NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Maіa ѕ7i

Prpdbnagw ntcA našegw є3frema perek0mskagw, novogor0dskagw čudotv0rca.

Stіhi6rы, glasъ є7.

Pod0benъ: Raduйsz:

Prpdbne dž§e є3freme, lюb0vію bžctvennoю razžizaemь, ntečestvo i3 r0dъ njstavilъ є3si2, i3 vъ pusthnю dosti1gъ, i3 tamw malu hlэvi1nu sozdavъ, vъ neй d0brэ podvizalsz є3si2. Tёmže i3 po prestavlenіi tvoemъ blagodatь t gDa prіslъ є3si2 čudesъ: moli2, spasti1sz tebE počitaющыmъ.

Prpdbne dž§e є3freme, lюbvE radi ўči1telz tvoegw2, vs‰ ±že na zemli2 prewbi1dэlъ є3si2: i3 vъ pusthnю vseli1vsz, pl0ti p0hotnoe mudrovanіe ўmertvi1lъ є3si2, i3 p0stničeskimi trudы6 tvoE žitіE ўzsni1lъ є3si2. Tonyduže i3 ўčєniki2 sobravъ, revnyющыz tvoemY žitію2, si1hъ hrtY privelъ є3si2: є3g0že moli2, spasti2 vsёhъ tebE poю1щihъ.

I%že nepravednw razb0йničeski našedšihъ na nbi1telь tvoю2, prpdbne, hotsщihъ njskorbi1ti ўčeniki2 tvo‰, th že t kellіi ćkw tёhъ vi1dэlъ є3si2, t0kmw žezlA ўdarenіemъ ўstraši1lъ є3si2. Tonyduže ćkw poznavše svoE bezčelovёčnoe surovstvo2, so stud0mъ bёgstvu ўstremi1šasz: hrtY moli1sz, spasti2 dyšы našz.

Slava, glasъ ѕ7:

Na ќstь verendы, na džstrovэ vodvori1vsz, prpdbne, i3 vъ pusthnю bezm0lvіz všedъ, tamw kellію sozdalъ є3si2: vъ neйže nbcnoe bogatstvo stzžalъ є3si2. Slezami ќbw postssz, radostію požinaeši trudы2 plodHvъ tvoi1hъ. Tёmže nbi1telь, ю4že trudы6 tvoi1mi stzžalъ є3si2, so ўčeniki2 ne njstavi, no mi1lostivnw posэщaй: hrtY, dž§e є3freme, moli1sz, spasti2 dyšы našz.

I# nhnэ, prazdnika.

Vh0dъ. Prokjmenъ dnE. I# čtє1nіz G.

Premydrosti solomHni čtenіe. (GlavA є7.)

Pravєdnicы vo vёki živytъ, i3 vъ gDэ mzdA i4hъ, i3 popečenіe i4hъ ў vhšnzgw. Segw2 radi prіi1mutъ crtvіe blagolёpіz, i3 vэnecъ dobr0tы t ruki2 gDni: zanE desni1ceю pokrhetъ |, i3 mhšceю zaщiti1tъ i5hъ. Prіi1metъ vseoryžіe rvenіe svoE, i3 vowruži1tъ tvarь vъ mestь vragHmъ. NJblečetsz vъ bronS pravdы, i3 vozloži1tъ šlemъ, sydъ nelicemёrenъ: prіi1metъ щi1tъ nepobэdi1mый, prepod0bіe: powstri1tъ že naprasnый gnёvъ vo nryžіe: spob0retъ že sъ ni1mъ mjrъ na bez{mnыz: p0йdutъ pravol{čnыz strёlы mHlnіinы, i3 ćkw t blagokrygla lyka nblakHvъ na namёrenіe poletstъ: i3 t kamenometnыz ćrosti, i3sp0lnь padytъ gradы: voznegodyetъ na ni1hъ vodA morskaz, rёki že potopstъ | naglw. Soproti1vъ stanetъ i5mъ dyhъ si1lы, i3 ćkw vi1horъ razvёetъ i5hъ, i3 njpustoši1tъ vsю2 zemlю bezzak0nіe, i3 ѕlodёйstvo prevrati1tъ prest0lы si1lьnыhъ. Slhšite u5bo, carіe, i3 razumёйte: navhknite, sudіi6 koncє1vъ zemli2. Vnuši1te, deržaщіi mn0žєstva i3 gordsщіisz nj nar0dэhъ kzы6kъ: ćkw danA є4stь t gDa deržava vamъ, i3 si1la t vhšnzgw.

