NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Їynіa z7i

S™hhъ myčєnikъ, manyila, savela i3 їsmaila.

Stіhi6rы, glasъ d7.

Pod0benъ: Ćkw d0blz:

Ćkw ѕvёzdы mnogosvBtlыz, strastoterpcы prehvalьnіi, b9estvennыmi svэtlostьmi2 njzarsete vselennыz koncы2, demwnskagw njmračenіz, i3 strasteй tletv0rnыhъ i3 bёdъ i3zimaющe. Tёmže dnesь svёtloe i3 svэton0snoe, i3 svzt0e vaše toržestvo2, sošedšesz voshvalimъ, slavnіi.

Manyilъ čydnый, i3 savelъ blažennый, i3 їsmailъ premydrый, pёsnьmi svzщennыmi da počtytsz: trbcu bo nesozdannuю predъ vragi2 sщ7ennopropovёdaющe, mnogob0žnuю ўgasi1ša lestь kr0vnыmi i3zlі‰nіi, i3 slavu prіsša neuvzdaemuю.

CarS bezzak0nnago, bezzak0nnw povelэvaющago pokloni1tisz, i3 čє1sti prinesti2 bezslovє1snыmъ bogHmъ bezd{šnыmъ, blažennіi, mydrэ posrami1ste, manyile i3 їsmaile, i3 savele, velikoimeni1tіi: i3 postradavše terpэli1vnw i3 zak0nnw, vэncы2 i3splet0ste pobёdы, nj mjrэ molsщesz.

Slava, glasъ }:

Či1stw vozlю1blьše tS, sl0ve b9ій, slavnіi myčєnicы, ngnю2 služi1ti njstavlьše, nebregše že i3 nj haldeйstэй zemli2, tvoi1mъ svёtomъ njzari1šasz: vowruži1všesz že njryžіemъ vёrы, posrami1ša їulіana muči1telz, manyilъ slavnый, i3 savelъ di1vnый, i3 їsmailъ trebogatый, so nc7emъ i3 d¦omъ poю1щe tS, m0lztъ, spasti1sz dušamъ našыmъ.

KrtobGor0dičenъ.

Pod0benъ: Q preslavnagw čudesE!

Čto2 zri1moe vidёnіe, є4že moi1ma nči1ma vi1ditsz, q vLko! Soderžaй vsю2 tvarь, na drevo vozdvi1ženъ bhvъ, i3 ўmiraeši vsBmъ dasй ži1znь, bcda plačuщi glag0laše, є3gdA ўzrЁ na krtЁ voznosi1ma, i3z8 neS neizrečennw vozsіsvšago bGa i3 člvёka.

Troparь, glasъ d7:

Myčєnicы tvoi2, gDi, vo stradanіihъ svoi1hъ vэncы2 prіsša netlBnnыz t tebє2 bGa našegw: i3myщe bo krёpostь tvoю2, muči1teleй nizloži1ša, sokruši1ša i3 demwnwvъ nemwщnhz derzwsti: tёhъ moli1tvami spasi2 dyšы našz.

Na ќtreni džba kanHna nktHiha: i3 s™hhъ na d7. Glasъ }.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: I#strssšemu vъ m0ri muči1telьstvo faraHne, i3 ї}lz syšeю nastavlьšemu poi1mъ hrtY, ćkw proslavisz vo vёki.

Poemъ pёsnь vsi2 ziždi1telю, i3 vsederži1telю bGu, strastoterpcєvъ dost0йnw početšemu, slavnago manyila, i3 stradavšыz sъ ni1mi, vo vёki.

Ntečeskoe služenіe tvergše ngnepoklonenіe, goni1telz stremlenіe vozrazi1ša, i3 bhša stradalьcы, є4že vъ trbcэ, čestnhmъ i3spovёdanіemъ.

Ćkw є3dinoči1sleni trbcэ, postradavše є3S radi, dostolёpnw vэnčastesz myčєnicы: moli1tesz u5bo neprestannw, i3zbaviti vsёhъ nasъ t bёdъ.

