NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Marta k7d

Predprazdnstvo blagovёщenіz pres™hz bcdы.

I# prepod0bnagw nc7A našegw zaharіi.

I# i4že vo s™hhъ nc7A našegw ґrtemіa, є3pckopa fessalonjtskagw.

Večerъ, nbhčnaz kafjsma.

Na GDi, vozzvahъ, trіHdi samoglasenъ dnE, dvaždы, i3 myčeničenъ, i3 podHbnы tri2, i3 predprazdnstva na d7, glasъ d7.

Pod0benъ: Ćkw d0blz:

Sokrovennoe tainstvo, i3 ѓgGlwmъ nevёdomoe, gavrіi1lъ ўvэrsetъ ґrhagGlъ, i3 kъ tebЁ nhnэ prіi1de є3di1nэй netlёnnэй, i3 d0brэй golubi1cэ, r0da našegw vozzvanію, i3 vopіetъ tebЁ, pres™az: є4že raduйsz, ўgot0visz sl0vomъ, bGa sl0va tvoi1mi ložesnami prіsti. Dvaždы.

Svэton0snaz palata ўgot0vasz tebЁ, vLko, ўtr0ba čctaz bGootrokovi1cы, grzdi2 kъ seй i3 sni1di, ўщedri sozdanіe tvoE, zavi1stnw branь prіemšee, i3 rab0toю ўderžannoe lьsti1vagw, i3 dobr0tu pervuю pogubi1všee, i3 tvoegw2 spasi1telьnagw čaющee sošestvіz.

Gavrіi1lъ ґrhagGlъ kъ tebЁ, vsenepor0čnaz, kvlennw prіi1detъ, i3 vozopіetъ tebЁ: raduйsz, klstvы razrэšenіe, padšihъ vostanіe: raduйsz, є3di1na i3zbrannaz bGu bhvšaz: raduйsz, kolesni1ce slnca slavы: prіimi2 bezpl0tnago, vo ўtr0bэ tvoeй vseli1tisz hotsщago.

Slava, i3 nhnэ, glasъ v7.

Samoglasenъ: Blagovэstvyetъ gavrіi1lъ blagodatnэй dnesь: raduйsz, nenevёstnaz m™i i3 neiskusobračnaz. Ne ўdivlsйsz strannomu moemY zraku, ni ўžasaйsz, ґrhagGlъ bo є4smь. Ѕmjй prelьsti2 є4vu i3nogdA: nhnэ že blagovэstvyю tebЁ radostь, i3 prebydeši netlёnna, i3 rodi1ši gDa, prečctaz.

Vh0dъ. Prokjmenъ. I# čtє1nіz dnE.

I# pr0čee preždesvzщennыhъ. Ґ i3dёže nёstь preždesvzщennыhъ, i3 poemъ pod0benъ trіHdi, G. I# predprazdnstva G.

Slava, i3 nhnэ:

Blagovэstvyetъ gavrіi1lъ:

Na stіh0vnэ samoglasenъ trіHdi, i3 myčeničenъ.

Slava, i3 nhnэ, predprazdnstva, glasъ v7:

E$že t vёka tainstvo tkrыvaetsz dnesь, i3 sn7ъ b9ій sn7ъ čelovёčь bыvaetъ, da hyždšee vosprіemъ, podastъ mi2 lyčšee, solgasz drevle ґdamъ, i3 bGъ vozželёvъ bhti, ne bhstь: člvёkъ bыvaetъ bGъ, da b0ga ґdama sodёlaetъ. Da veseli1tsz tvarь, da likovstvyetъ є3stestvo2, ćkw ґrhagGlъ dv7э so strahomъ predstoi1tъ, i3 є4že raduйsz prin0sitъ, pečali soproti1vnoe. Za miloserdіe mi1losti vočlvёčivыйsz, b9e našъ, slava tebЁ.

Na ќtreni, Ґllilyіa, i3 trbčnы glasa.

Ѓщe li sluči1tsz vъ subbHtu, i3li2 nedёlю:

Na BGъ gDь, troparь, glasъ d7:

Dnesь vsemjrnыz radosti načatki predprazdnstvennoe vospёti povelэvaюtъ: se bo gavrіi1lъ prih0ditъ, dv7э nosS blagovёstіe, i3 kъ neй vopіetъ: raduйsz, blagodatnaz, gDь sъ tob0ю.

I# nbы6čnыz kaf‡smы. I# pr0čee po nbhčaю.

