NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Maіa k7g

Prpdbnыz matere našez є3vfrosĐnіi p0lotskіz.

Na veli1cэй večerni. Na GDi vozzvahъ: stіhi6rы, glasъ ѕ7:

ЃgGlwmъ čtcnyю i3 vselюbeznuю čctotY vozlюbi1vši, prpdbnaz mati є3vfrosĐnіe, hrtY t ю4nosti svoeS sebE ўnevёstila є3si2. E#myže nhnэ so ѓgGlы predstosщi, moli2 nj čtyщihъ blgočestnw pamztь tvoю2.

ЃgGlьskomu žitію2 podražaющi, post0mъ i3 mltvami hrtY, ćkw bezpl0tna, posluži1la є3si2. Nhnэ so ѓgGlьskimi či1nmi vodvorsющisz vъ čert0zэ bezsmertnagw ženihA tvoegw2, moli2, є3g0že vozlюbi1la є3si2, nj čtyщihъ radostnw vsečctnyю pamztь tvoю2.

ҐgGlopod0bnoe žitіE vosprіemši, slavu vremennuю, i3 bogatstvo, i3 d0mъ džtčій, i3 njbryčnika zemnago njstavila є3si2 i3 si1hъ radi vozdasnіe vёčnoe na nb7si2 vosprіsla є3si2, i3dёže so ѓgGlы raduющisz, moli2 nj čtyщihъ lюb0vію pamztь tvoю2.

I$nы stіhi6rы, glasъ t0йže.

Pod0benъ: Tridnevenъ:

I#z8 k0rene blgor0dna blgor0dstvomъ i3 mn0gimi dobr0tami pl0dъ procvэlA є3si2, vozrastši lozA po vseй zemli2 rysskoй i3 vъ p0lotstэ gradэ, njsэnsющi i3 vіn0mъ veselіz naposющi, є3vfrosĐnіe, pri1snw molsщihъ ti sz.

Ćkw vіnogradъ rysskіz zemli2, p0lotsku gradu nasadi1vъ bGъ prežde, tebE nhnэ že prinesE i3 preloži1vъ vъ zemlю nbэtovannuю, prpdbnaz є3vfrosĐnіe, monahwvъ ўdobrenіe.

Ўmertvi1vši tёlo, dušeю njžilA є3si2, i3z8 zemli2 ntečeskіz, p0lotska grada, vozdvi1gšisz, vъ sіHnъ prіi1de, i3 vsE svoE bogatstvo razdalA є3si2 tamw, i3 prіemleši nbcnaz.

Davjda i3 rwmana vъ m§nicэhъ i3 vъ prpdbnыhъ blžennago feod0sіa, є3vfrosĐnіe, vэnčannыhъ vi1dэvši, sebE ćkw žertvu davši bGovi, t knzzeй rysskihъ p0lotskіz zemli2 potщalasz є3si2 bratіi є3dinomhsliti, blžennaz, i3 knzgi1ninskagw li1ka načatokъ samoobэщanъ prin0sitsz bGovi, da sъ tёmi vosprіsti wnbBщannaz blg†z, є3gHže radi trudi1všisz.

Slava, glasъ t0йže:

Monašeskagw či1na ўdobrenіe i3 černori1zicъ pohvalY radostnw vospoi1mъ dnesь, cRS hrtA bGa našego voshvalsющe: seй bo, ćkw njs™i1telь s™hhъ i3 pohvalA prpdbnыhъ, proslavi netlёnіemъ m0щi prpdbnыz є3vfrosĐnіi, i5mže blgovёrnіi lю1dіe blgogovёйnw predstosщe i3 sъ lюb0vію lobыzaющe |, i3scэlє1nіz vъ bolёznэhъ prіemlюtъ i3 vъ sk0rbehъ ўtэšenіe i3 radostnw so ўmilenіemъ glag0lюtъ: raduйsz, є3vfrosĐnіe, nevёsto hrt0va vsečctnaz.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Kto2 tebE ne ўblaži1tъ:

Vh0dъ. Prokjmenъ dnE. I# čtє1nіz.

Premydrosti solomHni čtenіe (GlavA G.)

Prvdnыhъ dyšы vъ rucЁ b9іeй, i3 ne prik0snetsz i5hъ myka. Nepщevani bhša vo nčesёhъ bezymnыhъ ўmreti, i3 vmэni1sz njѕloblenіe i3sh0dъ i4hъ, i3 є4že t nasъ šestvіe sokrušenіe: nni1 že sytь vъ mi1rэ. I$bo pred8 licemъ člvёčeskimъ ѓщe i3 myku prіi1mutъ, ўpovanіe i4hъ bezsmertіz i3sp0lneno. I# vmalэ nakazani bhvše, veli1kimi blagodёtelьstvovani bydutъ, ćkw bGъ i3skusi2 | i3 njbrёte i5hъ dostHйnы sebЁ. Ćkw zlato vъ gorni1lэ, i3skusi2 i5hъ i3, ćkw vsepl0dіe žertvennoe prіstъ |. I# vo vremz posэщenіz i4hъ vozsіsюtъ i3, ćkw i4skrы po steblію, potekytъ: sydztъ kzhkwmъ i3 njbladaюtъ lюdьmi2, i3 vocRi1tsz gDь vъ ni1hъ vo vёki. Nadёющіisz nanь ўrazumёюtъ i4stinu, i3 vёrnіi vъ lюbvi2 prebydutъ є3mY, ćkw blgdtь i3 mlctь vъ prpdbnыhъ є3gw2 i3 posэщenіe vo i3zbrannыhъ є3gw2.

Premydrosti solomHni čtenіe (Glavы6 є7 i3 ѕ7.)

