NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Marta v7

Prestavlenіe, i4že vo s™hhъ, nc7A našegw ґrsenіa, tferskagw.

Stіhi6rы, glasъ ѕ7.

Pod0benъ: VsE tl0žše:

Vesь njsvzщenъ, bGon0secъ pokazalsz є3si2, mastію bžctvennoю s™0ю, s™hmъ d¦omъ pomazanъ, i3 svёtlw vsegdA likyz, s™i1telю, vo s™†z s™hhъ vhodS, i3 lю1di tvo‰, ćkw svzщennotai1nnikъ, nbcnыmъ taйnamъ nauči1lъ є3si2, ćkw voi1stinnu ўči1telь i3zbranenъ, dž§e ґrsenіe bGon0se, so derznovenіemъ molssz nj dušahъ našihъ.

Vesь t ю4nosti njblistalъ є3si2, žitіS dobrodёteleй lučeю, vseblaženne svzti1telю, i3 lю1di tvo‰ prosvэti1lъ є3si2, i3 hramъ prečctыz vozdvi1glъ є3si2 prečydenъ. I# nhnэ vseli1lsz є3si2, i3dёže svёtъ nevečernій, i3dёže likosto‰nіz ѓgGlъ: sъ ni1miže predstoS, prepod0bne, pominaй nasъ, svzti1telю ґrsenіe, tvoю2 pamztь soveršaющihъ, so derznovenіemъ molssz nj dušahъ našihъ.

Svzti1telь bGoprіstenъ, i3 pastыrь i4stinenъ, st0lpъ neprevratenъ, njsnovanіe vёrы nedvi1žimo, blagočestіz stepenь nepokolebi1mый, zabralo cRkve neruši1moe, s™i1teleй dobr0ta, i3 čudesъ i3st0čnikъ, ґrsenіe bhlъ є3si2. Tёmъ tS ўblažaemъ blagočesti1vnw pёnьmi i3 pёsnьmi duh0vnыmi, i3 vsesvzщennuю soveršaemъ pamztь tvoю2.

S0lnca svэtlёйši prosіS namъ pamztь tvoS, s™i1telю ґrsenіe, vsed0blіi dž§e svzщenne: segw2 radi tS ўblažaemъ, bGomydre, i3 molebnw vospэvaemъ, ćkw pokazalsz є3si2 zemli2 našeй čudotv0recъ, i3 molebnikъ, i3 predstatelь teplёйšій. Tёmъ moli1sz hrtY bGu, i3zbavitisz stadu tvoemY t navёta vražіz, є4že stzžalъ є3si2, mydre, moli1tvami tvoi1mi.

Slava, glasъ ѕ7. Samoglasenъ:

Prіidi1te, vsi2 rwss‡йskіz mitropHlіi, vssko n§estvo, gradove i3 stranы6, ґrhіereє, їereє i3 monasi, i3 vsi2 lю1dіe, i3 vsskъ kzhkъ stecemsz kъ čestnёй pamzti s™i1telz preslavnw našez zemli2, dnesь vъ pёsnehъ i3 pёnіihъ voshvalimъ veli1kago pastыrz i3 ўči1telz, ґrsenіa bGomydrago: seй bo i3zmlada želanіe bžctvenno prіi1mъ vъ serdcы svoemъ, i3 vozlюbi1vъ hrtA, i3 prečctuю є3gw2 m™rь, є4йže i3 nbi1telь sotvori2, i3 hramъ čestenъ sozdA, i3 velьmi2 ўkrasi2, i3 mn0žєstva monahwvъ sobrA. Tёmže tvoE prazdnuemъ ўspenіe vsi2 vёrnіi, džkrestъ stosщe tvoeS raki, molebnw kъ tebЁ rycэ prostiraemъ, svzti1telю ґrsenіe: moli1sz hrtY bGu nj čadэhъ tvoi1hъ, i3 nj vsёhъ lюb0vію prazdnuющihъ čestnyю pamztь tvoю2.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Kto2 tebє2 ne ўblaži1tъ:

Vh0dъ. Prokjmenъ dnE. I# čtє1nіz.

Pri1tčeй čtenіe. (GlavA ‹.)

