NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Їynіa d7i

S™agw prbr0ka є3lіssea.

I# i4že vo s™hhъ nc7A našegw mef0dіa, patrіarha kwnstantjnz grada.

Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы prbr0ka, glasъ }.

Pod0benъ: Q preslavnagw čudesE!

Raduйsz, є3lіssee premydre, th bo njči1stivъ ќmъ t slasteй tэlesnыhъ, prіslъ є3si2, slavne, zari6 duhHvnыz: pr0čыmъ že vsBmъ predalъ є3si2, i3 vesь kvi1lsz є3si2 svэtovi1denъ. Tёmže vseli1lsz є3si2 kъ svёtu nezahodi1momu, nj nasъ vsegdA moli1sz voshvalsющihъ tS.

TS, є3lіssee blaženne, revni1telь i3lіA, vъ sugybэй blagodati prosvэщena njstavlь, vozdyšnый nryžnikъ voi1stinnu ćvlьšisz. E#g0že pod0bіemъ, bыstrinы6 rэčnы6z ўstavilъ є3si2 blagodatію, i3 prešelъ є3si2, slavne, radostnw ўkrašazsz, i3 veličaz hrtA.

Drevle vёrы swmanjtіdы, ntročA daruetъ moli1tva, є3g0že ўmerša vozdvi1glъ є3si2, ćkw prbr0kъ bžctvennый svzщennw ўdivlsemь: s0lію že paki v0dы bezč†dnыz, ćvэ pretvori1lъ є3si2 vъ čador0dіe, čudesA bezmBrnaz soveršaeši, blagodatію vsedёtelz d¦a, blaženne: tёmže poemъ tS.

I$nы stіhi6rы s™agw mef0dіa, glasъ i3 pod0benъ t0йže:

§e bGomydre mef0dіe, ćkože levъ rыkanіemъ premydrыhъ ўčenій tvoi1hъ, їannjna ўžasi1lъ є3si2 lьsti1vago li1sa, i3 ќbw ne terpЁ tvoegw2 njbličenіz, ćzvoю mečA ssэkaetsz ѕločesti1vый. Tёmže ne njstavilъ є3si2 stada gi1blemagw hrt0va, pob0rnikъ bhvъ, pravosl†vnыmъ lю1demъ.

Pravoslavіz ўtverždenіe, cerkve pastыrь, monahwvъ ўdobrenіe, rэkA navodnsema vodami d¦a, čaša prolivaющaz pitіE presladko, svэti1lo, prosvэщaющee mjra koncы2: mečь nboю1du nawщrenъ blagodatію, i3 ѕločesti1vыhъ polki2 ssэkaющь, tы2 є3si2 mef0dіe.

I#spovёdanіz džbrazъ, svzti1teleй njsnovanіe, i3 bGodohnovenenъ nrganъ, vospёvый ўčє1nіz, blagočestіz i3sp0lnenъ, premydrosti d0mъ, lюbvE puči1na, mi1lovanіz struS prisnotekyщaz, nkrjnъ i3zlivaющь pi1vo ўmilenіz, i3 blagocvэtyщь, slavne, raй, tы2 є3si2, mef0dіe.

Slava, glasъ v7.

PrbrHkъ bžctvennoe prišestvіe vozsіS dnesь, sozыvaющe taйnw prazdnwlю1bnыz dyšы. I$že na kolesni1cэ nebotečnэ vsёdъ, vost0ka nevečernzgw ѕvэzdA, sъ є3lіsseemъ čydnыmъ myžemъ, razširsetъ strui6 n0vagw їordana, propovёdanіe ўzsnsz blagočestіz, sugybыmъ džbrazomъ vowbražaющe ćsnw, vethіz i3 n0vыz є3dinoglasnыz slavы sogybo blagoslovenіe, vo i5že vёrnw soveršaющihъ vseprazdnstvennuю pamztь i4hъ.

I# nhnэ, prazdnika, i3li2 bGor0dičenъ:

KrtobGor0dičenъ.

