NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Maіa k7a

S™hhъ veli1kihъ careй i3 ravnoap0stolwvъ, kwnstantjna i3 є3lenы.

Stіhi6rы prazdnika G: I# s™hhъ є7, glasъ d7.

Pod0benъ: Dalъ є3si2 znamenіe:

Nryžіe krэpčaйšee carю2 našemu dalъ є3si2 krtъ tv0й čestnhй, i4mže carstvova na zemli2 pravednэ, prosіsvъ blagočestіemъ, i3 crtvію nbcnomu spod0bisz miloserdіemъ tvoi1mъ: sъ ni1mže tvoE člvэkolю1bnoe smotrenіe slavimъ, ї}se vsesi1lьne, sp7se dyšъ našihъ.

Dalъ є3si2, člvэkolю1bče, blagočesti1vomu tvoemY ўg0dniku solomHnovu mydrostь, dv7dovu kr0tostь i3 ґpclьskoe pravoslavіe, ćkw careй cRь, gosp0dьstvuющihъ vsёhъ gDь. Tёmže tvoE člvэkolю1bnoe smotrenіe slavimъ, ї}se vsesi1lьne, sp7se dyšъ našihъ.

Pervый povinylъ є3si2 bagrzni1cu, prisnop0mnimый carю2, v0leю hrtY, togo2 poznavъ bGa, i3 vsёmi crtvuющago vsёhъ blgodёtelz, pobэdotv0rna vsskomu načalu, i3 vlasti prevhššago. Tsю1du tebЁ, hrtolю1bče, carstvo i3spravilъ є4stь ї}sъ člvэkolю1becъ, i3 sp7sъ dyšъ našihъ.

Slava, glasъ v7.

Vmzantjevo: Bogatыhъ darHvъ l{čšaz prіemъ t bGa, carю2 deržavnэйšій, kwnstantjne preveli1kій, d0brэ vъ si1hъ preuspёvъ: njzari1vsz bo zarsmi pres™agw d¦a t sіlьvestra s™i1telz kRщenіemъ, vo carёhъ kvi1lsz є3si2 nepobэdi1mь, vselennuю ćkw darъ dalъ є3si2 ziždi1telю tvoemY, i3 carstvuющій gradъ blagočesti1vый. Tёmže molssz ne prestaй hrtY bGu, darovati vsBmъ tvorsщыmъ pamztь tvoю2, ćkw derznovenіe i3mёz, sogrэšenій proщenіe i3 velію mi1lostь.

I# nhnэ, prazdnika. Vh0dъ. Prokjmenъ dnE. I# čtє1nіz.

Carstvъ tretіihъ čtenіe. (GlavA }.)

StA solomHnъ predъ licemъ žertvennika gDnz, predъ vsёmъ sob0romъ ї}levыmъ, i3 vozdёvъ rycэ svoi2 na nb7o, i3 rečE: GDi b9e ї}levъ, nёstь b0gъ, ćkože tы2 na nb7si2 gorЁ, i3 na zemli2 d0lэ. Ѓщe bo nb7o, i3 nb7o nb7sE ne dovlёюtъ tebЁ, kakw d0mъ seй, є3g0že sozdahъ i4meni tvoemY; nbače i3 pri1zriši na moli1tvu moю2, gDi b9e ї}levъ, ўslhšati molє1nіz i3 moli1tvu, є4юže rabъ tv0й m0litsz predъ tob0ю, kъ tebЁ dnesь. Da bydutъ džči tvoi2 tvє1rstы na d0mъ seй denь i3 n0щь, na mёsto sіE, nj nemže glg0lalъ є3si2: bydetъ i4mz moE tamw, є4že ўslhšati moli1tvu, є4юže m0litsz rabъ tv0й na mёstэ semъ, vo dni6 i3 nHщi: i3 poslyšati molьbы6 rabA tvoegw2, i3 lюdeй tvoi1hъ ї}lz. I# є3li6ka ѓщe pom0lztsz kъ tebЁ na mёstэ semъ, i3 tы2 ўslhšiši na mёstэ žili1щa tvoegw2 na nb7si2: i3 sotvori1ši, i3 mi1lostivъ bydeši i5mъ.

Prbr0čestva i3saіina čtenіe. (Glavы6 …a i3 …v.)

