NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Maіa №i

I%že vo s™hhъ ntє1cъ našihъ ravnoapclьnыhъ mef0dіa i3 kmrjlla, ўči1teleй slovenskihъ.

Tvori1mъ bdёnіe.

Večerъ. Blženъ myžъ: №-й ґntіfHnъ. Na GDi vozzvahъ, stіhi1rы prazdnika G i3 s™hhъ є7, glasъ v7.

Pod0benъ: Kjimi pohvalьnыmi vэncы2:

Kjimi pohvalьnыmi vэncы2 ўvzzemъ bGom{drыz ўči1tєli, kzhki slovє1nskіz, vo tьmЁ nevёdэnіz i3 sёni smertnэй sэdsщыz, svёtomъ є3đlіa prosvэti1všыz, trbcы є3dinosyщnыz velegl†snыz propovёdniki; i4miže i3 mы2, ćkw di1vіz maslina, kъ blgopl0dnomu k0reni pravoslavіz pricэpi1homsz, i3 prіshomъ t hrtA bGa mi1rъ i3 velію mlctь. Dvaždы.

Kjimi pohvalьnыmi pёsnьmi ўblaži1mъ bGom{drыz ўči1tєli, mef0dіa pustыnnolю1bnago, vъ bezm0lvnэmъ prebыvanіi plodы6 d¦a njbogati1všasz, i3 kmrjlla zlatoglag0livago, račenіemъ lюbomydrіz g0rnюю premydrostь stzžavšago, i3 byіihъ mudrecє1vъ ґgarznskihъ suesl0vіe posrami1všago; i4hže radi hrt0sъ bGъ našъ darovA i3 namъ velію mlctь.

Kjimi pёsnennыmi dobr0tami voshvalimъ bGom{drыz ўči1tєli, mef0dіa, vs‰ kr†snaz mjra lюbvE radi hrt0vы prezrёvšago, i3 vo ѓgGlьstэmъ džbrazэ nbcnomu carю2 krёpkw v0instvovavšago, i3 kmrjlla, t džtročestva premydrostь vъ soži1tіe sebЁ i3zbravšago, i3 t bGa d†nnыz talantы vo slavu є3gw2 ўsugybivšago, i4miže i3 mы2 prisnosyщnuю trbcu, nc7A i3 sn7a i3 s™ago d¦a, є3di1nago bGa poznavše, i4mamы t hrtA bGa velію mlctь.

Kjimi d¦0vnыmi pёsnьmi vozveli1čimъ vasъ, q preblžennіi ўči1telіe, sp7senіz radi lюdeй slovenskihъ ґpclьski podvizavšыzsz, i3 vъ prosvэщenіi i4hъ svёtomъ bGovёdэnіz d0brэ potrudi1všыzsz, kъ nemyže dverь zatvorennaz vami pisьmenъ slovenskihъ i3z8wbrёtenіemъ tverzesz namъ; vъ nю1že vhodsщe, tainstvo blgovёstіz hrt0va razumэvaemъ, i3 prіemlemъ t hrtA bGa mi1rъ i3 velію mlctь.

Slava, glasъ ѕ7:

Ґpclwmъ є3dinonr†vnыz, їerarhwvъ ўdobrenіe, kzhkwvъ slovenskihъ prosvэti1teli i3 tє1plыz zastypniki, prіidi1te prazdnolю1bcы, pohvalьnыmi pBnіi vospoi1mъ, glag0lющe: raduйsz, kmrjlle, bGosl0vіz trubo2 zlatokovannaz, tainstvo s™hz trbcы pod0bіemъ s0lnečnыmъ ўzsni1vый, i3 tёmъ ѕloh{lьnaz ўstA ґg†rznskaz zagradi1vый: raduйsz i3 tы2 sъ ni1mъ, mef0dіe, є3dinomydrennw podvizavыйsz, mltvami i3 znamєnіi tomY spospэšestvyz: i3 nhnэ, ntcы2 vseblžennіi, ne prestaйte molsщesz nj nasъ hrtY bGu, vёroю i3 lюb0vію vasъ veličaющihъ.

I# nhnэ, prazdnika.

Vh0dъ. Prokjmenъ dnE. Čtє1nіz tri2.

Pri1tčeй čtenіe. (GlavA ‹.)

