NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Maіa k7ѕ

S™agw velikom§nika hrt0va geHrgіa, myčivšagwsz vъ sredcЁ gradэ b0lgarskomъ, t bezb0žnagw carS seli1ma tyrskagw.

Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы, glasъ є7.

Pod0benъ: Raduйsz:

Raduйsz, prehvalьne m§niče hrt0vъ geHrgіe, tebE ni svirёpstvo muči1telz, ni slovesъ lask†nіz, ni mykъ preщє1nіz, ni gHrьkaz bіє1nіz, ni temni1ca, t hrtA tverg0ša, slavne: no vъ toli1ko surovstvo2 nečesti1vіi prіid0ša, є4že svzщє1nnыmъ tvoi6mъ pl0temъ sъ žezlы6 voznosi1tisz na vozdyhъ, i3 zemli2 njbagri1tisz kr0vію tvoeю. Th že ni glasa i3spusti1lъ є3si2, myčeniče: no vtaйnэ ўstnami dvižS, mltvы vozsыlalъ є3si2 kъ bGu, є3g0že i3zъ mladenstva vozlюbi1lъ є3si2: є3myže i3 moli1sz, darovati dušamъ našыmъ mi1rъ i3 velію mi1lostь.

Raduйsz, strastoterpče hrt0vъ geHrgіe prehvalьne, tы2 kr0vію tvoeю čestn0ю zemlю njsvzti1lъ є3si2, i3 skvє1rnыz krHvi prinosi6mыz bэsHmъ ўprazdni1lъ є3si2, i3 vэnecъ netlёnnый t ruki2 gDni na versЁ tvoemъ prіslъ є3si2 vsečestne, ne t kameneй čestnhhъ ўkrašenъ, no tvoeю kr0vію prozzbenъ. Tёmže moli1sz hrtY, darovati dušamъ našыmъ mi1rъ i3 velію mi1lostь.

Raduйsz, velikom§niče hrt0vъ geHrgіe vsečestne, mы2 njsvzщaemi є3smы2, tvo‰ svzщenne, borє1nіz i3 p0dvigi slavzщіi, є4že podvizalsz є3si2 po hrtЁ bz7э vъ lёtэhъ poslёdnihъ, proti1vu nevi1dimagw vragA k0znemъ, i3 srachnskuю vёru bezb0žnuю popralъ є3si2 tvoi1mъ terpёnіemъ. Tёmže i3 sogražani1nъ ѓgGlwmъ bhlъ є3si2, preslavne, i3 vsBmъ strastoterpcєmъ soprest0lьnikъ. Sъ ni1miže moli1sz gDevi, darovati dušamъ našыmъ mi1rъ i3 velію mi1lostь.

Slava, glasъ ѕ7. Samoglasenъ:

Prіidi1te mučenikolю1bcы vsi2, li1kъ sostavimъ, vэncы2 pohvalami pletyщe, i3 čestnyю glavY velikom§nika hrt0va geHrgіa n0vagw vэnčaющe, naposlёdokъ lёtwmъ vъ sredcЁ gradэ mučenіz dverь d0brэ prošedšagw: seй bo hrab0rnikъ, hrt0voю vowruži1vsz vёroю, vъ p0dvigъ vni1de myžestvennэ, i3 hrtA i3spovёda sn7a b9іz i3 bGa, tvorcA i3 sudію2 vssčeskihъ, predъ tmoči1slennыmъ nar0domъ, i3 moamefova pred†nіz i3 zak0nы, i3 ўčє1nіz є3gw2 do koncA nizloži2, muči1telz i3 carS bezb0žnago seli1ma tyrskago popravъ, myčenikwmъ bhstь džbrazъ i3 podpisanіe. Prіidi1te lю1di vёrnіi, sego2 podražaйte, da i3 podHbnыmъ vэncє1mъ priwbщitesz. Bogatіi i3 ni1щіi, i3 zdravіi i3 nedyžnіi, počerpi1te nbi1lьnw i3scэlє1nіz, vъ slavu hrtY bGu t kovčega svzщennagw, ćkw t netlёnna i3st0čnika. Seй ќbw na zemli2 postradavый, i3 nhnэ na nb7sёhъ crtvuz, so ѓgGlы i3 sъ li1ki myčєnikъ, i3 so vsёmi s™hmi m0litsz sp7su nj nasъ, ўmiri1ti mjrъ, i3 spasti2 dyšы našz.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Bcde, tы2 є3si2 lozA i4stinnaz:

