NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Ґprjllіa k7ѕ

I$že vo s™hhъ nc7A našegw stefana, є3pckpa permskagw.

Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы, glasъ d7.

Pod0benъ: Zvannый svhše:

E#gdA bžctvennoe račenіe prіi1de na tS, premydre stefane, togdA vs‰ ±že vo pl0ti mudrov†nіz njstavivъ, nevozvratnw hrtY poslёdovalъ є3si2, i3 ґpclwmъ pod0bzsz, vъ dalьnihъ stranahъ nevёduщыmъ bGa propovёdalъ є3si2, i3 t tmы2 tёhъ kъ svёtu bGorazymіz vs‰ nastavilъ є3si2. Tёmže i3 vэncы2 nbcnыmi hrt0sъ, є3myže porab0talъ є3si2, vэnča tz, є3g0že moli2, spasti2 i3 prosvэti1ti dyšы našz.

E#gdA bžctvennoe želanіe naйde na tS, s™i1telю, togdA vs‰ prelє1stnaz, ±že vъ mjrэ, mudrov†nіz njstavlь, i3 kъ vы6šnimъ želaz, vhšnihъ vzыskalъ є3si2: tonyduže i3 premydrostь, ne t čelovBkъ, ni čelovёkomъ, no t vhšnzgw pr0mыsla prіemь, pis†nіz nHvaz ko hrt0vu poznanію i3zloži1lъ є3si2, i3 nevёduщыmъ lю1demъ bGъ tob0ю poznanъ bhstь. E#g0že moli2, stefane premydre, spasti2 i3 prosvэti1ti dyšы našz.

E#gdA bžctvennoe zvanіe prіi1de na tS, s™i1telю stefane, togdA s™hmъ d¦omъ dvi1žimь, prišelъ є3si2 prosvэti1ti drevle vo tmЁ lю1di nevёrіz ležaщыz, kъ svёtu bGorazymіz prosvэti1vъ vozdvi1glъ є3si2, i3 vsёhъ nauči1lъ є3si2 vёrovati vъ trbcu є3dinosyщnuю, vo є3di1nomъ b9estvЁ, ю4že nj nasъ moli2, s™i1telю prečydne, spasti2 i3 prosvэti1ti dyšы našz.

I$nы stіhi6rы, glasъ №.

Pod0benъ: Nbcnыhъ činHvъ:

I$že drevle njlzdenBvšaz nevёrnыhъ lюdeй serdcA, ўčenіemъ tvoi1mъ, blženne stefane, vozdёlalъ є3si2, sёmz vёrы vъ ni1hъ nasadi1vъ. Tёmže tS ćkw ўči1telz i3 nastavnika blagočestіz, popremn0gu vsi2 vёrnіi ўblažaemъ.

Bhstь ljzhkъ tv0й, s™i1telю, tr0stь živopi1sca, b9іz veli6čіz vsBmъ i3z8zsni1vъ, vъ poznanіe b9іe privelъ є3si2, i3 ѕl0bы mudrecA, pans0tnika smэhHmъ narugaema kvi1lъ є3si2. Tёmže tvoE ўspenіe duh0vnэ sošedšesz počitaemъ.

Hramы jdwlьskіz, s™i1telю premydre, nizloži1vъ, vsekonečnэй pogi1beli predalъ є3si2, i3 cRkvi vo hrt0vo poznanіe njs™i1lъ є3si2. Tёmže duhHvnaz tvo‰ č†da, ćkw nastavnika tS blagočestіz, lюb0vію vospэvaemъ, i3 m0limsz: moli2 spasti1sz dušamъ našыmъ.

Slava, glasъ ѕ7:

Premydrosti tvoeй i3 sl0vu razymnomu, vsi2 jdwlьstіi služi1teli ўdivi1šasz, i3 svoю2 syetnuю vёru ćkw bezb0žnu njplevaša, i3 tob0ю propovёdaemomu hrtY t duši2 vёrovaša: є3g0že moli2, premydre stefane, spasti1sz vsBmъ, svzщennoe tvoE toržestvo2 soveršaющыmъ, i3 vёroю čtyщыmъ vsečestnyю pamztь tvoю2.

I# nhnэ, prazdnika.

Vh0dъ. Prokjmenъ dnE, čtє1nіz tri2.

Pri1tčeй čtenіe. (GlavA G)

Pamztь pravednagw sъ pohvalami, i3 blagoslovenіe gDne na glavЁ є3gw2. Blaženъ čelovёkъ, i4že njbrёte premydrostь: i3 smertenъ, i4že ўvёdэ razumъ. Lyčše bo sію2 kupovati, neželi zlata i3 srebrA sokrHviщa. Čestnёйšaz že є4stь kamenій mnogocёnnыhъ: vse že čestn0e nedost0йno є3S є4stь. Dolgota bo dneй, i3 lBta životA vъ desni1cэ є3S: vъ šyicэ že є3S bogatstvo i3 slava: t ќstъ є3S i3sh0ditъ pravda, zak0nъ že i3 mi1lostь na } ljzhcэ n0sitъ. Poslyšaйte u5bo menє2, q č†da! Čestn†z bo rekY: i3 blženъ čelovёkъ, i4že puti6 mo‰ sohrani1tъ: i3sh0di bo moi2, i3sh0di životA, i3 ўgotovlsetsz hotёnіe t gDa. Segw2 radi molю2 vasъ, i3 predlagaю m0й glasъ sыnovHmъ čelovёčєskimъ: ćkw ѓzъ premydrostь ўstr0ihъ, sovёtъ, i3 razumъ, i3 smhslъ ѓzъ prizvahъ. M0й sovёtъ i3 ўtverždenіe, m0й razumъ, mos že krёpostь. Ѓzъ menE lю1bzщыz lюblю2, i4щuщіi že menE njbrsщutъ blgodatь. Razumёйte ќbw, neѕl0bivіi, kovarstvo, nenakazannіi že, prilagaйte serdcA. Poslyšaйte menє2 i3 paki, čestn†z bo rekY: i3 tverzu t ўstenъ pr†vaz, ćkw i4stinэ pouči1tsz gortanь m0й, mє1rzski že predo mn0ю ўstnы2 lži6vыz. Sъ pravdoю vsi2 glg0lы ќstъ moi1hъ: ničt0že vъ ni1hъ str0potno, nižE razvraщenno. Vs‰ pr†va sytь razumэvaющыmъ, i3 prHsta njbrэtaющыmъ razumъ. Naučaю bo vasъ i4stinэ, da bydetъ nj gDэ nadežda vaša, i3 i3sp0lnitesz d¦a.