Pod0benъ: E#gdA t dreva:

Drevu krtnomu tS, ї}se prigvoždena, zrsщi neiskusobračnaz plačuщi glag0laše: čado sladkoe počto2 njstavilъ є3si2 menE r0ždšuю tS є3di1nu; svёte nepristypnый prebeznačalьnagw nc7A, potщi1sz i3 proslavisz, ćkw da slavu polučatъ bžctvennuю, i5že bžctvєnnыz str†sti tvo‰ slavzщіi.

Na stіh0vnэ prazdnika, i3li2 nktHiha. Pot0mъ glag0lemъ pripёvъ:

Svzщennicы tvoi2 njblekytsz vъ pravdu, i3 prepod0bnіi tvoi2 vozraduюtsz.

I# poemъ stіhi1ru, glasъ d7:

Veselw dnesь cRkovь b9іz njdэvaetsz, i3 raduetsz zovyщi: ўzsni1sz moS dobr0ta pače vsskagw grada: se bo svzti1teleй veli1koe sokr0viщe, slavnый mef0dій, šestvіe kъ nebesє1mъ sotvori2. Prіidi1te u5bo, prazdnolю1bcы, pravoslavnыhъ sob0rъ li1kъ sostavlьše kypnw džkrestъ b9estvennыz raki, i3scэlenій t0ki prіemše t neS, moli1tesz hrtY bGu, i3zbaviti vselennuю t vsskіz є4resi.

Slava, glasъ ѕ7:

Prbr0če, propovёdatelю hrt0vъ, prest0la veli1čestva nikogdaže tlučaešisz, i3 koemyždo bolsщu pri1snw predstoi1ši, vъ vhšnihъ služS, vselennuю blagoslovlseši, vsю1du proslavlsemь, prosi2 njčiщenіz dušamъ našыmъ.

I# nhnэ, prazdnika, i3li2 bGor0dičenъ.

KrtobGor0dičenъ.

Pod0benъ: Tridnevenъ:

Na drevэ živ0tъ našъ zrsщe vsenepor0čnaz bcda vi1szщь, m™rski rыdaющe vopіsše: sn7e m0й, i3 b9e m0й, spasi2 lюb0vію poю1щыz tS.

Troparь prbr0ka, glasъ d7:

Vo pl0ti ѓgGlъ, prbr0kwvъ njsnovanіe, vtorhй predteča prišestvіz hrt0va, i3lіA slavnый, svhše poslavый є3lіsseevi blagodatь, nedygi tgonsti, i3 prokažє1nnыz njčiщati: tёmže i3 počitaющыmъ є3go2 t0čitъ i3scэlє1nіz.

Slava, mef0dіa, glasъ t0йže:

Pravilo vёrы i3 džbrazъ kr0tosti, vozderžanіz ўči1telz kvi1 tz stadu tvoemY, ćže veщeй i4stina. Segw2 radi stzžalъ є3si2 smirenіemъ vыsHkaz, niщet0ю bog†taz, s™i1telю mef0dіe, moli2 hrtA bGa, spasti1sz dušamъ našыmъ.

I# nhnэ: bGor0dičenъ.

Na ќtreni kanHnъ nktHiha є3di1nъ: i3 s™hhъ dvA, na }.

KanHnъ prbr0ka, glasъ є7, є3gHže kraegranesіe:

Poю2 veselw є3lіsseevu blagodatь.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Spasi1telю bGu, vъ m0ri lю1di nem0krыmi nogami nastavlьšemu, i3 faraHna so vsev0instvomъ pot0plьšemu, tomY є3di1nomu poi1mъ, ćkw proslavisz.

I#značala nj bz7э poє1mыz pBsni, i4miže poetsz poemый, prbr0českimi njblistaz hvalami, poю2 proslavlьšago, ćkw proslavisz.

Vzemъ k0žu i3zъ ruki2 prbr0či, sovosprіstъ sanъ, t rala prbr0kъ pretvorsemь, zareю duh0vnoю, ćkw proslavisz.

Ćkw predrazumЁ, hrtE, є4že kъ lyčšemu zvanію, є3lіsseevo predloženіe, prbr0čestva blagodatію prosvэti1lъ є3si2, sp7se vsesi1lьne, ćkw proslavisz.

