NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Ґprjllіa v7i

Prpdbnagw nc7A našegw i3 i3spovёdnika vasjlіa, є3pckpa parjйskagw.

Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы glasъ }.

Pod0benъ: Q preslavnagw čudesE!

Sъ pohvalami pamztь tvoS sotvorsetsz svёtlw, s™i1telю vasjlіe, i3 radosti napolnsetъ pravosl†vnыz sob0rы, ćkw pravdu vozlю1blьšagw, i3 cэlomydrіz čistotY, i3 kr0tostь, i3 ti1hostь vsegdA i3zrsdnw početša i3 soveršennw.

Pavlu bžctvennomu pod0bzsz vo i3zgnanіihъ terpэli1vnw, s™i1telю vasjlіe, ži1znь skončalъ є3si2 vъ nyždahъ i3 sk0rbehъ, newskydnw ўtэsnsemь, i3 prehoždє1nіz pri1snw tvorS, nhnэ že bezpečalьnoe i3 neizmёnnoe t bGa njbrёlъ є3si2 selenіe i3 naslaždenіe.

Ćkw s™i1telь bGoprіstenъ mhslennagw selenіz naziraeši nezahodi6maz, i3 prem‡rnaz zrёti spod0bilsz є3si2, njdёznъ vъ prepod0bіe, pravdoю njbloženъ, i3 blagolёpіz krasotY razymnыhъ licemъ kъ licY zri1ši, prebogate.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Spasi1 mz, vLčce prečctaz, ćže sp7sa hrtA neizrečennw r0ždšaz: ts bo є3di1nu stzžahъ predstatelьnicu, i3 newbori1muю stёnu, i3 pokr0vъ, i3 radovanіe, i3 duši2 moeS bžctvennoe ўtэšenіe, tы2 u5bo mS i3zbavi neusыpaющagw červіz, i3 ngnS vёčnuющagw, m™i hrtA bGa.

KrtobGor0dičenъ: Čto2 zri1moe vidёnіe, є4že moi1ma nči1ma vi1ditsz, q vLko; soderžaй vsю2 tvarь na drevo vozdvi1ženъ bhvъ, i3 ўmiraeši vsBmъ dasй ži1znь; bcda plačuщisz glg0laše, є3gdA ўzrЁ na krtЁ voznosi1ma, i3zъ neS neizrečennw vozsіsvšago bGa i3 člvёka.

KanHnъ. Glasъ }.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: V0du prošedъ, ćkw syšu, i3 є3gĐpetskagw ѕlA i3zbэžavъ, ї}lьtzninъ vopіsše: i3zbavitelю i3 bGu našemu poi1mъ.

Neskazannый svёtъ tebЁ i3 trisіsnenъ, vъ nepodvi1žimэmъ crtvіi nbcnэmъ vozsіS, dž§e, i3 pravednыhъ veselіe dost0йnw tS prіstъ.

Tverz0šasz vratA tebЁ є3dє1mskaz, i3 kъ s™i1telєmъ priloži1lsz є3si2 s™i1telь, i3 pervor0dnыhъ cRkvi sočetalsz, dostoslavne.

Zak0nnw postradavъ, i3 či1sto svzщenstvo do koncA soblю1dъ, sъ nbcnыmi likovati sщ7enniki spod0bilsz є3si2.

BGor0dičenъ: Pl0ti po v3postasi soedini1vsz, i4že t tebє2 prіstіemъ, vsёhъ ziždi1telь pr0йde neskazannw, bGomati, i3 čelovёkwmъ pribli1žitisz blagoizv0li.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Tы2 є3si2 ўtverždenіe pritekaющihъ kъ tebЁ, gDi, tы2 є3si2 svёtъ njmračennыhъ, i3 poetъ tS dyhъ m0й.

Dostočydnaz i3 preslavnaz pamztь tvoS radostnw pravoslavnыhъ ўveselsetъ sob0rы.

blakъ tэlesE sovlekъ, prepod0bne, i3 soю1zwvъ razrэši1vsz, kъ bGu pribli1žilsz є3si2.

Konči1nu blažennuю i3 naslaždenіe, prpdbne, i3zbrannыhъ, ćkw i3zbranenъ, dost0йnw prіslъ є3si2.

