NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Maіa є7i

Ўbіenіe blagovёrnagw careviča knszz dimi1trіa mosk0vskagw i3 vseS rwssji, n0vagw čudotv0rca.

Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы, glasъ є7.

Pod0benъ: Raduйsz:

Carstvovavšagw na zemli2 džtraslь bhvъ, postradalъ є3si2 terpэli1vnw, i3 kr0vію svoeю njbagri1lъ є3si2 zemlю: tlёnnagw radi i3 mimotekyщagw carstva, t tvoi1hъ r†bъ ўbіenъ bhvъ, netlёnnoe crtvo vosprіslъ є3si2 na nb7sёhъ: vъ nemže raduzsz predstoi1ši hrtY, vэnecъ nosS t vsederži1televы ruki2 na versЁ tvoemъ, vsečestne. Tёmъ moli1sz, darovati dušamъ našыmъ mi1rъ i3 velію mi1lostь.

Nsmolёtnыmъ ю4nostnыmъ cvёtomъ ўkrašaemь, mučenіz ranoю prosvэщaemь, presvёtlw, premydre, sіseši. I# vmёstw tlёnnыhъ i3 mimotekyщihъ, netlBnnaz i3 prevBčnaz vosprіemъ, hrtY predstoS, moli1sz nj nasъ, premydre, i3 posэщaй tvorsщihъ vёrnw tvoю2 svэton0snuю pamztь, darovati namъ mi1rъ i3 velію mi1lostь.

Prіidi1te ќbw, mosk0vstіi nar0di, strastoterpca i3 m§nika dimi1trіa careviča toržestvo2 sostavimъ: i3 svёtlw togo2 palmы6 i3 pёsnьmi likovstvyющe, prazdnuemъ sъ pohvalami: sozыvaetъ bo nasъ duh0vnэ denь stradanіz є3gw2 toržestvovati, vъ džnьže vosh0ditъ t zemli2 kъ nbcnыmъ, i3 vi1ditъ, ±že ѓgGli vi1dztъ, i3 hvalami t ѓgGlъ vэnčaetsz, i3 predstoi1tъ prt0lu hrt0vu, i3 m0litъ darovati namъ mi1rъ i3 velію mi1lostь.

I$nы stіhi6rы, glasъ v7.

Pod0benъ: Kjimi pohvalьnыmi:

Kjimi duh0vnыmi pohvalami voshvalimъ čudotv0rca i3 myčenika dimi1trіa, vъ nastosщee sіE toržestvo2; vъ prečestnёmъ hramэ semъ vёroю i3 lюb0vію vozopіemъ prazdnstvєnnaz: raduйsz, vёrnыhъ lюdeй teplый zastypniče, i3 zemli2 rwssjйskіz ўdobrenіe, i3 vseS vselennыz naslaždenіe, є3g0že vэncы6 vэnčaetъ hrt0sъ bGъ našъ, i3mёzй velію mi1lostь.

Kjimi pohvalьnыmi pёsnьmi nhnэ sostavimъ likovanіe; vъ čestnёmъ prazdnicэ tvoeS pamzti, strastoterpče hrt0vъ dimi1trіe, duh0vnw prazdnuющe m0limsz: moli2 v0instvu našemu, pobэdi1tєlьnaz na vragi2 darovati: tebe bo tepla moli1tvennika ko vLcэ stzžahomъ, podaю1щemu mjrovi velію mi1lostь.

Kjimi pohvalьnыmi dobr0tami, vospoemъ dimi1trіa careviča strastoterpca; bezkonečnuю bo blagodatь t hrtA prіslъ є4stь, i3 vsBmъ podaetъ newsk{dnaz i3scэlє1nіz, i3 m0litsz za nasъ, svo‰ lю1di, vo є4že spasti1sz namъ, togw2 pamztь vёroю počitaющыmъ. E#g0že čudesы2 proslavi hrt0sъ bGъ našъ, i3mёzй velію mi1lostь.

Slava, glasъ }:

Kto2 t zemnhhъ po dostosnію vozm0žetъ tvoemY veli1čestvu hvalY prinesti2; vsegda bo pitaešisz bGovidёnіemъ s™hz trbcы, bžctvennыmi zarsmi prosvэщaemь, neizrečennыmъ svэtoli1tіemъ njsіsemь, ćsnw zri1ši bžctvennuю slavu, i3 so derznovenіemъ predstoS prest0lu vsёhъ cRS, i3 mi1lostiva togo2 namъ sotvorsz, vёroю soveršaющыmъ i3 svёtlw prazdnuющыmъ denь bžctvennыz tvoeS pamzti, slavы že i3 radosti, є4йže tы2 spod0bilsz є3si2, i3 vёčnagw naslaždenіz, i3 namъ pričasti1tisz moli2, i3 vselennэй darovati mi1rъ i3 velію mi1lostь.

I# nhnэ, prazdnika.

Vh0dъ. Prokjmenъ dnE i3 čtє1nіz.

Prbr0čestva i3saіina čtenіe. (GlavA m7g.)

Takw glg0letъ gDь: vsi2 kzhcы sobrašasz vkypэ, i3 soberytsz knszi t ni1hъ: kto2 vozvэsti1tъ sі‰ vъ ni1hъ; i3li2 ±že t načala, kto2 slы6šana sotvori1tъ vamъ; da privedytъ svidёteli svo‰ i3 njpravdstsz, i3 da ўslhšatъ, i3 da rekytъ i4stinu. Bydite mi2 svidёteli, i3 ѓzъ svidёtelь, glag0letъ gDь bGъ, i3 džtrokъ, є3g0že i3zbrahъ, da poznaete i3 vёruete mi2, i3 razumёete, ćkw ѓzъ є4smь: prežde menє2 ne bhstь i4nъ bGъ, i3 po mnЁ ne bydetъ: Ѓzъ є4smь bGъ, i3 nёstь razvэ menє2 spasazй. Ѓzъ vozvэsti1hъ i3 spas0hъ, ўničiži1hъ i3 ne bЁ vъ vasъ čyždій. Vы2 mnЁ svidёteli, i3 ѓzъ gDь bGъ: i3 є3щE t načala ѓzъ є4smь, i3 nёstь t rykъ moi1hъ i3zbavlszй, sotvorю2, i3 kto2 tvrati1tъ to2; Si1ce glag0letъ gDь bGъ, i3zbavlszй vasъ, s™hй їzrailevъ.

Premydrosti solomHni čtenіe. (GlavA G.)

