NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Ґprjllіa l

S™agw ґpcla їakwva, brata s™agw їwanna bGosl0va.

Na večerni poemъ, Blženъ myžъ: №-й ґntіfHnъ.

Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы na }, prazdnika G: i3 ґpcla є7, glasъ d7.

Pod0benъ: Ćkw d0blz:

Tr0stію blgodatnoю i3zъ glubinы2 syetstva čelovёki i3zvleklъ є3si2, dostočydne, ўči1telz manovenієmъ povinyzsz, їakwve, prosvёщšagw po vsemY tvoю2 mhslь, i3 ґpcla i3 čestna bGoglasnika, tS, preblaženne, pokazavšagw, segw2 nepostiži1magw b9estvA. Dvaždы.

Duh0vnoe sіsnіe na tS sni1de vъ vi1dэ džgnennэ, i3 tS, blženne, bžctvennoe prіsteliщe sodёla, krёpkw tgonsщa bezb0žіz tmY, i3 mjrъ prosvэщaющa svёtlostію premydrыhъ tvoi1hъ slovesъ, taйnopovёdatelю, ґpclwvъ verše, hrt0vъ samovi1dče їakwve. Dvaždы.

Blist†nіi propovёdanіz vo tmЁ spsщыz nevёdэnіz, slavne їakwve, prosvёщь, pokazalъ є3si2 shnы vёroю vLki i3 bGa. E#gHže strti porevnovalъ є3si2 i3 smerti, i3 slavы bhlъ є3si2 pričastnikъ, ćkw premydrъ, i3 ćkw bGoglasnikъ, i3 ćkw ў§ni1kъ i4stinenъ.

Slava, glasъ }:

Prіidi1te, nbcnagw tainstva propovёdatelz, i3 skazatelz є3đlіa, pal0mskimi pёsnьmi їakwva vsi2 voshvalimъ: seй bo rэkA kvi1sz mhslennagw raS, dušє1vnыz brazdы6 nbcnыmi tyčami napasz, i3 plodonHsnы pokazyz hrtY bGu, podaю1щemu vsBmъ moli1tvami є3gw2 njčiщenіe, i3 prosvэщenіe, i3 velію mi1lostь.

I# nhnэ, prazdnika.

Vh0dъ. Prokjmenъ dnE, i3 čtє1nіz G.

Sob0rnagw poslanіz їakwvlz čtenіe. (GlavA №.)

Їakwvъ bGu i3 gDu ї}su hrtY rabъ, nbэmanadeszte kolёnoma, i5že vъ razsёznіi, radovatisz. Vssku radostь i3mёйte, bratіe mo‰, є3gdA vo i3skušє1nіz vpadaete razli6čna, vёdzщe, ćkw i3skušenіe vašez vёrы sodёlovaetъ terpёnіe: terpёnіe že dёlo soveršenno da i4matь, ćkw da bydete soveršeni i3 vsecёli, ni vъ čemъ že lišeni. Ѓщe že kto2 t vasъ lišenъ є4stь premydrosti, da pr0sitъ t daю1щagw bGa vsBmъ neliceprіemnэ, i3 ne ponošaющagw, i3 dastsz є3mY. Da pr0sitъ že vёroю, ničt0že sumnssz: sumnsйsz bo ўpod0bisz volnenію morsk0mu, vёtrы vozmetaemu i3 razvэvaemu. Da ne mni1tъ bo čelovёkъ džnъ, ćkw prіi1metъ čto2 t bGa. Myžъ dvoedyšenъ neustr0enъ vo vsёhъ putehъ svoi1hъ. Da hvalitsz že bratъ smirennый vъ vыsotЁ svoeй: bogatый že vo smirenіi svoemъ: zanE ćkože cvёtъ travnhй mi1mw i4detъ. Vozsіs bo s0lnce so zn0emъ, i3 i3zsuši2 travY, i3 cvёtъ є3S tpadE, i3 blagolёpіe licA є3S pogi1be: si1ce i3 bogatый vъ hoždenіi svoemъ ўvzdaetъ. Blženъ myžъ, i4že preterpi1tъ i3skušenіe, zanE i3skysenъ bhvъ, prіi1metъ vэnecъ ži1zni, є3g0že njbэщA bGъ lю1bzщыmъ є3go2.

Sob0rnagw poslanіz їakwvlz čtenіe. (GlavA №, stjhъ Gi.)

