NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Marta k7є

Blgovёщenіe pres™hz vLčcы našez bcdы, i3 prisnodv7ы mRji.

Načinaetsz t četvertkA G-z nedёli s™hhъ postHvъ, i3 vosh0ditъ do sredы2 svёtlыz sedmi1cы.

I# ѓщe є4stь p0stъ, načinaemъ večernю bezъ kafjsmы i3 bezъ pokl0nwvъ.

Na GDi, vozzvahъ, stavimъ stіhHvъ ‹, i3 poemъ trіHdi samoglasenъ dnE, dvaždы: i3 podHbnы G, i3 prazdnika G, povtorsющe dvЁ, glasъ ѕ7.

Pod0benъ: VsE tl0žše:

Sovёtъ prevёčnый tkrыvaz tebЁ ntrokovi1ce, gavrіi1lъ predstA, tebE lobzaz i3 vэщaz: raduйsz, zemlE nenasёznnaz: raduйsz, kupino2 newpali1maz: raduйsz, glubino2 neudobozri1maz: raduйsz, m0ste, kъ nb7sє1mъ prevodsй, i3 lёstvice vыs0kaz, ю4že їakwvъ vi1dэ: raduйsz, bžctvennaz stamno mannы: raduйsz, razrэšenіe klstvы: raduйsz, ґdamovo vozzvanіe: sъ tob0ю gDь. Dvaždы.

Kvlsešisz mnЁ ćkw čelovёkъ, glag0letъ netlёnnaz ntrokovi1ca ko ґrhіstrati1gu: i3 kakw vэщaeši glag0lы pače čelovёka; so mn0ю bo reklъ є3si2 bGu bhti, i3 vseli1tisz vo ўtr0bu moю2. I# kakw bydu, glag0li mi2, vmэsti1liщe prostrannoe, i3 mёsto svzщenіz, heruvjmы prevoshodsщagw; da ne prelьsti1ši menє2 lestію, ne bo2 poznahъ slasti, braku є4smь nepričastna: kakw u5bo ntročA roždY; Dvaždы.

BGъ i3dёže h0щetъ, pobэždaetsz є3stestvA či1nъ, glag0letъ bezpl0tnый: i3 ±že pače čelovёka sodэvaюtsz, moi6mъ vёruй i4stinnыmъ glag0lwmъ, vses™az, prenepor0čnaz. Nna že vozopi2: bydi mnЁ nhnэ po glag0lu tvoemY, i3 roždY bezpl0tnago, pl0tь t menє2 zai1mstvovavšago, ćkw da vozvedetъ čelovёka, ćkw є3di1nъ si1lenъ, vъ pervoe dostosnіe, sъ rastvorenіemъ.

Slava, i3 nhnэ, glasъ t0йže, samoglasenъ.

Їwanna monaha: P0slanъ bhstь sъ nb7sE gavrіi1lъ ґrhagGlъ, blagovэsti1ti dv7э začatіe: i3 prišedъ vъ nazaretъ, pomыšlsše vъ sebЁ, čudesi2 ўdivlszsz. Q kakw vъ vhšnihъ nepostiži1mъ shй t dv7ы raždaetsz: i3mёzй prest0lъ nb7o, i3 podn0žіe zemlю, vo ўtr0bu vmэщaetsz dv7i1ču! Na neg0že šestokrыlatіi i3 mnogooči1tіi zrёti ne m0gutъ, sl0vomъ є3di1nэmъ t seS voploti1tisz blagoizv0li. B9іe є4stь sl0vo nastosщee, čto2 u5bo st0ю i3 ne glag0lю dv7э: raduйsz, blagodatnaz, gDь sъ tob0ю: raduйsz, čctaz dv7o: raduйsz, nevёsto nenevёstnaz: raduйsz, m™i životA, blagoslovenъ pl0dъ čreva tvoegw2!

Vh0dъ. Svёte ti1hій. Prokjmenъ i3 čtenіe dnE, i3 prazdnika tri2.

BыtіS čtenіe. (GlavA k7i.)

I#zhde їakwvъ t studencA klstvennagw, i3 i4de vъ harranь: i3 njbrёte mёsto, i3 spA tamw. Zaйde bo s0lnce, i3 vzstъ t kamenіz mёsta togw2, i3 položi2 vozglavіe sebЁ, i3 spA na mёstэ džnomъ: I# s0nъ vi1dэ, i3 sE lёstvica ўtverždena na zemli2, є3sže glavA doszzaše do nb7sъ, i3 ѓgGli b9іi voshoždahu i3 nizhoždahu po neй. GDь že ўtverždašesz na neй, i3 rečE: ѓzъ bGъ ґvraamovъ, ntcA tvoegw2 i3 bGъ їsaakovъ, ne b0йsz: zemlS, i3dёže tы2 spi1ši na neй, tebЁ damъ ю5, i3 sёmeni tvoemY. I# bydetъ sёmz tvoE ćkw pes0kъ zemnhй, i3 rasprostrani1tsz na m0re i3 ljvu, i3 sёverъ, i3 na vost0ki. I# vozblagoslovstsz nj tebЁ vs‰ kwlёna zemn†z, i3 nj sёmeni tvoemъ. I# sE ѓzъ sъ tob0ю, sohranszй tS na vsskomъ puti2, ѓmože ѓщe p0йdeši, i3 vozvraщy tz vъ zemlю sію2: ćkw ne i4mamъ tebE njstaviti, d0ndeže sotvori1ti mi2 vs‰, є3li6ka glag0lahъ tebЁ. I# vostA їakwvъ t snA svoegw2, i3 rečE: ćkw є4stь gDь na mёstэ semъ, ѓzъ že ne vёdэhъ. I# ўbossz, i3 rečE: ćkw strašno mёsto sіE, nёstь sіE, no d0mъ b9ій, i3 sі‰ vratA nebє1snaz.

Pror0čestva їezekjileva čtenіe. (Glavы6 m7g i m7d.)

Takw glg0letъ gDь: bydetъ t dnE nsmagw, i3 pr0čee sotvorstъ їerє1i na nltari2 vsesožženіz vašegw, i3 ±že spasenіz vašegw, i3 prіimy vы, glag0letъ ґdwnaJ gDь. I# njbrati1 mz na pytь vratъ s™hhъ vnёšnihъ, zrsщihъ na vost0ki, i3 sі‰ bshu zatvorє1na. I# rečE gDь ko mnЁ: vratA sі‰ zatvorє1na bydutъ, i3 ne tverzutsz: i3 nikt0že pr0йdetъ skvozЁ i4hъ, ćkw gDь bGъ ї}levъ pr0йdetъ i4mi, i3 bydutъ zatvorє1na. Ćkw i3gymenъ ssdetъ vъ ni1hъ snёsti hlёbъ, po puti2 є3lamskihъ bratъ vni1detъ, i3 po puti2 є3gw2 i3zhdetъ. I# vvede mz po puti2 vratъ s™hhъ, syщihъ kъ sёveru, prsmw hramu, i3 vi1dэhъ, i3 sE i3sp0lnь slavы hramъ gDenь.

Pri1tčeй čtenіe. (GlavA f7.)

Premydrostь sozdA sebЁ d0mъ, i3 ўtverdi2 stolpHvъ sedmь. ZaklA svo‰ žertvєnnaz, i3 rastvori2 vъ čaši svoeй vіno2, i3 ўgot0va svoю2 trapezu. PoslA svo‰ rabы6, sozыvaющi sъ vыs0kimъ propovёdanіemъ na čašu, glag0lющi: I$že є4stь bezymenъ, da ўkloni1tsz ko mnЁ, i3 trebuющыmъ ўmA rečE: Prіidi1te, kdi1te m0й hlёbъ, i3 pjйte vіno2, є4že rastvori1hъ vamъ. NJstavite bezymіe i3 ži1vi bydite, i3 vzыщi1te razuma, da poživetE, i3 i3spravite razumъ vъ vёdэnіi. Nakazyzй ѕlы6z, prіi1metъ sebЁ bezčestіe: njbličazй že nečesti1vago, njpor0čitъ sebE, njbličenіe bo nečesti1vomu, r†nы є3mY. Ne njbličaй ѕlhhъ, da ne voznenavi1dztъ tebє2: njbličaй premydra, i3 vozlю1bitъ tS. Daždь premydromu vinY, i3 premydrэйšій bydetъ: skazyй pravednomu, i3 priloži1tъ prіimati. Načalo premydrosti, strahъ gDenь, i3 sovёtъ s™hhъ, razumъ. Razumёti bo zak0nъ, p0mыsla є4stь blagagw: si1mъ bo džbrazomъ mn0goe poživeši vremz, i3 priložatsz tebЁ lBta životA.

Taže: Da i3spravitsz moli1tva moS:

I# pokl0nы G veli6kіz, i3 pr0čee preždesvzщennыhъ.

Zri2 Ѓщe že nёstь preždesvzщennыhъ: Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы podHbnы G, vъ trіHdi: i3 prazdnika, є7.

Slava, i3 nhnэ:

P0slanъ bhstь: Vh0dъ.

Prokjmenъ. I# čtє1nіz dnE: i3 prazdnika, G.

Taže: Spod0bi, gDi: Na stіh0vnэ trіHdi samoglasenъ dnE, dvaždы: i3 myčeničenъ.

Slava, i3 nhnэ:

Dnesь radostь:

Po Nhnэ tpuщaeši:

Troparь prazdnika, є3ktenіA i3 G pokl0nы veli6kіz, i3 tpystъ.

Na trapezэ že razrэšaemъ na vіno2 i3 є3leй, vъ kjйlibo denь sluči1tsz, vo slavu pres™hz bcdы.

Potreba є4stь vёdati, ćkw ѓщe sluči1tsz blagovёщenіe vъ kot0ruю subbHtu postA:

Čtytsz čtє1nіz prežde dnE, i3 po si1hъ prazdnika, є7:

№, Vni1de mwmseй:

v7, GDь sozda mz:

G, I#zhde їakwvъ:

d7, Bydetъ t dnE nsmagw:

є7, Premydrostь sozdA sebЁ d0mъ:

Pod0bnэ čtytsz čtenій prazdnika, є7, ѓщe blagovёщenіe sluči1tsz i3 vъ nedёlю. Ѓщe li є4stь p0stъ, čtytsz večerъ, tri2 preždepi6sannыz: ґ na lіturgji dvЁ sі‰.

I#sh0da čtenіe. (GlavA G.)

Vni1de mwmseй vъ g0ru b9ію hwri1vъ, kvi1sz že є3mY ѓgGlъ gDenь vъ plameni džgnennэ i3zъ kupinы2, i3 vi1dэ ćkw kupinA gorsše ngnemъ, i3 kupinA ne sgaraše. Reče že mwmseй: prišedъ, ўzrю2 vidёnіe veli1koe sіE, čto2 ćkw ne sgaraetъ kupinA; Ćkože vi1dэ gDь, ćkw pristupaetъ vi1dэti, prizvA є3go2 gDь i3zъ kupinы2, glag0lz: mwmsee, mwmsee. DŽnъ že rečE: čt0 є3stь; I# rečE: ne pribli1žisz sёmw: i3zzyй sap0gъ t nogY tvoє1ю. Mёsto bo, na nemže tы2 stoi1ši, zemlS s™A є4stь. I# rečE є3mY: ѓzъ є4smь bGъ ntcA tvoegw2, bGъ ґvraamovъ i3 bGъ їsaakovъ, i3 bGъ їakwvlь. Tvrati1 že mwmseй licE svoE, stыdsšebosz zrёti predъ bGomъ. Reče že gDь kъ mwmseю: vi1dz vi1dэhъ njѕloblenіe lюdeй moi1hъ, i5že vo є3gĐptэ: i3 v0plь i4hъ ўslhšahъ t nasi1lьstvuющihъ vъ dёlэhъ. Vёmъ bo bolёznь i4hъ, i3 snid0hъ, є4že i3z8sti i5hъ t ruki2 є3gĐptznъ, i3 i3zvesti2 i5hъ t zemli2 džnыz, i3 vvesti2 i5hъ vъ zemlю blagu i3 mn0gu, vъ zemlю točaщu medъ i3 mleko2.

Pri1tčeй čtenіe. (GlavA }.)

GDь sozda mz načalo puteй svoi1hъ, vъ dэlA svo‰. Prežde vBkъ njsnova mz vъ načalэ, prežde zemlю sotvori1ti, i3 prežde bє1zdnы sodёlati, prežde proйti2 i3st0čnikwmъ vodnы6mъ, prežde goramъ vodruzi1tisz, prežde že vsёhъ holmHvъ raždaetъ mS. GDь sotvori2 stranы6 i3 pustы6ni, i3 koncы2 naselє1nы podъ nebesemъ. E#gdA got0vzše nebo, sъ ni1mъ bёhъ, i3 є3gdA tlučaše sebЁ prest0lъ na vёtrэhъ, є3gdA krBpki tvorsše vы6šnіz džblaki, i3 ćkw tvє1rdы polagaše i3st0čniki podnb\cnыz, vnegdA polagati m0rю predёlъ є3gw2, i3 v0dы ne mi1mw i4dutъ ќstъ є3gw2, i3 krBpki tvorsše njsnov†nіz zemli2, bёhъ pri nemъ ўstrosz. Ѓzъ bёhъ, nj neйže radovašesz, po vs‰ že dni6 veselshsz predъ licemъ є3gw2, na vssko vremz.

Pri časё že №-mъ n0щi, ўdarsetъ vъ veli1kій kampanъ dov0lьnw, i3 pot0mъ vo vs‰. I# sobravšesz vo hramъ, blagoslovi1všu їereю i3 kadsщu, poemъ povečerіe veli1koe, i3 Sъ nami bGъ: sъ pёnіemъ, na glasъ }, na džba li6ka.

I# nbы6čnыz tropari2:

Denь prešedъ:

Po №-mъ tris™0mъ troparь prazdnika:

Dnesь spasenіz našegw:

Po v7-mъ, kondakъ prazdnika:

Vzbrannoй voev0dэ:

I# po Slava vъ vhšnihъ, tvori1mъ i3shoždenіe vъ pritv0rъ. I# bыvaetъ lіtja po nbhčaю.

I# poemъ stіhi6rы prazdnika samoglasnы tri2. Glasъ №.

Vmzantjevo: Vъ šesthй mёszcъ ґrhіstrati1gъ p0slanъ bhstь kъ tebЁ dv7э i3 čctэй, vozvэsti1ti tebЁ sl0vo spasenіz, vkypэ že i3 zvati tebЁ: raduйsz, njbradovannaz, gDь sъ tob0ю, rodi1ši sn7a prevёčnago i3zъ nc7A, i3 spasetъ lю1di svo‰ t grBhъ i4hъ.

Ґnat0lіevo: Vъ mёszcъ šesthй p0slanъ bhstь sъ nb7sE gavrіi1lъ ґrhagGlъ vo gradъ galіleйskій nazaretъ, prinesti2 ntrokovi1cэ radostь blagovёщenіz: i3 prišedъ kъ neй, vozopi2, glag0lz: raduйsz, njbradovannaz, gDь sъ tob0ю. Raduйsz, vmэsti1liщe nevmэsti1magw є3stestvA: є3g0že bo nebesA ne vmэsti1ša, ўtr0ba tvoS vmэsti2, blagoslovennaz: raduйsz, čestn0e ґdamovo vozzvanіe i3 є4vino i3zbavlenіe, i3 radostь mjra, i3 veselіe r0da našegw.

P0slanъ bhstь ґrhagGlъ gavrіi1lъ sъ nebesE t bGa kъ dv7э neskvernэй, vo gradъ galіleйskій nazaretъ, blagovэsti1ti є4й strannagw džbraza začatіe: p0slanъ bhstь rabъ bezpl0tenъ ko njduševlennomu gradu i3 dveri mhslennэй, vozvэsti1ti vladhčnzgw prišestvіz sni1tіe. P0slanъ bhstь v0inъ nbcnый kъ pres™hz slavы palatэ, prougot0vati ziždi1telю žili1щe netemlemo, i3 prišedъ kъ neй vzыvaše: raduйsz, prest0le ngnezračnый, četverozračnыhъ preslavnэйšій: raduйsz, sэdaliщe cRS nbcnagw: raduйsz, goro2 nesэk0maz, prіsteliщe prečestn0e, vъ tebё bo vsE i3spolnenіe vseli1sz b9estvA tэlesnэ, blagovolenіemъ nc7A prisnosyщnagw i3 sodёйstvomъ vses™agw d¦a. Raduйsz, njbradovannaz, gDь sъ tob0ю.

Ѓщe subbHta, i3li2 nedёlz. Slava, glasъ }.

Їwanna monaha: Da veselstsz nebesA i3 raduetsz zemlS: i4bo nc7Y soprisnosyщnый, sobeznačalьnый i3 soprest0lьnый, щedr0tstvo prіemъ i3 čelovэkolю1bnuю mi1lostь, sebE postavi vo i3stoщanіe, blagovolenіemъ i3 sovёtomъ dž§imъ, i3 vo ўtr0bu vseli1sz dv7i1ču, pred8wčiщennuю d¦omъ. Q čudesE! BGъ vъ čelovёcэhъ, nevmэsti1mый vъ ložesnahъ, bezlёtnый vъ lёto: i3 є4že preslavnэe, ćkw i3 začatіe bezsёmenno, i3 i3stoщanіe neskazanno, i3 tainstvo є3li1ko. BGъ bo i3stoщavaetsz i3 voploщaetsz, i3 zi1ždetsz, ѓgGlu kъ čctэй začatіe glag0lavšu: raduйsz, njbradovannaz, gDь sъ tob0ю, i3mёzй velію mi1lostь.