Pamztь pravednagw sъ pohvalami, i3 blgoslovenіe gDne na glavЁ є3gw2. Blaženъ čelovёkъ, i4že njbrёte premydrostь: i3 smertenъ, i4že ўvёdэ razumъ. Lyčše bo sію2 kupovati, neželi zlata i3 srebrA sokrHviщa. Čestnёйša že є4stь kamenій mnogocёnnыhъ: vse že čestn0e nedost0йno є3S є4stь. Dolgota bo dneй, i3 lBta životA vъ desni1cэ є3S: vъ šyйcэ že є3S bogatstvo i3 slava. T ќstъ є3S i3sh0ditъ pravda, zak0nъ že i3 mi1lostь na ljzhcэ n0sitъ. Poslyšaйte u5bo menє2, q č†da! Čestn†z bo rekY: i3 blženъ čelovёkъ i4že puti6 mo‰ sohrani1tъ: i3sh0di bo moi2, i3sh0di životA, i3 ўgotovlsetsz hotёnіe t gDa. Segw2 radi molю2 vasъ, i3 predlagaю m0й glasъ sыnovHmъ čelovёčєskimъ: ćkw ѓzъ premydrostь ўstr0ihъ, sovёtъ i3 razumъ, i3 smhslъ ѓzъ prizvahъ. M0й sovёtъ i3 ўtverždenіe, m0й razumъ, mos že krёpostь. Ѓzъ menE lю1bzщыz lюblю2, i4щuщіi že menE njbrsщutъ blgodatь. Razumёйte u5bo, neѕl0bivіi, kovarstvo, nenakazannіi že, prilagaйte serdcA. Poslyšaйte menє2 i3 paki, čestn†z bo rekY: i3 tverzu t ўstenъ pr†vaz, ćkw i4stinэ pouči1tsz gortanь m0й, mє1rzski že predo mn0ю ўstnы2 lži6vыz. Sъ pravdoю vsi2 glag0lы ќstъ moi1hъ, ničt0že vъ ni1hъ str0potno, nižE razvraщenno. Vs‰ pr†va sytь razumэvaющыmъ, i3 prHsta njbrэtaющыmъ razumъ. Naučaю bo vasъ i4stinэ, da bydetъ nj gDэ nadežda vaša, i3 i3sp0lnitesz d¦a.

Pri1tčeй čtenіe. (Glavы6 ‹ i3 №i.)

ЎstA pravednagw kaplюtъ premydrostь, ljzhkъ že nepravednagw pogi1bnetъ. ЎstnЁ mužeй pravednыhъ kaplюtъ blgod†ti, ўsta že nečesti1vыhъ razvraщaюtsz. MBrila lьsti6vaz merzostь predъ gDemъ: vёsъ že pravednый prіstenъ є3mY. I#dёže ѓщe vni1detъ dosaždenіe, tamw i3 bezčestіe: ўsta že smirennыhъ poučaюtsz premydrosti. Soveršenіe pravыhъ nastavitъ i5hъ, i3 popolznovenіe tricaющihsz ўpasetъ i5hъ. Ne p0lьzuюtъ i3mBnіz vъ denь ćrosti, pravda že i3zbavitъ t smerti. Ќmerъ pravednый, njstavi raskaznіe: naryčna že bыvaetъ i3 posmэstelьna nečesti1vыhъ paguba. Pravda nepor0čnagw i3spravlsetъ puti6: vъ nečestіe že padaetъ nepravda. Pravda mužeй pravыhъ i3zbavitъ i5hъ: bezsovёtіemъ že plэnsюtsz bezzak0nnіi. Skončavšusz myžu pravednu, ne pogi1bnetъ nadežda: pohvala že nečesti1vыhъ pogi1bnetъ. Pravednikъ t l0va ўbёgnetъ, vъ negHže mёstw predaetsz nečesti1vый. Vo ўstёhъ nečesti1vыhъ sёtь graždanwmъ, čyvstvo že pravednыhъ blgospёšnoe. Vo blagi1hъ pravednыhъ i3spravitsz gradъ, i3 vъ pogi1beli nečesti1vыhъ radovanіe. Vo blagoslovenіi pravыhъ vozvhsitsz gradъ, ўsth že nečesti1vыhъ raskopaetsz. Rugaetsz graždanwmъ lišennый razuma, myžъ že mydrый bezm0lvіe v0ditъ.

Premydrosti solomHni čtenіe.

Pravednikъ, ѓщe posti1gnetъ skončatisz, vъ pok0i bydetъ. Starostь bo čestnA ne mnogolёtna: nižE vъ čislЁ lёtъ i3sčitaetsz. Sэdi1na že є4stь mydrostь čelovёkwmъ, i3 v0zrastъ starosti žitіE neskvernoe. Blgoug0denъ bGovi bhvъ, vozlю1blenъ bhstь, i3 živhй posredЁ grBšnikъ, prestavlenъ bhstь. Voshiщenъ bhstь, da ne ѕl0ba i3zmэni1tъ razuma є3gw2, i3li2 lestь prelьsti1tъ dyšu є3gw2. Račenіe bo ѕl0bы pomračaetъ dHbraz, i3 parenіe p0hoti premэnsetъ ќmъ neѕl0bivъ. Skončavsz vmalэ, i3sp0lni lBta dHlga: ўg0dna bo bЁ gDevi dušA є3gw2: segw2 radi potщasz t sredы2 lukavstvіz. Lю1dіe že vi1dэvše i3 ne razumёvše, nižE pol0žše vъ pomыšlenіi takov0e: ćkw blagodatь i3 mi1lostь vъ prepod0bnыhъ є3gw2, i3 posэщenіe vo i3zbrannыhъ є3gw2.

Na lіtji stіhi6rы, glasъ v7, samoglasnы:

Ќmъ prepod0benъ, ćkw pri1snw kъ bGu vnimaющь, svob0denъ že i3 samoizv0lenъ, ćkw strastьmi2 neporaboщenъ, dyšu či1stu i3mёz, serdce mi1lostivno i3 slezami ўmilenno, tёlo že moli1tvami kъ bGu služebno pritzžalъ є3si2, ґrsenіe svzti1telю, sl0vo mydrostno i3 smirenno. Vesь t ю4nosti blagonravіemъ hrtY ўsv0isz, t negHže svzti1telьstva dost0instvo prіslъ є3si2, i3 lю1di tvo‰ ўpaslъ є3si2, i3 pravoslavіemъ njbogati1lъ є3si2. Nhnэ ćkw predstoS hrtY bGu, t vsskihъ nasъ bёdъ i3zbavi, i3 spasi2 dyšы našz.