Prvdnicы vo vёki živytъ, i3 vъ gDэ mzdA i4hъ, i3 popečenіe i4hъ ў vhšnzgw. Segw2 radi prіi1mutъ crtvіe blagolёpіz i3 vэnecъ dobr0tы t ruki2 gDni, zanE desni1ceю pokrhetъ | i3 mhšceю zaщiti1tъ i5hъ. Prіi1metъ vseoryžіe rvenіe svoE i3 vooruži1tъ tvarь vъ mestь vragHmъ. NJblečetsz vъ brwnS pravdы i3 vozloži1tъ šlemъ sydъ nelicemёrenъ. Prіi1metъ щi1tъ nepobэdi1mый prpdbіe, powstri1tъ že naprasnый gnёvъ vo nryžіe, spob0retъ že sъ ni1mъ mjrъ na bez{mnыz. P0йdutъ pravol{čnыz strBlы mHlnіinы i3, ćkw t blagokrygla lyka nblakHvъ, na namёrenіe poletstъ. I# t kamenometnыz ćrosti i3sp0lnь padytъ gradы, voznegodyetъ na ni1hъ vodA morskaz, rёki že potopstъ | naglw. Soproti1vъ stanetъ i5mъ dyhъ si1lы, i3 ćkw vi1horъ razvёetъ i5hъ: i3 njpustoši1tъ vsю2 zemlю bezzak0nіe, i3 ѕlodёйstvo prevrati1tъ prt0lы si1lьnыhъ. Slhšite u5bo, carіe, i3 razumёйte: navhknite, sudіi6 koncє1vъ zemli2: vnuši1te deržaщіi mnHžestva i3 gordsщіisz nj nar0dэhъ kzы6kъ, ćkw danA є4stь t gDa deržava vamъ i3 si1la t vhšnzgw.

Premydrosti solomHni čtenіe (GlavA d7.)

Prvdnikъ, ѓщe posti1gnetъ skončatisz, vъ pok0i bydetъ. Starostь bo čtcnA ne mnogolёtna, nižE vъ čislЁ lёtъ i3sčitaetsz. Sэdi1na že є4stь mydrostь člvёkwmъ i3 v0zrastъ starosti žitіE neskvernoe. Blgoug0denъ bGovi bhvъ, vozlю1blenъ bhstь i3 živhй posredЁ grBšnikъ, prestavlenъ bhstь. Voshiщenъ bhstь, da ne ѕl0ba i3zmэni1tъ razuma є3gw2, i3li2 lestь prelьsti1tъ dyšu є3gw2. Račenіe bo ѕl0bы pomračaetъ dHbraz, i3 parenіe p0hoti premэnsetъ ќmъ neѕl0bivъ. Skončavsz vmalэ i3sp0lni lBta dHlga: ўg0dna bo bЁ gDevi dušA є3gw2, segw2 radi potщasz t sredы2 lukavstvіz. Lю1dіe že, vi1dэvše i3 ne razumёvše, nižE pol0žše vъ pomыšlenіi takov0e, ćkw blgdtь i3 mlctь vъ prpdbnыhъ є3gw2 i3 posэщenіe vo i3zbrannыhъ є3gw2.

Na lіtji stіhi6rы, glasъ z7:

Prpdbnaz mati є3vfrosĐnіe, žitіE tvoE na zemli2 bGoug0dnw soverši1la є3si2, prvdna i3 vo vsёhъ njpravdanіihъ gDnihъ bezpor0čna. Prіidi1te u5bo, monašestvuющihъ sob0ri, pёsnьmi i3 pBnіi d¦0vnыmi svёtlw likovstvyemъ dnesь, si1ce zovyщe: raduйsz ґpclьskihъ i3 ntečeskihъ predanій revni1telьnice: raduйsz p0lotskagw grada pohvalo2: raduйsz, є3vfrosĐnіe vsečctnaz, th bo smirenіemъ i3 čctot0ю crtvіe nbcnoe vъ či1nэ ѓgGlьskomъ naslёdovala є3si2. I# nhnэ gDu predstoS, moli2 є3gw2 darovati namъ velію i3 bogatuю mlctь.

Po d0lgu ўblžaemъ tS, ćkw našu pohvalY i3 ѓgGla vo pl0ti, žitіe bo tvoE, є3vfrosĐnіe, čctno i3 ўspenіe so s™hmi: prosіsla bo є3si2 dёlы blgi1mi i3 mn0gihъ ko hrtY privelA є3si2: i3 krtъ čctnёй tvoeй nbi1teli zavэщala є3si2: po daru blgdti b9іz, nbitavšіz vъ tebЁ, prbr0česki provi1dzщi po razrušenіi є3S paki črez8 krtъ voz8wbnovlenіe, є4že nhnэ i3 soverši1sz. Tёmže mы2, sъ radostію ўblžaющe tS, pripadaemъ ti2, so ўmilenіemъ molsщesz: moli1sz za nы2, mati prpdbnaz, ko gDu, da podastъ dušamъ našыmъ velію i3 bogatuю mlctь.

I$nы stіhi6rы, glasъ d7.

Pod0benъ: Ćkw d0blz:

I$že є4vu prelьsti1všago ѕmjevыmъ džbrazomъ, svoi1ma nogama segw2 poprala є3si2: slastь bo preloži1ša ženskuю dušeю myžeskoю, soveršennэ myžestva v0zrasta i3sp0lnэna ї}sa hrtA, i3 d0blэ ўkrёplьšisz, є3vfrosĐnіe, vragA prewbi1dэla є3si2 vъ ženstэmъ tэlesi2.

Dremanіz nči1ma svoi1ma, є3vfrosĐnіe, ne dalA є3si2, ni paki u5bo pok0z svoi1ma brovmS, prisnohvalьnaz, zak0nu svoegw2 ziždi1telz poučaющisz i3 pal0mski podvizaющisz, d¦omъ vosprіemlющi sіsnіe, netstypnw trbčeskagw pričastіz zrsщi i3 pače ўmA čctotы2.

T pelenъ vozželёvši prekrasnagw ўdobrenіz i3 ženihA netlёnna duševnagw ї}sa, semY ўzzvi1lasz є3si2 lюb0vію, i3 raduющisz priteklA є3si2 vъ srёtenіe є3gw2, vozžigaющi duševnый svэti1lьnikъ dv7stvennagw є3lea, i3 vozšlA є3si2 sъ ni1mъ vъ čert0gъ nbcnый, preslavnaz.

Slava, glasъ z7:

Dnesь svёtlw krasyetsz drevnій gradъ p0lotskъ b9estvennыmъ sokr0viщemъ krtA gDnz, є3g0že ўserdіemъ tvoi1mъ ўstr0ila є3si2, prpdbnaz є3vfrosĐnіe, i3 nbi1telь tvoS raduetsz nj vozvraщenіi є4й čctnagw i3 životvorsщagw krtA, i4že črez8 mnHgaz lBta sohranenъ bhstь pr0mыslomъ gDnimъ: є3myže poklansющesz sъ vёroю i3 lюbeznw є3go2 lobыzaющe, i3scэlє1nіz dušє1vnaz i3 tэlє1snaz prіemlemъ, hrtA neprestannw veličaющe.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Bcde dv7o, ўpovanіe hrtіanwmъ, pokrhй i3 soblюdi1 nы tvoi1mi kъ sn7u tvoemY i3 bGu mltvami t vsskіz nyždы i3 pečali.