Da vozraduetsz dušA moS nj gDэ: njbleče bo mS vъ ri1zu spasenіz, i3 ndeždeю veselіz njdёz mS: ćkw ženihY vozloži2 mnЁ vэnecъ: ćkw nevёstu ўkrasi1 mz krasot0ю. I# ćkw zemlS rastsщaz cvёtъ sv0й, i3 ćkw vertogradъ sёmena svo‰ prozzbaetъ: takw vozsіsetъ gDь pravdu, i3 radostь predъ vsёmi kzhki. SіHna radi ne ўm0lknu, i3 їerli1ma radi ne popuщY, d0ndeže ќbw i3zhdetъ ćkw svёtъ pravda moS, spasenіe že moE ćkw svэщA razžžetsz. I# ќzrztъ kzhcы pravdu tvoю2, i3 vsi2 carіe zemstіi slavu tvoю2, i3 narekytsz i4menemъ tvoi1mъ n0vыmъ, є4že gDь i3menyetъ є5. I# bydeši vэnecъ dobr0tы vъ rucЁ gDni, i3 dіadi1ma carstvіz vъ rucЁ bGa tvoegw2. I# ktomY ne narečešisz njstavlenъ, i3 zemlS tvoS ktomY ne narečetsz pustA: tebё bo narečetsz v0lz moS, i3 zemlS tvoS vselennaz, ćkw blagovoli1tъ gDi vъ tebЁ, i3 zemlS tvoS naseli1tsz. I# ćkw živhй ю4noša sъ dёvoю, takw poživytъ shnove tvoi2 sъ tob0ю: i3 bydetъ i4mže džbrazomъ vozveseli1tsz ženi1hъ nj nevёstэ, takw vozveseli1tsz gDь nj tebЁ.

Prbr0čestva i3saіina čtenіe. (GlavA ….)

Svэti1sz, svэti1sz, їerli1me: prіi1de bo tv0й svёtъ, i3 slava gDnz na tebЁ vozsіS. Ćkw sE tmA pokrhetъ zemlю, i3 mrakъ na kzhki: na tebё že kvi1tsz gDь, i3 slava є3gw2 na tebЁ ќzritsz. I# p0йdutъ carіe svёtomъ tvoi1mъ, i3 kzhcы svёtlostію vost0ka tvoegw2. Vozvedi2 džkrestъ džči tvoi2, i3 vi1ždь sHbrannaz č†da tvo‰: prіi1dutъ vsi2 shnove tvoi2 i3zdaleča, i3 dщє1ri tvoi2 na ramэhъ v0zmutsz. TogdA ќzriši i3 vozraduešisz, i3 ўboi1šisz, i3 ўžasnešisz serdcemъ, є3gdA priloži1tъ na tS bogatstvo m0rz, i3 kzы6kъ, i3 lюdeй. I# prіi1dutъ ti2 stadA velbl{dъ, i3 pokrhюtъ tS velblydы madіamstіi i3 gefarstіi, vsi2 t savA prіi1dutъ, nossщe tebЁ zlato i3 lіvanъ, prinesytъ tebЁ i3 kamenь čestenъ, i3 spasenіe t gDa blagovэststъ. I# vs‰ džvcы kid†rskіz soberytsz tebЁ, i3 nvni2 naveHfstіi prіi1dutъ tebЁ, i3 voznesytsz prі‰tnaz na žertvennikъ m0й, i3 d0mъ moli1tvы moeS proslavitsz. Kji sytь, i5že ćkw džblacы letaюtъ, i3 ćkw g0lubіe so ptencы2 svoi1mi; So mn0ю є4stь sіHnъ, menє2 džstrovi njžidaša, i3 korabli2 farsjйstіi vъ pervыhъ, є4že privesti2 č†da tvo‰ i3zdaleča, i3 srebro2, i3 zlato i4hъ sъ ni1mi, za i4mz gDne s™0e, i3 za є4že svzt0mu ї}levu slavnu bhti. I# sozi1ždutъ shnove i3nor0dnіi stёnы tvo‰, i3 carіe i4hъ predstanutъ tebЁ: za gnёvъ bo m0й porazi1hъ tS, i3 za mi1lostь moю2 vozlюbi1hъ tS. I# tverzutsz vratA tvo‰, їerli1me, vhnu denь i3 n0щь, i3 ne zatvorstsz, є4že vvesti2 kъ tebЁ si1lu kzhkwvъ, i3 cari2 i4hъ vedHmыz. Kzhcы bo i3 carіe, i5že tebЁ ne porab0taюtъ, pogi1bnutъ: i3 kzhcы zapustёnіemъ zapustёюtъ. I# slava lіvanova kъ tebЁ prіi1detъ vъ kmparjsэ i3 pevkэ, i3 kedrэ, vkypэ, proslaviti mёsto s™0e moE, i3 mёsto n0gъ moi1hъ proslavlю. I# p0йdutъ kъ tebЁ bosщіisz, shnove smiri1všihъ tS, i3 prognёvavšihъ tS, i3 pokl0nztsz slэdamъ n0gъ tvoi1hъ vsi2 prognёvavšіi tS, i3 narečešisz gradъ gDenь sіHnъ s™agw ї}leva. Za є4že bhti tebЁ njstavlenu i3 voznenavi1dэnu, i3 ne bЁ pomogazй tebЁ: i3 položy tz vъ radostь vёčnuю, veselіe rodHmъ rodHvъ. I# i3sseši mleko2 kzhkwvъ, i3 bogatstvo careй snёsi, i3 razumёeši, ćkw ѓzъ gDь spasazй tS, i3 i3zbavlszй tS bGъ ї}levъ.