I#li2 krtobGor0dičenъ:

Pod0benъ: VsE tl0žše:

Ѓgnca svoego2 ѓgnica neskvernaz drevle i3 nepor0čnaz vLčca na drevэ krtnэmъ ćkw ўzrЁ, m™rski vosklicaše, i3 divsщisz: vopіsše: čado sladčaйšee, čto2 zrёnіe sіE n0voe i3 preslavnoe; kakw s0nmъ bezblgodatnый sudi1щu pіlatovu predade tz, i3 njsuždaetъ na smertь životA vssčeskihъ; no vospэvaю tvoE neizrečennoe, sl0ve, snizhoždenіe.

Na stіh0vnэ stіhi6rы, nktHiha. Taže myčenika stіhi1ra, glasъ d7.

Pod0benъ: Ćkw d0blz:

Stjhъ: Pravednikъ ćkw fjnіxъ procvэtetъ, ćkw kedrъ, i4že vъ lіvanэ, ўmn0žitsz.

Stradalecъ d0blestvennый, i3 v0inъ nepobэdi1mый, s™hmъ d¦omъ pokazavsz, nizloži1lъ є3si2 supostata mydrostію slovesъ, i3 dёlъ tvoi1hъ, slavne, i3 terpэli1vыmi pokaz†nіi. Tёmže prіslъ є3si2 vэnecъ netlёnnый t ruki2 gDni, sъ vhšnimi li6ki sčetavsz, myčeniče hrt0vъ geHrgіe, moli2 spasti1sz dušamъ našыmъ.

Slava, glasъ }. Samoglasenъ:

Velikomyčeniče hrt0vъ geHrgіe, tы2 njklevetaemь t nečesti1vыhъ, i3 bGomerzskihъ sei6tъ, predstalъ є3si2 muči1telю. Muči1telь že, ўdivi1vsz tvoemY v0zrastu, i3 krasotЁ licA, načA laskanіemъ ўvэщati tS nkasnnый t hrtіanskіz vёrы, i3 tafію2 vozloži2 na čestnyю glavY tvoю2, ю4že nni2 bezzak0nnіi nošahu: th že, myčeniče, derzostnw popralъ є3si2 nogami tvoi1mi, i3 poplevalъ є3si2 li1ca i4hъ, bezb0žnы narekъ, i3 ćsnw hrtA sn7a b9іz, so nc7emъ i3 s™hmъ d¦omъ, predъ vsёmi propovёdavъ, srachnskuю vёru i3 zak0nы i4hъ do koncA nizloži1lъ є3si2 bžctvennoю ўtёšitelz si1loю. I# po mn0gihъ mykahъ ѕlomhslennый muči1telь ngnemъ i3skusi2 pl0tь tvoю2: th že ćkw hlёbъ sladokъ trbcэ prineslsz є3si2, blženne, i3 nbcnыmъ sčisli1lsz є3si2 ѓgGlwmъ. Tёmъ tS m0limъ, moli2 spasti1sz dušamъ našыmъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ, i3li2 krestobGor0dičenъ:

Na drevэ vi1dzщi vozdvi1žena sn7a svoego2, prečctaz, ўtr0boю m™rski rasterzaющisz zvaše: ўvы2 mnЁ, kakw zaйde, svёte m0й bezlёtnый;

Troparь, glasъ d7:

Bžctvennыmъ želanіemъ t ю4nagw v0zrasta vesь samъ sebE gDevi vozloži1vъ, vъ moli1tvahъ i3 postёhъ džbrazъ bhvъ dobrodёteli, bogatstvo že i3 slavu, i3 dobror0dstvo tэlesnoe ćkw ne syщee prezrёvъ, i3 hrtA є3di1nago t duši2 vozlюbi1lъ є3si2, i3 togo2 i4stinnago syщa bGa vъ trbcэ poklansema predъ nečesti1vыmi t{rki propovёdalъ є3si2: i3 srachnskuю vёru, i3 zak0nы moamefovы podъ nogami popravъ, i3 muči1telz ўžasi1vъ, mučenіz vэncemъ ўkrasi1vsz, slavne, kъ nbcnыmъ vosteklъ є3si2 likostosnієmъ, premydre geHrgіe: moli2 hrtA bGa, sohrani1ti ntečestvo tvoE, i3 spasti2 lю1di i3 gradъ, i5že tvo‰ p0dvigi pri1snw počitaющыz.

I# nhnэ, bGor0dičenъ, i3li2 krtobGor0dičenъ.

Na ќtreni kanHnъ ѕ7, glasъ d7, є3gHže kraegranesіe sicevo2:

N0vomu myčeniku n0vu pletY pohvalY.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: M0rz čermnyю puči1nu, nevlažnыmi stopami, drevnій pэšešestvovavъ ї}lь, krestoobraznыmi mwmseovыma rukama ґmali1kovu si1lu vъ pusthni pobэdi1lъ є4stь.

Novozvlenъ myčenikъ, blženne geHrgіe, vselennэй naposlёdokъ kvi1lsz є3si2: tёmže podaždь mi2 sl0vo tvoeю blagodatію, tvo‰ p0dvigi vospэvati po dostosnію.

Nči1ma mhslennыma predstoS na sudi1щi, myčenikwvъ zrёlъ є3si2 čestn0e sosl0vіe, tebE prizыvaющihъ radostnw, geHrgіe, i3 pod0bnыmi vэncы6 ўkrašaющihъ.

V0instvomъ dostočydnыmъ tvoegw2 soprotivlenіz pogasi1vъ moamefova pred†nіz i3 zak0nы, vёru i4hъ srachnskuю popralъ є3si2, dostočydne geHrgіe, nj hrtЁ ўkrэplszsz, i3 ѕločesti1vago muči1telz soveršennэ posrami1lъ є3si2, slavne.

NJdёzvsz vъ bronS i3spovёdanіz vёrы, i3 šlemъ vozloži1vъ blagodati, svэtlёйšій ljzhkomъ, geHrgіe, bGovэщannыmъ i3 čestnhmъ, ćkože mečemъ, ssёklъ є3si2 bezymnago muči1telz.

BGor0dičenъ: Bezъ sёmene dž§eю v0leю t bžctvennagw d¦a, b9іz začalA є3si2 sn7a, i3 pl0tію porodilA є3si2, i4že t nc7A bezъ matere, i3 nasъ radi i3zъ tebє2 bezъ ntcA.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Veseli1tsz nj tebЁ cRkovь tvoS, hrtE, zovyщi: tы2 moS krёpostь, gDi, i3 pribёžiщe i3 ўtverždenіe.

Npolčenіe ѕločesti1voe, ćkw voev0da si1lenъ pobэdi1lъ є3si2: i3 stropti1vagw ѕmjz vs‰ hi1trwsti popralъ є3si2, myčeniče geHrgіe.

NJ vLcэ pervэe i3 gDэ ne nashtišasz їudє1i zakonoprestypnіi, i3 prbrokoubjйstvennіi: no i3 togw2 myčenika razrёzaemu tёlu, i3 ngnemъ njpalsemu nemi1lostivnw, i3 vodi1mu po gradu t slygъ nečestіz.

