NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Ґprjllіa є7

S™hhъ m§nikъ, feodyla i3 ґgafop0da, i3 i5že sъ ni1mi.

Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы, glasъ №.

Pod0benъ: Nbcnыhъ činHvъ:

Bžctvennagw supryga strad†nіz i3 trudы2, sovokyplьšesz vёroю, kъ pod0bnэй revnosti vperi1vše razumы, hrtA prilёžnw molsщe, i3 glag0lющe: i4že s™hhъ proslavleй, ćkw blagъ, i3 nasъ ўtverdi2 strahomъ tvoi1mъ.

Ćkw tezoimeni6tna zv†nіz prіemše mydrіi, i3 b9estvєnnaz dэ‰nіz i3spravlьše, velьmi2 pod0bnw, strtoterpcы, vъ stezshъ pravыhъ bGu rab0taste, i3 mučenіz čašu voi1stinnu i3spi1ste spasi1telьnuю.

Bezb0žіe ćkože i4no presёkše m0re, vъ zemlю bezstrastіz, vъ nbcnoe crtvo vnid0ste dost0йnw, i3dёže pi1щi pot0kъ i3stekaetъ i3 svёtъ neprel0žnый, m§nicы hrtHvы, sіsetъ prisnosyщnый.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Vsegubi1telьnыhъ strasteй moi1hъ ngnep†lьnaz stremlє1nіz, njrošenіemъ bžctvennagw v0lьnagw doždS tvoegw2 pogasi2, dv7o: da i3 ѓzъ, ćkw džtrocы, bGu syщemu t tebє2 blgodarю2, slavz i3 blgoslovS blgostь tvoю2, vLčce.

KrtobGor0dičenъ: Vozdvi1žena ćkw vi1dэ na krtЁ ѓgnca, nepor0čnaz dv7a, plačuщi vopіsše: sladkoe moE čado, čto2 n0voe i3 preslavnoe vidёnіe; kakw soderžaй vssčєskaz g0rstію, na drevэ prigvoždaešisz pl0tію;

KanHnъ, їHsifъ, glasъ d7, є3gHže kraegranesіe:

Tvoi1hъ vospэvaю myčєnikъ, hrtE, krasotY.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: M0rz čermnyю puči1nu nevlažnыmi stopami drevnій pэšešestvovavъ ї}lь, krtoobraznыmi mwmseovыma rukama ґmali1kovu si1lu vъ pusthni pobэdi1lъ є4stь.

Bžctvennыmъ mučenіz vэncemъ ўvszšesz, prosvэщeni dobr0toю mhslennoю, vLcэ predstoitE nj nasъ molsщesz, prekrasnіi velikom§nicы.

Krasno2 kъ bGu tvorsщe, mydrіi, prisvoenіe, bezlёpotnыz ѕl0bы sebE blgočestnw ўdali1ste i3 sъ li1ki, raduющesz, strtoterpєcъ pričt0stesz.

V0dъ životvorsщagw d¦a syщe i3sp0lneni, nerazymіz drevle zn0emъ taющыz napoi1ste blgodэsnіemъ, svztji, bžctvєnnыmъ povinyющesz velёnієmъ.

BGor0dičenъ: Sp7sa i3 vsedёtelz gDa vo črevэ nosi1la є3si2, є3g0že ґgafop0dъ vkypэ so slavnыmъ feodylomъ propovёda, syщa bGa i3 člvёka, dv7o m™i vsenepor0čnaz.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Veseli1tsz nj tebЁ cRkovь tvoS, hrtE, zovyщi: tы2 moS krёpostь, gDi, i3 pribёžiщe, i3 ўtverždenіe.

Glag0lы tvoi1hъ pleni1cъ prepensz vragъ padE, i3 ćvstvennw njbliči1sz, m§niče strastoterpče feodyle.

Lюb0vію syщeю kъ bGu ўkrэpi1vъ dyšu, pokazalъ є3si2 vsю2 vražію si1lu, m§niče ґgafop0de, nekrёpku.

I#scэlє1nіz vBrnыmъ t prisnotekyщihъ pot0kwvъ točaщe, i3st0čnikъ strasteй, slavnіi, bžctvennoю si1loю i3zsušaete.

BGor0dičenъ: I#zbavlsющago čelovёki t plэnenіz vražіz, čctaz, i3zbavitelz rodilA є3si2, pl0tію našeю njbložena.

Sэdalenъ, glasъ }.

