NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Maіa k7i

Prpdbnagw ntcA našegw nіki1tы, є3pjskopa halkid0nskago.

Stіhi6rы prpdbnagw nіki1tы, glasъ d7.

Pod0benъ: Ćkw d0blz:

Ґvraama strannolю1bnoe, i3 їsaaka bGolю1bnoe, їakwva nehi1trostnoe podražavъ, terpёnіe i3z8wbrazi1lъ є3si2 jwva ґvsіtіdjйskagw, i3 kr0tostь dv7dovu, i3 mwmseovo neѕl0bіe, pomazanіemъ s™hmъ, ćkože ґarHnъ drevle, pomazanъ, s™i1telю bGon0se, čudotv0rče svzщenne.

Mn0goe bezѕl0bіe tvoE ѕl0bu prognA demwnskuю, blagodatію bžctvennagw d¦a, spostradanіemъ tvoi1mъ vozveseli1vъ bGa, є3g0že vozželalъ є3si2, moli1tvъ, prilэžanіemъ prosvэti1sz dyhъ tv0й. Tёmže prіslъ є3si2 čudesъ blgodatь cэli1ti nedygi, nіki1to, blagočestnw pritekaющыmъ kъ tebЁ.

Sr0dstvomъ svzzaemi, zak0nы ўderžaste s™agw d¦a, svzщennicы, i3 stopamъ poslёduющe, bhvše pastыrz bGomydragw, njblistavšagw luči2 preslavnыhъ i3scэlenій, ўkrasi1stesz pod0bnыmi vi1dы i3scэlenій, preslavnый nіki1to so їgnatіemъ bGomydrыmъ.

Stіhi6rы bcdы, glasъ i3 pod0benъ t0йže:

NJsuždenіz i3zbavi, pres™az bGonevёsto, i3 lю1tыhъ pregrэšenій, smirennuю moю2 dyšu, i3 smerti i3zmэni2 moli1tvami tvoi1mi: i3 daruй njpravdanіe poluči1ti vъ denь i3spыtanіz, є4že poluči1ša s™hhъ sob0ri: pokasnіemъ njčiщena mS prežde koncA pokaži2, i3 sleznыmi i3zlі‰nіi.

Tyčami d¦a pres™agw, prečctaz, moю2 mhslь njrosi2, ćže kaplю r0ždšaz hrtA neizčetnw, bezmBrnaz bezzakHnіz čelovёkwvъ щedr0tami i3zmhvšuю: i3zsuši2 i3st0čnikъ strasteй moi1hъ, i3 pot0ka mS spod0bi pi1щi živhz pri1snw moli1tvami tvoi1mi.

Pokasnіz i3zrsdnoe i3 spasi1telьnoe vračestvo2, ćže bGa r0ždšaz sp7sa moego2, i3 slezъ t0ki, i3 časA p0mыslъ gr0znagw i3 strašnagw, i3 sudA neumhtnagw th mi daruй i3zbэžati moli1tvami tvoi1mi, q dv7o! Mučenіz trepetnagw, i3 bžctvennuю ўluči1ti blgodatь.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Tmami, prečctaz, njbэщahsz pokasnіe sotvori1ti nj moi1hъ sogrэšenіihъ, no ne njstavlsetъ mS lюbi1mый ѕHlъ moi1hъ nbhčaй. Segw2 radi tebЁ vopію2, i3 pripadaю molssz: th mz, vLčce, i3zmi2 takovagw muči1telьstva, nastavlsющi mS kъ lyčšыmъ, i3 spasenіz bli1zъ syщыmъ.

KrtobGor0dičenъ: Na krtё tz, ćkw ўzrЁ prigvoždena, gDi, ѓgnica i3 m™i tvoS divlsšesz, i3 čto2 vidёnіe sіE, vzыvaše, sn7e vozželёnne; sі‰ ti nevёrnый sob0rъ vozdadE bezzak0nnый, i4že mn0gihъ tvoi1hъ čudesъ nasladi1vыйsz; no slava neizglag0lannomu sošestvію tvoemY, vLko.

Troparь, glasъ d7:

Pravilo vёrы, i3 džbrazъ kr0tosti, vozderžanіz ўči1telz kvi1 tz stadu tvoemY, ćže veщeй i4stina. Segw2 radi stzžalъ є3si2 smirenіemъ vыsHkaz, niщet0ю bog†taz, dž§e nіki1to, moli2 hrtA bGa spasti1sz dušamъ našыmъ.

