NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Maіa k7g

NJbrёtenіe čestnhhъ moщeй, i4že vo s™hhъ, nc7A našegw le0ntіa є3pckopa, rost0vskagw čudotv0rca.

Na malэй večerni stіhi6rы, glasъ }.

Pod0benъ: Q preslavnagw čudesE!

§e bGomydre le0ntіe, tы2 t ўtr0bы kъ bGu pribli1živъ tv0й smhslъ, vsedyšnw prilэžalъ є3si2 cRю2 vsederži1telю, plodы2 dostHйnы prinosS є3mY, t tvoi1hъ podvigHvъ, prpdbne, preukrašaemь dobrodёtelьnыmi vэncы2. Tёmъ, preblženne, njbrёlъ є3si2 vosprіstіe, dostočydne.

§e bGoug0dniče le0ntіe, tы2 svzщennikwvъ nakazatelь, i3 vseS stranы2 rost0vskіz ѕvэzdA presvёtlaz, njsіsющaz čudesы2 vs‰ vBrnыz: ts bo bGъ prežde i3zbrA t ю4nosti, dž§e, pastыrz nvecъ slovesnыhъ: tёmъ prpdbnыhъ li1kъ tS vosprіstъ. Sъ ni1miže moli2, prosS stadu tvoemY grэhHvъ njstavlenіz.

§e bGoprіstne le0ntіe, tы2 monašeskimъ žitіemъ bGu ўgodi1lъ є3si2, t carskagw grada ćkože s0lnce gradu rost0vu vozsіslъ є3si2. Tёmže nevBrnыz ўčenьmi tvoi1mi ўvёrilъ є3si2, i3 si1hъ prosvэti1vъ, nauči1lъ є3si2 blgoslovi1te nc7A, i3 sn7a, i3 d¦a є3dinosyщnago.

§e s™i1telю le0ntіe, tы2 nemoщnhhъ vračь, sokr0viщe neizgi1blemo darovanій duh0vnыhъ, i3st0čnikъ i3scэlenій, spasenіe vBrnыmъ, čudotv0recъ preizsщenъ, i3 bolsщihъ cэli1telь, vъ napastehъ ўtэšenіe, namъ že zastypnikъ, i3zbavlsz t sёti vražіz dyšы našz.

Slava, glasъ }:

Veseli1sz i3 raduйsz, grade slavnый rost0ve, krasyйsz i3 raduйsz, cRkovь b9іz, i3 di1vna vъ pravdu, vъ neйže leži1tъ s™az raka, ćže i4matь vъ sebЁ darъ i3scэlenіz blagodati, čestn0e tёlo tvoE, s™i1telю veli1kій le0ntіe: th bo smirenіe stzžavъ i3 cэlomydrіe, tvoi1mi moli1tvami i3 pos0bіemъ, v0instvo naše deržavnw pobэždaetъ pog†nыz supostatы. TebE hrt0sъ svэti1lo veli1koe pokazA gradu rost0vu, th že i3 pohvalA є3mY, tы2 i3 zaщiщenіe, tv0й gr0bъ bezmezdna vračbA predleži1tъ: kъ nemy bo slэpji prihodsщe vёroю prosvэщaюtsz, hromji vlekyщesz, skačuщe th0dztъ, nedyžnіi i3scэlsюtsz, bэsnyющіisz bэsHvъ i3zbыvaюtъ. Tёmъ i3 mы2 dnesь vsi2 počitaющe čestn0e tvoE njbrёtenіe, m0limъ tS, prpdbne dž§e, mi1rъ mjru i3sprosi2, i3 dušamъ našыmъ velію mi1lostь.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Byrz pregrэšenій njb8stъ smirennuю moю2 dyšu, vo glubinY tčaznіz lю1tw nizloži1vši, ўskori2, čctaz, i3 njkormi1telьnica bydi mi2 tihA vъ pristaniщe b9іz v0li, da proslavlsю mnHgaz tvo‰ čudesA veselw, vLčce vsenepor0čnaz, m™i hrtA bGa.

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ v7.

Pod0benъ: D0me є3vfrafovъ:

Kvi1lsz є3si2, t mladhhъ nogteй, bGon0se, njsvzщenъ sosydъ, le0ntіe, i3 žili1щe pres™agw d¦a.

Stjhъ: Svzщennicы tvoi2 njblekytsz vъ pravdu, i3 prpdbnіi tvoi2 vozraduюtsz.

Raduйsz, s™i1teleй pohvalo2, dž§e le0ntіe, svzщennikwvъ slava, pravilo monahwvъ, cRkve ўtverždenіe.

Stjhъ: Blaženъ myžъ, bosйsz gDa, vъ zapovэdehъ є3gw2 vosh0щetъ ѕэlw2.

Prіimi2 pёnіe nhnэ, č†dъ tvoi1hъ, dž§e, i3 lю1bzщыmъ tS podavaй serdє1čnaz prošє1nіz.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Raduйsz, ćže radostь mjru r0ždšaz, hrtA žiznodavca, i3 temšaz pečalь, dv7o, pramaternюю.

Troparь, glasъ d7:

Ґpclwmъ sopričastnikъ, i3 kъ bGu molebnikъ vёrenъ, dobrodёtelьmi vozšedъ na nbcnaz, i3 lюb0vь vozloži1lъ є3si2 kъ lю1bzщemu tS, i3 nevBrnыz lю1di njbrati1lъ є3si2 vъ vёru. Tёmъ nhnэ so ѓgGlы likyz, predstoi1ši prest0lu slavы vsёhъ cRS hrtA bGa: moli1sz, s™i1telю le0ntіe, da spasetъ dyšы našz.