I# nhnэ, glasъ v7:

Blagovэstvyetъ gavrіi1lъ blagodatnэй dnesь: raduйsz, nenevёstnaz m™i i3 neiskusobračnaz. Ne ўdivlsйsz strannomu moemY zraku, ni ўžasaйsz, ґrhagGlъ bo є4smь. Ѕmjй prelьsti2 є4vu i3nogdA: nhnэ že blagovэstvyю tebЁ radostь, i3 prebydeši netlёnna, i3 rodi1ši gDa, prečctaz.

Ѓщe že denь p0stenъ. Slava, i3 nhnэ:

Blagovэstvyetъ gavrіi1lъ:

Taže moli6tvы nbы6čnыz bdёnіz. I# všedše vo hramъ, poemъ.

Na stіh0vnэ stіhi6rы samogl†snы, glasъ d7.

Vъ šesthй mёszcъ p0slanъ bhstь ґrhagGlъ kъ dv7э čctэй: i3 radovatisz є4й prirekъ, blagovэsti2 i3zъ neS i3zbavitelю proiti2. Tёmže prіi1mši cэlovanіe, začatъ tS prevёčnago bGa, neskazannw blagovoli1všago vočelovёčitisz, vo spasenіe dyšъ našihъ.

Stjhъ: Blagovэsti1te denь t dnE spasenіe bGa našegw.

LJzhka, є3gHže ne vёdzše, ўslhša bcda: glag0laše bo kъ neй ґrhagGlъ blagovёщenіz glag0lы, tonyduže vёrnw prіi1mši cэlovanіe, začatъ tS prevёčnago bGa. Tёmže i3 mы2 raduющesz vopіemъ ti2: i3zъ neS voploti1vыйsz neprel0žnw, b9e, mi1rъ mjrovi daruй. I# dušamъ našыmъ velію mlctь.

Stjhъ: Vosp0йte gDevi pёsnь n0vu, vosp0йte gDevi, vsS zemlS.

SE vozzvanіe nhnэ kvi1sz namъ: pače sl0va bGъ čelovёkwmъ soedinsetsz: ґrhagGlovыmъ glasomъ prelestь tgonsetsz: dv7a bo prіemletъ radostь, zemn†z bhša nb7o. Mjrъ razrэši1sz pervыz klstvы. Da raduetsz tvarь, i3 glasы da vospoetъ: tv0rče i3 i3zbavitelю našъ, gDi, slava tebЁ.

Slava, i3 nhnэ, glasъ t0йže.

Ґndrea їerosolmmjtы: Dnesь radostь blagovёщenіz, dёvstvennoe toržestvo2, ni6žnzz sъ vhšnimi sovokuplsюtsz. Ґdamъ njbnovlsetsz, i3 є4va pervыz pečali svoboždaetsz: i3 sёnь našegw suщestvA, njboženіemъ prіemšagw smэšenіe, cerkovь b9іz bhstь. Q tainstvo! džbrazъ i3stoщanіz nevёdomь, bogatstvo blagosti neskazanno, ѓgGlъ slyžitъ čudesi2: dv7i1ča ўtr0ba sn7a prіemletъ: d¦ъ s™hй nizposыlaetsz: nc7ъ svhše blagovoli1tъ: i3 i3zmэnenіe džbщimъ tvori1tsz sovёtomъ, vъ nemže i3 i4mže spasšesz, vkypэ sъ gavrіi1lomъ kъ dv7э vozopіi1mъ: raduйsz, njbradovannaz, i3zъ nesže spasenіe hrt0sъ bGъ našъ, є4že po namъ prіemъ є3stestvo2, kъ sebЁ vozvedE. Togo2 moli2 spasti1sz dušamъ našыmъ.

Taže: Nhnэ tpuщaeši: I# po DŽ§e našъ:

Na blagoslovenіe hlёbwvъ troparь, glasъ d7:

Dnesь spasenіz našegw glavi1zna, i3 є4že t vёka tainstva kvlenіe: sn7ъ b9ій, sn7ъ dv7ы bыvaetъ, i3 gavrіi1lъ blagodatь blagovэstvyetъ. Tёmže i3 mы2 sъ ni1mъ bcdэ vozopіi1mъ: raduйsz, blgodatnaz, gDь sъ tob0ю. Tri1ždы.

I# Bydi i4mz gDne: sъ pёnіemъ, tri1ždы.

I# čtenіe prazdnika.

Na ќtreni, na BGъ gDь, troparь prazdnika, tri1ždы.

Po №-й kafjsmэ džba sэdalьnы trіHdi bezъ є3ktenіi2: i3 čtenіe dnE.

Po v7-й že kafjsmэ, є3ktenіA i3 sэdalenъ prazdnika, glasъ №.

Pod0benъ: Gr0bъ tv0й:

Veli1kій voev0da neveщestvennыhъ ѓgGlъ bo gradъ nazaretъ predstavъ, cRS vozvэщaetъ tebЁ, prečctaz, vэkHvъ i3 gDa, raduйsz, glag0lz tebЁ, blgoslovennaz marje, nepostiži1moe i3 neskazannoe čydo, čelovёkwvъ njbnovlenіe.

Slava, i3 nhnэ, t0йže, i3 čtenіe prazdnika.

Po G-й kafjsmэ, sэdalenъ, glasъ G.

Pod0benъ: KrasotЁ:

Dnesь vsS tvarь raduetsz, ćkw є4že raduйsz, tebЁ glag0letъ ґrhagGlъ, blagoslovennaz čestnaz i3 prečctaz m™i hrtA bGa. Dnesь njmračaetsz ѕmэi1no šatanіe: klstvы bo praotči razrэšaetsz soю1zъ. Tёmže i3 neprestannw vopіemъ ti2: raduйsz, njbradovannaz.

Slava, i3 nhnэ, t0йže. Po čtenіi že daю1tsz svэщы2 bratіi.

Po polmelei sэdalenъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Ўdivi1sz:

Gavrіi1lъ sъ nb7sE, є4že raduйsz, zovetъ čctnёй: ćkw začnetъ vo črevэ prevёčnago bGa, sl0vomъ koncы2 sostavlьšago. Tёmže marіamъ tvэщavaše: bezmyžna є4smь, i3 kakw roždY sn7a; bezsёmennoe roždenіe kto2 vi1dэ; i3 skazyz glag0laše ѓgGlъ bcdэ i3 dv7э: naйdetъ na tS d¦ъ s™hй, i3 si1la vhšnzgw njsэni1tъ tS.

Slava, i3 nhnэ, glasъ i3 pod0benъ t0йže:

P0slanъ bhstь gavrіi1lъ kъ dv7э mRji, i3 vozvэsti2 є4й neizlag0lannuю radostь: ćkw bezsёmennw začnetъ, i3 ne i3stlёetъ. Rodi1ši bo sn7a, predvёčnago bGa, i3 spasetъ lю1di svo‰ t grBhъ i4hъ: i3 svidёtelьstvuetъ poslavый mS vopi1ti tebЁ, blagoslovennaz, є4že raduйsz: dv7o rodi1ši, i3 po ržctvЁ paki prebydeši dv7a.

I# čtenіe prazdnika. Taže stepє1nna, №-й ґntіfHnъ d7-gw glasa.

Prokjmenъ, glasъ d7:

Blagovэsti1te denь t dnE spasenіe bGa našegw.

Stjhъ: Vosp0йte gDevi pёsnь n0vu, vosp0йte gDevi, vsS zemlS.

Vsskoe dыhanіe:

E#đlіe luki2, začalo d7.

Po n7-mъ palmЁ stіhi1ra glasъ v7: Samoglasna:

Blagovэstvyetъ gavrіi1lъ blagodatnэй dnesь: raduйsz, nenevёstnaz m™i i3 neiskusobračnaz. Ne ўdivlsйsz strannomu moemY zraku: ni ўžasaйsz, ґrhagGlъ bo є4smь. Ѕmjй prelьsti2 є4vu i3nogdA: nhnэ že blagovэstvyю tebЁ radostь, i3 prebydeši netlёnna, i3 r0diši gDa, prečctaz.

KanHnъ prazdnika, їrmosы2 po dvaždы, tropari1 že na v7i. Katavasіa prazdnika, džba li6ka vkypэ. Ґ i3dёže tripёsnecъ, tamw poemъ prazdnika so їrmos0mъ na ѕ7: i3 tripёsnecъ na }: Katavasіa, їrm0sъ trіHdi, džba li6ka vkypэ. KanHnъ, tvorenіe kĐrъ feofana, є3gHže kraegranesіe po ґlfavi1tu do }-z pёsni. Glasъ d7.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Tverzu ўstA mo‰, i3 nap0lnztsz d¦a, i3 sl0vo trhgnu cRi1cэ m™ri, i3 kvlю1sz svёtlw toržestvyz, i3 vospoю2 raduzsz toS čudesA.

Da poetъ tebЁ, vLčce, dvižS svirёlь d¦0vnuю, dv7dъ, praoc7ъ tv0й, poslyšaй, dщi2, radovannagw glasa t ѓgGla, radostь bo vozvэщaetъ tebЁ neizglag0lannuю.

ЃgGlъ: Vopію2 tebЁ veselssz, prikloni2 ќho tvoE, i3 vonmi2 mi2, b9іe vozvэщaющu bezsёmennoe začatіe: njbrэla bo є3si2 blagodatь predъ bGomъ, є3sže nikogdaže njbrёte drugaz, vsečctaz.

Bcda: Da razumёю, ѓgGle, tvoi1hъ glagHlъ si1lu, kakw bydetъ, є4že reklъ є3si2, glag0li ćvstvennэйše; kakw začnY, dv7a syщi ntrokovi1ca; kakw že i3 m™i bydu ziždi1telz moegw2;

ЃgGlъ: Lestnw mS vэщati pomыšlseši, ćkw mnю2: i3 raduюsz, zrS tvoE ўtverždenіe. Derzaй, vLčce, bGu bo hotsщu, ўd0bь skončaюtsz i3 presl†vnaz.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Tvo‰ pэsnosl0vcы, bcde, živhй i3 nezavi1stnый i3st0čniče, li1kъ sebЁ sovokyplьšыz duh0vnw ўtverdi2, vъ bžctvennэй tvoeй slavэ vэncє1vъ slavы spod0bi.

Bcda: NJskudЁ knszь t їydы, vremz nastA pr0čee, vъ neže kvi1tsz kzhkwvъ nadežda, hrt0sъ: th že, kakw sego2 roždY, dv7a syщi, skaži2;

ЃgGlъ: I$щeši t menє2 ўvёdэti, dv7o, džbrazъ začatіz tvoegw2, no t0й neskazanenъ є4stь: d¦ъ že s™hй ziždi1telьnoю si1loю, njsэni1vъ tS, soverši1tъ.

Bcda: MoS pramati, prіemši razumъ ѕmіi1nъ, pi1щi b9estvennыz i3zgnana bhstь: tёmže i3 ѓzъ boю1sz cэlovanіz strannagw tvoegw2, stыdsщisz popolznovenіz.

ЃgGlъ: B9ій predstatelь p0slanъ є4smь, bžctvennый povёdati tebЁ sovёtъ: čto2 menє2 boi1šisz, vsenepor0čnaz, pače tebє2 bosщagwsz; čto2 blagogovёeši mnЁ, vLčce, tebЁ čestnw blagogovёющemu;

Sэdalenъ, glasъ }.

Pod0benъ: Svirёleй pastыrskihъ:

Sl0vo b9іe na zemlю nhnэ sni1de, ѓgGlъ predstA, vopіS dv7э, raduйsz, blagoslovennaz, ćže pečatію є3di1na sohranšisz, vo ўtr0bэ prіemši predvёčnago sl0va i3 gDa: da t prelesti spasetъ, ćkw bGъ, r0dъ čelovёčeskій.

Slava, i3 nhnэ, glasъ t0йže.

Pod0benъ: Povelёnnoe:

P0slanъ bhstь sъ nb7sE ґrhіstrati1gъ gavrіi1lъ t bGa, sk0rw predstA ko njduševlennomu gradu, glag0lz kъ neй ćvstvennw: ziždi1telz prіi1meši, dv7o, vo ўtr0bэ, i3 rodi1ši sego2 neprel0žnэ sъ pl0tію. Tёmže p0slanъ є4smь vozvэsti1ti tebЁ strannoe ržctvo2, čctaz, i3 stoю2 zovS tebЁ: raduйsz, nevёsto nenevёstnaz.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Sэdsй vъ slavэ na prt0lэ bžctvA, vo džblacэ legcэ prіi1de ї}sъ prebžctvennый, netlёnnoю dlanію, i3 spasE zovyщыz: slava, hrtE, si1lэ tvoeй.

Bcda: Sщ7ennuю nёkuю dv7u raždaющuю, slhšahъ prbr0ka drevle є3mmanyila prorekša: hoщy že razumёti, kakw bžctvA rastvorenіe є3stestvo2 čelovёčeskoe preterpi1tъ;

ЃgGlъ: Kvi1la є4stь kupinA, newpalьna prebhvši, prіemši plamenь, njbradovannaz vsepёtaz, na tebЁ tainstva preslavnoe: po roždestvё bo prebydeši čctaz prisnodv7a.

Bcda: NJsvэщaemь sіsnіemъ bGa vsederži1telz, i4stinы propovёdniče, glag0li, gavrіi1le, i4stinnэйšaz: kakw netlёnnэ bhvši čistotЁ moeй, sl0va roždY sъ pl0tію bezpl0tnago;

ЃgGlъ: So strahomъ tebЁ, ćkw rabъ gpcžЁ predstoю2, sъ bosznію, ntrokovi1ce, nhnэ smotri1ti stыždysz tebE: ćkw bo d0ždь na runo2 sni1detъ na tS sl0vo dž§ee, ćkw blagovoli2.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Ўžas0šasz vssčєskaz nj bžctvennэй slavэ tvoeй: th bo, neiskusobračnaz dv7o, i3mёla є3si2 vo ўtr0bэ nadъ vsёmi bGa, i3 rodilA є3si2 bezlёtnago sn7a, vsBmъ vospэvaющыmъ tS mi1rъ podavaющaz.

Bcda: Razumёti ne mogY tvoi1hъ slovesъ i3zvёstіz: čudesa bo bhša mn0žiceю, b9tvennoю si1loю čudodёйstvuєma, znamєnіz i3 džbrazы zak0nnіi: rodi1 že dv7a neiskusomyžnэ nikogdaže.

ЃgGlъ: Divi1tъ, vsenepor0čnaz, i3 stranno bo čydo tvoE, є3di1na bo tы2 vsёhъ cRS prіi1meši, vo ўtr0bэ voploщaema: i3 tS prowbrazyюtъ prbr0čєskaz rečє1nіz i3 gad†nіz, i3 zak0nnіi džbrazы.

Bcda: Vsёmi nevmэsti1mый i3 vsёmi nevi1dimый, kakw seй m0žetъ vo črevo dv7i1če vseli1tisz, є4že samъ sozdA, kakw že i3 začnY bGa sl0va, sobeznačalьna nc7Y i3 d¦u;

ЃgGlъ: Kъ tvoemY praoc7u dv7du, njbэщasz posadi1ti t plodA tvoegw2 čreva, na prt0lэ crtva є3gw2, їakwvlю tS dobr0tu, є3di1nu i3zbrA vъ slovesnoe selenіe.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Vozopi2, prowbrazyz pogrebenіe tridnevnoe, prbr0kъ їHna, vъ ki1tэ molssz: t tli2 i3zbavi mS, ї}se, cRю2 si1lъ.

Bcda: GlagHlъ tvoi1hъ, gavrіi1le, glasъ radovanenъ prіemši, veselіz bžctvennagw i3sp0lnihsz: radostь bo povёdaeši, i3 veselіe vozvэщaeši bezkonečnoe.

ЃgGlъ: TebЁ dadesz radostь, bGom™i, bžctvennaz: tebЁ, є4že raduйsz, vsS tvarь vopіetъ, bGonevёsto: th bo є3di1na m™i sn7a b9іz pronarečesz, čctaz.

Bcda: E$vы mn0ю nhnэ da ўprazdni1tsz njsuždenіe, da vozdastsz mn0ю d0lgъ dnesь: mn0ю zai1mstvovanіe drevnee da dastsz preisp0lneno.

ЃgGlъ: NJbэщasz bGъ ґvraamu praoc7u, blagoslovi1tisz vъ sёmeni є3gw2 kzhkwmъ, čctaz: tob0ю že konecъ njbэщanіe prіemletъ dnesь.

Kondakъ, glasъ }:

Vzbrannoй voev0dэ pobэdi1tєlьnaz, ćkw i3zbavlьšesz t ѕlhhъ, blagodarstvєnnaz vospisyemъ ti2 rabi2 tvoi2, bcde: no ćkw i3myщaz deržavu nepobэdi1muю, t vsskihъ nasъ bёdъ svobodi2, da zovemъ ti2: raduйsz, nevёsto nenevёstnaz.

Jkosъ: ЃgGlъ predstatelь sъ nb7sE p0slanъ bhstь reщi2 bcdэ, raduйsz, i3 so bezpl0tnыmъ glasomъ voploщaema tS zrS, gDi, ўžasašesz, i3 stosše, zovhй kъ neй takov†z: raduйsz, є4юže radostь vozsіsetъ: raduйsz, є4юže klstva i3sčeznetъ: raduйsz, padšagw ґdama vozzvanіe: raduйsz, slezъ є4vinыhъ i3zbavlenіe: raduйsz, vыsoto2, neudobovoshodi1maz čelovёčeskimi p0mыslы: raduйsz, glubino2 neudobozri1maz i3 ѓgGlьskima nči1ma: raduйsz, ćkw є3si2 cRevo sэdaliщe: raduйsz, ćkw n0siši nossщago vs‰: raduйsz, ѕvэzdo2, kvlsющaz slnce: raduйsz, ўtr0bo bžctvennagw voploщenіz: raduйsz, є4юže njbnovlsetsz tvarь: raduйsz, є4юže poklansemsz tvorcY. Raduйsz, nevёsto nenevёstnaz.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Ne posluži1ša tvari bGomydrіi pače sozdavšagw, no džgnennoe preщenіe myžeski popravše, radovahusz poю1щe: prepёtый nc7є1vъ gDь i3 bGъ, blagoslovenъ є3si2.

