NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Maіa k7d

Prpdbnagw ntcA našegw nіki1tы st0lpnika, pereaslavskagw čudotv0rca.

Na malэй večerni postavimъ stіhi2 d7, i3 poemъ stіhi6rы samoglasnы, glasъ є7:

Vёroю i3 lюb0vію sošedšesz prazdnolю1bcы, palmы6 i3 pёsnьmi voshvalimъ dnesь nbcnago čelovёka, i3 zemnago ѓgGla, kъ nemyže vozopіemъ: q vseblaženne prpdbne, p0stnikwvъ pohvalo2 i3 myčenikwvъ! NJ nasъ moli1sz kъ bGu, dž§e našъ nіki1to, pomi1lovatisz dušamъ našыmъ. Dvaždы.

Čestnhй i3 svэton0snый nastA prazdnikъ, i3sp0lnь radosti i3 veselіz i3 duh0vnagw toržestvA. Tёmže sošedšesz monahwvъ mn0žєstva, i3 hrtoimeni1tіi lю1dіe, lюb0vію voshvalsющe, blaži1mъ bžctvєnnaz dэ‰nіz tvo‰: ćkw bo krjnъ ўd0lьnый procvёtъ, blagouhaeši dušє1vnaz n†ša č{vstva. Nіki1to dž§e našъ, moli2 spasti2 dyšы našz.

Ćkw ўzzvi1lsz є3si2 želanіemъ bžctvennыmъ, prpdbne dž§e nіki1to: vzemъ bo krestъ tv0й, poslёdovalъ є3si2 vLcэ hrtY. TogdA vs‰kaz plotsk†z mudrov†nіz ўmertvi1vъ, naslёdovalъ є3si2 kr0tkihъ zemlю: pričastіemъ bo njbožaemь, i3 neizrečennagw veselіz naslaždazsz, pominaй nasъ tvorsщihъ vsesvztyю tvoю2 i3 prečestnyю pamztь.

Slava, glasъ }:

Prpdbne i3 bGoblaženne dž§e nіki1to, voi1stinnu spod0bilsz є3si2 bžctvennыz ži1zni, post0mъ i3 bdёnіemъ i3znursz tёlo tvoE: tёmže i3 džbrazъ bhlъ є3si2 monahwvъ. Ѓщe bo i3 tэlesnый kzhkъ ўmolčA, no čudesA svidёtelьstvuюtъ. Drevnій gradъ pereaslavlь propovёduz hvalitsz, i3mёz vъ sebЁ neistoщi1moe sokr0viщe: sami bo zrsщe čestnyю raku moщeй tvoi1hъ, i3 čudesA bыvaєmaz, proslavlsюtъ proslavlьšago tS gDa. E#myže moli1sz, prpdbne, darovati vselennэй mi1rъ, i3 velію mi1lostь.

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ v7.

Pod0benъ: D0me є3vfrafovъ:

I#zšedъ i3zъ d0mu, grada pereaslavlz, prpdbne dž§e nіki1to, i3 došedъ tezoimeni1tagw lavrы, tY pokazalsz є3si2 d0mъ pres™agw d¦a.

Stjhъ: ČestnA predъ gDemъ smertь prepod0bnыhъ є3gw2.

D0mъ d¦0vnый bhti spod0bilsz є3si2, dž§e nіki1to, t ўdivlenіz brašenъ ўžasnyvsz, ćkw kamenь sograždenъ, bžctvennoю blagodatію.

Stjhъ: Blženъ myžъ bosйsz gDa, vъ zapovэdehъ є3go2 vosh0щetъ ѕэlw2.

Zak0nъ prіemъ t nastavnika tezoimeni1tagw lavrы, i3 mіrsk†z mudrov†nіz njstavlь, kvi1lsz є3si2 d0mъ pres™agw d¦a.

BGor0dičenъ: Raduйsz, ćže radostь mjru prіemšaz, i3 ўtoli1všaz pečalь, dv7o, pram™rnюю, hrtA žiznodavca por0ždši.

Na veli1cэй večerni poemъ, Blženъ myžъ: Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы, glasъ d7.

Pod0benъ: Ćkw d0blz:

Vozderžanіz strэlami vragA ўzzvi1lъ є3si2, i3 segw2 razori1lъ є3si2 polki2. Tёmъ pobBdы prіstъ na vragi2, blaženne prpdbne, na sego2 deržavnw tS, nіki1to, hrtY ўkrёplьšu: є3g0že moli2, t tli2 i3 bёdъ i3zbaviti soveršaющihъ pri1snw čestnyю pamztь tvoю2.

Na lyčšaz vidBnіz všedъ, blaženne, zemn†z vs‰ i3 tlBющaz prehod‰щaz, vъ tэlesi2, prpdbne, prezrёlъ є3si2, žitіE bezveщestvennoe na zemli2, nіki1to, poži1lъ є3si2 slavz hrtA. E#g0že moli2, t tli2 i3 bёdъ i3zbaviti čtyщыz pri1snw čestnyю pamztь tvoю2.

Darov†nіi d¦a, bžctvennыmi sі‰nіi prosvёщsz, prisnopamztne nіki1to, svэti1lьnikъ pokazalsz є3si2 koncє1mъ, bolёzneй ѕHlъ i3 tmY strasteй tgonsz moli1tvami tvoi1mi, i3zbavlsz ned{gъ i3 skorbeй i3 bёdъ, vёroю soveršaющihъ pri1snw čestnyю pamztь tvoю2.

I$nы stіhi6rы, glasъ t0йže.

Pod0benъ: Dalъ є3si2 znamenіe:

Ćkw glasъ prbr0českій ўslhšavъ, i3zmhйtesz i3 či1sti bydete, i3 t segw2 ўmilenіe vъ serdcы prіemъ, i3 vsego2 sebE slezami njblivaz, vospominaz svo‰ sodBznnaz, i3 ničt0že mogjй vэщati, t0kmw vo ўmЁ svoemъ kъ bGu glag0laše: nastavi mS na stєzi2 pr†vы, i3 poйdY vo i4stinэ tvoeй, i3spolnsz tvo‰ povelBnіz.

E#gdA drugHmъ i3 znaєmыmъ sHzvannыmъ, i3 potrє1bnыmъ ўstr0єnnыmъ, znamenіe strašno pokazasz, pёna sъ kr0vію t sosyda i3shodsщi, i3 snBdnaz na mnHgi ќdы čelovёčєskіz pretvori1šasz, i3 velіimъ strahomъ njderži1mь bhvъ, sk0rw t d0mu i3zhde, i3 ko nbi1teli ўstremi1sz, vo ўmЁ svoemъ kъ bGu molsšesz.

