NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Maіa є7

S™hz i3 slavnыz m§nicы їri1nы.

Stіhi6rы, glasъ №.

Pod0benъ: Vsehvalьnіi m§nicы:

Bagrzni1ceю t kr0ve tvoeS svёtlw, vsečestnaz, njdёzvšisz, vosteklA є3si2, kъ nemyže voždelёla є3si2, cRю2 i3 ziždi1telю vsёhъ, i3 gDu, t negHže pobёdnый vэnecъ voi1stinnu prіsla є3si2. Sъ ni1mъ že nhnэ carstvueši ćkw dёva i3 m§nica, mnogostradalьnaz.

NgnS palsщagw stremlenіe sterpёla є3si2, prehvalьnaz, i3 strog†nіz vs‰ tэlє1snaz, vziraющi kъ vozdasnієmъ tamwšnimъ, vsečestnaz, ±že є3di1nый ї}sъ pred8ugot0va lю1bzщыmъ, i3 teplэ togw2 želaющыmъ, ćkw ženihA dyšъ krasnёйšagw.

NJsladi1všisz lюb0vію hrt0voю, b0gi voznenavi1dэla є3si2 kzhčєskіz, i3 bezd{šnыz i3stuk†nnыz, їri1no slavnaz: bGorazymіz st0lpъ kvlennэйšій, sebE zrsщыmъ vozstavila є3si2, ćkw postradavši, i3 tečenіe skončavši, i3 vёru nepor0čnu soblю1dši.

Slava, i3 nhnэ, prazdnika.

Troparь, glasъ d7:

Ѓgnica tvoS, ї}se, їri1na, zovetъ velіimъ glasomъ, tebE, ženišE m0й, lюblю2, i3 tebE i4щuщi stradalьčestvuю i3 sraspinaюsz, i3 spogrebaюsz kreщenію tvoemY, i3 straždY tebє2 radi, ćkw da carstvuю vъ tebЁ, i3 ўmiraю za tS, da i3 živY sъ tob0ю: no ćkw žertvu nepor0čnuю prіimi1 mz, sъ lюb0vію požeršuюsz tebЁ. ToS moli1tvami, ćkw mi1lostivъ, spasi2 dyšы našz.

KanHnъ, glasъ d7, є3gHže kraegranesіe:

Tvoi1mi mS moli1tvami, m§nice їri1no, pokrhй.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Vospoю2 tebЁ, gDi b9e m0й, ćkw i3zvelъ є3si2 i3z8 rab0tы є3gĐpetskіz, pokrhlъ že є3si2 kolesni6cы faraHnwvы i3 si1lu.

Vэnecъ shй straston0sicы, seS, hrtE, moli1tvami, mi1rъ mjru, i3 slavu neuvzdaemu poю1щыmъ tS daruй.

Zareю sіsющi dёvstva, ўkrašena dobr0toю tvoegw2 mučenіz, їri1no velikoimeni1taz, tvoemY ženihY predstoi1ši.

Mi1lostivu bhti cRkvamъ, tvoego2 moli2 ženihA, їri1no bGomydraz, sogrэšenій že njstavlenіe podati čtyщыmъ tS.

BGor0dičenъ: Pl0tь bhvša bGa sl0va, i3 syщago ćkw mы2, s™az dv7o, neizrečennw rodilA є3si2, pače sl0va i3 razuma.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Lykъ si1lьnыhъ i3znem0že, i3 nemoщstvyющіi prepossašasz si1loю: segw2 radi ўtverdi1sz vъ gDэ serdce moE.

MĐra i3zlіsvšagosz čyvstvuющi, i3 vselennuю njblagouhavšago blgodatію prіi1mši, vosperi1sz kъ želanію segw2, slavnaz.

I#mёla є3si2 bGa pom0щnika vo tvoi1hъ p0dvizэhъ i3 zaщiщaющa, vsemydraz: segw2 radi vэnčavšisz, muči1telz pobэdi1la є3si2.

St0lpъ dobrodёteli neprekl0nenъ, i3 blgočestіz žili1щe bhstь, i3 myžestva, i3 cэlomydrіz prіsteliщe, vsehvalьnaz.