Slava, i3 nhnэ, prazdnika, i3li2 bGor0dičenъ.

Na veli1cэй večerni, Blaženъ myžъ: Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы, glasъ є7.

Pod0benъ: Raduйsz, p0stnikwmъ:

Raduйsz, le0ntіe preblaženne, s™i1telьskoe čestn0e ўkrašenіe, zak0nwvъ cRk0vnыhъ veli1koe ўtverždenіe, malom0щnыhъ pom0щnikъ, skorbsщihъ že radostnoe ўtэšenіe, molebnikъ teplый vъ napastehъ stražduщihъ, tmY razženi2 nevёdэnіz, i3 vo pristaniщe ti1hoe nastavi, i3dёže so bezpl0tnыmi naslaždaešisz krasnыz dobr0tы vLčni, vёrnыhъ serdcA na pёnіe vozdvizaz. HrtY pomoli1sz, darovati dušamъ našыmъ mi1rъ i3 velію mi1lostь.

Dobrodёtelьmi svёtlw procvёlъ є3si2, ćkw maslina plodovi1ta vъ domY b9іi, tyčami tvoi1hъ preči1stыhъ moli1tvъ: tonyduže sebЁ svэщY vžegъ svёtlw, všelъ є3si2 vъ nbcnыz nbi1tєli, i3dёže vozdadesz tebЁ vэnecъ za trydъ vozdasnіz: ne dalъ bo є3si2 snA nči1ma tvoi1ma, ni vёždoma tvoi1ma dremanіz, d0ndeže ўsnylъ є3si2 sn0mъ džbщimъ, prpdbne s™i1telю le0ntіe. HrtY pomoli1sz, darovati dušamъ našыmъ mi1rъ i3 velію mi1lostь.

Krasyйsz i3 veseli1sz, le0ntіe, svzщenniče i3 bGopropovёdniče blagodatnый, blažennый razumъ, svztoprozsbšій gr0zdъ, vіnograda živ0tnagw vіno2 i3skapalъ є3si2, veselsщee vёrnыhъ serdcA dr‰hlstvuющaz njmračenіemъ lesti, ўpoє1naz pіsnstvomъ їdwlonei1stovstva: svztoblažennaz glavo2, čestnhй našъ ўči1telю, prіidi2, posэti2 nasъ njѕl0blennыhъ grэh0vnыmi strastьmi2. HrtY pomoli1sz, darovati dušamъ našыmъ mi1rъ i3 velію mi1lostь.

Raduйsz i3 veseli1sz, grade slavnый, prіemый takovago s™i1telz, bGoblažennago le0ntіa, bGopropovёdnika blagodati. Seй bo mydrostію d¦a s™agw preukrašsz, vssku dobrodёtelь t ю4nosti sotvori2, sosydъ bhvъ s™agw d¦a, teplot0ю moli1tvъ, svzщenstva mastь bžctvennuю prіi1mъ, lю1di njmračє1nnыz prelestію nauči2 vёrovati vo hrtA: i3 po s™ёmъ svoemъ prestavlenіi i3stočaetъ i3scэlє1nіz sъ vёroю prihodsщыmъ, i3 hrtY m0litsz, darovati dušamъ našыmъ mi1rъ i3 velію mi1lostь.

I$nы stіhi6rы, glasъ v7.

Pod0benъ: Kjimi pohvalьnыmi:

Kjimi pohvalьnыmi vэncы6 ўvzzemъ s™i1telz, svzщenstva vэncA, blagočestіz ўpravlenіe, cRkve svёtloe ўkrašenіe, i3st0čnika bžctvennыhъ i3scэlenій neisčerpaemago, proli1tіe darovanій duh0vnыhъ, rэkY mn0gihъ čudesъ, zemlю rost0vskuю veselsщu tečenіemъ, le0ntіa b0drago predstatelz našego i3 hrani1telz; Dvaždы.

Kjimi smirennыmi ўstnami vospoemъ s™i1telz, di1vnago vъ čudesёhъ, i3 bezplHtnыmъ soži1telz, njsvzщennago t pelenъ, stolpA cRkve nedvi1žima, veselіe zemli2 našez, pravdы pravi1telz, sir0tъ pitatelz, njbi1dimыhъ zastypnika, bolьnhhъ vračA bezmezdna;

Prіidi1te, vёrnыhъ sob0ri, pal0mski vospleщi1te rukami, pečalьnыhъ ўtёhu, tčaznnыhъ zastypnika, bžctvennago le0ntіa vospэvaющe, pohvalY zemli2 rwssjйskіz, i3 vsegw2 svzщenstva ўkrašenіe, rэkY mi1losti voi1stinnu, bžctvennagw hrt0va smirenіz revni1telz, podaю1щagw mjrovi velію mi1lostь.

