NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Їynіa f7

I$že vo s™hhъ, nc7A našegw kmrjlla, ґrhіepjskopa ґlexandrjйskagw.

Stіhi6rы s™i1telz, na ѕ7, glasъ d7.

Pod0benъ: Ćkw d0blz:

Sі‰nіi d¦0vnыmi prosvэti1vъ tv0й ќmъ, svэtolyčno slnce bhlъ є3si2, ćkože luči2 ўčє1nіz, vo vs‰ koncы2 prostiraz, i3 vёrnыhъ njzarsz i3spolnenіe, preblženne, i3 tgonsz tmY, bGon0se, є3reseй, si1loю t dv7ы vozsіsvšagw.

Blagoskazanіemъ slovesъ tvoi1hъ, svzщenne kmrjlle, cRkovь vsS ўkrašaetsz, i3 blagočestnw ўdobrsetsz krasnыmi dobr0tami, i3 počitaetъ svzщennw tvoю2 s™yю i3 blgonar0čituю pamztь, pravoslavnыhъ pohvalo2, ntcє1vъ verh0vniče, i4že na sob0rэ vses™hz pob0rniče.

gnennыmi tvoi1mi ўčє1nіi є3reseй vsska hvrastnaz popalsetsz veщь, premydre, razymnыmi glubinami pogružaetsz v0instvo nepovinyющihsz ѕločesti1vыhъ, sщ7enne kmrjlle, ўčenьmi ўkrašaetsz vёrnыhъ vsegdA cRkovь, veleglasnw čtyщi tS.

Slava, glasъ ѕ7:

Blagjй rabe i3 vёrnый, dёlatelю vіnograda hrt0va, tы2 i3 tzgotY dnevnyю poneslъ є3si2, tы2 i3 dannый tebЁ talantъ vozrasti1lъ є3si2, i3 po tebЁ prišedšыmъ ne zavi1dэlъ є3si2. Tёmže vratA nbcnaz tverz0šasz tebЁ, vni1di vъ radostь gDa tvoegw2, i3 moli2 nj nasъ, kmrjlle dž§e našъ.

I# nhnэ, prazdnika, i3li2 bGor0dičenъ. KrtobGor0dičenъ.

Pod0benъ: VsE tl0žše:

Ѓgnca svoego2 ѓgnica neskvernaz drevle, i3 nepor0čnaz vLčca, na drevэ krtnэmъ ćkw ўzrЁ, m™erski vosklicaše, i3 divsщisz vopіsše: čado sladčaйšee, čto2 zrёnіe sіE, n0voe i3 preslavnoe; kakw s0nmъ bezblagodatnый sudi1щu pіlatovu predade tz, i3 njsuždaetъ na smertь, životA vssčeskihъ; no vospэvaю tvoE neizrečennoe, sl0ve, snizhoždenіe.

Na stіh0vnэ nktHiha. Slava, glasъ ѕ7:

Člvёče b9ій, i3 vёrnый rabe, slugo2 gDenь, myžu želanій, sosyde i3zbrannый, st0lpe i3 ўtverždenіe cRkve, crtvіz naslёdniče, ne premolči2, vopіS za nы2 ko gDu.

I# nhnэ, prazdnika, i3li2 bGor0dičenъ. KrtobGor0dičenъ.

Pod0benъ: Tridnevenъ:

Vi1dzщi tS raspinaema, hrtE, tebE r0ždšaz, vopіsše: čto2 strannoe є4že vi1žu tainstvo, sn7e m0й; kakw na drevэ ўmiraeši pl0tію povёšenъ, ži1zni podatelю;

Troparь, glasъ }:

Pravoslavіz nastavniče, blgočestіz ўči1telю i3 čistotы2, vselennыz svэti1lьniče, ґrhіerewvъ bGoduhnovennoe ўdobrenіe, kmrjlle premydre, ўčenьmi tvoi1mi vs‰ prosvэti1lъ є3si2: cэvni1ce duh0vnaz, moli2 hrtA bGa, spasti1sz dušamъ našыmъ.

