NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Marta k7

Prepod0bnыhъ nc7ъ našihъ, vo nbi1teli svztagw savvы ўbіennыhъ.

Stіhi6rы, glasъ d7

Pod0benъ: Ćkw d0blz:

Želanій kraйnэйšemu do koncA prilэžaщe, žitє1йskіz krasotы6, prepod0bnіi, ćkw ўmє1tы vs‰ vmэni1ste: i3 є3di6na prebыv†ющaz, bdёnіemъ i3 moli1tvami, doždemъ že i3 varomъ stzžaste, є3dinoži1telє vkypэ bhvše, sograždane ѓgGlwmъ kvi1stesz blagodatію.

I# drek0lіemъ bіemi, i3 kamenіemъ nametaemi, i3 nr{žіi razsэkaemi, є3dinomhslіz ne razruši1ste, myčєnicы, lюb0vію svszannіi i3 želanіemъ bratskimъ: no vkypэ ўmerщvlsemi, i3 razsэkaemi na ќdы, strastoterpcы, na trapezэ položi1stesz b9estvennэй, ćkw žє1rtvы neporHčnыz.

I# ngnemъ i3znursemi, i3 ўdavlenіemъ stzgaemi, dyšы predaste ćkw neporHčnыz žє1rtvы, myčєnicы slavnіi, vъ rycэ vsecRS, i3 sovokupi1stesz sъ li1ki bezpl0tnыhъ si1lъ, vёčnuющuю naslёdovaste slavu: є4йže pričasti1tisz vasъ voshvalsющыmъ neprestannw moli1tesz.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ, glasъ i3 pod0benъ t0йže:

Pokasnіz i3zrsdnoe i3 spasi1telьnoe vračevstvo2, ćže bGa r0ždšaz sp7sa moego2, i3 slezъ t0ki, i3 časA p0mыslъ gr0znagw i3 strašnagw, i3 sudA neumhtnagw, th mi daruй i3zbэžati moli1tvami tvoi1mi, q dv7o! Mučenіz trepetnagw, i3 bžctvennuю poluči1ti blgodatь.

KrtobGor0dičenъ. Pod0benъ t0йže:

Na krtё tz ćkw ўzrЁ prigvoždena, gDi, ѓgnica i3 m™i tvoS divlsšesz: i3 čto2 vidёnіe sіE, vzыvaše, sn7e voždelёnne; sі‰ tebЁ nepokori1vый sob0rъ vozdadE bezzak0nnый, i4že mn0gihъ tvoi1hъ čudesъ nasladi1vыйsz, po slava neizglag0lannomu sošestvію tvoemY, vLko.

KanHnъ, tvorenіe kĐrъ stefana savvajta, glasъ }, є3gHže kraegranesіe:

Pёsnьmi slavlю m§niki є3dinonr†vnыz.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Pёsnь vozslemъ, lю1dіe, čydnomu bGu našemu, svobodi1všemu ї}lz t rab0tы, pёsnь pobёdnuю poю1щe i3 vopію1щe: poi1mъ tebЁ є3di1nomu vLcэ.

Pёsnьmi bGovэnčannoe mn0žestvo svzщennыhъ myčєnikъ tvoi1hъ želaющemu pohvali1ti, hrtE, sъ nb7sE podaždь mi2 svёtъ razuma si1hъ molьbami, da vospoю2 bGovэщannuю pёsnь.

Skvernu tverg0ste pl0ti i3 dyha, prebogatіi, mjra smerton0snыhъ slasteй i3zbёgše: ravnoagGlьnoe že žitіE poži1vše, vъ vhšnee preid0ste žili1щe.

Zak0nwmъ d¦a ćvэ ќdы ўpravivše vašz i3 č{vstva, hramы njsvzщє1nnы bGu pokazastesz, myčєnicы bGon0snіi: vъ vasъ bo hrt0sъ vodvori1sz.

Bogatstvo tli1moe na zemli2 njstavlьše, s™ji, i3 kr†snaz žitіS ćkw s0nъ prezrёvše, hrtY ўgodi1vše, nedvi1žimoe crtvo nhnэ vosprіsste.

BGor0dičenъ: Lёstvica kvi1lasz є3si2 mhslennaz, ю4že їakwvъ vi1dэ i3zbrannый b9ій, i3zъ nesže neizrečennыmъ sl0vomъ pr0йde bezpl0tnый, pl0tь neprel0žnw bhvъ, pače sl0va i3zъ tebє2, bcde.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Nbcnagw kryga verhotv0rče, gDi, i3 cRkve ziždi1telю, tы2 menE ўtverdi2 vъ lюbvi2 tvoeй, želanій kraю, vёrnыhъ ўtverždenіe, є3di1ne člvэkolю1bče.