Premydrosti solomHnovы čtenіe. (GlavA ‹.)

ЎstA pravednagw kaplюtъ premydrostь: ўstnё že mužeй mydrыhъ vёdztъ blgodatь. ЎstA mydrыhъ poučatsz premydrosti, pravda že i3zbavlsetъ i5hъ t smerti. Skončavšusz myžu pravednu, ne pogi1bnetъ nadežda. Shnъ bo pravedenъ raždaetsz vъ živ0tъ, i3 vo blagi1hъ svoi1hъ pl0dъ pravdы njb8i1metъ. Svёtъ pravєdnыmъ vsegdA, i3 t gDa njbrsщutъ blgodatь i3 slavu. ljzhkъ mydrыhъ dHbraz svёstь, i3 vъ serdcэ i4hъ počjetъ mydrostь. Lю1bitъ gDь prepodHbnыz serdcA, prіstni že є3mY vsi2 nepor0čnіi vъ puti2. Mydrostь gDnz prosvэщaetъ licE razymnagw. Postigaetъ bo želaющыz ю5, prežde daže razumёti ю5: i3 ўd0bь ќzritsz t lю1bzщihъ ю5. Ќtrenevavый kъ neй ne ўtrudi1tsz, i3 bdsй є3S radi vsk0rэ bezъ pečali bydetъ. Ćkw dost0йnыhъ є3S samA njbh0ditъ i4щuщi, i3 vo stezshъ є3S kvlsetsz i5mъ blagoprіemnэ. Mydrosti nikogdaže njdolёetъ ѕl0ba. Si1hъ radi i3 rači1telь bhhъ dobr0tы є3S: i3 vozlюbi1hъ ю5, i3 poiskahъ t ю4nosti moeS: i3 vzыskahъ nevёstu privesti2 sebЁ, ćkw vsёhъ vLka vozlюbi2 ю5: tai1nnica bo є4stь b9іz hi1trosti, i3 njbrэtatelьnica dёlъ є3gw2. Trudы2 є3S sytь dobrodёtєli: cэlomydrію že i3 razumu tA ўči1tъ, pravdэ i3 myžestvu, i4hže potrebnэe ničt0že є4stь vъ žitіi2 čelovёkwmъ. Ѓщe že i3 mn0gagw i3skysstva želaetъ kto2, vёstь drє1vnzz, i3 bhti hot‰щaz razsm0tritъ: Svёstь i3zvi6tіz slovesъ, i3 razrэšє1nіz gadanій: znamєnіz i3 čudesA prorazumёetъ, i3 sbыtі‰ vremenъ i3 lёtъ: i3 vsBmъ sovёtnikъ є4stь blagъ, ćkw bezsmertіe є4stь vъ neй, i3 blagoslavіe vo nbщenіi slovesъ є3S. Segw2 radi besёdovahъ ko gDu, i3 pomoli1hsz є3mY, i3 rёhъ t vsegw2 serdca moegw2: B9e ntcє1vъ i3 gDi mi1losti, sotvori1vый vs‰ sl0vomъ tvoi1mъ, i3 mydrostію tvoeю ўstr0ivый čelovёka, da vladёetъ bhvšimi t tebє2 tvarьmi2, i3 da ўpravlsetъ mjrъ vъ prepod0bіi i3 pravdэ, daždь mi2 tvoi1hъ prest0lwvъ prisэdsщuю premydrostь, i3 ne tluči2 menє2 t džtrwkъ tvoi1hъ: ćkw ѓzъ rabъ tv0й, i3 shnъ rabhni tvoeS. Posli2 ю5 sъ nb7sъ t s™agw žili1щa tvoegw2, i3 t prest0la slavы tvoeS, da syщi so mn0ю nauči1tъ mS, čto2 blagoug0dno є4stь predъ tob0ю: i3 nastavitъ mS vъ razumъ, i3 sohrani1tъ mS vъ slavэ svoeй. Pomыšlє1nіz bo smertnыhъ vs‰ bozzli6va, i3 pogrэši1tєlьna ўmыšlє1nіz i4hъ.

Premydrosti solomHnovы čtenіe. (GlavA d7.)

