NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Ґprjllіa k7i

S™hhъ ґpclъ їaswna i3 swsіpatra.

I# s™hhъ m§nikъ, dadы, maxjma i3 kіntіlіana.

Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы ґpclwvъ, glasъ }.

Pod0benъ: M§nicы tvoi2, gDi.

Їaswnъ blžennый, struS spasi1telьnaz, ćkože tekyщi zemli2 i3spolnє1nіz, serdcA žženіemъ derži1ma ѕlhmъ napoi2, i3 vёroю njrosi2: tёmže po konči1nэ ўblažaetsz. Togw2 moli1tvami, gDi, vsBmъ podaždь velію mi1lostь.

Їaswnъ bGoduhnovennый, lёstvica bhstь do nb7sъ dossžuщaz, vBrnыz vozvodsщaz ўčenіemъ kъ nbcnэй ži1zni: živetъ že po konči1nэ, i3 predstoi1tъ raduzsz trbcэ slavnый. Togw2 moli1tvami, gDi, vsBmъ podaždь velію mi1lostь.

Їaswnъ prebogatый i3scэlє1nіz vsegdA i3stočaetъ prihodsщыmъ kъ racэ є3gw2, i3 ўstavlsetъ nedygi dušamъ, i3 tgonsetъ prelє1stnыz dyhi, i3 ўtišaetъ b{ri. Togw2 moli1tvami, gDi, vsBmъ podaždь velію mi1lostь.

I$nы stіhi6rы, s™hhъ m§nikъ, glasъ №.

Pod0benъ: Vsehvalьnіi m§nicы:

Trbcu nesozdannuю trіE na sudi1щi svztji i3spovёdavše, m§nicы, ўmoreni bhste, i3 ži1zni nestarёemэй nhnэ spod0bistesz, pot0ka pi1щu naslёdovaste. Tёmže moli1tesz, darovati dušamъ našыmъ mi1rъ i3 velію mi1lostь.

Nepobэdi1mіi m§nicы, t0kami i3zlіsvšіzsz kr0ve prelesti i3zsuši1ste tečє1nіz, tyčы i3zlivaete i3scэlenій vsBmъ, vёroю pritekaющыmъ, i3 si1lu nedygwvъ temlete. Tёmže moli1tesz, darovati dušamъ našыmъ mi1rъ i3 velію mi1lostь.

Vsi2 počti1mъ, vёrnіi, pёsnьmi dnesь dada bžctvennago, i3 maxjma, i3 kіntіlіana, tvє1rdыz nryžniki, prem{drыz m§niki, syщыz raS ži1teli, nhnэ molsщыzsz, darovati dušamъ našыmъ mi1rъ i3 velію mi1lostь.

Slava, i3 nhnэ, prazdnika, i3li2 bGor0dičenъ:

Vsepёtaz vLčce, nadežde vёrnыhъ i3 ўtverždenіe, pribёžiщe i3 p0moщь tS m0limъ: t vsskіz bэdы2 rabы6 tvo‰ sohrani2, vёroю poklansющыzsz ržctvY tvoemY. E#g0že moli2, darovati dušamъ našыmъ mi1rъ i3 velію mi1lostь.

KrtobGor0dičenъ: Svoego2 ѓgnca ѓgnica i3 nepor0čnaz vLčca na krtЁ ćkw vi1dэ zraka ne i3myщa, nižE dobr0tы, ўvы2 mnЁ, rыdaющi glag0laše: gdЁ dobr0ta tvoS zaйde, sladčaйšій; gdЁ blgolёpіe; gdЁ blgodatь blistaющaz džbraza tvoegw2, sn7e m0й lюbeznэйšій;

Troparь, glasъ G:

Ґpcli svztji, moli1te mi1lostivago bGa, da pregrэšenій njstavlenіe podastъ dušamъ našыmъ.

KanHnъ ґpclwvъ, tvorenіe їHsifovo. Glasъ }.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Posёčenый nesэk0mago presэčE, i3 vi1dэ s0lnce zemlю, ю4že ne vi1dэ: lю1tago vragA vodA potopi2, i3 neprohodi1moe pr0йde ї}lь: pёsnь že vospэvašesz: gDevi poi1mъ, slavnw bo proslavisz.

So ѓgGlьskimi živhй li1ki, i3 nevečernzgw svёta vsegdA i3spolnsemь, i3 pričastіemъ i4stinnыmъ njbožaemь, prebogate, lюb0vію prazdnuющыz tvoю2 svztyю pamztь prosvэti2, gDevi poю1щыz: slavnw bo proslavisz.