Pravednыhъ dyšы vъ rucЁ b9іeй, i3 ne prik0snetsz i4hъ myka. Nepщevani bhša vo nčesёhъ bezymnыhъ ўmreti, i3 vmэni1sz njѕloblenіe i3sh0dъ i4hъ, i3 є4že t nasъ šestvіe, sokrušenіe: nni1 že sytь vъ mi1rэ. I$bo predъ licemъ čelovёčeskimъ ѓщe i3 myku prіi1mutъ, ўpovanіe i4hъ bezsmertіz i3sp0lneno, i3 vmalэ nakazani bhvše, veli1kimi blagodёtelьstvovani bydutъ: ćkw bGъ i3skusi2 |, i3 njbrёte i5hъ dostHйnы sebЁ. Ćkw zlato vъ gorni1lэ i3skusi2 i5hъ, i3 ćkw vsepl0dіe žertvennoe prіstъ |. I# vo vremz posэщenіz i4hъ vozsіsюtъ, i3 ćkw i4skrы po steblію potekytъ. Sydztъ kzhkwmъ, i3 njbladaюtъ lюdьmi2, i3 vocRi1tsz gDь vъ ni1hъ vo vёki. Nadёющіisz nanь razumёюtъ i4stinu, i3 vёrnіi vъ lюbvi2 prebydutъ є3mY: ćkw blagodatь i3 mi1lostь vъ prepod0bnыhъ є3gw2, i3 posэщenіe vo i3zbrannыhъ є3gw2.

Premydrosti solomHni čtenіe. (GlavA d7.)

Pravednikъ, ѓщe posti1gnetъ skončatisz, vъ pok0i bydetъ. Starostь bo čestnA ne mnogolёtna, nižE vъ čislЁ lёtъ i3sčitaetsz: sэdi1na že є4stь mydrostь čelovёkwmъ, i3 v0zrastъ starosti, žitіE neskvernoe. Blagoug0denъ bGovi bhvъ, vozlю1blenъ bhstь, i3 živhй posredЁ grBšnikъ, prestavlenъ bhstь. Voshiщenъ bhstь, da ne ѕl0ba i3zmёnitъ razuma є3gw2, i3li2 lestь prelьsti1tъ dyšu є3gw2. Račenіe bo ѕl0bы pomračaetъ dHbraz, i3 parenіe p0hoti premэnsetъ ќmъ neѕl0bivъ. Skončavsz vmalэ, i3sp0lni lBta dHlga: ўg0dna bo bЁ gDevi dušA є3gw2: segw2 radi potщasz t sredы2 lukavstvіz. Lю1dіe že vi1dэvše, i3 ne razumёvše, nižE pol0žše vъ pomыšlenіi takov0e: ćkw blgodatь i3 mi1lostь vъ prepod0bnыhъ є3gw2, i3 posэщenіe vo i3zbrannыhъ є3gw2.

Na lіtji stіhi6rы glasъ }:

Pače plotskagw blagor0dіz duh0vnoe poluči1lъ є3si2: hrty bo t mladenstva dušeю prilэpi1vsz, vssko naslaždenіe mіrsk0e, ćkw ne syщee njstavlь, dosti1glъ є3si2 na nb7sёhъ pervor0dnыhъ mn0žestvo: i3dёže sъ ni1mi predstoi1ši s™ёй trbcэ, so ѓgGlы veselssz, ćkw myčenikъ nepobэdi1mь, netlёnnыmi vэncы6 vэnčalsz є3si2 t bGa: є3g0že moli2 nj nasъ є3di1nago člvэkolю1bca.

N0vый stradalьče, svёtlaz myčenikwvъ dobr0to, careviče dimi1trіe, ćkw nryžіe krtъ deržavno nosS, vёru ćkw щi1tъ, nadeždu ćkw bronS, vowruži1lsz є3si2 na prelestь: i3 nhnэ vъ mi1rэ glub0cэ pravoslavnыhъ žitіE ўtverdi2, i3 meždous0bnuю branь ўkroti2, i3 vs‰ polє1znaz daruй vsegdA lю1demъ tvoi6mъ moli1tvami tvoi1mi.

Soprest0lьnoe sl0vo dž§ee, daždь ўtэšenіe lю1demъ tvoi6mъ, i3 pečalь našu vъ radostь pretvori2, i3 meždousHbnыz br†ni ўmiri2, i3 vs‰ polє1znaz daruй lю1demъ tvoi6mъ: tvoes bo vsegdA trebuemъ vsi2 p0moщi, da spaseši t vsёhъ ѕHlъ rabы6 tvo‰, moli1tvami strastoterpca tvoegw2 careviča dimi1trіa.

Slava, glasъ t0йže.

Prіidi1te, prazdnolю1bcы, li1kъ sostavimъ, prіidi1te, voshvalimъ čudotv0rca i3 myčenika. Stecemsz vёroю i3 lюb0vію, i3 vozopіemъ prazdnstvєnnaz vъ nastosщee toržestvo2, preimeni1tagw segw2 i3 tverdagw pob0rnika, velikomyčenika careviča dimi1trіa: seй bo m0litъ nj nasъ hrtA bGa našego, i3 podaetъ namъ moli1tvami svoi1mi tpuщenіe grэhHvъ, i3 dušamъ spasenіe.

I# nhnэ, bGor0dičenъ.

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ }.

Pod0benъ: Čto2 vasъ narečemъ:

Čt0 tz narečemъ, dimi1trіe blagor0dne; vhšnihъ želaz, dHlьnzz prezrёlъ є3si2, i3 konecъ žitіS nsmolёtnыmъ v0zrastomъ myčeničeski soverši1vъ, vэncemъ carskimъ t bGa vэnčalsz є3si2, ćkw shnъ carevъ i3 myčenikъ nepobэdi1mь, i3 vmёstw zemnhhъ i3 tlёnnыhъ, na nb7si2 netlBnnaz vosprіslъ є3si2. Moli2, spasti1sz dušamъ našыmъ.

Stjhъ: Pravednikъ ćkw fjnіxъ procvэtetъ, i3 ćkw kedrъ, i4že vъ lіvanэ, ўmn0žitsz.

Čt0 tz narečemъ, prehvalьne, myčeniče i3 čudotv0rče dimi1trіe; ѕvэzdY, sіseši bo čudesы2: rэkY li; i3stočaeši bo nedygwmъ i3scэlє1nіz, vsBmъ čelovёkwmъ darueši zdravіe, i3 čudesъ darovanіe, i3 kъ bGu nj vsёhъ hodataй. Moli2, spasti1sz dušamъ našыmъ.

Stjhъ: Nasaždeni vъ domY gDni, vo dv0rэhъ bGa našegw procvэtytъ.

