NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Maіa k7i

I$že vo s™hhъ ntcA našegw їgnatіa є3pjskopa, rost0vskagw čudotv0rca.

Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы, glasъ }.

Pod0benъ: Q preslavnagw čudesE!

Prpdbne dž§e їgnatіe, tы2 є3щE vo ўtr0bэ materni, s™i1telьstva prozvanіe, i4mz prіemъ vъ narečenіi. Tы2 i3zъ mlada hrtA vozlюbi1lъ є3si2, prіemъ pastvu slovesnыhъ nvecъ, d0brэ paslъ є3si2 cRkovь hrt0vu: tёmъ tvoE prazdnuemъ ўspenіe, radostію hrtA veličaющe, vozveli1čivšago tebE svoego2 ўg0dnika.

Prpdbne dž§e їgnatіe, i3sprosi2 kъ bGu moli1tvami tvoi1mi, cRkve ўtverždenіe: s™i1telz pokrhй mi1lostію tvoeю, hrtolюbi1vomu v0instvu pobBdы daruй na vragi2 i3 njdolёnіe, i3 nedvi1žimu i3 newbori1mu sohrani1tisz gradu našemu, i3 vBrnыmъ lю1demъ grэhHvъ njstavlenіe, vsBmъ pritekaющыmъ kъ racэ moщeй tvoi1hъ, svёtlw tvorsщihъ prazdnestvo2 ўspenіz tvoegw2: za nы2, svste, pomoli1sz.

Prpdbne dž§e, bGomydre s™i1telю їgnatіe, th bo voi1stinnu kvi1lsz є3si2, prosvэщaz vsёhъ njmračє1nnaz serdcA, nastavlsz na pytь i4stinnый. Tы2 bhlъ є3si2 ўb0gihъ, i3 si1rыhъ i3 vdovi1cъ zastypnikъ, velьmHžъ tverdoe nakazanіe, i3 ўtverždenіe, i3 vsBmъ vёroю pritekaющыmъ podъ kr0vъ prečctыz b9іz m™re, i3sprosi2, svste, grэhHvъ njstavlenіe, molssz za nы2 ko vLcэ.

Slava, glasъ }:

Ґpclwmъ revni1telz, їgnatіa preblažennago ntcA i3 ўči1telz, sošedšesz voshvalimъ, i4mže hrtA bGa poznahomъ, i3 t tmы2 kъ svёtu približaющesz, džči i3 serdcA prosvэщaemъ, vъ pamztь є3gw2 likovstvyющe, kypnw veseli1msz, njbrёtše voždA pravovёrna vo crtvіe hrt0vo.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Vh0dъ. Prokjmenъ dnE. Čtє1nіz G, s™i1tєlьskіz.

Pri1tčeй čtenіe. (GlavA G.)

Pamztь pravednagw sъ pohvalami, i3 blagoslovenіe gDne na glavЁ є3gw2. Blaženъ čelovёkъ, i4že njbrёte premydrostь: i3 smertenъ, i4že ўvёdэ razumъ. Lyčše bo sію2 kupovati, neželi zlata i3 srebrA sokrHviщa. Čestnёйšaz že є4stь kamenій mnogocёnnыhъ: vse že čestn0e nedost0йno є3S є4stь. Dolgota bo dneй, i3 lBta životA vъ desni1cэ є3S: vъ šyicэ že є3S bogatstvo i3 slava: t ќstъ є3S i3sh0ditъ pravda, zak0nъ že i3 mi1lostь na ljzhcэ n0sitъ. Poslyšaйte u5bo menє2, q č†da! Čestn†z bo rekY: i3 blženъ čelovёkъ, i4že puti6 mo‰ sohrani1tъ: i3sh0di bo moi2, i3sh0di životA, i3 ўgotovlsetsz hotёnіe t gDa. Segw2 radi molю2 vasъ, i3 predlagaю m0й glasъ sыnovHmъ čelovёčєskimъ: ćkw ѓzъ premydrostь ўstr0ihъ, sovёtъ i3 razumъ, i3 smhslъ, ѓzъ prizvahъ. M0й sovёtъ i3 ўtverždenіe, m0й razumъ, mos že krёpostь. Ѓzъ menE lю1bzщыz lюblю2, i4щuщіi že menE njbrsщutъ blgodatь. Razumёйte ќbw, neѕl0bivіi, kovarstvo, nenakazannіi že, prilagaйte serdcA. Poslyšaйte menє2 i3 paki, čestn†z bo rekY: i3 tverzu t ўstenъ pr†vaz, ćkw i4stinэ pouči1tsz gortanь m0й, mє1rzski že predo mn0ю ўstnы2 lži6vыz. Sъ pravdoю vsi2 glag0lы ќstъ moi1hъ: ničt0že vъ ni1hъ str0potno, nižE razvraщenno. Vs‰ pr†va sytь razumэvaющыmъ, i3 prHsta njbrэtaющыmъ razumъ. Naučaю bo vasъ i4stinэ, da bydetъ nj gDэ nadežda vaša, i3 i3sp0lnitesz d¦a.