Bžctvennoe tS tnю1dъ raspali2, їaswne, želanіe teploe: tёmže poslёdovalъ є3si2 džgnь na zemlю vovreщi2 prišedšemu, slavne, t negHže prosvэщaemь, svёtlw vzыvalъ є3si2: gDevi poi1mъ, slavnw bo proslavisz.

ЎmHmъ neveщestvєnnыmъ nravomъ pod0bzsz, na zemli2 nasъ radi veщію, blženne, tёla ćvlьšemusz mi1lostivnw, preblženne, služi1lъ є3si2: služi1telь že segw2 svzщenenъ, zovhй, bhlъ є3si2: gDevi poi1mъ, slavnw bo proslavisz.

BGor0dičenъ: T dv7ы bezmyžnы vi1dэnъ bhstь voploщaemь, za miloserdіe mn0goe, nedoumёnnый, strastьmi2 tёla nkasnnw poni1kšihъ, vozvodS kъ bezstrastію ćvэ, strastію pl0ti svoeS. E#myže nbhčnw poi1mъ: slavnw bo proslavisz.

I$nъ kanHnъ m§nikwvъ. ЇHsifovo. Glasъ №.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Pёsnь pobёdnuю poi1mъ vsi2 bGu, sotv0ršemu di6vnaz čudesA mhšceю vыs0koю, i3 spasšemu ї}lz, ćkw proslavisz.

BGu vsederži1telю so derznovenіemъ dobropobёdnіi myčєnicы predstosщe vsegdA, moli1te sogrэšenій njčiщenіe poslati namъ.

Vэnčastesz, m§nicы, dobr0toю bžctvennoю, p0dvigъ skončavše, i3 mnogok0znennago vragA pobэdi1vše. Tёmže vasъ njbradovannw pёsnennw slavosl0vimъ pri1snw.

Krёpostію d¦a pres™agw krёpostь pogubi1ste lьsti1vagw ѕmjz, bGoblažennіi, i3 bezsmertnыhъ darHvъ nhnэ naslaždaetesz.

BGor0dičenъ: P0lnый i3stoщi1sz za miloserdіe, i3 pl0tь bhstь, vozvodS, čctaz, kъ pervoй nasъ dobr0tэ, i5že vёroю na zemli2 voshvalsющыz tS.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Tы2 є3si2 ўtverždenіe pritekaющihъ kъ tebЁ, gDi, tы2 є3si2 svёtъ njmračennыhъ, i3 poetъ tS dyhъ m0й.

Cэvni1ca kvi1lsz є3si2 d¦a, vozglašaz namъ ўčє1nіz bGokr†snaz, trэvaz preluk†vaz pBnіz.

I#stoči2 ljzhkъ tv0й, ćkože rэkA, ži1zni i3st0čniki, i3 gHrьkіz v0dы prelє1stnыz i3zsuši2, slavne.

I#scэlє1nіz t0čatъ svzщє1nnыz tvo‰, mydre, m0щы razli6čnaz, d¦a s™agw dёйstvomъ i3 blgodatію.

BGor0dičenъ: Ўmertvi2, prečctaz, živopodatelьnoю molьb0ю tvoeю vo mnЁ živyщій grёhъ, ćže živ0tъ r0ždšaz.

I$nъ.

Їrm0sъ: Da ўtverdi1tsz serdce moE, vъ v0li tvoeй, hrtE b9e, i4že nadъ vodami nebo ўtverždeй vtor0e, i3 njsnovavый na vodahъ zemlю, vsesi1lьne.

Vedenіemъ nyždnыmъ, svztji, za hrtA ќznicы bhvše, soyzu prelesti ѕlyю razrэši1ste blgodatію, razrёššežesz t pl0ti, kъ ži1zni prestavistesz.

Vi1dэti b9ію krasotY, stradalьcы želaющe prehvalьnіi, r†nы i3 vzz†nіz, i3 nyždnuю smertь preterpёste, tverdostію ўmA krassщesz.

Zak0nnw, m§nicы prehvalьnіi, stražduщe nrava krёpostію, njdёzstesz vkypэ pobёdnыmъ vэncemъ, i3 trbcэ čctnёй radostnw nhnэ predstoitE.

