NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Їynіa є7i

I$že vo s™hhъ nc7A našegw їHnы, mitropoljta mosk0vskagw i3 vseS rwssji.

Stіhi6rы na }, glasъ d7.

Pod0benъ: Zvannый svhše:

E#gdA bžctvennoe naйde na tS zvanіe, їHno bGomydre, togdA mjrъ, i3 ±že vъ mjrэ njstavilъ є3si2, i3 hrtY poslёdovalъ є3si2 nevozvratnыmъ p0mыslomъ. Tonyduže vsevi1dzщee džko, vi1dэvъ tvoE d0broe proizvolenіe, s™i1telьstvomъ tebE ўkrašaetъ: sego2 moli2, i3 tomY pomoli1sz spasti2 i3 prosvэti1ti dyšы našz. Dvaždы.

E#gdA bžctvennoe sіsnіe vъ serdcы tvoemъ, їHno s™i1telю, vseli1sz, togdA radostь presvёtluю, i3 prečestnyю slavu voprіi1mъ. Tsю1du že vs‰ s{щaz, ćkw prehod‰щaz i3mёlъ є3si2: є3di1nomu že bGu t serdca prilэpi1lsz є3si2. Togo2 moli2, i3 tomY pomoli1sz, veli1kій vo ґrhіereehъ, spasti2 i3 prosvэti1ti dyšы našz.

E#gdA bžctvennoe račenіe naйde na tS, s™i1telю, togdA vesь t ю4nosti sebE vLcэ hrtY vozloži1vъ, segw2 vozželёlъ є3si2, i3 vsskihъ strasteй d0lu vlekyщihъ njči1щsz. Tsю1du že d0mъ i3 žili1щe pres™agw d¦a kvi1lsz є3si2, presl†vnaz sodэvaz čudodBйstva: hrtA moli2, spasti2 i3 prosvэti1ti dyšы našz.

I$nы stіhi6rы, glasъ t0йže.

Pod0benъ: Ćkw d0blz:

Na zemli2 ćkw ѓgGlъ poži1vъ, vseblaženne s™i1telю їHno, nadъ strastьmi2 vocari1lsz є3si2, hyždšee pokori1lъ є3si2 lyčšemu. Tёmže prešedъ kъ neprehodsщemu crtvію, moli1sz pri1snw, nizposlati vёrnw čtyщыmъ tS grэhHvъ njčiщenіe i3 velію mi1lostь. Dvaždы.

BGodarovannuю ti2 pastvu, s™i1telю їHno, tvoi1mi ўčє1nіi d0brэ ўpaslъ є3si2, na ѕlacэhъ živ0tnыhъ: nhnэ že prešedъ kъ nezahodi1momu sіsnію, i3 prisnosyщnomu veselію, pominaй, preblaženne, lю1di čtyщыz čestn0e ўspenіe tvoE, i3 moli2, spasti1sz dušamъ našыmъ.

Veli1kagw ґrhіerea, їHnы blažennagw svzщennuю pamztь dnesь soveršaющe, bžctvennыmi pёsnьmi, prіidi1te, vsi2 počti1mъ, nj nasъ vsegdA molsщasz, nizposlati mn0žestvo щedr0tъ, i3 spasenіe dušamъ našыmъ.

Slava, glasъ ѕ7. Samoglasenъ:

Blagouhaetъ bžctvennaz raka moщeй tvoi1hъ, їHno s™i1telю, vsBmъ vBrnыmъ i3scэlenіe, dušamъ i3 tэlesє1mъ daruющi. Tёmže tS m0limъ, bGodarovannoe tvoE stado vъ mjrэ soblюsti2, ntečestvo že i3 vsE pravoslavіe: da vsi2 tebE ćkw i4stinnago pastыrz, i3 moli1tvennika kъ bGu, neprestannw veličaemъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Kto2 tebє2 ne ўblaži1tъ:

Taže vh0dъ. Prokjmenъ dnE. Parєmіi2.

Pri1tčeй čtenіe. (GlavA G.)

Pamztь pravednagw sъ pohvalami, i3 blagoslovenіe gDne na glavЁ є3gw2. Blaženъ čelovёkъ, i4že njbrёte premydrostь: i3 smertenъ, i4že ўvёdэ razumъ. Lyčše bo sію2 kupovati, neželi zlata i3 srebrA sokrHviщa. Čestnёйšaz že є4stь kamenій mnogocёnnыhъ: vse že čestn0e nedost0йno є3S є4stь. Dolgota bo dneй, i3 lBta životA vъ desni1cэ є3S: vъ šyicэ že є3S bogatstvo i3 slava: t ќstъ є3S i3sh0ditъ pravda, zak0nъ že i3 mi1lostь na ljzhcэ n0sitъ. Poslyšaйte u5bo menє2, q č†da! Čestn†z bo rekY: i3 blženъ čelovёkъ, i4že puti6 mo‰ sohrani1tъ: i3sh0di bo moi2, i3sh0di životA, i3 ўgotovlsetsz hotёnіe t gDa. Segw2 radi molю2 vasъ, i3 predlagaю m0й glasъ sыnovHmъ čelovёčєskimъ: ćkw ѓzъ premydrostь ўstr0ihъ, sovёtъ i3 razumъ, i3 smhslъ, ѓzъ prizvahъ. M0й sovёtъ i3 ўtverždenіe, m0й razumъ, mos že krёpostь. Ѓzъ menE lю1bzщыz lюblю2, i4щuщіi že menE njbrsщutъ blgodatь. Razumёйte ќbw, neѕl0bivіi, kovarstvo, nenakazannіi že, prilagaйte serdcA. Poslyšaйte menє2 i3 paki, čestn†z bo rekY: i3 tverzu t ўstenъ pr†vaz, ćkw i4stinэ pouči1tsz gortanь m0й, mє1rzski že predo mn0ю ўstnы2 lži6vыz. Sъ pravdoю vsi2 glag0lы ќstъ moi1hъ: ničt0že vъ ni1hъ str0potno, nižE razvraщenno. Vs‰ pr†va sytь razumэvaющыmъ, i3 prHsta njbrэtaющыmъ razumъ. Naučaю bo vasъ i4stinэ, da bydetъ nj gDэ nadežda vaša, i3 i3sp0lnitesz d¦a.

Premydrosti solomHnovы čtenіe. (GlavA ‹.)