Pohvalsemu pravedniku, vozveselstsz lю1dіe: bezsmertіe bo є4stь pamztь є3gw2, ćkw t gDa poznavaetsz, i3 t čelovBkъ: i3 ўg0dna gDevi dušA є3gw2. Vozlюbi1te u5bo, q myžіe, mydrostь, i3 poživetE: voshoщi1te є3S, i3 nakazani bydete: načalo bo є3S lюbы2, i3 soblюdenіe zak0na. Počti1te premydrostь, da vo vёki carstvuete. VozvэщY vamъ, i3 ne skrhю t vasъ t†inъ b9іihъ: ćkw t0й mydrosti nastavnikъ є4stь, i3 mydrыhъ i3spravitelь, i3 vsskomu smhslu i3 dёlu hitrecъ. I# vsBmъ smhslwmъ nauči1tъ mydrostь: є4stь bo vъ neй d¦ъ razymenъ i3 svstъ, i3 sіsnіe svёta prisnosyщnagw, i3 džbrazъ blgosti b9іz. TA drygi b9іz i3 prbr0ki ўstrosetъ: blgolёpnэйši že є4stь s0lnca, i3 pače vsskagw sotvorenіz ѕvёzdъ, svёtu sosuždaema, njbrэtaetsz pervэйši. TA ўgoždaющihъ є4й t bolёzneй i3zbavi, i3 nastavi na stєzi2 pr†vыz. DadE i5mъ razumъ i3mёti svstъ, i3 sohrani2 | t lovsщihъ, i3 p0dvigъ krёpokъ podadE i5mъ. Da razumёюtъ vsi2, ćkw si1lьnэйši vsegw2 є4stь blgočestіe: i3 nikogdaže prem0žetъ ѕl0ba mydrosti, nižE preйdetъ ѕlы6z njbličaющi sydъ. Rek0ša že vъ sebЁ, pomhslivše nepravednw: nasi1lьstvuemъ pravednomu, ne poщadi1mъ prepod0bstva є3gw2, ni ўsrami1msz sэdi1nъ starosti mnogolёtnы. Bydetъ bo namъ krёpostь zak0nъ: i3 ўlovi1mъ pravednago, ćkw neug0denъ namъ є4stь, i3 proti1vitsz dэlHmъ našыmъ, i3 pon0sitъ namъ tpadenіe zak0na, i3 njbličaetъ namъ sogrэšє1nіz nakazanіz našegw. Vozvэщaetъ namъ razumъ i3mёti b9ій, i3 džtroka gDnz sebE i3menyetъ. Bhstь namъ na njbličenіe pomыšlє1nіemъ našыmъ, i3 tsžekъ namъ є4stь, i3 vi1dimъ, ćkw nepod0bno i3nы6mъ žitіE є3gw2 i3 i3zmэnє1nы stezi6 є3gw2: vъ poruganіe vmэni1homsz є3mY i3 ўdalsetsz t puteй našihъ, ćkw t nečist0tъ, blaži1tъ poslBdnzz pravednыhъ. Ўvi1dimъ ќbw, ѓщe slovesA є3gw2 i4stinna sytь: i3skysimъ, ±že sbыvaюtsz є3mY Ruganіemъ i3 mykoю i3stsžemъ є3go2, da razumёemъ kr0tostь є3gw2, i3 i3skysimъ bezѕl0bstvo є3gw2: smertію bez8obraznoю njsydimъ є3go2, bydetъ bo posэщenіe t slovesъ є3gw2. Sі‰ pomhsliša, i3 prelьsti1šasz: njslэpi1 bo | ѕl0ba i4hъ, i3 ne razumёša t†inъ b9іihъ, i3 ne razsudi1ša, ćkw tы2 є3si2 bGъ є3di1nъ, životA i3mёzй i3 smerti vlastь, i3 spasazй vo vremz sk0rbi, i3 i3zbavlszй t vsskagw ѕlA. Щedrъ i3 mi1lostivъ, i3 dasй prepodHbnыmъ svoi6mъ blgodatь, i3 svoeю mhšceю gHrdыmъ protivlszйsz

Na lіtji stіhi1ra hrama.

Slava, glasъ v7:

Ґpclьski vs‰ nauči1lъ є3si2, vёrovati vъ trbcu є3dinosyщnuю, vo є3di1nomъ bžctvЁ. Tёmže tS vsi2 ćkw duh0vnago nc7A, i3 revni1telz ґpclwmъ, i3 s™i1telєmъ є3dinokr0vna, po d0lgu počitaющe ўblažaemъ, i3 m0limsz: moli2 spasti1sz vsBmъ, svzщennuю pamztь tvoю2 počitaющыmъ.

I# nhnэ, prazdnika.

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ v7.

Pod0benъ: D0me є3vfrafovъ:

D0mъ i3 žili1щe d¦a pres™agw, premydre stefane, bhlъ є3si2. Tёmže i3 nasъ d0mъ tomY sodёlaй, svzщennuю tvoю2 pamztь počitaющihъ.

Stjhъ: Svzщennicы tvoi2 njblekytsz vъ pravdu, i3 prepod0bnіi tvoi2 vozraduюtsz.

ŽitіE tvoE ćkw s0lnce vъ serdcA nevёrnыhъ vozsіS, zarю2 ўčenіz i3spuщaz: tёmže i3 nasъ svёtomъ nevečernimъ njzari2, svzщennuю tvoю2 pamztь počitaющihъ.

Stjhъ: Voshvalztsz prepod0bnіi vo slavэ, i3 vozraduюtsz na l0žahъ svoi1hъ.

Ne prestaй, stefane, molssz nj duh0vnыhъ tvoi1hъ čadэhъ, i5hže kreщenіemъ porodi1lъ є3si2, da vsi2 čestn0e tvoE ўspenіe počitaemъ.

Slava, glasъ d7:

Premydrosti sokr0viщe bhvъ, s™i1telю stefane, serdcA nevёrnыhъ lюdeй ўčenіemъ tvoi1mъ prosvэti1lъ є3si2, blagočestіz sёmena nasadi1vъ. Tёmže tS vsi2, ćkw ўči1telz premydra, dostod0lžnw po dost0instvu ўblažaemъ, i3 m0limsz: moli1sz hrtY, є3myže t ю4nosti porab0talъ є3si2, i3zbaviti nasъ navBtъ vražіihъ, i3 spasti1sz dušamъ našыmъ.

I# nhnэ, prazdnika. Troparь, glasъ d7:

Bžctvennыmъ želanіemъ t ю4nagw v0zrasta, stefane premydre, razžegsz, kremъ hrt0vъ vzslъ є3si2, i3 lюdeй njlzdenBvšaz drevle nevёrіemъ serdcA, bžctvennoe sёmz vъ ni1hъ sёzvъ, є3đlьski duh0vnэ porodi1lъ є3si2. Tёmže preslavnuю tvoю2 pamztь počitaющe, m0limъ tS: moli2, є3g0že propovёdalъ є3si2, da spasetъ dyšы našz.

Slava, i3 nhnэ, prazdnika.

Na ќtreni, na BGъ gDь, troparь t0йže.

Po №-й stіhol0gіi sэdalenъ, glasъ №.

Pod0benъ: Kameni zapečatanu:

Ćkw vrača tz preizrsdna duševnыhъ strasteй, s™i1telю stefane, vёduщe m0limъ: moli1sz ўtoli1ti t nasъ tomi1tєlьnыz str†sti, da tebE vsi2 ćkw vinY vsёhъ blgi1hъ njbrёtše, vozopіemъ: slava davšemu ti2 premydrostь: slava vэnčavšemu tS: slava daю1щemu tob0ю vsBmъ prosvэщenіe. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, prazdnika.

