NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Maіa G

Ўspenіe prpdbnagw nc7A našegw feod0sіa, i3gymena monastыrS pečerskagw, načalьnika vъ rwssjйstэй zemli2 monašeskagw džbщagw žitіS.

Na malэй večerni stіhi6rы, glasъ №.

Pod0benъ: Nbcnыhъ činHvъ:

I$stinenъ i3 nepor0čenъ, prpdbenъ že i3 neѕl0bivъ, i3 vsskіz ѕlhz veщi njgrebazsz poznanъ bhstь, blaženne, ўkrašenъ dobrodёtelьmi ćkw voi1stinnu, i3 blagočestіemъ sіsz. Tёmže ўblažaemъ tS, i3 svzt0e tvoE dnesь i3 čestn0e raduющesz prazdnuemъ ўspenіe.

Nepor0čnago i3 čestnёйšago, prevыs0kago stolpA, i3 nepobэdi1mago hi1trostьmi vražіimi vsi2 ўblažaemъ, i3 vёrnw voshvalsemъ feod0sіa veli1kago, ўg0dnika hrt0va bhvšago, i3 prečctыz є3gw2 m™re, i3 sego2 prilёžnw molsщa, spasti2 t bёdъ dyšы našz.

Monašeskoe žitіE tы2 ўzsni1lъ є3si2, t zemli2 rwssjйskіz vozsіsvъ ćkože s0lnce: vozderžanіemъ bo tёlo tvoE njgraždь, strastn†z dvižє1nіz ўmertvi1lъ є3si2 moli1tvami i3 bdBnіi. Tёmъ tS m0limъ, feod0sіe preblaženne, ne njskudэvaй, pomogaz namъ i3 prisэщaz rabы6 tvo‰.

Slava, glasъ ѕ7:

Prіidi1te, vёrnыhъ sosl0vіe veselw dnesь, prіidi1te, vsi2 radostnw vъ čestnyю cRkovь, bGon0snыhъ ntє1cъ vospoemъ, i3 rukami vospleщemъ vъ presvёtloй i4hъ pamzti, i4hže proslavi hrt0sъ bGъ našъ. Tёmъ vo glasэ radosti, i3 či1stэй s0vэsti vozopіemъ, glag0lющe: raduйsz, zemnhй ѓgGle i3 nbcnый čelovёče, ґntHnіe preblaženne, prepod0bnыhъ sselьniče: raduйsz, vost0čnaz ѕvэzdo2 zlatozarnaz, feod0sіe dž§e, monašestvuющihъ svэti1lo i3 pastыrю: raduйtesz, naša pohvalo2, vselennыz radovanіe i3 pomHщnicы, so ѓgGlы vodvorsющesz vo svёtэ s™hz trbcы, vasъ vэnčavšіz: prilёžnw moli1te i3zbaviti nasъ t vr†gъ vi1dimыhъ i3 nevi1dimыhъ, i3 t vsskіz bэdы2, vёroю i3 lюb0vію tvorsщihъ vseprazdnstvennuю pamztь vašu.

I# nhnэ, prazdnika.

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ v7.

Pod0benъ: D0me є3vfrafovъ:

Ќtro i3 denь svёtelъ tv0й prazdnikъ kvi1sz, prosvэщaz n†ša serdcA, vёroю hvalzщihъ čestnы6z p0dvigi tvo‰, dž§e feod0sіe.

Stjhъ: ČestnA predъ gDemъ smertь prepod0bnыhъ є3gw2.

Kvi1sz denь spasenіz, i3 prazdnikъ veselіz: stecemsz, vёrnіi, njči1stivši dyšы, vospёti preblžennago feod0sіa.

Stjhъ: Blaženъ myžъ bosйsz gDa, vъ zapovэdehъ є3gw2 vosh0щetъ ѕэlw2.

Ćkw s0lnce na zemli2 ґntHnіa njbrёtъ, sіsющa dobrodёtelьmi, svэtlёйšaz pokazalsz є3si2 ѕvэzdA, tS poю1щыz ko vLcэ pomzni2, prpdbne feod0sіe.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Raduйsz, ćže radostь mjru prіemšaz, hrtA žiznodavca, i3 ўtoli1všago, dv7o, pečalь pram™rnюю.

Troparь, glasъ }:

Vozvhsivsz na dobrodёtelь, i3zmlada vozlюbi1vъ monašeskoe žitіE, kъ želanію d0blestvennэ dosti1gъ, vseli1lsz є3si2 vъ peщeru, i3 ўkrasi1vъ žitіE tvoE poщenіemъ i3 svёtlostію, vъ moli1tvahъ ćkw bezpl0tenъ prebыvalъ є3si2, vъ rwssjйstэй zemli2 ćkw svёtloe svэti1lo prosіsvъ, dž§e feod0sіe, moli2 hrtA bGa, spasti1sz dušamъ našыmъ.

Slava, i3 nhnэ, prazdnika.

Na veli1cэй večerni poemъ Blaženъ myžъ: Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы, glasъ є7.

Pod0benъ: Prpdbne dž§e:

Prpdbne dž§e bGon0se feod0sіe, velьmi2 podvizavsz vo vremennэй ži1zni, pёsnьmi, post0mъ i3 bdёnіemъ, džbrazъ bhlъ є3si2 tvoi6mъ ўčenikHmъ. I# nhnэ ќbw likyeši so bezpl0tnыmi, hrtA neprestannw slavosl0vz, t bGa b9іe sl0vo, i3zbavitelz, prekl0nšago glavY na krtЁ, i3 i3zbavivša lesti r0dъ čelovёčь: togo2 moli2, tomY pomoli1sz, prepod0bne, darovati vselennэй mi1rъ i3 velію mi1lostь.

Prpdbne dž§e bGon0se feod0sіe, voi1stinnu spod0bilszє3si2 bžctvennыz ži1zni, čistot0ю i3 poщenіemъ sію2 njbrёtъ: ži1vъ bo prestavilsz є3si2 na i4stinnый živ0tъ, vsёhъ treksz, so bezpl0tnыmi hrtA neprestannw slavosl0vz, t dv7ы neizrečennw pl0tь prіemša, i3sprovergšago ѓdъ, i3 voskresi1všago mє1rtvыz, ±že t vёka: togo2 moli2, tomY pomoli1sz, prepod0bne, darovati vselennэй mi1rъ i3 velію mi1lostь.

Prpdbne dž§e bGon0se feod0sіe, njbrёlъ ćkože vozlюbi1lъ є3si2 či1stuю tvoю2 dyšu: blagodatь bo vses™agw d¦a vъ tebЁ vseli1sz, ćkw preči1stъ svёtъ, є3gHže pospэšenіemъ svёtlw njzarenъ, hrtA neprestannw slavosl0vz, vъ dvoю2 suщestv{ є3di1nago bGa, postradavšago pl0tію na krtЁ, i3 bžctv0mъ bezstrastna prebhvša: togo2 moli2, tomY pomoli1sz, prepod0bne, darovati vselennэй mi1rъ i3 velію mi1lostь.

