NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Marta z7i

Prestavlenіe prepod0bnagw nc7A našegw i3gymena makarіa, kolszinskagw čudotv0rca.

Večerъ, na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы, glasъ є7.

Pod0benъ: Raduйsz:

Raduйsz, svzщennaz glavo2, dž§e makarіe bGomydre, b9іz razuma vodami naposemь, i3 pl0dъ blagouhanenъ kvi1lsz є3si2 žitіemъ tvoi1mъ t ю4nosti, prepod0bne. Ѓщe i3 čelovёkъ є3stestv0mъ bhlъ є3si2, no ѓgGlьski na zemli2 poži1lъ є3si2, strahъ b9ій vozlюbi1vъ, i3 zapovэdemъ є3gw2 pri1snw poučazsz: ti1hъ že i3 ўtэši1telenъ slovesы2 pokazavsz, mi1lostivъ i3 kr0tokъ bhlъ є3si2, i3 nhnэ radosti gDa tvoegw2 spod0bilsz є3si2: prilёžnw moli1sz darovati dušamъ našыmъ velію mi1lostь.

Raduйsz, prepod0bne dž§e makarіe, krasnэi tvoi2 n0zэ d0blestvennэ kъ tečenію prosterlъ є3si2 i3 pusthnю dosti1glъ є3si2, i3 hramъ vъ slavu s™hz trbcы vozdvi1glъ є3si2, i3 mn0žestvo monahwvъ sobralъ є3si2, i3 dobrodёtelьmi thz prosvэti1lъ є3si2, i3 vseli1lsz є3si2, i3dёže svёtъ nevečernій, i3dёže ѓgGlъ likosto‰nіz: sъ ni1miže predstoS, prepod0bne, moli2 spasti1sz dušamъ našыmъ.

D0brэ tečenіe soverši1vъ, makarіe prepod0bne, ko hrtY voshoždenіe poluči1lъ є3si2: čestnы6z že tvo‰ m0щi vo gr0bэ zatvorє1nы, zemli2 predavaєmы: zemls že t svoi1hъ nёdrъ predaetъ tS svzщennolёpna, cёla že i3 nerazruši1ma, blagouhanіemъ i3 čudesы2 ўdivlsєma: čestnaz že tvoS raka, pače kamene sapfĐra, dž§e, pokazasz, soderžaщi mnogocэlє1bnыz m0щi tvo‰: tёmže hrtA bGa moli2, darovati namъ velію mi1lostь.

Slava, glasъ }:

Kto2 i3zglag0letъ d0blєsti tvo‰, makarіe prepod0bne; ravno ѓgGlwmъ žitіE poži1lъ є3si2: vozderžanіemъ ќmъ njči1stivъ, sleznыmi tečє1nіi dyšu prosvэti1lъ є3si2. Tёmъ i3 nhnэ svёtlw ўkrašenъ, predstoi1ši so ѓgGlы raduzsz, sugybыmъ vэncemъ ўvszlsz є3si2, prilёžnw dž§e makarіe, moli1sz, blaženne, prosS mi1ra mjru, i3 carє1mъ deržavы i3 ўtverženіz, i3 nasъ sohrani2, stado tvoE, moli1tvami tvoi1mi.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

CRь nbcnый:

Prokjmenъ dnE. Čtє1nіz G.

Premydrosti solomHni čtenіe. (GlavA G.)

Pravednыhъ dyši vъ rucЁ b9іeй, i3 ne prik0snetsz i4hъ myka. Nepщevani bhša vo nčesёhъ bezymnыhъ ўmreti, i3 vmэni1sz njѕloblenіe i3sh0dъ i4hъ. I# є4že t nasъ šestvіe, sokrušenіe: nni1 že sytь vъ mi1rэ. I$bo predъ licemъ čelovёčeskimъ ѓщe i3 myku prіi1mutъ, ўpovanіe i4hъ bezsmertіz i3sp0lneno. I# vmalэ nakazani bhvše, veli1kimi blagodёtelьstvovani bydutъ: ćkw bGъ i3skusi2 |, i3 njbrёte i5hъ dostHйnы sebЁ. Ćkw zlato vъ gorni1lэ i3skusi2 i5hъ, i3 ćkw vsepl0dіe žertvennoe prіstъ |. I# vo vremz posэщenіz i4hъ vozsіsюtъ, i3 ćkw i4skrы po steblію potekytъ. Sydztъ kzhkwmъ i3 njbladaюtъ lюdьmi2, i3 vocRi1tsz gDь vъ ni1hъ vo vёki. Nadёющіisz nanь razumёюtъ i4stinu, i3 vёrnіi vъ lюbvi2 prebydutъ є3mY: ćkw blagodatь i3 mi1lostь vъ prepod0bnыhъ є3gw2, i3 posэщenіe vo i3zbrannыhъ є3gw2.

Premydrosti solomHni čtenіe. (GlavA d7.)

Pravednikъ, ѓщe posti1gnetъ skončatisz, vъ pok0i bydetъ. Starostь bo čestnA ne mnogolёtna, nižE vъ čislЁ lёtъ i3sčitaetsz. Sэdi1na že є4stь mydrostь čelovёkwmъ, i3 v0zrastъ starosti žitіE neskvernoe. Blgoug0denъ bGovi bhvъ, vozlю1blenъ bhstь, i3 živhй posredЁ grBšnikъ prestavlenъ bhstь: voshiщenъ bhstь, da ne ѕl0ba i3zmэni1tъ razuma є3gw2, i3li2 lestь prelьsti1tъ dyšu є3gw2. Račenіe bo ѕl0bы pomračaetъ dHbraz, i3 parenіe p0hoti premэnsetъ ќmъ neѕl0bivъ. Skončavsz vmalэ, i3sp0lni lBta dHlga: ўg0dna bo bЁ gDevi dušA є3gw2. Segw2 radi potщasz t sredы2 lukavstvіz. Lю1dіe že vi1dэvše i3 ne razumёvše, nižE pol0žše vъ pomыšlenіi takov0e: ćkw blgodatь i3 mi1lostь vъ prepod0bnыhъ є3gw2, i3 posэщenіe vo i3zbrannыhъ є3gw2.

