NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Ґprjllіa №

Prpdbnыz matere našez marji є3gĐptznыni.

Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы prpdbnыz, glasъ ѕ7.

Pod0benъ: VsE tl0žše:

TebЁ ќbw vozbransše, čestnhhъ vziranіz, skvernъ prežde privlečennoe skvernenіe: tvoe že čyvstvo, i3 tvoS bGomydraz, sodёznnыhъ s0vэstь, kъ lyčšыmъ tebЁ njbraщenіe sodёzša. Na їkHnu bo vozzrёvši blgoslovennыz bGootrokovi1cы, vsёhъ pokazvšisz pregrэšenій tvoi1hъ, vsehvalьnaz, prežnihъ, so derznovenіemъ čctn0mu drevu pokloni1lasz є3si2.

MэstHmъ pokloni1všisz radostnw s™ы6mъ, dobrodёteli napytnoe, spasi1telьnэйšee tsю1du prіsla є3si2, i3 ѕэlw2 poteklA є3si2 d0broe šestvіe: i3 struю2 prevezšisz їordanskuю, vъ krti1televэ nbitaliщi ўserdnw vseli1lasz є3si2, i3 strasteй svirёpstvo ži1telьstvomъ njmrači1la є3si2, i3stončavaющi tёla vozderžanіemъ, prisnopamztnaz m™i, plotsk†z stremlє1nіz.

Vъ pusthnю vseli1všisz, tvoi1hъ strasteй džbrazы blgočestnw i3strebi1la є3si2, bGovi1dnэйšee i3z8wbraženіe vъ duši2 napisavši dobrodёteleй vi1dы: i3 toli1kw prosіsla є3si2, ćkw i3 na vodahъ legkw2 prehodi1ti stopami, i3 nadъ zemleю vzimatisz vo tvoi1hъ kъ bGu molenіihъ. I# nhnэ so derznovenіemъ, preslavnaz marje, hrtY predstosщi, moli1sz nj dušahъ našihъ.

Slava, glasъ v7. Samoglasenъ:

Dušє1vnaz lovlє1nіz, i3 str†sti plotsk‡z mečemъ vozderžanіz posёkla є3si2, i3 mhslєnnaz sogrэšє1nіz molčanіemъ postA ўdavi1la є3si2, i3 strusmi slezъ tvoi1hъ pusthnю vsю2 napoi1la є3si2, i3 prozzblA є3si2 namъ pokasnіz plodы2. Tёmže tvoю2 pamztь, prepod0bnaz, prazdnuemъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ, i3li2 krtobGor0dičenъ:

Drevu krtnomu tS, ї}se, prigvoždena, zrsщi neiskusobračnaz, plačuщi glg0laše: čado sladkoe, počto2 njstavilъ є3si2 mS, r0ždšuю tS є3di1nu, svёte nepristypnый prebeznačalьnagw nc7A; potщi1sz i3 proslavisz, ćkw da slavu polučatъ bžctvennuю, i5že bžctvєnnыz strti tvo‰ slavzщіi.

Vъ tebЁ, m™i, i3zvёstnw spasesz є4že po džbrazu: prіi1mši bo krtъ, poslёdovala є3si2 hrtY, i3 dёющi ўči1la є3si2 prezirati ќbw pl0tь, preh0ditъ bo, prilэžati že nj duši2, veщi bezsmertnэй. Tёmže i3 so ѓgGlы sraduetsz, prpdbnaz marje, dyhъ tv0й.

KanHnъ, glasъ d7.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: M0rz čermnyю puči1nu nevlažnыmi stopami drevnій pэšešestvovavъ ї}lь, krtoobraznыmi mwmseovыma rukama ґmali1kovu si1lu vъ pusthni pobэdi1lъ є4stь.

Skvernu pregrэšenій njči1sti smirennыz moeS duši2, tvoeю mi1lostію, hrtE: mglY i3 njmračenіe strasteй tženi2 moli1tvami prepod0bnыz tvoeS.

Strastьmi2 plotski1mi njskverni1vši duševnoe blagor0dіe, vozderžanіemъ paki, q čestnaz, tv0й ќmъ prosvэti1la є3si2, tyčami slezъ tvoi1hъ dyšu ўzsni1vši.

E#gĐpta strasteй i3zbёgla є3si2, ćkw t grэh0vna i3st0čnika: i3 faraHna i3zbavlьšisz lю1tagw njskvernenіz, bezstrastіz nhnэ zemlю naslёdovala є3si2, i3 so ѓgGlы likyeši pri1snw.