ЎstA prvdnagw kaplюtъ premydrostь: ўstnё že mužeй mydrыhъ vёdztъ blgodatь. ЎstA mydrыhъ poučatsz premydrosti, pravda že i3zbavlsetъ i5hъ t smerti. Skončavšusz myžu pravednu, ne pogi1bnetъ nadežda. Shnъ bo pravedenъ raždaetsz vъ živ0tъ, i3 vo blgi1hъ svoi1hъ pl0dъ pravdы njb8i1metъ. Svёtъ pravєdnыmъ vsegdA, i3 t gDa njbrsщutъ blgodatь i3 slavu. LJzhkъ mydrыhъ dHbraz svёstь, i3 vъ serdcэ i4hъ počjetъ mydrostь. Lю1bitъ gDь prepodHbnыz serdcA, prіstni že є3mY vsi2 nepor0čnіi vъ puti2. Mydrostь gDnz prosvэщaetъ licE razymnagw. Postigaetъ bo želaющыz ю5, prežde daže razumёti ю5: i3 ўd0bь ќzritsz t lю1bzщihъ ю5. Ќtrenevavый kъ neй ne ўtrudi1tsz: i3 bdsй є3S radi vsk0rэ bezъ pečali bydetъ. Ćkw dost0йnыhъ є3S samA njbh0ditъ i4щuщi, i3 vo stezshъ є3S kvlsetsz i5mъ blagoprіemnэ. Mydrosti nikogdaže njdolёetъ ѕl0ba. Si1hъ radi i3 rači1telь bhhъ dobr0tы є3S: i3 vozlюbi1hъ ю5, i3 poiskahъ t ю4nosti moeS: i3 vzыskahъ nevёstu privesti2 sebЁ, ćkw vsёhъ vLka vozlюbi2 ю5: tai1nnica bo є4stь b9іz hi1trosti, i3 njbrэtatelьnica dёlъ є3gw2. Trudы2 є3S sytь dobrodёtєli: cэlomydrію že i3 razumu tA ўči1tъ, pravdэ i3 myžestvu, i4hže potrebnэe ničt0že є4stь vъ žitіi2 čelovёkwmъ. Ѓщe že i3 mn0gagw i3skysstva želaetъ kto2, vёstь drє1vnzz, i3 bhti hot‰щaz razsm0tritъ: svёstь i3zvi6tіz slovesъ, i3 razrэšє1nіz gadanій: znamєnіz i3 čudesA prorazumёetъ, i3 sbыtі‰ vremenъ i3 lёtъ: i3 vsBmъ sovёtnikъ є4stь blgъ, ćkw bezsmertіe є4stь vъ neй, i3 blgoslavіe vo nbщenіi slovesъ є3S. Segw2 radi besёdovahъ ko gDu, i3 pomoli1hsz є3mY, i3 rёhъ t vsegw2 serdca moegw2: b9e nc7є1vъ, i3 gDi mi1losti, sotvori1vый vs‰ sl0vomъ tvoi1mъ, i3 mydrostію tvoeю ўstr0ivый čelovёka, da vladёetъ bhvšimi t tebє2 tvarьmi2, i3 da ўpravlsetъ mjrъ vъ prepod0bіi i3 pravdэ, daždь mi2 tvoi1hъ prest0lwvъ prisэdsщuю premydrostь, i3 ne tluči2 menє2 t džtrwkъ tvoi1hъ: ćkw ѓzъ rabъ tv0й, i3 shnъ rabhni tvoeS. Posli2 ю5 sъ nb7sъ t s™agw žili1щa tvoegw2, i3 t prt0la slavы tvoeS, da syщi so mn0ю nauči1tъ mS, čto2 blgoug0dno є4stь predъ tob0ю: i3 nastavitъ mS vъ razumъ, i3 sohrani1tъ mS vъ slavэ svoeй. Pomыšlє1nіz bo smertnыhъ vs‰ bozzli6va, i3 pogrэši1tєlьna ўmыšlє1nіz i4hъ.

Premydrosti solomHnovы čtenіe. (GlavA d7.)

Pohvalsemu pravedniku, vozveselstsz lю1dіe: bezsmertіe bo є4stь pamztь є3gw2, ćkw t gDa poznavaetsz, i3 t čelovBkъ: i3 ўg0dna gDevi dušA є3gw2. Vozlюbi1te u5bo, q myžіe, mydrostь, i3 poživetE: voshoщi1te є3S, i3 nakazani bydete: načalo bo є3S lюbы2, i3 soblюdenіe zak0na. Počti1te premydrostь, da vo vёki crtvuete. VozvэщY vamъ, i3 ne skrhю t vasъ t†inъ b9іihъ: Ćkw t0й mydrosti nastavnikъ є4stь, i3 mydrыhъ i3spravitelь, i3 vsskomu smhslu i3 dёlu hitrecъ. I# vsBmъ smhslwmъ nauči1tъ mydrostь: є4stь bo vъ neй d¦ъ razymenъ i3 s™ъ, i3 sіsnіe svёta prisnosyщnagw, i3 džbrazъ blagosti b9іz. TA drygi b9іz i3 prbr0ki ўstrosetъ: blgolёpnэйši že є4stь s0lnca, i3 pače vsskagw sotvorenіz ѕvёzdъ, svёtu sosuždaema, njbrэtaetsz pervэйši. TA ўgoždaющihъ є4й t bolёzneй i3zbavi, i3 nastavi na stєzi2 pr†vыz. DadE i5mъ razumъ i3mёti svstъ, i3 sohrani2 | t lovsщihъ, i3 p0dvigъ krёpokъ podadE i5mъ. Da razumёюtъ vsi2, ćkw si1lьnэйši vsegw2 є4stь blgočestіe: i3 nikogdaže prem0žetъ ѕl0ba mydrosti, nižE preйdetъ ѕlы6z njbličaющi sydъ. Rek0ša že vъ sebЁ, pomhslivše nepravednw: nasi1lьstvuemъ pravednomu, ne poщadi1mъ prepod0bstva є3gw2, ni ўsrami1msz sэdi1nъ starosti mnogolёtnы. Bydetъ bo namъ krёpostь zak0nъ: i3 ўlovi1mъ pravednago, ćkw neug0denъ namъ є4stь, i3 proti1vitsz dэlHmъ našыmъ, i3 pon0sitъ namъ tpadenіe zak0na, i3 njbličaetъ namъ sogrэšє1nіz nakazanіz našegw. Vozvэщaetъ namъ razumъ i3mёti b9ій, i3 džtroka gDnz sebE i3menyetъ. Bhstь namъ na njbličenіe pomыšlenієmъ našыmъ, i3 tsžekъ namъ є4stь, i3 vi1dimъ, ćkw nepod0bno i3nы6mъ žitіE є3gw2, i3 i3zmэnє1nы stezi6 є3gw2: vъ poruganіe vmэni1homsz є3mY, i3 ўdalsetsz nj puteй našihъ, ćkw t nečist0tъ, i3 blaži1tъ poslBdnzz pravednыhъ. Ўvi1dimъ ќbw, ѓщe slovesA є3gw2 i4stinna sytь: i3skysimъ, ±že sbыvaюtsz є3mY. Ruganіemъ i3 mykoю i3stsžemъ є3go2, da razumёemъ kr0tostь є3gw2, i3 i3skysimъ bezѕl0bstvo є3gw2: smertію bez8obraznoю njsydimъ є3go2, bydetъ bo posэщenіe t slovesъ є3gw2. Sі‰ pomhsliša, i3 prelьsti1šasz: njslэpi1 bo | ѕl0ba i5hъ, i3 ne razumёša t†inъ b9іihъ, i3 ne razsudi1ša, ćkw tы2 є3si2 bGъ є3di1nъ, životA i3mёzй i3 smerti vlastь, i3 spasazй vo vremz sk0rbi, i3 i3zbavlszй t vsskagw ѕlA. Щedrъ i3 mi1lostivъ, i3 dasй prepodHbnыmъ svoi6mъ blgodatь, i3 svoeю mhšceю gHrdыmъ protivlszйsz.

