NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Marta G

S™hhъ myčєnikъ, є3vtr0pіa i3 druži1nы є3gw2, kleonjka i3 vasіljska.

Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы, glasъ №.

Pod0benъ: Vsehvalьnіi myčєnicы:

Triči1slennіi myčєnicы, krёpkw protivopodvi1gšesz syrovw sudsщыmъ, i3 vsskъ vi1dъ žestočaйšihъ bolёzneй vёroю preterpёvše, vhšnee crtvo poluči1ste. Tёmže moli1tesz, darovati dušamъ našыmъ mi1rъ i3 velію mi1lostь.

E#vtr0pіa, kleonjka tverdago, vasіljska pёsnьmi duh0vnыmi voshvalimъ: ngnemъ bo popali1ša bezb0žіz veщь, blagočestіz blagodatію. I# nhnэ prosvэщaюtъ koncы2 bžctvennыmi ngnS svэtlostьmi2, ćkw svэti6lьnicы presvёtlіi, ćkw prelestь vsю2 njmrači1vše.

Glavы6 tsэkaemi, vragY glavY sokruši1ste krasnыmi nogami vašimi, d0blіi stradalьcы, nelє1stnыz ѕvёzdы, žє1rtvы njduševlє1nnыz, hrama nbcnagw sokrHviщa, є3vtr0pіe slavne, vasіljske, i3 kleonjče, mi1rъ vsBmъ i3sprosi1te.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Raduйsz, strannoe slhšanіe, čctaz: raduйsz, drevo s™0e raS bGosaždennoe: raduйsz, potreblenіe lukavыhъ demwnwvъ: raduйsz, nryžіe nboю1duostroe, vragA glavY tsёkši, strannыmъ ržctv0mъ tvoi1mъ, vses™az vsenepor0čnaz, ўstranšыzsz nы2 vozzovi2.

KrtobGor0dičenъ: Svoego2 ѓgnca, ѓgnica i3 nepor0čnaz vLčca, na krtЁ ćkw vi1dэvši zraka ne i3myщa nižE dobr0tы, ўvы2 mnЁ, rыdaющi glag0laše: gdЁ dobr0ta tvoS zaйde, sladčaйšій; gdЁ blagolёpіe, gdЁ blagodatь blistaющaz džbraza tvoegw2, sn7e m0й lюbeznэйšій.

KanHnъ, kĐrъ їHsifa, glasъ №, є3gHže kraegranesіe:

Trіehъ veličaйšihъ strad†nіz čestvyю myčenikwvъ.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: TvoS pobэdi1telьnaz desni1ca bGolёpnw vъ krёposti proslavisz: ta bo, bezsmertne, ćkw vsemogyщaz, proti6vnыz sotrE, ї}lьtznwmъ pytь glubinы2 novosodёlavšaz.

Premjrnыmi blistanьmi tris0lnečnыz zari2 njzarsemi, myčєnicы vsehvalьnіi, blagočestnw vasъ nhnэ blažaщыz, vo svэton0snэmъ vašemъ stradanіi prosvэti1te.

Glag0lы ćkw strэlami, premydrіi, prebezzak0nnыhъ serdcA ўzzvi1ste: tёmže preterpёste poždannw ćzvы i3 r†nы, i3spovёdaющe b9іe s™0e i4mz.

SvzщennoslHvіi svzщennыmi, predъ muči1telьskimi sudi1щi propovёdavše, myčєnicы prisnopamztnіi, nasъ radi postradati i3zv0livšagw, nanosi6mыz tverdw m{ki preterpёste.

BGor0dičenъ: Kvi1lasz є3si2 ši1rši nb7sъ, nigdёže vmэsti1mago vopl0щši: togo2 ќbw moli2, vsskіz nasъ tэsnotы2 i3zbaviti, i3 vёčnagw, dv7om™i, mučenіz.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: E#di1ne vёdый čelovёčeskagw suщestvA nemoщь, i3 mi1lostivnw vъ nE vowbražsz, preposši mS sъ vыsotы2 si1loю, є4že vopi1ti tebЁ, s™hй, njduševlennый hrame, neizrečennыz slavы tvoeS, člvэkolю1bče.