Slava, glasъ }:

Ćkože prbr0kъ dv7dъ pohvalsz poetъ: čestnA predъ gDemъ smertь prpdbnыhъ є3gw2, i3 mh tz ўblažaemъ hrt0va rači1telz. Tы2 ќbw čelovёkъ shй є3stestv0mъ, ćkw ѓgGlъ na zemli2 kvi1lsz є3si2 si1loю d¦a s™agw, i3 čistot0ю razymnagw serdca, vъ moli1tvahъ bdёnіemъ, pri1snw vi1dz licE vo svёtэ živyщagw bGa, i3 togo2 vozlюbi1vъ njbrёlъ є3si2 želaemoe, vъ nbcnыhъ žili1щahъ so bezpl0tnыmi si1lami: moli1sz za lю1di pravovёruющыz, i3 za svzti1teli lюb0vію slavzщыz tvoю2 pamztь. Vs‰ že lю1di svёtloe tvoE toržestvo2 prazdnuющыz, moli2 hrani1ti t vsskagw gnёva ѕl0bna. Q blažennaz glavo2! Q čestnhй našъ ўči1telю, svzti1telю le0ntіe! Ne prestaй prosS mi1ra mjrovi, i3 spasenіz dušamъ našыmъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

CRь nbcnый za člvэkolю1bіe:

Prokjmenъ dnE. Čtє1nіz G, s™i1tєlьskaz.

Prbr0čestva i3saіina čtenіe. (GlavA m7g.)

Takw glg0letъ gDь: vsi2 kzhcы sobrašasz vkypэ, i3 soberytsz knszi t ni1hъ: kto2 vozvэsti1tъ sі‰ vъ ni1hъ; i3li2 ±že t načala, kto2 slы6šana sotvori1tъ vamъ; da privedytъ svidёteli svo‰ i3 njpravdstsz, i3 da ўslhšatъ, i3 da rekytъ i4stinu. Bydite mi2 svidёteli, i3 ѓzъ svidёtelь, glag0letъ gDь bGъ, i3 džtrokъ, є3g0že i3zbrahъ, da poznaete i3 vёruete mi2, i3 razumёete, ćkw ѓzъ є4smь: prežde menє2 ne bhstь i4nъ bGъ, i3 po mnЁ ne bydetъ: Ѓzъ є4smь bGъ, i3 nёstь razvэ menє2 spasazй. Ѓzъ vozvэsti1hъ i3 spas0hъ, ўničiži1hъ i3 ne bЁ vъ vasъ čyždій. Vы2 mnЁ svidёteli, i3 ѓzъ gDь bGъ: i3 є3щE t načala ѓzъ є4smь, i3 nёstь t rykъ moi1hъ i3zbavlszй, sotvorю2, i3 kto2 tvrati1tъ to2; Si1ce glag0letъ gDь bGъ, i3zbavlszй vasъ, s™hй їzrailevъ.

Premydrosti solomHni čtenіe. (GlavA G.)

Pravednыhъ dyšы vъ rucЁ b9іeй, i3 ne prik0snetsz i4hъ myka. Nepщevani bhša vo nčesёhъ bezymnыhъ ўmreti, i3 vmэni1sz njѕloblenіe i3sh0dъ i4hъ, i3 є4že t nasъ šestvіe, sokrušenіe: nni1 že sytь vъ mi1rэ. I$bo predъ licemъ čelovёčeskimъ ѓщe i3 myku prіi1mutъ, ўpovanіe i4hъ bezsmertіz i3sp0lneno, i3 vmalэ nakazani bhvše, veli1kimi blagodёtelьstvovani bydutъ: ćkw bGъ i3skusi2 |, i3 njbrёte i5hъ dostHйnы sebЁ. Ćkw zlato vъ gorni1lэ i3skusi2 i5hъ, i3 ćkw vsepl0dіe žertvennoe prіstъ |. I# vo vremz posэщenіz i4hъ vozsіsюtъ, i3 ćkw i4skrы po steblію potekytъ. Sydztъ kzhkwmъ, i3 njbladaюtъ lюdьmi2, i3 vocRi1tsz gDь vъ ni1hъ vo vёki. Nadёющіisz nanь razumёюtъ i4stinu, i3 vёrnіi vъ lюbvi2 prebydutъ є3mY: ćkw blagodatь i3 mi1lostь vъ prepod0bnыhъ є3gw2, i3 posэщenіe vo i3zbrannыhъ є3gw2.

Premydrosti solomHni čtenіe. (GlavA d7.)

Pravednikъ, ѓщe posti1gnetъ skončatisz, vъ pok0i bydetъ. Starostь bo čestnA ne mnogolёtna, nižE vъ čislЁ lёtъ i3sčitaetsz: sэdi1na že є4stь mydrostь čelovёkwmъ, i3 v0zrastъ starosti, žitіE neskvernoe. Blagoug0denъ bGovi bhvъ, vozlю1blenъ bhstь, i3 živhй posredЁ grBšnikъ, prestavlenъ bhstь. Voshiщenъ bhstь, da ne ѕl0ba i3zmёnitъ razuma є3gw2, i3li2 lestь prelьsti1tъ dyšu є3gw2. Račenіe bo ѕl0bы pomračaetъ dHbraz, i3 parenіe p0hoti premэnsetъ ќmъ neѕl0bivъ. Skončavsz vmalэ, i3sp0lni lBta dHlga: ўg0dna bo bЁ gDevi dušA є3gw2: segw2 radi potщasz t sredы2 lukavstvіz. Lю1dіe že vi1dэvše, i3 ne razumёvše, nižE pol0žše vъ pomыšlenіi takov0e: ćkw blgodatь i3 mi1lostь vъ prepod0bnыhъ є3gw2, i3 posэщenіe vo i3zbrannыhъ є3gw2.