Premydrosti solomHni čtenіe. (GlavA G.)

Pravednыhъ dyšы vъ rucЁ b9іeй, i3 ne prik0snetsz i4hъ myka. Nepщevani bhša vo nčesёhъ bezymnыhъ ўmreti, i3 vmэni1sz njѕloblenіe i3sh0dъ i4hъ, i3 є4že t nasъ šestvіe, sokrušenіe: nni1 že sytь vъ mi1rэ. I$bo predъ licemъ čelovёčeskimъ ѓщe i3 myku prіi1mutъ, ўpovanіe i4hъ bezsmertіz i3sp0lneno, i3 vmalэ nakazani bhvše, veli1kimi blagodёtelьstvovani bydutъ: ćkw bGъ i3skusi2 |, i3 njbrёte i5hъ dostHйnы sebЁ. Ćkw zlato vъ gorni1lэ i3skusi2 i5hъ, i3 ćkw vsepl0dіe žertvennoe prіstъ |. I# vo vremz posэщenіz i4hъ vozsіsюtъ, i3 ćkw i4skrы po steblію potekytъ. Sydztъ kzhkwmъ, i3 njbladaюtъ lюdьmi2, i3 vocRi1tsz gDь vъ ni1hъ vo vёki. Nadёющіisz nanь razumёюtъ i4stinu, i3 vёrnіi vъ lюbvi2 prebydutъ є3mY: ćkw blagodatь i3 mi1lostь vъ prepod0bnыhъ є3gw2, i3 posэщenіe vo i3zbrannыhъ є3gw2.

Premydrosti solomHni čtenіe. (GlavA d7.)

Pravednikъ, ѓщe posti1gnetъ skončatisz, vъ pok0i bydetъ. Starostь bo čestnA ne mnogolёtna, nižE vъ čislЁ lёtъ i3sčitaetsz: sэdi1na že є4stь mydrostь čelovёkwmъ, i3 v0zrastъ starosti žitіE neskvernoe. Blagoug0denъ bGovi bhvъ, vozlю1blenъ bhstь, i3 živhй posredЁ grBšnikъ, prestavlenъ bhstь: Voshiщenъ bhstь, da ne ѕl0ba i3zmэni1tъ razuma є3gw2, i3li2 lestь prelьsti1tъ dyšu є3gw2. Račenіe bo ѕl0bы pomračaetъ dHbraz, i3 parenіe p0hoti premэnsetъ ќmъ neѕl0bivъ. Skončavsz vmalэ, i3sp0lni lBta dHlga: ўg0dna bo bЁ gDevi dušA є3gw2: segw2 radi potщasz t sredы2 lukavstvіz. Lю1dіe že vi1dэvše, i3 ne razumёvše, nižE pol0žše vъ pomыšlenіi takov0e: ćkw blgodatь i3 mi1lostь vъ prepod0bnыhъ є3gw2, i3 posэщenіe vo i3zbrannыhъ є3gw2.

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ v7.

Pod0benъ: D0me є3vfrafovъ:

Ćkw prehodsщuю ži1znь na zemli2 prezrёvъ, blaženne, tamw spod0bilsz є3si2 ўluči1ti ži1znь bžctvennuю: i3 toS sіsnіe prіslъ є3si2, bGon0se.

Stjhъ: ČestnA predъ gDemъ smertь prepod0bnыhъ є3gw2.

LюbvE radi hrt0vы, prepod0bne є3freme, pl0ti rači1telьnoe ўmertvi1lъ є3si2 mudrovanіe, i3 dyšu t strasteй svob0dnu bGu predstavilъ є3si2.

Stjhъ: Blaženъ myžъ, bosйsz gDa, vъ zapovэdehъ є3gw2 vosh0щetъ ѕэlw2.

B0drennыmi moli1tvami, i3 sleznыmi i3stHčniki, cerkovь vёrnыhъ njbogati1lъ є3si2, bGoblaženne є3freme.

Slava, glasъ }:

Monahwvъ mn0žestva nastavnika tS počitaemъ, dž§e našъ є3freme: tvoeю bo stezeю voi1stinnu pravw hodi1ti poznahomъ. Blaženъ є3si2 hrtY rab0tavъ, i3 vražію njbliči1lъ є3si2 si1lu, ѓgGlwvъ sobesёdniče, prepod0bnыhъ sopričastniče i3 pravednыhъ: sъ ni1miže moli1sz gDevi, pomi1lovatisz dušamъ našыmъ.