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ №.

Pod0benъ: Nbcnыhъ činHvъ:

BGomydre їHno s™i1telю, tы2 tvoi1mi moli1tvami i3 post0mъ, bdёnіemъ že i3 mi1lostыneю bGu soedini1lsz є3si2: tёmže d¦a pres™agw d0mъ i3 žili1щe pokazalsz є3si2. Tonyduže i3 ґrhіereй cRkve hrt0vы bhlъ є3si2, moli2, spasti1sz dušamъ našыmъ.

Stjhъ: ЎstA mo‰ vozglag0lюtъ premydrostь, i3 poučenіe serdca moegw2 razumъ.

Povinyzsz zapovэdi bGa vsederži1telz, tёmže t ю4nosti tvoeS togw2 stopamъ, s™i1telю, poslёdovalъ є3si2: segw2 radi t negw2 blagodatь prіslъ є3si2, dёйstvovati presl†vnaz čudesA, i3 dyhi progoni1ti luk†vыz t vsёhъ lюb0vію čtyщihъ tS.

Stjhъ: Ўslhšite sі‰, vsi2 kzhcы, vnuši1te, vsi2 živyщіi po vselennэй.

Kr0tokъ i3 neѕl0bivъ vo vseй ži1zni tvoeй prebhlъ є3si2, s™i1telю їHno: segw2 radi njbrёlъ є3si2, ćkože vozželёlъ є3si2, na nb7sёhъ so s™hmi pok0й. Tёmže počitaemъ b9estvennuю pamztь tvoю2, vёroю prazdnuющe, bGoblaženne i3 vsečestne.

Slava, glasъ d7. Samoglasenъ:

E#gdA ќbw, bGu pospэšestvyющu ti2, s™i1telю, crtvuющagw grada dosti1glъ є3si2, togdA t patrіarha čestnw prіstъ bhlъ є3si2, i3 ttydu paki kъ rwss‡йskimъ stranamъ posыlaemь bыvaeši, mi1rъ i3 blgoslovenіe sъ sob0ю nosS. Tёmže i3 rwssjйskaz stranA tebE sъ lюb0vію ćkw nc7A vosprіemletъ: i3 sud0mъ b9іimъ, i3 samoderžca hotёnіemъ, preslavnw na ґrhіereйskій prest0lъ vozvodi1mь bыvaeši, na nemže mnHga lBta ži1vъ, ko gDu th0diši. Togo2 moli2, spasti2 lюb0vію poю1щыz tS.

I# nhnэ, bGor0dičenъ.

Troparь, glasъ d7:

T ю4nosti tvoeS vesь samъ sebE gDevi vozloži1vъ, vъ moli1tvahъ i3 trudёhъ i3 vъ postёhъ, džbrazъ bhvъ dobrodёteli: tonyduže vi1dэvъ bGъ tvoE blag0e proizvolenіe, ґrhіerea tS i3 pastыrz cRkvi svoeй ўstrosetъ. Tёmže i3 po prestavlenіi čestn0e tёlo tvoE cёlo i3 netlёnno soblюdesz, їHno s™i1telю: moli2 hrtA bGa, da spasetъ dyšы našz.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Na ќtreni. Po №-й stіhol0gіi, sэdalenъ, glasъ №.

Pod0benъ: Kameni zapečatanu:

Ўčenьmi tvoi1mi i3 dёlы cRkovь hrt0vu ўkrasi1lъ є3si2, їHno s™i1telю. Tsю1du že vъ mjrэ prosіS tvoE dobrodёtelьnoe žitіE, vъ moli1tvahъ i3 poщenіihъ, i3 bdёnіihъ, džbrazъ cRkve bhlъ є3si2. Tёmže vopіemъ ti2: slava davšemu ti2 krёpostь, slava vэnčavšemu tS, slava daю1щemu tob0ю vsBmъ i3scэlenіe. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Ўpovanіe hrtіanъ, pres™az dv7o, є3g0že rodilA є3si2 bGa, pače ўma že i3 sl0va, neprestannw moli2 sъ vhšnimi si1lami, podati njstavlenіe grэhHvъ našihъ vsёhъ, i3 i3spravlenіe žitіS, vёroю i3 lюb0vію pri1snw tS slavzщыmъ.

Po v7-й stіhol0gіi, sэdalenъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Vozneshйsz:

Smirenomydrіe predpočitaz bhlъ є3si2, їHno s™i1telю, i3 tsю1du proslavilsz є3si2, ćkw b9estvennый ґrhіereй, prinosS žє1rtvы požeršemusz v0leю hrtY bGu našemu: є3g0že moli2, spasti1sz dušamъ našыmъ. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

NJbnovi1la є3si2, čctaz, bžctvennыmъ ržctv0mъ tvoi1mъ i3stlёvšee vo strastehъ zemnor0dnыhъ mertvennoe suщestvo2, i3 vozdvi1gla є3si2 vs‰ t smerti kъ životY netlёnіz. Tёmže tS po d0lgu blži1mъ vsi2, dv7o preproslavlennaz, ćkože proreklA є3si2.