E#gdA t d0mu i3zšedъ, slezami pytь njmoči1lъ є3si2, nbi1teli dostizaeši, i3 nastavniku duh0vnэ besёdovalъ є3si2, nbёtы tvo‰ bGu vozdavaz: pl0ti tvoeS ne poщadi1lъ є3si2, mravію i3 mši1camъ sію2 vъ snёdь predalъ є3si2, i3 si1mъ vragA do koncA posrami1lъ є3si2.

Slava, glasъ ѕ7:

Mjrъ voznenavi1dэvъ, hrtA vozlюbi1lъ є3si2, i3 tomY poslёdovavъ, veri6gi t‰žki na tёlэ tvoemъ nosi1lъ є3si2: post0mъ i3 bdёnіemъ sebE ўdručaz, ćkw bezpl0tenъ na zemli2 poži1lъ є3si2: dyšu že presvёtlu bGu predstavivъ, darovanій čudesъ spod0bilsz є3si2. Tёmъ m0limъ tS, dž§e nіki1to prpdbne, moli2 spasti1sz dušamъ našыmъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ: Vh0dъ. Prokjmenъ dnE. I# čtє1nіz tri2.

Prbr0čestva i3saіina čtenіe. (GlavA m7g.)

Takw glg0letъ gDь: vsi2 kzhcы sobrašasz vkypэ, i3 soberytsz knszi t ni1hъ: kto2 vozvэsti1tъ sі‰ vъ ni1hъ; i3li2 ±že t načala, kto2 slы6šana sotvori1tъ vamъ; da privedytъ svidёteli svo‰ i3 njpravdstsz, i3 da ўslhšatъ, i3 da rekytъ i4stinu. Bydite mi2 svidёteli, i3 ѓzъ svidёtelь, glag0letъ gDь bGъ, i3 džtrokъ, є3g0že i3zbrahъ, da poznaete i3 vёruete mi2, i3 razumёete, ćkw ѓzъ є4smь: prežde menє2 ne bhstь i4nъ bGъ, i3 po mnЁ ne bydetъ: Ѓzъ є4smь bGъ, i3 nёstь razvэ menє2 spasazй. Ѓzъ vozvэsti1hъ i3 spas0hъ, ўničiži1hъ i3 ne bЁ vъ vasъ čyždій. Vы2 mnЁ svidёteli, i3 ѓzъ gDь bGъ: i3 є3щE t načala ѓzъ є4smь, i3 nёstь t rykъ moi1hъ i3zbavlszй, sotvorю2, i3 kto2 tvrati1tъ to2; Si1ce glag0letъ gDь bGъ, i3zbavlszй vasъ, s™hй їzrailevъ.

Prbr0čestva i3saіina čtenіe. (GlavA …v.)

Takw glg0letъ gDь: na stёnahъ tvoi1hъ, їerli1me, ўstr0ihъ stražы vesь denь i3 vsю2 n0щь, i5že do koncA ne prem0lknutъ, pominaющe gDa. Nёstь bo vamъ pod0benъ: ѓщe i3spraviši i3 sotvori1ši, їerli1me, neprez0rstvo na zemli2. Klstsz gDь si1loю svoeю, i3 krёpostію mhšcы svoeS: ѓщe ktomY tdamъ pšeni1cu tvoю2, i3 brašno tvoE vragHmъ tvoi6mъ: i3 ѓщe ktomY i3spію1tъ vіno2 tvoE shnove čuždji, nj nemže trudi1lsz є3si2: No sobiraющіi snэdstъ є5, i3 voshvalztъ gDa: i3 є4mlющіi i3spію1tъ є5 vo dv0rэhъ s™hhъ moi1hъ. Šestvuйte vratы6 moi1mi, i3 pytь sotvori1te lю1demъ moi6mъ, i3 kamenіe, є4že na puti2, razmeщi1te, i3 vozdvi1gnite znamenіe vo kzhki. Se bo gDь slhšano sotvori2 do poslёdnihъ zemli2, i3 rečete dщeri sіHnovэ: sE sp7si1telь tv0й prih0ditъ, i3mhй mzdY sъ sob0ю, i3 dёlo є3gw2 predъ licemъ є3gw2. I# narečetъ | lю1di svstы, i3zbavlenы gDemъ: th že narečešisz vzhskanъ gradъ, i3 ne njstavlenъ.

Premydrosti solomHni čtenіe. (GlavA є7.)

Pravєdnicы vo vёki živytъ, i3 vъ gDэ mzdA i4hъ, i3 popečenіe i4hъ ў vhšnzgw. Segw2 radi prіi1mutъ crtvіe blagolёpіz, i3 vэnecъ dobr0tы t ruki2 gDni: zanE desni1ceю pokrhetъ |, i3 mhšceю zaщiti1tъ i5hъ. Prіi1metъ vseoryžіe rvenіe svoE, i3 vowruži1tъ tvarь vъ mestь vragHmъ. NJblečetsz vъ bronS pravdы, i3 vozloži1tъ šlemъ, sydъ nelicemёrenъ: prіi1metъ щi1tъ nepobэdi1mый, prepod0bіe: powstri1tъ že naprasnый gnёvъ vo nryžіe: spob0retъ že sъ ni1mъ mjrъ na bez{mnыz: p0йdutъ pravol{čnыz strёlы mHlnіinы, i3 ćkw t blagokrygla lyka nblakHvъ na namёrenіe poletstъ: i3 t kamenometnыz ćrosti, i3sp0lnь padytъ gradы: voznegodyetъ na ni1hъ vodA morskaz, rёki že potopstъ | naglw. Soproti1vъ stanetъ i5mъ dyhъ si1lы, i3 ćkw vi1horъ razvёetъ i5hъ: i3 njpustoši1tъ vsю2 zemlю bezzak0nіe, i3 ѕlodёйstvo prevrati1tъ prest0lы si1lьnыhъ. Slhšite u5bo, carіe, i3 razumёйte: navhknite, sudіi6 koncє1vъ zemli2. Vnuši1te, deržaщіi mn0žєstva i3 gordsщіisz nj nar0dэhъ kzы6kъ: ćkw danA є4stь t gDa deržava vamъ, i3 si1la t vhšnzgw.