Premydrosti solomHni čtenіe. (Glavы6 є7 i3 ѕ7.)

Pravєdnicы vo vёki živytъ, i3 vъ gDэ mzdA i4hъ, i3 popečenіe i4hъ ў vhšnzgw. Segw2 radi prіi1mutъ carstvіe blagolёpіz, i3 vэnecъ dobr0tы t ruki2 gDni: zanE desni1ceю pokrhetъ |, i3 mhšceю zaщiti1tъ i5hъ. Prіi1metъ vseoryžіe rvenіe svoE, i3 vowruži1tъ tvarь vъ mestь vragHmъ. NJblečetsz vъ bronS pravdы, i3 vozloži1tъ šlemъ, sydъ nelicemёrenъ: prіi1metъ щi1tъ nepobэdi1mый, prepod0bіe: powstri1tъ že naprasnый gnёvъ vo nryžіe: spob0retъ že sъ ni1mъ mjrъ na bez{mnыz: P0йdutъ pravol{čnыz strёlы mHlnіinы, i3 ćkw t blagokrygla lyka nblakHvъ na namёrenіe poletstъ. I# t kamenometnыz ćrosti, i3sp0lnь padytъ gradы: voznegodyetъ na ni1hъ vodA morskaz: rёki že potopstъ | naglw. Soproti1vъ stanetъ i5mъ dyhъ si1lы, i3 ćkw vi1horъ razvёetъ i5hъ, i3 njpustoši1tъ vsю2 zemlю bezzak0nіe: i3 ѕlodёйstvo prevrati1tъ prest0lы si1lьnыhъ. Slhšite u5bo, carіe, i3 razumёйte: navhknite, sudіi6 koncє1vъ zemli2. Vnuši1te, deržaщіi mn0žєstva i3 gordsщіisz nj nar0dэhъ kzы6kъ: Ćkw danA є4stь t gDa deržava vamъ, i3 si1la t vhšnzgw.

Na lіtji stіhi6rы, glasъ є7:

Prepod0bne dž§e, t ю4nosti i3mёz smirennomydrіe, kr0tokъ dušeю i3 serdcemъ bhlъ є3si2, vozželёvъ tluči1tisz mіrski1hъ naslaždenій, tэlє1snыz str†sti ўmori1lъ є3si2 poщenіemъ, i3 kъ bezstrastіz vыsotЁ, dž§e, vozšelъ є3si2: i3 svэtodatelьnыmi zarsmi prosvэщaemь, i3stočaeši i3scэlє1nіz, i3 tg0niši dyhi luk†vыz t pritekaющihъ ti2 sъ vёroю. Tёmъ pamztь tvoю2 počitaemъ, dostočydne.

Prepod0bne dž§e, vъ pusthni ži1telьstvuz, є3di1nomu bGu sebE vozloži1lъ є3si2. Tёsnый pytь šestvovavъ, vozderžanіemъ pl0tь ўmertvi1lъ є3si2, dyšu že bezstrastіemъ ўkrasi1vъ, p0stnikwmъ pohvalA bhlъ є3si2, makarіe, nevi1dimago vragA pobэdi1lъ є3si2, i3 bhlъ є3si2 či1sto prіsteliщe bžctvennagw d¦a. Tёmže vopіemъ ti2: mi1rъ mjru i3sprosi2, i3 dušamъ našыmъ velію mi1lostь.

Prepod0bne dž§e, b9estvennagw d¦a blgodatію sobralъ є3si2 li1kъ monašestvuющihъ, v0instvuющihъ hrtY: sъ ni1miže d0brэ podvizavsz, tečenіe soverši1lъ є3si2 tvoegw2 myžestva, neukl0nnw kъ nb7si2 prevodsщuю stezю2 šestvovalъ є3si2. I# nhnэ so ѓgGlы likyeši predstoS prest0lu vsecRS, moli1sz, blženne, nj stadэ tvoemъ, є4že mydrэ sobralъ є3si2, da sohraneno bydetъ tvoi1mi moli1tvami.

Slava, glasъ ѕ7:

Prіidi1te, prazdnolю1bcы, ўserdnw vsi2 stecemsz, vёrnw toržestvyemъ vъ čestnёй pamzti predi1vnagw nc7A, pёsnьmi vospэvaющe, vsečestn0e i3 ravnoagGlwmъ žitіE є3gw2: po s™ёmъ bo є3gw2 prestavlenіi čestnы6z m0щi podaю1tъ i3scэlє1nіz. Kъ nemyže vozopіemъ: raduйsz, prepod0bne makarіe, svэti1lьniče mnogosvёtlый, monašestvuющыmъ spasenіz hodataй: no ćkw i3mёz derznovenіe ko hrtY bGu, ne prestaй molssz nj čtyщihъ pamztь tvoю2.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Tvorecъ i3 i3zbavitelь m0й:

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ }.

Pod0benъ: Q preslavnagw čudesE!

Q preslavnoe čydo! Ćkw ѕvэzdA t zapada, makarіe, provozsіslъ є3si2, i3 bhlъ є3si2 pravilo dobrodёteleй, monahwvъ ўtverždenіe, p0stnikwvъ ўdobrenіe. Tёmže sošedšesz vъ pamztь tvoю2, hrtA vozveli1čimъ, proslavlsющago svo‰ ўg0dniki.

Stjhъ: ČestnA predъ gDemъ smertь prepod0bnыhъ є3gw2.