ЎmA či1stыmi pril0gi bžctvєnnaz zrsщe, myžeskimъ nravomъ, blažennіi, kъ mykamъ ўstremi1stesz, vraždebnago bezpl0tnago, stradalьcы, pobэždaющe sъ tёlomъ: tёmže proslavlsetesz.

Ўdesъ tsэčє1nіz za hrtA, mydrіi, preterpёvše, kroveй bžctvennыmi proli6tіi zemlю prepod0bnw njsvzti1ste: i3 na trє1biщnыz demwnwmъ prinosi6mыz ўstaviste, myčєnicы, krHvi.

Položeni bhste ćkože svэtozarnіi na vыsotЁ stradanіz, ćkw voi1stinnu ѕvёzdы njzarsющe vselennuю nezahodi1mыmi sіsnьmi, i3 tmY rэšaщe lesti, s™ji: segw2 radi vёrnw ўblažaetesz.

BGor0dičenъ: Vo črevэ prіsla є3si2 hrtA, črevo i3stoщi1všago ѓdovo, vsedёйstvennыmъ sovёtomъ: togo2 moli2, bGoradovannaz, t rab0tы i3zbaviti grэh0vnыz vs‰ vёrnw pri1snw blažaщыz tS.

Sэdalenъ, glasъ №.

Pod0benъ: Gr0bъ tv0й, sp7se:

Trbcu čestnyю tr0ica myčenikwvъ predъ mn0gimi i3spovёda narHdы, i3 likHmъ pričt0šasz bezpl0tnыhъ, stradavše. Si1hъ dnesь voshvalimъ vёroю, prazdnuющe svzщennuю i4hъ pamztь i3 mіrospasi1telьnuю.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Ўpovanіe hrtіanъ, pres™az dv7o, є3g0že rodilA є3si2 bGa, pače ўma že i3 sl0va, neprestannw moli2 sъ vhšnimi si1lami, podati njstavlenіe grэhHvъ našihъ vsёhъ, i3 i3spravlenіe žitіS, vёroю i3 lюb0vію pri1snw tS slavzщыmъ.

KrtobGor0dičenъ: Neskvernaz ѓgnica, ѓgnca i3 pastыrz povёšena na drevэ mertva zrsщi, plačuщi vэщaše, m™erski vosklicaющi: kakw preterplю2 tvoE, є4že pače sl0va, sn7e m0й, sni1tіe, i3 vHlьnыz str†sti, b9e preblagjй;

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: G0ru tS, blgodatію b9іeю priwsэnennuю, prozorli1vыma ґvvakymъ ўsmotri1vъ nči1ma, i3zъ tebє2 i3zhti ї}levu provozglašaše s™0mu, vo spasenіe naše i3 njbnovlenіe.

Stoshu trіE na tri1zniщi, propovёdaющe є3di1nago tris0lnečna bGa, i3 ranъ razžženіe krёpkw terpsщe, stolpы2 džgnєnnы cRkve kvi1šasz, blagočesti1vыhъ nj hrtЁ predvodsщіi.

Postavlьše n0zэ na kameni vёrы, ne pokolebastesz mn0gihъ i3skušenій kov†rstvіi: no kvi1stesz nepokolebi1mi, ѕločєsti1vыz zapinaющe, myčєnicы, i3 vssčeski njhuždaющe blagodatію.

Ćkw čestn0e kamenіe na zemli2 valsющesz, zdanіe lukavnoe mnogob0žіz voi1stinnu, premydrіi, razori1ste: i3 sebE s†mыz b9іz hramы sozdaste, i3 ko hramu nebesnomu vzsstesz.

