NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Marta f7i

S™hhъ myčєnikъ, hrmsanfa i3 darіi.

Stіhi6rы, glasъ d7.

Pod0benъ: Dalъ є3si2 znamenіe:

B9estvennagw poznanіz prіemъ njsіsnіe, prosvэti1lъ є3si2 džči, premydre, serdca tvoegw2, i3 prelesti mrakъ tgnalъ є3si2 smhslennw, i3 i3spovёdalъ є3si2 hrtA, pl0tь prіemša vsёhъ gDa. Tonyduže ўkrэplsemь si1loю d¦a, hrmsanfe, mykъ vhšši kvi1lsz є3si2, vsehvalьne.

Vr†žіz prelєsti, i3 slasti razžžє1nіz, ćkw pauči1nu vmэni1lъ є3si2. Vo mračnэ že zatv0rэ stavъ, bžctvennыmъ sіsnіemъ njzari1lsz є3si2, i3 blgov0nіz razymnagw i3sp0lnilsz є3si2, posredi2 stoS smrada, i3 privelъ є3si2 ćkw nevэstokrasi1telь vseizrsdnэйšій, hrtY nevёstu nepor0čnu, njskverni1ti tS tщaщuюsz.

Ўzzvi1všisz račenіemъ sladčaйšimъ ziždi1telz, prelesti bezb0žіz do koncA ўkloni1lasz є3si2. I# čert0ga bžctvennagw vmэsti1lasz є3si2 vnytrь, vnevёstivšisz hrtY mučє1nіi mn0gimi tэlesE, darіa velikoimeni1taz, b9estvennoe prіsteliщe d¦a, stradalьcєvъ ўdobrenіe, i3 dёvъ ўkrašenіe.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Nemoщь i3 razslablenіe, dv7o m™i vsenepor0čnaz, duši2 moeS preloži2 vъ krёpostь i3 si1lu, strahomъ i3 lюb0vію tvori1ti že i3 dёzti njpravd†nіz hrtHva, ćkw da i3zbёgnu ngnS nesterpi1magw, i3 naslёdіe nb7snoe, i3 ži1znь neprehodi1muю tob0ю vosprіimY, veselssz vsegdA.

KrtobGor0dičenъ: Raspinaema hrtA člvэkolю1bca vi1dzщi prečctaz, i3 rebra i3skopovaєma kopіemъ, plačuщi vopіsše: čto2 sіE, sn7e m0й; čt0 ti bezblagodatnіi lю1dіe vozdaša, za ±že sotvori1lъ є3si2 dHbraz i5mъ, i3 tщi1šisz bezčadstvovati mS, vselюbeznэйšій; ўdivlsюsz, blgoutr0bne, tvoemY v0lьnomu raspstію.

KanHnъ, kĐrъ їHsifa, glasъ d7, є3gHže kraegranesіe:

TS zlatozarnый m§nikwvъ cvёtъ počitaю.

Pёsnь №. Їrm0sъ:

M0rz čermnyю puči1nu, nevlažnыmi stopami, drevnій pэšešestvovavъ ї}lь, krestoobraznыmi mwmseovыma rukama ґmali1kovu si1lu vъ pusthni pobэdi1lъ є4stь.

Vэncemъ pače zlata sіsющimъ, myčeniče, ўkrašaemь, i3 mučenіz sіsz dobr0tami, vLcэ predstoi1ši, nj nasъ molssz, tS čtyщihъ, dostočydne.

Ўzzvi1lsz є3si2 sladkimъ želanіemъ, myčeniče, ziždi1telz tvoegw2, i3 kr†snaz mjra prezrёvъ, si1lu vsю2 p0dalъ є3si2 tvoegw2 serdca, hrmsanfe, kъ želaemomu ti2 ўserdnw.

Vёroю vowryžsz, nizloži1lъ є3si2 mnogok0znennago, tebЁ pril0žšago, myčeniče, ženskoю slastію prelьsti1ti, i3 čistotы2 čestenъ sosydъ, hrmsanfe, bhlъ є3si2.

BGor0dičenъ: E#stestv0mъ b9estvennыmъ nepristypnый, pristypenъ mnЁ kvi1sz, t tebє2, dv7o, pl0tь prіemь: є3g0že darіa želaющi, terpэli1vnw postradA, i3 nevёstničeski tomY privedesz.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Veseli1tsz nj tebЁ cRkovь tvoS, hrtE, zovyщi: tы2 moS krёpostь, gDi, i3 pribёžiщe, i3 ўtverždenіe.

Zlato i3skušeno mučenій ngnemъ bhlъ є3si2, carskihъ, hrmsanfe, nossй stradanій i3zobraženіe.

Ri1torwvъ njstavlь glumlenіe, pleni1cami ўlovi1lsz є3si2 ўčenikHvъ, hrmsanfe, pressnw tebE ўmudri1všagw.

Povinylasz є3si2 rači1telю, nevэstovodsщemu tS hrtY, vsemydraz, čestnhz radi vёrы, rači1telz plotskago njstavlьši.

