NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Maіa k7є

Tretіe njbrёtenіe čestnhz glavы2, svztagw slavnagw prbr0ka, p®teči i3 krti1telz їwanna.

Večerъ poemъ, Blaženъ myžъ: Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы prazdnika G: i3 p®teči є7. Ѓщe že p0stъ: stіhi6rы na ѕ7, glasъ }.

Pod0benъ: Q preslavnagw čudesE!

Blženne їwanne p®teče, pače s0lnečnыhъ l{čь, vozsіsvši njblistA t zemli2 glavA tvoS, i3 vBrnыz prosvэti2. ю4že ćkw bžctvennoe sokr0viщe i3myщe, bogatnuю blagodatь počerpaemъ, njsvzщaющe dyšы i3 tэlesA i3 pomыšlє1nіz, i3 toržestvyющe tS ўblažaemъ.

Blagodatь neskydnu i3stočaющi svzщennaz glavA tvoS, blženne p®teče, svzщenniku bGomydru, ne vёdzщu pokazyetsz: i4že potщasz vёroю i3 blagodatію, kvlennw tvori1tъ seS prišestvіe, njsvzщazsz sъ lюdьmi2 bGomydrыmi, vёru pravoslavnu teplэ ўtverždaющe.

Tretіe prazdnuemъ kvlenіe tvoeS čestnhz glavы2, ю4že trbca vэnčala є4stь, ўsёčena bhvši, slavne, revnosti radi bžctvennыz: i3 njbrёtenіemъ seS raduюtsz ѓgGlьstіi či1ni, myčєnikъ sosl0vіe, bžctvennіi ґpcli, i3 prbr0cы vsi2. Sъ ni1miže nasъ vsegdA pominaй, gDenь p®teče.

Slava, glasъ ѕ7:

Sokr0viщe b9estvennыhъ darHvъ, bGohrani1maz glavA tvoS, p®teče, t zemnhhъ nёdrъ vozsіS: ю4že mы2 vёrnw prіemlющe i3 poklansющesz, slavne, njbogaщaemsz t tebє2, hrt0vъ krti1telю, čudesы2 preslavnыmi, i3 sogrэšenій proщenіemъ.

I# nhnэ, prazdnika. Ѓщe li p0stъ. I# nhnэ, bGor0dičenъ №-й.

Vh0dъ. Prokjmenъ dnE.

Prbr0čestva i3saіina čtenіe. (Glavы6 m7, m7a, m7є, m7i i3 n7d.)

Takw glg0letъ gDь: ўtэšaйte, ўtэšaйte lю1di mo‰, glg0letъ bGъ: Svzщennicы, glag0lite vъ serdcы їerusali1mu, ўmoli1te є3go2, ćkw ўmn0žisz smirenіe є3gw2: razrэši1sz bo grёhъ є3gw2, ćkw prіstъ i3z8 ruki2 gDni sug{ba sogrэšє1nіz svo‰. Glasъ vopію1щagw vъ pusthni: ўgot0vaйte pytь gDenь, pr†vы tvori1te stєzi2 bGu našemu. Na g0ru vыs0ku vzhdi, blgovэstvyй sіHnu, vozvыšaй krёpostію glasъ sv0й, blgovэstvyzй їerusali1mu: voznesi1te, ni b0йtesz. Ѓzъ gDь bGъ, ѓzъ ўslhšu ўb0gihъ ї}lєvъ, i3 ne njstavlю tёhъ. No tverzu t g0rъ rёki, i3 posredЁ p0lz i3st0čniki: sotvorю2 pusthnю vъ lygъ, i3 žažduщuю zemlю vo i3st0čniki vodnы6z. Da vozveseli1tsz nebo svhše, i3 džblacы da kropstъ pravdu: da vozsіsetъ zemlS, i3 da prozsbnetъ mi1lostь, i3 pravda da vozsіsetъ vkypэ. Glasъ veselіz vozvэsti1te, i3 ўslhšano da bydetъ: vozvэsti1te daže do konє1cъ zemli2: glag0lite, ćkw i3zbavi gDь rabA svoego2 їakwva: i3 ѓщe vžaždutъ vъ pusthni, i3stoči1tъ i5mъ v0du i3zъ kamene. Vozveseli1sz nepl0dы neraždaющaz, rast0rgni i3 vozopjй nebolёvšaz: ćkw mnHga č†da pustы6z pače, neželi i3myщіz myža.

Prbr0čestva malahjina čtenіe. (GlavA G.)

Takw glg0letъ gDь vsederži1telь: sE ѓzъ posыlaю ѓgGla moego2 predъ licemъ tvoi1mъ, i4že ўgot0vitъ pytь tv0й predъ tob0ю. I# prіi1detъ vo hramъ sv0й gDь, є3g0že vы2 i4щete, i3 kto2 sterpi1tъ denь vh0da є3gw2; Zaneže tomY prіiti2 ćkw džgnь vъ gorni1lэ, i3 ćkože bhlіe peryщihъ, i3 njči1stitъ pozdaz i3 njčiщaz, ćkw srebro2 i3 zlato. I# prіi1detъ kъ vamъ sud0mъ, i3 bydetъ svidёtelь sk0rъ na luk†vыz, i3 na prelюbodёйcы i3 na klenyщыzsz i4menemъ moi1mъ vo lžY, i3 na lišaющыz mzdы2 naemnika, i3 na nasi1lьstvuющыz vdovi6cы, i3 phaющыz si6rыz, i3 na ўklonsющыz sydъ prišelьca, i3 na nebosщыzsz є3gw2, glg0letъ gDь vsederži1telь. ZanE ѓzъ gDь bGъ vašъ, i3 ne i3zmэnю2 sebE: i3 vы2 shnove їakwvli ўkloni1stesz t zak0na, i3 ne sohrani1ste. Segw2 radi njbrati1tesz ko mnЁ, i3 njbraщysz kъ vamъ, glg0letъ gDь vsederži1telь, i3 ўblažatъ vasъ vsi2 kzhcы: i3 razumёйte, ćkw ѓzъ gDь, smotrszй posredi2 pravednagw, i3 posredi2 bezzak0nnika vъ denь džnъ, vъ džnьže sotvorю2 snabdёnіe lю1bzщыmъ mS. Poznaйte ќbw, i3 pomzni1te zak0nъ mwmseovъ rabA moegw2, ćkože zapovёda vamъ vъ hori1vэ, ko vsemY ї}lю povelёnіe i3 njpravdanіe. I# sE ѓzъ poslю2 vamъ i3lію2 fesvjtznina, prežde daže ne prіiti2 dnю2 gDnю veli1komu prosvэщennomu, i4že napravitъ serdce ntcA kъ shnu, i3 serdce čelovёka ko i4skrennemu svoemY: da ne prišedъ poražY zemlю vsk0rэ, glg0letъ gDь vsederži1telь, bGъ s™hй ї}levъ.