BGor0dičenъ: Tekši do tebє2 smertь stA, prirazi1všisz i3zъ tebє2 roždennomu, vsenepor0čnaz: segw2 radi bezsmertіz načatokъ tS i3menyemъ.

Kondakъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Kvi1lsz є3si2:

Dёvstva dobr0tami preispeщrenna, dёvo, stradalьčestvomъ bыlA є3si2 krasnёйšaz, їri1no, krovьmi2 tvoi1mi i3stekšimi njbagrena, prelestь že nizloži1všaz bezb0žіz. Segw2 radi i3 prіsla є3si2 p0čєsti pobёdы ruk0ю sozdatelz tvoegw2.

Sэdalenъ, glasъ }.

Pod0benъ: Voskreslъ є3si2:

Mi1rъ tebЁ mn0gъ pribhstь, m§nice, razrёššisz pl0ti po bolёznehъ mn0gihъ: raduzsz bo ženi1hъ na nb7sёhъ tS gorЁ prіstъ vseprosvэщenu, i3 stradanіemъ njblistaющu, i3 vъ čert0gъ bžctvennый vvedE raduющusz.

Slava, i3 nhnэ, prazdnika.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Tvoegw2 na zemli2 kvlenіz, hrtE b9e, propovёdaz prbr0kъ prišestvіe, sъ veselіemъ vopіsše: slava si1lэ tvoeй, gDi.

I$že mi1rъ tebЁ podavazй, miroimeni1taz, mi1ra radi pos0bstvuющu tS vi1dz, mužepod0bnыmъ razumomъ, myčenice, i3 krёpostію i3sp0lni.

Krёpkimъ ўserdіemъ prevozšedši ženskuю nemoщь, preblžennaz, tverdw i3z8wbliči1la є3si2, m§nice, lesti služaщыz.

Bžctvennoe terpёnіe pokazavši, muči1teleй derzwsti nizloži1la є3si2, tvoemY ženihY zovyщi: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Pэsnosl0vіemъ nem0lčnыmъ i3 molьbami vLku, bGomydraz, pэsnosl0vila є3si2, i3 kъ nemY vostekši, slavu zri1ši neizrečennuю.

BGor0dičenъ: Radostnw tebЁ veselsщesz glasы, prečctaz, tebє2 radi spasšіisz vzыvaemъ: raduйsz, dv7o vsečctnaz, raduйsz, bcde vsepёtaz.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Prosvэщenіe tvoE, gDi, nizposli2 namъ, i3 t mglы2 pregrэšenій razrэši1 nы, blže, tv0й mi1rъ daruzй.

Myžeskimъ, slavnaz, razumomъ hrtA bGa vsёhъ ćsnw i3spovёdala є3si2: sl0vomъ že tverdыmъ soprotivoborcA, strastoterpice, posrami1la є3si2.

Poslёdovati vozželёla є3si2 strti hrt0vэ, i3 pod0bіemъ teplэ poslёdovala є3si2, podvi1žnw stražduщi po vLcэ, prebogataz.

Polki2 myčєnikъ, slavnaz, privelA є3si2 hrtY tvoeю mydrostію i3 bGosl0vіemъ, sі‰ i4stinnw taйnoučaщi sl0vomъ vёrы.

BGor0dičenъ: Nauči1všisz taйnы začatіz tvoegw2, i3 neizrečennagw i3 bžctvennagw tvoegw2 ržctvA, dv7o, nhnэ vseblgočestnw pэsnosl0vimъ tS, bcde vsepёtaz.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Vozopi2, prowbrazyz pogrebenіe tridnevnoe, prbr0kъ їHna, vъ ki1tэ molssz: t tli2 i3zbavi mS, ї}se, cRю2 si1lъ.

I#spravila є3si2 pramatere є4vы padenіe, strastoterpice, vragA nizloži1vši si1lu, i3 pobэdi1vši džnagw šatanіe bžctvennoю blgodatію.

Krёpostь stzžavši, їri1no, razuma, muči1telєmъ suproti1vilasz є3si2 duši2 d0blestію, i3 vэncemъ pobёdnыmъ t hrtA bGa vэnčalasz є3si2.

Kr0vію stradanіz, m§nice, svэtlёйšu sodёlala є3si2 є3stestvennuю dobr0tu, či1staz, d0blestvєnnыz p0dvigi pod8emši tverdw, d0braz dёvo.

