NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Maіa k7

Svztagw myčenika falalea.

Stіhi6rы myčenika, glasъ d7.

Pod0benъ: Ćkw d0blz:

Veli1komu njbderžaщu podnbcnuю volnenію, i3 dyšu njburevaющu, vseslavne, njkormlenіemъ vhšnzgw zvanіz napravlszsz, mučenій nevrednw mnogobolёznennuю puči1nu prešelъ є3si2: i3 vы6šnzz prist†niщa dosti1gъ, i3sp0lnilsz є3si2 vёčnыz tišinы2, myčeniče falalee.

Vowbražalъ є3si2 stradanіe vLki tvari, na drevo slavne, vozdvi1ženъ, i3 vъ rebra rasterzaemь, muči1teleй surovstv0mъ: i3 njbličaeši tёhъ rasterzaemuю mhslь, jdwlьskuю že ўkorsz lestь, i3 prozvlennw blgočestіe ўkrэplsz, velikom§niče falalee.

PovelBnіi muči1telz, glubinЁ predalsz є3si2 morstёй, prebыvaeši že b9estvennoю blagodatію neistoplenъ, premydre: tHki že kr0vnыmi faraHna mhslennago i3 segw2 v0instvo potopi1lъ є3si2, i3 konečnэй, bGomydre, pogi1beli predalъ є3si2, velьmi2 t hrtA ўkrэplsemь.

Stіhi6rы bcdы, glasъ i3 pod0benъ t0йže:

NJsuždenіz i3zbavi, pres™az bGonevёsto, i3 lю1tыhъ pregrэšenій smirennuю moю2 dyšu, i3 smerti i3zmэni2 mltvami tvoi1mi, i3 daruй njpravdanіe poluči1ti vъ denь i3spыtanіz, є4že poluči1ša svzthhъ sob0ri: pokasnіemъ njčiщena mS prežde koncA pokaži2, i3 sleznыmi i3zlі‰nіi.

Tyčami d¦a pres™agw, prečctaz, moю2 mhslь njrosi2, ćže kaplю r0ždšaz hrtA, neizčetnw, bezmBrnaz bezzakHnіz čelovёkwvъ щedr0tami i3zmhvšuю: i3zsuši2 i3st0čnikъ strasteй moi1hъ, i3 pot0ka mS spod0bi pi1щi živhz pri1snw, moli1tvami tvoi1mi.

Pokasnіz i3zrsdnoe i3 spasi1telьnoe vračevstvo2, ćže bGa r0ždšaz sp7sa moego2, i3 slezъ t0ki, i3 časA p0mыslъ gr0znagw i3 strašnagw, i3 sudA neumhtnagw, th mi daruй i3zbэžati moli1tvami tvoi1mi, q dv7o, mučenіz trepetnagw, i3 bžctvennuю ўluči1ti blgodatь.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Tmami, prečctaz, njbэщahsz pokasnіe sotvori1ti nj moi1hъ sogrэšenіihъ: no ne njstavlsetъ mS lюbi1mый ѕHlъ moi1hъ nbhčaй. Segw2 radi tebЁ vopію2, i3 pripadaю molssz: th mz, vLčce, i3zmi2 takovagw muči1telьstva, nastavlsющi mS kъ lyčšыmъ, i3 spasenіz bli1zъ syщыmъ.

KrtobGor0dičenъ: Ѓgnca i3 pastыrz tS na drevэ ćkw vi1dэ, ѓgnica r0ždšaz rыdaše, i3 m™rski ti2 vэщaše: sn7e vozželёnne, kakw na drevэ krtnэmъ povёšenъ є3si2, dolgoterpэli1ve; kakw rycэ i3 n0zэ tvoi2, sl0ve, prigvozdi1šasz t bezzak0nnыhъ, i3 kr0vь tvoю2 i3zlіslъ є3si2, vLko;

KanHnъ. Glasъ }.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: V0du prošedъ ćkw syšu, i3 є3gĐpetskagw ѕlA i3zbэžavъ, ї}lьtzninъ vopіsše: i3zbavitelю i3 bGu našemu poi1mъ.

NJm0čenoю bagrzni1ceю stradalьčeskimi krovьmi2, blagoukrašennw cRkovь hrt0va njdёzna hvalitsz vъ straston0scэhъ, i3 krasi1tsz.