BGor0dičenъ: E$že t dv7ы roždestvo2 vhše є3stestvA, roždeйsz ўtai2 knszz tmы2, ćkože pi1šetъ, i3 tverze є3demъ, bcdu ю5 i3spovёdaющыmъ.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Nёstь svstъ, ćkw gDь, i3 nёstь pravedenъ ćkw bGъ našъ, є3g0že poetъ vsS tvarь: nёstь pravedenъ pače tebє2, gDi.

Nёstь, s™ji, po dostosnію voshvali1ti svzщennoe vaše stradanіe, i4mže ўvzz0stesz nb7opletennыmi vэncы6, bGu i3zbavitelю našemu molsщesz spasti1sz namъ.

Ngnemъ njpalsemi, newskudэvaemi ўm0mъ, ranami njk0vani, bolёznьmi i3z8wщreni, nb7okovannіi meči2 bhste myčєnicы na nečesti6vыz vragi2.

Posrami1sz tomi1telь, padenіemъ ўžasnыmъ padsz tstypnikъ i3 bezzak0nnikъ, hrtY ўkrёplьšu myčєnikъ tr0icu, d0blэ njpolči1tisz na nečestіe є3gw2.

BGor0dičenъ: Samyю tebЁ priv0dimъ r0ždšuю tS pl0tію, na molьbY deržavэ tvoeй, hrtE b9e našъ, i3 myčenikwvъ sob0rы: tёhъ molьbami ўmiri2 mjrъ tv0й.

Sэdalenъ, glasъ №.

Pod0benъ: Gr0bъ tv0й, sp7se:

Ćkw trisvёtlaz svэщA, ngnemъ trbčeskimъ vžegšesz, perswvъ ngnю2 služaщihъ tmY popali1ste, i3 hrtA so derznovenіemъ propovёdaste, vozsіsvšago t neiskusomyžnыz dv7ы: i3 blžennu prіsste konči1nu, triči1slennіi myčєnicы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Nastavi nы2 na pytь pokasnіz, ўkl0nšыzsz pri1snw kъ bezpytієmъ ѕHlъ, i3 preblagago prognёvavšыz gDa, neiskusobračnaz blgoslovennaz mRje, pribёžiщe tčaznnыhъ čelovёkwvъ, b9іe žili1щe.

KrtobGor0dičenъ: Zrsщi tS, hrtE, vsenepor0čnaz m™i mertva na krtЁ prosterta, vopіsše: sn7e m0й, sobeznačalьne nc7Y i3 d¦u, čto2 neizrečennoe tvoE sіE smotrenіe, i4mže spaslъ є3si2, prečctыhъ rykъ tvoi1hъ, щedre, sozdanіe;

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: I#zъ gorы2 priwsэnennыz, sl0ve, prbr0kъ, є3di1nыz bcdы, hotsщa voploti1tisz, bGovi1dnw ўsmotri2, i3 so strahomъ slavosl0vzše si1lu tvoю2.

T k0rene volšebna, tr0ica blgoslovennaz, ntcA neblagočesti1va, matere že blagočestvuющіz, myčєnikъ prozzbE bratіz, vozrasti1všaz plodы2 blagočestіz.

Ѕvёzdы nelє1stnы bhste vёrы, ćkw s0lnce, ćvэ vozsіsvše mjru trisіsnnaz tr0ica, svэton0snый manyilъ, savelъ so їsmailomъ.

Moli1tesz trіE ćkože є3di1nъ trbcэ, dati njčiщenіe i3 njstavlenіe sogrэšenій, tvorsщыmъ vёroю i4stinnoю, s™ji myčєnicы, pamztь vašu.