Q preslavnoe čydo! Vъ poslBdnzz vremenA ćkw zarS njblistalъ є3si2, makarіe, monahъ i4stinenъ bhlъ є3si2, lюbvE kvi1lsz є3si2 i3sp0lnenъ: i3 ćkw ѓgGlъ na zemli2 poži1lъ є3si2, i3z8wbražaz vъ sebЁ dobr0tu bžctvennuю. Tёmъ pamztь tvoю2 počitaemъ, dostočydne.

Stjhъ: Blženъ myžъ, bosйsz gDa, vъ zapovэdehъ є3gw2 vosh0щetъ ѕэlw2.

Q preslavnoe čydo! Makarій di1vnый krtA si1loю vowruži1vsz, i3 ćkw krёpkій v0inъ pobэdi2 nevi1dimыhъ vragHvъ njpolčє1nіz, i3 so ѓgGlы nhnэ vodvorsetsz. Tёmže vъ pamztь є3gw2 vozopіemъ: togw2 moli1tvami, hrtE b9e, spasi2 dyšы našz, ćkw miloserdъ.

Slava, glasъ }:

Monahwvъ mn0žestva nastavnika tS počitaemъ, dž§e našъ makarіe, tvoeю bo stezeю voi1stinnu pravw hodi1ti poznahomъ: blaženъ є3si2 hrtY rab0tavъ, i3 vražію njbliči1lъ є3si2 si1lu, ѓgGlwvъ sobesёdniče, prepod0bnыhъ sopričastniče i3 pravednыhъ. Sъ ni1miže moli1sz gDevi, pomi1lovitisz dušamъ našыmъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Beznevёstnaz dv7o:

Troparь, glasъ }:

Plotsk†z mudrov†nіz, dž§e makarіe, vozderžanіemъ i3 bdёnіemъ ўmertvi1lъ є3si2: mёsto bo, na nemže p0tы tvo‰ i3zlіslъ є3si2, ćkw trubA vopіetъ kъ bGu, povёdaющi tvo‰ i3spravlє1nіz: i3 po smerti čestnы6z tvo‰ m0щi i3stočaюtъ i3scэlє1nіz. Tёmže vopіemъ ti2: moli2 hrtA bGa, da spasetъ dyšы našz.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

I$že nasъ radi roždeйsz t dv7ы:

Na ќtreni, na BGъ gDь, troparь t0йže.

Po №-й stіhol0gіi sэdalenъ, glasъ }:

Zareю bžctvennagw sіsnіz prosvэti1vsz, njstavilъ є3si2 mjra žitіS vs‰, i3 vosprіslъ є3si2 so bezpl0tnыmi žitіE neveщestvenno, d¦a bžctvennыmi blgodatьmi ўsugybivsz, tonyduže i3scэlenій darъ vosprіslъ є3si2. Tёmъ vopіemъ ti2: moli2 hrtA bGa, spasti1sz dušamъ našыmъ. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Nbcnoe blagočestіe si1lamъ, i3 pohvalьnuю vыsotY dušamъ našыmъ, m™rь dv7u ntrokovi1cu voshvalimъ, vёrnіi: raduйsz, ćže ѓgGlwvъ tvorcA vo ўtr0bэ nosi1vši. Raduйsz, padaющыmъ njčiщenіe, bGa sl0va vopl0щši. Raduйsz, nevёsto nenevёstnaz.

Po v7-й stіhol0gіi sэdalenъ, glasъ v7:

Strastnыz tmы2 tbёgъ, kъ bezstrastіz putє1mъ nastavlsemь, kъ svёtu nevečernemu vosteklъ є3si2, i3 t segw2 njzari1vsz, netlёnіz bogatstvo naslёdovalъ є3si2: moli2 neprestannw nj vsёhъ nasъ. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Duši2 moS lёnostь lю1tuю, i3 serdca moegw2 prenemoženіe, m™i b9іz, vozzrёvši i3scэli2 moli1tvami tvoi1mi: i3 spasennыhъ časti spod0bi, i3zbavlsющi mS tmы2 i3 mučenіz, ćkw є3di1na ўpovanіe moE i3 ўtэšenіe.

Po polmelei sэdalenъ, glasъ ѕ7:

Vozderžanіemъ mn0gimъ mudrov†nіz pl0ti ўmertvi1lъ є3si2, dyšu ўkrasi1vъ ndeždeю bezstrastіz, slє1znыz k†pli sъ tečє1nіi p0twvъ sovokupi1lъ є3si2: prešedъ ўm0mъ ko i4stinnomu rači1telю, i3sprosi2 namъ velію mi1lostь. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

T serdca stenanіe, i3 t ўtr0bы ti2 prinošaю, tvoE, prenepor0čnaz, prosS blagoprebhtnoe zastuplenіe: pomi1luй vsestrastnyю moю2 dyšu, ўmiloserdi mnogomi1lostivago bGa, i3zbaviti mS sudA i3 є4zera džgnennagw, є3di1na blagoslovennaz.

Taže, stepє1nna, № ґntіfHnъ, d7-gw glasa.

Prokjmenъ: ČestnA predъ gDemъ smertь prepod0bnыhъ є3gw2.

Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDevi nj vsёhъ, ±že vozdade mi;

E#đlіe matfea, začalo m7g.

Po n7-mъ palmЁ stіhi1ra, glasъ ѕ7:

Prepod0bne dž§e, vo vsю2 zemlю i3zhde vэщanіe i3spravlenій tvoi1hъ: tёmъ na nb7sёhъ njbrёlъ є3si2 mzdY trudHvъ tvoi1hъ, dє1mwnskіz pogubi1lъ є3si2 polki2, i3 ѓgGlьskіz dosti1glъ є3si2 či1nы, i4hže žitію2 bezpor0čnw porevnovalъ є3si2, derznovenіe i3mёz ko hrtY bGu, mi1rъ i3sprosi2 dušamъ našыmъ.