Premydrosti solomHni čtenіe. (GlavA d7i.)

Pravednikъ, ѓщe posti1gnetъ skončatisz, vъ pok0i bydetъ. NJsyditъ že pravednikъ ўmirazй živyщыz nečєsti1vыz. Ќzrztъ bo konči1nu pravednagw, i3 ne razumёюtъ, čto2 sovэщaša nj nemъ: ćkw poveržetъ gDь nečєsti1vыz bezglasnы ni1cъ, i3 pokolebletъ i5hъ t njsnovanій, i3 do poslёdnzgw i3sčeznutъ vъ bolёzni, i3 pamztь i4hъ pogi1bnetъ. Prіi1dutъ bo vъ pomыšlenіe sogrэšenій svoi1hъ ўžasni, i3 njbliči1tъ i5hъ soproti1vъ bezzak0nіz i4hъ. TogdA stanetъ vъ derznovenіi mn0zэ pravednikъ, predъ licemъ njskorbi1všihъ є3go2, i3 tmetaющihъ trudы2 є3gw2. Vi1dэvše že є3go2 smztytsz strahomъ mn0gimъ, i3 ўžasnutsz nj preslavnomъ spasenіi є3gw2. Rekytъ bo kъ sebЁ kaющesz, i3 vъ tэsnotЁ dyha vozd0hnutъ, i3 rekytъ: seй bЁ, є3g0že i3mёhomъ nёkogda vъ posmёhъ, i3 vъ pri1tču ponošenіz bezymnіi. ŽitіE є3gw2 vmэni1homъ nei1stovo, i3 konči1nu є3gw2 bezčestnu. Kakw vmэni1sz vъ sыnёhъ b9іihъ, i3 vo s™hhъ žrebій є3gw2 є4stь; U5bo zabludi1homъ t puti2 i4stinnagw, i3 pravdы svёtъ ne njblistA namъ, i3 s0lnce ne vozsіS namъ. Bezzak0nnыhъ i3sp0lnihomsz stє1zь, i3 pogi1beli, i3 hodi1homъ stєzi2 neprohHdnы, puti1 že gDnz ne razumёhomъ.

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ №.

Pod0benъ: Nbcnыhъ činHvъ.

Prіidi1te, toržestvo2 bžctvennoe svёtlw soverši1mъ: svёta bo svэti1lьnikъ, glasъ že sl0va, drygъ ženih0vъ, veli1kій svэti1lьnikъ i4stinы kvi1sz kresti1telь gDenь, pokazavъ namъ s™yю glavY svoю2.

Stjhъ: Tamw vozvraщY r0gъ dv7dovi, ўgot0vahъ svэti1lьnikъ pomazannomu moemY.

NJ blydnэmъ bezzak0nіi i4rwdova dэsnіz, i3 prelюbodёйstvennыz skvernы, bezzak0nnuющa njbliči1lъ є3si2, ćkw propovёdnikъ čistotы2, vo glavY ўsёčenъ bhlъ є3si2, p®teče. ю4že blagodatію bžctvennыhъ čudodэsnій, vBrnыmъ nhnэ tkrhlъ є3si2.

Stjhъ: Pomzni2, gDi, dv7da i3 vsю2 kr0tostь є3gw2.

Ćkože bGot0čnый blagodateй i3st0čnikъ, t zemnhhъ nёdrъ, i3stočaющь čudesA glavY p®tečevu, ćkw sokr0viщe darovanій, prіemše t bGa kvlennu, radostnw voshvalimъ, prazdnolю1bcы.

Slava, glasъ v7:

Ćkože bžctvennыhъ ўmыšlenій, vsečctnaz raka neizrečennagw suщestvA, ćsnw provi1dэvšaz tainstvo glavA tvoS, ćkw t ložesnъ maternihъ t sokr0viщъ zemnhhъ dnesь vozsіS, їwanne, vsehvalьne, i3 njblagov0ni vsю2 pods0lnečnuю njsvzщenіz prolivaющaz mĐro, i3 mhslennw propovёdaющaz pytь pokasnіz, i3 sp7su vsёhъ molsщazsz nj dušahъ našihъ.

I# nhnэ, dnE, i3li2 bGor0dičenъ. Troparь, glasъ d7:

Ćkw b9estvennoe sokr0viщe, sokrovennoe vъ zemli2, hrt0sъ tkrы2 glavY tvoю2 namъ, prbr0če i3 p®teče: vsi2 u5bo sošedšesz vъ seS njbrёtenіe, pёsnьmi bGoglag0livыmi sp7sa vospoi1mъ, spasaющa nasъ t tlёnіz moli1tvami tvoi1mi.

Slava, i3 nhnэ:

E$že t vёka ўtaennoe:

I#li2 prazdnika.

Na ќtreni, na BGъ GDь, ѓщe є4stь n7-ca, troparь prazdnika, dvaždы. Slava, p®teči: I# nhnэ, prazdnika.

