NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Ґprjllіa k7g

S™agw slavnagw velikom§nika, pobэdon0sca i3 čudotv0rca geHrgіa.

Ѓщe hramъ, i3li2 vosh0щetъ nastostelь, tvori1mъ bdёnіe.

Na malэй večerni, na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы, glasъ №.

Pod0benъ: Nbcnыhъ činHvъ:

I$stinы vesnA svёtlw nastA, i3 njbnovlsetъ tvarь blgočesti1vыmъ poznanіemъ hrtA žiznodavca: tёmže ćsnw prosvэщenъ vъ razumэ stradalecъ gDenь, vražіe poprA ўhiщrenіe. Dvaždы.

CRю2 vэkHvъ tы2 v0instvovavъ, premydre, njpolčє1nіz vs‰ bezzak0nnыhъ nizloži1lъ є3si2, geHrgіe treblženne, tverdый stradalecъ pokazalsz є3si2, blgodatію t bGa tebЁ dannoю, čudotv0rče: tёmže moli2 spasti1sz namъ.

Strui6 i3scэlenій podaeši tebЁ pritekaющыmъ, geHrgіe treblženne, i3 dyšъ i3 tэlesъ pom0щnikъ tы2 є3si2 vёroю teploю prihodsщihъ kъ pokr0vu tvoemY, dostočydne m§niče ї}sovъ, stradalьcєvъ ўkrašenіe.

Slava, glasъ t0йže. Samoglasenъ:

Veli1kagw cRS v0ine geHrgіe, raduйsz i3 veseli1sz, bGu bo blgougodi1lъ є3si2 nj vsёhъ neradi1vъ, živ0tъ vёčnый prіslъ є3si2 na nb7sёhъ: tёlo bo tvoE vsskъ nedygъ t čelovBkъ tg0nitъ. Hrt0sъ bo, є3g0že vozlюbi1lъ є3si2, t0й tS proslavlsetъ, blženne.

I# nhnэ, prazdnika.

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ d7. Samoglasnы:

Vsi2 kzhcы, vospleщi1te rukami, voskli1knite bGu, mučenikolю1bcы: ćkw na drevo voznesesz, i3 vo gr0bъ sošedъ, ѓda i3sproverže, i3 mє1rtvыz sovoskresi2, vopію1щe є3mY: ґllilyіa, ґllilyіa, ґllilyіa, hrtY voskršemu.

Stjhъ: Pravednikъ ćkw fjnіxъ procvэtetъ:

Pёnіe pёsneй likovstvyющe kypnw, prinesemъ hrtY sp7su našemu, ćkw tomi1telz vragA d0blій stradalecъ pobэdi1vъ nizloži2. Tёmъ vsi2 poemъ neprestannыmi glasы: ґllilyіa, ґllilyіa, ґllilyіa, hrtY voskršemu.

Stjhъ: Nasaždeni vъ domY gDni, vo dv0rэhъ bGa našegw procvэtytъ.

KrasotA m§nikъ i3 slava pravednыhъ kvi1lsz є3si2, vэncen0sče geHrgіe: myžestvomъ bo smhsla i3 mydrostію duši2 vražіe bezymіe popravъ na zemli2, sъ nami vopіeši: ґllilyіa, ґllilyіa, ґllilyіa, hrtY žiznodavcu.

Slava, glasъ t0йže:

Prіidi1te, m§nikolю1bcы, pёsnennoe pёnіe vostavšemu i3zъ gr0ba hrtY prinesemъ: dnesь bo vesnA razymnaz vozsіS namъ, podaю1щi cvёtы slovє1snыz, vsemjrnaz pamztь geHrgіa, mydragw velikom§nika. E#g0že dost0йnw počitaющe, prіemlemъ i3scэlenій i3st0čniki: sъ ni1miže i3 nhnэ togo2 ўm0limъ, moli1tisz neprestannw sp7su hrtY, mi1rъ vselennэй darovati, i3 dušamъ našыmъ velію mi1lostь.

I# nhnэ, prazdnika. Troparь, glasъ d7:

P0dvigomъ d0brыmъ podvizalsz є3si2, strastoterpče hrt0vъ vёroю, i3 muči1teleй njbliči1lъ є3si2 nečestіe, žertva že blgoprіstna bGu prineslsz є3si2. Tёmže i3 vэnecъ prіslъ є3si2 pobёdы, i3 moli1tvami, svste, tvoi1mi, vsBmъ podaeši pregrэšenій proщenіe.

Na veli1cэй večerni, Blženъ myžъ: Na GDi, vozzvahъ, postavimъ stіhHvъ, }.

Stіhi6rы prazdnika, G: i3 s™agw, є7. Glasъ d7. Samopod0benъ:

Ćkw d0blz vъ m§nicэhъ, strtoterpče geHrgіe, sošedšesz dnesь voshvalimъ tS, ćkw tečenіe soverši1vъ, vёru soblю1lъ є3si2, i3 prіstъ t bGa pobёdы tvoeS vэnecъ: є3g0že moli2, t tli2 i3 bёdъ i3zbavitisz, vёroю soveršaющыmъ vsečestnyю pamztь tvoю2.

PodHbnы:

Tverdыmъ mudrovanіemъ ўpovavъ, samoh0tnэ derznylъ є3si2, ćkože levъ, slavne, kъ stradanію, preziraz ќbw tёlo, ćkw rastlёtisz hotsщee: nj netlёnnэй že duši2, mydre, prilэžalъ є3si2, i3 mykъ mnogoobraznыmi vi1dы razžeglsz є3si2, ćkw zlato njčiщeno sedmeri1ceю, geHrgіe.

Za sp7sa postradalъ є3si2, i3 smertію smerti v0lьnэ, slavne, pod0bzsz, crtvueši sъ ni1mъ svёtlw, porfĐroю t kr0ve njdёznъ svёtloю, i3 ski1ptromъ stradanій tvoi1hъ ўkrašenъ, i3 vэncemъ pobёdы lёpotstvuz, vъ neprohodi6mыz vёki, velikom§niče geHrgіe.

Vёrы bronsmi, i3 щit0mъ blgodati, i3 krtA kopіemъ vowruži1vsz, soproti6vnыmъ nepobэdi1mь bhlъ є3si2, geHrgіe: i3 ćkw bžctvennый hrab0rnikъ, dє1mwnskaz njpolčє1nіz pobэdi1vъ, so ѓgGlы likyeši, vBrnыz že zastupaeši i3 njsvzщaeši, i3 spasaeši prizыvaemый.

Ćkw ѕvэzdY mnogosvёtluю, ćkože s0lnce sіsющee, na tverdi nbcnэй tS vёmы, i3 ćkw bi1serъ mnogocёnnый, ćkw kamenь blistaющій, ćkw shna tS dnE, ćkw d0blestvennagw vъ m§nicэhъ, ćkw pob0rnika vёrnыhъ vъ bэdahъ proslavlsemъ, soveršaющe tvoю2 pamztь, pobэdon0sče geHrgіe.

Slava, glasъ ѕ7:

Dost0йnw i4meni poži1lъ є3si2, v0ine geHrgіe: krtъ bo hrt0vъ na ramo vzemъ, t dіavolьskіz lesti njlzdenёvšuю zemlю d0brэ dёlalъ є3si2, i3 tern0vnoe služenіe i3skoreni1vъ jdwlьskoe, pravoslavnыz vёrы l0zu nasadi1lъ є3si2. Tёmže t0čiši i3scэlє1nіz vo vseй vselennэй vBrnыmъ, i3 trbcы dёlatelь pravedenъ pokazalsz є3si2: moli2, m0limsz, nj ўmirenіi mjra, i3 spasenіi dyšъ našihъ.

I# nhnэ, prazdnika.

Vh0dъ. Prokjmenъ dnE, i3 parєmіi2.

Prbr0čestva i3saіina čtenіe. (GlavA m7g.)

Takw glg0letъ gDь: vsi2 kzhcы sobrašasz vkypэ, i3 soberytsz knszi t ni1hъ: kto2 vozvэsti1tъ sі‰ vъ ni1hъ; i3li2 ±že t načala, kto2 slы6šana sotvori1tъ vamъ; da privedytъ svidёteli svo‰, i3 njpravdstsz, i3 da ўslhšatъ, i3 da rekytъ i4stinu. Bydite mi2 svidёteli, i3 ѓzъ svidёtelь, glag0letъ gDь bGъ, i3 džtrokъ, є3g0že i3zbrahъ, da poznaete, i3 vёruete mi2, i3 razumёete, ćkw ѓzъ є4smь, prežde menє2 ne bhstь i4nъ bGъ, i3 po mnЁ ne bydetъ: Ѓzъ є4smь bGъ, i3 nёstь razvэ menє2 spasazй. Ѓzъ vozvэsti1hъ i3 spas0hъ, ўničiži1hъ, i3 ne bЁ vъ vasъ čuždjй. Vы2 mnЁ svidёteli, i3 ѓzъ gDь bGъ: i3 є3щE t načala ѓzъ є4smь, i3 nёstь t rykъ moi1hъ i3zbavlszй. Sotvorю2, i3 kto2 tvrati1tъ to2; Si1ce glag0letъ gDь bGъ, i3zbavlszй vasъ, s™hй їzrailevъ.

