NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Marta v7

S™agw sщ7ennomyčenika feod0ta, є3pckpa kmrinjйskagw.

Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы, glasъ d7.

Pod0benъ: Ćkw d0blz:

Sщ7ennikъ svzщennэйšій, cRkve njsnovanіe, st0lpъ nepokolebi1mь kvi1lsz є3si2, vseslavne, čudotv0recъ i4stinnэйšій, bGodanenъ, slavne: i3 svэti1lьnikъ vsesvёtelъ svzщennый bhlъ є3si2, i3 raй ži1zni drevo, posredi2 stzžavъ ї}sa žiznodavca, sщ7ennomyčeniče feod0te.

Vol0vыmi ži1lami bіemь, i3 na drevэ protzzaemь, i3 g0rьkw stryžemь, dostočydne, i3 vъ temni1cэ zaklюčaemь, i3 gvozdьmi2 n0gi tvo‰ prigvoždє1nы lю1tэ, na dždrъ razžženъ polagaemь, neprel0ženъ kvi1lsz є3si2, vo vsёhъ ўkrэplsющago tS slavz, svzщennomyčeniče feod0te.

Ži1lami tvoi1hъ p0dvigwvъ vragA pridavi1vъ, i3 togw2 si1lu pobori1lъ є3si2, i3 myžestvovavъ svэtlёйše, vъ vhšnemъ crtvіi vэncen0secъ živeši, prosvэщenіz spod0bivsz, i3 krasotы2 prazdnuющihъ, i3 m0lišisz čtyщыz tS spasti2, slava myčenikwvъ feod0te.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ, glasъ i3 pod0benъ t0йže:

NJsuždenіz i3zbavi, pres™az bGonevёsto, i3 lю1tыhъ pregrэšenій, smirennuю moю2 dyšu, i3 smerti i3zmэni2 moli1tvami tvoi1mi: i3 daruй njpravdanіe poluči1ti vъ denь i3spыtanіz, є4že poluči1ša s™hhъ sob0ri: pokasnіemъ njčiщena mS prežde koncA pokaži2, i3 sleznыmi i3zlі‰nіi.

KrtobGor0dičenъ, pod0benъ t0йže:

Na krtё tz ćkw ўzrЁ prigvoždena, gDi, ѓgnica i3 m™i tvoS divlsšesz, i3 čto2 vidёnіe sіE, vzыvaše: sn7e voždelёnne, sі‰ tebЁ nevёrnый sob0rъ vozdadE bezzak0nnый, i4že mn0gihъ tvoi1hъ čudesъ nasladi1vыйsz; no slava neizglag0lannomu sošestvію tvoemY, vLko.

KanHnъ, glasъ d7, є3gHže kraegranesіe:

B9іe danіe bhlъ є3si2 lёpotnw, blaženne.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: M0rz čermnyю puči1nu nevlažnыmi stopami drevnій pэšešestvovavъ ї}lь, krestoobraznыmi mwmseovыma rukama ґmali1kovu si1lu vъ pusthni pobэdi1lъ є4stь.

BGъ tvo‰ kъ nemY dvižє1nіz, myčeniče, napravi, є3gHže čestnы6z soblю1dъ zapwvэdi, їerarhъ bhlъ є3si2, i3 mučenіz kr0vію njzari1lsz є3si2, kvlennэйše.

Bžctvennэ i3 blagočestnэ poži1vъ, pl0ti dvižє1nіz p0stničeskimi ўmertvi1vъ p0dvigi, i3 živ0tъ prіemъ, їerarhwvъ ўdobrenіe, myčenikwvъ i3spolnenіe.

Vseli1vsz vъ premydroe serdce tvoE d¦ъ s™hй, t pelenъ, prepod0bne, prava, sostradatelьna tS i3 ti1ha, i3 їerarha bžctvenna, myčeniče, pokazA, feod0te.

BGor0dičenъ: Bsše poraboщenno pervэe prelestію, čctaz, čelovёčeskoe є3stestvo2 lukavnэ: hrta že r0ždši tы2, svob0du ўluči2, velemydrennw tS slavzщee.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Veseli1tsz nj tebЁ cRkovь tvoS, hrtE, zovyщi: tы2 moS krёpostь, gDi, i3 pribёžiщe, i3 ўtverždenіe.

Slezъ tvoi1hъ stenanьmi, i3 kroveй pot0ki, ўgasi1lъ є3si2 prelesti lю1toe ќglіe, myčeniče s™i1telю feod0te.

ŽitіE tvoE či1stoe pokazavъ, svzщennodёtelz bžctvenna i3 i4stinna svidёtelz tS strteй hrt0vыhъ sodёla.

Sredi2 sudi1щa stoS, i3 ўzzvlsemь lю1tыmi ranami, hrt0va i4mene, myčeniče, ne tverglsz є3si2, feod0te.

BGor0dičenъ: Ўvračyй m0й ќmъ, i3znem0gšій pril0gi, prečctaz, lukavagw ѕmjz, i3 grэhY rab0taющій.

Sэdalenъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Vozneshйsz:

Svzщennonačalьstva ndeždu svэtlёйšu, kroveй tvoi1hъ njmočenьmi sodёlalъ є3si2, na nb7sA vseli1vsz, feod0te, vi1dz є3gHže vozželёlъ є3si2 či1stoю mhslію. Tёmže tvoю2 slavimъ vsesщ7ennuю pamztь, i3 vzыvaemъ: pomzni2 nasъ, so derznovenіemъ kъ bGu predstosй.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Neči1stыhъ pomыslHvъ moi1hъ mn0žestvo, i3 bezmёstnыhъ mhsleй njburev†nіz, kto2 i3zreщi2 m0žetъ, vsenepor0čnaz; nasto‰nіz že bezpl0tnыhъ vr†gъ moi1hъ kto2 i3spovёstь, i3 si1hъ ѕl0bu; no tvoeю molьb0ю, blagaz, si1hъ mnЁ vsёhъ i3zbavlenіe daruй.

KrtobGor0dičenъ: I$že t beznačalьnagw nc7A roždennago naposlёdokъ tS pl0tію r0ždšaz, na krtЁ vi1szщa zrsщi, hrtE, ўvы2 mnЁ, lюbeznэйšій ї}se, vopіsše: kakw slavimый ćkw bGъ t ѓgGlъ, t bezzak0nnыhъ nhnэ čelovBkъ, sn7e, hotS raspinaešisz; poю2 tS, dolgoterpэli1ve.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Voznesena tS vi1dэvši cRkovь na krtЁ, slnce pravednoe, stA vъ či1nэ svoemъ, dost0йnw vzыvaющi: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Sokrušaemo tёlo tvoE ranami, p0mыslъ tverdёйšій, i3 voi1stinnu, myčeniče, krэpčaйšь sodёlovaše, poю1щa: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Raspalsemь lюb0vію vLčneю, ±že t ranъ terpёlъ є3si2 bolBzni lюtёйšыz, ćkože i3n0mu stražduщu, samъ prebыvalъ є3si2, veličaйšій vъ myčenicэhъ feod0te.

Preterpёlъ є3si2 m{ki, bGomydre dž§e, pribli1živšыzsz tёlu: vozda‰nіz bo prebыv†ющaz vi1dэlъ є3si2 ўmA čistot0ю, njblegč†ющaz bolBzni tvo‰.

BGor0dičenъ: Svэtlёйšaz palato vLki, pres™az bcde, hramы nasъ pokaži2 s™agw d¦a, vъ hramэ tvoemъ s™ёmъ hvalY gDevi prinossщыz.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Tы2, gDi m0й, svёtъ vъ mjrъ prišelъ є3si2, svёtъ s™hй, njbraщazй i3z8 mračna nevёdэnіz vёroю vospэvaющыz tS.

Vozvыšaemь, mydre, na drevo, feod0te, preterpэvalъ є3si2 tverdёйše terz†nіz pl0ti tvoeS, velьmi2 ўdivlsemь.

Vi1simь, strog†nіz terpёlъ є3si2 tэlє1snaz, feod0te, vLku ўkrэplsющago i3mёzй, i3 vёroю tS ўtverždaющa.

Kr0vnыmi njmočenьmi njbagri1vъ, feod0te blaženne, ndeždu tvoю2 sщ7ennuю, svэtlёйšu pokazalъ є3si2.

BGor0dičenъ: ZačalA є3si2 bGa, bhvša člvёka, q vLčce! Segw2 radi r0di rodHvъ tS neprestannw ўblažaemъ.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Požry ti so glasomъ hvalenіz, gDi, cRkovь vopіetъ ti2, t bэs0vskіz kr0ve njči1щšisz, radi mi1losti t rebrъ tvoi1hъ i3stekšeю kr0vію.

Vsaždenъ bhlъ є3si2 vъ temni1cu, ćkw ѕlodёй, feod0te, hrani1telь shй bžctvennыhъ vLki, slavne, povelёnій, b9estvennoe tvoE prazdnestvo velьmi2 ўzsni1všagw.

Stoslъ є3si2 predъ sudi1щemъ nepravednыhъ sudi1mь, i3 njsuždaz čelovёki bezzak0nnuющыz vsye, i3 predpočitaющыz nepravdu, svzti1telю bGomydre, pače pravdы.

V0lnы svirёpыhъ mykъ razruši1lъ є3si2, ćkože nёkій kamenь, vseblaženne, vozšedъ voshoždenіemъ tvoegw2 serdca kъ kamenю kraeug0lьnomu hrtY bGu.

BGor0dičenъ: Vseli1vsz vo črevo tvoE hrt0sъ bGъ našъ, vъ čelovёcэhъ živyщій grёhъ, prečctaz, i3zgonsetъ, i3 sv0йstvennый sebЁ člvэkolюbeznw sodёlovaetъ.