BGor0dičenъ: I$že є3stestv0mъ newpi1sannый, vopl0щsz i3zъ tebє2 njpisyetsz, bGoradovannaz čctaz: є3g0že neprestannw moli2, ўщedriti i3 spasti2 poю1щыz tS.

Sэdalenъ, glasъ }.

Pod0benъ: Premydrosti:

Svэtosіsnnыmi zarsmi slovesъ čctnhhъ, prosvэti1lъ є3si2 vsёhъ bGopod0bnw, їaswne ґpcle, i3 tmY tgnalъ є3si2: i3 postradavъ, blženne, i3stočaeši i3scэlє1nіz, i3 tэlesъ ўstavlseši lю6tыz bolBzni. Tёmъ sošedšesz svzt0e tvoE vsi2 tvori1mъ toržestvo2, sp7sa slavzщe, i3 vёrnw vopіemъ ti2: moli2 hrtA bGa, grэhHvъ njstavlenіe podati čtyщыmъ lюb0vію svztyю pamztь tvoю2.

Slava, glasъ №.

Pod0benъ: Gr0bъ tv0й:

Tverdostію duši2 pribli1živšesz bolёznemъ, nepobэdi1mi mn0gimi koznьmi2 lьsti1vagw kvi1stesz, m§nicы, ѓgGlwmъ ravnočestni. Tёmže vsS vselennaz počitaetъ borє1nіz i3 čctn†z v†ša strad†nіz, i4miže proslavistesz.

I# nhnэ, prazdnika, i3li2 bGor0dičenъ:

Ўpovanіe hrtіanъ, pres™az dv7o, є3g0že rodilA є3si2 bGa, pače ўma že i3 sl0va, neprestannw moli2 sъ vhšnimi si1lami, podati njstavlenіe grэhHvъ našihъ vsёhъ, i3 i3spravlenіe žitіS, vёroю i3 lюb0vію pri1snw tS slavzщыmъ.

KrtobGor0dičenъ: Neskvernaz ѓgnica ѓgnca i3 pastыrz povёšena na drevэ mertva zrsщi, plačuщi vэщaše, m™rski vosklicaющi: kakw preterplю2 tvoE, є4že pače sl0va, sn7e m0й, sni1tіe, i3 vHlьnыz strti, b9e preblgjй;

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Ўslhšahъ, gDi, smotrenіz tvoegw2 tainstvo, razumёhъ dэlA tvo‰, i3 proslavihъ tvoE bžctvo2.

Ўčeni1kъ bhvъ pavlu premydromu svzщennopropovёdniku, pod0bnikъ že hrtY, slavne, togw2 povinyzsz bžctvєnnыmъ manovenієmъ.

Čert0ga ndeždeю ўkrašenъ bhlъ є3si2 bžctvennыz cRkve, seй d¦omъ, bGon0se, njbruči1vsz, sladkimъ sl0vomъ mydrosti tvoeS.

Vračь preiskysenъ, ѕlotgoni1telьnыmi bžctvennыmi dlanьmi tvoi1mi, nedyguющihъ bhlъ є3si2, i3scэlsz str†sti prelю6tыz.

BGor0dičenъ: Neiskusobračnaz vLčce, spasi1 mz, sp7sa sl0va r0ždšaz, i3 bёdъ svobodi2, i3 vёčnuющagw njsuždenіz.

I$nъ.

Їrm0sъ: Ўslhšahъ, gDi, slyhъ tv0й i3 ўboshsz: razumёhъ dэlA tvo‰, prbr0kъ glag0laše, i3 proslavihъ si1lu tvoю2.

Zak0nъ bžctvennый ўtverždaющe, bezzak0nіe stradalьcы bezb0žnыhъ tri1nuša, blgočestnw postradavše, i3 gDevi blgougodi1vše.

Ўblaži1mъ dnesь dada i3 maxjma dHblіz, zak0nnw postradavšыz, i3 hvalami vэnčaemъ kіntіlіana vsečestnago.

Neprel0žni, svztji, vo vremz stradanіz bhvše, vssku lestь nizloži1ste, i3 pobёdnый vэnecъ t bGa sp7sa prіsste.

BGor0dičenъ: Ўnhnіemъ njderži1mago, bGorodi1telьnice, vozdvi1gni mS, tvori1ti bžctvennoe hotёnіe, ćkw da ўblažy tz, predstatelьnice vsёhъ neushpnaz.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: T n0щi nevёdэnіz, po dušelovi1telьnomu puti2 pri1snw bludsщago, svёtomъ razuma tvoegw2, gDi, prednastavlsz mS, na stezю2 zapovэdeй tvoi1hъ, napravi.