KanHnъ. Glasъ }.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: V0du prošedъ ćkw syšu, i3 є3gĐpetskagw ѕlA i3zbэžavъ, ї}lьtzninъ vopіsše: i3zbavitelю i3 bGu našemu poi1mъ.

Tverzi mi2, hrtE, ўstnЁ, vospёti p0dvigi ўg0dnika tvoegw2 prepod0bnagw makarіa, da moli1tvami svoi1mi džblakъ razori1tъ nevёdэnіz moegw2.

Blažennoe žitіE na zemli2 poži1vъ, prepod0bne, nb7snoe naslaždenіe dosti1glъ є3si2, i3 nhnэ so ѓgGlы likyeši.

Pamztь tvoS, makarіe prepod0bne, ćkw presvёtloe s0lnce vozsіS, vъ nю1že namъ i3sprosi2 t bGa blgodatь i3 mi1lostь, i3 sogrэšenій i3zbavlenіe.

BGor0dičenъ: Blgoslovenъ pl0dъ, prečctaz, čreva tvoegw2, i4mže zemnji vsi2 klstvы i3zbavihomsz, blgoslovennaz vsečctaz: neskazannoe čydo, nedovёdomoe slhšanіe, vsёhъ že vёrnыhъ spasenіe.

Drugjй kanHnъ. Glasъ №.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: TvoS pobэdi1telьnaz desni1ca bGolёpnw vъ krёposti proslavisz: ta bo, bezsmertne, ćkw vsemogyщaz, proti6vnыz sotrE, ї}lьtsnwmъ pytь glubinы2 novosodёlavšaz.

ЎmA či1stыmi svэtlostьmi2 b9estvєnnaz zrS, myžeskimъ nravomъ, blženne, kъ podvigHmъ ўstremi1lsz є3si2, premjrnыmi blist†nіi tris0lnečnagw svёta njzarsemь.

Postavivъ n0zэ na kameni vёrы, ne pokolebalsz є3si2, blženne, t i3skušenій i3 navBtъ vražіihъ: no ćkw ngnepalьna ѕvэzdA, popalsz vs‰ blgodatію pres™agw d¦a.

Zak0nы bžctvєnnыz soblюdaz, pobёdu vёčnuю vzslъ є3si2, prepod0bne, progoni1ti dyhi luk†vыz, i3 si1hъ do koncA nizloži1lъ є3si2.

BGor0dičenъ: Neizglag0lannw začalA є3si2 bGa, i3 pače є3stestvA rodilA є3si2, prečctaz vLčce, zєmnhz t pregrэšenій i3zmёnšago. Tёmže molю1 tz, mn0gihъ mS sogrэšenій i3zbavi.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Tы2 є3si2 ўtverždenіe pritekaющihъ kъ tebЁ, gDi, tы2 є3si2 svёtъ njmračennыhъ, i3 poetъ tS dyhъ m0й.

Krёpkoю tvoeю moli1tvoю, dž§e, vozšelъ є3si2 kъ premjrnomu naslaždenію, i3 t čestnhz raki čudesъ sі‰nіz i3spuщaeši, makarіe.

Vъ b9estvennэй pamzti tvoeй, dnesь sošedšesz, vospэvaemъ tvo‰ p0dvigi i3 bolBzni, i3 i3spravlє1nіz, dž§e prepod0bne.

Čydno žitіE tvoE kvi1sz, prepod0bne, blgodatію b9estvennagw d¦a njbloženъ, blžennuю konči1nu prіslъ є3si2, dž§e, raduzsz.

BGor0dičenъ: T ložesnъ tvoi1hъ, prečctaz, pravdы slnce vozsіS, i3 mjrъ prosvэti2: є3gHže b9estvennыmi zarsmi i3 menE prosvэti2.

I$nъ.

Їrm0sъ: E#di1ne vёdый čelovёčeskagw suщestvA nemoщь, i3 mi1lostivnw vъ nE vowbražsz, preposši mS sъ vыsotы2 si1loю, є4že vopi1ti tebЁ, s™hй, njduševlennый hrame, neizrečennыz slavы tvoeS, člvэkolю1bče.

Ćkože čestnhй bi1serъ, tvo‰ m0щi, prepod0bne, vsёmi vi6dimы predležatъ, razli6čnaz i3scэlє1nіz newskydnw podaю1щe.

Likyюtъ sobr†nіz monašestvuющihъ, molebnый soveršaющe prazdnikъ, vъ čestnёmъ tvoemъ prestavlenіi, t duši2 vopію1щe: pominaй nы2 prisnopominaющыz tS.

Napravilsz є3si2, prepod0bne, kъ bžctvєnnыmъ pristaniщєmъ, njkormlenіemъ hrtA bGa našegw, napasteй prešedъ svirёpыhъ v0lnъ.

BGor0dičenъ: Dёlo, є4že sodёlalъ є3si2, gDi, kto2 skažetъ; ю4že bo proklslъ є3si2 vъ pečalehъ rodi1ti č†da, sn7ъ є3S pokazalsz є3si2, i3 raduetsz ženskoe tpadšee є3stestvo2 nj tebЁ bz7э, bcdы radi.

Sэdalenъ, glasъ }:

Hrani1telь shй bžctvennыhъ povelёnій vLki, slavne, či1stoe žitіE tvoE pokaza tz svzщennodёtelz b9estvenna, kaplzmi p0twvъ tvoi1hъ prelesti lю1toe ќglіe pogasi1lъ є3si2, i3 vъ ti1hoe pristaniщe dosti1glъ є3si2, zri1ši, blaženne, є3g0že vozželёlъ є3si2. Tёmže vopіemъ ti2: moli2 hrtA bGa, grэhHvъ njstavlenіe podati čtyщыmъ lюb0vію s™yю pamztь tvoю2. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Ćkw dv7u i3 є3di1nu vъ ženahъ, tS bezsёmene r0ždšuю bGa pl0tію vsi2 ўblažaemъ r0di čelovёčestіi: džgnь bo vseli1sz vъ tS bžctvA, i3 ćkw mladenca doi1ši ziždi1telz i3 gDa. Tёmъ ѓgGlьskій i3 čelovёčeskій r0dъ, dost0йnw slavimъ pres™0e ržctvo2 tvoE, i3 soglasnw vopіemъ ti2: moli2 hrtA bGa, sogrэšenій njstavlenіe darovati poklansющыmsz vёroю pres™0mu ržctvY tvoemY.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Ўslhšahъ, gDi, smotrenіz tvoegw2 tainstvo, razumёhъ dэlA tvo‰, i3 proslavihъ tvoE bžctvo2.