Bcda: Svёtъ neveщestvennый povёdaz, vъ veщestvennэ tэlesi2 sovokuplsemь za miloserdіe mn0goe, svёtloe blagovёщenіe, bžctvєnnaz propovBdanіz, nhnэ vzыvaeši mi2: blagoslovenъ, vsečctaz, pl0dъ tvoegw2 čreva.

ЃgGlъ: Raduйsz, vLčce dv7o, raduйsz, prečctaz, raduйsz, prіsteliщe b9іe: raduйsz, svёщniče svёta, ґdamovo vozzvanіe, є4vы i3zbavlenіe, goro2 s™az, presvstvennoe svzщenіe i3 čert0gъ bezsmertіz.

Bcda: Dyšu njči1sti, tёlo njsvzti2, cerkovь sotvori1 mz vmэsti1telьnu bGa, ski1nію bGoukrašenu, njduševlenъ hramъ nai1tіemъ pres™agw d¦a, i3 ži1zni čctuю m™rь.

ЃgGlъ: Ćkw mnogosvёtluю svэщY, i3 bGodёlanenъ čert0gъ vi1žu tS nhnэ ćkw zlatъ kіvHtъ, zak0na podatelz prіimi2, bGonevёsto, blagoizv0livšago čelovёčeskoe i3zbaviti tob0ю tlёnnoe suщestvo2.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Slhši, ntrokovi1ce dv7o čctaz, da rečetъ ќbw gavrіi1lъ sovёtъ vhšnzgw drevnій, i4stinnый, bydi kъ prіstію got0va b9ію: tob0ю bo nevmэsti1mый sъ čelovёki poživE. Tёmъ i3 raduzsz vopію2: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Bcda: Ќmъ vsskъ pobэždaetsz zemnhhъ, tvэщA dv7i1ca, i4щuщi ±že mnЁ vэщaeši presl†vnaz: slhšahъ tvo‰ slovesA, no boю1sz ўžasaющisz, da ne lestію mS, ćkw є4vu daleče p0sleši t bGa. No nbače sE vopію2: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

ЃgGlъ: SE tebЁ nedoumёnnoe razrэši1sz, glag0letъ kъ si6mъ gavrіi1lъ: d0brэ bo reklA є3si2, veщь neudoboposti1žna, slovesє1mъ tvoi1hъ ўstenъ povinyющisz pr0čee. Ne sumni1sz ćkw lesti, ćkože veщi vёruй: ѓzъ bo raduzsz vopію2: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Bcda: Zak0nъ seй t bGa є4stь čelovёkwmъ, nepor0čnaz ѓbіe glag0letъ, džbщіz lюbvE ržctvo2 proish0ditъ, ne vёmъ supryžnika slasti vsekonečnw: kakw ќbw glag0leši, ćkw roždY; boю1sz, є3gdA lestь glag0leši; no nbače sE vopію2: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

ЃgGlъ: Glag0lы, ±že mnЁ vэщaeši, čctaz, ѓgGlъ paki glag0letъ, nbhčaz є4stь roždestvA čelovёkwvъ smertnыhъ: i4stinnw bGa tebЁ njbэщavaю, pače sl0va že i3 smhsla voploщaema, ćkw vёstь, i3zъ tebє2. Tёmže i3 raduzsz, vopію2: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Bcda: Kvlsešisz mnЁ i4stinы vэщatelь, rečE dv7a, radosti bo džbщіz prišelъ є3si2 blagovёstnikъ: dyšu ќbw njči1stihъ sъ tёlomъ, i3 po glag0lu tvoemY bydi mnЁ, da vseli1tsz bGъ vъ mS, kъ nemyže vopію2 sъ tob0ю: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Na f7-й pёsni paki vžigaюtъ svэщы2 bratіz. Čestnёйšuю ne poemъ, no poemъ pripёvъ prazdnika:

Blagovэstvyй, zemlE, radostь velію, hvali1te, nebesA, b9ію slavu.

Taže їrm0sъ: Ćkw njduševlennomu:

Pod0bnэ i3 v7-й li1kъ pripёvъ, i3 їrm0sъ: i3 kъ pr0čыmъ troparє1mъ prazdnika, t0йže pripёvъ.

/Ў tripёsnca že kъ troparє1mъ pripэvaemъ:

Slava tebЁ, b9e našъ, slava tebЁ.

Kъ bGorHdičnыmъ pripэvaemъ pripёvъ prazdnika.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Ćkw njduševlennomu b9ію kіvHtu, da nikakože k0snetsz rukA skvernыhъ. Ўstnё že vёrnыhъ bcdэ nem0lčnw, glasъ ѓgGla vospэvaющe, sъ radostію da vopію1tъ: raduйsz, blagodatnaz, gDь sъ tob0ю.

Pače smhsla začenši bGa, є3stestvA nbhčaz ўtai1sz, ntrokovi1ce: th bo vъ ržctvЁ m™rskagw i3zbэžala є3si2 tlёnnagw є3stestvA, i3 prevhšši syщi. Tёmže dost0йnw slhšiši: raduйsz, blagodatnaz, gDь sъ tob0ю.

Kakw t0čiši mleko2, dv7o čctaz, ne m0žetъ i3zreщi2 ljzhkъ zemlenъ: strannu bo є3stestvA pokazyeši veщь, zak0nnagw ržctvA ўstavъ preh0diši. Tёmže dost0йnw slhšiši: raduйsz, blagodatnaz, gDь sъ tob0ю.

Taйnw vo sщ7ennыhъ pisanіihъ glag0lasz nj tebЁ, m™i vhšnzgw: lёstvicu bo drevle їakwvъ tS njbrazyющuю vi1dэvъ, rečE: stepenь b9іz sіS. Tёmže dost0йnw slhšiši: raduйsz, blagodatnaz, gDь sъ tob0ю.

Čydnoe svzщennozvlennomu mwmseю kupinA i3 džgnь, pokazA čydo: i3щaй že koncA vъ prehoždenіi vremenъ, vo ntrokovi1cэ čctэй, rečE, ўzrю2. E$йže, ćkw bcdэ, da rečetsz: raduйsz, blagodatnaz, gDь sъ tob0ю.

Danіi1lъ tS g0ru narečE mhslennuю: rodi1telьnicu že b9ію i3saіa: vi1ditъ že ćkw runo2 gedeHnъ: dv7dъ že svzщenіe glag0letъ, dverь že tS i4nъ. Gavrіi1lъ že tebЁ vzыvaetъ: raduйsz, blagodatnaz, gDь sъ tob0ю.

Taže їrm0sъ trіHdi, i3 prazdnika pripёvъ i3 їrm0sъ, džba li6ka vkypэ.

Svэti1lenъ:

Pod0benъ: So ўčeniki2:

ЃGglьskihъ si1lъ ґrhіstrati1gъ p0slanъ bhstь t bGa vsederži1telz kъ čctэй i3 dv7э, blagovэsti1ti strannoe i3 neizrečennoe čydo: zanE bGъ, ćkw člvёkъ, i3zъ neS mladodёйstvuetsz bezъ sёmene, nazidazй vesь čelovёčeskій r0dъ: lю1dіe, blagovэsti1te njbnovlenіe mjra. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, i4nъ svэti1lenъ.

Pod0benъ: Žєnы2 ўslhšite:

E$že t vёka dnesь poznavaetsz tainstvo b9іe, bGъ sl0vo, sn7ъ dv7ы mRji za miloserdіe bыvaetъ, i3 radostь blagovёщenіz gavrіi1lъ provэщavaetъ. Sъ ni1mže vozopіemъ є4й: raduйsz, m™i gDnz.

Na hvali1tehъ:

Vsskoe dыhanіe:

I# poemъ stіhi6rы, na d7, glasъ №.

Pod0benъ: Nbcnыhъ činHvъ:

Sъ nbcnыhъ krugHvъ sletёvъ gavrіi1lъ vъ nazaretъ, prіi1de kъ dv7э mRji, vopіS є4й: raduйsz, začneši sn7a, ґdama drevnэйšago, tvorcA vэkHvъ i3 i3zbavitelz, vopію1щihъ tebЁ: raduйsz, čctaz.

Soprisnosyщnoe sl0vo prebeznačalьnagw nc7A, ne razluči1vsz g0rnihъ, nhnэ predstA dHlьnыmъ, radi kraйnzgw blagoutr0bіz, mi1lostь prіemъ, є4že na nы2 popolznovenіz, i3 ґdamovu niщetY vosprіemъ, vowbrazi1sz vъ čuždee.

Gavrіi1lъ dv7э blagovёstіe sъ nb7sE prinesъ, vopіsše: raduйsz, začneši vo črevэ tvoemъ, tob0ю vmэsti1mago, nevmэsti1mago že vsёmi: i3 raždaющaz kvi1šisz, t nc7A prežde denni1cы vozsіsvšago.

Presyщestvennoe sl0vo pl0tію vseli1sz vъ tS, dž§imъ sovёtomъ, bcde dv7o, nazdA r0dъ, i4že po namъ, padšій t drevnіz klstvы. Tёmъ є4že raduйsz, tebЁ vsi2, m™i hrt0va, so ѓgGlomъ vopіemъ vёrnw.

Slava, i3 nhnэ, glasъ v7.

Feofanovo: E$že t vёka tainstvo tkrыvaetsz dnesь, i3 sn7ъ b9ій shnъ čelovёčь bыvaetъ, da hyždšee vosprіemъ podastъ mi2 lyčšee, solgasz drevle ґdamъ, i3 bGъ vozželёvъ bhti, ne bhstь: člvёkъ bыvaetъ bGъ, da b0ga ґdama sodёlaetъ. Da veseli1tsz tvarь, da likovstvyetъ є3stestvo2, ćkw ґrhagGlъ dv7э so strahomъ predstoi1tъ: i3 є4že raduйsz prin0sitъ, pečali soproti1vnoe. Za miloserdіe mi1losti vočlvёčivыйsz, b9e našъ, slava tebЁ.

Ѓщe є4stь subbHta, i3li2 nedёlz, Slavosl0vіe veli1koe i3 є3ktєnіi2, i3 tpystъ. Ѓщe že denь p0stenъ, poemъ na stіh0vnэ trіHdi samoglasenъ dnE, dvaždы: i3 myčeničenъ.

Slava, i3 nhnэ, prazdnika, glasъ }:

Da veselstsz nebesA, i3 raduetsz zemlS: i4bo nc7Y soprisnosyщnый, sobeznačalьnый i3 soprest0lьnый, щedr0tstvo prіemъ, i3 čelovэkolю1bnuю mi1lostь, sebE postavi vo i3stoщanіe, blagovolenіemъ i3 sovёtomъ dž§imъ, i3 vo ўtr0bu vseli1sz dэvi1ču, pred8wčiщennuю d¦omъ. Q čudesE! BGъ vъ čelovёcэhъ, nevmэsti1mый vъ ložesnahъ, bezlёtnый vъ lёto: i3 є4že preslavnэe, ćkw i3 začatіe bezsёmenno, i3 i3stoщanіe neskazanno, i3 tainstvo є3li1ko. BGъ bo i3stoщavaetsz i3 voploщaetsz, i3 zi1ždetsz, ѓgGlu kъ čctэй začatіe glag0lavšu: raduйsz, njbradovannaz, gDь sъ tob0ю, i3mёzй velію mi1lostь.

Taže, Blago є4stь: E#di1noždы. Po DŽ§e našъ:

Troparь prazdnika, i3 є3ktenіA, vъ konecъ tri2 pokl0nы veli6kіz, bezъ tpysta ќtreni: daetsz že i3 s™hй є3leй bratіi, i3 poetsz stіhi1ra samoglasna, i3 časъ №-й sъ kafjsmoю.

Troparь i3 kondakъ prazdnika, i3 vъ konecъ tri2 pokl0nы veli6kіz, i3 moli1tva:

HrtE, svёte i4stinnый:

I# tpystъ.

Vъ G-й že časъ dnE i3sh0dimъ so krtы2 sъ lіtjeю vnЁ monastыrS: i3 vozvraщšesz vh0dimъ vъ trapezu, i3 poemъ časъ G-й, ѕ7-й, sъ kafjsmami, bezъ pokl0nwvъ, troparь i3 kondakъ prazdnika.

Na časёhъ že vъ kampanъ ne ўdarsemъ, na ѕ7-mъ časЁ poemъ troparь paremіi2 trіHdi, i3 prHčaz po či1nu i4hъ, i3 paremіA. I# čtemъ sl0vo, є3myže načalo:

Paki radostь blgovёщenіz:

Prisovokuplsemъ že i3 f7-й časъ sъ kafjsmoю i3 čtenіemъ. Posemъ blžє1nna sk0rw bezъ pёnіz i3 bezъ pokl0nwvъ.

Pomzni2 nasъ, gDi:

Li1kъ nbcnый.

Slava:

Li1kъ s™hhъ ѓgGlъ:

NJslabi, njstavi:

Po DŽ§e našъ:

Kondakъ prazdnika.

GDi, pomi1luй, m7.

Slava, i3 nhnэ.

Čestnёйšuю heruv‡mъ:

I# pokl0nы tri2 veli6kіz, i3 moli1tva:

Vses™az trbce:

I# tpystъ.

I# poemъ večernю bezъ kafjsmы i3 bezъ pokl0nwvъ.

Na GDi, vozzvahъ, poemъ trіHdi samoglasenъ dnE, dvaždы, bezъ myčenična: i3 podHbnы trіHdi tri2: i3 prazdnika tri2: i3 ґrhagGla tri2.

Stіhi6rы prazdnika, glasъ d7. Samogl†snы:

Vъ šesthй mёszcъ p0slanъ bhstь ґrhagGlъ kъ dv7э čctэй: i3 radovatisz є4й prirekъ, blagovэsti2 i3zъ neS i3zbavitelю proiti2. Tёmže prіi1mši cэlovanіe, začatъ tS prevёčnago bGa, neskazannw blagovoli1všago vočelovёčitisz, vo spasenіe dyšъ našihъ.

LJzhka, є3gHže ne vёdzše, ўslhša bcda: glag0laše bo kъ neй ґrhagGlъ blagovёщenіz glag0lы, tonyduže vёrnw prіi1mši cэlovanіe, začatъ tS prevёčnago bGa. Tёmže i3 mы2 raduющesz vopіemъ ti2: i3zъ neS voploti1vыйsz neprel0žnw, b9e, mi1rъ mjrovi daruй, i3 dušamъ našыmъ velію mlctь.

SE vozzvanіe nhnэ kvi1sz namъ, pače sl0va bGъ čelovёkwmъ soedinsetsz, ґrhagGlovыmъ glasomъ prelestь tgonsetsz: dv7a bo prіemletъ radostь, zemn†z bhša nb7o. Mjrъ razrэši1sz pervыz klstvы. Da raduetsz tvarь, i3 glasы da vospoetъ: tv0rče i3 i3zbavitelю našъ, gDi, slava tebЁ.

ҐrhagGla stіhi6rы, glasъ №.

Pod0benъ: Vsehvalьnіi m§nicы:

Gavrіi1lъ veli1kій, ќmъ bGovi1dnэйšій, svэtozarnый i3 spasi1telьnый, svёtъ tris0lnečnый zri1tъ, i3 poetъ sъ vhšnimi či1nы bžctvennoe i3 strašnoe pёnіe: m0litъ darovati dušamъ našыmъ mi1rъ i3 velію mi1lostь.

Veli1koe tainstvo, pervэe ѓgGlwmъ nevёdomoe, i3 prežde vBkъ soblюdaemoe, є3di1nomu ўvёrisz tebЁ, gavrіi1le, i3 sіE є3di1nэй povёdalъ є3si2 čctэй, vъ nazaretъ prišedъ, sъ neюže moli2, darovati dušamъ našыmъ mi1rъ i3 velію mi1lostь.

Kъ №i stіhY pripёvъ:

Tvorsй ѓgGlы svo‰ d¦i, i3 slugi6 svo‰ plamenь džgnennый.

Svёta shй i3sp0lnь pri1snw, i3 tvorS hotёnіe, i3 skončavaz povelBnіz vsederži1telz, načalьniče ѓgGlwvъ, gavrіi1le vseizrsdne, lюb0vію tS čtyщыz spasaй, pri1snw prosS, darovati dušamъ našыmъ mi1rъ i3 velію mi1lostь.

Slava, i3 nhnэ, glasъ ѕ7. Samoglasenъ:

P0slanъ bhstь sъ nb7sE gavrіi1lъ ґrhagGlъ, blagovэsti1ti dv7э začatіe: i3 prišedъ vъ nazaretъ, pomыšlsše vъ sebЁ, čudesi2 ўdivlszsz. Q kakw vъ vhšnihъ nepostiži1mъ shй t dv7ы raždaetsz: i3mёzй prest0lъ nb7o, i3 podn0žіe zemlю, vo ўtr0bu vmэщaetsz dv7i1ču! Na neg0že šestokrыlatіi i3 mnogooči1tіi zrёti ne m0gutъ, sl0vomъ є3di1nэmъ t seS voploti1tisz blagoizv0li. B9іe є4stь sl0vo nastosщee, čto2 u5bo stoю2 i3 ne glag0lю dv7э: raduйsz, blagodatnaz, gDь sъ tob0ю: raduйsz, čctaz dv7o: raduйsz, nevёsto nenevёstnaz: raduйsz, m™i životA, blagoslovenъ pl0dъ čreva tvoegw2!