BGor0dičenъ: Pl0tію r0ždsz i3zъ ўtr0bы tvoeS, dv7o, ї}sъ, čctaz, nevёstu či1stu myčenicu sebЁ darію njbručaetъ.

Sэdalenъ, glasъ G.

Pod0benъ: KrasotЁ dёvstva:

Krasnёйšuю dobr0tu vozželёlъ є3si2, i3 vi6dimыz dobrHtы preteklъ є3si2: i3 privelъ є3si2 hrtY, zlathmi voi1stinnu slovesы2 tvoi1mi, hrmsanfe blaženne, darію slavnuю, strad†nіz preterpёvšuю i3 tomi1telz posramlьšuю: sъ neюže vs‰ nы2 pominaй, vёroю soveršaющыz pamztь vašu.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Nedomhslenno i3 nepostiži1mo є4stь, vLčce bGoradovannaz, є4že sodёlannoe nj tebЁ strašnoe b9іe tainstvo: i4bo newb8imennago začenši rodilA є3si2, pl0tію njbložena t prečctыhъ kroveй tvoi1hъ: є3g0že vsegdA, čctaz, ćkw sn7a tvoego2 moli2, spasti1sz dušamъ našыmъ.

KrtobGor0dičenъ: Pon0snuю, щedre, smertь vъ raspstіi v0leю preterpёlъ є3si2: tebe že r0ždšaz, hrtE, zrsщi ўzzvlsšesz, є3sže molьbami za miloserdіe mi1losti tvoeS, є3di1ne preblgjй člvэkolю1bče gDi, ўщedri, i3 spasi2 mjrъ, vzemlzй mjra grэhi2.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Voznesena tS vi1dэvši cRkovь na krtЁ, slnce pravednoe, stA vъ či1nэ svoemъ, dost0йnw vzыvaющi: slava si1lэ tvoeй, gDi.

D¦a njblistaющыz zari2, či1stoe serdce tvoE vsego2 svэtozarna tS, myčeniče, sodёlaša, ўserdnw zovyщa: slava si1lэ tvoeй, gDi.

I#stkannoю tS bžctvennыz blagodati svhše, tvorecъ njblečE netlёnnoю ri1zoю, nepor0čnw soblю1dša tёlo, blženne, i3 ćkw pobэdi1telz vэnčA.

D0blestію serdca ttrsslъ є3si2 sl†sti tэlє1snыz, dobr0toю nesravni1telьnoю bžctvennoю naslaždaemь, i3 raduzsz soverši1lъ є3si2 mučenіz tvoegw2 p0dvigъ.

NJboži1lasz є3si2 po pričastію, strton0sice, bGotv0rnagw soedinenіz: i3 vъ nb7snыz vseli1lasz є3si2 čert0gi raduющisz, ćkw nepor0čna nevёsta vLki tvari.

BGor0dičenъ: Soblю1dъ tS dv7u ćkw prežde ržctvA, po ržctvЁ, prečctaz, i3zъ tebє2 voploti1sz nedomhslennый, darію myčenicu nevёstu sebЁ privodS.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Tы2, gDi m0й, svёtъ vъ mjrъ prišelъ є3si2, svёtъ s™hй, njbraщazй i3zъ mračna nevёdэnіz vёroю vospэvaющыz tS.

Voshiщenъ ќmъ t veщnыhъ tvorS, vsžemь, ѕl0bu vražію, straston0sče, razori1lъ є3si2, blženne.

Čistotы2 rači1telь bhvъ svzщennэйšій, pretvori1lъ є3si2 dёvы ngnepalьnuю lюb0vь ko gDu, prehvalьne.

Poveržena zrS, i3 nogami spopiraema muči1telz, radovannoю mhslію vLku, preblženne, veličalъ є3si2.

BGor0dičenъ: Kto2 m0žetъ tvoE skazati tainstvo, q vsečctaz! BGa sl0va, pače ўma bo i3 sl0va, sugyba є3stestv0mъ rodilA є3si2.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Požry ti so glasomъ hvalenіz, gDi, cRkovь vopіetъ ti2, t bэs0vskіz kr0ve njči1щšisz, radi mi1losti t rebrъ tvoi1hъ i3stekšeю kr0vію.

Poю1щa vLku vsёhъ, prisnopamztne, svёtъ sъ nb7sE vsю1du tS njkruži1vъ prosvэti2, zaklюčena vъ temnэйšeй hraminэ, hrmsanfe.

Ri1mъ tS mučenіemъ čestnhmъ slavimago, zlatovi1dnu ćkože ѕvэzdY stzžavъ, myčeniče, ўkrašaetsz p0dvigi, i3 b9estvennыmi tvoi1mi, hrmsanfe, čudesы2.

KrasnA, preud0brena že i3 preslavna, myčenice darіe dёva, pokazavšisz sl0vu krasnёйšemu, ўnevёstilasz є3si2 bolёznьmi vsskimi tэlesnыmi.