Glasъ d7:

E#đlьskihъ i3stHčnikъ slovesы2 tvoi1mi, svzti1telю, lюdeй tvoi1hъ serdcA napoi1lъ є3si2, i3 sёmz blgočestіz vъ ni1hъ moli1tvami tvoi1mi vozrasti1lъ є3si2, i3 si1hъ prineslъ є3si2 hrtY pl0dъ i3zrsdenъ. I# nhnэ ćkw predstoS ў negw2 sъ li1ki ґpctwlъ i3 s™i1tєlь, pominaй nasъ kъ nemY moli1tvami tvoi1mi, i3 sohrani2 nasъ t vsskagw njѕloblenіz, soveršaющihъ vёroю pamztь tvoю2.

Ґpclьskagw prest0la spod0bilsz є3si2, s™i1telьstvo prіi1mъ, svzti1telю ґrsenіe: th bo ўkrasi1lъ є3si2 cerkovь m™re gDni, i3 ўg0dnikwvъ є3S, ґntHnіa i3 feod0sіa. Vъ nю1že mы2 nhnэ, č†da tvo‰, pritekaющe, i3 li1ki sostavlsющe, tebE voshvalsemъ, ćkw nc7A čadolюbi1va, i3 molebnэ kъ tebЁ rycэ prostiraemъ: moli1sz nj nasъ hrtY bGu, i3 prečctэй є3gw2 m™ri, nj i5že vёroю i3 lюb0vію tebE počitaющihъ.

Slava, glasъ }:

Vsskъ ljzhkъ da počudi1tsz nhnэ nj preslavnыhъ veli1čіihъ bGa našegw, i3 vs‰ka ўstA da podvi1žutsz na pohvalenіe, i3 da vospoю1tъ hrtA bGa: ćkw vъ poslBdnzz vremenA i3 r0dы takovA namъ proizvedE svэti1lьnika veli1kago, svzti1telz prisnoblžennago ґrsenіa. Tёmže vopіemъ є3mY: raduйsz, ўpashй cerkovь hrt0vu i3 lю1di tvo‰, segw2 radi nhnэ na nb7sёhъ vъ veselіi vodvorsešisz: raduйsz, i3 tы2 bGohrani1mый grade tferь, ćkw takovA i3mёz vъ sebЁ poži1vša svzti1telz: veseli1tesz i3 vы2, lю1dіe segw2 grada, ćkw takovA s™i1telz i3 ўči1telz spod0bistesz prіsti: raduйsz i3 veseli1sz, b9іz m™re cerkovь, ćkw lюbi1mый tob0ю vъ tebЁ poči1lъ є4stь, bGomydrый ґrsenій. No, q bGoblžennый dž§e! Ne prestaй molssz nj i5že vёroю čtyщihъ vsečestn0e tvoE prestavlenіe.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

VLčce, prіimi2 moli1tvu r†bъ tvoi1hъ:

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ }.

Pod0benъ: Q preslavnagw čudesE!

§e svzti1telю ґrsenіe, njkrili1vъ ќmъ kъ bGu vёroю, mіrskagw smэšenіz vozgnušalsz є3si2 neustavnagw: i3 krestъ tv0й vzemъ, vsevi1dcu poslёdovalъ є3si2, i3 lюbi1telь monahwvъ bhlъ є3si2 i3zrsdenъ. Segw2 radi svzti1telьskagw prest0la prіsti spod0bilsz є3si2, tёmъ ne prestaй molssz nj dušahъ našihъ.

Stjhъ: ČestnA predъ gDemъ smertь, prepod0bnыhъ є3gw2.

§e svzti1telю ґrsenіe, tы2 t ўtr0bы kъ bGu pribli1žilъ є3si2 tv0й ќmъ: i3 vesьmA prilэžalъ є3si2 cRю2 vsederži1telю, plodы2 dostHйnы prinosS є3mY t tvoi1hъ pHdvigъ, svzti1telю, sokrušaemь dobrodёtelьnыmi vэncы2. Tёmъ blagi1hъ njbrёlъ є3si2 vosprіstіe, dostočydne.

Stjhъ: Blaženъ myžъ, bosйsz gDa, vъ zapovэdehъ є3gw2 vosh0щetъ ѕэlw2.

§e svzti1telю ґrsenіe, tы2 monahwmъ nakazatelь, i3 rwssjйstэй zemli2 ѕvэzdA presvёtlaz, njsіzvaz čudesы2 vsю2 sію2 stranY: ts bo i3zbrA bGъ t ю4nosti, dž§e, pastыrz nvcamъ slovє1snыmъ i3 ўči1telz. Tёmъ moli1sz nj nasъ sъ li1ki svzti1teleй, i3 prosi2 stadu tvoemY grэhHvъ njstavlenіz.