Po polmelei, sэdalenъ, glasъ }.

Pod0benъ: Premydrosti:

Ćkw dobrodёtelenъ i3 kr0tokъ, cRkovь hrt0vu ўzsni1lъ є3si2, dёlы soblю1dъ є4že po džbrazu b9ію, ґrhіereю veli1kій їHno: prosіs bo dobrodёtelьnoe žitіE tvoE vъ mjrэ, i3 t vsёhъ slavitsz. Tёmže vsi2 blgodarsщe vopіemъ ti2: bGoblaženne s™i1telю, moli2 hrtA bGa, grэhHvъ njstavlenіe darovati čtyщыmъ lюb0vію bžctvennuю pamztь tvoю2. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Ćkw dv7u i3 є3di1nu vъ ženahъ, tS bezъ sёmene r0ždšuю bGa pl0tію, vsi2 ўblažaemъ r0di čelovёčestіi: džgnь bo vseli1sz vъ tS bžctvA, i3 ćkw mLnca mlek0mъ pitaeši ziždi1telz i3 gDa. Tёmъ ѓgGlьskій i3 čelovёčeskій r0dъ, dost0йnw slavimъ pres™0e ržctvo2 tvoE, i3 soglasnw vopіemъ ti2: moli2 hrtA bGa, sogrэšenій njstavlenіe darovati poklansющыmsz vёroю pres™0mu ržctvY tvoemY.

Stepє1nna, №-й ґntіfHnъ d7-gw glasa.

Taže, prokjmenъ: ЎstA mo‰ vozglag0lюtъ premydrostь, i3 poučenіe serdca moegw2 razumъ.

Stjhъ: Ўslhšite sі‰, vsi2 kzhcы, vnuši1te, vsi2 živyщіi po vselennэй.

E#đlіe s™i1telьskoe.

Po n7-mъ palmЁ stіhi1ra, glasъ ѕ7:

Blgouhaetъ b9estvennaz raka moщeй tvoi1hъ, їHno s™i1telю, vsBmъ vBrnыmъ i3scэlenіe, dušamъ i3 tэlesє1mъ daruющi. Tёmže tS m0limъ, bGodarovannoe tvoE stado vъ mi1rэ soblюsti2, ntečestvo že i3 vsE pravoslavіe: da vsi2 tebE ćkw i4stinnago pastыrz, i3 moli1tvennika kъ bGu, neprestannw veličaemъ.

KanHnъ bcdы na ѕ7, i3 s™agw na }.

KanHnъ pres™hz bcdы, glasъ ѕ7, є3gHže kraegranesіe:

M™i b9іz, nezavi1stnuю mi2 daždь blgodatь.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Ćkw po syhu pэšešestvovavъ ї}lь, po bezdnэ stopami, goni1telz faraHna vi1dz potoplsema, bGu pobёdnuю pёsnь, poi1mъ, vopіsše.

Pričaщšisz є4va sadY preslušannagw brašna, klstvu vvedE: no sію2 razrэši1la є3si2, čctaz, blgoslovenіz načatokъ, hrtA r0ždši.

Ćže bi1sera t b9estvennыz m0lnіi, hrtA r0ždši, strasteй moi1hъ mglY, i3 pregrэšenій smuщenіe, čctaz, razženi2 svёtomъ tvoeS svёtlosti.

Kzhkwvъ čaznіe, їakwvъ i3zъ tebє2 voploщaemago predzrsše taйnw ќmnыma nči1ma, bGa, i3zbavlьšago nasъ hodataйstvomъ tvoi1mъ.

NJskudёvšыmъ knzzє1mъ t kolёna їydova, prečctaz, sn7ъ tv0й i3 bGъ, prošedъ v0ždь, nadъ koncы6 zemnhmi nhnэ voi1stinnu vocRi1sz.

KanHnъ s™agw їHnы. Glasъ }.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: V0du prošedъ ćkw syšu, i3 є3gĐpetskagw ѕlA i3zbэžavъ, ї}lьtzninъ vopіsše: i3zbavitelю i3 bGu našemu poi1mъ.

I$že t bGa darovanіz bžctvennagw naslaždazsz, k0eždo prošenіe posэщaz čudesы2, tonyduže, dž§e, i3 mnЁ podaždь si1lu, vo є4že pёti tvoE sщ7ennoe toržestvo2.

Blgodatь bžctvennaz i3zlіssz vo ўstnahъ tvoi1hъ, s™i1telю їHno, i3 bhlъ є3si2 pastыrь hrt0vы cRkve: ўkrasi1 bo tebE, bGъ, є3gHže žitіemъ tvoi1mъ proslavilъ є3si2.

Blgouhaetъ čestnaz raka moщeй tvoi1hъ, i3 i3stočaetъ zdr†vіz, nedyzi že pri1snw t vёrnыhъ tgonsюtsz, tS blgočestnw čtyщihъ, s™i1telю.

Stёnu tverdu hrt0va cRkovь stzžavši tS, s™i1telю, pri1snw prebыvaetъ hvalzщi svoego2 vLku, tebE proslavlьšago.

BGor0dičenъ: CRkovь b9іz bhstь neskvernaz ntrokovi1ca, vselьšemusz pače ўmA vъ tS, bcde, i3 lestь t dyšъ čelovёčeskihъ tgnavšemu.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Nёstь svstъ, ćkože tы2, gDi b9e m0й, vozneshй r0gъ vёrnыhъ tvoi1hъ, blže, i3 ўtverdi1vый nasъ na kameni i3spovёdanіz tvoegw2.

Tlёnnuю moю2 pl0tь i3 smertnuю, vseči1staz bGom™i, i3zъ čreva tvoegw2 neskazannw prіemъ blgjй, i3 njbeztlёnivъ sію2, vёčnэ sebЁ svzzalъ є4stь.

BGa voploщaema i3zъ tebє2 zrsщe, dv7o, ўžasahusz strahomъ li1cы ѓgGlьstіi: i3 ćkw m™rь b9ію, nem0lčnыmi pёsnьmi tS počitaюtъ.