Pri1tčeй čtenіe. (Glavы6 ‹ i3 №i.)

ЎstA prvdnagw kaplюtъ premydrostь, ljzhkъ že neprvdnagw pogi1bnetъ. ЎstnЁ mužeй prvdnыhъ kaplюtъ blgod†ti, ўsta že nečesti1vыhъ razvraщaюtsz. MBrila lьsti6vaz, merzostь predъ gDemъ, vёsъ že pravednый prіstenъ є3mY. I#dёže ѓщe vni1detъ dosaždenіe, tamw i3 bezčestіe: ўsta že smirennыhъ poučaюtsz premydrosti. Soveršenіe pravыhъ nastavitъ i5hъ, i3 popolznovenіe tricaющihsz ўpasetъ i5hъ. Ne p0lьzuюtъ i3mBnіz vъ denь ćrosti, pravda že i3zbavitъ t smerti. Ќmerъ prvdnый, njstavi raskaznіe: naryčna že bыvaetъ i3 posmэstelьna nečesti1vыhъ paguba. Pravda nepor0čnagw i3spravlsetъ puti6, vъ nečestіe že padaetъ nepravda. Pravda mužeй pravыhъ i3zbavitъ i5hъ: bezsovёtіemъ že plэnsюtsz bezzak0nnіi. Skončavšusz myžu pravednu, ne pogi1bnetъ nadežda: pohvala že nečesti1vыhъ pogi1bnetъ. Pravednikъ t l0va ўbёgnetъ, vъ negHže mёsto predaetsz nečesti1vый. Vo ўstёhъ nečesti1vыhъ sёtь graždanwmъ, čyvstvo že pravednыhъ blagospёšnoe. Vo blagi1hъ pravednыhъ i3spravitsz gradъ, i3 vъ pogi1beli nečesti1vыhъ radovanіe. Vo blgoslovenіi pravыhъ vozvhsitsz gradъ, ўsth že nečesti1vыhъ raskopaetsz. Rugaetsz graždanwmъ lišennый razuma, myžъ že mydrый bezm0lvіe v0ditъ.

Premydrosti solomHni čtenіe. (GlavA d7.)

Pravednikъ, ѓщe posti1gnetъ skončatisz, vъ pok0i bydetъ. Starostь bo čestnA ne mnogolёtna, nižE vъ čislЁ lёtъ i3sčitaetsz: sэdi1na že є4stь mydrostь čelovёkwmъ, i3 v0zrastъ starosti, žitіE neskvernoe. Blagoug0denъ bGovi bhvъ, vozlю1blenъ bhstь, i3 živhй posredЁ grBšnikъ, prestavlenъ bhstь. Voshiщenъ bhstь, da ne ѕl0ba i3zmэni1tъ razuma є3gw2, i3li2 lestь prelьsti1tъ dyšu є3gw2. Račenіe bo ѕl0bы pomračaetъ dHbraz, i3 parenіe p0hoti premэnsetъ ќmъ neѕl0bivъ. Skončavsz vmalэ, i3sp0lni lBta dHlga: ўg0dna bo bЁ gDevi dušA є3gw2: segw2 radi potщasz t sredы2 lukavstvіz. Lю1dіe že vi1dэvše, i3 ne razumёvše, nižE pol0žše vъ pomыšlenіi takov0e: ćkw blgodatь i3 mi1lostь vъ prepod0bnыhъ є3gw2, i3 posэщenіe vo i3zbrannыhъ є3gw2.