Na lіtji stіhi6rы, glasъ d7:

Prpdbne dž§e nіki1to, tы2 vračь dušamъ i3 tёlwmъ kvi1lsz є3si2, i3stočaz ned{žnыmъ i3scэlenіz strui6: daromъ že blagodatnыmъ ўkrašaemь, dalьnagw radi šestvіz, tsžkimъ nedygomъ njbderži1mago knszz zdrava sotvori1lъ є3si2, vozdaю1щa hvalY bGu, takovA dara spod0blьšemu tS, i3 njbraщšagosz kъ pytnomu šestvію glag0lavša: moli2, prpdbne, nj čtyщihъ lюb0vію prečestnyю pamztь tvoю2, spasti2 dyšы našz.

BGomydre nіki1to, slavu malovremennuю njstavlь, vъ tezoimeni1tagw lavru vseli1lsz є3si2, dž§e, i3 trbcэ či1stый d0mъ pokazavsz, blaženne, si1loю i3 dёйstvіemъ s™agw d¦a tє1mnыz polki2 progonseši, i3 ѕmja sredi2 kellіi mertva sotvori1lъ є3si2: živsše bo vъ tebЁ hrt0sъ bGъ našъ, є3g0že moli2, prpdbne, spasti2 dyšы našz.

Mіrskjй mztežъ njstavlь, i3 vzemъ krtъ tv0й, poslёdovalъ є3si2 hrtY nevozvratnыmъ p0mыslomъ. I#zъ d0mu i3zšelъ є3si2, suprygu i3 bli1žniki ćkw nivočt0že vmэni1vъ, i3 dosti1glъ є3si2 tezoimeni1tagw vъ myčenicэhъ lavrы, dušє1vnыz str†sti i3zъ k0rene i3storgaz, t‰žkaz želBza na vhю vozloži1lъ є3si2, i3 častыhъ radi bdёnій i3 moli1tvъ blagodatь vosprіemъ, prpdbne, i3scэlsti razli6čnыz nedygi, ѓgGlwmъ sobesёdniče, i3 prpdbnыmъ soži1telю, dž§e nіki1to, moli1sz gDevi spasti2 dyšы našz.

Slava, glasъ є7:

Prpdbne dž§e, ne dalъ є3si2 snA tvoi1ma nči1ma, ni vёždoma dremanіz, d0ndeže dyšu i3 tёlo t strasteй svobodi1lъ є3si2, i3 sebE ўgot0valъ є3si2 d¦u žili1щe: prišedъ bo hrt0sъ so nc7emъ, nbi1telь vъ tebЁ sotvori2, i3 є3dinosyщnыz trbcы ўg0dnikъ bhvъ, velikopropovёdniče dž§e našъ nіki1to, moli2 spasti1sz namъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ }.

Pod0benъ: Q preslavnagw čudesE!

Prpdbne dž§e nіki1to, slэpы6mъ daeši svёtъ, bolsщыmъ i3scэlenіe, hrwmhmъ zdravіe, i3 mi1lostivnw preklonsešisz prihodsщыmъ sъ vёroю ko hramu tvoemY, prossщыmъ p0moщi tvoeS. Se bo zastypnika i3 predstatelz vёrnіi vsi2 njbrэt0homъ, voshvalsющіi tS, vsečestne.

Stjhъ: ČestnA predъ gDemъ smertь prpdbnыhъ є3gw2.

Prpdbne dž§e vsečestne, dobrodёtelьmi blagi1mi všelъ є3si2, ćkw na džgnennэй kolesni1cэ kъ bGu, i3 pobёdnыmi vэncы6 ўvszlsz є3si2, ćkw moni6stы na tёlэ tvoemъ nosi1lъ є3si2 čestnы6z veri6gi: na gr0bэ že položenы2 i3stočaюtъ i3scэlє1nіz, i3 progonsюtъ dyhi luk†vыz. Tёmъ blaži1mъ tS, prehvalьne nіki1to.

Stjhъ: Blaženъ myžъ, bosйsz gDa, vъ zapovэdehъ є3gw2 vosh0щetъ ѕэlw2.

LikHmъ p0stničєskimъ sočtalsz є3si2, prpdbne, i3 monašeskimъ ўkrasi1lsz є3si2, blaženne, žitіemъ. I# nhnэ vъ nbcnыhъ veseli1šisz selenіihъ, i3dёže likyюtъ ѓgGli, svёtomъ b9estvennыmъ voi1stinnu njbožaemь. Pominaй vhnu blažaщihъ tS na zemli2, i3 presvzt0e tvoE tvorsщihъ ўspenіe, nіki1to.

Slava, glasъ G:

Glasъ prbr0ka veleglasnw vopію1щa: i3zmhйtesz, i3 či1sti bydete, molsщutisz vo s™i1liщi, ўslhšavъ, vozstenalъ є3si2 i3zъ glubinы2 serdca, glag0lz: b9e, njči1sti mS. I# ўčreždenіe sotvori1lъ є3si2 vъ domY klevrє1tъ radi tvoi1hъ, i3 ўvi1dэnіemъ brašenъ ўžaslsz i3 tt0rgnulsz є3si2 ćkw serna t tenetA, zєmnaz mudrov†nіz njplevavъ. I# nhnэ, prpdbne dž§e nіki1to, ne prezri moli1tvы r†bъ tvoi1hъ molsщihsz tebЁ, i3sprosi2 ў hrtA bGa, pomi1lovati dyšы našz.

I# nhnэ, bGor0dičenъ.

Troparь, glasъ d7:

Pravoslavnыmъ smhslomъ, ю4nwšskaz vozželBnіz voznenavi1dэvъ, i3 d0blestvєnnыz nravы vosprіi1mъ, vragA pobэdi1lъ є3si2, i3 vo blagorazymіi bGu ўgodi1lъ є3si2: i3 svhše t negw2 prіemъ darъ čudesъ, bёsы progonsti, nedygi i3scэlsti, nіki1to preslavne, moli2 hrtA bGa, da spasetъ dyšы našz.

Na ќtreni, po №-й stіhol0gіi sэdalenъ, glasъ d7:

Vo nbi1teli tezoimeni1tagw tebЁ strastoterpca ži1znь preprovodi1lъ є3si2, i3 vsi2 prihodsщіi kъ tebЁ, ѓki ko i3st0čniku blagotekyщemu radostnw thodsщe, hrtA proslavlsюtъ. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Vost†nіz bezpl0tnыhъ vr†gъ, i3 ѕl0bы i3zbavi mS, bcde, i3 tvoeю moli1tvoю si1hъ proženi2: ts bo i4mamъ teploe zastuplenіe i3 p0moщь, i3 tverdoe pribёžiщe.