Na ќtreni džba kanHna nktHiha: i3 s™agw na ѕ7, feofanovo, glasъ d7, є3gHže kraegranesіe:

Zrёnій kmrjllъ b9estvennыhъ cэvni1ca.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: M0rz čermnyю puči1nu, nevlažnыmi stopami, drevnій pэšešestvovavъ ї}lь, krestoobraznыmi mwmseovыma rukama ґmali1kovu si1lu vъ pusthni pobэdi1lъ є4stь.

T bGa svэtodatelьnu blagodatь, kmrjlle, prіemъ, i3 svёtelъ svэti1lьnikъ ćvlьsz, slovє1snыz njblistalъ є3si2 namъ lučы2, pamztію tvoeю: ćkw da dost0йnw tS vospoemъ.

I#sp0lnilsz є3si2 svэtozvlenіz, kmrjlle premydre, d¦0vnagw, ćkw zapovэdeй hrt0vыhъ hrani1telь, t strasteй njčiщenъ, preb9estvennыz bhlъ є3si2 voi1stinnu trbcы žili1щe.

Ćkw revnosti i3 derznovenіz i3sp0lnenъ, kmrjlle slavne, bGobHrnaz vs‰ nel0žnw ljzыkovrє1dіz i3z8wbliči1lъ є3si2, ѕločesti1vыhъ є3reseй, po pravэй vёrэ borssz.

BGor0dičenъ: I#scэli1la є3si2 sokrušenіe, vsenepor0čnaz, čelovёčestva, tvorcA r0ždšaz vsёhъ, vozvedšago nы2 nizveržєnnыz padenіemъ prao§imъ, bGonevёsto.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Veseli1tsz nj tebЁ cRkovь tvoS, hrtE, zovyщi: tы2 moS krёpostь, gDi, i3 pribёžiщe, i3 ўtverždenіe.

Ўkrэplsemь nj hrtЁ, kHzni lukavagw ѕmjz, tverdыmъ ўm0mъ, kmrjlle, ćkože tkanіe pauči1nnoe rast0rgnulъ є3si2.

Ti1nu strasteй t duši2 ttrsslъ є3si2, kmrjlle, nizl0žь vsskagw p0mыsla voznošenіe, na hrtA prevoznošaющeesz.

Ćkw blagopolyčenъ stradalecъ, dž§e, ўkloni1lsz є3si2 tverdw, vsskagw plotskagw sladostrastіz, ćkw tщetnagw i3 pakostnotv0rnagw.

BGor0dičenъ: E#di1nu vъ ženahъ tS blgoslovennuю, ćkw b9іe selenіe, vseblgolёpnw vsi2 radostію proslavimъ.

Sэdalenъ, glasъ G.

Pod0benъ: KrasotЁ dёvstva:

St0lpъ i3 žertva cRkve hrt0vы, dž§e, bhvъ, sію2 nepokolebi1mu t i3skušenій lukavagw premydrw soblю1lъ є3si2: vse bo nestHrіevo ѕlodёйstvo razori1lъ є3si2, i3 bGomaterь bcdu propovёdalъ є3si2. Tёmže tS, sošedšesz, počitaemъ, kmrjlle bGoblaženne. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, prazdnika, i3li2 bGor0dičenъ:

Ćkw nevozdёlannaz, dv7o, lozA, krasnёйšій gr0zdъ prozzblA є3si2, i3stočaющь namъ vіno2 spasenіz, vsёhъ veselsщee dyšы že i3 tэlesA. Tёmže ćkw viny tz d0brыhъ blažaщe pri1snw, so ѓgGlomъ vopіemъ ti2: raduйsz, blgodatnaz.