Na lіtji stіhi6rы, glasъ d7:

Ćkože bogatstvo gr0bъ tv0й, čestn0e derži1tъ tёlo, njbogaщaz čudesы2 pritekaющihъ kъ tebЁ vёrnw, blaženne s™i1telю le0ntіe. Ćkw i3mёz džblastь razrэšati i3 vzzati, prpdbne, vs‰ razrэši2 sogrэšє1nіz, bžctvennoe tvoE njbrёtenіe svёtlw prazdnuющihъ, i3 carstvіz nebesnagw spod0bi moli1tvami tvoi1mi.

Ćkw ўkrašenіe carsko, rost0vъ gradъ njbrёte tvoE tёlo, s™i1telю le0ntіe: nj nemže ўkrašaetsz, i3 hvalssz nj slovesёhъ tvoi1hъ, vselennuю sozыvaetъ na veselіe bžctvennыhъ darovanій, i3 neizrečennыhъ čudesъ tvoi1hъ, sotvorsemыhъ vhnu, veleglasnw zovhй: tы2 prozvi1lъ є3si2, vLko, sicevago s™i1telz gradu našemu.

Glasъ ѕ7:

E#gdA njbrёtenіe čestnagw tvoegw2 tёla, dž§e, bёzše, togdA mn0žestvo vёrnыhъ njbstupi1vše gr0bъ sъ trepetomъ zrshu tebE: džvіi že zrsщe na tёlo, strahomъ njderži1mi bёzhu, knszь že ґndreй so slezami vopіsše: q vladhko! Čto2 ti2 vozdamъ proti1vu tvoemY blagodarenію, є4že namъ darovalъ є3si2 ўdivlszsz; no ќbw, s™i1telю le0ntіe, moli1sz prilёžnw hrtY bGu našemu, ćkw spasti1sz gradu tvoemY nevoevanu.

Slava, glasъ ѕ7:

I#zlіssz blagodatь vo ўstnahъ tvoi1hъ, prpdbne dž§e s™i1telю le0ntіe, i3 bhlъ є3si2 pastыrь hrt0vы cRkve, ўčS slovє1snыz džvcы, vёrovati vъ trbcu є3dinosyщnuю, vo є3di1nomъ bžctvЁ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ }:

S™i1telю le0ntіe, razymnagw svёta zarE, cRk0vnoe svэti1lo, s™i1telьskaz pohvalo2, krasoto2 monašeskagw p0stnagw žitіS, i3 i4stinnoe pravilo: namъ že zastypnikъ, svoboždaz t gubi1telz dyšы našz.

Stjhъ: ЎstA pravednagw poučatsz premydrosti, i3 ljzhkъ є3gw2 vozglag0letъ sydъ.

S™i1telю le0ntіe, veli1kuю džblastь t bGa prіslъ є3si2, mn0žestvo lukavыhъ bэsHvъ moli1tvoю tvoeю tg0niši, t si1hъ njѕloblenіz i3scэlsz vsёhъ, vёroю kъ tebЁ pritekaющihъ.

Stjhъ: ЎstA mo‰ vozglag0lюtъ premydrostь, i3 poučenіe serdca moegw2 razumъ.

S™i1telz veli1kago le0ntіa kakw dost0йnw vospoemъ, či1stago ўmA, bGozarnago svёta, njsvэщaющago nы2, i3 bžctvennый razumъ podaю1щago, t†inъ glubi1nnыhъ povёdatelz; є3myže soglasnw vsi2 rcemъ: raduйsz, dž§e ntcє1vъ le0ntіe.

Slava, glasъ ѕ7:

Tы2 є3si2 pastыrь d0brый, i3 ўči1telь teplый, s™i1telю le0ntіe, tS vsegdA pohvalsющe vopіemъ ti2: tob0ю ўkrasi2 bGъ cRkovь m™re svoeS, i3 tёlo mnogolёtnoe tvoE, pokroveno vъ zemli2, netlёnno kvi2 lю1demъ tvoi6mъ. Tёmže moli1sz neprestannw nj hvalzщihъ tS, i3 čtyщihъ pamztь tvoю2, prosS njstavlenіz grэhHvъ, i3 spasenіz dušamъ našыmъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Bcde, tы2 є3si2 lozA i4stinnaz:

Troparь, glasъ d7:

Ґpclwmъ sopričastnikъ, i3 kъ bGu molebnikъ vёrenъ, dobrodёtelьmi vozšedъ na nbcnaz, i3 lюb0vь vozloži1lъ є3si2 kъ lю1bzщemu tS, i3 nevBrnыz lю1di njbrati1lъ є3si2 vъ vёru. Tёmъ nhnэ so ѓgGlы likyz, predstoi1ši prest0lu slavы vsёhъ cRS hrtA bGa: moli1sz, s™i1telю le0ntіe, da spasetъ dyšы našz.

Na ќtreni po №-й stіhol0gіi sэdalenъ, glasъ №.

