NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Maіa la

S™agw ґpcla є3rmja.

I# s™agw myčenika є3rmea.

Stіhi6rы, glasъ №.

Pod0benъ: Nbcnыhъ činHvъ.

Kr0vnыmi kaplzmi bezb0žіz džgnь, velikomyčeniče, pogasi1vъ, hrt0vu cRkovь napoi1lъ є3si2 bogatnw, i3 vёrnыhъ serdcA ўzsni1lъ є3si2, blagočestnw počitaющihъ tvoю2 svzщennuю i3 čestnyю pamztь.

Ćkw newbori1mь st0lpъ, prilHgi vr†gъ ne pokolebalsz є3si2 tnю1dъ, tёhže serdcA sterlъ є3si2, є3rmee, i3 bolёznію d0blihъ pHdvigъ tvoi1hъ, ćkw preklonenu stёnu, vs‰ i4hъ šat†nіz nizl0žь.

Vo glubinY nevёrіz pop0lzšыzsz vozvodS, є3rmee, b9іimъ sl0vomъ, mykъ trevolnє1nіz pod8slъ є3si2 mnHga, strastoterpče prehvalьne, d0ndeže všelъ є3si2 sъ ni1mi radostnw vъ pristaniщe nbcnoe.

Stіhi6rы bcdы, glasъ i3 pod0benъ t0йže:

NJderži1mi padє1nіi nenadežnыmi, čctaz, tS predstatelьnicu є3di1nu i3myщe, dv7o, vopіemъ blagodarstvennw: njči1sti nы2, pres™az bGonevёsto, th bo є3si2 mjru pribёžiщe i3 zastuplenіe r0da našegw.

Žezl0mъ tvoegw2 predstatelьstva, bGorodi1telьnice čctaz, ѕvэri6nыz str†sti nkasnnыz duši2 moeS tženi2 vsk0rэ, mi1rnw živ0tъ m0й ўpravlsющi, i3 s™0mu mS stadu i3zbrannыhъ tvoi1hъ nvecъ pričti2.

Sogrэšenій puči1noю potoplsemi, kъ ti1homu pristaniщu prečctыz tvoeS moli1tvы, bGorodi1telьnice, pribёgъ, vzыvaю ti2: spasi1 mz, deržavnuю tvoю2 podavši desni1cu, rabY tvoemY, prenepor0čnaz.

Slava, i3 nhnэ:

Nravomъ gnilhmъ pop0lzsz, ni1cъ ležY, i3 kъ tvoeй, dv7o, pritekaю tišinЁ, t byri soproti1vnыz, i3 i3skušenій mnogoobraznыhъ mS i3zbavi: da poю2 tvoю2 blgodatь neprestannw, bcde m™i prisnodv7o.

KrtobGor0dičenъ: Vozdvi1žena ćkw vi1dэ na krtЁ ѓgnca nepor0čnaz dv7a, plačuщi vopіsše: sladkoe moE čado, čto2 n0voe i3 preslavnoe vidёnіe; kakw soderžaй vssčєskaz g0rstію, na drevэ prigvoždaešisz pl0tію;

Troparь, glasъ d7:

M§nikъ tv0й, gDi, є3rmeй, vo stradanіi svoemъ vэnecъ prіstъ netlёnnый t tebє2 bGa našegw: i3mёzй bo krёpostь tvoю2, muči1teleй nizloži2, sokruši2 i3 demwnwvъ nemoщnы6z derzwsti, togw2 moli1tvami spasi2 dyšы našz.

KanHnъ, tvorenіe їHsifovo. Glasъ }.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: V0du prošedъ, ćkw syšu, i3 є3gĐpetskagw ѕlA i3zbэžavъ, ї}lьtzninъ vopіsše: i3zbavitelю i3 bGu našemu poi1mъ.

ЅvэzdA sіsющaz bžctvennыmъ svёtomъ, mučenіz sіsnіemъ poznanъ bhlъ є3si2, svёtlw vs‰ njzarsz, vёroю či1stoю tS, є3rmee, čtyщыz.

Vhnu vozzrёnіemъ є4že kъ bGu, vs‰ prezrёvъ ±že vъ žitіi2, m§niče mydre, vъ myčeničєskіz všelъ є3si2 p0dvigi, i3 vragA deržavnw pobэdi1lъ є3si2.