Čt0 tz i3menyemъ, strastoterpče; rodi1telz zemnago njstavilъ є3si2, i3 nbcnago bGa nc7A poluči1lъ є3si2. Vhšnій їerli1mъ materь vsёhъ vozlюbi1lъ є3si2, i3dёže so hrt0mъ nhnэ carstvueši. Veli1koe tvoE stradanіe, i3 bHlьša darov†nіz: moli2, spasti1sz dušamъ našыmъ.

Slava, glasъ ѕ7:

Prіidi1te, vёrnіi, vo s™yю cRkovь, vъ t0й bo dnesь prin0sitsz slava na nb7sA bGu, i3 na zemli2 poetsz hvalA n0vomu myčeniku, i3 strastoterpcu careviču dimi1trію: soveršaющыmъ bo pamztь є3gw2, prošenіe vo vsemъ i3spolnsetъ, i3 t napasteй, i3 bёdъ i3zbavlsetъ, i3 t vsёhъ ѕHlъ pokrыvaetъ, i3 spasaetъ vsёhъ svoi1mi moli1tvami. Podaetъ bo hrt0sъ moli1tvъ radi є3gw2, na vragi2 pobёdu, i3 mi1rъ vselennэй, i3 dušamъ našыmъ tpuщenіe grэhHvъ i3 velію mi1lostь.

I# nhnэ, prazdnika.

Troparь, glasъ d7:

Carskuю dіadi1mu njbagri1lъ є3si2 kr0vію tvoeю, bGomydre myčeniče, za ski1ptrъ krtъ vъ rukY prіi1mъ, kvi1lsz є3si2 pobэdon0secъ, i3 žertvu nepor0čnuю vLcэ prineslъ є3si2 sebE: ćkw bo ѓgnecъ neѕl0bivъ t rabA zakolenъ є3si2. I# nhnэ raduzsz predstoi1ši s™ёй trbcэ, moli1sz nj deržavэ sr0dnikwvъ tvoi1hъ bGoug0dnэй bhti, i3 sыnovHmъ rwss‡йskimъ spasti1sz.

Na ќtreni, po №-й stіhol0gіi, sэdalenъ, glasъ №:

T čreslъ carskihъ proizšedъ, cvёtъ čistotы2 proizni1knulъ є3si2, i3 pl0dъ blagovёrіz vozraslъ nsmolёtenъ v0zrastomъ, žili1щe bhlъ є3si2 pres™agw d¦a, b9estvennыmi čudesы2 sіsz, blagor0dne dimi1trіe, mi1rъ mjru i3sprosi2, i3 dušamъ našыmъ velію mi1lostь. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Ўpovanіe hrtіanъ, pres™az dv7o, є3g0že rodilA є3si2 bGa, pače ўma že i3 sl0va, neprestannw moli2 sъ vhšnimi si1lami podati njstavlenіe grэhHvъ našihъ vsёhъ, i3 i3spravlenіe žitіS, vёroю i3 lюb0vію pri1snw tS slavzщыmъ.

Po v7-й stіhol0gіi, sэdalenъ, glasъ d7:

Kr0vь tvoю2 ćkože ґlavastrъ mĐra hrtY prineslъ є3si2, blagovёrnый careviče dimi1trіe. Tёmъ i3 preblagjй veli1kій darodatelь bGъ proslavi tS, i3 vozvhsi čudesы2 svoi1mi blagodatnыmi: i3 segw2 radi pamztь tvoю2 radostnw počitaemъ, dostočydne. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Dv7o vsenepor0čnaz, presyщnago bGa r0ždšaz, so bezpl0tnыmi togo2 neprestannw moli2, njstavlenіe pregrэšenій i3 i3spravlenіz žitіS dati namъ prežde koncA, vёroю i3 lюb0vію poю1щыmъ tS po d0lgu, є3di1na vsepёtaz.

Po polmelei sэdalenъ, glasъ }:

T mladenstva dušeю kъ bGu prilэpi1lsz є3si2, i3 segw2 radi vэncemъ mučenіz vэnčalsz є3si2, ćkw pred0brъ stradalecъ vsečestenъ: tёmъ sъ myčeničeskimi li6ki veselssz, nbcnыz darы prіemleši: i4miže podaeši t vsskihъ ned{gъ zdravіe, prihodsщыmъ kъ tebЁ sъ vёroю i3 lюb0vію, čtyщыmъ svztyю i3 mnogocэlebnuю pamztь tvoю2. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Ćkw dv7u i3 є3di1nu vъ ženahъ, tS bezъ sёmene r0ždšuю bGa pl0tію, vsi2 ўblažaemъ r0di čelovёčestіi: džgnь bo vseli1sz vъ tS bžctvA, i3 ćkw mLnca mlek0mъ pitaeši ziždi1telz i3 gDa. Tёmъ ѓgGlьskій i3 čelovёčeskій r0dъ, dost0йnw slavimъ pres™0e ržctvo2 tvoE, i3 soglasnw vopіemъ ti2: moli2 hrtA bGa, sogrэšenій njstavlenіe darovati poklansющыmsz vёroю pres™0mu ržctvY tvoemY.

Stepє1nna, № ґntіfHnъ d7-gw glasa.

Prokjmenъ: Vozveseli1tsz pravednikъ nj gDэ, i3 ўpovaetъ na nego2.

Stjhъ: Ўslhši, b9e, glasъ m0й, vnegdA moli1timisz kъ tebЁ.

Vsskoe dыhanіe:

E#đlіe luki2, začalo Rѕ.

Po n7-mъ palmЁ, stіhi1ra, glasъ }:

I#zъ mladenstva i3zgnanъ bhvъ zemnagw carstva, nbcnomu crtvu t bGa spod0bilsz є3si2: nhnэ že blagodatnый darъ t podvigopol0žnika hrtA soveršennw vosprіi1mъ, newskydnw i3stočaeši vsBmъ i3scэlenіe: so ѓgGlы likovstvyz, hrtY, dimi1trіe, moli1sz, ćkw da mi1lostivъ bydetъ namъ vъ denь strašnagw є3gw2 prišestvіz.

KanHna dvA: pervый kanHnъ, Glasъ v7.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Vo glubinЁ postlA i3nogdA farawni1tskoe vsev0instvo prewružennaz si1la, vopl0щšeesz že sl0vo vseѕl0bnый grёhъ potrebi1lo є4stь: preproslavlennый gDь, slavnw bo proslavisz.

Myčenika tvoego2, hrtE, dimi1trіa, pёti mnЁ želaющemu, moli1tvami є3gw2 ćkw blgъ njsіsnіe pres™agw d¦a daruй, da vospoю2 svёtlw tvoegw2 ўg0dnika toržestvo2.