Pod0benъ: Gr0bъ tv0й:

Služi1telь bhvъ hrtY, vssčeskihъ vLcэ, nauči1lъ є3si2 lю1di, i3 prosvэti1lъ є3si2 bžctvennыmъ kreщenіemъ, kъ razumёnію segw2 nastavlь, s™i1telю: tёmže propovёdnika tS i4stinы vsi2 i3menyemъ, s™i1telz i3 ўg0dnika hrt0va. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Beznevёstnaz čctaz bcde dv7o, є3di1na vёrnыhъ predstatelьnice i3 pokr0ve, bёdъ i3 skorbeй i3 lю1tыhъ njbstosnій vsёhъ i3zbavi, na tS ўpovanіe, ntrokovi1ce, i3myщihъ: i3 dyšы našz spasi2 bžctvennыmi moli1tvami tvoi1mi.

Po v7-й stіhol0gіi sэdalenъ, glasъ d7:

Pod0benъ: Sk0rw predvari2:

T ю4nosti vzemъ krestъ tv0й, blagočesti1vnw hrtY poslёdovalъ є3si2, ўvzdi1vъ plotsk0e mudrovanіe vozderžanіemъ: tёmže na s™i1telьstэmъ sэdaliщi sёdъ, s™i1telю, vozveli1čilъ є3si2 vLku, i3 togw2 prečctuю m™rь, razli1čnыmi darov†nіi tvoю2 ўkrasi1vša raku, le0ntіe bGoblaženne. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Dv7o vsenepor0čnaz, ćže presyщnago bGa r0ždšaz, so s™i1telemъ togo2 neprestannw moli2, njstavlenіe pregrэšenій, i3 i3spravlenіe žitіS dati namъ prežde koncA, vёroю i3 lюb0vію poю1щыmъ tS po d0lgu, є3di1na vsepёtaz.

Po polmelei sэdalenъ, glasъ }.

Pod0benъ: Premydrosti:

Nadъ strastьmi2 carstvovavъ plotski1mi, s™i1telь kvi1lsz є3si2 bGopod0benъ, pastvu tvoю2 preslavnw ўpaslъ є3si2, prpdbne, kreщenіemъ že prosvэti1lъ є3si2, i3 nakazalъ є3si2 slaviti є3di1nago bGa vъ trіehъ v3postasehъ: tёmže i3stočaeši i3scэlє1nіz i3 po konči1nэ vёroю prihodsщыmъ ko s™ёй b9іeй cRkvi, i3 kъ racэ moщeй tvoi1hъ, s™i1telю le0ntіe, moli2 hrtA bGa, sogrэšenій njstavlenіe podati čtyщыmъ lюb0vію svztyю pamztь tvoю2. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Nbcnuю dverь i3 kіvHtъ, pres™yю g0ru, svёtlый džblakъ vospoi1mъ, newpali1muю kupinY, slovesnый raй, є4vы vozzvanіe, vselennыz vseS veli1koe sokr0viщe, ćkw spasenіe vъ neй sodёlasz mjrovi, i3 njstavlenіe drevnihъ sogrэšenій. Segw2 radi vopіemъ є4й: moli1sz sn7u tvoemY, pregrэšenій njstavlenіe darovati, blagočestnw poklansющыmsz vses™0mu ržctvY tvoemY.

Stepє1nna, №-й ґntіfHnъ d7-gw glasa.

Prokjmenъ: ЎstA mo‰ vozglag0lюtъ premydrostь, i3 poučenіe serdca moegw2 razumъ.

Stjhъ: Ўslhšite sі‰ vsi2 kzhcы, vnuši1te vsi2 živyщіi po vselennэй:

E#đlіe їwanna, začalo lє t polY.

Po n7-mъ palmЁ stіhi1ra, glasъ ѕ7:

S™i1teleй ўdobrenіe, i3 ntcє1vъ slavu, i3st0čnika i3scэlenій, i3 vёrnыhъ zastypnika veli1kago, sošedšesz prazdnolю1bcы, pёsnьmi i3 pohvalami vospoi1mъ glagolю1щe: raduйsz, rost0vu hrani1telю, i3 nastavniče čestnhй, i3 st0lpe nepodvi1žimый: raduйsz, svэti1lьniče vsesvёtlый, i4že mjra koncы2 prosvэщazй čudesы2: raduйsz, skorbsщihъ bžctvennoe ўtэšenіe, i3 njbi1dimыhъ teplый pob0rniče, i3 nhnэ, preblženne le0ntіe, ne prestaй molssz hrtY bGu, spasti1sz dušamъ našыmъ.

KanHnъ dnE i3li2 bcdы, na ѕ7: i3 s™i1telz, na }. Tvorenіe їwanna є3pjskopa. Glasъ ѕ7.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Ćkw po syhu pэšešestvovavъ ї}lь, po bezdnэ stopami, goni1telz faraHna vi1dz potoplsema, bGu pobёdnuю pёsnь, poi1mъ, vopіsše.

Svёtomъ tvoegw2 b9estvA, hrtE, mrakъ nevёdэnіz duši2 moeS njzari1vъ, prosvэti2, mi1lostive, i3 daždь mi2 sl0vo, sl0ve, da vospoю2 svёtlw tvoegw2 rači1telz toržestvo2.

Mastію svzщennoю pomazanъ bhvъ t ruki2 vsederži1telz bGa, s™i1telю slavne le0ntіe, moli2 nj hvalzщihъ tvoю2 pamztь, poluči1ti grэhHvъ proщenіe, i3 napasteй i3zbavlenіe.

Duši2 samov0lьnoe žitіE, i3 dobror0dstvo vёrы stzžavъ, bGoporučє1nnыz tebЁ lю1di, i3 čestnw nakazavъ, preblaženne, svzщenne le0ntіe, privelъ є3si2 | ko hrtY bGu.