Pamztь pravednagw sъ pohvalami, i3 blagoslovenіe gDne na glavЁ є3gw2. Blaženъ čelovёkъ, i4že njbrёte premydrostь: i3 smertenъ, i4že ўvёdэ razumъ. Lyčše bo sію2 kupovati, neželi zlata i3 srebrA sokrHviщa. Čestnёйšaz že є4stь kamenій mnogocёnnыhъ: vse že čestn0e nedost0йno є3S є4stь. Dolgota bo dneй, i3 lBta životA vъ desni1cэ є3S: vъ šyicэ že є3S bogatstvo i3 slava: t ќstъ є3S i3sh0ditъ pravda, zak0nъ že i3 mi1lostь na ljzhcэ n0sitъ. Poslyšaйte u5bo menє2, q č†da! Čestn†z bo rekY: i3 blženъ čelovёkъ, i4že puti6 mo‰ sohrani1tъ: i3sh0di bo moi2, i3sh0di životA, i3 ўgotovlsetsz hotёnіe t gDa. Segw2 radi molю2 vasъ, i3 predlagaю m0й glasъ sыnovHmъ čelovёčєskimъ: ćkw ѓzъ premydrostь ўstr0ihъ, sovёtъ i3 razumъ, i3 smhslъ, ѓzъ prizvahъ. M0й sovёtъ i3 ўtverždenіe, m0й razumъ, mos že krёpostь. Ѓzъ menE lю1bzщыz lюblю2, i4щuщіi že menE njbrsщutъ blgodatь. Razumёйte ќbw, neѕl0bivіi, kovarstvo, nenakazannіi že, prilagaйte serdcA. Poslyšaйte menє2 i3 paki, čestn†z bo rekY: i3 tverzu t ўstenъ pr†vaz, ćkw i4stinэ pouči1tsz gortanь m0й, mє1rzski že predo mn0ю ўstnы2 lži6vыz. Sъ pravdoю vsi2 glg0lы ќstъ moi1hъ: ničt0že vъ ni1hъ str0potno, nižE razvraщenno. Vs‰ pr†va sytь razumэvaющыmъ, i3 prHsta njbrэtaющыmъ razumъ. Naučaю bo vasъ i4stinэ, da bydetъ nj gDэ nadežda vaša, i3 i3sp0lnitesz d¦a.

Pri1tčeй čtenіe. (Glavы6 ‹ i3 №i.)

ЎstA prvdnagw kaplюtъ premydrostь, ljzhkъ že neprvdnagw pogi1bnetъ. ЎstnЁ mužeй prvdnыhъ kaplюtъ blgod†ti, ўsta že nečesti1vыhъ razvraщaюtsz. MBrila lьsti6vaz, merzostь predъ gDemъ, vёsъ že pravednый prіstenъ є3mY. I#dёže ѓщe vni1detъ dosaždenіe, tamw i3 bezčestіe: ўsta že smirennыhъ poučaюtsz premydrosti. Soveršenіe pravыhъ nastavitъ i5hъ, i3 popolznovenіe tricaющihsz ўpasetъ i5hъ. Ne p0lьzuюtъ i3mBnіz vъ denь ćrosti, pravda že i3zbavitъ t smerti. Ќmerъ prvdnый, njstavi raskaznіe: naryčna že bыvaetъ i3 posmэstelьna nečesti1vыhъ paguba. Pravda nepor0čnagw i3spravlsetъ puti6, vъ nečestіe že padaetъ nepravda. Pravda mužeй pravыhъ i3zbavitъ i5hъ: bezsovёtіemъ že plэnsюtsz bezzak0nnіi. Skončavšusz myžu pravednu, ne pogi1bnetъ nadežda: pohvala že nečesti1vыhъ pogi1bnetъ. Pravednikъ t l0va ўbёgnetъ, vъ negHže mёsto predaetsz nečesti1vый. Vo ўstёhъ nečesti1vыhъ sёtь graždanwmъ, čyvstvo že pravednыhъ blagospёšnoe. Vo blagi1hъ pravednыhъ i3spravitsz gradъ, i3 vъ pogi1beli nečesti1vыhъ radovanіe. Vo blgoslovenіi pravыhъ vozvhsitsz gradъ, ўsth že nečesti1vыhъ raskopaetsz. Rugaetsz graždanwmъ lišennый razuma, myžъ že mydrый bezm0lvіe v0ditъ.

Premydrosti solomHni čtenіe. (GlavA d7.)

Pravednikъ, ѓщe posti1gnetъ skončatisz, vъ pok0i bydetъ. Starostь bo čestnA ne mnogolёtna, nižE vъ čislЁ lёtъ i3sčitaetsz: sэdi1na že є4stь mydrostь čelovёkwmъ, i3 v0zrastъ starosti, žitіE neskvernoe. Blagoug0denъ bGovi bhvъ, vozlю1blenъ bhstь, i3 živhй posredЁ grBšnikъ, prestavlenъ bhstь. Voshiщenъ bhstь, da ne ѕl0ba i3zmэni1tъ razuma є3gw2, i3li2 lestь prelьsti1tъ dyšu є3gw2. Račenіe bo ѕl0bы pomračaetъ dHbraz, i3 parenіe p0hoti premэnsetъ ќmъ neѕl0bivъ. Skončavsz vmalэ, i3sp0lni lBta dHlga: ўg0dna bo bЁ gDevi dušA є3gw2: segw2 radi potщasz t sredы2 lukavstvіz. Lю1dіe že vi1dэvše, i3 ne razumёvše, nižE pol0žše vъ pomыšlenіi takov0e: ćkw blgodatь i3 mi1lostь vъ prepod0bnыhъ є3gw2, i3 posэщenіe vo i3zbrannыhъ є3gw2.