Po v7-й stіhol0gіi sэdalenъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Vozneshйsz:

T mladenstva dobrodёteli prilэžavъ, sosydъ d¦a s™agw, s™i1telю stefane, bhlъ є3si2, t negHže i3 premydrosti navhkъ, nauči1lъ є3si2 čelovёki jdwlы prewbi1dэti, i3 hrtY vёrovati: є3g0že moli2 spasti2 vsёhъ, lюb0vію tS počitaющihъ. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, prazdnika, i3li2 bGor0dičenъ:

Grэholюbi1vъ shй, molю1 tz bezgrёšnago bGa r0ždšuю, vzemlющago grэhi2 mjra prečctaz, mnogogrёšnuю dyšu moю2 ўщedriti, i3 grэhi2 mo‰ mnHgіz njči1stiti: grёšnыhъ bo tы2 є3si2 njčiщenіe, i3 spasenіe vёrnыhъ, i3 zastuplenіe.

Po polmelei sэdalenъ, glasъ }.

Pod0benъ: Premydrosti:

Premydrosti svhše naučenъ bhlъ є3si2, bGu soedini1vsz, є3đlьski mjrъ njstavilъ є3si2, i3 vъ dalьnihъ mёstэhъ prišedъ, kreщenіemъ ko hrt0vu poznanію vsёhъ privelъ є3si2. Tёmže i3 vsBmъ vopіslъ є3si2: poznaйte bGa, i3 njbrsщete blgodatь. S™i1telю premydre stefane, moli2 hrtA bGa, grэhHvъ njstavlenіe darovati počitaющыmъ lюb0vію vsečestnyю pamztь tvoю2. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, prazdnika, i3li2 bGor0dičenъ:

Ćkw dv7u i3 є3di1nu vъ ženahъ, tS bezъ sёmene r0ždšuю bGa pl0tію, vsi2 ўblažaemъ r0di čelovёčestіi: džgnь bo vseli1sz vъ tS bžctvA, i3 ćkw mLnca mlek0mъ pitaeši ziždi1telz i3 gDa. Tёmъ ѓgGlьskій i3 čelovёčeskій r0dъ dost0йnw slavimъ pres™0e ržctvo2 tvoE, i3 soglasnw vopіemъ ti2: moli2 hrtA bGa, sogrэšenій njstavlenіe darovati poklansющыmsz vёroю pres™0mu ržctvY tvoemY.

Taže, stepє1nna, №-й ґntіfHnъ d7-gw glasa.

Prokjmenъ: ЎstA mo‰ vozglag0lюtъ premydrostь i3 poučenіe serdca moegw2 razumъ.

Stjhъ: Ўslhšite sі‰, vsi2 kzhcы, vnuši1te, vsi2 živyщіi po vselennэй.

Vsskoe dыhanіe:

E#đlіe їwanna, začalo lє, t polY.

Po n7-mъ palmЁ stіhi1ra, glasъ ѕ7:

Premydrosti tvoeй i3 sl0vu razymnomu, vsi2 jdwlьstіi služi1teli ўdivi1šasz, i3 svoю2 syetnuю vёru ćkw bezb0žnu njplevaša, i3 tob0ю propovёdaemomu hrtY t duši2 vёrovaša: є3g0že moli2, premydre stefane, spasti1sz vsBmъ, svzщennoe tvoE toržestvo2 soveršaющыmъ, i3 vёroю čtyщыmъ vsečestnyю pamztь tvoю2.

KanHnъ prazdnika so їrmos0mъ na ѕ7, i3 s™agw dvA, na }. KanHnъ. Glasъ d7.

Pёsnь №. Їrm0sъ:

Tverzu ўstA mo‰, i3 nap0lnztsz d¦a, i3 sl0vo trhgnu cRi1cэ m™ri, i3 kvlю1sz svёtlw toržestvyz, i3 vospoю2 raduzsz toS čudesA.

Svzщennagw tы2 pisanіz t mladenstva nauči1vsz, bGon0se stefane, vъ d†lьnaz mэstA prišelъ є3si2, i3 nevёduщыmъ bGъ tob0ю poznasz.

I#dёže prelestь počitaema bsše, tamw že nhnэ tob0ю bGъ nevёduщыmъ, s™i1telю stefane, poznasz. Tёmže svzщennuю tvoю2 pamztь dostod0lžnw ўblažaemъ.

BGoduhovennыmъ tvoi1mъ ўčenіemъ nauči1lъ є3si2 lю1di vёrovati vo hrtA, i3 t jdwlьskіz prelesti ўklonstisz. Segw2 radi tS vsi2, ćkw є3dinorevni1telz ґpclwmъ, pёsnьmi počitaemъ.

BGor0dičenъ: Tы2 є3di1nago, bGonevёsto, vъ vhšnihъ sэdsщago na rukY nosi1la є3si2, pl0tь bhvša: th bo bыlA є3si2 i3zbranna t vsёhъ vBkъ, prіsteliщe dost0йno vsederži1telz.

Drugjй kanHnъ. Glasъ }.

Їrm0sъ: V0du prošedъ ćkw syšu, i3 є3gĐpetskagw ѕlA i3zbэžavъ, ї}lьtzninъ vopіsše: i3zbavitelю i3 bGu našemu poi1mъ.

Permь ćkw dosti1glъ є3si2, s™i1telю, i3 tamw vozvhšennuю prelestь, premydre stefane, smiri1lъ є3si2, i3 lю1tago čarodёz premydrыmi tvoi1mi ўčє1nіi posrami1lъ є3si2.

BэsHvskaz nr{žіz krёpkw, s™i1telю, pritupi1lъ є3si2, i3 tёhъ pobэdi1vъ b9іeю si1loю, vsBmъ hrtA i4stinnago bGa togo2 i3spovёdalъ є3si2: tёmže i3 vэnecъ t negw2 prіslъ є3si2, stefane.