Si1lu nepobэdi1mu t bGa prіemъ, strastoterpče, vo tmahъ vragHvъ voevalъ є3si2 є3di1nъ, vъ p0dvizэhъ stradanіz, falalee.

Veщь tvergъ plotskyю, i3 neveщestvennыhъ žitіE na zemli2 poži1vъ, falalee, ѓgGlьskimъ likostosnієmъ sči1slilsz є3si2.

BGor0dičenъ: Zemnor0dnіi ržctv0mъ tvoi1mъ t zemli2 kъ nbcnэй vыsotЁ voznes0homsz voi1stinnu, čctaz bcde, i3 ѓgGlьskimъ likostosnієmъ pričt0homsz.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Tы2 є3si2 ўtverždenіe pritekaющihъ kъ tebЁ, gDi, tы2 є3si2 svёtъ njmračennыhъ, i3 poetъ tS dyhъ m0й.

Mastь pomaza glavY tvoю2, slavne, hrt0va, segw2 radi prelesti ne prineslъ є3si2 masti, cэlenіe kr0vь tvoS vsBmъ čelovёkwmъ i3stoči2 i3 t zemli2 kr0vь nečestіz njmhla є4stь, falalee.

Pl0tь pokori1lъ є3si2, tebє2 radi krtъ prіemšemu, myčeniče hrt0vъ, i3 ži1zni netlёnnыz spod0bilsz є3si2, blženne.

Padesz muči1telь podъ n0zэ tvoi2, slavne, nizloženъ bhvъ tvoi1mъ terpёnіemъ i3 soprotivlenіemъ, falalee.

BGor0dičenъ: Razrэši2 ržctvo2 tvoE sogrэšenій našihъ d0lgi, i3 pravdэ vs‰ vBrnыz privzzA.

Sэdalenъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Vozneshйsz:

Svэtovi1dэnъ pokazavsz, strastoterpče, bezb0žіz njmračenіe tri1nulъ є3si2, i3 kaznemъ, i3 smerti tluči1lsz є3si2. Tёmže skončavъ tvo‰ veli6kіz p0dvigi, veli1koe prіslъ є3si2 naslёdіe, i3 slavu nikakože mimohodsщuю, d0blій stradalьče, falalee slavne.

Slava i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Po bz7э vo tv0й, bcde, pribэgaю, smirennый, pokr0vъ bžctvennый, pripadaz molю1sz: pomi1luй, prečctaz, ćkw prevzыd0ša glavY moю2 grэsi2, i3 boю1sz, vLčce, myki i3 trepeщu, molenіe sotvori2, čctaz, kъ sn7u tvoemY, t si1hъ i3zbaviti mS.

KrtobGor0dičenъ: T beznačalьnagw nc7A roždennago, naposlёdokъ tS pl0tію r0ždšaz, na krtЁ vi1szщa zrsщi, hrtE, ўvы2 mnЁ, lюbeznэйšій ї}se, vopіsše: kakw slavimый ćkw bGъ t ѓgGlъ, t bezzak0nnыhъ nhnэ čelovBkъ, sn7e, hotS raspinaešisz; poю1 tz, dolgoterpэli1ve.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Ўslhšahъ, gDi, smotrenіz tvoegw2 tainstvo, razumёhъ dэlA tvo‰, i3 proslavihъ tvoE bžctvo2.

Prosvэщena tS, slavne, zareю dobrodёteleй, hrt0sъ prіstъ na sudi1щi stradanіz, ćkože vъ čert0zэ, i3 proslavilъ є4stь.

I#scэlenіe tS dadE vLka vsBmъ vBrnыmъ, falalee, i3 tvoi1mi b9estvennыmi moli1tvami cэli1ši str†sti dyšъ našihъ.

Pot0cы kroveй tvoi1hъ mĐro i3scэlenіz vsBmъ i3stočaюtъ, i3 tgonsюtъ smradъ nedygwvъ, falalee, i3 skorbeй.

BGor0dičenъ: Ćkože neistoщi1moe, vLčce, tS darovanій sokr0viщe i3myщe, nezavi6stnыz darы t tebє2 čudesъ vsi2 prіemlemъ.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Prosvэti2 nasъ povelBnіi tvoi1mi, gDi, i3 mhšceю tvoeю vыs0koю, tv0й mi1rъ podaždь namъ, člvэkolю1bče.

blakъ bolёzneй i3 mykъ ne pokrы2 svёtlosti terpёnіz tvoegw2: prosіslъ bo є3si2, strastoterpče, pače s0lnca.