BGor0dičenъ: Kzhkwmъ i3zbavlenіe tob0ю kvi1sz, prečctaz vLčce, prežde padšыmъ vo tlю2 pradэda ґdama prestuplenіemъ: th bo hrtA porodilA є3si2, vssčeskihъ tvorcA i3 gDa.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Nёstь svstъ, ćkože tы2, gDi b9e m0й, vozneshй r0gъ vёrnыhъ tvoi1hъ, blže, i3 ўtverdi1vый nasъ na kameni i3spovёdanіz tvoegw2.

Svob0denъ shй ќmъ t strasteй soblю1dъ, sosydъ njsvzщenъ d¦a pres™agw bhlъ є3si2, vsego2 sebE prigv0ždь kъ vhšnemu lюb0vію, preblaženne.

Tv0й bGoglag0livый ljzhkъ bhstь, prіemъ hrtA vnytrь vъ serdcы glag0lющь b9ій vitjz, le0ntіe: tomY pomoli1sz za nы2.

KrtA gDnz si1loю ўkrэplszsz, blaženne: poщenіemъ bo vёrnыz tvoeS moli1tvы, stremlє1nіz bэsHvskaz nizloži1vъ, poverglъ є3si2.

BGor0dičenъ: Veli1ka slava cRk0vnaz, pače drevnzgw sob0ra ї}leva: th bo cRkovь b9іz, bcde, vъ neйže hrt0sъ poži1vъ, spasenіe sodёla.

Sэdalenъ, glasъ }.

Pod0benъ: Premydrosti:

Tverdostію razuma ўkrašazsz, plotskjz tsgosti gordhnю popralъ є3si2, i3 bhlъ є3si2 nbi1teliщe i3zbranno d¦a pres™agw, neukl0nnыmъ razumomъ prostirazsz kъ lю1bzщemu tS: tёmъ i3 revnostію bžctvennoю razgorazsz, slavne, mnogok0znennagw strёlы pritupi1lъ є3si2, i3 kvi1vsz ѓgGlwmъ sobesёdnikъ, s™i1telю le0ntіe: moli2 hrtA bGa, sogrэšenій njstavlenіe darovati čtyщыmъ lюb0vію, svztyю pamztь tvoю2. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, prazdnika, i3li2 bGor0dičenъ:

Ćkw vsenepor0čnaz nevёsto tvorcY, ćkw neiskusomyžnaz m™i i3zbavitelz, prіsteliщe ćkw syщi ўtёšitelz, prepёtaz, bezzak0nію mS syщa skvernoe nbi1teliщe, i3 bэsHmъ i3graliщe vъ razumэ bhvša, potщi1sz t tёhъ ѕlodёйstva mS i3zbaviti: i3 svёtloe žili1щe dobrodёteleй soverši2, svэton0snaz netlёnnaz: tženi2 džblakъ strasteй, i3 vhšnzgw pričastіz spod0bi, i3 svёta nevečernzgw moli1tvami tvoi1mi.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Hrt0sъ, moS si1la, bGъ i3 gDь, čestnaz cRkovь bGolёpnw poetъ vzыvaющi, t smhsla či1sta nj gDэ prazdnuющi.

HrtA da pohvalimъ vsi2 vёrnіi, takovago s™i1telz davšago, prečctn0e ўdobrenіe slavnэй cRkvi, svoeS prečctыz m™re.

D¦a darovanіi blagodatію, slavne, vъ ri1zu svhše njblačazsz, ѓki ґarHnъ neѕl0bіemъ, prepod0bіemъ i3 pravdoю predstalъ є3si2 prt0lu hrt0vu.

Duh0venъ stzžavъ ljzhkъ že, i3 ўstA ti6haz čestnhmi tvoi1mi slovesы2, ćkw t pot0ka pi1щna točaщa ўčє1nіz medotHčnaz, ži1znь bezkonečnuю i3shodataйstvuй namъ.

BGor0dičenъ: HrtA namъ b9ію si1lu i3 mydrostь, tы2 porodi1vši, prečctaz vLčce, bGoradovannaz dv7o, spasi2 lю1di i3 gradъ na tS ўpovaющыz, bcde prenepor0čnaz.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: B9іimъ svёtomъ tvoi1mъ, blže, ќtrenюющihъ ti2 dyšы lюb0vію njzari2, molю1sz, tS vёdэti, sl0ve b9ій, i4stinnago bGa, t mraka grэh0vnagw vzыvaющa.

Blženъ tы2 kvi1lsz є3si2 i3 dobr0 ti bhstь, ćkw vъ moli1tvahъ či1stoe, i3 vo bdёnіihъ krёpkoe, ўspёšnw postradalъ є3si2, svzщennый s™i1telю dž§e le0ntіe: takw bo blagoslovi1tsz vsskъ bosйsz gDa.

B9іimъ hranenіemъ blюd0mo vsečestn0e tёlo tvoE, preblaženne le0ntіe, mn0gimi lёtы zemleю pokroveno kvi1sz nevredi1mo, ćkw cvёtъ neuvzdaemь, vёrnыhъ s®cA veselsщo.

Gr0bъ čestnagw tvoegw2 tэlesE pokazasz, vёrnыhъ lюdeй dušamъ blagoslovenіe, i3 tэlesє1mъ i3scэlenіe nbi1lьnw i3zlivaz, t0čitъ, i3 vsskіz strasti tmY tgonsetъ.