Slava, glasъ }:

Prіidi1te, stecemsz vsi2 kъ bžctvennэй pamzti nc7A našegw feod0sіa: t0й bo t ю4nosti zvanіe svhše prіemъ, t їerea bGodannый darъ i3menovasz. Tёmže hrtolюbi6vыmъ knzzє1mъ ўči1telь pravыz vёrы, velьm0žamъ tverdoe zaщiщenіe, si6rыmъ ntecъ miloserdъ, vdovi1camъ teploe zastuplenіe, skorbsщыmъ ўtэšenіe, ni1щыmъ sokr0viщe, monašeskomu li1ku lёstvica, vozvodsщaz na vыsotY nbcnuю: i3 pr0stw kъ nemY pritekaющыmъ i3st0čnikъ prisnotekyщіz vodы2 bhvъ, m0litъ neprestannw, spasti1sz dušamъ našыmъ.

I# nhnэ, prazdnika.

Vh0dъ. Prokjmenъ dnE. I# čtє1nіz G.

Premydrosti solomHni čtenіe. (GlavA є7.)

Pravєdnicы vo vёki živytъ, i3 vъ gDэ mzdA i4hъ, i3 popečenіe i4hъ ў vhšnzgw. Segw2 radi prіi1mutъ crtvіe blagolёpіz, i3 vэnecъ dobr0tы t ruki2 gDni: zanE desni1ceю pokrhetъ |, i3 mhšceю zaщiti1tъ i5hъ. Prіi1metъ vseoryžіe rvenіe svoE, i3 vowruži1tъ tvarь vъ mestь vragHmъ. NJblečetsz vъ bronS pravdы, i3 vozloži1tъ šlemъ, sydъ nelicemёrenъ: prіi1metъ щi1tъ nepobэdi1mый, prepod0bіe: powstri1tъ že naprasnый gnёvъ vo nryžіe: spob0retъ že sъ ni1mъ mjrъ na bez{mnыz: p0йdutъ pravol{čnыz strёlы mHlnіinы, i3 ćkw t blagokrygla lyka nblakHvъ na namёrenіe poletstъ: i3 t kamenometnыz ćrosti, i3sp0lnь padytъ gradы: voznegodyetъ na ni1hъ vodA morskaz, rёki že potopstъ | naglw. Soproti1vъ stanetъ i5mъ dyhъ si1lы, i3 ćkw vi1horъ razvёetъ i5hъ, i3 njpustoši1tъ vsю2 zemlю bezzak0nіe, i3 ѕlodёйstvo prevrati1tъ prest0lы si1lьnыhъ. Slhšite u5bo, carіe, i3 razumёйte: navhknite, sudіi6 koncє1vъ zemli2. Vnuši1te, deržaщіi mn0žєstva i3 gordsщіisz nj nar0dэhъ kzы6kъ: ćkw danA є4stь t gDa deržava vamъ, i3 si1la t vhšnzgw.

Premydrosti solomHni čtenіe. (GlavA G.)

Pravednыhъ dyšы vъ rucЁ b9іeй, i3 ne prik0snetsz i4hъ myka. Nepщevani bhša vo nčesёhъ bezymnыhъ ўmreti, i3 vmэni1sz njѕloblenіe i3sh0dъ i4hъ, i3 є4že t nasъ šestvіe, sokrušenіe: nni1 že sytь vъ mi1rэ. I$bo predъ licemъ čelovёčeskimъ ѓщe i3 myku prіi1mutъ, ўpovanіe i4hъ bezsmertіz i3sp0lneno, i3 vmalэ nakazani bhvše, veli1kimi blagodёtelьstvovani bydutъ: ćkw bGъ i3skusi2 |, i3 njbrёte i5hъ dostHйnы sebЁ. Ćkw zlato vъ gorni1lэ i3skusi2 i5hъ, i3 ćkw vsepl0dіe žertvennoe prіstъ |. I# vo vremz posэщenіz i4hъ vozsіsюtъ, i3 ćkw i4skrы po steblію potekytъ. Sydztъ kzhkwmъ, i3 njbladaюtъ lюdьmi2, i3 vocRi1tsz gDь vъ ni1hъ vo vёki. Nadёющіisz nanь razumёюtъ i4stinu, i3 vёrnіi vъ lюbvi2 prebydutъ є3mY: ćkw blagodatь i3 mi1lostь vъ prepod0bnыhъ є3gw2, i3 posэщenіe vo i3zbrannыhъ є3gw2.

Premydrosti solomHni čtenіe. (GlavA d7.)

Pravednikъ, ѓщe posti1gnetъ skončatisz, vъ pok0i bydetъ. Starostь bo čestnA ne mnogolёtna, nižE vъ čislЁ lёtъ i3sčitaetsz: sэdi1na že є4stь mydrostь čelovёkwmъ, i3 v0zrastъ starosti žitіE neskvernoe. Blagoug0denъ bGovi bhvъ, vozlю1blenъ bhstь, i3 živhй posredЁ grBšnikъ, prestavlenъ bhstь: Voshiщenъ bhstь, da ne ѕl0ba i3zmэni1tъ razuma є3gw2, i3li2 lestь prelьsti1tъ dyšu є3gw2. Račenіe bo ѕl0bы pomračaetъ dHbraz, i3 parenіe p0hoti premэnsetъ ќmъ neѕl0bivъ. Skončavsz vmalэ, i3sp0lni lBta dHlga: ўg0dna bo bЁ gDevi dušA є3gw2: segw2 radi potщasz t sredы2 lukavstvіz. Lю1dіe že vi1dэvše, i3 ne razumёvše, nižE pol0žše vъ pomыšlenіi takov0e: ćkw blgodatь i3 mi1lostь vъ prepod0bnыhъ є3gw2, i3 posэщenіe vo i3zbrannыhъ є3gw2.

Na lіtji stіhi6rы, glasъ №:

Prіidi1te, prazdnolю1bcы, dnesь, li1kъ sovokupi1vše blagočestnw toržestvyemъ veli1kagw nc7A, vsemjrnagw svэti1lьnika, preslavnuю i3 čestnyю pamztь, i3 slavnw počti1mъ, glag0lющe: raduйsz, feod0sіe, prepod0bnыhъ i3 pravednыhъ є3dinokr0vniče: raduйsz, čestnhhъ ntє1cъ presvёtlый p0lkъ sovokupi1vый: raduйsz, služi1telю i3 stroi1telю vёrnый nbi1teli b9іz m™re, є4йže i3zrsdnый sostavilъ є3si2 hramъ vъ slavu b9ію, vъ nemže poю1щe, m0limъ tS: moli2, i3zbaviti nasъ t vsskagw i3skušenіz i3 bёdъ, i3 varvarskagw našestvіz, i3 spasti2 dyšы našz.