Їereй že tvori1tъ proskomjdію vъ stіhi6rы. Vh0dъ so є3đlіemъ.

Svёte ti1hій:

Prokjmenъ, i3 čtє1nіz dnE, i3 prazdnika dvЁ:

№-z, Vni1de mwmseй:

v7-z, GDь sozda mz:

Taže є3ktenіA malaz: i3 vozglasъ tris™agw, i3 tris™0e.

Prokjmenъ, glasъ d7:

Blgovэsti1te denь t dnE spasenіe bGa našegw.

Stjhъ: Vosp0йte gDevi pёsnь n0vu, vosp0йte gDevi, vsS zemlS.

Ґpclъ ko є3vreєmъ, začalo ™ѕ:

Bratіe, svztsй i3 njsvzщaemіi.

Ґllilyіa, glasъ №: Sni1detъ ćkw d0ždь na runo2, i3 ćkw kaplz kaplющaz na zemlю.

Stjhъ: Bydetъ i4mz є3gw2 blagosloveno vo vёki, prežde s0lnca prebыvaetъ i4mz є3gw2.

E#đlіe luki2, začalo G:

Vo dnehъ džnэhъ začatъ є3lіsavetъ:

I# prHčaz bžctvennыz lіturgji zlatoystagw.

Vmёstw Dost0йna, poemъ їrm0sъ:

Ćkw njduševlennomu:

Pričastenъ: I#zbrA gDь sіHna, i3 i3zv0li є3go2 vъ žili1щe sebЁ.

(Zri2) Їwanna p0stnika: NJbrэtaemъ vъ nёkіihъ tĐpicэhъ, є4že pёtisz vъ semъ dni2 čestnagw segw2 prazdnika: Da i3spravitsz moli1tva moS: I# sіE ne vёmъ, kjimъ nravomъ njpredэli1sz. Nёcыi bo i3zъ proizvolenіz i3 neučenіz mnHgaz priloži1ša. Ѓzъ že, ćkw mnю2, sіE ne popuщati vъ zlatoystagw soveršennoй lіturgji, i3 vъ ѕ7 časЁ, i3 proskomjdіi bhvšeй.

Glag0letъ bo, vъ kkov0mъ dni2 sluči1tsz prazdnikъ bžctvennagw blagovёщenіz, lіturgja zlatoystagw, i3 na trapezэ razrэšenіe rhbъ, kk0vъ ѓщe denь sluči1tsz.

Sіe bo prіshomъ t bžctvennыhъ ntcє1vъ, є4že ćsti rы6bы vъ denь bžctvennagw blagovёщenіz. Da i3spravitsz že, vъ preždesvzщennыhъ lіturgji začini1sz pёti, i3 vъ f7-mъ časЁ: ne bo trebstvuetъ k0emu plača znamenію vъ semъ dni2 pёtisz: čestvyemъ bo t0й, ćkw glavi1znu našegw spasenіz.

(Zri2) Ѓщe veli1kіz radi nyždы nёstь lіturgji.

Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы trіHdi podHbnы, G: i3 prazdnika, d7: i3 ґrhagGla, G. Slava, i3 nhnэ, prazdnika. Vh0dъ, prokjmenъ, i3 čtenіz dnE, i3 prazdnika, v7. Taže prokjmenъ, ґpclъ, i3 є3đlіe prazdnika: i3 po čtenіi, Spod0bi, gDi: Na stіh0vnэ trіHdi samoglasenъ dnE dvaždы: i3 myčeničenъ. Slava, i3 nhnэ: Dnesь radostь: Po Nhnэ tpuщaeši: troparь ґrhagGla: Slava, i3 nhnэ prazdnika. E#ktenіA, i3 tri2 pokl0nы veli6kіz, i3 tpystъ. Na trapezэ bыvaetъ ўtэšenіe bratіi velіe, kdi1mъ rhbы, i3 pіemъ vіno2, vъ kjйlibo denь sluči1tsz, є3di1noždы dnemъ, kromЁ subbHtы i3 nedёli.

(Zri2) Povečerіe poemъ maloe vъ pritv0rэ posk0ru, bezъ pokl0nwvъ i3 kanHna: t0čію na Slava vъ vhšnihъ, tri2 pokl0nы, i3 po trisvzt0mъ tri2 pokl0nы, i3 po Čestnёйšuю: G pokl0nы veli6kіz, sъ moli1tvoю, GDi i3 vLko: i3 pr0čыz v7i. I# na poslёdnemъ trisvzt0mъ, G pokl0nы, i3 tpystъ.

Ѓщe sluči1tsz blagovёщenіe vъ subbHtu G-ю i3li2 d7-ю postHvъ.

Vъ pzt0kъ večera: Kafjsmы ne glag0lemъ: na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы na ‹: trіHdi samoglasenъ dnE, dvaždы, i3 prazdnika, }: Slava, i3 nhnэ, prazdnika. I# čtє1nіz prežde dnE, i3 prazdnika є7. I# Da i3spravitsz moli1tva moS: i3 pr0čee preždesvzщennыhъ. NJ №-mъ že časЁ n0щi, poemъ povečerіe veli1koe po nbhčaю. Po №-mъ Tris™0mъ, troparь prazdnika. Po v7-mъ, kondakъ prazdnika. Po Slava vъ vhšnihъ: i3shoždenіe, ćkože pred8ukazasz vъ denь p0stenъ.

Na ќtreni: Bыvaetъ slyžba vsS prazdnika, nižE četveropёsnecъ, ne i4no čto2 subbHtnoe poetsz, no vsE prazdnika: poemъ že i3 Slavosl0vіe veli1koe: četveropёsnecъ že poetsz vъ četvert0kъ na povečerіi. Takožde i3 na lіturgji vsE prazdnika. Predъ lіturgjeю že vo v7-й časъ dnE, i3shoždenіe tvori1mъ vnЁ monastыrS po nbhčaю: i3 vozvraщšesz poemъ lіturgjю, i3 blažє1nna t kanHna prazdnika pёsnь G-z, i3 ѕ7-z.

Podobaetъ vёdati, ѓщe sluči1tsz blagovёщenіe vъ nedёlю G-ю postHvъ.

Vъ subbHtu na malэй večerni: Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы krtA d7: Slava, i3 nhnэ, prazdnika. Na stіh0vnэ stіhi1ra voskresna є3di1na, i3 prazdnika G, samogl†snы: Stіh0vna veli1kіz večerni, sъ pripёvы i4hъ: Slava, i3 nhnэ, prazdnika. Po Trisvzt0mъ troparь voskresenъ: Slava, i3 nhnэ, prazdnika. E#ktenіA i3 tpystъ.

Na veli1cэй večerni: Blaženъ myžъ, kafjsma vsS. Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы voskrє1snы, G: i3 krtA podHbnы G: i3 prazdnika podHbnы, G, na d7. Slava, krtA, glasъ G: HrtE, b9e našъ: I# nhnэ, prazdnika, glasъ ѕ7: P0slanъ bhstь: Taže, vh0dъ. I# čtenій є7. Na lіtji stіhi6rы prazdnika, samoglasnы G, glasa №: i3 krtA, G: pi6sanы na hvali1tehъ. Slava, prazdnika: I# nhnэ, krtA. Na stіh0vnэ stіhi6rы voskrє1snы, po ґlfavi1tu. Slava, krtA: I# nhnэ, prazdnika. Na blagoslovenіi hlёbwvъ troparь prazdnika, dvaždы: i3 krtA №. I# čtenіe vъ poslanіihъ ґpclьskihъ, i3li2 prazdnika.

Na ќtreni: Na BGъ gDь, troparь voskresenъ glasa, dvaždы. Slava, krtA: I# nhnэ, prazdnika. Po kafjsmahъ sэdalьnы voskrє1snы sъ bGor0dičnы i4hъ: i3 čtenіe vo є3đlіi tolkov0mъ. Polmeleй, i3 sэdalьnы prazdnika, vsi2 po є3di1noždы: Slava, i3 nhnэ, prazdnika, i3 čtenіe prazdnika. Stepє1nnы glasa. Prokjmenъ prazdnika. Vsskoe dыhanіe: i3 є3đlіe prazdnika. Voskrnіe hrt0vo: pal0mъ n7: stіhi1ra prazdnika. KanHnъ voskrnъ na d7: i3 krestA na d7: i3 prazdnika na ѕ7. Katavasіa prazdnika: Tverzu ўstA mo‰: Po G-й pёsni kondakъ krtA, i3 jkosъ: Taže sэdalьnы krtA: Slava, i3 nhnэ, prazdnika, i3 čtenіe prazdnika. Po ѕ7-й pёsni kondakъ prazdnika, i3 jkosъ: i3 pr0logъ. Na f7-й pёsni poemъ, Čestnёйšuю: Svэti1lenъ voskresenъ. Slava, krtA: I# nhnэ, prazdnika. Na hvali1tehъ stіhi6rы voskrє1snы d7, i3 prazdnika G, glasъ №, pod0benъ: Nbcnыhъ činHvъ: i3 samoglasenъ, glasъ v7: E$že t vёka tainstvo: sъ pripёvы i4hъ. Taže pripёvъ: Voskrni2, gDi b9e m0й: i3 poemъ samoglasnu stіhi1ru dnE: Slava, tyюžde. I# nhnэ, Preblagoslovenna є3si2: Slavosl0vіe veli1koe. I# bыvaetъ poslёdovanіe krestopokl0nnoe po nbhčaю. I# posemъ є3ktєnіi2, i3 tpystъ. Slava, i3 nhnэ, stіhi1ra є3đlьskaz, i3 njglašenіe studjtovo. I# časъ №-й vъ pritv0rэ. Na №-mъ časЁ troparь voskresenъ: Slava, krtA: I# nhnэ, bGor0dičenъ časHvъ: Po §e našъ, kondakъ krtA, i3 prHčaz. I# soveršennый tpystъ. Vo vtorhй že časъ dnE i3sh0dimъ vnЁ monastыrS, ćkože pred8ukazasz: i3 vozvraщšesz poemъ časы2, na ni1hže glag0letsz troparь voskresenъ, i3 prazdnika i3 krestA premэnsющe, takožde i3 kondaki2.

Na lіturgji: Blažє1nna glasa, na d7, i3 prazdnika pёsnь G-z, na d7, i3 krtA pёsnь ѕ7-z, na d7. Po vh0dэ troparь voskrnъ i3 krtA, i3 prazdnika. Slava, kondakъ krtA: I# nhnэ, prazdnika. Vmёstw že tris™agw poemъ: KrtY tvoemY poklansemsz, vLko: Prokjmenъ, ґpclъ, ґllilyіa, є3đlіe, i3 pričastenъ prežde prazdnika, taže krtA. Vmёstw Dost0йna, poemъ їrm0sъ: Ćkw njduševlennomu: Lіturgja že veli1kagw vasjlіa. Takožde i3 vo vs‰ nedBli s™hhъ postHvъ, vъ ni1hže ѓщe prazdnikъ seй sluči1tsz, bыvaetъ lіturgja veli1kagw vasjlіa nepremёnnw.

Ѓщe sluči1tsz blagovёщenіe vъ ponedёlьnikъ d7-z, i3li2 є7-z, i3li2 ѕ7-z nedёli s™hhъ postHvъ.

Vъ nedёlю na malэй večerni: Stіhi6rы prazdnika na d7: Slava, i3 nhnэ, prazdnika. Na stіh0vnэ trіHdi samoglasenъ dnE dvaždы, i3 myčeničenъ: Slava, i3 nhnэ, prazdnika. Troparь prazdnika, є3ktenіA malaz: i3 tpystъ.

Na veli1cэй večerni: Po nbhčnomъ palmЁ poemъ, Blaženъ myžъ, №-й ґntіfHnъ. Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы na ‹: trіHdi pod0benъ G, i3 prazdnika, z7. Slava, i3 nhnэ: P0slanъ bhstь: Vh0dъ. Prokjmenъ dnE, i3 čtє1nіz prazdnika G. I# posemъ є3ktenіA. Rcemъ vsi2: Taže, Spod0bi, gDi: I#sp0lnimъ večernюю: Na lіtji stіhi6rы prazdnika. Slava, i3 nhnэ, prazdnika. Na stіh0vnэ stіhi6rы prazdnika, sъ pripёvы prazdnika: Slava, i3 nhnэ, prazdnika. Na blagoslovenіe hlёbwvъ troparь prazdnika, tri1ždы: i3 čtenіe prazdnika.

Na ќtreni: Poemъ prazdnika slyžbu, ćkože vъ p0stenъ denь predpisasz na rzdY, Vъ ponedёlьnikъ že d7-z nedёli postHvъ, na №-mъ časЁ bыvaetъ poklonenіe čestn0mu krtY po nbhčaю.

Ѓщe li sluči1tsz blagovёщenіe vъ sredu krtopokl0nnuю.

NJstavlsюtsz stіhi6rы i3 Slavniki, i3 kanHnъ krtA: i3 poю1tsz vъ ponedёlьnikъ, i3li2 vъ pzt0kъ tosže sedmi1cы. Zdё že poemъ slyžbu vsю2 blagovёщenіz sъ tripёsncemъ srednhmъ, ćkože ўkazasz vъ № denь, na rzdY. Ґ na ќtreni, na №-mъ časЁ, poklonenіe krtA bыvaetъ po či1nu.

Ѓщe li sluči1tsz blagovёщenіe vъ nedёlю d7-ю, i3li2 є7-ю, postHvъ.

Vъ subbHtu, na malэй večerni: Stіhi6rы prazdnika, na d7. Slava, i3 nhnэ, prazdnika. Na stіh0vnэ stіhi1ra voskresna є3di1na, i3 prazdnika stіh0vna veli1kіz večerni, sъ pripёvы i4hъ. Slava, i3 nhnэ, prazdnika. Troparь prazdnika, є3ktenіA malaz i3 tpystъ.

Na veli1cэй večerni: Blaženъ myžъ, kafjsma vsS. Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы voskrє1snы G: i3 vost0čenъ, №: i3 prazdnika, ѕ7. Slava, i3 nhnэ, glasъ ѕ7: P0slanъ bhstь: Vh0dъ. Prokjmenъ dnE: i3 čtenій prazdnika є7. Na lіtji stіhi6rы prazdnika. Slava, glasъ }: I# nhnэ, glasъ v7. Na stіh0vnэ stіhi6rы voskrnы. Slava, i3 nhnэ, prazdnika. Na blagoslovenіi hlёbwvъ troparь prazdnika, tri1ždы. I# čtenіe vъ poslanіihъ ґpclьskihъ, i3li2 prazdnika.

Na ќtreni: Na BGъ gDь, troparь voskresenъ, dvaždы: Slava, i3 nhnэ, prazdnika. Po kafjsmahъ sэdalьnы voskrnы, sъ bGor0dičnы i4hъ, i3 čtenіe vo є3đlіi tolkov0mъ. Taže polmeleй, i3 sэdalьnы prazdnika vsi2, po є3di1noždы. I# čtenіe prazdnika. Stepє1nna glasa. Prokjmenъ prazdnika. Vsskoe dыhanіe: є3đlіe prazdnika. Voskrnіe hrt0vo: pal0mъ n7. Stіhi1ra prazdnika. KanHnъ voskrnъ so їrmos0mъ na d7: trіHdi na d7: i3 prazdnika na ѕ7. Katavasіz їrm0sъ prazdnika. Po G-й pёsni sэdalenъ prazdnika. Slava, i3 nhnэ, t0йže. I# čtenіe prazdnika. Po ѕ7-й pёsni, kondakъ prazdnika i3 jkosъ: i3 čtemъ pr0logъ. Na f7-й pёsni poemъ Čestnёйšuю: Svэti1lenъ voskrnъ, i3 prazdnika. Na hvali1tehъ stіhi6rы na }: voskrnы, d7: i3 prazdnika, d7, sъ pripёvы i4hъ, i3 so Slavnыmъ. Posemъ pripёvъ: Voskrni2, gDi b9e m0й: i3 poemъ samoglasnu stіhi1ru dnE: Slava, paki tyюžde. I# nhnэ: Preblgoslovenna є3si2: Slavosl0vіe veli1koe. Po Tris™0mъ troparь voskresenъ, є3ktєnіi2 i3 tpystъ. Taže, Slava, i3 nhnэ, stіhi1ra є3đlьskaz. I# daetsz bratіi s™hй є3leй t kandi1la pres™hz bcdы, poю1щыmъ namъ samoglasnu stіhi1ru prazdnika: i3 i3shoždenіe vъ pritv0rъ, i3 časъ №-й. Na №-mъ časЁ troparь voskrnъ: Slava, prazdnika: I# nhnэ, bGor0dičenъ časHvъ. Po Tris™0mъ kondakъ prazdnika, i3 prHčaz: i3 soveršennый tpystъ.

(Zri2) Pri časё že v7-mъ dnE tvori1mъ i3shoždenіe vnЁ nbi1teli, ćkože pred8ukazasz na rzdY, i3 vozvraщšesz, poemъ lіturgjю veli1kagw vasjlіa. Blažє1nna glasa na ѕ7: i3 prazdnika pёsnь G-z na d7. Po vh0dэ troparь voskrnъ, i3 prazdnika. Slava, i3 nhnэ, kondakъ prazdnika. Prokjmenъ, ґpclъ, Ґllilyіa, є3đlіe i3 pričastenъ, prežde nedёli, i3 pot0mъ prazdnika.