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ }:

Svёtlostію žitіS vašegw, ўči1telіe ravnoapclьnіi, ćkw ѕvёzdы nebє1snыz na tverdi cRk0vnэй prosіsli є3stE, i3 mrežeю ўčenій vašihъ mnHgіz kzhki hrtY ўlovi1vše, ko svёtu nepristypnu vostekli2 є3stE, i3dёže so ѓgGlы nhnэ vodvorsющesz, molьbY sotvori1te nj nasъ, sщ7ennuю pamztь vašu nj gDэ prazdnuющihъ.

Stjhъ: Sщ7ennicы tvoi2 njblekytsz vъ pravdu, i3 prpdbnіi tvoi2 vozraduюtsz.

Prіidi1te, q prazdnolю1bcы, vozveli1čimъ ўči1tєli, ґpclwmъ ravnoprestHlьnыz i3 slovenъ slavu: i4mi bo t prelesti bэs0vskіz svobodi1všesz, svёtъ blgovёstіz hrt0va prіshomъ, i3 poznahomъ predvёčnoe sl0vo, t mraka grэh0vnagw i3zbavlьšesz.

Stjhъ: ЎstA prvdnagw poučatsz premydrosti, i3 ljzhkъ є3gw2 vozglag0letъ sydъ.

Kmrjlle bGomydre i3 mef0dіe bGolюbi1ve, cRkve slovenskіz ґpcli i3 pervouči1tєli, i3 vёrnыhъ zast{pnicы, blgočestіz revni1tєli, d¦a s™agw nrgani sladkoglasnіi, nhnэ velіe derznovenіe ў hrtA pastыrenačalьnika i3myщe, moli1tesz nj nasъ, čestnyю pamztь vašu soveršaющihъ, da vozvedetъ t tli2 živ0tъ našъ, ćkw mnogomlctivъ.

Slava, glasъ t0йže:

Raduйsz, dv0ice sщ7ennaz, svёtomъ bGopoznanіz nasъ njzari1všaz: kmrjlle, d¦0vnыz mydrosti i3st0čniče živon0snый, kzhki slovє1nskіz žaždeю i3stazvaющыz napoi1vый, mef0dіe, mltvы či1stoe nbitaliщe. HrtY, є3myže vo slavэ predstoitE, moli1tesz prilёžnw, da kypnw sъ vami є3go2 veličaemъ i3 prevozn0simъ vo vs‰ vёki.

I# nhnэ, prazdnika. Troparь, glasъ d7:

Ćkw ґpclwmъ є3dinonravnіi i3 slovenskihъ stranъ ўči1telіe, kmrjlle i3 mef0dіe bGomydrіi, vLku vsёhъ moli1te, vs‰ kzhki slovє1nskіz ўtverdi1ti vъ pravoslavіi i3 є3dinomhslіi, ўmiri1ti mjrъ, i3 sp7sti2 dyšы našz. Dvaždы.

Taže, Bcde dv7o:

I#li2 prazdnika, є3di1noždы.

Na ќtreni, na BGъ gDь, troparь s™hhъ. Slava, i3 nhnэ, prazdnika.

Po №-mъ stіhosl0vіi sэdalenъ, glasъ G:

Trbcэ živonačalьnэй, ю4že nem0lčnw slavosl0vztъ ѓgGlьskіz si6lы, i3 ю4že veleglasnw vo kzhcэhъ propovёdaste, nhnэ vo svёtэ nepristypnэmъ predstosщe, moli1tesz prilёžnw, kmrjlle i3 mef0dіe, dolgHvъ razrэšenіe darovati, i3 vёčnagw njsuždenіz i3zbaviti lюb0vію pamztь vašu počitaющыz.

Slava, i3 nhnэ, prazdnika.

Po v7-mъ stіhosl0vіi sэdalenъ, glasъ є7:

Da raduюtsz dnesь r0di slovenstіi, sщ7ennuю pamztь ўči1teleй bGomydrыhъ svёtlw prazdnuющe: tёmi bo načatsz na sr0dnэmъ namъ ljzhcэ slovenstэmъ lіturgja b9estvennaz i3 vsE cRk0vnoe služenіe soveršatisz, i3 tёmъ neisčerpaemый kladzzь vodы2 tekyщіz vъ ži1znь vёčnuю dadesz namъ: t nesže pію1щe, ne prestanemъ veličati vasъ, kmrjlle i3 mef0dіe. Vh že vo slavэ s™hhъ veselsщesz, moli1tesz prilёžnw sp7sti1sz dušamъ našыmъ.

Slava, i3 nhnэ, prazdnika.

Na polmelei veličanіe:

Veličaemъ vasъ, s™ji ravnoapclьnіi mef0dіe i3 kmrjlle, vs‰ slovє1nskіz stranы2 ўčenьmi svoi1mi prosvэti1všыz i3 ko hrtY privedšыz.

Pal0mъ i3zbrannый s™i1telьskій.