BGor0dičenъ: Prečctaz m™i b9іz, voploщennago i3zъ tebє2, i3 t nёdrъ rodi1telz ne tlyčšasz bGa, neprestannw moli2, t vsskіz bэdы2 spasti2, ±že sozdA.

I$nъ kanHnъ s™agw mef0dіa. Glasъ d7.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Porazi1vый є3gĐpta, i3 faraHna muči1telz pogruzi1vый vъ m0ri, lю1di spaslъ є3si2 i3z8 rab0tы, mwmseйski poю1щыz pёsnь pobёdnuю: ćkw proslavisz.

Vъ postёhъ, prepod0bne, poraboщaz tёlo tvoE, ўmastilъ є3si2 dyšu tvoю2 voshoždє1nіi bžctvennыmi, i3 pi1щu prіslъ є3si2 vhšnzgw crtva neiždivaemuю.

Slovesnыmъ mečemъ vowruži1vsz d¦a, ćkože vo bronS vёroю njdёzvsz, i3 myžeski є3retіkHvъ polki2 presёklъ є3si2, vseblaženne mef0dіe dž§e.

RэkA prisnotekyщaz cerkvi bhša ўstA tvo‰ b9estvєnnaz, є3retjčєskaz morS, ćkw voi1stinnu, prepod0bne mef0dіe, i3zsušaz i3 naposz vBrnыz.

BGor0dičenъ: Sёnь njduševlennu, i3 kovčegъ, i3 trapezu, g0ru, t nesže ўsэčesz bezъ ruk{ čelovBču kamenь, i4že vsёhъ gDь, mRjю prečctuю pёsnьmi počti1mъ.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Si1loю krtA tvoegw2, hrtE, ўtverdi2 moE pomыšlenіe, vo є4že pёti i3 slaviti spasi1telьnoe tvoE voznesenіe.

Zemnagw pristrastіz tstyplь ngnedohnovennomu posluži1lъ є3si2, služi1telemъ ўgoždenіz vLki besёduz.

Vъ dysэ prіslъ є3si2 sugyba ўči1telz darov†nіz, ne pogrэši1vъ lёnostію džnago voshoždenіz.

Sъ rыdanіemъ i3lіi2 predstavъ, i3 rasterzavъ ri1zu, mi1lwtію razdэlseši strui6 їord†nskіz.

BGor0dičenъ: Moli2 neprestannw, čctaz, prošedšago i3zъ čreslъ tvoi1hъ, i3zbaviti t lesti dіavoli poю1щыz tS, bGonevёsto.

I$nъ.

Їrm0sъ: Ўtverždazй gr0mъ, i3 sozidazй d¦ъ, ўtverdi2 menE, gDi, da tS poю2 i4stinnw, i3 tvorю2 v0lю tvoю2: ćkw nёstь svstъ, ćkw tы2, b9e našъ.

Tučen0snый bhstь džblakъ, ljzhkъ tv0й, mef0dіe: serdca bo blagočesti1vыhъ napasющь sl0vomъ nečesti1vыhъ že vsegdA podavlsющь plevelы.

I#spravlsz vёrы sl0vo, ranъ i3skysъ prіslъ є3si2, i3 vъ mračnэй, dž§e, temni1cэ sэdёti njsuždenъ bhlъ є3si2. Tёmže kъ svёtu nevečernemu prestavilsz є3si2 veselssz.

Myčenikwvъ strad†nіz vospёlъ є3si2, si1hъ pričasti1lsz є3si2 netemlemыz, dž§e, radosti, ćkw sugybw postradavъ, neprestannыmi skorbьmi2 i3 ranami, mef0dіe.

BGor0dičenъ: Gavrіi1lъ, raduйsz, dv7э povёduz, vэщaщe: d¦ъ s™hй na tS naйdetъ, dv7o, i3 sp7sa gDa začneši vo črevэ tvoemъ.

Kondakъ mef0dіa, glasъ v7.

Pod0benъ: Tvє1rdыz:

Na zemli2 podvizalsz є3si2 ćkw bezpl0tnый, i3 nebesA naslёdovalъ є3si2, mef0dіe, ćkw i3z8zsni1vый vъ koncёhъ їkHnъ poklonenіe: vъ trudёhъ bo i3 bolёznehъ vsщše prebhvъ, ne prestalъ є3si2 derznovenіemъ njbličaz tmetaющыzsz їkHnы hrtHvы.