Ўmertvi1všemu krёpostь smerti pod0bzsz, myčeniče dimi1trіe, t rabA zakolenіe preterpёlъ є3si2, i3 preslavnw vъ nbcnыz nbi1tєli vseli1vsz, trudHvъ vozdasnіe prіslъ є3si2, prehvalьne.

Čestnaz tvoS pamztь, myčeniče, njsvzщaющi mjrъ prispЁ: raduetsz že dnesь preslavnый gradъ moskvA, tvoegw2 blagagw poluči1vъ zastuplenіz, i3 blagodarS sp7su vopіetъ, preproslavlennый gDь, ćkw proslavisz.

BGor0dičenъ: NJ tebЁ nhnэ prbr0čestvo soverši1sz, bGorodi1telьnice vLčce čctaz: є3g0že bo provozvэsti1ša vыsokoglasnw vsi2 prbr0cы, togo2 nevmэsti1mago preslavnw vo črevэ vmэsti1la є3si2, vo dvoю2 є3stєstvY soveršenna bGa že i3 člvёka.

Drugjй kanHnъ, glasъ }, є3gHže kraegranesіe sicevo2:

Hvalю2 slavu careviča dimi1trіa.

PrHčaz že kromЁ segw2 da razumёюtsz.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Kolesnicegoni1telz faraHnz pogruzi2 čudotvorsй i3nogdA mwmseйskій žezlъ, krtoobraznw porazi1vъ i3 razdэli1vъ m0re: ї}lz že bэglecA, pэšeh0dca, spasE, pёsnь bGovi vospэvaющa.

HrtE m0й preblgjй, tženi2 tmY t mračnagw ўmA moegw2, i3 prosvэti2 njtzgčennuю moю2 dyšu mn0gimi grэhi6, i3 napravi mhslь moю2, da dost0йnw vospoю2 n0vago sego2 stradalьca careviča dimi1trіa.

Vъ myčeničeskihъ li1cэhъ predstoS, i3 neizrečennый svёtъ zrS, stradalьče dimi1trіe, prosvэti2 mo‰ nedoumBnnaz pomыšlє1nіz, ćkw da vospoю2 tS, ćkože podobaetъ mi2 reщi2.

Ѓщe rabъ tv0й i3 ўbjйca zemnagw tS carstva i3 liši2, th že vmёstw togw2, stradalьče dimi1trіe, nbcnoe vosprіslъ є3si2, i3 tamw naslaždazsz bžctvennыhъ kras0tъ i3 veselіz, moli2 hrtA bGa, darovati namъ velію mi1lostь.

BGor0dičenъ: Lёstvica є3si2 voi1stinnu vыs0kaz tы2, vLčce, ю4že їakwvъ vi1dэvъ, ćkw ѓgGli b9іi voshoždahu i3 nizhoždahu po neй, gDь že ўtverždašesz na tebЁ: njči1sti ti1nu grэhHvъ moi1hъ, i3 spasi1 mz nedost0йnago rabA tvoego2.

Katavasіa prazdnika.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: ProcvэlA є4stь pusthnz ćkw krjnъ, gDi, kzhčeskaz neplodsщaz cRkovь, prišestvіemъ tvoi1mъ, vъ neйže ўtverdi1sz moE serdce.

E#gdA njstavlь zemnagw mjra temnostь, stradalьčeski že njbagreno kr0vію tёlo tvoE skrhvъ na ќglečэ, dyšu vъ nbcnыz nbi1tєli, dimi1trіe, vseli1lъ є3si2, prehvalьne.

N0щi i3 tmы2 shnove narek0šasz ўb‡йcы bezzak0nnіi: ćkw ѓgnca bo tS nepor0čna nožemъ sbod0ša, hodatai tvoemY vэncY bžctvennomu, dimi1trіe, bhvše.

I#scэlenіz strui6 i3stočaeši ko gr0bu tvoemY, myčeniče dimi1trіe, vёroю pritekaющыmъ: blagodarno že radovanіe podaeši poю1щыmъ: nёstь svsta, ćkože bGъ našъ.

BGor0dičenъ: Marje, zlataz kadi1lьnice, strasteй moi1hъ tženi2 smradъ, i3 ўtverdi1 mz koleblema priraženьmi lukavagw ratob0rca.

I$nъ.

Їrm0sъ: Nbcnagw kryga verhotv0rče, gDi, i3 cRkve ziždi1telю, tы2 menE ўtverdi2 vъ lюbvi2 tvoeй, želanій kraю, vёrnыhъ ўtverždenіe, є3di1ne člvэkolю1bče.

Ю$nošeskagw soveršennagw cvёta ne dospёvъ, požalsz є3si2, nepovi1nnый stradalьče dimi1trіe, i3 nyždnuю smertь preterpёlъ є3si2: togw2 radi nhnэ likyeši sъ li6ki myčeničeskimi, predstoS ў cRS i3 bGa vsёhъ.

Smertь tvoS ўbi2 rabA tvoego2, i3 ўbjйcu, blagor0dne, naricavšihsz že vo tvoE blagor0dnoe i4mz, takožde do koncA vsёhъ pogubi2: th že smertію tvoeю vёčnый živ0tъ priwbrёlъ є3si2.

Lю1toe kolebanіe bhstь vъ rwssjйstэй zemli2, po smerti tvoeй, blagovёrnый dimi1trіe, t džnэhъ ѕlhhъ i3 navёtnыhъ čelovBkъ, lžyщihsz i4menemъ tvoi1mъ: bGъ že moli1tvъ radi tvoi1hъ, do koncA vsёhъ pogubi2, i3 lю1toe kolebanіe t ni1hъ ўkroti2.

BGor0dičenъ: Ѓщe bGъ tS i3zbrA sebЁ nbcnoe selenіe, dv7o m™i či1staz, i3 kto2 ne podivi1tsz preslavnomu ržctvY tvoemY, i4mže vsёhъ i3skupi2 t klstvы zak0nnыz; tёmъ i3 ѓzъ molю1tisz, svobodi2 i3 menE nedost0йnago rabA tvoego2 t klstvы grэh0vnыz.

Sэdalenъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Sk0rw predvari2:

NastA, prazdnolю1bcы, svёtloe toržestvo2, pamztь slavnaz straston0sca hrt0va, veselsщi vssčєskaz, sіsющi vъ mjrэ zarsmi čudesъ. Tёmže neprestannuю blagodatь tvoi1mi moli1tvami ў hrtA i3sprosi2, myčeniče dimi1trіe, dušamъ našыmъ i3 velію mi1lostь.