Na lіtji stіhi1ra hrama, i3 s™hhъ, glasъ №:

Dostod0lžnw soveršaemъ pamztь tvoю2, kwnstantjne ravnoap0stolьne, vsёhъ careй stepenь i3 pohvalo2: prosvэщenъ bo bhvъ lučami d¦a, vsю2 ўzsni1lъ є3si2 cRkovь hrt0vu: sob0rы vёrnыhъ tvsю1du sobravъ, vъ svёtlэmъ gradэ nіkeйstэmъ, i3dёže ѕločesti1vыhъ ўgasi1sz šatanіe, i3 є3retjčєskіz i3znemog0ša ljzhki, i3 njbusša, pravoslavnыhъ že voznesesz vэnecъ, ćvlьšeйsz vёrэ. Tnю1duže t ni1hъ proslavisz pravoslavnэйšій, i3 vsBmъ carє1mъ propovёdanъ bhlъ є3si2 ntecъ, ćkw pervый bagrzni1cu t bGa prіemъ. Tёmže m0limtisz soveršaющіi pamztь tvoю2 vёrnw: i3sprosi2 njčiщenіe pregrэšenій dušamъ našыmъ.

Glasъ v7.

Vmzantjevo: Ne t čelovBkъ zvanіe prіi1mъ, no ćkw bžctvennый pavelъ, i3mёlъ є3si2 sіE pače svhšše, preslavne kwnstantjne, t hrtA bGa. Znamenіe bo krtA na nb7si2 vi1dэvъ, si1mъ ўlovi1lsz є3si2 ćkw dobrёйšій l0vъ: nj semъ i3 pobэdi1telь proti1vu vi1dimыhъ i3 nevi1dimыhъ vragHvъ kvi1lsz є3si2 nepobэdi1mь. Tёmže m0limъ tS ćkw tepla moli1tvennika zemnji, dost0йnw pamztь tvoю2 počitaющe, vъ derznovenіi i3sprosi1ti namъ prosvэщenіz, njčiщenіz i3 velіz mi1losti.

Blgočesti1vagw kwnstantjna pamztь, ćkw mĐro i3stoщevaemo dnesь vozsіS: hrta bo vozželёvъ, jdwlы prenebrežE, hramъ vozdvi1gъ na zemli2 raspenšemusz nasъ radi, na nb7sёhъ že vosprіS nadeždы vэnecъ.

Glasъ G:

Ю$nošeskій provoždaz v0zrastъ, ćkože bžctvennый pavelъ, sъ vhšnihъ prіslъ є3si2 bžctvennoe darovanіe: i3 lю1tagw borcA ratь vseoryžestvomъ krtA nizverglъ є3si2, careй pohvalo2, kwnstantjne ґp0stole, nj nasъ ko gDu moli1sz, spasti1sz dušamъ našыmъ.

Glasъ d7:

HvalA bGu t brennыhъ ўstenъ vospэvaema є4stь vъ bžctvennэй pamzti tvoeй, kwnstantjne vsehvalьne: th bo kvi1lsz є3si2 preizsщnый v0inъ slovesE vёrы, porugavъ i3zv†znnыz jdwlwvъ zraki: i3 nhnэ pričelsz є3si2 svёtlosti trbčnэй, prosvэщazй pomыšlє1nіz n†ša molьbami tvoi1mi.

Slava, glasъ є7:

CRkovь dnesь ўkrasi1všisz deržavoю tvoeю, carю2, taйnw veseli1tsz, i3 tvoю2 vsečestnyю pamztь po dostosnію prehvalьnw počitaetъ zovyщi: raduйsz, i4že pavlu porevnovavый, i3 krtъ hrt0vъ vzemый i3 sBti sokruši1vый soprotivoborcA: raduйsz, careй vseizrsdne, i3 ґpclwmъ ravnočestne, raduйsz, vёrnыhъ ўtverždenіe, i3 v0inwvъ krёpkoe zabralo, kwnstantjne blaženne, nj nasъ ko gDu ne njskudёй molssz, ćkw derznovenіe i3mёzй, careй ўkrašenіe.

I# nhnэ, prazdnika: i3li2, bGor0dičenъ.

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ v7.

Pod0benъ: E#gdA t dreva:

Pervый carь vo hrtіanэhъ t bGa, kwnstantjne, ski1ptrъ vosprіslъ є3si2: tebё bo kvi1sz vъ zemli2 krhemo spasi1telьnoe znamenіe, i4mže i3 kzhki vs‰ pokori1lъ є3si2 podъ n0gi ri1mlznъ, nryžіe newbori1moe i3mёzй životvorsщій krtъ, blaženne, i4mže i3 privelsz є3si2 bGu našemu.

Stjhъ: Voznes0hъ i3zbrannago t lюdeй moi1hъ, njbrэt0hъ dv7da rabA moego2.

Voi1stinnu blaženno črevo, i3 njsvzщennaz ўtr0ba tebE nosi1všaz, carю2 mirovoždelёnne, hrtіanwvъ radoste, kwnstantjne bGovэnčanne: ri1mlznъ slavo, bogatstvo i3 pob0rniče si1rыhъ i3 vdovi1cъ, pokr0vъ smirennыhъ, i3 nedoumёющihsz vъ sk0rbehъ i3spravlenіe, voi1stinnu i3 plёnnыhъ i3zbavlenіe.