Premydrosti solomHni čtenіe. (GlavA G.)

Pravednыhъ dyšы vъ rucЁ b9іeй, i3 ne prik0snetsz i4hъ myka. Nepщevani bhša vo nčesёhъ bezymnыhъ ўmreti, i3 vmэni1sz njѕloblenіe i3sh0dъ i4hъ, i3 є4že t nasъ šestvіe, sokrušenіe: nni1 že sytь vъ mi1rэ. I$bo predъ licemъ čelovёčeskimъ ѓщe i3 myku prіi1mutъ, ўpovanіe i4hъ bezsmertіz i3sp0lneno, i3 vmalэ nakazani bhvše, veli1kimi blgodёtelьstvovani bydutъ, ćkw bGъ i3skusi2 |, i3 njbrёte i5hъ dostHйnы sebЁ. Ćkw zlato vъ gorni1lэ i3skusi2 i5hъ, i3 ćkw vsepl0dіe žertvennoe prіstъ |. I# vo vremz posэщenіz i4hъ vozsіsюtъ, i3 ćkw i4skrы po steblію potekytъ. Sydztъ kzhkwmъ, i3 njbladaюtъ lюdьmi2, i3 vocRi1tsz gDь vъ ni1hъ vo vёki. Nadёющіisz nanь razumёюtъ i4stinu, i3 vёrnіi vъ lюbvi2 prebydutъ є3mY: ćkw blgodatь i3 mi1lostь vъ prpdbnыhъ є3gw2, i3 posэщenіe vo i3zbrannыhъ є3gw2.

Premydrosti solomHni čtenіe. (GlavA d7.)

Pravednikъ, ѓщe posti1gnetъ skončatisz, vъ pok0i bydetъ. Starostь bo čestnA ne mnogolёtna, nižE vъ čislЁ lёtъ i3sčitaetsz: sэdi1na že є4stь mydrostь čelovёkwmъ, i3 v0zrastъ starosti žitіE neskvernoe. Blgoug0denъ bGovi bhvъ, vozlю1blenъ bhstь, i3 živhй posredЁ grBšnikъ prestavlenъ bhstь: voshiщenъ bhstь, da ne ѕl0ba i3zmэni1tъ razuma є3gw2, i3li2 lestь prelьsti1tъ dyšu є3gw2. Račenіe bo ѕl0bы pomračaetъ dHbraz, i3 parenіe p0hoti premэnsetъ ќmъ neѕl0bivъ. Skončavsz vmalэ, i3sp0lni lBta dHlga: ўg0dna bo bЁ gDevi dušA є3gw2: segw2 radi potщasz t sredы2 lukavstvіz. Lю1dіe že vi1dэvše i3 ne razumёvše, nižE pol0žše vъ pomыšlenіi takov0e: ćkw blgodatь i3 mlctь vъ prpdbnыhъ є3gw2, i3 posэщenіe vo i3zbrannыhъ є3gw2.

Na lіtji stіhi1ra hrama, i3 s™agw samoglasnы.

Glasъ №.

Ґnat0lіevo: Svёtlый hrab0rnikъ geHrgій vъ slavnэmъ stradanіi svoemъ gHrnіz si6lы veseli1tъ, i3 sъ ni1mi raduzsz nhnэ, i3 na zemli2 vBrnыz toržestvovati vozdvi1že, i3 sprazdnovati namъ: togw2 radi sHbranыmъ, ćkw hrt0vъ rabъ prіi1de. Tёmže u5bo є3go2 dost0йnw počti1mъ, neprestannw molsщasz vsёhъ bGu, darovati namъ velію mi1lostь.

D0blestvennыmi strad†nіi vozdёlavъ l{čšaz, trudы2 plodHvъ tvoi1hъ hrtY prineslъ є3si2, preblženne m§niče geHrgіe, vёroю želanіe ўtverdi1vъ, nadeždeю strahъ tri1nuvъ, lюb0vь stzžalъ є3si2 nbcnuю, prehvalьne. Derznovenіe i3mёz u5bo, blgoprіstnыmi molьbami, prosi2 dušamъ našыmъ mi1ra, njčiщenіz že grэhHvъ, i3 velіz mi1losti

Glasъ d7:

Prіidi1te, vёrnыhъ sob0ri, prіidi1te, prazdnikъ sostavimъ: i4bo presvёtlaz pamztь dnesь kvi1sz strastoterpca geHrgіa, n†ša prosvэщaetъ nevi1dimw serdcA, dobrodёtelьmi blistaющi. Tёmže є3dinomydrennw vospэvaющe, rcemъ: raduйsz, v0ine veli1kagw cRS hrtA, raduйsz, presvёtlaz pohvalo2 vёrы, raduйsz, vsesvёtle i3 prebogate. NJ nasъ, preblženne, vsёhъ vLku hrtA bGa moli2, sohranє1nnыmъ bhti t i3skušenій lukavagw, i3 spasti2 dyšы našz.

Slava, glasъ є7.

Feofanovo: VozsіS vesnA, prіidi1te, nasladi1msz, prosіS voskrnіe hrt0vo, prіidi1te, vozveseli1msz, strastoterpca pamztь vBrnыz prosvэщaющi pokazasz. Tёmže, prazdnolю1bcы, prіidi1te, taйnw tY toržestvyemъ: seй bo ćkw d0brъ v0inъ, myžestvovavъ na muči1teleй, i3 si1hъ posrami2, pod0bnikъ bhvъ strti sp7sa hrtA, ne pomi1lova sosyda svoegw2 brennagw, no naga njbostri2, mykami togo2 i3zmэnsz. TomY vozopіemъ: straston0sče, moli2, spasti1sz dušamъ našыmъ.

I# nhnэ, prazdnika.

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ d7.

Pod0benъ: Zvannый svhše:

Voshvalsюtъ lю1dіe palmы2, vkypэ i3 pёsnьmi, tvoю2 slavnuю pamztь, geHrgіe: ćkw blgolёpna bo vozsіS i3 svэton0sna, ўkrašena slavoю i3 blgodatію. Tёmže i3graюtъ nhnэ ѓgGlьstіi či1ni, hvalztъ že m§nicы so ґpclы tvoi1hъ pHdvigъ, m§niče, strad†nіz, i3 vospэvaюtъ proslavlьšago tS sp7sa hrtA bGa našego. E#g0že moli2, spasti2 i3 prosvэti1ti dyšы našz.

Stjhъ: Pravednikъ ćkw fjnіxъ procvэtetъ, ćkw kedrъ, i5že vъ lіvanэ, ўmn0žitsz.

NJblečenъ vo hrt0vo vseoryžіe, njbrёlsz є3si2, geHrgіe, ne i4щuщыmъ tebє2: th bo za hrtA ngnemъ raspalaemь, i3 rugazsz bogHvъ syetnыhъ bezb0žnomu svirёpstvu, togdA v0instvuю cRю2 moemY hrtY, bezzakHnnыmъ vzыvalъ є3si2, ni ѕvёrіe, ni kolesa že, ni i4na myka, menE razluči1ti vozm0gutъ kogdA lюbvE hrtA moegw2. E#g0že. Moli2, spasti2 i3 prosvэti1ti dyšы našz.

Stjhъ: Nasaždeni vъ domY gDni, vo dv0rэhъ bGa našegw procvэtytъ.

Nebregъ nj sosydэhъ mnogoobraznыhъ, i3 nj razli1čnыhъ mykahъ, i3 nj nryžіzhъ strašnыhъ, vэncen0sče geHrgіe, blgočestіz m§ničeski tečenіe skončalъ є3si2. Tёmže presvёtluю pamztь tvoю2 cvёtы pёsnennыmi vэnčaemъ, i3 čestnы6z tvo‰ njblobыzaemъ vёroю m0щi: no ćkw prt0lu predstoS vLki, hrtA bGa našegw, moli1ti ne prestaй, spasti2 i3 prosvэti1ti dyšы našz.

Slava, glasъ t0йže, samoglasenъ.

Studjtovo: Razymnagw ґdamanta terpёnіe, bratіe, duh0vnw voshvalimъ, geHrgіa slavnagw m§nika, є3g0že za hrtA razžigaema, kovahu bэdы6, i3 i3z8wstri1ša m{ki, i3 razli6čnaz mučє1nіz i3znuri1ša tёlo є3stestv0mъ tlёnno: pobэždaše bo želanіe є3stestvo2, smertію ponuždaz rači1telz, preйti2 kъ želaemomu hrtY bGu, i3 sp7su dyšъ našihъ.