Slava, glasъ ѕ7:

Ćkw vsečestnhй konecъ ўspenіz tvoegw2, i3 є4že tšestvіe tvoE ko gDu, ўvёdэvše blagočesti1vіi knszi, i3 svzщennomonasi, i3 vsi2 lю1dіe, vzemše čctn0e tёlo tvoE, prines0ša tob0ю vъ bGozdannuю cerkovь prečctыz b9іz m™re. Sі‰ vi1dэvše monasi tvoeS nbi1teli, lюbi6maz tob0ю č†da, pritekše, i3 ўzrёvše tebE mertva na ndrЁ, plačuщesz g0rьkw, i3 dždrъ slezami njblivaющe, veleglasnw tebЁ vopіshu: ўvы2 namъ, pastыrю našъ d0brый. Kъ komY ўžE pribёgnemъ; kto2 nasъ posэti1tъ; kto2 našu niщetY ўdovli1tъ; kt0 bo tak0vъ bhstь, ćkože tы2 lюbezenъ monahwmъ; komY nasъ njstavlseši, lюbi1mый našъ dž§e ґrsenіe; ѓщe i3 tёlomъ tšelъ є3si2 t nasъ, po dyhomъ prebыvaй sъ nami, posэщaz nasъ, i3 moli1sz za nы2 ko gDu, i3 prečctэй є3gw2 m™ri, vёroю i3 lюb0vію pamztь tvoю2 počitaющыz.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Bcde, tы2 є3si2 lozA i4stinnaz:

Troparь, glasъ }:

Blagočestnw poži1vъ vo svzti1telьstvэ, lю1di prosvэti1lъ є3si2 ўčenіemъ tvoi1mъ: i3 nj hramэ prečctыz velьmi2 podvizavsz, i3 lюbi1telь monahwvъ bhvъ, segw2 radi t hrtA pastvы tvoeS vэnecъ prіslъ є3si2. Tёmže ćkw ґpclьskagw prest0la namёstnika, i3 svzti1telz veli1kago čtyщe tS, m0limъ, č†da tvo‰, blaženne: t vsёhъ bёdъ i3zbavi nasъ, ±že ko hrtY moli1tvami tvoi1mi, s™i1telю hrt0vъ ґrsenіe, dž§e našъ.

Slava, i3 nhnэ. BGor0dičenъ:

I$že nasъ radi roždeйsz t dv7ы:

Na ќtreni, na BGъ gDь, troparь s™agw dvaždы: Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Po №-й stіhol0gіi sэdalenъ, glasъ }:

Lestь mjra i3 bogatstva svёtlostь, i3 vыs0kuю lюb0vь rodi1teleй prewbi1dэvъ, smirenіemъ že kъ niщetЁ ўčaщemu vLcэ hrtY poslёdovalъ є3si2, t negHže poщenіemъ i3 moli1tvami i4stinnoe bogatstvo i3 syщuю svёtlostь, i3 carstvo nedvi1žimo, svzti1telю ґrsenіe, naslёdovalъ є3si2: kъ nemyže nhnэ moli1sz, grэhHvъ njstavlenіe podati čtyщыmъ lюb0vію svztyю pamztь tvoю2. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Da sv0й paki sozi1ždeši džbrazъ, sp7se, i3stlёvšій strastьmi2, nbcnыhъ ўtai1vsz suщestvъ, voploti1lsz є3si2 t dv7ы, є4йže so strahomъ vopіemъ: raduйsz, njbradovannaz, gDь sъ tob0ю.

Po v7-й stіhol0gіi sэdalenъ, glasъ G.

Dobrodёteleй dёlanіemъ cRkvi vozsіslъ є3si2 veli1koe slnce, i3 ўčenіemъ slovesъ tvoi1hъ prosvэti2 lю1di tvo‰. Tёmže i3 po ўspenіi neskončaemu blagodatь prіslъ є3si2, svzti1telю ґrsenіe, moli2 hrtA bGa, darovati namъ velію mi1lostь. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Ćkw nevozdёlannaz, dv7o, lozA, krasnёйšій gr0zdъ prozzblA є3si2, i3stočaющъ namъ vіno2 spasenіz, vsёhъ veselsщee dyšы že i3 tэlesA. Tёmže ćkw viny tz d0brыhъ blažaщe pri1snw, so ѓgGlomъ vopіemъ ti2: raduйsz, blagodatnaz.

Po polmelei sэdalenъ, glasъ }:

Mi1lostivomu hrt0vu ўg0dniku, neѕl0bivomu i3 kr0tkomu, vsi2 tebЁ prilёžnw m0limsz, i3 lюb0vію zovemъ: raduйsz, svzti1telю ґrsenіe, ўkrasi1vый hramъ b9іz m™re, i3 ўg0dnikwvъ є3S, ґntHnіa i3 feod0sіa. Sъ ni1miže moli2 hrtA bGa, grэhHvъ njstavlenіe darovati čtyщыmъ lюb0vію s™yю pamztь tvoю2. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

E#gdA prіi1detъ sudi1ti vseй zemli2 vsёhъ vLka i3 tvorecъ, nvcamъ mS pričti2 desnы6mъ njsuždennago, i3 kromёšnіz tmы2, i3 vsskagw mučenіz, tvoego2 nepotrebnago rabA i3shiti2, molю1sz: da blagodarnw veličaю bogatstvo tvoeS blagosti, bcde vsenepor0čnaz, i3 vopію1 ti raduzsz: moli1sz hrtY bGu, pregrэšenій njstavlenіe dati mnЁ, tebe bo i4mamъ nadeždu, rabъ tv0й.