Krasenъ vidёnіemъ i3 dušeю shй, є3rmee, vv0inilsz є3si2 cRю2 nbcnomu, i3 segw2, myčeniče, do koncA vragi2 smiri1lъ є3si2.

Ne požerъ jdwlwmъ, blženne, tvoS i3storg0ša zybы, čє1lюsti mhslennыhъ sokruši1lъ є3si2 lьvHvъ, i3 pobёdы njdёzsz vэncemъ neuvzdaющimъ.

BGor0dičenъ: S™az dv7o m™i hrt0va m§nikwvъ slava, i3 ѓgGlwvъ radoste, sъ ni1mi moli2 sn7a tvoego2 ўщedriti i3 spasti2 rabы6 tvo‰.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Tы2 є3si2 ўtverždenіe pritekaющihъ kъ tebЁ, gDi, tы2 є3si2 svёtъ njmračennыhъ, i3 poetъ tS dyhъ m0й.

Ўkrašenіe bhlъ є3si2 stradalьcєvъ, mydre, blagodatію bGosіsnnoю. Tёmže i5že vъ mjrэ, blagočestnw tS počitaemъ.

HvalY bGu našemu, čelюstemъ tvoi6mъ sokrušaєmыmъ, myčeniče mydre, vъ tS ўkrёplьšemu blagodarnw vospэvalъ є3si2.

Si1loю bžctvennagw d¦a tы2 ўkrэplsemь, premydre, si1lьnago raduzsz vъ ѕl0bэ smiri1lъ є3si2 ѕmjz.

BGor0dičenъ: Ўstы2 i3 ljzhkomъ i3spovёdaю tS bGa pres™hй hramъ, preči1staz: segw2 radi vsskagw i3zbavi mS njѕloblenіz.

Sэdalenъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Vozneshйsz:

Nizl0žь vragHvъ voznošє1nіz, ćkw v0inъ si1lenъ vLčenь, pobёdnый vэnecъ prіslъ є3si2. Tёmže voshvalsemъ tS ćkw d0blz stradalьca, vёroю tvorsщe tvoю2 vseprazdnstvennuю pamztь, vъ neйže moli2, spasti1sz namъ vsskіz nyždы, є3rmee mnogostradalьne.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Po bz7э vo tv0й, bcde, pribэgaю smirennый, pokr0vъ bžctvennый, pripadaz molю1sz: pomi1luй, prečctaz, ćkw prevzыd0ša glavY moю2 grэsi2, i3 boю1sz, vLčce, myki, i3 trepeщu, molenіe sotvori2, čctaz, kъ sn7u tvoemY, t si1hъ i3zbaviti mS.

KrtobGor0dičenъ: T beznačalьnagw nc7A roždennago, naposlёdokъ tS pl0tію r0ždšaz, na krtЁ vi1szщa zrsщi, hrtE, ўvы2 mnЁ, lюbeznэйšій ї}se, vopіsše: kakw slavimый ćkw bGъ t ѓgGlъ, t bezzak0nnыhъ nhnэ čelovBkъ, sn7e, hotS raspinaešisz; poю1 tz, dolgoterpэli1ve.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Ўslhšahъ, gDi, smotrenіz tvoegw2 tainstvo, razumёhъ dэlA tvo‰, i3 proslavihъ tvoE b9estvo2.

T0ki kroveй tvoi1hъ mnogob0žіz džgnь pogasi1ša: vBrnыmъ že rosA kvi1šasz, strastoterpče m§niče dostočydne.

Tr0ičeskuю blgodatію, m§niče, njrošaemь, prebыvaeši newpali1mь, posredi2 plamene stoS tri2 dni2, vseslavne.

Li1kъ nbcnыhъ si1lъ svhše smotrsše d0blestь, i3 pHdvigъ tvoi1hъ krёposti, stradalьče є3rmee, divssz.

BGor0dičenъ: Prepёtaz vLčce, vo s™hhъ počivaющago, pače sl0va rodilA є3si2: segw2 radi tS pёsnьmi počitaemъ.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Vskyю mS tri1nulъ є3si2 t licA tvoegw2, svёte nezahodi1mый, i3 pokrhla mS є4stь čuždaz tmA nkasnnagw; no njbrati1 mz, i3 kъ svёtu zapovэdeй tvoi1hъ, puti6 mo‰ napravi, molю1sz.