I# nhnэ, prazdnika.

Troparь, glasъ d7:

T ю4nosti tvoeS vesь bGovi porab0tilsz є3si2, blaženne: i3 togw2 radi lюbvE, ntečestvo i3 r0dъ njstavilъ є3si2, vъ pusthnю vseli1vsz, vъ neйže žest0koe žitіE pokazavъ, i3 čudesъ darwvanіz t bGa prіslъ є3si2, є3freme prepod0bne: moli2 hrtA bGa, da spasetъ dyšы našz.

Na ќtreni, na BGъ gDь, troparь prazdnika dvaždы.

Slava, s™agw: I# nhnэ, prazdnika.

Po №-й stіhol0gіi, sэdalenъ, glasъ d7:

Ю$nostь tvoю2, prepod0bne, vozderžanіemъ ўvzdi1lъ є3si2, str†sti tэlє1snыz, ćkw plёnnika hyda svzzavъ, dyhovi povinylъ є3si2: i3 segw2 radi, dž§e є3freme, hrt0sъ čudesы2 preslavnw tebE vэnčaetъ, є3di1nъ proslavlszй svzthhъ svoi1hъ. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Ўmertvi1sz vsS krёpostь moS, t mn0žestva bezmёrnыhъ ѕHlъ moi1hъ, i3 mn0gimi skorbьmi2 njbderži1mь, ўžE tčazhsz: no pomozi1 mi, vLčce, є3frema blažennagw predstatelьstvomъ, ćkw radostь r0ždšaz, plačuщыmъ ўtэšenіe.

Po v7-й stіhol0gіi, sэdalenъ, glasъ є7.

Pod0benъ: Sobeznačalьnoe:

P0stnika gDnz pёsnьmi počti1mъ, ćkw ўmertvi1vša vs‰ pril0gi strasteй, vozderžanіemъ tverdыmъ, i3 krёpkimъ terpёnіemъ voi1stinnu, i3 posrami1vša ѕэlw2 soproti1vnagw vsю2 gordhnю, nhnэ molsщasz gDevi, pomi1lovatisz dušamъ našыmъ. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Ўžasno čydo začatіz, neskazanenъ džbrazъ ržctvA, vъ tebЁ poznasz, prisnodv7o čctaz, ўžasaetъ m0й ќmъ, i3 ўdivlsetъ pomыšlenіe: slava tvoS, bcde, vo vsёhъ prostresz, ko spasenію dyšъ našihъ.

Po polmelei, sэdalenъ, glasъ d7:

Ćkw s0lnce vozsіslъ є3si2 zarsmi vsemY mjru, i3zdaleča čudesы2 tvoi1mi, čudotv0rče є3freme, svэton0sče blaženne, prepod0bnыhъ pohvalo2. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Vъ kr0vъ tv0й, dv7o, vsi2 pribэgaющe, vopіemъ ti2: molьbY prіimi2 t nasъ, i3 ne prestaй molsщisz člvэkolю1bcu, spasti1sz rabHmъ tvoi6mъ.

Stepє1nna, № ґntіfHnъ d7-gw glasa.

Prokjmenъ: ČestnA predъ gDemъ smertь prepod0bnыhъ є3gw2.

Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDevi nj vsёhъ, ±že vozdade mi;

E#đlіe matfea, začalo m7g.

Po n7-mъ palmЁ, stіhi1ra, glasъ ѕ7:

Prpdbne dž§e, vo vsю2 zemlю i3zhde vэщanіe i3spravlenій tvoi1hъ: tёmъ na nb7sёhъ njbrёlъ є3si2 mzdY trudHvъ tvoi1hъ, dє1mwnskіz pogubi1lъ є3si2 polki2 i3 ѓgGlьskіz dosti1glъ є3si2 či1nы, i4hže žitію2 bezъ por0ka porevnovalъ є3si2. Derznovenіe i3mёz ko hrtY bGu, mi1rъ i3sprosi2 dušamъ našыmъ.