Stjhъ: Segw2 radi pomaza tS, b9e, bGъ tv0й є3leemъ radosti.

Želanіemъ i3 lюb0vію hrt0voю ўzzvi1všisz mati presladkіz džtrasli, so tщanіemъ prіi1de vъ s™hй sіHnъ, na mёsto s™0e, na nemže raspstsz v0leю sp7sъ našъ, vo є4že spasti2 nasъ: i3dёže krtъ vzemši, raduющisz vzыvaše: slava darovavšemu mnЁ, є3gHže nadёzhsz.

Slava, glasъ }:

Svёtъ presvёtlый, carskaz ѕvэzdA nevečernzz, t nevёrіz vъ vёru bžctvA prešedši, privedesz njs™i1ti lю1di i3 gradъ: i3 džbrazъ krtA na nb7si2 vi1dэvъ, ўslhša ttydu: si1mъ pobэždaй vragi2 tvo‰. Tonyduže prіemь razumёnіe d¦a svzщennikъ i3zvэщenъ, i3 carь, є3leemъ ўtverdi1lъ є3si2 cRkovь b9ію, pravoslavnыhъ careй, dž§e, є3gHže i3 raka i3scэlenіe t0čitъ, kwnstantjne ravnoap0stolьne, moli1sz nj dušahъ našihъ.

I# nhnэ, prazdnika. Troparь, glasъ }.

KrtA tvoegw2 džbrazъ na nb7si2 vi1dэvъ, i3 ćkože pavelъ zvanіe ne t čelovBkъ prіemъ, vъ carёhъ ґp0stolъ tv0й, gDi, carstvuющій gradъ vъ rucЁ tvoeй položi2: є3g0že spasaй vsegdA vъ mi1rэ, moli1tvami bGor0dicы, є3di1ne člvэkolю1bče.

Na ќtreni na BGъ gDь, troparь prazdnika, dvaždы: Slava, s™hhъ: I# nhnэ, prazdnika.

Po №-й kafjsmэ, sэdalenъ, glasъ G:

Pod0benъ: Bžctvennыz vёrы:

N0vый bhlъ є3si2 dv7dъ džbrazы, r0gъ svhše vosprіemъ carstvіz verhъ tv0й: є3leemъ bo d¦a pomaza tS, slavne, presyщnoe sl0vo i3 gDь: tonyduže prіslъ є3si2 i3 ski1ptrъ, premydre, carskій, prosS namъ velіz mi1losti. Dvaždы.

Slava i3 nhnэ, prazdnika, i3li2 bGor0dičenъ:

Bžctvennaz ski1nіz bыlA є3si2 sl0va, є3di1na prečctaz m™i dv7o, čistot0ю ѓgGlы prevozšedšaz, pače vsёhъ menE perstь bhvša, njskvernena plotski1mi pregrэšenьmi, njči1sti moli1tvъ tvoi1hъ bžctvennыmi vodami, podaю1щi, čctaz, velію mi1lostь.

Po v7-й kafjsmэ, sэdalenъ glasъ ѕ7.

Pod0benъ: ЃgGlьskіz:

Ўzzvlsemь na krtЁ, tvorecъ s0lnca i3 tvari, tebE ćkw ѕvэzdY svёtluю sъ nb7sE ѕvэzdami privlečE: є3myže i3 deržavu pervomu carskuю vozloži2. Tёmže tS voshvalsemъ, kwnstantjne, carю2 blagočesti1vэйšій, sъ є3lenoю materію bGomydroю. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, prazdnika, i3li2 bGor0dičenъ:

Prednapisyetъ gedeHnъ začatіe, i3 skazyetъ dv7dъ ržctvo2 tvoE, bcde: sni1de bo ćkw d0ždь na runo2 sl0vo vo črevo tvoE, i3 prozzblA є3si2 bezъ sёmene, zemlE svztaz, mjrovi spasenіe, hrtA bGa našego, blgodatnaz.

Po polmelei sэdalenъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Sk0rw predvari2:

Blagonar0čita pamztь tvoS ćvlьšisz namъ, njzarsetъ koncы2 bGorazymіz svёtomъ, kwnstantjne bGoduhnovenne. Th bo vъ carёhъ blagočesti1vnэ pokazalsz є3si2, zak0nы nbcnagw cRS soblю1dъ. Tёmže moli1tvami tvoi1mi i3zbavi nasъ t i3skušenій. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

NJbnovi1la є3si2, čctaz, bžctvennыmъ ržctv0mъ tvoi1mъ i3stlёvšee vo strastehъ zemnor0dnыhъ mertvennoe suщestvo2, i3 vozdvi1gla є3si2 vs‰ t smerti kъ životY netlёnіz: tёmže tS po d0lgu blaži1mъ vsi2, dv7o preproslavlennaz, ćkože proreklA є3si2.

Stepє1nna, №-й ґntіfHnъ d7-gw glasa.

Prokjmenъ, glasъ d7:

Voznes0hъ i3zbrannago t lюdeй moi1hъ.

