NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Maіa }i

S™agw m§nika feod0ta, i4že vo ґgkĐrэ.

I# s™hhъ m§nikъ petrA, dіonĐsіa, i3 i5že sъ ni1mi.

I# s™hhъ sedmi2 dёvъ.

Stіhi6rы, glasъ №.

Pod0benъ: Nbcnыhъ činHvъ:

Mi1rnыmъ stroenіemъ ўdobrsemь, služi1ti vsBmъ, feod0te preblženne, prpdbnw i3zbranъ bhlъ є3si2, i3 stradalьčeskimъ prosvёщsz vэncemъ, sъ postradavšimi sъ tob0ю likyeši na nb7sёhъ: sъ ni1miže moli2, spasti1sz namъ.

Vozloži1vsz gDevi, ćkože svzщenenъ sosydъ, i3 povinyzsz slovesє1mъ є3gw2, bGoblaženne, razdalъ є3si2 bogatnw, myčeniče mydre, ni1щыmъ bogatstvo nekradomo,. Mučє1nіz razymnw i3 čydnw sebЁ pritvorsz.

SE rэkA spasenіz, sE i3st0čnikъ ži1vъ, svzthhъ kovčegъ pokazasz dёvъ: tёmže prіidi1te ўserdnw, počerpemъ nhnэ bolsщіi i3scэlenіe, i3 radostь i5že vъ sk0rbi, moli1tvami svzthhъ nevёstъ hrt0vыhъ.

I$nы stіhi6rы, glasъ d7.

Pod0benъ: Dalъ є3si2 znamenіe:

Zareю prosvэщaemi tris0lnečnagw bžctvA, temnotY pretek0ste mykъ, i3 kvi1stesz svBtlы ѕvёzdы, cerkve bžctvennoe ўtverždenіe, pri1snw svэtovodsщe, svztji myčєnicы. Tёmže svэtozarnoe vaše soveršaemъ toržestvo2, poklansющesz moщemъ, i3 persti tэlesnэй.

PetrA, dіonĐsіa, pavla, ґndrea, venedi1ma, dHblіz ґdamantы, hrіstjnu, i3raklja i3 pavljna, vsi2 radostію nhnэ ўblaži1mъ, vёrnіi, po trbcэ tverdw stradavšыz, i3 vs‰ ѕmіi6na kov†rstva popravšыz, i3 tmY tgnavšыz jdwlьskuю, blgodatію.

Krovьmi2 i3skupi1ste crtvіe, blžennіi, b9іe nedvi1žimoe, i3 prist†niщa dostig0ste ti6haz, vssko trevolnenіe pod8emše lю1tыhъ, razumomъ myžeskimъ, bGoblažennіi. Tёmъ ўblažaetesz, i3 vsёmi proslavlsetesz, molsщesz vsegdA, njbrэsti2 namъ mi1lostь vъ denь sydnый.

Slava, i3 nhnэ, prazdnika.

KanHnъ myčenika, i3 s™hhъ ženъ. Glasъ d7.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Poi1mъ gDevi, preslavnw pogruzi1všemu faraHna vъ m0ri, pёsnь pobёdnuю, ćkw proslavisz.

Poemъ gDevi, čelovёčeskuю nemoщь na nevi1dimago vragA ўkrёplьšemu, i3 pobёdami vэnčavšemu.

BGodannuю, strtoterpče, pobёdu prіemь, ne pobэždenъ supost†tы kvi1lsz є3si2, feod0te slavne, tёhъ pobэždaz.

Čistotы2 bžctvennыz dobr0toю ўkrašeni, vъ sudi1liщe ćkože vъ nevёstnikъ, dBvы vnid0ste, poю1щe ženihA hrtA.

BGor0dičenъ: Bhhomъ, bcde, tvoi1mъ ržctv0mъ vsi2 džbщnicы bžctvennыz slavы, i5že lюb0vію slavzщe, m™rь tS vsёhъ bGa.