KanHnъ prazdnika na ѕ7: i3 prepod0bnagw na }. Glasъ d7.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Tverzu ўstA mo‰, i3 nap0lnztsz d¦a, i3 sl0vo trhgnu cRi1cэ m™ri, i3 kvlю1sz svёtlw toržestvyz, i3 vospoю2, raduzsz, toS čudesA.

Smiri1lsz є3si2 hrtA radi, dž§e, i3 krtъ vzemъ, t ntečestva i3 srHdnikъ ćkw t ѕmjz bёgalъ є3si2. Tonyduže vъ pusthnю všedъ, vъ neйže trudolю1bnw podvizalsz є3si2, prepod0bne.

T ю4nosti tvoeS, dž§e є3freme, ќmъ kъ bGu vperi1vъ, tlёnnыmi netlBnnaz ćkw d0brый kupecъ i3skupi1lъ є3si2: tёmže nhnэ sošedšesz pamztь tvoю2 počitaemъ.

Hrt0vыmъ račenіemъ, dž§e є3freme, pače ngnS raspalaemь, nasto‰щaz ćkw ničt0že s{щaz prezrёlъ є3si2: segw2 radi vъ pokHiщa vseli1lsz є3si2, i3dёže pravednыhъ dyšы veselstsz.

BGor0dičenъ: Bolsщa i3scэli2 dušeю že i3 tёlomъ, vLčce, rabA tvoego2, blažennagw є3frema molenіemъ: tebe bo predstatelьnicu vsi2 syщіi vъ pečali stzžahomъ, ćkw r0ždšuю spasenіe naše.

Katavasіa prazdnika.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Tvo‰ pэsnosl0vcы, bcde, živhй i3 nezavi1stnый i3st0čniče, li1kъ sebЁ sovokyplьšыz duh0vnw ўtverdi2, vъ bžctvennэй tvoeй slavэ vэncє1vъ slavы spod0bi.

SnA tvoi1ma nči1ma ne dalъ є3si2, blženne є3freme, ni vёždoma dremanіz, d0ndeže spod0bilsz є3si2 pravednыhъ selenіz, є4že ўgot0va bGъ, prepod0bne, lю1bzщыmъ є3go2.

B0drennыmi tvoi1mi moli1tvami, dž§e є3freme, i3 žest0kimъ vozderžanіemъ gDu na zemli2 d0brэ ўgodi1lъ є3si2: segw2 radi strašenъ vragHmъ i3 slavenъ čelovёkwmъ, bhlъ є3si2.

Raйskuю ži1znь i3 tamw s™hhъ veselіe, vsegdA vo ўmЁ tvoemъ pominaz, prepod0bne, vъ slezahъ i3 vozdыhanіihъ vsю2 tvoю2 ži1znь, dž§e є3freme, prošelъ є3si2: segw2 radi i3 po smerti t hrtA čudesы2 proslavilsz є3si2.

BGor0dičenъ: I#stočaeši i3scэlenій strui6 bolsщыmъ, dv7o, vsю1du: ts bo i3st0čnikъ pokazA miloserdіz, vLčce, i4že mi1losti gDь, i3zъ tebє2 roždeйsz pače ўmA.

Sэdalenъ pi1sanъ po №-й stіhol0gіi.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Sэdsй vъ slavэ na prest0lэ bžctvA, vo džblacэ legcэ prіi1de ї}sъ prebžctvennый, netlёnnoю dlanію, i3 spasE zovyщыz: slava, hrtE, si1lэ tvoeй.

ŽitіE tvoE, dž§e є3freme, čydno na zemli2 pokazalъ є3si2, veli1ko poщenіe i3 smirenіe: segw2 radi tamw veli1čestvo naslёdovalъ є3si2, moli2, spasti1sz t bёdъ poю1щыmъ tS.

Sergіa veli1kagw žitію2 poslёduz, prepod0bne: tёmže togw2, є3li1kw m0щno, i3menovanіe t žitіS stzžalъ є3si2, є3freme prebogate.

Post0mъ i3 moli1tvami tёlo tvoE i3znuri1lъ є3si2, i3 segw2 radi spod0bilsz є3si2 vi1dэti neizrečє1nnaz blag†z, ±že s™ы6mъ ўgotHvana: sъ ni1miže, dž§e є3freme, nj nasъ moli1sz.