Kondakъ, glasъ G:

M0rz ѕlovёrіe njbliči1lъ є3si2, i3 jdwlьskagw bezb0žіz lestь vёroю pravovёrіz ўzzvi1lъ є3si2, i3 vsesožženіe bžctvennoe bhvъ, čudodёйstvіemъ njrošaeši koncы2: dž§e s™i1telю feod0te, hrtA bGa moli2, darovati namъ velію mi1lostь.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Vъ peщi2 ґvraamstіi džtrocы persjdstэй, lюb0vію blagočestіz pače, neželi plamenemъ njpalsemi, vzыvahu: blagoslovenъ є3si2 vъ hramэ slavы tvoeS, gDi.

Bžctvennoю, dž§e, raspalsemь lюb0vію d¦a, na dždrъ razžženъ vesьmA vozloženъ, ne njpali1mъ prebhlъ є3si2, blagoslovenъ є3si2, b9e m0й, zovhй, i3 gDi.

Ćkože i3n0mu samъ prebыvaz stražduщu, vesь bo ўm0mъ, blaženne, kъ bGu prišedъ, sэčenіz že i3 žženіz tы2 nebreglъ є3si2, ne čyvstvuz hrt0vыmъ manovenіemъ.

Premydrostію slovesъ bezslovesіz syщыz, blaženne, i3sp0lnєnы, posredi2 sudi1щa njbliči1lъ є3si2, prozvlennw ѕločestіemъ nedygovavšыz, i3 pače sotv0ršagw dє1mwnskіz i3zv0livšыz kumjrы.

BGor0dičenъ: Sъ vhšnimъ likostosnіemъ, vsi2, m™i b9іz, raduйsz, tebЁ zovemъ, njduševlennoe nb7o, i3 preslavnaz palato, i3 prt0le džgnennый, na nemže hrt0sъ pl0tію poči2.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Rycэ rasprosterъ danіi1lъ, lьvHvъ zі‰nіz vъ r0vэ zatčE, džgnennuю že si1lu ўgasi1ša, dobrodёtelію prepossavšesz, blagočestіz rači1teli džtrocы, vzыvaющe: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

P0dvigi tvoi1mi vragY protivlszsz, myčeniče feod0te, gvozdьmi1 bo, slavne, vъ n0gi pronzenъ, tvodsщeю kъ crtvu nbcnomu stezeю šestvovalъ є3si2, blagoslovi1te, poS, dэlA gDnz, gDa.

Propovёdaz bGa na zemlю prišedša, i3 bžctvennыmi strastьmi2 strastь vsepagubnuю razryššago, strastь bžctvennuю i3 blažennuю pod8slъ є3si2 pl0tію, vopіS, feod0te: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Kroveй kaplzmi, i3 sщ7ennыhъ ўčenій tečenіemъ, vёrnыhъ napoi1lъ є3si2 serdcA blagodatію, vsemydre: i3 prozzbati ўstr0ilъ є3si2, zemledёlatelю blagi1hъ, b9estvєnnaz razumBnіz. E#myže vopіemъ: blgoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

BGor0dičenъ: Skvernы njči1stila є3si2 vsskіz є3stestvo2 čelovёčeskoe, prečctaz, nbcnый r0ždši d0ždь, člvёka bhvša, i3 novosodёlala є3si2 nы2 njbvetšavšыz, čctaz, vopію1щыz: vs‰ dэlA, blagoslovi1te, gDnz, gDa.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Kamenь nerukosёčnый t nesэk0mыz gorы2 tebє2, dv7o, kraeug0lьnый tsэčesz, hrt0sъ, sovokupi1vый razsto‰щazsz є3stєstvA: tёmъ, veselsщesz, tS, bcde, veličaemъ.

I#scэlє1nіz i3stočaetъ vssčєskaz moщeй bžctvennaz raka svzщennэйšagw pastыrz, i3 str†sti ўstavlsetъ, i3 rэši1tъ lBtnыz ćkw voi1stinnu bolBzni, sp7sa bžctvennoю blagodatію.

Ćkw sщ7ennomyčenikъ, vzzati že i3 rэši1ti i3mёz vlastь, razrэši2 ѕHlъ moi1hъ ќzы, i3 dyšu moю2 žeg0mu ngnemъ grэhA njrosi2, molS vseщedrago.

Dnesь vёrnw prazdnuetъ cRkovь, bGon0se, vsesvzщennuю tvoю2 pamztь, i3 tšestvіe kъ člvэkolю1bcu, i3 raduzsz pletetъ tebЁ pёsneй bžctvєnnыz dіadi6mы.

Ćkože dnesvёtluю ѕvэzdY, tS stzžavše, bGoglag0live, tvoi1mi svэtolyčnыmi zarsmi, bžctvennыhъ bolёzneй, i3 čudesъ tvoi1hъ, či1stыmi svэtlostьmi2 njzarsemsz, feod0te.

BGor0dičenъ: Svёtъ namъ r0ždši, dv7o, t nc7A prežde denni1cы vozsіsvšій neizrečennw, nerazymіz tmY razruši1la є3si2, i3 vъ sёni spsщыz grэh0vnэй prosvэti1la є3si2.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.