I$nъ kanHnъ s™hhъ m§nikwvъ. Glasъ d7.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Vospoю2 tebЁ, gDi b9e m0й, ćkw i3zvelъ є3si2 lю1di i3zъ rab0tы є3gĐpetskіz, pokrhlъ že є3si2 kolesni6cы faraHnwvы i3 si1lu.

Vёrы pobHrnicы, vёroю svzщennoe vaše vsegdA tvorsщыz toržestvo2, strasteй i3zbavite, i3 vsskagw njbstosnіz.

Vёtrilomъ vperi1všesz, bGon0snіi, krtnыmъ preslavnw, nem0krennw puči1nu mučenій preplhste, vragi2 pot0plьše.

Sovokupi1stesz činHmъ nbcnыmъ, preterpёvše ćzvы vъ tэlesi2, svztji: tёmže bžctvennuю dnesь vašu pamztь počitaemъ.

Zak0nomъ bžctvennыmъ ўtverždaemi, bezzak0nnuющihъ sovёtы, mydrіi, ўprazdni1ste, postradavše že zak0nnw, b9ію slavu ўluči1ste.

BGor0dičenъ: Ćkw prt0lъ, dv7o, cRS, na neg0že vsёdъ, vBrnыmъ sэdaliщe nbcnoe ўgot0valъ є3si2, počitaemъ i3 lюb0vію tS slavimъ.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Vъ gDэ bz7э moemъ serdce moE ўtverdi1sz: tёmъ nemoщstvyющіi prepossašasz si1loю.

NJ gDэ bz7э tvoemъ ўkrёplьsz, myčeniče feod0te, vragi2 suproti6vnыz i4stinoю ўničiži1lъ є3si2.

Debelьstvo2 plotsk0e vozderžanіemъ tl0žše, kъ vыsotЁ, strastoterpcы, stradanіz vperi1stesz.

Kъ laskanієmъ vragHvъ slyha ne prikl0nše, postradaste zak0nnw, zak0nwvъ bžctvennыhъ poslyšavše.

BGor0dičenъ: Na kameni, dv7o, tvoeю nadeždeю ўtverždeni, nikakože trevolnenіemъ i3skušenій pokolebi1msz.

I$nъ.

Їrm0sъ: Lykъ si1lьnыhъ i3znem0že, i3 nemoщstvyющіi prepossašasz si1loю: segw2 radi ўtverdi1sz vъ gDэ serdce moE.

Postavlь na kameni vёrы, petre, duši2 tvoeS n0gi, blženne, soprotivlenіemъ ne pobэdi1lsz є3si2 bezb0žnыhъ, vseblaženne.

Ćkože tS ѕvэzdY sіsющu, gradъ tv0й, petre, mjrovi predlagaetъ, tgonsщa bezb0žіz n0щь bžctvennoю blgodatію.

Vozzrёnіemъ kъ bGu vžilszsz, petre, kolesы2 i3 ќzami sokrušaemь, i3 bіemь neprestannw, vэncen0secъ pokazalsz є3si2.

Pёnіe bGovi prinossщe, vssko, strastoterpcы, nanesenіe mykъ preterpёste: segw2 radi vэncє1vъ spod0bistesz.

BGor0dičenъ: E#di1na dёvstvueši r0ždši, є3di1na tainstva veli1kagw voi1stinnu služi1telьnica poznalasz є3si2, bGa r0ždši, bcde m™i dv7o.

Sэdalenъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Sk0rw predvari2:

VsBmъ služi1telь, d¦omъ bžctvennыmъ pomazavsz, bhlъ є3si2, slavne, i3 postradavъ tverdw, velьmi2 proslavilsz є3si2. Tёmže tS sošedšesz, feod0te, počitaemъ, vёroю soveršaющe svztyю tvoю2 pamztь: vъ neйže moli1tvami tvoi1mi vs‰ spasaй.

Slava, glasъ №. Pod0benъ t0йže:

Myčeničeskimi krovьmi2 ўdobreni, gDevi predstoitE vsёhъ cRю2, dobropobёdnіi myčєnicы. Tёmže sъ veselіemъ čestnyю vašu pamztь dnesь soveršaemъ, dolgHvъ razrэšenіe prossщe prіsti vami, i3 velію mi1lostь.