Po polmelei sэdalenъ, glasъ d7:

Prіidi1te, prosvэti1tєli našz veleglasnw hvalami počti1mъ: tji bo kzhki slovє1nskіz, gladomъ sl0va b9іz pogibavšыz, mannoю ўčenіz bGomydragw napitasta, i3 preloženіemъ blgovёstіz shna gr0mova na sr0dnuю i5mъ besёdu, ćkw lučeю s0lnečnoю prosvэti1sta. T nesže i3 mы2 njzarenіe prіemše, blgodarstvennw vozzovemъ: raduйtesz, kmrjlle i3 mef0dіe prisnoslavnіi.

Slava, i3 nhnэ, prazdnika.

Stepє1nna, №-й ґntіfHnъ d7-gw glasa.

Prokjmenъ, glasъ d7:

Sщ7ennicы tvoi2 njblekytsz vъ pravdu, i3 prpdbnіi tvoi2 vozraduюtsz.

Stjhъ: Ўslhšite sі‰ vsi2 kzhcы, vnuši1te vsi2 živyщіi po vselennэй.

Vsskoe dыhanіe da hvalitъ gDa.

E#đlіe džbщee s™i1telєmъ.

Po n7-mъ palmЁ stіhi1ra, glasъ ѕ7:

Ґpclwmъ є3dinonr†vnыz, їerarhwvъ ўdobrenіe, kzhkwvъ slovenskihъ prosvэti1tєli i3 tє1plыz zastypniki, prіidi1te, prazdnolю1bcы, pohvalьnыmi pёnіi vospoi1mъ, glag0lющe: raduйsz, kmrjlle, bGosl0vіz trubo2 zlatokovannaz, tainstvo s™hz trbcы pod0bіemъ s0lnečnыmъ ўzsni1vый, i3 tёmъ ѕloh{lьnaz ўstA ґg†rznskaz zagradi1vый: raduйsz i3 tы2 sъ ni1mъ, mef0dіe, є3dinomydrennw podvizavыйsz, mltvami i3 znamєnіi tomY spospэšestvyz: i3 nhnэ, ntcы2 vseblžennіi, ne prestaйte molsщesz nj nasъ hrtY bGu, vёroю i3 lюb0vію vasъ veličaющihъ.

KanHnъ prazdnika, na ѕ7: i3 s™hhъ, na }, glasъ G.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: V0dы drevle manіemъ b9estvennыmъ vo є3di1no s0nmiщe sovokupi1vый, i3 razdэli1vый m0re їsrailьtєskimъ lю1demъ, seй bGъ našъ preproslavlenъ є4stь: tomY є3di1nomu poi1mъ, ćkw proslavisz.

V0dы mzteža mіrskagw preйti2 nedoumэvaz, prpdbne mef0dіe, njstavilъ є3si2 vs‰ kr†snaz mjra segw2, i3 vo ѓgGlьstэmъ džbrazэ na nevi6dimыz vragi2 v0instvuz, bGu є3di1nomu porab0talъ є3si2, radostnw vospэvaz: tomY є3di1nomu poi1mъ, ćkw proslavisz.

I#zbrannый sosydъ t pelenъ pokazalsz є3si2, kmrjlle blženne, ю4nošeskihъ šatanій čyždъ kvi1vsz i3 mydrostь b9estvennuю vozlюbi1vъ: tёmže s™hz pravoslavnыz cRkve ўčenіemъ prosvэщenъ, i3 samъ mnHgimъ ўči1telь i3 prosvэti1telь bhlъ є3si2.

Vodami ўčenій vašihъ njrosi1všasz, slovє1nskіz stranы2 daže dodnesь vLcэ hrtY plodы2 blgoprі‰tnы prin0sztъ. Segw2 radi ўblžaetъ vasъ s™az cRkovь, zovyщi: t bёdъ i3zbavite nasъ, ўgHdnicы hrtHvы.

BGor0dičenъ: V0dы grэhHvnыz vnid0ša do dyši moeS, vLčce, i3 vъ timёnіi strasteй ўglэb0hъ: kъ tebЁ pribэgaю, vsenepor0čnaz, neči1stыhъ pomыšlenій volnenіe ўtiši2, i3 mi1rnoe ўstroenіe mi2 daruй.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: I$že t ne syщihъ vs‰ privedhй, sl0vomъ sozidaєmaz, soveršaєmaz d¦omъ, vsederži1telю vhšnій, vъ lюbvi2 tvoeй ўtverdi2 menE.

Glag0lъ gDenь, ćkw i4že po mnЁ i3ti2 h0щetъ, da v0zьmetъ krestъ sv0й, slyhomъ serdca tvoegw2 ўslhšavъ, prpdbne mef0dіe, krestъ i4nočeskagw žitіS vozloži1vъ na ramo tvoE, poslёdovalъ є3si2 hrtY, є3g0že moli2, da i3 menE hladnago vъ lюbvi2 svoeй ўtverdi1tъ.

I$že drevle їakwvu vъ s0nnэmъ vidёnіi lёstvicu kъ nb7si2 vozvodsщuю pokazA, t0й i3 tebЁ, s™e kmrjlle, є3щE džtroku syщu, vъ di1vnэmъ snЁ sofjю dёvu njbruči2: se že bhstь prest0lu є3gw2 prisэdsщaz premydrostь, ćže vъ lюbvi2 vsevhšnzgw ўtverdi1 tz.