Vъ prostotЁ duši2 ćkw ѓgGlъ poži1vъ, blaženne, strasteй razgnalъ є3si2 dušetlёnnuю prelestь, bžctvennoю blagodatію.

Čestenъ sosydъ kvi1lsz є3si2 bžctvennagw d¦a, nosS vъ serdcы tvoemъ, blaženne, bžctvєnnыz ґromatы, ўslaždaz serdcA vёrnw pamztь tvoю2 počitaющihъ.

Presvёtlыmъ vэncemъ njbloženъ, predstoi1ši prt0lu vsёhъ cRS: moli1sz, preblaženne, nj vёroю prazdnuющihъ bžctvennuю pamztь tvoю2.

BGor0dičenъ: Zak0nы vъ tebЁ i3sprazdni1šasz є3stestvA, pače є3stestva bo sl0vo rodilA є3si2. Tёmže tS vёroю molю2, pače є3stestvA čelovёča, vsenepor0čnaz, mn0gw sogrёšša, i3 bGa ўdalьšasz, njbraщšasz spasi1 mz moli1tvami tvoi1mi.

I$nъ.

Їrm0sъ: G0ru tS, blagodatію b9іeю priwsэnennuю, prozorli1vыma ґvvakymъ ўsmotri1vъ nči1ma, i3zъ tebє2 i3zhti ї}levu provozglašaše s™0mu, vo spasenіe naše i3 njbnovlenіe.

Početъ d0brыmi tvoi1mi nravы bGa preblagago, makarіe, tёmže i3scэlenій i3st0čnikъ i3zlivaeši, zn0й tgonsz bolёzneй že i3 pečaleй, mydre.

Nhnэšnzgw žitіS krasotы6 vs‰ ўmetы vmэni1lъ є3si2, da hrtA priwbrsщeši: i3 segw2 radi d0brэ potrudi1lsz є3si2, vэnčen0sče velikoimeni1tый.

Prosterъ ќmъ ko є3di1nomu vLcэ, vэnecъ netlёnіz t negw2 prіslъ є3si2, sіsющій svёtlыmi svэtloli6tіi i3 bogatыmi darov†nіi, i3dёže pervor0dnыhъ žili6щa.

BGor0dičenъ: VLčce mjra bcde, pomozi1 mi, prelukavый vragъ pogloщaetъ mS ѕёlьnэ, lю1tыmi vospomin†nіi i3 pomыšlє1nіi, ±že t bGa mS razlučaюtъ: ne njstavi u5bo menє2, nižE prezri.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Ќtrenюющe, vopіemъ ti2, gDi, spasi1 nы: th bo є3si2 bGъ našъ, razvэ bo tebє2 i3n0gw ne vёmы.

E#gdA blagodatію d¦a, smirennuю stzžalъ є3si2 mydrostь, raždaющemu smertь vragY glubokY ćzvu dalъ є3si2, i3 vыsokoymnый togw2 nravъ do koncA nizloži1lъ є3si2.

Vozšedъ ko nbi1telemъ vBčnыmъ, li1ku prepod0bnыhъ pričtalsz є3si2, makarіe: sъ ni1miže nasъ pominaй, na zemli2 tebE pominaющihъ.

Da ўblaži1tsz dost0йnw makarій: poщenіemъ bo i3 moli1tvami, i3 slezami bGu soedini1sz, i3 vs‰ prosvэщaetъ d¦0vnoю blagodatію.

BGor0dičenъ: Q m™i dv7o ntrokovi1ce! Ćže newbыmennago bGa pl0tію r0ždšaz, ѓgGlwvъ slava i3 demwnwvъ ćzva, bGonevёsto, moE serdce ўzzvi1všeesz grэh0mъ, cэlьbы2 bžctvennыz spod0bi.

I$nъ.

Їrm0sъ: Tv0й mi1rъ daždь namъ, sn7e b9ій: i3n0gw bo razvэ tebє2, b0ga ne znaemъ, i4mz tvoE i3menyemъ, ćkw bGъ živhhъ i3 mertvыhъ є3si2.

Str†sti popali1lъ є3si2 ngnemъ vozderžanіz, dyšu njzari1vъ bžctvennыmi sі‰nіi: demwnwvъ progoni1telь kvi1lsz є3si2, bžctvennыmъ d¦omъ prosvэщaemь.

D0blєsti tvo‰, makarіe, čelovэkoubjйca zrёti ne mogjй, i3skušє1nіz tebЁ prostiraetъ: i3 mužemydrennw protivlszsz, do koncA sego2 nizloži1lъ є3si2.

Mіrskagw smuщenіz tbёglъ є3si2, dobrodёtelьmi ўdobri1vъ žitіE tvoE: monahwvъ ўtverždenіe bhlъ є3si2, dž§e makarіe prepod0bne.

BGor0dičenъ: Tы2 krёpostь moS, tы2 pohvalA i3 radovanіe, hrani1telьnica mi2 i3 zastuplenіe, i3 pribёžiщe, i3 predstatelьnica nepobэdi1ma, pres™az bcde. Tёmže spasi2 rabA tvoego2.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Moli1tvu prolію2 ko gDu, i3 tomY vozvэщY peč†li mo‰, ćkw ѕHlъ dušA moS i3sp0lnisz, i3 živ0tъ m0й ѓdu pribli1žisz, i3 molю1sz, ćkw їHna: t tli2, b9e, vozvedi1 mz.