Stepє1nna, №-й ґntіfHnъ d7-gw glasa:

Prokjmenъ, glasъ d7:

Svzщennicы tvoi2 njblekytsz vъ pravdu, i3 prepod0bnіi tvoi2 vozraduюtsz.

Stjhъ: Pomzni2, gDi, dv7da, i3 vsю2 kr0tostь є3gw2.

Vsskoe dыhanіe da hvalitъ gDa:

E#đlіe їwanna, začalo lѕ.

Po n7-mъ palmЁ stіhi1ra, glasъ ѕ7:

D¦a s™agw blagodatь vъ tvoi1hъ ўstnahъ i3zlіssz, dž§e, i3 bhlъ є3si2 pastыrь hrt0vы cRkve, ўčS slovє1snыz džvcы, vёrovati vъ trbcu є3dinosyщnuю, vo є3di1no b9estvo2.

KanHnъ s™i1telz ґrsenіa, glasъ v7, є3gHže kraegranesіe:

S™agw hrt0va svzti1telz ґrsenіa pohvali1ti, razumъ, b9e m0й, daruй mi2.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Grzdi1te, lю1dіe, poi1mъ pёsnь hrtY bGu, razdёlьšemu m0re, i3 nastavlьšemu lю1di, ±že i3zvedE i3zъ rab0tы є3gĐpetskіz, ćkw proslavisz.

Svёte t svёta hrtE b9e, t nc7A prežde vBkъ roždeйsz, i3 i3skoni2 shй so nc7emъ i3 d¦omъ, mrakъ duši2 moeS tgnavъ, njzari2 ќmъ m0й, molю1sz, ćkw da vozmogY pёti tvoego2 ўg0dnika ґrsenіa svzщennago.

Ѓщe i3 čelovёkъ є3si2 є3stestv0mъ, dž§e, no ѓgGlьski na zemli2 poži1lъ є3si2, desnagw puti2 t ю4nosti є4mьsz, cэlomydrіz rači1telь bhvъ, d¦a s™agw čestn0e nbi1teliщe, ґrsenіe vsesvzщenne, kvi1lsz є3si2.

Mydrosti glavi1znu, strahъ b9ій vozlюbi1vъ, i3 zapovэdemъ є3gw2 pri1snw poučazsz, drevo nasadi1sz pri i3sh0diщahъ v0dъ d¦0vnыhъ: t ni1hže, dž§e, naposemь, pl0dъ hrtY, ґrsenіe, prineslsz є3si2.

BGor0dičenъ: Ўslhša є4va pramati, čctaz: vъ pečalэhъ rodi1ši č†da. Th že, dv7o, ўslhšala є3si2: gDь sъ tob0ю, raduйsz, i3 radovannыmъ glasomъ, bGonevёsto, pečalь pramatere potreblьši.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Na kameni mS vёrы ўtverdi1vъ, razširi1lъ є3si2 ўstA mo‰ na vragi2 mo‰, vozveseli1bosz dyhъ m0й, vnegdA pёti: nёstь svstъ, ćkože bGъ našъ, i3 nёstь pravedenъ, pače tebє2, gDi.

Prezrёvъ ni6žnzz, ćkw popiraєma, i3 lюb0vь rodi1teleй prewbi1dэvъ, hrtA vzыskalъ є3si2: є3gHže lюb0vію dyšu tvoю2 ўzzvi1lъ є3si2, togo2 lюbS, i3 togw2 i3щS krasotы2.

Svэti1lьnikъ shй, tvoю2 dyšu ўkrašaz slezami, ranw ko hrtY ќtrenюz, ruky že prostertіemъ vъ moli1tvahъ, ґmali1ka tёlo ўmertvi1lъ є3si2, i3 na g0ru bezstrastіz vozšelъ є3si2.

Blagor0dіemъ vыs0kъ, i3 blagodyšіemъ i3zsщenъ, razuma mydrostію ўdivlenъ bhlъ є3si2, cvёtъ ćkw prekrasnый čistot0ю sіsz, i3 svёtlыmъ smirenіemъ, ґrsenіe dž§e, ўkrasi1lsz є3si2.

BGor0dičenъ: Mati b9іz prečctaz, blagoslovennaz i3 prenepor0čnaz, duši2 moeS strypы i3scэli2, i3 str†sti plotsk‡z ўmertvi2, ўmiri2 ќmъ m0й, t vsskagw vreda, i3 vražіz napasti i3zmi1 mz, vLčce.

Sэdalenъ, glasъ d7:

Veli1kій hrt0vъ svzti1telь da vospoetsz, st0lpъ svёtlый, prosvэщazй nasъ čudesъ svэtlostьmi2, bGon0snый dž§e našъ ґrsenіe, pastыrю i3 ўči1telю zemli2 našez, hrtA moli2 nj stadэ tvoemъ, i3 nj vsёhъ vёroю i3 lюb0vію čtyщihъ s™yю pamztь tvoю2. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Poemъ tS, bGonevёsto, m™i hrtA bGa, slavzщe roždestvo2 tvoE nepostiži1moe, i4mže i3zbavihomsz t lesti dіavoli, i3 vsskіz bэdы2, bcde vLčce, i3 vёrnw vopіemъ: pomi1luй stado tvoE, є3di1na vsepёtaz.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Poю1 tz, slyhomъ bo, gDi, ўslhšahъ, i3 ўžas0hsz, do menє1 bo i4deši, menE i3щS zablyždšago. Tёmъ mn0goe tvoE snizhoždenіe, є4že na mS, proslavlsю, mnogomi1lostive.