Sokrušaemь tёlomъ, m§niče preslavne, mn0gimi mykami sokrušenіe sodёlalъ є3si2 vъ pogi1belь i3stuk†nnыmъ, blagodatію. Segw2 radi vsёhъ blagočesti1vыhъ, blgodatію bžctvennoю, i3scэlseši dušє1vnaz sokrušє1nіz.

G0rьkimi njtravы, myčeniče, napoenъ, prebыvaeši nevredi1mь, vo i3zvёstnu vёru prizыvaz si1hъ podatelz, pretvorsema tvoi1mъ svёtlыmъ čudodёйstvomъ kъ mučenіz krasotЁ presvёtlw.

Nikakože ўkloni1lsz є3si2 stosnіz lyčšagw, blženne, ўkrэplsющagw tS i3 ўtverždaющa, i3 i3spravlsющa p0dvigi vs‰, є4že kъ nemY bhvšee, prozrS nrava prostot0ю.

BGor0dičenъ: Mhslennый tS svёщnikъ, drevle prbr0kъ vi1dэ dyhomъ, i3myщь, ntrokovi1ce, svэщY hrtA gDa, svёtomъ neizrečennыmъ vs‰ nы2 prosvэщaющa, vёrnw tS čtyщыz, prenepor0čnaz.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: NJči1sti mS, sp7se, mnHga bo bezzakHnіz mo‰, i3 i3zъ glubinы2 ѕHlъ vozvedi2, molю1sz: kъ tebё bo vozopi1hъ, i3 ўslhši mS, b9e spasenіz moegw2.

Vsecёlo kъ bGu, vseblženne, i3mёz želanіe, bolBzni i3 terz†nіz, bžctvennagw tvoegw2 tэlesE, ćkože i3n0mu stražduщu, terpёlъ є3si2 raduzsz, vэncA proziraz.

Preterpёlъ є3si2 krёpkw ži6lъ tvoi1hъ tstіe, є3rmee myčeniče hrt0vъ, vragA mnogok0znennagw ži6lы i3sterzaz blagodatію, i3 myžestvu vsskomu džbrazъ kvlszsz.

I#z8wщrenъ ngnemъ hrt0vы lюbvE, ćkw nboю1du džstrъ voi1stinnu bhlъ є3si2 mečь, vHinstva bezbHžnaz, ćkw tverdъ nryžnikъ, posэkaz kvlennw.

BGor0dičenъ: Pitaeši bGolёpnw manіemъ vs‰ pitaющago, rukami derži1ši, vsenepor0čnaz vLčce, vs‰ soderžaщago: segw2 radi tS vёrnіi po d0lgu slavimъ.

Kondakъ, glasъ ѕ7.

Pod0benъ: E$že nj nasъ:

I$že po hrtЁ ўserdnw podvizavsz, vъ sэdi1nahъ d0blihъ myžestvo stzžA, myčeniče є3rmee: bezzak0nnыhъ ѕloumыšlє1nіz popravъ hrt0voю si1loю, t čar0vnыhъ napoenій nevredi1mь prebhstь, zovhй: bGъ є4stь so mn0ю, i3 nikt0že na mS.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: T їudei došedše, džtrocы vъ vavmlHnэ i3nogdA vёroю trbčeskoю plamenь peщnый popraša, poю1щe: ntcє1vъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Kъ bGu zrS mogyщemu spasti2, ўmA pravostію, preterpёlъ є3si2 bwlёzni, є3rmee, d0blzgw tvoegw2 tёla, vospэvaz: ntє1cъ našihъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Kroplenіemъ tvoi1hъ kroveй džgnь ўgasi1lъ є3si2 bezb0žіz, vъ plamenь že všedъ, ne njpali1lsz є3si2 tnю1dъ, vospэvaz, prebogate: ntє1cъ našihъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Blaži1tъ tS vsska cRkovь, zrsщi d0blєsti tvo‰, blagodatь že čudesъ, i3 pobBdnыz p0čєsti, ±že podadE tebЁ gDь, myčeniče є3rmee mydre, svёtlw podvizavšusz.