Ўžasesz, g0ru ќmnuю vi1dэvъ tS prbr0kъ danіi1lъ, i3zъ nesže kamenь tsэčesz kromЁ rykъ, i3 dє1mwnskaz k†piщa, bGomati, krёpkw sokruši2.

Ne m0žetъ sl0vo tS čelovёčeskoe, nižE ljzhkъ, dv7o, pohvali1ti dost0йnw: i3zъ tebє1 bo bezъ sёmene žiznodavecъ hrt0sъ voploti1tisz, prečctaz, blagovoli2.

I$nъ.

Їrm0sъ: Nbcnagw kryga verhotv0rče, gDi, i3 cRkve ziždi1telю, tы2 menE ўtverdi2 vъ lюbvi2 tvoeй, želanій kraю, vёrnыhъ ўtverždenіe, є3di1ne člvэkolю1bče.

Na vыsotY dobrodёteleй vozšelъ є3si2, s™i1telю, i3 prіi1mъ sщ7ennopomazanіe vыs0kagw tvoegw2 žitіS, na sэdaliщi vыs0cэ posluži1lъ є3si2 bGu ćkw ґrhіereй veli1kій.

CRkovь hrt0va svэti1lьnika tS stzžavši, svzti1telю, dobrodёtelьnыmi tvoi1mi ўčє1nіi, premydre, prosvэщaetsz, glag0lющi: tы2 moS, gDi, krёpostь i3 ўtverždenіe.

Bžctvennыmъ želanіemъ vsE plotsk0e želanіe tri1nuvъ, soveršennыmъ žitіemъ prosіslъ є3si2. Tёmže tsю1du prestavilsz є3si2 kъ nevečernemu sіsnію.

Ćkw ґrhіereєmъ preemnikъ bhlъ є3si2, svzti1telю, potщavsz slovesы2 i3 dёlы, i3 poučenіemъ pravыmъ pod0bnikъ džnэmъ bhti. Tёmže počitaemъ tS, ćkw hrt0va svzti1telz.

BGor0dičenъ: Ќglz bžctvennagw svэtozarnaz kleщE, kupinA ne njpali1všisz bžctvA, sэnHvnыz mo‰ popali2 str†sti, i3 ngnS i3shi1ti vёčnuющagw.

Sэdalenъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Sk0rw predvari2:

Svёtlo žitіE tvoE vsBmъ kvi1sz, i3 vseprazdnstvennaz pamztь tvoS, čudesы2 njblistaющi, ўdivlsetъ vBrnыz. TebE u5bo nhnэ radostію počitaemъ, ґrhіereєvъ pohvalo2, moli2, spasti1sz dušamъ našыmъ. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Poemъ tS, bGonevёsto, m™i hrtA bGa, slavzщe roždestvo2 tvoE nepostiži1moe, i4mže i3zbavihomsz t lesti dіavoli, i3 vsskіz bэdы2, bcde vLčce, i3 vёrnw vopіemъ: pomi1luй stado tvoE, є3di1na vsepёtaz.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Hrt0sъ, moS si1la, bGъ i3 gDь, čestnaz cRkovь bGolёpnw poetъ, vzыvaющi t smhsla či1sta, nj gDэ prazdnuющi.

Poemъ, prečctaz, tebE vsenepor0čnuю, i5že tob0ю spasšіisz, i3 blagočestnw poю1щe vzыvaemъ: blagoslovenna ćže bGa, prisnodv7o, r0ždšaz.

Svёtъ nezahodi1mый, dv7o, rodilA є3si2, syщыmъ vo tmЁ žitіS pl0tію svэtsщъ, vseblažennaz: i3 poю1щыmъ tS radostь, prisnodv7o, i3stoči1la є3si2.

Blagodatь procvэtE, zak0nъ prestA tob0ю, vses™az: th bo, čctaz, rodilA є3si2 gDa, podaю1щago namъ, prisnodv7o, njstavlenіe.

Mertva mS pokazA sada vkušenіe: ži1zni že drevo, i3zъ tebє2 ćvlьšeesz, prečctaz, voskresi2, i3 raйskіz sladosti naslёdnika mS ўstr0i.

I$nъ.

Їrm0sъ: Ўslhšahъ, gDi, smotrenіz tvoegw2 tainstvo, razumёhъ dэlA tvo‰, i3 proslavihъ tvoE b9estvo2.

Veli1koe svэti1lo sі‰nіi tvoi1hъ dobrodёteleй, i3 svэtlostьmi2 čudesъ prosvэщaeši vBrnыz, i4skrennw tebE poю1щыz, s™i1telю.

Ćkw prekrasnaz maslina, dž§e, nasaždenъ bhvъ, s™i1telю, vъ domY gDni, i3 vo dv0rэhъ d0mu bGa našegw procvёlъ є3si2, podavaz zdravіe dušamъ i3 tэlesє1mъ.

Vsečestn0e tёlo tvoE, svzti1telю їHno, d0mъ pres™agw d¦a bhstь: vo gr0bэ bo ležS, dyhi luk†vыz t čelovBkъ progonsetъ si1loю vъ tebЁ živyщagw.

Sl0vomъ i3 dёlы, i3 prostot0ю serdca, prosіslъ є3si2, їHno svzti1telю, pominaй nasъ, čtyщihъ pamztь tvoю2, prepod0bne.

BGor0dičenъ: I$že vsёmi nevmэsti1mый, prečctaz, vmэщaetsz vo ўtr0bu tvoю2, spasaz mS blagostію pogružennago grэhi6.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: B9іimъ svёtomъ tvoi1mъ, blže, ќtrenюющihъ ti2 dyšы lюb0vію njzari2, molю1sz, tS vёdэti, sl0ve b9ій, i4stinnago bGa, t mraka grэh0vnagw vzыvaющa.

Čistot0ю vozsіsvši svёtlw, bžctvennoe prebыvanіe vLki, vsepёtaz, bыlA є3si2, th bo є3di1na m™i b9іz kvi1lasz є3si2, vo njb8stіihъ ćkw mladenca sego2 nosi1vši.

Nossщi dobr0tu ќmnuю krasnёйšіz tvoeS duši2, nevёsta b9іz bыlA є3si2, zapečatstvovana dёvstvomъ, čctaz, i3 svёtomъ čistotы2 mjrъ prosvэщaющi.