Slava:

Ćkw t mladenstva lišenъ є3si2 zemnagw carstva, blagor0dne dimi1trіe, i3 vъ togw2 mёstw vъ nbcnoe preseli1vsz, tamw spod0bilsz є3si2 nbcnaz blag†z vi1dэti: i3 nhnэ ćsnw zri1ši s™yю trbcu, i3 m0lišisz nj deržavэ tvoi1hъ sr0dnikwvъ, i3 za vs‰ vBrnыz lю1di, vo є4že bы i5mъ poluči1ti vs‰ blag†z i3 polє1znaz.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Dv7o vsenepor0čnaz, ćže presyщnago bGa r0ždšaz, sъ m§nikomъ togo2 neprestannw moli2, njstavlenіe pregrэšenій, i3 i3spravlenіe žitіS dati namъ prežde koncA, vёroю i3 lюb0vію poю1щыmъ tS po d0lgu, є3di1na vsepёtaz.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Prišelъ є3si2 t dv7ы, ne hodataй, ni ѓgGlъ, no samъ, gDi, vopl0щsz, i3 spaslъ є3si2 vseg0 mz čelovёka. Tёmъ zovy ti: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Kr0vію stradanіz, tlёnnagw smrada i3zbэžavъ, bGomydre, vmёstw zemnagw, nbcnagw crtvіz naslёdnikъ bhlъ є3si2, strastoterpče: tёmъ vsi2 čtyщe tS ўblažaemъ.

ЃgGlьskagw selenіz vo dv0rэhъ prebыvaeši, i3 vъ rwssjйstэй zemli2 blagodatь i3stočaeši, kъ racэ moщeй tvoi1hъ lюb0vію pripadaющыmъ, stradalьče, i3 vopію1щыmъ: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Dvє1ri nbcnыz svёtlw tverz0šasz, prіemše tS, myčeniče, i3 cRkovь tS nhnэ i3mёetъ likovstvyющi so i3zbrannыmi, poю1щi bGu: si1lэ tvoeй slava, člvэkolю1bče.

BGor0dičenъ: Svzщennіi provozvэsti1ša drevle glasi, črevonošenіz tvoegw2 glubinY. I$hže sbыtіE vi1dzщe, čctaz, poemъ: si1lэ tvoeй slava, vLčce.

I$nъ.

Їrm0sъ: Tы2 moS krёpostь, gDi, tы2 moS i3 si1la, tы2 m0й bGъ, tы2 moE radovanіe, ne njstavlь nёdra dž§a, i3 našu niщetY posэti1vъ. Tёmъ sъ prbr0komъ ґvvakymomъ zovy ti: si1lэ tvoeй slava, člvэkolю1bče.

Vmёstw zemnhz vыsotы2, nbcnuю dosti1glъ є3si2, blagor0dne dimi1trіe, i3 nhnэ sъ pravednыmi li6ki vodvorsešisz, i3 poeši, i3 slaviši bGa, є3myže poemъ: si1lэ tvoeй slava, člvэkolю1bče.

Ўdivi2 bGъ vsёhъ svoi1hъ čudotvorenіemъ, ćkw poslA na rabA tvoego2 ўbjйcu, nёkoego vragA i3 tmetnika pravыz našez vёrы, narekšagosz tezoimenstvomъ tvoi1mъ, da sveržetъ ўbjйcu tvoego2 sъ prest0la carska, є4že i3 bhstь.

CRь careй i3 gDь gospodeй, darovA tebЁ vmёstw zemnagw crtva, nbcnoe: raby že tvoemY i3 ўbjйcэ dadE zdЁ ѕl0e tmщenіe, vo džnomъ že vёcэ po lukavstvu sug{baz mučє1nіz, ćkože samъ vs‰ vёdый vёstь.

BGor0dičenъ: Ґdamova dщi2 i3 vnyka tы2 bыlA є3si2, vLčce, t negHže vesь r0dъ čelovёčь proizhde, th že vsёhъ živ0tъ porodilA є3si2 hrtA bGa našego: є3g0že moli2, da spasetъ dyšы našz, ćkw blgъ i3 člvэkolю1becъ.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Hodataй bGu i3 čelovёkwmъ bhlъ є3si2, hrtE b9e: tob0ю bo, vLko, kъ svэtonačalьniku nc7Y tvoemY, t n0щi nevёdэnіz, privedenіe i4mamы.

Myčeniče dimi1trіe, ćkw ѕvэzdA presvёtlaz vъ rwssjйstэй zemli2 vozsіslъ є3si2, cerkovь hrt0vu svёtomъ bGorazymіz njzari1vъ: tmy že t neS tgnavъ nevёdэnіz, prosvэti1lъ є3si2 tY preslavnыhъ čudesъ kvlenіemъ.

I#mёz kъ bGu derznovenіe, bžctvennoe tvoE toržestvo2, myčeniče, tvorsщыz, i3 čestn0e tvoE stradanіe vёroю či1stoю hvalzщыz, pominaй, preblaženne, i3 t byri, i3 bёdъ, i3 napasteй, spasaй.

Tы2 ćkw krjnъ blagocvэtyщъ, tečenіemъ kr0ve tvoeS pokazalsz є3si2, blženne, i3 gr0zdъ mhslennый vіnograda hrt0va, blagov0nіemъ čudesъ mjrъ njblagouhalъ є3si2, vёroю tS, myčeniče, slavzщыz.

BGor0dičenъ: N0vo ćkw mLnca namъ, prevёčnoe sl0vo rodilA є3si2, dvэmA v0lema i3 dёйstvы syщa sugyba, ćkw člvёka, kypnw že i3 bGa, vsenepor0čnaz.

I$nъ.

Їrm0sъ: Vskyю mS tri1nulъ є3si2 t licA tvoegw2, svёte nezahodi1mый, i3 pokrhla mS є4stь čuždaz tmA nkasnnagw; no njbrati1 mz, i3 kъ svёtu zapovэdeй tvoi1hъ, puti6 mo‰ napravi, molю1sz.

Roždenіe tvoE t carskagw k0rene bhstь, ўbіeni že tvoE t rabskagw zvanіz sluči1sz: th že, stradalьče dimi1trіe, si1mъ ne povredi1lsz є3si2, no i3 pače t zemnagw carstvіz vъ nbcnoe preseli1lsz є3si2.

E$й voi1stinnu rečesz, ćkw pravednikъ i3 po smerti ži1vъ bydetъ: takožde i3 tы2, nepovi1nnый stradalьče dimi1trіe, i3 po smerti tvoeй ži1vъ i3 crtvueši so vsёmi s™hmi vo crtvіi nbcnэmъ.