Pod0benъ: Premydrosti:

Bratіz po blgodati d¦a, є3dinonravnіi vёroю blgočesti1voю syщe s™ji, voi1stinnu velikoimeni1tіi, vъ moli1tvahъ i3 poщenіihъ žitіE prohodsщe, lю1di privlek0ste kъ bžctvennomu poznanію. Tёmže, d0blіi v0ini, prelestь myžeski plэni1ste, i3 zak0nnw postradavše, vэncы2 poluči1ste. Moli1te hrtA bGa, pregrэšenій njstavlenіe darovati prazdnuющыmъ lюb0vію svztyю pamztь vašu.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Premydrostь i3 sl0vo vъ tvoemъ črevэ začenši, newpalьnw, m™i b9іz, mjrovi rodilA є3si2 mjrъ soderžaщago, i3 vo njb8stіihъ poneslA є3si2 vs‰ nossщago, pitatelz vsёhъ i3 tvorcA tvari. Tёmže molю1 tz, vses™az dv7o, i3 vёrnw slavlю tS, i3zbavitisz mnЁ t pregrэšenій, i3 vъ denь sudA, є3gdA predstati i4mamъ predъ licemъ sozdatelz moegw2, vLčce dv7o čctaz, tvoю2 p0moщь togdA podaždь mi2: vs‰ bo m0žeši, є3li6ka h0щeši, vsepёtaz.

KrtobGor0dičenъ: Ѓgnca i3 pastыrz, i3 i3zbavitelz ѓgnica zrsщi na krtЁ, vosklicaše plačuщi i3 g0rьkw rыdaющi, vopіsše: mjrъ ќbw raduetsz, prіemlzй tob0ю i3zbavlenіe, ўtr0ba že moS gori1tъ, zrsщi tvoE raspstіe, є4že terpi1ši za miloserdіe mi1losti. Dolgoterpэli1ve gDi, mi1losti bezdno i3 i3st0čniče neisčerpaemый, ўmiloserdisz i3 daruй sogrэšenій njstavlenіe, vёroю poю1щыmъ bžctvєnnыz strti tvo‰.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Voznesena tS vi1dэvši cRkovь na krtЁ, slnce pravednoe, stA vъ či1nэ svoemъ, dost0йnw vzыvaющi: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Ćkw svэti1lьnicы vozsіsvše presvёtlіi, mučenіz svэtlostьmi2, vselennыz i3spolnenіe prosvэщaюtъ, slavnіi myčєnicы, prelesti njmračaющe ѕlomhslіe.

Blažennuю suprygu blagoymnuю, i3 prіi1mšuю vэnecъ mučenіz, ѓgGli počudi1šasz i3 čelovёcы pohvali1ša terpёnіz d0blestь.

Raduzsz feodylъ vopіsše: vъ pytь tekY, gDi, tvoi1hъ svidёtelьstvъ, i3 naslaždaюsz bogatnw tvoegw2 sіsnіz, kypnw sъ tverdыmъ ґgafop0domъ.

BGor0dičenъ: Vitjйstvuющe voploщenіe vLki, i3zъ tvoeS vozsіsvša ўtr0bы, bcde, m§nicы slavnіi, spasi1telьnoe i3spi1ša pi1vo mučenіz raduющesz.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Tы2, gDi m0й, svёtъ vъ mjrъ prišelъ є3si2, svёtъ s™hй, njbraщazй i3zъ mračna nevёdэnіz, vёroю vospэvaющыz tS.

N0gi tvo‰ ćvэ na pravotЁ postavilъ є3si2, prehvalьne ґgafop0de, čestnagw mučenіz, vragi2 prepinaющыz.

V0du ži1zni straston0scы tekyщuю vъ serdcы stzžavše, slavnый konecъ vod0ю prіsste.

Tečenіe jdwlьskagw preщenіz i3zsuši1ste, vverženi stradalьcы vo glubinY morskyю, i3 v0leю ўmerщvleni.

BGor0dičenъ: M™i b9іz, duši2 moeS njѕloblє1nіz ўvrači2, r0ždšaz vseblgago sl0va, vs‰ ўblažaющago.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Požry ti so glasomъ hvalenіz, gDi, cRkovь vopіetъ ti2, t bэs0vskіz kr0ve njči1щšisz, radi mi1losti t rebrъ tvoi1hъ i3stekšeю kr0vію.

V0dъ živ0tnыhъ syщe i3sp0lneni, dostohvalьnuю konči1nu potoplenіemъ v0dъ prіsste, ѕl0bы vъ ni1hъ predstatelz potopi1ste.

Blgodatію i3 si1loю b9іeю soblюdaemi, ne prevrati1stesz požreti mє1rzskimъ kumjrwmъ: no žertvu vLcэ sebE či1stu prines0ste.

Nr{žіz vr†žіz vъ vasъ i3znemog0ša, i3z8wщrє1nnыz bo strёlы vašegw myžestva vonz0ste, stradalьcы, vъ serdce є3gw2 d0blestvennw.

BGor0dičenъ: I#scэli2 duši2 moeS str†sti, vsenepor0čnaz, bezstrastіz r0ždši i3st0čnikъ: i3 ўstavi tomi1telьstvo, neprestannw smuщaющihъ, čctaz, serdce moE.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Vъ peщi2 ґvraamstіi džtrocы persjdstэй, lюb0vію blgočestіz pače, neželi plamenemъ njpalsemi, vzыvahu: blgoslovenъ є3si2 vъ hramэ slavы tvoeS, gDi.