I# nhnэ, prazdnika.

Na blagoslovenіi hlёbwvъ troparь, glasъ d7.

Ćkw plёnnыhъ svobodi1telь i3 ni1щihъ zaщi1titelь, nemoщstvyющihъ vračь, pravoslavnыhъ pob0rniče, pobэdon0sče, velikom§niče geHrgіe, moli2 hrtA bGa, spasti1sz dušamъ našыmъ. Dvaždы.

Bcde dv7o: E#di1noždы.

I# prHčaz.

Na ќtreni, na BGъ gDь, troparь prazdnika, dvaždы. Slava, s™agw: I# nhnэ, prazdnika.

Po №-й stіhol0gіi sэdalenъ, prazdnika. Slava, i3 nhnэ, t0йže.

Po v7-й stіhol0gіi sэdalenъ, glasъ №.

Pod0benъ: Gr0bъ tv0й:

SE vozsіS blgodati vesnA, njblistA hrt0vo voskrnіe vsBmъ: i3 sъ ni1mъ sovozsіzvaetъ nhnэ, geHrgіa m§nika, vseprazdnstvennый i3 svэton0snый denь, prіidi1te vsi2, svэщы2 nossщe bžctvennэ, svёtlw prazdnuemъ.

Slava, glasъ t0йže.

Pod0benъ: Li1kъ ѓgGlьskій.

V0instvo є4že na zemli2 voznenavi1dэvъ, myčeniče, na nb7sёhъ vozželalъ є3si2 slavы: i3 bolBzni preterpёlъ є3si2, i3 nyždnuю smertь. Tёmže dnesь vsesvztyю tvoю2 pamztь prazdnuemъ, hrtY prinossщe hvalY, preblženne geHrgіe.

I# nhnэ, prazdnika, i3li2 bGor0dičenъ:

M™rь tS b9ію m0limъ vsi2, dv7u voi1stinnu i3 po ržctvЁ ćvlьšusz, lюb0vію pribэgaющіi kъ tvoeй blagosti: tebe bo i4mamы grёšnіi predstatelьnicu, tebE stzžahomъ vъ napastehъ spasenіe, є3di1nu vsenepor0čnuю.

Po polmelei sэdalenъ, glasъ G.

Pod0benъ: Bžctvennыz vёrы:

Lюb0vію gorsщeю vLčneю razžizaemь, mužemydrennэ prelesti sokrHviщa nizloži1lъ є3si2, i3 na sudi1щi hrtA i3spovёdavъ, pobэdon0sče vseblženne geHrgіe, m§niče preslavne, hrtA bGa moli2, darovati namъ velію mi1lostь.

Slava, glasъ d7

Pod0benъ: Ўdivi1sz:

Vozdёlavъ prilёžnw sёmz bžctvennыhъ zapovэdeй, rastoči1lъ є3si2 ni1щыmъ vsE bogatstvo blagočestnw, vmёstw si1hъ stzžavъ, preslavne, hrt0vu slavu. Tёmže nadёzvsz, kъ podvigHmъ i4deši, i3 bolёznemъ dHlgimъ, m§niče geHrgіe, i3 džbщnikъ bhvъ strti bezstrastnagw i3 voskresenіz: crtvіz togw2 pričaщazsz, nj nasъ nhnэ moli1sz.

I# nhnэ, prazdnika, i3li2 bGor0dičenъ:

Sl0vo dž§ee, hrtA bGa našego, t tebє2 voploti1všagosz poznahomъ, bcde dv7o, є3di1na čctaz, є3di1na blgoslovennaz: tёmъ neprestannw tS vospэvaющe, veličaemъ.

Stepє1nna, №-й ґntіfHnъ d7-gw glasa.

Prokjmenъ, glasъ d7:

Pravednikъ ćkw fjnіxъ procvэtetъ:

Stjhъ: Nasaždeni vъ domY gDni, vo dv0rэhъ bGa našegw procvэtytъ.

Vsskoe dыhanіe:

Stjhъ: Hvali1te bGa vo s™hhъ є3gw2:

E#đlіe luki2, začalo …g.

Po n7-mъ palmЁ stіhi1ra samoglasna, glasъ ѕ7:

Dnesь vselennaz vsS strastoterpca prosvэщaetsz zarsmi, i3 hrt0va cRkovь cvёtы ўkrašaema, geHrgіe, vopіetъ ti2: ўg0dniče hrt0vъ i3 zastypniče teplый, ne prestaй, molssz nj rabёhъ tvoi1hъ.

KanHnъ prazdnika na ѕ7: i3 s™agw dvA na }: s™agw kanHnъ, tvorenіe kĐrъ feofana. Glasъ v7.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Vo glubinЁ postlA i3nogdA farawni1tskoe vsev0instvo prewružennaz si1la, vopl0щšeesz že sl0vo vseѕl0bnый grёhъ potrebi1lo є4stь, preproslavlennый gDь, slavnw bo proslavisz.

Teploю vёroю i3 lюb0vію prizыvaющыz tS, m§niče hrt0vъ, vэncen0sče geHrgіe, predstoS vsesvёtelъ čctn0mu prest0lu vsёmi vladyщagw, tvoi1mi moli1tvami i3 predstatelьstvы sohrani2.

Blagor0dno vozdёlanіe hrtY bhlъ є3si2, geHrgіe, myčeničeski vozdёlanъ dэ‰nіi, i3 ćkw bogatstvo preslavno vъ nbcnыhъ tS sokr0viщahъ položi2 podvigopol0žnikъ, ćkw preizsщnэ hrabrstvovavšago.

Tverdw i3 terpэli1vnw ўstremi1lsz є3si2 samozvanъ kъ podvigHmъ, preblženne geHrgіe, i3 nizloži1vъ svirёpoe muči1teleй njpolčenіe, moli1tvennikъ nj vsёhъ prizыvaющihъ tS bhlъ є3si2.

Blažennuю, slavne, ži1znь nhnэ vosprіemь, vo hrtЁ sokrovennuю, geHrgіe, nj neйže podvizalsz є3si2 do kr0ve: vёroю poю1щыmъ tS moli2 spasti1sz t vsskagw, strastoterpče, njbstosnіz.

BGor0dičenъ: Nebo bыlA є3si2 slovesnoe, sl0vo nbcnoe vъ tvoeй ўtr0bэ, bGomati, vmёщšaz, i4mže vs‰ bhša, nb7o že i3 zemlS, i3 ±že vhšše si1hъ: tёmže so derznovenіemъ moli2 spasti2 poю1щыz tS.

Drugjй kanHnъ, tvorenіe kĐrъ kosmы2. Glasъ d7.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Li1cы ї}lьtestіi nevlažnыmi stopami p0ntъ čermnhй, i3 vlažnuю glubinY prognavše, vsadniki trіstatы vragi2 vi1dzщe vъ neй pogružє1nы, sъ veselіemъ poshu: poi1mъ bGu našemu, ćkw proslavisz.

Stradanій svzщennыhъ skončalъ є3si2 tečenіe, i3 kъ nb7si2 i3dhй, netlёnenъ vэncen0secъ pokazalsz є3si2, blagocvэtyщъ, geHrgіe, ćvlьsz pytnikъ, i3 so ѓgGlы likyeši: poi1mъ bGu našemu, ćkw proslavisz. Dvaždы.

P0tomъ blagi1hъ є3щE bolS, premjrnыmъ kvi1lsz є3si2 likHmъ i3skapaz, bezpl0tnыhъ či1nы plotski1mi, geHrgіe, ўdivi1lъ є3si2 bžctvennыmi strad†nіi. Sъ si1mi likyz zoveši: poi1mъ bGu našemu, ćkw proslavisz.

BGor0dičenъ: Žezlъ ґarHnovъ prozsbšій, i4že t їessea prowbražaše i3zrastšій k0renь, tS prečctuю, cvёtъ mjru vozsіsvšuю, bGa voploщenna. E#g0že nj nasъ molsщi, ne prestaй, prisnodv7o, pribэgaющihъ kъ tebЁ.

Katavasіa: Voskresenіz denь, prosvэti1msz, lю1dіe.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: ProcvэlA є4stь pusthnz ćkw krjnъ, gDi, kzhčeskaz neplodsщaz cRkovь prišestvіemъ tvoi1mъ, vъ neйže ўtverdi1sz moE serdce.

Vэncemъ stradanіz sіsz, slavne, blagočestnw prizыvaющыz tS, moli2 i3zbavitelz i3 bGa, t vsskіz nyždы, blženne, i3zbaviti.

Bogatыmi prosvэщaemь sі‰nіi, premydre, mračnuю tženi2 pečalь, i3 mglY strasteй t nasъ, vёroю voshvalsющihъ tS.