Rasthй mhslennw vъ lіvanэ vёrы, blagov0nіe vssko dhnylъ є3si2 mučenіz, preslavne falalee.

Nryžіemъ, mydre, njdёznъ stradanіz, vozdyšnыmъ šestvіemъ vozšelъ є3si2 kъ bžctvennэй vыsotЁ blagodati, falalee.

BGor0dičenъ: Skvernu strastnhhъ pomыšlenій njči1щši dyšu moю2, bGonevёsto, tvoi1mi moli1tvami, či1sta mS bGu predstavi.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: NJči1sti mS, sp7se, mnHga bo bezzakHnіz mo‰, i3 i3zъ glubinы2 ѕHlъ vozvedi2, molю1sz: kъ tebё bo vozopi1hъ, i3 ўslhši mS, b9e spasenіz moegw2.

SlužS živ0mu bGu, i3 tvorcY vseS tvari, služє1nіz mіrski1hъ tri1nulъ є3si2, falalee. Tёmъ tS proslavi podvigopol0žnikъ vo stradanіihъ i3 čudesёhъ.

Prosterlъ є3si2 prozzbє1nіz, ćkože maslina plodovi1ta, terpёnіz, mydre, na vыsotY razumэvaemь. Tёmže i3stoči1lъ є3si2 є3leй čudesъ vBrnыmъ, myčeniče falalee.

SvэщY duševnuю, є3leemъ, myčeniče falalee, dobrodёteleй razymnw ўkrašь, slavne, ngnemъ stradanіz vozžeglъ є3si2. Tёmže vъ čert0gъ bžctvennый dosti1glъ є3si2.

BGor0dičenъ: Bhhomъ mertvіi bezsmertni, bžctvennoю blagodatію ržctvA tvoegw2: i3 tlёnіz pervagw i3zbavihomsz, bcde prečctaz, i3 netlёnіz ndeždeю ўkrasi1homsz.

Kondakъ, glasъ G.

Pod0benъ: Dv7a dnesь:

Myčenikwmъ sostradalecъ ćvlьsz i3 nryžnikъ, v0inъ i3zrsdnый cRS slavы bhlъ є3si2, i3skušenьmi i3 mykoю, vozvыšenіe їdwlosluži1teleй popralъ є3si2: segw2 radi čestnyю tvoю2 poemъ pamztь, mydre falalee.

Jkosъ: Hrabra hrt0va i4stinы služi1telz, ćkw tverda stradalьca, i3 propovёdnika vёrы, nizloži1všago vražію r0znь, jdwlwvъ njbliči1všago vsE nei1stovstvo dušegybnoe, pёsnьmi i3 hvalami vsi2 vospoemъ nhnэ, i3 blagočestnw pohvalimъ: ćkw bo ѓgnecъ posredЁ volkHvъ prebezzak0nnыhъ predstavъ, propovёdaetъ blagočestnw gDenь zak0nъ, є3g0že tvorsщe є3dinomhslennw, čestnyю poemъ pamztь premydragw falalea.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: T їudei došedše, džtrocы vъ vavmlHnэ i3nogdA vёroю trbčeskoю plamenь peщnый popraša, poю1щe: ntcє1vъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Vozšedъ na vыsotY hrt0va blagočestіz, myčeniče falalee, jdwlьskіz vozgnušalsz є3si2, d0lu vlekyщіz lesti, i3 neprestannw vzыvaeši: ntє1cъ našihъ b9e, blagoslovenъ є3si2.

Vodryžsz na kameni ziždi1telz lюbvE, myčeniče falalee, mučenій trevolnє1nіi nikakože pokolebalsz є3si2, segw2 bžctvennыz vёrы, i3 blagodarnw togo2 poeši, ćkw blagodёtelz.

T nezavi1stnыhъ v0dъ, duh0vnыz blagodati počerpъ čudesъ, prossщыmъ nezavi1stnw sі‰ vsBmъ razdavaeši, falalee, vopіS: ntє1cъ našihъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Di1venъ ćkw shй vo s™hhъ vsёhъ, є3di1ne člvэkolю1bče, ўdivi2, щedrый, moli1tvami falalea bog†tыz mi1lwsti tvo‰, poю1щыmъ, hrtE, tvoE smotrenіe.