Soderži6mыz lestію, i3 pagubэ bezymnw rab0taющыz čelovёki, preblženne, bžctvennыmi ўčє1nіi svobodi1lъ є3si2.

Ćkože nёkoe svэti1lo na vыsotЁ bGorazymіz, їaswne, predležS, privleklъ є3si2 ko pristaniщu bžctvennomu, lю1tэ potoplsєmыz.

Ўmerщvlє1nnыz drevle syщыz ѕmіi1nыmъ ўgrыzenіemъ, život0čnыmъ tvoi1mъ sl0vomъ, blženne, ўdivi1vъ, njživi1lъ є3si2.

BGor0dičenъ: Svztёйši kvi1lasz є3si2 heruv‡mъ, na zemli2 vopl0щši vsёhъ vLku, čctaz vsenepor0čnaz vLčce.

I$nъ.

Їrm0sъ: Svёtlый namъ vozsіsй svёtъ prisnosyщnый, ќtrenюющыmъ nj sudьbahъ zapovэdeй tvoi1hъ, vLko člvэkolю1bče, hrtE b9e našъ.

Bžctvennoe i4mz i3 spasi1telьnoe i3spovёdavše predъ muči1teli, svztji, mn0gihъ mykъ i3skysъ preterpёste, i3 smertь nepravednuю.

Blgodatію ўkrэplsemi bžctvennagw d¦a, ne ўbosstesz mučenій tэlesnыhъ, ni i3stuk†nnыmъ česti prenes0ste, dobropobёdnіi m§nicы.

Vэnecъ neuvzdaemый prіemše, svztji m§nicы, trbcэ nhnэ predstoitE trіE, nezahodi1momu sіsnію spod0bleni, i3 nhnэ ўblažaetesz.

BGor0dičenъ: I#scэli2, vLčce vsenepor0čnaz, serdca moegw2, molю2 tS, str†sti neiscBlьnыz, i3 ўmA moegw2 tmY tsžkuю tženi2, prečctaz.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Ćkože prbr0ka i3zbavilъ є3si2 i3zъ glubinы2 preisp0dnіz, hrtE b9e, i3 menE t grэhHvъ moi1hъ i3zbavi, ćkw člvэkolю1becъ, i3 ўpravi živ0tъ m0й, molю1sz.

Preudi1vlьsz dobr0tэ, za miloserdіe namъ pribli1žšagwsz, їaswne ґpcle, semY poslёdovalъ є3si2, i3 njstavilъ є3si2 žiteйskuю krasotY.

Nauči1vsz bžctvєnnыmъ, nauči1lъ є3si2 blgodatію, slavne, trbčeskomu sіsnію, drevle slэpotY njbnossщыz nerazymіz bezymіe.

Nedygi tgonS razli6čnыz, i3 progonS ѕlHbnыz dyhi, lю1di kъ poznanію gDnю njbrati1lъ є3si2, i3zbavlь t prelesti lukavagw.

BGor0dičenъ: Ćkw d0ždь na runo2, spasi1telьnoe sl0vo vъ ložesnA tvo‰ sni1de, i3 člvёkъ i3zъ tebє2 bhstь, spasaz mS, ntrokovi1ce, hodataйstvomъ tvoi1mъ.

I$nъ.

Їrm0sъ: Ćkw їHnu prbr0ka, vozvedi2, hrtE b9e, živ0tъ m0й t tli2, vopію1 ti, člvэkolю1bče, ćkw ži1znь ў tebє2 є4stь, i3 netlёnіe i3 si1la.

Novozvlennw ćkože ѕvёzdы zri1mi, prosvэщaete zemnhй mjrъ, vsehvalьnіi m§nicы, pomračenіe tgonsщe bezb0žіz, blgodatію.

Zakonopoloženіz bezb0žnыhъ do koncA tri1nuvše, i3 zak0nomъ gDnimъ ćvэ ўtverždaemi, zak0nnw, svztji m§nicы, za hrtA postradaste.

Vыsočaйšimi razumы i3 dёlы pokazani d0brэ, sъ vыsotы2 spadšago podъ n0gi pokori1ste, ўkrašenыmi vъ dobr0tahъ mučenіz, prehvalьnіi.