I$že t ne syщihъ vs‰ privedhй, i3 vasъ, ntcы2 dostočydnіi, t čreva maternz njsvzti2 vъ sosydы i3zbr†nnыz sebЁ, vo є4že pronesti2 i4mz є3gw2 pred8 kzhki: tёmže čestnyю pamztь vašu soveršaющe, m0limъ vasъ, kmrjlle i3 mef0dіe, vlaющійsz ќmъ našъ vo i3spovёdanіi pravыz vёrы ўtverdi1ti.

BGor0dičenъ: Ćže mjrovi mi1rъ podavšaz i3 načalьnika tišinы2 r0ždšaz, ўkroti2 v0lnы strasteй moi1hъ čctaz, i3 na kameni mS bezstrastіz ўtverdi2.

S™ы6mъ sэdalenъ, glasъ d7:

Ўpod0bilъ є3si2 s0lncu trbcu s™yю є3dinosyщnuю, kmrjlle bGoduhnovenne, vo džbrazъ s™hz trbcы zri1momu na nebesi2 s0lncu sozdanu bhti, glag0lz: pod0bіe bGa nc7A s0lnečnый krygъ є4stь, ne i3mhй koncA, ni načala, i3 ćkože t kryga s0lnečna i3sh0ditъ lučA svёta, podnebesnuю prosvэщaющaz, si1ce t bGa nc7A raždaetsz sn7ъ, dž§ee sіsnіe, teplota že vselennuю njživlsющaz, t togHžde kryga kypnw sъ lučeю i3zlivaemaz, pod0bіe є4stь d¦a s™agw, t togHžde nc7A i3shodsщagw. Di1vnomu ўčenію tvoemY vnemlющe, i3 mы2 vъ trbcэ є3di1nomu bGu poklansemsz, pamztь že tvoю2 ўblžaemъ, dostočydne.

Slava, i3 nhnэ, prazdnika.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Položi1lъ є3si2 kъ namъ tverduю lюb0vь, gDi: є3dinor0dnago bo tvoego2 sn7a za nы2 na smertь dalъ є3si2. Tёmže ti2 zovemъ blgodarsщe: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Položi1lъ є3si2 hranenіe zapovэdeй, ćkw kamenь kraeug0lenъ, na nemže sozidaz hraminu duši2 tvoeS, prpdbne mef0dіe, d¦a s™agw selenіe sotvori1lъ ю5 є3si2: ѓzъ že selenіe grэhA shй, kъ tebЁ pripadaю, vseblženne, njči1sti mS ros0ю mltvъ tvoi1hъ, da zovY blgodarS: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Daždь mi2, da razumёю, čto2 є4stь ўg0dno tebЁ, vLko: vzыvalъ є3si2, blženne kmrjlle, є3gdA so ю4nыmъ caremъ vъ naučenіe kni1žnoe vdanъ bhlъ є3si2. Segw2 radi, kypnw so vnёšnimъ lюbomydrіemъ, d¦a premydrosti i3 straha b9іz svhše prіslъ є3si2, zemnyю že mydrostь ni vo čt0že vmэni1lъ є3si2, zovhй: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Položi1lъ є3si2 lюb0vь kъ ziždi1telю tvoemY ćkw pečatь na serdcэ tvoemъ, vseblženne. Segw2 radi zemnyю njbryčnicu i3 slavu mjra segw2 tri1nulъ є3si2, kmrjlle, i3 ćkw pti1ca t sёti lovsщihъ bёgaz, vъ ti1hoe pristaniщe i4nočestvuющihъ dosti1glъ є3si2 i3 vъ ri1zu radovanіz njbleklsz є3si2, vospэvaz so mef0dіemъ: slava si1lэ tvoeй, gDi.

BGor0dičenъ: Položi1vъ bezzakHnіz i3 nepr†vdы mo‰ predo mn0ю, vi1ždu, ćkw pače peskA morskagw ўmn0žišasz. Kъ tebЁ pribэgaю, vsenepor0čnaz, strypы duši2 moeS i3scэli2, da zovY kъ r0ždšemusz t tebє2, blgodarS: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Ćkw vi1dэ i3saіa nbraznw na prt0lэ prevoznesena bGa, t ѓgGlъ slavы dormnosi1ma, q nkasnnый, vopіsše, ѓzъ: provi1dэhъ bo voploщaema bGa, svёta nevečernz i3 mi1romъ vladhčestvuющa.

Ćkw krjnъ blgouhannый vъ pusthni procvёlъ є3si2, prpdbne mef0dіe, mltvami, bdёnіemъ i3 poщenіemъ dyšu tvoю2 ўkrašaz, i3 na zemli2 ravnoagGlьnw poži1vъ, nhnэ so ѓgGlы svёtlw sozercaeši svёta nevečernz i3 mi1romъ vladhčestvuющa.