Na stіh0vnэ stіhi1rы, glasъ }:

Prpdbnaz mati є3vfrosĐnіe, tы2 hrtY gDu vo smirenіi i3 kr0tosti posluži1la є3si2, i3 mn0gihъ ko sp7senію nastavila є3si2, i3 segw2 radi t gDa vozdasnіe vosprіsla є3si2, є3g0že moli2 sp7sti1sz dušamъ našыmъ.

Stjhъ: Di1venъ bGъ vo s™hhъ svoi1hъ, bGъ ї}levъ.

Prpdbnaz mati є3vfrosĐnіe, sъ lюb0vію ўblžaemъ tS, є3đlіz i4stinnuю i3spovёdnicu, pravoslavіz revni1telьnicu, vozderžanіz ўči1telьnicu, ѓgGlwmъ sobesёdnicu, ni1щihъ i3 sir0tъ pitatelьnicu, ю4že vэnčA hrt0sъ vэncemъ nbcnыmъ, є3g0že moli2 sp7sti1sz dušamъ našыmъ.

Stjhъ: ČtcnA pred8 gDemъ smertь prpdbnыhъ є3gw2.

Prpdbnaz mati є3vfrosĐnіe, radostnw soveršaющe pamztь tvoю2, proslavlsemъ p0dvigi tvo‰: vo trudёhъ bo t ю4nosti hrtY posluži1la є3si2, ѓgGlьskіz či6nы ўdivi1vši: na zemli2, ćkw bezpl0tna, vъ postёhъ i3 mltvahъ, i3 vsen0щnыhъ stosnіihъ, i3 vъ bGomhslіi prebыvala є3si2. Tёmže i3 d¦a s™ago vъ dyšu tvoю2 prіsla є3si2.

Slava, glasъ t0йže:

Svёtlw ўkrasi1vši svэti1lьnikъ tv0й є3leemъ čctotы2 i3 mlcti, vъ nbcnый čert0gъ sъ mydrыmi dv7ami ko hrtY vozšlA є3si2, kъ ženihY tvoemY bezsmertnomu. E#myže priležnw moli1sz nj soveršaющihъ lюb0vію pamztь tvoю2.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Beznevёstnaz dv7o:

Troparь, glasъ d7:

Podražaющi dvanadesztolёtna dvanadesztolёtnu hrtY, ўči1všemu vo s™i1liщi b9ію sl0vu, poslёdovala є3si2, є3vfrosĐnіe. Slavu vremennuю i3 zemnago njbryčnika njstavlьši i3 vs‰ mіrsk†z prezrёvši, krasnёйšemu pače vsёhъ hrtY sebE ўnevёstila є3si2, krestъ vzemši, putemъ ѓgGlьskagw žitіS šestvuющi i3 mnHgіz kъ nemY nastavlsющi, vo blgouhanіi mĐra vъ nbcnый čert0gъ vosteklA є3si2, i3dёže moli2, є3g0že vozlюbi1la є3si2, nj čtyщihъ blgočestnw pamztь tvoю2.

I$nъ troparь, glasъ t0йže:

Bogatstvo svoE ni1щыmъ rastoči1vši i3 slavu knsžeskuю nivočt0že vmэni1vši, njbryčnika vremennago, krasnaz dёvo, vozgnušalasz є3si2 i3, ўnevёstivšisz ženihY hrtY, tomY, ćkože vёno, čctotY duševnuю i3 tэlesnuю prineslA є3si2, є3vfrosĐnіe. E#myže nhnэ vъ veselіi predstoS, pominaй nasъ, čtyщihъ pamztь tvoю2.

Na ќtreni. Na BGъ gDь: troparь, dvaždы.

Slava, i3 nhnэ:

E$že t vёka ўtaenoe:

Po №-mъ stіhosl0vіi sэdalenъ, glasъ №:

Zapwvэdi gDni vozlюbi1vši, t ю4nosti tvoeS, prpdbnaz mati, mnHgimъ bыlA є3si2 nastavnica monašeskagw žitіS, mnHgіz ko hrtY privelA є3si2: tёmže dnesь prazdnuющe vsečctnyю pamztь tvoю2, proslavlsemъ bGa, proslavlsющago s™ы6z svo‰.

Slava:

Vnuši1vši davjda brzcaющa, privedytsz cRevi dBvы po tebЁ, prečctnaz є3vfrosĐnіa pritečE, ćkw dobrA i3 bli6žnzz vo slёdъ tebE, vozžegši dv7stvennuю svэщY.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Ўstami i3 serdcemъ veličaemъ tS, m™rь b9ію: th že, r0ždšaz bGa, ne tri1ni nasъ t tvoegw2 zastuplenіz.

Po v7-mъ stіhosl0vіi sэdalenъ, glasъ №:

Dv7stva čctot0ю ўkrasi1vši tvoю2 dyšu, prpdbnaz є3vfrosĐnіe, so svэti1lьnikomъ gorsщimъ vozšlA є3si2 vo dvorы2 gDa tvoegw2, є3g0že moli2 neprestannw, da i3 mы2 spod0bimsz pričteni bhti kъ li1ku i3zbrannыhъ.

Slava:

Poю1щu davjdu, zabydi lю1di tvo‰ vъ domY nc7A tvoegw2, prekloni1la є3si2 ќho tvoE, ćkw dщi2 cReva vo d©э, vozlюbi1 bo vsekrasnago i3 vsemogyщago cRS, hrtA bGa našego.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Sk0raz vъ bэdahъ zastypnice, got0voe njburevaemыhъ pristaniщe, sohrani1 mz, m™i b9іz, t potoplenіz žiteйskagw i3 ne daždь mi2 sokruši1tisz nj kamenь pagubы duševnыz.

Po polmelei sэdalenъ, glasъ }:

Prosіsla є3si2 ѓgGlьskimъ žitіemъ tvoi1mъ, prpdbnaz є3vfrosĐnіe, ўkrašaющisz krasot0ю nrava, vozderžanіemъ i3 miloserdіemъ, poučaющi d¦Hvnыz sestrы tvo‰ slovesы2 dušespasi1telьnыmi, i3 primёromъ sl0vo ўtverždaющi, mn0gihъ ko sp7senію privelA є3si2: tёmže, prisnopamztnaz є3vfrosĐnіe, predstosщi prt0lu vsederži1telz, moli2 darovati grэhHvъ njstavlenіe čtyщыmъ lюb0vію pamztь tvoю2.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Prbr0cы tS predvozvэsti1ša, ґpcli propovёdaša, m§nicы proslaviša, s™i1telіe ўblži1ša, tёmže i3 mы2 sъ ni1mi bcdu tS i3spovёduющe, blgočestnw veličaemъ.