Nikt0že i3skušaemь da glag0letъ, ćkw t bGa i3skušaemь є4smь: bGъ bo nёstь i3skusi1telь ѕlы6mъ, ne i3skušaetъ že t0й nikog0že. Kjйždo že i3skušaetsz, t svoeS p0hoti vlek0mь i3 prelьщaemь. Taže p0hotь začenši raždaetъ grёhъ: grёhъ že sodёznъ raždaetъ smertь. Ne lьsti1tesz, bratіz mo‰ vozlю1blєnnaz. Vssko dasnіe blago, i3 vsskъ darъ soveršenъ svhše є4stь, shodsй t nc7A svёtwvъ, ў negHže nёstь premэnenіz, i3li2 preloženіz stёnь. Voshotёvъ bo, porodi2 nasъ sl0vomъ i4stinы, vo є4že bhti namъ načatokъ nёkій sozdanієmъ є3gw2. Tёmže, bratіz mo‰ vozlю1blєnnaz, da bydetъ vsskъ čelovёkъ sk0rъ ўslhšati, i3 k0senъ glag0lati, k0senъ vo gnёvъ. Gnёvъ bo myža, pravdы b9іz ne sodёlovaetъ. Segw2 radi tl0žše vssku skvernu, i3 i3zbhtokъ ѕl0bы, vъ kr0tosti prіimi1te vsaždennoe sl0vo, mogyщee spasti2 dyšы vašz. Bыvaйte že tvorcы2 sl0va, ґ ne t0čію slhšateli, prelьщaющe sebE samёhъ. ZanE ѓщe kto2 є4stь slhšatelь sl0va, ґ ne tvorecъ, takovhй ўpod0bisz myžu, smotrsющu licE bыtіS svoegw2 vъ zercalэ: ўsmotri1 bo sebE, i3 ti1de, i3 ѓbіe zabы2, kak0vъ bЁ. Prini1kій že vъ zak0nъ soveršenъ svob0dы, i3 prebhvъ, seй ne slhšatelь zabhtlivъ bhvъ, no tvorecъ dёla, seй blaženъ vъ dёlanіi svoemъ bydetъ. Ѓщe kto2 mni1tsz vёrenъ bhti vъ vasъ, i3 ne njbuzdavaetъ ljzhka svoegw2, no lьsti1tъ serdce svoE, segw2 syetna є4stь vёra. Vёra bo čistA i3 neskverna predъ bGomъ i3 nc7emъ sіS є4stь, є4že posэщati si1rыhъ i3 vdovi1cъ vъ sk0rbehъ i4hъ, i3 neskverna sebE blюsti2 t mjra.

Sob0rnagw poslanіz їakwvlz čtenіe. (GlavA v7.)

Bratіe mo‰, ne na lic† zrsщe, i3mёйte vёru gDa našegw ї}sa hrtA slavы. Ѓщe bo vni1detъ vъ s0nmiщe vaše myžъ, zlatъ perstenь nosS, vъ ri1zэ svёtlэ, vni1detъ že i3 ni1щъ vъ hydэ ndeždэ, i3 vozzritE na nossщago ri1zu svёtlu, i3 rečete є3mY: tы2 ssdi zdЁ d0brэ, i3 ni1щemu rečete: tы2 stani tamw, i3li2 ssdi zdЁ na podn0žіi moemъ: i3 ne razsmotri1ste vъ sebЁ, i3 bhste sudіi6 pomыšlenій ѕlhhъ. Slhšite, bratіe mo‰ vozlю1blєnnaz, ne bGъ li i3zbrA ni1щыz mjra segw2, bog†tы vъ vёrэ, i3 naslёdniki crtvіz, є4že njbэщA lю1bzщыmъ є3go2; vh že ўkori1ste ni1щago. Ne bogatіi li nasi1luюtъ vamъ, i3 tji vlekytъ vы2 na sudi6щa; Ne tji li hylztъ d0broe i4mz, narečennoe na vasъ; Ѓщe ќbw zak0nъ soveršaete carskій, po pisanію: vozlю1biši i4skrennzgo svoego2, ćkože sebE samago: d0brэ tvoritE. Ѓщe li na lic† zritE, to2 grёhъ sodэvaete, njbličaemi t zak0na, ćkože prest{pnicы. I$že bo vesь zak0nъ soblюdetъ, sogrэši1tъ že vo є3di1nomъ, bhstь vsBmъ povi1nenъ. Rekjй bo: ne prelюbы2 sotvori1ši, reklъ є4stь i5: ne ўbіeši. Ѓщe že ne prelюbы2 sotvori1ši, ўbіeši že, bhlъ є3si2 prestypnikъ zak0na. Takw glag0lite i3 takw tvori1te, ćkw zak0nomъ svob0dnыmъ i3myщіi sydъ prіsti. Sydъ bo bez8 mi1losti ne sotv0ršemu mi1losti: i3 hvalitsz mi1lostь na sudЁ.

