svoю2 t drevnihъ lёtъ sohranseši, i3dёže i3 nasъ spod0bi tebE pёti či1stыmi serdcы2.

Ne ўžasaйsz kn7že ґndree, i3 ne divi1sz, vi1dэvъ džbrazъ prečctыz bcdы, t grečeskіz stranы2 i3zšedšій, doiti1 že grada rost0va neizv0livšій: se bo d0йde do mёsta s™agw, svhše pronarečennagw, i3 podvi1že vopi1ti tebE kъ preblgoslovennэй: q vsemi1lostivaz! Moli2 nj nasъ sn7a svoego2, hrtA bGa našego.

Vozdvi1gnemъ rucЁ svoi2 gorЁ, i3 voznesemъ hvalє1nіz gDvi: se bo voi1stinnu prіi1de prečctaz dv7a i3 bcda bGolюbi1vaz, vsS njzarsz vBrnыz b9estvennoю svoeю їkHnoю.

Hramъ živhй i3 njsщ7ennый syщi, prenepor0čnaz, prebeznačalьnoe sl0vo pl0tію rodilA є3si2, bezslovesіz mjrъ i3zbavlьšee: i3zbavi i3 nasъ t napasteй tvoi1mi moli1tvami, bGolюbi1vaz.

Kondakъ, glasъ }.

Dv7o i3 m™i bGolюbi1vaz, cRi1ce mRje bcde, mi1lostivaz hodataice kъ sn7u svoemY i3 bGu našemu za nы2 rabы6 tvo‰! Tы2, ntrokovi1ce, blgoizv0lila є3si2 tvoemY prečydnomu džbrazu, є3g0 že napisA bGoglag0livый lukA, pervэe t stranы2 grečeskіz, pot0mъ že i3 t crtvuющagw grada kjeva i3zhti, po ўmolenію blgovёrnagw kn7zz ґndrez, i3 kvi1ti mi1lostь svoю2 novoprosvэщє1nnыmъ lю1demъ stranы2 seS, no ne i3zv0livši dosti1gnuti grada rost0va, vozlюbi1la є3si2 prebыvati vъ predёlэhъ vladi1mіrskihъ, i3dёže i3 kvi1lasz є3si2 vёrnomu rabY tvoemY kn7zю ґndreю, molsщisz nj lю1dehъ tvoi1hъ sn7u i3 bGu tvoemY, ćkože drevle s™0mu ґndreю vъ hramэ vlahernskomъ. Tёmže s™hй kn7zь ґndreй novopisavъ tebE, moli1tvennicu nj lю1dehъ tvoi1hъ, njstavi namъ seй moli1tvennый li1kъ tv0й, bGolюbi1vaz m™i, i3 njsnovA nbi1telь vъ mёstэ tvoegw2 kvlenіz, i3z8 nesže t čudotv0rnыz tvoeS їkHnы i3 po vseй stranЁ rwssjйstэй mi1lostь i3 p0moщь i3 i3scэlenіe podaeši sъ vёroю prihodsщыmъ kъ tebЁ: ćkw nj tebЁ bcde vsS tvarь raduetsz.

Troparь, glasъ №:

Vsepёtaz i3 vsesi1lьnaz cRi1ce bcde, m™i vseS tvari sodёtelz, hrtіanskaz nadeždo i3 zastypnice, pečalьnыhъ ўtэšenіe, nenadёющihsz i3 tčazvšihsz sk0roe nadёznіe, m0limъ tS, mi1lostiva bydi namъ grBšnыmъ i3 ne njstavi r†bъ svoi1hъ, i3 ne tri1ni molє1nіz vёrnыhъ, vъ sk0rbehъ i3 bёdahъ, pred8 čestnhmъ džbrazomъ tvoi1mъ i3zbavlenіz trebuющihъ. Q vLčce, blgaz pom0щnice! Ri1zoю tvoeю čestn0ю nasъ zaщiti2 i3 t vsёhъ ѕHlъ i3zbavi, molsщi sn7a tvoego2, hrtA bGa našego, da sp7setъ dyšы našz, ćkw miloserdъ.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Ne posluži1ša tvari bGomydrіi pače sozdavšagw, no džgnennoe preщenіe myžeski popravše, radovahusz poю1щe: prepёtый ntcє1vъ gDь i3 bGъ blgoslovenъ є3si2.