Velіz radostь sotvori1sz po vseй rwssjйstэй zemli2, ćkw bGъ moli1tvami tvoi1mi pogubi2 vs‰ vragi2, i3 navёtniki čelovёki, smuщaющыz deržavu srHdnikъ tvoi1hъ, nj ni1hže nhnэ m0lišisz, darovati i5mъ velію mi1lostь.

BGor0dičenъ: I#zъ tebє2 bGъ proizhde i3 spasenіe darovA vsemY r0du čelovёču. Tёmže i3 ѓzъ, nedost0йnый rabъ tv0й, molю1tisz, prečctaz: spasenіe mi2 daruй, ćkw da poю1 tz i3 veličaю, dv7o vsepёtaz.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Vъ bezdnэ grэh0vnэй valszsz, neizslёdnuю miloserdіz tvoegw2 prizыvaю bezdnu: t tli2, b9e, mS vozvedi2.

Razžegsz zavistію rabъ ўbjйca, pobэdi1sz vlastolю1bіemъ i3 kъ zavisti ўbjйstvo pripletE, zakla tz, ćkw ѓgnca nepor0čna, myčeniče, tmщenіz že pravednagw ne ўbэžA.

I$stinnuю čašu t tvoi1hъ kroveй stradalьčeskihъ počerplъ є3si2, prehvalьne myčeniče, i3 sію2 vsegdA predlagaeši cerkvi, i3 pitaeši tvoi1mi čudesы2, dimi1trіe, vopію1щыz hrtY: t tli2, b9e, i3zbavi nasъ.

Ćkw prečestnA žertva taйnэй trapezэ prinesenъ bhvъ zakolenіemъ, myčeniče, vъ nbcnыhъ nbi1telehъ preslavnw vodvorsešisz, zrS slavu b9ію, i3 prіemlz bolёzneй tvoi1hъ p0čєsti i3 strad†nіz.

BGor0dičenъ: Na tS sošedši rosA nbcnaz, i3 njlzdenёvšuю zemlю, prisnodv7o, bGorazymіz vodami napoi1vši, mnogopl0dnu kvi2.

I$nъ.

Їrm0sъ: Bezdna grэhHvъ i3 pregrэšenій byrz mS smuщaetъ, i3 vo glubinY nyždnagw rёetъ mS tčaznіz: no tvoю2 krёpkuю ryku mnЁ prostri2, ćkw petr0vi, q ўpravitelю, i3 spasi2.

Čydno paki, i3 di1vno vi1dэti, ćkw rabъ tv0й i3 ўbjйca, sэdS na prest0lэ ntečєstvіz tvoegw2, i3 slhša i3zdaleča blagor0dnoe tvoE i4mz, bosznію njbderžasz, i3 smertію skončasz, th že pri1snw živeši vъ crtvіi nbcnэmъ.

Ѓщe i3 vo є3di1nomъ časЁ, lю1tuю sію2 smertь preterpёlъ є3si2, stradalьče dimi1trіe, no so mnogostradavšimi myčeniki vёčnый živ0tъ priwbrёlъ є3si2. I# nhnэ sъ ni1mi naslaždaešisz raйskіz krasotы2 i3 veselіz.

Di1vstvo velіe pokazA bGъ tob0ю, kakw po toli1cэhъ lёtэhъ, vopію1щi nepovi1nnaz kr0vь tvoS, ѓki ѓveleva na kaіna, na rabA tvoego2 i3 ўbjйcu, i4že i3 carь bhstь, i3 prišedši ѕlЁ pogubi2 є3go2 th že pri1snw raduešisz, prebыvaz ў hrtA cRS i3 bGa vsёhъ.

BGor0dičenъ: I#zъ k0rene їesseeva prozzblA є3si2, vLčce, i3 k0renь porodilA є3si2 vsёhъ cRS hrtA bGa našego, t negHže vsi2 spasenіe polučaemъ. Tёmъ neprestannw moli2 є3go2, darovati namъ velію mi1lostь.

Kondakъ, glasъ }:

VozsіS dnesь vъ slavnэй pamzti tvoeй, vBrnыmъ veselіe, ćkw bo dobroraslennый greznъ prozsblъ є3si2, i3 hrtY krasenъ pl0dъ prineslъ є3si2 sebE. Tёmže i3 po ўbіenіi tvoemъ soblюdE tёlo tvoE netlёno, stradalьčeski njbagrenoe kr0vію. Blagor0dne svste dimi1trіe, soblюdaй ntečestvo tvoE, i3 gradъ tv0й nevredi1mь: tomy bo є3si2 ўtverždenіe.

Jkosъ: Ćkw ѓgnecъ nepor0čenъ kr0vь tvoю2 i3zlіslъ є3si2, bGomydre dimi1trіe, i3 t blagodatelz vsёhъ bGa čudesъ darъ prіslъ є3si2, i3 vmёstw tlёnnagw njbrёlъ є3si2 bogatstvo netlёnnoe: predstoi1ši bo prest0lu slavы vsёhъ cRS. E#myže nj nasъ, myčeniče, moli1sz, da tvoi1mi moli1tvami t bёdъ svobodi1všesz, radostnw vozopіemъ glag0lющe: raduйsz, vёrnыhъ pravi1telю: raduйsz, vёrы tverdoe zabralo: raduйsz, čydo čudesъ preslavnoe, i3 pristaniщe ti1hoe pritekaющihъ kъ tebЁ: raduйsz, k0renю vёrы, i3 molebniče nj molsщihtisz: raduйsz, ntečestvu tvoemY pohvalA, i3 v0instvu našemu na vragi2 pob0rnikъ, sohranszй gradъ tv0й nevredi1mь: tomy bo є3si2 ўtverždenіe.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: BGoproti1vnoe velёnіe bezzak0nnuющagw muči1telz vыs0kъ plamenь vozneslo2 є4stь: hrt0sъ že prostrE bGočesti6vыmъ ntrokHmъ r0su d¦0vnuю, shй blgoslovenъ i3 preproslavlenъ.

Sobl†znъ lukavagw rabA, i3 togw2 hi1trosteй prevhše, ćkw pobэdi1telь i3zrsdenъ, myčeniče, bhvъ, proslavilsz є3si2 zovhй: b9e, blgoslovenъ є3si2.

Lučami ćkw ѕvэzdA, sob0rnuю cRkovь čudesы2 prosvэti1lъ є3si2, vёroю že pritekaющыmъ kъ racэ moщeй tvoi1hъ i3scэlenіe newskydnw podaeši, preblaženne, i3 zovyщыmъ: b9e, blgoslovenъ є3si2.