Da rыdaetъ sobranіe ѕločesti1vыhъ, ne propovёdaющihъ tS ćvэ čctuю bGom™erь: th bo vratA b9іz svёta kvi1lasz є3si2 namъ, mrakъ pregrэšenій razgonsющi.

I$nъ.

Їrm0sъ: Vskyю mS tri1nulъ є3si2 t licA tvoegw2, svёte nezahodi1mый, i3 pokrhla mS є4stь čuždaz tmA nkasnnagw, no njbrati1 mz, i3 kъ svёtu zapovэdeй tvoi1hъ puti6 mo‰ napravi, molю1sz.

Či1stъ ќmъ tv0й kъ bGu i3mёz, svzti1telю, vsegdA, d0brэ ўpravilъ є3si2 hrt0vo stado: tёmže u5bo i3 neprehodsщee selenіe so ѓgGlы i3 ґrhіerє1i naslёdilъ є3si2, prepod0bne, tonyduže sіseši čudesы2.

Ўm0mъ čistёйšimъ razsmotrslъ є3si2 ўmA vsёhъ vin0vnago: segw2 radi prіemь darov†nіz čudesъ, s™i1telю, vBrnыz ўdivlseši lюb0vію tebE počitaющыz, premydre.

T ю4nagw v0zrasta žitіE tvoE prosіS, dobrodёtelьmi ўkrašeno, їHno svzti1telю, i3 čudesы2 vыs0kimi ўd0breno, blaženne, є4že i3 po prestavlenіi proslavi tS kvlenna.

Slava s™i1teleй, i3 vёrnыhъ lюdeй zastypnikъ, voi1stinnu, dž§e, bhlъ є3si2 krasotA cerkve, i3 njsnovanіe i3 dobrodёteleй, blagočestіz ўtverždenіe, dostohvalьne.

BGor0dičenъ: Vi1dэša bžctvennagw tainstva, bGoradovannaz, nepostiži1muю glubinY čestnji prbr0cы či1stagw roždestvA tvoegw2, prečctaz, razli1čnыmi džbrazы, ćkože vmэsti1ša.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Žiteйskoe m0re vozdvizaemoe zrS napasteй byreю, kъ ti1homu pristaniщu tvoemY pritekъ, vopію1 ti: vozvedi2 t tli2 živ0tъ m0й, mnogomi1lostive.

Veli1kій prednapisA vo prbr0cэhъ mwmseй tS kovčegъ, i3 trapezu, i3 svёщnikъ, i3 ryčku, nbraznw naznamenuz voploщenіe, є4že i3zъ tebє2 vhšnzgw, m™i dv7o.

Ўmerщvlsetsz smertь, i3 tlёnіe ўpraždnsetsz ґdamova njsuždenіz, q vLčce, plodY tvoemY prirazi1všeesz: ži1znь bo rodilA є3si2, t i3stlёnіz i3zbavlsющuю poю1щыz tS.

Zak0nъ i3znem0že, i3 sёnь mi1mw i4de, pače ўmA i3 smhsla ćvlьšeйsz mi2 blagodati, є4že t tebє2, dv7o, roždestvA, bGa i3 sp7sa, mnogopёtaz.

I$nъ.

Їrm0sъ: Moli1tvu prolію2 ko gDu, i3 tomY vozvэщY peč†li mo‰, ćkw ѕHlъ dušA moS i3sp0lnisz, i3 živ0tъ m0й ѓdu pribli1žisz, i3 molю1sz, ćkw їHna: t tli2, b9e, vozvedi1 mz.

Blagolёpіz vэncemъ ўkrašenъ, sіseši nhnэ, svzti1telю, ćkw i4stinnый ґrhіereй, pravdoю voi1stinnu njdёzvsz, predanіe sp7sovo soblю1lъ є3si2. Tёmže i3 zvanію bžctvennomu vopію1щu ti2: vni1di vъ radostь gDa tvoegw2.

Kr0tokъ i3 neѕl0bivъ, vLčnimъ stopamъ vozslёduz, prepod0bne, i3 prehodS t tlёnnыhъ kъ vBčnыmъ: tonyduže i3 zemlю kr0tkihъ so s™hmi dosti1glъ є3si2. Segw2 radi tS sob0ri blagočesti1vыhъ vospэvaюtъ.

Tvoegw2 radi žitіS veli1kagw i3 čistotы2, sn7a tS svёta i3 dnE hrt0sъ pokazA, i3 ґrhіerea, i3 pastыrz cerkve svoeS sodёla, i3dёže posluži1vъ ćkw pastыrь i3zrsdenъ, ko nbi1telєmъ nbcnыmъ vosh0diši.

Razsuždenіemъ ўmA, i3 želanіemъ duh0vnыmъ raspalaemь, ži1znь tvoю2, svzti1telю, prohodi1lъ є3si2: i3 ne s{щaz ćkw prehod‰щaz mi1mw tekjй, kъ bžctvєnnыmъ selenієmъ, dž§e їHno, preloži1lsz є3si2.

BGor0dičenъ: NJs™i2 dyšu moю2, dv7o, ćže s™0e r0ždši sl0vo, voi1stinnu vo s™hhъ, ćkw preči1sto počivaющago є3di1nago bGa našego, i3 daruй mi2, ćkw mi1lostiva, ўmilenіz tyču, prenepor0čnaz.

Kondakъ, glasъ }.

Pod0benъ: Vzbrannoй:

Ćkw t mladenstva gDevi porab0tivъ sebE, mydre, post0mъ i3 bdёnіemъ tёlo tvoE ўdručaz. Tёmže sosydъ či1stъ i3 d0mъ d¦u pres™0mu kvi1lsz є3si2: segw2 radi i3 cerkvi svoeй tebE ґrhіerea i3 pastыrz ўstrosetъ, ю4že d0brэ ўpasъ, ko gDu th0diši, є3g0že vozlюbi1lъ є3si2. Tёmъ m0limъ tS: pominaй nasъ vёroю čtyщihъ s™yю pamztь tvoю2, da vsi2 zovemъ ti2: raduйsz, dž§e їHno, svzti1telю vsečestnhй.