Stjhъ: Segw2 radi pomaza tS, b9e, bGъ tv0й:

Vsskoe dыhanіe:

E#đlіe їwanna, začalo lѕ.

Po n7-mъ palmЁ, Slava:

Moli1tvami bGovэnčannыhъ careй, mi1lostive:

I# nhnэ:

Moli1tvami bcdы:

Taže: Pomi1luй mS, b9e:

Posemъ stіhi1ra glasъ v7:

Blgočesti1vagw kwnstantjna pamztь, ćkw mĐro i3stoщevaemo dnesь vozsіS: hrta bo vozželёvъ, jdwlы prenebrežE, hramъ vozdvi1gъ na zemli2 raspenšemusz nasъ radi, na nb7sёhъ že vosprіS nadeždы vэnecъ.

KanHnъ prazdnika, na ѕ7: i3 s™hhъ, na }. Glasъ }.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: V0du prošedъ ćkw syšu, i3 є3gĐpetskagw ѕlA i3zbэžavъ, ї}lьtzninъ vopіsše: i3zbavitelю i3 bGu našemu poi1mъ.

E#di1ne nbcnый cRю2, carstvuющagw grэhA nhnэ vo mnЁ, tvoi1hъ ўg0dnikwvъ molьbami, smirennuю dyšu moю2 svobodi2.

G0rnzgw bhvъ rači1telь crtvіz, blaženne kwnstantjne, carю2 vsёhъ i3 vLcэ ўm0mъ či1stыmъ vёrovavъ posluži1lъ є3si2.

Svёtomъ njblistavšisz bGonačalьnыmъ, tmY nerazymіz njstavila є3si2 voi1stinnu, bGomydraz є3leno, prіi1skrennw cRю2 vэkHvъ porab0tala є3si2.

BGor0dičenъ: Dverь bžctvennagw vost0ka, tverzi mi2 dvє1ri pokasnіz: i3 t dvereй smerton0snagw grэhA hodataйstvomъ tvoi1mъ i3zbavi mS, vLčce.

Katavasіa prazdnika.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Nbcnagw kryga verhotv0rče, gDi, i3 cRkve ziždi1telю, tы2 menE ўtverdi2 vъ lюbvi2 tvoeй, želanій kraю, vёrnыhъ ўtverždenіe, є3di1ne člvэkolю1bče.

Vozmє1zdіz nbcnaz poluči1ti potщalsz є3si2: tёmže zovyщemu, bGomydre, poslёdovalъ є3si2, i3 tmY njstavilъ є3si2, dž§e, predannыz ti2 lesti, i3 svэti1lьnikъ d¦omъ bžctvennыmъ bhlъ є3si2.

HrtY prilэpi1všisz, i3 na nego2, vsečestnaz, vsю2 vozloži1vši nadeždu, svzщє1nnaz є3gw2 mэstA dosti1gla є3si2, vъ ni1hže prečctыz strti, voploti1vsz, preterpЁ preblgjй.

Spasi1telьnoe nryžіe, nerazori1moe njdolёnіe, hrtіanskuю nadeždu, krtъ čestnhй, zavistію sokrovennый, tы2 kvi1la є3si2, bžctvennыmъ raspalsema želanіemъ, bGoblažennaz.

BGor0dičenъ: Svzщennagw graždanstva tpadъ, prečctaz, priloži1hsz skotHmъ, i3 njsuždenъ vesь bhhъ: ćže sudію2 r0ždšaz, vsskagw njsuždenіz i3zbavi i3 spasi1 mz.

Kondakъ i3 jkosъ prazdnika. Taže sэdalenъ, glasъ }.

Pod0benъ: Premydrosti:

Č{vstva prosterъ kъ nb7si2, i3 ѕvёzdnuю navhknuvъ dobr0tu, t si1hъ taйnouči1mь bыvaz vssčeskihъ gDa: krtnoe že nryžіe posredЁ njblistA, napisyz nj semъ pobэždati, i3 deržavnыmъ bhti. Tёmže duši2 tvoeS tverzъ nčesA, pisьmo2 pročelъ є3si2, i3 džbrazu nauči1vsz, kwnstantjne vsečestne: moli2 hrtA bGa, sogrэšenій njstavlenіe darovati prazdnuющыmъ lюb0vію svztyю pamztь tvoю2. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, prazdnika, i3li2 bGor0dičenъ:

Premydrostь i3 sl0vo vъ tvoemъ črevэ začenši newpalьnw, m™i b9іz, mjrovi rodilA є3si2 mjrъ soderžaщago, i3 vъ njb8stіzhъ poneslA є3si2 vs‰ nossщago, pitatelz vsёhъ, i3 tvorcA tvari. Tёmže molю1 tz, vses™az dv7o, i3 vёrnw slavlю tS, i3zbavitisz mi2 t pregrэšenій, i3 vъ denь sudA, є3gdA predstati i4mamъ predъ licemъ sozdatelz moegw2, vLčce dv7o čctaz, tvoю2 p0moщь togdA podaždь mi2: vs‰ bo m0žeši, є3li6ka h0щeši, vsepёtaz.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Ўslhšahъ, gDi, smotrenіz tvoegw2 tainstvo, razumёhъ dэlA tvo‰, i3 proslavihъ tvoE b9estvo2.