BGor0dičenъ: Kr0vъ i3 zastuplenіe, i3 pribёžiщe bydi mi2, dv7o, rabY tvoemY, i3 i3scэli1 mz t bezmёrnыhъ ѕHlъ vospэvati, prečctaz: slava ržctvY tvoemY.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Ўžas0šasz vssčєskaz nj b9estvennэй slavэ tvoeй: th bo, neiskusobračnaz dv7o, i3mёla є3si2 vo ўtr0bэ nadъ vsёmi bGa, i3 rodilA є3si2 bezlёtnago sn7a, vsBmъ vospэvaющыmъ tS mi1rъ podavaющaz.

Či1sto žitіE tvoE t ю4nosti potщalsz є3si2, prepod0bne, sohrani1ti: tёmže čistotY tvoю2 vi1dэvъ pres™hй d¦ъ, vъ tS vseli1sz.

Ćkw prewbi1dэvъ tlBnnaz, vBčnaz, dž§e, spod0bilsz є3si2 prіsti, po nel0žnomu slovesi2, prosi1te i3 prіi1mete: i3 є4že ćkw prosi1lъ є3si2, sі‰ po dost0instvu prіslъ є3si2.

Mёsto, є4že spod0bisz prіsti čestnы6z m0щi tvo‰, prepod0bne, njsvzti1sz, i3 po mnHgimъ stranamъ proslavlsemo є4stь, ćkw vъ sebЁ m0щi tvo‰ i3mёetъ.

BGor0dičenъ: Ne prestaй molsщi, є3g0že rodilA є3si2, bGonevёsto, ćkw sp7sa i3 vLku, razrэšenіe podati sk0rbemъ i3 bolёznemъ, kъ radosti netlёnnэй mS vozvedi2, proщaz mi2 sogrэšє1nіz.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Bžctvennoe sіE i3 vsečctn0e soveršaющe prazdnestvo, bGomydrіi, bGomatere, prіidi1te, rukami vospleщimъ, t neS r0ždšagosz bGa slavimъ.

TvoE veli1koe žitіE i3 čistotY, kъ si6mъ že bezmёrnoe smirenіe provi1dэvъ pres™hй d¦ъ, slavna tS, dž§e, vsBmъ pokazA. Tёmže t segw2 žitіS ko džnomu vёku prešedъ, poluči1lъ є3si2 sъ pravednыmi veselіe.

Dnesь načinaema svzщennaz pamztь tvoS, prepod0bne є3freme, veseli1tъ ўčeniki2 tvo‰, vospэvaющыz lюb0vію p0dvigi tvo‰, i3 čestn0e ўspenіe slavzщыz toržestvyющe: i5hže moli1tvami tvoi1mi, dž§e, soblюdi2.

RazbHйnicы pervэe prišedše tebE njskorbi1ti, prepod0bne, no tы2 tёhъ razumёvъ lukavstvo, vozdvi1gnuti tBmъ drevo reklъ є3si2, nemogyщыmъ že mnHgimъ tebЁ є3di1nomu proti1vitisz. Tёmže ćkw posramleni pr0čee so strahomъ tbэžaša, pače pobэždeni bhvše, neželi pobэdi1ša.

BGor0dičenъ: Tvoю2 podaždь mi2 p0moщь, i3 i3zbavi mS, vLčce, t bёdъ i3 skorbeй, i3 pregrэšenій moi1hъ: ćže vsёhъ r0ždšaz i3zbavlenіe.

Kondakъ, glasъ }.

Pod0benъ: Vzbrannoй:

ЃgGlьskomu žitію2 porevnovavъ, prepod0bne, vs‰ zemn†z njstavivъ, ko hrtY priteklъ є3si2, i3 togw2 zapovэdьmi njgraždsz, kvi1lsz є3si2 st0lpъ nepokolebi1mь t vražіihъ napadanій. Tёmъ zovemъ ti2: raduйsz, є3freme, svэti1lo presvёtloe.