E#parhъ sBti prostiraše slovesы2 laskatelьnыmi, kъ lovlenію stradalьca premydragw, no džnъ vopіS kъ nemY: prestani na mn0zэ blzdosl0vіz, ѓzъ bo bэsHmъ ne poklonю1sz, ni požrY pače tvorcA, nasъ sozdavšagw.

BGor0dičenъ: Tы2 є3di1na syщыmъ na zemli2, pače є3stestvA, blgi1hъ hodataica m™i b9іz kvi1lasz є3si2: tёmže, raduйsz, vopіemъ ti2, ćkw gDa r0ždšeй, spasenіe dušamъ našыmъ.

Sэdalenъ, glasъ }.

Pod0benъ: Premydrosti:

V0instvo syщee na zemli2 voznenavi1dэvъ, m§niče, nebesnыz vozželavъ slavы, bwlёzni preterpёlъ є3si2 za hrtA bGa, i3 ngnepalьnuю smertь, t bezb0žnыhъ i3 skvernыhъ tyrkwvъ: bezzak0nnago že carS seli1ma posrami1lъ є3si2 hrt0vыmъ pos0bіemъ. Tёmže dnesь svztyю tvoю2 pamztь prazdnuemъ, gDevi prinossщe hvalY, treblaženne strastoterpče hrt0vъ geHrgіe. Moli2 hrtA bGa, sogrэšenій njstavlenіe darovati čtyщыmъ lюb0vію svztyю pamztь tvoю2.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Slnca džblače razymnagw, bžctvennagw svёta svэti1lьniče zlatokovannый, neskvernaz, neblaznaz, vsenepor0čnaz vLčce, njmračennuю dyšu moю2 njslэplenіemъ strasteй, bezstrastіz zareю prosvэti2, molю1sz, i3 njskvernennoe mi2 serdce njmhй potHki ўmilenіz, pokasnіz že slezami, i3 t timёnіz mS njči1sti dёlъ moi1hъ, da lюb0vію zovy ti: bcde prisnodv7o, moli2 hrtA bGa, pregrэšenій njstavlenіe podati mi2: tebe bo i3mёю nadeždu rabъ tv0й.

KrtobGor0dičenъ: Ѓgnca i3 pastыrz, i3 i3zbavitelz, ѓgnica zrsщi na krtЁ, vosklicaše, plačuщi, i3 g0rьkw rыdaющi, vopіsše: mjrъ ќbw raduetsz, prіemlz tob0ю i3zbavlenіe, ўtr0ba že moS gori1tъ, zrsщi tvoE raspstіe, є4že terpi1ši za miloserdіe mi1losti. Dolgoterpэli1ve gDi, mi1losti bezdno, i3 i3st0čniče neisčerpaemый, ўmiloserdisz i3 daruй sogrэšenій njstavlenіe vёroю poю1щыmъ b9estvєnnыz str†sti tvo‰.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Voznesena tS vi1dэvši cRkovь na krtЁ, slnce pravednoe, stA vъ či1nэ svoemъ, dost0йnw vzыvaющi: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Čt0 mi mnHgaz slovesA, i3 njbэщaєmaz tlёєmaz, ±že bezymnэ predlagaeši; geHrgіe, glag0lalъ є3si2 kъ muči1telю: sі‰ vs‰ mnЁ želči gorčaйši, no tvori2, є4že h0щeši, q ѕlomydrenne! Ѓzъ bo vopію2: slava si1lэ tvoeй, gDi.

I#znuri2 pl0tь tvoю2 mn0gimi ranami ѕlomydrennый muči1telь: th že, treblženne, p0mыslъ neprekl0nenъ spaslъ є3si2, poS ўserdnw tS ўkrёplьšemu: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Nikakože tebE poslyšaю kъ pagubэ privlačaющa, є4že služi1ti neči6stыmъ bэsHmъ, ćkože vы2 nečesti1vіi slyžite pomračennoй prelesti, geHrgій kъ muči1telю vэщaše: ўmry že pače ўserdnw, za ўmeršago menє2 radi, i3 sъ myčєniki vopію2: slava si1lэ tvoeй, gDi.