Po v7-й stіhol0gіi sэdalenъ, glasъ G:

Ne t0kmw vo gradэ tvoemъ slhšano bhstь, no i3 vo vs‰ stranы6 i3 gradы proizhde slava i4mene tvoegw2, prpdbne, i3 vsi2 prizыvaющіi sъ vёroю tebE na p0moщь nedygwvъ i3scэlenіe prіemlюtъ. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Predstatelьnice i3 pokr0vъ tы2 є3si2, prečctaz, i3zbavi nы2 t bёdъ lю1tыhъ i3 njbstosnій2, i3 dyšы našz spasi2 bžctvennыmi tvoi1mi moli1tvami.

Po polmelei sэdalenъ, glasъ v7:

K0e pohvalenіe prinesemъ tebЁ, prpdbne; ѓgGlьski bo na zemli2 poži1lъ є3si2, drevnihъ že pHstnikъ vozderžanіemъ dosti1gъ, myčenikwmъ že priloži1lsz є3si2, ćkw nyžnuю smertь prіslъ є3si2. Tёmъ m0limъ tS, nіki1to: moli2 hrtA bGa nj vsёhъ nasъ. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Prіstъ vo črevэ nevmэsti1mago bGa, heruv‡mъ i3 seraf‡mъ vhšši kvi1lasz є3si2, vLčce: tёmъ vsi2 vёrnіi vospэvaemъ ržctvo2 tvoE, prečctaz.

Stepє1nna, №-й ґntіfHnъ d7-gw glasa.

Prokjmenъ: ČestnA predъ gDemъ smertь prpdbnыhъ є3gw2.

Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDevi nj vsёhъ, ±že vozdade mi; Vsskoe dыhanіe: E#đlіe matfea, začalo m7g.

Po n7-mъ palmЁ stіhi1ra, glasъ ѕ7:

Prpdbne dž§e, є3gdA t d0mu i3zšelъ є3si2, ni na gradъ njzrёlsz є3si2, ni drugHvъ soedinenіz, ni supryžnicы lюbvE pomыšlsz: no kypnw vs‰ zєmnaz voznenavi1dэvъ, na nbcnaz vziraz, i3 kъ si6mъ razumъ tv0й vozvыšaz, i3 ćkože njbэщalsz є3si2, takw blgočestnw soverši1lъ є3si2. Tёmъ pamztь tvoю2 počitaemъ, dostočydne.

KanHnъ. Glasъ d7.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Tverzu ўstA mo‰, i3 nap0lnztsz d¦a, i3 sl0vo trhgnu cRi1cэ m™ri, i3 kvlю1sz svёtlw toržestvyz, i3 vospoю2, raduzsz, toS čudesA.

Svёtomъ blagodati njzarsemь, prpdbne, vёroю pamztь tvoю2 toržestvyющыz svэtovi1dnuю, tmы2 grэh0vnыz moli1tvami tvoi1mi i3zbavi, nіki1to preslavne.

Kъ bGu vvodsщь nesovratnw šestvovalъ є3si2 pytь, ko gradu nbcnomu, nіki1to, dosti1glъ є3si2: i4bo s™hй nastavi tS d¦ъ, počivazй vъ serdcы tvoemъ.

Voznossщee smirenіe, nіki1to, i3mёlъ є3si2: tёmъ m0limsz tebЁ: ўщedri, prpdbne, smirenіe naše, i3 bolBzni | njblegči2 serdecъ našihъ.

BGor0dičenъ: Radosti namъ hodataй, ćkw prіemši i3spolnenіe vsegw2 bžctvA, kvi1lasz є3si2, vsenepor0čnaz: tёmъ vsi2 tebЁ raduйsz, ѓgGlovo soglasnw zovemъ, bGoradovannaz.

Drugjй kanHnъ, glasъ }, i3mёz kraegranesіe:

Pёnіe prinošY molebno predi1vnomu ntcY nіki1tэ.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Sokruši1všemu br†ni mhšceю svoeю, i3 provedšemu ї}lz skvozЁ čermn0e m0re, poi1mъ є3mY, ćkw i3zbavitelю našemu bGu: ćkw proslavisz.

Pёnіe prіimi2 t ўstenъ nedost0йnыhъ, člvэkolю1bče gDi, i3 podaždь mi2 tverzenіe ўstHmъ, i3 glasъ ўmilenіz, da vozmogY vospёti ўg0dnika tvoegw2 nіki1tu predi1vnago.

Nenavistію voznenavi1dэvъ suetY mjra, vs‰ sodBznnaz sъ plačemъ i3spovёdalъ є3si2 duh0vnomu tvoemY nastavniku, i3 zapreщenіe lюbeznw t duši2 vopіslъ є3si2.

E#li1kw i3mёz drugHvъ lюblenіz, i3 podryžіz sovokuplenіz, i3 dom0vnoe prebыvanіe, v0leю vsёhъ ttщeti1vsz, hrtA є3di1nago priwbrёlъ є3si2.

BGor0dičenъ: MolьbY prinošaю t ўstenъ nedost0йnыhъ, sію2 prіimi2, vLčce, ćkw vd0vыz džnы dvЁ c†tэ, nedёйstvenna bo є4stь. Tёmže so ўmilenіemъ vopію1 ti: q prebogataz, slava ržctvY tvoemY, prečctaz!

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Ne mydrostію i3 si1loю, i3 bogatstvomъ hvalimsz, no tob0ю, dž§eю v3postasnoю mydrostію, hrtE: nёstь bo svstъ, pače tebє2, člvэkolю1bče.

Prežnee veselіe i3zmэni1lъ є3si2, byduщihъ radi blagi1hъ žestostію, dobrodёtelьnw poži1vъ, blženne, na i3st0čnicэ vъ gorahъ, ćkw veli1kій i3lіA prebыvaz.

Pytь pravый є3gHže vozželёvъ, poщenіz radi ўdivlenіemъ brašenъ tebЁ pokazA bGъ, є3g0že njbrёlъ є3si2 bezmezdnw, ćkože pristaniщe, mydre.

Koleblemыhъ razli1čnыmi strastьmi2, ko tvoemY stolpY, nіki1to, prihodsщihъ, čestnhmъ tvoi1mъ hodataйstvomъ vsёhъ nasъ posэti2, molS člvэkolю1bca.