Stepє1nna, №-й ґntіfHnъ d7 glasa.

Prokjmenъ, glasъ d7:

ČestnA pred8 gDemъ smertь prpdbnыhъ є3gw2.

Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDevi nj vsёhъ, ±že vozdade mi;

E#đlіe t matfea, začalo Rd.

Po n7-mъ palmЁ stіhi1ra, glasъ z7:

Blgaz i3 vёrnaz rabo2 gDnz, i4go hrt0vo blg0e na sebE vosprіemši, i3 bremz є3gw2 legkoe na sebE ўserdnw ponesši, i3 nhnэ vъ nbcnэmъ crtvіi vodvorsющisz, nj nasъ pomoli1sz, da spod0bimsz velіz i3 bogatыz mlcti.

I$na stіhi1ra, glasъ ѕ7:

Prіidi1te, lюbomydrenіi, pёsnmi bGokrasnыmi vospoi1mъ dostohvalьnuю i3 smirennuю є3vfrosĐnію vsečctnyю, i3 i3st0čniki slezъ njmhemsz, rыdaющe i3 plačuщe: negli gDь i3 bGъ rыdanіe i3 plačъ vosprіi1metъ, i3 ѓщe tёlo i3 dyšu є3S prіS, poneže є3gw2 smirenіz samA i3zv0lila є3si2, namъ m0žetъ dati sъ dyhomъ є3S sovokupi1tisz, pritekaющыmъ, ćkw dostohvalьnuю i3 dobrokrasnuю mltvu є3S vosprіi1metъ, mn0gw bo m0žetъ mltva prvdnagw pospэšestvyema. Molю1 že vы2, bratіe, ne lэni1vi bydemъ, vъ n0щь i3 vъ denь molsщesz kъ nbcnomu i3 zemn0mu tvorcY, ćkw d¦ъ s™hй p0sletъ vъ stzžanіe, i3 mltvami blžennыz є3vfrosĐnіi nasъ i3zbavitъ t sёti vražіz i3 sp7setъ dyšы našz.

KanHnъ, glasъ ѕ7. Pёsnь №.

Їrm0sъ: Ćkw po syhu pэšešestvovavъ ї}lь po bezdnэ stopami, goni1telz faraHna vi1dz potoplsema, bGu pobёdnuю pёsnь poi1mъ, vopіsše.

T ю4nosti poučaющisz sщ7є1nnыmъ zapovэdemъ gDnimъ i3 želaющi є3mY є3di1nomu posluži1ti, prezrёla є3si2 slavu i3 bogatstvo mjra segw2.

HrtA vozlюbi1vši, rodi1teleй i3 sr0dnikwvъ tvoi1hъ i3 njbryčnika zemnago njstavila є3si2, prpdbnaz, i3 monašeskoe žitіE vosprіsla є3si2.

Sk0rbi i3sp0lnisz serdce ntcA i3 matere tvoeS, є3gdA vo i4nočeskomъ džbrazэ ўzrёša tS, vozlю1blennuю dщerь svoю2, th že slovesы2 blgi1mi, vrazumlsющu tS s™0mu d¦u, ўtёšila є3si2 i5hъ.

Ćže vъ maslэ dobrodёteleй svэщY ўmaslennu na srёtenіe, mati, ženihA tvoegw2 vozžžE, prosvэti2 džči serdca moegw2, n0щію žiteйskoю njmračє1nnaz, da dost0йnw tS pohvalю2.

Ќmъ starый vъ mladэ lёtъ, mati, dobhvši, derzaemo tёlo dušЁ pokori1la є3si2, t ю4nosti vprsgši pod8 i4go hrt0vo i3 blgdtnoe bremz legkoe prіemši.

BGor0dičenъ: Sk0rbnыhъ navєdёnіz njburevaюtъ smirennuю moю2 dyšu, i3 napasteй džblacы moE pokrыvaюtъ serdce, bGonevёstnaz, no svёtъ r0ždšaz b9estvennый i3 prevёčnый, vozsіsй mi2 svёtъ radostnый.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Nёstь s™ъ, ćkože tы2, gDi b9e m0й, vozneshй r0gъ vёrnыhъ tvoi1hъ, blže, i3 ўtverdi1vый nasъ na kameni i3spovёdanіz tvoegw2.

Vъ bezm0lvіi so є3di1nыmъ gDemъ mltvoю želaющi soedini1tisz, pri s™ёй cerkvi s™hz sofji vъ tёsnэй kellіi vodvori1lasz є3si2, prpdbnaz.

T trudA rykъ tvoi1hъ, prpdbnaz, posluži1la є3si2 hrtY, sp7si1telю našemu, bGoug0dnw ўpražnsющesz vъ prepisanіi kni1gъ s™hhъ, i3 cэn0ю, vzemlemoю za ni1hъ, ўtэšala є3si2 ni1щuю bratію hrt0vu.

Vъ kr0tosti i3 smirenіi, vъ postёhъ i3 mltvahъ, vъ trudёhъ, i3 noщnhhъ bdёnіihъ, i3 mltvennыhъ kolэnopreklonenіihъ ўserdnw posluži1la є3si2 gDu tvoemY, vsečctnaz.

SnA ne dalA є3si2 nči1ma, ni vёždoma dremanіz, є3vfrosĐnіe, d0ndeže njbrэlA є3si2 vo tvoemъ serdcэ mёsto dost0йnagw nbi1telьstva.

Pustыnelю1bica g0rlica bhvši, є3vfrosĐnіe, i3 ўedinsющasz pti1ca na zdanіi, gnezdo2 d¦0vnoe ptencє1mъ tvoi6mъ sozdalA є3si2 i3 požilA є3si2 t ю4nosti žitіemъ ѓgGlьskimъ, vъ tэlesi2 byduči.

BGor0dičenъ: Ўdivi1la є3si2 voi1stinnu nhnэ na mnЁ, vLčce, blgodэ‰nіz tvo‰, bGootrokovi1ce, i3 mlcti tvoS, tёmže slavlю tS, i3 vospэvaю, i3 počitaю mn0goe i3 bezmёrnoe є4že nj nasъ smotrenіe tvoE.