Na stіh0vnэ stіhi6rы, s™agw, glasъ }.

Pod0benъ: Q preslavnagw čudesE!

Blženne bGovi1dče їakwve, tы2 sl0va glasъ ѓbіe vosprіemъ, nj ntečeskomъ nebreglъ є3si2 ўgoždenіi i3 lюbvi2: njstavlь u5bo žitіS smuщenіe, vъ mhslennoe že prešedъ. M0re, sіE vozmuti1lъ є3si2 blgočestіz ўčє1nіi, i3 zarsmi premjrnыmi tvoi1mi, bGoblaženne.

Stjhъ: Vo vsю2 zemlю i3zhde vэщanіe i4hъ, i3 vъ koncы2 vselennыz glag0lы i4hъ.

Sl0va samovi1dče їakwve, načalьnika ži1zni, i3 nc7Y byduщihъ ўgoždaz dэ‰nіi, їsmaila vseskvernago pervenstva, blženne, liši1lъ є3si2, črevo ćkw b0ga vmэnsющa. E#g0že i3 zapslъ є3si2, i3 naga pokazalъ є3si2 ntečeskagw pokr0va, blgoslovenіz že i3 naslёdіz nepričastna.

Stjhъ: Nb7sA povёdaюtъ slavu b9ію, tvorenіe že rukY є3gw2 vozvэщaetъ tverdь.

Knszь postavlenъ bhlъ є3si2, slavne, nhnэ po vseй zemli2, nj tebЁ ćkože prežde napisasz, ўčeni1kъ bhvъ vs‰ sotv0ršagw, i3 revnostію tvoeю teplёйšeю, i3 derznovenіemъ nepobэdi1mыmъ ўbjйstvo preterpёlъ є3si2, t čestnagw dvoenadesztihъ ўčeni6kъ, blženne, sovokuplenіz, pervэe ўbivaemый.

Slava, glasъ №:

HrtY poslёdovalъ є3si2, bžctvennый їakwve, i3 mjrъ voznenavi1dэlъ є3si2, segw2 ўčenіz vъ sokr0viщi tvoemъ skrhvъ, pokazalsz є3si2 ґpclъ. Tёmže šedъ vo kzhki, i3 si1hъ prelestію i3 strastьmi2 njmrači1všыzsz dyšы, zapovэdьmi sp7sa prosvэti1lъ є3si2, vёrovati vъ trbcu є3dinosyщnuю.

I# nhnэ, prazdnika.

Troparь, glasъ G.

Ґpcle s™hй їakwve, moli2 mi1lostivago bGa, da pregrэšenій njstavlenіe podastъ dušamъ našыmъ.

I$nъ troparь, glasъ t0йže:

Ґpclъ hrt0vъ bhlъ є3si2 i3zbrannый, i3 bGosl0vu vozlю1blennomu bratъ є3dinor0dnый, vsehvalьne їakwve, poю1щыmъ tS grэhHvъ njstavlenіe i3sprosi2, i3 dušamъ našыmъ velію mi1lostь.

Slava, i3 nhnэ, prazdnika.

Na ќtreni, na BGъ gDь, troparь prazdnika dvaždы: Slava, ґpcla: I# nhnэ, prazdnika.

Po №-й kafjsmэ sэdalenъ ґpcla. Slava, i3 nhnэ, prazdnika.

Po v7-й kafjsmэ sэdalenъ, glasъ d7:

LučY ćkw s0lnce pravdы i3spusti1 tz hrt0sъ, prosvэti1ti vsю2 zemlю, ґpcle slavnый їakwve, bžctvennыmi tvoi1mi moli1tvami njzarseši, i3 bžctvennыmъ svёtomъ nevečernimъ vsёhъ prosvэщaeši, vёroю soveršaющihъ svztyю pamztь tvoю2.

