NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Ґprjllіa №i

S™agw sщ7ennomyčenika ґntĐpы, є3pckpa pergama ґsjйskagw.

Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы, glasъ d7.

Pod0benъ: Dalъ є3si2 znamenіe:

M§nikъ svzщenenъ, i3 s™i1telь blgoprіstenъ, i3 pastыrь i4stinenъ, st0lpъ neprevratenъ, blgočestіz stepenь, zabralo cRkve, s™i1teleй dobr0ta, i3st0čnikъ čudesъ, ґntĐpo, bhlъ є3si2. Tёmže tS ўblažaemъ blgočestnw pёsnьmi, i3 bžctvennoe tvoE dnesь soveršaemъ toržestvo2.

Pravilomъ slovesъ tvoi1hъ cerk0vnый, slavne, ćkw k0rmčій i3zrsdenъ, korablь ўpravilъ є3si2, vhše v0lnъ plavaz prelestnыhъ, i3 vseskvernыmi koznьmi2 čuždagw ne pogruženъ: postradavъ že krёpkw, i3 vragA pobэdi1vъ, ko hrtY prešelъ є3si2, є3gHže strti porevnovalъ є3si2.

MĐro tvo‰ m0щi i3stočaюtъ vsegdA, s™i1telю bGoduhnovenne: hrt0vo že blgouhanіe voi1stinnu bhlъ є3si2, prelesti ѕlosmradіe nizloži1vъ, terpэli1vnw ćkw stradalecъ, m§niče, soprotivlenіemъ. Tёmže tS m0limъ: pomzni2 vs‰ vёroю tS pominaющыz, ko gDu derznovenіe stzžavъ.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

NJdoždi1 mi, vLčce, tvoeS mi1losti bezdnu, i3 njpalьšeesz zn0emъ strasteй serdce moE, ćkw mi1lostiva nap0й, ntrokovi1ce: i3 ўmilenіz k†pli toči1ti neprestannw sotvori2, molю1sz, i4miže ўtэšenіz spod0blюsz, čctaz, є4že poluči1ti i4mutъ, i5že i4skrennw plakavšіisz.

Krtobogor0dičenъ: Raspinaema hrtA člvэkolю1bca vi1dzщi prečctaz, i3 rebra i3skopovaєma kopіemъ, plačuщi vopіsše: čto2 sіE, sn7e m0й; čt0 ti bezblagodatnіi lю1dіe vozdaša, za ±že sotvori1lъ є3si2 dHbraz i5mъ, i3 tщi1šisz bezčadstvovati mS, vselюbeznэйšій; ўdivlsюsz, blgoutr0bne, tvoemY v0lьnomu raspstію.

Troparь, glasъ d7:

I# nravwmъ pričastnikъ:

I#li2 seй, glasъ t0йže:

Jdwlьskіz lє1sti ўprazdni1lъ є3si2, ґntĐpo, i3 dіavolьskuю popravъ si1lu, predъ bogob0rcы derznovennw hrtA i3spovёdalъ є3si2. Tёmže so ѓgGlьskimi či1nы vъ vhšnihъ vodvorszsz, vLcэ vsёhъ slavosl0vіe prinosS, i3 nj nasъ molebnoe blgodarenіe predlagaeši, blgodatь cэlьbы2 daruz. Segw2 radi tS čti1mъ, sщ7ennomyčeniče ґntĐpo, moli2 hrtA bGa, da spasetъ dyšы našz.

KanHnъ, tvorenіe їHsifovo, glasъ d7, є3gHže kraegranesіe:

Svёtlago vъ m§nicэhъ ґntĐpu čestvyю.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: M0rz čermnyю puči1nu nevlažnыmi stopami drevnій pэšešestvovavъ ї}lь, krtoobraznыmi mwmseovыma rukama ґmali1kovu si1lu vъ pusthni pobэdi1lъ є4stь.