Bžctvennoю lюb0vію, dž§e, raspalaemь, ne ўboslsz є3si2 dolgotы2 pytnыz, nižE tamw nečesti1vыhъ čelovBkъ soprotivlenіz, no vs‰ preterpёlъ є3si2, i3 vsёhъ bGu privelъ є3si2.

BGor0dičenъ: I#zъ k0rene carskagw prozzblA є3si2, cRS hrtA, b9іe sl0vo, pače ўmA i3 smhsla rodilA є3si2, i3zъ čctыhъ kroveй tvoi1hъ, sugyba є3stestv0mъ kvlsema, i3 є3di1nstvuющa v3postasію.

Katavasіa prazdnika:

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Tvo‰ pэsnosl0vcы, bcde, živhй i3 nezavi1stnый i3st0čniče, li1kъ sebЁ sovokyplьšыz duh0vnw ўtverdi2, vъ bžctvennэй tvoeй slavэ vэncє1vъ slavы spod0bi.

Ne ўboslsz є3si2, s™i1telю, lюdeй togdA nečestvuющihъ, no tёhъ derznovennw kumjrnicu so jdwlы ngnю2 predalъ є3si2, i3 vsёhъ nauči1lъ є3si2 vopi1ti: nёstь svstъ pače tebє2, gDi. Dvaždы.

Tezoimeni1tыmъ myžestvomъ, i3 smirenіz nravomъ, na džvču kr0tostь ўbjйcъ preloži1lъ є3si2: segw2 radi i3 vэncы2 vэnčalsz є3si2, s™i1telю stefane.

BGor0dičenъ: TS zastuplenіe neblaznenno, bGomati, stzžavše, i3 ўpovanіe na tS vozlagaющe spasaemsz, i3 kъ tebЁ pribэgaющe sohransemsz vsi2.

I$nъ.

Їrm0sъ: Nbcnagw kryga verhotv0rče, gDi, i3 cRkve ziždi1telю, tы2 menE ўtverdi2 vъ lюbvi2 tvoeй, želanій kraю, vёrnыhъ ўtverždenіe, є3di1ne člvэkolю1bče.

Ćkw mydrъ i3 smhslenъ spospёšnikъ, duševnoe blgor0dіe pače plotski1hъ slasteй predpočetъ, ćkw prem{draz ўčє1nіz vsBmъ kvlseši, i3 vъ b9іe poznanіe nHvыz lю1di, dž§e, privelъ є3si2.

NJči1stivъ tv0й ќmъ t strastnagw trevolnenіz, hrtY pod0bzsz, vzыskati zablyždšihъ prišelъ є3si2, i5hže njbrёtъ sъ ni1mi tomY poeši: nёstь svstъ pače tebє2, gDi.

BGoglag0livый ljzhkъ ćkw stsžavъ, s™i1telю, tainstvwmъ bGosl0vіz nauči1lъ є3si2 lю1di, vёrovati vъ trbcu є3di1no bžctvo2: є4йže nj nasъ, stefane, moli1sz.

BGor0dičenъ: Žezlъ, prozsbšій hrtA cvёtъ netlёnnый, zlatyю kadi1lьnicu, vsi1 tz vёmы, čctaz, bžctvennagw suщestvA, nossщi na rukY ќglь, bGoblažennaz.

Sэdalenъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Sk0rw predvari2:

ЎmA prečydnago i3 b0drennago ўči1telz, sщ7ennodёйstvы cerkovь ўkrasi1vša, i3 mytnыmъ ўčenіemъ volhvA, ćkw vozbэsnёvša v0lka, t hrt0vыhъ nvecъ slovesы2 svoi1mi tgnavša, i3 nevrednw duhHvnaz svo‰ č†da sohranša, voshvalimъ, vёrnіi, stefana prehvalьnago, glag0lющe: moli2 hrtA bGa, spasti1sz dušamъ našыmъ. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, prazdnika.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Sэdsй vъ slavэ na prt0lэ bžctvA, vo džblacэ legcэ prіi1de ї}sъ prebžctvennый, netlёnnoю dlanію, i3 spasE zovyщыz: slava, hrtE, si1lэ tvoeй.

Ćkw s0lnce, či1stoe žitіE tvoE vozsіS, s™i1telю, tmY їdwlobёsіz t lюdeй tvoi1hъ tgnavъ, vsёhъ nauči1lъ є3si2 vzыvati: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Volšє1bnaz bueslHvіz, ćkw premydrъ posrami1lъ є3si2, i3 si1hъ t hrt0va stada slovesы2 tvoi1mi ćkw praщeю tgnalъ є3si2, i3 zvati vsёhъ nauči1lъ є3si2: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Ćkw i4stinnый s™i1telь, ti1hъ i3 kr0tokъ, dž§e, bhlъ є3si2, i3 st0lpъ blgočestіz cRkve kvi1lsz є3si2, lю1di tvo‰ blgočestію nauči1vъ vopi1ti hrtY: slava si1lэ tvoeй, gDi.

BGor0dičenъ: TS nryžіe na vragi2 predlagaemъ, skHrbi vs‰kіz lю1tыhъ njbstosnій trэvaemъ, i3 vozmuщenіz є3retjčeskagw, m™i b9іz, i3zbэgaemъ.

I$nъ.

Їrm0sъ: Ўslhšahъ, gDi, smotrenіz tvoegw2 tainstvo, razumёhъ dэlA tvo‰, i3 proslavihъ tvoE bžctvo2.

Spasti1sz moli2 lю1demъ, i5hže ўčenіemъ tvoi1mъ prosvэti1lъ є3si2, i3 nauči1lъ є3si2 vopi1ti: slava si1lэ tvoeй, člvэkolю1bče. Dvaždы.

T bGa prіemъ svzщenstva i3zbranіe, bžctvennoю si1loю svhše njdёznъ, ґpclьski lю1di t tmы2 jdwlьskіz prosvэti1lъ є3si2, i3 nauči1lъ є3si2 vopi1ti: si1lэ tvoeй slava, člvэkolю1bče.