Nadeždeю ўtverždaemь i3 lюb0vію, vёroю že njgraždsz, geHrgіe, i3 si1loю ўkrёplьsz hrt0voю, jdwlьskuю prelestь nizverglъ є3si2.

BGor0dičenъ: Prosvёщšago koncы2, prečctaz, rodilA є3si2 sъ pl0tію bezpl0tnago, i3 prežde vsёhъ nc7Y sobeznačalьna: tёmže tS bcdu vёrnіi čti1mъ.

I$nъ.

Їrm0sъ: Ćkw nepl0dы rodi2 t kzы6kъ cRkovь, i3 mn0goe vъ čadэhъ i3znem0že s0nmiщe, čydnomu bGu našemu vozopіi1mъ: s™ъ є3si2, gDi.

Ti1hw razdalъ є3si2 ni1щыmъ bogatstvo, i3 ўmasti1vsz є3leemъ lюbvE, tёlomъ i3 dušeю stradalьčeski, geHrgіe, muči1telz vkypэ pobэdi1lъ є3si2. Dvaždы.

Ўtverdi1vsz blgodatію, i3 ngnemъ raspalaemь revnosti, ne voprošaющыmъ kvi1lsz є3si2, njbrёlsz є3si2 ne i4щuщыmъ, po hrtЁ, geHrgіe, gnёvazsz na lestь jdwlьskuю.

BGor0dičenъ: Ćkw n0siši na rukY, marje, i3 t soscY pitaeši pitaющago vsskoe dыhanіe, є3g0že, bcde, čtyщe propovёdaemъ: moli1sz є3mY, čctaz, nj vsёhъ nasъ.

Katavasіa: Prіidi1te, pi1vo pіemъ n0voe:

Kondakъ prazdnika, i3 jkosъ.

Sэdalenъ, glasъ }.

Pod0benъ: Premydrosti:

Blagočestіz džbrazы myžeski hrabrstvuz, nečestіz prelestь nizloži1vъ, m§niče, poprA є3si2 vragA šat†nіz: i3 bžctvennыmъ želanіemъ pri1snw razgaraemь, muči1teleй ўgasi1lъ є3si2 bezb0žnoe svirёpstvo. Tёmže dost0йnw vozmezdіe mykъ prіslъ є3si2 vэnecъ, i3 podaeši i3scэlє1nіz vёroю pritekaющыmъ. Strastoterpče geHrgіe, moli2 hrtA bGa, sogrэšenій njstavlenіe darovati prazdnuющыmъ lюb0vію svztyю pamztь tvoю2.

Slava: Zemn0e bogatstvo na zemli2 razdavazй vsBmъ, myčeniče mydre, bogatstvo nbcnoe naslёdovalъ є3si2 trudы2 tvoi1mi: krt0mъ bo čestnhmъ ćkw vъ bronю2 njb0lksz, i3 tёmъ posrami1lъ є3si2 muči1teleй šatanіe. Tёmže moli1tvami prossщыmъ tS podaeši bžctvєnnaz darov†nіz, i3scэlenій blagodэ‰nіz. Straston0sče geHrgіe, moli1sz hrtY bGu, pregrэšenій njstavlenіe darovati prazdnuющыmъ lюb0vію svztyю pamztь tvoю2.

I# nhnэ, prazdnika.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Prišelъ є3si2 t dv7ы, ne hodataй, ni ѓgGlъ, no samъ, gDi, vopl0щsz, i3 spaslъ є3si2 vseg0 mz čelovёka. Tёmъ zovy ti: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Poemъ tvo‰ p0dvigi, preblženne geHrgіe, i4miže razshpalъ є3si2 jdwlьskіz sl{žbы: vsю1 že ўprazdni1lъ є3si2 demwnskuю prelestь, preslavne.

Ўti1ši napasteй i3 bёdъ smuщenіe, i3 vsskoe navёtіe ѕl0e demwnwvъ tženi2 t poю1щihъ tS hrt0va v0ina, dostočydne.

Vozsіslъ є3si2 ćkw ѕvэzdA svэton0snaz, geHrgіe, duševnoю d0blestію, i3 tverdostію vёrы, prelestь mračnuю tgonS, i3 spasaz poю1щыz tS.

BGor0dičenъ: Spasenіe syщestvennoe, dv7o, rodilA є3si2, bogatstvomъ blgosti i3 є3stestvennoю blgosthneю spasaющee čelovёka, i3 i3stlёvšій džbrazъ nazidaющee.

I$nъ.

Їrm0sъ: Ўslhšahъ tvoE, hrtE, voi1stinnu preslavnoe, ćkw bezsmertenъ shй bGъ, ўpod0bisz smє1rtnыmъ čelovёkwmъ, i3 prebhstь є4že bЁ, i3 togw2 radi tvoю2 slavlю si1lu.

Ќžasъ predъ sudi1щa muči1teleй i3zvёstvovaše, nerazsydna skaz†nіz slovesъ tvoeS mydrosti, geHrgіe, hrt0sъ že nevёduщыmъ bGъ poznavašesz.

Sl0vomъ vёrы hrt0vы, geHrgіe premydre, mudrecє1mъ spletє1nіz razrэši1lъ є3si2 basneй skvernыhъ: strasteй že b0gi dёlateli porugalъ є3si2, trbcэ pob0rniče.

Ўslhšavše slyhomъ slovesъ tvoi1hъ muči1telіe posrami1šasz: th bo bogHmъ i4hъ rugazsz, smёhъ pokazovalъ є3si2, hrtA bGa propovёduz, pl0tію raspzta, i3 ўprazdni1vša prelestь dušegybnuю.

BGor0dičenъ: TebE prisnodv7uю i3 voi1stinnu є3di1nu bcdu slavimъ, ю4že prowbrazovaše bGovi1dcu mwmseю, newpalьnw, prečctaz, kupinA ngnю2 primэsi1všazsz.

Katavasіa: Na bžctvennэй straži:

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Prosvэщenіe vo tmЁ ležaщihъ, spasenіe tčaznnыhъ, hrtE sp7se m0й, kъ tebЁ ќtrenюю, cRю2 mi1ra, prosvэti1 mz sіsnіemъ tvoi1mъ: i3n0gw bo, razvэ tebє2, b0ga ne znaю.

M§ničeskoe derznovenіe ćkw i3mёz ko vLcэ, prosi2 ўserdnw spasenіz tS poю1щыmъ, duševnыhъ ned{gъ i3zmэnsz tvoi1mi molьbami, m§niče straston0sče, preblženne geHrgіe.

So ѓgGlьskimi likyz ćkw m§nikъ likosto‰nіi, i3 bezsmertnыz i3 blažennыz, vэncen0sče, nasыщazsz slavы, pokr0vu tvoemY pribэgaющыz, vsskagw trevolnenіz i3 byri i3shiti2.

I#zbavi nasъ t vsskіz nyždы, ćkw mi1lostivъ, grэh0vnoe i3 bёdnoe tgonS mnogorazli1čnoe smuщenіe, geHrgіa tvoegw2 ўg0dnika moli6tvы, hrtE, prіemlz.

BGor0dičenъ: D0lgъ pramatere є4vы, bGomati, tdalA є3si2: pl0tію bo njbloži1la є3si2, i3zъ tebє2 roždenna sp7sa mjra. Tёmže tS vsi2 blaži1mъ, njbradovannaz dv7o vsenepor0čnaz.

I$nъ.

Їrm0sъ: Prosvэщenіe tvoE, gDi, nizposli2 namъ, i3 t mglы2 pregrэšenій razrэši1 nы, blže, tv0й mi1rъ daruzй.

Stradalьčeski, geHrgіe, spletazsz, vinamъ razli1čnыz prelesti myžeski proti1vzsz, mjra že nagъ, deržavu tslъ є3si2 lю1tagw mіroderžca. Dvaždы.

NJgradi1vsz, geHrgіe, nryžіemъ krtA, nadeždeю vёrы, lюb0vію deržavnoю, pritupi1lъ є3si2 nstrotY i3 vsE nryžіe lю1tagw borcA.

BGor0dičenъ: Muči1teleй razumъ, dёvstvennoe posrami2 črevo: mLnecъ bo ćzvu ѓspіdnuю dušegybnuю i3spыtA ruk0ю, i3 tstypnika g0rdago nizloži1vъ, vBrnыmъ podъ n0zэ pokori2.

Katavasіa: Ќtrenюemъ ќtrennюю glubokY:

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Vъ bezdnэ grэh0vnэй valszsz, neizslёdnuю miloserdіz tvoegw2 prizыvaю bezdnu: t tli2, b9e, mS vozvedi2.

Pače є3stestvA i3 sl0va, i3 p0mыsla, d0blesti tvoeS hrabrstvwvanіz, neprestannw pэvaєma, preblženne myčeniče geHrgіe.

