NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Marta k7a

Prpdbnagw nc7A našegw i3 i3spovёdnika, їakwva є3pckopa.

Stіhi6rы, glasъ d7.

Pod0benъ: Dalъ є3si2 znamenіe:

Prevёčnuющee i3 nikakože pretekaющee vozželavъ blgoslavіe, slavu prenebreglъ є3si2 prehodsщuю i3 pogibaющuю: i3 krtъ vosprіemъ, raspenšemusz poslёdovalъ є3si2, i3 pl0tь pokori1lъ є3si2 p0stničeskimi p0dvigi. Segw2 radi pamztь tvoю2 soveršaemъ, їakwve.

Mjru i3 strastemъ raspinaemь, їakwve, dyšu soblю1lъ є3si2 neskvernu i3 neblaznennu, nesmёšennu d0lьnыmi, dž§e, načertanьmi, i3 vidBnіi taйnыmi voskrili1vsz kъ nb7snыmъ. Vъ ni1hže tvoE žitіE predvozloži1lъ є3si2, prepod0bne, ćkw hrt0vъ drygъ i4skrennій, ćkw ўg0dnikъ vёrnэйšій.

Neѕl0bivъ, cёlъ, mi1lostivъ i3 bratolюbi1vъ, smirennomydrъ i3 kr0tokъ, lюbvE i3sp0lnenъ, mi1lostыneю ўkrašenъ, terpёnіemъ poždatelenъ, vёroю i3 nadeždoю ўkrašaemь, pokazalsz є3si2, vseprisnopamztne, moli1tvami ўdobrsemь, i3 b9estvennыmi svёtlostьmi svzщennw njblistaemь.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Skvernu tmhй strastnagw serdca moegw2, bcde vsepёtaz, i3 vs‰ ćzvы i3 gnoє1nіz segw2, ±že t grэhA, njči1sti, čctaz, i3 ўmA moegw2 ўstavi nepostosnіe: ćkw da si1lu tvoю2 i3 veli1koe zastuplenіe veličaю nkasnnый i3 nepotrebnый rabъ tv0й.

KrtobGor0dičenъ: Raspinaema hrtA člvэkolю1bca vi1dzщi prečctaz, i3 rebra i3skopovaєma kopіemъ, plačuщi vopіsše: čto2 sіE, sn7e m0й; čt0 ti bezblagodatnіi lю1dіe vozdaša, za ±že sotvori1lъ є3si2 dHbraz i5mъ, i3 tщi1šisz bezčadstvovati mS, vselюbeznэйšій; ўdivlsюsz, blagoutr0bne, tvoemY v0lьnomu raspstію.

KanHnъ їgnatіa. Glasъ v7.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Grzdi1te, lю1dіe, poi1mъ pёsnь hrtY bGu, razdёlьšemu m0re, i3 nastavlьšemu lю1di, ±že i3zvedE i3zъ rab0tы є3gĐpetskіz, ćkw proslavisz.

Prosvэщenіe trbčeskoe, їakwve, vъ dyšu prіemъ, mjra njstavilъ є3si2 temnuю prelestь, i3 premjrnuю slavu poluči1lъ є3si2.

Tы2 krtъ na ramo vzemъ, raspenšemusz, prepod0bne, poslёdovalъ є3si2, i3 monašestvovavъ, premydre, str†sti vozderžanіemъ, dž§e, i3zsuši1lъ є3si2.

Vmэsti1telenъ darovanій d¦a t mladhhъ nogteй tvoi1hъ sosydъ bhlъ є3si2, i3 vhšnzgw graždani1nъ sіHna i3 naslёdnikъ, blaženne їakwve.

BGor0dičenъ: E#di1na bGa vsёmi syщa nevmэsti1ma, tebЁ vmёstna bhvša za blagostь, rodilA є3si2, ntrokovi1ce: є3g0že moli2 spasti2 vospэvaющыz tS.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Ўtverdi2 nasъ vъ tebЁ, gDi, drevomъ ўmerщveй grёhъ, i3 strahъ tv0й vsadi2 vъ serdcA nasъ, poю1щihъ tS.

ŽitіE tvoE krasno2, sl0vo s0lію lюbvE, bGomydre, rastvoreno, serdce blgoumilenno: segw2 radi tS vёroю ўblažaemъ.

HrtA nasъ radi ćvlьšagwsz pl0tію, b9estvennый počitaz džbrazъ, gonє1nіz, dž§e, preterpёlъ є3si2, i3 bэdы6, i3 skHrbi, vseblaženne.

Ćkw žertvu či1stu tebE samago prineslъ є3si2 gDevi, ўmerщvlenіemъ grэhA: i3 žє1rtvы bezkrHvnы tomY, ćkw svzti1telь zak0nenъ, prineslъ є3si2.

BGor0dičenъ: Zlatu ćkw voi1stinnu kadi1lьnicu, i3 stamnu mannы, i3 b9estvennuю g0ru, i3 palatu prekrasnэйšuю b9ію, tS, dv7o, i3menyemъ.

Sэdalenъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Sk0rw predvari2:

HrtY poslёdovalъ є3si2, mjrъ njstavivъ, i3 pl0tь pokori1vъ vozderžanіemъ ćvэ, preblaženne їakwve, tnю1duže svzщenstva pomazanіe s™0e i3mёlъ є3si2: nhnэ že kъ neveщestvєnnыmъ prestavilsz є3si2 likHmъ, molS nj vsёhъ nasъ voshvalsющihъ tS.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

E#di1na r0ždšaz tvorcA vsemY, є3di1na ўkrasi1všaz čelovёčestvo ržctv0mъ tvoi1mъ, bGonevёsto, i3zbavi mS t sёti lьsti1vagw vragA, postavi mS na kameni hrt0vыhъ hotёnій, togo2 molsщi prilёžnw, є3g0že voploti1la є3si2.

KrtobGor0dičenъ: Na krtё tz vozvhšena ćkw ўzrЁ prečctaz m™i tvoS, sl0ve b9ій, m™erski rыdaющi vэщaše: čto2 n0voe i3 strannoe sіE čydo, sn7e m0й; kakw, ži1znь vsёhъ, vkušaeši smerti, njživi1ti mє1rtvыz hotS, ćkw blagoutr0benъ;

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Ўslhšahъ, gDi, slyhъ tvoegw2 smotrenіz, i3 proslavihъ tS, є3di1ne člvэkolю1bče.

Vsen0щnыmi molьbami sl†sti tэlє1snыz ўmertvi1vъ, bezstrastіz kvi1lsz є3si2 svэti1lьnikъ neushpnый, prpdbne.

Slezъ tečenьmi vsegdA njmыvazsz, preblženne, či1sto prіsteliщe kvi1lsz є3si2 s™agw d¦a.

Smirenъ že i3 kr0tokъ, i3 sostradatelenъ, i3 neѕl0bivъ, i3 cэlomydrъ s™i1telь, prepod0bne, bhlъ є3si2.

BGor0dičenъ: Neiskusobračnaz vLčce, ćže bGa vo črevэ začenši, napasteй i3 pečaleй vs‰ i3zbavi.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Svёta podatelю i3 vэkHvъ tv0rče, gDi, vo svёtэ tvoi1hъ povelёnій nastavi nasъ: razvэ bo tebє2, i3n0gw b0ga ne znaemъ.

Slavы želanій voi1stinnu, є4že vъ čelovёcэhъ vыs0kagw, prepod0bne, presvstvennw, dž§e, vozgnušalsz є3si2: i3 bhlъ є3si2 svэti1lьnikъ, smirennomydrіz sіsz svёtlostію.

Vozderžanіemъ mn0gimъ, i3 vo bdёnіi prilёžnэmъ, prepod0bne, vъ moli1tvэ i3 vъ ѕlostradanіi vzыskalъ є3si2 bGa, tS kъ vы6šnimъ nbi1telєmъ preloži1všago.

Ўpražnsz sebE vsen0щnыmi moli1tvami, stoslъ є3si2, duševnыmъ džkomъ bžctvєnnыz prіemlz zari6, dž§e svzti1telю bGomydre їakwve.

BGor0dičenъ: Ўzzvi1všeesz pril0gi lukavagw, prečctaz, ćkw sostradatelьna ўvrači2 serdce moE, syщago na krtЁ pl0tію ўszvennago neizrečennw r0ždšaz.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Vъ bezdnэ grэh0vnэй valszsz, neizslёdnuю miloserdіz tvoegw2 prizыvaю bezdnu: t tli2, b9e, mS vozvedi2.

T0ki slezъ tvoi1hъ, prpdbne, m0re lю1tыhъ strasteй i3zsuši1ša, i3 tamošnee ўtэšenіe čestnёй tvoeй duši2 i3shodataiša.

Neѕl0bivъ, kr0tokъ, cёlъ, prepod0benъ, sladokъ, smirennomydrъ i3 ti1hъ, i3 prosvэщenіz i3sp0lnenъ, preslavne dž§e, bhlъ є3si2.

Sъ b9estvennыmi pastыri pamztь tvoS, dž§e, sproslavisz, ćkože pastыrz d0bragw, pastыrю mydre їakwve, ćkw prepod0bne, stado ўpaslъ є3si2.

BGor0dičenъ: V0leю vs‰ sodёlavый, vo ўtr0bu voshotёvъ neiskusobračnuю vseli1sz, tlёnіemъ nedygovavšыz netlёnіemъ počti1vъ, ćkw miloserdъ.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: DŽbrazu zlat0mu, na p0lэ dei1rэ služi1mu, trіE tvoi2 džtrocы nebreg0ša bezb0žnagw velёnіz, posredё že ngnS vverženi, njrošaemi poshu: blgoslovenъ є3si2, b9e ntє1cъ našihъ.