Slava, i3 nhnэ, prazdnika.

Po polmelei, sэdalenъ, glasъ }.

Pod0benъ: Premydrosti:

Zarsmi svhše nap0lnivsz, i3 svёtlostію bžctvennoю prosvэti1vsz, ґpcle їakwve, na favHrstэй gorЁ prewbrazyющagosz vi1dэlъ є3si2 ziždi1telz i3 gDa, i3 glasъ ўslhšati dost0йnw poluči1lъ є3si2. Tёmže i3 veli6kimъ vozdasnієmъ spod0bilsz є3si2, ćkw samovi1decъ bhvъ i3 ўčeni1kъ blgodati, i3 svidёtelь t†inъ b9іihъ. Moli2 hrtA bGa, sogrэšenій njstavlenіe darovati čtyщыmъ lюb0vію svztyю pamztь tvoю2. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, prazdnika.

Taže stepє1nna, №-й ґntіfHnъ d7-gw glasa.

Prokjmenъ, glasъ d7:

Vo vsю2 zemlю i3zhde vэщanіe i4hъ, i3 vъ koncы2 vselennыz glag0lы i4hъ.

Stjhъ: Nb7sA povёdaюtъ slavu b9ію:

Vsskoe dыhanіe:

E#đlіe, їwanna, začalo …z.

Po n7-mъ palmЁ, stіhi1ra, glasъ №:

HrtY poslёdovalъ є3si2, bžctvennый їakwve, i3 mjrъ voznenavi1dэlъ є3si2, segw2 ўčenіz vъ sokr0viщi tvoemъ skrhvъ, pokazalsz є3si2 ґpclъ. Tёmže šedъ vo kzhki, i3 si1hъ prelestію i3 strastьmi2 njmrači1všыzsz dyšы, zapovэdьmi sp7sa prosvэti1lъ є3si2, vёrovati vъ trbcu є3dinosyщnuю.

KanHnъ prazdnika, so їrmos0mъ na ѕ7. I# ґpcla na }. Glasъ }.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Kolesnicegoni1telz faraHnz pogruzi2 čudotvorsй i3nogdA mwmseйskій žezlъ, krtoobraznw porazi1vъ i3 razdэli1vъ m0re, ї}lz že bэglecA, pэšeh0dca, spasE, pёsnь bGovi vospэvaющa.

Tvoeю mrežeю ćkw lovecъ i3skysenъ, t pregrэšenій glubinы2 vozvedъ, blženne, dyšu moю2 prosvэti2 svэtolyčnыmi sі‰nіi, i3 pohvali1ti tvoю2 dost0йnw, q bGozvlenne їakwve, pamztь, ўčeničE, spod0bi.

Prevёčnый, nc7Y sobeznačalьnый, presoveršennый že bGъ, vopl0щsz kvi1sz na zemli2 ćkw člvёkъ, i3 sodёйstvennika blgodati pokazA, blženne, i3 služi1telz tS premydra, si1loю є3gw2 ўkrэplsema.

RazumЁ tvoeS duši2 blgor0dіe, tS provёdecъ bGъ, i3 tverdostь, ўčeničE, i3 nepobori1mu mhslь, slavne, svoi1mъ služi1telemъ lyčša postavi, kzhkwmъ vozvэщaющa.

BGor0dičenъ: Sovёta veli1kagw, dž§e, ѓgGlъ, t dv7ы m™re ćvlьsz mjru, pl0tь prіemь, ćkw dobrodёtelьmi ўkrašena, ўčenika tz pokazyetъ, i3 bGoglasnika, їakwve, slovesA є3gw2 vэtjйstvuющa.

Katavasіz prazdnika.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Ўtverždeй vъ načalэ nb7sA razumomъ, i3 zemlю na vodahъ njsnovavый, na kameni mS, hrtE, zapovэdeй tvoi1hъ ўtverdi2: ćkw nёstь svstъ, pače tebє2, є3di1ne člvэkolю1bče.

Svhše tS dыhanіe nyždnoe ўtёšitelz razžegše, mydra bGoglasnika, vэtjйstvuющa ćvэ veli6čіz pokazA, vopl0щšagwsz sl0va, є3gHže i3 samovi1decъ bhlъ є3si2.