V0instvu nbcnomu sobesёdnikъ, blaženne, bhvъ, i3 bžctvennoe kvlenіe, є3li1kw dosti1žnw zrS, tS vёroю čtyщыz spasaй.

Vsёmi džbrazы bGu vozloženъ, i3 blist†nіz čudesъ prіemlz, darov†nіz trebuющыmъ razdavaeši, preblženne geHrgіe.

BGor0dičenъ: Nhnэ kъ tebЁ pribэgaю, prečctaz, spasi1 mz moli1tvami tvoi1mi i3 soblюdi2: є3li1kw bo h0щeši, m0žeši, ćkw m™i vsemogyщagw.

I$nъ.

Їrm0sъ: Vozopi2, prowbrazyz pogrebenіe tridnevnoe, prbr0kъ їHna, vъ ki1tэ molssz: t tli2 i3zbavi mS, ї}se, cRю2 si1lъ.

Vozopi1lъ є3si2 so derznovenіemъ kъ ziždi1telю, geHrgіe: ne predaždь bezzakHnnыmъ rabA tvoego2, no krёpostь mi2 podaždь, razori1ti i4hъ šatanіe.

Nebregъ nj muči1telьnыhъ sosydэhъ, geHrgіe, na p0dvigi v0leю myžeski priteklъ є3si2, i3 p0čestnыmi pobёdami t hrtA bGa vэnčalsz є3si2.

Po i3skušenіi dobrodёteli tvoeS, kъ čudesi2, geHrgіe, prel0žše preщenіe lьsti1vnіi muči1teli, є3g0že propovёdalъ є3si2, životodavca hrtA, ўdivi1šasz.

BGor0dičenъ: Drevle ќbw prelьsti1 mz ѕmjй, i3 ўmori1 mz pramaterію moeю є4voю: nhnэ že, čctaz, tob0ю sozdavый mS, i3zъ i3stlёnіz vozzvA.

Katavasіa: Snizšelъ є3si2 vъ preispHdnzz zemli2:

Kondakъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Vozneshйsz:

Vozdёlanъ t bGa, pokazalsz є3si2 blagočestіz dёlatelь čestnёйšій, dobrodёteleй ruko‰ti sobravъ sebЁ: sёzvъ bo vъ slezahъ, veselіemъ žneši, stradalьčestvovavъ že kr0vію, hrtA prіslъ є3si2: i3 moli1tvami, svste, tvoi1mi, vsBmъ podaeši pregrэšenій proщenіe.

Jkosъ: Za mіrskjй živ0tъ dyšu svoю2 položi1všago, hrtA cRS želaz v0inъ tщi1tsz ўmreti za nego2, revnostь že velію bžctvennuю vъ serdcы i3mёz, sebE samago2 privedE. Togo2 u5bo i3 mы2 vsi2, bžctvennago geHrgіa, ćkw tepla predstatelz, vospoi1mъ vёroю, ćkw slavnago syщa hrt0va rabA, pod0bzщasz ćvэ svoemY vLcэ, i3 vsskomu molsщusz prihodsщa: spэši1tъ bo pri1snw i3 m0litъ sp7sa, vsBmъ podati sogrэšenій proщenіe.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: BGoproti1vnoe velёnіe bezzak0nnuющagw muči1telz vыs0kъ plamenь vozneslo2 є4stь: hrt0sъ že prostrE bGočesti6vыmъ ntrokHmъ r0su duh0vnuю, shй blgoslovenъ i3 preproslavlenъ.

TvoemY pod0bzsz, m§niče, vLcэ, v0leю poteklъ є3si2 kъ podvigHmъ, slavne, i3 pobёdu vzemъ, cRkve hrt0vы hrani1telь bhlъ є3si2: sію2 pri1snw sohransй predstatelьstvomъ tvoi1mъ.

Ćkw m§nikъ nepobэdi1mь, ćkw stradalecъ, ćkw newdolёnnый vёrы pob0rnikъ, nhnэ st0lpъ nepokolebi1mь voshvalsющыmъ tS, premydre geHrgіe, bydi njgraždaz moli1tvami tvoi1mi.

Mydrэ zemledёlavъ bžctvennoe sёmz, i3 sіE ўmn0žilъ є3si2, kroveй tvoi1hъ tečenьmi napoi1vъ, blženne, i3 bolёzneй tщanіemъ, i3 razli1čnыmi ranami: i4miže svirёpstvo muči1teleй ўgasi1lъ є3si2.

BGor0dičenъ: Dv7a prebыlA є3si2 i3 po ržctvЁ, bGa bo rodilA є3si2, pitaющago vssčєskaz, za neizrečennuю mi1lostь, i3 miloserdіe mn0goe, člvёka bhvšago, čctaz: є3g0že nhnэ moli2, spasti1sz vsBmъ namъ.

I$nъ.

Їrm0sъ: Ґvraamstіi i3nogdA vъ vavmlHnэ džtrocы peщnый plamenь popraša, pёsnьmi vzыvaющe: ntє1cъ našihъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

NJderžaщuю vi1dz jdwlьskuю lestь, blgočestіz raspalaemь revnostію, geHrgіe, kъ podvigHmъ tebE tdalъ є3si2, preblženne, vopіS: ntє1cъ našihъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Propovёduz kvi1lsz є3si2 goni1muю vёru, mgly že prelesti njbličaz, geHrgіe, glag0lalъ є3si2: ntє1cъ našihъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

I#zъ k0rene posёklъ є3si2 prelestь, i3 vozdёlalъ є3si2 vёru blgočestіemъ b0lьšuю, geHrgіe, radovalsz є3si2, glag0lz: ntє1cъ našihъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

BGor0dičenъ: Prevhšši tvareй vsёhъ є3si2, ćkw tvorcA r0ždši i3 gDa. Tёmže ti2 vopію2, bcde: blgoslovennaz, gDь sъ tob0ю si1lъ.

Katavasіa: DŽtroki t peщi i3zbavivый:

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Peщь i3nogdA džgnennaz vъ vavmlHnэ dBйstva razdэlsše, b9іimъ velёnіemъ haldє1i njpalsющaz, vBrnыz že njrošaющaz, poю1щыz: blgoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Pot0kъ lю1tыhъ strasteй že i3 bёdъ, i3 mztežnagw njbstosnіz, i3 bolёzneй padє1nіz, i3 demwnwvъ kHzni, i3 ѕločesti1vыhъ stremlє1nіz, ўkroti2 tvoi1mi moli1tvami, vэncen0sče geHrgіe.

Vesь svёtomъ, blženne, trbčeskimъ či1stw njblistaemь, ćkw m§nikъ nepobэdi1mь, ćkw blgočestіz pob0rnikъ, ćkw pobэdi1telь bGovэnčanenъ, spasi2, nbcnый ži1telю, tS čtyщыz, moli1tvami tvoi1mi.

Vэncemъ razymnыmъ razli1čnw ўkrašenъ, i3 crtvіz dіadi1moю, i3 ski1ptromъ ўdobrenъ, i3 bagrzni1ceю njbloženъ, tvoeю njbagrenъ kr0vію, blženne, scarstvueši cRю2 si1lъ.

BGor0dičenъ: T nc7A bezlёtnw roždennago, i3 prežde vBkъ vozsіsvša, vssčєskaz sotv0ršago, vi6dimaz že i3 nevi6dimaz, dv7o m™i, rodilA є3si2. Tёmže tS bcdu vsi2 kzhcы slavimъ.

I$nъ.

Їrm0sъ: Raduющesz po njsuždenіi muči1telьskomъ džtrocы, ćkw da ne bogHmъ skvє1rnыmъ poslyžatъ vsBmъ, no živ0mu bGu, na džgnь derznyša, t ѓgGla že njrošaemi, pёsnь poshu: dэlA gDnz, gDa p0йte, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

D¦omъ ўkrэplsemь, nj nryžnыhъ bolёznehъ nebreglъ є3si2: ćkw ne gluhi6mъ jdwlwmъ hvalY posыlaeši, no hrtY bGu, kъ nemyže lюbeznu stzžavъ, geHrgіe, vёru, glag0lalъ є3si2: dэlA gDnz, gDa p0йte, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Ćkw ne syщu vremennuю nepщyz krasotY, razli6čnaz njѕloblє1nіz pod8slъ є3si2, geHrgіe, raduzsz, nadeždeю bžctvennыz ži1zni: nj strašnэmъ že razdroblenіi nebregъ, tverdostію duši2 glag0lalъ є3si2: dэlA gDnz, gDa p0йte, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Razsэkaemo mёdnыmi sosydы tvoE tёlo, džstrыmi nwži2 po є3di1nomu ќdu razdroblsemo vi1dz, vžilsemь dušeю, byduщeй slavэ nedostHйnы nhnэšnіz m{ki, glag0lalъ є3si2: dэlA gDnz, gDa p0йte, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

BGor0dičenъ: T rebrA ґdamova sozdavый tS, t tvoegw2 dvctva voploti1sz, i4že vsёhъ gDь. E#g0že poю1щe, vopіemъ: vs‰ dэlA, blgoslovi1te, p0йte gDa, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Katavasіa: Seй narečennый i3 s™hй denь:

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Beznačalьna rodi1telz sn7ъ, bGъ i3 gDь, vopl0щsz t dv7ы namъ kvi1sz, njmračє1nnaz prosvэti1ti, sobrati rastočє1nnaz: tёmъ vsepёtuю bcdu veličaemъ.