Jkosъ: GrэhHvъ mi2 razrэšenіe podaždь, є4že pёti po dostosnію p0dvigi tvo‰, mef0dіe preslavne: vъ r0vъ bo glub0kъ vverženъ bhlъ є3si2, da ±že prežde dyšы vo glubinЁ pogrebє1nnыz nevёdэnіz, razrэši1ši kъ sіsnію bžctvennagw svэtoli1tіz, nauči1vъ ćvэ pods0lnečnuю, b9estvennomu voi1stinnu neizrečennomu hrt0vu poklanstisz vowbraženію, njbličaz tmetaющыzsz їkHnы hrtHvы.

Sэdalenъ prbr0ka, glasъ №.

Pod0benъ: Gr0bъ tv0й:

Prozrёnіemъ bžctvennыmъ i3lіa tz veli1kій, mydre є3lіssee, ўčenikA vzimaetъ, prbr0ka predpokazyetъ, sіsющa d¦omъ. Tёmže dnesь vses™yю tvoю2 pamztь prazdnuющe blagočestnomydrennw, počitaemъ tS sъ ni1mъ, slavne.

Slava, prpdbnagw, glasъ d7.

Pod0benъ: Kvi1lsz є3si2 dnesь:

Ćkw svёtloe s0lnce vozsіsvъ, dž§e, ўčenьmi tvoi1mi vsю2 vselennuю, svzщenne, prosvэщaeši, mef0dіe, i3 tgonseši mglY є3retjčeskuю.

I# nhnэ, prazdnika, i3li2 bGor0dičenъ:

Preči1stэi rycэ tvoi2, dv7o m™i, prosterši, pokrhй ўpovaющыz na tS, i3 sn7u tvoemY zovyщыz: vsBmъ podaždь, hrtE, mi1lwsti tvo‰.

KrtobGor0dičenъ: Na drevэ vi1dzщi vozdvi1žena sn7a tvoego2, prečctaz, ўtr0boю m™erneю rasterzaema, žalostnw vzыvala є3si2: ўvы2 mnЁ, kakw zašelъ є3si2, svёte m0й bezlёtnый;

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Ўslhšahъ, gDi, i3zъ gr0ba tvoE vostanіe, i3 proslavihъ tvoю2 nepobэdi1muю si1lu.

Ćkože drevle v0dы, i3 nhnэ nepl0dnый ќmъ m0й i3scэlseši blagodatію, є3lіsseevыmi moli1tvami.

Bžctvennэ njbogati1lsz є3si2 vhšnihъ skazanіemъ, i3 ѕvёremъ dэteй temleši ѕloobrazіe.

Vi1dэnъ bhlъ є3si2, slavne, dёvstvomъ ўkrašenъ, syщыmъ vo tmЁ prelesti, ćkw svэti1lьnikъ i3zdaleče sіsz.

Molčati ne m0žetъ d¦omъ dvi1žimь ljzhkъ, tvo‰ di6vnaz vъ žitіi2, є3lіssee, i3spravlє1nіz.

BGor0dičenъ: Voi1stinnu slavimъ tS, bcde beznevёstnaz, i3 vъ tvoE pristaniщe vёrnіi pribэgaemъ.

I$nъ.

Їrm0sъ: Ўslhšahъ, b9e, slyhъ tv0й, i3 ўboshsz: razumёhъ dэlA tvo‰, i3 ўžas0hsz, gDi: ćkw tvoegw2 hvalenіz i3sp0lnь zemlS.

Mydrosti razymnoю čašeю njmoči1vъ ўstnЁ, dž§e, rёki namъ i3stoči1lъ є3si2 ўčenій, prepod0bne, blgočestnw tvorsщыmъ pamztь tvoю2.

Tы2 propovёdatelь vozželёnenъ, sladokъ sl0vomъ, pr0stъ pr†vы, duh0vnыmi darov†nіi, svzti1telю prepod0bne, prebogatъ kvi1lsz є3si2, mef0dіe.