BGor0dičenъ: B9іimъ ўkrašena svёtomъ, bGopreradovannaz m™i: th bo porodilA є3si2 krasnёйša pače vsёhъ sыnHvъ čelovёčeskihъ, i4stinnago bGa, t lesti mjrъ i3zbavlьšago.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Žiteйskoe m0re vozdvizaemoe zrS napasteй byreю, kъ ti1homu pristaniщu tvoemY pritekъ, vopію1 ti: vozvedi2 t tli2 živ0tъ m0й, mnogomi1lostive.

E#di1nstvo trbcы propovёdalъ є3si2 ćsnw, s™i1telю le0ntіe, i3 nemydrыhъ serdcA volnyema ўkroti1lъ є3si2, ravnw slavosl0viti r0ždšagosz sl0va, soprest0lьna nc7Y i3 d¦u s™0mu.

Ne terpS vi1dэti vragъ lestnoe є3gw2 pogibaющee sёtovanіe, podvi1že ўstremlenіe lюdsk0e na svztopomazannuю tvoю2 glavY: th že moli1tvami tvoi1mi razslablenы i3 nemwщnы poverglъ є3si2 |.

BGorazymіemъ svёtlw i3mёющe duši2 svoeS ќmnoe, krasstъ raku moщeй tvoi1hъ, stekaющesz kъ pohvalenію čudesъ tvoi1hъ prazdnolю1bcы, svzщennый našъ ўči1telю.

BGor0dičenъ: Divi1tъ ќmъ že i3 slyhъ tvoE črevonošenіe, dv7o gospodoimeni1taz: raždaeši bo nevi1dimago bGa, sE ўžE vi1dima vъ našemъ suщestvЁ, ćkw člvёka, spasaющago čelovёki.

Kondakъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Kvi1lsz є3si2:

ŽitіS radi čistotы2 vsevi1decъ gDь svёtъ sv0й nasadi2 vъ duši2 tvoeй, vrazumi1ti lю1di mnHgіz tvoi1mi ўčє1nіi, le0ntіe prepod0bne.

Jkosъ: Novorazymnomu kzhku, velikoimeni1tэй stranЁ, blažennэй zemli2, s™orazymenъ propovёdnikъ pokazalsz є3si2 bGolёpnыz vёrы hrt0vы: njmračє1nnaz n†ša serdcA njzari1vъ, i3zъ glubinы2 nečestіz i3st0rglъ є3si2: prežde bo nы2 nevBždы syщыz, slovesъ blgodatію ўkroti1vъ, nakazalъ є3si2 slaviti prvdnoe i3 veli1koe vъ trbcэ bžctvo2. Svzщennый našъ ўči1telю, t kryga nbcnagw posэщaй moli1tvami tvoi1mi hvalzщыz tvoю2 pamztь, le0ntіe prpdbne.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Rosodatelьnu ќbw peщь sodёla ѓgGlъ prepodHbnыmъ ntrokHmъ, haldє1i že njpalsющee velёnіe b9іe muči1telz ўvэщA vopi1ti: blgoslovenъ є3si2, b9e ntє1cъ našihъ.

Ўčenьmi bo krёpkimi premydrыhъ slovesъ tvoi1hъ, ćkw čadolюbi1vый ntecъ, neѕl0bivыhъ dэteй mn0žestvo ўsv0ivъ cRkvi, ўvэщalъ є3si2 vopi1ti: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

Tob0ю njsvzti2 gDь gradъ veli1kій slavnый rost0vъ, vэncen0sče le0ntіe, lю1dіe bo є3gw2 vrazumleni tob0ю, poю1tъ hrtY: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

Gassщa ќbw svэщY ў čestnhz tvoeS raki, blženne, ўstraši1vъ, i3 ne glag0lati sotvori1vъ, tvoes že svzthni moli1tvoю i3scэlenіe prіstъ. Sъ ni1mže i3 mы2, veselsщesz vopіemъ hrtY: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

BGor0dičenъ: Ўmertvi1sz presmыkaemый ѕmjй tvoi1mъ ržctv0mъ, prečctaz dv7o, por0ždši nevmэsti1mago bGa nb7sы2. Spasi2 t bёdъ hvalzщыz tS, blgoslovennaz čctaz prisnodv7o.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: I#zъ plamene prpdbnыmъ r0su i3stoči1lъ є3si2, i3 pravednagw žertvu vod0ю popali1lъ є3si2: vs‰ bo tvori1ši, hrtE, t0kmw є4že hotёti. TS prevozn0simъ vo vs‰ vёki.

Likyюtъ či1ni ѓgGlьstіi na nb7sёhъ, i3 vёrnыhъ sHnmiщa na zemli2, tvoю2 pamztь pohvalsющe, s™i1telю le0ntіe, hrtA prevozn0sztъ vo vёki.

TlBnnыz vє1щi ttrssъ, i3 vъ nbcnыz dyšu tvoю2 vperi1vъ, ćkw žertva blagoprіstna, vъ vonю2 blagov0nіz prineslsz є3si2 hrtY, є3g0že prevozn0simъ vo vёki.

Vospoemъ ўserdnw pёsnьmi hrtA bGa, prpdbnagw toržestvo2 vi1dzщe slavimъ. Vs‰ bo dёйstvuetъ hrt0sъ, є3li1kw h0щetъ: є3g0 bo slavzщыz proslavlsetъ vo vёki.