Zareю tris0lnečnыz blgodati njsіsemь, svёtlый tv0й seй prazdnikъ soveršaющыz njzari2, strastnagw i3zbavlsz, m§niče ґntĐpo, njmračenіz.

Sl0vo b9іe tS, vsemydre, svidёtelz i4stinna svoi1hъ pokazA strasteй, ѕločestіe potreblsющago, i3 demwnwvъ vsskoe lukavstvo pobэždaющago.

Ўmertvi1vъ plotsk†z mudrov†nіz mn0gimi poщє1nіi, svzщenstva bžctvennagw svzщennoю ўkrasi1lsz є3si2 ndeždeю: i3 bezkr0vnw požerlъ є3si2 tebє2 radi mertva bhvšago.

BGor0dičenъ: Svёta tvoegw2 blistanьmi njzari2, ntrokovi1ce vsenepor0čnaz, vъ noщi2 strasteй i3 i3skušenій njderži1moe serdce moE, pravdы slnce vsBmъ neizrečennw vozsіsvšaz.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Veseli1tsz nj tebЁ cRkovь tvoS, hrtE, zovyщi: tы2 moS krёpostь, gDi, i3 pribёžiщe, i3 ўtverždenіe.

I#stoči1lъ є3si2 rёki ўčenіz vёrnыhъ naposющыz, i3 m{tnыz v0dы mnogob0žіz i3zsuši1lъ є3si2.

Krёpostію, blženne, hrt0voю gonsщihъ krёpostь ssёklъ є3si2, i3 terpэli1vnw postradalъ є3si2, i3 m§ničeski vэnčalsz є3si2.

Demwnwmъ služaщыz, čestvovati bGa i4stinnago ўvёrilъ є3si2, pl0tь mertvennuю, prpdbne, bogatstvomъ blgoutr0bіz ponesšago.

BGor0dičenъ: I#zbavlsющago čelovёki plэnenіz vražіz, čctaz, i3zbavitelz rodilA є3si2. Tёmže blgočestnw tS slavimъ.

Sэdalenъ, glasъ G.

Pod0benъ: Bžctvennыz vёrы:

Bžctvennыmi ќglьmi bžctvennыz lюbvE razžženъ, m§niče ґntĐpo, bezb0žіz plamenь ўgasi1lъ є3si2, i3 vъ razžženъ vloženъ bhvъ kon0bъ, kъ nevečernemu svёtu tšelъ є3si2, dž§e prpdbne, hrtA bGa moli2, grэhHvъ njstavlenіe darovati namъ.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Bžctvennagw є3stestvA ne tlyčsz, pl0tь bhvъ vo črevэ tvoemъ: no bGъ vočlvёčsz i3 prebhstь, i4že po ržctvЁ m™rь tS dv7u, ćkw prežde roždestvA sohrani1vъ vsenepor0čnuю, є3di1nъ gDь: togo2 prilёžnw moli2, darovati namъ velію mi1lostь.

KrtobGor0dičenъ: Neskvernaz ѓgnica sl0va, netlёnnaz dv7a m™i, na krtЁ zrsщi povёšena i3zъ neS bezъ bolёzni prozsbšago, m™rski pod0bnw rыdaющi, vopіsše: ўvы2 mnЁ, čado moE! Kakw straždeši v0leю, hotS i3zbaviti t strasteй bezčestіz čelovёka;

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Voznesena tS vi1dэvši cRkovь na krtЁ, slnce pravednoe, stA vъ či1nэ svoemъ, dost0йnw vzыvaющi: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Ne pokolebA stolpA tvoegw2 serdca prebezzak0nnuющihъ protivlenіe, m§niče strastoterpče: tёmže raspalsemь revnostію vёrы, kvi1lsz є3si2 ngnS si1lьnэйši.

Dremanіemъ nečestіz njderži6mыz vozbuždaz, prehvalьne, ўčє1nіi s™agw d¦a, kъ razumu vozdvi1glъ є3si2 i4stinnagw poznanіz.