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ №.

Pod0benъ: Vsehvalьnіi:

BGomydre їgnatіe, tvoS m0щi raduющesz presvёtlw cэlyemъ, i3 počerpaemъ blagodatь cэlьbamъ, lюbeznw tS hvalzщe, i3 vёroю neprestannw molsщesz: hrtY moli1sz, darovati dušamъ našыmъ mi1rъ i3 velію mi1lostь.

Stjhъ: Svzщennicы tvoi2 njblekytsz vъ pravdu i3 prpdbnіi tvoi2 vozraduюtsz.

I#scэlenій v0dы tvoS raka pritekaющыmъ i3stočaetъ vsegdA, s™i1telю dostočydne, i3 njmыvaetъ str†sti, i3 potoplsetъ polki2 bэsHvskіz, dёйstvomъ s™agw d¦a. Tёmže moli1sz, darovati dušamъ našыmъ mi1rъ i3 velію mi1lostь.

Stjhъ: ČestnA predъ gDemъ smertь prpdbnыhъ є3gw2.

Ґpclwmъ soprest0lьna, їerarhwmъ є3dinomydrenna, p0stnikwmъ є3dinorevni1telz voshvalimъ: ўči1teleй pečatь, i3 bžctvennoe i3z8wbraženіe hrt0vыhъ t†inъ, s™i1telю blaženne. E#myže moli1sz, darovati dušamъ našыmъ mi1rъ i3 velію mi1lostь.

Slava, glasъ ѕ7.

Pravoslavnыz vёrы, duh0vnыz radi mydrosti ўči1telь kvi1lsz є3si2, їgnatіe blaženne, hrtA njbrёtъ nastavnika, sovёtы ѕlosl†vnыz є3retjčestva razshpalъ є3si2. Tёmъ m0limъ tS, svste: moli1sz hrtY bGu nj nasъ, do koncA є4že t tebє2 i3zvёstvovannuю pravuю vёru, nedvi1žimu sohrani1ti namъ, i3 poluči1ti velію mi1lostь.

I# nhnэ, bGor0dičenъ: Troparь, glasъ d7:

Blagovёrіz prosvёщsz ўčenіi, s™i1telьstva prіemъ pastvu, i3 ґpclwvъ naslёdnikъ bhvъ: tёmъ prіslъ є3si2 t bGa darъ čudesъ, s™i1telю dž§e їgnatіe, moli2 hrtA bGa, da spasetъ dyšы našz.

KanHnъ. Glasъ }.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: V0du prošedъ ćkw syšu, i3 є3gĐpetskagw ѕlA i3zbэžavъ, ї}lьtzninъ vopіsše: i3zbavitelю i3 bGu našemu poi1mъ.

§e bGomydre s™i1telю їgnatіe, tverzi mi2 nedost0йnomu ўstnЁ vospёti tS, i3 prіimi2, ćkw kadi1lo t ўb0žestva moegw2, є4že ti2 prines0hъ nedost0йnый.

Vospoemъ vsi2 svzщennago s™i1telz їgnatіa, počti1mъ zastypnika, i3 ўtverždenіe gradu našemu rost0vu, i3 hrani1telz neushpna.

Spasi1tєlьnыmъ hrtHvыmъ zapovэdemъ poslёdovalъ є3si2, premydre s™i1telю їgnatіe: vdovi1camъ i3 si6rыmъ bhlъ є3si2 zastypnikъ, i3 gradu našemu veli1koe zaщiщenіe.