Ѓki ѓgnecъ nepor0čenъ i3 kadi1lo blagoprіstno, ѓgncu i4stinnomu i3 pastыrю, myčeniče, prineslsz є3si2 vъ prinošenіe vsebogatno, i3 prіstno vsesožženіe, є3myže poemъ: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

BGor0dičenъ: Neveщestvennagw svёta vselenіe tvoE črevo bhstь, svэtlostьmi2 bžctvennagw razuma bezb0žіe tgnavšagw, prečctaz bGonevёsto ntrokovi1ce. E#myže poemъ vzыvaющe: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

I$nъ.

Їrm0sъ: B9іz snishoždenіz džgnь ўstыdёsz vъ vavmlHnэ i3nogdA, segw2 radi džtrocы vъ peщi2 radovannoю nog0ю, ćkw vo cvёtnicэ likyющe, poshu: blgoslovenъ є3si2, b9e ntє1cъ našihъ.

MnHgi kHzni ўmыšlsše na tS rabъ tv0й i3 ўbjйca, da predastъ tS nepovi1nnэй i3 lю1tэй smerti, ćkože i3 bhstь: p0slэžde že samъ životA svoegw2 gonzaetъ, i3 carstva tbыvaetъ, th že, stradalьče, vo vёki carstvueši.

I#zъ čreva maternz i3zhde, i3 ne vo mn0zэ vremeni nastosщee sE žitіE vi1dэ, i3 lю1toю i3 nepovi1nnoю smertію t džnagw rabA svoegw2 i3 ўbjйcы ko gDu ti1de, i3 vъ kr0vы nbcnыz vseli1sz.

Tečetъ slava ѓki rэkA vъ rwssjйstэй zemli2, povёdaющi i3 nepovi1nnuю smertь tvoю2: kakw povelёnіemъ džnagw rabA tvoegw2, takov0ю smertію vёčnый živ0tъ sebЁ poluči1lъ є3si2.

BGor0dičenъ: R0dъ zemnhhъ po dostosnію vospёti tS ne m0žetъ, vLčce: ѓzъ že nkasnnый i3 skvernый kakw mogY prostreti nedost0йnіi ўstnЁ moi2, i3 vospёti tS, dv7o vsepёtaz;

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Peщь i3nogdA džgnennaz vъ vavmlHnэ dBйstva razdэlsše, b9іimъ velёnіemъ haldє1i njpalsющaz, vBrnыz že njrošaющaz, poю1щыz: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Všedъ, myčeniče, vъ nbcnagw kryga tečє1nіz, na dobrodёtelьnый vozdyhъ, stradanьmi prepossanъ, krtъ za ski1petrъ vъ desnyю ryku i3mёz, scrtvovati hrtY spod0bilsz є3si2, dimi1trіe careviče. Moli2, spasti1sz namъ, poю1щыmъ: blgoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Ўkrašenъ razumomъ, krasnomu vLcэ predstoi1ši svёtelъ pri1snw, ćkw pobэdon0secъ bGoprіstenъ, ўkroti2 moli1tvami tvoi1mi v†rvarskaz nahoždє1nіz, i3 nizloži2 myčaщee nasъ i3skušenіe, sognэtaющee ѕl0mъ vo glubinY pogi1beli, strastoterpče dimi1trіe, poю1щihъ: blgoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Prečestnaz pamztь, njsvzщaющi mjrъ, prispЁ, vsehvalьne straston0sče, vъ nю1že m0limsz, poluči1ti tob0ю zastuplenіe, dimi1trіe, poю1щыmъ slavu blagagw ўg0dnika: blgoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

BGor0dičenъ: Svzщennыhъ prbrHkъ čestnhй li1kъ tS propisyetъ kіvHtъ i3 nesэk0muю g0ru, žezlъ i3 dverь, є4юže ćkw vёstь pr0йde vhšnій, i3 paki zatvorenu njstavi tS dv7u.

I$nъ.

Їrm0sъ: Sedmeri1ceю peщь haldeйskій muči1telь bGočesti6vыmъ nei1stovnw razžžE, si1loю že lyčšeю spasє1nы sі‰ vi1dэvъ, tvorcY i3 i3zbavitelю vopіsše: džtrocы, blgoslovi1te, svzщennicы, vosp0йte, lю1dіe, prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

I#zъ ntcA blagočesti1va carS blagodati tezoimenna, matere že cari1cы gospoži2 narečennыz, proizšelъ є3si2, blagor0dne dimi1trіe, i3 samagw2 matere gradovHmъ, g0rnzgw їerli1ma dosti1glъ є3si2. Togw2 radi m0limъ tS, ne prestaй moli1ti nj dušahъ našihъ.

Ćkw ѓgnecъ neѕl0bivъ, niči1mže proti1visz rabY tvoemY i3 ўbjйcэ: džnъ že zavistію dіavoleю ćtъ bhstь, i3 predade tz nepovi1nnэй smerti, togw2 radi životA svoegw2 ѕlЁ gonzaetъ: th že pri1snw prebыvaeši vo carstvіi nbcnэmъ.

Kvi1sz pervый vragъ vъ rwssjйstэй zemli2 po smerti tvoeй, i4že prežde nossй na sebЁ džbrazъ i4nočeskъ, poslэdi1 že sverže є3go2 sъ sebE, i3 vozloži2 na sS tezoimeni1tstvo tvoE, i3 bhstь carь: bGъ že moli1tvъ radi tvoi1hъ do koncA sego2 pogubi2.

BGor0dičenъ: I$stinnaz є3si2 m™i nbcnagw cRS i3 bGa vsёhъ, vLčce: tob0ю vesь r0dъ čelovёčь njbnovi1sz, i3 t drevnіz klstvы svobodi1sz. Tёmže i3 ѓzъ nedost0йnый molю1tisz: svobodi2 i3 menE nepotrebnago rabA tvoego2 t soderžaщagw grэhA moegw2.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Beznačalьna rodi1telz sn7ъ, bGъ i3 gDь, vopl0щsz t dv7ы, namъ kvi1sz, njmračє1nnaz prosvэti1ti, sobrati rastočє1nnaz. Tёmъ vsepёtuю bcdu veličaemъ.

NJbrёlъ є3si2 t hrtA vozmezdіe, mydre myčeniče, pravdы vэnecъ prіi1mъ, i3 radostь nekončaemuю: i3 nbcnagw selenіz vo dv0rэhъ prebыvaz, deržavu ntečestva tvoegw2 pominaй, myčeniče dimi1trіe.

E#gdA prineseni bhša čestnы6z tvo‰ m0щi, strastoterpče dimi1trіe, togdA s™i1teli njbstosщe dždrъ, carь že i3 knszi, i3 vsi2 rwssjйstіi nar0di, voskli1knuša kypnw pamztь vёčnuю, hrtA veličaющe.