Velьmi2 ўkrasi1lъ є3si2 prest0lъ tv0й, svzti1telю ґrsenіe, veli1kimi bo čudesы2 prespёlъ є3si2, i3 žitіemъ svёtlыmъ: segw2 radi preveli1kій bGъ našъ velьmi1 tz proslavi.

Mi1losti podatelz gDa vёdый, blaženne, teplэ є3go2 ўmoli1lъ є3si2, na i3scэlenіe i3 spasenіe mnHgimъ, sъ vёroю kъ tebЁ pritekaющыmъ, i3 vъ p0moщь tS prizыvaющыmъ.

VračA i3zrsdna razli1čnw nedyguющыmъ, i3 nastavlenіe vsBmъ prelьщє1nыmъ ѕlhmъ sovёtomъ, hrt0sъ tS darovA čudotv0rca zemli2 našeй, svzti1telz ґrsenіa: tёmže tS ўblažaemъ.

BGor0dičenъ: I#scэli1la є3si2 sokrušenіe, vsenepor0čnaz, drevnzgw nkasnstva zemlenhhъ, por0ždšaz gDa i3 cRS hrtA, ponesšago nedygi našz, za blagoserdіe neizglag0lannoe, dv7o m™i.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Prosvэщenіe vo tmЁ ležaщihъ, spasenіe tčaznnыhъ, hrtE, sp7se m0й, kъ tebЁ ќtrenюю, cRю2 mi1ra, prosvэti1 mz sіsnіemъ tvoi1mъ: i3n0gw bo, razvэ tebє2, b0ga ne znaю.

Slavnый pastыrь, neistoщi1mый i3st0čnikъ i3scэlenіz, cerk0vnый st0lpъ, vёrnыhъ ўtverždenіe, veli1kій svэti1lьnikъ mnogosvёtlый, svzti1telю ґrsenіe.

Ćkw svэtozarno žitіE, ćkw ѕэlw2 čydno, ćkw krasni2 trydove tvoi2, ćkw veli1ka blagodatь svhše danA ti2, mydre: segw2 radi vёroю počitaemъ tS, svzti1telю ґrsenіe.

Presvёtlaz tvoS pamztь prostiraetsz vъ mjrэ, i3 prosvэщaetъ čelovёčєskіz dyšы svёtomъ blagodati: ю4že soveršaющihъ lюb0vію, t bёdъ nasъ i3zbavi, m0limsz, svzti1telю ґrsenіe.

BGor0dičenъ: SE dždrъ solomHnovъ, є3g0že njbstostъ si1lьnіi, bGoduhnovennыhъ spisanій nhnэ proric†nіz: na nemže hrt0sъ bGъ voploщenіemъ poči1lъ є4stь, blagoslovennaz i3 njbradovannaz.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Vъ bezdnэ grэh0vnэй valszsz, neizslёdnuю miloserdіz tvoegw2 prizыvaю bezdnu: t tli2, b9e, mS vozvedi2.

Svэti1lьnika tS syщіi vo tmЁ prelesti, nelestnw nastavlsющa, njbrёtše, kъ putє1mъ životA, bGoblaženne ґrsenіe. I# nhnэ po smerti vračь kvi1lsz є3si2 bolsщыmъ, d¦a bžctvennoю blagodatію.

Zak0nwmъ povinyzsz vLčnimъ, zablyždšыz vzыskalъ є3si2, i3 vo njgradu pokasnіz privelъ є3si2, ćkw pastыrь i4stinenъ pokazavsz stadu tvoemY, dž§e svzti1telю ґrsenіe.

Svzщenіz hramъ, dž§e, bžctvennagw d¦a vёroю bhvъ, sozdalъ є3si2 hramъ prečctыz m™re b9іz, i3 є3S ўg0dnikwvъ, ґntHnіa i3 feod0sіa: i3 nbi1telь prečydnu sotvori1lъ i3 ўkrasi1lъ є3si2, vъ neйže tёlo tvoE položeno2 bhstь.

BGor0dičenъ: Zak0ni nj tebЁ preslavnw, dv7o, njbnovlsюtsz: raždaeši bo bezъ sёmene bGa sp7sa, i3 prebыvaeši dёvstvuющi paki, stranno čydo. Tёmъ tS m™rь є3mmanyilevu blagočestnw i3spovёduemъ.

Kondakъ, glasъ }.

Vosprіemši radostnw čestnы6z tvo‰ m0щi, prečctaz cerkovь, vъ nю1že čestnw vnosi6mы mn0žestvomъ sщ7ennomonahwvъ, i3 knszi blagovёrnыmi, i3 ±že prіemši, ćkw sokr0viщe mnogocёnnoe. Tёmže i3 mы2 nhnэ tvoeS ngradы slovє1snыz džvcы, džkrestъ raki tvoeS predstosщe, lюbeznw vopіemъ ti2: ne zabydi č†dъ tvoi1hъ, dž§e, i5hže mydrэ sobralъ i3 vozlюbi1lъ є3si2, ćkw da zovemъ ti2: raduйsz, s™i1telю ґrsenіe, pastыrю i3 ўči1telю našъ.