BGor0dičenъ: I#mёz tS pom0щnicu, ne postыždysz, prečctaz m™i b9іz: i3mёz tS predstatelьnicu, vr†gъ moi1hъ i3zbavlюsz.

Sэdalenъ, glasъ G.

Pod0benъ: Bžctvennыz vёrы:

Veli1koe s0lnce vselennэй vozsіslъ є3si2 dobrodёtelьmi tvoi1mi, sіsnьmi i3 čudesъ svэtlostьmi2 prosvэti1lъ є3si2 vёrnыhъ sostavlє1nіz, i3 potrebi1lъ є3si2 strasteй njmračenіe: dž§e vasjlіe, hrtA bGa moli2, darovati namъ velію mi1lostь.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Bžctvennaz ski1nіz bыlA є3si2 sl0va, є3di1na prečctaz m™i dv7o, čistot0ю ѓgGlы prevozšedšaz, pače vsёhъ menE perstь bhvša, njskvernena plotski1mi pregrэšenьmi, njči1sti moli1tvъ tvoi1hъ bžctvennыmi vodami, podaю1щi, čctaz, velію mi1lostь.

KrtobGor0dičenъ: Neskvernaz ѓgnica sl0va, netlёnnaz dv7o m™i, na krtЁ zrsщi povёšena i3zъ neS bezъ bolёzni prozsbšago, m™rski pod0bnw rыdaющi, vopіsše: ўvы2 mnЁ, čado moE. Kakw straždeši v0leю, hotS i3zbaviti t strasteй bezčestіz čelovёka;

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Ўslhšahъ, gDi, smotrenіz tvoegw2 tainstvo, razumёhъ dэlA tvo‰, i3 proslavihъ tvoE b9estvo2.

Moli6tvы tvorS kъ bGu, voznesennuю mhslь nizloži1lъ є3si2 ѕlomydrennыz є4resi, i3 cRkovь, dž§e, vozveseli1lъ є3si2.

Vъ ski1nіzhъ nbcnыhъ tS podvigopol0žnikъ, dž§e, vseli2, i3 newslabnoe tvoE protivlenіe kъ protivob0rcєmъ prіemь.

Predanій radi hrani1mыhъ cRkve b9іz, tgn†nіz preterpёlъ є3si2, pobBdы prіemlz skončalsz є3si2.

BGor0dičenъ: BGa, є3g0že rodilA є3si2, čctaz dv7o, sego2 moli2, rabHmъ tvoi6mъ darovati sogrэšenій proщenіe.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Ќtrenюющe vopіemъ ti2, gDi, spasi1 nы: th bo є3si2 bGъ našъ, razvэ tebє2 i3n0gw ne vёmы.

Bžctvennaz vselьšisz blgodatь vъ tS, bGon0se, pastыrz vёrnэйša cRkve tS pokazA.

Ўmertvi1vъ pl0ti tvoeS mudrovanіe i3 str†sti, ži1zni dyhu poslёdovalъ є3si2, slavne.

Cэlomydrennw i3 pravednw žitіE tvoE soverši1vъ, bGomydre, prіslъ є3si2 dobrodёteleй vozdasnіe.

BGor0dičenъ: Syщi pres™hй hramъ, bezstrastіz i3st0čnika rodilA є3si2, dv7o m™i vsenepor0čnaz.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: NJči1sti mS, sp7se, mnHga bo bezzakHnіz mo‰, i3 i3zъ glubinы2 ѕHlъ vozvedi2, molю1sz: kъ tebё bo vozopi1hъ, i3 ўslhši mS, b9e spasenіz moegw2.

Prosvэщaemь krasot0ю nbcnыhъ sіsnій, prest0lъ, i4že na zemli2, njstavilъ є3si2, prpdbne: i3 naslёdіe netlёnno vъ zemli2 kr0tkihъ, ćkw krotčaйšій, vosprіslъ є3si2.

Prelesti smэssz hylьnыhъ є3ret‡kъ, bžctvennomu i3 blagočestnomu pravoslavnыhъ razumu, preuserdnw nauči1lъ є3si2 їkHnu čestvovati sp7sovu, dostočydne.