Glasъ v7:

ЎčeničE sp7sovъ, dž§e bGomydre feod0sіe, bGodvi1žimaz cэvni1ce, bGoskaz†nnaz ўstA, duh0vnый voev0da, pastыrю d0brый, prepod0bnыhъ pohvalo2. Tы2 bGa vzыskalъ є3si2, i3 segw2 prosvэti1lsz є3si2 bGolyčnыmi sіsnьmi: bGu besёdovalъ є3si2 neprestannыmi njčiщє1nіi i3 sі‰nіi: sleznыmi i3stHčniki prosvэti1vъ mы6sli, st0lpъ vsesvёtelъ i3 ngnesіsnenъ kvi1lsz є3si2, vseblaženne, monahwvъ pohvalA, ntcє1vъ slava, i3 trbcы služi1telь: i3 nhnэ nasъ vsёhъ sohrani2 hodataйstvomъ tvoi1mъ.

Prpdbne dž§e feod0sіe, tы2 ўщedrilъ є3si2 taющihъ vъ žaždi zn0z: vozmezdilъ є3si2, bGolёpnw, znamenьmi načalьstvuz, ćkw služi1telь i3zrsdenъ, tvoemY vLcэ pod0bzsz. Vіno2 ўmn0žilъ є3si2, i3 ži6tnicы pr†zdnы povelёnіemъ tvoi1mъ muki2 nap0lnilъ є3si2: i3 sosydъ njskudёvšій medu i3z8wbi1lovati sotvori1lъ є3si2: nezvlє1nnaz ўvёdavъ, cRkovь ўzsni1lъ є3si2, myčeničeski pokazavъ strad†nіz: i3scэlenій mn0žєstva podalъ є3si2, ni1щihъ vozlюbi1lъ є3si2, čelovёki ўщedrivъ nbы6čai tvoi1mi: i3 tvoE črevo hlёbomъ i3 vod0ю ўtэsni1lъ є3si2, vъ pl0ti žitію2 bezpl0tnыhъ pod0bzsz, i4hže radi slavu prinošaemъ ti2, molsщesz: ne njstavi nasъ, sohransz rabы6 tvo‰ moli1tvami tvoi1mi.

Svэti6la vozsіsste vъ rwssji dvA svэtlBйšaz, ґntHnіe i3 feod0sіe: džvъ bo bžctvennыmъ sl0vomъ nbcnuю r0su i3spusti2 na zemlю, i3 džgnь sъ nb7sE svedE, i3 b{duщaz ćsnw propovёda, trbčeskuю blgodatь prіemъ: džvъ že sъ nb7sE d0ždь i3spusti2, i3 knszz njbliči2 nj bratonenavidёnіi i3 vlastolю1bіi nepravednэ, i3 gDa samoli1čnw vi1dэ: i3 na vozdysэ ćkw i3lіA, vo svёtэ plamennэ nadъ monastыremъ vi1dэnъ bhstь, rycэ vozdэvaz i3 moli6tvы tvorsй kъ bGu. I# nhnэ so ѓgGlы likovstvyющe nj nasъ m0lztъ, sъ ni1mi spod0bitisz svёta i4stinnagw, i3 spasti2 dyšы našz.

Slava, glasъ ѕ7:

E$že po džbrazu soblю1dъ nevredi1mw, ќmъ vLku na str†sti p†gubnыz p0stničeski postavivъ, vo є4že po pod0bію, ćkw m0щno vozšelъ є3si2: myžeski bo є3stestvo2 ponydivъ, potщalsz є3si2 hyždšee pokori1ti lyčšemu, i3 pl0tь porab0titi dyhu. Tёmže monašestvuющihъ kvi1lsz є3si2 verhъ, ži1telь pusthnnый, blagotekyщihъ njbuči1telь, pravilo dobrodёteli i3zvёstnэйšee. I# nhnэ na nb7sёhъ zercalwmъ razrёššыmsz, dž§e našъ feod0sіe, či1stэ zri1ši s™yю trbcu, molssz nesredstvennэ nj i5že vёroю i3 lюb0vію čtyщihъ tS.

I# nhnэ, prazdnika.

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ }.

Pod0benъ: Q preslavnagw čudesE!

§e bGomydre feod0sіe, tы2 t ўtr0bы bGu pribli1živъ tv0й smhslъ, vesьmA prilэžalъ є3si2 cRю2 vsederži1telю, plodы2 dostHйnы prinosS є3mY t tvoi1hъ pHdvigъ, prpdbne, sokrušaemь dobrodёtelьnыmi vэncы6: tёmъ blagi1hъ njbrёlъ є3si2 vosprіstіe, dostočydne.

Stjhъ: ČestnA predъ gDemъ smertь prepod0bnыhъ є3gw2.

Tы2 monašestvuющihъ nakazatelь, i3 rwssjйskіz zemli2 ѕvэzdA presvёtlaz, njsіsющi čudesы2 vsю2 stranY sію2: ts bo bGъ prežde i3zbrA t ю4nosti, dž§e, pastыrz nvcamъ slovє1snыmъ. Tёmže prepod0bnыhъ li1kъ tS vosprіstъ: sъ ni1miže moli2, m0limsz, stadu tvoemY grэhHvъ njstavlenіe darovati.

Stjhъ: Blaženъ myžъ, bosйsz gDa, vъ zapovэdehъ є3gw2 vosh0щetъ ѕэlw2.

Raduйsz, dv7o prepёtaz, ćže stolp0mъ džgnennыmъ pažitь pokazavši, i3dёže pastvitisz hotsše bžctvennoe stado: i3 cerkovь tY ѓbіe vozdvi1že feod0sій, preukrašenu tebЁ i3 vsečydnu: vъ neйže vsi2 prazdnuemъ ўspenіe tvoE, bcde prečctaz, vёrnіi, džkrestъ raki stosщe tvoegw2 ўg0dnika.

Slava, glasъ }:

Monahwvъ mn0žestva nastavnika tS počitaemъ, dž§e našъ feod0sіe: tvoeю bo stezeю voi1stinnu pravw hodi1ti poznahomъ. Blaženъ є3si2 hrtY rab0tavъ, i3 vražію njbliči1lъ є3si2 si1lu, ѓgGlwvъ sobesёdniče, prepod0bnыhъ sopričastniče i3 pravednыhъ: sъ ni1miže moli1sz gDevi, pomi1lovatisz dušamъ našыmъ.

I# nhnэ, prazdnika.

Troparь s™agw, dvaždы.

Bcde dv7o: E#di1noždы.

Na BGъ gDь, troparь prazdnika, dvaždы.