Kopіemъ mhslennыmъ b9estvennagw sl0va, є4že vъ merzosti є3retjčestэй, syщuю postrэkavъ, ўstavilъ є3si2 nečestіz naglostь, mef0dіe.

BGor0dičenъ: Raduйsz, dvere mhslennaz, i3zъ nesže pr0йde neizrečennыmъ sl0vomъ cRь nbcnый, i3 soblю1dъ nepor0čnu, zapečatanu paki njstavi.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Ќtrenюющe vopіemъ ti2, gDi, spasi1 nы: th bo є3si2 bGъ našъ, razvэ bo tebє2 i3n0gw ne znaemъ.

Molčali1voe i3 kr0tkoe, bGodohnovenne, duši2 tvoeS, prbr0ka tS pokazA, є3lіssee, vёrы radi.

B9estvennoe tvoi1hъ slovesъ dёйstvo prosvэщaetъ mS glagHlы duh0vnыmi, є3lіssee vseblaženne.

Mertvъ grёhъ, ćkw ži1vu predstosщu gDevi, pror0če, tebЁ, є3lіssee, vmэnsšesz.

BGor0dičenъ: Ne prestaй molsщi, є3g0že rodilA є3si2, bcde, spasti2 dyšы našz, vospэvaющihъ tS, prečctaz.

I$nъ.

Їrm0sъ: Vozsіsй mi2, gDi, svёtъ povelёnій tvoi1hъ, ćkw kъ tebЁ dyhъ m0й ќtrenюetъ i3 poetъ tS: th bo є3si2 bGъ našъ, i3 kъ tebЁ pribэgaю, cRю2 mi1ra.

Svёtomъ prosvэщaemь tris0lnečnыmъ, slavne, mračnuю i3 temnuю є4resi mglY blagočestnw tgnalъ є3si2, i3 ѕvэzdA bhlъ є3si2, vёrnыmi blistaz sі‰nіi.

I#z8wщrena tr0stь d¦a, ljzhkъ tv0й ćkw skoropi1sca kni1žnika, mef0dіe, pokazasz, na skrižali načertaz serdecъ blagodati bžctvennый zak0nъ nel0žnw.

Slє1znыz t0ki vsen0щnыmi sto‰nіi, ćkw bi1serіe nosS, prepod0bne, si1mi grэhHvnыz pot0ki i3zsuši1lъ є3si2: i3 bžctvennagw d¦a prіsteliщe kvi1lsz є3si2 či1sto.

BGor0dičenъ: I#zbavlseši moli1tvami tvoi1mi t vsskagw njbstosnіz pribэgaющыz vъ pokr0vъ tv0й, mRje bcde, th bo čtyщihъ tS predstatelьnica є3si2 i3 ўpovanіe sъ bGomъ.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: NJbhde mS bezdna, gr0bъ mnЁ ki1tъ bhstь, ѓzъ že vozopi1hъ kъ tebЁ čelovэkolю1bcu, i3 spase mz desni1ca tvoS, gDi.

Nap0lni pot0ki i3nogdA, ni d0ždь, ni dyhъ vozdyšnый, vozdyhъ že blagodati, prbr0če, i3 sl0vo tvoE dёйstvomъ d¦a nap0lni.

T mala sosyda i3nogdA, prbr0če, ćkože nap0lnilъ є3si2 nezavi1stnw є3leй ženЁ, i3 mnЁ bžctvennuю mi1lostь i3stoči1ti, є3lіssee, pomoli1sz.

Čestnaz ženA, prbr0če, vёroю vžilsema, vъ starosti nepl0dstvіz razrэšenіe prіemletъ moli1tvoю, blgočadіe plodsщi.

BGor0dičenъ: Kupiny tz newpali1mu, i3 g0ru, i3 lёstvicu njduševlennu, i3 dverь nbcnuю dost0йnw slavimъ, mRje slavnaz, pravovёrnыhъ pohvalo2.

I$nъ.

Їrm0sъ: Byrz mS pomыšlenій posti1gši, vo glubinY nizvlači1tъ mS bezmёrnыhъ grэhHvъ: no tы2, ўpravitelю blagjй, predvari1vъ ўpravi, ćkw prbr0ka, i3 spasi1 mz.