Ѓщe že ni2, troparь p®teči, dvaždы. Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Po №-й stіhol0gіi sэdalenъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Sk0rw predvari2:

T zemli2 vozsіsvši p®tečeva glavA, lučы2 i3spuщaetъ netlёnіz vBrnыmъ i3scэlenій: svhše sobiraetъ mn0žestvo ѓgGlъ, d0lэ sozыvaetъ čelovёčeskій r0dъ, є3dinoglasnuю vozsыlati slavu hrtY bGu. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, prazdnika. Ѓщe li p0stъ: Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ.

Pod0benъ: Dv7o vsenepor0čnaz, ćže presyщestvennago bGa r0ždšaz, so p®tečeю togo2 neprestannw moli2, njstavlenіe pregrэšenій, i3 i3spravlenіe žitіS dati namъ prežde koncA, vёroю i3 lюb0vію poю1щыmъ tS po d0lgu, є3di1na vsepёtaz.

Po v7-й stіhol0gіi sэdalenъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Vozneshйsz:

I#zdavšisz ćkw zlato t rudы2, svzщennaz tvoS glavA preslavnw t nezahodi1mыhъ nёdrъ zemnhhъ, njbogati2 vёrnыhъ vs‰ mы6sli razumёnіemъ bžctvennыmъ nhnэ, pokaйtesz, vopію1щi nbhčnw: є4йže poklansющesz, p®teče, hrtA veleglasnw vёroю slavimъ. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, prazdnika, i3li2 bGor0dičenъ:

I$že na prt0lэ heruvjmstэmъ sэdsй, i3 vъ nёdrэhъ dž§ihъ vodvorszsz, ćkw na prest0lэ s™ёmъ sэdi1tъ svoemъ, vLčce, vъ nёdrэhъ tvoi1hъ. Vopl0щsz bo bGъ voi1stinnu, vocRi1sz nadъ vsёmi kzы6ki, i3 razymnw nhnэ poi1mъ є3mY: є3g0že ўmoli2 spasti1sz rabHmъ tvoi6mъ.

Po polmelei sэdalenъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Kvi1lsz є3si2:

I$rwdъ, p®teče, bezzak0nnovavъ, čestnyю glavY tvoю2 mečemъ tsэčE bёdnэ nkasnnый, ю4že t lюbvE vёrnіi cэlyemъ.

Slava, glasъ }.

Pod0benъ: Povelёnnoe:

Kresti1televa glavA krhzšesz ćkw bi1serъ vъ zemli2 vlažnэй, i3 ćkw svёщnikъ bGosvёtelъ ўkrašena, njzarsetъ čudotvorsщi mjru vsemY: ćkw ќtro vozsіS vseblagolёpnw, slncu p®teča, i3 nevečernimъ svёtomъ vozvэщaz paki namъ, sE, vzыvaz, ѓgnecъ b9ій.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Ćže nepremёnnago bGa por0ždšaz, premэnsemoe pri1snw serdce moE grэh0mъ i3 lёnostію, pril0gmi lьsti1vagw, ўtverdi2, blgaz, moli1tvami m™rnimi tvoi1mi: ćkw da i3 ѓzъ blagodarnw slavlю tS, bGorodi1telьnice marje, pomi1luй stado tvoE, є4že stzžala є3si2, vsenepor0čnaz.

Stepє1nna, №-й ґntіfHnъ d7-gw glasa.

Prokjmenъ, glasъ d7:

Tamw vozraщY r0gъ dv7dovi, ўgot0vahъ svэti1lьnikъ pomazannomu moemY.

Stjhъ: Pomzni2, gDi, dv7da i3 vsю2 kr0tostь є3gw2.

Vsskoe dыhanіe:

E#đlіe luki2, začalo la.

Po n7-mъ palmЁ stіhi1ra, glasъ ѕ7:

Ćže pervэe na blю1dэ, i4rwdovu bezzak0nnuю nečistotY njbliči1všaz, pokasnіe že vsBmъ propovёdavšaz vBrnыmъ, čestnaz glavA kresti1telz hrt0va, t sokr0viщъ zemnhhъ ćvlьšazsz, predleži1tъ, vёrnw pritekaющыmъ kъ neй, i3 prikasaющыmsz so strahomъ, i3 poklansющыmsz lюb0vію duševnoю, daruющaz razrэšenіe pregrэšenій, prošenієmъ podaetъ potrє1bnaz, i3 velію mi1lostь.

Ѓщe є4stь n7-ca, kanHnъ prazdnika so їrmos0mъ na ѕ7: Ѓщe li p0stъ, kanHnъ bcdы so їrmos0mъ na ѕ7: i3 p®teči na }. Glasъ }.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Kolesnicegoni1telz faraHnz pogruzi2 čudotvorsй i3nogdA mwmseйskій žezlъ, krtoobraznw porazi1vъ i3 razdэli1vъ m0re: ї}lz že bэglecA, pэšeh0dca, spasE, pёsnь bGovi vospэvaющa.

Glasъ sl0va bhvъ, razrэši2 bezglasіe moE, ćkože ntcY drevle, radostnыmъ glasomъ voshvali1ti tS vъ nastosщee njbrёtenіe glavы2 tvoeS, blaženne p®teče, nebesnый čelovёče.

Na glavY, ryku položi1vый, p®teče, cRkvi b9іi, tvoю2 čestnyю glavY, poznavšuю trbcы kvlenіe, prozvlseši sіE tretіe, presvstvennw njsvzщaющuю pravoslavnыhъ sobr†nіz.

Ne terpS na mn0zэ sokrыvatisz, gDenь predteče, ўstroseši paki kvi1tisz dnesь, ne vъ stamnэ zatvorenъ, srebrenэ že sosydэ vъ svzщennomъ mёstэ položenъ, svzщennodёйstvenniku i3zvэщenъ.