I$nъ kondakъ, glasъ }:

Čtcoe svoE dv7stvo i3 čctn0e mi1lostыneю, ćkw svэti1lьnikъ є3leemъ, ўkrasi1všuю i3 sъ mydrыmi dёvami vъ presvёtlый čert0gъ hrt0vъ všedšuю, є3vfrosĐnію slavnuю ўblži1mъ i3 pripadše kъ čctnы6mъ є3S moщє1mъ, nasladi1msz є3S blgouhanіz i3 ўmi1lьnэ kъ neй vozopіemъ: ćkw i3mёz derznovenіe ko hrtY bGu, moli2 i3zbavitisz ѕlov0nіz strasteй i3 sp7sti1sz dušamъ našыmъ.

I$nъ kondakъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Vozneshйsz:

Previtavši t zemli2 p0lotskіz, ntečestvo svoE, ćkw ґvraamъ, naslёdovavši, є3vfrosĐnіe, zemlю vыs0ku soobraznu, g0rnій sіHnъ, tёmže tёlo tvoE duševnыmъ blgomyžestvіemъ, stradanіemъ p0stnыmъ ćkw žertvu prinosi1la є3si2 miloserdіemъ svoi1mъ, davšemu sebE za člvёki žertvu blgoprіstnu.

I$nъ jkosъ:

Premydrostь solomHnъ prіi1mъ t bGa, hvalitъ bo vъ pri1tčahъ muželюbi1vu ženY, ćkw svoemY myževi dvoE ri6zы sotvorsющu, ѓzъ že nhnэ vъ pёsnэhъ hvalю2 bGolю1bicu є3vfrosĐnію, vъ n0щь i3 vъ denь podыmaющu prpdbnіi dl†ni kъ bGu, da ngnS i3zbavitъ negasi1magw, zubnagw že skrežeta i3 vseS myki nasъ radi, vёruющihъ, davšemu sebE žertvu nc7Y blgoprіstnu.

Sэdalenъ, glasъ d7:

ЃgGlьskagw vidёnіz spod0bilasz є3si2, prpdbnaz mati є3vfrosĐnіe, trikratnw bo posэti1 tz ѓgGlъ, vozvэщaz ti2 v0lю gDnю, da i4deši na mёsto, naricaemoe selьcE, i3 ўstr0iši tamw nbi1telь dёvъ, bGu njsщ7ennыhъ.

Slava, nhnэ, bGor0dičenъ:

E#di1na i4stinnaz hrtіanъ pokrovi1telьnice, vsskihъ lю1tыhъ njbstosnій, bёdъ i3 skorbeй nasъ i3zbavi i3 mltvami tvoi1mi sp7si2 dyšы našz.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Hrt0sъ moS si1la, bGъ i3 gDь, čctnaz cRkovь bGolёpnw poetъ vzыvaющi, t smhsla čcta nj gDэ prazdnuющi.

ЃgGlъ vozvэsti2 bhvšemu vo dni6 tvo‰ s™i1telю i3lіi2 nj tebЁ, prpdbnaz, dati mёsto, vo є4že nbi1telь ўstr0iti.

Ćkože vozleži1tъ na glavЁ crtэй vэnecъ, takw počivaetъ d¦ъ s™hй na tebЁ, prpdbnaz, si1ce vozvэsti2 ѓgGlъ s™i1telю.

I# ćkw mĐro vosh0ditъ kъ bGu, takw vosh0ditъ mltva prpdbnыz, i3 ćkw s0lnce sіsetъ na tverdi nbcnэй, takw prosіS žitіE є3vfrosĐnіi pred8 ѓgGlы b9іimi, glag0la ѓgGlъ vъ vidёnіi s™i1telю.

Ndežda nagi6mъ i3 bogatstvo ni1щыmъ, kormi1telьnica ѓlčuщыmъ bыlA є3si2 i3 si6rыmъ mati, lю1tыhъ i3zbavlsющi kъ tebЁ pribэgaющыz, tёmže tvo‰ vo vёki pamztь prebыvaetъ, є3vfrosĐnіe, p0lotskomu gradu pohvalo2.

Nevёsta hrt0va, mati kvi1sz, maslo mnogoblagouhanno sovokupi1vši vъ dv7stvэ i3 nboю1du vozveli1čivši є3go2. I# nhnэ raduešisz vёčnw, vъ nbi1telь nbcnuю vodvorsющisz i3 b9estvennuю svёtlostь prіimaющi.

BGor0dičenъ: I# gdЁ pr0čee i3n0e njbrsщu zastuplenіe, kamw pribёgnu; gdё že i3 sp7sysz; kyю tepluю voz8i1mamъ pom0щnicu, skorbmi2 žiteйskimi i3 byrzmi, ўvы2 mnЁ koleblemu; na tS є3di1nu ўpovaю, i3 derzaю, i3 hvalю1sz, i3 pritekaю kъ pokr0vu tvoemY: sp7si1 mz.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: B9іimъ svёtomъ tvoi1mъ, blže, ќtrenюющihъ ti2 dyšы lюb0vію njzari2, molю1sz, tS vёdэti, sl0ve b9ій, i4stinnago bGa, mraka grэh0vnagw vzыvaющa.

Radosti i3 ўdivlenіz nj vidёnіi ѓgGlьskomъ i3sp0lnisz ґrhіereй gDenь i3 prizvaše tS, prpdbnaz, vozvэsti1ti ti2 čydnoe kvlenіe.

V0lю gDa tvoegw2 so ўserdіemъ i3sp0lnila є3si2, prpdbnaz, i3 prišlA є3si2 na mёsto, pokazannoe ti2 ѓgGlomъ, i3 tamw vodvori1lasz є3si2.

Na є3di1nago gDa vozloži1vši tverdoe ўpovanіe, ničt0že stzžala є3si2 t i3mёnій, no vъ niщetЁ є3đlьstэй prebыvala є3si2.

Na razymnэmъ kameni hraminu nepodvi1žimu sozdalA є3si2, slavnaz, i3 trevolnє1nіz strasteй tbёgla є3si2, blgoutёšnыmъ d¦omъ parakli1tovыmъ pod8emlema vъ vhšnюю i3 b9estvennuю nbi1telь.

Nebregši džtčіz slavы i3 gordenіz, no ndin0koe žitіE i3 neimёnіe, є3vfrosĐnіe, vozlюbi1la є3si2, i3 krestъ hrt0vъ na ramo vzemši, poslёdovala є3si2 є3mY, zovyщemu tS.