KanHnъ predprazdnstva, so їrmos0mъ na ѕ7: I# trіHdi po či1nu i4hъ. Tvorenіe feofanovo. Glasъ d7.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: M0rz čermnyю puči1nu nevlažnыmi stopami drevnій pэšešestvovavъ ї}lь, krtoobraznыmi mwmseovыma rukama ґmali1kovu si1lu vъ pusthni pobэdi1lъ є4stь.

Mjrъ njbradovannw veseli1tsz, ćkw njщuti1vъ gDne sošestvіe na tS: za miloserdіe bo mi1losti sъ nb7sъ sh0ditъ vo ўtr0bu dv7ы vseli1tisz.

SE tebЁ cRi1cэ posыlaetsz b9estvennый ґrhagGlъ, cRS vsёhъ i3 bGa provozvэsti1ti prišestvіe, i3 vozglasi1ti tebЁ: raduйsz, vozzvanіe praotca.

Stamna svэtozarnaz i3 vsezlataz, ўgot0visz na prіstіe mannы živ0tnыz: na ts bo prіi1detъ glasomъ ѓgGlovыmъ, vъ tS pače є3stestvA vselszsz.

Vo ўtr0bu tvoю2 čctuю vseli1tisz h0щetъ gDь, živhй pri1snw na nb7si2: njnebesi1ti bo grzdetъ zemnor0dnыhъ smэšenіe, vъ sіE mydrэ njb0lksz.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Ne mydrostію i3 si1loю, i3 bogatstvomъ hvalimsz, no tob0ю, dž§eю v3postasnoю mydrostію, hrtE. Nёstь bo svstъ, pače tebє2, člvэkolю1bče.

ZemlS, ćže ternіe strasteй pečalьnэ i3zrasti1všaz, vzыgraz likyй: se bo zemledёlatelь bezsmertnый klstvы i3zimaz tS, nhnэ prih0ditъ.

Bžctvennoe runo2, got0visz, dv7o neskvernaz: na ts bo bGъ ćkw d0ždь sni1detъ, i3zsuši1ti pot0ki prestuplenіz.

Svi1tče bžctvennый, blagoukrasi1sz: perstomъ bo dž§imъ napi1šetsz vъ tebЁ bžctvennoe sl0vo vopl0щsz, bezslovesіz moegw2 razrэšaz prestuplenіe.

Zlathй svэti1lьniče, pod8imi2 džgnь bžctvA, vozsіsющій tob0ю, i3 svёtъ mjrovi daruz: i4mže ѕHlъ našihъ tmA razori1tsz.

Sэdalenъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Kvi1lsz є3si2:

Našestvіemъ d¦a vses™agw, nc7Y soprest0lьnagw i3 є3dinosyщnagw, glasomъ ґrhagGlovыmъ začalA є3si2, bGorodi1telьnice, ґdamovo vozzvanіe.

Slava, i3 nhnэ, drugjй, glasъ G.

Pod0benъ: KrasotЁ:

Dnesь vsS tvarь raduetsz, ćkw є4že raduйsz, tebЁ vopіetъ ѓgGlъ, blagoslovennaz marіamъ, i3 preči1staz m™i hrtA bGa. Dnesь ѕmіi1no njmračaetsz šatanіe, klstvы bo prao§i razrэši1sz soyzъ. Tёmže i3 po vsemY vopіemъ ti2: raduйsz, njbradovannaz.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Voznesena tS vi1dэvši cRkovь na krtЁ, slnce pravednoe, stA vъ či1nэ svoemъ, dost0йnw vzыvaющi: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Tainstvo drevle prežde vBkъ pred8wpredэlennoe, kvlenіe načinaetъ prіimati: zemlS i3 nebє1snaz soglasnw vozveseli1tesz, i3 radostnw voskli1knite.

Palata veli1kagw cRS, slyhwvъ tverzi bžctvєnnыz vh0dы, ўže bo prih0ditъ hrt0sъ i4stina, i3 vseli1tsz posredi2 tebє2.

Pramaternee popolznovenіe i3spravlszй, i3zbavitelь kvi1tsz, vъ neiskusobračnuю ўtr0bu vselszsz, tomY vospoi1mъ: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Ґvvakymъ tS pronarečE g0ru drevle, dobrodёtelьmi prisёnnu: i3zъ nesže kvi1tisz h0щetъ bGъ našъ, dv7o vsenepor0čnaz, є3di1na čelovёkwmъ i3spravlenіe.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Tы2, gDi m0й, svёtъ vъ mjrъ prišelъ є3si2, svёtъ s™hй, njbraщazй i3zъ mračna nevёdэnіz, vёroю vospэvaющыz tS.

Q neskvernaz ѓgnice! Ѓgnecъ bo bGa našegw vo ўtr0bu tvoю2 vni1ti tщi1tsz, vzemlzй n†ša sogrэšє1nіz.