Carstvuющій ćvэ gradъ nhnэ prіemletъ svzщennый darъ, i4že prežde lišenъ bhvъ glavы2 tvoeS, predteče: toS vh0domъ krasssz nhnэ raduetsz, i3 dostod0lžnw ўblažaetъ tS.

BGor0dičenъ: T čreva nepl0dnыz prozsblъ є3si2, got0vz tvorcY sl0vomъ puti6, vsehvalьne, t dv7ы vozsіsvšemu pres™hz neskazannw: ю4že bcdu vёduщe, vsi2 r0di ўblažaemъ.

Katavasіa prazdnika.

Ѓщe li p0stъ: Tverzu ўstA mo‰:

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Nbcnagw kryga verhotv0rče, gDi, i3 cRkve ziždi1telю, tы2 menE ўtverdi2 vъ lюbvi2 tvoeй, želanій kraю, vёrnыhъ ўtverždenіe, є3di1ne člvэkolю1bče.

Blydnыmъ plzsanіemъ, sщ7ennaz glavA tvoS skvernэй ženЁ vdanA bhvši, rukama nošašesz: nhnэ že cэlomydrennw sщ7ennodёйstvennika dlanьmi, svzщennw vo s™yю cRkovь vn0sitsz.

Blagočestnw srэtaetъ tS vёrnыhъ sovokuplenіe, sъ sщ7ennodёйstvennikomъ že carь, slavne p®teče, poю1щe radostію, i3 predvarsetъ tS lюb0vію, njsvzщaemь prišestvіemъ tvoi1mъ.

T nezahodi1mыhъ sщ7ennыhъ, ćkw svэtozarnoe s0lnce, svzщennэйšaz glavA tvoS vozsіsvši, vsю2 prosvэti2 vselennuю, prbr0če hrt0vъ i3 predteče b9estvennыmi svэtlostьmi2.

BGor0dičenъ: T nepl0dnыhъ čreslъ svэtozvlenna vozsіslъ є3si2 ѕvэzdA s0lnca slavы, predhodsй vozsіsvšago t dэvi1česka džblaka, kresti1telю, i3 razrёššago n0щь mnogob0žnuю.

Kondakъ i3 jkosъ prazdnika.

Taže sэdalenъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Vozneshйsz:

I#zdavšisz ćkw zlato t rudы2, svzщennaz tvoS glavA preslavnw, t nezahodi1mыhъ nёdrъ zemnhhъ, njbogati2, hrt0vъ kresti1telю, vsёhъ pritekaющihъ, vъ toS njbrёtenіe, pёsnьmi veličaющihъ sp7sa i3 ziždi1telz, podaю1щago namъ tebє2 radi velію mi1lostь. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, prazdnika, i3li2 bGor0dičenъ:

Grэholюbi1vъ shй, molю1 tz bezgrёšnago bGa r0ždšuю, vzemlющago grэhi2 mjra, prečctaz, mnogogrёšnuю dyšu moю2 ўщedriti, i3 grэhi2 mo‰ mnHgіz njči1stiti: grёšnыhъ bo tы2 є3si2 njčiщenіe, i3 spasenіe vёrnыhъ, i3 zastuplenіe.

Ѓщe li p0stъ, sэdalenъ t0čію, dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Ўslhšahъ, gDi, smotrenіz tvoegw2 tainstvo, razumёhъ dэlA tvo‰, i3 proslavihъ tvoE b9estvo2.

Prbr0kwvъ ćkw prevhššій, prorečennago vi1dэti spod0bilsz є3si2, i3lіin0ю pred8idhй si1loю predъ ni1mъ, blaženne p®teče.

Preslavnuю glavY tvoю2, mĐrы i3scэlenій i3stočaющu, tretіe ўžE kvi1lъ є3si2, smr†dnыz str†sti tgonsющuю.

Ne vъ stamnэ, ćkože pervэe, vъ sosydэ že srebrenэ pogrebena, kvlsetsz glavA tvoS vъ svzщennэmъ mёstэ, dostočydne.

Sošedšesz počerpi1te vsi2 i3scэlє1nіz neistoщi6maz, t i3st0čnika i3zdavaema, čestnhz glavы2 p®teči hrt0va.

BGor0dičenъ: Smiri1všagosz spasi1 mz vыsokomydrennw poži1všago, r0ždšaz voznesšago smiri1všeesz є3stestvo2, prečctaz.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Vskyю mS tri1nulъ є3si2 t licA tvoegw2, svёte nezahodi1mый, i3 pokrhla mS є4stь čuždaz tmA nkasnnagw, no njbrati1 mz, i3 kъ svёtu zapovэdeй tvoi1hъ, puti6 mo‰ napravi, molю1sz.

Ćkw hodataй vethagw i3 n0vagw bhvъ svzщennэйšій, hodataйstvы b9estvennыmi naše njbvetšanіe njbnovi2, njbnovlenіe soveršaющihъ n0vыmъ kvlenіemъ glavы2 tvoeS, blženne p®teče.

T komanъ prinesšu blagodatь i3scэlenій glavY tvoю2 kъ carskomu gradu, p®teče, sozыvaeši gradы dnesь kъ toS prišestvію: sobiraюtsz vёrnыhъ mn0žєstva, prosvэщenіz netlёnnagw i3spolnsemi.

Carь vh0du glavы2 tvoeS, mn0žae neže bagrzni1cэ raduetsz: svzщennikъ že bžctvennый bGon0sca tezoimeni1tый, predteče, dlanьmi sію2 njbderžA soblagoslovlsetъ, blagoslovS vёrnыhъ soveršє1nstva.