TS ćkože strэlY i3zbrannu, sl0vomъ i3z8wщrennu, vъ serdcA vragHvъ vonzi2, rasterzaz dyšы soproti1vnыhъ, premydre, i3 plэnsz, tai1nniče, si1hъ korы6sti, їakwve.

Neskvernыz tvoeS duši2 ti1hostь vLcэ ўzrёsz, i3 prežde zvanіz, blženne, dostoprіstenъ є3mY kvi1lsz є3si2, q їakwve! I# smotrenіz є3gw2 ўčeni1kъ bhlъ є3si2.

Svzщennыmъ tvoi1mъ, mydre, žitіemъ i3 svэton0snыmъ, є4že kъ bGu sr0dstvomъ, vseblženne, ўkrašaemь ćsnw, i3 soo1bщnikъ pokazalsz є3si2: i3zmlada bo kvi1lsz є3si2 sl0va sselьnikъ.

BGor0dičenъ: Dverь kvi1sz mhslennaz, vost0ka svhše, syщыmъ na zemli2 ćvlьšagwsz, dv7o: tob0ю bo kъ namъ sl0vo prіi1de, spasti2 vsёhъ t bezslovesіz, prečctaz.

Kondakъ i3 jkosъ prazdnika. Sэdalenъ ґpcla, glasъ v7:

Ўlovi1vъ kzhki ґpclъ slavnый, i3 nauči1vъ koncы2 zemnы6z tebЁ klanztisz so nc7emъ i3 d¦omъ, hrtE b9e: togw2 radi ўtverdi2 cRkovь tvoю2, i3 vBrnыmъ nizposli2 blgoslovenіe tvoE, є3di1ne mi1lostive i3 člvэkolю1bče.

Slava, i3 nhnэ, prazdnika, i3li2 bGor0dičenъ:

Premydrostь i3 sl0vo vъ tvoemъ črevэ začenši newpalьnw, m™i b9іz, mjru rodilA є3si2 mjrъ soderžaщago, i3 vo njb8stіzhъ poneslA є3si2 vs‰ nossщago, pitatelz vsёhъ i3 tvorcA tvari. Tёmže molю1 tz, vses™az dv7o, i3 vёrnw slavlю tS, i3zbavitisz mi2 t pregrэšenій, i3 vъ denь sudA, є3gdA predstati i4mamъ predъ licemъ sozdatelz moegw2, vLčce dv7o čctaz, tvoю2 p0moщь togdA podaždь mi2: vs‰ bo m0žeši, є3li6ka h0щeši, vsepёtaz.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Tы2 moS krёpostь, gDi, tы2 moS i3 si1la, tы2 m0й bGъ, tы2 moE radovanіe, ne njstavlь nёdra dž§a, i3 našu niщetY posэti1vъ. Tёmъ sъ prbr0komъ ґvvakymomъ zovy ti: si1lэ tvoeй slava, člvэkolю1bče.

Propovёdnikъ hrt0vъ bhvъ, bžctvennый їakwve, tы2 zvanъ ќbw, sk0rw poslёdovalъ є3si2, ntečeskuю lюb0vь prezrёvъ, i3 vBčnaz i3zmэni1vъ tekyщimi: tёmъ neizrečennagw nbcnagw naslёdіz spod0bilsz є3si2, blženne prisnopamztne.

Q teplagw želanіz tvoegw2 ko vLcэ hrtY! Th bo segw2 ѕэlw2 vozželalъ є3si2, sіsnіemъ togw2 prosvёщsz, ćkože i3 vowbrazi1tisz, i3 kvi1tisz vsBmъ svёtъ vtorhй, pervagw zarsmi njzari1vsz i3 slavoю, vsečestne, blaženne їakwve.

ŽitіE čestno i3mёlъ є3si2 i3 prečydno, želanіemъ bo želanіe newderži1mo prіemь, žel†nіi bGonačalіz soveršennagw blženstva dosti1glъ є3si2, bGovi1dče, so bezpl0tnыmi poS: si1lэ tvoeй slava, člvэkolю1bče.

Vsego2 sebE manovenію tdavъ vLčnю, ўčeničE bGozračne, dobrodёtelьmi vzslsz є3si2 kvlennw kъ vыsotЁ, i3 bžctvennomu voi1stinnu kraю: i3 ttydu cэlebъ rёki i3stočaeši, pamztь tvoю2 vёrnw slavzщыmъ.