Razumomъ bžctvennыmъ vъ levjtskuю ndeždu njdёzlsz є3si2, sію2 mučenіz svёtlostію svzщennw svэtlёйšu sodёlavъ: i3 nhnэ predstoi1ši, ґgafop0de, sl0vu raduzsz.

Pervom§nika slyžboю ўkrašaemь, sl0vu požrennomu, blženne, služi1ti, ґgafop0de, spod0bilsz є3si2, blgoslovenъ є3si2, vopіS, vъ hramэ slavы tvoeS, gDi.

E#dinoymіemъ є3di1no mhslzщe, dostočydnіi, є3di1nъ smerti i3skysъ za hrtA preterpёste, zovyщe: blgoslovenъ є3si2 vъ hramэ slavы tvoeS, gDi.

BGor0dičenъ: Preukrašenu dobrodёteleй, čctaz, svёtlostію, sl0vo dobrodёtelію pokrhvый nb7sA, njbrёtъ tS, vseli1sz vъ tS, prenepor0čnaz, i3 čelovёčeskoe є3stestvo2 njnebesi2.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Rycэ rasprosterъ danіi1lъ, lьvHvъ zі‰nіz vъ r0vэ zatčE: džgnennuю že si1lu ўgasi1ša, dobrodёtelію prepossavšesz, blgočestіz rači1teli džtrocы, vzыvaющe: blgoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Slovesы2 tvoi1mi lestь pomračaz, mydre feodyle, mydrostію blagodatnoю njzarsemь prosіslъ є3si2, predъ sudi1щemъ blagočestіe vozglašaz i3 ѕločesti1vыhъ zagraždaz ўstA, zovhй: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Skrhti morskaz glubinA v†ša tэlesA nikakože vozm0že, s™ji: na syšu bo sі‰ i3zdaetъ bžctvennыmъ manovenіemъ neistlBnna, i3stoč†ющa namъ di6vnaz čudesA, vopію1щыmъ: vs‰ dэlA, blagoslovi1te, gDnz, gDa.

Vesь porab0tivsz tebє2 radi vъ rabіi džbrazэ ćvlьšemusz, slavne, i3 po smerti promыšlenіe sirotamъ kvlsešisz tvorS i3 vdovamъ, vLčnee zakonopoloženіe i3spolnsz, ćkw blagorazymenъ rabъ gDenь, preblženne feodyle.

Pelєnы2 vašz i3 r†nы, i3 borє1nіz, fessalonіkja čti1tъ: togH bo vospitanіe kvi1stesz, i3 vъ t0mъ blažennuю konči1nu, ćkw stradalьcы voi1stinnu, prіsste, i3 cRkovь pervor0dnыhъ čestnw nhnэ ўzsnsete.

BGor0dičenъ: Ne premэni1vъ є3stestvA hrt0sъ, i3zъ tebє2 vo vsego2 čelovёka njblečesz, bGoradovannaz vLčce: є3gHže strtь feodylъ i3 ґgafop0dъ krёpcэ i3z8wbrazi1vše, vopію1tъ: vs‰ dэlA, blgoslovi1te, gDnz, gDa.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Kamenь nerukosёčnый t nesэk0mыz gorы2 tebє2, dv7o, kraeug0lьnый tsэčesz, hrt0sъ, sovokupi1vый razsto‰щazsz є3stєstvA. Tёmъ veselsщesz, tS, bcde, veličaemъ.

SE nhnэ čto2 dobro2 vopіshu, i3li2 čto2 krasno2, strastoterpcы, no є4že ži1ti vo gradэ živagw bGa, soblю1dše blagočestіz soyzъ, daže do smerti nerэši1mь;

Ćkw svidёtelьstva tečenіe skončavše, stradalьcы, likosto‰nіz vhšnihъ činHvъ vasъ vosprіstъ, neuvzdaющimi, slavnіi, vэnčaemi vэncы2.

Dnesь svёtlw prazdnuetъ slavnaz fessalonіkja, vsskъ gradъ i3 stranY sozыvaющi vъ pamztь vašu, sъ vыs0kimъ propovёdanіemъ, q ґgafop0de i3 feodyle!

Vzsstesz kъ neizrečennэй slavэ svэtozvlennw, ćkože strtoterpcы: є3sže spod0bitisz vёroю vašu soveršaющыmъ pamztь vsegdA, ćkw derznovenіe i3myщe, moli1tesz, prečestnji.

BGor0dičenъ: Svёtomъ mS tvoegw2 blgoutr0bіz, vo tmЁ nerazymіz ležaщago njzari2, є3di1na svэtodavca r0ždšaz, i3zbavitelz i3 gDa, s™ы6z vэnčaющago.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.