BGor0dičenъ: VLku r0ždši, kvi1lasz є3si2 prevhššaz g0rnihъ si1lъ: i3 zemnhhъ є3stestvo2 bGosodёlala є3si2, ntrokovi1ce vsenepor0čnaz. Tёmže bcdu vsei1stinnuю, dušeю i3 ljzhkomъ vёrnіi tS, dv7o, slavimъ.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: NJči1sti mS, sp7se, mnHga bo bezzakHnіz mo‰, i3 i3zъ glubinы2 ѕHlъ vozvedi2, molю1sz: kъ tebё bo vozopi1hъ, i3 ўslhši mS, b9e spasenіz moegw2.

I$stina t zemli2, glavA vozsіsvšaz krti1telz tvoegw2, hrtE, lžY tgnA, є3reseй razori2 g0rьkuю zi1mu, i3 mjrъ prosvэti1la є4stь. Počerpi1te prosvэщenіe, i3 blagodatь b9ію i3 mi1lostь: i3 glavы6 i3 dyšы njsvzti1te, glavЁ prikosnyvšesz p®teči blagodati, bžctvennomu verhY prikosnyvšagosz vъ vodahъ.

Glavы6 vragHvъ podъ n0zэ sokruši1ti v0instvu našemu moli1sz, p®teče, lюb0vію čestnyю tvoю2 glavY čtyщemu, i4rwda njbliči1všuю.

BGor0dičenъ: Syщыmъ vo ѓdэ svёtъ propovёdalъ є3si2 prihodsщagw t kroveй dv7i1českihъ, pl0tію njbložena bhvša čelovёka, na blagodэsnіe čelovёkwvъ, blaženne p®teče.

Kondakъ, glasъ ѕ7.

Pod0benъ: E$že nj nasъ:

Svэtozvlennый i3 bžctvennый vъ mjrэ st0lpъ, slnca svэti1lьnikъ, p®teča glavY svэton0snuю i3 bžctvennuю svoю2 pokazavый vъ koncёhъ, njsvzщaetъ t0й vёrnw poklansющihsz i3 vzыvaющihъ: hrt0vъ premydrый krti1telю, spasi2 vsёhъ nasъ.

Jkosъ: T zemli2 ćkože i3st0čnikъ raйskій, glavA bGolюbi1vaz p®tečeva strui6 i3spuщaetъ blagodati, i3 čudesъ t0ki podavaetъ vsBmъ trebuющыmъ: pristypimъ u5bo vsi2, počerpemъ ўserdnw i3scэlenій bžctvennыz seS pot0ki: naposetъ bo dyšы darov†nіi neprestannыmi, i3 potoplsetъ tэlє1snыz bolBzni, i3 vsskъ nedygъ blgovremennэ temletъ. Sію2 u5bo vospoemъ lюb0vію, i3 cэlyemъ vёroю, čestnw njblobыzaющe, i3 pёsnьmi ćkw vэncы6 sію2 vёrnіi vэnčaemъ, pred8wči1stimъ našz skvє1rnы mhslєnnыz, i3 bžctvennыmi dobrodёtelьmi ўkrasi1mъ dyšы, i3 vopіemъ tverdw: hrt0vъ premydrый krti1telю, spasi2 vsёhъ nasъ.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: T їudei došedše džtrocы vъ vavmlHnэ i3nogdA, vёroю trbčeskoю plamenь peщnый popraša, poю1щe: nc7є1vъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Slnca slavы presvёtlый svёщnikъ bhlъ є3si2, p®teče, tmY tgonsz lesti, i3 prosvэщaz vёroю zovyщihъ: ntє1cъ našihъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Prazdnikъ molebenъ čestnaz cRkovь seй, p®teče, svёtlw soveršaetъ, glavY tvoю2 čtyщi, i3 nbhčnw zovyщi: ntє1cъ našihъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Provozvэsti1lъ є3si2 sl0va strašnoe prišestvіe bžctvennыmi i3gr†nіi: vozvэщaeši tvoeS glavы2 njbrёtenіe, pror0če, nel0žnыmi ўsth tz želaющemu teplэ svzщennodёйstvennomu pastыrю.

BGor0dičenъ: Dёvstvo i3 ržctvo2 pače є3stestvA i3 sl0va vъ tebЁ stečesz, bGa bo voploщenna rodilA є3si2 neskazannw, bcde, є3myže poemъ: ntє1cъ našihъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Sedmeri1ceю peщь haldeйskій muči1telь bGočesti6vыmъ nei1stovnw razžžE, si1loю že lyčšeю spasє1nы sі‰ vi1dэvъ, tvorcY i3 i3zbavitelю vopіsše: džtrocы, blgoslovi1te, svzщennicы, vosp0йte, lю1dіe, prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Krti1telь i3 p®teča, zemnhй ѓgGlъ, bezzak0nіz i3zvёstnый ўkori1znikъ, trbcы kvlenіe prežde vi1dzй, tretіe kvlsetъ glavY svoю2, vsBmъ lюb0vію poю1щыmъ: svzщennicы blagoslovi1te, lю1dіe prevoznosi1te hrtA vo vёki.

Srэtaetъ ўserdnw tebE carь krotčaйšій, vkypэ so hrtolюbi1vыmi lюdьmi2, prehvalьne: pastыreй že pervэйšій, prostiraetъ rycэ kъ tebЁ, i3 svoi2 prilagaz pє1rsi, i3graetъ sъ veselіemъ, i3 vopіetъ blagodarnw: lю1dіe, prevoznosi1te hrtA vo vёki.

Pače zlata glavA tvoS prosіsvši, p®teče, sokr0viщestvovanna vъ srebrennыhъ sosydэhъ, ćkw bogatstvo mnogocёnno, carskomu gradu dadesz. ToS darov†nіi bogatёz bžctvennыmi, ўserdnw poetъ: svzщennicы, blagoslovi1te, lю1dіe, prevoznosi1te hrtA vo vёki.