BGor0dičenъ: Neiskusobračnw rodilA є3si2, q dv7o, i3 po ržctvЁ kvi1lasz є3si2 dёvstvuющi paki. Tёmže nem0lčnыmi glasы, raduйsz, vLčce, vёroю nesumnёnnoю vzыvaemъ.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Tы2, gDi m0й, svёtъ vъ mjrъ prišelъ є3si2, svёtъ s™hй, njbraщazй i3zъ mračna nevёdэnіz, vёroю vospэvaющыz tS.

I#znemog0ša bію1щіi, strastoterpčestэй pl0ti ўtverždšisz, i3 muči1telь tomlє1nіz i3zыskyz: th že d0blestvennэ terpёlъ є3si2, krasyzsz ranami, ±že za lюb0vь pod8slъ є3si2 gDa tvoegw2.

K0lь strašno že i3 preslavno za hrtA soprotivlenіe tvoE, є3myže ќbw počudi1šasz plemenA, njbrёtšazsz na p0dvizэ, i3 pohvali1ša terpBnіz, tyrcы že i3 srachni stud0mъ njblek0šasz;

Q nrava blagočesti1va! Q d0blestvenna razuma! Q vёrы teplёйšіz čestnagw strastoterpca geHrgіa! E#sže radi bGa poluči2.

BGor0dičenъ: TS nryžіe nepobэdi1mo na vragi2 predlagaemъ: tS deržavu i3 nadeždu našegw spasenіz, bGonevёstnaz, i4mamы.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Požry ti so glasomъ hvalenіz, gDi, cRkovь vopіetъ ti2, t bэs0vskіz kr0ve njči1щšisz, radi mi1losti t rebrъ tvoi1hъ i3stekšeю kr0vію.

Nikakože pokolebaša stolpA blagočestіz svirёpstvo povelэvaющagw bezb0žnagw muči1telz, ni žezlы6 bіє1nіz, ni g0rьkaz temni1ca, ni r†nы, nižE smertь nuždnёйšaz.

ku heruvjmskomu ўmA tvoegw2 čistotA ўpod0bisz: d0lэ bo myžeski terpёlъ є3si2 mučє1nіz, gorё že predstoslъ vLcэ, poslavšemu tebЁ vэnecъ pobёdnый.

Vzыgrašasz svёtlw myčeničestіi togdA li1cы, vi1dэvše tvoE derznovenіe, i3 prini1kše kypnw so ѓgGlы, nevi1dimw ўkrэplshu tS vъ p0dvizэ.

BGor0dičenъ: Q čydo, vsёhъ čudesъ novёйšee! Ćkw dv7a vo ўtr0bэ vs‰ soderžaщago neiskusomyžnw prіemši, nestuži1 si.

Kondakъ, glasъ d7:

Ćkw ѕvэzdA presvёtlaz kvi1lsz є3si2 neprelestnaz mjrovi, pravednagw slnca hrtA vozvэщaющi strad†nіi tvoi1mi, strastoterpče, veli1kій myčeniče hrt0vъ geHrgіe, i3 prelestь pogasi1lъ є3si2 srachnskuю, i3 moamefova pred†nіz i3 zak0nы podъ nogami tvoi1mi popralъ є3si2: i3 bezzak0nnago carS, i3 muči1teleй ўžasi1lъ є3si2 krёpkimъ tvoi1mъ terpёnіemъ. I# vBrnыmъ podaeši svёtъ, molssz kъ bGu neprestannw nj vsёhъ nasъ.