BGor0dičenъ: Tы2 vёrnыhъ pohvalA є3si2, beznevёstnaz, tы2 predstatelьnica, tы2 i3 pribёžiщe hrtіanъ, stэnA i3 pristaniщe: kъ sn7u bo tvoemY molьbы6 n0siši, vsenepor0čnaz, i3 spasaeši t bёdъ, vёroю i3 lюb0vію bcdu čctuю tebE znaющыz.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Vskyю mS tri1nulъ є3si2 t licA tvoegw2, svёte nezahodi1mый, i3 pokrhla mS є4stь čuždaz tmA nkasnnago, no njbrati1 mz, i3 kъ svёtu zapovэdeй tvoi1hъ puti6 mo‰ napravi, molю1sz.

N0vъ ćkože i3lіA revnostію razžigaemь, nepok0ršыzsz propovёdanію tvoemY popali1ti voshotёlъ є3si2, slavne: no vozbrani2 tebЁ hoti1telь miloserdіz, naučaz kr0tosti blgodatnэй.

Všedъ dobrodёtelію konečnoю vperi1mь, lюbvE radi lyčšihъ prt0lъ vLki vozželalъ є3si2, premydre, nač†lьnaz deržati, ne ćkw želaz slavы syetnыz, no zrёti posredi2 є3g0že vozželalъ є3si2.

Prevzhde ўstavы, sp7se, їakwvъ čelovёčestva, vo tvoю1 bo si1lu ćkw vъ ri1zu njbleksz, i3scэlenіz t0čitъ rёki i3 čudesъ, i3 prosvэщaetъ vёroю koncы2.

Svёtelъ tS džblakъ sl0va, njblistaющa slavoю njbožena, na favHrstэй gorЁ njsэni2, blženne їakwve, i3 glasъ slhšati n§eskій spod0bilsz є3si2, i3zvэstvyzй togw2 sn7ovstvo2.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Bezdna grэhHvъ i3 pregrэšenій byrz mS smuщaetъ, i3 vo glubinY nyždnagw rёetъ mS tčaznіz: no tvoю2 krёpkuю ryku mnЁ prostri2, ćkw petr0vi, q ўpravitelю, i3 spasi2.

Strui6, ćkw t i3st0čnika, i3scэlenій neprestannw i3zlivaz, i3 prosvэщenіe ўčenіz blgočestnw i3stočaz, mydre, dyšы blgočestnw lюb0vію, їakwve, pristupaющыz prosvэщaeši, preblženne.

Sosydъ vmэstsщь vLka njbrёtъ tS, preblženne, svoegw2 bogatnagw i3 čestnagw dasnіz, njbi1luetъ darov†nіi, i4že pače ўmA tainstvъ, služi1telю prisnosyщnыz ži1zni.

Ўmerщvlenіe nasъ radi vLka voshotЁ vosprіsti, mertvыhъ vinY i4stinnagw voskrnіz, ćkw mydra tai1nnika, blženne, tS vzstъ sodёtelьnika, vъ noщi2, vъ neйže predasšesz.

BGor0dičenъ: Bezdnu щedr0tъ r0ždšaz, bcde dv7o, t pečalьnыhъ žitіS dyšu moю2 spasi2, i3 radosti duh0vnыz dvє1ri mi2 tverzi: na ts bo є3di1nu nadeždu moю2 vozloži1hъ.

Kondakъ, glasъ v7.

Pod0benъ: Vhšnihъ i3щS:

Glasъ bžctvennый slhšavъ prizыvaющь tS, lюb0vь ntcA prezrёlъ є3si2, i3 priteklъ є3si2 ko hrtY, їakwve, sъ sr0dnikomъ tvoi1mъ, slavne: sъ ni1mže spod0bilsz є3si2 vi1dэti gDne bžctvennoe prewbraženіe.

Jkosъ: Vkypэ shй sъ bratomъ vъ selэhъ nbcnыhъ, i5že s™†z nhnэ ґgarznы popiraющыz, nogami skvernыmi i3 neči1stыmi hodsщыz, bžctvennыmi vašimi moli1tvami tženi1te, i3 muči1telєmъ ўmыšlє1nіz tsёkše, i3 i5že t ni1hъ mn0žestva radi sogrэšenій našihъ, derži1mыhъ nhnэ, svoboždenіz spod0bite: ćkw da vo є3di1no sobravšesz, vi1dimъ gDne bžctvennoe prewbraženіe.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: B9іz snishoždenіz džgnь ўstыdёsz vъ vavmlHnэ i3nogdA, segw2 radi džtrocы vъ peщi2 radovannoю nog0ю, ćkw vo cvёtnicэ likyющe, poshu: blgoslovenъ є3si2, b9e ntє1cъ našihъ.