BGor0dičenъ: Kovčegъ tS i3zdaleča prowbrazovA, prіemšій zak0nъ bGonapi1sannый, vo črevэ sl0vo b9іe začenšuю neskazannw, vsenepor0čnaz, pitaющee bogatnw dyšы vopію1щihъ: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Ўžas0šasz vssčєskaz nj bžctvennэй slavэ tvoeй: th bo, neiskusobračnaz dv7o, i3mёla є3si2 vo ўtr0bэ nadъ vsёmi bGa, i3 rodilA є3si2 bezlёtnago sn7a, vsBmъ vospэvaющыmъ tS mi1rъ podavaющaz.

Vozdvi1glъ є3si2 ўčenіemъ tvoi1mъ drevle vo tmЁ nevёdэnіz lю1di ležaщыz, č†da b9іz i3 svёta pokazalъ є3si2 naslёdniki: tonyduže tS, s™i1telю, vsi2 lюbomydrennw počitaemъ.

Premydrostь d¦a s™agw blgodatію, vo ўstnahъ tvoi1hъ i3zlіsvšisz samotvori1telьnw, i3 ko hrt0vu poznanію privedE lю1di, s™i1telю.

Svёtu veli1komu ćkw vэnečnikъ nhnэ, s™i1telю, predstoi1ši, pominaй i3zrsdnoe tvoE dostosnіe, є4že mn0gimi trudы2, dž§e, stzžalъ є3si2: da vsi1 tz ўblažaemъ.

BGor0dičenъ: VozsіS i3zъ tebє2 mhslennoe slnce, i3 svёtlыz luči2 svoegw2 bžctvA vsBmъ prostrE, bcde vLčce: tёmъ tS vsi2 slavimъ.

I$nъ.

Їrm0sъ: Prosvэti2 nasъ povelBnіi tvoi1mi, gDi, i3 mhšceю tvoeю vыs0koю, tv0й mi1rъ podaždь namъ, člvэkolю1bče.

Bžctvennoю revnostію, s™i1telю, razžizaemь, syєtnыz jdwlы pagubы konečnыz, ngnю2 predalъ є3si2, i3 nevBrnыz vъ vёru privedъ, vsёhъ nauči1lъ є3si2 vъ trehъ li1cэhъ є3di1no bžctvo2 vёrovati.

Postыdёsz nkasnnый v0lhvъ, hotS hrtHvы lю1di tvrati1ti t vёrы, bGu tS proslavlsющu1, svzщennэйšій stefane premydre.

BGor0dičenъ: Ўkrasi1lasz є3si2 dёvstva dobr0tami, є4vinъ pokrhla є3si2 stydъ ѕloobraznый, hrtA r0ždšaz, njdэsnіe bezsmertіz daruющago, tebE čtyщыmъ.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Bžctvennoe sіE i3 vsečctn0e soveršaющe prazdnestvo, bGomydrіi, bGomatere, prіidi1te, rukami vospleщimъ, t neS r0ždšagosz bGa slavimъ.

Ralomъ slovesъ tvoi1hъ njlzdenBvšaz lюdeй serdcA vozdёlalъ є3si2, bžctvennoe sёmz vъ ni1hъ vsёzvъ, pl0dъ krasnый hrtY, s™i1telю, privelъ є3si2.

Bыstrinami tvoi1hъ ўčenій jdwlьskaz razžžє1nіz, premydre stefane, ўgasi1vъ, bžctvennыmi tvoi1mi slovesы2 vёrnыhъ serdcA ўtverdi1lъ є3si2.

Vo є3dinosyщnuю trbcu vёrovati lю1di nauči1vъ, premydre stefane, t skvernы jdwlьskіz kъ živ0mu bGu privelъ є3si2.

BGor0dičenъ: Rast0rgni moi1hъ sogrэšenій rukopisanіe, njderžaщihъ mS pečaleй i3 strasteй razrэšenіe daruz, i3 soblюdi1 mz nevreždenna, vLčce.

I$nъ.

Їrm0sъ: Moli1tvu prolію2 ko gDu, i3 tomY vozvэщY peč†li mo‰, ćkw ѕHlъ dušA moS i3sp0lnisz, i3 živ0tъ m0й ѓdu pribli1žisz, i3 molю1sz, ćkw їHna: t tli2, b9e, vozvedi1 mz.

Pastыrskій žezlъ prіemь, s™i1telю, nHvыmъ lю1demъ ўči1telь bhlъ є3si2, preslavne stefane, po ґpclu, vsBmъ vsskъ bhvъ, da vsёhъ ko hrtY privedeši, preslavne. Dvaždы.

Mečь nboю1du džstrъ ljzhkъ tv0й na lukavago volhvA bhstь, s™i1telю, presэkaz togw2 mytnoe ўčenіe. Tёmže tS svzщennыmi pёsnьmi proslavlsemъ.

BGor0dičenъ: Naйde vsedёtelьnый d¦ъ na tS, vsenepor0čnaz, i3 sl0vo b9іe vъ tS vseli1sz, i3 pl0tь bhstь neizrečennw, i3 prebhstь neizmёnenъ.

Kondakъ, glasъ }.

Pod0benъ: Vzbrannoй:

Samozvanenъ ne i4щuщыmъ tebє2, s™i1telю, njbrёlsz є3si2, lю1di t jdwlьskіz lesti svobodi1vъ, ko hrt0vэ vёrэ privelъ є3si2, i3 volhvA pans0tnika posrami1lъ є3si2: tёmže i3 pervый є3pjskopъ i3 ўči1telь permi bhlъ є3si2. Segw2 radi d¦Hvnaz tvo‰ č†da, ćkw tob0ю i3zbavlьšesz t jdwlъ, blagod†rnaz tebЁ vozopіemъ: raduйsz, stefane, ўči1telю premydrый.