BGor0dičenъ: Zrsщi tvoю2 їkHnu, vLčce, bGorodi1telьnice čctaz, i3 r0ždšagosz sl0va t tvoeS prečctыz, dv7o, ўtr0bы, i3 poryčnicu tS kъ semY, teplэ pr0sitъ, preslavnaz.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Veseli1tsz nj tebЁ cRkovь tvoS, hrtE, zovyщi: tы2 moS krёpostь, gDi, i3 pribёžiщe, i3 ўtverždenіe.

Vozsmerdёšasz dušє1vnыz, i3 sogni1šasz tvo‰ r†nы: no i3st0čnikomъ slezъ tvoi1hъ sі‰ njmhla є3si2 teplэ.

Pobэždeni bhša tob0ю demwnstіi polcы2, i3 str†stnaz vzыgr†nіz slezami ўranila є3si2.

Ćkw ќtrennій džblakъ, i3 ćkože kaplz kaplющi bыlA є3si2, vsBmъ prolivaющi v0dы pokasnіz spasi1telьnagw.

BGor0dičenъ: TS predstatelьnicu, čctaz, i3 spasenіe, i3 krёpostь i3myщi, krtA s™agw drevu čestnaz pokloni1sz.

Sэdalenъ, glasъ }.

Pod0benъ: Premydrosti:

Vzыgr†nіz vs‰ plotsk†z njbuzdavši bolёznьmi p0stničeskimi, myžestvennoe pokazala є3si2 duši2 tvoeS mudrovanіe: krta bo vozželёvši džbrazъ vi1dэti, sebE prisnopamztnaz mjru raspsla є3si2, tonyduže i3 kъ revnosti žitіS nepor0čnagw ўserdnw vozdvi1gla є3si2 sebE, vseblžennaz, marje preslavnaz. Moli2 hrtA bGa grэhHvъ njstavlenіe podati čestvyющыmъ lюb0vію svztyю pamztь tvoю2.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Ćkw dv7u i3 є3di1nu vъ ženahъ, tS bezъ sёmene r0ždšuю bGa pl0tію, vsi2 ўblažaemъ r0di čelovёčestіi: džgnь bo vseli1sz vъ tS bžctvA, i3 ćkw mLnca mlek0mъ pitaeši ziždi1telz i3 gDa. Tёmъ ѓgGlьskій i3 čelovёčeskій r0dъ dost0йnw slavimъ pres™0e ržctvo2 tvoE, i3 soglasnw vopіemъ ti2: moli2 hrtA bGa, sogrэšenій njstavlenіe darovati poklansющыmsz vёroю pres™0mu ržctvY tvoemY.

KrtobGor0dičenъ: Ѓgnca i3 pastыrz, i3 i3zbavitelz ѓgnica zrsщi na krtЁ, vosklicaše plačuщi, i3 g0rьkw rыdaющi, vopіsše: mjrъ ќbw raduetsz, prіemlzй tob0ю i3zbavlenіe: ўtr0ba že moS gori1tъ, zrsщi tvoE raspstіe, є4že terpi1ši za miloserdіe mi1losti. Dolgoterpэli1ve gDi, mi1losti bezdno, i3 i3st0čniče neisčerpaemый, ўmiloserdisz, i3 daruй sogrэšenій njstavlenіe vёroю poю1щыmъ bžctvєnnыz strti tvo‰.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Voznesena tS vi1dэvši cRkovь na krtЁ, slnce pravednoe, stA vъ či1nэ svoemъ, dost0йnw vzыvaющi: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Ўdali1lasz є3si2 bэžavši syщihъ vъ mjrэ, i3 sladkihъ vsёhъ, є3di1na že є3di1nomu či1stw priwbщi1lasz є3si2, kraйnimъ vozderžanіemъ i3 terpёnіemъ dёlъ tvoi1hъ.

Tэlє1snaz dvižє1nіz i3 razžžє1nіz vozderžanіemъ poi1stinnэ i3zsuši1la є3si2: tonyduže dyšu ўkrasi1la є3si2, marje vseslavnaz, bžctvennыmi vidBnіi i3 dёtelьmi.