PčelЁ trudolю1bnэй porevnovavъ, pi1smєnnыz sobralъ є3si2 cvёtы, ćkože vъ s0tэ, serdcemъ tvoi1mъ sіE sostrosz, i3 vsBmъ i3stočaz rэkY ўčenій tvoi1hъ.

Slovesъ d¦0vnыhъ nap0lnivsz ljzhkъ tv0й, premydre, ljzыkobHlіz nizloži2 hylьnikwvъ, propovёdaющь hrt0vo voploщenіe počitati, i3 plotsk0e pod0bіe.

Pervэe ќbw na sэdaliщi starєcъ pohvali1vъ gDa, na s™i1telьstэ prest0lэ, naposlёdokъ že vozneslsz є3si2 samъ, ўpasъ bGoug0dnw i3zbr†nnыz, dž§e, sі‰ lю1di.

BGor0dičenъ: E#di1nu tS bGa našegw m™rь, bcde vLčce, tvarь vsS poznavaetъ, ćkw є3di1na vmэsti1la є3si2 bGa neskazannw vo ўtr0bэ tvoeй, bžctvennыmъ ne njpali1všisz ngnemъ.

Kondakъ, glasъ v7.

Pod0benъ: Vhšnihъ i3щS:

Prbr0kъ b9ій kvi1lsz є3si2, sugybuю blagodatь prіemь, voi1stinnu dost0йnuю tebE, є3lіssee blaženne: i3lіi1 bo bhlъ є3si2 sovselьnikъ, sъ ni1mъ hrtY bGu molssz neprestannw nj vsёhъ nasъ.

Jkosъ: Vъ zak0nэ gDni vozsіsvšago, vsi2 є3lіssea mydrago pBnіi pёsnennыmi vospoemъ: vesь bo i3sp0lnenъ є4stь čudesъ sugybыmi džbrazы, namъ i3stočaz i3scэlenій strui6: kropi1tъ bo dyšы vёrnыhъ, i3 spasaetъ t bёdъ, ćkože drevle lю1di bezčadstvuющыz, ўslaždaetъ s0lію v0dы, kreщenіz blagodatь vozvэщaz ćvэ, molS neprestannw nj vsёhъ nasъ.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Vъ peщi džgnennэй pэsnosl0vcы spashй džtroki, blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

Premydrosti lyčšіz tы2, є3lіssee, i3sp0lnivsz, vopіslъ є3si2: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

Tы2 ćkw ži1zni služi1telь, materi ѓbіe ži1va, mertva shna, prbr0če, pokazalъ є3si2.

Nenačaєmыz i3nogdA prbr0čєskaz pitaz dёti, vsegubi1tєlьnыz snBdi tvorS nevreždє1nnы.

BGor0dičenъ: I$že t dv7ы roždeйsz, ю4že bcdu sodёla, blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

I$nъ.

Їrm0sъ: Vъ peщi ґvraamstіi džtrocы persjdstэй, lюb0vію blagočestіz pače, neželi plamenemъ njpalsemi, vzыvahu: blgoslovenъ є3si2 vъ hramэ slavы tvoeS, gDi.

Ros0ю bžctvennыz lюbvE pogasi1lъ є3si2 strteй, preslavne, razžžennuю peщь, i3skyšsz že ćkw zlato napastьmi gorni1lomъ, ćkw s0lnce blistaeši.

Ґdamantskoe serdce vъ sk0rbehъ i3mёlъ є3si2 i3 vъ gonenіihъ, mef0dіe, i3 nhnэ blistaeši lučami nbcnыmi, i3 ngnedohvovennыmi ўstы2: tёmže tS voshvalsemъ.

Ćkože newbori1mь st0lpъ, nepodvi1žimь prebhlъ є3si2 napastnыmi prilHgi, prelesti ўtverždenіe nizlagaz, svzti1telю, si1loю tvoi1hъ slovesъ, mef0dіe preblaženne.