BGor0dičenъ: TS mydrostь b9іz vsečctnhй nrganъ njbrёtši, nj tvoi1hъ čctыhъ kroveй voploщaetsz, i3 po ržctvЁ netlёnnu pokazA.

I$nъ.

Їrm0sъ: Ўtverdi1sz serdce moE vo gDэ, voznesesz r0gъ m0й vъ bz7э moemъ, razširi1šasz na vragi2 mo‰ ўstA mo‰, vozveseli1hsz nj spasenіi tvoemъ.

Matfeй mhtnicu njstavlь, є3đljstъ pokazasz: th že, prpdbne, suetY mjra tvergъ, vъ monašєskaz njdёzvsz, hrtY ўgodi1lъ є3si2, i3 čudotv0recъ pokazalsz є3si2.

Lukavoe s0nmiщe njstavlь, hrt0vъ kremъ na sS vozloži1lъ є3si2, trudы6 že i3 pHdvigi tvoi1mi vsёhъ ўdivlsz, i3 ko spasenію nastavlsz.

Blydnagw glasomъ vopіS, i3 so vozdыhanіemъ vъ pє1rsi bіS, bGu pribli1žilsz є3si2, i3 radosti vёčnыz spod0bilsz є3si2 i3 neprestannagw, nіki1to, veselіz.

BGor0dičenъ: Napastьmi mn0gimi njderži1mь, sъ bolёznьmi i3 plačemъ vopію1 ti: i3zbavi, bcde, t njderžaщihъ mS skorbeй i3 vёčnagw mučenіz, i3 crtvіz sn7a tvoegw2 spod0bi mS.

Sэdalenъ, glasъ є7:

Tёlomъ vozšedъ na st0lpъ, ќmъ že vozvhsivъ na prem‡rnaz, trudы2 ko trudHmъ prilagaeši, želaz dosti1gnuti ўgot0vannыhъ tebЁ blgъ na nb7sёhъ: i4hže poluči1vъ, pominaй nasъ, počitaющihъ sщ7ennuю pamztь tvoю2.

Drugjй sэdalenъ, glasъ d7:

Ćkw vsesvёtlaz ѕvэzdA vozsіsvъ svэtozarnыmi dobrodёtelьmi, bGon0se, vsю2 dyšu prosvэti1lъ є3si2 d¦omъ. Tёmъ prešelъ є3si2 kъ nevečernemu svёtu, razrэšaz strasteй našihъ tє1mnыz džblaki, pamztь tvoю2 pri1snw tvorsщihъ serdca pravostію.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Neči1stыhъ pHmыslъ moi1hъ mn0žestvo, i3 bezmёstnыhъ mhsleй njburєvanіz, kto2 i3zreщi2 m0žetъ, vsenepor0čnaz; nasto‰nіz že bezpl0tnыhъ vr†gъ moi1hъ kto2 i3spovёstь, i3 si1hъ ѕl0bu; no tvoeю molьb0ю, blgaz, si1hъ mnЁ vsёhъ i3zbavlenіe daruй.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Sэdsй vъ slavэ na prt0lэ bžctvA, vo džblacэ legcэ prіi1de ї}sъ prebžctvennый, netlёnnoю dlanію, i3 spasE zovyщыz: slava, hrtE, si1lэ tvoeй.

StolpY, bGon0se, sograždaemu nepokoleblemoю dušeю samsz predalъ є3si2, byduщuю ži1znь predzrS, є3sže ўluči1ti želaz, ćkw hrabrъ v0inъ.

Lavrы čestnhz dosti1glъ є3si2, mydre, vozvhsivsz smirenіemъ, verhi2 demwnskіz smiri1lъ є3si2 i3 vъ neй d0blestvovalъ є3si2, slava monahwvъ i3 ўtverždenіe.

Moli1tvami i3 post0mъ vowruži1vsz, i3 strahomъ sebE ўmertvi1vъ gDnimъ, blaženne, tstypnika i3zsэkaeši nevi1dimago ѕmjz, dž§e, pobёdnikъ bhlъ є3si2.

Vesь bžctvennыmъ d¦omъ razženъ bhvъ, dž§e, trudы2 pod8slъ є3si2 na mnHga lBta, vъ hlэvi1nэ ќzcэ terpS, vzыskaz gDa, blagodatію tS bžctvennoю ўkrэplsющago.

BGor0dičenъ: Na prt0lэ vыs0cэ strašnw sэdsй, na m™rnюю rukY mLnecъ bhvъ sэdi1tъ, nizpadšій džbrazъ vozvodS i3 njboženіe syщыmъ podavaz.

I$nъ.

Їrm0sъ: Prbr0kъ ґvvakymъ ќmnыma nči1ma provi1dэ, gDi, prišestvіe tvoE, tёmъ i3 vopіsše: t ю4ga prіi1detъ bGъ. Slava si1lэ tvoeй, slava snizhoždenію tvoemY.

Pri1snw i3mёlъ є3si2 kъ bGu moli1tvennika, duh0vnago tvoego2 nastavnika, ćkože vtorago mwmsea, i3zvedšago i3zъ є3gĐpta drevnzgo ї}lz, naučaющa tS vospэvati: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Ne dovlЁ tebЁ, prpdbne, mnogotrydnoe prebыvanіe, želBza t‰žkaz na sS vozlagaeši, i3 trudы2 kъ trudHmъ prilagaeši, vopіS hrtY: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Šє1stvіz nb7si2 kvlsz, st0lpъ vozdruzi1lъ є3si2, i3 t segw2 stezю2 vъ moli1tvennый hramъ i3skopalъ є3si2, i3dёže prilёžnw vopіS hrtY: slava si1lэ tvoeй, gDi.

BGor0dičenъ: Vozstavi mS ni1zu ležaщago moli1tvami tvoi1mi, prečctaz, i3 na pokasnіz stєzi2 nastavi, da vozbnyvъ t glubinы2 nečaznіz, ўzrю2 svёtъ bGorazymіz, i3 vospoю2 zastuplenіe tvoE, prepёtaz.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Ўžas0šasz vssčєskaz nj b9estvennэй slavэ tvoeй: th bo, neiskusobračnaz dv7o, i3mёla є3si2 vo ўtr0bэ nadъ vsёmi bGa, i3 rodilA є3si2 bezlёtnago sn7a, vsBmъ vospэvaющыmъ tS mi1rъ podavaющaz.