BGor0dičenъ: ZakHnъ є3stestvennыhъ kromЁ, tvorcA є3stestvY voploti1la є3si2, ntrokovi1ce, pače ўmA, vsenepor0čnaz: є3g0že dobropobёdnіi m§nicы i3spovёdaющe, postradaša.

Kondakъ ґpclwvъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Kvi1lsz є3si2 dnesь:

Kvi1stesz ćkw ѕvёzdы presvBtlыz, prosvэщaющe vsю2 vselennuю svёtomъ propovёdanіz, ґpcli bžctvennіi, їaswne i3 swsіpatre: spasaйte vёroю čtyщihъ vasъ.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: DŽtrocы blgočesti1vіi vъ vavmlHnэ džbrazu zlat0mu ne pokloni1šasz, no posredЁ peщi džgnennыz njrošaemi, pёsnь vospэvahu glag0lющe: prevoznosi1mый ntcє1vъ i3 našъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Bolёznemъ približazsz neprest†nnыmъ, bolBzni, їaswne, njblegči1lъ є3si2 vBrnыmъ, i3 kъ nebolёznennomu prіstію nastavilъ є3si2, blgočestnw vospэvaющыz: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

Tlёnіe ўstavilъ є3si2 ѕl0bы, blženne, i3 razumъ nasadi1lъ є3si2 spasi1telьnый vъ mы6sli čelovёčєskіz, i4mže prosvэщaemь, vLcэ vsёhъ vzыvalъ є3si2: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

BGor0dičenъ: Nossщi hrtA na rukY, ćkw prt0lъ ngnezračenъ, vsenepor0čnaz, moli2 є3go2 ćkw sn7a tvoego2 i3 gDa, ўmiri1ti mjrъ zovyщi: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

I$nъ.

Їrm0sъ: Syщыmъ vъ peщi2 ntrokHmъ tvoi6mъ, sp7se, ne prikosnysz nižE stuži2 džgnь. TogdA trіE, ćkw є3di1nэmi ўstы2, poshu, i3 blgoslovlshu, glag0lющe: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

Ngnemъ bžctvennagw straha dyšu raspalaющe, vssku popali1ste, mydrіi, veщь g0rьkuю mnogob0žіz, i3 kъ sіsnію vzsstesz nevečernemu, sogrэšenієmъ našыmъ razrэšenіe podaю1щe.

Strusmi kroveй ўgasi1vše zapalenіe, blžennіi, mnogob0žіz voi1stinnu, tyču namъ i3stočaete čudesъ, vёroю pritekaющыmъ kъ racэ moщeй vašihъ vsegdA.

D0mъ ćvlьšesz d¦a, mydrіi, dobropobёdnіi m§nicы, hramъ, vъ nemže nhnэ ležitE, i3st0čnikъ sodэvaetъ čudesъ: vъ džnьže pribэgaющe, t vsskіz skvernы strasteй i3zbavlsemsz.

BGor0dičenъ: Voploщenno rodilA є3si2 namъ, prenepor0čnaz, sl0vo, є3dinosyщno nc7Y i3 d¦u, bGorodi1telьnice: є3g0že moli2, spasti2 poю1щыz tS t vsёhъ strasteй i3 njbstosnіz.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: BGoglag0livіi džtrocы vъ peщi2, so ngnemъ plamenь popiraющe, poshu: blgoslovi1te, dэlA gDnz, gDa.

I#skoreni1lъ є3si2 ternіe ѕlohulenіz sёmenemъ sl0va, їaswne: stori1čestvuющihъ klasъ spasšihsz mn0žestvo vozdёlalъ є3si2.

Prosvэщenіe syщihъ vo tmё tz svэti1lьnika tarsu postavlsetъ, blaženne, i4že segw2 prest0lъ str0zщa, svzщennw i3 prepod0bnw, їaswne ґpcle.

Zak0nenъ bhlъ є3si2 ўči1telь, syetnэй povinyvšыmsz lesti, є3di1nago bGa česti2 nesozdannago, i5že tvaremъ čє1sti prinossщыz spaslъ є3si2.

BGor0dičenъ: Voploщenna r0ždši bGa sl0va, pl0ti našez str†sti i3 dušє1vnыz, ntrokovi1ce, i3scэli2, da vёroю tS vsi2 i3 lюb0vію slavimъ.

I$nъ.