Žezlъ taйnый pomalэ procvэtetъ, ćkože pi1šetъ, bžctvennый cvёtъ t k0rene їesseeva namъ kvlsющisz.

ЃgGlovыmъ glasomъ ўtučni1všisz ćkw vіnogradъ, kъ prozzbenію got0visz zrёlagw, dv7o, i3 netlёnnagw gr0zda.

Veličaйšій prbr0kwvъ i3saіa vozveseli1sz: dv7a bo, nj neйže proreklъ є3si2, vo črevэ začinaetъ sovёta veli1kagw ѓgGla.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Požry ti so glasomъ hvalenіz, gDi, cRkovь vopіetъ ti2, t bэs0vskіz kr0ve njči1щšisz, radi mi1losti t rebrъ tvoi1hъ i3stekšeю kr0vію.

Raduйsz, tebЁ gavrіi1lъ ґrhagGlъ vэщaetъ, radostь bo vo črevэ tvoemъ prіi1meši neskazannw, ю4že є4va prestuplenіemъ, dv7o, pogubi2.

Ne njpali1tъ, ne ўžasaйsz tnю1dъ, ўtr0bы tvoeS džgnь bžctvA, ntrokovi1ce: kupina bo drevle tS vowbražaše gorsщi, nikakože njpalsema, vsečctaz.

GorA, ю4že danіi1lъ provi1dэ d¦omъ, raduйsz, dv7o: i3zъ tebє1 bo mhslennый kamenь ўsэčetsz, i3 sokruši1tъ demwnwvъ bezd{šnaz trє1biщa.

Mi1ra cRь kъ tebЁ prіi1detъ, i3 tob0ю primiri1tъ poborє1nnыz i3 prelьщє1nnыz, bGom™i, lukavыmъ sovёtomъ ѕmіi1nыmъ.

Kondakъ, glasъ }

Pod0benъ: Vzbrannoй:

VsBmъ zemnы6mъ načalo spasenіz našegw tы2 є3si2, bcde dv7o: b9ій bo služi1telь sъ nb7sъ p0slanъ predstati tebЁ, veli1kій činonačalьnikъ gavrіi1lъ, radostь njbradovannuю ti2 prinesE. Tёmъ vsi2 zovemъ ti2: raduйsz, nevёsto nenevёstnaz.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Spashй vo ngni2 ґvra†mskіz tvo‰ džtroki, i3 haldє1i ўbi1vъ, ±že pravda pravednw ўlovlsše, prepёtый gDi, b9e ntє1cъ našihъ, blgoslovenъ є3si2.

KіvHtъ slovesnый, є3g0že i4stinnый zakonopol0žnikъ vozlюbi1vъ vъ tebЁ h0щetъ selenіe sotvori1ti, blagov0nіz i3sp0lnisz: tob0ю bo i3stlёvšыzsz njbnovi1tъ.

Prbr0českій bžctvennый li1kъ, ćkože njщuti1vъ, ntrokovi1ce, є4že na tS i3zbavitelz mi1rnoe prišestvіe, zovetъ tebЁ: raduйsz, vsёhъ i3zbavlenіe, raduйsz, є3di1na čelovёkwvъ spasenіe.

Ne ўžasaйsz glasa, ne divi1sz glag0lющemu: b9ій slugA є4stь. Kvi1ti tebЁ prіi1de tainstvo, ѓgGlы neizrečennoe, neiskusobračnaz dv7o blagoslovennaz.

Zri1ši tvarь vsю2, vrag0mъ poraboщenu, dv7o, pomi1lovati že ю5 za miloserdіe mi1losti hotS, tob0ю blagovoli1vый: da ne u5bo slovesє1mъ ѓgGla ne vёrueši.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Rycэ rasprosterъ danіi1lъ, lьvHvъ zі‰nіz vъ r0vэ zatčE, džgnennuю že si1lu ўgasi1ša, dobrodёtelію prepossavšesz, blagočestіz rači1teli džtrocы, vzыvaющe: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Legkій džblače svёta, neiskusobračnaz, ўgot0visz: sE slnce svhše prevozsіsetъ tebЁ nezahodi1moe, vmalэ ќbw vъ tebЁ krhemo, mjru že kvlsemo, i3 rэšašo ѕl0bы njmračenіe.

ЃgGlwvъ pervый služi1telь vozopi2 tebЁ glasъ radostenъ, vozvэщaz tebЁ, čctaz, veli1kagw sovёta ѓgGla, voploщaema i3zъ tebє2 za blagostь, є3myže vopіemъ: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Nc7A njdesnyю sэdsй, vъ tebЁ selenіe h0щetъ sotvori1ti, presyщestvennый, čctaz: ćkw da postavitъ njdesnyz sebє1 tz bli1žnюю i3 d0bruю, ćkw cari1cu, desni1cu že vsBmъ prostretъ padšыmъ, i3 spasetъ nы2.

