NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Ґprjllіa v7

Prpdbnagw nc7A našegw i3 čudotv0rca tjta.

Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы, glasъ }.

Pod0benъ: Q preslavnagw čudesE!

Tjte bGomydre dž§e našъ, tv0й nosS krtъ, hrtY poslёdovalъ є3si2, i3 str†sti vs‰ duši2 pokori1lъ є3si2. Tonyduže blgodatь svhše prіslъ є3si2, vračevati str†sti pritekaющihъ kъ tebЁ, ўtišati nedygi, i3 tgonsti dyhi. Tёmъ tvoю2 pamztь prazdnuemъ i3 blaži1mъ.

Tjte vseblženne dž§e našъ, p0stničeskimi prebыv†nіi sщ7ennowčiщaemь, i3 ќmъ prič†stіi bžctvennыmi prosvэщaz, svzщenstva mastь vses™yю, manіemъ bžctvennagw d¦a, voi1stinnu prіstъ, posluži1lъ є3si2 d0blэ na zemli2 bGu i3 ziždi1telю tvoemY, ćkože ѓgGlъ.

Prpdbne tjte bGoduhnovenne, pravoslavіz svёtomъ dyšu njsіsvъ, temnuю є4resi mglY ўmalilъ є3si2, i3 vozsіsvъ ćkw svэtlёйšaz ѕvэzdA, prosvэщaeši mjra koncы2 čudodёйstvы tvoi1mi lučen0snыmi vsegdA. Tёmъ tvoю2 pamztь prazdnuemъ toržestvyющe.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Pomыšlє1nіz neči6sta, i3 ўstnA lьsti6va, dэla že mo‰ vs‰ njskvernє1na, i3 čto2 sotvorю2; kakw ўsrsщu sudію2; vLčce dv7o, moli2 sn7a tvoego2 i3 ziždi1telz, i3 gDa, ćkw da vъ pokasnіi prіi1metъ dyhъ m0й, ćkw є3di1nъ blgoutr0benъ.

KrtobGor0dičenъ: Ю$nica neskvernaz ю3ncA vi1dzщi na drevэ prigvoždaema v0leю, rыdaющi žalostnэ, ўvы2 mnЁ, vopіsše, lюbi1mэйšee čado: čto2 ti2 s0nmъ vozdadE bezblgodatnый є3vreйskій, hots mz njbezčadstvovati t tebє2, vselюbezne;

KanHnъ, glasъ }, є3gHže kraegranesіe:

Monašestvuющihъ st0lpъ da poetsz tjtъ:

Pёsnь №.

Їrm0sъ: V0du prošedъ ćkw syšu, i3 є3gĐpetskagw ѕlA i3zbэžavъ, ї}lьtzninъ vopіsše: i3zbavitelю i3 bGu našemu poi1mъ.

Vseg0 mz strastьmi2 plotski1mi lю1tэ ўglёbša, i3 i3stlёvša slastьmi2, sokr0viщe shй bezstrastіz, tjte, moli1tvami tvoi1mi spasi2.

Bžctvennoe d¦a i3zbranіe bGu prineslsz є3si2 t pelenъ maternihъ, i3 neiskusomyžnыz bcdы tai1nnikъ i3 služi1telь bhlъ є3si2.

Ćkw vozderžanіz sladostь ssavъ, tri1nulъ є3si2 g0restь strasteй: tonyduže pače meda i3 s0ta, dž§e, naslaždaeši dyšы našz.

N0vago ćkw pavlova tS ўčenikA, tjte, voshvalsemъ: džnagw bo revni1telь podvigHvъ pokazalsz є3si2, bGoblaženne, i3 sъ ni1mъ vэncы2 vosprіslъ є3si2.

BGor0dičenъ: Sl0vo bezmaterne i3zъ nc7A, bez8o1tčee sіE vъ poslBdnzz bGomyžnw rodilA є3si2, є3di1na bGomati, ćkw prevhšši vseS tvari.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Tы2 є3si2 ўtverždenіe pritekaющihъ kъ tebЁ, gDi, tы2 є3si2 svёtъ njmračennыhъ, i3 poetъ tS dyhъ m0й.

MĐro njsvzщenіz t p0stničeskihъ, prpdbne, ґrwm†tъ vesьmA složi1lsz є3si2, vъ vonю2 blgouhanіz bGu.

Nryžіe vozderžanіe i3 щi1tъ moli1tvu, prpdbne, i3mёz pri1snw, nač†la tmы2 njbliči1vъ, posrami1lъ є3si2.

Vъ zak0nэhъ poщenіz poučazsz, str†sti pogruzi1lъ є3si2, ćkože drug‡z farawni6tы, pot0komъ slezъ tvoi1hъ.

BGor0dičenъ: Mi1lostiva bhti mnЁ, molю2 pri1snw, vLčce, tvoi1mi moli1tvami, i3zъ tebє2 roždennago vъ denь sydnый.

Sэdalenъ, glasъ №.