BGor0dičenъ: Prečctaz bcde, sodёtelz i3 sp7sa por0ždši vsBmъ poю1щыmъ tS, spasi2 t bёdъ gradъ tv0й rost0vъ, neprestannw molsщi sn7a tvoego2 za nы2, i3 bGa našego.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Nbcnagw kryga verhotv0rče, gDi, i3 cRkve ziždi1telю, tы2 menE ўtverdi2 vъ lюbvi2 tvoeй, želanій kraю, vёrnыhъ ўtverždenіe, є3di1ne člvэkolю1bče.

Sokruši2 supostatы bezbHžnыz, prpdbne, molenіemъ tvoi1mъ kъ tvorcY i3 bGu, i3 si1lu i4hъ, vowružennuю na nы2, pog†nskaz našє1stvіz pokori2 podъ n0gi vёrnomu v0instvu našemu.

Tы2 prozvi1lъ є3si2, vLko, poslёdnemu r0du našemu čudotv0rca s™i1telz їgnatіa, gradu rost0vu ўtverždenіe cRkvi tvoeй i4stovoe pravilo, їereйskomu že či1nu nastavnika.

Prikosnyvšusz, svste, prečestnagw tёla tvoegw2 stefanu ґrhіmandrjtu, perstu ručn0mu kъ dlani prik0rčivšusz t roždenіz, b9іeю blagodatію dalъ є3si2 prostiratisz.

BGor0dičenъ: Bydi mi2, dv7o, pribёžiщe, i3 pristaniщe i3 stэnA newbori1ma, i3 zastypnica, ćže bGa por0ždši pl0tію, prečctaz, i3zbavitelz vseщedrago, i3 sp7sa poю1щыmъ tS, bGonevёstnaz.

Sэdalenъ, glasъ }.

Pod0benъ: Premydrosti:

Ўkrašazsz premydrostію razuma, gordhnю nizloži1lъ є3si2 plotskjz tzgotы2, i3 bhlъ є3si2 nbi1teliщe d¦a pres™agw, nepremёnnыmъ prostirazsz razumomъ kъ lю1bzщemu tS. Tёmъ revnostію bžctvennoю razgarazsz, slavne, si1rыhъ i3 ўb0gihъ, i3 vdovi1cъ bhlъ є3si2 zastypnikъ, grada že rost0va ўtverždenіe, kvi1vsz ѓgGlwmъ sobesёdnikъ, s™i1telю їgnatіe, moli2 hrtA bGa, grэhHvъ njstavlenіe darovati čtyщыmъ lюb0vію svztyю pamztь tvoю2. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Nbcnuю dverь i3 kіvHtъ, pres™yю g0ru, svёtlый džblakъ vospoi1mъ, newpali1muю kupinY, slovesnый raй, є4vы vozzvanіe, vselennыz vseS veli1koe sokr0viщe, ćkw spasenіe vъ neй sodёlasz mjrovi, i3 njstavlenіe drevnihъ sogrэšenій. Segw2 radi vopіemъ є4й: moli1sz sn7u tvoemY, pregrэšenій njstavlenіe darovati blagočestnw poklansющыmsz vses™0mu ržctvY tvoemY.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Ўslhšahъ, gDi, smotrenіz tvoegw2 tainstvo, razumёhъ dэlA tvo‰, i3 proslavihъ tvoE bžctvo2.

Blagodatію bGon0secъ naricaemь voi1stinnu, їgnatіe, vo hrtA njbleklsz є3si2 žitіS radi čistotы2, i3 nauči1lъ є3si2 slaviti vъ trbcэ є3di1nago bGa.

I#zbavi stado tvoE t grэh0vnыz byri, їgnatіe s™i1telю, bёdъ že i3 skorbeй, privodS vъ pristaniщe b9estvennыz v0li є3gw2.