BGor0dičenъ: Vo črevэ nosi1momu, vssčєskaz nossщemu, blženne їwanne, pokloni1lsz є3si2 raduzsz, vo črevэ krhemь nepl0dnэmъ, prehvalьne. E#g0že r0ždšaz t s™hz dv7ы, ѓgnca b9іz propovёdaz, blagočestnw vozopi1lъ є3si2: lю1dіe, prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Ўstraši1sz vsskъ slyhъ neizrečenna b9іz snizhoždenіz, ćkw vhšnій v0leю sni1de daže i3 do pl0ti t dv7i1českagw čreva bhvъ čelovёkъ. Tёmže preči1stuю bcdu vёrnіi veličaemъ.

Nepl0dnыz prepod0benъ pl0dъ, vъ roždennыhъ ženami prevhššій, cRS hrtA v0inъ, veli1kій p®teča, propovёdavый ѓgnca, mjra pregrэšє1nіz vzemlющago, da voshvalitsz svzщennыmi pёsnьmi.

Čašu i3sp0lnivъ bogatnw, sozыvaeši sъ vыs0kimъ propovёdanіemъ cRkovь hrt0vu njbrёtenіemъ glavы2, p®teče: prіidi1te, nashtitesz vopіS krasnыhъ, i5hže ўgot0vahъ, i3 vozveli1čite syщago, čelovёkwmъ podaemago.

CRь tS, ѓgGle b9ій, ґgGloimeni1tый vъ svoE crtvo raduzsz prіemletъ, soslužaщago sъ si1mъ dobrёйša pastыrenačalьnika blagočestnw, i3 zvanіemъ i3 blagodatію ўkrašaema ćvэ bGon0snago svzщennika, i3 bGomydrennago.

NJblistalъ є3si2 bžctvennoe prosvэщenіe, glavы2 tvoeS vh0domъ, slavne, i3 ўzsni1lъ є3si2 vёrnыhъ serdcA, vopію1щihъ ti2: slnca nezahodi1mый svэti1lьniče, vses™hй p®teče, strasteй mglы2 nasъ, i3 vesь gradъ, i3 lю1di i3zbavi.

BGor0dičenъ: Poщadi1 mz, sp7se roždeйsz, i3 sohranь r0ždšuю tS netlёnnu po ržctvЁ, є3gdA ssdeši sudi1ti dэlHmъ moi6mъ, bezzakHnіz prezri i3 grэhi2 mo‰, ćkw bezgrёšenъ, i3 mi1lostivъ bGъ i3 člvэkolю1becъ.

Svэti1lenъ.

Pod0benъ: Posэti1lъ nы2:

Ne terpsše na mn0zэ krhti zemlS glavY tvoю2 ćkože glasъ vopію1щagw: tы2 njbrёtenіe є3S, džbrazomъ nёkoimъ vozvэsti1lъ є3si2, p®teče їwanne, vъ džnьže tS počitaemъ.

Slava:

Pod0benъ: So ўčeniki2:

Vo njbrёtenіi, p®teče, čestnhz tvoeS glavы2, carь hrtolюbi1vый mn0žae radovašesz, ćkože nj svoeй carskoй porfĐrэ. E#gHže vozmezdіz pobёdami svhše ўkrэplsemь, i3 nasъ soblюdi2, pokrhй tvoi1mi moli1tvami, krti1telю prehvalьne їwanne, svёtlw prazdnuющihъ, i3 lюb0vію tS čtyщihъ.

I# nhnэ, prazdnika, i3li2 bGor0dičenъ:

Na tS sъ bGomъ ўpovaemъ, prečctaz, i3zъ tebє2 prošedšemu, sraspinaemіi hrtY, tvoi1mi kъ nemY molьbami, nevrednы do konca nы sohrani2.

Na hvali1tehъ stіhi6rы, na d7. Glasъ є7:

Pod0benъ: Raduйsz:

Raduйsz, svzщennaz glavo2, i3 svэton0snaz, i3 ѓgGlwmъ govёйnaz: ćže mečemъ ўsёčena drevle, i3 džstrыmi njbličenьmi nečistotы2 stydъ posёkšaz: i3st0čnikъ čudesъ, vBrnыz napasющa: i3 ćže sp7sovo spasi1telьnoe prišestvіe vozvэsti1všaz, i3 nai1tіe d¦a drevle ўvi1dэvšaz, kъ semY vselьšazsz, vethoй že i3 n0voй hodataйstvovavšaz blgodati: hrtA ўmoli2, dušamъ našыmъ darovati velію mi1lostь.

Vъ sosydэ skudelьnэ sokrovennaz i3nogdA p®tečeva glavA kvi1sz, t zemnhhъ nёdrъ i3zdavšazsz ćvstvennэ, i3 čudesъ strui6 i3stočaющaz. I$bo vъ vodahъ glavY njmы2, prevhsprєnnzz nhnэ pokrыvaющagw vodami, i3 njdoždsющagw čelovёkwmъ bžctvennoe njstavlenіe. Sію2 ќbw ўblaži1mъ voi1stinnu preslavnu, i3 vъ seS njbrёtenіi radostnw prazdnuemъ, hrtA molsщe, darovati dušamъ našыmъ velію mi1lostь.

GlavA, ćže ѓgnca b9іz vospropovёdavšaz pl0tію ćvlьšagosz, i3 vsBmъ pokasnіz spasi1tєlьnыz puti2 b9estvennыmi zapovэdьmi i3zvэsti1všaz, ćže prežde i4rwdovo zakonoprestuplenіe njbliči1všaz: i3 segw2 radi tsёčena t tэlesE, i3 na vremz pod8emšaz sokrovenіe: ćkože svэtozvlennoe namъ vozsіS s0lnce, pokaйtesz, vopію1щaz, i3 ko hrtY nhnэ predloži1tesz vo ўmilenіi duševnэmъ, podaю1щemu mjrovi velію mi1lostь.