Jkosъ: Vsskagw mіrskagw pristrastіz kromЁ, dž§e, bhvъ, t ю4nosti prilэžalъ є3si2 premydrosti, i3 dёtelьnoe hud0žestvo dosti1glъ є3si2 bGosl0vіz: i3 vъ d†lьnыz stranы6 prišedъ, i3dёže vesьmA bGъ ne poznavašesz, no prelestь bэs0vskaz počitašesz. Tamw ґpclьski lю1di nauči1lъ є3si2 vёrovati vo hrtA: jdwlы sokruši1vъ, i3 volhvA posrami1vъ, s™i1telь tBmъ bhlъ є3si2. Tёmže duhHvnaz tvo‰ č†da, ćkw tob0ю i3zbavlьšesz t jdwlъ, blagod†rnaz tebЁ zovemъ: raduйsz, stefane, ўči1telю premydrый.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Ne posluži1ša tvari bGomydrіi, pače sozdavšagw, no džgnennoe preщenіe myžeski popravše, radovahusz, poю1щe: prepёtый ntcє1vъ gDь i3 bGъ, blgoslovenъ є3si2.

Ѕločesti1vый džnъ čarodёй, i4že na blgočestіe hulY glag0lavый, tob0ю, premydre, ćkw bezzak0nenъ t hrt0va stada n0vыhъ lюdeй tgoni1mь bыvaetъ. Mh že hrtY zovemъ: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ. Dvaždы.

Preslavnw ćkw prešedъ t mjra kъ premjrnыmъ, s™i1telю, žili1щєmъ i3 pričastіemъ bGu pribli1živsz, vospэvaeši: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

BGor0dičenъ: I#zbavlьšesz tob0ю pervыz klstvы, kъ prisnosyщnэй ži1zni prešedše, raduйsz, zovemъ ti2, preslavnaz vLčce, ćže bGa namъ r0ždšaz.

I$nъ.

Їrm0sъ: T їudei došedše, džtrocы vъ vavmlHnэ i3nogdA vёroю trbčeskoю plamenь peщnый popraša, poю1щe: ntcє1vъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Bёgaetъ ќbw, pobэždenъ bhvъ tob0ю, preblaženne stefane, ѕločesti1vый v0lhvъ, є3gHže mudrovanіz i3 ѕl0bы vsi2 i3zbavlsemsz, hrtY vopію1щe: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

I$že tob0ю drevle prosvэщennіi lю1dіe, prečydne s™i1telю stefane, ćkw kъ ži1vu glag0lemъ: ne njstavi nasъ tvoi1hъ č†dъ, ćkože njbэщalsz є3si2, da vsi2 sъ tob0ю hrtY zovemъ: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

E#leemъ bžctvennagw radovanіz, ćkw s™i1telь pomazanъ bhvъ, nHvыz lю1di ko hrt0vu poznanію privelъ є3si2, i3 vsёhъ nauči1lъ є3si2 hrtY vzыvati: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

BGor0dičenъ: Nhnэ vs‰ i3sp0lnišasz svёta bžctvennagw tob0ю, prečctaz, th bo dverь kvi1lasz є3si2, є4юže mjru bGъ besёdova, prosvэщaz vёroю zovyщыz: blgoslovenъ, prečctaz, pl0dъ čreva tvoegw2.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: DŽtroki blgočesti6vыz vъ peщi2 ržctvo2 bGor0dičo spaslo2 є4stь, togdA ќbw njbrazyemoe, nhnэ že dёйstvuemoe, vselennuю vsю2 vozdvizaetъ pёti tebЁ: gDa p0йte, dэlA, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vs‰ vёki.

Slovesы2 tvoi1mi nastavlsema č†da tvo‰, s™i1telю, t tmы2 jdwlьskіz kъ svёtu bGorazymіz prišedše, є3dinoglasnw hrtY vopіemъ: blgoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki. Dvaždы.

Svёtъ tris0lnečnыz trbcы vseli1vsz vъ bžctvennoe tvoE serdce, lю1di vs‰ prosvэti2 s™hmъ kRщenіemъ, i3 nauči2 tvorcY i3zbavitelю vopi1ti: blgoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

BGor0dičenъ: Ўstы2 i3 razumomъ bcdu tS mydrstvuющe, pэsnosl0vimъ tS, prenepor0čnaz: rodila bo є3si2, prečctaz, pl0tію njbložena bGa i3 gDa. Tёmъ tS, dv7o, poemъ i3 prevozn0simъ vo vёki.

I$nъ.

Їrm0sъ: CRS nbcnago, є3g0že poю1tъ vHi ѓgGlьstіi, hvali1te i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Ćkože nёkій hrabrый voev0da kvi1lsz є3si2, preblženne, jdwlьskіz hramы i3skorensz, i3 lю1di t tёhъ prelesti i3zbavivъ, nauči1lъ є3si2 t duši2 hrtY vopi1ti: blgoslovi1te, vs‰ dэlA, gDa, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Vo glubinY d¦a s™agw prini1knuvъ, razumъ bžctvennый ttydu počerplъ є3si2. Tёmže i3 cRkovь pravoslavіemъ njbogati1lъ є3si2, tvorcY i3zbavitelю vopi1ti: blgoslovi1te, vs‰ dэlA, gDa, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Vo hrt0vo pos0bіe njb0lksz, luk†vыz bёsы t čelovBkъ tgnalъ є3si2. Tёmъ i3 nbcnoe naslёdіe, dž§e, so s™i1teli prіslъ є3si2, i3 sъ ni1mi hrtY vopіeši: blgoslovi1te, vs‰ dэlA, gDa, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

BGor0dičenъ: E$va ќbw dreva živ0tnagw i3zgnana bhstь, vozbransema pričaщenіz: th že, dv7o bcde, živ0tъ vёčnый i3stoči1la є3si2 mjru, živon0snoe dёйstvo daruющій vBrnыmъ.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Vsskъ zemnor0dnый da vzыgraetsz d¦omъ prosvэщaemь, da toržestvyetъ že bezpl0tnыhъ ўmHvъ є3stestvo2, počitaющee svzщennoe toržestvo2 bGomatere, i3 da vopіetъ: raduйsz, vseblžennaz bcde, čctaz prisnodv7o.