BGor0dičenъ: Palata krasnA vsёhъ cRS pokazasz voi1stinnu, i3 prt0lъ vhšnzgw, i3 vhšši tvari, bGomati, i3 predstatelьnica dyšъ našihъ.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: T n0щi nevёdэnіz, bGovёdэnіemъ prosvэti1vый koncы2, prosvэti1 mz ќtromъ člvэkolю1bіz tvoegw2, gDi.

Dostod0lžnw vsi2 myčenikwvъ soveršaemъ pamztь: si1hъ bo kr0vію vesь njs™i1sz mіrskjй vozdyhъ.

Noщeborю1щuю drevle vёrnыhъ cRkovь, myčєnicы sію2 prosvэti1ša zareю pravыz i4hъ vёrы.

Ґvraamwva nBdra myčeničєskіz dyšы prіsša, i4miže ćkože džbrazъ napi1sanъ vhšnee crtvo propovёdaetsz.

BGor0dičenъ: Ćže t trbcы є3di1nago voploщenna r0ždši bGa voi1stinnu, bGomati, moli2 bёdъ i3zbaviti rabы6 tvo‰.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Ri1zu mnЁ podaždь svёtlu, njdэsйsz svёtomъ, ćkw ri1zoю, mnogomi1lostive hrtE, b9e našъ.

I#zbэg0ša skvernы mhslennыz s™ji myčєnicы, spasšesz bezъ volnenіz, njkormlenіemъ krtA nastavlsemi.

Kr0vi vašz zi1nuvši zemlS pokrы2, s™ji, i3 vnezapu m0щы vъ d0lьnihъ sokr0viщahъ sokrovє1nnы bhša.

Ўmiri2 mjrъ, b9e, i3 spasi2 ćkw miloserdъ stado tvoE nevreždeno, moli1tvami slavnыhъ strtoterpєcъ tvoi1hъ.

BGor0dičenъ: Bezъ sёmene začenši bGa, ziždi1telz є3stestvA netlёnnw rodilA є3si2: togo2 moli2, bGomati, spasti1sz namъ.

Kondakъ, glasъ v7.

Pod0benъ: Vhšnihъ i3щS:

Vёroю hrt0voю ўszvleni, vseblažennіi, i3 segw2 vёrnw i3spi1vše čašu, pє1rsskaz služє1nіz i3 derzostь na zemlю nizloži1ste, trbcы ravnoči1slennіi, moli6tvы tvorsщe nj vsёhъ nasъ.

Jkosъ: I$že i3sperva bžctvennoю tvoeю dobr0toю, ї}se žiznodavče, njzari1 mz ćvэ, ćkw da vospoю2 myčeniki, za tS podvi1gšыzsz daže do smerti, i3 vražію vsю2 krёpostь nizloži1všыz d0blэ, i3 jdwlьskіz lesti tbёgšыz, krtnoю si1loю ўkrэplsemi: m{ki bo preterpёvše, trbčeskuю slavu vosprіsša, togo2 u5bo nj vsёhъ moli1te.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Vъ načalэ zemlю njsnovavый, i3 nb7sA sl0vomъ ўtverdi1vъ, blgoslovenъ є3si2 vo vёki, gDi b9e ntє1cъ našihъ.

TrіE t є3di1nagw svёta svэti1lьniki vozžžE hrt0va svэton0snaz cRkovь, vэncen0sca i3 pobэdon0sca slavnago manyila i3 stradavšыz sъ ni1mъ.

Haldeйskoe njstavlьše ntečestvo, volšebnыz tbэg0ša vёrы, trіE trbcэ čestnji nryžnicы, vopію1щe: blgoslovenъ є3si2 vo vёki, gDi b9e ntє1cъ našihъ.

TrіE vo ngni2 i5že nj ґzarіi, haldeйskіz i3zbэg0ša slyžbы, i3 trіE nryžnicы i5že t persjdы, postradavše po hrtЁ, i5že nj manyilэ.