T ѓgGlъ slavы dormnosi1momu molssz vъ pusthni, kmrjlle, nyždeю vъ carstvuющій gradъ vozvraщenъ bhlъ є3si2 i3 sanomъ sщ7enstva ўkrasi1lsz є3si2, da pytь sp7senіz čelovёkwmъ pokažeši, svёtomъ ўčenіz prosvэщaz i3 bezkr0vnuю žertvu nj vsёhъ prinosS svёtu nevečernemu mi1romъ vladhčestvuющu.

Ćkw kladzzь premydrosti neisčerpaemый kvi1lsz є3si2, bGon0se kmrjlle, є3gdA vъ sarachnы na preprёnіe hylzщihъ pres™yю trbcu t carS p0slanъ bhlъ є3si2: ne vozmog0ša bo mytnыmi vodami ѕloučenіz potopi1ti tS, svёtomъ nevečernimъ svhše njzarsema.

BGor0dičenъ: Ćkw drevo nepl0dnoe shй, kakw ne ўžasaюsz gr0znagw posэčenіz, q nkasnnый ѓzъ! Sk0rw pritecы2 ko bGoblgodatnэй, dušE moS: ѓщe bo ne nnA zastypitъ tS, ўzrёti ne i4maši svёta nevečernz i3 mi1romъ vladhčestvuющa.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Bezdna poslёdnzz grэhHvъ njbhde mS, i3 i3sčezaetъ dyhъ m0й: no prostrhй, vLko, vыs0kuю tvoю2 mhšcu, ćkw petra mz, ўpravitelю, sp7si2.

SE ćkw puči1na morskaz є3stestvo2 b9іe є4stь, nepostiži1moe ўm0mъ i3 neizrečennoe glagHlы, reklъ є3si2 ko ґgarznwmъ, premydre kmrjlle: tyю bo puči1nu kromЁ s™agw є3đlіa preplhti hotsщіi potoplsюtsz, ne vёduщe pёti: ćkw petra nы, ўpravitelю, sp7si2.

Vъ bezdnэ razuma lžeimennagw ўglёbšіi ґgarzne taйnw ćdъ smertnый predloži1ša tebЁ: rekjй že vo є3đlіi hrt0sъ, ćkw ѓщe čto2 i3 smertno i3spіete, ne vredi1tъ vы2, soblюde tz cёla, i3 sъ čestію vъ carstvuющій gradъ vozvrati2. Th že caremъ i3 patrіarhomъ dost0йnw ўblažaemь, ne prevozneslsz є3si2, i3 vzыvati ne prestalъ є3si2: ćkw petra mz, ўpravitelю, sp7si2.

Drevle rekjй b9estvennый d¦ъ: tdэli1te mi2 varnavu i3 savla na dёlo, na neže prizvahъ i5hъ: pod0bnэ i3 vasъ, ntcы2 prpdbnіi, vъ slovє1nskіz stranы6 poslati povelЁ, i3 takw lю1dіe vo tьmЁ i3 sёni smertnэй sэdsщіi, svёtomъ ўčenіz vašegw prosvэti1všesz, vozzvaša: ćkw petra nы, ўpravitelю, sp7slъ є3si2.

BGor0dičenъ: Bezdna poslёdnzz grэhHvъ njbhde mS, i3 trepetomъ njderži1mь є4smь, ўžasazsz vsekonečnagw potoplenіz. Tёmže molьbY prinošy ti, prenepor0čnaz: pomi1luй strastnuю moю2 dyšu, prostri2 ryku tvoю2, ćkw blgaz, i3 ćkw petrA sp7sE sn7ъ tv0й, takw mS, ўpravitelьnice, sp7si2.

Kondakъ, glasъ G:

Sщ7ennuю dv0icu prosvэti1teleй našihъ počti1mъ, b9estvennыhъ pisanій preloženіemъ i3st0čnikъ bGopoznanіz namъ i3stoči1všihъ, i3z8 negHže daže dodnesь newskydnw počerpaющe, ўblžaemъ vasъ, kmrjlle i3 mef0dіe, prt0lu vhšnzgw predstosщihъ i3 teplэ molsщihsz nj dušahъ našihъ.