BGor0dičenъ: Kvi1sz tvoS ўtr0ba bGon0snaz palata, vъ neйže vsёhъ cRь poči2 hrt0sъ, hramы sodэvaz, m™i čctaz, i3 svэtoz†rnaz žili6щa blagočesti6vыz neprestypnagw bžctvA.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Prosvэti1vый sіsnіemъ prišestvіz tvoegw2, hrtE, i3 njsvэti1vый krt0mъ tvoi1mъ mjra koncы2, serdcA prosvэti2, svёtomъ tvoegw2 bGorazymіz, pravoslavnw poю1щihъ tS.

Zak0nъ bžctvennый soblюdaющe, dobropobёdnіi myčєnicы, bezzakHnnыmъ myžeskimъ pravomъ protivostaste: i3 ўzzvlsemi i3 rasterzaemi tэlesы2, pobёdu vёčnuю vzsste.

Voshvalimъ vasіljska, i3 vёroю počti1mъ kleonjka i3 є3vtr0pіa, velem{drыz vёroю postradavšыz, za trbcu vses™yю, i3 pače s0lnca prosіsvšыz.

ČudesA soveršaющe vъ slavu bGa našegw, privlek0ste zrsщыz kъ vёrэ sp7sovэ, myčєnicы mnogostradalьnіi, cvёti krasnіi raйstіi, cerkHvnaz ўtverždє1nіz.

BGor0dičenъ: Sіsnіemъ t tebє2 pače ўmA vozsіsvšagw njzari2 našz mы6sli, vsenepor0čnaz, i3 tmY ўmali pomыslHvъ dušetlёnnыhъ, ćkw da poemъ tS, vLčce.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: NJbhde nasъ poslёdnzz bezdna, nёstь i3zbavlszй, vmэni1homsz, ćkw džvcы zakolenіz, spasi2 lю1di tvo‰, b9e našъ: th bo krёpostь nemoщstvyющihъ i3 i3spravlenіe.

Raduetsz zemlS i3 nbcnaz, likyюtъ čelovёcы, lёtnій soveršaющe prazdnikъ, є4že za hrtA strad†nіz blažє1nnaz d0blestvennw preterpёvšihъ, ўmA tverdostію.

Počti1lъ є3si2 d0brыmi tvoi1mi nravы, є3vtr0pіe, bGa preblgago, pobэdi1lъ є3si2 hi1trwsti vr†žіz. Tёmže tS počitaюtъ vsi2 čelovёcы, tob0ю pregrэšenій razrэšenіe prіsti nadёющіisz.

I#scэlenій i3st0čniki i3zlivaющe, zn0й tgnaste nedygwvъ i3 skorbeй, mydrіi, vsBmъ blagozdravіe posыlaющe, blagočestnw vašemu pokr0vu pri1snw pritekaющыmъ.

BGor0dičenъ: Ўvzdi1všaz tvoi1mъ prozzbenіemъ, vsenepor0čnaz, drevle prozsbšuю prestuplenіemъ ѕl0bu vražію, vъ duši2 moeй prozzbaющыz dušetlBnnыz i3 ternHvnыz p0mыslы i3st0rgni.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: TebE ќmnuю, bcde, peщь razsmotrsemъ vёrnіi: ćkože bo džtroki spasE tri2 prevoznosi1mый, mjrъ njbnovi2, vo črevэ tvoemъ vsecёlъ, hvalьnый ntcє1vъ bGъ i3 preproslavlenъ.

Ćkože naslaždenіe bžctvennoe vmэnsющe ўdHvъ tsэčenіe, zaušє1nіz, strog†nіz, i3 smertь nyždnuю, myčєnicы veselsщesz, i3 bGu ўserdnw poю1щe: hvalьnый ntcє1vъ bGъ i3 preproslavlenъ.

Po mn0gihъ tomlenіihъ tэlesE, krestъ preterpёste krёpkw vъ pod0bіi i3zbavitelz, slavne є3vtr0pіe, veli1kій kleonjče, i3 blažennuю konči1nu poluči1ste, hvalьnago vospэvaющe bGa, i3 preproslavlennago.