BGolюbi1vomu žitію2 pervonačalьnikъ i3 nastavnikъ kn7že ґndree bhlъ є3si2, i3 molebnw podvizalsz є3si2 pred8 prečydnыmъ džbrazomъ b9іz m™re: svэtlёйši bo slnca vozsіS prečctnaz їkHna pres™hz bcdы, є4й že moli1sz spasti1sz namъ.

Heruv‡mъ i3 seraf‡mъ prevhšši kvi1lasz є3si2 bcde: th bo є3di1na prіsla є3si2 nevmэsti1mago bGa vo ўtr0bэ svoeй, i3 blgovoli1la doiti2 džbrazu tvoemY bGolюbi1magw mёsta. Mh že rabi2 tvoi2 vsi2 vёrnіi pёsnmi tS ўblažaemъ.

Pres™az gpcžE dv7o bcde, m™i hrtA bGa našegw, vsskw m0žeši namъ bhti pom0щnica: posэti1všaz čydnыmъ džbrazomъ tvoi1mъ bGolюbi1moe mёsto sіE, bGolюbi1vaz vLčce, posэti2 i3 nasъ, i3 ne njstavi, ćkože samA vёsi, sъ vёroю prihodsщihъ kъ tebЁ.

Pristupi2 kъ čydnomu džbrazu bGolюbi1vыz bGomatere veli1kій kn7zь ґndreй, i3 prosterъ rycэ svoi2 vzemъ ćkw bezcёnnoe sokr0viщe, i3 vozvэsti2 nc7Y svoemY, kakw čudesnw i3z8 vыšegrada posэti2 mёsto bGolюbi1moe.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: DŽtroki blgočєsti1vыz vъ peщi2 roždestvo2 bGor0dičo sp7slo2 є4stь: togdA ќbw nbrazyemoe, nhnэ že dёйstvuemoe, vselennuю vsю2 vozdvizaetъ pёti tebЁ: gDa p0йte dэlA, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vs‰ vёki.

Prіimi2 molenіe naše, prečctaz bcde, sohrani2 i3 zastupi2 t vsskagw ѕlA, i3 ne tri1ni nasъ t svoegw2 čctnagw džbraza: ts bo i4mamы moli1tvennicu teplu i3 stёnu tverdu i3 pokr0vъ neruši1mый, i3 zemli2 našeй veli1kuю pohvalY i3 ўtverždenіe.

Raduemsz dušeю i3 veseli1msz serdcemъ, vziraющe na džbrazъ tv0й, pres™az bcde bGolюbi1vaz, i3myщe tS deržavu nepobэdi1muю i3 ўtverždenіe nepokolebi1moe, nadeždu i3 ўpovanіe, i3 dušamъ našыmъ spasenіe.

Pom0щnica є3si2 vъ sk0rbehъ i3 vъ napastehъ i3 bёdahъ, i3 vъ temni1cahъ i3zbavlenіe, na brani i3 vъ ratehъ zastuplenіe, bGootrokovi1ce čctaz, i3 i3zbavlenіe vsBmъ vBrnыmъ čelovёkwmъ i3 pohvalA, i3 gradu našemu veli1koe ўtverždenіe.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Vsskъ zemnor0dnый da vzыgraetsz d¦omъ prosvэщaemь, da toržestvyetъ že bezpl0tnыhъ ўmHvъ є3stestvo2, počitaющee sщ7ennoe toržestvo2 bGomatere, i3 da vopіetъ, raduйsz vseblažennaz bcde, čctaz prisnodv7o.

SE tebЁ, pres™az cRi1ce bGolюbi1vaz, posыlaetsz sъ nb7sE ґrhagGlъ gavrіi1lъ, cRS vsёhъ i3 bGa provozvэsti1ti prišestvіe, i3 vozglasi1ti tebЁ: raduйsz blgodatnaz, gDь sъ tob0ю.

Raduйsz, m™i dv7o, raduйsz prečctaz, prіsteliщe b9іe, raduйsz svёщnice svёta, ґdamovo vozzvanіe i3 є4vino i3zbavlenіe, goro2 s™az i3 preslavnaz, i3 sщ7ennый čert0že.

Tы2 є3si2 pohvalA hrtіanwmъ vLčce, tы2 nryžіe na vragi2 i3 stэnA, kъ tebЁ pribэgaemъ, tS i3 nhnэ na p0moщь prizыvaemъ: gpcžE cRi1ce bcde, sp7si2 i3 sohrani2 pravovBrnыz lю1di tvo‰, bGolюbi1vaz.