NJsvzti1vše vsE vaše, myčєnicы, žitіE, neskverno voi1stinnu vsevi1dzщemu bGu prines0ste vsesožžє1nіz b9estvєnna sami sebE, i3 soveršє1nnыz vэncы2 prіsste.

Savvы bGon0snagw ćkw ўčenicы2 i4skrennіi, є4že kromЁ pli1щєvъ vozželavše tšestvіe, nevozvratnw stezeю prisk0rbnoю šestvuющe, kъ ži1zni dostig0ste bezkonečnэй.

Vozdёlavše sёmz є4že vъ vasъ, prepod0bnіi, vsёznoe sl0vo, i3 sleznыmi t0ki nbi1lьnw napoi1vše, stori1čestvuющій klasъ bGu prines0ste plodonosi1vše.

Vseli1vsz vъ dv7u pl0tski, gDi, kvi1lsz є3si2 čelovёkwmъ, ćkože podobaše zrёti tS: ю4že i3 pokazalъ є3si2 ćkw i4stinnuю bcdu i3 vBrnыmъ p0moщь, є3di1ne člvэkolю1bče.

Sэdalenъ, glasъ }.

Pod0benъ: Povelёnnoe taйnw:

Vozderžanіemъ strasteй ngnep†lьnыz ўmertvi1vši zraki i3 dviz†nіz, pHstnicы bGoprіstnіi, poslёduющe stopamъ vs‰ sozdavšemu є3di1nomu bGu, ćkože prіstna žertva živA i3 njsvzщenna, prines0stesz zakolenіemъ rykъ varvarskihъ, bіemi, zakalaemi, i3 nyždnw presэkaemi.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

BGoradovannaz, čctaz blagoslovennaz, za miloserdіe щedr0tъ i3zъ tebє2 r0ždšagwsz, sъ vhšnimi si1lami i3 ґrh†gGlы, i3 so vsёmi bezpl0tnыmi, nj nasъ moli2 neprestannw, dati namъ prežde koncA proщenіe i3 njčiщenіe grэhHvъ, i3 žitіS i3spravlenіe: ćkw da njbrsщemъ mi1lostь.

KrtobGor0dičenъ: Sn7a tvoegw2 i3 bGa krt0mъ, dv7o, sohransemi pri1snw, dє1mwnskіz prilHgi i3 kHzni pobэždaemъ, syщuю bcdu tS voi1stinnu vospэvaющe: i3 lюb0vію vsi2 r0di blaži1mъ, prečctaz, ćkože proreklA є3si2. Tёmže sogrэšenій našihъ njstavlenіe moli1tvami tvoi1mi daruй.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Vsёlъ є3si2 na k0ni, ґpclы tvo‰, gDi, i3 prіslъ є3si2 rukama tvoi1ma ўzdы6 i4hъ, i3 spasenіe bhstь э3ždenіe tvoE vёrnw poю1щыmъ: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Vъ pusthni bezv0dnэй terpsщыz zrS vragъ, dobrodёtelьmi že razli1čnыmi krassщыzsz, nepobэdi6mыz myčeniki, rospalsšesz lю1tэ, zavistію njbloženъ, i3 na njpolčenіe gotovlsšesz.

Ўkoreni1vъ prelestь vo svoi1hъ є3mY ўčenicёhъ, na drygъ dryžnoe ўbjйstvo poučaše v†rvarskaz kolBna ѕmjй lukavый, i4miže i3 i3zъ pusthni i3zgnati prepodHbnыz tщašesz.

Svirёpw i4že nkrє1stnыz njb8emъ, ćkože vozželЁ, tgnati ќbw sі‰ ne vozm0že nepobэdi6mыz, pravednыhъ soprotivob0recъ, pobэždenъ že bhvъ nevi1dimw nkozvlennэ vowruži1sz.

Ćda i3 nei1stovstva i3sp0lnenъ, ўstremi1sz so nryžniki ѕlonačalьnikъ, ѕvэrovi1dnw že blažє1nnыmъ natečE, i3 ranami nesterpi1mыmi krHvnыz pot0ki i3zlіS.

Tekyщagw i3stszovahu veщestvA, zlata tlёnnagw sokr0viщa, i5že na zemli2 ўpov†nіz ўtverždšіi, d0blіi že na nb7sA pol0žše ўpov†nіz, vopіshu: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Ćkože ѕvёrіe drek0lьmi nemi1lostivnw, i3 mєči2 prepodHbnыz i3 kamenіemъ ўranshu, svo‰ starBйšinы skazati velsщe: no prebыvahu vsi2 zak0nomъ lюbvE ўtverždaemi.