Kvi1lsz є3si2 voi1stinnu hrt0vъ ўg0dnikъ, dž§e їgnatіe, molssz ne prestaй, t napasteй i3 bёdъ i3 skorbeй i3zbaviti stado tvoE t nyždы i3 pečali.

BGor0dičenъ: Svzщennw slavztъ tS s™i1telьstіi sob0ri, i3 vsёhъ prepod0bnыhъ li1cы: ziždi1telz bo i4hъ, ćkw mLnca na rukY tvoє1ю poneslA є3si2, bcde.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Vskyю mS tri1nulъ є3si2 t licA tvoegw2, svёte nezahodi1mый, i3 pokrhla mS є4stь čuždaz tmA nkasnnagw, no njbrati1 mz, i3 kъ svёtu zapovэdeй tvoi1hъ puti6 mo‰ napravi, molю1sz.

krestъ stosщe raki tvoeS, s™i1telю їgnatіe, tS i3mёemъ kъ bGu hodataz, i3 zastuplenіe grada tvoegw2 rost0va, i3 ўtverždenіe newbori1mo.

Mi1lostivъ bhvъ ўbHgimъ, mi1lostь duševnuю i3sprosi2, prehvalьne, mi1lostыnю stzžavъ, dž§e їgnatіe, svэщY svёtlu ўstr0ilъ є3si2.

Žili1щe bhvъ pres™agw d¦a, voi1stinnu, blženne їgnatіe, togw2 kvlennыmi bžctvennыmi darmi2 d0brэ njbogati1lsz є3si2.

BGor0dičenъ: MĐro taйnoe tS i3menyemъ, prečctaz, ćkw r0ždši bGa pl0tію, i3stočaющago bžctvennoe mĐro, vsBmъ pritekaющыmъ podъ kr0vъ tv0й.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: NJči1sti mS, sp7se, mnHga bo bezzakHnіz mo‰, i3 i3zъ glubinы2 ѕHlъ vozvedi2, molю1sz: kъ tebё bo vozopi1hъ, i3 ўslhši mS, b9e spasenіz moegw2.

ŽitіE tvoE cэlomydrenno, svzщennozvlenne, soverši1vъ, pravdoю ўkrasi1lsz є3si2, i3 myžestvomъ smhsla, dobrodёtєli sočtavъ sebЁ, preblaženne s™i1telю їgnatіe.

Sohrani2 gradъ tv0й rost0vъ, preblženne s™i1telю їgnatіe, t bezb0žnыhъ, i3 čuževёrnыhъ nahoždenій, i3 ўs0bnыz rati, molssz ne prestaй vLcэ hrtY nj stadэ tvoemъ.

Tы2 ќbw po smerti ćkw ži1vъ, na pogrebenіi tvoemъ prіemь svi1tki tvoi1ma rukama, i5hže svzщenniki vъ životЁ tvoemъ njsvzti1lъ є3si2 bGu, reče bo gDь: proslavlsющago mS proslavlю.

BGor0dičenъ: Prevhšši bhstь vhšnihъ si1lъ, bGoblagodatnaz, začenšaz sl0vo b9іe neizrečennw, vssčєskaz sl0vomъ sotv0ršee, t nc7A prežde vBkъ r0ždšeesz, togo2 čctaz r0ždšaz neizrečennw.

Kondakъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Kvi1lsz є3si2 dnesь:

Kvi1sz dnesь presvёtlaz pamztь tvoS, s™i1telю preblženne їgnatіe, vъ mjrэ svёtlw sіsющi, i3 kvlsющi vsBmъ bžctvennoe sіsnіe.