Želanіe tvoE kъ bGu i3sp0lnisz, preslavne, prestavisz bo kъ nemY bžctvennw raduzsz: i3 nhnэ svёtlwsti s™hhъ, dž§e, zri1ši i3 kraswtы2.

BGor0dičenъ: Mertvosti i3 tli2 i3zbavisz čelovёčestvo: є3stestv0mъ bo žiznotv0rca bezsёmennw rodilA є3si2, dv7o vsenepor0čnaz, na blagodэsnіe voshvalsющihъ tS vёrnw.

Kondakъ, glasъ v7.

Pod0benъ: Vъ vhšnihъ i3щS:

Vhšnzgw svёtomъ njzari1vsz, blženne, prosvэщaeši vs‰, i5že lюb0vію čestvyющыz tvoE, dž§e, čestn0e stradanіe, vasjlіe svzщennostradalьne: moli2 hrtA bGa neprestannw nj vsёhъ nasъ.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: DŽtrocы є3vreйstіi vъ peщi2 popraša plamenь derznovennw, i3 na r0su džgnь preloži1ša, vopію1щe: blgoslovenъ є3si2, gDi b9e, vo vёki.

Q neskazannagw veselіz, є3gHže spod0bilsz є3si2, vseblaženne, prіsti, vъ neveщestvennэmъ svёtэ živhй, i3 poS: blgoslovenъ є3si2, gDi b9e, vo vёki.

Vэncemъ bžctvennagw blagolёpіz, vseblženne, krasnw2 ўdobrsemь, likyeši, vopіS sъ vhšnimi vHinstvы: blgoslovenъ є3si2, gDi b9e, vo vёki.

Tai1nnikъ shй trbcы, taйnamъ služi1telь nbcnыmъ, vLku namъ mi1lostiva sotvori2, vopію1щыmъ: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

BGor0dičenъ: E$vы drevnюю klstvu preloži1la є3si2, čctaz, na blgoslovenіe, sn7a b9іz r0ždši: є3myže vsi2, blgoslovenъ є3si2, zovemъ, vo vёki vs‰.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Pobэdi1teli muči1telz i3 plamene, blagodatію tvoeю bhvše, zapovэdemъ tvoi6mъ ѕэlw2 prilэžaщe, džtrocы vopіshu: blgoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Sk0rbnыhъ žitіS, i3 lю1tagw slіsnіz i3zbavlenъ, radostь, vseblženne, i3 veselіe, є4že pače sl0va, prіslъ є3si2, poS: blgoslovi1te, vs‰ dэlA, gDa, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Duh0vnыmi ўčє1nіi teplэ protivlszsz, ljzыkovrє1dіz hylьnikwvъ, dž§e, ўd0bnэ razrэši1lъ є3si2, svzщennotai1nniče: blgoslovi1te, poS, vs‰ dэlA, gDa, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Ćkw krasno2 mёsto, vъ neže vseli1lsz є3si2, svzщennozvlenne: ćkw krasno2, dž§e, selenіe, i3dёže prebыvaeši, poS: blgoslovi1te, vs‰ dэlA, gDa, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

BGor0dičenъ: Predstatelьnicu vsi2 vёrnіi stzžahomъ tS, prečctaz, i3 tvoi1mi moli1tvami lю1tыhъ i3zbavlьšesz, hrtY vopіemъ: blgoslovi1te, vs‰ dэlA, gDa, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Voi1stinu bcdu tS i3spovёduemъ, spasennіi tob0ю, dv7o čctaz, sъ bezpl0tnыmi li1ki tS veličaющe.

Svsto tvoE žitіE, dž§e, preprovodi1lъ є3si2, i3 bGu ўgodi1vъ dёlы tvoi1mi, nbcnoe crtvo prіslъ є3si2, mydre.

Tečenіe skončavъ, vёru že soblю1dъ, i3 p0dvigъ soverši1vъ, vasjlіe, pravdы prіslъ є3si2 raduzsz vэnecъ.

Zvanіe, preblženne, poluči1lъ є3si2 bžctvennoe, i3 soveršennoe želanій i3spolnenіe: nhnэ ќbw molS ne prestaй nj stadэ tvoemъ.

BGor0dičenъ: T0ka slezъ moi1hъ ne tvrati1sz, ćže t vsskagw licA vssku slezu temšago, dv7o, hrtA r0ždšaz.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.