Jkosъ: Čelovёkъ ќbw shй є3stestv0mъ, dž§e, no pače čelovёka podvizalsz є3si2 vъ postёhъ i3 bdёnіihъ, i3 moli1tvahъ, i3 trudёhъ, ćkw džbrazъ bhvъ dobrodёteli mnHgimъ: segw2 radi tS bGъ ґrhіerea i3 pastыrz cerkve svoeS ўstrosetъ. Tonyduže tS m0limъ: moli1sz blagodatelю vsёhъ bGu, vo є4že stranЁ našeй čtyщeй tS, darovati pobёdu na vragi2, i3 namъ njbrэsti2 blagodatь i3 mi1lostь vъ denь sydnый, da vsi2 zovemъ ti2: raduйsz, dž§e їHno, s™i1telю vsečestnhй.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Rosodatelьnu ќbw peщь sodёla ѓgGlъ prpdbnыmъ ntrokHmъ, haldє1i že njpalsющee velёnіe b9іe muči1telz ўvэщA vopi1ti: blgoslovenъ є3si2, b9e ntє1cъ našihъ.

Ю$nošъ trіehъ peщь ne njpali2, roždestvo2 prowbrazyющihъ tvoE: bžctvennый bo džgnь tebE ne njpali1vъ, vseli1sz vъ tS, i3 vs‰ nauči2 vopi1ti: blagoslovenъ є3si2, b9e ntє1cъ našihъ.

Blažatъ koncы2 tS, vsečctaz m™i, ćkože proreklA є3si2, prosvэщaemi svэtolyčnыmi sіsnьmi tvoi1mi i3 blagodatію, poю1щe vopію1tъ: blagoslovenъ є3si2, b9e ntє1cъ našihъ.

P†gubnыz ќbw zybы vъ mS vonzE ѕmjй lukavnэйšій, no samъ tv0й, bGom™i, sokruši2 sn7ъ, krёpostь že mnЁ dadE vopi1ti, blagoslovenъ є3si2, b9e ntє1cъ našihъ.

NJčisti1liщe є3stestvA tы2 є3si2, є3di1na bGoblažennaz, na ramu bo heruvjmsku sэdsщago bGa vo njb8stіihъ nossщi, vopіeši: blagoslovenъ є3si2, b9e ntє1cъ našihъ.

I$nъ.

Їrm0sъ: T їudei došedše, džtrocы vъ vavmlHnэ i3nogdA, vёroю trbčeskoю plamenь peщnый popraša, poю1щe: nc7є1vъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Vi1dэvъ tvoE blag0e proizvolenіe hrt0sъ bGъ, ćkw ne sebЁ živeši, po dёйstvuющemu vъ tebЁ gDu: tёmъ ўkrašaetъ tS čudesъ i3scэlenіemъ.

Či1stыmi dёlы i3 i3spravlenьmi tvoi1mi prosіsvъ, ćkw svэti1lo, bGodannuю ti2 cerkovь d0brэ ўpaslъ є3si2, poS hrtY: ntє1cъ našihъ b9e, blagoslovenъ є3si2.

Ćkw vъ zak0nэ gDni poučazsz denь i3 n0щь, svzti1telю, z†dnzz zabыvaz, na prє1dnzz že prostirazsz, tvorcY i3 vLcэ vopіslъ є3si2, blagoslovenъ є3si2, gDi b9e ntє1cъ našihъ.

I#zrsdno žitіE tvoE, svzti1telю, vsёmi poznano bhstь, segw2 radi i3 po prestavlenіi proslavlsetъ tS hrt0sъ, є3myže ўserdnw posluži1lъ є3si2, їHno dž§e našъ, poS: ntє1cъ našihъ b9e, blagoslovenъ є3si2.

BGor0dičenъ: DŽgnь nikakože tS bžctvA njpali2, dv7o: ts bo i3nogdA kupinA prowbrazovaše vъ gorЁ njpalsema, prečctaz, i3 nikakože sgaraema.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: I#zъ plamene prepodHbnыmъ r0su i3stoči1lъ є3si2, i3 pravednagw žertvu vod0ю popali1lъ є3si2: vs‰ bo tvori1ši, hrtE, t0kmw є4že hotёti. TS prevozn0simъ vo vs‰ vёki.

Pozlaщennoю ri1zoю ćkože cRi1cu sn7ъ tv0й prosvэti1vъ zareю d¦a, tebE njdesnyю sebє2 postavi, prečctaz, є3g0že prevozn0simъ vo vs‰ vёki.

I$že hotёnіemъ є3di1nыmъ mjrъ vodruzi1vый, t preči1stыz tvoeS ўtr0bы pl0tь vzemletъ, vhše sію2 nazdati hotS: є3g0že prevozn0simъ vo vs‰ vёki.

Sčetanіemъ sl0va ko mnЁ čelovёku, bžctvennoe žili1щe bыlA є3si2, prečctaz, prosіsvši ćvэ dёvstva svёtlostію: tёmže tS poemъ vo vs‰ vёki.

Zlatozarnый tS svёщnikъ predvowbrazi2, prіemšuю neskazannw svёtъ nepristypnый, razumomъ svoi1mъ njzarsющь vssčєskaz: tёmže tS poemъ, čctaz, vo vёki.

I$nъ.

Їrm0sъ: CRS nbcnago, є3g0že poю1tъ vHi ѓgGlьstіi, hvali1te i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

ЃgGlьskoe žitіE poži1lъ є3si2 na zemli2, svzti1telю, smirenъ i3 kr0tokъ bhvъ: tonyduže i3 vъ zemli2 kr0tkihъ so s™hmi vodvorsešisz, hrtY poS: hvali1te i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Hramъ njsvzщenіz vsečestnaz raka moщeй tvoi1hъ, svzti1telю, i3zъ negHže i3scэlenіe blagodati počerpaющe, vLku vsёhъ gDa poemъ, tebE cэlebnika darovavšago, i3 prevozn0simъ є3go2 vo vёki.

Ќmъ tv0й, svzti1telю, manovenіemъ bžctvennыmъ njbožaemь, do koncA plotski1hъ strasteй ўdali1sz, hrtY poS: hvali1te i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Po dost0instvu počitaemъ vёrnіi moщeй tvoi1hъ čestnyю raku, їHno svzti1telю, ćkw mĐro počerpaющe vBrnыmъ blagouhanіe, vLcэ hrtY vopію1щe: vs‰ dэlA, hvali1te i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

BGor0dičenъ: I#scэli2 str†sti serdca moegw2, bezstrastіz i3st0čnikъ r0ždšaz, i3 kъ životy mz bžctvennomu nastavi, da tS slavlю vo vs‰ vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: BGa čelovёkwmъ ne vozm0žno vi1dэti, na neg0že ne smёюtъ či1ni ѓgGlьstіi vzirati: tob0ю bo, vsečctaz, kvi1sz čelovёkwmъ sl0vo voploщenno. E#g0že veličaющe, sъ nbcnыmi vHi, tS ўblažaemъ.