Jkosъ: Vъ dobrodёteli prosіsvšыz propovёdniki blgočestіz, i4stinnыz stolpы2 i3 njsnov†nіz cRkve, trubы6 b9estvєnnыz hrt0vыhъ dogmatwvъ, bGonHsnыz ntcы2 mef0dіa i3 kmrjlla, prіidi1te, vёrnіi, voshvalimъ: tji bo mrakъ nevёrіz t nasъ tgnavše, i3 є4resi nečestіz ngnemъ d¦a popali1vše, preloženіemъ pisanій r0dъ slovenskій i3z8 di1vіz maslinы vъ blgopl0dnuю premэni1ša, i3 b9estvennыmъ kRщenіemъ vъ vёru hrt0vu prived0ša, i3 vselennuю vsю2 mn0žestvomъ čudesъ i3sp0lniša. Togw2 radi dnesь ѓki vэncen0scы predstostъ vsederži1telю bGu, kъ ni1mže vozopіi1mъ: ntcы2 b9estvennіi i3 ravnoapclьnіi, predstatelьstvomъ vašimъ daruйte vsBmъ plemenHmъ slovє1nskimъ vъ pravovёrіi tverdostь i3 є3dinomhslіe, teplэ molsщesz nj dušahъ našihъ.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Prežde džbrazu zlat0mu, persjdskomu čti1liщu džtrocы ne pokloni1šasz, trіE poю1щe posredЁ peщi: ntcє1vъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Prežde є3di1nъ so є3di1nыmъ prebыvaz, dyšu tvoю2 ćkw raй bGonasaždennый sotvori1lъ є3si2, mef0dіe, taže na pr0povэdь ґpclьskuю kypnw sъ bGomydrыmъ kmrjllomъ šedъ, vo stranahъ slovenskihъ potrudi1lsz є3si2, i3dёže ćkw džtrocы ngnemъ nečestіz newpalsemi vospэvaste: ntcє1vъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Їudє1i i3 sarachnы preprёlъ є3si2, premydre kmrjlle, i3 stranY kazarskuю s™hmъ kRщenіemъ prosvэti1lъ є3si2, ќznikwvъ mn0žestvo svoboždaz, i3 vъ pusthni bezv0dnэй v0du slanuю vъ sladkuю preloži1lъ є3si2. Lю1dіe že spasennіi tob0ю vospэvahu: ntcє1vъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Sosydi i3zbrannіi bhste, ntcы2 prpdbnіi, pronesti2 i4mz gDne pred8 kzhki: segw2 radi i3 i4nы stranы6 slovє1nskіz vozželёša svёtomъ ўčenіz vašegw njzari1tisz. Vh že predsudi1ste sladostь bezm0lvіz na trydъ ґpclьskій premэni1ti, da mn0žaйšыz hrtY prіwbrsщete i3 kypnw sъ ni1mi vospoete: ntcє1vъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

BGor0dičenъ: Sosydъ p0lnъ strasteй є4smь, pres™az bcde dv7o, i3 smerti džnыz poslёdnіz i3 džgnennagw preщenіz strašysz. No tы2, prčctaz, sp7si1 mz pogibaющago, krёpostію preposši dyhъ m0й, da pleni6cы grэhHvnыz rast0rgъ, blgodarstvennw vospoю2: i3zbavitelz plэnennыhъ r0ždšaz, blgoslovena є3si2.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Veщestvennagw ngnS plamenь neveщestvennыmъ ўvzdi1ša bGozri1mіi džtrocы, i3 poshu: blgoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Neveщestvennыmъ svёtomъ blgodati vhnu njzarsemь, prіslъ є3si2 sanъ sщ7enstva, blženne kmrjlle, i3 spospэšestvyющu tebЁ d¦u s™0mu, pismenA slovє1nskaz i3z8wbrёlъ є3si2, da bGoduhnovennыhъ kni1gъ na sr0dnuю i5mъ besёdu preloženіemъ lю1dіe prosvэti1všesz vospoю1tъ: blgoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Pervэe shna gr0mova nezemnы6z glag0lы: vъ načalэ bЁ sl0vo, ćkw vёrы našez glavi1znu vozgremёli є3stE, ntcы2 vsehvalьnіi. Taže palti1rь sladkoglasnuю na glag0lы slovє1nskіz preloži1li є3stE, є4юže i3 nhnэ s™az cRkovь veselsщisz vzыvaetъ: blgoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Neveщestvennыmъ sokr0viщemъ njbogati1ste nasъ, ntcы2 dostočydnіi: b9estvennaz bo lіturgja na ljzhcэ slovenstэmъ načatsz t vasъ soveršatisz. SeS blgodati i3 mы2 dodnesь prič†stnicы syщe, vospэvaemъ bGa, glag0lющe: blgoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

BGor0dičenъ: DŽgnь i3skušenій i3 napasteй ѕlhhъ njbhde mS: kъ tebЁ pribэgaю, bcde dv7o: ne prezri, čctaz, molenій rabA tvoegw2, t njderžaщihъ mS lю1tыhъ i3zbavi, da blgoslovlsz blgoslovlю1 tz i3 prevoznesY i4mz tvoE vo vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: TebE newpali1muю kupinY i3 s™yю dv7u, m™rь svёta i3 bcdu, nadeždu vsёhъ nasъ veličaemъ.

TebE po dostosnію voshvali1ti kto2 vozm0žetъ, mef0dіe vseslavne, p0dvigi i3 trudы2 tvo‰, ±že ґpclьski sp7senіz radi lюdeй zablyždšihъ pod8slъ є3si2, kmrjlle, kto2 i3zočtetъ; pače že mы2, vami slaviti bGa vhšnzgo na sr0dnэmъ namъ ljzhcэ nauči1všesz, є3dinomydrennw i3 vasъ sъ ni1mъ veličaemъ.