Pod0benъ: Li1kъ ѓgGlьskій:

Posti1vsz na zemli2, ćkw bezpl0tenъ, tjte, ўmori1lъ є3si2 vragA i3 nizloži1lъ є3si2 vkypэ sob0rъ є3reseй pravoslavnыmi tvoi1mi ўčє1nіi. Tёmže dnesь vsesvztyю tvoю2 pamztь prazdnuющe, radostnw vospэvaemъ tebE vozveli1čivšago.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Ўpovanіe hrtіanъ, pres™az dv7o, є3g0že rodilA є3si2 bGa, pače ўma že i3 sl0va, neprestannw moli2 sъ vhšnimi si1lami, podati njstavlenіe grэhHvъ našihъ vsёhъ, i3 i3spravlenіe žitіS vёroю i3 lюb0vію pri1snw tS slavzщыmъ.

KrtobGor0dičenъ: Neskvernaz ѓgnica, ѓgnca i3 pastыrz povёšena na drevэ mertva zrsщi, plačuщi vэщaše, m™rski vosklicaющi: kakw preterplю2 tvoE, є4že pače sl0va, sn7e m0й, sni1tіe, i3 vHlьnыz strti, b9e preblgjй;

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Ўslhšahъ, gDi, smotrenіz tvoegw2 tainstvo, razumёhъ dэlA tvo‰, i3 proslavihъ tvoE bžctvo2.

Gnoenіe, blženne, grэh0vnoe vsE njplevalъ є3si2 i3 strэl0ю vozderžanіz dє1mwnskіz polki2 ўzzvi1lъ є3si2.

Čistotы2 želanіemъ dyšu ўzzvi1vъ, teplэ poslёdovalъ є3si2 hrtY i3 všelъ є3si2 vъ čert0gъ slavы, vseblženne.

Ćkw cvэtni1kъ blgouhannэйšій i3 dobrodёteleй raй njduševlenъ, vozderžanіemъ procvёlъ є3si2, i4mže vs‰ pitaeši čestvyющыz tS.

Zakonopol0žnika vozderžanіz i3 nelestnый džbrazъ kr0tosti, ćkw mwmsea tS i3 dv7da voi1stinnu stzžavše vsi2, dž§e, ўblažaemъ.

BGor0dičenъ: Heruv‡mъ prevhššu tS i3 seraf‡mъ, poemъ, vsenepor0čnaz: є3gHže bo trepeщutъ vssčєskaz, pl0tію vLku nosi1la є3si2 na njb8stіihъ tvoi1hъ.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Vskyю mS tri1nulъ є3si2 t licA tvoegw2, svёte nezahodi1mый, i3 pokrhla mS є4stь čuždaz tmA nkasnnago; no njbrati1 mz, i3 kъ svёtu zapovэdeй tvoi1hъ puti6 mo‰ napravi, molю1sz.

Ўgasi1vъ vs‰ str†sti ros0ю p0dvigwvъ tvoi1hъ, tjte blženne, bogatnw vžegъ ngnemъ lюbvE i3 vёrы vozderžanіz svэti1lьnikъ, i3 prosvэщenіe bezstrastіz, i3 dnE shnъ bhlъ є3si2.

Vёrы gr0zdъ, bžctvennыmъ vozdёlanіemъ, dž§e, vospitalъ є3si2, i3 vъ toči6la vloži1lъ є3si2, i3 i3zgnelъ є3si2 bolёznьmi vozderžanіz, i3 čašu i3sp0lnivъ duh0vnuю poщenіz, veseli1ši serdcA stada tvoegw2.

Preterpёvъ d0blestvennэ pril0gi i3 r†nы nevi1dimыhъ vr†gъ, pokazalsz є3si2 st0lpъ terpёnіz, ўtverždaz stado tvoE paliceю bžctvennoю na pažitэhъ vozderžanіz, i3 na vodЁ vospitaz, blženne.

BGor0dičenъ: Ćkw pristaniщe tS vsi2, stёnu i3 ўtverždenіe, i3 predstatelьnicu namъ, i3 kъ crtvію neposthdnый vh0dъ i3myщe, nadeždi našez ne tpasti, m0limsz, m™rnimi tvoi1mi molьbami, vsenepor0čnaz.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: NJči1sti mS, sp7se, mnHga bo bezzakHnіz mo‰, i3 i3zъ glubinы2 ѕHlъ vozvedi2, molю1sz: kъ tebё bo vozopi1hъ, i3 ўslhši mS, b9e spasenіz moegw2.

Razruši1vъ strasteй mglY i3 mračnuю tmY, denь vost0ka i3 svёtъ vo stezshъ tvoi1hъ, vozsіslъ є3si2, prpdbne, t mn0gihъ pHdvigъ i3 bёdъ syщihъ po vёrэ.

VesьmA i3zstupi1lъ є3si2 kъ bGu želanіemъ vozderžanіz, mjrъ njstavivъ i3 mіroderžatelz voshi1tilъ є3si2, bGoprіstne, premjrnagw crtva naslaždenіe.