Slava, troparь svztagw, glasъ }:

Prіidi1te, stecemsz vsi2 kъ bžctvennэй pamzti nc7A našegw feod0sіa: t0й bo t ю4nosti zvanіe svhše prіemъ, t їerea bGodannый darъ i3menovasz. Tёmže hrtolюbi6vыmъ knzzє1mъ ўči1telь pravыz vёrы, velьm0žamъ tverdoe zaщiщenіe, si6rыmъ ntecъ miloserdъ, vdovi1camъ teploe zastuplenіe, skorbsщыmъ ўtэšenіe, ni1щыmъ sokr0viщe, monašeskomu li1ku lёstvica, vozvodsщaz na vыsotY nbcnuю: i3 pr0stw kъ nemY pritekaющыmъ i3st0čnikъ prisnotekyщіz vodы2 bhvъ, m0litъ neprestannw, spasti1sz dušamъ našыmъ.

I# nhnэ, prazdnika. Po №-й stіhol0gіi sэdalenъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Sk0rw predvari2:

Zvanію gDa tvoegw2 poslёdovalъ є3si2, mjrъ njstavlь, i3 vs‰ mjra kr†snaz, preblaženne feod0sіe: preterpёlъ є3si2 tэlesnoe njѕloblenіe, vъ peщerэ, vъ mёstэ sk0rbnэ i3 tёsnэ ўkrёplьsz ўserdnw, i3 polki2 bэsHvъ prognalъ є3si2 myžeski. Tёmže tvoю2 pamztь pri1snw pёsnьmi pohvalimъ vёrnw. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, prazdnika. Po v7-й stіhol0gіi sэdalenъ, glasъ }:

Pod0benъ: Premydrosti:

Sleznыmi tečenьmi tvoю2 dyšu napoi1lъ є3si2 bogatnw, dž§e mydre, mnogopl0denъ dobrodёteleй tvoi1hъ požalъ є3si2 klasъ: i3 pastыrь nvcamъ, prepod0bne, bhvъ, vъ ѕlacэ si1hъ vozderžanіz vospitalъ є3si2: tёmže razrёšsz t žitіS slavnw, ntečєskimъ likHmъ sočtalsz є3si2, feod0sіe. Segw2 radi vopіemъ ti2: moli2 hrtA bGa, sogrэšenій njstavlenіe darovati čtyщыmъ lюb0vію svztyю pamztь tvoю2. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, prazdnika.

Po polmelei sэdalenъ, glasъ }:

Pod0benъ: Premydrosti:

T ўtr0bы njsvzщenъ bhvъ ćkw voi1stinnu, feod0sіe blaženne, na zemli2 ćkw ѓgGlъ poži1lъ є3si2: pl0tь bo ўmertvi1vъ, ґntHnіa, i4že vъ peщerэ, žitію2 dost0йnw porevnovavъ, trbcы ўg0dnikъ pokazalsz є3si2, blaženne. Tёmže i3 kъ revnosti bžctvennagw tvoegw2 žitіS li1ki sovokupi1lъ є3si2 monašestvuющihъ, slavne. BGon0se dž§e našъ, moli2 hrtA bGa, sogrэšenій njstavlenіe darovati prazdnuющыmъ lюb0vію svztyю pamztь tvoю2. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, prazdnika.

Stepє1nna, №-й ґntіfHnъ d7-gw glasa.

Prokjmenъ: ČestnA predъ gDemъ smertь prepod0bnыhъ є3gw2.

Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDevi nj vsёhъ, ±že vozdade mi;

Vsskoe dыhanіe:

E#đlіe luki2, začalo k7d.

Po n7-mъ palmЁ stіhi1ra, glasъ }:

Na nb7o tekyщee vozšedъ, sэdёnіe bžctvenno, dobrodёtelьmi, došelъ є3si2 ko kraйnemu gradu poщenіemъ, t zemli2 i3shodsй na gHrnzz їerli1ma prekr†snaz, i3 t bolёzneй i3 podvigHvъ dost0йnw čestь prіemlz, i3 sъ nbcnыmi raduešisz činonač†lіi, preblaženne, vёčnыhъ bl†gъ naslёdnikъ, i3 crtvію ži1telь bhvъ. No moli1sz, bGon0se feod0sіe, sp7su vsёhъ, ўmiri1ti mjrъ i3 spasti2 dyšы našz.

KanHnъ prazdnika, so їrmos0mъ na ѕ7: i3 s™agw, dvA kanHna na }. Glasъ }.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Kolesnicegoni1telz faraHnz pogruzi2 čudotvorsй i3nogdA mwmseйskій žezlъ, krtoobraznw porazi1vъ i3 razdэli1vъ m0re: ї}lz že bэglecA, pэšeh0dca spasE, pёsnь bGovi vospэvaющa.

BGoug0dnый p0dvigъ stzžavъ, dž§e feod0sіe, bGovi1decъ kvi1lsz є3si2. Tёmže moli1sz bGu, є3myže ўgodi1lъ є3si2, tgnati mrakъ nevёdэnіz moegw2, sl0vo že blažennoe vdohnyti, vospёti tS.

T maternz čreva prilэpi1lsz є3si2 bGu, prepod0bne, ćkw premydrый pavelъ, i3 prbr0kъ že drevle їeremja. Tёmže tS bžctvennaz blgodatь ўstnami, feod0sіe, b9іz slugY narečE.

Sp7si1telz zapovэdi poslyšavъ t ю4nosti, mydre, ži1znь sію2 nivočt0že položi1vъ, krtъ želaz nosi1ti na ramenahъ tvoi1hъ, vs‰ zemn†z voznenavi1dэlъ є3si2, na nbcnaz vziraz, feod0sіe.

BGor0dičenъ: Vopl0щsz t prečctыhъ tvoi1hъ ložesnъ, dv7o pres™az, b9іe sl0vo, vsBmъ prosvэti2 bGorazymіz lюb0vь: i3 čelovёkwvъ toržestvo2 li1ku ѓgGlьskomu spod0bi, na nebє1snaz vozvedъ.

Drugjй kanHnъ, glasъ ѕ7.

Їrm0sъ: Ćkw po syhu pэšešestvovavъ ї}lь, po bezdnэ stopami, goni1telz faraHna vi1dz potoplsema, bGu pobёdnuю pёsnь, poi1mъ, vopіsše.

Presvёtlыmi b9іimi lučami prosvэщenъ, dž§e feod0sіe, prosvэti2 ќmъ m0й tvoi1mi moli1tvami, vospёti svёtlw tvoю2 bžctvennuю pamztь.

E#di1nomu prinesesz bGu t ю4nosti, t negHže prіstъ bogatuю blgodatь čudesъ: tёmže bhlъ є3si2 sokr0viщe stadu svoemY netlёnno.

N0vый namъ kvi1sz ґvraamъ, žertvu prinosS bGu, ѓgnca vzemlющago grэhi2 vsegw2 mjra voi1stinnu, hlёbы sotvorsz svoi1mi rukami či1stыmi.

BGor0dičenъ: I$že prežde denni1cы shй sl0vo b9іe, člvёkъ namъ kvi1sz, vopl0щsz nasъ radi t prečctыz dv7ы, i3 t toS i3zšedъ, nevredi1mu sohrani2.