BGor0dičenъ: Kjй tebЁ darъ prinesY blgodarenіz za, i5hže nasladi1hsz, tvoi1hъ darovanій i3 tvoeS bezmёrnыz blgosthni; tёmže slavlю, pэsnosl0vlю i3 veličaю tvoю2 neizrečennuю ko mnЁ mlctь.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Žiteйskoe m0re, vozdvizaemoe zrS napasteй byreю, kъ ti1homu pristaniщu tvoemY pritekъ, vopію1 ti: vozvedi2 t tli2 živ0tъ m0й, mnogomi1lostive.

Vi1dэvše ґgGlopod0bnoe tvoE žitіE, mnHgіz dBvы voshotёša njbruči1tisz hrtY i3 vъ čctomъ dv7stvэ є3mY є3di1nomu posluži1ti.

SestrA tvo‰, knzžnA zvenislava, podražaющi tebЁ, tveržesz slavы i3 naslaždenій mjra segw2 i3 kъ tebЁ pritečE, i4go hrt0vo blg0e na sebE vosprіsti.

Vi1dz ўmnožaющыzsz sєstrы2 tvo‰ d¦Hvnыz, є3vfrosĐnіe vsečctnaz, vozželala є3si2 sooryditi hramъ gDu vsederži1telю, čctnagw i3 slavnagw є3gw2 prewbraženіz.

Vъ čaši svoeй vіno2 vseю dušeю čerpavši i3 st0lpъ dov0lenъ postavivši, voshotёla є3si2: hlёbъ m0й ćždьte i3 vіno2 vsi2 pjйte, žaždaющіi.

Ќtrenevavši kъ bGu, golubi1ce, bыlA є3si2 posrebrena svёtlw kril0ma, slavnaz, zlatomъ že bleщaщi meždur†mіz razli6čnыmъ dэsnієmъ.

BGor0dičenъ: Ўtэšenіe vъ sk0rbehъ vёmъ, i3 nedygwvъ i3scэlenіe tS znaю, bGomati, i3 vsesoveršennoe sokrušenіe smerti, i3 rэkY životA neisčerpaemuю, i3 vsёhъ, syщihъ vъ napastehъ, sk0roe i3 bhstroe zastuplenіe.

Kondakъ, glasъ }:

I#zbrannэй bGomъ t samagw2 roždenіz i3 prizvannэй na služenіe є3mY, vъ či1nэ ѓgGlьstэmъ gDevi posluži1všeй s™w, i3 prpdbnw poži1všeй, i3 nhnэ sъ nbcnыmi si1lami gDa voshvalsющeй, nj nasъ že grёšnыhъ pred8 gDemъ hodataйstvuющeй, sъ radostію i3 lюb0vію vozzovemъ: raduйsz, є3vfrosĐnіe, nevёsto hrt0va vsečctnaz.

Jkosъ: ЃgGlьski na zemli2 žitіE soverši1la є3si2, čctot0ю i3 smirenіemъ, kr0tostію i3 terpёnіemъ, miloserdіemъ i3 vozderžanіemъ gDevi ўgodi1la є3si2, i3 nhnэ vo svёtlostehъ s™hhъ počivaющi poslэdi2 trudHvъ svoi1hъ, prіimi2 nj nasъ pёnіe sіE: raduйsz, dёvstvennice dušeю i3 tёlomъ: raduйsz, nastavnice predi1vnaz i4nokinemъ: raduйsz, є3щE na zemli2 spod0blьšazsz ѓgGlьskagw vidёnіz: raduйsz, t gDa črez8 ѓgGla ўstr0iti nbi1telь povelёnіe prіemšaz: raduйsz, so ўserdіemъ v0lю gDnю i3sp0lnьšaz: raduйsz, vsS zєmnaz naslaždє1nіz mjra segw2 hrtA radi tvergšaz: raduйsz, nbcnomu ženihY, ї}su sladčaйšemu, sebE njbruči1všaz: raduйsz, vъ čctotЁ, postёhъ i3 mltvahъ tomY posluži1všaz: raduйsz, bezcёnnoe sokr0viщe prečctnhй krtъ nbi1teli svoeй vъ njsщ7enіe i3 ўtverždenіe stzžavšaz: raduйsz, vъ nevečernemъ dni2 crtvіz b9іz nhnэ prebыvaющaz: raduйsz, є3vfrosĐnіe, nevёsto hrt0va vsečctnaz.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Rosodatelьnu ќbw peщь sodёla ѓgGlъ prpdbnыmъ ntrokHmъ, haldє1i že njpalsющee velёnіe b9іe, muči1telz ўvэщA vopi1ti: blgoslovenъ є3si2, b9e ntє1cъ našihъ.

Ne nj svoemъ t0čію sp7senіi priležaše ti2 po pečenіe, prpdbnaz mati, no nj vsёhъ, i5hže ti2 vvёrilъ gDь, i5hže poučala є3si2 vъ zak0nэ gDni, tvori1ti v0lю є3gw2.

brazъ bыlA є3si2 slovesnomu tvoemY stadu, vsečctnaz є3vfrosĐnіe, dёlы blgi1mi, smirenіemъ vozvыšazsz, i3 kr0tostію privlekaz, i3 terpёnіemъ ўtverždaz prebыvati neprekl0nnыmi vъ lюbvi2 ko gDu.

E#gdA soveršašesz sozidanіe hrama gDnz, ѓgGlъ vozbuždaše stroi1telz, glag0lz: їwanne, i3di2 na drygi derzaющыmъ pod8sti mečъ, vozbrani1la є3si2, ćkw nryžіemъ nboюdoo1strыmъ, presэkaющыmъ, sl0vomъ b9іimъ ўstrašaющimъ.

I#zdaleča sobiraющi b9estvennoe bogatstvo, ćkw daleče hodsй korablь, borzopi1sčimi perstы2 d0brэ pisala є3si2, bGoduhnovennaz, poemlющi w4taй i3 daю1щi ni1щыmъ.

BGor0dičenъ: Vseю dušeю, i3 mhslію, i3 serdcemъ, i3 ўstnami tS slavlю, nasladi1vsz tvoi1hъ veli1kihъ darovanій, i3 tvoeS blgosthni, i3 bezmёrnыhъ tvoi1hъ čudesъ.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: I#z8 plamene prpdbnыmъ r0su i3stoči1lъ є3si2 i3 prvdnagw žertvu vod0ю popali1lъ є3si2: vs‰ bo tvori1ši, hrtE, t0kmw є4že hotёti, tS prevozn0simъ vo vs‰ vёki.