I# nhnэ, prazdnika, i3li2 bGor0dičenъ:

Dv7o vsenepor0čnaz, ćže presyщnago bGa r0ždšaz, so bezpl0tnыmi togo2 neprestannw moli2, njstavlenіe pregrэšenій, i3 i3spravlenіe žitіS dati namъ prežde koncA, vёroю i3 lюb0vію poю1щыmъ tS po d0lgu, є3di1na vsepёtaz.

KrtobGor0dičenъ: Na krtё tz vozvhšena ćkw ўzrЁ prečctaz m™i tvoS, sl0ve b9ій, m™rski rыdaющi vэщaše: čto2 n0voe i3 strannoe sіE čydo, sn7e m0й; kakw, ži1znь vsёhъ, vkušaeši smerti, njživi1ti mє1rtvыz hotS, ćkw miloserdъ;

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Ўslhšahъ slyhъ tvoegw2 smotrenіz, ćkw t dv7ы rodi1lsz є3si2, r0ždšuю ni njpali1vъ, i3 proslavihъ, sp7se, snizhoždenіe tvoE.

Tы2 krovьmi2 stradalьčeskimi, ćkože vъ m0ri, goni1telz, myčeniče, pogryžь, vъ netlёnnэ naslaždenіi veseli1šisz, poS hrtA vэncedavca.

ProsіS blagohvalьnый li1kъ strastoterpicъ, sedmь mydrыhъ dёvъ, mnogosvBtlы svэщы2 vžegše, vъ hrt0vэ bžctvennэmъ čert0zэ.

BGor0dičenъ: Ćkw vэnecъ tS mhslennый dBvы strastotє1rpicы i3myщe, nj tebЁ, dv7o, hvalztsz, poю1щe sn7a i3 bGa tvoego2, ženihA i3 vLku.

I$nъ.

Їrm0sъ: LюbvE radi, щedre, tvoegw2 džbraza na krtЁ tvoemъ stalъ є3si2, i3 rastazšasz kzhcы. Th bo є3si2, čelovэkolю1bče, krёpostь moS i3 hvalenіe.

Dremanіe t vёždeй duševnыhъ ttrssše, є4že t lёnosti b0drostію bžctvennoю, vsE ўspi1ste bezb0žnыhъ ѕl0e ўmыšlenіe.

Ćkw prečestnji i3 bžctvennіi sl0va kamenіe, ўmoreni bhvše kamenіemъ, ґndreй, pavelъ i3 dіonĐsій, prisnosyщnыz ži1zni spod0bišasz.

Prekrasnoe cvёtіe blgočestіz, i3 i4stinnoe, i3 bžctvennoe hrt0vo blgov0nіe, vёroю voshvalimъ m§niki dnesь.

DHlьnzz prezrёvše želanіemъ bžctvennыmъ, i3 plotsk‡z bolBzni preterpёvše d0blestvennэ, raduющesz kъ nebolёznennomu životY preid0ša.

BGor0dičenъ: Prepёtaz dv7o bGorodi1telьnice, poю1щыz tS spasaй na tS ўpovaющыz, vsskagw njbstosnіz i3 bёdъ, i3 skorbeй.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Vozsіsvый svёtъ i3 prosvэti1vый ќtro, i3 pokazavый denь, slava tebЁ, slava tebЁ, ї}se sn7e b9ій.

T čaši, mydre, duši2 tvoeS, prolivaz vіno2 ўčenіz, serdcA vozveseli1lъ є3si2 blagočesti1vыhъ, feod0te slavne.

Vozderžanіz, čestnы6z, napi1všesz rosы2, cvёtы čistotы2 razymnw i3zrasti1ste, i3 hrt0vo blagov0nіe kvi1stesz.

Plotsk‡z bolBzni, ćkw naslaždenіe, dBvы, vLčnіz radi lюbvE vmэnsющe, є3gw2 radi d0blэ postradaša.