Čašu i3spi1lъ є3si2, ćkože njbэщalsz vLcэ hrtY, kreщenіemъ segw2 tы2 kresti1lsz є3si2, bGoblaženne. E#myže nhnэ ўserdnw zoveši, raduzsz: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

Zareю njsіsemь bGovidёnіz kvi1lsz є3si2, їakwve, segw2 radi tS vэncemъ crtvіz blgodatelь hrt0sъ ўkrašaetъ, so ѓgGlы poю1щa: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

SE tebЁ i3sp0lni njbэщ†nіz velikodavecъ, kъ nemY voznessz pod0bіemъ stradanій є3gw2: є3myže predstoS nhnэ zoveši raduzsz: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

BGor0dičenъ: Dv0icu ќbw є3stestv0mъ, no ne licemъ, m™i, propovёduemъ, i3zъ tebє2 voploщennago. E#g0že pl0tію i3z8wbražaemъ, i3 poklansemsz zraka vowbraženію, tebє2 radi bGu primi1ršіisz, čctaz.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Sedmeri1ceю peщь haldeйskій muči1telь bGočesti6vыmъ nei1stovnw razžžE, si1loю že lyčšeю spasє1nы sі‰ vi1dэvъ, tvorcY i3 i3zbavitelю vopіsše: džtrocы, blgoslovi1te, svzщennicы, vosp0йte, lю1dіe, prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Ґvraamskoe predloženіe tы2, bGovi1dče, stzžalъ є3si2, prizvavšemu tS hrtY poslёduz: i3 presvёtelъ služi1telь bhlъ є3si2 є3mY, ćkw sodёtelю i3 i3zbavitelю poS: džtrocы, blgoslovi1te, svzщennicы, vosp0йte, lю1dіe, prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Krэpčaйše kvi1sz gr0ma tvoE provozglašenіe zak0nnagw džbraza, šumёnіe. Hrta bo vozgremёlъ є3si2 vselennэй vseй, bGa i3 sodёtelz, i3 i3zbavitelz, poS: džtrocы, blgoslovi1te, svzщennicы, vosp0йte, lю1dіe, prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Ўdivi1lsz є3si2, slavne, mučenіz svёtlostію, i3 blgočestіz i4stinnыmъ prosvэщenіemъ, ćkw knszь ґpclъ postavlenъ bhlъ є3si2 po vseй zemli2, sodёtelю i3 i3zbavitelю poS: džtrocы, blgoslovi1te, svzщennicы, vosp0йte, lю1dіe, prevoznosi1te hrtA vo vёki.

BGor0dičenъ: Vitjйstіi ljzhcы tebE vospёti ne m0gutъ, q bGorodi1telьnice mRje bGonevёsto! BGa bo rodilA є3si2 syщago nadъ vsёmi, ntrokovi1ce čctaz, sodёtelz i3 i3zbavitelz, є3myže vopіemъ: džtrocы, blgoslovi1te, svzщennicы, vosp0йte, lю1dіe, prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Ўžasesz nj semъ nb7o i3 zemli2 ўdivi1šasz koncы2, ćkw bGъ kvi1sz čelovёkwmъ pl0tski, i3 črevo tvoE bhstь prostrannэйšee nebesъ. Tёmъ tS bcdu, ѓgGlwvъ i3 čelovBkъ činonač†lіz veličaюtъ.

Svstw prešedъ tvoE žitіE, s™hhъ selenіz dosti1glъ є3si2, i3dёže raduzsz zarю2 zri1ši trisіsnnuю, є3sže naslaždazsz, premydre, i3sp0lnenъ veselіz, pэvcы2 tvoeS radosti, preblženne, pokaži2, tvoi1mi moli1tvami, q їakwve!