BGor0dičenъ: Dv7o i3 m™i, tы2 ґpclwvъ ўdobrenіe, i3 myčenikwvъ svzthhъ ўtverždenіe, i3 prepod0bnыhъ pohvala že i3 spasenіe, vёrnw sladkopoю1щihъ: slava si1lэ tvoeй.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Vskyю mS tri1nulъ є3si2 t licA tvoegw2, svёte nezahodi1mый, i3 pokrhla mS є4stь čuždaz tmA nkasnnago, no njbrati1 mz, i3 kъ svёtu zapovэdeй tvoi1hъ puti6 mo‰ napravi, molю1sz.

Nauči1všesz lюbvE, sp7se, soю1zu soveršenіz prepod0bnіi, i3 nakazani tob0ю, dyšы položi1ša po svoi1hъ druzёhъ, tvoi6mъ pače čelovёkwmъ vHlьnыmъ strtemъ pod0bzщesz.

Velьmi2 pače є3stestvA pl0tію v0leю roždeйsz, hrtE, povelёnіemъ tvoi1mъ smerti kvi1šasz deržavnэe: i4bo tvoi1mъ sostavlsющesz zak0nomъ, ўmreti po druzёhъ blagohvalьnw bGomydrіi tщahusz.

NJkropi1vše v3ssHpomъ kreщenіe mhslennыmъ dyšы, vašimi že ѓbіe njkropi1stesz krovьmi2, prepod0bnіi: vo stremlenіi že ngnS ćkw zlato i3skusi1všesz, prіstna bhste žertva blagov0nna bGu.

BGor0dičenъ: M™rnee derznovenіe, є4že kъ sn7u tvoemY stzžavši, prečctaz, sr0dnagw promыšlenіz našegw ne prezri, m0limsz: ćkw tS i3 є3di1nu hrtіane ko vLcэ njčiщenіe mi1lostivnw predlagaemъ.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Kъ mogyщemu mS spasti2 gDu, i3zъ glubinы2 grэh0vnыz vozopi1hъ, i3 t tli2 vozvedE živ0tъ m0й, ćkw člvэkolю1becъ.

Preщenій varvarskihъ ne ўbosšasz ўgHdnicы hrtHvы: žitіe bo neprestannыmъ poučenіemъ smertnыmъ predstaviša.

Mnsщe bogatёti nestzžateli, nečesti1vіi neщadnw myčahu, i5že tlBnnaz ќbw povergšыz, stzžavšыz že netlBnnaz.

Si1loю nepobэdi1moю njdэsvšesz, hrtHvы stradalьcы, pobэdi1ša mhslєnnыz lestcы2 i3 v†rvarskaz šat†nіz.

BGor0dičenъ: Ćkw na džblacэ legcэmъ, prіi1de na tS crtvuzй gDь, nizloži1ti, vsenepor0čnaz, є3gĐpєtskaz rukotvorє1nіz.

Kondakъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Vozneshйsz:

Zemnhhъ i3 tlёnnыhъ naslaždenіe prezrёvše ćvэ, preblažennіi, pusthnnoe žitіE i3zv0livše, mjra že krasnёйšee i3 pi6щi vremєnnыz voznenavi1dэvše, tonyduže spod0bistesz nb7snagw crtvіz, sъ li1ki myčєnikъ i3 pHstnikъ veselsщesz. Tёmže čtyщe pamztь vašu, vopіemъ vamъ prilёžnw: t bёdъ nasъ, nc7ы2, i3zbavite.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Haldeйskіz peщi vsepagubnuю si1lu ўgasi1vše, džbrazomъ ѓgGla snizšedšagw, ziždi1telю ю4nwši vzыvahu: blgoslovenъ є3si2 i3 hvalьnый, b9e ntє1cъ našihъ.

I#znemog0ša vkypэ br†ni proti1vnыhъ polkHvъ, vi1dimыhъ i3 nevi1dimыhъ, vъ ranahъ zrsщe myčeniki pэsnosl0vzщыz: blagoslovenъ є3si2 i3 hvalьnый, b9e ntє1cъ našihъ.

TebЁ hrtY ўnevёstivšesz, i3 želanіemъ tvoi1mъ ўzzvlsemi, є3di1nago syщago vozlюbi1ša, r0dъ i3 ntečestvo, i3 bogatstvo tvergše, pribэgatelіe tvoi2, q i3zbavitelю, b9e ntє1cъ našihъ!