Q vsemi1lostivaz hrtіanwmъ pom0щnice ne m0žetъ tS vospёti dost0йnw ќmъ člvёčeskій i3 ѓgGlьskій, ćkw vseS tvari čctnёйšuю, nbcnыhъ i3 zemnhhъ si1lъ slavnэйšuю: vsёhъ bo tvorcA rodilA є3si2 i3 bGa: no, q vLčce! Prіimi2 mi1lostivnw naše molenіe, vsegda bo na tS nadёemsz.

Svэti1lenъ.

Pod0benъ: Posэti1lъ nы2 є4stь:

Teploe zastuplenіe vъ bэdahъ, i3 pom0щnicu našu, i3 kъ bGu primirenіe, є4юže tli2 i3zbavihomsz, bcdu vёrnіi ўblažaemъ.

Slava, i3 nhnэ:

TS predstatelьnicu i4mamы grёšnіi, q pres™az dv7o: tы2 blgopremёnna sotvori2 sn7a tvoego2 i3 bGa našego, m™rnimi tvoi1mi mltvami.

Na hvali1tehъ stіhi6rы na d7. Glasъ ѕ7.

Veličaemъ tS vsi2, prenepor0čnaz m™i hrtA bGa našegw, ćže prežde ržctvA dv7a, i3 vъ ržctvЁ dv7a i3 po ržctvЁ paki prebыvaeši dv7a: nevёsto nenevёstnaz, nizloži2 vragHvъ našihъ, m0limъ tS vLčce. Dvaždы.

Preblgoslovenna i3 preproslavlenna є3si2 bcde dv7o, ćkw rodilA є3si2 vsёhъ tvorcA, m™i syщi životA, tob0ю prіshomъ mы2 grёšnіi padenіz našegw vostanіe, є3di1na blgoslovennaz.

Blži1mъ tS vsi2 r0di bcde, ćkw radosti vs‰ nы2 i3sp0lnila є3si2 kvlenіemъ tvoi1mъ kn7zю ґndreю, i3 darovanіemъ namъ čctnagw džbraza tvoegw2 prečctaz, є3myže dnesь poklansющesz ўmi1lьnw m0limъ tS: spod0bi vLčce tvo‰ rabы6, vъ byduщemъ vёcэ, i3zbrannыhъ radosti.

Slava, i3 nhnэ: glasъ }:

Q preslavnagw čudesE! Vo vsёhъ stranahъ tebE radi proslavlsema nbi1telь tvoS, bGonevёsto, ćkw i4matь vъ sebЁ čudotv0rnuю tvoю2 їkHnu, t nesže neizrečє1nnыz cэlьbы6 prіemlющe, blgodarstvєnnaz vopіemъ tebЁ i3 ўmi1lьnw m0limъ tS: pres™az dv7o, spasi2 dyšы našz, ćkw miloserdaz.

Na lіturgji blžє1nna, pёsnь G i3 ѕ7. Prokjmenъ, ґpclъ, є3đlіe i3 pričastenъ bcdэ džbщій.

Moli1tva bGolюbi1voй b9іeй m™ri:

Q čydnaz i3 vhsšaz vsёhъ tvareй cRi1ce bcde, nbcnagw cRS hrtA našegw m™i! Ўslhši nasъ grёšnыhъ i3 nedost0йnыhъ r†bъ tvoi1hъ, vъ časъ seй molsщihsz i3 pripadaющihъ kъ tebЁ sъ vozdыhanіemъ i3 slezami, i3 ўmi1lьnw glag0lющihъ: i3zvedi2 nasъ t r0va strasteй, vLčce, i3zbavi nasъ t vsskіz sk0rbi i3 pečali, njgradi2 t vsskіz napasti i3 ѕlhhъ klevetъ, i3 t nepravednagw i3 lю1tagw navёta vražіz. M0žeši bo, q blgodatnaz m™rь naša, ne t0čію t vsskagw ѕlA sohrani1ti lю1di tvo‰, no i3 vsskimъ blgodэsnіemъ snabdi1ti i3 spasti2: razvэ tebE i3nhz predstatelьnicы vъ bэdahъ i3 njbstosnіihъ i3 teplыz hodataicы nj nasъ grёšnыhъ ne i4mamы kъ sn7u tvoemY hrtY bGu našemu, є3g0 že ўmoli2 vLčne, da spasennіi tob0ю slavimъ i3 vъ byduщemъ vёcэ vses™0e i4mz sn7a tvoegw2 i3 bGa našegw kypnw so nc7emъ i3 s™hmъ d¦omъ, nhnэ i3 vъ bezkonє1čnыz vёki. Ґmi1nь.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.