Ѓщe sluči1tsz blagovёщenіe pres™hz bcdы vъ sredu є7-z nedёli postHvъ.

Poemъ slyžbu predprazdnstva blgovёщenіz, stіhi6rы i3 kanHnъ vъ ponedёlьnikъ na rzdY: minei že s™agw poemъ na povečerіi. Poneže prelagaetsz veli1kій kanHnъ sъ četvertkA na vt0rnikъ tosže nedёli. I# poemъ veli1kій kanHnъ sъ tripёsncemъ vt0rničnыmъ, prazdnika radi pres™hz bcdы. Poneže vъ sredu vъ prazdnikъ samый kafjsma ne glag0letsz, i3 pokl0nы ne bыvaюtъ. I# tdanіe poemъ prazdnika vъ četvert0kъ. Togw2 radi vъ sredu večera stіhi6rы sъ pokl0nы, i3 kanHnъ veli1kій vъ četvert0kъ ne poetsz, predpёtъ bo є4stь vo vt0rnikъ.

Vъ sredu že є7-z nedёli postHvъ, poemъ vsю2 slyžbu, večerъ i3 ќtrw prazdnika sъ trіHdію po ўstavu, ćkože pred8ukazasz vъ denь p0stenъ, ґ tdanіe poemъ blgovёщenіz, vъ četvert0kъ na ќtreni sъ tripёsncemъ ґpclьskimъ: ćkože kvleno є4stь vъ ponedёlьnikъ d7-z i3 є7-z nedёli postA, na tdanіe prazdnika blagovёщenіz.

Ѓщe sluči1tsz blgovёщenіe pres™hz bcdы vъ četvert0kъ є7-z nedёli postHvъ, є3gdA poetsz veli1kій kanHnъ.

I# prelagaetsz prazdnika radi veli1kій kanHnъ gDi1na ґndrea, i3 poemъ є3go2 vo vt0rnikъ tosže nedёli sъ tripёsncemъ vt0rničnыmъ. Ґ tripёsnecъ ґpclьskій poemъ sъ prazdnikomъ blagovёщenіz, i3 poslэdi2 katavasіa trіHdi.

Ѓщe sluči1tsz blagovёщenіe pres™hz bcdы vъ pzt0kъ tosže nedёli.

Poemъ predprazdnstva blagovёщenіz stіhi6rы i3 kanHnъ napredi2 vъ sredu na rzdY, veli1kagw radi kanHna: s™agw že minei poemъ na povečerіi.

Ѓщe sluči1tsz blagovёщenіe pres™hz bcdы vъ subbHtu ґkafіsta.

Vъ pzt0kъ večera: Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы na ‹: trіHdi samoglasenъ dnE dvaždы, i3 prazdnika na }. Slava, i3 nhnэ, prazdnika: P0slanъ bhstь: vh0dъ, I# čtє1nіz dnE i3 prazdnika, є7. Po Da i3spravitsz moli1tva moS, pokl0nы G, i3 prHčaz preždesvzщennыhъ: i3 na Bydi i4mz gDne, G pokl0nы: i3 na tpystэ G pokl0nы.

(Zri2) NJ №-mъ že časЁ n0щi klepletъ vъ veli1koe, i3 pot0mъ vo vs‰. I# sobravšesz vъ hramъ, blagoslovi1všu їereю, poemъ veli1koe povečerіe, їereй že kadi1tъ, ćkože є4stь nbhčaй. I# po Slava vъ vhšnihъ, i3sh0dimъ vъ pritv0rъ, i3 tvori1mъ nbhčnuю lіtjю, i3 poemъ stіhi6rы samogl†snы prazdnika G, glasъ №: Slava, i3 nhnэ: Blagovэstvyetъ gavrіi1lъ: i3 nbhčnaz moli1tva bdёnіz t їerea: i3 po skončanіi paki vh0dimъ vo hramъ. I# poemъ na stіh0vnэ stіhi6rы samogl†snы sъ pripёvы i4hъ. Slava, i3 nhnэ: Dnesь radostь: Na blagoslovenіi hlёbwvъ troparь prazdnika, tri1ždы: i3 čtenіe prazdnika.

Na ќtreni: Na BGъ gDь, troparь prazdnika, tri1ždы. Po №-й kafjsmэ kondakъ: Vzbrannoй voev0dэ: i3 drug‡z G, i3 jkosы G: i3 paki kondakъ №-й, i3 čtenіe ґkafіsta. Po v7-й kafjsmэ, kondaki2 G: i3 jkosы G: i3 paki kondakъ №-й. Vzbrannoй: ćkože prežde kvleno є4stь. I# čtє1nіz ґkafіsta, i3 polmeleй: i3 sэdalьnы vsi2 prazdnika, i3 čtє1nіz prazdnika. Stepє1nna, №-й ґntіfHnъ d7-gw glasa. Prokjmenъ prazdnika. Vsskoe dыhanіe: є3đlіe prazdnika. Pal0mъ n7. Stіhi1ra prazdnika. KanHnъ prazdnika, so їrmos0mъ na }: i3 ґkafіsta, na ѕ7. Katavasіa prazdnika, džba li6ka vkypэ. Četveropёsnca že zdЁ ne poemъ: no poemъ napredi2, vъ četvert0kъ na povečerіi. Po G-й pёsni kondaki2 G, i3 jkosы G: i3 paki kondakъ №-й. Posemъ sэdalenъ: i3 čtenіe prazdnika. Po ѕ7-й pёsni kondaki2 G: i3 jkosы G. Taže kondakъ: Q vsepёtaz m™i, tri1ždы: i3 jkosъ №-й, i3 kondakъ: Vzbrannoй voev0dэ: i3 čtemъ pr0logъ i3 smnaxarій. Na f7-й pёsni, Čestnёйšuю ne poemъ: no poemъ pripёvы prazdnika, ćkože predpisasz na samый prazdnikъ, kъ troparє1mъ že kanHna ґkafіsta pripёvъ: Pres™az bcde, spasi2 nasъ. Taže na sh0dэ poemъ pripёvъ, i3 їrm0sъ: Ćkw njduševlennomu: i3 pokl0nъ. Svэti1lenъ prazdnika. Na hvali1tehъ stіhi6rы prazdnika glasъ №, pod0benъ: Nbcnыhъ činHvъ: na d7. Slava, i3 nhnэ: Da veselstsz nb7sA: Slavosl0vіe veli1koe. Troparь prazdnika, є3ktєnіi2, i3 tpystъ. I# daetsz bratіi s™hй є3leй po nbhčaю, i3 njglašenіe studjtovo, i3 časъ № vъ pritv0rэ. Na №-mъ časЁ, troparь prazdnika. Po Tris™0mъ kondakъ prazdnika, i3 pr0čee, i3 tpystъ, i3 i3shoždenіe vnЁ monastыrS.

Na lіturgji: Blažє1nna prazdnika, pёsnь G-z, i3 ѕ7, na }. Prokjmenъ, ґpclъ, ґllilyіa, є3đlіe i3 pričastenъ prazdnika.

NJ t0mže prazdnicэ, ѓщe sluči1tsz vъ subbHtu lazarevu:

Vъ pzt0kъ večera: Kafjsmы ne glag0lemъ. Na GDi, vozzvahъ, stіhi1ra samoglasna dnE, dvaždы: Dušepoleznuю: maluю: i3 prazdnika, G: Sovёtъ prevёčnый: I# s™agw lazarz, є7. Slava, Dušepoleznuю veli1kuю: I# nhnэ, prazdnika: P0slanъ bhstь: Vh0dъ, prokjmenъ, i3 čtenіe dnE. I# prazdnika čtenій є7: i3 pr0čee preždesvzщennыhъ. Na trapezэ že razrэšenіe vіnA i3 є3lea.

(Zri2) NJ №-mъ že časЁ n0щi ўdarsetъ vъ veli1kій kampanъ dov0lьnw, i3 vo vs‰. I# sobravšesz vo hramъ, poemъ povečerіe veli1koe. Po №-mъ Tris™0mъ, troparь prazdnika. Po v7-mъ, kondakъ prazdnika. I# po Slava vъ vhšnihъ, i3shoždenіe vъ pritv0rъ. I# poemъ samogl†snы stіhi6rы prazdnika, G. I# trіHdi samogl†snы, G, pi6sanы na hvali1tehъ: B9estvA tvoegw2, hrtE: Slava, Da veselstsz nb7sA: I# nhnэ, Blgovэstvyetъ: Na stіh0vnэ stіhi6rы samogl†snы prazdnika, sъ pripёvы i4hъ. Slava, Predstalъ є3si2 gr0bu: I# nhnэ, Dnesь radostь: po §e našъ: troparь prazdnika, tri1ždы: i3 blgoslovenіe hlёbwvъ. I# čtenіe prazdnika.

Na ќtreni: Na BGъ gDь, troparь prazdnika, dvaždы. Slava, bщee voskrnіe: I# nhnэ, prazdnika. Po №-й kafjsmэ, sэdalenъ trіHdi, glasъ №: Ўщedrivъ m†rfinы i3 mar‡inы slezы: dvaždы: Slava, i3 nhnэ, prazdnika. I# čtenіe nj lazarэ. Po v7-й kafjsmэ sэdalenъ trіHdi, glasъ є7: I#st0čnikъ premydrosti: dvaždы. Slava, i3 nhnэ, prazdnika. I# čtenіe nj pravednomъ lazarэ, i3li2 prazdnika. Taže polmeleй i3 sэdalenъ prazdnika, i3 čtenіe prazdnika. Stepє1nna, №-й ґntіfHnъ d7-gw glasa. Prokjmenъ, є3đlіe prazdnika. Voskrnіe hrt0vo: i3 pal0mъ n7. I# stіhi1ra prazdnika. KanHnъ prazdnika so їrmos0mъ na ѕ7: i3 s™agw lazarz džba kanHna na }. Takožde i3 četveropёsnca. Katavasіa v7-gw kanHna lazareva, їrm0sъ: V0du prošedъ: džba li6ka vkypэ. Po G-й pёsni kondakъ i3 jkosъ, i3 sэdalenъ s™agw lazarz. Slava, i3 nhnэ, prazdnika: i3 čtenіe prazdnika. Po ѕ7-й pёsni, kondakъ prazdnika i3 jkosъ, i3 čtenіe. Na f7-й pёsni Čestnёйšuю ne poemъ, no poemъ pripёvъ prazdnika, ćkože predpisasz na samый prazdnikъ. Kъ trіHdi že kanHna glag0lemъ pripёvъ: Slava tebЁ, b9e našъ, slava tebЁ. Katavasіa, Voi1stinnu bcdu: Taže pripёvъ prazdnika i3 їrm0sъ: Ćkw njduševlennomu: posemъ, S™ъ gDь bGъ našъ, na glasъ №. Svэti1lenъ prazdnika, dvaždы: Slava, i3 nhnэ, lazarz. Na hvali1tehъ stіhi6rы prazdnika G: i3 lazarz G. Taže pripёvы: Voskrni2, gDi b9e m0й: v7-й, I#spovёmsz tebЁ, gDi, vsёmъ serdcemъ moi1mъ: Slava, s™agw lazarz: Velіe i3 preslavnoe. I# nhnэ, prazdnika: E$že t vёka tainstvo: Slavosl0vіe veli1koe. Troparь prazdnika: Slava, i3 nhnэ: bщee voskresenіe: є3ktєnіi2 i3 tpystъ, i3 njglašenіe, i3 časъ №-й vъ pritv0rэ, troparь prazdnika. Slava, bщee voskrnіe: I# nhnэ, bGor0dičenъ časHvъ. Po §e našъ, kondakъ lazarz. Si1ce tropari2 glag0lemъ i3 na pr0čihъ časёhъ, kondaki2 premэnsemъ. (Zri2) Pri časё že v7-mъ dnE tvori1mъ i3shoždenіe vnЁ monastыrS: vozvraщšesz že poemъ časы2.

Na lіturgji: Blžє1nna prazdnika, pёsnь G-z, na d7: i3 lazarz, pёsnь ѕ7, na d7. Po vh0dэ, troparь prazdnika, i3 lazarz. Slava, kondakъ lazarz: I# nhnэ, prazdnika. Vmёstw trtagw poemъ: E#li1cы vo hrtA krti1stesz: Prokjmenъ, ґpctolъ, Ґllilyіa i3 є3đlіe prežde prazdnika, taže lazarz. Vmёstw že dost0йna poemъ їrm0sъ prazdnika. Pričastenъ, prežde prazdnika, taže s™agw lazarz.

NJ t0mže prazdnicэ, ѓщe sluči1tsz vъ nedёlю vaій.

Vъ subbHtu na malэй večerni: Stіhi6rы vaій na d7. Slava, i3 nhnэ, prazdnika: Vъ šesthй mccъ: Na stіh0vnэ samogl†snы prazdnika veli1kіz večerni, sъ pripёvы i4hъ. Slava, i3 nhnэ, vaій: Poю2 tvoE strašnoe: troparь prazdnika: Slava, i3 nhnэ, bщee voskrnіe: є3ktenіA malaz i3 tpystъ.

Na veli1cэй večerni: Blženъ myžъ: kafjsma vsS. Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы prazdnika, G, povtorsющe |: i3 vaій na d7. Slava, vaій: Dnesь blgodatь: I# nhnэ, prazdnika: P0slanъ bhstь: Vh0dъ, prokjmenъ dnE: i3 čtє1nіz prazdnika, є7: i3 vaій, G. Na lіtji stіhi6rы prazdnika, G: i3 vaій G. Slava, vaій: Prežde šesti2 dneй: I# nhnэ, prazdnika: Blagovэstvyetъ gavrіi1lъ: Na stіh0vnэ stіhi6rы samogl†snы vaій, glasъ }, sъ pripёvы i4hъ. Slava, vaій: Dnesь blagodatь: I# nhnэ, prazdnika: E$že t vёka tainstvo: Na blgoslovenіi hlёbwvъ troparь prazdnika, dvaždы: i3 vaій, є3di1noždы. I# čtenіe prazdnika.

Na ќtreni: Na BGъ gDь, troparь prazdnika dvaždы. Slava, i3 nhnэ: bщee voskrnіe: Po №-й kafjsmэ sэdalenъ vaій. Slava, i3 nhnэ, prazdnika: i3 čtenіe. Po v7-й kafjsmэ sэdalenъ vaій: Slava, i3 nhnэ, prazdnika: i3 čtenіe. Taže polmeleй prazdnika i3 sэdalenъ, i3 čtenіe prazdnika. Stepє1nna, №-й ґntіfHnъ d7-gw glasa. Prokjmenъ vaій. Vsskoe dыhanіe: є3đlіe vaій. Pal0mъ n7. Voskrnіe že hrt0vo ne glag0lemъ. I# є3gdA cэlyюtъ bratіz s™0e є3đlіe, razdaetъ i3gymenъ v†іi so svэщami bratіi, po nbhčaю. Vmёstw že, Moli1tvami bcdы: poemъ, Slava, Dnesь hrt0sъ: I# nhnэ, t0йže. Taže, Pomi1luй mS, b9e: Posemъ stіhi1ra, glasъ ѕ7: Dnesь blagodatь: KanHnъ prazdnika so їrmos0mъ na }: i3 vaій so їrmos0mъ na }. Katavasіa nboi1hъ kanHnwvъ, kjйždo li1kъ sv0й їrm0sъ. Po G-й pёsni, kondakъ vaій i3 jkosъ, i3 sэdalenъ: Slava, i3 nhnэ, prazdnika. I# čtenіe prazdnika. Po ѕ7-й pёsni, kondakъ prazdnika i3 jkosъ. Na f7-й pёsni Čestnёйšuю ne poemъ, no poemъ pripёvъ prazdnika, ćkw predpisasz. Vaій že poemъ, po nbhčaю pripёvъ: Slava tebЁ, b9e našъ, slava tebЁ. Na sh0dэ že prežde poemъ pripёvъ prazdnika: i3 їrm0sъ prazdnika: Ćkw njduševlennomu: pot0mъ že vaій. Taže, S™ъ gDь bGъ našъ, na glasъ №. Svэti1lenъ prazdnika, dvaždы. Na hvali1tehъ stіhi6rы prazdnika G, i3 vaій G. Slava, prazdnika: Da veselstsz nb7sA: I# nhnэ, vaій: Prežde šesti2 dneй: Slavosl0vіe veli1koe. Troparь, bщee voskresenіe: Slava, i3 nhnэ, prazdnika, є3ktєnіi2 i3 tpystъ. I# njglašenіe: i3 časъ №-й vъ pritv0rэ, i3 tpystъ. (Zri2) Pri časё že v7-mъ dnE i3sh0dimъ sъ lіtjeю vnЁ monastыrS, ćkože ўkazasz na rzdY: i3 vozvraщšesz poemъ časы2. Na časёhъ troparь prazdnika: Slava, bщee voskresenіe: I# nhnэ, bGor0dičenъ časHvъ. Po §e našъ, kondaki2 premэnsemъ.

Na lіturgji: Blžє1nna prazdnika, pёsnь G-z, na d7: i3 vaій pёsnь ѕ7, na d7. Po vh0dэ glag0lemъ stjhъ: Blgovэsti1te denь t dnE spasenіe bGa našegw. Troparь prazdnika, i3 vaій: bщee voskresenіe: Slava, kondakъ vaій: Na prest0lэ na nb7si2: I# nhnэ, prazdnika: Vzbrannoй: Taže prokjmenъ, vaій, i3 prazdnika. Ґpclъ, ґllilyіa, є3đlіe, i3 pričastenъ prazdnika, i3 vaій. (Zri2) Na lіturgji za Dost0йno, їrm0sъ vaій: BGъ gDь, i3 kvi1sz namъ: Ѓщe že hramъ blagovёщenіz bcdы, poemъ za Dost0йno, їrm0sъ: Ćkw njduševlennomu:

Ѓщe sluči1tsz blagovёщenіe pres™hz bcdы vъ veli1kій ponedёlьnikъ.