Sъ nb7sE ćkw pavla tS drevle ўlovlsetъ hrt0sъ gDь, kwnstantjne, naučaz tS, cRS є3di1nago sego2 počitati.

Presvёtlыmъ znamenіemъ, tS, blaženne, ѕvэzdami hrt0sъ s0lnce njzarsetъ: i3 svэti1lьnika tS njmračє1nnыmъ pokazA.

I# nr†vы bGolюbi1va, i3 bžctvennыmi dэ‰nіi dostočydna, blažennaz, bыlA є3si2: segw2 radi vёroю tS slavimъ.

Kvlseši krhemuю lёtы mn0gimi nhnэ bžctvennuю pobёdu krtA: i4mže spas0homsz, i3 demwnskіz prelesti i3zbavihomsz.

BGor0dičenъ: Dyšu moю2 njzari2, njmračennuю sogrэšenьmi, ćže s0lnce pravdы r0ždšaz, prisnodv7o.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Ќtrenюющe, vopіemъ ti2, gDi, spasi1 nы: th bo є3si2 bGъ našъ, razvэ bo tebє2 i3n0gw ne vёmы.

Ќtrenevavъ kъ nezahodi1momu slncu i3 vLcэ, carю2 bGomydre, svёta i3sp0lnenъ bhlъ є3si2.

Lюb0vь i3 soveršennoe miloserdіe, ćkw porfĐru nossщi, vseli1lasz є3si2 nhnэ vъ vы6šnzz crtvіz.

Sovokupi1lasz є3si2 so bezpl0tnыhъ, є3leno, likosto‰nіi, bGu ўgodi1vši dobrodёtelьnыmi tvoi1mi dэ‰nіi.

BGor0dičenъ: Dv7o, dyšu moю2 njči1sti, njskvernennuю slastьmi2 tэlesnыmi, navёtomъ ѕmіi1nыmъ.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Moli1tvu prolію2 ko gDu, i3 tomY vozvэщY peč†li mo‰, ćkw ѕHlъ dušA moS i3sp0lnisz, i3 živ0tъ m0й ѓdu pribli1žisz, i3 molю1sz, ćkw їHna: t tli2, b9e, vozvedi1 mz.

Sobralъ є3si2 bGon0snыhъ ntє1cъ blažennый li1kъ preslavnw: i3 tёmi, kwnstantjne, vsёhъ njburevaєmaz serdcA ўtverdi1lъ є3si2, є3dinočestna slavosl0viti r0ždšemu sl0va, i3 soprest0lьna.

Vёrovavši vъ gDa ži1va, є4že bhti vsBmъ podaю1щago, merzskihъ i3 syetnыhъ jdwlwvъ mertvєnnaz tri1nula є3si2 služє1nіz, i3 prіsla є3si2 radostnw, є3leno, crtvo nbcnoe.

Dlanію tvoeю njkormlsemi, sl0ve, nevёdэnіz glubočaйšuю tmY, i3 lю1tagw bezb0žіz byrю, tob0ю carstvovavšіi tri1nuša, i3 prived0šasz kъ ti6himъ blagočestіz pristaniщamъ raduющesz.

BGor0dičenъ: I#scэli2 neiscёlьnw nedygovavšee, i3 ўhaplenіemъ lukavagw lю1tэ ўzzvi1všeesz serdce moE, ntrokovi1ce, i3 tvoegw2 i3scэlenіz spod0bi i3 spasi1 mz, na tS nadёющagosz, molьbami tvoi1mi, prečctaz.

Kondakъ, glasъ G.

Pod0benъ: Dv7a dnesь:

Kwnstantjnъ dnesь sъ materію є3lenoю krtъ kvlsюtъ, vsečestn0e drevo, vsёhъ ќbw їudeєvъ posramlenіe syщe, nryžіe že na proti6vnыz vёrnыhъ lюdeй: nasъ bo radi kvi1sz znamenіe velіe, i3 vo branёhъ gr0znoe.

Jkosъ: Kwnstantjna, vёrnіi, sъ materію počti1mъ: dv7da bo i3 sji slovesA ўslhšavše, na kedrэ i3 pevgэ, i3 kmparjsэ, tresl0žnый krtъ poznaša, i4mže spasi1telьnaz strtь poslёdova: i3 vs‰ predstaviša їudє1i, ўgot0vitisz pokazati lю1demъ velіe njpravdanіe, sokrovennoe zavisti radi i3 nenavisti tёhъ: i3 sіE njbrёtše pokazaša nni2. Segw2 radi vsBmъ pobэdon0snіi kvi1šasz, nryžіe nossщe newbori1moe, znamenіe velіe, i3 vo branёhъ gr0znoe.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: DŽtrocы є3vreйstіi vъ peщi2 popraša plamenь derznovennw, i3 na r0su džgnь preloži1ša, vopію1щe: blgoslovenъ є3si2, gDi b9e, vo vёki.