BGor0dičenъ: I#zbavlьšesz prelesti jdwlьskagw bэšenіz ržctv0mъ tvoi1mъ bžctvennыmъ, tS poemъ, čctaz, blagi1hъ vinY i3 hodataicu.

I$nъ.

Їrm0sъ: Prosvэщenіe tvoE, gDi, nizposli2 namъ i3 t mglы2 pregrэšenіi razrэši1 nы, blže, tv0й mi1rъ daruzй.

Znamenavšesz, myčєnicы, svёtomъ razymnыmъ, mučenіz tmY i3 n0щь ѕlyю mnogob0žіz, si1loю bžctvennoю, nepotknovennw preid0ste.

Dэvi1českimi sіsющi, hrіstjno, dobr0tami, ćzvennыmi zarsmi svёtlw ўkrasi1lasz є3si2, i3 vъ mhslennый hrt0vъ čert0gъ vseli1lasz є3si2 raduющisz.

Nei1stovnэ rači1telьstvuющіi tёla tvoegw2, hrіstjno myčenice, sladkimъ tvoi1mъ sl0vomъ želanію b9ію privszani, postradaša krёpkw.

BGor0dičenъ: Nevёsto b9іz beznevёstnaz, є3sže radi vethagw trэši1všesz d0lga, shnove po blgodati kvi1homsz nc7A nbcnagw, poю1щыz tS sohransй.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Ćkože prbr0ka їHnu t ki1ta i3zbavilъ є3si2, hrtE b9e: i3 menE i3zъ glubinы2 pregrэšenій vozvedi2, i3 spasi1 mz, є3di1ne člvэkolю1bče.

Ćkože pristaniщe tS bžctvenno vёrnіi, feod0te, njbrёtše, ѕločesti1vыhъ trevolnenіz ўkloni1šasz, poю1щe k0rmčію hrtA.

Lюblenіemъ ziždi1telz, є3stestvennuю ўkrэpi1ša nemoщь, pače є3stestvєnnыz strastotє1rpicы p0dvigi, i3 nj semъ d0brэ preterpёša.

Sedmosvёtlagw svэti1lьnika, ravnoči1slєnnы svэщы2 vžegše, ćkože vъ čert0zэ, dBvы, vnid0ste vъ p0dvigъ stradanіz.

BGor0dičenъ: ZemlS t klstvы i3zbavisz drevnіz, dv7o, ržctv0mъ tvoi1mъ, so živyщimi na neй: vinY blagoslovenіz vsegdA slavimъ tS.

I$nъ.

Їrm0sъ: Vozopi2, prowbrazyz pogrebenіe tridnevnoe, prbr0kъ їHna, vъ ki1tэ molssz: t tli2 i3zbavi mS, ї}se, cRю2 si1lъ.

Slavnый d0blestvovavъ i3rakljй, prіstъ velію slavu, raS graždani1nъ bhvъ, i3 čestnы6mъ likHmъ soedini1vsz stradalєcъ, nhnэ raduetsz.

Vospoemъ sъ pavljnomъ bžctvennago venedi1ma i3 ґndrea, i3raklja i3 dіonĐsіa, petra že i3 pavla, i3 hrіstjnu, gDni myčeniki.

Rasterzaemi, i3 kamenіemъ nepravednw bіemi, ngnemъ že skončaemi, slavnіi myčєnicы, vъ cerkvi pervenєcъ ži1ti spod0bistesz.

Pokazavšemu prem{drыz strastoterpcы, sіsющe ćkože ѕvёzdы na tverdi cerk0vnэй, blagočestnw poю1щe: sn7u b9ію pokloni1msz.

BGor0dičenъ: Ćkw ni1va plodon0snый klasъ prozzblA є3si2, bcde, živ0tnый, ži1znію vBrnыz prepitaющago, i3 gladъ prelestnый t zemli2 voi1stinnu tvraщaющago.

Kondakъ, glasъ v7.