Na zemli2 d0brэ poži1lъ є3si2, prepod0bne, i3 s™hhъ svёtlwsti i3 vёčnыhъ naslaždenій blažє1nstva, vi1dэti spod0bilsz є3si2.

ČestnA smertь kvi1sz blažennagw makarіa predъ tob0ю, b9e vssčeskihъ: є3gHže pamztь počitaющыmъ vračevstvo2 bezmezdno kvi1lъ є3si2.

D¦a blagodatь prіslъ є3si2, dž§e, nedygi t čelovBkъ progonsti, i3 vredъ demwnskій i3streblsti, veli1kій ўg0dnikъ pokazavsz hrtA bGa našegw.

BGor0dičenъ: Naйde na tS vsedёtelьnый d¦ъ, vsenepor0čnaz, i3 sl0vo b9іe vъ tS vseli1sz, i3 pl0tь bhstь neskazannw, prebhvъ neizmёnenъ.

I$nъ.

Їrm0sъ: NJbhde nasъ poslёdnzz bezdna, nёstь i3zbavlszй, vmэni1homsz, ćkw džvcы zakolenіz, spasi2 lю1di tvo‰, b9e našъ: th bo krёpostь nemoщstvyющihъ i3 i3spravlenіe.

D¦a si1loю, blaženne, mhslennыhъ volkHvъ čє1lюsti sokruši1lъ є3si2: i3 prosvэщennыmъ razumomъ nebesnuю tišinY poluči1lъ є3si2.

P0stničeskimъ ngnemъ i3skusi1vsz, džko serdca tvoegw2 prewči1stivъ, i3 dobrodёtelьnыmъ nravomъ dyšu prosvэti1lъ є3si2.

Vni1de vъ tS račenіe sodёtelz, bGomydre, njstavlь zemnhhъ pristrastіe, є3dinoselьnikъ pokazalsz є3si2 vы6šnimъ služi1telєmъ.

BGor0dičenъ: Bezъ sёmene vo črevэ bGa začalA є3si2, dv7a prebhvši po roždestvЁ, čctaz, strašnэmъ: tёmže hvalami tS slavimъ, tob0ю i3zbavlьšesz klstvы, prečctaz.

Kondakъ, glasъ v7.

Pod0benъ: Vhšnihъ i3щS:

Vhšnihъ želaz, vozderžanіemъ i3 trudы2, i3 p0tы nasladi1vsz, želanіe pl0ti tvoeS njbuzdavъ, čudesъ darъ prіemъ t hrtA bGa, svэti1lьnikъ kvi1lsz є3si2 presvёtlый. Tёmže hrt0va cRkovь pёsnьmi slavitъ tS, prepod0bne makarіe, dž§e našъ.

Jkosъ: ЃGglъ zemnhй i3 čelovёkъ nbcnый prosіslъ є3si2 vъ vozderžanіi vsscэmъ, moli1tvoю i3 post0mъ, i3 čistot0ю: i3 bžctvennoe tečenіe skončavъ, vhšnzgw netlёnіz pričastnikъ bhvъ, bGon0se, derznovenіe stzžavъ kъ člvэkolю1bcu bGu, i4že i3scэlenій blagodatь na nedygi razli6čnыz tebЁ darovA. Tёmže ti2 vёroю vopіemъ: raduйsz, vseblaženne dž§e, p0stnikwvъ pohvalo2: raduйsz, cэlomydrіz st0lpe, i4mže dє1mwnskaz šat†nіz i3skoreni1šasz: raduйsz, svэti1lьniče mnogosvёtlый, i4že čudesъ sі‰nіi vselennuю prosvэщaeši: raduйsz, ćkw stadu tvoemY podavaeši p0moщь i3 zastuplenіe: raduйsz, kreston0snomu nar0du našemu pohvalA i3 ўtverždenіe, є3g0že soblюdi2 moli1tvami tvoi1mi t vr†gъ nenavёtna, da vsi2 vopіemъ ti2: raduйsz, prepod0bne makarіe, dž§e našъ.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: B9іz snizhoždenіz džgnь ўstыdёsz vъ vavmlHnэ i3nogdA, segw2 radi džtrocы vъ peщi2 radovannoю nog0ю, ćkw vo cvёtnicэ likyющe, poshu: blagoslovenъ є3si2, b9e ntє1cъ našihъ.

Kъ svёtu nezahodi1momu vozšedъ, i3 ćkw s0lnce prosvэщaeši vselennuю, svёta bo dэlA soverši1lъ є3si2, makarіe prepod0bne, i3 nhnэ vopіeši: ntє1cъ našihъ b9e, blagoslovenъ є3si2.

Plotsk†z dvižє1nіz, prepod0bne, vozderžanіemъ i3 na zemli2 leganіemъ ўmertvi1lъ є3si2, i3 dobrodёteleй prosvэщenіemъ prosіslъ є3si2, vopіS hrtY: ntє1cъ našihъ b9e, blagoslovenъ є3si2.

Čydno žitіE tvoE, prepod0bne, kvi1sz blagodatію b9estvennagw d¦a njbloženъ, blažennuю konči1nu prіslъ є3si2 nj hrtЁ raduzsz, kъ nemyže i3 vzыvalъ є3si2: ntє1cъ našihъ b9e, blagoslovenъ є3si2.

BGor0dičenъ: Nhnэ vs‰ i3sp0lnišasz svёta bžctvennagw tob0ю, prečctaz: th bo dverь kvi1lasz є3si2, є4юže mjru bGъ prіi1de, prosvэщaz vёroю zovyщыz: ntє1cъ našihъ b9e, blagoslovenъ є3si2.

I$nъ.