BGor0dičenъ: Na tS, bGom™i prečctaz, nbcnый d0ždь sni1de njmыvaющій skvernu dyšъ našihъ, tёmъ tS blaži1mъ čctuю vo vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: BGa čelovёkwmъ ne vozm0žno vi1dэti, na neg0že ne smёюtъ či1ni ѓgGlьstіi vzirati: tob0ю bo, vsečctaz, kvi1sz čelovёkwmъ sl0vo voploщenno. E#g0že veličaющe, sъ nbcnыmi vHi, tS ўblažaemъ.

Ćkw ѕvэzdA svэton0snaz kvi1lsz є3si2 lučami duh0vnыmi vёrnыhъ serdcA prosvэщaz, svёtomъ razuma b9estvennagw, bGomydre le0ntіe. Tёmъ nhnэ so ѓgGlы vodvorszsz, spasaй hvalzщыz tvoю2 pamztь.

Dёlы duh0vnыmi ўkrašenъ, vъ pi1щi raйstэй veselssz, pomzni2 hvalzщыz tvoю2 pamztь, zastupaz t bёdъ i3 skorbeй, preblženne svzщennos™i1telю le0ntіe, da neprestannw tS ўblažaemъ.

I#mёz carstvo nepremёnno, cRю2 shй vhšnihъ si1lъ, hrtE, desni1cы tvoeS krёpostію, vr†gъ nečesti1vыhъ vhю nizverzi podъ n0zэ v0instvu našemu.

BGor0dičenъ: E#gdA sydiši, mi1lostive, ćrostію ne njbliči2 menE, ni gnёva že sotvori2 proti1vu bezzak0nієmъ. Ѓщe li njbliči1ši, to2 kto2 postoi1tъ; moli1tvami r0ždšіz tS či1stыz m™re, ngnS geenskagw i3zbavitisz m0limsz i3 pričastnikwmъ bhti crtva nbcnagw.

Svэti1lenъ.

Pod0benъ: Posэti1lъ nы2:

Slavnw krasitsz dnesь svэtozarnoe tvoE toržestvo2: vo svёtэ slavы licA b9іz predstoS, s™i1telю, pomzni2 nasъ hvalzщihъ tvoю2 pamztь. Dvaždы.

BGor0dičenъ: Po bz7э ўpovanіe i3myщe na tS, prečctaz bcde, m0limsz: kъ r0ždšemusz i3zъ tebє2 molьbami, nevredi1mыhъ nasъ daže do koncA sohrani2.

Na hvali1tehъ stіhi6rы na d7, glasъ }.

Pod0benъ: Q preslavnagw čudesE!

Prpdbne dž§e le0ntіe, tы2 vozšedъ na lёstvicu b9estvennagw razuma, i3 kъ bGu približazsz, ўsыnenіz t negw2 darъ prіslъ є3si2, i3scэlsti nedygi neiscBlьnыz, i3 tgonsti dyhi njmračє1nnыz. Tёmъ tvoE ўspenіe prazdnuemъ, radostію serdca hrtA veličaющe, veličaющago svoego2 ўg0dnika. Dvaždы.

Prpdbne dž§e bGomydre, tы2 voi1stinnu kvi1lsz є3si2 drugjй mwmseй, svoboždaz i3 nastavlsz n0vago ї}lz t prelesti lю1tagw faraHna, i3 prevodS na zemlю njbэtovanіz vъ nbcnыz njgradы, i3dёže nhnэ likyeši ў prest0la vsёhъ cRS, za nы2 neprestannw kъ nemY, dž§e, molssz, preblaženne le0ntіe.

Raduйsz, vsekrasne le0ntіe, tы2 i3zmlada hrtA vozlюbi1lъ є3si2, kum‡rъ vozgnušavsz, i3 merzskihъ їdwlosluženій, hramъ sebE njsvzti1lъ є3si2, i3 nbi1telь bhlъ є3si2 pres™agw d¦a: є3gHže i3spolnszsz, trbcu vo є3di1nomъ bžctvЁ propovёdalъ є3si2. E$йže za tvo‰ č†da, dž§e, pomoli1sz.

Slava, glasъ }:

S™i1telю le0ntіe, vыsoto2 dobrodёteleй, b9іe procvэtenіe, mydrosti nrgane, pravovёrnыhъ slavo, ѕlovёrіz njbliči1telю, dёvstvennagw li1ka veli1koe spasi1telьnoe i3 di1vnoe mudrovanіe: hrtA bGa moli2, darovati dušamъ našыmъ velію mi1lostь.

I# nhnэ, bGor0dičenъ: Slavosl0vіe veli1koe. I# tpystъ.

Na lіturgji blžє1nna, pёsnь G i3 ѕ7-z.

Prokjmenъ: ЎstA mo‰ vozglag0lюtъ premydrostь, i3 poučenіe serdca moegw2 razumъ.

Stjhъ: Ўslhšite sі‰ vsi2 kzhcы, vnuši1te vsi2 živyщіi po vselennэй.

Ґpclъ ko є3vreєmъ, začalo t}i t polY.

Ґllilyіa: ЎstA pravednagw poučatsz premydrosti, i3 ljzhkъ є3gw2 vozglag0letъ sydъ.

E#đlіe matfea, začalo №i.

Pričastenъ: Vъ pamztь vёčnuю.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.