Pod0benъ: Vhšnihъ i3щS:

Stradalьčeski podvizavsz d0brэ, so strad†lьcы tvoi1mi, feod0te, i3 vэncы2 p0česti prіsste sъ čestnhmi strastoterpicami dёvami. Tёmže hrtA bGa moli1te neprestannw nj vsёhъ nasъ.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Glag0lavый na gorЁ sъ mwmseomъ, i3 džbrazъ dёvstva kvleй vъ kupinЁ: blgoslovenъ є3si2, b9e ntє1cъ našihъ.

Kov†rstvіz vragHvъ, strastoterpče, mydrostію duh0vnoю i3z8wbličaz, t si1hъ prelesti spaslъ є3si2 postradavšыz sъ tob0ю myčeniki.

Netlёnnыhъ vragHvъ lюb0vію, dBvы, njkrili1vše pomыšlє1nіz, pHdvigi vzыd0ste kъ si6mъ, vospэvaющe hrtA.

Ѕl0bы njbrэtatelz, strastoterpcы, nikakože lestію prekl0nšesz, cёlu ziždi1telz, sl†vnыz, zapovэdь soblюd0ste.

BGor0dičenъ: Vi1dэti slavu i3zъ tebє2 roždennagw, i3 seS nasladi1tisz sъ myčeniki, tS, prečctaz, poю1щыz, sego2 pri1snw ўmoli2.

I$nъ.

Їrm0sъ: Ґvraamstіi i3nogdA vъ vavmlHnэ džtrocы peщnый plamenь popraša, pёsnьmi vzыvaющe: ntє1cъ našihъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Ю$nыmъ revnyющe vёrnw vъ vavmlHnэ dёtemъ, vo džgnь ўserdnw vnid0ste, vopію1щe, blažennіi: ntє1cъ našihъ b9e, blagoslovenъ є3si2.

Ne pokloni1stesz i3stuk†nnыmъ, stradalьcы slavnіi, nebregše, prisnopamztnuю smertь preterpёste, bezsmє1rtnaz naslaždє1nіz ćvэ vosprіemše.

Myžestvennoю dušeю, i3 krёpostію nrava bezzak0nnuющihъ šat†nіz nizloži1ša myčєnicы, vopію1щe vёrnw: ntє1cъ našihъ b9e, blagoslovenъ є3si2.

GlagHlы bžctvennыhъ myčєnikъ ўkrёplьsz, pavljne, ўmreti proizv0lilъ є3si2, preslavne, vopіS sotv0ršemu vssčєskaz: ntє1cъ našihъ b9e, blagoslovenъ є3si2.

BGor0dičenъ: KіvHtъ b9ій, bžctvennыz mannы stamnu, zlathй svёщnikъ, i3 trapezu, g0ru svztyю, bcdu vsi2 pёsnennw slavimъ vёrnіi.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: CarS hrtA, є3g0že i3spovёdaša plэnennіi džtrocы, vъ peщi2 glag0lющe velіimъ glasomъ: vs‰ dэlA, p0йte gDa.

Blgodёtelz hrtA i3mёz, feod0te, vъ bolёznehъ stradanіz, soblюdaющa i3 ўkrэplsющa pri1snw tS vo vsemъ, pačeestestvєnnыz p0dvigi pod8slъ є3si2, poS samogo2 bGa i3 cRS.

Blagovolenіemъ hrtA dHbrыz dBvы dyšы ўsladi1vše, vo slёdъ segw2 tečahu, postradavše d0blestvennw, i3 vъ radosti vopіshu: tS prevoznošaemъ, hrtE, vo vёki.

Sodёtelю vssčeskihъ, tы2 nemoщь ўkrэpi1lъ є3si2, sl0ve, ženskagw є3stestvA vo stradanіihъ, ćkw bGъ: tёmže d0brэ stradavše, poshu s™ы6z tS bGa i3 cRS.

BGor0dičenъ: Novodёtelь čelovёča є3stestvA, čctaz, i3zъ tebє1 bo čelovёčeskoe poneslъ, ćkw člvэkolю1becъ bGъ i3 tvorecъ, є3stestvo2 sozdA naše, i3spovёdaющihъ tS voi1stinnu bcdu.

I$nъ.