KanHnъ. Glasъ d7.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: M0rz čermnyю puči1nu nevlažnыmi stopami drevnій pэšešestvovavъ ї}lь, krtoobraznыmi mwmseovыma rukama ґmali1kovu si1lu vъ pusthni pobэdi1lъ є4stь.

Bžctvennыmi svэtoli6tіi, prpdbne, njblistanъ, svэtovi1dэnъ bhlъ є3si2: vёrnw svэton0snoe tvoE ўspenіe tvorsщыz prosvэti2, strasteй mglY temlz.

Kvi1lsz є3si2 svэtovi1dnыmi dэ‰nіi, svёta i3sp0lnenъ, syщыz vъ noщi2 lю1tыhъ prosvэщaz, i3 kъ svёtu nbcnomu nastavlsz d¦omъ, dž§e nіki1to svzщenne.

Čudesъ njblistaeši darwvanіz pristupaющыmъ vsegdA svzщennэй tvoeй racэ, vmёstw trudHvъ i3 bolёzneй tvoi1hъ, t bGa vozdasnіe sіE, preblaženne, prіemъ.

BGor0dičenъ: Bezъ sёmene dž§eю v0leю t bžctvennagw d¦a b9іz začalA є3si2 sn7a, i3 pl0tію rodilA є3si2 i3zъ nc7A bezъ matere, nasъ že radi i3zъ tebє2 bezъ ntcA.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Veseli1tsz nj tebЁ cRkovь tvoS, hrtE, zovyщi: tы2 moS krёpostь, gDi, i3 pribёžiщe, i3 ўtverždenіe.

Vozneslsz є3si2, smiri1vsz hrtA radi, i3 br0vь, prpdbne, mhslennagw ѕmjz d¦omъ vъ zemlю smiri1lъ є3si2.

Veli1kihъ t bGa spod0bivsz darHvъ, veli1kъ svzщennikъ bhlъ є3si2, dž§e s™i1telю bGoprіstne.

Bezѕl0bіemъ tvoю2 ži1znь ćkože mladenecъ soveršaz, pogubi1lъ є3si2 vragHvъ, prpdbne, vsю2 ѕl0bu blgodatію.

BGor0dičenъ: E#di1nu vъ ženahъ blgoslovennuю bcdu, ćkw b9іe selenіe preblagolёpno, vsi2 radostію proslavimъ.

Sэdalenъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Sk0rw predvari2:

T mladenstva vzemъ tv0й krestъ, blagočestnw hrtY poslёdovalъ є3si2, ўvzdi1vъ plotsk0e vozderžanіemъ mudrovanіe: tёmže na s™i1telьstэ sэdaliщi, nіki1to, vozneslъ є3si2 vLku, znamenьmi razli1čnыmi tvoю2 ўkrasi1vša raku, bGoblaženne.

Slava, i3 nhnэ, prazdnika, i3li2 bGor0dičenъ:

Čtcaz vsenepor0čnaz i3 neiskusomyžaz, ćže є3di1na bezlёtnago sn7a i3 sl0va b9іz vъ lёto r0ždši, sego2 so s™hmi i3 čestnhmi patrі†rhi, i3 m§niki, i3 prbrHki, i3 prpdbnыmi moli2, darovati namъ njčiщenіe i3 velію mi1lostь.

KrtobGor0dičenъ: Na krtё tz vozvhšena ćkw ўzrЁ prečctaz m™i tvoS, sl0ve b9ій, m™rski rыdaющi vэщaše: čto2 n0voe i3 strannoe sіE čydo, sn7e m0й; kakw ži1znь vsёhъ vkušaeši smerti, njživi1ti mє1rtvыz hotS ćkw miloserdъ;

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Voznesena tS vi1dэvši cRkovь na krtЁ, slnce pravednoe, stA vъ či1nэ svoemъ, dost0йnw vzыvaющi: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Vsen0щnыmi bdBnіi, i3 vsednevnыmi, dž§e bGomydre sto‰nіi, pl0ti dvižє1nіz vs‰ ўvzdi1lъ є3si2, i3 raduzsz vzыvalъ є3si2: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Povinylъ є3si2 nepok0rnoe pl0ti tvoeS duševnыmi si1lami, bGomydre: prіslъ є3si2 blgodatь, vseblženne, tgonsti dyhi, i3 njčiщati nedygi.