Vzirati vamъ predpovelэvaz kъ bezsmє1rtnыmъ vozdasnієmъ, vъ temni1cэ kvi1sz hrt0sъ: є3g0že vi1dэvše derznovenіz i3sp0lnistesz vzыvaющe, myčєnicы slavnіi: hvalьnый ntcє1vъ bGъ i3 preproslavlenъ.

BGor0dičenъ: I#zbavi nы2, pres™az vLčce, t kzhčeskagw našestvіz, srёtenіz lukavagw, vsskagw njbstosnіz i3 njsuždenіz vёčnagw, vёroю zovyщыz: hvalьnый ntcє1vъ bGъ i3 preproslavlenъ.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Vъ peщi2 džtrocы ї}lєvы, ćkože vъ gorni1lэ, dobr0toю blgočestіz čistёe zlata bleщahusz, glag0lющe: blgoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa, p0йte i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Prostertъ i3myщe ќmъ, ko є3di1nomu vLcэ prostr0stesz ўzzvlsemi, vsehvalьnіi, ѕёlьnэ, i3 myčimi vopію1щe: vs‰ dэlA gDnz, gDa p0йte i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Vozvhsivšesz na krestЁ, ćkože drevle vLka, veli1kagw spod0bistesz blagoslavіz, stradalьcы, vopію1щe i3 glag0lющe: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa, p0йte i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Si1loю bžctvennoю, vseblagoslavnіi, ўkrёplьšesz, strastoterpcы, bezzak0nnыhъ njpolčє1nіz pobэdi1ša krёpkw, poю1щe i3 glag0lющe: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa, p0йte i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Trbčenъ: Ćkw є3di1nicu є3stestv0mъ, tS poю2 bžctvo2 vses™0e, tremi1 že v3postasьmi nesёčnw razdэlsz, zovY raduzsz: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa, p0йte i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

BGor0dičenъ: Hramъ kvi1lasz є3si2 є3mmanyila i3 dverь, є4юže є3di1nъ vni1de i3 i3zhde, ćkože samъ vёstь, čctaz, spasaz zovyщыz: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa, p0йte i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: DŽbrazъ či1stagw roždestvA tvoegw2 ngnepali1maz kupinA pokazA newpalьnaz: i3 nhnэ na nasъ napasteй svirёpэющuю ўgasi1ti, m0limsz, peщь, da tS, bcde, neprestannw veličaemъ.

Da ї}sa priwbrsщete, nasyщagw žitіS vs‰ vmэni1ste ўmetы, ćkože pavelъ bžctvennый nauči2: segw2 radi d0brэ postradavše, na nb7sёhъ njbitaete, vэncen0scы velikoimeni1tіi.

Kvi1sz ćkože st0lpъ treug0lьnый svzщennыhъ myčєnikъ bžctvennoe sobranіe, stёnы lukavagw bezb0žіz nizloži1ša blagodatію: i3 nhnэ živytъ vo gradэ bGa živagw, pervor0dnыhъ vъ ski1nіihъ.

Vэnecъ netlёnіz, s™ji, t hrtA prіemše, bagrzni1cu že njmoči1vše t myčeničeskihъ vašihъ kroveй, predstoitE cRю2 vэkHvъ, njsіsemi svёtlыmi svэtoli6tіi, i3 vsebogatnыmi razda‰nіi.

ЎžE bGu pribli1živšesz, i3 so bezpl0tnыmi sobHrы prazdnuющe, na zemli2 vasъ pri1snw blažaщыz, i3 pamztь vašu prazdnuющыz, myčєnicы, nbcnuю poluči1ti svёtlostь, i3sprosi1te.

BGor0dičenъ: Ўžasaюtsz ѓgGlьstіi či1ni, t tvoi1hъ ložesnъ vozsіsvšagw: є3g0že nj nasъ, dv7omati, moli2, ćkw da strašnыz vs‰ i3zbavitъ myki i3 tmы2 kromёšnіz, poю1щыz tS.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.