BGor0dičenъ: Da vs‰ privlečetъ kъ nbcnэй slavэ tvorecъ vssčeskihъ, i3zъ tebє2, bcde, blagoizv0li rodi1tisz, i3 namъ ćkw člvэkolю1becъ, i3 blgodёtelь bGъ pl0tію primэsi1tisz

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Sedmeri1ceю peщь haldeйskій muči1telь bGočesti6vыmъ nei1stovnw razžžE, si1loю že lyčšeю spasє1nы sі‰ vi1dэvъ, tvorcY i3 i3zbavitelю vopіsše: džtrocы, blgoslovi1te, svzщennicы, vosp0йte, lю1dіe, prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Tl0žь nepostosnnuю mydrostь, myčeniče slavne, hvalzщihsz є4llinъ vъ pletenіihъ, razumъ nepadaющій, i3 sl0vo nepokoleblemoe vLki vsёhъ i3 bGa privleklъ є3si2, vopіS є3mY neprestannw: džtrocы, blagoslovi1te, svzщennicы, vosp0йte, lю1dіe, prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Prevzemьsz, falalee, t zemnhhъ dyhomъ, tvorcA i3 i3zbavitelz zrS ўmA čistot0ю, i3 bolBzni preterpёlъ є3si2, straždA d0blestvennoю dušeю, posemъ i3 zovhй: blagoslovi1te, svzщennіi, vLku, lю1dіe, prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

M§ničeskimi krovьmi2 njbagri1vъ ndeždu, falalee, seю njdёzlsz є3si2 mhslennw, carskoe ćkw ўkrašenіe, i3 so vsёmi strad†lьcы i3 myčeniki vъ nbcnыhъ kr0vэhъ likyeši, vopіS neprestannw: džtrocы, blagoslovi1te, svzщennicы, vosp0йte, lю1dіe, prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

BGor0dičenъ: I$že t ne syщihъ vs‰ sl0vomъ sostavleй, pl0tь čelovёču t tebє2 prіstъ, є3di1nъ bezsmertnый, za miloserdіe, čctaz, da njbnovi1tъ, ćkw bGъ blgodёtelь, vs‰ poю1щыz: džtrocы, blgoslovi1te, svzщennicы, vosp0йte, lю1dіe, prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Ўstraši1sz vsskъ slyhъ neizrečenna b9іz snizhoždenіz, ćkw vhšnій v0leю sni1de daže i3 do pl0ti t dv7i1českagw čreva bhvъ člvёkъ. Tёmže prečctuю bcdu, vёrnіi, veličaemъ.

Cvёtы nhnэ dobrodёteleй, strastoterpče, mhslennый i3spletennый vэnecъ stradanіz, ćkože kamenіemъ sego2 ўkrasi1lъ є3si2, i3 ўdobri1lъ є3si2 krasnыmi, falalee, ranami. I$mže njbloženъ, vъ nbcnый čert0gъ všelъ є3si2.

Ўzzvi1lsz є3si2 strэl0ю mhslennoю terpёnіz, i3 ўzzvlszй tёlo tvoE vragъ ѕlonačalьnый, i3znem0gъ, na zemli2 padesz: th že ўkrэplsemь dušeю, kъ vыsotЁ, falalee, vzslsz є3si2 nbcnэй, vospэvaz ўkrёplьšago tS gDa.

Kvi1šasz i3scэlenіe vBrnыmъ kroveй tvoi1hъ k†pli, falalee, nedygi tmыvaющe, i3 i3scэlє1nіz čudesъ točaщe, i3 ngnepalє1nіz lю6taz ўgašaющe, blagodatію vэncedavca hrtA, i3 tS pёsnennw slavzщыz njrošaющe.

Pozn†na bhša vsBmъ zemnorHdnыmъ, stradanієmъ vozd†nіz tvo‰, falalee: preimyщa bo pače nadeždы darov†nіz i3stočaюtъ: i4miže i3 nasъ, blagočestnw i3 vёrnw čtyщыz tvo‰ borє1nіz, t serdca prossщыz posэti2.

BGor0dičenъ: Vozvhsi, vLčce čctaz, duši2 moeS d0lu vlekyщee mudrovanіe, kъ presvёtlomu i3 bžctvennomu želanію tvoegw2 sn7a i3 bGa: da lюb0vію є3gw2 pri1snw ngnepalenъ i3 plэnsemь, kъ nemY dobrodёtelію pribli1žusz.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.