Їrm0sъ: E#gHže ўžasaюtsz ѓgGli i3 vs‰ vHinstva, ćkw tvorcA i3 gDa, p0йte, svzщennicы, proslavite, džtrocы, blgoslovi1te, lю1dіe, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Lю1bzщe gDa t vseS duši2, ćkw ѓgncы zaklani bhste pastыrю slovesnomu, i3 bžctvennэй trapezэ prines0stesz, i3 vъ kr0vэhъ pervenєcъ živetE.

Vёroю počti1mъ kіntіlіana i3 dadu, i3 maxjma, myčєniki hrtHvы, bžctvєnnыz ѕvёzdы, prosvэщaющыz vsёhъ serdcA čudesnыmi lučami.

Glag0lы prewbi1dэša bezb0žnыhъ i3 ѕločesti1vыhъ, i3 raduющesz postradavše m§nicы hrtHvы: i3 syщыmъ t vёka pričt0šasz bžctvєnnыmъ strastoterpcєmъ: sъ ni1miže pri1snw počitaюtsz.

BGor0dičenъ: Ćkw prt0lъ ngnezračenъ nosi1la є3si2 hrtA, namъ primёššasz debelьstv0mъ pl0ti: togo2 moli2, bcde čctaz, ўщedriti i3 spasti2 lюb0vію čtyщыz tS.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Ўstavы prešlA є3si2 є3stestvA, sodёtelz začenši i3 gDa, i3 dverь spasenіz mjrovi bыlA є3si2: tёmъ tS, bcde, neprestannw veličaemъ.

Svzщє1nnыz sostavimъ vsi2 li1ki, svzщennw blažaщe їaswna, veli1kago hrt0va ґpctola, sъ li1ki bezpl0tnыmi vsegdA veselsщasz.

I#graetъ tvarь likyющi nhnэ vъ čestnёmъ toržestvЁ tvoemъ, slavne, ґpcli, prbr0cы i3 vsi2 m§nicы raduюtsz, їaswne: sъ ni1miže tS vёroю veličaemъ.

Raka, i3dёže leži1tъ terpэli1voe i3 mnogostradalьnoe tёlo tvoE, slavne їaswne, zari6 i3spuщaetъ vsegdA, i3 tmY bolёzneй razorsetъ, preblženne.

BGor0dičenъ: Ćvlьšisz m™i vsenepor0čnaz є3mmanyila, voploщennagw i3zъ ložesnъ tvoi1hъ, njboži1všagw є3stestvo2 čelovёčeskoe. Tёmže tS, pres™az bGorodi1telьnice, ўblažaemъ.

I$nъ.

Їrm0sъ: Svэton0snый džblakъ, vъ džnьže vsёhъ vLka, ćkw d0ždь sъ nb7sE na runo2 sni1de, i3 voploti1sz nasъ radi, bhvъ člvёkъ, beznačalьnый: veličaemъ vsi2 ćkw m™rь bGa našegw či1stuю.

Poslёduющe strti bezstrastnagw, strastoterpcы, i3skušenіe pod8sste vkypэ, mnogopletennыhъ mykъ, i3 smertію ži1znь naslёdovaste, prebыvaющe vъ vёkъ vёka: segw2 radi blaži1mi є3stE pri1snw.

Krasnw2 stezю2 mučenіz ўvёdэvše, i3 šestvovavše d0brэ, vъ puti2 vedyщыz kъ pok0iщєmъ ќmnыmъ, slavnіi m§nicы, prіsste konči1nu mečemъ, i3 so ѓgGlы likyete pri1snw.

Stanemъ vo hramэ gDni, i3 ўblaži1mъ dadu, maxjma i3 kіntіlіana, dHblіz nryžniki, i3 pogubi1všыz vragi2, i3 vёroю vopіemъ: člvэkolю1bče, tёhъ moli1tvami i3zbavi vsёhъ mnogopletennыz napasti.

Svzщennaz vaša pamztь, preslavnіi pobэdon0scы, ćkože s0lnce svёtlw njzarsetъ tvarь: ю4že tvorsщыz, njmračenіz strasteй nы2 i3zbavite, m0limsz, svzщennыmi hodataйstvы, strastoterpcы sp7sa i3 bGa.

BGor0dičenъ: Grэholюbi1vъ shй, pokasnіemъ pripadaю щedr0tamъ tvoi6mъ, b9e, i3 vёrnw vzыvaю: molьbami či1stw r0ždšіz tS na zemli2, ўщedri mS, i3 mykъ i3zbavi vёčnыhъ, preblgjй hrtE.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.