Neprestannw gDa moli2 nj nasъ, poю1щihъ tS, blženne, ćkw hrt0va m§nika, ćkw pobэdi1vša muči1telz, ćkw lukavыhъ duhHvъ tgoni1telz, ćkw hrani1telz neushpna, ćkw zastypnika neposthdna.

Stradanій vozdasnіz bogatnw tebЁ darovA vsёhъ vLka, є3myže predstoS so derznovenіemъ, treblženne, m§ničeskimъ, i3 sъ veselіemъ prizыvaющыz tS njb8emь, sohrani2.

Zemls tz sokrы2, i3 nb7o prіstъ, i3 tverzesz tebЁ dverь raйskaz ćvэ, vъ nemže radostnw, strastoterpče, likyz i3 i3graz, vёrnw poю1щыz tS tvoi1mi moli1tvami soblюdi2.

BGor0dičenъ: TS svidёnіz sёnь prowbrazi2, prečctaz, vъ neйže skriž†li i3 stamna, i3 zlathй kіvHtъ: ćkože bo džnaz, takw i3 tы2 beznačalьnoe sl0vo vo ўtr0bэ vmэsti1la є3si2, bcde, voploщaemo.

I$nъ.

Їrm0sъ: T zemnor0dnыhъ r0ždšisz, i3 tvorcA r0ždšaz, naša pohvalo2, bcde čctaz, tS, ćkw vladhčestvuющuю tvarьmi, veličaemъ.

Svzщennіi vospэvaюtъ, carіe voshvalsюtъ i3 lю1dіe tvoi1hъ stradanій hvalY vozvэщaюtъ, m§niče geHrgіe: tёmže tS vsi2 ўblažaemъ. Dvaždы.

Vospёša vs‰ nbcnыz si6lы p0dvigi tvo‰: th bo požersz, bGu blgougodi1lъ є3si2, m§niče geHrgіe: tёmže tS vsi2 ўblažaemъ.

BGor0dičenъ: T zemnor0dnыhъ vozrastši, i3 ziždi1telz r0ždši, raduйsz, naša pohvalo2, bcde čctaz, tS, ćkw njbladaющuю tvarьmi, veličaemъ.

Katavasіa: Svэti1sz, svэti1sz, n0vый їerli1me:

Svэti1lenъ.

Pod0benъ: Ў§nikHmъ zrsщыmъ:

VesnA namъ vozsіS, svёtloe vLčnee i3 bžctvennoe voskresenіe, kъ nbcnэй pascэ t zemli2 nasъ presыlaz: sъ neюže prosіzvaetъ vseslavnagw m§nika geHrgіa pamztь svэtozarnaz, ю4že svёtlw soverši1mъ, da bžctvennыz spod0bimsz blgodati t hrtA sp7sa.

Slava:

Pod0benъ: Svёte neizmёnnый:

Ćkw s0lnce svэton0snoe, čudesnыmi zarsmi prosvэщaeši vsю2 tvarь, geHrgіe strastoterpče. Tёmže tvoю2 soveršaющe pamztь, poemъ voskršago i3zъ gr0ba.

I# nhnэ, prazdnika.

Na hvali1tehъ stіhi6rы, na d7, glasъ v7.

Pod0benъ: E#gdA t dreva:

Prіidi1te, vseprazdnstvennoe svёtloe, slavnoe voskrnіe vsi2 toržestvovavšіi, paki prazdnuemъ svёtlw toržestvo2 geHrgіa m§nika, i3 vэnčaemъ sego2 vesnennыmi cvёtы, syщa nepobэdi1ma: ćkw da togw2 molьbami prіi1memъ skorbeй kypnw i3 pregrэšenій i3zbavlenіe.

Vsego2 prineslъ є3si2 sebE, tebЁ davšemu, vseblženne, ži1znь vsecёluю, ćkw vsepl0dіe ži1vo i3 njduševlenno, i3 žertvu blgoprіstnu i3 preči1stu. Tёmže bhlъ є3si2 moli1tvennikъ teplёйšій, b{ri i3zimaz vs‰, vёroю poю1щыz tS, m§niče, i3 prizыvaющыz tS, geHrgіe.

Sёmz vozdёlavъ prilёžnw, vsёznnoe sl0va vъ či1stэй tvoeй duši2, sіE ўmn0žilъ є3si2 bolёznьmi stradanіz: i3 premydrэ položenъ vъ nbcnыhъ ži1tnicahъ, netlёnnoe njbrёlъ є3si2 naslaždenіe. E#gHže nhnэ nasыщazsz, blženne, tvoi1mi kъ bGu moli1tvami, vёroю poю1щыz tS spasaй.

M§niče straston0sče hrt0vъ, syщыz vъ napastehъ nyždnыhъ spasi2, molьbami tvoi1mi t vsskagw njbstosnіz i3zbavlsz, i3 tgonS dušegybnuю lю1tuю pečalь, blgodati že i3 mi1losti namъ prosi2: ćkw da moli1tvami tvoi1mi spasšesz, raduющesz počitaemъ vsi2 čestnы6z p0dvigi tvo‰, geHrgіe.

Slava, glasъ v7:

Da pomavaюtъ pravєdnaz, rečE solomHnъ, čelovёkwmъ vBždi: pomi1luetsz bo t hrtA bGa, vi1dzй pr†vaz, predglag0laše. Ўd0bь že sі‰ vnuši1vъ, q mnogoterpэli1ve geHrgіe, vLčnimъ ўčenієmъ poslёdovalъ є3si2, i3 bezzakHnnыmъ tdavъ sebE, preterpёlъ є3si2, prelesti trє1bы njplevalъ є3si2, ćkw mє1rzski: tёlo bo tvoE davъ za lюb0vь sozdatelz vsE na ќdы ssэщi2: i3 velіarъ pače vesь postыdёvsz ўzzvlsšesz, vэncen0sca tS zrS soveršenna. Tёmže vo dv0rэhъ živhй gDa tvoegw2 sъ vhšnimi si1lami, moli2, strastoterpče hrt0vъ, spasti1sz dušamъ našыmъ.

I# nhnэ, prazdnika.

Slavosl0vіe veli1koe. Po tris™0mъ troparь s™agw. Slava, i3 nhnэ, prazdnika. E#ktєnіi2, i3 tpystъ. I# daetsz s™hй є3leй bratіi t kandi1la s™agw: i3 časъ №-й. Na №-mъ časЁ troparь prazdnika. Slava, s™agw: I# nhnэ, bGor0dičenъ časHvъ. Po tris™0mъ, kondaki2 prazdnika, i3 s™agw, glag0lemъ premэnsющe.

Stіhi6rы na pomazanіi, glasъ v7.

Pod0benъ: E#gdA t dreva:

Vs‰ ±že vъ žitіi2 prezrёvъ, t0čію є3di1nagw vLki lюbvi2 dyšu privelъ є3si2, veli1kій geHrgіe, svэti1lьniče vsemjrnый: i3 kъ bezmBrnыmъ mykamъ tluči1lsz є3si2 myžeski, pobёdы krasenъ vэnecъ prіslъ є3si2. Tёmže m0limъ tS, blženne: moli2 t bёdъ vsBmъ i3zbavitisz poю1щыmъ tS.

SkHrbi i3 lю6tыz peč†li, žitіS trevolnє1nіz i3 byri nhnэ mS njburevaюtъ, vozmuщenіemъ ѕlhhъ strasteй njderži1mь є4smь: zastypniče m0й veli1kій, blženne geHrgіe, predstavъ, pomozi1 mi pri1snw pokr0vomъ tvoi1mъ, vёroю pribэgaющemu ti2, ćkw da radostію serdca, m§niče, ўblažaю tS spasaemь.

Slava, glasъ d7:

Prіidi1te, vёrnыhъ sob0ri, prіidi1te, prazdnikъ sostavimъ: i4bo presvёtlaz pamztь dnesь kvi1sz strastoterpca geHrgіa, n†ša prosvэщaetъ nevi1dimw serdcA, dobrodёtelьmi blistaющi. Tёmže є3dinomydrennw vospэvaющe, rcemъ: raduйsz, v0ine veli1kagw cRS hrtA. Raduйsz, presvёtlaz pohvalo2 vёrы, raduйsz, vsesvёtle i3 prebogate, nj nasъ, preblženne, vsёhъ vLku hrtA bGa moli2, sohranє1nnыmъ bhti t i3skušenій lukavagw, i3 spasti2 dyšы našz.