Їrm0sъ: TebE ќmnuю, bcde, peщь razsmotrsemъ vёrnіi: ćkože bo džtroki spasE tri2 prevoznosi1mый, mjrъ njbnovi2 vo črevэ tvoemъ vsecёlъ, hvalьnый ntcє1vъ bGъ i3 preproslavlenъ.

Vozderžanіz ros0ю d0blestvennэ strastnyю peщь pogasi1lъ є3si2: slezъ že kaplzmi vozdyšnыhъ knzzeй napis†nіz rasterzalъ є3si2, i3 so derznovenіemъ vopіslъ є3si2 hrtY: ntє1cъ našihъ b9e, blagoslovenъ є3si2.

P0stnikwvъ tы2 bhlъ є3si2 pohvalA, makarіe, krёpkw nizloži1vъ dє1mwnskaz šat†nіz. I# nhnэ naslaždaešisz neizrečennыz krasotы2, vopіS hrtY: ntє1cъ našihъ b9e, blagoslovenъ є3si2.

E#di1nomu bGu vozloži1vъ dyšu i3 pomыšlenіe, tёsnый pytь šestvovalъ є3si2: tёmъ poluči1lъ є3si2 nbcnagw carstvіz naslaždenіe. I# nhnэ vzыvaeši: ntє1cъ našihъ b9e, blagoslovenъ є3si2.

BGor0dičenъ: Trbcэ vo є3di1nstvэ pravoslavnw služaщe, tS, m™i dv7o čctaz, ćkw bGa pl0tію r0ždšuю, propovёdaющe zemnji, bžctvennэ poemъ: ntє1cъ našihъ b9e, blagoslovenъ є3si2.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Sedmeri1ceю peщь haldeйskій muči1telь bGočesti6vыmъ nei1stovnw razžžE, si1loю že lyčšeю spasє1nы sі‰ vi1dэvъ, tvorcY i3 i3zbavitelю vopіsše: džtrocы, blagoslovi1te, svzщennicы, vosp0йte, lю1dіe, prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Bžctvennыmi dobr0tami naslaždazsz, čudesъ sі‰nіi vs‰ prosvэщaeši, i3 demwnskuю tmY razorseši b9іeю blagodatію, poS: džtrocы, blagoslovi1te, svzщennicы, vosp0йte, lю1dіe, prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Blistazsz blagodatію bžctvennagw d¦a, prepod0bne makarіe, čestn0e tvoE tvorsщыmъ ўspenіe, svёtlыmi tvoi1mi moli1tvami i3sprosi2 grэhHvъ tpuщenіe poю1щыmъ: džtrocы, blagoslovi1te, svzщennicы, vosp0йte, lю1dіe, prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Zarsmi tverdыhъ pHdvigъ tvoi1hъ, ćkw s0lnce vozsіslъ є3si2: vračєvanіz i3stočaeši, i3 vssku bolёznь njblegčaeši hrtY vopію1щыmъ: džtrocы, blagoslovi1te, svzщennicы, vosp0йte, lю1dіe, prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

BGor0dičenъ: Ćkw razb0йnikъ vzыvaю ti2: pomzni1 mz, čelovэkolю1bče. Plaču, ćkw bludni1ca i3 vopію2: sogrэši1hъ, ćkw drevle blydnый, kaющasz prіimi1 mz tčaznnago, bcdы radi, da ўserdnw vopію2: svzщennіi, vosp0йte, lю1dіe, i3 prevoznosi1te hrtA vo vёki.

I$nъ.

Їrm0sъ: Vъ peщi2 džtrocы ї}lєvы, ćkože vъ gorni1lэ, dobr0toю blgočestіz čistёe zlata bleщahusz, glag0lющe: blgoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa, p0йte i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

D¦a blagodatь prіi1mъ, dž§e makarіe, sosydъ i3zbrannый pokazalsz є3si2, s™hnю prіi1mъ t hrtA bGa, є3myže neprestannw vopіS: da blagoslovi1tъ tvarь vs‰ gDa, i3 prevoznosi1tъ vo vs‰ vёki.

Bžctvennoю si1loю ўkrэplsemь, pobэdi1lъ є3si2 nevi1dimыhъ vr†gъ njpolčє1nіz, kъ svёtu pribli1žilsz є3si2 nevečernemu, pri1snw vospэvaz: da blagoslovi1tъ vsS tvarь gDa, i3 prevozn0sitъ vo vs‰ vёki.

Monašestvuющihъ bhlъ є3si2 pravilo pravosti, i3 str†sti vs‰ krёpkw popralъ є3si2. Tёmže vozšedъ na vыsotY, nauči1lъ є3si2 vospэvati: da blagoslovi1tъ tvarь vsS gDa, i3 prevozn0sitъ vo vs‰ vёki.

BGor0dičenъ: Spasenіz hodataica namъ kvi1lasz є3si2, bcde, r0ždšaz sp7sa i3 vLku vsёhъ. Tёmže molю2 tS: spasenіz spod0bi smirennuю moю2 dyšu, pэsnosl0viti tS vёrnw vo vs‰ vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Ўžasesz nj semъ nb7o, i3 zemli2 ўdivi1šasz koncы2, ćkw bGъ kvi1sz čelovёkwmъ pl0tski, i3 črevo tvoE bhstь prostrannэйšee nb7sъ: tёmъ tS bcdu ѓgGlwvъ i3 čelovBkъ činonač†lіz veličaюtъ.

Raka, i3dёže leži1tъ čestn0e tёlo tvoE, i3st0čnikъ sodэvaetъ čudesъ, kъ neйže pritekaющe, t vsskіz skvernы i3 strasteй i3zbavlsemsz.

Ngnemъ bžctvennagw straha dyšu raspali1lъ є3si2, i3 kъ sіsnію nevečernemu vosteklъ є3si2: i3 nhnэ, blaženne, tris0lnečnыmъ svёtomъ njzarsemь.