Їrm0sъ: I#zbavitelю vsёhъ, vsesi1lьne, posredЁ plamene blagočestvovavšыz, snizšedъ njrosi1lъ є3si2, i3 nauči1lъ є3si2 pёti: vs‰ dэlA, blagoslovi1te, p0йte gDa.

I#stkannuю t vhšnіz blgodati, sovlečenіemъ brennagw tэlesE, stradalьcы vъ ri1zu njblek0šasz, lюb0vію vopію1щe: vs‰ dэlA, blagoslovi1te, p0йte gDa.

Kroplenіemъ bžctvennыz kr0ve, myčєnicы, njči1stivšesz, kr0vь vašu za hrtA i3zlіsste, poю1щe neprestannw: vs‰ dэlA, blgoslovi1te, p0йte gDa.

Krasnы6 gr0zdы kvi1stesz mhslennagw vіnograda, blžennіi, vіno2 namъ prolivaющe blgočestіz, lюb0vію vzыvaющыmъ: vs‰ dэlA, blgoslovi1te, p0йte gDa.

BGor0dičenъ: Mhslennoe njčisti1liщe bhstь, vsёhъ moli6tvы prіemlющi, i3 sn7u tvoemY, prečctaz, voznossщi, vo i3zbavlenіe poю1щыmъ: vs‰ dэlA, blagoslovi1te, p0йte gDa.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Bezsёmennoe ržctvo2 tvoE, bcde čctaz, hrtA bGa našegw pёsnьmi nem0lčnыmi veličaemъ.

Prelє1stnыz polki2 pobэdi2, slavne, si1loю duh0vnoю, i3 prіstъ vэnecъ pobёdы, feod0te.

Ćkw m†sti čudesA dыhaz, vsёhъ blgouhaeši, feod0te, vёroю i3 lюb0vію tS slavzщыz.

Zareю sіsющe čistotы2, krasnы6 pokazastesz dobr0toю vo stradanіi, dobrodBvы.

MolьbY sedmosvёtluю, čestnы6z, vžegše, nasъ nastavite kъ nezahodi1momu svёtu hrtA bGa.

BGor0dičenъ: Pače vsskіz lюbvE tvoE želanіe, prečctaz, syщi, privlači1tъ mS vopi1ti tebЁ neprestannw: raduйsz, vLčce.

I$nъ.

Їrm0sъ: E$va ќbw nedygomъ preslušanіz klstvu vseli1la є4stь: th že, dv7o bcde, prozzbenіemъ črevonošenіz, mjrovi blgoslovenіe procvэlA є3si2. Tёmъ tS vsi2 veličaemъ.

Požerše želanіemъ sami sebE, myčєnicы d0blіi raduющesz predaša krHvi ўserdnw, i3 bogatstvo netemlemo prіsša, i3 nhnэ myčeničєskimъ pričt0stesz likostosnієmъ, vsehvalьnіi.

Kvi1stesz cvёti mhslennіi, blagouhaющe strton0scы blagočestіe, i3 bžctvennagw grada graždane, prist†niщa syщыmъ vъ byri spasi1tєlьna, svэti6lьnicы i4stinы i3 pobHrnicы: tёmže dost0йnw blaži1mi є3stE.

Sъ petr0mъ i3 pavlomъ mydrago i3raklja, pavljna i3 venedi1ma, vkypэ ґndrea i3 hrіstjnu, i3 dіonĐsіa, počti1mъ, krёpkw za hrtA postradavšыz i3 lestь potreblьšыz.

ZemlS ќbw krHvi vašz prіstъ, i3zlіsvšыzsz, velikoimeni1tіi, za vsёhъ blgodёtelz, žili6щa že pravednыhъ dyhi. Sъ ni1miže likyющe, pomzni1te pominaющыz vasъ vsegdA.

BGor0dičenъ: Glasъ tebЁ vёrnіi radostnw prinošaemъ ѓgGlovъ, bGonevёsto: raduйsz, pom0щnice čelovёkwmъ, myčєnikъ i3 ґpclъ ўtverždenіe, i3 vsёhъ prbrHkъ njglašenіe, bGorodi1telьnice vsenepor0čnaz.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.