Hodi1lъ є3si2, prpdbne, po ќzkomu puti2, bžctvennыmi voshoždє1nіi serdca rasprostranszsz, i3 pričastіemъ njbožazsz, vsemydre. Tёmъ bhlъ є3si2 monahwmъ svёtlostь.

ko njči1stivšu ќmnoe, prpdbne, blgodatь dadesz tebЁ ѓki prbr0ku, є4že prє1dnzz predzrёti, i3 predglag0lati ćkw s{щaz, d†lьnzz i3 bezvBstnaz.

Bolёznь njblegči1 mi grэhHvъ i3 skorbeй, i3 prestavi serdca moegw2 bolBzni, i3 sogrэšenій razrэšenіe daruй, blagodёtelz bGa i3mёz, poslyšaющago čestnhhъ tvoi1hъ moli1tvъ.

BGor0dičenъ: ЎmA moegw2 i3scэli2 prevraщenіe, prečctaz, ўvračyй str†sti duši2 moeS, i3 lёnostnuю tmY tženi2, ćkw da hvalami tS pri1snw ўblažaemъ, vsenepor0čnaz.

I$nъ.

Їrm0sъ: GDi b9e našъ, mi1rъ daždь namъ, gDi b9e našъ, stzži1 nы, gDi, razvэ tebє2, i3n0gw ne vёmы, i4mz tvoE i3menyemъ.

PBnіz soveršaz i3shodS vъ noщi2 t stolpA, dvA i3st0čnika i3skopalъ є3si2, t ni1hže i3 do nhnэ sъ vёroю počerpaющe, prіemlюtъ blagodatь i3scэlenій.

Sopernikъ prelukavый, ѓki ѕmjй preveli1kъ, posredЁ kellіi tvoeS i3zhde, ўstrašaz tS: th že sego2, blženne, popralъ є3si2, i3 bezъ vёsti moli1tvoю do koncA sotvori1lъ є3si2.

Nedygъ njslablenіz ўdHvъ i3mёz blagočesti1vый mіhai1lъ, knzženіe togdA soderžaй vo gradэ černi1govэ, moli1tvami tvoi1mi i3scэlenіe poluči2.

BGor0dičenъ: HrtA ї}sa r0ždšaz prečctaz, sego2 moli2 pri1snw, i3zbaviti t bёdъ rabы6 tvo‰, vёroю i4mz tvoE prizыvaющыz: razvэ bo tebє2, vLčce, i3n0gw zastuplenіz ne i4mamы.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: B9estvennoe sіE i3 vsečestn0e soveršaющe prazdnestvo, bGomydrіi, bGomatere, prіidi1te, rukami vospleщimъ, t neS r0ždšagosz bGa slavimъ.

Ўmertvi1lъ є3si2 str†sti tэlє1snыz, ćkw drevo vi1dэsz vыsokoverho, plodы2 čudesъ prinosS, nіki1to bGoblaženne.

I$že bezči1slєnnыmъ bolёznemъ pribli1žihsz, tёlomъ nemoщenъ prebhvъ, prpdbne. Tёmъ zovy ti vёroю: bolBzni ўstavi serdca moegw2.

T duševnыhъ nemoщeй, dž§e, koleblemыhъ, vёroю tS prizыvaющihъ nhnэ posэti2, moli1tvami tvoi1mi, ±že kъ bGu, ćkw da blagočestnw tS slavimъ.

BGor0dičenъ: E#di1na pom0щnice, pomozi1 mi pogibaющu, i3 ryku mi2 prostri2, i3 ko pristaniщu navedi2 pokasnіz, dv7o bGoradovannaz.

I$nъ.

Їrm0sъ: Ćkw v0dы morsk‡z, člvэkolю1bče, volnami žiteйskimi njburevaюsz. Tёmže, ćkw їHna, takw vopію1 ti: vozvedi2 t tli2 živ0tъ m0й, blgoutr0bne gDi.

Predi1vno bhstь čydo, є3щe bo deržavnomu mіhai1lu ni nbi1teli dosti1gšu, ni stolpA vi1dэvšu, t0kmw žezlъ tv0й vъ rycэ prіi1mъ, i3 nj semъ ўkrэpi1vsz, i3scэlenіe poluči2, i3 prіi1de vo nbi1telь tvoю2 zdravъ.

Radostnw blagočesti1vый mіhai1lъ knszь, prіemlz t tebє2 blagoslovenіe, samъ tebЁ i3spovёda, kakw velіarъ vo džbrazэ černcA, dvakratы ponosi2 tebE, skazyz tebE t žitіS segw2 tšedša.

Deržavnый mіhai1lъ knszь došedъ mёsta, i3dёže i3scэlenіe poluči2, povelЁ vodruzi1ti čestnhй krtъ vъ slavu bGu, i3 vъ pamztь čudesi2 predi1vnagw ntcA.

BGor0dičenъ: VsE vremz životA moegw2 vo strastehъ i3zži1hъ, i3 nhnэ molє1nіz prinošaю ti2, prečctaz: razrэšenіe, podaždь mi2, vsepёtaz, i3 vёčnagw mS i3zbavi njsuždenіz: th bo mjru blgaz pom0щnica.

Kondakъ, glasъ }.

HrtA radi t tvoi1hъ rabHvъ nyždnuю smertь preterpёlъ є3si2: i3 vэnecъ netlёnіz t negw2 vosprіslъ є3si2: prihodsщыmъ že sъ vёroю t čctnagw tvoegw2 gr0ba podaeši cэlьbы6, q nіki1to prpdbne, moli1tvenniče nj dušahъ našihъ.

Jkosъ: Zemnhй ѓgGlъ, nebesnый čelovёkъ bhlъ є3si2, prpdbne, post0mъ i3 bdёnіemъ dyšu prosvэti1vъ, ґlkanіemъ i3 žaždeю, i3 na zemli2 leganіemъ bGu ўgodi1lъ є3si2, i3 vssku dobrodёtelь monašeskagw žitіS i3spravilъ є3si2: kъ si1mže i3 nyždnuю smertь t tvoi1hъ rabHvъ vosprіi1mъ, vozšelъ є3si2 kъ želaemomu hrtY raduzsz, q nіki1to prpdbne, moli1tvenniče nj dušahъ našihъ.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Ne posluži1ša tvari bGomydrіi pače sozdavšagw, no džgnennoe preщenіe myžeski popravše, radovahusz poю1щe: prepёtый nc7є1vъ gDь i3 bGъ, blagoslovenъ є3si2.