TebE, kmrjlle blženne, ćkw ўžE dёlo soverši1všu i3 tečenіe skončavšu, bhstь i3zvэщenіe svhše nj konči1nэ tvoeй, є4že prіi1mъ, radostnw vospёlъ є3si2: nj rekšihъ mnЁ, vni1demъ vo dvorы2 gDni, vozveseli1sz dyhъ m0й. Taže voždelёvъ vъ gHrnzz dušeю vozneslsz є3si2, i3dёže sъ nbcnыmi si1lami trbcu є3dinosyщnuю vhnu veličaeši.

CRkve moravskіz є3pjskopstvo prіemъ, prpdbne mef0dіe, mnHgіz trudы2 i3 p0dvigi, vёru s™yю vozvэщaz, pod8slъ є3si2, mnHgіz bэdы6 i3 i3zgnanіz preterpёlъ є3si2: nhnэ že kypnw so s™hmъ kmrjllomъ vъ vhšnihъ raduющesz, moli1tesz nj nasъ, da mы2 ćkw zastypniki i3 hod†tai naša vhnu vasъ veličaemъ.

BGor0dičenъ: Prevhššaz ѓgGlъ i3 heruv‡mъ čestnёйšaz, predstatelьstvomъ s™hhъ kmrjlla i3 mef0dіa, na naše smirenіe ўmiloserdisz, m0limъ ti sz, i3z8 glubinы2 grэh0vnыz vozvedi2 i3 vёčnagw njsuždenіz nasъ i3zbavi, da kypnw sъ ni1mi tebE, m™rь svёta i3 bcdu, nadeždu vsёhъ nasъ veličaemъ.

Svэti1lenъ: Ўči1tєli s™ji, pamztь vašu svёtlw prazdnuющe, m0limъ vasъ vseuserdnw: kzhki, i4hže sokr0viщemъ blgovёstіz njbogati1ste, na kameni i3spovёdanіz hrt0va ўtverdi1te, i3 soblюdi1te vъ mi1rэ živ0tъ našъ.

Slava, i3 nhnэ, prazdnika.

Na hvali1tehъ, stіhi6rы prazdnika G: i3 s™hhъ G, glasъ d7.

Pod0benъ: Ćkw d0blz:

Kmrjlle i3 mef0dіe bGomydrіi, ґpclьskimъ stopamъ poslёduющe, ko vzыskanію lюdeй zablyždšihъ є3dinomydrennw podvi1gšesz, ćkw nrli2 skoroparsщіi stranы6 slovє1nskіz njbletёli є3stE, ±že svёtomъ bGopoznanіz njzari1vše, prived0ste ko ї}su člvэkolю1bcu i3 sp7su dyšъ našihъ.

Vіnograda hrt0va dёlatelіe, blgočestіz nasadi1tєli, lю1di slovє1nskіz ćkw drahmu pogi1bšuю so tщanіemъ vzыskavše njbrэli2 є3stE, bGon0snіi ntcы2, ю4že vъ sokr0viщnicu ži1zni vёčnыz prіstъ raduzsz so ѓgGlы ї}sъ člvэkolю1becъ i3 sp7sъ dyšъ našihъ.

S™hz trbcы pobHrnicы i3 zablyždšihъ nast†vnicы, ѕlohulenіe ґgarznskoe preprёvši i3 nečestіe їudeйskoe posrami1všіi, cRkovь, ю4že stzžali є3stE bGoug0dnыmi trudы2 i3 pHtы vašimi, sohrani1ti potщi1tesz t navёtwvъ vražіihъ nevreždenu i3 blgoprіstnu ї}su člvэkolю1bcu i3 sp7su dyšъ našihъ.

Slava, glasъ ѕ7:

Prosvэti1teleй našihъ blgočestnw pamztь soveršaющe, lю1dіe, blgodarstvennw vozopіi1mъ: raduйtesz, svэti1lьnicы presvёtlіi, svёtomъ bGopoznanіz stranы2 slovє1nskіz njzari1všіi: raduйtesz, pastыrіe d0brіi, slovє1snыz džvcы, vъ debrehъ nevёrіz razsBznnыz, vo є3di1no sobravšіi i3 kъ pastыrenačalьniku hrtY privedšіi. E#g0že veličaющe, vasъ ўblažaemъ.

I# nhnэ, prazdnika.

Slavosl0vіe veli1koe, i3 tpystъ.

Na lіturgji: Blžє1nna t kanHna s™hhъ, pёsnь G-z i3 ѕ7-z.

Prokjmenъ, glasъ z7:

ČestnA pred8 gDemъ smertь prpdbnыhъ є3gw2.

Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDevi nj vsёhъ, ±že vozdade mi;

Ґpclъ kъ є3vreєmъ, začalo t}i.

Ґllilyіa, glasъ v7: Sщ7ennicы tvoi2 njblekytsz vъ pravdu, i3 prpdbnіi tvoi2 vozraduюtsz.

E#đlіe t matfea, začalo №i.

Pričastenъ: Vъ pamztь vёčnuю bydetъ prvdnikъ:

 

Komentarisanje nije više omogućeno.