Ćkw ši1pokъ ўd0lій či1stъ, ćkw krjnъ blagov0nenъ, poznavъ tS ziždi1telь našъ gDь, nhnэ vozželA tvoeS dobr0tы, čctaz, i3 voploti1tisz i3zъ tvoi1hъ kroveй h0щetъ, ćkw da proženetъ ѕlosmradіe prelesti blagostію.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: E$va ќbw nedygomъ preslušanіz klstvu vseli1la є4stь: th že, dv7o bcde, prozzbenіemъ črevonošenіz, mjrovi blgoslovenіe procvэlA є3si2. Tёmъ tS vsi2 veličaemъ.

E$va ќbw njb8stъ pl0dъ, smertь dёlaющь vsegubi1telьnuю: posredi1 že tebє2 vozrastetъ pl0dъ bezsmertіz hodataйstvenъ, hrt0sъ sladostь naša, vLčce. E#g0že vospэvaющe, tS slavimъ.

Prekloni1vъ nebesA tvo‰, kъ namъ sni1di, prest0lъ ўžE ўgot0vasz tebЁ, sl0ve, ўtr0ba dv7i1ča: na nemže ćkw cRь krэpčaйšій sёdъ, vozdvi1gneši t padenіz desni1cы tvoeS sozdanіe.

Ni1va nesёznnaz, čctaz, pod8imi2 sl0vomъ nbcnoe sl0vo, ćkw pšeni1cu plodon0snu prozzbaющu i3zъ tebє2, i3 koncы2 pitaющago hlёbomъ razuma. E#myže poklansющesz, tS slavimъ.

VozželA dobr0tы tvoeS hrt0sъ, vsenepor0čnaz, i3 vo ўtr0bu tvoю2 vseli1sz: ćkw da t strasteй bezobrazіz r0dъ čelovёčeskій i3zbavitъ, i3 dobr0tu drevnюю daruetъ. E#myže poklansющesz, tS slavimъ.

Ѓщe sluči1tsz subbHta, svэti1lenъ.

Pod0benъ: ЎčenikHmъ:

Gavrіi1lъ sъ vыsotы2 sletёvъ, vopіsše є4že raduйsz, bcde: ćkw pramaternюю klstvu potrebi1vъ vsю2, syщihъ i3zъ ґdama blagoslovi2 i3zъ neS prozzbhй.

Slava, i3 nhnэ, t0йže.

Na stіh0vnэ trіHdi, samoglasenъ dnE, dvaždы: i3 myčeničenъ.

Slava, i3 nhnэ, glasъ d7:

LJzhka, є3gHže ne vёdzše, ўslhša bcda: glag0laše bo kъ neй ґrhagGlъ blagovёщenіz glag0lы, tnю1duže vёrnw prіi1mši cэlovanіe, začatъ tS prevёčnago bGa. Tёmže i3 mы2 raduющesz vopіemъ ti2: i3zъ neS voploti1vыйsz neprel0žnw, b9e, mi1rъ mjrovi daruй, i3 dušamъ našыmъ velію mi1lostь.

I# časъ №-й, sъ kafjsmoю i3 sъ pokl0nы po nbhčaю.

(Zri2) Podobaetъ vёdati, ѓщe sluči1tsz predprazdnstvo blagovёщenіz pres™hz bcdы vъ subbHtu G-z i3li2 d7-z nedёli postHvъ.

Vъ pzt0kъ večera, i3 ќtrw: Trezv0nъ vъ dv0i m†lыz kolokolA, kafjsma rzdovaz. Na GDi, vozzvahъ, postavimъ stіhHvъ ‹, i3 poemъ trіHdi samoglasenъ dnE, dvaždы: i3 myčєničnы d7, glasa: i3 predprazdnstva na d7. Slava, predprazdnstva, glasъ v7: Blagovэstvyetъ gavrіi1lъ: I# nhnэ, dogmatіkъ nastosщagw glasa. Vh0dъ. Svёte ti1hій: Prokjmenъ, i3 čtє1nіz dnE. I# Da i3spravitsz moli1tva moS: I# pr0čee preždesvzщennыhъ po nbhčaю.