KrtobGor0dičenъ: Neiskusobračnaz čctaz i3 m™i tvoS, hrtE, vi1dzщi tS mertva vi1szщa na krtЁ, m™rski plačuщi glag0laše: čto2 tebЁ vozdadE є3vreйskій bezzak0nnый sob0rъ i3 neblagodarnый, i4že mn0gihъ i3 veli1kihъ tvoi1hъ, sn7e m0й, darHvъ nasladi1vыйsz; poю2 tvoE bžctvennoe snizhoždenіe.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Voznesena tS vi1dэvši cRkovь na krtЁ, slnce pravednoe, stA vъ či1nэ svoemъ, dost0йnw vzыvaющi: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Pobэdi1vša str†sti dušetlBnnыz, i3 p0mыslъ ўderžavša plotskjй, bGon0sne kmrjlle, vi1dэvъ hrt0sъ, b9estvennыz tS cRkve predsэdatelz, dž§e, postavi.

Naslёdovavъ, ćkw sn7ъ vozlю1blenъ, ntečeskuю markovu dobrodёtelь, i3 prest0la bhlъ є3si2 preemnikъ, bžctvennagw stopamъ є3đljsta poslёduz.

T hrtA ќbw ćkw nvčA ўpasenъ bhvъ, ćkože pastыrь ўpaslъ є3si2 stado, dž§e, slovesы2 dušepitatelьnыmi tvoi1mi, ćkw travami i3 cvэtы6 bogatnw napitaz blgodati.

BGor0dičenъ: Voploщenno bezpl0tnoe prežde r0ždši sl0vo b9іe, vsepёtaz njbradovannaz, mjrъ njbnovi1la є3si2. Tёmže tS, bGonevёsto, vёroю pravoslavnoю propovёduemъ.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Tы2, gDi m0й, svёtъ vъ mjrъ prišelъ є3si2, svёtъ s™hй, njbraщazй i3zъ mračna nevёdэnіz, vёroю vospэvaющыz tS.

Tečenію voi1stinnu ѕёlьnomu, navodnsющemu rёki, tvoE, q kmrjlle, ўpod0bisz sl0vo, ѕloslavnыhъ tvraщaz ўhiщrenіe.

Ravnэ merzskoe ѓrіevo razdэlenіe, q kmrjlle, skvernoe že savellіevo slіsnіe, i3zъ glubinы2 i3zverglъ є3si2.

SlovesA bogatotvHrnaz, ćkw zlato njstavilъ є3si2, q kmrjlle, sokrHviщa že, ćkože kamєnіz čestn†z tvo‰, cRkvi hrt0vэ.

BGor0dičenъ: Da kropi1tъ nb7o veselіe i3 blgodatь na zemli2: vozdastъ bo є4й nhnэ veselіe vъ vыsotY, є3di1nu bGomaterь.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Požry ti so glasomъ hvalenіz, gDi, cRkovь vopіetъ ti2, t bэs0vskіz kr0ve njči1щšisz, radi mi1losti t rebrъ tvoi1hъ i3stekšeю kr0vію.

Kleщami serafjmъ prbr0ku ќglь, cRkvi že hrt0vэ tvoi1ma rukama podaeši, svzщennotai1nniče, є4že t b9estvennagw ngnS, ќglіe njčiщenіz.

E#dinopredBlьnыz ćkw sampHnъ i3noplemenniki ne potrebi1lъ є3si2, i3norHdnыz že vs‰ i3noslavnыhъ ўčє1nіz nizloži1lъ є3si2, i3 deržavu pravosl†vnыmъ dalъ є3si2, kmrjlle.

Sob0ru bGoizbrannomu ćvэ predvodi1telьstvovavъ, ѕločestіe nest0rіevo, hrіstob0rnuю derzostь, dž§e, nizloži1lъ є3si2, revnostію dыhaz po i4stinnэй bGomateri.

BGor0dičenъ: Razuma netlёnnagw pl0dъ prozzblA є3si2, bGorodi1telьnice, mjru prisnoživ0tnый hodataй netlёnіz kvlsemь, vёroю i3 lюb0vію poю1щihъ tS.

Kondakъ, glasъ ѕ7.

Pod0benъ: E$že nj nasъ:

Bezdnu namъ ўčenій bGosl0vіz i3stoči1lъ є3si2 ćvэ, t i3stHčnikъ sp7sovыhъ, є4rєsi pogružaющuю, blženne kmrjlle, i3 stado nevredi1mo t trevolnenій spasaющuю, stranamъ bo vsBmъ nastavnikъ, prepod0bne, ćkw bžctvєnnaz kvlsz.