Mіrsk‡z sladwsti voznenavi1dэvъ, myžeskimъ pravomъ kъ podvigHmъ ўstremi1lsz є3si2, i3 prepodHbnыmъ krasotA lёpotna bhlъ є3si2. Tёmъ pamztь tvoю2 počitaemъ, dostočydne.

BGor0dičenъ: Nizloži2 voznesє1nnыz, i3 pobэdi2 polki2 i3noplemennыhъ, dv7o čctaz, hotsщыz branemъ: i3 tvo‰ rabы6 nevrє1dnы t ni1hъ sohrani2, ntrokovi1ce.

I$nъ.

Їrm0sъ: DŽbrazъ či1stagw roždestvA tvoegw2 ngnepali1maz kupinA pokazA newpalьnaz: i3 nhnэ na nasъ napasteй svirёpэющuю ўgasi1ti, m0limsz, peщь, da tS, bcde, neprestannw veličaemъ.

Mrazъ noщnhй d0blestvennэ preterpёlъ є3si2, i3 varъ dnevnhй poneslъ є3si2 d0mъ premydrosti b9іz bhlъ є3si2, i3 vozšelъ є3si2 na g0ru bžctvennagw razuma.

Ѓlčboю i3 moli1tvami neprestannыmi i3 čistot0ю bGu soedinszsz, mn0žєstva monašestvuющihъ nauči1lъ є3si2, veщestvennыhъ vsёhъ njgrebatisz.

Stado tvoE, dž§e, vozgnalъ є3si2 na pažitь či1stu vozderžanіz, i3 privelъ є3si2 kъ bezstrastіz i3st0čniku. I# nhnэ potщi1sz, pastыrю d0brый, sohrani1ti sіE nevredno.

BGor0dičenъ: Q pres™az dv7o, m™i bGa vhšnzgw! TvoE ržctvo2 na zemli2 spasenіe kvi1sz grёšnikwmъ i3 smirє1nnыmъ: nj tebё bo spas0homsz, vёrovavšіi. No spasaeši mS nhnэ, i3 vo vs‰ vёki ži1znєnnыz.

Svэti1lenъ: Mnogosvёtlый svэti1lьnikъ, pusthnnoe vospitanіe, čistotы2 sokr0viщe, ѓgGlwmъ sobesёdniče, d0mъ d¦a pres™agw, makarіe prepod0bne, neprestannw moli1sz nj vёroю počitaющihъ prečestnyю pamztь tvoю2. Dvaždы.

BGor0dičenъ: TS pёsnьmi nem0lčnыmi ўblažaemъ, dv7o, ćkw t trbcы є3di1nago rodilA є3si2, bcde, i3 n0siši na bžctvennыhъ njb8stіzhъ bžctvennoe sl0vo, є3g0že pёsnьmi dost0йnw slavimъ.

Na hvali1tehъ stіhi6rы, glasъ d7.

Pod0benъ: Ćkw d0blz:

T ю4nosti vozloži1vsz vLcэ vsёhъ, segw2 vozželёlъ є3si2, krёpkw kъ podvigHmъ myžeski ўstremi1lsz є3si2, i3 njbogati1lsz є3si2 b9estvennoю blagodatію, tvori1ti i3scэlє1nіz i3 čudodёйstvovati presl†vnaz, i3 vozšestvіe kъ nb7si2 njbrёlъ є3si2, i3 so ѓgGlы likyz, neprestannw moli1sz nj stadэ tvoemъ, bGoblaženne. Dvaždы.

S0lnca svэtlёйši svzщennaz pamztь tvoS provozsіS, vseblaženne makarіe, presvёtlыmi svэtlostьmi2 njzarsz vs‰, p0dvigi tvo‰ počitaющыz. Ne prestaй molssz, blaženne, proslavlьšemu s™yю tvoю2 pamztь, i3 čudesъ sokr0viщe tS syщыmъ vъ mjrэ darovavšemu, prepod0bne.

Mіrskjz krasotы2, blaženne, raduzsz i3zbёglъ є3si2, togdA predpočelъ є3si2 tёsnый i3 bolёznennый pytь, i3 ѕэlw2 žest0kій, i3 vъ slezahъ preprovodi1lъ є3si2 vsE žitіE tvoE, prepod0bne. Tёmže ўtэšenіz b9estvennagw i3 neprestannagw veselіz nhnэ naslaždaešisz, makarіe.

Slava, glasъ v7:

Prepod0bne dž§e, i3zmlada vъ dobrodёteli prilёžnw podvizavsz, sosydъ bhlъ є3si2 s™agw d¦a. Tёmъ i3 čudesъ darov†nіz prіemъ, čelovёki nauči1lъ є3si2 prewbi1dэti malovremennыhъ: nhnэ že neizrečennыmъ svёtomъ svёtlw sіseši, prosvэti2 n†ša pomыšlє1nіz, dž§e prepod0bne makarіe.

I# nhnэ, bGor0dičenъ.

Slavosl0vіe veli1koe, є3ktєnіi2 i3 tpystъ.

Na lіturgji blažє1nna t kanHna pёsnь G, pervagw kanHna: i3 pёsnь ѕ7, vtoragw kanHna.

Prokjmenъ, glasъ z7:

ČestnA predъ gDemъ smertь prepod0bnыhъ є3gw2.

Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDevi nj vsёhъ, ±že vozdade mi;

Ґpclъ kъ galatwmъ, začalo sGi.

Ґllilyіa, glasъ ѕ7: Blženъ myžъ bosйsz gDa, vъ zapovэdehъ є3gw2 vosh0щetъ ѕэlw2.

Stjhъ: Si1lьno na zemli2 bydetъ sёmz є3gw2.

E#đlіe luki2, začalo k7d.

Pričastenъ: Vъ pamztь vёčnuю bydetъ pravednikъ:

 

Komentarisanje nije više omogućeno.