Jkosъ: Premydrый ziždi1telь vLka, i3 gDi1nъ vіnograda mhslennagw, ćkože pres™hmi ўstы2 i4že nj pri1tči vіnograda glag0letъ: ćkože vo є3dinonadesstый časъ dёlavšыmъ pod0bnuю dastъ cёnu, takožde i3 t pervagw časA dёlavšыmъ. I# nhnэ dёlы i3zvэsti2 vъ pri1tči krhemoe, geHrgіa n0va pokazavъ svёtla myčenika i3 hrab0rnika preizrsdna, pred†nіz i3 zak0nы moamefwvы podъ nogama svoi1ma popravšago, i3 bezzak0nnago carS seli1ma, i3 muči1teli ўžasi1všago krёpkimъ terpёnіemъ, na samый ќbw poslёdokъ lёtnыhъ thszщъ, pod0bna bhvšagw pє1rvыmъ stradalьcєmъ. Togo2 hrt0sъ proslavi netlёnіemъ i3scэlenіz, i4že vBrnыmъ podaetъ svёtъ, molssz neprestannw kъ bGu nj vsёhъ nasъ.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Vъ peщi2 ґvraamstіi džtrocы persjdstэй, lюb0vію blagočestіz pače, neželi plamenemъ njpalsemi, vzыvahu: blgoslovenъ є3si2 vъ hramэ slavы tvoeS, gDi.

Nanosi6maz ti2 strad†nіz, geHrgіe dostočydne, є3li1kw pestrый džnъ, i3 kovarnый muči1telь nanošaše: th že, stradalьče, myžestvennэ terpёlъ є3si2, za lюb0vь hrtA tvoegw2, radostnw poS: prepёtый ntє1cъ našihъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

I$stinenъ ѓzъ m§nikъ, i4stinnagw hrtA bGa našegw stradalecъ vzыvaše kъ bezzakHnnыmъ: bіє1nіz žezlєnnaz i3 džgnь, i3 i4nыz m{ki got0vъ є4smь sladcэ pod8sti za lюb0vь hrtA moegw2, radostnw poS: prepёtый ntє1cъ našihъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Zubы2 skregčuщe ўbjйstvennэ bezzak0nnіi tyrcы, ćkw ѕvёrіe voshi1tiša bGozvlennika i3 ngnю2 predavahu. Myčenikъ že radostnw posše: prepёtый ntє1cъ našihъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

BGor0dičenъ: Vhšnzgw njsvzщennoe bžctvennoe selenіe, raduйsz, tob0ю bo dadesz radostь, bcde, vopію1щыmъ ti2: blgoslovenna tы2 vъ ženahъ, vsenepor0čnaz vLčce.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Rycэ rasprosterъ danіi1lъ, lьvHvъ zі‰nіz vъ r0vэ zatčE, džgnennuю že si1lu ўgasi1ša, dobrodёtelію prepossavšesz, blagočestіz rači1teli džtrocы, vzыvaющe: blgoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Ўblaži1ša tS lю1di, blagoslovi1ša s™i1telіe, slhšaщe tvoE myžestvennoe terpёnіe, i3 ko hrtY hodataz stzžavše tS. I# nhnэ prihodsщe, čєstnhmъ tvoi6mъ moщemъ poklansюtsz, vzыvaющe. Blgoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Hvalssz ćzvami hrt0vыmi, kъ vёčnыmъ vosteklъ є3si2 nbi1telemъ, vъ bagrani1cu njdёznъ, m§niče geHrgіe, t kroveй tvoi1hъ njbagrennuю. I# svёtlw cRю2 si1lъ predstoi1ši, sъ myčeniki likyz poeši: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

I#graetъ veli1kій gradъ sredecъ, i3 vsi2 nkrestnіi gradi, i3 vє1si, tebE vospitavšіi, i3 krasstsz pamztію tvoeю čestn0ю, strastoterpče geHrgіe: mučenіe bo skončavъ, vэncA pobёdы spod0bilsz є3si2, i3 poeši: blgoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

BGor0dičenъ: Tы2 є3di1na vo vsёhъ rodёhъ, dv7o prečctaz, m™i kvi1lasz є3si2 bGa, tы2 b9estvY bыlA є3si2 prebыvaliщe, vsenepor0čnaz, ne njpalьšisz ngnemъ nepristypnagw svёta. Tёmže vsi1 tz blgoslovi1mъ, marje bGonevёstnaz.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Kamenь nerukosёčnый t nesэk0mыz gorы2 tebє2, dv7o, kraeug0lьnый tsэčesz, hrt0sъ sovokupi1vый razsto‰щazsz є3stєstvA. Tёmъ veselsщesz, tS, bcde, veličaemъ.