BGor0dičenъ: Ўkrasi1lasz є3si2, dv7o, dobr0toю, krasnago hrtA r0ždši, namъ ўpod0blьšasz, i3 vs‰ sokrušє1nnыz kъ ži1zni vozvedša. Tёmže vёrnw tS vsegdA slavimъ vъ pёsnehъ.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Pobэdi1teli muči1telz i3 plamene blagodatію tvoeю bhvše, zapovэdemъ tvoi6mъ ѕэlw2 prilэžaщe, džtrocы vopіshu: blagoslovi1te vs‰ dэlA gDnz gDa.

Bezzak0nnыhъ velёnіe, zak0nomъ ўkrэplsemь i4stinnыmъ, stradalьče є3rmee, raduzsz prewbi1dэlъ є3si2: i3 p0dvigi veli1kimi, blaženne, terpS prіslъ є3si2, ±že vъ vhšnihъ žili6щa vo vёki.

Ne ўžasaюsz vsskagw bolёzneй velёnіz prebыvaema, ni prinesY česti ne syщыmъ bogHmъ, vzыvalъ є3si2, vseblaženne: є3di1nago t0kmw čtY ї}sa gDa, pri pontjйstэmъ pіlatэ raspenšagosz.

Požretisz šelъ є3si2 ćkw nvčA neѕl0bivo, m§niče є3rmee, za požeršagosz nasъ radi ćkw nvčate, i3 žє1rtvы mє1rzskіz vs‰ t zemli2 temšago: tёmže vo hvalenіi dost0йnw tS poemъ.

BGor0dičenъ: Kvi1lasz є3si2 ši1rši nb7sъ, vmэsti1všaz bGa vo ўtr0bэ: є3g0že pri1snw moli2, ўtэsnsющagw mS nhnэ grэhA i3zbaviti, dv7o, ćkw da prostersz dёlы blagočestіz, vёrnw tS ўblažaю.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Ўžasesz nj semъ nb7o, i3 zemli2 ўdivi1šasz koncы2, ćkw bGъ kvi1sz čelovёkwmъ pl0tski, i3 črevo tvoE bhstь prostrannэйšee nebesъ. Tёmъ tS bcdu, ѓgGlwvъ i3 čelovBkъ činonač†lіz veličaюtъ.

Vi1dэti spod0bilsz є3si2, razrэši1vsz t pl0ti, strastoterpče prehvalьne, blg†z, ±že tebЁ ўgot0va bGъ, i3 sъ tob0ю postradavšыmъ, i3 nizl0žšыmъ lukavago. Sъ ni1miže namъ spasti1sz gDa moli2, m§niče є3rmee dostohvalьne.

Krasenъ tv0й vi1dъ i3 prežde tvoegw2 stradanіz, krasnёйši kvi1sz, mydre, po p0dvizэhъ čydnыhъ, ѓgGlьskoю svёtlostію ўkrašenъ, slavne. Tёmže i3 kъ kr†snыmъ vosteklъ є3si2 čert0gwmъ, pobёdnыmi vэncы6 ўdobrenъ.

V0instvo prewbi1dэlъ є3si2 zemn0e, cRю2 nbcnomu v0instvueši, m§niče mydre. E#gHže si1loю krёpkoю demwnskіz polki2 vs‰ potrebi1lъ є3si2 deržavnw, i3 pobёdnыmi vэncы6 zak0nnw ўvszlsz є3si2, nj nasъ moli2 vsegdA.

Pamztь tvoS nastA svэtozarnaz, našz mы6sli prosvэщaющi lučami pHdvigъ tvoi1hъ tverdыhъ. Vъ neйže m0limъ tS: i3mёzй derznovenіe ko hrtY, moli2 neprestannw, ўluči1ti namъ mi1lostь vъ denь sydnый.

BGor0dičenъ: NJb0lksz vъ mS pr0йde i3zъ tebє2 bGъ, netlёnіz njbleče mz ndeždoю, ѕlhmъ nravomъ njbnažšasz b9estvennыz ndeždы, bGorodi1telьnice vLčce, vsёhъ čelovёkwvъ pribёžiщe, myčenikwvъ vэncen0snыhъ ўtverždenіe i3 stэnA, i3 ѓgGlwvъ radovanіe.

 

 

Komentarisanje nije više omogućeno.