Tvoi1mi trudы2, s™i1telю, ±že na zemli2, nbcnый pok0й prіstъ, i3dёže s™hhъ li1kove, i3 prvdnыhъ vsesvёtloe toržestvo2. Tonyduže i3 nasъ pominaй, pamztь tvoю2 pri1snw slavzщihъ.

Vёčnыhъ i3 netlёnnыhъ ўluči1ti želaz, s™i1telю, i3 ±že vъ mjrэ mnsщihsz sladkihъ njstavivъ, hrtY poslёdovalъ є3si2. Tёmže i3 li1ku ґrhіereйskomu sočetalsz є3si2, preslavne.

Dogmatwmъ blagočestіz nauči1vsz, premydre s™i1telю, ґpclwmъ revni1telь bhlъ є3si2, i3 jdwlьskuю prelestь nizloži1lъ є3si2. Tёmže tvoю2 pamztь dost0йnw ўblažaemъ.

BGor0dičenъ: Pl0tь prіsti voshotёvъ, vъ tS vseli1sz, є3di1nu s™ёйšu vsёhъ njbrёtъ bcdu, voi1stinnu kvi2 m™rь dv7u.

I$nъ.

Їrm0sъ: Voi1stinnu bcdu tS i3spovёduemъ, spasennіi tob0ю, dv7o čctaz, sъ bezpl0tnыmi li1ki tS veličaющe.

Bžctvennыmъ želanіemъ vsegdA podvizaemь, mydrosti i3 razuma i3zvhkъ, po ґpclu, lюdeй t prelesti tvrati1lъ є3si2, i3 bGu ži1vu vёrovati nauči1lъ є3si2, s™i1telю prehvalьne.

VsBmъ blagi6mъ džbrazъ dov0lenъ bhlъ є3si2, kъ vhšnemu žitію2 vedyщъ, smirenіemъ i3 kr0tostію. Tёmže tsю1du hrt0sъ pastыrz tS lюdeй svoi1hъ ўstrosetъ: є3g0že moli2 spasti2 vsёhъ poю1щihъ tS.

I$že kъ bGu želanіemъ strasteй ўspi1lъ є3si2 vostanіe, vsen0щnыmъ stosnіemъ darov†nіz vosprіslъ є3si2, vi1dэti syщыz tamw neizrečє1nnыz dobrHtы, stefane.

BGor0dičenъ: Kvi1lasz є3si2, dv7o m™i b9іz, pače є3stestvA r0ždšaz b9іe sl0vo, є3g0že nc7ъ trhgnu prežde vsёhъ vBkъ ćkw blgъ. E#g0že nhnэ i3 tэlesъ vhšše razumэvaemъ, ѓщe i3 vъ tёlo njdёzsz.

Svэti1lenъ, s™agw:

Ni čelovёkwmъ, ni t čelovBkъ, no t bGa i3zbranіe s™i1telьstva prіi1mъ, i5že prežde tmы2 shnы, nhnэ že č†da i3 naslёdniki svёta, tvoi1mъ ўčenіemъ sotvori1lъ є3si2, premydre stefane. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, prazdnika.

Na hvali1tehъ stіhi6rы, glasъ №.

Pod0benъ: Nbcnыhъ činHvъ:

Lю1tagw i3 ѕlagw pans0tnika syetnoe buesl0vіe, ćkw premydrъ, trazi1lъ є3si2, i3 togo2, ćkw v0lka, t hrt0va stada tgnalъ є3si2, i3 lю1di b9іz ґpclьski nauči1lъ є3si2. Tёmže dnesь lюbomydrennw sošedšesz, čestnyю pamztь tvoю2 preslavnw počitaemъ, s™i1telю.

I$že svhše darovannыmъ tvoi1mъ razumomъ, d0brэ razsudi1vъ nastosщihъ, i3 kъ bGu vedyщihъ želanіe prіemъ, i3 ćkw є3lenь na i3st0čniki vodnы6z poteklъ є3si2: i5že drevle nevёrіemъ vo tmЁ ležaщыz lю1di, kreщenіemъ shnы svёta i3 naslёdniki sotvori1lъ є3si2, nj ni1hže nhnэ, stefane, neprestannw moli1sz.

Ni slavы, ni bogatstva, s™i1telю, vozželavъ, no duh0vnoe hud0žestvo vzыskalъ є3si2, želanіemъ є4že mn0gihъ sob0ю i3spraviti i3 ko hrtY privesti2, є4že i3 poluči1lъ є3si2. Tёmže do koncA ne njskudэvaz moli1sz hrtY bGu, spasti2 vsёhъ, čestnyю pamztь tvoю2 počitaющihъ.

Slava, glasъ v7:

Prіidi1te, nhnэ blagočestnw sošedšesz, novoprosvэщennіi svzщennыhъ sob0ri, palmы2 i3 hvalami dost0йnuю čestь, ćkw ntcY i3 blagodёtelю vozdaю1щe, duh0vnэ nasъ kRщenіemъ vъ pakibыtіE porodi1všemu, i3 t tmы2 na svёtъ proizvedšemu, vozopіemъ glag0lющe: gDi, moli1tvami tvoegw2 ўg0dnika stefana, spasi2 i3 ўщedri vsёhъ, blagočestnw t duši2 poю1щihъ tS.

I# nhnэ, prazdnika.

Slavosl0vіe veli1koe. I# časъ №-й. I# tpystъ.

Na lіturgji: Blžє1nna, №-gw kanHna pёsnь G-z, na d7: i3 v7-gw kanHna pёsnь ѕ7-z, na d7.

Prokjmenъ, glasъ №:

ЎstA mo‰ vozglag0lюtъ premydrostь, i3 poučenіe serdca moegw2 razumъ.

Stjhъ: Ўslhšite sі‰, vsi2 kzhcы, vnuši1te, vsi2 živyщіi po vselennэй.

Ґpclъ ko є3vreєmъ, začalo t}i.

Ґllilyіa, glasъ v7: ЎstA pravednagw poučatsz premydrosti, i3 ljzhkъ є3gw2 vozglag0letъ sydъ.

E#đlіe luki2, začalo k7d.

Pričastenъ: Vъ pamztь vёčnuю:

 

Komentarisanje nije više omogućeno.