Si1loю bžctvennoю ўkrэplsemь, s™i1telю, demwnskіz polki2 pobэdi1lъ є3si2 vs‰, pobёdы ćkw tezoimeni1tъ, vэnecъ čudesъ t vэncedavca naslёdilъ є3si2.

BGor0dičenъ: Ўkrasi1lasz є3si2 duh0vnыmi krasotami, nc7Y sobeznačalьnago sl0va začenši, i3 pl0tію r0ždši, dv7o vsenepor0čnaz, є3g0že nj mjrэ moli2.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Tы2, gDi m0й, svёtъ vъ mjrъ prišelъ є3si2, svёtъ s™hй, njbraщazй i3zъ mračna nevёdэnіz, vёroю vospэvaющыz tS.

Kr0tostію ćvэ duši2 ўkrašaemь, vseli1lsz є3si2, s™i1telю, vъ zemlю kr0tkihъ, blaženъ bhvъ.

Strusmi, dž§e, napoi1vsz darovanій d¦a, cэlє1nіz želaющыmъ i3stočaeši, nіki1to bGomydre svzщenne.

ŽitіE tvoE svёtomъ dobrodёteleй sіsz, ćkože mnogocёnnoю ќtvarію, čudesъ blgodatію, vseblženne, ўkrasi1sz.

BGor0dičenъ: TS nryžіe nepobэdi1moe na vragi2 predlagaemъ, tS ўtverždenіe, i3 nadeždu našegw spasenіz, bGonevёsto, stzžahomъ.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Požry ti so glasomъ hvalenіz, gDi, cRkovь vopіetъ ti2, t bэs0vskіz kr0ve njči1щšisz, radi mi1losti, t rebrъ tvoi1hъ i3stekšeю kr0vію.

SvэщA svэtozarnaz tr0ičnaz vozsіsla є4stь, so їgnatіemъ nіki1ta, svzщennoe samobratstvo, i3 podaю1tъ i3scэlє1nіz vBrnыmъ svёtlw blistaющi.

Drygъ drygu po pl0ti mydrіi sr0dstvuющe, i4stinnagw po dyhu sr0dstva nhnэ spod0bistasz, є3dinonravnw, i3 bGu blgoug0dnw poži1všz.

Gubi1telьnыz tbёgъ є3reseй ti1nы, čestnhmъ poklonenіemъ hrt0vы їkHnы, є4že po džbrazu spaslъ є3si2, s™i1telю nіki1to bGoprіstne.

BGor0dičenъ: Dverь, є4юže pr0йde є3di1nъ vhšnій, pokasnіz mi2 dvє1ri i3 vh0dы tverzi spasenіz, t vsskagw mS soblюdaющi vreda, vsenepor0čnaz.

Kondakъ, glasъ }.

Pod0benъ: Vzbrannoй:

Svёtlostію dёlъ tvoi1hъ prosіslъ є3si2, prpdbne, ґpclьskagw prest0la naslёdnikъ bhlъ є3si2, nіki1to: i3 ćkw s0lnce njblistalъ є3si2 tvoeй pastvэ, dž§e, vs‰ bžctvennыhъ ўčenій i3sp0lnь. Tёmže zovemъ ti2: raduйsz, halkid0nu ўdobrenіe.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Vъ peщi2 ґvraamstіi džtrocы persjdstэй, lюb0vію blagočestіz pače, neželi plamenemъ njpalsemi, vzыvahu: blgoslovenъ є3si2 vъ hramэ slavы tvoeS, gDi.

So s™i1teli vodvorsešisz voi1stinnu, dž§e mydre, sіsnіz mhslennagw i3spolnsemь, i3 nasъ njzari2, vzыvaющыz: blgoslovenъ є3si2 vъ hramэ slavы tvoeS, gDi.

Ćkw pastыrenačalьnikъ, ćkw b9ій predstatelь nepor0čenъ, semY či6stы žє1rtvы, svёtlw vospэvaz, prineslъ є3si2: blgoslovenъ є3si2 vъ hramэ slavы tvoeS, gDi.