MnHgaz gonє1nіz i3 newsl†bnaz i3skušє1nіz preterpёlъ є3si2, їkwnob0rcы pobэždaz, pravoslavіemъ sіsz, vs‰ zrsщыz prosvэщaz, i3 vzыvaz, їakwve: blgoslovenъ є3si2, b9e ntє1cъ našihъ.

Hrt0vo strašnoe prišestvіe pomыšlsz, vo ўmilenіi vsE žitіE skončalъ є3si2, d0ndeže njbrёlъ є3si2, blaženne, njčiщenіe pregrэšenій soveršennoe i3 vёčnoe ўtэšenіe, prosvэщenіe i4stinnoe i3 slavu neizrečennuю.

Pastыrz hrtA, vъ kr0tosti duši2 kvi1lsz є3si2 ѓgnz, i3 si1mъ nastavlsemь, pastыrь nvecъ vъ d©э, dž§e, slovesnыhъ poznalsz є3si2, sъ ni1mi poS vsegdA: blgoslovenъ є3si2, b9e ntє1cъ našihъ.

BGor0dičenъ: Dv7o slavnaz, neiskusobračnaz, čctaz, blagoslovennaz, padaющihъ i3spravlenіe, sogrэšaющihъ i3zbavlenіe, spasi2. MS blydnago, spasi2 sn7u tvoemY zovyщa: blagoslovenъ є3si2, b9e ntє1cъ našihъ.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Vъ peщь džgnennuю ko ntrokHmъ є3vrє1йskimъ snizšedšago, i3 plamenь vъ r0su prel0žšago bGa, p0йte, dэlA, ćkw gDa, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Čistёйšій tv0й ќmъ, čistot0ю bžctvennoю prosvэщenъ, bэs0vskіz tmы2 i3 mglы2 strasteй razymnw ўkloni1sz, prepod0bne, zovhй: p0йte, vs‰ dэlA, gDa, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Razžžє1nnыz vragA strёlы ўgasi1lъ є3si2, mydre, njdoždenьmi neprestannыhъ slezъ, i3 razžžegsz hrt0voю lюb0vію, vseblaženne, popali1lъ є3si2 veщenei1stovnoe slasteй ternіe.

SіE stado, premydre, є4že sobralъ є3si2 tvoi1mi ўčє1nіi, i3 vёroю soveršaющыz svzщennuю i3 čestnyю, i3 p0lnu svёta bžctvennuю pamztь tvoю2, sohrani2 moli1tvami tvoi1mi t i3skušenій i3 bёdъ.

BGor0dičenъ: Živhй syщi i3st0čnikъ, ćže v0du ži1zni r0ždšaz, dyšu moю2 i3stazvšuю grэh0vnыmъ plamenemъ, dv7o bcde, nap0й: da tS slavlю vo vs‰ vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: T bGa, bGa sl0va, neizrečennoю mydrostію prišedšago njbnovi1ti ґdama, ćdію vъ tlёnіe padšago lю1tэ: t s™hz dv7ы neizrečennw voploti1všagosz nasъ radi, vёrnіi, є3dinomydrennw pёsnьmi veličaemъ.

Po mn0gihъ trudёhъ i3 bolёznehъ bezči1slennыhъ, p0tэhъ že i3 sk0rbehъ voi1stinnu, vъ pristaniщi poči1lъ є3si2, nb7snoe nosS bogatstvo, bžctvennыhъ dobrodёteleй, svzщennэйše dž§e, prepod0bnыhъ ўdobrenіe.

Razsuždenіz svэti1lьnikъ, čyvstvіz prt0lъ, neѕl0bivъ, kr0tokъ i3 mi1lostivъ, i3 blagoumilenъ bhlъ є3si2: rыdazй že i3 njmыvaz dždrъ, ćkože rečE dv7dъ. Sъ ni1mže vs‰ vёroю čtyщыz tS pominaй.

Ćkw dnevnyю ѕvэzdY, ćkw d¦a hramъ, ćkw ši1pokъ blagov0nіz tainstvennagw, dž§e, shй i3sp0lnenъ, ćkw vыsokovёtvenno drevo, ćkw slavы vёčnыz džbщnika, i3 ćkw mydra svzti1telz čti1mъ tS, їakwve.

Slє1znыz pot0ki, vъ zemlю serdca posыlaєmы bogatnw voi1stinnu, klasъ vozrasti1ša zrёlъ, dyšы pitaющъ vёroю čtyщыz tS pri1snw, svzti1telю bGomydre, dž§e našъ їakwve.

BGor0dičenъ: Poщadi1 mz, gDi, poщadi2, є3gdA h0щeši mi2 sudi1ti, i3 ne njsudi2 menє2 vo džgnь, ni ćrostію tvoeю njbliči2 menE: m0litъ tS dv7a r0ždšaz tS, hrtE, ѓgGlъ mn0žєstva, i3 sъ prepod0bnыmi myčeniki.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.