Vъ nedёlю vaій, na malэй večerni: Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы prazdnika, na d7: Slava, i3 nhnэ, prazdnika. Na stіh0vnэ stіhi6rы prazdnika, veli1kіz večerni: Slava, i3 nhnэ, prazdnika. I# troparь prazdnika. E#ktenіA, i3 tpystъ.

Na veli1cэй večerni: Poemъ Blženъ myžъ, №-й ґntіfHnъ. Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы prazdnika, na ѕ7: i3 vaій na d7. Slava, vaій, glasъ ѕ7: I#mёzй prest0lъ nb7o: I# nhnэ, prazdnika: P0slanъ bhstь: Vh0dъ. Prokjmenъ dnE: čtє1nіz prazdnika, G. Na lіtji stіhi6rы prazdnika. Slava, i3 nhnэ, prazdnika: Blagovэstvyetъ gavrіi1lъ: Na stіh0vnэ stіhi6rы dnE, samoglasnы, sъ pripёvы i4hъ. Slava, vaій: T vэtveй i3 vaій: I# nhnэ, prazdnika. Na blagoslovenіi hlёbwvъ troparь prazdnika, tri1ždы. I# čtenіe prazdnika.

Na ќtreni: Na BGъ gDь, troparь prazdnika tri1ždы. Po №-й kafjsmэ, i3 po v7-й, sэdalьnы dnE: i3 čtenіe dnE. Po G-й kafjsmэ є3ktenіA malaz. Sэdalьnы prazdnika džba: i3 čtenіe prazdnika. Polmeleй, i3 sэdalьnы, i3 čtenіe prazdnika. Stepє1nna №-й ґntіfHnъ d7-gw glasa. Prokjmenъ, Blgovэsti1te denь t dnE. Vsskoe dыhanіe: E#đlіe prazdnika. Pal0mъ n7. Stіhi1ra prazdnika. (Zri2 E#đlіe že dnE njstavlsetsz, ѓщe sluči1tsz blagovёщenіe vъ kjй li1bo denь seS sedmi1cы.) KanHnъ prazdnika, so їrmos0mъ na ѕ7, i3 tripёsnecъ na }. Katavasіa trіHdi: їrm0sъ džba li6ka vkypэ. (Zri2) Ґ i3dёže nёstь tripёsnca: poemъ kanHnъ prazdnika, so їrmos0mъ na d7i. Katavasіa prazdnika. Po G-й pёsni kondakъ dnE, i3 jkosъ, i3 sэdalenъ prazdnika: i3 čtenіe prazdnika. Po ѕ7-й pёsni kondakъ prazdnika, i3 jkosъ. Pr0logъ, i3 smnaxarій. Na f7-й pёsni Čestnёйšuю ne poemъ, no poemъ pripёvъ prazdnika: Blagovэstvyй zemlE: Taže, їrm0sъ prazdnika: Ćkw njduševlennomu: Kъ tripёsnca troparє1mъ pripёvъ: Slava tebЁ, b9e našъ, slava tebЁ. Taže, poemъ їrm0sъ trіHdi: pot0mъ pripёvъ prazdnika, i3 їrm0sъ: Ćkw njduševlennomu: Svэti1lenъ prazdnika: Slava, dnE. I# nhnэ, prazdnika. Na hvali1tehъ stіhi6rы prazdnika na d7: Slava, prazdnika: E$že t vёka, I# nhnэ, dnE: I#zs0hšіz smok0vnicы: Taže predstostelь, i3li2 čtecъ glag0letъ: Slava tebЁ pokazavšemu namъ svёtъ. E#ktenіA: I#sp0lnimъ ќtrennюю: Na stіh0vnэ stіhi6rы samogl†snы dnE, glasъ №: Grzdhй gDь: pripёvъ, I#sp0lnihomsz: Dosti1gše vёrnіi: pripёvъ, Vo vs‰ dni6 našz vozveseli1homsz, za dni6 vъ nsže smiri1lъ nы2 є3si2: GDi, grzdhй kъ stradanію: Pripёvъ, I# pri1zri na rabы6 tvo‰: GDi, kъ tainstvu: Pripёvъ, I# bydi svёtlostь: GDi, soveršє1nnэйšaz: Slava, glasъ }: Vtoryю є4vu: I# nhnэ, prazdnika: Da veselstsz nb7sA: Taže, Blago є4stь i3spovёdatisz: є3di1noždы. Po Tris™0mъ, troparь prazdnika, є3ktenіA: i3 pokl0nы G veli6kіz. Posemъ, Prіidi1te, pokloni1msz, tri1ždы: i3 časъ №-й. Troparь prazdnika. I# nhnэ, bGor0dičenъ: Čt0 tz narečemъ: Po Tris™0mъ, kondakъ prazdnika, i3 vъ konecъ tri2 veli6kіz pokl0nы. Taže, HrtE, svёte i4stinnый: i3 tpystъ.

(Zri2) Pri časё že G-mъ dnE tvori1mъ lіtjю vnЁ monastыrS: vozvraщšesz že, poemъ G-й časъ, i3 ѕ7- й, sъ kafjsmami, i3 so čtenіemъ. I# čtemъ tetroєđlіe. Glag0letsz že vъ ni1hъ troparь prazdnika. Kondaki2 glag0lemъ dnE, i3 prazdnika, premэnsющe. I# na konecъ koegHždo časA, po G pokl0nы veli6kіz. Takožde poemъ i3 f7-й časъ: i3 Blžє1nnы pr0stw bezъ pёnіz: i3 Pomzni2 nasъ, gDi: i3 pr0čee. Po §e našъ: kondakъ dnE. Slava, i3 nhnэ, prazdnika. GDi, pomi1luй, m7. Slava, i3 nhnэ, Čestnёйšuю: i3 pokl0nы G veli6kіz. I# ѓbіe načinaemъ večernю, bezъ pokl0nwvъ, i3 bezъ kafjsmы. Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы samogl†snы dnE, є7: i3 prazdnika є7. Slava, dnE: I#zs0hšіz smok0vnicы: I# nhnэ, prazdnika. P0slanъ bhstь: Vh0dъ so є3đlіemъ. Svёte ti1hій: Prokjmenъ, i3 čtє1nіz dnE: i3 prazdnika, v7. Taže, є3ktenіA malaz, i3 Tris™0e. Prokjmenъ, ґpclъ i3 ґllilyіa prazdnika. E#đlіe prazdnika, i3 dnE: I# pr0čaz lіturgja zlatoystagw. Pričastenъ prazdnika.

(Zri2) Ґ i3dёže, veli1kіz radi nyždы, ne bydetъ lіturgji: Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы na ‹. I# poemъ dnE G, glasъ №: povtorsющe pє1rvыz dvЁ. I# prazdnika, є7. Slava, dnE, glasъ }: Vtoryю є4vu: I# nhnэ, prazdnika. Vh0dъ so є3đlіemъ. Svёte ti1hій: Prokjmenъ, i3 čtє1nіz dnE, i3 prazdnika, v7. Taže, prokjmenъ, ґpclъ, ґllilyіa, i3 є3đlіe prazdnika, i3 dnE. Spod0bi, gDi: є3ktenіA, I#sp0lnimъ večernюю: Na stіh0vnэ dnE, glasъ є7: GDi, soveršє1nnэйšaz mydrstvovati: dvaždы, sъ pripёvы dnevnhmi. I# drugjй stjhъ, glasъ }: I#zs0hšіz smok0vnicы: Slava, glasъ є7: GDi, grzdhй ko stradanію: I# nhnэ, prazdnika. Nhnэ tpuщaeši: troparь prazdnika. E#ktєnіi2, i3 tpystъ. Si1ce poemъ i3 vъ pr0čыz dni6 strastnhz nedёli.

Na trapezэ razrэšenіe na є3leй i3 vіno2 t0čію.

Na povečerіi pokl0nwvъ nёstь. T0čію po Slava vъ vhšnihъ, G pokl0nы. Na tris™0mъ, G pokl0nы: vъ konecъ, G pokl0nы veli1kіz, v7i malыhъ. Na konečnomъ tris™0mъ, G pokl0nы. Poemъ že tripёsnecъ, kĐrъ ґndrea.

NJ t0mže prazdnicэ, ѓщe sluči1tsz vъ veli1kій vt0rnikъ:

Vъ ponedёlьnikъ večera: Kafjsmы ne glag0lemъ. Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы samogl†snы dnE, є7, i3 prazdnika, є7. Slava, dnE: Vtoryю є4vu: I# nhnэ, prazdnika: P0slanъ bhstь: Vh0dъ so є3đlіemъ. Svёte ti1hій: Prokjmenъ, i3 čtє1nіz dnE, i3 prazdnika, G. Da i3spravitsz moli1tva moS: i3 pokl0nы G. E#đlіe dnE i3 pr0čee preždesvzщennыhъ. Na trapezэ že pіemъ vіno2.

(Zri2) Pri časё že pervomъ n0щi ўdarsetъ vъ veli1kій, i3 vo vs‰ t‰žkaz. I# sobravšesz vo hramъ poemъ povečerіe veli1koe. Sъ nami bGъ: poemъ na džba li6ka, sъ pёnіemъ. Їereй vъ načalэ kadi1tъ po nbhčaю. I# po Slava vъ vhšnihъ, i3shoždenіe vъ pritv0rъ. I# poemъ na lіtji stіhi6rы samogl†snы prazdnika. Slava, i3 nhnэ, prazdnika: Blagovэstvyetъ gavrіi1lъ: Na stіh0vnэ stіhi6rы samogl†snы prazdnika G, sъ pripёvы i4hъ. Slava, i3 nhnэ, Dnesь radostь: Na blagoslovenіe hlёbwvъ troparь prazdnika, tri1ždы. I# čtenіe prazdnika.

Na ќtreni: Na BGъ gDь, troparь prazdnika, tri1ždы. Po nboю2 kafjsmahъ sэdalьnы trіHdi: i3 čtenіe dnE. Po G-й kafjsmэ є3ktenіA malaz, i3 sэdalьnы prazdnika: i3 čtenіe. Polmeleй, i3 sэdalenъ prazdnika: i3 čtenіe prazdnika. Stepє1nna №-й ґntіfHnъ d7-gw glasa. Prokjmenъ. Vsskoe dыhanіe: є3đlіe prazdnika. Pal0mъ n7. Stіhi1ra prazdnika. KanHnъ prazdnika so їrmos0mъ na d7i. Katavasіa prazdnika: їrm0sъ džba li6ka vkypэ. Ґ i3dёže dvoepёsnecъ trіHdi: poemъ kanHnъ prazdnika so їrmos0mъ na ѕ7: dvoepёsnecъ na }. Poslэdi2 їrm0sъ trіHdi, džba li6ka vkypэ. Po G-й pёsni kondakъ dnE, i3 jkosъ, i3 sэdalenъ prazdnika: i3 čtenіe prazdnika. Po ѕ7-й pёsni kondakъ prazdnika, i3 jkosъ: i3 čtemъ pr0logъ. Na f7-й pёsni, Čestnёйšuю ne poemъ: no poemъ pripёvъ i3 їrm0sъ prazdnika, ćkože ўkazasz vъ veli1kій ponedёlьnikъ. Svэti1lenъ prazdnika: Slava, dnE: I# nhnэ, prazdnika. Na hvali1tehъ stіhi6rы, pod0benъ prazdnika, na d7. Slava, dnE: Duševnoю lёnostію: I# nhnэ, prazdnika, E$že t vёka tainstvo: Na stіh0vnэ samoglasnы dnE, sъ pripёvы i4hъ, ćkw predpisasz vъ ponedёlьnikъ. I#sp0lnihomsz zaytra: Slava, prazdnika: Da veselstsz nb7sA: I# nhnэ, dnE, glasъ ѕ7: E#gdA prіi1deši vo slavэ: troparь prazdnika. E#ktenіA: i3 pokl0nы G veli6kіz. Taže, Prіidi1te, pokloni1msz, tri1ždы. Časъ №-й. Vъ koncЁ togw2, G veli6kіz pokl0nы. I# moli1tva, HrtE, svёte i4stinnый: i3 tpystъ. (Zri2) Pri časё že G-mъ dnE tvori1mъ lіtjю vnЁ monastыrS: i3 vozvraщšesz poemъ časы2 sъ kafjsmami, i3 čtetsz tetroєđlіe, glag0lemъ na časёhъ troparь prazdnika. I# čtenіe prazdnika. Kondaki2 glag0lemъ dnE i3 prazdnika, premэnsющe. I# na konecъ koegHždo časA, po G pokl0nы veli6kіz. I# časъ f7-й bezъ kafjsmы. Blažє1nnы sk0rw bezъ pёnіz: i3 Pomzni2 nasъ, gDi: i3 pr0čee, ćkože predpisasz. Po §e našъ, kondakъ prazdnika. GDi, pomi1luй, m7. Slava, i3 nhnэ, Čestnёйšuю: i3 pokl0nы G veli6kіz.

(Zri2) I# ѓbіe načinaemъ večernю. Prіidi1te, pokloni1msz, tri1ždы: i3 poemъ večernю bezъ kafjsmы i3 bezъ pokl0nwvъ. Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы samoglasnы dnE, є7: i3 prazdnika, є7. Slava, dnE: I# nhnэ, prazdnika. Vh0dъ so є3đlіemъ. Prokjmenъ, i3 čtє1nіz dnE, i3 prazdnika, v7, є3ktenіA malaz, i3 vozglasъ tris™agw. Prokjmenъ, ґpclъ, i3 ґllilyіa prazdnika. E#đlіe prazdnika, i3 dnE. I# pr0čaz lіturgja zlatoystagw. Pričastenъ prazdnika.

Na trapezэ razrэšaemъ na є3leй i3 vіno2 t0čію.

Povečerіe že poemъ maloe, bezъ pokl0nwvъ: poemъ že i3 tripёsnecъ na nemъ kĐrъ ґndrea kri1tskagw.

NJ t0mže prazdnicэ, ѓщe sluči1tsz vъ sredu veli1kuю:

Vo vt0rnikъ večera: Poemъ večernю bezъ kafjsmы i3 bezъ pokl0nwvъ. Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы samogl†snы dnE, є7: i3 prazdnika, є7. Slava, dnE, glasъ z7: SE tebЁ talantъ: I# nhnэ, prazdnika. Vh0dъ so є3đlіemъ. Prokjmenъ, i3 čtє1nіz dnE, i3 prazdnika, G. Da i3spravitsz moli1tva moS: i3 pokl0nы G. E#đlіe dnE, i3 pr0čaz lіturgja preždesvzщennыhъ. Na trapezэ že varenіe bezъ є3lea: vіn0 že pіemъ.

(Zri2) Pri časё že pervomъ n0щi ўdarsetъ vъ veli1kій kampanъ, i3 vo vs‰ t‰žkaz. I# poemъ povečerіe veli1koe: Sъ nami bGъ, na džba li6ka: їereй že kadi1tъ vъ načalэ po nbhčaю. I# po Slava vъ vhšnihъ, i3shoždenіe vъ pritv0rъ: i3 poemъ na lіtji stіhi6rы prazdnika. Slava, i3 nhnэ, prazdnika. Na stіh0vnэ stіhi6rы, i3 Slava, i3 nhnэ, prazdnika. Na blagoslovenіe hlёbwvъ, troparь prazdnika, tri1ždы: i3 čtenіe prazdnika.

Na ќtreni: Na BGъ gDь, troparь prazdnika, tri1ždы. I# po nb0ihъ kafjsmahъ sэdalьnы trіHdi: i3 čtenіe dnE. Po G-й kafjsmэ є3ktenіA, i3 sэdalьnы prazdnika džba: i3 čtenіe prazdnika. Polmeleй, i3 sэdalenъ, i3 čtenіe prazdnika. Stepє1nna, №-й ґntіfHnъ d7-gw glasa. Prokjmenъ. Vsskoe dыhanіe: E#đlіe prazdnika, pal0mъ n7. Stіhi1ra prazdnika: KanHnъ prazdnika, so їrmos0mъ na d7i. Katavasіa prazdnika, їrm0sъ džba li6ka vkypэ. (Zri2) Ґ i3dёže tripёsnecъ: poemъ kanHnъ prazdnika, so їrmos0mъ na ѕ7: i3 tripёsnca, na }. Katavasіa, їrm0sъ trіHdi. Po G-й pёsni kondakъ dnE, i3 jkosъ, i3 sэdalenъ prazdnika: i3 čtenіe prazdnika. Po ѕ7-й pёsni, kondakъ prazdnika, i3 jkosъ. Na f7-й pёsni, Čestnёйšuю ne poemъ: no poemъ pripёvы prazdnika, ćkože pred8ukazasz. Svэti1lenъ prazdnika. Slava, dnE: I# nhnэ, prazdnika. Na hvali1tehъ stіhi6rы prazdnika, na d7. Slava, dnE, glasъ ѕ7: Dnesь hrt0sъ prih0ditъ: I# nhnэ, prazdnika, glasъ v7: E$že t vёka tainstvo: Na stіh0vnэ dnE, sъ pripёvы i4hъ, ćkw predpisasz vъ veli1kій ponedёlьnikъ. Slava, prazdnika. Glasъ }: Da veselstsz nebesA: I# nhnэ, dnE, glasъ t0йže: GDi, ćže vo mnHgіz grэhi2: i3 pr0čee po preždepi1sannomu.