Pastыrь pokazalsz є3si2, slovesnoю, nіki1to, cэvni1ceю stado slovesnoe kъ pažiti i4stinnыhъ ўčenій prizыvaz: blgoslovenъ є3si2, vopіS, vъ hramэ slavы tvoeS, gDi.

I#spovёdanіemъ žitіE ўkrasi1vъ, dž§e, cэlenій blgodatь i4stinnuю t d¦a prіslъ є3si2: blgoslovenъ є3si2, b9e m0й, vopіS, vъ hramэ slavы tvoeS, gDi.

BGor0dičenъ: Da njboži1tъ čelovёčestvo, kvi1sz člvёkъ, ntrokovi1ce, i3zъ čreva tvoegw2 pl0tь i3zbavitelь zaimovavъ hotёnіemъ, blgoslovena tы2 vъ ženahъ, prenepor0čnaz vLčce.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Rycэ rasprosterъ, danіi1lъ lьvHvъ zі‰nіz vъ r0vэ zatčE, džgnennuю že si1lu ўgasi1ša, dobrodёtelію prepossavšesz, blagočestіz rači1teli džtrocы, vzыvaющe: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Veli1kihъ trudHvъ vozda‰nіz ćvэ prіi1mъ, svёtъ neizglag0lannый, ži1znь bezsmertnuю, prpdbne, i3 čert0gъ nerazori1mый, vэncedavcu tvoemY hrtY vopіeši raduzsz: blgoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Mi1lostію mi1losti i3щS, ni1щыz ўdov0lilъ є3si2, ўbHgіz napitalъ є3si2, nag‡z njdёzlъ є3si2, slavы sebЁ ndeždu pritvorsz, monašestvuющihъ džbrazъ, nіki1to, bhlъ є3si2, vopію1щihъ: blgoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Cerkovь bhvъ prekrasna bžctvennagw d¦a, ўmA čistot0ю, tgonseši dyhi lukavstvіz, i3 nedygi njčiщaeši, prihodsщыmъ kъ tebЁ, i3 vopію1щыmъ: blgoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Mogjй vs‰ nj hrtЁ, i3 nhnэ ksnёйši i3 čistёйši bGu soedinszsz, predstani, є3g0že stzžalъ є3si2, stadu, prpdbne, tvorsщemu tvoE vёrnw bžctvennoe ўspenіe, i3 vopію1щu: blgoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

BGor0dičenъ: Vselьsz vo tvoE črevo hrt0sъ, vssčeskihъ gDь, ćkože i3zv0li, s™ёйšu tS pokazA ѓgGlъ, m™i dv7o, njsщ7enіe i3 prosvэщenіe namъ darovA vopію1щыmъ: blgoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Kamenь nerukosёčnый t nesэk0mыz gorы2 tebє2, dv7o, kraeug0lьnый tsэčesz, hrt0sъ, sovokupi1vый razsto‰щazsz є3stєstvA, tёmъ veselsщesz, tS, bcde, veličaemъ.

Svzщennolёpnw poslёduz tvoemY tezoimeni1tomu i3 bžctvennomu, segw2 spod0bilsz є3si2 džbrazomъ, nіki1to dž§e bGoblaženne: i3 zareю d¦a blgodatnoю njbogati1lsz є3si2, bGodohnovenne.

Kvi1stesz trbčeskoю blagodatію njbogaщšesz, bGon0scы, ravnw t neS prіemše i3scэlenій bžctvennoe dёйstvo, i3 či1stw poži1vše, i3 bGoug0dnw, dostočydnіi.

Dnesь pamztь tvoS, dž§e, pače s0lnca blistaetъ sіsnіemъ dobrodёteleй, čudesы2 vselennuю njzarsющi, i3 vBrnыz ўzsnsющi, svzщennotai1nniče vsečestne.

Ćkože dennosvёtlыz ѕvёzdы, dž§e nіki1to, so svzщennodёйstvennыmъ їgnatіemъ ćvlьšesz, vs‰ ќbw prosvэti1te, blagočesti1vіi i3 blžennіi, voshvalsющыz vasъ vsegdA.

BGor0dičenъ: Svёta žili1щe kvi1lasz є3si2, t nc7A prežde denni1cы sl0vu vozsіsvšagw, ntrokovi1ce dv7o, є3di1na bGoradovannaz, i3 vBrnыz prosvёщšagw, i3 prpdbnыz vэnčavšagw.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.