BGor0dičenъ: Mlada tS ćkw dёtiщa dv7a rodi2 prevёčnago sl0va: є3gHže želaющe ntrokovi6cы, seю vъ slёdъ tebЁ, vsёhъ cRю2, nevёstničeski prived0šasz.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Vъ peщi2 ґvraamstіi džtrocы persjdstэй, lюb0vію blagočestіz pače, neželi plamenemъ njpalsemi, vzыvahu: blgoslovenъ є3si2 vъ hramэ slavы tvoeS, gDi.

Cvёtъ myčenikwvъ zlatovi1denъ tы2 bhlъ є3si2, sob0rъ že stradalьcєvъ privelъ є3si2 hrtY, bžctvennыmi slovesы2 tvoi1mi i3 čudesы2, myčeniče bGoprіstne, sъ ni1miže vёrnw tS nhnэ ўblažaemъ.

Vъ hlэvi1nэ skvernэй zatvorena naga tS, blaženne, b9estvennыmi blagovHnіi, slavoю svэtovi1dnoю ї}sъ prosvэщaetъ: є3g0že či1stoю mhslію, vsemydre, vozlюbi1lъ є3si2.

Ѕvёrz hrani1telz tebЁ dёvstva hrt0sъ poslA, pagubu nečesti1vыhъ tgonsщa ćvэ, pэsnopoю1щeй tebЁ, vsehvalьnaz: blgoslovenъ є3si2 vъ hramэ slavы tvoeS, gDi.

BGor0dičenъ: Po suщestvY bžctvennomu shй newpi1sanъ, vъ nёdrэhъ tvoi1hъ, dv7o, bhstь po namъ pl0tію njpisyemь: blgoslovena tы2 vъ ženahъ є3si2, prenepor0čnaz vLčce.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Rycэ rasprosterъ danіi1lъ, lьvHvъ zі‰nіz vъ r0vэ zatčE, džgnennuю že si1lu ўgasi1ša, dobrodёtelію prepossavšesz, blagočestіz rači1teli džtrocы, vzыvaющe: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Tverdыmъ, blaženne, p0mыslomъ proti1vzsz suemydrennomu, strog†nіz preterpёlъ є3si2 tэlє1snaz: i3 svэщami njpalsemь, newpali1mь prebhlъ є3si2, so džtroki vospэvaz, hrmsanfe: blgoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Premydrostію ўkrašenъ hrt0voю, njbui1lъ є3si2 nemydrыhъ šatanіe: i3 ќmъ lьsti1vagw posrami1lъ є3si2, є4vu prelьsti1všagw, plэni1vъ blagočestnw segw2 nryžіe, mydre, i3 privelъ є3si2 nevёstu bGu, i3zbrannu vёrы radi.

E#dinenіemъ duši2 plotskagw i3zbэžaste sovokuplenіz: či6stыz sosydы vsederži1telz kvi1stesz, i3 vъ hramъ prines0stesz nbcnый stradalьcы, vopію1щe hrtY: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

V0leю b9іeю plotsk‡z str†sti ўderžavše, džgnь i3spepeli1ša mykъ, hrmsanfъ i3 darіa ros0ю d¦a, i3 vэncє1vъ ži1zni ўluči1ša poю1щe: blgoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

BGor0dičenъ: Ćkw ši1pokъ posredi2 ternіz žiteйskagw, prečctaz, bGъ njbrёtъ tS neskvernuю, vseli1sz vo ўtr0bu tvoю2 čctuю, i3 blagov0nіz tainstvennagw mjrъ i3sp0lni, vzыvaющій: blgoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Kamenь nerukosёčnый t nesэk0mыz gorы2 tebє2, dv7o, kraeug0lьnый tsэčesz, hrt0sъ, sovokupi1vый razsto‰щazsz є3stєstvA: tёmъ, veselsщesz, tS, bcde, veličaemъ.

Sщ7ennosl0vzщu bžctvєnnaz bžctvennoe v0instvo tebЁ priloži1sz, lesti skvernыz i3zbavlьsz: i3 mečemъ neporHčnыz žє1rtvы, nasъ radi, ćkw nvčati, myčєnicы požeršemusz prines0šasz.

Kvi1stesz posredi2 ѕvэreй, ćkože ѓgncы, strastoterpcы, voploщenіe propovёdaющe bžctvennoe, i3zlіsvšagwsz daže i3 do pl0ti, i3 bolёznьmi nebolёznennuю konči1nu bžctvennэ naslёdovaste.

Dnesь svёtlw prazdnuetъ vsskъ gradъ že i3 stranA, ri1mъ sozыvaющi gradъ, bžctvєnnыz str†sti i3 borє1nіz, ćkw vsečreždenіe neveщestvennoe, predlagaющій vasъ, s™ji.

Vzsti bhste kъ bezmёrnэй slavэ, hrmsanfe myčeniče i3 darіa, i3 vsederži1telьnomu sl0vu, vэncen0scы vkypэ predstoitE, nj nasъ molsщesz, blžaщihъ vasъ vsegdA.

BGor0dičenъ: Trepeщetъ p0smыslъ i3 serdce, pomыšlsющi tvoE ržctvo2 nedomhslimoe, ntrokovi1ce: bGa bo sl0va črevonosi1la є3si2, i3zbavlsющago tob0ю vsskіz nyždы čtyщыz tS.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.