Myčєnikъ dnesь sosl0vіe, s™hhъ i3 pravednыhъ dyšы, ćkw pobэdon0sca tS i3 slik0vnika prіsša, myčeniče dimi1trіe: sъ ni1miže poeši, raduzsz, bGa vъ trbcэ, spasaющago dyšы našz.

BGor0dičenъ: Razumёvše i3zdaleča prozorli1vыma nči1ma prbr0cы, tS ćvэ provozvэsti1ša, hotsщuю m™rь bhti vsedёtelю i3 vsёhъ vLcэ. Tёmъ tS poemъ, vsepёtaz bcde, i3 i3spovёduemъ ćkw voi1stinnu syщuю bcdu.

I$nъ.

Їrm0sъ: Ўžasesz nj semъ nebo, i3 zemli2 ўdivi1šasz koncы2, ćkw bGъ kvi1sz čelovёkwmъ pl0tski, i3 črevo tvoE bhstь prostrannэйšee nebesъ. Tёmъ tS bcdu, ѓgGlwvъ i3 čelovBkъ činonač†lіz veličaюtъ.

Tezoimeni1tъ є3si2, stradalьče, drevnemu velikomyčeniku dimi1trію selynskomu: є3gHže ќbw moli1tvami slavnый myčenikъ nestorъ lja ўbi2, th že i4menemъ tvoi1mъ rabA tvoego2 i3 ўbjйcu ѕlЁ pogubi1lъ є3si2.

Ѓщe ѓki klasъ nezrёlъ i3 požalsz є3si2 tэlesnэ, blagovёrne careviče dimi1trіe, no blagor0dnoю tvoeю dušeю nevredi1mь prebыlъ є3si2: i3 nhnэ prebыvaeši vъ nbcnыhъ selenіihъ raduzsz, i3 veseli1šisz, poS i3 slavosl0vz gDa.

Vo nsmolёtnomъ v0zrastэ ko gDu tšedъ, i3 so mnogomyčivšimisz myčeniki vъ radostь i3 veselіe všedъ, raduešisz sъ ni1mi, i3 veseli1šisz ў hrtA i3 bGa vsёhъ: є3g0že poS, moli1sz nj nasъ.

Ѓщe i3 ne vo mn0zэmъ vremeni postradalъ є3si2, no vo є3di1nomъ časЁ, sію2 lю1tuю i3 nepovi1nnuю smertь preterpёlъ є3si2, stradalьče dimi1trіe: segw2 radi vvedE bGъ tS vъ vёčnoe veselіe i3 nekončaemuю radostь.

BGor0dičenъ: Soprisnosyщnoe sl0vo nc7Y i3 d¦u, vo črevэ tvoemъ začenši, i3 bezъ sёmene por0ždši, m™i dv7o čctaz, t negHže vёrnіi spasenіe i3 prosvэщenіe prіemlemъ dušamъ i3 tёlwmъ našыmъ: togo2 moli2, da spasetъ dyšы našz, ćkw blgъ i3 člvэkolю1becъ.

Svэti1lenъ: Ćkw cvёtъ krasnёйšій t carska prozsblъ є3si2 k0rene, prekrasne dimi1trіe, i3 njbagrenіemъ stradanіz tvoegw2, ćkw carskoю porfĐroю, njbagri1lsz є3si2 kr0vію. Tёmъ vsečestnyю tvoю2 pamztь lюb0vію tvorsщыz t bёdъ spasaй. Dvaždы.

BGor0dičenъ: Stosщe džkrestъ tebє2 dёvы bGom{drыz, bGorodi1telьnice marje, ćkože carevы dщere, sn7u tvoemY prived0šasz nevэstolёpnw, prečctaz, ćkw cRю2 vssčeskihъ: є3g0že, m™i dv7o ntrokovi1ce, nj nasъ moli2.

Na hvali1tehъ stіhi6rы na d7, glasъ d7.

Pod0benъ: Dalъ є3si2 znamenіe:

Dalъ є3si2 znamenіe cRkvi tvoeй, gDi, novozvlennago čudotv0rca, blagovёrnago careviča dimi1trіa, nepovi1nnw postradavšago, i3 kr0vь svoю2 ćkw v0du prolіsvšago: tebe bo vsёmi vladyщago vozlюbi1vъ či1stыmъ serdcemъ, dušeю sokrušennoю bhstь pob0rnikъ vёrы, i3 i3st0čnikъ čudesъ, potopi2 bэsHvskaz njpolčє1nіz. Dvaždы.

T k0rene i3zraslъ є3si2 blagočesti1vagw, rozgA blagovёrnaz, dimi1trіe, i3zъ mladenstva krtъ, ćkw nryžіe na ramo tvoE vzemъ, vёru ćkw щi1tъ, nadeždu ćkw bronS, kr0tostь i3 neѕl0bіe ćkw nsk0rdъ, pobэždaющыz vragi2, i3 bэsHvskaz njpolčє1nіz, i3 tёhъ pril0gi: segw2 radi likyz so ѓgGlы, neprestannw moli2 nj dušahъ našihъ.

Ćkw ѕvэzdA presvёtlaz, prosvэщaющi dyšы vёrnыhъ čudesnыmi sі‰nіi, straston0sče gDenь, blagovёrnый dimi1trіe, mrakъ strasteй i3 bolёzneй našihъ tgonseši: zdravіe že vsBmъ darueši, lюbeznw cэlyющыmъ mnogostrad†lьnaz tvo‰ m0щi, moli1tvenniče nj dušahъ našihъ.

Slava, glasъ }:

Prіidi1te dnesь, sob0ri rwssjйstіi, i3 vi1dite neѕl0bivago ѓgnca, zaklannago nepovi1nnw, pobэdon0sca dimi1trіa. Tёlomъ ќbw vo gr0bэ pogrebenъ bhstь ćkw mertvъ: dušeю že na nb7sёhъ so ѓgGlы i3 sъ myčeniki likovstvyetъ ćkw ži1vъ, ćkože svidёtelьstvuюtъ i3 bGodarov†nnaz є3gw2 čudesA. E#myže poю1щe vozopіemъ: straston0sče hrt0vъ dimi1trіe, smolebniki prіi1mъ ѓgGlьskіz li1ki i3 myčeniki, moli1sz pres™ёй trbcэ, vёrnw čtyщemu tS nar0du zdravіe darovati, i3 na vragi2 njdolёnіe, i3 spasti2 dyšы našz.

I# nhnэ, prazdnika.

Na lіturgji slyžba myčeničeskaz.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.