Pri časё že G-mъ dnE tvori1mъ i3shoždenіe vnЁ monastыrS: vozvraщšesz že poemъ časы2 sъ kafjsmami: i3 čtetsz tetroєđlіe. I# pr0čee časHvъ, i3 lіturgji, ćkože predpisasz vъ ponedёlьnikъ i3 vt0rnikъ seS sedmi1cы. Vъ konecъ že časHvъ bыvaetъ vo nbi1teli proщenіe po nbhčaю. Povečerіe že poemъ po predpi1sannomu, i3 tripёsnecъ, kĐrъ ґndrea kri1tskagw.

NJ t0mže prazdnicэ, ѓщe sluči1tsz vъ veli1kій četvert0kъ.

Vъ sredu veli1kuю večera: Poemъ večernю bezъ kafjsmы. Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы samogl†snы dnE, є7: i3 prazdnika є7. Slava, dnE: I# nhnэ, prazdnika. Vh0dъ so є3đlіemъ. Prokjmenъ, i3 čtє1nіz dnE: i3 prazdnika, G. Da i3spravitsz: i3 pokl0nы G. E#đlіe dnE: i3 pr0čee preždesvzщennыhъ. Na trapezэ že pіemъ vіno2.

(Zri2) Pri časё že pervomъ n0щi ўdarsetъ vъ veli1kій i3 vo vs‰ t‰žkaz: i3 sobravšesz vo hramъ, poemъ povečerіe veli1koe, їereй že kadi1tъ po nbhčaю: I# po Slava vъ vhšnihъ, i3shoždenіe vъ pritv0rъ: i3 poemъ na lіtji samogl†snы stіhi6rы: Slava, i3 nhnэ, prazdnika. Na stіh0vnэ stіhi6rы: i3 Slava, i3 nhnэ, prazdnika. Na blagoslovenіe hlёbwvъ troparь prazdnika, tri1ždы. I# čtenіe prazdnika.

Na ќtreni: Na BGъ gDь, troparь prazdnika dvaždы: Slava, i3 nhnэ: E#gdA slavnіi ўčenicы2: Taže polmeleй, i3 sэdalenъ, i3 čtenіe prazdnika. Stepє1nna, №-й ґntіfHnъ d7-gw glasa. Prokjmenъ. Vsskoe dыhanіe: i3 є3đlіe prazdnika. Pal0mъ n7. Stіhi1ra prazdnika. KanHnъ prazdnika so їrmos0mъ na }: їrm0sъ po dvaždы: i3 dnE, so їrmos0mъ na }. Katavasіa, їrm0sъ dnE, džba li6ka vkypэ. Po G-й pёsni kondakъ dnE, i3 jkosъ, i3 sэdalenъ dnE: Slava, i3 nhnэ, prazdnika: i3 čtenіe prazdnika. Po ѕ7-й pёsni kondakъ prazdnika, i3 jkosъ, i3 pr0logъ, i3 smnaxarій. Na f7-й pёsni, Čestnёйšuю ne poemъ, no poemъ pripёvы prazdnika, ćkože pred8ukazasz. Poslэdi2 їrm0sъ: Stranstvіz vLčnz: Taže pripёvъ prazdnika. I# їrm0sъ. Svэti1lenъ prazdnika: Slava, dnE: I# nhnэ, prazdnika. Na hvali1tehъ stіhi6rы prazdnika, na d7. Slava, prazdnika: I# nhnэ, dnE. Posemъ, Slava vъ vhšnihъ: i3 є3ktenіA. Taže na stіh0vnэ stіhi6rы dnE, sъ pripёvы i4hъ. Slava, dnE: I# nhnэ, prazdnika. Po Blgo є4stь, i3 po §e našъ, troparь dnE: Slava, i3 nhnэ prazdnika: i3 є3ktenіA, Pomi1luй nasъ, b9e: Taže, Prіidi1te, pokloni1msz, tri1ždы: i3 časъ №-й, na nemže troparь, i3 paremіA dnE, i3 njglašenіe prazdnika, i3 tpystъ. (Zri2) Pri časё že є7-mъ dnE bыvaetъ i3shoždenіe vnЁ monastыrS, i3 vozvraщšesz poemъ časы2 vъ pritv0rэ, G-й, ѕ7-й i3 f7-й: na ni1hže glag0lemъ troparь prazdnika: Slava, dnE: I# nhnэ, bGor0dičenъ časHvъ: Po §e našъ, kondaki2 premэnsemъ. Pomzni2 nasъ, gDi: i3 prHčaz. Li1kъ nbcnый: Po §e našъ, kondakъ prazdnika. GDi, pomi1luй, m7: i3 moli1tva, Vses™az trbce: i3 tpystъ. Blagoslovlю2 gDa na vsskoe vremz: ne glag0lemъ.

Večerъ že: Znamenaetъ vъ veli1kій i3 vo vs‰ t‰žkaz, vo } časъ dnE, i3 poemъ večernю. Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы samoglasnы dnE, є7, i3 prazdnika, є7. Slava, dnE: I# nhnэ, prazdnika. Vh0dъ so є3đlіemъ. Svёte ti1hій: i3 čtє1nіz dnE, i3 prazdnika, v7. E#ktenіA malaz, taže Tris™0e. Prokjmenъ dnE, i3 prazdnika: ґpclъ dnE, i3 prazdnika. I# pr0čaz lіturgja veli1kagw vasjlіa. (Zri2) Vmёstw Dost0йna, їrm0sъ: Stranstvіz vLčnz: Vo hramэ že blagovёщenіz pres™hz bcdы, їrm0sъ: Ćkw njduševlennomu: Vmёstw že Heruvjmskіz pёsni, poemъ troparь, glasъ ѕ7: Večeri tvoeS taйnыz: tri1ždы. T0йže poemъ i3 vъ mёstw pričastna, є3di1noždы. (Zri2) E#gda že pričaщaюtsz bratіz, i3 poemъ vmёstw Tёlo hrt0vo, t0йže: Večeri tvoeS: i3 vmёstw Da i3sp0lnztsz, є3di1noždы, so ґllilyіami. Na trapezэ že ne razrэšaemъ na rы6bы, no t0čію na є3leй i3 vіno2.

NJ t0mže prazdnicэ, ѓщe sluči1tsz vъ veli1kій pzt0kъ.

Vъ četvert0kъ večera: Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы dnE, є7: i3 prazdnika, є7. Slava, dnE: Roždenіe є3hjdnovo: I# nhnэ, prazdnika: P0slanъ bhstь: Vh0dъ so є3đlіemъ. Prokjmenъ, i3 čtenіe dnE, i3 prazdnika, G. E#ktenіA malaz, i3 vozglasъ, i3 tris™0e. Prokjmenъ, ґpclъ, Ґllilyіa, є3đlіe dnE i3 pr0čee bžctvennыz lіturgji veli1kagw vasjlіa, ćkože prežde i3z8zvi1sz. Na trapezэ že razrэšaemъ na є3leй i3 vіno2.

Povečerіe: Poemъ maloe sъ tripёsncemъ. Po Tris™0mъ kondakъ dnE: Slava, i3 nhnэ, prazdnika.

(Zri2) Pri časё že pervomъ n0щi ўdarsetъ vъ veli1kій i3 vo vs‰ t‰žkaz, i3 načinaemъ ќtrenю. Na BGъ gDь, troparь prazdnika, dvaždы. Slava, i3 nhnэ, dnE: E#gdA slavnіi ўčenicы2: Posemъ, є3ktenіA malaz. I# ѓbіe dіakonъ i3li2 їereй glag0letъ: I# nj spod0bitisz namъ slhšanіz s™agw є3đlіa: i3 čtetъ є3đlіe № nastostelь, i3 pot0mъ ґntіfHnы: i3 є3đlіe s™hhъ strasteй, po či1nu i4hъ. I# po čtenіi z7-gw є3đlіa, čtenіe dnE. Posemъ, stepє1nna, №-й ґntіfHnъ d7-gw glasa. Prokjmenъ prazdnika. Vsskoe dыhanіe: є3đlіe prazdnika: i3 ѓbіe є3đlіe s™hhъ strteй nsm0e. Pal0mъ n7. Stіhi1ra prazdnika. Taže moli1tva: Spasi2, b9e, lю1di tvo‰: i3 mы2, GDi, pomi1luй, v7i. KanHnъ prazdnika, so їrmos0mъ na d7i. Katavasіa prazdnika, džba li6ka vkypэ. Ґ i3dёže tripёsnecъ, poemъ kanHnъ prazdnika, so їrmos0mъ na ѕ7, їrm0sъ dvaždы: i3 tripёsnecъ na }. Katavasіa, їrm0sъ trіHdi, džba li6ka vkypэ. Po G-й pёsni kondakъ dnE, i3 jkosъ: Slava, i3 nhnэ, sэdalenъ prazdnika i3 čtenіe prazdnika. Po ѕ7-й pёsni, kondakъ prazdnika, i3 jkosъ, i3 smnaxarій. Na f7-й pёsni, Čestnёйšuю ne poemъ, no poemъ pripёvъ prazdnika. Svэti1lenъ prazdnika. Slava, dnE: I# nhnэ, prazdnika. Taže, є3đlіe f7-e. Na hvali1tehъ stіhi6rы samogl†snы dnE: Slava, dnE: I# nhnэ, prazdnika. Taže, є3đlіe ‹-e. Posemъ, Slava vъ vhšnihъ: є3ktenіA, I#sp0lnimъ ќtrennюю moli1tvu: i3 vozglasъ. Posemъ, є3đlіe №i. Taže na stіh0vnэ stіhi6rы prazdnika. Slava, dnE: I# nhnэ, prazdnika. Taže є3đlіe v7i. Posemъ, Blago є4stь i3spovёdatisz gDevi: I# po §e našъ, troparь, glasъ d7: I#skupi1lъ nы2 є3si2: Slava, i3 nhnэ, prazdnika. E#ktenіA, Pomi1luй nasъ, b9e: їereй, Premydrostь. I# tpystъ. I# časъ №-й poemъ, ćkože ўkazasz vъ veli1kій pzt0kъ: glag0lemъ že na nemъ troparь prazdnika, i3 dnE, i3 kondakъ prazdnika. Pri časё že є7-mъ dnE, tvori1mъ i3shoždenіe vnЁ nbi1teli, i3 vozvraщšesz, poemъ G-й časъ, i3 ѕ7- й, i3 f7-й, sъ tropari2 i3 parєmіi2, so ґpclы, i3 є3đlіi, i3 čtenіzmi, i3 sъ pr0čeю slyžboю i4hъ. Glag0lюtsz že vъ ni1hъ tropari2 časHvъ veli1kagw pztkA, є4že є4stь dnE: i3 prazdnika. Kondakъ dnE, i3 prazdnika, i3 prHčaz, ćkože vъ veli1kій pzt0kъ ўkazasz. Pal0mъ že lg zdЁ njstavlsemъ, i3 glag0lemъ є3go2 na lіturgji.

Pri časё že }-mъ dnE, znamenuetъ vъ veli1kій i3 vo vs‰ t‰žkaz, načinaemъ večernю: i3 tvori1tъ їereй proskomjdію. Na GDi, vozzvahъ, poemъ stіhi6rы dnE, ѕ7: i3 prazdnika, d7. Slava, dnE: Q kakw zakonoprestypnый sob0rъ: I# nhnэ, prazdnika. P0slanъ bhstь: Vh0dъ so є3đlіemъ. Svёte ti1hій: Prokjmenъ i3 čtenіe dnE: i3 prazdnika, v7. Taže є3ktenіA malaz, i3 Tris™0e. Prokjmenъ, ґpclъ, Ґllilyіa i3 є3đlіe, prežde prazdnika, i3 dnE. Pričastenъ prazdnika. Soveršaetsz že bžctvennaz lіturgja zlatoystagw. Vmёstw Dost0йna, poemъ їrm0sъ prazdnika: Ćkw njduševlennomu: Na trapezэ že kdi1mъ suhozdenіe, i3 pіemъ vіno2.

NJ t0mže prazdnicэ, ѓщe sluči1tsz vъ subbHtu veli1kuю.

Vъ pzt0kъ večera: Pri časЁ ‹-mъ dnE znamenaetъ vъ veli1kій i3 vo vs‰ t‰žkaz, i3 poemъ večernю. Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы samogl†snы dnE, na ѕ7: i3 prazdnika na d7. Slava, dnE: I# nhnэ, prazdnika. Vh0dъ so є3đlіemъ. Svёte ti1hій: Prokjmenъ i3 čtenіz dnE: i3 prazdnika, є7. Taže prokjmenъ, ґpclъ, Ґllilyіa i3 є3đlіe dnE. Posemъ є3ktenіA, Rcemъ vsi2: Taže, Spod0bi, gDi, vъ večerъ seй: I#sp0lnimъ večernюю moli1tvu: Na stіh0vnэ stіhi6rы dnE sъ pripёvы i4hъ. Slava, prazdnika: I# nhnэ, dnE. Taže, Nhnэ tpuщaeši: Po Tris™0mъ, troparь prazdnika: Slava, i3 nhnэ: Blagoobraznый їHsifъ: Їereй, Premydrostь. I# tpystъ.

Povečerіe: Poemъ vъ kellіi. Kondakъ dnE: Slava, i3 nhnэ, prazdnika.

Pri časё že №-mъ n0щi znamenuetъ vъ veli1kій i3 vo vs‰ t‰žkaz, i3 poemъ ќtrenю. Na BGъ gDь, troparь dnE, glasъ v7: Blagoobraznый їHsifъ: є3di1noždы. E#gdA snizšelъ є3si2 kъ smerti. E#di1noždы. Slava, Mmron0sicamъ ženamъ: I# nhnэ, prazdnika: Dnesь spasenіz našegw: Taže poemъ neporHčnы na glasъ є7-й. Kadi1tъ їereй na №-й Slavэ, takožde i3 na v7-й, i3 na G-й, ćkw nbhčaй. Po skončanіi nepor0čnыhъ, poemъ tropari2 voskrє1snы: ЃgGlьskій sob0rъ: i3 prHčaz. Taže є3ktenіA malaz i3 sэdalenъ dnE. Taže polmeleй i3 sэdalenъ prazdnika: i3 čtenіe prazdnika. Stepє1nna, №-й ґntіfHnъ d7-gw glasa. Prokjmenъ prazdnika. Vsskoe dыhanіe: є3đlіe prazdnika. Pal0mъ n7. Stіhi1ra prazdnika. KanHnъ prazdnika, so їrmos0mъ na }. Їrm0sъ dvaždы, i3 dnE: so їrmos0mъ na }. Katavasіa, їrm0sъ dnE, džba li6ka vkypэ. Po G-й pёsni kondakъ dnE i3 jkosъ, i3 sэdalenъ dnE: Slava, i3 nhnэ, prazdnika: i3 čtenіe prazdnika. Po ѕ7-й pёsni, kondakъ prazdnika i3 jkosъ. Pr0logъ i3 smnaxarій. Na f7-й pёsni, Čestnёйšuю ne poemъ, no poemъ pripёvы prazdnika, ćkože ўkazasz, poslэdi2 їrm0sъ dnE: Ne rыdaй menє2, m™i: Taže pripёvъ prazdnika, i3 їrm0sъ. S™ъ gDь bGъ našъ: na glasъ v7. Svэti1lenъ prazdnika, dvaždы. Na hvali1tehъ, stіhi6rы samogl†snы dnE G, i3 prazdnika podHbnы G. Taže, samoglasenъ prazdnika, glasъ }: Da veselstsz nb7sA: sъ pripёvomъ: Blagovэsti1te denь t dnE: Slava, dnE: I# nhnэ, Preblagoslovenna є3si2: Slavosl0vіe veli1koe. I# bыvaetъ vh0dъ, ćkože pi1sanъ vъ trіHdi. Posemъ, prokjmenъ i3 paremіA dnE. Prokjmenъ, ґpclъ, Ґllilyіa i3 є3đlіe dnE. E#ktenіA i3 tpystъ. I# časъ №-й poemъ vъ pritv0rэ, pr0čіi že časы2 poю1tsz vo svoE vremz. Na časёhъ troparь prazdnika i3 dnE: kondaki2 glag0lemъ premэnsющe: blažє1nnы sk0rw bezъ pёnіz. Pomzni2 nasъ, gDi, i3 prHčaz. Po §e našъ: kondakъ dnE: Slava, i3 nhnэ, kondakъ prazdnika. GDi, pomi1luй, m7: i3 moli1tva: Vses™az trbce: i3 tpystъ.

Vo s™yю i3 veli1kuю subbHtu večera nj časЁ ‹-mъ dnE znamenaetъ vъ veli1koe i3 vo vs‰ t‰žkaz:

I# sobravšesz vo hramъ i3 blagoslovi1všu їereю, poemъ večernю po nbhčaю bezъ kafjsmы. Na GDi, vozzvahъ, poemъ stіhi6rы voskrnы G, glasъ №: Večє1rnіz n†ša moli6tvы: i3 veli1kіz subbHtы, samoglasnы G, glasъ }: i3 prazdnika, na d7. Slava, dnE, glasъ ѕ7: Dnešnій denь taйnw: I# nhnэ, prazdnika: P0slanъ bhstь: Vh0dъ so є3đlіemъ. Svёte ti1hій: Prokjmna ne glag0lemъ no ѓbіe їereй glag0letъ: Premydrostь. I# čtє1nіz dnE, po či1nu, i4hъ. Po skončanіi že čtenіz, є3ktenіA malaz i3 vozglasъ: i3 poemъ vmёstw tris™agw: E#li1cы vo hrtA krti1stesz: ґllilyіa. Prokjmenъ dnE i3 prazdnika. Ґpclъ dnE i3 prazdnika. Vmёstw že heruvjmskіz pёsni poetsz: Da molči1tъ vsskaz pl0tь: i3 po rsdu bžctvennaz lіturgja veli1kagw vasjlіa. Vmёstw Dost0йna, poemъ їrm0sъ: Ne rыdaй menє2, m™i: Vъ hramэ že blagovёщenіz bcdы, poemъ їrm0sъ: Ćkw njduševlennomu: Pričastenъ dnE i3 prazdnika.