Jkosъ: I$že vъ mertvennэmъ tёlэ, ѓgGlьskomu ўpod0blьsz žitію2 pače є3stestvA, i3 sъ tёmi na nb7sёhъ likyz, prіidi1te, vsi2 vёrnіi, vospoemъ prepod0bnago є3frema: t0й bo ćkw ўmetы vmэni2 mіrsk†z vs‰ kr†snaz, ćkw da nbcnыhъ poluči1tъ, všedъ na g0ru, ćkože drevle mwmseй, i3 veli1kій i3lіA, post0mъ njči1щsz, spod0bisz vi1dэti trbčeskuю svёtlostь, ne vo mracэ, ni vъ vi1hrэ, no vo svёtэ blagodati b9іz. Tёmъ i3 čudesъ lučы2 i3spuщaz svёtlw, i3 rёki i3scэlenіz i3stočaz vBrnыmъ t gr0ba, ćkw nedygwvъ i3scэli1telь, raduйsz, dž§e є3freme, svэti1lo presvёtloe.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Ne posluži1ša tvari bGomydrіi pače sozdavšagw, no džgnennoe preщenіe myžeski popravše, radovahusz poю1щe: prepёtый nc7є1vъ gDь i3 bGъ, blagoslovenъ є3si2.

I#stočaetъ čudesA čestnaz raka tvoS, prepod0bne, preiz8wbi1luющi blagodatію, vёroю prihodsщыmъ zdravіe daruetъ, hrtY t duši2 vopію1щыmъ: blagoslovenъ є3si2, gDi, b9e ntє1cъ našihъ.

Drє1vnimъ džnэmъ veli6kimъ ntcє1mъ, vъ postЁ provozsіsvšыmъ, žitію2 pod0bzsz, prepod0bne, vъ pusthnю vseli1lsz є3si2, i3 tamw vъ poщenіihъ mnHga lBta prebhlъ є3si2.

Ćkw i4stinnagw i3 kr0tkagw pastыrenačalьnika hrtA, neѕl0bivoe nvčA, dž§e є3freme, bhlъ є3si2: tёmže neѕl0bivъ, kъ hotsщыmъ tebE njѕl0biti bhlъ є3si2, hrt0vi vopіS: b9e, blgoslovenъ є3si2.

BGor0dičenъ: NJboщrє1nы bolBzni ranъ moi1hъ, t bezmёrnыhъ moi1hъ pregrэšenій, vLčce, vedytъ vъ smertь duševnuю i3 tэlesnuю: no i3shi1ti, ćkw si1lьna, vsskihъ skorbeй i3 nedygwvъ.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: DŽtroki blgočesti6vыz vъ peщi2 ržctvo2 bGor0dičo spaslo2 є4stь, togdA ќbw njbrazyemoe, nhnэ že dёйstvuemoe, vselennuю vsю2 vozdvizaetъ pёti tebЁ: gDa p0йte, dэlA, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vs‰ vёki.

I#zъ mlada, prepod0bne dž§e, potщalsz є3si2 tvoю2 s0vэstь, i3 serdce sъ dušeю či1stoю gDevi predstaviti. Tёmže i3 hrt0sъ čudesы2 tebE proslavlsetъ, tomY vopію1щa: gDa vospэvaйte, dэlA, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vs‰ vёki.

Nhnэ pusthnz veselіemъ, dž§e, krasyetsz, i3myщi m0щi tvo‰ vъ sebЁ, є3freme prepod0bne: ўčenich že tvoi2 tvoemY žitію2 revnyющe, nj tvoeй pamzti raduющesz, tvorcY vopію1tъ: gDa vospэvaйte, dэlA, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vs‰ vёki.

Vъ pusthni, prpdbne, i3dёže selenіe i3mёlъ є3si2, tamw prečestenъ hramъ vъ slavu hrt0vu vozdvi1glъ є3si2, vъ nemъ proslavlstisz prečctomu togw2 i4meni, i3 vsBmъ vopi1ti: gDa vospэvaйte, dэlA, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vs‰ vёki.

BGor0dičenъ: Svёщniče svёta tris0lnečnagw syщi, zareю blgoutr0bіz tvoegw2 tmY timi2 pregrэšenій moi1hъ, bGorodi1telьnice, i3zbavlenіe nyždnыhъ bolёzneй podaю1щi vёroю poю1щemu i3 prevoznossщemu prečctoe tvoE ržctvo2.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Vsskъ zemnor0dnый da vzыgraetsz, d¦omъ prosvэщaemь, da toržestvyetъ že bezpl0tnыhъ ўmHvъ є3stestvo2, počitaющee sщ7ennoe toržestvo2 bGomatere, i3 da vopіetъ: raduйsz, vseblažennaz bcde, či1staz prisnodv7o.

T pusthnnagw žitіS kъ premjrnomu i3 vёčnomu žitію2 ćkw prešedъ, blženne, ne prestaй molS i3zbavitelz, t razli1čnыhъ napasteй i3 bёdъ i3zbaviti, lюb0vію čestn0e tvoE ўspenіe nhnэ pёsnьmi slavzщihъ.