Smiri1lъ є3si2 vhsostь demwnskuю, kъ bGu vozvыšenьmi, ґntĐpo, prilэžS, i3 voshoždenьmi bžctvennыmi njbožaemь, i3 bGovi1denъ poznavaemь.

BGor0dičenъ: Po ržctvЁ ćkw prežde ržctvA sohrani1lasz є3si2, dv7o m™i netlёnnaz: ziždi1telz bo vsёhъ rodilA є3si2, i3zъ tebє2 čelovёčeskoe tёlo v0leю ponesšago.

Pёsnь є7. Їrm0sъ:

Tы2, gDi m0й, svёtъ vъ mjrъ prišelъ є3si2, svёtъ s™hй, njbraщazй i3z8 mračna nevёdэnіz vёroю vospэvaющыz tS.

Vozšelъ є3si2 na g0ru dobrodёteleй, blženne, i3 vъ razumъ všelъ є3si2 kraйnэйšagw mraka, i3 bGu besёdovalъ є3si2.

GlagHlъ tvoi1hъ pleni1cami i3zъ glubinы2 bezb0žіz ўlovi1lъ є3si2, s™i1telю, zablyždšыz čelovёki, i3 blgodatію spaslъ є3si2.

Tёlo ngnю2 na snёdь predalъ є3si2, svhše, s™i1telю, t bGa bžctvennuю r0su bogatnw prіemlz.

BGor0dičenъ: Shй vъ zracэ b9іi prebžctvennый, vseli1sz vo črevo tvoE, zrakъ m0й poneshй gDi, vsenepor0čnaz.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Požry ti so glasomъ hvalenіz, gDi, cRkovь vopіetъ ti2, t bэs0vskіz kr0ve njči1щšisz, radi mi1losti t rebrъ tvoi1hъ i3stekšeю kr0vію.

Raspenъ vozderžanіemъ ўdesA, blženne, vъ poщenіi podvizavsz, m§ničeskimi vэnčalsz є3si2 p0dvigi, ±že pod8slъ є3si2, ўmA, ґntĐpo, tverdostію.

Stoslъ є3si2 predъ sudi1щemъ, propovёduz voploщenіe tebє2 radi i3stoщi1všagwsz, i3 pіlatovu sudi1щu predstavšagw, strastoterpče, i3 krt0mъ vragA ўmori1všagw.

Bolsщыmъ vračestvo2 є4stь cerkovь, vъ neйže, blženne m§niče, terpэli1voe tvoE leži1tъ tёlo, bžctvennuю zarю2 darovanій i3spuщaetъ d¦a.

BGor0dičenъ: S™hй ї}sъ vseli1vыйsz vo ўtr0bu tvoю2, i4že vo s™hhъ, dv7o, počivazй, i3 proslavlszй vёroю i4stinnoю sego2, ntrokovi1ce, slavzщыz.

Kondakъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Vozneshйsz:

Ґpclwvъ soprest0lьnikъ, i3 s™i1teleй ўkrašenіe bhlъ є3si2, blženne, myčeničeski proslavivsz, vozsіslъ є3si2 ćkože s0lnce, vsёhъ prosvэщaz, ґntĐpo svzщenne, razruši1lъ є3si2 bezb0žіz n0щь glub0kuю: segw2 radi tS počitaemъ, ćkw bžctvennago syщa sщ7ennomyčenika, i3 cэlebъ podatelz.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Vъ peщi2 ґvraamstіi džtrocы persjdstэй, lюb0vію blagočestіz pače, neželi plamenemъ njpalsemi, vzыvahu: blagoslovenъ є3si2 vъ hramэ slavы tvoeS, gDi.

Ю$nыz tri2 džtroki i3z8wbrazyz, ґntĐpo mydre, ćkože posredi2 peщi stalъ є3si2, lю1tw razžžennagw mёdnagw sosyda, vzыvaz: blgoslovenъ є3si2 vъ hramэ slavы tvoeS, gDi.