Katavasіa prazdnika.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Nbcnagw kryga verhotv0rče, gDi, i3 cRkve ziždi1telю, tы2 menE ўtverdi2 vъ lюbvi2 tvoeй, želanій kraю, vёrnыhъ ўtverždenіe, є3di1ne člvэkolю1bče.

Netlёnnыmi darы i3 duh0vnыmi, svste, bžctvennaz tvoS i3 blžennaz njbogaщena dušA, vi1dэti vozželёlъ є3si2 gr0bъ gDenь: no svhše bhlъ є3si2 vozbranenъ b9іimъ smotrenіemъ.

Žertva soveršenna, i4stinna i3 nepor0čna, voshotёvъ bhti ѓgnca, vzemlющagw, blženne, preči1stoю kr0vію grэhi2 vsegw2 mjra, bezkr0vnuю žertvu prinosi1lъ є3si2 є3mY.

Ўstavwvъ tы2 stzžatelь t verstы2 ю4nostnыz, dž§e, bhvъ, i3 samoderžecъ ўmA, mіrskjz puči1nы i3zbэžavъ, nastavlenіe prіslъ є3si2 t b9estvennagw d¦a.

BGor0dičenъ: Raduйsz, r0ždšaz є3di1na vsёhъ gDa: raduйsz, čelovёkwmъ radostь provozvэsti1vši: raduйsz, ski1nіe i3 nesэk0maz goro2, vёrnыhъ ўtverždenіe, є3di1na prepёtaz.

I$nъ.

Їrm0sъ: Nёstь svstъ, ćkože tы2, gDi b9e m0й, vozneshй r0gъ vёrnыhъ tvoi1hъ, blže, i3 ўtverdi1vый nasъ na kameni i3spovёdanіz tvoegw2.

E#đlьskagw poslyša glasa feod0sій, vъ cerkovь priri1щa: vozželёvъ vzsti krtъ gDenь na ramo svoE, mjra vsegw2 njstavlь pristr†stіz, tomY poslёdova.

I#spыtavši tebE r0ždšaz tS mati, povelэvaetъ ri1zu tvoю2 sovleщi2: i3 vi1dэ ўžasnoe vidёnіe, črє1sla tvo‰ i3stoč†ющaz kr0vь želёznыmъ prepossanіemъ.

Ѕэlw2 gr0bъ gDenь vozželёvъ vi1dэti, feod0sіe blaženne, no ўderžanъ bhvъ, smotrenіemъ vLčnimъ, ґntHnію bhlъ є3si2 sobesёdnikъ prpdbnomu.

BGor0dičenъ: Pače ўmA tы2 začalA є3si2, prepёtaz dv7a, є3di1na bo t vёka vsёhъ tvorcA i3 bGa, i3 sodёtelz, b9іe sl0vo r0ždšaz.

Kondakъ i3 jkosъ, prazdnika.

Taže sэdalenъ s™agw, glasъ d7:

Pače ўmA čelovёča kvi1lsz є3si2, prpdbne, na zemli2, b9ій sadъ svzщennый posredЁ d0mu gDnz stoS, podaeši pl0dъ bolёzneй tvoi1hъ ўčenikHmъ tvoi6mъ: t ќstъ bo tvoi1hъ blgodatь d¦a vozrasti1lъ є3si2, džbrazъ bhvъ podvigHvъ, i3 ўstavъ lю1bzщihъ gDa. E#g0že nhnэ moli1ti ne prestaй, spasti1sz poю1щыmъ tS. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, prazdnika.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Tы2 moS krёpostь, gDi, tы2 moS i3 si1la, tы2 m0й bGъ, tы2 moE radovanіe, ne njstavlь nёdra dž§a, i3 našu niщetY posэti1vъ. Tёmъ sъ prbr0komъ ґvvakymomъ zovy ti: si1lэ tvoeй slava, člvэkolю1bče.

Blgodatь d¦a vozrastE vъ tebЁ, dž§e, є3gdA r0ždšuю tS vi1dэlъ є3si2, plačuщusz i3 rыdaющu krёpcэ, tы2 predstosvъ strusmi slezы točaщeй, nepokolebi1mь st0lpъ i3 nepodvi1žimь prebhlъ є3si2.

Lю1tыmi čelovёki vragъ vselukavый tщašesz tt0rgnuti tebE, feod0sіe, t gnэzdA preukrašenna, želaema tob0ю: no tы2 sego2 nivočt0že vmэni1lъ є3si2, polki2 segw2 tgonS moli1tvami tvoi1mi, i3 poS: si1lэ tvoeй slava, člvэkolю1bče.

NJkroplsz sebE doždemъ duh0vnыmъ, i3 živ0tnыmъ i3st0čnikomъ naposzsz: i3 ljzhkomъ nastavnika ґntHnіa klasъ bžctvennый prozsblъ є3si2, i3 pitaeši mn0žєstva, neistoщi1maz voi1stinnu їHsifova ži1tnica bhvъ.

BGor0dičenъ: Kto2 i3zreщi2 dost0йnw vozm0žetъ čudesъ tvoi1hъ, čctaz, glubinY; tob0ю bo vesь mjrъ, hvalY ti2 prinosS, pomi1lovanъ bydetъ, i3 i3zbavlsetsz t bёdъ lю1tыhъ i3 razli1čnыhъ ѕHlъ, vr†gъ že i3 napasteй.

I$nъ.

Їrm0sъ: Hrt0sъ moS si1la, bGъ i3 gDь, čestnaz cRkovь bGolёpnw poetъ vzыvaющi, t smhsla či1sta nj gDэ prazdnuющi.

Ўvёdavši mati tvoS, mydre, živyщa tS so ґntHnіemъ blažennыmъ vъ peщerэ, ю4že prišedšu i3 plačuщusz ўtёšivъ, mіrskjz ѕl0bы ўvэщalъ є3si2 ю5 ўbэžati.

Tы2 їereй b9ій bezѕl0bnый bhlъ є3si2, ćkw voi1stinnu, dž§e, bezkrHvnыz žє1rtvы prinosS, svzщenne, i3 vospэvaz serdcemъ či1stыmъ ko gDu, prazdnuz pri1snw.

GrэhHvъ namъ i3zbavlenіe i3sprosi2, b9ій slugo2 i3 predstatelю, stado tvoE vopіemъ ti2, i3 t sobl†znъ vražіihъ poю1щыz tS sohrani2.

BGor0dičenъ: Tvoю2 prečctuю ўtr0bu njsvzti2, t nc7A prosіsvšee b9іe sl0vo: i3 mn0gіz radi blgosti, i3zbavi čelovёčeskій r0dъ t drevnіz klstvы.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Vskyю mS tri1nulъ є3si2 t licA tvoegw2, svёte nezahodi1mый, i3 pokrhla mS є4stь čuždaz tmA njkasnnagw; no njbrati1 mz, i3 kъ svёtu zapovэdeй tvoi1hъ puti6 mo‰ napravi, molю1sz.