Vi1dэti tS ѕlodёi i3 ўb‡йcы, ćkože tvoegw2 vLki prežde ne terpsщe: tёhъ bo dэ‰nіz ўkorsz, tvoegw2 žitіS predloženіemъ njbliči1lъ є3si2: ўbivaюtъ mečemъ podražatelz hrtA, raspstago pl0tію za čelovёki, q bGoglag0live preblženne!

Nryžіemъ nbcnыmъ tomlenъ bhvъ, ranami i4rwdъ pogi1be, ćkw tvo‰, sl0ve, služi1teli i3 ўčeniki2, i5hže ґpclы nareklъ є3si2, ўbivati ne dov0lenъ bhstь nkasnnый: tёmže tS, pravednomu promыšlenію blgodatelz ўdi1vlьšesz, veličaemъ.

BGor0dičenъ: Kvi1lasz є3si2, q dv7o m™i b9іz, pače є3stestvA r0ždši pl0tію bGa sl0va, є3g0že nc7ъ trhgnu t serdca svoegw2, prežde vsёhъ vBkъ, ćkw blagъ: є3g0že nhnэ i3 tэlesъ prevhšša razumэvaemъ, ѓщe i3 vъ tёlo njblečesz.

Svэti1lenъ.

Pod0benъ: Žєnы2 ўslhšite:

Їakwva vospoemъ zevedeova vsi2: so hrt0mъ bo vzhde na g0ru favHrskuю, i3 zri1telь bhstь bžctvennagw prewbraženіz, i3 sošedъ, propovёdaše vъ četverokonečnuю vsю2, sъ petr0mъ i3 їwannomъ. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, prazdnika.

Na hvali1tehъ stіhi6rы prazdnika, G, i3 ґpcla, G: glasъ }.

Pod0benъ: Q preslavnagw čudesE!

Blženne, bGovi1dče їakwve, tы2 sl0va glasъ ѓbіe vosprіemъ, nj ntečeskomъ nebreglъ є3si2 ўgoždenіi i3 lюbvi2. NJstavlь u5bo žitіS smuщenіe, vъ mhslennoe že prešedъ m0re, sіE vozmuti1lъ є3si2 blagočestіz ўčє1nіi, i3 zarsmi premjrnыmi tvoi1mi, bGoblaženne.

Sl0va samovi1dče їakwve, načalьnika ži1zni, i3 nc7Y byduщihъ ўgoždaz dэ‰nіi, їsmaila vseskvernago pervenstva, blaženne, liši1lъ є3si2, črevo ćkw b0ga vmэnsющa: є3g0že i3 zapslъ є3si2, i3 naga pokazalъ є3si2 ntečeskagw pokr0va, blagoslovenіz že i3 naslёdіz nepričastna.

Knszь postavlenъ bhlъ є3si2, slavne, nhnэ po vseй zemli2, nj tebЁ ćkože prežde napisasz, ўčn7i1kъ bhvъ vs‰ sotv0ršagw, i3 revnostію tvoeю teplёйšeю, i3 derznovenіemъ nepobэdi1mыmъ, ўbjйstvo preterpёlъ є3si2, t čestnagw dvoenadesztihъ ўčeni6kъ, blženne, sovokuplenіz, pervэe ўbivaemь.

Slava, ґpcla, glasъ ѕ7, samoglasenъ:

Premydrый l0vče, s™hй ўčeničE, dёlatelю sp7sovъ, i3 skazatelю togw2 strteй, i4že tvarь vёroю njbtekъ, i3 prelьщє1nnыz kzhki sobravъ, i3 bGu privedъ, ćkw kadi1lo d0broe na nebesA vozvelsz є3si2. Tёmže predstoS sudіi2, moli2 i3zbavitisz namъ t bezzak0nій našihъ, i3 vъ denь sydnый spasti1sz mučenіz.

I# nhnэ, prazdnika. Slavosl0vіe veli1koe.

Na lіturgji, Blžє1nna prazdnika, pёsnь rzdovaz: I# ґpcla pёsnь G, na d7.

Prokjmenъ, glasъ }:

Vo vsю2 zemlю i3zhde vэщanіe i4hъ:

Stjhъ: Nb7sA povёdaюtъ slavu b9ію:

Ґpclъ, dэsnій, začalo k7f.

Ґllilyіa, glasъ №: I#spovёdztъ nebesA čudesA tvo‰, gDi.

E#đlіe luki2, začalo z7i.

Pričastenъ: Vo vsю2 zemlю:

 

 

Komentarisanje nije više omogućeno.