Sъ vёroю i3 tverdыmъ ўpovanіemъ pomoli1lasz є3si2, prpdbnaz, ko gDu, i3 ўslhša gDь molenіe vёrnыz rabы2 svoeS, i3 čydnэ soverši1sz sozdanіe hrama є3gw2.

Radosti i3 veselіz i3sp0lnilasz є3si2, prpdbnaz є3vfrosĐnіe, є3gdA soverši1sz sozdanіe hrama, vъ nemže nj є4že prošenієmъ našыmъ ўslы6šannыmъ bhti t gDa so slezami moli1lasz є3si2.

M0щna bЁ pred8 gDemъ mltva tvoS, zanE hramъ, vozdvi1gnutый tob0ю, črez8 mnHgaz lBta cёlъ i3 nevredi1mь sohrani1sz.

I#zbavlenіe njbrёtši, gDi, g0rьkagw njsuždenіz, є4že vkušenіz radi dreva razymnagw tvoi1mъ raspstіemъ, є3vfrosĐnіa postsщesz bhstь vo vs‰ srєdы2 i3 pztki2, tёlo ўmervщlsющi, ґ dyšu njživlsющi potщanіemъ, b9estvyющimъ vъ bezveщestvennэmъ tёlэ.

Plodolёtnыmi verbami tэlesnoe dэsnіe, ćkw na vavmlHnstэй rэcЁ, povёsivši, vъ byri žiteйstэй vozopi1la є3si2: ѓщe zabydu tS, їerusali1me, ne predloži1vši vъ načalэ veselіz, zabvena bydi desni1ca moS i3 ljzhkъ m0й prilьpni2 gortani moemY po pravdэ.

BGor0dičenъ: NJbsto‰nіz, i3 skHrbi, i3 n{ždы njbrэt0ša mS, čctaz, i3 nap†sti žitє1йskіz, i3 i3skušє1nіz tvsю1du mS njbыd0ša, no predstani mi2 i3 pokrhй mS s™hmъ tvoi1mъ pokr0vomъ.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: BGa člvёkwmъ nevozm0žnw vi1dэti, na neg0že ne smёюtъ či1ni ѓgGlьstіi vzirati: tob0ю že vsečctaz, kvi1sz člvёkwmъ sl0vo voploщenno, є3g0že veličaющe, sъ nbcnыmi vHi tS ўblažaemъ.

Vozželala є3si2 i3mёti vo nbi1teli tvoeй їkHnu prečctыz bGomatere, ю4že i3 poluči1la є3si2, i3 radostnw tyю prіemši, mnHgaz blgodarє1nіz gDu i3 prečctэй m™ri є3gw2 vozdalA є3si2.

Krtъ čctnhй ўstr0ila є3si2 ўserdіemъ tvoi1mъ, prpdbnaz, i3 kaplю b9estvennыz kr0ve hrtA sp7si1telz i3 častь životvorsщagw dreva vъ nemъ položi1la є3si2 na njsщ7enіe i3 sp7senіe vsBmъ, poklansющыmsz є3mY i3 cэlyющыmъ є3go2 sъ lюb0vію i3 strahomъ.

MnHgaz lBta vъ tёsnoй kellіi, pri hramэ gDnemъ, vъ mltvahъ i3 kolэnopreklonenіihъ preprovodi1la є3si2, prpdbnaz є3vfrosĐnіe, ćkw bezpl0tna, na zemli2 prebыvaющi.

TeklA є3si2, ćkože cari1ca ne ю4žskaz, no sъ trepetomъ vi1dэvše rukotv0rnuю cRkovь i3 gr0bъ, vъ neйže tridnevenъ vsetvorecъ, b9іz mydrostь vseli1sz, i3 tamw blgoslovi2 bGъ prіsti tS, d0braz dёvo.

Lіvanъ i3 smĐrnu, i3 zlato volsvi2 tvorcY tebЁ prines0ša, є3vfrosĐnіa že dyšu i3 tёlo, i3 žitіE nepor0čno, sraspenšisz tebЁ, hrtE, i3 sovoskresši tebЁ i3 vъ bezkonečnomъ crtvіi sъ tob0ю crtvuющi.

BGor0dičenъ: Radostь t ѓgGla prіemšeй i3 mы2, po prorečenію tvoemY, pres™az dv7o, ўblžaющe tS so vsёmi rHdы, є3đlьski vopіemъ: raduйsz blgodatnaz, gDь sъ tob0ю.

Svэti1lenъ, glasъ }:

Prpdbnaz є3vfrosĐnіe, slavna pamztь tvoS, voi1stinnu bo na tebЁ i3sp0lnisz sl0vo d¦a s™agw: vъ pamztь vёčnuю bydetъ prvdnikъ. Tёmže i3 nasъ, soveršaющihъ pamztь tvoю2 sъ lюb0vію. Sp7saй t vsskіz bэdы2 i3 napasti.

Slava:

I%že drevle propovёdaša, raduetsz vёčnw є3vfrosĐnіa nj gDэ, ќzы plotsk‡z treši1vši i3 tebE, ziždi1telz, licemъ kъ licY vi1dzщi, vi1dima tob0ю, i3 molsщi i3zbavitisz t vsskіz lю1tosti vъ pёsnehъ pri1snw ю5 pohvalsющыmъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Raduйsz, prt0le ngnezračnый gDenь: raduйsz, b9estvennaz i3 mannoprіemnaz ryčko: raduйsz, zlathй svэti1lьniče: raduйsz, svэщE neugasi1maz: raduйsz, dёvamъ slavo i3 materemъ ўkrašenіe i3 pohvalo2, bGorodi1telьnice.

Na hvali1tehъ stіhi6rы, glasъ }:

Zemnhz pi1щi naslaždenіe, bogatstvo i3 slavu mjra segw2 prezrёvši, nbcnago ženihA vozlюbi1la є3si2, є3vfrosĐnіe vsečctnaz: d0brэ p0dvigъ tv0й na zemli2 vo i4nočestэmъ či1nэ soverši1la є3si2, sъ mydrыmi dёvami vozšlA є3si2 kъ ženihY hrtY, є3myže vъ radosti nhnэ predstoS, neprestannw moli1sz nj dušahъ našihъ.

HrtY t čctыz dv7ы vopl0щšemusz poslёdovala є3si2, є3vfrosĐnіe, vъ dv7stvэ tomY t ю4nosti tvoeS posluži1la є3si2 i3 mnHgimъ ko sp7senію pytь pokazala є3si2. Sєstrы2 mo‰ vozlю1blєnnыz, glag0lala є3si2, tёsenъ i3 prisk0rbenъ pytь, vvodsй vъ živ0tъ, no vёčno vozdasnіe: tёmže podvizaйtesz nelёnostnw, i4mate bo pomogaющago, samago podvigopol0žnika hrtA, podaю1щago živ0tъ netlёnnый.