Dobrodёtelьnoю tvoeю si1loю, slezami i3 post0mъ kraйnimъ, moli1tvoю že i3 varomъ, zim0ю i3 nagot0ю, prіsteliщe bыlA є3si2 s™agw d¦a čestnw.

BGor0dičenъ: Kъ tvoeй їkHnэ pribёgši, i3 i3zъ tebє2 roždennagw, mRje dv7o, tob0ю nhnэ njbrёte ži1znь bezsmertnuю, vъ rai2 likyющi.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Tы2, gDi m0й, svёtъ vъ mjrъ prišelъ є3si2, svёtъ s™hй, njbraщazй i3z8 mračna nevёdэnіz vёroю vospэvaющыz tS.

Vъ slёdъ hrtA poslёdovala є3si2 raduющisz, nossщi krtъ sv0й na ramэ, marje, i3 demwnы ўranila є3si2.

Pokazala є3si2 namъ pokasnіz lэčbY, pokazala є3si2 i3 stezю2 vedyщuю paki kъ ži1zni negi1blющeй.

Tы2 bydi mi2, čestnaz, zastypnica nepobэdi1ma, i3 i3zbavi strasteй mS, bolёzni že vsskіz, molьbami tvoi1mi ko gDu.

BGor0dičenъ: Na tvoю2, vLčce čctaz, їkHnu vziraše, tebЁ vsegdA molsщisz, strasteй nap†danіz prpdbnaz posramlsše.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Požry ti so glasomъ hvalenіz, gDi, cRkovь vopіetъ ti2, t bэs0vskіz kr0ve njči1щšisz, radi mi1losti t rebrъ tvoi1hъ i3stekšeю kr0vію.

P0tomъ grэh0vnuю skvernu njmhla є3si2, kъ netlёnnэй že slavэ tvoeю mhslію smotrsющi, nhnэ njbrэlA є3si2 blagopl0dіe bolёznemъ tvoi6mъ, slavnaz.

VsBmъ grёšnikwmъ, marje, žitіE tvoE džbrazъ pokazasz, bezmёrnw sogrэši1všыmъ vъ žitіi2 vostati, i3 skvernu njči1stiti slezami.

Ўщedri smirennuю moю2 dyšu, člvэkolю1bče, ю4že njskverni1hъ dёz neči6staz hotBnіz pl0ti moeS: no th mz prpdbnыz moli1tvami pomi1luй.

BGor0dičenъ: Vseю tvoeю dušeю i3 serdcemъ vozlюbi1la є3si2 t dv7ы roždennago, bGa sl0va živago i3 voploщenna, glasъ tebЁ, prpdbnaz, prinesša.

Kondakъ, glasъ d7

Pod0benъ: Vozneshйsz:

GrэhA mglы2 i3zbэžavši, pokasnіz svёtomъ njzari1vši tvoE serdce, slavnaz, prišlA є3si2 ko hrtY: segw2 vsenepor0čnuю i3 s™yю m™rь moli1tvennicu mi1lostivnuю prineslA є3si2. Tonyduže i3 pregrэšenій njbrэlA є3si2 njstavlenіe, i3 so ѓgGlы pri1snw sraduešisz.

Jkosъ: Ѕmjz, drevle vo є3demэ zapenšago є4vэ prelestію dreva, nizvergla є3si2 vъ r0vъ drevomъ krtnыmъ, slavnaz marje, i3 tbёgši slasti, čistotы2 vozželёla є3si2: tonyduže i3 sъ dёvami spod0bilasz є3si2 vnytrь čert0ga vni1ti tvoegw2 vLki, sъ si1mi nasladi1tisz dost0йnw. Togo2 u5bo prilёžnw moli2, ćkw da mn0gihъ grэhHvъ razrэšenіe podastъ, i3 svoeS ži1zni nasъ spod0bitъ so ѓgGlы pri1snw radovatisz.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Vъ peщi2 ґvraamstіi džtrocы persjdstэй, lюb0vію blagočestіz pače, neželi plamenemъ njpalsemi, vzыvahu: blagoslovenъ є3si2 vъ hramэ slavы tvoeS, gDi.

Sk0rbnuю i3 tёsnuю šestvovavši stezю2 ćvэ, dobr0toю dobrodёteleй ўzsni1vši dyšu, nbcnuю dosti1gla є3si2 ži1znь neskončaemuю, i3dёže svёtъ bezkonečnый є4stь hrt0sъ.