BGor0dičenъ: Prečydnый tы2 čert0gъ, soedi1nšagw sebE čelovёčestvu, bGa є3di1na porodilA є3si2, i3 dv7oю prebыlA є3si2, bGonevёstnaz m™i mRje dv7o.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: NJrosi1všago peщь, i3 džtroki sohranšago, posredЁ gorsщagw plamene, džtrocы, slavosl0vite, svzщennicы, blagoslovi1te, lю1dіe, prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Sotv0ršago njčiщenіe, prbr0ka povelёnіemъ, džtrocы vospэvaюtъ, s™i1teli blgosl0vztъ, lю1dіe prevozn0sztъ є3gw2 vo vёki.

T veщi njči1щь ќmъ neveщestvennw, neveщestvennagw želanіemъ njderži1mь, vi1dэlъ є3si2. Tёmže i3graz vopіslъ є3si2: hrtA prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Blagodatію provi1dэ b{duщaz, na drevэ preči1stый krtъ zri1ši vowbraženъ. Tёmže vopіslъ є3si2 raduzsz, bGonaučennый prbr0če: hrtA prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Kolesni1cъ mn0žestvo njkryžšihъ tS, nizloži2, čydne, mrakomъ nezavi1stnw ўstavilъ є3si2, bezymіe njbličaz, vseblaženne, vopіS: hrtA prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

BGor0dičenъ: ЃgGli slavztъ ržctvo2 tvoE, čctaz, bGonevёsto, sъ ni1miže vsi2 poemъ: džtrocы, blagoslovi1te, svzщennicы, pэsnosl0vite, lю1dіe, prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

I$nъ.

Їrm0sъ: ZemlS, i3 vs‰ ±že na neй, m0re i3 vsi2 i3st0čnicы, nebesA nebesъ, svёtъ i3 tmA, mrazъ i3 zn0й, shnove čelovёčestіi, svzщennicы, blagoslovi1te gDa i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Tы2 nizloži1lъ є3si2 є3retjčєskaz šat†nіz, є4že poi1stinnэ ѕločesti6vaz, i3 sovozneslъ є3si2 vёrnыhъ cRkve, dž§e, r0gъ, hrt0vu nakazyz їkHnu česti2, mef0dіe. Tёmže tS poemъ, i3 lюb0vію počitaemъ.

TS ѕvэzdY vsesvёtluю slnce pokazA hrt0sъ, na tverdi, premydre, cRk0vnэй, i3 tvoi1mi sі‰nіi čctnhhъ ўčenій, koncы2, dž§e, njzari1lъ є3si2 vo vs‰ vёki.

TvoE sl0vo ćkože gr0mъ, mef0dіe, vozšumЁ na zemli2, mamHnы sodёйstvennika, i3 rodi1telz prelesti, ćkože ѕmjz svzzavъ, tslalъ є3si2 tmЁ vёčnэй, ćkw syщa naslёdnika.

BGor0dičenъ: E#di1nъ є3si2 є3dinor0denъ gorЁ, є3di1nъ i3 d0lэ t0йže, bezъ matere gorЁ t nc7A, i3 bezъ ntcA i3zъ m™re d0lu: vъ neйže vowbražsz, vъ čuždee, sl0ve, njbniщavъ, vъ moE smiri1všeesz є3stestvo2 t grэhA.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: TS pače ўmA i3 slovesE m™rь b9ію, vъ lёto bezlёtnago neizrečennw r0ždšuю, vёrnіi, є3dinomydrennw veličaemъ.

Žezl0mъ sэči1telьnыmъ vozvlačS želёzo prbr0kъ, veщnoe čelovBkъ suщestvo2 krt0mъ vozneseno naučaše.

Da tэlesъ pokažetъ vostanіe živonačalьnikъ, vozstavlsetъ mertvecA, tnю1dъ ne i3myщa dыhanіz pl0tію, prbr0ka pokazyz prečestn0e.

Nhnэ vъ b9estvennэmъ pok0i bGa m0liši, čydne, blaženstvo ўluči1ti pri1snw tS blažaщыmъ.

BGor0dičenъ: Raduйsz, bcde, m™i hrtA bGa, є3g0že rodilA є3si2, moli2, sogrэšenій njstavlenіe darovati vёroю vospэvaющыmъ tS.