I# nhnэ, prazdnika.

Na lіturgji: Blžє1nna, prazdnika pёsnь rzdovaz, i3 t kanHna s™agw, pёsnь G.

Prokjmenъ prazdnika, i3 s™agw, glasъ z7:

Vozveseli1tsz pravednikъ nj gDэ, i3 ўpovaetъ na nego2.

Stjhъ: Ўslhši, b9e, glasъ m0й, vnegdA moli1timisz kъ tebЁ.

Ґpclъ dnE, i3 s™agw, dэ‰nіz, začalo k7f.

Ґllilyіa dnE, i3 s™agw, glasъ d7:

Pravednikъ ćkw fjnіxъ procvэtetъ.

Stjhъ: Nasaždeni vъ domY gDni, vo dv0rэhъ bGa našegw procvэtytъ.

E#đlіe dnE, i3 s™agw, їwanna, začalo n7v.

Pričastenъ prazdnika, i3 s™agw.

Vъ pamztь vёčnuю:

Na trapezэ ўtэšenіe bratіi.

Ўkazъ nj veli1komъ m§nicэ geHrgіi:

Načinaetsz t dnE veli1kagw pztkA, i3 vosh0ditъ do četvertkA є7-z nedёli po pascэ. I# ѓщe sluči1tsz velikom§nika geHrgіa vъ veli1kій pzt0kъ, i3li2 vъ veli1kuю subbHtu, i3li2 na samuю pashu: poю1tsz stіhi6rы s™agw, i3 kanHnъ, i3 pr0čaz slyžba vъ ponedёlьnikъ svёtlыz nedёli, sъ slyžboю dnevn0ю.

Ѓщe li sluči1tsz velikom§nika geHrgіa vo є3di1nъ t dneй svёtlыz nedёli:

Večerъ: Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы voskrnы G: I# s™agw, G. Slava, s™agw, glasъ ѕ7: Dost0йnw i4meni: I# nhnэ, bGor0dičenъ №-й glasa. Vh0dъ. Svёte ti1hій: Prokjmenъ dnE. I# čtє1nіz G, s™agw. (Zri2) Ѓщe vъ samuю nedёlю pashi večerъ, glag0letъ їereй: I# nj spod0bitisz namъ: i3 prHčaz. I# є3đlіe čtetsz po či1nu. Na stіh0vnэ stіhi1ra voskresna. Taže stіhi6rы pashi, sъ pripёvы i4hъ. Slava, s™agw, glasъ d7: Razymnagw ґdamanta: I# nhnэ, pashi, glasъ є7: Voskresenіz denь: Hrt0sъ voskrese: tri1ždы. Slava, troparь s™agw. I# nhnэ, bGor0dičenъ №-й glasa. Їereй: Premydrostь. I# tpystъ.

Na ќtreni: Po Hrt0sъ voskrese, i3 po d7-hъ stіsёhъ: Slava, troparь s™agw. I# nhnэ, bGor0dičenъ №-й glasa. Taže nbhčnaz є3ktenіA i3 polmeleй. Taže, sэdalenъ s™agw, dvaždы. Slava, i3 nhnэ: bGor0dičenъ: I# čtenіe. Taže, stepє1nna, №-й ґntіfHnъ d7-gw glasa. Prokjmenъ. Vsskoe dыhanіe: E#đlіe s™agw. Voskrnіe hrt0vo: tri1ždы. Slava, Moli1tvami strastoterpca: I# nhnэ, Moli1tvami bcdы: Taže pripёvъ: Vozveseli1tsz pravednikъ nj gDэ, i3 ўpovaetъ na nego2. I# poemъ stіhi1ru s™agw samoglasnu, glasъ ѕ7: Dnesь vselennaz vsS: Taže їereй glag0letъ: Spasi2, b9e, lю1di tvo‰: i3 mы2, GDi, pomi1luй, v7i. Po vozglasэ kanHnъ pashi, so їrmos0mъ na }: I# s™agw, na ѕ7. Katavasіa pashi, džba li6ka vkypэ. Po G-й pёsni kondakъ pashi, i3 jkosъ, i3 čtenіe. Po ѕ7-й pёsni kondakъ s™agw, i3 jkosъ, i3 čtenіe. VoskRsъ ї}sъ: tri1ždы, poemъ na džba li6ka. Po f7-й pёsni svэti1lenъ pashi. Slava, s™agw: I# nhnэ, pashi. Na hvali1tehъ stіhi6rы voskrnы, G: i3 s™agw, G. Taže stіhi6rы pashi, sъ pripёvы i4hъ. Slava, s™agw: I# nhnэ, pashi: Voskresenіz denь: Hrt0sъ voskrese, tri1ždы. Slava, troparь s™agw: I# nhnэ, bGor0dičenъ №-й. E#ktєnіi2, i3 tpystъ. Čash že poю1tsz pashi po nbhčaю.

Na lіturgji: ҐntіfHnы pashi. Po vh0dэ, Hrt0sъ voskrese: tri1ždы. Taže troparь s™agw: Slava, kondakъ є3gw2: I# nhnэ, pashi. Vmёstw že tris™agw, poemъ: E#li1cы vo hrtA. Prokjmenъ, ґpclъ, ґllilyіa, i3 є3đlіe, i3 pričastenъ, prežde dnE, i3 s™agw.

NJ pamzti s™agw geHrgіa, ѓщe sluči1tsz vъ nedёlю fwminY:

Vъ subbHtu svёtlыz nLi, na malэй večerni: Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы prazdnika, na d7. Slava, s™agw: I# nhnэ, prazdnika. Na stіh0vnэ stіhi6rы s™agw, sъ pripёvы є3gw2, veli1kіz večerni. Slava, s™agw: I# nhnэ, prazdnika. Troparь s™agw: Slava, i3 nhnэ, prazdnika. E#ktenіA malaz, i3 tpystъ.

Na veli1cэй večerni: Po nbhčnoй kafjsmэ, na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы prazdnika, na ѕ7: i3 s™agw na d7. Slava, s™agw: I# nhnэ, prazdnika. Vh0dъ. I# čtenіe s™agw. Na lіtji, stіhi6rы prazdnika, i3 s™agw. Slava, s™agw: I# nhnэ, prazdnika. Na stіh0vnэ prazdnika. Slava, s™agw: I# nhnэ, prazdnika. Na blagoslovenіi hlёbwvъ, troparь prazdnika, dvaždы. I# s™agw, є3di1noždы: I# čtenіe vъ dэsnіihъ ґpclьskihъ.

Na ќtreni: Na BGъ gDь, troparь prazdnika, dvaždы. Slava, s™agw: I# nhnэ, prazdnika. Po kafjsmahъ sэdalьnы prazdnika. I# čtenіe. Polmeleй, i3 sэdalenъ, i3 čtenіe prazdnika. Stepє1nna, №-й ґntіfHnъ d7-gw glasa. Prokjmenъ. Vsskoe dыhanіe: E#đlіe prazdnika, matfea, začalo rѕ7i: E#dinіinadesztь ўčn7cы2: Voskrnіe hrt0vo: tri1ždы. Pal0mъ n7. Slava, Moli1tvami ґpclwvъ: I# nhnэ, Mltvami bcdы: Stіhi1ra, Voskresъ ї}sъ: KanHnъ prazdnika, so їrmos0mъ na }: i3 s™agw na ѕ7. Katavasіa pashi: Voskrnіz denь: džba li6ka vkypэ. Po G-й pёsni kondakъ s™agw, i3 jkosъ, i3 sэdalenъ, dvaždы. Slava, i3 nhnэ, prazdnika. I# čtenіe vъ bGosl0vэ, є3gHže načalo: NJbnovlenіemъ čti1tesz: Po ѕ7-й pёsni kondakъ prazdnika, i3 jkosъ, i3 čtenіe. Po f7-й pёsni poemъ. S™ъ gDь bGъ našъ, na glasъ №: Svэti1lenъ prazdnika. Slava, s™agw: I# nhnэ, prazdnika. Na hvali1tehъ stіhi6rы prazdnika G: i3 svztagw G. Poemъ že i3 samoglasenъ s™agw: Da pomavaюtъ prvdnaz: sъ pripёvomъ є3gw2: Vozveseli1tsz pravednikъ nj gDэ: Slava, prazdnika: I# nhnэ, Preblgoslovenna є3si2, bcde: Slavosl0vіe veli1koe. Po tris™0mъ troparь s™agw: Slava, i3 nhnэ, prazdnika. E#ktєnіi2, i3 tpystъ, i3 njglašenіe studjtovo, i3 nbhčnoe i3shoždenіe. Slava, i3 nhnэ, stіhi1ra є3đlьskaz. I# časъ №-й vъ pritv0rэ. Na časёhъ troparь prazdnika. Slava, s™agw: I# nhnэ, bGor0dičenъ časHvъ. Po §e našъ, kondaki2 premэnsющe glag0lemъ.