Dobrodёtelьnыmi pHdvigi vozsіS i3spravlenіe tvoE, dž§e: žili1щe bo bhvšee drevle hydo, prostranno sotvori1lъ є3si2, mnHgi privedъ pokl0nniki bGu, podaю1щemu si6mъ vsskъ dov0lъ tvoi1mi moli1tvami.

Svёtlыmi zarsmi podvigHvъ tvoi1hъ, tgoni1mo bыvaše mn0žestvo bэsHvъ t tvoegw2 žili1щa: sšestvovaše bo ti2 vsёhъ tvorcA blgodatь d¦a, i3 slavna tS kvi2, feod0sіe.

Sp7sa щedrago posredЁ cerkve vospёlъ є3si2, tёmže щedr0tы svo‰ bog†tыz poslA tebЁ, njskudёnіz bo razrэšaz pečalь, prisnotekyщыz že darы i3stočaz stadu tvoemY.

BGor0dičenъ: Prevhšši bhstь vhšnihъ si1lъ bGoblagodatnaz, začenšaz sl0vo, vssčєskaz sl0vomъ sotv0ršee, i3 r0ždšaz t nc7A prežde vBkъ neizrečennw r0ždšeesz.

I$nъ.

Їrm0sъ: B9іimъ svёtomъ tvoi1mъ, blže, ќtrenюющihъ ti2 dyšы lюb0vію njzari2, molю1sz, tS vёdэti, sl0ve b9ій, i4stinnago bGa, t mraka grэh0vnagw vzыvaющa.

Či1stый sosydъ, cvёtы dobrodёtelьnыmi ўkrašaemь, dž§e feod0sіe, i3zъ negHže i3stočaeši i3st0čnikъ stadu poučenіz, pače meda i3 s0ta sladč†йša.

E#stestvo2 plotsk0e ўmertvi1lъ є3si2 dobrodёtelьnыmi pHdvigi, dž§e mydre feod0sіe: tёmže tS pastыrz hrt0sъ pokazA, i3dёže pažitь prežde i3zbrA či1stэй dv7э.

I$že monahwmъ bhlъ є3si2 nastavnikъ i3 pastыrь nvcamъ pasHmыmъ na pažiti b9іz m™re: segw2 radi bGъ sugybu radostь podaetъ ti2, feod0sіe, moli1tvami čctыz bGomatere.

BGor0dičenъ: NJbrёtъ tS svzщennый d0mъ, živhй na nb7sёhъ, v0leю vъ tvoю2 ўtr0bu vseli1sz. Tёmъ blagodarnыmi glasы poemъ prečctoe tvoE ržctvo2 pri1snw, vъ domY tvoemъ stosщe.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Moli1tvu prolію2 ko gDu, i3 tomY vozvэщY peč†li mo‰, ćkw ѕHlъ dušA moS i3sp0lnisz, i3 živ0tъ m0й ѓdu pribli1žisz, i3 molю1sz, ćkw їHna: t tli2, b9e, vozvedi1 mz.

Moli1tvami i3 bdёnіemъ, i3 pal0mskimi pBnіi, neprestannw tvoю2 dyšu, raй bžctvennый sotvori1lъ є3si2, i3 živon0snoe vozrasti1vъ drevo čestn0e ćvэ, sp7sa i3 gDa.

I#zv0lilъ є3si2 taйnoe smirenіe, vLčnэ niщetЁ pod0bzsz, blženne: v0leю tvoeю pytь šestvuz, povelёnіemъ lэni1vagw rabA, vezti2 v0zъ kъ bžctvennomu mёstu prіslъ є3si2, i3dёže poklansemь t srэtaющihъ poznalsz є3si2.

Pod0bzsz n0gi ўmhvšemu svoi6mъ ўčenikHmъ, bGomydre, v0du čerpati i3 na ramu nosi1ti i3zv0lilъ є3si2, i3 drevA svoi1ma rukama prinosS i3 sэčS, načalьnika trudHvъ sebE monahwmъ pokazalъ є3si2.

BGor0dičenъ: Ўmerщvlenъ bhstь, bcde, tob0ю mnogok0znennый vragъ, vsю2 tvarь prežde tleю pogubi1vый, mertvіi že tob0ю kъ ži1zni vzыd0homъ: i4bo rodilA є3si2 voi1stinnu ži1znь vsёhъ gDa.

I$nъ.

Їrm0sъ: Žiteйskoe m0re vozdvizaemoe zrS napasteй byreю, kъ ti1homu pristaniщu tvoemY pritekъ, vopію1 ti: vozvedi2 t tli2 živ0tъ m0й, mnogomi1lostive.

I$stinnuю vozdvi1gъ cerkovь b9іz m™re, vъ neйže mn0žєstva monašestvuющihъ sobralъ є3si2 li6kъ, lюb0vію poю1щihъ čctnyю tvoю2 pamztь.

Pribэgaющыmъ kъ kr0vu tvoemY sъ vёroю, i3st0čnikъ i3scэlenій i3stočaeši vsBmъ, i3 s™hnю i3zlivaeši, prpdbne, i3 prosvэщaeši serdcA, bэsHvskіz lє1sti progonsz.

Po hrtY bGu vozdvi1gni tvoi2 ryki, prpdbne, i3 tvoE stado soblюdi2, dž§e, є4že sobralъ є3si2 dyhomъ svёtlw, moli1tvami tvoi1mi poю1щihъ tvoю2 pamztь.

BGor0dičenъ: Raduйsz, prepёtaz, prepёtago bGa vsёhъ por0ždšaz: poю1щыz tS pričastniki kvi2 svёtu, čctaz, i3 ngnS vёčnagw i3zbavi.

Kondakъ, glasъ G.

Pod0benъ: Dv7a dnesь:

ЅvэzdY rwssjйskuю dnesь počti1mъ, t vost0ka vozsіsvšuю, i3 na zapadъ prišedšuю: vsю1 bo stranY sію2 čudesы2 i3 dobr0toю njbogati1všu, i3 vs‰ nы2, sodёznіemъ i3 blgodatію monašeskagw ўstava, blžennago feod0sіa.