Jkosъ: I#zъ čreva maternz njsvzщennago s™i1telz gDnz pohvalimъ nhnэ vsi2, prpdbnago їgnatіa, grada rost0va ўtverždenіe, blagodatnaz darы prіi1mša bžctvennыz slavы, i3 vъ čudesёhъ slavnago, vsi2 vёroю teploю pritekaющe kъ racэ moщeй є3gw2. Tёmъ i3 ѓzъ nedost0йnый i3 grёšnый nadёюsz, moli1tvami є3gw2 ko vLcэ i3 prečctэй є3gw2 m™ri, mi1lostь prіsti vъ denь sydnый, sodёznnыhъ mn0ю ѕHlъ, i3 proщenіe poluči1ti, kvlsющi vsBmъ b9estvennoe sіsnіe.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: T їudei došedše džtrocы vъ vavmlHnэ i3nogdA, vёroю trbčeskoю plamenь peщnый popraša, poю1щe: nc7є1vъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Tverzi mi2 dverь pokasnіz, s™i1telю їgnatіe, da njmhю skvernu nkasnnыz moeS duši2, i3 tёla moegw2 vs‰ č{vstva, da prinošY pёsnь gDevi svёtlw, zovS, ntecъ našihъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

I#myщe tS tvoi2 rabi2 zastypnika tepla, i3 stёnu newbori1mu, grada rost0va ўtverždenіe, ne ўboi1msz supostatnыhъ vragHvъ, no pobэždaemъ si1loю hrt0voю, vzыvaющe: ntecъ našihъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Ўstavы ntečeskimi ўtverdi1lъ є3si2, mydre, cRkovь prečctыz m™re b9іz, i3 svzщenstva lёpotoю preukrašennw sohrani1lъ є3si2, i3 ўčenьmi tvoi1mi nakazalъ є3si2 vzыvati: ntє1cъ našihъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

BGor0dičenъ: Spasi1telьnoe pristaniщe, bcde dv7o, tS i3myщe nhnэ, žiteйskihъ bёdъ i3 byri i3zbэgaemъ, kъ pristaniщu tišinы2 tvoeS prihodsщe, i3 sn7u tvoemY vopію1щe: ntє1cъ našihъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Na gorЁ s™ёй proslavlьšasz, i3 vъ kupinЁ ngnemъ prisnodv7ы mwmseovi taйnu ćvlьšago, gDa p0йte i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Pobэždenъ bhvъ vragHmъ pregrэšenьmi mn0gimi, m0lvъ žiteйskihъ, vёroю prihoždY, i3 ćkw manassja vopію1 ti, hrtE, s™i1telz molenіemъ spasaemь zovY: gDa p0йte, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Vowružaюtsz na nы2 smirє1nnыz lю1di tvo‰, s™i1telю prečestnhй їgnatіe, shnove ґgarinы: no sokruši2 i4hъ nevi1dimoю si1loю, molenіemъ tvoi1mъ ko vLcэ za pri6snыz rabы6, poю1щыz: gDa p0йte, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Mwli1tvы, preblženne, i3 molє1nіz tvorsщa, tebE prilёžnw kъ bGu pri1snw za rabы6 tvo‰, vъ pečalehъ zastypnika i3 pob0rnika i3myщe tS kъ bGu, t vsёhъ bёdъ spasaemsz, gDa poю1щe, i3 prevoznossщe є3go2 vo vёki.

BGor0dičenъ: VLčce dv7o čctaz preproslavlennaz, so s™i1telemъ kъ sn7u tvoemY cRю2 moli1sz prilёžnw, t vsskіz nyždы i3 bэdы2 i3zbavitisz gradu tvoemY rost0vu, tebE, gpcžE, vёroю blažaщu, i3 poю1щu i3 prevoznossщu vo vs‰ vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Ўžasesz nj semъ nb7o, i3 zemli2 ўdivi1šasz koncы2, ćkw bGъ kvi1sz čelovёkwmъ pl0tski, i3 črevo tvoE bhstь prostrannэйšee nebesъ. Tёmъ tS bcdu, ѓgGlwvъ i3 čelovBkъ činonač†lіz veličaюtъ.

Velьmi2 raduetsz nj tebЁ, čestnhй dž§e, s™i1telю їgnatіe, pri1snый tv0й gradъ rost0vъ, i3mёz tS na vssko vremz pom0щnika i3 zastypnika, i3 nhnэ ne thodi2 nj nasъ, moli1tvы tvorS za nы2 kъ bGu, ćkw da t bezb0žnыhъ v†rvarъ nasъ i3zbaviši, tS veličaющihъ.