Skvernoubjйstvo varvarwvъ ne pretvori2 rači1teli tvo‰, hrtE, pusthnnagw bGosluženіz: ўbivaющihъ bo tёlo ne ўbosšasz, tvo‰ deržaщe zapwvэdi, ćkože nezhblennoe njsnovanіe.

VsE kъ tebЁ preloži1vše t mjra želanіe, hrtE, ćrostь že t0kmw na grёhъ vowruži1vše, tebЁ ўgodi1ša, vsemydrыmъ njb8emšesz p0mыslomъ, ўgHdnicы tvoi2, gDi.

Zak0nъ bGopi1sannый vnytrь na skrižalэhъ serdecъ vašihъ t bGa, myčєnicы, prіemše, є3di1nago vъ trbcэ bGa propovёdaste, tomY vopію1щe: blgoslovenъ є3si2 i3 hvalьnый, b9e ntє1cъ našihъ.

BGor0dičenъ: Vo svёtэ gDni hodsщіi, prіidi1te, vospoi1mъ b9estvennuю dverь cRS crtvuющihъ, mRjю, čctuю bcdu voi1stinnu, ćkw ўpovanіe dyšъ našihъ.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Nečestіz nrganы i3nyю pёsnь, blagočestіz že bGovэщannіi poshu g{sli: blgoslovi1te, dэlA gDnz, hrtA vo vёki.

Nbcnыmъ činHmъ revnovavše ravnoagGlьni, vsen0щnыmi sto‰nіi vo bdёnіihъ poshu: blgoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, hrtA vo vёki.

Krtъ vzemše, tebЁ vLcэ poslёdovaša vsedyšnw myčєnicы, poю1щe: blgoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, hrtA vo vёki.

Vsepravnw tёlo i3 dyšu, i3 dyhъ njči1stivše, vsesožžє1nіz bGu prines0stesz, vo ngni2 njpali1všesz, nc7ы2, hrtA prevoznossщe vo vs‰ vёki.

Trbčenъ: Vo dvyhъ v3postasэhъ tS bhti hylzщіi nerazdэli1mago, da postыdstsz, ćkw četveri1cu čtyщіi: mh bo tebЁ є3di1nomu b9estvennыz trbcы poklansemsz.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Ўžasesz nj semъ nb7o, i3 zemli2 ўdivi1šasz koncы2, ćkw bGъ kvi1sz čelovёkwmъ pl0tski, i3 črevo tvoE bhstь prostrannэйšee nb7sъ. Tёmъ tS bcdu, ѓgGlwvъ i3 čelovBkъ činonač†lіz veličaюtъ.

Razli1čnw njbnažšesz pHstnicы, i3 pobэdi1vše mіroderžca kHzni, posrami1ša myžeski ćkw stradalьcы varvarskoe njѕloblenіe, si1hъ preterpёvše stremlє1nіz. Tёmže i3 vэncы2 sug{bыz t pravednagw podvigopol0žnika prіsša.

Vъ vertepahъ i3 peщerahъ p0stničeski ži1znь prohodsщe, blžennіi, vъ peщerэ tёsnэй pr0pasti zatvoreni bhste nesvёtlэй, njbagreni krovьmi2, žženіemъ že ngnS, i3 i5že t dhma lю1tэ paroю smэšaemoю ўdavleni bhvše, pobэdon0scы kvi1stesz.

Poemъ p0dvigi pače є3stestvA, i4miže proti1vu grэhA postradaste, ю4nošeski protivostavše, ćkw hrtHvы v0ini, slavnіi: i4bo pobэdi1ste blagoslavnw, i3 nhnэ predstosщe sъ či1nmi s™hhъ vsevыsočaйšemu, nasъ pominaйte.

Sъ savvoю nc7emъ i3 nastavnikomъ, ćkw i4skrєnnzz č†da, blažennіi, na nb7sёhъ zareю njdёzni trisіsnnoю, nj nasъ moli1tesz, součenicёhъ že i3 pэvcёhъ, mi1rъ darovati džbщій cerkvamъ, i3 spasenіe dušamъ našыmъ.

BGor0dičenъ: Trinovє1nnыz nb7snagw žitіS, i3 padšыz nkasnnw vъ smertь, paki nasъ, m™i bhvši i3zbavitelz, vozzvalA є3si2, prečctaz: i3 kъ pervomu paki teщi2 spod0bila є3si2 n§estvu. Tёmъ tS, bGomati, neprestannw veličaemъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.