Slava, glasъ ѕ7:

Vsečestnyю glavY krti1telz tvoegw2, gDi, ćvlьšuюsz dnesь t zemli2, so glasomъ hvalenіz prіemšіi vёrnw vъ molьbY, člvэkolю1bče, grёšnіi rabi2 tvoi2 privodsщe m0limsz, toS radi ўluči1ti vъ denь sudA, t tebє2 njčiщenіe, i3 velію mi1lostь.

I# nhnэ, prazdnika, i3li2 bGor0dičenъ:

Slavosl0vіe veli1koe. Po tris™0mъ troparь p®teči. Slava, i3 nhnэ, prazdnika, i3li2 bGor0dičenъ: E$že t vёka: E#ktєnіi2. I# tpystъ.

Na lіturgji blažє1nna t kanHna p®teči, pёsnь G i3 ѕ7-z.

Prokjmenъ, glasъ z7:

Vozveseli1tsz pravednikъ nj gDэ i3 ўpovaetъ na nego2.

Stjhъ: Ўslhši, b9e, glasъ m0й, vnegdA moli1timisz kъ tebЁ.

Ґpclъ kъ korjnfznwmъ, začalo ro7ѕ.

Ґllilyіa, glasъ є7: Svёtъ vozsіS pravedniku:

Stjhъ: I$stina t zemli2 vozsіS, i3 pravda sъ nb7sE prini1če.

E#đlіe matfea, začalo m7.

Pričastenъ: Vъ pamztь vёčnuю bydetъ prvdnikъ:

(Zri2) Ѓщe sluči1tsz njbrёtenіe glavы2 їwanna prteči, vъ nedёlю z7-ю po pascэ, s™hhъ ntє1cъ:

NJstavlsetsz slyžba prazdnika voznesenіz: i3 poetsz slyžba voskresna, i3 p®teči, i3 s™hhъ nc7є1vъ.

Vъ subbHtu na malэй večerni: Stіhi6rы voskrnы na d7: Slava, ґpcla, glasъ v7: Shna gr0mova: I# nhnэ, bGor0dičenъ malыz večerni. Na stіh0vnэ stіhi1ra voskrna є3di1na: taže ґpcla stіh0vna veli1kіz večerni, sъ pripBvы svoi1mi: Slava, ґpcla: I# nhnэ, bGor0dičenъ po glasu. Po Tris™0mъ, troparь voskrnъ i3 nc7є1vъ. Slava, ґpcla: I# nhnэ, prazdnika. E#ktenіA malaz, i3 tpystъ.

Na veli1cэй večerni: Po nbhčnoй kafjsmэ, na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы voskrnы G, i3 p®teči G: i3 s™hhъ ntcє1vъ d7. Slava, ntcє1vъ: I# nhnэ, bGor0dičenъ voskrnъ glasa. Po vh0dэ čtє1nіz ntcє1vъ, i3 p®teči. Na lіtji stіhi1ra hrama, i3 p®teči hvali1tnы. Slava, ntcє1vъ: I# nhnэ, bGor0dičenъ. Na stіh0vnэ voskrnы. Slava, ntcє1vъ: I# nhnэ, bGor0dičenъ. Na blgoslovenіi hlёbwvъ, troparь, Bcde dv7o: dvaždы. I# ntcє1vъ є3di1noždы. I# čtenіe vъ dэsnіihъ ґpclьskihъ.

Na ќtreni: Na BGъ gDь, troparь voskrnъ, i3 ntcє1vъ: Slava, p®teči: I# nhnэ, bGor0dičenъ. Po kafjsmahъ sэdalьnы voskrnы: i3 čtenіe vo є3đlіi. Taže polmeleй, i3 sэdalьnы p®teči, džba po є3di1noždы, bezъ bGor0dičnwvъ. Slava, sэdalenъ, i4že po polmelei: I# nhnэ, bGor0dičenъ: i3 čtenіe p®teči. Na lіtji stіhi1ra nc7є1vъ, glasъ G. I# ґpcla samoglasnы: Slava, ґpcla: I# nhnэ, prazdnika. Na stіh0vnэ stіhi6rы voskrnы: Slava, nc7є1vъ: I# nhnэ, prazdnika. Na blgoslovenіi hlёbwvъ, troparь, Bcde dv7o: dvaždы: i3 ґpcla, є3di1noždы: i3 čtenіe. Na BGъ gDь, troparь voskrnъ, i3 nc7є1vъ: Slava, ґpcla: I# nhnэ, bGor0dičenъ. Po kafjsmahъ, sэdalьnы voskrnы, sъ bGorHdičnы i4hъ: i3 čtenіe vo є3đlіi tolkov0mъ. Polmeleй, i3 sэdalьnы s™agw vsi2, i3 čtenіe ґpcla, Stepє1nna, i3 prokjmenъ glasa: Vsskoe dыhanіe: E#đlіe voskrnoe. Voskrnіe hrt0vo: Pal0mъ n7. Stіhi1ra voskrna, i3 pr0čee. KanHnъ voskrnъ so їrmos0mъ na d7: i3 ґpcla na d7: i3 nc7є1vъ na ѕ7. Katavasіa: Bžctvennыmъ pokrovenъ: Po G-й pёsni, kondakъ ґpcla i3 jkosъ: i3 sэdalenъ nc7є1vъ: Slava, ґpcla: I# nhnэ, bGor0dičenъ: i3 čtenіe ґpcla. Po ѕ7-й pёsni, kondakъ nc7є1vъ i3 jkosъ, i3 pr0logъ. Svэti1lenъ voskRsenъ, i3 nc7є1vъ: Slava, ґpcla: I# nhnэ, bGor0dičenъ. Na hvali1tehъ stіhi6rы voskrnы G: i3 nc7є1vъ v7: i3 ґpcla so slavnikomъ G: Slava, nc7є1vъ: I# nhnэ, Preblagoslovenna є3si2: Slavosl0vіe veli1koe, troparь voskrnъ. E#ktєnіi2 i3 njglašenіe, i3 tpystъ. I# nbhčnoe i3shoždenіe. Slava, i3 nhnэ, stіhi1ra є3đlьskaz. I# časъ №-й vъ pritv0rэ. Na časёhъ troparь voskresenъ: Slava, nc7є1vъ: I# nhnэ, bGor0dičenъ: časHvъ. Po §e našъ, kondakъ voskresenъ. Na G-mъ časЁ troparь voskresenъ: Slava, ґpcla. Po §e našъ, kondaki2 ґpcla, i3 nc7є1vъ, glag0lemъ premэnsющe.