Serdce tvoE trbčeskoe žili1щe sodёlavъ, tri2 krestы2 i3 t‰žkaz želBza, nіki1to, na sebЁ ponesъ, t ni1hže b9estvennoю blgodatію cэlьbы6 i3stekaюtъ, na prosvэщenіe i3 njčiщenіe vёrnw pritekaющыmъ ti2.

DušA tvoS svэtozarenіemъ bžctvennagw d¦a sіsющi pri1snw, dyšы vi1dzše pritekaющihъ ti2 vёroю svёtlw, blženne, prbr0českimi prorečє1nіi: tёmъ tS ўblažaemъ.

Nedygwvъ truždaющihъ, blaženne, dyšы i3 tэlesA, tvoi1mi svzthmi moli1tvami vsk0rэ i3zmэni2, i3 pёti sotvori2: prepёtый ntcє1vъ gDь i3 bGъ, blgoslovenъ є3si2.

BGor0dičenъ: Nepremёnnago r0ždši, є3di1na bGoradovannaz, desni1ceю є3gw2, čctaz, premэni1ti mi2 ќmъ na lyčšee molю1tisz, lю1tэ prevraщaemый žiteйskimi ўpraždnє1nіi.

I$nъ.

Їrm0sъ: T їudei došedše džtrocы vъ vavmlHnэ i3nogdA, vёroю trbčeskoю plamenь peщnый popraša, poю1щe: nc7є1vъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Ne ržA pokrы2 t‰žkaz džna želBza, no trudы2 tvo‰ i3 p0tы si1hъ prosvэti1ša, i3 ćkw zlato bleщahusz: lюbve že radi gDni, ne čylъ є3si2 si1hъ na tэlesi2 tvoemъ, ўserdnw vopіS: ntє1cъ našihъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Mytnіi ўm0mъ ўb‡йcы, zrsщe blistanіe džno na tэlesi2 tvoemъ, mnsщe mn0žestvo zlata nossщu ti2, nj ўbjйstvэ tvoemъ ўmhsliša. Th že t si1hъ, prpdbne, nyždnuю smertь vosprіslъ є3si2, vopіS hrtY, ntє1cъ našihъ b9e, blagoslovenъ є3si2.

NJbrэt0ša vo vremz ќtrennzgw klepanіz čestn0e tёlo tvoE teplo ležaщo, dyšu že tšedšu ko gDu. Nbi1tєli že i3sp0lnšisz blagov0nіz, vsi2 vozopi1ša so slezami: ntє1cъ našihъ b9e, blagoslovenъ є3si2.

BGor0dičenъ: CRkovь njsvzщena bGu bhvši, marje bGorodi1telьnice, sego2 moli2, ćkw člvэkolю1bca, čctaz, ўщedriti lю1di sogrэši1všыz, i3 spasti2 t bёdъ lю1tыhъ, i3 strasteй trevolnenіz.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: DŽtroki blgočesti6vыz vъ peщi2 ržctvo2 bGor0dičo spaslo2 є4stь, togdA ќbw njbrazyemoe, nhnэ že dёйstvuemoe, vselennuю vsю2 vozdvizaetъ pёti tebЁ: gDa p0йte, dэlA, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vs‰ vёki.

StoS na stolpЁ vhsprь, ćkw na svёщnicэ svэщA, prpdbne, svэtsщi, vsBmъ razumы vBrnыmъ prosvэщaz, pokazovalъ є3si2 d0brэ, slovesы2 i3 dэsnіi stezю2 životA, i3 vozvodi1lъ є3si2 sі‰ bžctvennыmъ smhslomъ kъ vыsotЁ bezstrastіz.

Ќmъ bezstrastіemъ njči1щь, besёdovalъ є3si2 ko gDu vsederži1telю: t negHže neizrečє1nnaz, prpdbne, navыkaz, prbr0česki predglag0lalъ є3si2, prosvэщaz dyšы, ćkw veli1kій, preblaženne, prbr0kъ: tёmъ tS soglasnw vёroю vospэvaemъ.

Naid0ša mi2 r†nы t‰žkіz, i3 nedyzi častw truždaюtъ: tёhъ mS i3zmэni2, dž§e, molю1tisz, ćkw t bGa prіi1mъ, nіki1to, blgodatь, i3scэlsti str†sti, i3 bolBzni njblegčati.

Trbčenъ: So vsёmi g0rnimi vHinstvы, nc7A i3 sn7a i3 s™ago d¦a, trbcu nerazdёlьnu, nesozdanno bžctvo2 pэsnosl0vzщe, s™ъ, s™ъ, s™ъ, vozopіemъ radostnw, є3di1na vlastь, načalo i3 crtvo.

BGor0dičenъ: I$že vsёmi nepristypenъ shй ziždi1telь, g0rnimi, ntrokovi1ce, či1nmi vseli1sz vъ ložesnA tvoS, newpalьnu soblюde tz, i3 po ržctvЁ netlёnnu. E#myže nhnэ pri1snw poemъ: gDa vospэvaйte dэlA, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vs‰ vёki.

I$nъ.

Їrm0sъ: Pokrыvazй vodami prevhsprєnnzz svo‰, polagazй m0rю predёlъ pes0kъ, i3 soderžaй vs‰, tS poetъ s0lnce, tS slavitъ lunA, tebЁ prin0sitъ pёsnь vsS tvarь, ćkw sodёtelю vsёhъ vo vёki.

Nerazymnіi džni ўbjйcы želaemagw zlata ne poluči1ša, čestnы6z že veri6gi vъ rэkY v0lgu vverg0ša, i3 presvBtlыmъ lučamъ nadъ ni1mi vъ noщi2 ćvlьšыmsz, ćkw i3 vesь gradъ kroslavlь njsіsvšыmъ.

Krestы2 tri2, i3 veri6gi tsžki, verhY vodы2 plavaющe njbrэt0šasz, i3 si1hъ bGolюbi1vіi vzemše, vo gradъ kroslavlь vnes0ša: i3 mn0zi razli1čnыmi nedygi njderži1mіi i3scэlenіe t si1hъ poluči1ša.

Tы2 samъ, prpdbne, njbrёtšemu kvi1vsz, tri2 krestы2, reklъ є3si2, i3 t‰žkaz želBza, p0čestь trudHvъ moi1hъ, sk0rw položeni da bydutъ na gr0bэ moemъ: džnъ že strahomъ i3 radostію njderži1mъ bЁ, po slovesi2 tvoemY takw sotvori2.