(Zri2) Ѓщe li nёstь preždesvzщennыz: Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы predprazdnstva na ѕ7. Slava, predprazdnstva: I# nhnэ, bGor0dičenъ №-й, glasa. Taže, Svёte ti1hій: bezъ vh0da. Prokjmenъ, i3 čtenіe dnE. Posemъ, Spod0bi, gDi, i3 є3ktenіA: I#sp0lnimъ večernюю: Na stіh0vnэ samoglasenъ trіHdi, dvaždы, pi1sanъ na GDi, vozzvahъ, i3 myčeničenъ po glasu є3gw2 t nktHiha, pripёvы že glag0lemъ njbы6čnыz: Kъ tebЁ vozved0hъ: Slava, i3 nhnэ, predprazdnstva. Po Nhnэ tpuщaeši, i3 po §e našъ, troparь predprazdnstva. Taže, є3ktenіA, Pomi1luй nasъ, b9e: i3 tri2 pokl0nы veli6kіz. Posemъ, Vses™az trbce: Bydi i4mz gDne: tri1ždы. Taže, Dost0йno є4stь: i3 tpystъ.

(Zri2) Povečerіe veli1koe bezъ pokl0nwvъ. Po №-mъ T]ris™0mъ, vmёstw Prosvэti2 džči moi2: glag0lemъ troparь predprazdnstva, Dnesь vsemjrnыz: Po v7-mъ tris™0mъ tropari2 nbы6čnыz: Pomi1luй nasъ, gDi: KanHnъ nktHiha mertvenъ. Po Dost0йnэ kondakъ predprazdnstva.

Na ќtreni: Na BGъ gDь, troparь predprazdnstva, glasъ d7: Dnesь vsemjrnыz: tri1ždы. I# nbы6čnыz kaf‡smы i3 sэdalьnы nktHiha. Nepor0čnыhъ za ўpok0й ne poemъ. PBsni že z7-ю, i3 }-ю, glag0lemъ prežde vъ pzt0kъ. KanHnъ predprazdnstva so їrmos0mъ na ѕ7. Їrm0sъ dvaždы. Po G-й pёsni sэdalenъ predprazdnstva: Slava, i3 nhnэ, drugjй. E#gda že prispёetъ četveropёsno, i3 poemъ kanHnъ predprazdnstva, ćkože predpisasz, i3 trіHdi na }. Po ѕ7-й pёsni kondakъ predprazdnstva. Po f7-й pёsni svэti1lenъ predprazdnstva. Na stіh0vnэ nktHiha, i5že na Hvali1tehъ, nastosщagw glasa myčєničnы. Poslёdnій stjhъ njstavimъ, pripёvы že glag0lemъ nbы6čnыz: I#sp0lnihomsz zaytra mi1losti tvoeS: I# bydi svёtlostь: Slava, i3 nhnэ, glasъ d7, predprazdnstva: LJzhka, є3gHže ne vёdzše: i3 prHčaz. Na časёhъ troparь i3 kondakъ predprazdnstva.

Na lіturgji: Blažє1nna, predprazdnstva, pёsnь G-z i3 ѕ7-z. Po vh0dэ troparь hrama hrt0va, ѓщe є4stь: taže troparь predprazdnstva. Slava, kondakъ hrama: I# nhnэ predprazdnstva.

(Zri2) Ѓщe predprazdnstvo blagovёщenіz sluči1tsz vъ nedёlю krtopokl0nnuю.

Vъ subbHtu na veli1cэй večerni: Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы voskrє1snы, G: krtA, d7: i3 predprazdnstva, G. Slava, krtA. I# nhnэ, bGor0dičenъ №-й, glasa. Na lіtji stіhi1ra hrama. Slava, krestA: I# nhnэ, predprazdnstva: pi1sanъ na GDi, vozzvahъ. Na stіh0vnэ stіhi6rы nktHiha. Slava, krtA: I# nhnэ, predprazdnstva: pi1sanъ na ќtreni na stіh0vnэ, glasъ d7: LJzhka, є3gHže ne vёdzše: Na blagoslovenіi hlёbwvъ troparь, Bcde dv7o, raduйsz, dvaždы: i3 krtA є3di1noždы. Posemъ, Bydi i4mz gDne: tri1ždы.

Na ќtreni: Na BGъ gDь, troparь voskrnъ, dvaždы. Slava, krtA: I# nhnэ, predprazdnstva, i3 pr0čee nbhčno. KanHnъ voskresenъ, so їrmos0mъ na d7: i3 krtA na ѕ7: i3 predprazdnstva na d7. Katavasіa: Bžctvennэйšій prowbrazi2: Po G-й pёsni kondakъ predprazdnstva, i3 sэdalьnы krtA. Slava, i3 nhnэ predprazdnstva. Po ѕ7-й pёsni kondakъ i3 jkosъ krtA. Po f7-й pёsni svэti1lenъ voskrnъ: Slava, krtA, I# nhnэ: predprazdnstva. Pr0čee že na hvali1tehъ, i3 na lіturgji vsE, ćkože pi1sano vъ nedёlю G-ю postA, na rzdY vъ m7-cэ, t0čію na časёhъ troparь voskrnъ glag0lemъ nepremёnnw. Slava, krtA, i3 predprazdnstva, glag0lemъ premэnsющe. Po §e našъ, kondaki2 na vsёhъ časёhъ krtA, i3 predprazdnstva, premэnsющe glag0lemъ.