Jkosъ: Krasnw2 pri ќtreni pokazyetsz velьmi2 slnce, syщo svэton0sno, tmA tgonsetsz, i3 lunA njhuždaetsz, n0щь bo ne sostoi1tsz: ўzsnsetъ denь, prosvэщaetъ v0zduhъ, nb7o krasno2 pokazyetъ namъ, zemlю ўdobrsz, cvэtHmъ tvorS i3zraщenіe: m0re že njblistaetъ, i3 vkypэ vesь ўkrašaetъ mjrъ, є4že vo vsemъ segw2 svэtlёйši kmrjllъ, є3gHže mydraz ўčє1nіz spasaюtъ podnbcnuю: njzarsetъ bo t0й vёrnыhъ dyšы, i3 pobэždaetъ blgočestnw є4rєsi pri1snw: stranamъ bo t0й nastavnikъ, ćkw b9estvєnnaz kvlsz.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Vъ peщi ґvraamstіi džtrocы persjdstэй, lюb0vію blagočestіz pače, neželi plamenemъ njpalsemi, vzыvahu: blgoslovenъ є3si2 vъ hramэ slavы tvoeS, gDi.

Vъ sіnaйstэй gorЁ, vo mrakъ drevle všedъ, zak0nъ prіstъ, blženne kmrjlle, mwmseй, ўbivaющій pi1smenemъ: th že razgnylъ є3si2 sokrovennuю dobr0tu d¦a.

Zakonopoloženіz gadanьmi, ćkože mladencєmъ pervэe, dž§e, dannagw pokrыvalu pokrovenіz, ćkože ši1pki razumёnіz tы2 tkrhlъ є3si2, skazavъ džbrazы ćvstvennэйše.

Vъ nesli1tnomъ soedinenіi bžctvennomъ, i3 nesэk0mэmъ ćvэ, dž§e, razdэlenіi, tri2 ќbw bGosl0vstvuzй v3post†si, reklъ є3si2, kmrjlle, nepremBnnыz že vъ suщestvЁ є3di1nomъ i3 b9estvЁ.

BGor0dičenъ: Vi1dэša ѓgGli, bGom™i, str†nnaz ržctv0mъ tvoi1mъ, є3stestvo2 tlёnnoe r0da zemnagw kъ netlёnnomu paki tekyщe žitію2 i3 slavэ nbcnэй.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Rycэ rasprosterъ danіi1lъ, lьvHvъ zі‰nіz vъ r0vэ zatčE: džgnennuю že si1lu ўgasi1ša, dobrodёtelію prepossavšesz, blagočestіz rači1teli džtrocы, vzыvaющe: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Ćkw volnA morskaz voi1stinnu, vъ tebЁ i3stečE premydrosti i3st0čnikъ: i4bo prisnotekyщыz potek0ša rёki t čreva tvoegw2, dž§e, ўčenій blgočesti1vыhъ, ćkože prorečE hrt0sъ: preh0dztъ bo peskA tvo‰ slovesA bGoizbr†nnaz.

Pastыrь i3 ўči1telь mydrъ cRkve kvi1lsz є3si2, džba, kmrjlle, ćvэ razgnylъ є3si2, prepod0bne, zavёtы: ćkw bo ґgkĐru, i3 ntečєskaz naslBdіz tvo‰ i3myщi slovesA, vopіetъ: blgoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Sl0va vopl0щšagwsz nasъ radi, vsehitrecA, tы2 neizrečennomu naučaeši soedinenію, kmrjlle, nerazdёlьnoe, neslіsnnoe, po k0eйždo v0li ravnэ ўkloni1lъ є3si2, vopіS, blgoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

BGor0dičenъ: E#stestv0mъ nepristypnый vsю1du, sn7ъ i3 sl0vo b9іe vъ tS vseli1sz, čctaz, i3 njb0lksz, prečctaz, vъ naše suщestvo2, ćkw miloserdъ, kvi1sz blgopristypenъ pl0tію, i3 vodvori1sz sъ nami vopію1щimi: blgoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: E$va ќbw nedygomъ preslušanіz klstvu vseli1la є4stь, th že, dv7o bcde, prozzbenіemъ črevonošenіz, mjrovi blgoslovenіe procvэlA є3si2: tёmъ tS vsi2 veličaemъ.