BGor0dičenъ: Tvo‰ mi1lwsti na mnЁ ўdivi1vši, čctaz, ўszvennuю dyšu moю2 i3scэli2, i3 byduщagw mučenіz i3zbavi, i3 crtvіz sn7a tvoegw2 spod0bi mS.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Vsskъ zemnor0dnый da vzыgraetsz d¦omъ prosvэщaemь, da toržestvyetъ že bezpl0tnыhъ ўmHvъ є3stestvo2, počitaющee sщ7ennoe toržestvo2 bGomatere, i3 da vopіetъ: raduйsz, vseblžennaz bcde, či1staz prisnodv7o.

Vozdvizaz ryki tvoS kъ bGu moli1lsz є3si2, krэpS ќmъ tv0й, ўderžati t strasteй, ѓki ѓgGlъ vъ tэlesi2, dž§e, tы2 bhlъ є3si2. Tёmъ so ѓgGlы vsegdA na nb7sёhъ živeši, slavnomu prt0lu predstoS svёta nevečernzgw i3spolnsemь.

Ćkw na nebesi2 vъ hlэvi1nэ ќzcэ poži1lъ є3si2, prpdbne: tёmъ ti2 ўmiri1šasz di1vnіi ѕvёrіe, pokori1všemu str†sti tэlє1snыz i3 ѕlostremlє1nіz, nіki1to prepdbne. Segw2 radi vёroю tS počitaemъ.

Tvo‰ čєstnhz i3 svzthz m0щы vo gr0bэ ležaщe, pogružaюtъ nedygi, i3 popalsюtъ tolpы6 demwnskіz vsegdA, prepod0bne nіki1to, bžctvennoю blagodatію, i3 i3stočaюtъ vsBmъ i3scэlє1nіz, vёrnw tS blažaщыmъ.

ЎžE kъ bGu približazsz ćsnэ i3 či1stэ, pomzni2 vёroю tS, nіki1to, pominaющihъ, grэhHvъ njstavlenіe namъ i3sprosi2, i3 nedygwvъ vsёhъ i3zbavlenіe, i3 b9іz crtva selenіe.

BGor0dičenъ: Svёtomъ mS njzari2 tvoi1mъ, nepor0čnaz, r0ždšaz svёtъ nepristypnый: razženi2 džblakъ strasteй duši2 moeS i3 t tmы2 i3zmi2, molю1tisz, i3 bžctvennagw spasenіz spod0bi, čctaz, є3di1na prisnodv7a.

I$nъ.

Їrm0sъ: TS neiskusobračnuю m™rь bGa vhšnzgw, tS pače ўmA r0ždšuю sl0vomъ voi1stinnu bGa, vhššuю prečctыhъ si1lъ, nem0lčnыmi slavoslovlє1nіi veličaemъ.

Moli2 za nы2, dž§e prpdbne, deržavnый vopіsše, i3 i3sprosi2 mjru mi1rъ, namъ že zdravіe, i3 na vragi2 njdolёnіe: tebe bo moli1tvennika tepla ko vLcэ predlagaemъ.

Raku tvoю2 lobыzaющe carіe blagočesti1vіi, ўmi1lьnw glag0lюtъ: i3sprosi2 ў hrtA, prpdbne, namъ že i3 čadwmъ našыmъ zdravіe i3 spasenіe i3 velію mi1lostь.

Kypnw za ntečestvo i3 s™i1teleй, i3 za vs‰ pravosl†vnыz moli1sz, prpdbne: da vsi2 pamztь tvoю2 svёtlw prazdnuющe vъ pёsnehъ hrtA veličaemъ.

BGor0dičenъ: LьvA rыkaющago na mS ўti1ši, prečctaz, mene že cэlьbы2 bžctvennыz spod0bi: da ўzrю2 svёtъ bGorazymіz, i3 radostnw vospoю2 ržctvo2 tvoE, bcde.

Svэti1lenъ.

Vs‰ žitі‰ njstavlь, hrtA priwbrёlъ є3si2, trudopol0žnw poži1vъ, i3 smertь nyždnuю vosprіstъ. Tёmъ pamztь tvoю2, nіki1to, počitaemъ. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

BGa namъ, prečctaz, rodilA є3si2, i3 vsi2 prarodi1telьnыz klstvы i3zbavlьšesz, vospэvaemъ tS, prepёtaz.

Na hvali1tehъ stіhi6rы na d7. Glasъ }.

Pod0benъ: Q preslavnagw čudesE!

Q preslavnagw čudesE! Kakw premэni1sz razumъ tv0й t suetы2 mjra na blagočestіe; smirenъ i3 cэlomydrъ pokazasz monahwmъ nastavnikъ ko spasenію, p0stnikwvъ pohvalA, molčalьnikwvъ ўdobrenіe. Tёmže lюb0vію pamztь tvoю2, nіki1to prpdbne, ўblažaemъ. Dvaždы.

Moli1tvennikъ kъ bGu krёpokъ bhlъ є3si2, čistotы2 rači1telь, cэlomydrіz džbrazъ, terpёnіz st0lpъ: ѓgGlьski na zemli2 poži1lъ є3si2, i3 ćkw ѕvэzdA presvёtlaz pokazalsz є3si2, i3 bhlъ є3si2 mnHgimъ v0ždь ko spasenію. Tёmže lюbeznw pamztь tvoю2, nіki1to prpdbne, voshvalsemъ.

brazomъ ґgGlolёpenъ pokazalsz є3si2, sэdi1na čestnA post0mъ ўkrašena, vozderžanіemъ sіsz, bratolю1bіemъ cvэthй, kr0tokъ vz0romъ, i3 ti1hъ hoždenіemъ, i3 ўmilenъ vidёnіemъ, i3 smirenъ serdcemъ, vыs0kъ dobrodёtelьnыmъ žitіemъ. Tёmže lюb0vію pamztь tvoю2, nіki1to prpdbne, ўblažaemъ.

Slava, glasъ t0йže. Samoglasenъ:

Prpdbne dž§e nіki1to, vъ monašestvэ poži1lъ є3si2 nepor0čnw, i3 blagoug0dnw gDevi, i3 є3li1kw trudopol0žnw načalъ є3si2, i3zrsdnw i3 čydnw skončalъ є3si2, i3 vsesoveršennw vo strasэ b9іi, i3 čudesъ darovanій spod0bilsz є3si2, є4že i3scэlsti nedygi razli6čnыz, i3 progonsti dyhi luk†vыz. Tёmъ pamztь tvoю2 počitaemъ, dostočydne.

I# nhnэ, bGor0dičenъ.

Slavosl0vіe veli1koe, i3 tpystъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.