Ѓщe sluči1tsz predprazdnstvo blagovёщenіz vъ ponedёlьnikъ d7-z, i3li2 є7-z, i3li2 ѕ7-z nedёli postA:

Vъ nedёlю večera: Stіhi6rы ‹: nktHiha pokasnnы d7, i3 trіHdi G, i3 predprazdnstva G: Slava, i3 nhnэ, predprazdnstva. Vh0dъ. Prokjmenъ veli1kій. Taže, Spod0bi, gDi: I# pokl0nы G. Posemъ є3ktenіA, I#sp0lnimъ večernюю: Taže, poemъ stіh0vnu vъ trіHdi, sъ pripёvы nbhčnыmi: Slava, i3 nhnэ predprazdnstva, i4že pi1sanъ na ќtreni, na stіh0vnэ, glasъ d7: LJzhka, є3gHže ne vёdzše: Posemъ, Nhnэ tpuщaeši: i3 Tris™0e, sъ pokl0nы. I# tropari2, Bcde dv7o, raduйsz: sъ pokl0nы. I# GDi, pomi1luй, m7. I# Nbcnый cRю2: Po Čestnёйšuю: G pokl0nы, i3 tpystъ.

Na ќtreni: Poemъ Ґllilyіa, i3 trbčnы glasa: I# nbы6čnыz kaf‡smы. I# pr0čee poemъ na ќtreni, i3 na časёhъ, ćkože ўkazasz prežde vъ rzdY, vъ k7d denь.

Ѓщe sluči1tsz predprazdnstvo blagovёщenіz vъ sredu d7-ю postA, є4že є4stь krestopokl0nnuю.

Večerъ: Poemъ i3 zaytra vsE sъ pokl0nы: vo vt0rnikъ večera kafjsma rzdovaz. Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы trіHdi G, i3 predprazdnstva, G: Slava, krtA: I# nhnэ, predprazdnstva. Prokjmenъ, i3 čtє1nіz dnE. Na stіh0vnэ stіhi6rы trіHdi: Slava, krtA: I# nhnэ, predprazdnstva.

Na ќtreni vъ sredu: KanHnъ trіHdi, so їrmos0mъ na ѕ7, i3 predprazdnstva na d7. Ґ i3dёže tripёsnecъ, poemъ kanHnъ krtA so їrmos0mъ na d7, i3 predprazdnstva na v7, po dvA troparS za є3di1nъ. I# tripёsnca na }, poslэdi2 їrm0sъ tripёsnca. Po G-й pёsni kondakъ predprazdnstva: i3 sэdalenъ dnE. Slava, i3 nhnэ, predprazdnstva. Po ѕ7-й pёsni kondakъ i3 jkosъ krtA. Po f7-й pёsni svэti1lenъ trbčenъ glasa. Na hvali1tehъ stіhi6rы krtA, pi6sanы na GDi, vozzvahъ, njstavšыz. Na stіh0vnэ trіHdi, Slava, krtA. I# nhnэ, predprazdnstva. Na №-mъ časЁ bыvaetъ poklonenіe krestA, po nbhčaю.

Si1ce poemъ slyžbu predprazdnstva, i3 krtA, i3 vъ pzt0kъ, ѓщe sluči1tsz, tosžde sedmi1cы.

Ѓщe sluči1tsz predprazdnstvo blagovёщenіz vъ četvert0kъ d7 nedёli postHvъ:

Vъ sredu večera: Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы na ‹: trіHdi na ѕ7, i3 predprazdnstva na d7: Slava, krtA, glasъ }: Dnesь neprikosnovennый: I# nhnэ, predprazdnstva. Taže vh0dъ. I# prHčaz preždesvzщennыhъ.

Na ќtreni že: Poemъ vsE, ćkože ўkazasz na rzdY, vъ k7d denь.

Podobaetъ vёdati, ѓщe sluči1tsz blagovёщenіe pres™hz bcdы vъ sredu є3S nedёli postHvъ:

I# predprazdnstva blagovёщenіz poemъ slyžbu, stіhi6rы, i3 kanHnъ, vъ ponedёlьnikъ, na rzdY, minei že s™agw poemъ na povečerіi.