Na lіturgji: Blžє1nna glasa, na d7: i3 nc7є1vъ, pёsnь G-z, na d7: i3 ґpcla pёsnь ѕ7-z, na d7. Po vh0dэ, troparь voskrnъ i3 nc7є1vъ, i3 ґpcla: taže, kondakъ nc7є1vъ: Slava, ґpcla: I# nhnэ, prazdnika. Prokjmenъ, ґpclъ, ґllilyіa i3 є3đlіe, nc7є1vъ i3 ґp0stola. Pričastenъ: Hvali1te gDa: Drugjй, Vo vsю2 zemlю:

(Zri2) Podobaetъ vёdati: Ѓщe sluči1tsz pamztь njbrёtenіz čestnhz glavы2 vъ subbHtu pentіk0stnuю, i3li2 vъ nedёlю pztьdesstnuю: poemъ slyžbu є3gw2 vъ četvert0kъ z7-z nedёli.

(Zri2) Ѓщe li že sluči1tsz njbrёtenіe čestnhz glavы2 їwanna p®teči vъ ponedёlьnikъ pztьdesstnый:

Poemъ na ќtreni vo vt0rnikъ, sъ prazdničnoю slyžboю vkypэ.

Ѓщe li sluči1tsz njbrёtenіe glavы2 p®tečevы vъ pzt0kъ sedmhz nedёli po pascэ, vo tdanіe voznesenіz hrt0va: i3li2 vъ subbHtu predъ nedёleю vsёhъ s™hhъ, vo tdanіe prazdnika pztьdesstnicы:

I# poemъ slyžbu є3gw2 na rzdY vъ subbHtu, vkypэ so tdanіemъ prazdnika.

Vъ pzt0kъ večera: Poemъ Blaženъ myžъ: №-ю Slavu. Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы prazdnika, na ѕ7: i3 s™agw, na d7. Slava, s™agw: I# nhnэ, prazdnika. Vh0dъ, prokjmenъ dnE: i3 čtє1nіz s™agw G. Na lіtji stіhi6rы prazdnika, i3 s™agw stіhHvnыz: Slava, s™agw: I# nhnэ prazdnika. Ґ stіh0vnэ stіhi6rы prazdnika, sъ pripёvы i4hъ. Slava, s™agw: I# nhnэ, prazdnika. Po tris™0mъ troparь s™agw: Slava, i3 nhnэ, prazdnika. I# tpystъ.

Na ќtreni: Na BGъ gDь, troparь prazdnika, dvaždы: Slava, s™agw: I# nhnэ, prazdnika. Po kafjsmahъ sэdalьnы, i3 čtenіe prazdnika: polmeleй, i3 sэdalьnы s™agw vsi2. Slava, sэdalenъ po polmelei s™agw: I# nhnэ, prazdnika: i3 čtenіe s™agw. Stepє1nna. №-й ґntіfHnъ d7-gw glasa. Prokjmenъ, i3 є3đlіe s™agw. Pal0mъ n7: i3 stіhi1ra s™agw. KanHnъ prazdnika so їrmos0mъ na ѕ7: i3 s™agw na d7: i3 drugjй prazdnika na d7. Katavasіa prazdnika. Po G-й pёsni kondakъ s™agw, i3 jkosъ, i3 sэdalenъ s™agw dvaždы: Slava, i3 nhnэ, prazdnika: i3 čtenіe s™agw. Po ѕ7-й pёsni kondakъ prazdnika, i3 jkosъ. Na f7-й pёsni Čestnёйšuю ne poemъ, svэti1lenъ prazdnika. Slava, s™agw: I# nhnэ, prazdnika. Na hvali1tehъ stіhi6rы prazdnika G: i3 s™agw G. Slava, s™agw: I# nhnэ, prazdnika. Slavosl0vіe veli1koe. Po Tris™0mъ troparь s™agw: Slava, i3 nhnэ, prazdnika. E#ktєnіi2: i3 tpystъ. I# časъ №-й. Na časёhъ troparь prazdnika: Slava, s™agw: I# nhnэ, bGor0dičenъ časHvъ. Po §e našъ, kondaki2 premэnsemъ prazdnika i3 s™agw.

Na lіturgji: Blažє1nna, prazdnika pёsnь f7 na d7: i3 s™agw pёsnь G-z na d7. Po vh0dэ troparь prazdnika, i3 s™agw: Slava, kondakъ s™agw: I# nhnэ, prazdnika. Prokjmenъ, ґllilyіa, i3 pričastenъ prazdnika, i3 s™agw. Ґpclъ i3 є3đlіe dnE, i3 s™agw.

NJ t0mže prazdnicэ podobaetъ vёdati: ѓщe sluči1tsz njbrёtenіe čctnhz glavы2 p®tečevы, vъ nedёlю vsёhъ s™hhъ, poemъ slyžbu є3gw2 vъ pzt0kъ. Ѓщe li k0egw veli1kagw s™agw є3myže vo ўstavэ ўkažetsz bdёnіe:

Poemъ slyžbu veli1kagw s™agw vъ nastosщuю sію2 nedёlю vsёhъ s™hhъ, ćkože їwanna bGosl0va vъ z7-ю nedёlю po pascэ, so s™hmi ntcы6 vъ rzdY: takožde i3 zdЁ poetsz.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.