BGor0dičenъ: Prozvi2 taйnu tvoegw2 ržctvA bGovi1decъ, gorsщu kupinY vi1dэ i3 newpalsemu, bcde čctaz, prisnodv7o.

Kondakъ prazdnika i3 jkosъ.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Ґvraamstіi i3nogdA vъ vavmlHnэ džtrocы peщnый plamenь popraša, pёsnьmi vzыvaющe: ntє1cъ našihъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Vэncen0snw, m§nice, predstosщi prt0lu tvoegw2 vLki, soblюdi2 vёroю zovyщыz: ntє1cъ našihъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Vъ nbcnыhъ selenіihъ likovati, m§nice, spod0bilasz є3si2, dostočydnaz їri1no, zovyщi: ntє1cъ našihъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Želaющi ўluči1ti rači1telz tvoegw2 dobr0tы, mučenіz bolBzni preterpёla є3si2, їri1no, zovyщi: ntє1cъ našihъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

BGor0dičenъ: Glag0lwmъ ўstenъ tvoi1hъ poslёduющe, vёroю tS, bGomati, ўblažaemъ, vopію1щe ržctvY tvoemY: ntє1cъ našihъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: DŽtroki blgočesti6vыz vъ peщi2 ržctvo2 bGor0dičo spaslo2 є4stь, togdA ќbw njbrazyemoe, nhnэ že dёйstvuemoe, vselennuю vsю2 vozdvizaetъ pёti tebЁ: gDa p0йte, dэlA, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vs‰ vёki.

Postradala є3si2, їri1no blžennaz, d0blэ, i3 muči1telz nizloži1la є3si2, i3myщi pos0bіe nepobэdi1moe, vLki tvoegw2 si1lu, i3 sodёйstvuющu tebЁ: i3 gDa p0йte, vopіsla є3si2, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Ю$nošeskoю lюb0vію ўszvena, vo slёdъ tvoegw2 ženihA poslёdovala є3si2, segw2 strad†nіz, m§nice, i3 r†nы na tёlэ tvoemъ nossщi i3 vopію1щi: gDa p0йte, dэlA, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

TvoE є4že vъ mykahъ terpёnіe, їri1no vэncen0sice, posmэssz syetію i3 bezb0žію nadёющыmsz, slavnaz, vёroю že posše: gDa vospэvaйte, dэlA, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

BGor0dičenъ: Mydrostь b9іz vsёhъ hitrecъ, vo tvoE črevo, bGomati, vselьšisz, hramъ sozdA, razymenъ že i3 njduševlenъ sebЁ, i3 spasE mjrъ zovyщій: gDa vospэvaйte, dэlA, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: E$va ќbw nedygomъ preslušanіz klstvu vseli1la є4stь: th že, dv7o bcde, prozzbenіemъ črevonošenіz mjrovi blgoslovenіe procvэlA є3si2. Tёmъ tS vsi2 veličaemъ.

krestъ tvoegw2 rači1telz likyющi vъ vhšnihъ, d0braz dёvo, i3sprosi2 mjru mi1rъ, їri1no, i3 sogrэšenій njstavlenіe vёroю tvorsщыmъ pamztь tvoю2 svэton0snuю i3 svzщennuю.

Vnytrь tS čert0ga hrt0sъ, ćkw m§nicu i3 dёvu, vseli2, i3dёže sъ dёvami raduešisz, i3 sъ myčeničeskimi v0instvы, їri1no vэncen0sice vsehvalьnaz: tёmže tS vsi2 ўblažaemъ.

Dvє1ri tverzъ nbcnыz, prіstъ dyšu tvoю2 vsenepor0čnuю, є3di1nъ vsёmi crtvuzй, i3 pravdы stroi1telь, їri1no, bžctvennagw mi1ra tezoimeni1taz: tёmže tS vsi2 ўblažaemъ.

BGor0dičenъ: I#myщi kъ tvoemY sn7u, prenepor0čnaz, derznovenіe neposthdno, sego2 ўmoli2 nizposlati mjru mi1rno ўstroenіe, i3 vsBmъ cRkvamъ є3dinomыšlenіe, da tS vsi2 veličaemъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.