(Zri2) Ѓщe li že sluči1tsz predprazdnstvo blagovёщenіz pres™hz bcdы vъ četvert0kъ є7-z nedёli postHvъ:

I# poemъ slyžbu predprazdnstva, stіhi6rы, i3 kanHnъ: napredi2 vъ sredu na rzdY, veli1kagw radi kanHna. Rzdovagw že s™agw slyžbu takožde poemъ na povečerіi.

Ѓщe sluči1tsz predprazdnstvo blagovёщenіe pres™hz bGor0dicы vъ nedёlю d7-ю i3li2 є7-ю postHvъ:

Na veli1cэй večerni: Stіhi6rы voskrє1snы, G: i3 vostHčnы G: i3 predprazdnstva d7. Slava, predprazdnstva: I# nhnэ, bGor0dičenъ №-й glasa. I# pr0čee po nbhčaю.

Na ќtreni: Troparь voskresenъ dvaždы: Slava, i3 nhnэ, predprazdnstva. I# pr0čee voskresno. KanHnъ voskresenъ so їrmos0mъ na d7: i3 bcdы na v7: i3 trіHdi na d7: i3 predprazdnstva na d7. Katavasіa: Tverzu ўstA mo‰: Po G-й pёsni kondakъ predprazdnstva, i3 sэdalenъ trіHdi: Slava, i3 nhnэ, predprazdnstva. Po ѕ7-й pёsni kondakъ voskresenъ i3 jkosъ. Po f7-й pёsni svэti1lenъ voskresenъ: Slava, i3 nhnэ, predprazdnstva. I# pr0čee po nbhčaю voskresno, i3 trіHdi. Na №-mъ časЁ troparь voskresenъ: Slava, predprazdnstva: I# nhnэ, bGor0dičenъ časHvъ. S™hhъ že sl{žbы, їwanna lёstvičnika i3 marji є3gĐptznыni, vъ sі‰ nedBli njstavlsюtsz, i3 poю1tsz є3gdA є3kklisіarhъ razsyditъ.

Ѓщe sluči1tsz predprazdnstvo blagovёщenіz vъ subbHtu є7-ю ґkafіsta.

Vъ pzt0kъ večera: Na GDi, vozzvahъ, poemъ stіhi6rы trіHdi, samoglasenъ dnE, dvaždы: i3 myčeničenъ, i3 ґkafіsta na d7: i3 predprazdnstva, G: Slava, predprazdnstva: I# nhnэ, ґkafіsta. Vh0dъ. Prokjmenъ, i3 čtenіe dnE. Da i3spravitsz moli1tva moS: i3 pr0čee preždesvzщennыhъ. (Zri2) Četveropёsnecъ že trіHdi poemъ na povečerіi.

Na ќtreni: Na BGъ gDь, troparь ґkafіsta, dvaždы: Slava, i3 nhnэ, predprazdnstva, i3 nbы6čnыz kaf‡smы. Kondaki2 i3 jkosы ґkafіsta, po či1nu i4hъ. KanHnъ predprazdnstva, so їrmos0mъ na ѕ7: i3 ґkafіsta na }. Katavasіa: Tverzu ўstA mo‰: Po G-й i3 po ѕ7-й pёsni, kondaki2 i3 jkosы po nbhčaю. Po f7-й pёsni svэti1lenъ ґkafіsta, dvaždы: Slava, i3 nhnэ, predprazdnstva. Na hvali1tehъ stіhi6rы ґkafіsta na d7, glasъ d7. Pod0benъ: Ćkw d0blz: Slava, i3 nhnэ, glasъ d7: LJzhka, є3gHže ne vёdzše: Slavosl0vіe veli1koe i3 tpystъ.

(Zri2) Ѓщe predprazdnstvo blagovёщenіz sluči1tsz vъ subbHtu lazarevu:

Poetsz predprazdnstva slyžba, prežde vъ četvert0kъ tosže sedmi1cы, ćkože ўkazasz segw2 mёszca vъ k7d denь.

(Zri2) Vёdati podobaetъ, ćkw navečerіe blagovёщenіz ѓщe sluči1tsz vъ subbHtu, i3li2 nedёlю.

Na malэй večerni: na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы na d7, glasъ d7.

Pod0benъ: Zvannый svhše:

Ўщedrivъ tvarь ziždi1telь, miloserdіemъ že svoi1mъ preklansemь, vo ўtr0bu dv7ы bGootrokovi1cы vseli1tisz spэši1tъ, kъ neйže veli1kій prіi1de ґrhagGlъ, raduйsz, provэщavaz, bGoradovannaz, nhnэ sъ tob0ю bGъ našъ. Ne ўžasaйsz menє2 cReva ґrhіstrati1ga: njbrэla bo є3si2 blagodatь, ю4že pogubi2 є4va prežde, pramati tvoS: i3 začneši, i3 rodi1ši nc7Y є3dinosyщnago. Dvaždы.