I$nъ.

Їrm0sъ: Ćkw sotvori2 mnЁ veli6čіz si1lьnый, i3 s™o i4mz є3gw2, i3 mi1lostь є3gw2 vъ r0dъ i3 r0dъ bosщыmsz є3gw2.

S™i1teleй krasotA, monahwvъ ўdobrenіe, vsёhъ vёrnыhъ džbrazъ, cerkve pastыrь, i3 pravoslavnыhъ stepenь, tы2 є3si2, mef0dіe.

I#lіinY revnostь stzžavъ, i3sp0lnilъ є3si2 studA bezzakHnnыz їerє1i, voploщenіz gDnz nepoklansющihsz džbrazu, mydre mef0dіe.

Likyz so ѓgGlы predъ licemъ i3zbavitelz, i3 slavы є3gw2 naslaždazsz, moli1tvami tvoi1mi nasъ t vsskihъ i3skušenій i3zbavi, mef0dіe.

BGor0dičenъ: Poemъ tvoE ržctvo2, i3 slavimъ i3zъ tebE roždennago, ćkw bGa že i3 člvёka, m™i dv7o čctaz. E#g0že moli2 prilёžnw, pomi1lovati nasъ.

Svэti1lenъ.

Pod0benъ: Nb7o ѕvэzdami:

I#lіinY blagodatь sugybu prіslъ є3si2 t bGa, є3lіssee bGoblaženne: i3 prossщыmъ ў tebє2 vёrnw, sugybw i3scэlє1nіz daeši, dušamъ že i3 tёlwmъ.

Slava, s™i1telz.

Pod0benъ: Ў§nikHmъ zrsщыmъ:

Prіidi1te, vёrnіi, poemъ bžctvennuю pamztь s™i1telz dnesь mef0dіa, vъ r0vэ preisp0dnemъ vveržena: da dyšы i3zbavitъ pogrebє1nnыz vo tmЁ t lukavagw nečestіz.

I# nhnэ, prazdnika, i3li2 bGor0dičenъ:

Prepёtaz, dv7o i3 bcde, bGa neizrečennw r0ždšaz, prilёžnw moli2 sn7a tvoego2 nj nasъ rabёhъ tvoi1hъ, ўщedriti i3 spasti2, lюb0vію hvalzщыz tS.

Na stіh0vnэ nktHiha. Slava, glasъ ѕ7:

ЅvэzdA vozsіS blgočestіz t zapada s0lnca vi1dimagw, veli1kій vo s™i1telehъ mef0dій, i3 mglY presёkъ ѕloslavnыhъ, poči2 na i4stinnэmъ vost0cэ, pravednagw slnca hrtA bGa našegw, i3 tamw so bezpl0tnыmi vodvorszsz li6ki, i3 prest0lu predstoS trbčeskomu, ćkw prepod0benъ, ćkw myčenikъ, ćkw s™i1telь, ćkw patrіarhъ dэsnіemъ i3 vidёnіemъ, namъ pr0sitъ, vёroю tvorsщыmъ svzщennuю є3gw2 pamztь, velіz mi1losti.

I# nhnэ, prazdnika, i3li2 bGor0dičenъ:

KrtobGor0dičenъ.

Pod0benъ: Tridnevenъ:

Začatіe tvoE bezsёmennoe, i3 ržctvo2 neskazannoe pomыšlsющi, divlю1sz ѕэlw2, kakw si1ce, ćkože ѕlodёй, blgovoli1lъ є3si2 ўmreti, sn7e; prečctaz vzыvaše.

Na lіturgji prokjmenъ, glasъ d7:

Tы2 їereй vo vёkъ po či1nu melhіsedekovu.

Stjhъ: RečE gDь gDvi moemY:

Ґpclъ sob0rnagw poslanіz їakwvlz, začalo n7z.

Ґllilyіa, glasъ d7: Mwmseй i3 ґarHnъ:

E#đlіe luki2, začalo d7i.

Pričastenъ: Vъ pamztь vёčnuю bydetъ pravednikъ:

 

Komentarisanje nije više omogućeno.