Voznošenіe na hrt0vъ vzemlющeesz razumъ, i3 segw2 bGomaterь, kmrjlle, vssku deržavu nizloži1lъ є3si2, nestHrіa bezb0žnagw, sn70vnюю dv0icu, takože i3 slіsnіe bezglavnыhъ є3stestvъ.

Si1loю razuma, i3 prosvэщenіemъ blgodati, trbcu є3dinosyщnuю, sn7a že voploщenna bGa bGosl0vilъ є3si2, blženne: kvi1vžesz bcdы pob0rnikъ, vъ vhšnihъ nhnэ proslavlsešisz.

Svhše nы2 pэvcы2, prisnopamztne, naziraeši, dž§e, mil0stivnw, pobBdы v0instvu podaS, i3 vozvыšaz moli1tvami tvoi1mi r0gъ pravoslavnыhъ, ўzsnsz že tvoю2 pamztь veličaющыz.

BGor0dičenъ: Ўtэsnsemь padє1nіi mn0gimi, prepёtaz, i3 lю1tostію bёdъ, nhnэ tebЁ hvalenій žertvu prinošaю, i3 prilёžnw vzыvaю ti2: s™az bcde, pomozi1 mi, ts bo slavz, pёsnь skončavaю.

Svэti1lenъ.

Pod0benъ: ЎčenikHmъ:

Čyvstvo i3 razumъ preminyvšago, i3 glubinЁ d¦a nayčšasz, bžctvennago taйnopi1sca prebžctvennыz trbcы vospoemъ, ćkw s™i1telz gDnz, i3 pob0rnika blagočestіz. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, prazdnika, i3li2 bGor0dičenъ:

I$že tvoegw2, nepor0čnaz bcde, džbraza ne cэlyetъ sъ lюb0vію, vo džgnь vmetaetsz geenskій, ćkože bezymnый nestHrій: mh že tS, pres™az, njblobыzaemъ lюb0vію.

Na stіh0vnэ nktHiha. Slava, glasъ ѕ7:

Naslёdniče b9ій, sopričastniče hrt0vъ, služi1telю gDenь, kmrjlle dž§e našъ, po i4meni tvoemY takw i3 žitіE tvoE: sprosіs bo sэdi1nэ razumъ, svidёtelьstvovaše svёtlostь licA tvoegw2 duševnoe neѕl0bіe, i3zvёstvovaše kr0tostь sl0vo molčali1voe, ži1znь tvoS slavna, i3 ўspenіe so s™hmi, moli2 nj dušahъ našihъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ, i3li2 krtobGor0dičenъ:

Pod0benъ: Tridnevenъ:

Predstosщi ў dreva i3nogdA vo vremz raspstіz dv7a, sъ dёvstvennыmъ ўčenik0mъ, i3 plačuщi, vopіsše: ўvы2 mnЁ, kakw straždeši, vsёhъ, hrtE, shй bezstrastіe;

Na lіturgji: Blažє1nna, prazdnika, i3li2 nktHiha: i3 s™agw, pёsnь G-z.

Prokjmenъ, glasъ №:

ЎstA mo‰ vozglag0lюtъ premydrostь:

Stjhъ: Ўslhšite sі‰, vsi2 kzhcы:

Ґpclъ ko є3vreєmъ, začalo tld.

Ґllilyіa, glasъ v7: ЎstA pravednagw poučatsz premydrosti:

Stjhъ: Zak0nъ bGa є3gw2 vъ serdcэ є3gw2.

E#đlіe matfea, začalo №i.

Pričastenъ: Vъ pamztь vёčnuю bydetъ pravednikъ:

 

Komentarisanje nije više omogućeno.