Sobralъ є3si2 vъ duši2 bžctvennoe bogatstvo d¦a, nepor0čnuю moli1tvu, čistotы2 cэlomydrіe, bdёnіe sprotzžennoe, vozderžanіz bolBzni, i4miže d0mъ poznalsz є3si2 bGa.

Veщi d0lьnіz, mydre, preteklъ є3si2 hydostь, neveщestvennoю že moli1tvoю ќmъ vperi1lъ є3si2, i3 vhšnzgw prіstіz naslёdnikъ kvi1lsz є3si2 žitіS soveršenstvomъ.

BGor0dičenъ: ZačalA є3si2 voi1stinnu bžctvennoe sl0vo vo ўtr0bэ tvoeй, i3 sіE preestestvennw, vsenepor0čnaz, rodilA є3si2: є3g0že moli1tvami ўmi1lostivi, t bёdъ vs‰ i3zbaviti rabы6 tvo‰.

Kondakъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Kvi1lsz є3si2:

ŽitіS molvY njstavilъ є3si2, i3 ti1hw vsE žitіE tvoE poži1vъ, mydre, kъ bGu prešelъ є3si2, čudon0sne dž§e našъ tjte prpdbne.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: T їudei došedše, džtrocы vъ vavmlHnэ i3nogdA vёroю trbčeskoю plamenь peщnый popraša poю1щe: ntcє1vъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Ne njskverni1vsz grэhmi2, rэkA vozderžanіz, dž§e, pokazalsz є3si2 namъ, str†sti potoplsz i3 skvernu njčiщaz vopію1щihъ vёrnw: ntє1cъ našihъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Nhnэ sъ neveщestvennыmi li1ki besёduz, bGoblaženne, i3 svёtlosti vhšnzgw goщenіz neprestannw naslaždazsz, ўщedri poю1щыz: ntє1cъ našihъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Vo i3spovёdanіi vёrы, dž§e, prebыlъ є3si2 nevraщenъ, hrta bo vowbražaz pl0tію, i3 napisyz poklansešisz, i3 zoveši: ntє1cъ našihъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Ї}sa vLki na tэlesi2, dž§e, nosS ćzvы, i3 menE, ўszvennago strэl0ю velіara, ўvračyй, zovyщa: ntє1cъ našihъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

BGor0dičenъ: Pače є3stestvA i3 sl0va vLku vsёhъ črevonosi1la є3si2, i3 pitaeši t sosє1cъ tvoi1hъ, vsBmъ blgovremennuю ўgotovlsющa trapezu. E#g0že prilёžnw, čctaz, nj nasъ moli2.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: CRS nbcnago, є3g0že poю1tъ vHi ѓgGlьstіi, hvali1te i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

St0lpъ tS vdohnovenъ, ćkw voi1stinnu, i3 džbrazъ vozderžanіz, dž§e, stzžavše, vsi2 tvoю2 pamztь čestvyemъ po d0lgu.

Li1kъ raduetsz monašestvuющihъ, i3 likyetъ prpdbnыhъ sob0rъ i3 pravednыhъ: vэnecъ bo dost0йnw sъ si1mi prіslъ є3si2.

Ўkrašenъ dobrodёtelьmi, vъ čert0zэ neizrečennыz slavы voskloni1lsz є3si2, pёsnь vospэvaz hrtY vo vёki vs‰.

Ndeždeю svzщennoю njdёzvsz, i3 soveršaz žє1rtvы bezkrHvnыz, žertva prineslsz є3si2 bGu vo vёki.

BGor0dičenъ: Vo ўtr0bэ tvoeй syщago prežde tebє2 začenši, bGomati čctaz dv7o, rodilA є3si2 neskazannw bGa i3 cRS.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Či1stuю slavnw počti1mъ, lю1dіe, bcdu, džgnь bžctvA prіi1mšuю vo črevэ newpalьnw, pёsnьmi veličaemъ.

Vračь nedyguющihъ vo strastehъ t bGa pokazalsz є3si2, potrebi1telь že, blženne, i3 tgoni1telь lukavыhъ demwnwvъ: tёmže tS blaži1mъ.

Zemlю ćkw tlёnіz žili1щe njstavilъ є3si2, dž§e, i3 vъ zemlю vseli1lsz є3si2 kr0tkihъ, i3 sъ ni1mi raduešisz, bžctvennыz naslaždazsz sladosti.

Ўstavъ nepor0čenъ vёrы, i3 vozderžanіz džbrazъ i3myщe p0dvigi tvo‰, neprestannw ziždi1telz vъ pёsnehъ veličaemъ.

Dnesь denь prazdničnый, sozыvaetъ bo tjtъ monašestvuющihъ stadA na likovanіe duh0vnoe i3 čreždenіe, i3 pi1щu netlёnnыz ži1zni.

BGor0dičenъ: Vъ tS vseli1vыйsz, vsenepor0čnaz, rodi1sz, i4že pervэe rodonač†lьnыmъ ѕlonravnw zapenša, čelovэkoubjйcu nizloži1vъ, i3 vs‰ nы2 spasE.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.