V0inъ i4stinnый hrt0va propovёdanіz kvi1lsz є3si2, geHrgіe, i3 bezb0žіz lesti srachnskіz potrebi1telь bhlъ є3si2. Tёmže nhnэ moli1tvami tvoi1mi potrebi2 varvarskoe vostanіe, v0instvu našemu podъ n0gi si1hъ, slavne, nizlagaz.

Ѓщe i3 razsёznы bhša svzщє1nnыz, mydre, plHti tvo‰, i3 ѓщe krHvi i3zlіsšasz, no pobэdi1tєlьnaz t tebє2 proid0ša. Tёmže na nasъ vostaю1щihъ si1loю tvoeю posrami2, i3 v0instvo naše vserwssjйskago, pobэdi1telz kvi2, lюb0vію tebE slavzщago.

E#sže želahomъ, pamztь svэtozarnuю tvoю2 i3 čestnyю, prіi1mše počitaemъ. Raduющesz že dyhomъ i3 i3graющe, m0limsz, blženne geHrgіe: mёsto sіE, s™i1teli i3 lю1di, i3dёže i3zv0li slavitisz i4mz tvoE, sohransй nevrednw, ntečestvo i3 v0i ўtverdi2.

BGor0dičenъ: Blgoslovennuю marjю, i3 b9ію m™rь i3 dv7u, prіidi1te vsi2, vёroю i3 lюb0vію neprestannw voshvalimъ: є3sže radi njbrёtše vёčnoe radovanіe.

Svэti1lenъ.

Pod0benъ: Pl0tію ўsnyvъ:

Svёtu nevečernemu predstoS, blženne, sъ myčeničeskimi li1ki, vospэvaющыz tS vъ pamzti tvoeй, t i3skušenіz spasaй moli1tvami tvoi1mi. Dvaždы.

BGor0dičenъ: Na tS sъ bGomъ ўpovaemъ, prečctaz, i3zъ tebє2 prošedšemu, sraspinaєmыz hrtY, tvoi1mi kъ nemY molьbami nevrednы do koncA nы2 sohrani2.

Na hvali1tehъ stіhi6rы, na d7, glasъ }. Samoglasnы:

Neizrečennыhъ pHdvigъ tvoi1hъ, myčeniče geHrgіe, tы2 bžctvennoю raspalaemь lюb0vію, terpS žezlennoe bіenіe, i3 razrёzanіe pl0ti tvoeS, i3 svэщami njpalenіe, nikakože prekl0nenъ prebhlъ є3si2, pokazyz stradalьcєmъ pє1rvыmъ ravno2 soprotivlenіe tvoE, nj hrtЁ ўkrэplsemь, g0rdago ѕmjz i3 muči1telz posrami1lъ є3si2, i3 moamefova bezzakHnnaz pred†nіz popralъ є3si2 nogami tvoi1mi. Tёmže vsi2 sošedšesz, lюb0vію pamztь tvoю2 počitaemъ, strastoterpče. Dvaždы.

Terpэli1vnw svэщami njpalsemь po vsemY tэlesi2 za vLku vsёhъ cRS hrtA, i3 ranami hrebetъ sokrušaemь, i3 noži6 razrэzaemь, i3 po gradu vodi1mь: porugašasz bo tebЁ nečesti1vіi i3 zakonoprestypnіi tyrcы, nadёющesz ўlovi1ti ґdamanta, i3 kъ svoeй prelesti privleщi2: no hrt0sъ tS krhzše svoeю desni1ceю. Th že, m§niče, preterpёlъ є3si2, zovhй: hrt0vы lюbvE tnю1dъ ničt0že mS razluči1tъ ni smertь, ni živ0tъ, ni vsskaz drugaz myka. Tёmže tS vsi2 lюb0vію ўblažaemъ, i3 svэton0snый denь stradanіz tvoegw2 počitaemъ.