Jkosъ: Kto2 i3zreщi2 vozm0žetъ p0dvigi tvo‰, dž§e; i3li2 kto2 i3zočtetъ mn0žєstva trudHvъ tvoi1hъ i3 čudesъ di1vnыhъ; є3щe bo vъ pl0ti shй, bezpl0tnago vi1dэlъ є3si2, vъ pl0tznэ džbrazэ besёduющa kъ tebЁ, i3 darъ prinossщa tebЁ, bGomъ p0slannoe zlato. Pače čelovёka tы2 kvi1lsz є3si2, smirenіemъ i3 kr0tkimъ nravomъ, i3 duh0vnыz mydrosti i3sp0lnenъ: tёmъ d¦a vъ sebЁ prіemь, vo svёtэ vi1dэnъ bhlъ є3si2, ćkw s0lnce sіsz. I# menE tebE poю1щa, prosvэti2 sіsnіemъ tvoi1mъ, prpdbne, monašeskagw ўstava, bžctvennый feod0sіe.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: T їudei došedše, džtrocы vъ vavmlHnэ i3nogdA, vёroю trbčeskoю plamenь peщnый popraša, poю1щe: ntcє1vъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Kъ moli1tvamъ tvoi6mъ, blženne, vsskъ pribэgaz vёroю, nikogdA postыdi1tsz: prіemь blgodatь prošenіz, dž§e, i3 vozvrati1vsz likyetъ, poS: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

Tы2 ntecъ kvi1vsz i3 zastypnikъ si6rыmъ, i3 vdovi1camъ nadežda, i3 bolsщыmъ, dž§e, vostanіe vsBmъ bhlъ є3si2. Tёmže poemъ: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

Ўdobrenіe monahwmъ, i3 pytь spasenіz čelovёkwmъ tы2 bhlъ є3si2: njbogaщь bo vs‰ tvoi1mi glag0lы bžctvennыhъ t†inъ, ўči1lъ є3si2 glag0lati: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

BGor0dičenъ: I#zъ dэvi1českіz ўtr0bы vopl0щsz, hrtE, kvi1lsz є3si2 na spasenіe naše. Tёmъ tvoю2 m™rь vёduщe bcdu, blgodarstvennw poemъ: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

I$nъ.

Їrm0sъ: Rosodatelьnu ќbw peщь sodёla ѓgGlъ prpdbnыmъ ntrokHmъ, haldє1i že njpalsющee velёnіe b9іe muči1telz ўvэщA vopi1ti: blgoslovenъ є3si2, b9e ntє1cъ našihъ.

Ćže d¦omъ njsэni1všaz tS, b9іz blgodatь vozrastE vъ tebЁ, prosvэщaющi, dž§e, tvoE serdce, є4юže ўči1lъ є3si2 vospэvati: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

I#zvэщє1nіz glagHlъ tvoi1hъ i3zыd0ša vo vs‰ stranы6 smotrenіz t†inъ, pri1snw poю1щыmъ: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

Mnogorazli1čna blgodatь d¦a na tebЁ, dž§e, poči2, i3 presl†vnaz čudesA pokazA poю1щыmъ: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

BGor0dičenъ: Podъ kr0vъ tv0й, vLčce, pribэgaющe, i3zbavlsemsz t lю6tъ: nadeždu bo i3myщe vёrnіi vsi2 m0limъ: tvo‰ rabы6 ne prezri, bcde dv7o.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Sedmeri1ceю peщь haldeйskій muči1telь bGočesti6vыmъ nei1stovnw razžžE, si1loю že lyčšeю spasє1nы sі‰ vi1dэvъ, tvorcY i3 i3zbavitelю vopіsše: džtrocы, blgoslovi1te, svzщennicы, vosp0йte, lю1dіe, prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Ćkože prbr0kъ bžctvennый provi1dz, feod0sіe, kvlsešisz, preblženne: i4bo povelэvaeši dyhomъ prinesšemu kъ tebЁ є3đlьskoe pisanіe i3znesti2, i3 vopіsše ti2, i3spovёdaz či1stыmъ smhslomъ žertvu prečctoй bcdэ.

Kъ tvoemY žili1щu priri1щa, ćkw є3lenь ko i3st0čniku, prisnotekyщіz netlёnnыz pi1щi poluči1ti, blgočesti1vый knszь, i4že zemlю sію2 soderžaй: hotS ќbw svečersti є3mY, blženne, no skudёnіemъ stroi1telю vopію1щu, povelёnіemъ že tvoi1mъ nap0lnisz meda vesь sosydъ tv0й.

Tvo‰ p0dvigi vospёša ѓgGlьskіz si6lы, feod0sіe, i3 tvoE žitіE li1kъ prpdbnыhъ pohvali2, svёtloe i3 ўkrašennoe monahwvъ radovanіe. Tёmъ i3 nhnэ sraduzsz є3mY, veseli1šisz, poS soglasnw: džtrocы, blgoslovi1te, svzщennicы, vosp0йte, lю1dіe, prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

BGor0dičenъ: TS, prečctaz bcde, ži1zni moeS predlagaю hrani1telьnicu i3 zastypnicu nepobэdi1mu, pom0щnica mi2 bydi t bёdъ i3 skorbeй, i3zbavlsющi tvoego2 nedost0йnago rabA, lюb0vію poю1щa: džtrocы, blgoslovi1te, svzщennicы, vosp0йte, lю1dіe, prevoznosi1te čctuю vo vёki.

I$nъ.

Їrm0sъ: I#zъ plamene prepodHbnыmъ r0su i3stoči1lъ є3si2, i3 prvdnagw žertvu vod0ю popali1lъ є3si2: vs‰ bo tvori1ši, hrtE, t0kmw є4že hotёti, tS prevozn0simъ vo vs‰ vёki.

HrtA vospэvaetъ li1kъ tvoi1hъ ўčєni1kъ, sъ nastavnikomъ džkrestъ stoS raki tvoeS, prіemši tvo‰ trudы2 dostHйnыz bGu, є3g0že prevozn0simъ vo vёki.

Raduzsz poslёdovalъ є3si2 raspstomu hrtY bGu, mn0gimi trudы2 i3 bolёznьmi tёlo ўmertvi1vъ, vёru i4stinnuю i3 lюb0vь stzžalъ є3si2, mjra tvergsz, i3 hrtA є3di1nago vozlюbi1vъ.

I#stočaetъ zdravіe bžctvennoю si1loю raka moщeй tvoi1hъ, dž§e feod0sіe, i3 str†sti dušє1vnыz i3 plotsk‡z i3scэlsetъ: tёmъ vospэvaemъ dost0йnw pamztь tvoю2.

BGor0dičenъ: Gavrіi1lovъ ti2 glasъ nhnэ vosklicaemъ: raduйsz, preblgoslovennaz vLčce bGoblagodatnaz, є3sže radi klstvы drevnіz i3zbhhomъ, th bo hodataica vsёhъ spasenіz.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Ўstraši1sz vsskъ slyhъ neizrečenna b9іz snizhoždenіz, ćkw vhšnій v0leю sni1de daže i3 do pl0ti, t dv7i1českagw čreva bhvъ člvёkъ. Tёmže prečctuю bcdu vёrnіi veličaemъ.

Pamztь tvoS dnesь namъ, ćkw s0lnce vozsіS, prepod0bne, raduemsz, cэlyющe raku tvoю2, i3 džkrestъ stosщe, ćkw bžctvennый kіvHtъ, vёrnw poemъ tvoE ўspenіe, sъ vhšnimi či1nmi, feod0sіe.