BGomъ i3zbrannaz є3vfrosĐnіe, ćkw ѕvэzdA presvёtlaz, t r0da svoegw2 vozsіsvšaz, stranY sію2 prosvэщaющaz, nj vsёhъ, kъ tebЁ ўserdnw pritekaющihъ, i3 mltvъ tvoi1hъ ko gDu prossщihъ, i3 lюb0vію cэlyющihъ čctnhй tv0й džbrazъ, bydi mltvennica i3 i3zbavi nasъ t vsskіz sk0rbi, t vsskіz bolёzni, duševnыz že i3 tэlesnыz, vёroю i3 lюb0vію soveršaющihъ pamztь čctnagw prestavlenіz tvoegw2.

Toržestvo2 dnesь prpdbnыz є3vfrosĐnіi prazdnuющe, prіidi1te, vёrnіi, vospoemъ p0dvigi i3 trudы2 є3S, voshvalimъ serafjmskoю lюb0vію ї}sa sladčaйšago vozlюbi1všuю i3 є3mY ўserdnw posluži1všuю, i3 sъ vёroю i3 lюb0vію vozzovemъ kъ neй: raduйsz, є3vfrosĐnіe vsečctnaz, krasoto2 i3 pohvalenіe monašeskagw či1na, nevёsto hrt0va i3zbrannaz, so ѓgGlы i3 vsёmi s™hmi vъ nevečernemъ dni2 crtvіz b9іz vodvori1všazsz: moli1sz že sp7sti1sz gradu tvoemY, zemli2 našeй i3 vsBmъ pravosl†vnыmъ lю1demъ.

Slava, glasъ t0йže:

Vo s™hй gradъ їerusali1mъ pokloni1tisz gr0bu gDnю vozželavši i3 dosti1gši zemnagw їerusali1ma, vъ radosti s™ы6mъ mэstHmъ gr0bu blgogovёйnoe poklonenіe vozdalA є3si2, є3vfrosĐnіe, prosS ў gDa blgdti, da prіi1metъ dyhъ tv0й na mёstэ s™ёmъ: i3 ўslhša gDь mltvu tvoю2, i3 poslA ѓgGla, i4že vozvэsti1 ti nj prešestvіi tvoemъ t zemnagw їerusali1ma vъ g0rnій їerusali1mъ nbcnый, i3dёže radostnw likyющi so dv7stvennыmi li1kami, pominaй nasъ, sъ lюb0vію prazdnuющihъ s™yю pamztь tvoю2.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

VLčce, prіimi2 mltvы r†bъ tvoi1hъ i3 i3zbavi nasъ t vsskіz nyždы i3 pečali.

Slavosl0vіe veli1koe i3 tpystъ.

Na lіturgji slyžba vsS prpdbnэй ženЁ.

Mltva:

Q prpdbnaz i3 prisnopamztnaz, vsehvalьnaz mati є3vfrosĐnіe, ѓgGle vo pl0ti, bGoizbrannый sosyde s™agw d¦a, cRkve hrt0vы pohvalo2 i3 ўkrašenіe, monašestvuющihъ slavo i3 ўtverždenіe, ntečestvu, nbi1teli tvoeй i3 vseй stranЁ p0moщe, pokr0ve i3 zaщi1tnice! Tы2 є3si2, ćkw drevo, nasaždennoe pri i3sh0diщihъ v0dъ, plodы2 dobrodёteleй tvoi1hъ i3 blgodatnыmi darov†nіi s™agw d¦a ўkrašennaz, nastavnice dёlomъ i3 sl0vomъ, i3zbrannaz, nepor0čnaz i3 d0braz. Ўslhši nы2, molsщыzsz tebЁ i3 prizыvaющыz i4mz tvoE, i4maši bo derznovenіe ў gDa. I#sprosi2 namъ prespёznіe vъ ži1zni dobrodёtelьnэй, njgradi2 serdcA n†ša vёroю, nadeždoю i3 lюb0vію i3 strahomъ b9іimъ. Podaй namъ p0moщь vъ trudёhъ i3 sk0rbehъ našihъ, i3 ćkože popečenіe i3mёla є3si2 vъ žitіi2 tvoemъ nj nbi1teli tvoeй i3 i4nočestvuющihъ, takw i3 nhnэ potщi1sz nj nasъ, blgopospэši1ti namъ vo vsemъ: i3 nbi1telь tvoю2 njgradi2 mi1romъ i3 zaщiti2 t vr†gъ vi1dimыhъ i3 nevi1dimыhъ, da preuspэvaetъ i3 procvэtaetъ vъ dobrodёtelehъ. I#zmi1 nы t vsskіz nyždы i3 tэsnotы2, t lю1tыhъ bolёzneй i3 t nečaznnыz smerti i3 privedi1 nы ko i4stinnomu pokasnію pri i3sh0dэ i3z8 ži1zni seS: i3sprosi2 namъ ў gDa bGa konči1nu mi1rnu, bezbolёznennu, neposthdnu, s™hhъ t†inъ pričastnu i3 prevedi1 nы črez8 mыt†rstva vozd{šnaz, da ne pohi1tztъ nasъ i3stzzatelіe gr0znіi po grэhHmъ našыmъ, no da tvoi1mъ zastuplenіemъ i3 p0moщію vozm0žemъ bezbёdnw proiti2 i3stzzanіe vozdyšnoe i3 mlctь poluči1ti, i3 predstati newsuždennw strašnomu prt0lu, i3 na strašnэmъ sudi1щi spod0bitisz njdesnyю stati prvdnagw sudіi2, i3 naslёdovati prvdnыhъ častь. E$й, gospožE, vsečctnaz mati, prpdbnaz є3vfrosĐnіe, pomozi2 namъ mltvami tvoi1mi, njgradi2 nasъ i3 zastupi2 t vsskihъ k0zneй vražіihъ, da spod0bimsz preйti2 vremz ži1zni seй nepretknovennw i3 sp7senіe poluči1ti mltvami tvoi1mi ў hrtA gDa, є3g0že i3 spod0bimsz pёti i3 slavosl0viti so beznačalьnыmъ nc7emъ i3 so s™hmъ d¦omъ vo vёki vэkHvъ. Ґmi1nь.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.