Jkosъ: T skvernыhъ ўstenъ, t neči1sta serdca, kakw ti2 prinesY hvalє1nіz, nkasnnый; ўžasaюsz i3 trepeщu: po nadёzsz na tv0й blagoserdnый nravъ, dž§e, hvaly ti prin0simъ, glag0lющe: raduйsz, pastыrю našъ d0brый svzti1telю ґrsenіe, ўpashй stado hrt0vo: raduйsz, di1vnый čudotv0rče, predtekaющыmъ kъ tebЁ sъ vёroю, newskydno i3scэlenіe podavaz: raduйsz, cerkvamъ vozdvi1ženіe, i3 i4nokwvъ lюbi1telю, si6rыmъ i3 ni1щыmъ podatelю: raduйsz, i3 tы2 bGohrani1mый grade tferь, ćkw takovA i3mЁ vъ sebЁ poži1vša svzti1telz: raduйsz i3 veseli1sz, b9іz m™ere cerkovь, ćkw lюbi1mый tob0ю vъ tebЁ poči1lъ є4stь bGomydrый ґrsenій. No, q bGoblaženne dž§e! Ѓщe i3 tёlomъ prešelъ є3si2 t nasъ, no dyhomъ prebыvaz sъ nami: i3 moli1sz za nы2 hrtY, i3 prečctэй є3gw2 m™eri, sъ є3S ўg0dniki, ґntHnіemъ i3 feod0sіemъ, i3 spasaй poю1щihъ tS, da zovemъ ti2: raduйsz, svzti1telю ґrsenіe, pastыrю i3 ўči1telю našъ.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: BGoproti1vnoe velёnіe bezzak0nnuющagw muči1telz, vыs0kъ plamenь vozneslo2 є4stь: hrt0sъ že prostrE bGočesti6vыmъ ntrokHmъ r0su d¦0vnuю, shй blagoslovenъ i3 preproslavlenъ.

Vhšnій cRю2 i3 vsederži1telю, moli1tvami tvoegw2 ўg0dnika ži1znь ўmiri2 vsBmъ, sl0ve, hrtіanwmъ, pos0bstvuz na varvarы blagovBrnыmъ, da tebЁ, hrtE, zovemъ: blagoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

Prt0lu predstoS b9ію, svzti1telю hrt0vъ ґrsenіe, moli1ti prilёžnw ne prestaй nj nasъ tvoi1hъ rabёhъ, da ngnS vёčnagw i3zbavimsz i3 vsskagw njѕloblenіz, t vr†gъ nahodsщagw, tvoi1mi moli1tvami.

I#scэlє1nіz podavaeši, vsю1du vёroю kъ tebЁ pritekaющыmъ, svzti1telю ґrsenіe. Tёmže m0limъ tS, tvoi2 rabi2: pečalь našu vъ radostь preloži2, i3 t vsskіz i3zbavi sk0rbi tvoi1mi moli1tvami.

BGor0dičenъ: Str†sti moegw2 serdca i3scэli2 mi1lostію tvoeю, vsepёtaz, ќmъ m0й ўmiri2, i3 dyšu moю2 prosvэti2, i3 hodi1ti mS napravi na stezю2 spasi1telьnuю, ćkw da poю1 tz, prepёtaz.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Vъ peщь džgnennuю ko ntrokHmъ є3vrє1йskimъ snizšedšago, i3 plamenь vъ r0su prel0žšago bGa, p0йte, dэlA, ćkw gDa, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Ўstr0ivъ tvoю2 ži1znь bGolёpnw, svzti1telю ґrsenіe, stroi1telь i3zrsdenъ pokazalsz є3si2 tvoeй nbi1teli, i3 svёtlo prіsteliщe b9іe.

Čudesъ glubinA i3 i3scэlenій rэkA, i3st0čnikъ neprestanenъ, struS nikakože njskudэvaema, tvoS raka pokazasz, dž§e.

I$že kъ bGu moli1tvami tvoi1mi teplыmi, njči1sti nasъ t vsskіz skvernы, i3 skorbeй, i3 bolёzneй, i3 vsskіz nyždы, s™i1telю ґrsenіe, i3zbavi.

BGor0dičenъ: Pres™az dv7o, th mz spasi2, i3 nemoщi moeй bydi p0moщь: skorbeй mn0gihъ i3 lю1tыhъ mS i3zbavi, da tS slavlю є3di1nu bcdu.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Beznačalьna rodi1telz sn7ъ, bGъ i3 gDь, vopl0щsz t dv7ы, namъ kvi1sz, njmračє1nnaz prosvэti1ti, sobrati rastočє1nnaz: tёmъ vsepёtuю bcdu veličaemъ.

Čudesa bo tvo‰ mnHga i3 i3scэlє1nіz bezči1slєnna, nezavi1stnw podavaeši sъ teploю vёroю prihodsщыmъ, ґrsenіe s™i1telю, pohvalA zemli2 našeй.

Postavi tebE hrt0sъ, m™re svoeS cerkve, stolpA krёpka i3 nepodvi1žima, soblюdaющa i3 naziraющa gradъ tv0й nepodvi1žimь, i3 s™yю nbi1telь svoю2.