BGor0dičenъ: Vъ ženahъ ne rodi2 dv7a, t0kmw tы2 є3di1na, dv7o bcde: nc7a bo d0lэ, i3 m™re gorЁ, mLncu vsskw ne bЁ. Sugybъ bo bЁ hrt0sъ.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Na gorЁ s™ёй proslavlьšasz, i3 vъ kupinЁ ngnemъ prisnodv7ы mwmseovi taйnu ćvlьšago, gDa p0йte i3 prevoznosi1te vъ vs‰ vёki.

Vozderžanіemъ vžili1vše tёlo, blagočestіemъ ўkrёplьše dyhъ, stradalьčeskoe sovokupi1ša vsE ўderžanіe, kъ nevi6dimыmъ knzzє1mъ tmы2, hrtHvы strastoterpcы.

Ćkože cvёtы, vэncы6 vэnčaema myčєnikъ hrt0va cRkovь, nevёstničeskoю ndeždeю njdёzsz, kr0vію njmočenoю, ćkw t netlёnіz njbagrenіz myčєnikъ.

Časti, hrtE, spasaemыhъ, i3 žrebіz ўluči1ti tvoi1hъ myčєnikъ, i3 netemlemыz slavы spod0bilъ є3si2 i3spovёdaющihъ є3di1nago tS sn7a dž§a i3 dv7ы.

BGor0dičenъ: Ćkw є3di1nago r0ždši t trbcы, molsщi ne prestaй, bcde: da i3zbavimsz t bezzak0nій našihъ, i3 spod0bimsz kvlenіz є3gw2 i3 crtvіz.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Prozvlennoe na gorЁ zakonopol0žniku vo ngni2 i3 kupinЁ, ržctvo2 prisnodv7ы, vъ naše vёrnыhъ spasenіe, pёsnьmi nem0lčnыmi veličaemъ.

Tregybnыmъ ќžemъ vasъ sovokupi2 blgodatь, manyile, savele i3 їsmaile, nazhblemoю vёroю sobravši, є3dinomydrennый nravъ, i4že po hrtЁ i3spovёdanіz vašegw.

Їulіana smradnago i3 tstypnika, lьsti1vago muči1telz, trepletennoю praщeю pobэdi1ste, trbcы nryžnicы trіE ўvzz0stesz vэncы6 vkypэ.

Dostopamztnoe čydo myčєnikъ, po konči1nэ bo zіsnіemъ zemlS pokrhvši, pomalэ ćkw svэtol{čnы ѕvёzdы, t zemnhhъ nёdrъ njblistaša.

BGor0dičenъ: Ćže t tvoє1ю bokY r0ždšaz neskazannыmъ sl0vomъ, є4že t beznačalьna nc7A presyщnoe sl0vo, bGomati i3 vъ m™rehъ dv7a, spasaй dyšы vospэvaющihъ tS.

Svэti1lenъ.

Čydnaz i3 trepletennaz vo pleni1cahъ zlathhъ, myčєnikъ nastA vsesvzщennaz pamztь veli1kagw voi1stinnu manyila i3 savela, i3 їsmaila, preslavnыhъ, i3 vsёhъ vёrnыhъ serdcA njzarsetъ svёtomъ, i3 dyšы veseli1tъ.

BGor0dičenъ: Ćkw i3myщi miloserdіe i3 mi1lostь veli1ku, pri1zri, vsepёtaz bcde dv7o, na moE smirenіe, i3 strasteй molvY i3 soblaznъ žitіS razori2, ntrokovi1ce, i3 ngnS geenskagw i3zbavi mS tvoi1mi moli1tvami.

Na lіturgji prokjmenъ, glasъ d7:

Di1venъ bGъ vo s™hhъ svoi1hъ:

Stjhъ: Vъ cRkvahъ blgoslovi1te bGa gDa:

Ґpclъ ko є3feseєmъ, začalo slg.

Ґllilyіa, glasъ d7: Vozzvaša pravednіi:

E#đlіe luki2, začalo Rѕ:

Pričastenъ: Raduйtesz, pravednіi, nj gDэ:

 

Komentarisanje nije više omogućeno.