Я%že vъ mjrэ popravši vremєnnaz vs‰, nhnэ likyeši so vsёmi v0instvы ѓgGlьskimi, vospэvaющi: blgoslovenъ є3si2 vъ hramэ slavы tvoeS, gDi.

Kov†rstva vr†žіz, i3 nr{žіz njskudёša vs‰, krёpkimъ post0mъ, i3 moli1tvoю tvoeю, prpdbnaz, i3 slezami, i3 nhnэ ќbw tg0nztsz i3 strasteй nasto‰nіz, marje čestnaz.

BGor0dičenъ: Neiskusobračnw ćže bGa bezpl0tna por0ždši voi1stinnu, i3 dv7a prebhvši poi1stinnэ, tvoeю si1loю, vsečctnaz, tgnala є3si2 strasteй i3 demwnwvъ vHinstva.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Rycэ rasprosterъ danіi1lъ, lьvHvъ zі‰nіz vъ r0vэ zatčE, džgnennuю že si1lu ўgasi1ša, dobrodёtelію prepossavšesz, blagočestіz rači1teli džtrocы, vzыvaющe: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Vesь sіsnіemъ dobrodёteleй njzari1vši ќmъ, marje slavnaz, bGu besёdovavši, pl0tь bo i3stni1vši post0mъ mn0gimъ, i3 p0mыslomъ blgočesti1vыmъ, pёla є3si2 raduющisz: blgoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

KrtA znamenіemъ sebE njgradi1vši, їord†nskіz nogami nem0krennыmi tvoi1mi v0dы preplhvši, marje, vёrnw, i3 nbcnagw hrtA tёlu i3 kr0vi є3gw2 pričaщšisz, nhnэ tpuщaeši rabY tvoю2, reklA є3si2.

Svzщennikъ bžctvennый zwsjma, tai1nnikъ blgodati, bыstrinY ćkw vi1dэ tS їordanskuю, slavnaz, prešedšu nem0krennыmi nogami, strahomъ i3 trepetomъ njderži1mь bhvъ, raduzsz posše: blgoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

BGor0dičenъ: Tob0ю preneskvernaz tlю2 i3 skvernu vsю2 ttrzsE, i3 njblečesz, vLčce, vъ ri1zu bezsmertnu, i3 tob0ю tvoemY sn7u prpdbnaz vopіsše: blgoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Kamenь nerukosёčnый t nesэk0mыz gorы2 tebє2, dv7o, kraeug0lьnый tsэčesz, hrt0sъ, sovokupi1vый razsto‰щazsz є3stєstvA: tёmъ, veselsщesz, tS, bcde, veličaemъ.

Nhnэ netlёnnoю i3 bžctvennoю voi1stinnu pi1щeю nasыщaema, i3 svёtomъ naslaždaющisz mhslennыmъ i3 nevečernimъ, vъ nbcnыhъ selэhъ, i3dёže ѓgGlьstіi či1ni nj nasъ bGa m0lztъ.

Slavы tekyщіz i3 tlёnnыz že vozgnušavšisz, marje, slavu i3 ži1znь naslёdovala є3si2 blžennuю: hrtA moli2 nj soveršaющihъ tvoю2 vses™yю pamztь vsegdA.

Vi1ždь moю2 sk0rbь, prpdbnaz, i3 stenanіe serdca, vi1ždь tэsnotY ži1zni moeS, spasi1 mz t grэhA moegw2, i3 dyšu moю2 ўщedri tvoi1mi hodataйstvы ko gDu.

BGor0dičenъ: VLčce čctaz bcde, grёšnikwvъ spasenіe, prіimi2 molьbY sію2, i3zbavi mS t grBhъ moi1hъ, tvoemY sn7u pribэgaющa, moli1tvami prpdbnыz tvoeS.

Svэti1lenъ.

Pod0benъ: Svёte neizmёnnый:

brazъ pokasnіz namъ dadesz, marje, tvoi1mъ bo teplыmъ ўmilenіemъ vozvrati2 pobэždenіe, zastypnicu stzžavši bcdu mRjю: sъ neюže nj nasъ pomoli1sz.

BGor0dičenъ: Svёtъ vozsіsvšій bezlёtnый t nc7A prežde vBkъ, vъ lёto nhnэ naposlёdokъ, i3zъ tebє2, dv7o, kvi1sz na spasenіe mjra, kъ nemyže ne prestaй nj lю1dehъ tvoi1hъ molsщisz.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.