Tы2 pod0bnikъ velikomyčeniku pantelei1monu bhlъ є3si2, myčeniče hrt0vъ geHrgіe: džnъ bo pomoli1sz vo vremz strasti svoeS, i3 vrsщee džlovo ўstudi2. Tebe že ѕlomydrennый muči1telь po mn0gihъ mykahъ predA ngnю2, i3 pє1sъ mn0žestvo vverže, ne hotS bezymnый čestnы6mъ tvoi6mъ moщemъ sl†vimыmъ bhti t hrtіanъ. BGu že tS velьmi2 proslavlьšu, myčeniče, vo vremz stradanіz tvoegw2, doždemъ i3 gr0momъ strašnыmъ, i3 svёtomъ veli1kimъ, pokazA čestn0e i3 mnogostradalьnoe tёlo tvoE nevredi1mo: i3 nhnэ moli1sz gDevi, є3myže sъ myčeniki predstoi1ši, nj tvorsщihъ pamztь tvoю2.

Slava, glasъ ѕ7:

Raduйsz i3 veseli1sz, b0lgarskій grade sredecъ slavnый, krasyйsz i3 likyй, ćkw vъ tebЁ prozzbE pl0dъ slavenъ prekrasnый, dobropobёdnый veli1kій m§nikъ hrt0vъ geHrgій: vse bo kovarstvo muči1telz vragA myžeski poprA, i3 vэnecъ pobёdы dost0йnw prіslъ є4stь, propovёda lю1demъ čestnэ poklanstisz vъ trbcэ є3di1nomu bGu. Tёmže i3 mы2 so derznovenіemъ vopіemъ: sego2 proslavlьšemu hrtY bGu našemu, ўmiri1ti mjrъ, i3 spasti2 dyšы našz.

I# nhnэ, bGor0dičenъ, i3li2 krtobGor0dičenъ:

SE ќbw vi1dэhъ kopіE prob0dšee serdce moE, čado, ćkože prorek0ša mi2 drevle, є3gda tz ўzrёhъ, vsёhъ sыnHvъ zemnhhъ krasnёйša: na krtё bo v0leю sъ razbHйniki, ćkw ѕlodёй, povёšenъ bhlъ є3si2, hrtE.

Na stіh0vnэ stіhi6rы nktHiha. Slava, glasъ v7. Samoglasenъ:

Prіidi1te, mučenikolю1bcы, nasladi1msz mhslennw duh0vnыz dnesь trapezы, ю4že namъ predloži2 myčenikъ geHrgій, є3sže ѓgGli naslaždaюtsz, po rekšemu prbr0ku: hlёbъ kdE ѓgGlьskій. Sъ ni1miže i3 dyhomъ vodvorsetsz, i3 namъ pr0sitъ t sp7sa hrtA grэhHvъ njstavlenіz, togw2 čestnyю pamztь soveršaющыmъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ, i3li2 krtobGor0dičenъ.

Pod0benъ: E#gdA t dreva:

Drevu krtnomu tS, ї}se, prigvoždena zrsщi neiskusobračnaz, plačuщi glg0laše: čado sladkoe, počto2 njstavilъ є3si2 menE r0ždšuю tS є3di1nu, svёte nepristypnый prebeznačalьnagw nc7A; potщi1sz i3 proslavisz, ćkw da slavu polučatъ bžctvennuю, i5že bžctvєnnыz strti tvo‰ slavzщіi.

Na lіturgji, blažє1nna t kanHna, pёsnь G i3 ѕ7-z: i3 pr0čaz vsS slyžba myčeničeskaz.

Pričastenъ: Vъ pamztь vёčnuю bydetъ pravednikъ:

 

Komentarisanje nije više omogućeno.