Na lіturgji: Blžє1nna prazdnika, pёsnь G-z, na d7: i3 s™agw pёsnь ѕ7-z, na d7. Po vh0dэ troparь prazdnika, i3 s™agw. Slava, kondakъ s™agw: I# nhnэ, prazdnika. Prokjmenъ, ґpclъ, ґllilyіa, є3đlіe, i3 pričastenъ, prežde prazdnika, taže s™agw.

Ѓщe sluči1tsz pamztь s™agw velikom§nika geHrgіa vъ nedёlю mmron0sicъ, i3li2 razslablennagw, i3li2 samarznhni:

Vъ subbHtu, na malэй večerni: Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы voskrє1snы, d7: Slava, s™agw: I# nhnэ, bGor0dičenъ. Na stіh0vnэ stіhi1ra voskresna, i3 s™agw, stіh0vna veli1kіz večerni sъ pripёvы є3gw2. Slava, s™agw: I# nhnэ, bGor0dičenъ. Troparь voskresenъ: Slava, s™agw: I# nhnэ, bGor0dičenъ. E#ktenіA malaz, i3 tpystъ.

Na veli1cэй večerni: Po nbhčnoй kafjsmэ, na GDi, vozzvahъ: stіhi6rы voskrє1snы glasa, G: i3 prazdnika, G: i3 s™agw, d7. Slava, prazdnika, samoglasenъ trіHdi: I# nhnэ, bGor0dičenъ №-й glasa. Vh0dъ. Prokjmenъ dnE: i3 čtє1nіz s™agw, G. Na lіtji, stіhi1ra hrama, i3 s™agw samoglasnы. Slava, s™agw: I# nhnэ, prazdnika. Na stіh0vnэ, stіhi1ra voskresna, i3 pashi. Slava, s™agw: I# nhnэ, trіHdi. Na blagoslovenіi hlёbwvъ, troparь, Bcde dv7o: dvaždы, i3 s™agw є3di1noždы, i3 čtenіe vъ dэsnіihъ ґpclьskihъ.

(Zri2) Ѓщe є4stь nedёlz mmron0sicъ, na BGъ gDь, troparь voskrnъ: E#gdA snizšelъ є3si2 kъ smerti: є3di1noždы. Blgoobraznый їHsifъ: є3di1noždы. Slava, geHrgіa: I# nhnэ, Mmron0sicamъ ženamъ:

(Zri2) Ѓщe li vo i4nы nLi, troparь voskrnъ, dvaždы. Slava, s™agw: I# nhnэ, bGor0dičenъ №-й, vъ t0йže glasъ. Po kafjsmahъ sэdalьnы voskrє1snы, i3 bGorHdičnы i4hъ. I# čtenіe vo є3đlіi tolkov0mъ. Polmeleй, i3 sэdalьnы džba s™agw: Slava, sэdalenъ po polmelei: I# nhnэ, bGor0dičenъ, i3 čtenіe s™agw. Stepє1nna, i3 prokjmenъ glasa: Vsskoe dыhanіe: E#đlіe voskresno. Voskrnіe hrt0vo: tri1ždы. Pal0mъ n7. Stіhi1ra voskresna. KanHnъ pashi, so їrmos0mъ i3 sъ bGorHdičnы i4hъ, na ѕ7: i3 s™agw, na d7: i3 trіHdi, na d7. Poemъ že si1ce: na k0eйždo pёsni troparь voskresenъ є3di1nъ, i3 prazdnika є3di1nъ, i3 trbčenъ, i3 bGor0dičenъ. Katavasіa. Voskresenіz denь: Po G-й pёsni kondakъ s™agw, i3 jkosъ, i3 sэdalenъ є3gw2, dvaždы. Slava, i3 nhnэ, prazdnika: i3 čtenіe s™agw. Po ѕ7-й pёsni kondakъ prazdnika, i3 jkosъ. Na f7-й pёsni, Čestnёйšuю, ne poemъ. Svэti1lenъ pashi: Slava, s™agw: I# nhnэ, prazdnika. Na hvali1tehъ stіhi6rы voskrє1snы, d7: i3 s™agw d7, so slavnыmъ, i3 sъ pripёvы є3gw2. Slava, prazdnika. I# nhnэ, Preblagoslovenna є3si2: Slavosl0vіe veli1koe. Po Tris™0mъ, troparь voskresenъ, є3ktєnіi2 i3 njglašenіe, i3 tpystъ, i3 nbhčnoe i3shoždenіe vъ pritv0rъ. Slava, i3 nhnэ, stіhi1ra є3đlьskaz i3 časъ №. Na časёhъ troparь voskresenъ: Slava, s™agw: I# nhnэ, bGor0dičenъ časHvъ. Po §e našъ, kondaki2 premэnsющe glag0lemъ.

Na lіturgji: Blažє1nna glasa, na d7: i3 trіHdi pёsnь G, na d7 i3 s™agw pёsnь ѕ7, na d7. Po vh0dэ troparь voskresenъ, i3 s™agw. Slava, kondakъ s™agw: I# nhnэ, prazdnika. Prokjmenъ, ґpclъ, ґllilyіa, i3 є3đlіe, i3 pričastenъ, prežde dnE, taže s™agw.

Ѓщe sluči1tsz s™agw velikom§nika geHrgіa vъ sredu prepolovenіz pztьdesstnicы:

Vo vt0rnikъ večera: Poemъ, Blženъ myžъ: №-й ґntіfHnъ. Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы prazdnika, G: i3 s™agw, G. Slava, s™agw: I# nhnэ, prazdnika. Vh0dъ. Prokjmenъ dnE, i3 čtє1nіz prazdnika, k7: i3 s™agw, G. Na stіh0vnэ stіhi6rы prazdnika, sъ pripёvы i4hъ. Slava, s™agw: I# nhnэ, prazdnika. Po Tris™0mъ troparь s™agw: Slava, i3 nhnэ, prazdnika: i3 tpystъ.

Na ќtreni: Na BGъ gDь, troparь prazdnika, dvaždы. Slava, s™agw: I# nhnэ, prazdnika. Po kafjsmэ sэdalьnы: i3 čtenіe prazdnika. Polmeleй, i3 sэdalьnы vsi2 s™agw: i3 čtenіe. Stepє1nna, №-й ґntіfHnъ d7-gw glasa. Prokjmenъ: Vsskoe dыhanіe: E#đlіe s™agw. Voskrnіe hrt0vo, є3di1noždы. Pal0mъ n7. Stіhi1ra s™agw. KanHnъ prazdnika pervый d7-gw glasa, so їrmos0mъ na ѕ7: i3 s™agw na d7: i3 prazdnika drugjй kanHnъ, glasъ }, na d7. Katavasіa, їrm0sъ poslёdnzgw kanHna prazdnika, džba li6ka vkypэ. Po G-й pёsni kondakъ s™agw, i3 jkosъ, i3 sэdalenъ є3gw2 dvaždы. Slava, i3 nhnэ, prazdnika. Po ѕ7-й pёsni kondakъ prazdnika, i3 jkosъ. Na f7-й pёsni, Čestnёйšuю, ne poemъ. Svэti1lenъ prazdnika: Slava, s™agw. I# nhnэ, prazdnika. Na hvali1tehъ stіhi6rы prazdnika, G: i3 s™agw, G. Slava, s™agw: I# nhnэ, prazdnika. Slavosl0vіe veli1koe. Po Tris™0mъ troparь s™agw: Slava, i3 nhnэ, prazdnika. Taže є3ktєnіi2, i3 tpystъ, i3 časъ №-й. Na časёhъ troparь prazdnika. Slava, s™agw: I# nhnэ, bGor0dičenъ časHvъ. Po §e našъ, kondakъ prazdnika, i3 s™agw, premэnsющe glag0lemъ.

Na lіturgji: Blažє1nna prazdnika, d7-gw glasa, pёsnь G, na d7, i3 s™agw pёsnь ѕ7, na d7. Po vh0dэ troparь prazdnika, i3 s™agw: Slava, kondakъ s™agw: I# nhnэ, prazdnika. Prokjmenъ, ґpclъ, ґllilyіa, є3đlіe, i3 pričastenъ, prežde prazdnika, i3 s™agw.

Ѓщe li sluči1tsz velikomyčenika geHrgіa vъ nedёlю samarznhni:

NJstavlsetsz slyžba prepolovenіz pztьdesstnicы, i3 poetsz voskresna, i3 samarznhni, i3 s™agw geHrgіa.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.