Raduйsz, zemlE rHsskaz, prіemši sokr0viщe nekradomo t gDa, pom0щnika veli1ka bGoblažennago i3 zastypnika tepla feod0sіa: i3 sъ li1komъ p0stničeskimъ veseli1sz, i3 tы2 načalo grade rHsskій.

Sobrasz toržestvo2 nhnэ kъ pamzti tvoeй, vospэvati gDa, tebЁ podavša dHbrыz p0dvigi, ±že tы2 preterpёlъ є3si2. Tёmže moli1sz є3mY, svste, i3zbavitisz stadu tvoemY t sobl†znъ vražіihъ, є4že tы2 stzžalъ є3si2, mydre, moli1tvami tvoi1mi.

Spasi1 mz, є3di1ne i3zbavitelю, bludni1cы i3 blydnagw prіemый teploe pokasnіe, i3 mыtarevo, sp7se, vozdыhanіe: i3 bydi mi1lostivъ, hrtE, mnЁ blydnomu, moli1tvami tvoegw2 ўg0dnika, tgonsz grэhHvъ moi1hъ mn0žestvo.

BGor0dičenъ: Poщadi1 mz, sp7se roždeйsz, sohrani1vъ r0ždšuю tS bezъ tli2 po ržctvЁ, є3gdA ssdeši sudi1ti dэlA mo‰, grэhi2 mo‰ prezrёvъ i3 bezzakHnіz, bezgrёšenъ shй i3 mi1lostivъ, ćkw člvэkolю1becъ.

I$nъ.

Їrm0sъ: BGa čelovёkwmъ ne vozm0žno vi1dэti, na neg0že ne smёюtъ či1ni ѓgGlьstіi vzirati: tob0ю bo, vsečctaz, kvi1sz čelovёkwmъ sl0vo voploщenno: є3g0že veličaющe, sъ nbcnыmi vHi tS ўblažaemъ.

§e, vёroю č†da ±že sovokupi1lъ є3si2, dobrodёtelьmi sі‰ prosvэti1ti spod0bi, pastыrєmъ dost0inъ pastыrь: njstavlenіe že grэhHvъ i3 žitіS i3spravlenіe, prepod0bne, darovati namъ moli1sz.

Ravnw poži1vъ so svzthmi ntcы2, prečctыz dv7ы slugA bhlъ є3si2, blženne, i3 pastыrь monahwvъ i3zrsdenъ, ćkw voi1stinnu st0lpъ pravovёrіz, vёrnыhъ nadežda, i3 ўpovanіe poю1щihъ vъ domY b9іz m™re.

NJsvzщaemь si1loю vsederži1televoю, kHzni vr†žіz pobэdi1lъ є3si2, i3 si1hъ polki2 prognalъ є3si2, bolsщыmъ zdravіe p0dalъ є3si2: tёmъ veselsщesz pri1snw čti1mъ tvoю2 pamztь.

BGor0dičenъ: Vozsіsvšago t nc7A bezъ matere, neizrečennw začenši rodilA є3si2, bGomati, prepёtaz dv7o čctaz: moli2, pres™az, za rabы6 tvo‰ sn7a tvoego2 i3 bGa našego.

Svэti1lenъ.

Pod0benъ: Žєnы2 ўslhšite:

Svёtъ є3dinosyщnыz trbcы vosprіemъ vъ serdcэ tvoemъ, feod0sіe, ntcє1mъ dž§e, blagočesti6vыz prosvэti1lъ є3si2, vъ peщerэ ўkrёplьsz sъ veli1kimъ ґntHnіemъ, ѓgGlwmъ є3dinokr0vne: sъ ni1miže pominaй tebE vёroю vospэvaющihъ. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, prazdnika.

Na hvali1tehъ stіhi6rы na d7. Glasъ v7.

Pod0benъ: E#gdA t dreva:

Vёroю i3 lюb0vію hrt0voю vesь ўzzvi1vsz, blaženne, є3myže poslёduz, mjra tverglsz є3si2, ntečestva že i3 r0da, ko ґntHnію pritekъ prepod0bnomu: ў negHže nauči1lsz є3si2 neizrečє1nnыmъ, є4že ќho ne slhša, vъ tvoe že serdce vni1de. Sъ ni1mže tS svzщennw vospэvaemъ čtyщe, feod0sіe. Dvaždы.

Ži1znь bezskvernuю vozždelёvъ, terpёnіe že i3 lюb0vь, i3 smirenіe, stosnіe vsen0щnoe i3 vozderžanіe, i4miže ўmertvi1lъ є3si2 plotsk‡z p0hwti. Tёmъ polučenіe bžctvenno vosprіemъ, sraduešisz likHmъ prpdbnыhъ: ne zabыvaй, blaženne, prosS grэhHvъ njstavlenіz tS dost0йnw vospэvaющыmъ.

E#gdA ѕlonačalьnый vragъ razb0йniki navedE na stado tvoE, prepod0bne, pogubi1ti hotS syщыz vъ nemъ: no vi1dэvše cerkovь vhsprь vi1szщu, thoždahu, bosщesz dannыz tebЁ blagodati t bGa, prepod0bne: slhšaša bo glasъ vъ cerkvi pёnіz ѓgGlьskagw neizrečennagw. Sъ ni1miže i3 nhnэ veselssz, pominaй nasъ, vёroю poю1щihъ tvoю2 svэton0snuю i3 čestnyю pamztь.

Slava, glasъ ѕ7:

Prpdbne dž§e, vo vsю2 zemlю i3zhde vэщanіe i3spravlenій tvoi1hъ: tёmъ na nb7sёhъ njbrёlъ є3si2 mzdY trudHvъ tvoi1hъ, dє1mwnskіz pogubi1lъ є3si2 polki2, i3 ѓgGlьskіz dosti1glъ є3si2 či1nы, i4hže žitію2 bezъ por0ka porevnovalъ є3si2. Derznovenіe i3mёz ko hrtY bGu, mi1rъ i3sprosi2 dušamъ našыmъ.

I# nhnэ, prazdnika. Slavosl0vіe veli1koe. I# tpystъ.

Na lіturgji, blažє1nna s™agw, pёsnь G i3 ѕ7, t nboю2 kanHnwvъ.

Prokjmenъ, glasъ z7:

ČestnA predъ gDemъ smertь prepod0bnыhъ є3gw2.

[Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDevi nj vsёhъ, ±že vozdade mi;

Ґpclъ ko є3vreєmъ, začalo tld.

Ґllilyіa, glasъ v7: Svzщennicы tvoi2 njblekytsz vъ pravdu, i3 prepod0bnіi tvoi2 vozraduюtsz.

E#đlіe matfea, začalo m7g.

Pričastenъ: Vъ pamztь vёčnuю bydetъ pravednikъ:

 

Komentarisanje nije više omogućeno.