ЅvэzdA sіsющi zarsmi bžctvA t їakwva, t mraka soderži6mыmъ vozsіS: tob0ю bo, vsečctaz, hrt0sъ bGъ sl0vo voploщenno, i4mže prosvэщaemi, sъ nbcnыmi vHi tS ўblažaemъ.

Ўkrёplьsz si1loю tvoeю i3 blagodatію, tebЁ pёsnь ўserdnw t serdca vozloži1hъ: no sію2 prіimi2, dv7o čctaz, blagodatь vozdaю1щi tvoю2 mnogosvёtluю, t netlёnnыhъ sokr0viщь, bGoblažennaz.

Postavъ pokazalasz є3si2 ćvэ bžctvA, vъ nemže ri1zu tэlesE sl0vo i3stkA, bGosodёlavъ m0й, dv7o, zrakъ: vъ neg0že njb0lksz, vsёhъ spasE, t smhsla či1sta tebE veličaющihъ.

Mє1rtvыmъ voskresenіe nhnэ darovasz tvoi1mъ neskazannыmъ i3 neizrečennыmъ roždestv0mъ, bcde vsečctaz: ži1znь bo i3zъ tebє2 pl0tію njb0lkšisz, vsBmъ vozsіS, i3 smertnuю drshlostь ćvэ razruši2.

I$nъ.

Їrm0sъ: Voi1stinnu bcdu tS i3spovёduemъ, spasennіi tob0ю, dv7o čctaz, sъ bezpl0tnыmi li6ki tS veličaющe.

Či1stыmъ serdcemъ i3 bžctvennыmi voshoždє1nіi, ќmъ vperi1lъ є3si2, є3di1nagw bGa zrёti dobrHtы želaz: i3 ttydu svэtoli1tіemъ prosvэщaešisz, bGomydre s™i1telю.

BGopredannuю pastvu tvoю2, pastыrz tS i3myщuю, tsžkіz v0lki tgonsющa t vsёhъ vёrnыhъ, i3 stado blgodatію hrt0voю soblюdaemo sohrani2, їHno s™i1telю.

Ćkože pervэe cэlomydrennagw їHsifa tёlo ї}lь pren0sitъ, takw i3 nhnэ raku moщeй tvoi1hъ, їHno s™i1telю, vёrnіi prіemlющe, počitaюtъ lюbeznэ, hrtA veličaющe.

Dnesь svёtlaz pamztь tvoS, s™i1telю, vozsіsvši, vёrnыhъ serdcA prosvэщaetъ: tёmže i3 pёnіe sіE proizvedšemu, moli2 hrtA bGa, sohrani1tisz t lukavagw lovlenіz, i3 poluči1ti mi1lostь vъ denь sydnый.

BGor0dičenъ: Svёtomъ pokasnіz pomračennago mS lёnostію, vsenepor0čnaz, prosvэti2, da poю2 i3 veličaю, i3 slavlю tS prenepor0čnuю vLčcu.

Svэti1lenъ.

Pod0benъ: Posэti1lъ nы2 є4stь:

Tezoimeni1te cэlomydrіz, t ю4nagw vospitanіz, s™i1telю, bhvъ, potщalsz є3si2 tlёnnыmi netlBnnaz stzžati: tonyduže i3 ґrhіereйstvomъ počtenъ bhvъ, pri1snw nj nasъ vLku moli2, lюb0vію poю1щihъ tS. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

ЩedrHtы tvo‰, b9e, na lю1di i3 stado tvoE nizposli2, moli1tvami prečctыz tvoeS m™re, i3 vsёhъ s™hhъ tvoi1hъ, i3 namъ daruй veli1kuю tvoю2 mi1lostь.

Na hvali1tehъ stіhi6rы, na d7, glasъ }.

Pod0benъ: Q preslavnagw čudesE!

§e bGomydre їHno, s™i1telю, tы2 t ю4nosti vozderžanію poučazsz, i3 vo bdёnіihъ, i3 vъ moli1tvahъ, i3 postёhъ, gDevi približazsz, i3 moli1tvennicu vsegdA prizыvaz dv7u bcdu, є3sže radi nadeždi ne pogrэši1lъ є3si2. Tёmže ґrhіerea tS i3 pastыrz cRkvi svoeй hrt0sъ ўstr0i, togo2 moli2 pri1snw nj dušahъ našihъ. Dvaždы.

§e s™i1telю їHno bGomydre, tы2 nj mLnstva mіrskjй mztežъ njstavilъ є3si2, i3 molvы6 ttrsslъ є3si2, ўmA čistot0ю bGu približazsz: segw2 radi tS bGъ ґrhіerea cRkvi, i3 lю1demъ po dostosnію b9estvennago blagodatelz postavlsetъ. VsegdA moli2 nj nasъ, nizposlati dušamъ našыmъ mi1rъ i3 velію mi1lostь.

§e bGomydre s™i1telю їHno, tы2 i3zъ mlada hrtA vozlюbi1vъ, togw2 lюbvi2 prilэpi1lsz є3si2, i3 presvёtlagw d¦a b9estvennыmi zarsmi serdce tvoE prosvэti1vъ, svэtovi1dэnъ vesь voi1stinnu bhlъ є3si2. Tёmže ko hramu tvoemY vёroю pritekaющыz, prošє1nіz ±že ko spasenію spod0bi, i3 moli2 hrtA bGa, spasti1sz dušamъ našыmъ.

Slava, glasъ ѕ7. Samoglasenъ:

Nbcnagw cRS i3 vLki preizrsdnый služi1telь, s™i1telю їHno, bhlъ є3si2, čistoty bo soblю1lъ є3si2, bezъ nesže nikt0že ќzritъ bGa. Tёmže i3 vozmezdіe po dostosnію prіslъ є3si2: vo gr0bэ bo ležS čestn0e tёlo tvoE cёlo i3 netlёnno soblюdesz, duša že kъ nbcnыmъ likostosnієmъ preйde. Segw2 radi tvorcY vsёhъ moli1sz pri1snw nj vsёhъ čtyщihъ tS lюb0vію, nizposlati mi1rъ i3 velію mi1lostь.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Na lіturgji slyžba s™i1telєmъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.