Podobaetъ vёdati, ćkw ѓщe sluči1tsz vъ samuю s™yю i3 veli1kuю nedёlю pashi, є4že є4stь kmrіopasha, prazdnikъ blagovёщenіz pres™hz bcdы:

Vъ veli1kuю subbHtu večera: Na GDi, vozzvahъ, postavimъ stіhHvъ, ‹: i3 poemъ stіhi6rы voskrnы G: i3 veli1kіz subbHtы, G: i3 prazdnika d7. Slava, glasъ ѕ7: Dnešnій denь taйnw: I# nhnэ, prazdnika, glasъ t0йže: P0slanъ bhstь: Vh0dъ so є3đlіemъ. Svёte ti1hій: prokjmenъ ne glag0letsz, no ѓbіe їerei: Premydrostь. I# čtє1nіz: №-e čtenіe dnE: Vъ načalэ sotvori2 bGъ nebo i3 zemlю: є3di1na paremіA. Taže, prazdnika blagovёщenіz, čtenій є7. Taže i3 prHčaz čtє1nіz dnE, po či1nu i4hъ. I# po rsdu bžctvennaz lіturgja veli1kagw vasjlіa.

Po tpuщenіi že lіturgji bыvaetъ kdenіe i3 čtenіe dэsnій s™hhъ ґpclъ, po či1nu i4hъ, ćkože ўkazasz vъ veli1kuю subbHtu. I# končanu bhvšu čtenію, blagoslovi1všu їereю, glag0lemъ Tris™0e: i3 po §e našъ: GDi, pomi1luй, v7i. Slava, i3 nhnэ: Prіidi1te, pokloni1msz, tri1ždы. Taže, pal0mъ n7. I# poemъ kanHnъ prazdnika so їrmos0mъ na ѕ7: i3 veli1kіz subbHtы, so їrmos0mъ na }. Katavasіa, їrm0sъ subbHtnый, džba li6ka vkypэ. Po G-й pёsni, kondakъ i3 jkosъ prazdnika, i3 sэdalenъ dnE. Slava, i3 nhnэ, prazdnika: i3 čtenіe prazdnika. Po ѕ7-й pёsni kondakъ dnE i3 jkosъ: i3 čtenіe dnE. Po f7-й pёsni, Tris™0e, i3 po §e našъ, troparь: E#gdA snizšelъ є3si2 kъ smerti: Slava, i3 nhnэ, prazdnika. E#ktenіA: i3 tpystъ. I# ѓщe bydetъ vremz poranu, prilagaetsz čtenіe dnE, є3myže čt0mu, nastostelь razdaetъ svэщы2 bratіi: kandilovžigatelь že vzemъ blagoslovenіe ў nastostelz, i3 šedъ znamenaetъ vo vs‰. I# po čtenіi, i3sh0dimъ vъ pritv0rъ, predhodsщыmъ nastostelю sъ lampadami: i3 zatv0ršыmsz dveremъ, kadi1tъ po či1nu vsю2 bratію. I# stavъ predъ veli1kimi vratы2 cRk0vnыmi, kadi1tъ krtoobraznw, tri1ždы, i3 rečetъ: Slava s™ёй i3 є3dinosyщnэй: I# namъ tvэщavšыmъ: Ґmi1nь. I# načinaetъ nastostelь troparь, glasъ є7: Hrt0sъ voskRse i3zъ mertvыhъ: tri1ždы. Posemъ poю1tъ bratіz, tri1ždы. Nastostelь, stjhъ №: Da voskrnetъ bGъ: i3 bratіz, Hrt0sъ voskRse: є3di1noždы. Nastostelь, stjhъ v7. Ćkw i3sčezaetъ dhmъ: i3 bratіz, Hrt0sъ voskRse: є3di1noždы. Nastostelь, stjhъ G: Takw da pogi1bnutъ grBšnicы: i3 bratіz, Hrt0sъ voskRse: є3di1noždы. Nastostelь, stjhъ d7: Seй denь, є3g0že sotvori2 gDь: i3 bratіz, Hrt0sъ voskRse: є3di1noždы. I# ѓbіe nastostelь veleglasnw: Hrt0sъ voskRse: i3 tverzaetъ vratA, i3 vh0ditъ nastostelь sъ čctnhmъ krt0mъ. Pred8idyщыmъ є3mY lampadwmъ, i3 bratіzmъ poю1щыmъ: I# syщыmъ vo grobёhъ živ0tъ darovavъ. Po vnegda že vni1ti є3mY vo nltarь, glag0lemъ Slavu, i3 poemъ troparь prazdnika, glasъ d7: Dnesь spasenіz našegw glavi1zna: I# nhnэ, t0йže. Taže, є3ktenіA veli1kaz: Mi1romъ gDu pom0limsz. I# po vozglasэ, načinaetъ predstostelь їrm0sъ: Voskrnіz denь: i3 poemъ kanHnъ pashi so їrmos0mъ na }: їrmosы2 po dvaždы. I# blagovёщenіz kanHnъ so їrmos0mъ na }: їrmosы2 po dvaždы. Poslэdi1 že їrmosы2 nboю2 kanHnwvъ, kjйždo li1kъ sv0й. Taže, katavasіa: Voskrnіz denь: džba li6ka vkypэ: i3 troparь, Hrt0sъ voskRse: tri1ždы. I# po k0eйždo pёsni є3ktenіA malaz, i3 vozglasы po či1nu i4hъ. Po G-й pёsni, kondakъ i3 jkosъ pashi, i3 v3pakoi2, i3 čtenіe vъ bGosl0vэ, є3myže načalo: Na straži moeй stanu Po ѕ7-й pёsni kondakъ prazdnika blgovёщenіz i3 jkosъ: i3 čtenіe vъ bGosl0vэ že, є3myže načalo: Voskrnіz denь: Taže, prokjmenъ prazdnika, glasъ d7: Blagovэsti1te: Stjhъ, Vosp0йte gDevi pёsnь n0vu: Vsskoe dыhanіe: є3đlіe luki2, začalo d7: Vo dni6 džnы, vostavši marіamъ: Taže, Voskresenіe hrt0vo: tri1ždы, i3 stіhi1ra, Voskresъ ї}sъ: tri1ždы, na glasъ ѕ7. Posemъ, pёsnь z7, i3 pr0čыz dvЁ. Na f7- й pёsni poemъ pripёvы pashi i3 prazdnika. Svэti1lenъ pashi є3di1noždы: i3 prazdnika dvaždы. Na hvali1tehъ, stіhi6rы voskrnы na d7: i3 blagovёщenіz na d7, sъ pripёvы i4hъ. Taže džba li6ka vkypэ, pripёvъ №-й: Da voskrnetъ bGъ: stіhi6rы pashi, glasъ є7, sъ pr0čimi pripёvы i4hъ. Slava, blgovёщenіz, glasъ }: Da veselstsz nb7sA: I# nhnэ, pashi: Voskrnіz denь: I# cэlovanіe po nbhčaю, i3 poučenіe zlatoystagw. E#ktєnіi2 i3 tpystъ. I#shoždenіe vnЁ monastыrS ne bыvaetъ. Čash že poю1tsz po ўstavu pashi.

Na lіturgji: ҐntіfHnы pashi. Po vh0dэ že glag0lemъ: Vъ cerkvahъ blagoslovi1te bGa, gDa t i3stHčnikъ ї}levыhъ. Hrt0sъ voskrese, tri1ždы: Slava, troparь: Dnesь spasenіz našegw: I# nhnэ, kondakъ: Ѓщe i3 vo gr0bъ: Vmёstw tris™agw, poemъ: E#li1cы vo hrtA krti1stesz: Prokjmenъ, ґpclъ, Ґllilyіa i3 є3đlіe, prežde pashi, pot0mъ prazdnika. (Zri2) E#gda že prispёetъ na lіturgji vremz česti2 s™0e є3đlіe: I# čtetъ їereй є3đlіe pashi, sъ dіakonomъ, ćkože ўkazasz na lіturgji vъ nedёlю. Taže čtetъ є3đlіe blagovёщenіz є3di1nъ dіakonъ, po nbhčaю, ćkože i3 vsegdA: i3 kъ tomY є3đlію vъ kandію2 ne ўdarsюtъ, i3 po rsdu bžctvennaz lіturgja zlatoystagw. Za Dost0йno, їrm0sъ pashi. Pričastenъ pashi i3 prazdnika.

NJ t0mže prazdnicэ, ѓщe sluči1tsz blagovёщenіe pres™hz bcdы vъ ponedёlьnikъ, vo vt0rnikъ, i3li2 vъ sredu svёtlыz nedёli:

Vo s™yю i3 veli1kuю nedёlю pashi:

Na malэй večerni: Po vnegdA reщi2 їereю: Hrt0sъ voskrese, tri1ždы: i3 stіhi2 nbы6čnыz. Slava, i3 nhnэ: Hrt0sъ voskrese: Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы voskrє1snы, na d7. Slava, i3 nhnэ, prazdnika, glasъ v7: E$že t vёka tainstvo: Taže, Svёte ti1hій: bezъ vh0da. Prokjmenъ veli1kій, Kto2 b0gъ velій: i3 stjhъ є3gw2 №. Taže, Spod0bi, gDi: Na stіh0vnэ stіhi1ra voskresna, №: Taže stіhi6rы prazdnika, samogl†snы G, glasъ d7, veli1kіz večerni stіhHvnыz, sъ pripёvы i4hъ. Slava, Blagovэstvyetъ gavrіi1lъ: I# nhnэ, Voskresenіz denь: Hrt0sъ voskrese: tri1ždы. Slava, i3 nhnэ, troparь: Dnesь spasenіz našegw: E#ktenіA malaz i3 tpystъ.

Na veli1cэй večerni: PovnegdA kadi1ti їereю, i3 reщi2 є3mY, Slava s™ёй i3 є3dinosyщnэй: poetъ, Hrt0sъ voskrese: tri1ždы, i3 stіhi2 є3gw2. Slava, i3 nhnэ: Hrt0sъ voskrese: tri1ždы. Taže, є3ktenіA. Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы voskrє1snы G, i3 vost0čenъ є3di1nъ, i3 prazdnika, ѕ7 Slava, i3 nhnэ, prazdnika: P0slanъ bhstь: Vh0dъ. Svёte ti1hій: prokjmenъ, glasъ z7: Kto2 b0gъ velій, ćkw bGъ našъ: so stіhi2 є3gw2. I# čtenій prazdnika, є7. щe vъ nedёlю večera, posemъ їereй, I# nj spod0bitisz namъ: є3đlіe t їwanna, začalo …є: Syщu p0zdэ vъ denь t0й: Konecъ: Ne i3mY vёrы.) Taže, є3ktenіA. Na lіtji stіhi6rы samogl†snы prazdnika. Slava, i3 nhnэ, Blagovэstvyetъ gavrіi1lъ: Na stіh0vnэ stіhi1ra voskresna є3di1na. Taže pripёvъ, Da voskresnetъ bGъ: i3 poemъ stіhi6rы pashi, sъ pripёvы i4hъ. Slava, prazdnika: Dnesь radostь: I# nhnэ, pashi: Voskresenіz denь: i3 na konecъ, Hrt0sъ voskrese, tri1ždы, troparь prazdnika, tri1ždы. I# blagoslovenіe hlёbwvъ, i3 razdasnіe, i3 čtenіe prazdnika.

Na ќtreni: PovnegdA blagoslovi1ti їereю, i3 reщi2: Hrt0sъ voskrese, tri1ždы, i3 stіhi2 є3gw2, i3 po skončanіi, Slava, troparь prazdnika: I# nhnэ, t0йže. Taže є3ktenіA veli1kaz. I# polmeleй, i3 sэdalьnы, i3 čtenіe prazdnika. Stepє1nna, №-й ґntіfHnъ d7-gw glasa. Prokjmenъ i3 є3đlіe prazdnika. Voskresenіe hrt0vo: tri1ždы. Pal0mъ n7-й ne glag0lemъ, no ѓbіe, Slava, Moli1tvami bcdы: I# nhnэ, t0йže. Posemъ pripёvъ na glasъ ѕ7: Blagovэsti1te denь t dnE: i3 poemъ stіhi1ru samoglasnu prazdnika, glasъ ѕ7: P0slanъ bhstь: Taže їereй glag0letъ moli1tvu: Spasi2, b9e, lю1di tvo‰: GDi, pomi1luй, v7i: I# po vozglasэ poemъ kanHnъ pashi, so їrmos0mъ na ѕ7: i3 prazdnika, so їrmos0mъ na }. Їrmosы2 pashi i3 prazdnika, po dvaždы. Katavasіa blagovёщenіz, їrm0sъ, džba li6ka vkypэ. Po G-й pёsni, kondakъ pashi, i3 jkosъ, i3 sэdalenъ prazdnika. Po ѕ7-й pёsni, kondakъ prazdnika i3 jkosъ: i3 čtє1nіz dnE. Taže, Voskresъ ї}sъ: tri1ždы. Na f7-й pёsni, pripёvы pashi i3 prazdnika. Svэti1lenъ pashi, є3di1noždы: i3 prazdnika dvaždы. Na hvali1tehъ, stіhi6rы voskrє1snы glasa G: i3 prazdnika podHbnы G. Taže, Da voskresnetъ bGъ: i3 poemъ stіhi6rы pashi, sъ pripёvы i4hъ. Slava, prazdnika: Da veselstsz nebesA: I# nhnэ, pashi: Voskresenіz denь: Hrt0sъ voskrese, tri1ždы: Slava, i3 nhnэ, troparь prazdnika, є3ktєnіi2 i3 tpystъ. I# daetsz s™hй є3leй bratіi: i3 bыvaetъ lіtja vnЁ nbi1teli. Čash že poemъ pashi po nbhčaю.

Na lіturgji: ҐntіfHnы pashi. Po vh0dэ, glag0lemъ stjhъ: Vъ cRkvahъ blagoslovi1te bGa gDa: Hrt0sъ voskrese, tri1ždы. Troparь prazdnika: Slava, kondakъ pashi: I# nhnэ, prazdnika. Vmёstw Tris™agw: E#li1cы vo hrtA kresti1stesz: Prokjmenъ, ґpclъ, Ґllilyіa, i3 є3đlіe, prežde blagovёщenіz, taže dnE. I# po rsdu bžctvennaz lіturgja zlatoystagw. Pričastenъ dnE i3 prazdnika.

(Zri2) I#zvёstno že da bydetъ, ćkw ne svoi1mъ smotrenіemъ, nj є4že kakw pёti podobaetъ slyžbu blagovёщenіz vo dni6 s™hz m7-cы, i3 vъ sedmi1cэ veli1kіz nedёli na svztyю pashu, i3 є4že nj semъ povelёno bhstь.

I$bo tĐpіku veli1kіz cerkve poslёdovavše i3zvёstnw, i3 smnaxarіi vi1dэvše čestnhz nbi1teli studjйskіz, i3 pr0čihъ: ne t0čію že, no i3 їerusali6mskіz tĐpіki prošedše, sі‰ včini1homъ. I# nikt0že ќbw divi1tsz premэnenію bыvaemomu, stіhi1ramъ že i3 kanHnamъ, i3 čtenіzmъ, prokjmenwmъ že i3 ґpclwmъ, ґllilyіamъ, i3 є3đlіamъ, i3 pričastnamъ, є4že takw primэni1ti povelёno є4stь: no denь da smatrsetъ, є3gdA navečerіe blagovёщenіz bыvaetъ, takožde i3 denь prazdnika є4stь, i3 njbrsщeši, ćkw є3gdA vъ p0stenъ denь navečerіe sluči1tsz, česti radi s™hz m7-cы, poemъ stіhi6rы dnE, i3 pot0mъ blagovёщenіz, i3 lіturgja preždesvzщennыhъ: Ttydu že prіi1metъ načalo prazdnika, vs‰ predvarsюtъ blagovёщenіz.

(Zri2) Podobaetъ vёdati, ćkw ѓщe sluči1tsz prazdnikъ seй vъ kjй li1bo denь veli1kіz nedёli, i3li2 vъ subbHtu lazarevu, i3li2 vъ nedёlю cvэton0snuю.

Prežde včini1homъ blagovёщenіz slyžbu, poneže prežde strti hrt0vы bhti semY prazdniku, za є4že ne bhti postY vъ nemъ. Paki že vъ veli6kіz dni6 sedmi1cы razsudi1homъ, ѓщe sluči1tsz vъ ni1hъ blagovёщenіe. Na večerni predvarsюtъ stіhi6rы dnE i3 pot0mъ blagovёщenіz postA radi, ćkože prežde rёhomъ i3 za preslavnoe dnE. Bhti že vъ veli1kій pzt0kъ i3 proskomjdіi včini1homъ, ѓщe sluči1tsz blagovёщenіe: ѓщe bo i3 pr†vila i4nakw povelэvaюtъ, no njbrэt0homъ vъ sob0rnэй veli1cэй cerkvi, vъ molebnыhъ hramэhъ bcdы, bыvati sъ prosforami slyžbэ soveršennэй. Tёmže sі‰ si1ce, i3 vъ veli1kій pzt0kъ lіturgjю zlatoystovu včini1homъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.