Ćkw bludni1ca i3 mыtarь i3 razb0йnikъ vopію2 ti2 t serdca: sogrэši1hъ, prosti1 mz, vLko, mn0gihъ moi1hъ ѕlhhъ pregrэšenій, i3 i3zbavi t vsskagw ѕlA, s™i1telz molenіemъ їgnatіa, ćkw da tvoю2 mi1lostь neprestannw veličaemъ.

Prіidi1te, soberemsz vsi2 rost0vstіi nar0di, kъ blažennэй racэ prpdbnagw їgnatіa, i3 so slezami vozopіemъ kъ bGu molsщesz: i3zbavi, gDi, lю1di tvo‰, i3 ne daždь dostosnіz tvoegw2 r0du їsmailьteskomu, ćkw da vozveli1čimъ mi1lostь tvoю2 vo vёki.

BGor0dičenъ: Marje bGonevёsto vLčce, njmračennoe moE serdce sъ dušeю molьbami tvoi1mi prosvэti2, i3 ži1zni vёčnыz spod0bi mS, gpcžE, ne pominaющi moi1hъ bezči1slennыhъ ѕHlъ, sn7a i3 bGa tvoego2 moli2 za mS nkasnnago, i3 pэvcы2 tvoS sohrani2, prečctaz.

Svэti1lenъ.

Pod0benъ: ЎčenikHmъ:

Čydnago i3 slavnago s™i1telz їgnatіa veli1kago, prіidi1te, pёsnьmi svzщennыmi da pohvalimъ, ćkw rost0vcєmъ pastыrz, i3 ѓgGlьskimъ činHmъ soslužebnika bhvša.

Na hvali1tehъ stіhi6rы na d7, glasъ №.

Pod0benъ: Nbcnыhъ činHvъ.

Na nb7si2 prepoči1lъ є3si2 veselssz, molS za nы2 pres™yю trbcu, mi1lostь podati namъ, i3 mi1rno žitіE i3 bezgrёšno, ćkw vъ tY vёruющыmъ pri1snw, sk0rbi gonzati, i3 radovanіe ўluči1ti. Dvaždы.

Miloserdіz radi tvoegw2 i3st0čnikъ namъ daruй blagodati, vsk0rэ radosti i3sp0lnь, podaždь namъ ўtэšenіe, syщыmъ vъ pečalehъ, molS hrtA, vseslavne, spasti1sz dušamъ našыmъ.

Da vъ veselіe všedъ netlёemo, veselіz dati moli2, i3 spasti2 rabы6 tvo‰: m0žeši bo, їgnatіe, prizыvaющihъ tS bэdы6 vs‰ razgnati, molS hrtA, i3scэli1ti bolsщыz.

Slava, glasъ №:

T zak0nnagw k0rene prozsbšь vozraslъ є3si2, ўsыnenіz vodami napoenъ ćsnw, їgnatіe: i4bo hrt0vы cRkve, ćkw fjnіxъ vыsokoverhій procvёlъ є3si2 namъ, preucvёtovaz vBrnыz. Tёmъ nhnэ so s™i1teli predstoS, hrtY moli1sz nj dušahъ našihъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ.

Na lіturgji blžє1nna, pёsnь G i3 ѕ7-z.

Prokjmenъ: ЎstA mo‰ vozglag0lюtъ premydrostь, i3 poučenіe serdca moegw2 razumъ.

Stjhъ: Ўslhšite sі‰ vsi2 kzhcы, vnuši1te vsi2 živyщіi po vselennэй.

Ґpclъ ko є3vreєmъ, začalo t}i t polY.

Ґllilyіa: ЎstA pravednagw poučatsz premydrosti, i3 ljzhkъ є3gw2 vozglag0letъ sydъ.

E#đlіe matfea, začalo №i.

Pričastenъ: Vъ pamztь vёčnuю.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.