Pэvcє1vъ i4skrenneю lюb0vію poю1щihъ, i3 vёroю tebЁ pёnіe hvalenіz prinossщihъ, preblaženne є3freme, t vsskihъ bёdъ i3 skorbeй i3zbavlsй: da tS vsi2 lюb0vію veličaemъ.

T rykъ moi1hъ nedost0йnыhъ maloe sіE pёsnennoe hvalenіe, prinossщagw ti2 sъ lюb0vію prіimi2, blaženne є3freme: ne bo2 vozmog0hъ proti1vu tvoegw2 veli1čestva ўkrasi1ti, no maloe sіE ćkw veli1ko prіimi2, da tebE vsegdA veličaemъ vъ pёsnehъ.

BGor0dičenъ: Pёnіe sъ pёsnію i3 hvalenіe i3spletennoe t bolёznennыz duši2 prinošY sъ lюb0vію tebЁ r0ždšeй hrtA, є3stestv0mъ bGa: є3g0že blagoprіstnw prіi1mši, prošє1nіz mo‰, bcde, i3sp0lni, i3 moli1tvami tvoi1mi soblюdi2.

Svэti1lenъ: ЃgGlьskagw žitіS želaz, ўdali1lъ є3si2 sebE vъ pusthnzhъ, i3 str†sti pokori1vъ plotsk‡z, ravenъ ѓgGlwmъ kvi1lsz є3si2, dž§e našъ bGon0se є3freme. Dvaždы.

BGor0dičenъ: Deržavnыmъ tvoi1mъ pokr0vomъ, t vragHvъ navёta nasъ, čctaz, tvoi1hъ r†bъ soblюdi2 vsёhъ nevrednыhъ: ts bo є3di1nu i4mamы pribёžiщe vъ nyždahъ.

Na hvali1tehъ stіhi6rы na d7, glasъ }.

Pod0benъ: Q preslavnagw čudesE!

Prpdbne dž§e є3freme, tы2 i4go hrt0vo na ramo vzemъ, d0blestvennэ nai1tіe vražіe popralъ є3si2. Segw2 radi tS vёrnіi vsi2 počitaemъ, q preblaženne, monašestvuющihъ pohvalo2: tёmže hrtA neprestannw moli2, spasti2 dyšы našz.

Vёroю sošedšesz vsi2, ćkw p0stnika tS hrt0va počitaemъ, є3freme: raduzsz ќbw šestvovalъ є3si2 vъ pusthnю neprohodi1muю, mydre, nastavnikъ bhlъ є3si2 čestenъ. Tёmže tebЁ mы2 vёroю vzыvaemъ, blaženne, p0stnikwvъ pohvalo2: nj nasъ moli1sz ko gDu, pomi1lovatisz dušamъ našыmъ.

Prpdbne dž§e našъ, byduщіz radi ži1zni, pri є4zerэ na džstrovэ perek0mэ vseli1lsz є3si2, nikakože bossz nevi1dimыhъ vragHvъ, mn0gaždы tolc†nіz tvorsщihъ kъ tebЁ: th že moli1tvami si1hъ bezъ vёsti tvori1lъ є3si2. Q terpэli1vый dušeю! Vъ pystэ mёstэ, čydnoe nvčA, hrtA ѓgnca pastыrz i3mёz: tёmže tS vёroю vsi2 čti1mъ i3 ўblažaemъ.

Slava, glasъ t0йže. Samoglasenъ:

Na nb7o tekyщuю vozšedъ kolesni1cu, čydne, dobrodёteleй, dosti1glъ є3si2 kraйnee žitіE vozderžanіemъ, i3zъ pusthni smotrsz vhšnzgw їerli1ma krasotы6: i3 bolёznennыmъ p0dvigomъ dost0йnw p0čєsti prіemъ, sъ nebesnыmi raduešisz činonač†lіi, preblženne, vёčnыhъ blagi1hъ naslёdnikъ, i3 crtvіz ži1telь bhvъ. Moli1sz, prepod0bne є3freme, sp7su vsёhъ, ўmiri1ti mjrъ i3 spasti2 dyšы našz.

I# nhnэ, prazdnika.

Slavosl0vіe veli1koe.

Na lіturgji slyžba prepod0bničeskaz.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.