Tvo‰ povelBnіz sohransz, povinysz tvoemY zak0nu kwnstantjnъ. Tёmže bezzak0nnuющihъ nizloži2 njpolčє1nіz, vopіS tebЁ: gDi b9e, blgoslovenъ є3si2.

Drevo, є4že vsёhъ i3zvlekšee, dostočydne, i3zъ r0va pogi1beli, zagrebennoe zavistію, namъ tkrыvaeši, pogrebazй demwnы vsegubi1tєlьnыz vo vёki.

Dэ‰nіi bžctvennыmi sozdalA є3si2 serdce tvoE cRkovь bGu, є3leno, i3 hramы svzщє1nnыz tomY sodёlala є3si2, i3dёže pl0tію prečctыz nasъ radi pod8stъ strti.

BGor0dičenъ: V0leю moeю sogrэšazй, i3 poraboщenъ bezmёstnыmi nbhčaйmi, ko nbhčnomu tvoemY nhnэ pritekaю miloserdію, tčaznnago spasi1 mz, pres™az bcde.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Sedmeri1ceю peщь haldeйskій muči1telь bGočesti6vыmъ nei1stovnw razžžE, si1loю že lyčšeю spasє1nы sі‰ vi1dэvъ, tvorcY i3 i3zbavitelю vopіsše: džtrocы, blgoslovi1te, svzщennicы, vosp0йte, lю1dіe, prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Ćkw bagrzni1ceю, slavne, njdёzvsz miloserdіemъ, i3 ćkože hlamĐdoю, vъ d0bruю kr0tostь vэncemъ ўkrašenъ bhlъ є3si2, dobrodёteleй soveršennыmъ ўm0mъ, i3 prestavlьsz t zemli2 kъ vhšnemu crtvію, zoveši: їerє1i, blagoslovi1te, lю1dіe, prevoznosi1te hrtA vo vёki.

Veselsщuюsz vi1dzщіi sъ shnomъ tS bGomydrыmъ, slavnaz є3leno, vъ b9іi crtvіi, hrtA veličaemъ, vašъ čestnhй prazdnikъ pokazavšago namъ, pače luči2 s0lnєčnыz nasъ njzari1všій, vёrnw poю1щihъ: lю1dіe, prevoznosi1te hrtA vo vёki.

Ćkw čydno želanіe tvoE, i3 nravъ bžctvennый, slavnaz є3leno, ženamъ pohvalo2: mёstъ bo dosti1gši čestnы6z strti pod8emšihъ, vLcэ vsёhъ hr†mы prekrasnыmi ўdobri1la є3si2, vopію1щi: lю1dіe, prevoznosi1te hrtA vo vs‰ vёki.

BGor0dičenъ: Duši2 moeS džči, mn0gimi prestuplє1nіi njslэplє1nnыz, bcde, prosvэti2: ќmъ m0й ўmiri2, i3 serdce, molю1sz, smuщennoe slastьmi2 mnogoobraznыmi, i3 spasi1 mz vopію1щa: їerє1i, blagoslovi1te, lю1dіe, prevoznosi1te čctuю vo vs‰ vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Ўžasesz nj semъ nb7o, i3 zemli2 ўdivi1šasz koncы2, ćkw bGъ kvi1sz čelovёkwmъ pl0tski, i3 črevo tvoE bhstь prostrannэйšee nebesъ. Tёmъ tS bcdu, ѓgGlwvъ i3 čelovBkъ činonač†lіz veličaюtъ.

Gr0bъ, i3dёže leži1tъ svzщennoe, kwnstantjne, i3 čestn0e tёlo tvoE, zarю2 bžctvennыhъ i3scэlenій, či1stэ pristupaющыmъ vsegdA i3stočaetъ, strasteй razli1čnыhъ tmY tgonS, i3 svёtomъ nevečernimъ prosvэщaz voshvalsющihъ tS.

Svstw svoю2 skončavši ži1znь, so s™hmi nhnэ vseli1lasz є3si2, njsvzщenіz i3sp0lnena bhvši i3 prosvэщenіz. Tёmže i3 i3scэlenій vsegdA i3stočaeši rёki, i3 str†sti popalseši, є3leno blažennaz, i3 napaseši dyšы našz.

Prebeznačalьne bezsmertne cRю2, crtvіz vhšnzgw spod0bilъ є3si2, i5hže blagočestnw drevle njpravdalъ є3si2 na zemli2, є4že carstvovati, gDi, tS vozlюbi1všihъ či1stэ, є3lenu svztyю i3 veli1kago kwnstantjna, i4hže moli1tvami vsёhъ ўщedri.

BGor0dičenъ: Vsёhъ cRS i3 tvorcA začenši, dv7o, rodilA є3si2: i3 sE nhnэ ćkože cRi1ca njdesnyю segw2, čctaz, predstoi1ši. Tёmže molю1 tz, šyіz časti i3zbavi mS vъ časъ sudA, i3 desnы6mъ nvcamъ sopričti2.

Svэti1lenъ.