Stranno є4stь sl0vo tvoE i3 vozzrёnіe, str†nnы tvoi2 glag0lы i3 vozvэщє1nіz, mRja ko ѓgGlu: da ne prelьsti1ši menє2, dv7a bo є4smь, braka ne znaющi. Glag0leši, ćkw začnY newb8imennago: i3 kakw vmэsti1tъ ўtr0ba moS, є3gHže veli1čєstva nbcnaz vmэsti1ti ne m0gutъ; ґvraamovъ kr0vъ da nauči1tъ tS nhnэ, bGa vmэsti1vый, prowbrazyющій i3zdaleča, dv7o, bGoprіstnuю tvoю2 ўtr0bu.

Vъ nazaretъ nhnэ gradъ prišedъ, gradъ tS njduševlenъ cRS hrtA, gavrіi1lъ lobыzaetъ, vopіS tebЁ: raduйsz, blagoslovennaz, bGoradovannaz, prіi1meši vo ўtr0bэ tvoeй bGa voploщaema, i3 tob0ю čelovёčestvo, na drevnee blaženstvo, za blagoutr0bіe prizыvaющa. Blagoslovenъ čreva tvoegw2 bžctvennый pl0dъ bezsmertnый, podasй mjru njčiщenіe i3 velію mi1lostь.

Slava, i3 nhnэ, glasъ №:

Vъ šesthй mccъ ґrhіstrati1gъ p0slanъ bhstь kъ tebЁ dv7э i3 čctэй, vozvэsti1ti tebЁ sl0vo spasenіz, vkypэ že i3 zvati tebЁ: raduйsz, njbradovannaz, gDь sъ tob0ю, rodi1ši sn7a prevёčnago i3zъ nc7A, i3 spasetъ lю1di svo‰ t grBhъ i4hъ.

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ }.

Pod0benъ: Q preslavnagw čudesE!

Načalьnikъ vhšnihъ si1lъ, sъ nb7sъ vъ nazaretъ sletёvъ, dv7u lobыzaetъ, raduйsz, glag0lz, kolesni1ce čctaz b9estvA, tS t vёka bGъ vozlюbi2, vъ žili1щe i3zv0li. Rabъ vLčenь, kъ tebЁ prišelьstvuzй є4smь vopi1ti: rodi1ši bo gDa, i3 netlёnna prebydeši.

Stjhъ: Blagovэsti1te denь t dnE spasenіe bGa našegw.

Čto2 tv0й vi1dъ džgnennый; gavrіi1lu čctaz so ўdivlenіemъ rečE: čto2 tvoE dost0instvo, i3 slovesъ si1la; začati sn7a provэщavaeši mi2, ѓzъ že i3skysa myžeska ne vёmъ: tidi2 daleče, ne prelьsti1ši, čelovёče, ćkože prežde є4vu pramaterь ѕmjй lьsti1vый.

Stjhъ: Vosp0йte gDevi pёsnь n0vu, vosp0йte gDevi, vsS zemlS.

D¦ъ b9ій pres™hй prіi1detъ, prečctaz, na tS, bGovmэsti1maz vLčce, i3 si1la vhšnzgw njsэni1tъ tS, i3 rodi1ši sn7a soblюdaющa tvoE dёvstvo nevreždenno. Seй sn7ъ є4stь nerodosl0vimь: seй ćvlьsz, spasetъ lю1di svo‰, ćkw blagoizv0li.

Slava, i3 nhnэ, glasъ d7:

Vъ šesthй mccъ p0slanъ bhstь ґrhagGlъ kъ dv7э čctэй, i3 radovatisz є4й prirekъ: blagovэsti2 i3zъ neS i3zbavitelю proiti2. Tёmže prіemši cэlovanіe, začatъ tS prevёčnago bGa, neskazannw blagovoli1všago vočelovёčitisz, vo spasenіe dyšъ našihъ.

Troparь, glasъ d7:

Dnesь spasenіz našegw glavi1zna, i3 є4že t vёka tainstva kvlenіe: sn7ъ b9ій, sn7ъ dv7ы bыvaetъ, i3 gavrіi1lъ blagodatь blagovэstvyetъ. Tёmže i3 mы2 sъ ni1mъ bcdэ vozopіi1mъ: raduйsz, blagodatnaz, gDь sъ tob0ю.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.