Svzti1teli ќbw i3 knszi blagočesti1vіi, svzщennicы i3 i4nocы, i3 vsi2 lю1dіe, myži i3 žєnы2, i3 starcы so mladє1ncы, i3 vsskъ v0zrastъ, i3 vssko sostosnіe, s™i1telю našemu ґrsenію svёtlw prazdnuemъ.

BGor0dičenъ: Moli2 tvoego2 sn7a, gpcžE prečctaz bcde, i3zbaviti mS vъ denь lю1tъ strašnagw njsuždenіz, da raduzsz pёsnьmi veličaю tS.

Svэti1lenъ: Voshvalimъ dnesь pёsnьmi veli1kago pastыrz i3 ўči1telz, ґrsenіz bGomydrago: seй bo i3zmlada vozlюbi2 hrtA, i3 prečctuю є3gw2 m™rь. Sъ neюže nhnэ m0litъ hrtA bGa, pomi1lovati dyšы našz. Dvaždы.

BGor0dičenъ: I$že t bGa mjru pHdannыmъ blagi6mъ, tы2 vinA bыlA є3si2, bcde: no i3 nhnэ mi1lostiva sotvori2 nj džbщemъ spasenіi blagopremёnnago bGa.

Na hvali1tehъ stіhi6rы, glasъ v7.

Pod0benъ: Kjimi pohvalьnыmi:

Kjimi pohvalьnыmi vэncы2 ўvzzemъ svzti1telz, blagočestіz ўpravlenіe, cэlomydrіz rači1telz, svёtloe cRkve ўkrašenіe, i3st0čnika bžctvennыhъ i3scэlenій, proli1tіe darovanій duh0vnыhъ, rэkY mn0gihъ čudesъ, zemlю našu veselsщu, di1vnago čudotv0rca ґrsenіa, predstatelz našego i3 hrani1telz. Dvaždы.

Kjimi duh0vnыmi pёsnьmi pohvalimъ ґrsenіa svzщennago, di1vnago vъ čudesёhъ, i3 bezplHtnыmъ soži1telz, njsщ7ennago t pelenъ, stolpA cRkvi nepodvi1žima, veselіe zemli2 našeй, i4nokwmъ lюbi1telz, ćkw voi1stinnu nc7A čadolюbi1va, i3 bolьnы6mъ vračA bezmezdna;

Kjimi pёsnennыmi dobr0tami ўblaži1mъ ґrsenіa dostočydnago, peč†lьnыmъ ўtэšenіe, tč†znnыmъ zastypnika, i4nokwmъ ўtverždenіe, pohvalY zemli2 našeй, s™i1telєmъ ўkrašenіe, rэkY mi1losti voi1stinnu, bžctvennagw hrt0va smirenіz revni1telz, podaю1щago mjrovi velію mi1lostь;

Slava, glasъ }. Samoglasenъ.

Prіidi1te, stecemsz vsi2 kъ bžctvennoй pamzti nc7A našegw, i3zrsdnagw čudotv0rca ґrsenіa: seй bo t ю4nosti želanіe bžctvennoe vъ serdcы svoemъ prіi1mъ, i3 vozlюbi1vъ hrtA i3 prečctuю є3gw2 m™rь, є4йže i3 nbi1telь sotvori2 i3 velьmi2 ўkrasi2, i3 mn0žestvo monahwvъ sobrA. Tёmъ bhvъ hrtolюbi6vыmъ knszєmъ ўči1telь pravыz vёrы, velьmHžamъ tverdoe zaщiщenіe, si6rыmъ ćkw ntecъ miloserdъ, vdovi1camъ teploe zastuplenіe, skorbsщыmъ ўtэšenіe, bolsщыmъ i3scэlenіe: raduйsz i3 veseli1sz, b9іz m™ere cerkovь, ćkw lюbi1mый tob0ю vъ tebЁ poči1lъ є4stь bGomydrый ґrsenій. No, q bGoblažennый dž§e! Ne prestaй molssz nj stadэ tvoemъ, i3 nj vsёhъ vёroю čtyщihъ vsečestn0e ўspenіe tvoE.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

VLčce, prіimi2 moli1tvu r†bъ tvoi1hъ:

Slavosl0vіe veli1koe. E#ktєnіi2. I# tpystъ. Časъ pervый.

Na lіturgji: Blažє1nna, t kanHna s™agw pёsnь G, i3 ѕ7-z.

Prokjmenъ, glasъ z7:

ČestnA predъ gDemъ smertь prepod0bnыhъ є3gw2.

Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDevi nj vsёhъ, ±že vozdade mi;

Ґpclъ, ko є3vrewmъ, začalo t№i t polY.

Ґllilyіa, glasъ v7: Svzщennicы tvoi2 njblekytsz vъ pravdu, i3 prepod0bnіi tvoi2 vozraduюtsz.

Stjhъ: Blaženъ myžъ bosйsz gDa, vъ zapovэdehъ є3gw2 vosh0щetъ ѕэlw2.

E#đlіe matfea, začalo №i.

Pričastenъ: Vъ pamztь vёčnuю bydetъ pravednikъ:

 

Komentarisanje nije više omogućeno.