Da svёta nepristypnagw kvi1šisz pričastnikъ, tmY lukavыhъ duhHvъ, bGomъ prosvэщenъ, mimoteklъ є3si2, blgoslovenъ є3si2, b9e m0й, zovhй, gDi.

Str†sti razli6čnы rukodёйstvomъ, ґntĐpo, d¦a ўtolseši čelovёkwvъ, m§niče, hrtHvыmъ pod0bzsz strtemъ, blgoslovenъ є3si2, b9e m0й, zovhй, gDi.

BGor0dičenъ: T kroveй, ntrokovi1ce, dv7i1českihъ tvoi1hъ voi1stinnu vopl0щsz sl0vo nc7Y sobeznačalьnoe, naše sokrušenіe i3spravlsz: blgoslovena tы2 vъ ženahъ є3si2, prenepor0čnaz vLčce.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Rycэ rasprosterъ danіi1lъ, lьvHvъ zі‰nіz vъ r0vэ zatčE, džgnennuю že si1lu ўgasi1ša, dobrodёtelію prepossavšesz, blagočestіz rači1teli džtrocы, vzыvaющe: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Nhnэ ne vъ zercalэhъ zri1ši, ni vъ gadanіihъ, d0brыhъ poslёdnee, licemъ že pače kъ licY, prešedšыmъ sёnemъ, vopіS radostnw tS proslavlьšemu: blgoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

TS načalopastыrz hrtA, bžctvennoe nvčA d0brэ ўpasšago, togw2 stada, premydre, ćkw ѓgnca bezzak0nnіi vsesožigaюtъ ngnemъ, ґntĐpo, poю1щa: blgoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Na kameni bžctvennыhъ zapovэdeй serdca tvoegw2 ўtverdi1lъ є3si2 stwpы2. Lю1tыhъ mykъ vёtrы, laskatelьnыmi že byrzmi nepokolebalsz є3si2, pэsnopoS, ґntĐpo premydre: blgoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

BGor0dičenъ: Ćkw m™i vsёhъ tvorcA, ćkw bžctvennый hramъ vsederži1telz, ćkw zemlS newrannaz, nedёlannый klasъ prozsbšaz, dv7o m™i, vBrnы vopію1щыz sohrani2: blgoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Kamenь nerukosёčnый t nesэk0mыz gorы2 tebє2, dv7o, kraeug0lьnый tsэčesz, hrt0sъ, sovokupi1vый razsto‰щazsz є3stєstvA. Tёmъ veselsщesz, tS, bcde, veličaemъ.

Їeraršeski, s™i1telю, svzщennoe skončalъ є3si2 tečenіe, svzщennэйšuю ži1znь tvoю2 svzщennэйše soverši1vъ, raduzsz poteklъ є3si2, kъ tebЁ lюbi1momu, ґntĐpo myčeniče svzщennэйše.

Ćkw dobrodёtelьnыmi vi1dы ўdobrenъ bhvъ, slavoю mučenіz, vseblženne, njsvzti1sz, i3 prešelъ є3si2 kъ krasnomu gDu, pričastіemъ njbožaemь, bGoprіstne.

Tы2 gDneю lюb0vію razžžegsz, m§niče ґntĐpo, vъ razžženъ ўserdnw všelъ є3si2 sosydъ, vsesožigaemь, i3 bGu prіstna, dž§e, žertva prineslsz є3si2.Svzщennыhъ tvoi1hъ moщeй svzщennaz, blženne, raka mĐro i3scэlenій t0čitъ, ѕlosmr†dnыz str†sti tgonsщi, i3 tvoю2 slavzщыz pamztь ćvэ blagouhaющi.

BGor0dičenъ: Nossщaz hrtA na rukY, manovenіemъ nossщago vs‰, sego2 ćkw bGa i3 vLku, čctaz, moli2, ўщedriti nы2, bcdu čctuю i3spovёdaющыz tS vsegdA, nepor0čnaz.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.