Pod0benъ: Žєnы2 ўslhšite:

Svэti1lьnicы, prosvэti1všіi vselennuю vsю2 blagočestіz vёroю, vы2 kvi1stesz voi1stinnu, bGovэnčanne kwnstantjne i3 є3leno slavnaz: vasъ vozveli1čivšago hrtA pёsnьmi slavosl0vimъ, di1vnago vo s™hhъ.

Slava, drugjй pod0benъ:

ЎčenikHmъ:

Ne t čelovBkъ prіstъ carstvennuю deržavu, no t b9estvennыz blgodati, kwnstantjnъ veli1kій sъ materію: sъ nb7sE njblistaemь že zri1tъ krtA bžctvennuю pobёdu, i4že si1mъ pogubi1vъ vragHvъ, jdwlьskuю razruši2 lestь: vъ mi1rэ že ўkrэpi2 pravoslavnuю vёru.

I# nhnэ, prazdnika.

Na hvali1tehъ stіhi6rы, prazdnika G, i3 s™hhъ G. Glasъ }.

Pod0benъ: Q preslavnagw čudesE!

Raduйsz, kwnstantjne premydre, pravoslavіz i3st0čniče, napaszй vsegdA sladkimi vodami vsю2 pods0lnečnuю: raduйsz, k0renю, i3zъ negHže prozzbE pl0dъ, pitazй cerkovь hrt0vu: raduйsz, pohvalo2 koncє1vъ preslavne, hrіstіanskihъ careй pervэйšій: raduйsz, radoste vёrnыhъ.

Carstvuzй tvarію, blagopok0rnoe predzrsй, serdca tvoegw2, premydre, slovesnэ ўlovlsetъ tS, bezslovesіemъ derži1ma: i3 njzari1vъ tvoE pomыšlenіe blagočestіz razumBnіi, mjru pokazA svэtozarna ćkw s0lnce, lučы2 i3spuщaющa bžctvennыhъ dэsnій, preslavne.

GDnz ўčє1nіz, ćkože zemlS i3zbrannaz, prіemši, vsehvalьnaz, dobrodёtelьnыhъ dэsnій blagopl0dіe prozzblA є3si2, pomыšlє1nіz n†ša pitaющee, ўpodoblenіemъ, є3leno premydraz, graždanstva tvoegw2. Tёmže prazdnuemъ radostnw, dnesь pamztь tvoю2 toržestvyющe.

E#leemъ radosti, tvo‰ pričastniki, hrtE, kwnstantjna i3 є3lenu, preslavnw pomazalъ є3si2, prelestь voznenavi1dэvšihъ, i3 tvoeS dobr0tы vozželavšihъ, i3 crtvіz nbcnagw tvoegw2 si1hъ spod0bilъ є3si2, blagočestnw pervэe na zemli2, sl0ve, carstvovavšihъ, manovenіemъ tvoi1mъ.

Slava, glasъ }:

Mef0dіa patrіarha:

CRь careй i3 bGъ, bogatыmi darov†nіi ўkrašazй dostHйnыz, samъ sъ nb7sE, ćkože pavla preslavnago, znanіemъ krtnыmъ, tebE kwnstantjne ўlovi2, si1mъ, rekъ, pobэždaй vragi2 tvo‰. E#g0že vzыskavъ sъ materію bGomydroю, i3 njbrёtъ, ćkože želalъ є3si2, si1hъ deržavnw vъ bёgstvo njbrati1lъ є3si2. Sъ neю ќbw moli2 nj pravoslavnыhъ lю1dэhъ i3 hrtolюbi1vomъ v0instvэ, i3 nj vsёhъ pamztь tvoю2 soveršaющihъ vёrnw, є3di1nago čelovэkolю1bca, i3zbavitisz vsskagw gnёva.

I# nhnэ prazdnika. Slavosl0vіe veli1koe. E#ktєnіi2. I# tpystъ.

Na lіturgji blažє1nna, prazdnika pёsnь rzdovaz: i3 s™hhъ pёsnь ѕ7, na d7.

Prokjmenъ, glasъ }:

Vo vsю2 zemlю i3zhde vэщanіe i4hъ, i3 vъ koncы2 vselennыz glag0lы i4hъ.

Stjhъ: Nb7sA povёdaюtъ slavu b9ію:

Ґpclъ kъ galatwmъ, začalo ©.

Ѓщe li priluči1tsz vnytrь n7-cы, čtetsz ґpclъ vъ dэsnіihъ, začalo m7f.

Ґllilyіa, glasъ №: Voznes0hъ i3zbrannago t lюdeй moi1hъ.

Stjhъ: GDi, si1loю tvoeю vozveseli1tsz carь.

E#đlіe їwanna, začalo lє t polY.

Pričastenъ: Vo vsю2 zemlю:

(Zri2) Vёstnw bydi, ѓщe sluči1tsz pamztь s™agw carS kwnstantjna vъ četvert0kъ voznesenіz, i3li2 vъ nedёlю z7-ю s™hhъ nc7ъ: slyžbu є3gw2 pёti, ćkože їwannu bGosl0vu, po tёmže glavamъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.